Intressanta observationer 2008


December 2008

Sångsvan: 130 ex Svanaholms ängar 7.12 (SA), 72 ex 17.12 (EL)
Sädgås: 360 ex Svanaholms ängar 7.12 (SA), 570 ex N.Bolmen 17.12 (EL)
Spetsbergsgås: 1 ex Svanaholms ängar 7.12 (SA)
Bläsgås: 1 ex Åby N.Bolmen 17.12 (EL)
Grågås: 5 ex Svanaholms ängar 7.12 (SA), 2 ex Draven 7.12 (SA), 3 ex 17.12 (EL)
Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 23.12 (EL)
Havsörn: 1 ad Draven 6.12 (SA), 1 juv Källerudd Bolmen 7.12 (SA), 2 ad Draven 14.12 (SA), 1 ad 18.12 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Svanaholms ängar 7.12 (SA), 1 ex Åby N.Bolmen 17.12 (EL), 1 ex Ås ängar 17.12 (EL)
Morkulla: 1 ex Släthults kvarn 6.12 (SA)
Fiskmås: 4 ex Svanaholms ängar 7.12 (SA)
Kattuggla: 1 hona hörd Anderstorp 7.12 (LGH)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 23.12 (EL)
Sidensvans: 30 ex Gislaved 25.12 (EL)
Strömstare: 1 ex Släthults kvarn 6.12 (SA)
Rödhake: 1 ex Släthults kvarn 6.12 (SA), 1 ex Smålandsstenar 6.12 (SA), 1 ex Hyltebruk 7.12 (BEm), 1 ex Unnaryd 13.12 (BS,WS),
   1 ex Reftele 24.12 (AAn), 1 ex Unnaryd 27.12 (BS,WS), 29.12 (WS)
Varfågel: 1 ex Draven 14.12 (SA), 1 ex Byås 22.12 (DJ)
Stare: 1 ex Väcklinge 14.12 (SA)

November 2008

Mindre sångsvan: 1 ex str S Möllekvarn 1.11 (BS,WS), 3 ex Svanaholms ängar 8.11 (SA)
Sångsvan: 90 ex Svanaholms ängar 8.11 (SA), 150 ex 17.11 (EL)
Sädgås: 130 ex Svanaholms ängar 8.11 (SA), 240 ex Draven 15.11 (SJ)
Bläsgås: 12 ex Draven 8.11 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 8.11 (SA), 8 ex Draven 15.11 (SA)
Grågås: 600 ex str Järanäs o Möllekvarn 1.11 (BS,WS), >1000 ex str Draven 1.11 (SA), 2000-3000 ex str N.Bolmen 1.11 (SJ,BLn),
   215 ex str Draven 2.11 (SA)
Järpe: 1 ex Isaberg Hestra 30.11 (SA)
Gräsand: 550 ex Draven 15.11 (SJ)
Småskrake: 5 ex str Draven 2.11 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 1.11 (SA), 2 ad 2.11 (SA), 1 ad 15.11 (SA,SJ), 29.11 (SA)
Kungsörn: 1 ad + 1 subad Draven 15.11 (SA), 1 ad + 1 subad Draftinge 15.11 (SJ), 1 ad Svanaholms ängar 17.11 (EL)
Sparvuggla: 1 ex Billarpsvägen 1.11 (BLn,SJ), 1 ex Käxbo Anderstorp 1.11 (LGH), 1 ex Grustaget Reftelevägen 2.11 (EL)
Pärluggla: 1 ex Billarpsvägen Ås 1.11 (BLn,SJ), 21.11 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.11 (EL)
Kungsfiskare: 1 ex Storån N.Bolmen 1.11 (BLn,SJ)
Mindre hackspett: 1 ex S.Valdshult 1.11 (OG)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 20.11 (EL)
Sidensvans: 11 ex Järanäs 2.11 (BS,WS), >100 ex Reftele 7.11 (SJ), 50 ex Hyltebruk 7.11 (WS), 30 ex Gislaved 17.11 (EL), 
   15 ex str Draven 22.11 (SA)
Strömstare: 1 ex Ringshults kvarn 2.11 (BS,WS)
Svart rödstjärt: 1 ex S.Industriområdet Smålandsstenar 1.11 (PEE)
Skäggmes: 6 ex Liljenäsviken 1.11 (BLn,SJ), 2 ex (hane+hona) Källstorp Draven 2.11 (SA)
Varfågel: 1 ex Draven 1.11 (SA), 2.11 (SA), 1 ex Ås ängar 17.11 (EL), 1 ex Draven 29.11 (SA)
Steglits: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 1.11 (EL)
Vinterhämpling: 9 ex str Draven 1.11 (SA)
Snösparv: 9 ex Draven 1.11 (SA), 10 ex Svanaholms ängar 2.11 (SA), 1 ex str mot N Unnen 29.11 (WS)

Oktober 2008

Mindre sångsvan: 2 ex Ås ängar 26.10 (SJ), 30.10 (SJ)
Sädgås: 75 ex N.Bolmen 18.10 (SJ), 62 ex Draven 19.10 (SA), 103 ex + 120 str N.Bolmen 22.10 (EL), 60 ex Draven 25.10 (SA),
   100 ex N.Bolmen 26.10 (SJ)
Spetsbergsgås: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 2.10 (EL), 3.10 (BG), 4.10 (BG,HG)
Grågås: 270 ex Draven 1.10 (SA), 542 ex str Järanäs 17.10 (WS), 260 ex Draven 25.10 (SA)
Vitkindad gås: 5 ex str Järanäs 7.10 (BS,WS)
Bläsand: ca 50 ex Draven 1.10 (SA), 4.10 (SA), 5.10 (SA), 6 ex str Järanäs 7.10 (BS,WS), 22 ex Draven 8.10 (SA), 105 ex 14.10 (SA)
   50 ex Draven 17.10 (SA)
Stjärtand: 10 ex str Järanäs 3.10 (BS,WS), 1 ex Draven 5.10 (SA)
Skedand: 3 ex Draven 8.10 (SA)
Småskrake: 3 ex Draven 20.10 (SA)
Svarthakedopping: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 2.10 (EL), 3.10 (BG), 4.10 (SA)
Havsörn: 1 ex Järanäs 3.10 (BS,WS), 2 ad Draven 22.10 (EL)
Kungsörn: 1 ex str S Draven 17.10 (Christian Glahder), 1 subad Staffansbo mosse Kållerstad 18.10 (LB)
Tornfalk: 1 ex str Järanäs 3.10 (BS,WS), 1 ex Torkelsnäs Unnaryd 14.10 (BS,WS), 1 ex Unnaryd 31.10 (WS)
Stenfalk: 1 hane Draven 1.10 (SA), 2 ex str Järanäs 10.10 (BS,WS), 1 ex str Unnen 14.10 (BS,WS), 1 ex Håkentorp 22.10 (EL)
Pilgrimsfalk: 1 ex str Unnen 14.10 (BS,WS)
Trana: 349 ex str mot S Unnen 7.10 (BS,WS), 475 ex str Järanäs 17.10 (WS)
Kärrsnäppa: 6 ex Draven 14.10 (SA), 8 ex 16.10 (SA)
Skogsduva: 2 ex str Draven 19.10 (SA), 1 ex str Järanäs 27.10 (WS)
Ringduva: 2600 ex str Järanäs 7.10 (BS,WS), 1917 ex str 10.10 (BS,WS)
Kattuggla: 2 ex rop Unnaryd 5.10 (BS)
Nattskärra: 1 ex väg27 N.Draven 8.10 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Bångs hästgård Gislaved 25.10 (EL)
Forsärla: 4 ex Draven 1.10 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.10 (EL), 4.10 (SA), 1 ex str Draven 4.10 (SA), 1 juv 8.10 (SA),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 23.10 (EL), 31.10 (EL)
Sidensvans: 12 ex str Draven 19.10 (SA), 55 ex Reftele 23.10 (UE), 20 ex Smålandsstenar 23.10 (PEE), 20 ex Gislaved 24.10 (EL),
   36 ex str Järanäs 27.10 (WS)
Ringtrast: 1 hane Fryebo Anderstorp 11.10 (Allis Hedenfeldt), 1 hane Ås 22.10 (SA), 23.10 (SJ), 24.10 (SJ)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.10 (SA,BG,HG), 20.10 (EL), 23.10 (EL)
Rödvingetrast: 1543 ex str Järanäs 10.10 (BS,WS)
Gransångare: 2 ex Väcklinge 1.10 (SA), 1 ex 4.10 (SA), 1 ex Flahultasjön 4.10 (SA), 2 ex Väcklinge 5.10 (SA), 
   1 ex sj Moen Anderstorp 6.10 (LGH), 1 ex sj Järanäs 7.10 (BS,WS), 1 ex Väcklinge 8.10 (SA), 2 ex 10.10 (SA)
Varfågel: 1 ex Sävsås Unnaryd 2.10 (BS,WS), 1 ex Draven 19.10 (SA), 22.10 (EL), 1 ex Järanäs 23.10 (BS,WS), 1 ex Draven 25.10 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 4.10 (SA), 2 ex 8.10 (SA), 19.10 (SA), 1 ex str Järanäs 23.10 (BS,WS), 2 ex Gislaved 23.10 (UE), 
   3 ex Draven 25.10 (SA)
Vinterhämpling: 30 ex + 10 str Draven 25.10 (SA), 1 ex str Järanäs 27.10 (WS)

September 2008


Grågås: 500 ex Svanaholms ängar 28.9 (SA)
Prutgås: 1 ex Hestraviken Hestra 27.9 (LGH)
Bläsand: 25 ex Draven 8.9 (SA), 150 ex 10.9 (SA), 220 ex 11.9 (SA,EL), 25 ex 12.9 (SA), 22 ex 20.9 (SA), 110 ex 27.9 (SA)
Snatterand: 15 ex Draven 10.9 (SA), 4 hanar 11.9 (EL,SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 19.9 (BG)
Stjärtand: 15 ex Draven 8.9 (SA), 9 ex 10.9 (SA), 1 ex 11.9 (SA,EL), 5 ex 27.9 (SA)
Skedand: 5 ex Draven 10.9 (SA), 13 ex 11.9 (SA,EL), 2 ex 12.9 (SA), 6 ex 14.9 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 19.9 (BG),
   1 ex Draven 27.9 (SA)
Smådopping: 1 ad + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 2 ad + 3 juv 5.9 (BG), 1 ad + 3 juv 10.9 (EL), 2 ad + 4 juv 12.9 (BG),
   1 ex Draven 14.9 (SJ), 1 ad Reningsdammarna Gislaved 15.9 (SA), 1 juv 19.9 (BG), 1 ex Draven 25.9 (SA)
Svarthakedopping: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 18.9 (EL), 25.9 (BLn), 26.9 (EL)
Bivråk: 18 ex str Draven 1.9 (SA)
Glada: 1 ad Draven 6.9 (SA), 1 ex N.Bolmen 7.9 (SA), 1 ex Ås skola 7.9 (SJ), 1 ex N.Bolmen 13.9 (WS), 1 juv Svanaholms ängar 14.9 (SA),
   1 ad Draven 20.9 (SA), 21.9 (SA)
Havsörn: 1 juv Draven 13.9 (SA), 2 ad 20.9 (SA), 1 ad 21.9 (SA), 1 juv 25.9 (SA), 27.9 (SA), 2 ad Grönhammar 28.9 (SA)
Kungsörn: 1 ad N.Bolmen 14.9 (SJ), 1 ex 2K str mot SO Draven 14.9 (SA), 1 ad Kämpabo 16.9 (LGH)
Tornfalk: 2 ex Draven 6.9 (SA), 1 ex N.Bolmen 7.9 (SA), 1 ex Järanäs 11.9 (BS,WS), 1 hona N.Bolmen 13.9 (WS), 1 juv Draven 20.9 (SA)
   1 ex str Draven 27.9 (SA), 1 ex str Svanaholms ängar 28.9 (SA)
Stenfalk: 1 ex rast + 1 ex str Draven 6.9 (SA), 1 hane 10.9 (SA), 1 hane str 20.9 (SA), 1 juv str 27.9 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Unnen 5.9 (WS), 2 ex Draven 6.9 (SA), 1 ad 7.9 (SA), 1 ex N.Bolmen 7.9 (SA), 1 ad Draven 10.9 (SA), 1 ex 11.9 (SA,EL),
Trana: 240 ex Draven 5.9 (SA), 450 ex därav 90 ex str mot S N.Bolmen 13.9 (WS), 320 ex Draftinge 16.9 (SA), 255 ex Draven 20.9 (SA)
   81 ex str Draven 21.9 (SA), 150 ex str Amfrebo Hyltebruk 23.9 (BT), 460 ex str Svanaholms ängar 28.9 (SA)
Större strandpipare: 7 ex Draven 6.9 (SA)
Småsnäppa: 1 ex Draven 10.9 (SA), 2 ex 11.9 (EL,SA)
Kärrsnäppa: 14 ex Draven 27.9 (SA)
Brushane: 25 ex Draven 10.9 (SA), 24 ex 11.9 (SA,EL), 12 ex 12.9 (SA), 22 ex Svanaholms ängar 14.9 (SA), 32 ex Draftinge 14.9 (SA)
   12 ex Draven 20.9 (SA), 12 ex Svanaholms ängar 28.9 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex Svanaholms ängar 28.9 (SA)
Myrspov: 1 ex Draven 11.9 (EL,SA)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 11.9 (SA,EL)
Skogsduva: 4 ex Unnen 5.9 (WS), 1 ex str Draven 14.9 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 7.9 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex rop Väcklinge 27.9 (SA)
Trädlärka: 1 ex str Järanäs 8.9 (WS), 1 ex Svanaholms ängar 14.9 (SA)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Svanaholms ängar 14.9 (SA)
Gulärla: 18 ex Unnen 5.9 (WS)
Forsärla: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 1 ex 5.9 (BG), 1 ex Unnen 5.9 (WS), 2 ex str Draven 5.9 (SA), 1 ex str Unnen 7.9 (WS),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 12.9 (BG), 2 juv 15.9 (SA), 2 ex 18.9 (EL), 2 ex Väcklinge 21.9 (SA) 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 26.9 (EL)
Gransångare: 1 ex Gislaved 27.9 (EL), 1 ex Väcklinge 29.9 (SA)
Skäggmes: minst 2 ex hörda i högflykt Draven 13.9 (SA)
Varfågel: 1 ex Draven 27.9 (SA), 29.9 (SA)
Steglits: 1 ex N.Bolmen 7.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 28.9 (SA)
Lappsparv: 1 ex Svanaholms ängar 28.9 (SA)

Augusti 2008

Bläsand: 26 ex Reningsdammarna Gislaved 19.8 (EL)
Stjärtand: 4 ex Draven 23.8 (SA), 1 ex 24.8 (SA)
Skedand: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL), 8.8 (EL), 6 ex Draven 17.8 (SA), 10 ex 21.8 (EL), 2 ex 23.8 (SA), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.8 (EL), 8 ex Draven 25.8 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 26.8 (EL), 6 ex Draven 30.8 (SA)
Brunand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL,BG)
Ringand: 1 hona Draven 29.8 (JO,SA,SJ)
Vigg: minst 5 kullar med små ungar Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL)
Storskrake: 1 hona + 4 juv Unnen 25.8 (WS)
Smålom: 1 ex str mot VSV Unnaryd 26.8 (WS), 1 ex Järanäs 27.8 (WS)
Storlom: 2 juv Borlången Smålandsstenar 15.8 (PEE), 1 ad + 1 juv Unnen 20.8 (WS), 1 par + 1 juv 25.8 (WS)
Smådopping: 3 ex på bo + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL), 3 ex på + 1 juv 2.8 (EL,BG), 7 ad (2 på bo) + 1 juv 6.8 (BG),
   3 ad (2 på bo)+ 1 juv Reningsdammarna Gislaved 8.8 (EL), 4 ad (2 på bo) + 2 juv + 1 pull 11.8 (EL), 5 ad + 1 juv 13.8 (BG),
   6 ad (2 på bo) + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 15.8 (EL), 7 ad (2 på bo) + 2 juv + 1 pull 16.8 (BG), 4 ad (1 på bo) + 1 juv 17.8 (EL)
   2 ad (1 på bo) + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 19.8 (EL), 5 ad (1 på bo med 4 ungar) + 2 juv + 1 pull 22.8 (BG,HG), 
   3 ad (1 på bo) + 5 juv + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 24.8 (EL), 6 ad (1 på bo med 4 ungar) + 4 juv 25.8 (BG), 
   1 par m 2 pull + 2 ad + 1 juv 26.8 (EL), 1 par på bo med 2 pull + 4 juv 28.8 (BG,SA)
Svarthakedopping: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL,BG), 4.8 (EL,BG), 11.8 (EL)
Storskarv: 55 ex str Draven 23.8 (SA)
Bivråk: 39 ex str Draven 23.8 (SA), 11 ex str Reningsdammarna Gislaved 25.8 (EL), 18 ex str Draven 31.8 (SA)
Glada: 2 ad + 1 1K Draven 3.8 (SJ), 1 ex 23.8 (SA), 1 ad + 2 juv 24.8 (SA)
Havsörn: 1 ad + 1 ex trol 2K Draven 3.8 (SJ), 1 ad + 2 subad 6.8 (EL,LGH,BLn), 1 ad 7.8 (BS,WS), 16.8 (SA), 1 ad + 1 juv 17.8 (SA)
   2 ad + 2 juv Draven 18.8 (SA), 2 ad + 1 juv 19.8 (SA), 1 juv 22.8 (SA), 1 ad + 1 juv 23.8 (SA), 2 ad + 1 juv 24.8 (SA), 25.8 (SA)
Brun kärrhök: 3 juv Draven 17.8 (SA)
Tornfalk: 2 juv Draftinge 10.8 (Daniel Wästlund), 3 ex Draven 23.8 (SA), 1 ex 24.8 (SA)
Stenfalk: 1 juv str Draven 23.8 (SA), 1 juv 25.8 (SA), 1 ex 30.8 (SA)
Lärkfalk: 3 ex Draven 3.8 (SJ), 3 ex str 23.8 (SA), 2 ex 24.8 (SA), 1 ex 25.8 (SA), 1 ad 30.8 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 juv Draven 17.8 (SA), 21.8 (SA), 1 juv slog kråka 22.8 (SA), 1 ad + 1 juv 23.8 (SA)
Rörhöna: 2 juv Reningsdammarna Gislaved 4.8 (BG,EL), 6.8 (BG), 1 juv 8.8 (EL), 11.8 (EL), 1 ex 15.8 (BG)
Sothöna: 1 ad Reningsdammarna Gislaved 8.8 (EL)
Trana: 210 ex Draven 21.8 (SA)
Strandskata: 6 ex Majsjön 11.8 (EL)
Mindre strandpipare: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL), 1 ad + 1 juv 2.8 (EL,BG), 2 ad + 3 juv 4.8 (EL,BG), 3 ex 6.8 (BG),
   2 juv Reningsdammarna Gislaved 8.8 (EL), 1 juv 11.8 (EL), 1 ex 26.8 (EL)
Större strandpipare: 1 ad Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL,BG), 14 ex Draven 3.8 (SJ), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.8 (BG),
   2 ad Reningsdammarna Gislaved 8.8 (EL), 1 ad 11.8 (EL), 1 ex 16.8 (BG), 17.8 (EL), 12 ex Draven 22.8 (SA), 2 ex 23.8 (SA), 24.8 (SA)
   2 ex Draven 25.8 (SA), 3 ex Reningsdammarna Gislaved 26.8 (EL), 1 ex 28.8 (SA,BG)
Kustpipare: 28 ex Draven 3.8 (SJ), 1 ex 16.8 (SA), 22.8 (SA), 23.8 (SA)
Kustsnäppa: 40 ex Draven 3.8 (SJ)
Småsnäppa: 2 ex Draven 30.8 (SA)
Mosnäppa: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL,BG), 2 ex Draven 24.8 (SA)
Spovsnäppa: 1 ex Draven 3.8 (SJ)
Kärrsnäppa: 22 ex Draven 3.8 (SJ), 6 ex 30.8 (SA)
Myrspov: 60 ex Draven 3.8 (SJ)
Svartsnäppa: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 15.8 (EL), 2 juv 19.8 (EL), 1 ex 24.8 (EL)
Rödbena: 4 ex Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL), 2.8 (EL,BG), 2 ex 6.8 (BG), 8.8 (EL), 1  juv 11.8 (EL), 1 ad + 1 juv 15.8 (BG),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.8 (BG,HG)
Svarttärna: 1 juv Draven 20.8 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Kinnaberg Draven 22.8 (SA), 1 ex rop Väcklinge 31.8 (SA)
Hornuggla: 2 pull Kållerstad 2.8 (AAn)
Kungsfiskare: 1 ex Draven 24.8 (SA)
Göktyta: 1 ex Väcklinge 18.8 (SA)
Forsärla: 1 par med 2 nyflygga ungar Möllefors Anderstorp 3.8 (LGH), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 13.8 (BG), 3 ex 15.8 (EL), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 17.8 (EL), 2 juv 19.8 (EL), 1 juv 22.8 (BG,HG), 1 ex Draven 22.8 (SA), 
   1 juv Reningsdammarna Gislaved 24.8 (EL), 26.8 (EL), 28.8 (SA,BG), 1 juv Grustaget Reftelevägen 28.8 (SA)
Törnskata: 2 juv Draven 23.8 (SA)
Steglits: 1 ex str Draven 24.8 (SA)

Juli 2008

Grågås: 300 ex N.Bolmen 15.7 (BS,WS)
Bläsand: 1 hane Draven 1.7 (SA), 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 2.7 (BG), 3.7 (EL), 1 hane Draven 5.7 (SA), 4 hanar 6.7 (SA),
   1 hona Draven 11.7 (SA), 2 hanar 13.7 (SA), 1 hane 15.7 (SA), 17.7 (SA), 2 ex 21.7 (BS,WS), 
   1 hane Reningsdammarna Gislaved 30.7 (EL,BG,BLn)
Snatterand: 1 ex Draven 3.7 (SA), 2 ex 11.7 (SA), 1 ex 17.7 (SA)
Stjärtand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 6.7 (BG), 7.7 (SA)
Skedand: 3 ex Draven 3.7 (SA), 3 ungkullar med 8, 10 resp 12 ungar Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 1 hona + 2 pull Draven 5.7 (SA)
   4 ex Draven 6.7 (SA), 10 ad Reningsdammarna Gislaved 7.7 (SA), 7 ex 27.7 (EL)
Brunand: 1 hane Draven 3.7 (SA), 1 hona 11.7 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 11.7 (EL)
Vigg: 3 ungkullar med 5, 5 resp 7 ungar Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 1 hona m 3 ungar Draven 13.7 (EL),
   4 kullar med 5-8 ungar Reningsdammarna Gislaved 16.7 (BG), 4 ungkullar med 3-14 ungar 25.7 (EL), 5 ungkullar 26.7 (EL)
Smålom: 1 par m nästan fullvuxen unge Ärnarpagölen Jälluntofta 11.7 (SJ), 13.7 (SA), 
   1 ad + 1 nästan fullvuxen unge Loftuddagölen 13.7 (EL)
Storlom: 2 ex Unnen 11.7 (WS), 5 ad Harasjön Arnåsholm 13.7 (EL), 2 ad Assbrunnen 13.7 (EL), 1 par Tannsjön Ås 13.7 (SA)
Smådopping: 3 ex, varav 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 1 ex på bo 4.7 (BG), 2 par varav 1 på bo 7.7 (SA),
   1 par på bo med 1 synlig unge, 1 nytt par på bo i N delen Reningsdammarna Gislaved 8.7 (BG,HG), 1 par m 2 ungar i boet 10.7 (EL),
   4 ad varav 1 par med 5 pull på bo Reningsdammarna Gislaved 13.7 (BG,HG), 2 par + 1 par m 4 ungar 16.7 (BG), 
   1 par + 4 pull, 2 ex på bo + 1 ad Reningsdammarna Gislaved 17.7 (BS,WS), 6 ad + 4 juv 18.7 (BG), 1 ad + 1 par matande 2 ungar 19.7 (EL),
   3 ad Reningsdammarna Gislaved 25.7 (EL), 6 ex (3 ruvande) 29.7 (BG), 3 par på bo + 2 juv + 1 pull 30.7 (EL,BG,BLn)
Skäggdopping: 1 par + 2 pull Draven 6.7 (SA), 1 ad med 2 ungar 18.7 (SJ)
Svarthakedopping: 1 par m 2 pull, 1 par på bo m unge/ungar Reningsdammarna Gislaved 2.7 (BG), 3.7 (EL), 1 par med 2 ungar 4.7 (BG),
   1 par + 2 pull Reningsdammarna Gislaved 7.7 (SA), 1 par + 2 pull + 1 par ev förberedelse för ny häckning 8.7 (BG,HG), 3 ad + 1 juv 10.7 (EL)
   1 par med 1 unge Reningsdammarna Gislaved 16.7 (BG), 2 ad + 1 juv 17.7 (BS,WS), 3 ad + 1 juv 18.7 (BG), 19.7 (EL), 
   1 ad + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 21.7 (AW,BG), 3 ad 25.7 (EL), 29.7 (BG), 2 ad + 1 juv 30.7 (EL,BG,BLn)
Storskarv: 1 ad + 1 juv Unnen 11.7 (WS)
Glada: 1 ex Draven 6.7 (SA), 1 ex Mellby 13.7 (EL), 1 ex N.Bolmen 15.7 (BS,WS)
Havsörn: 1 ad Draven 1.7 (SA), 3.7 (SA), 6.7 (SA), 11.7 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Unnaryd 1.7 (WS), 11.7 (WS), 1 ex Draven 11.7 (SA), 12.7 (SA), 2 ex 13.7 (EL), 1 ad Älmhult Jälluntofta 13.7 (SA),
   1 ad Draven 17.7 (SA), 1 ex 18.7 (SJ), 21.7 (BS,WS), 2 ex Kvinnaholme Unnen 22.7 (WS)
Rörhöna: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 30.7 (BLn,EL,BG)
Strandskata: 1 ex Unnen 11.7 (WS)
Mindre strandpipare: 4 ex Reningsdammarna Gislaved 6.7 (BG,HG), 3 ad + 1 juv 7.7 (SA), 6 ex 10.7 (EL), 1 juv Draven 11.7 (SA),
   1 par varnande Sågverket Smålandsstenar 12.7 (SA), 2 ad + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 11.7 (EL), 2 ex 16.7 (BG), 25.7 (EL),
   2 ad + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 26.7 (EL), 3 ex 29.7 (BG)
Mosnäppa: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 6.7 (BG,HG)
Spovsnäppa: 1 ex N.Bolmen 15.7 (BS,WS), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 15.7 (BG,HG), 1 ex 16.7 (BG), 5 ex Draven 18.7 (SJ),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 19.7 (EL), 7 ex 20.7 (EL), 8 ex 21.7 (AW,BG)
Kärrsnäppa: 9 ex Reningsdammarna Gislaved 17.7 (BS,WS), 43 ex 20.7 (EL), 12 ex 21.7 (AW,BG)
Dvärgbeckasin: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.7 (AW,BG)
Myrspov: 38 ex str mot SV Kållerstad 17.7 (AAn), 2 ex + 4 ex str Draven 18.7 (SJ)
Småspov: 1 ex str Draven 18.7 (SJ)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 13.7 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG)
Rödbena: 7 ex rast Draven 1.7 (SA), 9 ex 3.7 (SA), 6 ad + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 1 ex 7.7 (SA), 1 pull Draven 8.7 (SA)
   6 ex Reningsdammarna Gislaved 10.7 (EL), 16.7 (BG), 3 ex 17.7 (BS,WS), 3 ad + 1 juv 19.7 (EL), 2 ad + 2 juv 25.7 (EL), 
   3 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 26.7 (EL), 3 ex 29.7 (BG)
Grönbena: 15 ex Reningsdammarna Gislaved 7.7 (SA), 25 ex str Draven 9.7 (SA), >15 ex 13.7 (SA)
Roskarl: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 16.7 (BG)
Fisktärna: 1 par med 1 unge Draven 18.7 (SJ)
Svarttärna: 1 ex Draven 2.7 (SA), 4 ad + minst 3 flygga ungar 3.7 (SA), 3 ad 6.7 (SA), 1 ad matade juv 11.7 (SA), 2 ad 12.7 (SA),
   3 ad Draven 13.7 (EL), 1 juv 13.7 (SA), 1 ad 15.7 (SA), 1 par med minst 2 ungar 18.7 (SJ), 1 ad + 2 juv 21.7 (BS,WS)
Turkduva: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 8.7 (BG,HG)
Kattuggla: 1 ungkull Draven 9.7 (SA)
Hornuggla: 1 ungkull Nennesmo 4.7 (SA), 1 ungkull Ås ängar 11.7 (SA), 1 ungkull Draftinge 11.7 (SA), 1 ungkull Kinnaberg 11.7 (SA)
Nattskärra: 2 ex spel Gungsedungevägen Nennesmo 4.7 (SA), 3 ex spel Bäckshult 5.7 (LGH), 1 ex spel Moen Anderstorp 5.7 (LGH)
Mindre hackspett: 1 ex rop Kappeled 12.7 (SA), 1 ex Unnaryd 24.7 (WS), 1 ex 25.7 (BS), 1 ex 26.7 (WS), 2 ex Granö 27.7 (EL)
Backsvala: 1 ex Grustaget Reftelevägen, samtliga bon verkade övergivna 12.7 (EL)
Forsärla: 1 hona med föda i näbben Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 1 juv 4.7 (BG), 6.7 (BG), 1 ex Ågårdsfors 12.7 (SA),
   5 ad + 1 juv Grustaget Reftelevägen 12.7 (EL), 1 ex Strömma Unnaryd 24.7 (WS)
Svart rödstjärt: 2 hanar Sågverket Smålandsstenar 12.7 (SA)
Sävsångare: 1 ex sj Draven 5.7 (SA)
Kärrsångare: 1 ex sj Fridsnäs 30.7 (SJ)
Törnskata: 1 hane Väcklinge 6.7 (SA), 1 hane S. Nissaryd 10.7 (WS), 1 hona N. Nissaryd 10.7 (WS), 1 par Gungsedungevägen 12.7 (EL),
   1 hane Älmhult Jälluntofta 13.7 (SA), 1 par + 1 juv Hallasjön Ås 13.7 (SA), 1 par Sävsås Unnaryd 15.7 (WS), 
   1 hane Reftele Reningsverk 21.7 (BS,WS), 1 hane + 3 juv Färda Unnaryd 27.7 (WS)

Juni 2008

Prutgås: En nattstr flock Framnäs Ås 3.6 (SJ)
Bläsand: 2 par Reningsdammarna Gislaved 4.6 (EL), 2 hanar Draven 8.6 (SJ), 18.6 (SA), 1 par + 2 hanar 25.6 (SA), 1 hane 26.6 (SA),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 27.6 (BG), 8 ex Draven 29.6 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 30.6 (BG)
Snatterand: 2 par Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 1 par + 1 hane 2.6 (BG,EL), 1 par 4.6 (EL), 3 honor 9.6 (EL,BG), 
   1 hane + 2 honor Reningsdammarna Gislaved 12.6 (AW), 4 ex 21.6 (EL), 1 hona 25.6 (EL), 27.6 (BG), 1 par 28.6 (SA), 6 ex Draven 28.6 (SA
Årta: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG,EL), 3.6 (EL), 1 par Draven 4.6 (WS)
Skedand: 1 par + 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG,EL), 4 hanar + 1 hona m 10 ungar 4.6 (EL,BJ), 6 hanar Draven 4.6 (WS),
   4 hanar + 2 honor m 9 resp 12 ungar Reningsdammarna Gislaved 9.6 (EL), 2 kullar m 9 resp 12 ungar 12.6 (BG), 
   3 hanar + 2 ensamma honor + 2 honor m 9 resp 12 ungar 17.6 (EL), 2 honor m 10 resp 12 ungar 21.6 (EL), >5 hanar 23.6 (BS,WS), 
   6 ad + 2 ungkullar Reningsdammarna Gislaved 28.6 (SA), 2 ex Draven 29.6 (SA)
Brunand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr)
Vigg: 18 hanar + 8 honor Reningsdammarna Gislaved 12.6 (AW), >2 kullar + 20 ad 23.6 (BS,WS), 1 hona + 5 pull 27.6 (BG), 
   16 ad + 5 pull Reningsdammarna Gislaved 28.6 (SA), 1 hona + 2 pull Draven 29.6 (SA)
Smålom: 1 ex Loftuddagölen Arnåsholm 16.6 (EL)
Storlom: 2 ex Harasjön Arnåsholm 16.6 (EL)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 1 ex på bo 2.6 (EL,BG), 4.6 (EL,BJ,HH,BH), 9.6 (EL,BG), 1 par (parning) 9.6 (BG),
   1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 11.6 (EL), 2 par 12.6 (BG), 4 ex varav 2 ex på bo 17.6 (BG), 2 ex på bo 21.6 (EL), 
   2 ex + 2 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 23.6 (BG), 2 ex på bo 25.6 (EL), 3 ex varav 1 ex på bo, ruvning klar i det ena boet 27.6 (BG)
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 28.6 (SA), 1 ex på bo 30.6 (BG)
Svarthakedopping: 2 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG,EL), 4 ex, varav 2 ex på bo 4.6 (EL,BJ,HH,BH), 9.6 (EL,BG), 11.6 (EL)
   2 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 12.6 (AW,BG), 1 pull sedd i det 1:a boet 13.6 (BG), 
   1 ex + 2 pull sedda i 1:a boet + 1 ex ruvande i 2:a boet 17.6 (EL), 1 ex på bo + 1 par med 2 pull 21.6 (EL), 23.6 (BS,WS,BG), 25.6 (EL),
   1 par + 2 pull + 1 ex på bo 27.6 (BG), 28.6 (SA), 30.6 (BG)
Svarthalsad dopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 11.6 (EL,BG), 12.6 (AW,BG), 17.6 (BG), 18.6 (EL,BG), 21.6 (EL), 23.6 (BG), 25.6 (EL)
Glada: 1 ad N.Bolmen 13.6 (SJ), 1 ex 1K Reftele 21.6 (SJ), 1 ad Draven 22.6 (SJ), 1 ex 25.6 (SA), 2 ex 26.6 (SA), 1 ex 29.6 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 8.6 (SJ), 17.6 (AW), 2 ad varav 1 med byte i klorna drog mot Bolmen 22.6 (SJ), 1 ex 2K 29.6 (SA)
Lärkfalk: 2 ex Draven 29.6 (SA)
Trana: 1 par + 1 unge Skärkehylte 7.6 (BT), 1 par + 1 unge N.Fagerhult Långaryd 7.6 (BT)
Strandskata: 2 ex flyg över Anderstorp 22.6 (LGH), 4 ex Draven 29.6 (SA)
Mindre strandpipare: 4 ex Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 1 ex 27.6 (BG), 28.6 (SA), 1 ex Draven 28.6 (SA), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 30.6 (BG)
Större strandpipare: 1 ex Draven 26.6 (SA)
Mosnäppa: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 30.6 (BG)
Kärrsnäppa: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 28.6 (SA)
Svartsnäppa: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 11.6 (EL,BG), 3 ex 18.6 (BG), 4 ex Draven 18.6 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 23.6 (BG
   1 ex Draven 24.6 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 27.6 (BG), 28.6 (SA), 1 ex Draven 29.6 (SA)
Rödbena: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 3 ex 12.6 (AW), 1 ex 23.6 (BS,WS), 2 halvstora ungar Draven 24.6 (SA),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 27.6 (BG), 4 ad + 3 pull 28.6 (SA), 5 ad + 3 pull 30.6 (BG)
Smalnäbbad simsnäppa: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG,EL,ALK,AKA), 3.6 (BG,EL)
Svarttärna: 4 ex Draven 4.6 (SJ), 3 ex 8.6 (SJ,EL), 1 ex med mat i näbben 14.6 (SJ), 1 ex 17.6 (AW), 3 ad ex + 1 unge i boet 18.6 (PEE),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 18.6 (BG,EL), 3 ex Draven 22.6 (SJ), 4 ex 29.6 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 30.6 (BG)
Vitvingad tärna: 1 ex Draven 3.6 (BLn,SJ), 4.6 (SJ,WS), 8.6 (SJ,EL), 9.6 (SJ), 10.6 (AW)
Kattuggla: 1 unge hörd Lida Unnaryd 12.6 (WS), 2 ad hörda Färda Unnaryd 12.6 (WS), 1 ex rop Unnaryd 21.6 (BS,WS)
Nattskärra: 1 ex spel Moen Anderstorp 4.6 (LGH),1 ex spel Slättösand 6.6 (LBc), 1 ex spel Hestra 6.6 (LBc), 1 ex spel Alabo Öreryd 6.6 (LBc)
   1 ex spel Valdshult 6.6 (LBc), 1 ex spel S.Valdshult 9.6 (OG), 3 ex spel Kappeledsvägen Gislaved 9.6 (EL)
Göktyta: En häckning S.Valdshult 1.6 (OG)
Mindre hackspett: 1 par med ungar hörda i bohål Unnaryds bokhult 13.6 (WS), 1 hona med mat i näbben Holmen Gislaved 18.6 (EL)
Backsvala: 32 bon Grustaget Reftelevägen 1.6 (OEr)
Forsärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 2.6 (OEr), 1 juv 17.6 (EL), 1 ex Nissanfallet Gislaved 28.6 (SA), 
   2 ex Grustaget Reftelevägen 28.6 (SA)
Rödvingetrast: 1 ex sj Krabby 16.6 (EL)
Törnskata: 1 hane Vårtsjön Ås 12.6 (WS)
Nötkråka: 1 ex Nennesmo 28.6 (SA)
Hämpling: 1 par Reningsdammarna Gislaved 23.6 (BS,WS)

Maj 2008

Grågås: 2 par m 5 resp 4 pull Unnen 8.5 (WS), ca 2000 ex Draven 23.5 (SJ)
Vitkindad gås: 2 flockar 200 ex + 40 ex str mot O Anderstorp 11.5 (LGH)
Prutgås: 250 ex str mot O Hyltebruk 7.5 (BEm), 400 ex str mot O Draven 31.5 (EL)
Bläsand: 1 par Draven 3.5 (BS,WS), 1 par Reningsdammarna Gislaved 7.5 (EL), 8.5 (BG), 10.5 (EL), 12.5 (BG), 13.5 (EL), 15.5 (EL),19.5 (EL)
   1 par Reningsdammarna Gislaved 20.5 (BG), 23.5 (EL), 25.5 (BG), 2 par 27.5 (EL), 1 par 31.5 (EL)
Snatterand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG), 3.5 (BG,HG), 3 ex Draven 3.5 (BS,WS), 1 par Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG,HG),
   2 par Reningsdammarna Gislaved 5.5 (EL), 7.5 (EL), 1 par 8.5 (BG), 1 par + 1 hane 10.5 (EL), 1 par 12.5 (BG), 1 par + 1 hane 13.5 (EL)
   1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 15.5 (EL), 1 par 19.5 (EL), 2 hanar 20.5 (BG), 2 par + 1 hane 25.5 (BG), 
   3 hanar + 1 hona Reningsdammarna Gislaved 27.5 (EL), 1 hane 31.5 (EL)
Årta: 1 par Reningsdammarna Gislaved 29.5 (BG), 30.5 (BG,HG), 31.5 (EL)
Skedand: 3 par Reningsdammarna Gislaved 3.5 (BG), 3 ex Draven 3.5 (BS,WS), 2 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG,HG)
   4 hanar + 1 hona Reningsdammarna Gislaved 5.5 (EL), 1 par + 2 hanar 8.5 (BG), 3 hanar 10.5 (EL), 12.5 (BG), 13.5 (EL), 4 hanar 15.5 (EL)
   2 hanar Reningsdammarna Gislaved 19.5 (EL), 1 par + 2 hanar 20.5 (BG), 2 par + 1 hane 25.5 (BG), 1 par + 1 hane 27.5 (EL), 
   2 hanar + 1 hona Reningsdammarna Gislaved 30.5 (OEr)
Brunand: 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 12.5 (BG), 1 hane 31.5 (EL)
Vigg: 10 hanar + 10 honor Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG), 12 hanar + 6 honor 27.5 (EL)
Småskrake: 1 par Grönhammar N.Bolmen 5.5 (BS,WS)
Smålom: 1 par Loftuddagölen Arnåsholm 12.5 (EL), 2 ex Öjhultasjön 13.5 (IJo)
Storlom: 1 par Harasjön Arnåsholm 12.5 (EL), 2 ex S.Gussjön 25.5 (IJo), 1 par + 1 ex Stora Färgen 30.5 (BS,WS)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (EL), 8.5 (BG), 2 ex 12.5 (BG), 13.5 (BG,HG), 1 ex 16.5 (EL), 3 ex 19.5 (EL), 23.5 (EL)
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.5 (BG), 1 ex troligen på bo 27.5 (EL), 1 ex på bo 31.5 (EL)
Svarthakedopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG), 3 ex 3.5 (OEr), 4.5 (BG,HG), 3 ex varav 2 ex i spel 5.5 (BS,WS),
   1 par bobyggande Reningsdammarna Gislaved 5.5 (OEr), 3 ex 7.5 (EL), 8.5 (BG), 2 ex 10.5 (EL), 12.5 (BG), 13.5 (EL), 3 ex 13.5 (BG,HG)
   3 ex Reningsdammarna Gislaved 15.5 (EL), 3 ex, varav 1 ex ev på bo 16.5 (EL), 2 ex 19.5 (EL), 3 ex 20.5 (BG), 
   3 ex varav 1 ex på bo 21.5 (EL,AW,BG), 23.5 (EL), 4 ex varav 1 ruvande 27.5 (EL), 1 ex + 1 ruvande 30.5 (OEr), 
   3 ex + 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Rördrom: 1 ex tut Draven 3.5 (BS,WS), 1 ex tut N.Bolmen 23.5 (SJ), 30.5 (SA)
Glada: 1 ex Åby N.Bolmen 1.5 (SJ), 1 ex Draven 3.5 (BS,WS), 1 ex Liljenäs 12.5 (SJ)
Havsörn: 1 ad Kanalbron N.Bolmen 1.5 (SJ), 1 ad Draven 3.5 (BS,WS), 1 ad med byte drog mot Bolmen 18.5 (SJ)
Fiskgjuse: Bo i en tall S.Gussjön 15.5 (IJo), 1 ex ruvande 25.5 (IJo), 28.5 (EL), 1 oroligt par Holmsjön Långaryd 30.5 (BS,WS)
Tornfalk: 1 ex Svanaholms ängar 30.5 (BS,WS)
Lärkfalk: 1 ex Unnaryd 28.5 (WS), 1 ex Enet N.Bolmen 30.5 (BS,WS)
Vattenrall: 2 ex spel Roten 8.5 (BS,WS,ME), 3 ex spel Draven 30.5 (SA), 31.5 (EL)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Roten 8.5 (BS,WS,ME), 1 ex spel Draven 27.5 (SA), 30.5 (SA), 2 ex spel 31.5 (EL)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 10.5 (ALK), 13.5 (ALK,AKA,BG,HG), 2 ex 15.5 (BG,IJo)
Sothöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 8.5 (BG), 24.5 (BG), 1 ex Osarna N.Bolmen 30.5 (BS,WS)
Trana: >100 ex N.Bolmen 5.5 (BS,WS), 1 par + 1 pull Mellby Reftele 29.5 (SA)
Strandskata: 2 ex Unnaryd 2.5 (BS,WS), 1 ex Kommunförrådet Gislaved 6.5 (EL), 1 bo med 3 ägg Kommunförrådet Gislaved 20.5 (AW),
   2 ex Unnaryd, 1 möjligen ruvande 21.5 (WS), 1 ex Lunnamossen Unnaryd 28.5 (BS,WS)
Mindre strandpipare: 4 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG), 3.5 (OEr), 3 ex 5.5 (BS,WS), 7.5 (BG), 2 ex Grustaget Reftelevägen 7.5 (EL)
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 10.5 (EL), 2 ex 12.5 (BG), 4 ex 13.5 (EL), 5 ex 15.5 (EL), 3 ex 19.5 (EL), 20.5 (BG), *
   1 bo med 4 ägg Örnvallen Hyltebruk 21.5 (BEm), 3 ex Reningsdammarna Gislaved 25.5 (BG), 8 ex 27.5 (EL), 2 ex 30.5 (OEr), 5 ex 31.5 (EL)
Ljungpipare: 36 ex Henja by 4.5 (OEr), 21 ex 13.5 (LGH)
Mosnäppa: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 8.5 (ALK), 7 ex 15.5 (EL), 2 ex 16.5 (EL), 3 ex 21.5 (AW)
Brushane: 14 ex Ås ängar 3.5 (BS,WS)
Småspov: 1 ex str Draven 3.5 (BS,WS)
Svartsnäppa: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG,HG)
Rödbena: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (BG), 12.5 (BG), 13.5 (EL), 2 ex 15.5 (EL), 19.5 (EL), 4 ex 20.5 (BG), 5 ex 21.5 (AW), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 25.5 (BG), 4 ex 27.5 (EL), 1 ex 30.5 (OEr), 4 ex 31.5 (EL)
Grönbena: 15 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (BG,HG), >20 ex 27.5 (EL)
Skrattmås: ca 150 bon Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Svarttärna: 4 ex Draven 18.5 (SJ), 3 ex parning observerad 23.5 (SJ), 3 ex 29.5 (SJ), 4 ex, matning observerades, 30.5 (BS,WS), 
   4 ex Draven 31.5 (SA,EL)
Turkduva: 2 ex Reftele 17.5 (UE)
Kattuggla: 1 ex rop Roten 8.5 (BS,WS,ME)
Nattskärra: 1 ex spel Gungsedungevägen Nennesmo 31.5 (EL), 1 ex spel Speedwaybanan Gislaved 31.5 (EL)
Kungsfiskare: 1 ex Svanån Mårtenstorp 11.5 (SJ)
Göktyta: 1 ex Grustaget Reftelevägen 7.5 (EL), 1 ex rop Båraryd 31.5 (OEr), 1 ex rop Gungsedungevägen Nennesmo 31.5 (EL)
Mindre hackspett: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 5.5 (BS,WS), 1 ex trum Hult Henja 6.5 (EL), 1 ex Unnebäcksås 8.5 (WS),
   1 hane Ö.Ryd Gislaved 8.5 (EL)
Backsvala: ca 15 bon Grustaget vid Reftelevägen 29.5 (EL)
Gulärla: 30 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG), 6 ex Nissaryd 2.5 (BS,WS), 13 ex Ryttarvallen Gislaved 6.5 (EL), 
   30 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (BG), 5 ex 12.5 (BG), 10 ex 13.5 (EL), 17 ex Henja 13.5 (LGH), 
   15 ex  Reningsdammarna Gislaved 15.5 (EL), 5 ex 20.5 (BG)
Citronärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 7.5 (EL,BG,HG,UE,AW)
Forsärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 5.5 (OEr), 1 ex 7.5 (AW), 2 ex 10.5 (EL), 
   2 ex varav 1 ex m mat i näbben Hyltedamm 14.5 (BEm), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 15.5 (EL), 1 ex Dammen Arnåsholm 15.5 (IJo),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 30.5 (BG,HG)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Kommunförrådet Gislaved 6.5 (EL)
Sävsångare: 1 ex sj Draven 30.5 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Moen Anderstorp 16.5 (LGH)
Törnskata: 1 hona Högsberg Anderstorp 19.5 (LGH), 1 hane på hygget vid Gungsedungevägen Nennesmo 29.5 (EL), 
   1 hane Lunnamossen 29.5 (BS,WS), 5 ex Holmsjöfors Långaryd 30.5 (BS,WS)
Nötkråka: 1 ex Strömhult Långaryd 20.5 (WS)

April 2008

Sångsvan: 1 ex på bo Draven 17.4 (EL), 18.4 (SA), 2 ex varav 1 ex på bo Sandserydssjön 23.4 (EL), 1 ex på bo Lidernas Kvarn 30.4 (LBc)
Spetsbergsgås: 1 ex N.Bolmen 12.4 (SJ)
Grågås: 3 par m pull Järanäs 16.4 (WS)
Nilgås: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.4 (BG,EL)
Bläsand: 50 ex Draven (parning observerad) 7.4 (EL)
Snatterand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 5.4 (EL,BG), 1 hane Draven 5.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 11.4 (EL), 
   1 par Draven 17.4 (EL), 18.4 (SA), 1 par + 1 hane 19.4 (SA), 20.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 20.4 (EL), 21.4 (EL,BG), 22.4 (BG)
   1 par Reningsdammarna Gislaved 23.4 (EL), 27.4 (EL)
Stjärtand: 1 hane Draven 5.4 (SA), 3 hanar + 2 honor 6.4 (SA), 1 par 7.4 (EL), 17.4 (EL), 19.4 (SA), 20.4 (SA)
Årta: 1 par Draven 17.4 (EL), 1 par + 2 hanar 20.4 (SA)
Skedand: 2 hanar + 1 hona Draven 5.4 (SA), 3 hanar + 1 hona 6.4 (SA), 7 hanar + 3 honor 7.4 (EL), 
   2 par Reningsdammarna Gislaved 11.4 (EL), 3 par Draven 17.4 (BS,WS), 3 par Reningsdammarna Gislaved 20.4 (BG,HG), 2 par 22.4 (BG)
   2 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 23.4 (EL), 2 par + 2 hanar 27.4 (EL), 5 hanar + 2 honor Draven 28.4 (EL)
Brunand: 1 hane Draven 5.4 (SA), 5 hanar + 3 honor 7.4 (EL), 2 hanar 17.4 (BS,WS), 18.4 (SA), 1 hane 20.4 (SA)
Vigg: 26 ex Unnen 7.4 (WS), 3 par Reningsdammarna Gislaved 27.4 (EL)
Sjöorre: 9 ex Unnen 7.4 (WS), En nattstr flock Anderstorp 27.4 (LGH)
Smålom: 1 ex Järanäs 3.4 (BS,WS), 2 ex Stengårdshult 6.4 (LBc), 1 ex Unnen 7.4 (WS), 1 ex överfl Unnen 11.4 (BS,WS)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BG,HG)
Skäggdopping: 52 ex Unnen 7.4 (WS), 25 ex Draven 7.4 (EL), 1 ex på bo 18.4 (SA)
Gråhakedopping: 1 ex Draven 6.4 (SA), 2 ex Unnen 7.4 (WS)
Svarthakedopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 27.4 (EL,BG,HG)
Svarthalsad dopping: 2 ex Draven 17.4 (BS,WS,SA)
Rördrom: 1 ex tut Draven 5.4 (SA), 1 ex tut Kanalmynningen N.Bolmen 12.4 (EW), 1 ex tut Draven 18.4 (SA), 19.4 (SA), 20.4 (SA), 28.4 (EL)
Glada: 1 ex Väcklinge 6.4 (SA), 1 ex Nennesmo 17.4 (EL), 1 ex N.Bolmen 18.4 (BS,WS)
Havsörn: 1 ex överfl Dye Reftele 7.4 (EL), 1 ad Framnäs Ås 8.4 (SJ), 1 ad Draven 19.4 (SA)
Tornfalk: 1 hona Yås Unnaryd 13.4 (BS,WS)
Pilgrimsfalk: 1 ex 2K Draven 19.4 (SA), 1 ad 27.4 (SJ)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 18.4 (SA), 19.4 (SA)
Sothöna: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 3.4 (BG), 7.4 (BG)
Trana: 160 ex N.Bolmen 18.4 (BS,WS), 16 par på bo Draven 20.4 (SA)
Strandskata: 3 ex Kommunförrådet Gislaved 1.4 (Anders Wikland), 2 ex Unnaryd 2.4 (WS), 3 ex 3.4 (WS), 2 ex Anderstorp 7.4 (LGH),
   3 ex Unnaryd 12.4 (BS), 2-3 ex dagligen Kommunförrådet Gislaved 15.4 (Anders Wikland), 2 ex Unnen 22.4 (WS)
Mindre strandpipare: 1 ex Gamla sågen Hyltebruk 7.4 (BEm), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 20.4 (BG,HG), 1 ex 22.4 (BG), 2 ex 23.4 (EL),
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 27.4 (EL), 2 ex 30.4 (BG,HG)
Ljungpipare: 60 ex Henja by 24.4 (EL)
Dvärgbeckasin: 1 ex spel Kinnaberg Draven 19.4 (SA)
Storspov: 2 ex parning N.Bolmen 18.4 (BS,WS)
Rödbena: 3 ex Draven 5.4 (SA), 1 ex 7.4 (EL), 17.4 (BS,WS), 1 ex Roten 21.4 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 30.4 (BG,HG)
Dvärgmås: 1 ex 2K Draven 28.4 (EL)
Havstrut: 1 par bobyggande? Draven 17.4 (EL), 1 ad ruvande 19.4 (SA)
Skogsduva: 1 ex tut Fransabo Unnaryd 16.4 (BS)
Berguv: 1 ex rop Lövåsaberget 5.4 (SA)
Kattuggla: 1 ex Dye Reftele 5.4 (SA), 1 ex rop Flahult 5.4 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop Saraböke Hyltebruk 25.4 (OG)
Göktyta: 1 ex rop S.Valdshult 27.4 (OG)
Mindre hackspett: 1 ex rop Unnaryds bokhult 22.4 (WS)
Backsvala: 10 ex vid bohålen Grustaget Reftelevägen Gislaved 30.4 (EL)
Forsärla: 1 par Nissanfallet Gislaved 7.4 (EL), 1 hona Hylte damm 10.4 (WS), 1 par Nissan Nissaryd 10.4 (WS), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.4 (BG), 23.4 (EL)
Svart rödstjärt: 2 ex sj Sågverket Smålandssstenar 7.4 (BS,WS), 1 honf Kållerstad 13.4 (AAn), 1 ex sj Burseryds Bruk 26.4 (EL)
Ringtrast: 1 hane Hjulfhult Hestra 25.4 (Lennart Andersson)
Gransångare: 1 ex sj Väcklinge 5.4 (SA), 1 ex sj Gislaved 15.4 (Anders Wikland)
Varfågel: 1 ex Lunnamossen Unnaryd 2.4 (WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 5.4 (IJo), 10.4 (ALK)
Råka: 1 ex Hammargården N.Bolmen 12.4 (SJ)
Steglits: 1 ex Draven 20.4 (SA)

Mars 2008

Mindre sångsvan: 35 ex str mot O Unnaryd 27.3 (BS,WS), 12 ex str N.Bolmen 30.3 (SJ), 5 ex Draven 30.3 (SJ)
Sångsvan: 54 ex Draven 7.3 (BS,WS), 100 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS)
Sädgås: >300 ex N.Bolmen 2.3 (BS,WS), 100 ex 14.3 (BS,WS)
Bläsgås: 8 ex N.Bolmen 1.3 (SJ), 7 ex 11.3 (EL), 14.3 (BS,WS), 10 ex Draven 16.3 (SA), 2 ex 28.3 (BS,WS)
Snatterand: 2 hanar + 1 hona Draven 15.3 (SA), 16.3 (SA), 4 ex 30.3 (SJ)
Brunand: 1 par Draven 16.3 (SJ,SA), 1 hane 28.3 (BS,WS)
Sjöorre: 1 nattstr flock Reftele 29.3 (AAn)
Salskrake: 1 hona Draven 7.3 (BS,WS), 1 hane 11.3 (EL), 1 par 15.3 (SA), 16.3 (SJ,SA), 30.3 (SJ)
Järpe: 2 ex S.Valdshult 23.3 (OG)
Smålom: 1 ex överfl Unnen 29.3 (BS,WS)
Rördrom: 1 ex tut Draven 16.3 (SJ)
Glada: 1 ex Väcklinge 16.3 (SA), 23.3 (SA), 1 ex Ås ängar 23.3 (SJ), 1 ex Draftinge 24.3 (JJ), 2 ex Draven 30.3 (SJ)
Havsörn: 1 subad Draven 7.3 (BS,WS), 1 ad N.Bolmen 9.3 (SJ), 1 ad + 1 2K Draven 11.3 (EL), 1 ad 15.3 (SA), 16.3 (SA), 22.3 (Paul Nillson),
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 1.3 (SJ)
Sothöna: 2 ex Draven 11.3 (EL), 8 ex 16.3 (SA), 10 ex 28.3 (BS,WS)
Trana: 137 ex Draven 22.3 (Paul Nilsson), 110 ex str mot NV Draven 28.3 (BS,WS), 72 ex str Roten 30.3 (BS,WS), 
   70 ex str mot N Gislaved 31.3 (BG)
Större strandpipare: 5 ex Draven 30.3 (SJ)
Tofsvipa: 175 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS)
Skogsduva: 1 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS)
Sparvuggla: 1 ex rop Fryebo 2.3 (LGH), 3.3 (LGH), 1 ex Älmåsen 8.3 (OG), 1 ex Stret Anderstorp 15.3 (LGH), 1 ex Hult Unnarys 31.3 (BS,WS)
   1 ex Sävsås Unnaryd 31.3 (BS,WS)
Kattuggla: 2 ex rop Urshult 2.3 (BS,WS), 1 ex rop Getterhult 2.3 (BS,WS), 1 ex rop Hässlehult 2.3 (BS,WS), 1 ex rop Danshult 2.3 (BS,WS),
   1 ex rop Tollsbo Hyltebruk 2.3 (BEm), 13.3 (BEm), 1 ex Kållerstad 16.3 (LB), 1 ex Sävsås 31.3 (BS,WS), 1 ex Järanäs 31.3 (BS,WS)
Mindre hackspett: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 3.3 (BG), 1 hane Draven 7.3 (BS,WS), 1 ex N.Bolmen 22.3 (Paul Nilsson),
   1 ex Valsnäsatorp 23.3 (Paul Nilsson), 1 ex Anderstorp 25.3 (Anders Wikland)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 10.3 (EL), 1 ex Draven 11.3 (EL), 2 ex str mot N 16.3 (SA), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.3 (EL), 1 hona 23.3 (EL), 1 ex str N.Bolmen 23.3 (SJ)
Strömstare: 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 16.3 (LGH)
Lövsångare: 1 ex sj Unnaryd 31.3 (WS)
Varfågel: 1 ex N.Bolmen 1.3 (SJ), 2.3 (BS,WS), 1 ex Tykagård Unnaryd 16.3 (WS), 1 ex Sävsås Unnaryd 28.3 (BS,WS)
Råka: 1 ex Nissaryd 11.3 (BS,WS)
Vinterhämpling: 5 ex Samseryds ängar 15.3 (PEE), 3 ex N.Bolmen 24.3 (SJ)
Snösparv: 1 ex hörd Draven 15.3 (SA), 24 ex Ås ängar 23.3 (SJ), 6 ex N.Bolmen 24.3 (SJ), 3 ex Gislaved 25.3 (Anders Wikland)

Februari 2008

Sädgås: 250 ex Ås ängar 2.2 (SJ), 120 ex 5.2 (EL), 80 ex N.Bolmen 5.2 (EL), 122 ex Draven 9.2 (SA), 
   110 ex rast + 90 ex str Ås ängar 9.2 (SA), 350 ex 10.2 (SJ), >300 ex N.Bolmen 16.2 (SJ)
Spetsbergsgås: 7 ex Ås ängar 24.2 (SJ)
Bläsgås: 12 ex Ås ängar 2.2 (SJ), 2 ex 5.2 (EL), 4 ex N.Bolmen 9.2 (PEE), 6 ex Ås ängar 10.2 (SJ)
Grågås: 9 ex N.Bolmen 2.2 (SJ), 250 ex Ås ängar 2.2 (SJ), 190 ex 5.2 (EL), 100 ex Ås ängar 8.2 (BS,WS), 90 ex 9.2 (SA),
   8 ex N.Bolmen 9.2 (SA), 63 ex Järanäs 20.2 (BS,WS)
Salskrake: 1 par Draven 25.2 (EL)
Gråhäger: 1 ex Krabby 25.2 (EL)
Havsörn: 1 ex 2K Badviken N.Bolmen 5.2 (EL), 1 ex 2K Ås ängar 5.2 (ej samma) (EL), 2 ex Draven 8.2 (BS,WS), 
   2 ad + 1 2K+ Framnäs Ås 15.2 (SJ), 1 ex N.Bolmen 16.2 (SJ), 2 ad Ås ängar 16.2 (WS), 2 ad Draven 18.2 (PEE), 2 ad Ås ängar 25.2 (EL),
   1 ad Draven 25.2 (EL)
Fjällvråk: 2 ex Ås ängar 2.2 (SJ), 1 ex N.Bolmen 5.2 (EL), 1 ex Ås ängar 9.2 (SA), 1 ex 2K 16.2 (WS), 1 ex 25.2 (EL)
Kungsörn: 1 subad Ås ängar 9.2 (SA)
Trana: 3 ex Draven 24.2 (SJ), 5 ex 25.2 (EL)
Ljungpipare: 3 ex N.Bolmen 9.2 (SJ), 4 ex 25.2 (EL)
Tofsvipa: 6 ex N.Bolmen 2.2 (SJ), 4 ex Ås ängar 2.2 (SJ), 2 ex 5.2 (EL), 29 ex Draven 9.2 (SA), 1 ex Ås ängar 9.2 (SA), 
   20 ex Svanaholms ängar 25.2 (EL), 40 ex Draven 25.2 (EL)
Skogsduva: 1 ex Väcklinge 9.2 (SA)
Berguv: 1 ex rop Lövåsa berg 9.2 (LGH)
Sparvuggla: 1 ex Billarp Ås 4.2 (SJ), 1 ex Stret Anderstorp 15.2 (LGH), 18.2 (LGH)
Kattuggla: 1 ex rop Femmen Femsjö 11.2 (WS), 1 ex rop S.Mo Gislaved 14.2 (EL), 1 ex rop Sjöalid Gislaved 14.2 (EL), 
   1 ex rop Bosebo 18.2 (LGH)
Sånglärka: 15 ex N.Bolmen 24.2 (BLn), 2 ex sj Ås ängar 25.2 (EL)
Strömstare: 1 ex Yafors Unnaryd 2.2 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.2 (EL)
Varfågel: 1 ex N.Bolmen 4.2 (SJ), 5.2 (SJ,EL), 9.2 (SJ,SA), 16.2 (SJ), 1 ex Enet 16.2 (WS), 1 ex Lunnamossen Unnaryd 19.2 (WS),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 29.2 (BG)
Stare: 14 ex N.Bolmen 2.2 (SJ), 15 ex 5.2 (EL), 9 ex 16.2 (SJ)

Januari 2008

Mindre sångsvan: 1 ad Reftele Reningsverk 2.1 (EL), 5.1 (SA), 1 ex Draven 6.1 (Christopher Gullander), 8.1 (BS,WS), 12.1 (SA)
Sädgås: 60 ex N.Bolmen 2.1 (EL), 220 ex 7.1 (SJ), 8.1 (BS,WS), 228 ex 12.1 (SJ), 210 ex 13.1 (SA), 245 ex 16.1 (SJ), 17.1 (SJ), 
   200 ex N.Bolmen 20.1 (SA), 260 ex 26.1 (SJ)
Grågås: 6 ex Draven 12.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 12.1 (SJ), 4 ex Ås ängar 12.1 (SJ), 1 ex överfl Unnaryd 13.1 (WS), 6 ex Draven 13.1 (SA)
   18 ex Ås ängar 13.1 (SA), 8 ex Svanaholms ängar 13.1 (SA), 24 ex N.Bolmen 17.1 (SJ), 40 ex rast + 16 ex str mot N Draven 20.1 (SA)
   40 ex N.Bolmen 20.1 (SA), 20 ex 26.1 (SJ), 16 ex Ås ängar (BS,WS,EL)
Bläsand: 1 hane Draven 2.1 (EL)
Vigg: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 11.1 (EL), 13.1 (EL)
Havsörn: 1 ex överfl mot N Hyltebruk 17.1 (BEm)
Fjällvråk: 1 ex Reftele Reningsverk 5.1 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 6.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 8.1 (BS,WS), 12.1 (SJ), 1 ex Ås ängar 12.1 (SJ)
   2 ex Ås ängar 13.1 (SA), 1 ex 26.1 (SJ), 29.1 (BS,WS), 1 ex N.Bolmen 29.1 (BS,WS)
Kungsörn: 1 subad Draven 20.1 (SJ)
Tornfalk: 1 hane Svanaholms ängar 2.1 (EL), 8.1 (BS,WS), 12.1 (SJ), 17.1 (SJ)
Tofsvipa: 1 ex Ås ängar 2.1 (EL), 1 ex Draven 20.1 (SA), 2 ex N.Bolmen 20.1 (SA), 4 ex Ås ängar 26.1 (SJ), 
   4 ex Svanaholms ängar 29.1 (EL,BS,WS)
Berguv: 1 ex rop Lövås 13.1 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Amfrebo Hyltebruk 30.1 (BT)
Mindre hackspett: 1 hane Fridsnäs 12.1 (SA)
Forsärla: 1 ex Badviken N.Bolmen 20.1 (SJ)
Strömstare: 1 ex Bråarp Anderstorp 6.1 (LGH)
Rödhake: 1 ex Hyltebruk 25.1 (OG)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 6.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 12.1 (SJ), 16.1 (SJ), 1 ex Ås ängar 29.1 (BS,WS)
Stare: 23 ex Framnäs Ås 14.1 (SJ), 29 ex 20.1 (SA)
Hämpling: 1 juv Svanaholms ängar 6.1 (SA)Snösparv: 6 ex Ås ängar 12.1 (SJ), 1 hona Svanaholms ängar 29.1 (EL,BS,WS)
Sävsparv: 3 ex Svanaholms ängar 6.1 (SA)