Intressanta obsar 2009

December 2009

Knölsvan: 25 ex str mot S Unnaryd 19.12 (BS,WS), 12 ex str Draven 20.12 (SA)
Sångsvan: 53 ex Draven 5.12 (SA), 95 ex 6.12 (SA), 70 ex 8.12 (EL), 65 ex 12.12 (SA), 200 ex str mot S Hyltebruk 16.12 (OG)
Sädgås: 350 ex Svanaholms ängar 6.12 (SA), 140 ex Åby N.Bolmen 8.12 (EL)
Grågås: 2 ex Draven 5.12 (SA), 6 ex 6.12 (SA), 5 ex 12.12 (SA)
Kricka: 5 ex Reningsdammarna Gislaved 1.12 (EL), 3 ex 11.12 (BG), 2 ex 12.12 (EL), 3 hanar + 1 hona Draven 12.12 (SA), 
   1 hane + 2 honor Draven 13.12 (SA)
Gräsand: 410 ex Draven 12.12 (SA)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.12 (EL), 11.12 (BG)
Skäggdopping: 7 ex Järanäs 13.12 (SA)
Storskarv: 1 ad Skinnebo Ås 13.12 (SA)
Häger: 1 ex Svanaholms ängar 8.12 (EL), 1 ex Draven 12.12 (SA), 1 ex 13.12 (SA), 1 ex str 20.12 (SA), 1 ex Reftele 24.12 (AAn), 
   1 ex Reftele 28.12 (AAn)
Havsörn: 1 ad + 1 juv Draven 13.12 (SA), 2 ad Skinnebo Ås 13.12 (SA), 1 ad + 1 juv Järanäs 13.12 (SA)
Blå kärrhök: 1 hane + 1 honf Draven 5.12 (SA), 1 ex honf 6.12 (SA), 1 hane Svanaholms ängar 6.12 (SA), 8.12 (EL), 
   1 ex honf Draven 8.12 (EL), 1 hona 12.12 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Svanaholms ängar 6.12 (SA), 1 ex Ås ängar 6.12 (SA), 1 ex Draven 12.12 (SA), 1 ex Järanäs 13.12 (SA), 
   1 ex Draven 19.12 (SA), 26.12 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 27.12 (SA), 1 ex 29.12 (SA), 1 ex Draven 31.12 (SA)
Kungsörn: 1 ex yngre mot N Reftele 31.12 (AAn)
Tofsvipa: 22 ex Ås ängar 6.12 (SA)
Morkulla: 1 ex Väcklinge 19.12 (SA)
Havstrut: 1 ad Järanäs 13.12 (SA)
Ringduva: 1 ex Bökkullen N.Bolmen 8.12 (EL)
Kattuggla: 1 ex rop Unnaryd 2.12 (WS), 1 ex Framnäs Ås 23.12 (SJ)
Hornuggla: 1 ex Mellby Reftele 23.12 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Fridsnäs Draven 19.12 (CR), 20.12 (SA)
Ängspiplärka: 1 ex Draven 12.12 (SA), 3 ex 13.12 (SA), 1 ex Väcklinge 31.12 (SA)
Sidensvans: 11 ex Gislaved 19.12 (EL), 20 ex Reftele 27.12 (AAn)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 31.12 (BG)
Rödhake: 1 ex Gislaved 7.12 (EL), 1 ex Fållinge 31.12 (SA)
Rödvingetrast: 1 ex Tallberga Ås 6.12 (SA), 1 ex Gislaved 7.12 (EL), 10 ex Vårtsjön Ås 13.12 (SA), 50 ex Skinnebo Ås 13.12 (SA),
   100 ex Sävsås Unnaryd 13.12 (SA), 30 ex Järanäs 13.12 (SA), 2 ex Draven 19.12 (SA), 50 ex Hyltebruk 21.12 (OG), 
   11 ex str mot S Draven 24.12 (SA), 1 ex Mellby 25.12 (SA), 6 ex Väcklinge 29.12 (SA), 31.12 (SA), 8 ex Smålandsstenar 31.12 (SA)
Dubbeltrast: 3 ex Svanaholms ängar 6.12 (SA), 1 ex Draven 12.12 (SA), 13.12 (SA), 2 ex Skinnebo Ås 13.12 (SA), 4 ex Järanäs 13.12 (SA)
   1 ex Sporda Ås 27.12 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 27.12 (SA)
Varfågel: 1 ex Draven 12.12 (SA), 26.12 (SA)
Stare: 50 ex Svanaholms ängar 6.12 (SA), 2 ex Draven 12.12 (SA), 2 ex 19.12 (SA), 1 ex Gislaved 19.12 (EL), 2 ex 20.12 (BG),
   7 ex Draftinge 24.12 (SAL), 1 ex Draven 24.12 (SA), 1 ex Draven 24.12 (SA), 2 ex Reftele 24.12 (SA), 2 ex Väcklinge 25.12 (SA), 
   5 ex Gislaved 25.12 (EL), 5 ex Mellby 25.12 (SA), 2 ex Håkentorp 26.12 (SA), 3 ex Väcklinge 29.12 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 29.12 (SA)
   1 ex Väcklinge 31.12 (SA), 3 ex Smålandsstenar 31.12 (SA)
Steglits: 1 ex Gislaved 1.12 (EL), 9 ex Åbykrysset N.Bolmen 24.12 (SJ)
Snösparv: 17 ex Draven 25.12 (SA)

November 2009

Sångsvan: 54 ex Draven 29.11 (SA,SJ)
Sädgås: 250 ex N.Bolmen 20.11 (BS,WS), 268 ex Svanaholms ängar 21.11 (SA)
Bläsgås: 1 ex N.Bolmen 20.11 (BS,WS), 1 ad + 1 juv Svanaholms ängar 21.11 (SA)
Snatterand: 32 ex Draven 29.11 (SA)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.11 (BG,HG), 27.11 (EL,BG), 2 ex 29.11 (BG,HG)
Varfågel: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.11 (EL), 4.11 (BG), 2 ex Åby N.Bolmen 20.11 (BS,WS), 1 ex Svanaholms ängar 21.11 (SA)
Steglits: 2 ex Svanaholms ängar 21.11 (SA)
Snösparv: 6 ex Liljenäsviken 15.11 (SJ), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 20.11 (EL)

Oktober 2009

Sädgås: 70 ex Draven 15.10 (SA), >100 ex N.Bolmen 17.10 (SA), 77 ex Draven 17.10 (SA), 70 ex 18.10 (SA,SJ), 
   70 ex Svanaholms ängar 21.10 (EL), 180 ex N.Bolmen 31.10 (SJ)
Bläsgås: 47 ex str Unnen 10.10 (BS,WS)
Grågås: 335 ex Unnen 14.10 (BS,WS)
Vitkindad gås: 50 ex str mot S Unnaryd 30.10 (WS)
Bläsand: 60 ex Draven 9.10 (SA), 22 ex 11.10 (SA), 25 ex 12.10 (SA)
Stjärtand: 4 ex Draven 9.10 (SA)
Skedand: 1 ex Draven 18.10 (SA,SJ), 21.10 (EL)
Smådopping: 1 ad + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 1 ex Draven 12.10 (SA)
Glada: 1 juv Sörgården Gislaved 9.10 (BG)
Havsörn: 1 juv Draven 17.10 (SA), 1 ex yngre N.Bolmen 18.10 (SA,BLn,SJ), 1 ex yngre Svanaholms ängar 18.10 (SA,IJ),
   1 ad Bökkullens hamn 21.10 (EL), 1 subad Draven 27.10 (EL)
Kungsörn: 1 ex 1K mot NO Blängsbo Jälluntofta 16.10 (BS,WS), 1 ex yngre N.Bolmen 17.10 (SA), 1 ex yngre 18.10 (SA,BLn,SJ)
Rörhöna: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 1 juv 5.10 (BG)
Sothöna: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 2 ex 2.10 (BG), 5.10 (BG)
Trana: 80 ex str mot S Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 95 ex str Draven 2.10 (SA), 123 ex str mot S Unnaryd 9.10 (BS,WS),
   450 ex str Hyltebruk 10.10 (BT), 130 ex str Unnen 10.10 (BS,WS)
Större strandpipare: 1 juv Draven 9.10 (SA)
Kustpipare: 2 juv Draven 1.10 (SA). 3.10 (SA)
Kärrsnäppa: 13 ex Draven 1.10 (SA), 6 ex 3.10 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex Badviken N.Bolmen 18.10 (SA,BLn,SJ)
Kattuggla: 1 ex överfl Hamra 6.10 (SA), 1 hona hörd Moen Anderstorp 20.10 (LGH)
Kungsfiskare: 1 ex Storåns mynning N.Bolmen 17.10 (SA)
Trädlärka: 1 ex str Badviken N.Bolmen 18.10 (SA,BLn,SJ)
Skärpiplärka: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL)
Forsärla: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 18.10 (EL)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 21.10 (EL)
Steglits: 5 ex Draven 2.10 (SA), 5 ex Väcklinge 17.10 (SA), 1 ex Draven 18.10 (SA,SJ), 1 ex Svanaholms ängar 18.10 (SA,IJ)
Vinterhämpling: 2 ex Unnen 14.10 (BS,WS), 4 ex Liljenäs 17.10 (SA), 30 ex str + 20 ex Draven 18.10 (SA,SJ), 
   8 ex str Svanaholms ängar 18.10 (SA,IJ), 10 ex Draven 27.10 (EL)
   

September 2009

Grågås: 500 ex Draven 26.9 (SA)
Bläsand: 70 ex Draven 4.9 (SA), 40 ex 5.9 (SA)
Snatterand: 3 ex Draven 1.9 (SA), 2 ex 8.9 (SA), 1 ex 9.9 (SA)
Kricka: 430 ex Draven 9.9 (SA)
Gräsand: 300 ex Draven 20.9 (SA)
Stjärtand: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 2 ex Draven 1.9 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.9 (SA), 2 ex Draven 4.9 (SA)
   2 ex Draven 9.9 (SA), 1 ex 12.9 (SA), 24 ex str 26.9 (SA)
Skedand: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.9 (SA), 1 ex Draven 9.9 (SA), 26.9 (SA), 28.9 (SA)
Storlom: 1 ad + 1 mattiggande unge Unnen 14.9 (BS,WS)
Smådopping: 3 ad + 4 juv Reningsdammarna Gislaved 1.9 (BG), 1 ad + 2 juv 2.9 (SA), 2 ad + 2 juv 5.9 (BG), 2 juv 12.9 (BG,HG), 16.9 (BG)
   1 juv Reningsdammarna Gislaved 23.9 (BG), 26.9 (BG,HG), 1 ad + 2 juv 29.9 (BG)
Svarthakedopping: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL,BG)
Bivråk: 93 ex str Draven 5.9 (SA), 11 ex str Svanaholms ängar 6.9 (SA,BLn,SJ)
Glada: 2 ex Draven 5.9 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 6.9 (SA,BLn,SJ), 1 ex Ås skola 6.9 (SA), 1 ex Draven 6.9 (SA), 13.9 (SA),
   1 juv Draven 14.9 (SA), 2 ex Draftinge 15.9 (SA), 1 ad Draven 26.9 (SA), 1 ex Draftinge 27.9 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 4.9 (SA), 5.9 (SA), 1 ad + 2 juv Svanaholms ängar 6.9 (SA), 1 ad Draven 9.9 (SA), 2 ad + 1 juv 13.9 (SA),
   1 ad Draven 14.9 (SA), 17.9 (SA,SJ), 20.9 (SA)
Kungsörn: 2 subad Svanaholms ängar 6.9 (SA,BLn,SJ), 2 subad Draven 13.9 (SA)
Tornfalk: 2 ex Draven 5.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 6.9 (SA,BLn,SJ), 1 juv Draven 9.9 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 12.9 (SA),
   1 hane Väcklinge 27.9 (SA)
Stenfalk: 1 hane N.Bolmen 4.9 (BS,WS), 1 ex honf Draven 5.9 (SA), 1 ex Unnaryd 5.9 (WS), 1 ex honf Draven 6.9 (SA), 1 juv 12.9 (SA),
   1 juv Draven 20.9 (SA), 1 ex str Unnen 26.9 (BS,WS), 1 juv Draven 29.9 (SA)
Lärkfalk: 1 ad Draven 5.9 (SA), 1 ex Unnaryd 5.9 (WS), 1 ex Draven 6.9 (SA), 1 ad 8.9 (SA), 9.9 (SA), 12.9 (SA)
Pilgrimsfalk: 2 ad Draven 13.9 (SA), 1 ex 20.9 (BS,WS), 1 ad + 1 juv 20.9 (SA,EL), 1 ad 21.9 (SA), 1 juv 25.9 (SA), 1 ad 26.9 (SA),
   1 ad + 1 juv Draven 27.9 (SA), 1 ad 28.9 (SA)
Rörhöna: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL,BG), 2.9 (SA), 5.9 (BG), 12.9 (BG,HG), 16.9 (BG), 23.9 (BG), 26.9 (BG,HG), 29.9 (BG)
Sothöna: 12 ex Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 8 ex 2.9 (SA), 12 ex 5.9 (BG), 8 ex 12.9 (BG,HG), 9 ex 16.9 (BG), 7 ex 23.9 (BG),
   6 ex Reningsdammarna Gislaved 26.9 (BG,HG), 4 ex 29.9 (BG)
Trana: >300 ex Draven 1.9 (SA), 300 ex N.Bolmen 4.9 (BS,WS), >300 ex Draven 5.9 (SA), 310 ex Ås ängar 12.9 (SA), 
   200 ex Svanaholms ängar 12.9 (SA), 190 ex str Unnen 15.9 (BS,WS), 330 ex Draven 20.9 (SA)
Större strandpipare: 4 ex Draven 10.9 (SA), 11.9 (SA), 3 ex 12.9 (SA), 4 ex 13.9 (SA), 5 ex 14.9 (SA), 6 ex 20.9 (Sa,SJ,EL), 1 juv 25.9 (SA
   1 juv Draven 26.9 (SA), 27.9 (SA), 30.9 (SA)
Fjällpipare: 1 juv Svanaholms ängar 6.9 (SA,BLn,SJ)
Kustpipare: 1 juv Draven 10.9 (SA), 2 juv 13.9 (SA), 15.9 (SA), 19.9 (BLn,SA), 20.9 (SA,SJ,EL), 21.9 (SA), 23.9 (SA), 4 ex 26.9 (SJ),
   2 juv Draven 27.9 (SA), 28.9 (SA), 30.9 (SA)
Tuvsnäppa: 1 juv Draven 13.9 (BLn,SJ,SA), 19.9 (BLn,SA), 20.9 (SA,SJ), 21.9 (JO)
Kärrsnäppa: 6 ex Draven 10.9 (SA), 18 ex 12.9 (SA), 30 ex 13.9 (SA), 24 ex 14.9 (SA), 21 ex 17.9 (SA,SJ), 12 ex 19.9 (BLn,SA), 
   15 ex Draven 20.9 (BS,WS), 13 ex 21.9 (SA), 31 ex 26.9 (SJ), 30 ex 27.9 (SA), 26 ex 28.9 (SA), 7 ex 30.9 (SA)
Brushane: 6 ex + 6 ex str Draven 5.9 (SA), 17 ex 10.9 (SA), 13 ex 13.9 (SA), 15 ex 17.9 (SA,SJ)
Dubbelbeckasin: 1 ex N.Bolmen 4.9 (BS,WS)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 12.9 (SA), 13.9 (SA), 19.9 (BLn,SA), 20.9 (BS,WS,SA,EL), 21.9 (SA), 23.9 (SA), 26.9 (SJ,SA), 27.9 (SA),
   1 ex Draven 28.9 (SA)
Skogsduva: 1 ex Draven 5.9 (SA), 1 ex str 26.9 (SA)
Kattuggla: 1 ex hörd Väcklinge 13.9 (SA), 1 ex hörd Unnaryd 18.9 o 19.9 (Paul Nilsson)
Kungsfiskare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.9 (SA), 1 ex Draven 20.9 (SA), 26.9 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Unnen 12.9 (WS)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Jonsbo ängar 26.9 (SA)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL,BG), 2 ex 12.9 (BG,HG), 1 ex 16.9 (BG), 2 ex str Draven 20.9 (SA), 2 ex 23.9 (SA),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 23.9 (BG), 1 ex Hamra 26.9 (SA)
Gransångare: 1 ex Väcklinge 10.9 (SA), 15.9 (SA), 1 ex sj Moen Anderstorp 19.9 (LGH), 1 ex Fridsnäs 26.9 (SA)
Svartpannad törnskata: 1 juv Draven 13.9 (SA)
Råka: 1 ex str Unnen 15.9 (BS,WS)

Augusti 2009

Bläsgås: 1 ex 2K Draven 9.8 (SJ), 13.8 (SA)
Grågås: >500 ex Draven 4.8 (BS,WS)
Snatterand: 3 ex Draven 30.8 (SA)
Gräsand: >300 ex Draven 25.8 (SA)
Stjärtand: 4 ex Draven 16.8 (SA)
Skedand: 5 ex Draven 4.8 (BS,WS), 17 ex Reningsdammarna Gislaved 10.8 (EL), 3 ex Draven 23.8 (SA), 2 ex 26.8 (SA)
Tjäder: 1 hona + 3 ungar Draftinge 16.8 (TW)
Smålom: 1 ex överfl Unnen 14.8 (WS)
Storlom: 1 par med 2 nästan fullvuxna ungar Majsjön 9.8 (EL)
Smådopping: 1 par ruvande Reningsdammarna Gislaved 1.8 (SA), 1 ad 4.8 (EL), 1 par på bo 6.8 (BG), 1 ad matande 1 pull 10.8 (EL),
   1 ad på bo + 1 ad + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 12.8 BG), 1 par på bo + 1 ad matande 1 pull + 2 juv 14.8 (BG), 
   1 ad + 1 pull + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 18.8 (EL), 2 ad + 2 pull 18.8 (BG), 4 ad + 1 juv + 2 pull 22.8 (BG), 2 ad + 1 pull 24.8 (BG)
Svarthakedopping: 2 par ruvande Reningsdammarna Gislaved 1.8 (SA), 2 ad + 1 ad på bo 4.8 (EL), 2 ad + 1 par på bo + 1 juv 6.8 (BG),
   2 ad + 1 ad på bo + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 12.8 (EL), 1 ad på bo + 1 ad + 1 juv 14.8 (BG), 2 ad + 1 juv 18.8 (BG)  
Bivråk: 11 ex str Isaberg 22.8 (SA,LEP,IL), 12 ex str Draven 25.8 (SA)
Glada: 1 ad Draven 3.8 (SA), 1 ad Hattakull 9.8 (LB), 1 ad Väcklinge 15.8 (SA), 1 juv Draven 16.8 (SA), 1 ad Enet N.Bolmen 17.8 (SJ),
   2 ex Draven 18.8 (SA), 2 ad + 2 juv 23.8 (SA), 1 ad Väcklinge 24.8 (SA), 1 ad Draftinge 24.8 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 4.8 (BS,WS), 3 ex 1K 9.8 (SJ), 2 ad 14.8 (SA), 1 ad 18.8 (SA), 1 subad str mot N Strand Reftele 20.8 (SA),
   1 ad Draven 23.8 (SA)
Brun kärrhök: 3 ex Draven 4.8 (BS,WS), 1 juv 8.8 (SA), 2 juv 13.8 (SA), 1 juv Unnen 17.8 (WS), 3 juv Draven 25.8 (SA)
Blå kärrhök: 1 ex Amfrebo Hyltebruk 14.8 (BT), 1 hane Draven 17.8 (SA), 18.8 (SA), 1 ex honf str Draven 25.8 (SA)
Kungsörn: 1 ex str Isaberg 22.8 (LEP)
Tornfalk: 1 hane Draven 4.8 (BS,WS), 1 juv 23.8 (SA)
Lärkfalk: 1 ad N.Infarten Gislaved 1.8 (SA), 1 ad Draven 3.8 (SA), 1 ex 16.8 (SA), 17.8 (SA), 3 ex 18.8 (SA), 1 ad + 1 juv 23.8 (SA),
   1 ex Unnen 24.8 (WS), 1 ad Draven 25.8 (SA), 1 ex Unnen 26.8 (WS)
Vattenrall: 1 ex hörd Draven 23.8 (SA)
Sothöna: 10 ex Reningsdammarna Gislaved 10.8 (EL)
Trana: 240 ex Ås ängar 4.8 (BS,WS), 220 ex Draven 16.8 (SA), 340 ex 27.8 (SA)
Strandskata: 2 ex Unnen 14.8 (WS)
Mindre strandpipare: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 1.8 (SA), 2 ex 3.8 (BG), 1 juv 4.8 (EL), 12.8 (EL)
Större strandpipare: 6 ex Reningsdammarna Gislaved 3.8 (BG), 1 ex Draven 8.8 (SA), 3 ex Reningsdammarna Gislaved 12.8 (EL), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 18.8 (EL)
Kustpipare: 1 ex Draven 3.8 (SA), 6 ex str 16.8 (SA)
Kustsnäppa: 17 ex str Draven 16.8 (SA)
Småsnäppa: 1 ex Draven 3.8 (SA), 4.8 (BS,WS)
Dubbelbeckasin: 1 ex Svanaholms ängar 27.8 (SA)
Myrspov: 1 ex str Draven 16.8 (SA), 1 ad Jonsbo ängar 17.8 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 1.8 (SA), 17.8 (SA)
Skogsduva: 1 ex str Unnen 14.8 (WS)
Berguv: 1 ad + minst 1 tiggande unge Lövåsaberget 7.8 (SA)
Kattuggla: 1 ungkull Nennesmo 7.8 (SA)
Nattskärra: 1 ex spel Nennesmo 7.8 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Draven 3.8 (SA), 1 ex Unnen 17.8 (WS)
Gulärla: 1 par med juv Draven 3.8 (SA)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.8 (SA), 1 hona 4.8 (EL), 1 ex 6.8 (BG), 1 hane + 1 juv 10.8 (EL), 1 juv 12.8 (EL), 1 ex 14.8 (BG)
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.8 (BG), 24.8 (BG)
Törnskata: 1 ex honf Draven 8.8 (SA), 1 juv Draven 23.8 (SA), 1 juv Svanaholms ängar 27.8 (SA)
Gulhämpling: 1 ex sj Reningsverket Gislaved 1.8 (SA)
Ortolansparv: 1 ex Kållerstad 20.8 (AAn)

Juli 2009

Bläsgås: 1 ex 2K Draven 15.7 (SA)
Bläsand: 3 ex Draven 3.7 (SA), 1 hona m 4 ungar Reningsdammarna Gislaved 7.7 (BG,EL), 5 ex Draven 12.7 (SA), 
   2 honor m 4 ungar vardera Reningsdammarna Gislaved 13.7 (BG,EL), 1 hona + 4 juv 15.7 (BG), 19.7 (EL), 2 ex honf 24.7 (EL),
   1 hona + 4 juv Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG), 31.7 (BG)
Snatterand: 1 hane Draven 1.7 (SA), 10.7 (SA)
Stjärtand: 2 ex honf Reningsdammarna Gislaved 20.7 (SA), 1 ex honf Draven 23.7 (SA,BLn)
Skedand: 4 ungkullar med totalt 19 ungar Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL), 
   4 kullar m 25 juv + 2 honor m 9+minst 5 ungar (5:e o 6:e häckningen) Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL,BG), 
   1 hona + 5 pull Draven 24.7 (SA), 18 ex Reningsdammarna Gislaved 26.7 (EL)
Brunand: 3 hanar Draven 6.7 (SA)
Vigg: 1 hona + 2 pull Draven 4.7 (SA), 9 ungkullar med totalt 70 ungar Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL), minst 10 ungkullar 13.7 (EL,BG)
   1 hona + 2 pull Draven 16.7 (EL), 17 ungkullar med totalt ca 120 ungar Reningsdammarna Gislaved 19.7 (EL)
Småskrake: 1 ex honfärg Järanäs 19.7 (SA)
Storskrake: 1 hona + 3 juv Järanäs 19.7 (SA)
Smålom: 1 ad + 2 nästan fullvuxna ungar Loftuddagölen Arnåsholm 14.7 (EL), 1 ad Järanäs 19.7 (SA), 1 ad Unnen 20.7 (WS), 
   1 ad Sandvik Fegen 28.7 (SA)
Storlom: 1 ex Harasjön Arnåsholm 2.7 (SA), 13 ex Unnen 13.7 (WS), 1 par Sävsjön Arnåsholm 14.7 (EL), 5 ex Assbrunnen 14.7 (EL),
   3 ex Karshultasjön 14.7 (EL), 5 ad Järanäs 19.7 (SA), 13 ex Unnen 27.7 (WS), 3 ad Sandvik Fegen 28.7 (SA),
   1 par + 1 juv St. Iglasjön Smålandsstenar 31.7 (SA)
Smådopping: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL), 13.7 (BG,EL), 1 ex spel 20.7 (SA), 23.7 (SA), 1 ad + 1 ad spel 24.7 (EL), 
   1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 26.7 (EL), 1 par bobyggande + 1 ad 27.7 (BG,EL), 1 par på bo + 1 ad 28.7 (SA), 2 ad 29.7 (BG),
   1 par på bo Reningsdammarna Gislaved 31.7 (BG)
Skäggdopping: 1 par (troligen med ungar på ryggen) Draven 6.7 (SA), 1 par + 2 pull 11.7 (SA)
Svarthakedopping: 4 ad ex varav 2 ex på bo + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL,BG), 4 ex varav 2 ex på bo 11.7 (EL), 
   4 ad + 1 juv + 2 ad på bo Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL,BG), 19.7 (EL), 2 par på bo + 1 ad 20.7 (SA), 2 par på bo + 1 juv 23.7 (SA)
   1 ad + 2 ad på bo + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 24.7 (EL), 1 ad + 2 ad på bo 26.7 (EL), 1 ad + 2 ad på bo + 1 juv 27.7 (BG,EL),
   2 par på bo + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 28.7 (SA), 2 ad på bo + 1 ad + 1 juv 29.7 (BG), 2 par på bo + 1 pull + 1 juv 31.7 (BG)
Storskarv: 28 ad + 20 juv Sköraholm Bolmen 19.7 (SA)
Rördrom: 1 ex tut Draven 4.7 (SA)
Glada: 2 ad Väcklinge 6.7 (SA), minst 1 juv på bo Väcklinge 7.7 (SA), 1 ad Draven 10.7 (SA), 2 ad 12.7 (SA), 1 ex Ås ängar 18.7 (SJ),
   2 ad Väcklinge 19.7 (SA), 1 ad + 1 ex 1K 20.7 (SA), 1 ad 21.7 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 21.7 (SA), 1 ad Mellby Reftele 23.7 (SA),
   2 ex Draven 24.7 (SA), 1 ex 25.7 (SA), 26.7 (SA), 1 ad Sporda Ås 26.7 (SA), 1 ex Draven 27.7 (SA), 3 ad + 3 juv 30.7 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 3.7 (SA), 4.7 (SA), 2 ad 8.7 (SJ), 1 ad 9.7 (SA), 2 ad 10.7 (SA), 1 ad 18.7 (SA), 19.7 (SA), 21.7 (SA), 2 ad 24.7 (SA)
   1 ad Draven slog grågås 25.7 (SA), 1 ad Kåreholm Bolmen 26.7 (SA), 1 ad Draven 29.7 (SA)
Brun kärrhök: 1 hane Färgån 13.7 (WS), 1 par N.Bolmen 19.7 (WS,BS), 1 hona Kvinnelsbo Ås 19.7 (WS,BS)
Kungsörn: 1 ex 2K+ flög mot VSV N.Bolmen 19.7 (BS,WS)
Fiskgjuse: 1 ad + 2 juv på bo Sävsjön Arnåsholm 14.7 (EL)
Tornfalk: 1 ex Draven 12.7 (SA), 1 hane Svanaholms ängar 21.7 (SA), 1 ex honf Draven 23.7 (SA,BLn), 1 juv 25.7 (SA), 1 ex 30.7 (SA)
Lärkfalk: 1 ad Draven 2.7 (SA), 4.7 (SA), 8.7 (SA), 9.7 (SA), 2 ad 12.7 (SA), 16.7 (EL), 1 ad 19.7 (SA), 1 ex Järanäs 19.7 (SA), 
   2 ad Draven 20.7 (SA), 1 ad 23.7 (SA,BLn), 24.7 (SA), 2 ad 25.7 (SA), 1 ad 26.7 (SA), 27.7 (SA), 29.7 (SA), 30.7 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 24.7 (SA)
Vattenrall: 4 ex spel Draven 4.7 (SA), 2 ex spel 12.7 (SA), 3 ex spel 16.7 (EL), 1 ex spel 20.7 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 2.7 (SA)
Sothöna: 5 ungkullar med totalt 12 ungar Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL), 7 ad +10 juv (4 ungkullar) 13.7 (EL,BG), 12 ex 26.7 (EL)
Trana: 1 par m 2 flygtränande ungar Färgån 13.7 (WS)
Strandskata: 2 ex överfl Moen Anderstorp 5.7 (LGH), 2 ex Busstationen Gislaved 14.7 (EL), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 19.7 (EL),
   10 ex Draven 19.7 (SA), 2 ex Kvinnaholme Unnen 20.7 (WS), 2 ad + 1 juv Unnaryds badplats 23.7 (WS)
Mindre strandpipare: 1 ex Fållinge flygplats 2.7 (SA), 1 ad Sågverket Smålandsstenar 5.7 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL,BG), 1 ad + 4 juv 15.7 (BG), 2 ex 19.7 (EL), 1 ad + 3 juv 20.7 (SA), 1 ex Draven 23.7 (SA,BLn)
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.7 (EL), 2 ex 26.7 (EL), 1 ad + 1 juv 27.7 (BG,EL), 1 ex 28.7 (SA), 29.7 (BG)
Större strandpipare: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 23.7 (SA), 1 ex 24.7 (EL)
Kustpipare: 4 ex str Draven 23.7 (SA), 2 ex 27.7 (SA), 5 ex str Sandvik Fegen 28.7 (SA), 1 ex Draven 30.7 (SA)
Kustsnäppa: 125 ex str Draven 26.7 (SA), 4 ex str Sandvik Fegen 28.7 (SA)
Sandlöpare: 1 ad Reningsdammarna Gislaved 27.7 (EL,BG)
Spovsnäppa: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 11.7 (ALK,AKA), 19.7 (EL), 4 ex N.Bolmen 19.7 (BS,WS), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved  20.7 (SA), 6 ex Draven 23.7 (SA,BLn), 5 ex 24.7 (SA)
Kärrsnäppa: 8 ex Draven 10.7 (SA), 17 ex 14.7 (SA), 10 ex 15.7 (SA), 16 ex Reningsdammarna Gislaved 19.7 (EL), 7 ex Draven 23.7 (SA,BLn
   26 ex Draven 24.7 (SA), 12 ex 25.7 (SA), 6 ex 29.7 (SA), 12 ex 30.7 (SA)
Brushane: 3 ex, troligen juv (ev häckning) 16.7 (SA)
Myrspov: 1 ex Draven 24.7 (SA), 25.7 (SA), 26.7 (SA), 140 ex str 26.7 (SA), 1 ad Reningsdammarna Gislaved 28.7 (SA,Bg,HG,EL)
Småspov: 2 ex str Järanäs 19.7 (SA), 1 ex str Reningsdammarna Gislaved 23.7 (SA), 1 ex str Draven 27.7 (SA)
Storspov: 1 ad m 3 ungar Draven 8.7 (SJ), 1 ungkull Fridsnäs 10.7 (SA), 2 ungkullar Fridsnäs, Jonsbo 11.7 (SA)
Svartsnäppa: 4 ex Draven 23.7 (SA,BLn), 2 ex 24.7 (SA), 1 ex 25.7 (SA), 27.7 (SA), 30.7 (SA)
Rödbena: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL), 1 ex varnande Draven 12.7 (SA), 2 ad + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL,BG)
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 23.7 (SA), 1 ad + 1 juv 24.7 (EL), 2 ad + 1 juv 26.7 (EL), 1 ad + 1 juv 27.7 (BG,EL), 28.7 (SA), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG)
Grönbena: 15 ex Draven 16.7 (SA)
Havstrut: 1 par + 2 juv Järanäs 19.7 (SA)
Fisktärna: 1 juv Sörsjön Färda Unnaryd 19.7 (SA), flera juv Unnen 20.7 (WS), 2 par + 1 juv Draven 24.7 (SA), 2 par + 3 juv 25.7 (SA),
   1 par + 2 juv Sandvik Fegen 28.7 (SA)
Silvertärna: 2 ad + 3 juv str Järanäs 19.7 (SA)
Svarttärna: 1 ex Draven 1.7 (SA), 3.7 (SA), 4.7 (SA), 6.7 (SA), 7.7 (SA), 2 ex 8.7 (SA), 9.7 (SA), 3 ex 10.7 (SA), 1 ex 11.7 (SA), 
   3 ex Draven 12.7 (SA), 1 ex 13.7 (SA), 14.7 (SA), 15.7 (SA), 1 ad + 1 juv 16.7 (EL), 5 ad 18.7 (SA), 4 ad 19.7 (SA), 20.7 (SA), 
   2 ad Draven 23.7 (SA,BLn), 24.7 (SA), 25.7 (SA)
Berguv: 1 ad Saraböke Hyltebruk 12.7 (OG,RG), 1 ex rop Rastamossen Gislaved 13.7 (EL)
Kattuggla: 1 ex rop Åtterås ängar 1.7 (SA), 1 ungkull Håkentorp Draven 3.7 (SA), 1 ex rop Väcklinge 13.7 (SA), 
   1 tiggande ungkull Ås skola 29.7 (SA)
Hornuggla: 1 ungkull Draftinge 3.7 (SA)
Nattskärra: 1 ex spel Bäckshultsvägen Gislaved 1.7 (LGH), 1 ex spel Nennesmo 4.7 (SA)
Gulärla: 1 par + 3 juv Väcklinge 8.7 (SA), 3 ex Draven 16.7 (EL)
Forsärla: 3 ex (ungkull) Sågverket Smålandsstenar 5.7 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL), 1 ex 13.7 (EL,BG), 15.7 (BG), 
   1 ex sj Reningsdammarna Gislaved 20.7 (SA), 1 ex 23.7 (SA), 1 juv 27.7 (BG,EL), 1 ex sj 28.7 (SA), 1 hane Sandvik Fegen 28.7 (SA),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG), 1 juv 31.7 (BG)
Svart rödstjärt: 1 par med föda åt ungar Sågverket Smålandsstenar 5.7 (SA)
Flodsångare: 1 ex sj Draven 1.7 (SA)
Sävsångare: 1 ex sj Hunnahall Draven 3.7 (SA), 2 ex sj Väcklinge Draven 4.7 (SA), 1 ex sj Draven 12.7 (SA)
Törnskata: 1 juv Tiraholm 11.7 (BS), 1 hane Nyarp Långaryd 12.7 (WS), 1 hane Unnaryd 13.7 (WS), 
   1 hane Loftuddagölen Arnåsholm 14.7 (EL), 1 par + 2 juv Vårtsjön Ås 19.7 (SA), 1 par + 1 juv Tiraholm 19.7 (SA), 
   1 hane Kåreboda Unnaryd 19.7 (SA)
Gulhämpling: 1 ex sj Gislaveds Reningsverk 4.7 (BS,WS), 6.7 (LGH), 7.7 (EL), 8.7 (BG), 15.7 (BG), 20.7 (SA)

Juni 2009

Grågås: >2000 ex Draven 8.6 (SA), 2 ungkullar Jällunden 21.6 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 1.6 (SA)
Bläsand: 2 hanar Draven 15.6 (SA), 1 hona m 5 ungar Reningsdammarna Gislaved 17.6 (BG), 18.6 (BG), 2 hanar Draven 20.6 (SA),
   1 hona m 4 ungar Reningsdammarna Gislaved 22.6 (BG), 1 hane 27.6 (BG,HG), 1 hona m 4 ungar 28.6 (BG,HG), 1 hane Draven 30.6 (SA)
Snatterand: 1 par + 1 hane Draven 2.6 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 1 hane Draven 5.6 (SA), 
   2 hanar + 2 honor Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL,BG,HG), 2 hanar + 1 hona Draven 7.6 (SA), 1 hane 11.6 (SA), 1 par 15.6 (SA),
   3 ex Reningsdammarna Gislaved 18.6 (SA), 9 ex Draven 20.6 (SA), 1 hane 24.6 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 25.6 (EL,BG),
   1 hona Reningsdammarna Gislaved 27.6 (BG,HG)
Stjärtand: 1 par Draven 8.6 (SA)
Årta: 1 ex Draven 21.6 (BS,WS)
Skedand: En kull med ca 10 ungar Reningsdammarna Gislaved 1.6 (BG), 4 hanar + 2 honor, varav 1 hona med 8 ungar 3.6 (EL), 
   1 hona med 16 ungar Reningsdammarna Gislaved 3.6 (HG), 6 hanar + 3 honor, varav 1 hona m 7 pull 6.6 (EL,BG,HG),
   7 hanar + 2 honor Draven 8.6 (SA), 5 hanar + 1 hona m 5 pull 9.6 (BG), 1 hona m 3 ungar 17.6 (EL), 1 hane + 2 honor m 3+7 pull 18.6 (SA)
   2 honor m 5+7 ungar Reningsdammarna Gislaved 18.6 (BG), 1 hona m 5 ungar 21.6 (EL), 
   1 hane + 5 honor + 4 ungkullar m 1,4,5,7 ungar Reningsdammarna Gislaved 25.6 (EL,BG), 6 ex Draven 29.6 (SA)
Brunand: 1 hane Draven 8.6 (SA), 13 ex 29.6 (SA)
Vigg: 1 ungkull m 6 pull Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL,Bg,HG), 1 hona m 5 pull 9.6 (BG), 1 hona m 3 ungar 17.6 (EL), 
   2 honor m 2+4 pull Reningsdammarna Gislaved 18.6 (SA), 2 honor m 4+8 ungar 18.6 (BG), 3 ungkullar 21.6 (EL)
Vaktel: 1 ex spel Ås ängar 1.6 (TW), 1 ex spel Draftinge 1.6 (TW)
Smålom: 1 par Ärnarpagölen Jälluntofta 21.6 (SA), 1 ad + 2 juv Loftuddagölen Arnåsholm 23.6 (EL)
Storlom: 1 ex Holmsjön Valdshult 7.6 (SA), 1 par N.Vallsjön Valdshult 7.6 (SA), 1 ex rop Flaten Kållerstad 14.6 (SA), 1 par Unnen 16.6 (WS)
   1 par Tannsjön Ås 21.6 (SA), 1 par Harasjön Arnåsholm 23.6 (EL), 1 par Gärdessjön Valdshult 25.6 (SA), 
   1 ex N.Mossebosjön Öreryd 26.6 (SA)
Smådopping: 4 ad + 2 pull Reningsdammarna Gislaved 1.6 (BG), 1 par med 1 pull + 1 ad spelande 3.6 (EL), 1 par med 2 ungar + 1 ad 3.6 (BG)
   1 ad + 1 pull + 1 par bobygge och parning Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL), 1 par på bo + 1 ad m 1 pull 9.6 (BG), 17.6 (EL),
   2 ad + 2 pull Reningsdammarna Gislaved 18.6 (SA), 4 ad, varav 1 ex på bo, + 2 ungar 18.6 (BG), 1 ex på bo + 1 pull 21.6 (EL),
   3 ex, varav 1 ex på bo, + 1 pull 25,6 (EL,BG), 2 ex på bo 28.6 (BG,HG)
Svarthakedopping: 5 ex, varav 2 ex på bo, Reningsdammarna Gislaved 1.6 (BG), 4 ex, varav 2 ex på bo 3.6 (EL), 
   6 ex, varav 3 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 3.6 (BG), 6.6 (EL,BG,HG), 5 ex, varav 2 ex på bo 9.6 (BG), 
   5 ex, varav 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 17.6 (EL), 3 ad + 1 ex bo 18.6 (BG), 4 ad + 1 ad på bo 21.6 (EL), 
   1 par på bo m 1 unge Reningsdammarna Gislaved 22.6 (BG), 
   7 ad, varav 1 ex på bo med 1 ägg synligt, + 1 pull på ryggen på en av de vuxna Reningsdammarna Gislaved 25.6 (EL,BG),
   6 ad, varav 1 ex på bo + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 28.6 (BG,HG)
Rördrom: 1 ex tut Draven 1.6 (SA), 2.6 (BS,WS), 5.6 (SA), 6.6 (SA), 8.6 (SA), 13.6 (SA), 16.6 (SA), 19.6 (SA), 22.6 (EL,CL)
Vit stork: 1 ad Draven 17.6 (SA), 18.6 (SA,BG,HG), 19.6 (SA), 20.6 (LGH,SA), 21.6 (BS,WS,SA)
Bivråk: 1 ex spelfl Billarp Ås 14.6 (SA), 1 ex spelfl N.Öjhult Valdshult 25.6 (SA)
Glada: 2 ad Draven 2.6 (SA), 1 ad Reftele Reningsverk 2.6 (SA), 2 ad Teget Reftele 3.6 (SA), 1 ad Draven 4.6 (SA), 
   1 ad vid bo Draven 6.6 (SA), 1 ad 8.6 (SA), 12.6 (SA), 15.6 (SA), 20.6 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 6.6 (SA), 1 ex 2K 8.6 (SA), 1 ad 15.6 (SA), 30.6 (SA)
Fiskgjuse: 1 ad + 2 juv på bo Sävsjön Arnåsholm 23.6 (EL)
Tornfalk: 1 ex Väcklinge 6.6 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 1 ex Draven 5.6 (SA), 6.6 (SA), 8.6 (SA), 13.6 (SA), 14.6 (SA), 18.6 (SA), 19.6 (SA),
   1 ex Tiraholm 20.6 (BS), 1 ex Draven 20.6 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 1.6 (SA), 1 ex överfl Framnäs Ås 12.6 (SJ), 2 ex spel Draven 20.6 (SA), 1 ex spel 21.6 (BS,WS), 22.6 (EL,CL)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 5.6 (SA), 8.6 (SA), 12.6 (SA), 16.6 (SA), 2 ex spel 20.6 (SA), 1 ex spel 21.6 (SA), 22.6 (EL,CL)
   1 ex spel Draven 24.6 (SA), 3 ex spel N delen 28.6 (SJ)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.6 (EL)
Sothöna: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 1 ex + 3 pull 3.6 (BG,HG), 6 ex + 2 ungkullar m 5 + 2 pull 6.6 (EL,Bg,HG), 
   6 ad + 3 + 3 pull Reningsdammarna Gislaved 9.6 (BG), 5 ad ex + 4 ungkullar m 1+1+2+2 ungar 17.6 (EL), 
   4 ungkullar m 1+1+2+3 ungar Reningsdammarna Gislaved 18.6 (BG), 7 ad + 3 ungkullar 21.6 (EL)
Trana: 1 ad + 2 ungar Amfrebo Hyltebruk 20.6 (BT)
Strandskata: 1 ex Draven 8.6 (SA), 14.6 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 25.6 (EL,BG)
Mindre strandpipare: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 5 ex 6.6 (EL,BG,HG), 1 ex Grustaget Reftelevägen 7.6 (EL),
   2 ex varnande Norlida Grusgrop 7.6 (SA), 1 ex Draven 8.6 (SA), 3 ex Reningsdammarna Gislaved 9.6 (BG), 5 ex 17.6 (EL), 3 ex 18.6 (SA)
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.6 (EL), 6 ex 25.6 (EL,BG), 3 ex 28.6 (BG,HG)
Småspov: 1 ex lockande Draven 24.6 (SA)
Rödbena: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 1 par parning Draven 4.6 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL,BG,HG), 9.6 (BG)
   1 par varnande Reningsdammarna Gislaved 17.6 (EL), 2 ex 21.6 (EL), 4 ad + 1 pull 25.6 (EL,BG), 3 ad + 1 pull 28.6 (BG,HG),
   7 ex Draven 29.6 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 8.6 (SA), 4 ex 12.6 (SA), 3 ex str S 14.6 (SA), 1 ex 16.6 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 17.6 (EL), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 18.6 (SA), 1 ex Draven 19.6 (SA), 4 ex 20.6 (SA)
Skrattmås: ca 100 bon med ungar eller ruvande fåglar Reningsdammarna Gislaved 17.6 (EL)
Fisktärna: 3 par häckande Unnen 16.6 (WS)
Svarttärna: 1 ex Draven 1.6 (SA), 2.6 (SA), 3 ex 4.6 (SA), 5.6 (SA), 6.6 (SA), 7.6 (SA), 8.6 (SA), 11.6 (SA), 12.6 (SA), 18.6 (BLn), 
   1 ex Draven 19.6 (SA), 20.6 (SA), 2 ex 21.6 (SA), 1 ex 24.6 (SA), 29.6 (SA)
Kattuggla: 1 ungkull Kinnaberg Draven 30.6 (SA)
Nattskärra: 1 ex Fridsnäs 2.6 (BS,WS), 1 ex spel 500 m S Reningsverket Gislaved 22.6 (EL), 1 ex spel + 1 ex på vägen Nennesmo 29.6 (SA)
   1 ex spel Moen Anderstorp 29.6 (LGH)
Backsvala: ca 25 bon Grustaget Reftelevägen 7.6 (EL), ca 20 bon Öreryds grustag 25.6 (SA)
Gulärla: 1 ex Draven 21.6 (BS,WS)
Forsärla: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL.BG,HG), 1 hane Svanån Mårtenstorp 7.6 (SA), 
   1 par matande ungar Kvarnen Strömma Unnaryd 9.6 (WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 9.6 (BG), 2 ex 18.6 (SA)
Flodsångare: 1 ex sj Draven 24.6 (SJ,SA), 25.6 (SJ,LGH,EL,BG), 26.6 (SJ), 28.6 (SJ), 30.6 (SA)
Sävsångare: 4 ex sj Draven 1.6 (SA)
Kärrsångare: 1 ex sj Väcklinge 4.6 (SA), 1 ex sj Dravö Ås 27.6 (SJ)
Gransångare: 1 ex sj Billarp Ås 17.6 (SJ)
Törnskata: 1 hane på hygge 500 m Ö Västbo skyttecentrum 7.6 (EL), 1 hane Stret Anderstorp 11.6 (LGH), 1 hane Hallasjön Ås 15.6 (SA),
   2 hanar Unnen 16.6 (WS), 1 hane N.Öjhult Valdshult 25.6 (SA)
Nötkråka: 1 ex rop N.Öjhult Valdshult 25.6 (SA)
Gulhämpling: 1 ex sj Reningsverket Gislaved 18.6 (SA)
Gråsiska: 1 hane Väcklinge 14.6 (SA)
Rosenfink: 1 ex 2K sj Fridsnäs Draven 10.6 (SJ)
Stenknäck: 2 ex Väcklinge 8.6 (SA), 1 ex Billarp Ås 14.6 (SA)

Maj 2009

Grågås: 1 par + 5 pull Sandsjön Femsjö 1.5 (BS,WS), 1 par + 2 pull Draven 3.5 (SA), 4 ungkullar (6+6+6+2 pull) 14.5 (SA),
   2 nya kullar 7+3 pull Draven 16.5 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 16.5 (SA), 2 ex 17.5 (SA), 4 ex 18.5 (SA), 1 ex 20.5 (SA,SJ)
Bläsand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 3.5 (BG), 7.5 (SA), 12.5 (BG), 14.5 (EL), 1 par Draven 15.5 (SA),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 16.5 (EL), 2 hanar Draven 17.5 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 19.5 (EL,BG), 1 hane 23.5 (BG)
   1 hane Draven 27.5 (SA), 29.5 (SA)
Snatterand: 1 par Draven 1.5 (SA), 2 par 2.5 (SA), 3 par Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 1 par 3.5 (BG), 1 par + 1 hane Draven 3.5 (SA)
   2 par Reningsdammarna Gislaved 4.5 (EL), 7.5 (SA), 1 par Draven 8.5 (SA), 9.5 (SA), 1 hane 10.5 (SA), 
   1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 11.5 (EL), 1 par 12.5 (BG), 1 par Draven 12.5 (SA), 
   2 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 14.5 (EL), 1 hane Draven 14.5 (SA), 15.5 (SA), 
   1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 16.5 (EL), 2 hanar + 1 hona Draven 16.5 (SA), 3 hanar + 1 hona 17.5 (SA), 1 par 18.5 (SA),
   2 hanar Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 1 hane 19.5 (EL,BG), 1 par Draven 19.5 (SA,SJ), 1 par + 1 hane 20.5 (SA,SJ),
   1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 23.5 (BG), 1 hane Draven 28.5 (SA)
Stjärtand: 1 par Draven 1.5 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 14.5 (EL), 16.5 (EL), 18.5 (EL)
Årta: 1 par Draven 1.5 (SA), 4.5 (WS), 1 hona 12.5 (EL), 17.5 (SA), 1 hane 18.5 (SA)
Skedand: 5 hanar + 3 honor Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 3 par + 1 hane 3.5 (BG), 5 par + 2 hanar 4.5 (EL), 
   3 hanar Draven 4.5 (BS,WS), 3 par + 2 hanar 7.5 (SA), 5 hanar Draven 10.5 (SA), 3 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 11.5 (EL)
   1 par + 3 hanar Reningsdammarna Gislaved 12.5 (BG), 10 hanar Draven 12.5 (EL), 3 par + 3 hanar Reningsdammarna Gislaved 14.5 (EL),
   3 par + 4 hanar Reningsdammarna Gislaved 16.5 (EL), 3 hanar 18.5 (EL), 1 par + 5 hanar 23.5 (BG), 6 hanar + 1 hona 31.5 (EL)
Brunand: 2 hanar + 1 hona Draven 1.5 (SA)
Ringand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 16.5 (EL,BLn,SA,SJ,BG,LGH), 17.5 (EL)
Vigg: 2 par Draven 4.5 (BS,WS), 30 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (SA)
Ejder: 100 ex str mot O Draven 1.5 (SA)
Vaktel: 2 ex spel Ås ängar 30.5 (SA)
Smålom: 1 ex Loftuddagölen Arnåsholm 19.5 (EL)
Storlom: 1 par Jansbergssjön 11.5 (SA), 1 ex på bo Harasjön Arnåsholm 19.5 (EL), 2 ex Majsjön 19.5 (EL)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 3 ex varav 1 ex på bo 3.5 (BG), 1 par på bo 4.5 (EL), 
   2 ex, varav 1 ex bobyggande Reningsdammarna Gislaved 7.5 (SA), 1 ex på bo 11.5 (EL), 3 ex varav 1 ex på bo 12.5 (BG), 
   1 par på bo Reningsdammarna Gislaved 14.5 (EL), 4 ex ,varav 1 ex på bo 16.5 (EL), 18.5 (EL), 3 ex, varav 1 ex på bo 23.5 (BG), 24.5 (OE)
   1 ex på bo + 1 ad + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Svarthakedopping: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 5 ex (1 par parning) 3.5 (BG), 6 ex, varav 1 par bobyggande 4.5 (EL),
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (SA), 5 ex varav 1 par bobygge+parning 11.5 (EL), 4 ex varav 1 ex på bo 12.5 (BG), 14.5 (EL),
   6 ex, varav 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 16.5 (EL), 3 ex, varav 1 ex på bo, 1 ex bobyggande 18.5 (EL), 3 ex 23.5 (OE),
   4 ex, varav 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 23.5 (BG), 24.5 (OE), 2 ex på bo 27.5 (OE), 4 ex, varav 2 ex på bo 31.5 (EL)
Rördrom: 1 ex tut Vassviken N.Bolmen 2.5 (SA), 1 ex tut Draven 9.5 (SA), 12.5 (SA,EL), 14.5 (SA), 17.5 (SA), 18.5 (SA) 19.5 (SA,SJ),
   1 ex tut Draven 20.5 (SA), 28.5 (SA), 29.5 (SA), 30.5 (SA), 31.5 (SA)
Silkeshäger: 1 ex Draven 28.5 (SJ,SA)
Glada: 2 ex Draven 1.5 (SA), 1 ex Väcklinge 2.5 (SA), 2 ad 5.5 (SA), 1 ad 6.5 (SA), 1 ex 12.5 (SA), 14.5 (SA), 16.5 (SA), 
   1 ex Draven 18.5 (SA), 1 ad Mellby 27.5 (SA)
Brun kärrhök: 1 par Draven 4.5 (BS,WS), 1 hane m bomtrl 4.5 (SA), 5.5 (SA)
Blå kärrhök: 1 hona Draven 2.5 (SA), 7.5 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 1.5 (SA), 1 ex 2K 18.5 (SA)
Fiskgjuse: 1 ex på bo Sävsjön Arnåsholm 19.5 (EL)
Tornfalk: 1 ex Svanaholms ängar 2.5 (SA)
Stenfalk: 1 hona Draven 1.5 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 2.5 (SA), 1 ex 8.5 (SA), 2 ex Nennesmo 10.5 (SA), 2 ex Draven 12.5 (EL), 1 ex 17.5 (SA), 18.5 (SA), 20.5 (SA,SJ)
Vattenrall: 2 ex spel Draven 2.5 (SA), 8.5 (SA), 1 ex spel 9.5 (SA), 3 ex spel 12.5 (EL), 1 ex spel 17.5 (SA), 3 ex spel 18.5 (SA), 
   2 ex spel Draven 19.5 (SA,SJ), 5 ex spel 20.5 (SA,SJ)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 1.5 (SA), 19.5 (SA,SJ), 20.5 (SA,SJ)
Kornknarr: 1 ex spel Kvarnagård Kållerstad 21.5 (AAn)
Rörhöna: 1 ex spel Draven 8.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 1 ex str Framnäs Ås 19.5 (SJ), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 23.5 (BG), 1 ex 25.5 (BG,EL)
Sothöna: 6 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 7 ex 3.5 (BG), 13 ex 4.5 (EL), 8 ex 7.5 (SA), 5 ex 11.5 (EL), 6 ex 12.5 (BG), 
   1 ex Dalen Gislaved 12.5 (AW), 6 ex Reningsdammarna Gislaved 14.5 (EL), 5 ex 23.5 (BG), 6 ex 31.5 (EL)
Trana: 340 ex Draven 7.5 (SA)
Strandskata: 1 ex Placell Gislaved 7.5 (SA), 1 ex Draven 8.5 (SA), 16.5 (SA), 1 ex Anderstorp 16.5 (LGH), 1 ex Draven 17.5 (SA),
   1 ex Placell Gislaved 17.5 (SA)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 2 ex 3.5 (BG), 6 ex 4.5 (EL), 2 par (1 parning) 7.5 (SA), 4 ex 11.5 (EL)
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 12.5 (BG), 14.5 (EL), 1 ex Draven 17.5 (SA), 4 ex Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 3 ex 23.5 (OE),
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 23.5 (BG), 1 par kraftigt varnande Grustaget Reftelevägen 30.5 (EL), 
   6 ex Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Ljungpipare: 24 ex Henja by 7.5 (SA)
Mosnäppa: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 12.5 (BG), 2 ex 18.5 (EL), 1 ex Draven 18.5 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 19.5 (EL,BG)
Brushane: 50 ex Draven 2.5 (SA), 17 ex spel 8.5 (SA), 13 ex 9.5 (SA), 12 ex spel 14.5 (SA), 14 ex spel 17.5 (SA)
Småspov: 3 ex Väcklinge 4.5 (BS,WS), 2 ex str Draven 7.5 (SA), 4 ex str mot N Reningsdammarna Gislaved 17.5 (SA,EL), 
   1 ex str Framnäs Ås 20.5 (SJ)
Svartsnäppa: 5 ex Draven 1.5 (SA), 1 ex 2.5 (SA), 4.5 (SA), 12.5 (EL), 18.5 (SA)
Rödbena: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 1 ex 3.5 (BG), 1 par 7.5 (SA), 5 ex 11.5 (EL), 4 ex 12.5 (BG), 4 ex Draven 12.5 (EL),
   5 ex Reningsdammarna Gislaved 14.5 (EL), 4 ex 16.5 (EL), 2 par Draven 17.5 (SA), 3 par 18.5 (SA), 
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 5 ex 23.5 (OE,BG), 3 par Draven 24.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Grönbena: >20 ex Reningsdammarna Gislaved 4.5 (EL), >15 ex 7.5 (SA), 1 par parning Draven 18.5 (SA), 
   1 par + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 30.5 (EL)
Dvärgmås: 1 ad Draven 4.5 (SA), 1 ex 2K 7.5 (SA), 9.5 (SA), 10.5 (SA), 12.5 (SA,EL), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 13.5 (BG)
Skrattmås: minst 300 bon Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Silvertärna: 1 ex Draven 5.5 (SA), 6.5 (SA), 8.5 (SA), 2 ex 9.5 (SA), 10.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 10.5 (PEE), 
   1 ex Draven 12.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL)
Svarttärna: 1 ex Draven 3.5 (SA), 4.5 (SJ,BS), 2 ex 10.5 (SA), 2 ex 12.5 (EL), 14.5 (SA), 15.5 (SA), 16.5 (SA), 4 ex 17.5 (SA), 18.5 (SA)
   4 ex Draven 19.5 (SA,SJ), 6 ex 20.5 (SA,SJ), 5 ex 24.5 (SA), 3 ex 25.5 (SA), 1 ex 27.5 (SA), 28.5 (SA), 6 ex 29.5 (SA), 3 ex 31.5 (SA)
Vitvingad tärna: 7 ex Draven 15.5 (SJ)
Turkduva: 1 ex rop Lindvägen Smålandsstenar 10.5 (PEE)
Kattuggla: 1 ad + 1 juv i holk Lunnabo Gislaved 20.5 (EL), 1 ex rop Håkentorp 30.5 (SA), 1 ungkull Hamra Bygdegård 30.5 (SA)
Nattskärra: 1 ex spel Moen Anderstorp 20.5 (Ann Jonsson), 1 ex spel 500 m S Reningsverket Gislaved 26.5 (EL), 
   1 ex spel Nennesmo 30.5 (SA)
Göktyta: 1 ex rop Trioplast Smålandsstenar 3.5 (SA), 1 ex S.Valdshult 6.5 (OG), 1 ex rop Samseryds ängar 13.5 (PEE), 
   1 ex rop Väcklinge 18.5 (SA), 1 ex Dye Reftele 24.5 (UE), 1 ex rop Båraryd 30.5 (OE), 1 ex rop Sjöalid Villstad 31.5 (SA)
Mindre hackspett: 1 hane rop Fridsnäs 1.5 (SA), 1 ex rop Hembygdsparken Smålandsstenar 1.5 (LGH), 1 hane Väcklinge 2.5 (SA),
   1 ex Saraböke 6.5 (OG), 1 hane Krabby Bosebo 25.5 (EL)
Trädlärka: 1 ex sj på hygge V Väcklinge 16.5 (SA)
Backsvala: ca 20 bon Grustaget Reftelevägen 30.5 (EL)
Gulärla: 20 ex (thunbergi) Reningsdammarna Gislaved 7.5 (SA), 75 ex rast+str Järanäs 11.5 (WS), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 23.5 (OE)
Forsärla: 1 hane Bäck Femsjö 1.5 (BS,WS), 2 ex sj Sågverket Smålandsstenar 3.5 (SA), 1 ex sj Ågårdsfors 3.5 (SA), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 16.5 (EL), 1 par 18.5 (EL), 2 hanar + 1 hona 19.5 (EL,BG), 1 hane sj 23.5 (OE), 
   3 ex, hona matad av hane 24.5 (OE), 1 hane Sågverket Smålandsstenar 24.5 (BS,WS), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Sågverket Smålandsstenar 3.5 (SA), 2 hanar 24.5 (BS,WS), 1 hane Väcklinge 25.5 (SA)
Rödvingetrast: 1 ex sj Granö Bosebo 25.5 (EL), 1 ex sj Båraryd 30.5 (OE)
Sävsångare: 6 ex sj Draven 18.5 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Bråarp Anderstorp 17.5 (LGH)
Mindre flugsnappare: 1 ex sj Mårås bokskog 11.5 (SA)
Törnskata: 1 hane Högsberg Anderstorp 12.5 (LGH)
Bergfink: 1 ex Väcklinge 3.5 (SA)
Gulhämpling: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 16.5 (BLn,EL,SA,SJ,BG), 17.5 (EL,LGH), 18.5 (EL), 23.5 (EL), 24.5 (OE)
Stenknäck: 1 ex Mårås bokskog 11.5 (SA)

April 2009

Knölsvan: 1 par troligen ruvande Draven 9.4 (SA), 1 ex ruvande 16.4 (SA)
Sångsvan: 1 par på bo Draven 26.4 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 18.4 (SA)
Gravand: 1 hane Draven 1.4 (SA)
Snatterand: 2 par Draven 1.4 (SA), 1 par 3.4 (SA), 4.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 4.4 (BG,HG), 1 par Draven 5.4 (SA), 8.4 (SA),
   3 par Reningsdammarna Gislaved 9.4 (SA), 1 par + 1 hane Draven 9.4 (SA), 2 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 11.4 (BG),
   2 par + 1 hane Draven 11.4 (SA), 1 par 12.4 (SA), 13.4 (SA), 2 par 14.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 14.4 (BG), 3 par 15.4 (BG)
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 17.4 (BS,WS), 1 par Draven 17.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 19.4 (BG), 1 par Draven 20.4 (SA)
   1 par Draven 21.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 23.4 (BG), 25.4 (EL), 1 par Draven 26.4 (SA), 
   1 par Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BG), 1 par Draven 29.4 (VFK), 1 par Reningsdammarna Gislaved 30.4 (BS,WS)
Kricka: >200 ex Draven 6.4 (SA)
Stjärtand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 6.4 (EL,BG), 7 par Draven 8.4 (SA), 1 par 9.4 (SA), 3 par 11.4 (SA), 1 par 12.4 (SA), 13.4 (SA)
Årta: 1 par Draven 6.4 (SA), 1 par + 1 hane Draven 8.4 (SA), 9.4 (SA), 1 par 14.4 (SA), 1 hane 16.4 (SA), 1 ex spel 17.4 (SA), 
   1 hane Draven 18.4 (SA), 19.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 19.4 (BG), 2 hanar Draven 20.4 (SA), 1 par 21.4 (SA), 24.4 (SA)
   1 hane Draven 26.4 (SA), 1 par + 1 hane 28.4 (SA), 1 par 30.4 (SA)
Skedand: 1 par Draven 1.4 (SA), 4 hanar + 1 hona 3.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 4.4 (BG,HG), 3 par 6.4 (EL,BG),
   7 hanar + 2 honor Draven 6.4 (SA), 13 hanar + 6 honor 8.4 (SA), 2 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 9.4 (SA), 11.4 (BG),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG,HG), 2 par 14.4 (BG), 15.4 (BG), 2 ex 17.4 (BS,WS), 2 par 18.4 (BG), 19.4 (BG), 
   2 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 23.4 (BG), 4 hanar + 2 honor 25.4 (EL), >5 ex 27.4 (BG), >4 ex 30.4 (BS,WS)
Brunand: 5 hanar + 1 hona Draven 1.4 (SA), 3 hanar + 1 hona 3.4 (SA), 1 hane 5.4 (SA), 6.4 (SA), 8.4 (SA), 2 hanar + 1 hona 9.4 (SA),
   4 hanar + 1 hona Draven 11.4 (SA), 1 par 12.4 (SA), 1 hane 20.4 (SA), 3 hanar + 1 hona 24.4 (SA)
Vigg: 18 par Reningsdammarna Gislaved 25.4 (EL), >30 ex 27.4 (BG), >25 ex 30.4 (BS,WS)
Ejder: 1 hane Draven 1.4 (SA), 2.4 (SA)
Sjöorre: En nattstr flock Väcklinge 10.4 (SA), 1 nattstr flock Moen Anderstorp 11.4 (LGH), 14.4 (LGH)
Småskrake: 1 par Badviken N.Bolmen 12.4 (SA), 1 hane Unnen 27.4 (WS)
Smålom: 1 ex överflygande Unnen 10.4 (BS,WS), 1 ex överflygande Sjättesjö Unnaryd 13.4 (WS), 2 ex Ösjön Valdshult 25.4 (LGH),
   2 ex Majsjön 28.4 (AW)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 17.4 (BS,WS), 18.4 (BG), 19.4 (BG), 2 ex 23.4 (BG), 1 par bobyggande 24.4 (BG), 
   3 ex Reningsdammarna Gislaved 25.4 (EL), 2 ex 26.4 (BG), 3 ex 27.4 (BG), 1 ex 30.4 (BS,WS)
Skäggdopping: 1 par bobyggande Draven 16.4 (SA)
Svarthakedopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 14.4 (BG), 15.4 (BG), 18.4 (BG), 19.4 (BG), 4 ex 23.4 (BG), 
   2 par (1 par bobyggande) Reningsdammarna Gislaved 24.4 (BG), 25.4 (EL), 2 par + 1 ex 26.4 (BG), 5 ex 27.4 (BG), 3 ex 30.4 (BS,WS)
Rördrom: 1 ex tut Draven 15.4 (SA), 16.4 (SA), 17.4 (SA), 23.4 (SA)
Glada: 1 par Åker Långaryd 1.4 (OG), 1 ad Draven 2.4 (SA), 2 ad 4.4 (SA), 2 ad Svanaholms ängar 5.4 (SA), 1 ad Ås ängar 5.4 (SA),
   1 ad Draven 5.4 (SA), 8.4 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 8.4 (SA), 1 par Mellby Reftele 9.4 (SA), 1 par Väcklinge 11.4 (SA),
   2 ad Svanaholms ängar 12.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG,HG), 2 ad Draven 13.4 (SA), 1 par 18.4 (SA), 1 ad 20.4 (SA)
   1 ad Draven 21.4 (SA), 2 ex 24.4 (SA), 3 ex 26.4 (SA), 2 ex 30.4 (SA)
Havsörn: 1 ex 2K Draven 1.4 (SA), 1 ad 9.4 (SA), 18.4 (SA), 1 ad 22.4 (SA)
Tornfalk: 1 hane Sjö Unnaryd 4.4 (BS,WS), 1 ex str Draven 11.4 (SA), 1 hane Svanaholms ängar 13.4 (SA), 19.4 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 30.4 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex 2K Draven 5.4 (SA), 11.4 (SA), 1 ex Åtterås ängar 12.4 (PEE), 1 ad slog stare Draven 26.4 (SA), 
   1 ex med slaget byte Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BG)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 13.4 (SA), 15.4 (SA), 3 ex spel 17.4 (SA)
Sothöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 9.4 (SA), 14.4 (BG), 18.4 (BG), 19.4 (BG), 3 ex 23.4 (BG), 4 ex 24.4 (BG), 2 ex 25.4 (EL), 
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 26.4 (BG), >5 ex 27.4 (BG), 6 ex 30.4 (BS,WS)
Trana: 1 ex ruvande Färgån 8.4 (WS), 1 ex ruvande Lillaryd Bolmen 19.4 (SA), 120 ex Svanaholms ängar 19.4 (SA), 
   115 ex Ås ängar 19.4 (SA), minst 12 par ruvande Draven 19.4 (SA)
Strandskata: 2 ex Kommunförrådet Gislaved 2.4 (AW), 6 ex Tärna Hallar Bolmen 8.4 (SA), 2 ex Strandvallen Unnaryd 9.4 (BS,WS), 
   1 par dagl Kommunförrådet Gislaved 20.4 (AW), 28.4 (AW)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.4 (EL,BG), 4 ex 11.4 (BG), 2 ex 12.4 (BG,HG), 1 ex 14.4 (BG)
   2 ex Gamla sågen Hyltebruk 14.4 (BEm), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 15.4 (BG), 1 ex Draven 16.4 (SA), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 17.4 (BS,WS), 18.4 (BG), 5 ex 23.4 (BG), 25.4 (EL), 4 ex 27.4 (BG), 30.4 (BS,WS)
Brushane: 14 hanar Draven 22.4 (SA), 22 ex spel 26.4 (SA), 18 ex spel 28.4 (SA), 12 ex spel 29.4 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex spel Draven 17.4 (SA), 2 ex födosök 26.4 (SA)
Storspov: 1 par (parning) Dravö Ås 13.4 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 21.4 (SA)
Rödbena: 1 ex Draven 1.4 (SA), 1 ex spel 4.4 (SA), 6.4 (SA), 8.4 (SA), 2 ex 9.4 (SA), 3 ex 12.4 (SA), 1 ex spel 14.4 (SA), 3 ex 16.4 (SA)
   3 ex Draven 17.4 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 18.4 (BG), 1 ex spel Draven 19.4 (SA), 2 par 22.4 (SA), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 25.4 (EL), 1 ex 26.4 (BG), 1 par (parning) Draven 26.4 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BG)
Grönbena: 15 ex Draven 26.4 (SA)
Skogsduva: 1 ex Väcklinge 19.4 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BG)
Berguv: 1 ex Johansberg 6.4 (EL)
Sparvuggla: 1 ex Dye Reftele 1.4 (UE)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 23.4 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex rop Väcklinge 3.4 (SA), 1 ex rop Reningsverket Gislaved 4.4 (EL), 1 ex rop Badviken 8.4 (SA), 
   1 ex rop Fridsnäs 8.4 (SA), 11.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG,HG), 1 ex rop Fridsnäs 13.4 (SA), 1 ex rop+trum 18.4 (SA)
   1 ex rop Väcklinge 18.4 (SA), 1 hona rop Fridsnäs 24.4 (SA), 1 ex trum 26.4 (SA)
Forsärla: 1 hane Slättö 12.4 (Paul Nilsson), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 15.4 (BG), 2 ex 17.4 (BS,WS), 18.4 (BG), 1 ex 23.4 (BG)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Väcklinge 12.4 (SA), 1 ex Gamla sågen Hyltebruk 14.4 (DJ)
Ringtrast: 1 ex Sjögården Saraböke 25.4 (RG), 26.4 (RG)
Gransångare: 1 ex sj Fridsnäs 13.4 (SA), 1 ex sj Reningsdammarna Gislaved 25.4 (EL)
Råka: 1 ad Draven 5.4 (SA), 2 ex (ad+2K) Mellby Reftele 11.4 (SA), 1 ad Väcklinge 12.4 (SA), 2 ex Draven 24.4 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 3.4 (SA), 2 ex 4.4 (SA), 1 ex Fridsnäs 19.4 (SA)
Vinterhämpling: 2 ex Tiraholm 3.4 (WS)

Mars 2009

Mindre sångsvan: 2 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 14 ad 15.3 (SA), 2 ad + 3 juv Draven 15.3 (SA), 2 ex N.Bolmen 17.3 (BS,WS)
Sångsvan: 180 ex N.Bolmen 4.3 (BS,WS), >150 ex Svanaholms ängar 7.3 (SA), 73 ex Draven 9.3 (SA), 515 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA),
   70 ex Ås ängar 11.3 (SA), 780 ex Svanaholms ängar 15.3 (SA), 650 ex 17.3 (BS,WS), 71 ex Draven 19.3 (SA), 52 ex 21.3 (SA)
Sädgås: 600 ex Svanaholms ängar 1.3 (BLn), 100 ex Ås ängar 1.3 (BLn), 60 ex 4.3 (SA), 530 ex N.Bolmen 4.3 (BS,WS), 
   53 ex Draven 4.3 (SA), 600 ex Svanaholms ängar 7.3 (SA), 760 ex 10.3 (SA), 650 ex 15.3 (SA)
Tundrasädgås: 1 ex Svanaholms ängar 7.3 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Svanaholms ängar 1.3 (BLn), 6 ex 7.3 (SA), 5 ex 10.3 (SA), 11 ex 15.3 (SA), 2 ex 17.3 (BS,WS), 1 ex 22.3 (SA)
Bläsgås: 2 ad ex Svanaholms ängar 1.3 (BLn), 4.3 (BS,WS), 1 ex 2K 7.3 (SA)
Grågås: 150 ex Svanaholms ängar 1.3 (BLn)
Kanadagås: 900 ex Svanaholms ängar 1.3 (BLn), 400 ex Ås ängar 1.3 (BLn), 1300 ex Svanaholms ängar 7.3 (SA), 400 ex Draven 9.3 (SA)
   360 ex Ås ängar 11.3 (SA), 500 ex Draven 15.3 (SA)
Vitkindad gås: 3 ex Draven 11.3 (SA), 1 ex 15.3 (SA), 2 ex Mellby 16.3 (SA)
Gravand: 1 hane Åbykrysset 22.3 (SA)
Bläsand: 23 ex Draven 21.3 (SA)
Snatterand: 1 hane Draven 8.3 (SA), 9.3 (SA), 1 par 19.3 (SA), 1 hane 21.3 (SA), 2 hanar + 1 hona 30.3 (EL), 3 par 31.3 (SA)
Gräsand: 260 ex Draven 4.3 (SA), >300 ex 8.3 (SA), 9.3 (SA), >400 ex N.Bolmen 10.3 (SA)
Stjärtand: 2 par Draven 9.3 (SA), 1 par 21.3 (SA), 25.3 (SA), 28.3 (SA), 29.3 (SA) 2 par 30.3 (BS,WS), 2 hanar + 1 hona 31.3 (SA)
Skedand: 1 hane Draven 21.3 (SA), 4 hanar 30.3 (EL), 3 hanar 31.3 (SA)
Brunand: 1 par Draven 19.3 (SA), 2 hanar 21.3 (SA), 3 hanar + 1 hona 27.3 (SA), 2 hanar + 1 hona 29.3 (SA), 4 hanar + 3 honor 31.3 (SA)
Alfågel: 1 hane Storåns mynning 10.3 (SA)
Sjöorre: 1 nattstr flock Kållerstad 27.3 (AAn)
Salskrake: 1 hane + 2 honor Draven 15.3 (SA), 16.3 (SA), 17.3 (SA), 1 par 18.3 (SA), 19.3 (SA), 1 hane + 3 honor 21.3 (SA), 1 par 22.3 (SA
   1 hane mot N Svanaholms ängar 22.3 (SA), 1 par Draven 28.3 (SA), 2 hanar + 1 hona 29.3 (SA), 1 hane + 2 honor 29.3 (SA), 
   2 par Draven 31.3 (SA)
Glada: 1 ex Draftinge 4.3 (Hans Davidsson), 1 ex N.Bolmen 15.3 (SJ,SA), 1 ex Liljegränd Gislaved 15.3 (BG,HG), 1 ex N.Bolmen 17.3 (BS,WS)
   1 ex Draven 21.3 (SA), 1 ex Mellby Reftele 22.3 (SA), 1 ex Väcklinge + 1 ex str mot NO 29.3 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 30.3 (EL),
   1 ex Framnäs Ås 30.3 (JJ)
Havsörn: 1 ex 2K Draven 3.3 (SA), 1 ad 8.3 (SA), 1 ex 2K+ Flahultasjön 14.3 (SA), 2 ex (ad+2K) Draven 21.3 (SA), 1 ad 29.3 (SA), 31.3 (SA
Kungsörn: 2 ex 5K+ stationära + 1 ex 2K str mot NO Anderstorps stormosse 12.3 (SA), 2 ex 5K+ 17.3 (SA), 2 ad Draven 17.3 (SA), 
   1 ex 2K Draven 21.3 (SA), 1 ex 2K Svanaholms ängar 22.3 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex str mot N N.Bolmen 28.3 (SJ)
Sothöna: 3 ex Draven 9.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 15.3 (BG,HG), 8 ex Draven 30.3 (BS,WS)
Trana: 55 ex str Draven 21.3 (SA), 184 ex Draven 26.3 (SA)
Strandskata: 2 ex Draven 29.3 (SA)
Ljungpipare: 30 ex Henja 21.3 (LGH)
Skogsduva: 2 ex Mellby 3.3 (SA), 8 ex Draftinge 11.3 (SA), 2 ex str Fläskaberget Gislaved 12.3 (SA), 2 ex Mellby 14.3 (SA), 
   1 ex N.Bolmen 17.3 (BS,WS), 2 ex Rimudden Unnen 28.3 (WS), 3 ex Draftinge 30.3 (EL)
Berguv: 2 ex rop(hane + hona) Johansberg 19.3 (EL), 1 ex Lövåsaberg 20.3 (VFK)
Sparvuggla: 1 ex rop Fryebo Anderstorp 9.3 (LGH), 1 ex rop Svanaholm 22.3 (EW)
Kattuggla: 1 ex rop Åker Färgaryd 9.3 (OG), 1 ex rop Saraböke 9.3 (OG), 2 ex rop Nennesmo 20.3 (VFK), 
   1 ex rop Moen Anderstorp 20.3 (LGH), 21.3 (LGH), 1 ex rop Svanaholm 22.3 (EW), 4 ex Kållerstad 27.3 (AAn), 1 ex rop Väcklinge 28.3 (SA)
   1 ex rop Draftinge 28.3 (SAL), 1 ex rop Unnaryd 28.3 (WS), 1 ex rop Liderna Valdshult 29.3 (LBc), 1 ex rop Lunnabo Gislaved 30.3 (EL)
Mindre hackspett: 1 ex Draftinge 16.3 (TW), 1 hona Sjö Unnen 29.3 (WS)
Trädlärka: 3 ex Hammargården 15.3 (SA), 2 ex Väcklinge 15.3 (SA)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.3 (EL), 1 ex Draven 28.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 31.3 (EL), 
   1 hona Möllefors Anderstorp 31.3 (EL)
Sidensvans: 20 ex Unnaryd 6.3 (BS,WS)
Strömstare: 1 ex Nissafors Bruk 12.3 (SA), 1 ex Sågdammen Rydöbruk 23.3 (OG)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 17.3 (SA), 1 ex Draven 21.3 (SA), 28.3 (SA)
Råka: 2 ex (ad+2K) Svanaholms ängar 10.3 (SA), 4 ad Draftinge 11.3 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 15.3 (SA), 3 ex str Draven 28.3 (SA)

Februari 2009

Sångsvan: 53 ex Svanaholms ängar 3.2 (SA). 7.2 (SA)
Sädgås: 100 ex N.Bolmen 27.2 (SJ)
Spetsbergsgås: 1 ex N.Bolmen 27.2 (SJ)
Grågås: 1 ex Draven 7.2 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 7.2 (SA), 1 ex Draven 8.2 (SA), 50 ex 27.2 (SA), 2 ex Mellby Reftele 27.2 (SA),
   >200 ex Draven 28.2 (SA)
Gråhäger: 1 ex Hyltebruk 17.2 (BEm), 1 ex Draven 28.2 (SA)
Havsörn: 1 subad Svanaholms ängar 3.2 (SA), 1 ad Hyö N.Bolmen 3.2 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Svanaholms ängar 7.2 (SA), 2 ex Ås ängar 7.2 (SA), 21.2 (SA), 1 ex 23.2 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 23.2 (SA)
Kungsörn: 2 subad Draven 8.2 (SA), 1 subad V Lövåsa berg 28.2 (SJ)
Tofsvipa: 1 ex N.Bolmen 27.2 (SJ), 5 ex Draven 28.2 (SA)
Ringduva: 1 ex Draftinge 8.2 (Sven-Arne Lagerstedt)
Sparvuggla: 1 ex Segerstad 1.2 (SA)
Kattuggla: 1 ex Hyö N.Bolmen 3.2 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Hamra 15.2 (SA), 1 hane Väcklinge 28.2 (SA)
Sånglärka: 4 ex Draven 28.2 (SA)
Forsärla: 1 juv Kallset Skeppshult 13-15.2 (SA)
Sidensvans: 20 ex Hasselgatan Gislaved 14.2 (EL)
Strömstare: 1 ex Valån 15.2 (OG)
Rödhake: 1 ex Hyö N.Bolmen 3.2 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 7.2 (SA), 1 ex Unnaryd 9.2 (BS,WS), 1 ex Hyltebruk 15.2 (OG),
   1 ex Tollsbo Hyltebruk 16.2 (BEm)
Varfågel: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.2 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 3.2 (SA), 1 ex Ängaberget 14.2 (Sven-Arne Lagerstedt),
   1 ex Källstorp Draven 22.2 (SA), 1 ex Väcklinge 23.2 (SA), 1 ex Jonsbo ängar 28.2 (SA)
Råka: 1 ex 2K N.Bolmen 1.2 (SJ), 3.2 (SA), 1 ex Gislaveds centrum 4.2 (EL)
Stare: 1 ex Framnäs Ås 24.2 (SJ), 1 ex Väcklinge 27.2 (SA), 20 ex N.Bolmen 27.2 (SJ), 1 ex Väcklinge 28.2 (SA)
Steglits: 1 ex sj Hamra 15.2 (SA), 1 ex Väcklinge 28.2 (SA)

Januari 2009

Spetsbergsgås: 2 ex N.Bolmen 25.1 (SJ), 26.1 (SA), 27.1 (EL)
Grågås: 3 ex Draven 20.1 (SA), 7 ex N.Bolmen 25.1 (SJ), 16 ex + 9 ex str mot N 26.1 (SA), 4 ex 27.1 (EL)
Gråhäger: 1 ex str mot S Hyltebruk 5.1 (OG)
Havsörn: 2 ad Draven 31.1 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Draftinge 1.1 (Sven-Arne Lagerstedt), 1 ex Svanaholms ängar 14.1 (EL), 24.1 (SA), 2 ex 26.1 (SA), 1 ex 27.1 (EL), 31.1 (WS)
Fiskmås: 1 ex Gislaved 16.1 (EL)
Berguv: 1 ex rop Johansberg Gislaved 26.1 (EL), 1 ex Lövåsa berg 26.1 (SA), 1 ex rop + ev 1 ex svarande hona? 31.1 (LGH)
Kattuggla: 1 ex rop Hyltebruk 16.1 (OG), 30.1 (OG)
Kungsfiskare: 1 ex Gassbo å Hyltebruk 6.1 (DJ)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 15.1 (EL), 20.1 (EL), 29.1 (EL)
Strömstare: 1 ex Gassbo å Hyltebruk 6.1 (DJ), 1 ex Bruket Hyltebruk 8.1 (BT), 1 ex Strand Reftele 18.1 (SA), 
   1 ex Fredriksfors Anderstorp 25.1 (LGH), 1 ex Möllekvarn 31.1 (WS)

Rödhake: 1 ex Unnaryd 2.1 (BS,WS), 1 ex Hyltebruk 5.1 (OG), 1 ex Framnäs Ås 5.1 (SJ), 1 ex Hyltebruk 16.1 (OG), 
   1 ex Johansberg Gislaved 26.1 (EL)

Varfågel: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 9.1 (EL), 20.1 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 26.1 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 29.1 (EL),
   1 ex Torkelsnäs Unnaryd 31.1 (WS)

Stare: 2 ex Draftinge 1.1 (Sven-Arne Lagerstedt), 1 ex Väcklinge 22.1 (SA), 5 ex Svanaholms ängar 24.1 (SA)
Råka: 1 ex 2K Svanaholms ängar 14.1 (EL), 24.1 (SA), 26.1 (SA), 27.1 (EL)