Intressanta obsar 2010


December 2010

Havsörn: 1 ad Draftinge mosse 13.12 (BS,WS)
Kungsörn: 1 ad Draven 25.12 (SA), 1 ex Ås kyrka 26.12 (SJ)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 3.12 (EL), 1 ex Nissafors Bruk 31.12 (SA)
Rödhake: 1 ex Hyltebruk 5.12 (OG), 1 ex Stora Enso Hyltebruk 12.12 (SA), 1 ex Hyltebruk 26.12 (OG)
Varfågel: 1 ex Brönne Skeppshult 26.12 (SA), 1 ex Ågårdsfors 26.12 (SA)
Steglits: 1 ex Framnäs Ås 3.12 (SJ), 2 ex 4.12 (SJ), 18.12 (SJ), 2 ex Tungatan Reftele 19.12 (SA), 26.12 (SA), 2 ex Framnäs Ås 27.12 (SJ)
   2 ex Tungatan Reftele 31.12 (SA)

November 2010

Knölsvan: 68 ex str Draven 27.11 (SA)
Mindre sångsvan: 4 ex Svanaholms ängar 6.11 (SJ), 2 ad + 4 juv str Draven 7.11 (SA)
Sädgås: 140 ex Åby N.Bolmen 2.11 (EL), 120 ex str Draven 6.11 (SA), 300 ex Svanaholms ängar 13.11 (SA), 14.11 (SA), 
   260 ex Åby 16.11 (EL), 130 ex 18.11 (BS,WS) 
Spetsbergsgås: 1 ex Svanaholms ängar 13.11 (SA), 14.11 (SA), 1 ex Åby 16.11 (EL), 18.11 (BS,WS)
Bläsgås: 1 ex Åby N.Bolmen 2.11 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 6.11 (SJ), 13.11 (SA), 14.11 (SA)
Grågås: 200 ex str Draven 6.11 (SA), 235 ex str mot S Tiraholm 6.11 (BS,WS)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.11 (EL), 5.11 (BG), 6.11 (EL)
Havsörn: 1 juv str NV Smålandsstenar 6.11 (SA), 2 ex Tiraholm 6.11 (BS,WS), 2 ex Järanäs 6.11 (BS,WS), 
   2 ad + 1 subad N.Bolmen 7.11 (SJ), 2 ad Draven 7.11 (SA), 1 ad 13.11 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 13.11 (SA), 
   1 subad Badviken 13.11 (SA), 1 ex Grönhammar 16.11 (EL), 1 subad N.Bolmen 18.11 (BS,WS), 2 ad Draven 20.11 (SA), 1 ad 21.11 (SA)
   1 juv Svanaholms ängar 28.11 (SA)
Kungsörn: 2 ad Svanaholm-Enet 18.11 (BS,WS)
Sothöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.11 (EL), 6.11 (EL)
Skogsduva: 1 ex str Draven 7.11 (SA)
Turkduva: 1 ex Framnäs Ås 1.11 (SJ), 2.11 (SJ)
Berguv: 1 ex rop Lövåsaberget 7.11 (SA)
Kattuggla: 1 ex Teget Reftele 5.11 (SA)
Sidensvans: 28 ex str Draven 6.11 (SA), 15 ex Gislaved 6.11 (EL), 20 ex str Flaten Kållerstad 7.11 (SA), 12 ex Gäddås Bosebo 18.11 (MBq)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.11 (EL), 5.11 (BG), 1 ex Möllekvarn 6.11 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 14.11 (EL)
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.11 (EL)
Skäggmes: 3 ex Kanalmynningen N.Bolmen 7.11 (SJ)
Varfågel: 2 ex Draven 6.11 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.11 (EL), 2 ex Draven 7.11 (SA), 1 ex Tiraholm 14.11 (SA),
   1 ex S.Valdshult 14.11 (OG)
Råka: 1 ex Svanaholms ängar 2.11 (EL)
Steglits: 2 ex str mot S Järanäs 6.11 (BS,WS), 1 ex 14.11 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 14.11 (SA)
Snösiska: 1 hane Älmeliden Långaryd 7.11 (BS,WS)
Tallbit: 1 ex str SV Reftele 7.11 (BLn)
Snösparv: 4 ex Draven 7.11 (SA)

Oktober 2010

Sädgås: 54 ex Svanaholms ängar 26.10 (BS,WS)
Grågås: 190 ex str Järanäs 15.10 (BS,WS)
Bläsand: 32 ex Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 30 ex 4.10 (BG), 9.10 (EL)
Snatterand: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 1 ex Draven 9.10 (SA)
Stjärtand: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 4.10 (BG), 1 ex Draven 4.10 (SA), 9.10 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 9.10 (EL),
   1 ex Draven 11.10 (SA)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 1 juv 4.10 (BG)
Storskarv: 82 ex str Järanäs 15.10 (BS,WS)
Ägretthäger: 1 ex Liljenäsviken 1.10 (SJ,SA), 1 ex Draven 3.10 (SA), 4.10 (SA), 5.10 (SA)
Glada: 1 ex Liljenäsviken 1.10 (SJ,SA), 1 ex Draftinge 2.10 (SAL), 1 ex Draven 4.10 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 4.9 (SA), 1 ad 6.10 (SA), 2 ad Svanaholms ängar 9.10 (SA), 1 subad Draven 9.10 (SA), 1 ad 18.10 (SA),
   1 ad Svanaholms ängar 24.10 (SA), 1 ad Draven 25.10 (SA), 2 juv 31.10 (SA)
Kungsörn: 1 juv Draven 31.10 (SA)
Tornfalk: 1 ex str Draven 9.10 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 8.10 (SA)
Vattenrall: 1 ex Draven 9.10 (SA)
Trana: 67 ex str Unnaryd 11.10 BS,WS), 500 ex str mot S Gislaved 12.10 (EL)
Sothöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 4.10 (BG)
Skogsduva: 3 ex str Draven 9.10 (SA)
Ringduva: 5400 ex str Draven 9.10 (SA)
Turkduva: 1 ex Henja 31.10 (EL)
Mindre hackspett: 1 ex Järanäs 15.10 (BS,WS)
Trädlärka: 1 ex Järanäs 13.10 (WS)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.10 (BG)
Sidensvans: 15 ex Gislaved 21.10 (EL), 15 ex 31.10 (EL)
Gransångare: 1 ex Väcklinge 2.10 (SA), 8.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 9.10 (SA)
Varfågel: 1 ex Draven 15.10 (SA), 31.10 (SA)
Råka: 2 ex Svanaholms ängar 26.10 (BS,WS)
Steglits: 7 ex Järanäs 2.10 (WS), 1 ex Väcklinge 9.10 (SA), 5 ex str Draven 10.10 (SA), 1 ex Järanäs 12.10 (BS,WS), 
   7 ex str Kållerstad 12.10 (AAn), 2 ex Järanäs 13.10 (WS), 1 ex Väcklinge 14.10 (SA), 4 ex str Järanäs 15.10 (BS,WS), 
   1 ex Väcklinge 24.10 (SA), 4 ex 31.10 (SA), 3 ex Draven 31.10 (SA)
Vinterhämpling: 3 ex Väcklinge 11.10 (SA), 30 ex Järanäs 13.10 (WS), 5 ex str 15.10 (BS,WS), 4 ex Mellby Reftele 23.10 (SA),
   8 ex Svanaholms ängar 24.10 (SA), 11 ex Draven 31.10 (SA)
Lappsparv: 1 ex Svanaholms ängar 9.10 (SA)

September 2010

Grågås: ca 1500 ex N.Bolmen 19.9 (SJ)
Vitkindad gås: 600 ex str Järanäs 27.9 (BS,WS)
Bläsand: 24 ex Draven 2.9 (SA), 50 ex 12.9 (SA), 36 ex 21.9 (SA), 33 ex Reningsdammarna Gislaved 21.9 (EL), 36 ex Draven 22.9 (SA),
   30 ex Reningsdammarna Gislaved 24.9 (BG)
Snatterand: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 7.9 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 8.9 (BG), 19.9 (BG)
Stjärtand: 1 ex Draven 8.9 (SA), 11.9 (SA,BLn,SJ), 4 ex 12.9 (SA,SJ), 13 ex 19.9 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.9 (EL), 23.9 (BG)
Skedand: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 7 ex Draven 4.9 (SA), 1 ex 5.9 (SA)
Smådopping: 3 ad + 2 pull + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 1 ad + 1 juv 7.9 (BG,SA,LGH), 2 ad + 2 juv 8.9 (BG), 2 juv 19.9 (BG)
   2 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 21.9 (EL), 1 ad + 5 juv 24.9 (BG)
Storskarv: 105 ex str Järanäs 22.9 (WS), 157 ex str 27.9 (BS,WS), 73 ex str 28.9 (BS,WS)
Ägretthäger: 1 ex Draven 17.9 (SA,BLn), 19.9 (SA,SJ), 1 ex N.Bolmen 19.9 (SJ), 1 ex Draven 21.9 (SA), 22.9 (SA), 23.9 (SA),
   1 ex Badviken N.Bolmen 29.9 (EL)
Glada: 1 ad + 1 juv Draven 4.9 (SA), 2 ex Åby 6.9 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 6.9 (EL), 1 ex Mellby Reftele 10.9 (SA),
   1 ad + 1 juv Draven 11.9 (SA,BLn,SJ), 1 ex 12.9 (SA), 2 ex 19.9 (SA), 1 ex 21.9 (SA)
Havsörn: 2 ex 1K+ Draven 4.9 (SA), 2 ad Järanäs 7.9 (BS,WS), 1 ad Draven 8.9 (SA), 9.9 (SA), 11.9 (SA,BLn,SA), 2 ad 17.9 (SA,BLn),
   1 ad Draven 19.9 (SA), 1 ad str Järanäs 21.9 (BS,WS), 1 ad 27.9 (BS,WS), 28.9 (BS,WS)
Kungsörn: 1 ad Draven 12.9 (SA)
Tornfalk: 1 ex + 1 ex str Draven 4.9 (SA), 1 juv Svanaholms ängar 5.9 (SA), 1 ex Åby 6.9 (EL), 1 hona Järanäs 7.9 (BS,WS),
   1 ex Draven 11.9 (SA,BLn,SJ), 2 ex 12.9 (SA), 2 ex str Järanäs 17.9 (BS,WS), 1 ex Draven 17.9 (SA,BLn), >3 ex + 1 str 19.9 (SA),
   1 ex str Järanäs 21.9 (BS,WS)
Stenfalk: 1 ex honf Draven 10.9 (SA), 1 juv 11.9 (SA,BLn,SA), 1 ex 17.9 (SA,BLn)
Lärkfalk: 2 ex Draven 4.9 (SA), 1 juv 5.9 (SA), 1 ex 10.9 (SA), 1 ad 11.9 (SA,BLn,SJ), 1 ex str Järanäs 17.9 (BS,WS), 
   1 juv str Draven 19.9 (SA), 1 ex str Järanäs 22.9 (WS)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 11.9 (SA,BLn,SJ), 1 ad + 1 1K N.Bolmen 19.9 (SJ)
Sothöna: 1 ex Draven 4.9 (SA), 5 ex Reningsdammarna Gislaved 8.9 (BG), 2 ex 21.9 (EL), 23.9 (BG)
Trana: 360 ex Åbykrysset 5.9 (SA), ca 1000 ex N.Bolmen 19.9 (SJ), 65 ex str mot S Unnen 21.9 (BS,WS), 93 ex str Järanäs 27.9 (BS,WS)
Mindre strandpipare: 2 juv Draven 6.9 (EL)
Större strandpipare: 4 ex Draven 4.9 (SA), 5.9 (SA), 1 juv Åbykrysset 5.9 (SA), 4 juv Draven 6.9 (EL), 3 juv 8.9 (SA), 13 ex 11.9 (SA,BLn)
   13 ex Draven 12.9 (SA,SJ), 2 ex str 21.9 (SA)
Kustpipare: 2 juv Draven 9.9 (SA), 1 juv 10.9 (SA), 2 juv 11.9 (SA), 4 juv 12.9 (SA,SJ)
Småsnäppa: 3 ex Draven 4.9 (SA), 3 juv 5.9 (SA), 1 juv Åbykrysset 5.9 (SA)
Kärrsnäppa: 23 ex Draven 8.9 (SA), 9.9 (SA), 17 ex 10.9 (SA), 30 ex 11.9 (SA), 18 ex 12.9 (SA)
Brushane: 18 ex Draven 12.9 (SA,SJ), 22 ex Ås ängar 12.9 (SA,SJ), 16 ex Mellby Reftele 15.9 (SA)
Myrspov: 28 ex str Draven 17.9 (SA,BLn)
Rödbena: 2 juv Draven 10.9 (SA), 1 ex 11.9 (SA), 1 juv 15.9 (SA)
Kustlabb: 2 ex str Järanäs 27.9 (BS,WS)
Skogsduva: 4 ex str Järanäs 21.9 (BS,WS), 1 ex överfl Svanaholms ängar 29.9 (EL)
Turkduva: 1 ex Mellby Reftele 2.9 (SA)
Gök: 1 juv Fridsnäs 8.9 (SA), 10.9 (SA), 2 juv 12.9 (SA), 1 juv Reningsdammarna Gislaved 19.9 (BG)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 1.9 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Draven 23.9 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Järanäs 1.9 (BS,WS), 20.9 (BS,WS)
Trädlärka: 1 ex str Järanäs 20.9 (BS,WS)
Större piplärka: 1 ex Järanäs 22.9 (BS,WS)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Järanäs 1.9 (BS,WS), 1 ex Draven 4.9 (SA), 1 ex Åbykrysset 5.9 (SA), 1 ex Väcklinge 5.9 (SA)
Skärpiplärka: 1 ex Järanäs 6.9 (BS,WS)
Gulärla: 3 ex str Järanäs 1.9 (BS,WS), 6 ex str Draven 4.9 (SA), 2 ex Järanäs 6.9 (BS,WS), 1 ex str Väcklinge 19.9 (SA), 
   1 ex str Järanäs 22.9 (WS)
Forsärla: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 1 ex 7.9 (BG,SA,LGH), 8.9 (BG), 1 juv Fridsnäs 10.9 (SA), 
   2 honf Nissan Hyltebruk 12.9 (BE)
Svart rödstjärt: 1 hane Väcklinge 5.9 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Fridsnäs 8.9 (SA), 10.9 (SA), 11.9 (SA,BLn,SJ), 12.9 (SA), 1 ex sj Unnaryd 22.9 (BS)
Råka: 1 ex Järanäs 21.9 (BS,WS)
Steglits: 1 ex Väcklinge 19.9 (SA), 1 ex Åby N.Bolmen 29.9 (EL)

Augusti 2010

Grågås: 400 ex Svanaholms ängar 29.8 (SA)
Bläsand: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 12.8 (BG), 2 ex Draven 13.8 (SA), 6 ex 14.8 (SA), 8 ex 15.8 (SA), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 15.8 (SA), 4 ex 16.8 (BG), 3 ex Draven 17.8 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 20.8 (BG),   
   2 ex Draven 20.8 (SA), 6 ex 21.8 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.8 (EL), 8 ex Draven 22.8 (SA), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 26.8 (BG), 4 ex 27.8 (EL), 22 ex Draven 27.8 (SA), 20 ex 29.8 (SA)
Snatterand: 3 ex Draven 14.8 (SA), 15.8 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 15.8 (SA), 1 ex Draven 20.8 (SA), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 26.8 (BG), 4 ex Draven 29.8 (SA), 3 ex 30.8 (SA)
Gräsand: 300 ex Draven 14.8 (SA)
Stjärtand: 1 ex Draven 14.8 (SA), 20 ex str Draven 21.8 (SA), 5 ex 26.8 (SA), 4 ex 28.8 (SA), 29.8 (SA)
Årta: 1 ex Draven 21.8 (SA)
Skedand: 1 hona + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 1.8 (BG), 1 hona m 5 pull 2.8 (EL), 2 ex honf 3.8 (OE), 1 hona m 4 ungar 4.8 (EL,BG)
   1 hona m 4 ungar Reningsdammarna Gislaved 12.8 (BG), 2 ex Draven 13.8 (SA), 14.8 (SA), 11 ex 15.8 (SA),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 15.8 (SA), 1 hona m 4 ungar + 1 ex 16.8 (BG), 5 ex Draven 17.8 (SA), 
   3 ex Reningsdammarna Gislaved 20.8 (BG), 4 ex 21.8 (EL), 2 ex Draven 21.8 (SA), 12 ex Reningsdammarna Gislaved 26.8 (BG), 
   3 ex Draven 26.8 (SA), 7 ex Reningsdammarna Gislaved 27.8 (EL), 1 ex Draven 29.8 (SA)
Brunand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 12.8 (BG), 15.8 (SA), 16.8 (BG)
Vigg: 2 ungkullar Reningsdammarna Gislaved 3.8 (OE), 5 honor m 1, 3, 4, 5 resp 8 ungar 4.8 (EL,BG), 35 ex 15.8 (SA)
Storskrake: 1 hona m 9 juv Järanäs 16.8 (BS,WS)
Smålom: 1 ex m fisk i näbben Järanäs 4.8 (BS,WS), 1 ex 20.8 (BS,WS), 23.8 (WS)
Storlom: 4 ex Järanäs 4.8 (BS,WS), 1 par m 1 juv Majsjön 10.8 (EL), 3 ex Järanäs 20.8 (BS,WS), 14 ex 26.8 (BS,WS)
Smådopping: 1 par m 5 pull + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 1.8 (BG), 1 par m 5 pull + 4 juv 2.8 (EL), 
   1 par m 5 pull + 2 juv + 1 ad spel Reningsdammarna Gislaved 3.8 (OE), 1 par m 3 pull + 1 ad 4.8 (EL,BG), 
   1 par m 3 ungar + 1 par m 4 pull (3:e häckningen) Reningsdammarna Gislaved 9.8 (EL), 2 par m 2 resp 3 ungar + 2 juv 12.8 (BG),
   1 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 15.8 (SA), 1 par m 1 pull + 1 ad m 2 pull + 2 juv 16.8 (BG), 
   1 par m 3 pull + 1 par m 1 pull + 2 juv + 1 ex på bo m ägg Reningsdammarna Gislaved 20.8 (BG), 
   1 par m 3 pull + 1 ad m 1 pull + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 21.8 (EL), 1 par m 2 pull + 1 par (misslyckad häckn) + 6 juv 26.8 (BG),
   2 ad + 2 pull Reningsdammarna Gislaved 27.8 (EL)
Svarthakedopping: 1 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 1.8 (BG), 1 ad 2.8 (EL), 1 ad + 2 juv 3.8 (OE), 4.8 (EL,BG), 1 ad + 1 juv 9.8 (EL)
   2 juv Reningsdammarna Gislaved 12.8 (BG), 15.8 (SA), 1 ad + 2 juv 16.8 (BG), 20.8 (BG), 2 juv 21.8 (EL), 1 juv 26.8 (BG)
Bivråk: 28 ex str Unnaryd 30.8 (BS,WS)
Glada: 3 ex Reftele 7.8 (UE), 1 ex Dye 7.8 (UE), 2 ex Draven 14.8 (SA), 1 ad 15.8 (SA), 1 ad Reftele Reningsverk 17.8 (SA),
   1 ex 1K Ås ängar 21.8 (EL), 2 ex Draven 21.8 (SA), 1 ex 22.8 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 22.8 (SA), 1 ex Draftinge 25.8(SA),
   1 ad Ås ängar 29.8 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 5.8 (EL), 14.8 (SA), 2 ad 15.8 (SA), 1 ad 17.8 (SA), 1 juv Järanäs 20.8 (BS,WS), 1 ad Draven 22.8 (SA), 25.8 (SA)
   1 ad Draftinge 25.8 (SA)
Brun kärrhök: 1 hane + 3 honf Draven 5.8 (EL), 1 juv 13.8 (SA), 3 juv 14.8 (SA), 15.8 (SA), 1 par + 1 juv Svanaholms ängar 22.8 (SA)
Tornfalk: 1 ex honf Draven 5.8 (EL), 2 ex 14.8 (SA), 15.8 (SA), 1 ex str Järanäs 16.8 (BS,WS), 1 ex Draven 18.8 (SA), 
   2 juv + 1 ex str Draven 21.8 (SA), 1 juv 22.8 (SA), 1 juv Svanaholms ängar 22.8 (SA), 1 juv Draven 25.8 (SA), 26.8 (SA)
Stenfalk: 1 juv Draven 31.8 (SA)
Lärkfalk: 1 ad Draven 5.8 (EL), 1 ex 13.8 (SA), 2 ex 14.8 (SA), 1 ad 16.8 (SA), 2 ex 19.8 (SA), 21.8 (SA), 22.8 (SA),
   1 ex Svanaholms ängar 22.8 (SA), 2 ex Draven 29.8 (SA), 1 juv 30.8 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex överfl mot S Reningsdammarna Gislaved 1.8 (BG), 1 ex 2K+ str mot SV Svanaholms ängar 22.8 (SA), 
   1 ad Draftinge 25.8 (SA), 1 ex Unnaryd 30.8 (BS,WS)
Sothöna: 10 ex Reningsdammarna Gislaved 15.8 (SA), 13 ex 26.8 (BG), 12 ex 27.8 (EL)
Trana: 250 ex Draven 17.8 (SA)
Strandskata: 1 ex Welands Gislaved 2.8 (OE)
Större strandpipare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL), 5 ex Draven 13.8 (SA), 1 ex 14.8 (SA), 1 ad 15.8 (SA), 
   4 ex Svanaholms ängar 26.8 (SA), 1 ex str Draven 26.8 (SA), 4 ex Svanaholms ängar 28.8 (SA), 5 ex Åbykrysset 29.8 (SA),
   1 ex Draven 29.8 (SA)
Tofsvipa: 420 ex Svanaholms ängar 26.8 (SA)
Kustsnäppa: 1 ad Draven 14.8 (SA)
Småsnäppa: 1 juv Åbykrysset 28.8 (SA), 29.8 (SA)
Mosnäppa: 1 ex Åbykrysset 28.8 (SA), 29.8 (SA)
Spovsnäppa: 1 juv Åbykrysset 28.8 (SA), 29.8 (SA)
Kärrsnäppa: 9 ex Draven 13.8 (SA), 9 juv Åbykrysset 28.8 (SA)
Brushane: 12 ex Draftinge 25.8 (SA), 26 ex Svanaholms ängar 26.8 (SA), 22 ex Draven 27.8 (SA), 50 ex Åbykrysset 28.8 (SA), 
   30 ex Åbykrysset 29.8 (SA), 18 ex str Badviken 29.8 (SA), 12 ex Draven 31.8 (SA)
Småspov: 1 ex str Åbykrysset 28.8 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex överfl Reningsdammarna Gislaved 9.8 (EL), 1 ex Draven 20.8 (SA), 2 ex Draftinge 25.8 (SA), 
   4 ex Svanaholms ängar 26.8 (SA), 5 ex Åbykrysset 28.8 (SA), 29.8 (SA)
Rödbena: 1 ex Draven 14.8 (SA), 2 ex Åbykrysset 28.8 (SA), 1 juv 29.8 (SA)
Havstrut: 4 ad + 2 juv Järanäs 4.8 (BS,WS)
Svarttärna: 1 ad + 2 juv Draven 5.8 (EL)
Turkduva: 1 ex Ölmestad by Reftele 7.8 (UE), 2 ex Mellby Reftele 16.8 (SA), 19.8 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Järanäs 23.8 (WS), 1 ex rop Reningsdammarna Gislaved 27.8 (EL), 1 hane Järanäs 30.8 (BS,WS)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Väcklinge 31.8 (SA)
Gulärla: 1 ex Järanäs 16.8 (BS,WS), 13 ex Väcklinge 20.8 (SA), 45 ex str Draven 21.8 (SA), 37 ex str 22.8 (SA), 38 ex str Badviken 22.8 (SA)
   16 ex Järanäs 26.8 (BS,WS), 18 ex Draven 27.8 (SA), 3 ex Järanäs 30.8 (BS,WS), 6 ex str Draven 30.8 (SA)
Forsärla: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL), 1 ad + 2 juv 4.8 (EL,BG), 2 ex 12.8 (BG), 1 ex 16.8 (BG), 20.8 (BG), 
   1 ex Hestra 31.8 (SA)
Svart rödstjärt: 1 ex Liljegränd Gislaved 15.8 (BG,HG)
Törnskata: 1 juv Järanäs 4.8 (BS,WS), 2 juv Väcklinge 22.8 (SA), 1 hona Järanäs 23.8 (WS), 1 par 26.8 (BS,WS)
Steglits: 4 ex Väcklinge 13.8 (SA), 1 ad matade 2 ungar Badviken 22.8 (1:a konstaterade häckningen i Västbo) (SA)

Juli 2010

Sångsvan: 13 ad Draven 6.7 (SA)
Bläsgås: 1 ex 2K Draven 4.7 (SA)
Grågås: >2100 ex Draven 1.7 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 1.7 (SA)
Bläsand: 3 hanar Draven 1.7 (SA), 2 ex 3.7 (SA), 1 hane 6.7 (SA), 4 ex 7.7 (SA), 1 ex 13.7 (SA), 5 ex Reningsdammarna Gislaved 24.7 (EL)
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 31.7 (EL)
Snatterand: 7 ex Draven 3.7 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 4.7 (EL), 2 ex Draven 4.7 (SA)
Årta: 1 hona Draven 7.7 (SA), 2 ex 13.7 (SA)
Skedand: 5 ex Draven 3.7 (SA), 1 hona m 7 ungar Reningsdammarna Gislaved 4.7 (EL), 1 hona + 7 pull Draven 4.7 (SA),
   1 hona m 9 ungar Reningsdammarna Gislaved 6.7 (BG,HG), 1 hona m 7 ungar 6.7 (EL), 5 ex Draven 13.7 (SA), 
   1 hona m 9 ungar + 2 honor + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 14.7 (BG), 13 ex Draven 14.7 (SA), 
   1 hona m 9 ungar + 1 hona m 4 pull (3:e häckningen) Reningsdammarna Gislaved 18.7 (EL), 1 hona m 4 pull 21.7 (BG), 
   1 hona m 7 juv Reningsdammarna Gislaved 24.7 (EL)
Brunand: 4 hanar Draven 4.7 (SA)
Vigg: 1 hona + 4 pull Draven 7.7 (SA), 1 hona + 2 pull 13.7 (SA), 1 hona m 8 pull Reningsdammarna Gislaved 16.7 (EL), 
   2 honor m 3 resp 7 pull Reningsdammarna Gislaved 17.7 (BG,HG), 18.7 (EL), 1  hona m 4 pull 21.7 (BG), 3 ungkullar 22.7 (EL), 
   2 Reningsdammarna Gislaved ungkullar 31.7 (EL)
Smålom: 1 ex överfl Arnåshalm 13.7 (AW), 2 ex 21.7 (AW)
Storlom: 1 par m 1 pull Kroksjön Hestra 5.7 (SA), 6 ex Järanäs 19.7 (WS), 2 ex Unnen 29.7 (BS,WS)
Smådopping: 1 ad + 2 pull + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 6.7 (BG,HG), 1 ad + 3 juv 14.7 (BG), 1 par på bo 17.7 (BG,HG), 
   1 par på bo + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 21.7 (BG), 1 par på bo med minst 2 ungar 24.7 (PM), 1 par m 5 pull + 1 ad 26.7 (BG), 
   1 par m 5 pull + 1 ad + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 31.7 (BG)
Skäggdopping: 1 juv Draven 4.7 (SA), 1 ad m 2 pull + 1 ad m 1 juv 22.7 (BS,WS)
Svarthakedopping: 2 par m 1 unge vardera Reningsdammarna Gislaved 4.7 (EL), 2 ad + 1 pull 6.7 (BG,HG), 2 par m 1 unge var 6.7 (EL),
   2 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 14.7 (BG), 3 ad + 2 juv 16.7 (EL), 2 ad + 2 juv 17.7 (BG,HG), 18.7 (EL), 2 ad + 1 juv 21.7 (BG),
   3 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 22.7 (EL), 24.7 (EL), 2 ad + 2 juv 26.7 (BG), 2 juv 31.7 (EL,BG)
Glada: 1 ad Draven 6.7 (SA), 7.7 (SA), 1 ex Kållerstad 13.7 (AAn), 1 ex Draven 17.7 (SA), 1 ex Liljenäs 17.7 (SA), 1 ex Draven 19.7 (SA),
   1 ex Sörgården Gislaved 26.7 (BG)
Havsörn: 2 ad Draven 1.7 (SA), 1 ad 3.7 (SA), 12.7 (SA), 13.7 (SA), 14.7 (SA), 15.7 (SA), 17.7 (SA), 18.7 (SA), 2 ex 22.7 (BS,WS)
Brun kärrhök: 2 par Draven 6.7 (SA)
Lärkfalk: 1 ad Draven 3.7 (SA), 1 ad matande 1 juv 4.7 (SA), 1 juv 6.7 (SA), 11.7 (SA), 1 ex Unnaryd 12.7 (BS), 
   1 ad + 1 juv Draven 17.7 (SA), 2 ad + 2 juv 18.7 (SA), 1 ad Mellby Reftele 18.7 (SA), 1 ad Draven 19.7 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 1.7 (SA)
Sothöna: 1 ungkull Draven 4.7 (SA), 1 par m 4 pull Reningsdammarna Gislaved 4.7 (BG), 3 par m pull Draven 7.7 (SA), 
   10 ex Reningsdammarna Gislaved 31.7 (EL)
Strandskata: 1 ex Strandvallen Unnaryd 5.7 (WS), 6.7 (WS), 2 ex 10.7 (WS), 2 ex Unnen 29.7 (BS,WS)
Mindre strandpipare: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 4.7 (EL), 1 par kraftigt varnande Grustaget vid Reftelevägen 19.7 (EL),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.7 (EL), 26.7 (BG), 2 juv 31.7 (EL)
Större strandpipare: 1 ex Draven 1.7 (SA), 1 ad Reningsdammarna Gislaved 31.7 (EL)
Kustsnäppa: 12 ex str mot SV Kållerstad 19.7 (AAn)
Kärrsnäppa: 50 ex + 19 str Draven 17.7 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.7 (BG)
Rödbena: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 2 ex Draven 6.7 (SA), 5 ex 7.7 (SA), 2 ex 14.7 (SA), 1 ex 18.7 (SA)
Gluttsnäppa: 14 ex Draven 2.7 (SA)
Grönbena: 11 ex str Draven 6.7 (SA)
Skrattmås: 3 pull Reningsdammarna Gislaved 4.7 (EL), 8 pull/juv Unnen 9.7 (WS), 5 juv Reningsdammarna Gislaved 31.7 (EL)
Fisktärna: 1 par matande 1 juv Draven 18.7 (SA)
Svarttärna: 3 ex varav 1 ex m föda åt ungar Draven 1.7 (SA), 2 ad 7.7 (SA), 1 ad 13.7 (SA), 15.7 (SA), 3 ad 17.7 (SA), 4 ad 18.7 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 1.7 (SA)
Mindre hackspett: 1 ungkull Liljenäsviken 4.7 (SA)
Forsärla: 2 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 1 hane Svanån Mårtenstorp 3.7 (SA), 
   1 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 4.7 (EL), 3 ex 6.7 (BG,HG), 2 ex 17.7 (BG,HG), 1 ad 21.7 (BG), 2 ex 31.7 (BG)
Gransångare: 1 ex sj Vallsnäsbron Unnen 6.7 (har funnits där hela våren) (WS)
Törnskata: 2 juv + 1 hane m minst 3 juv Sävsås Unnaryd 17.7 (BS,WS), 1 hane + 1 juv ca 500 m O Västbo skyttecentrum 19.7 (EL)

Juni 2010

Bläsgås: 1 ex 2K Draven 23.6 (SA)
Grågås: 11 ungkullar Draven 1.6 (SA), >1200 ex 7.6 (SA)
Bläsand: 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG), 2 par 6.6 (EL), 3 hanar Draven 8.6 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 13.6 (EL)
   2 hanar Draven 13.6 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 21.6 (BG), 23.6 (EL), 3 hanar + 1 hona 29.6 (BG)
Snatterand: 1 hane Draven 2.6 (SA), 13.6 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 21.6 (BS,WS), 1 hona 26.6 (EL)
Stjärtand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 11.6 (BG)
Årta: 1 par Draven 15.6 (SA), 1 ex spel 24.6 (SA)
Skedand: 1 par + 4 hanar Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG), 2 par + 2 hanar 6.6 (EL), 7 hanar + 1 hona Draven 12.6 (SA),
   6 hanar Reningsdammarna Gislaved 13.6 (EL), 1 hona m 12 pull 14.6 (BG), 2 par + 3 hanar 20.6 (EL), 1 par + 2 hanar 21.6 (BG),
   1 hona m 9 pull + 3 hanar + 2 honor Reningsdammarna Gislaved 23.6 (EL), 1 hona m 9 pull + 1 hona 26.6 (EL), 2 honor 29.6 (BG)
Brunand: 1 hane Draven 7.6 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 11.6 (BG), 13.6 (EL)
Vigg: >20 ex Reningsdammarna Gislaved 21.6 (BS,WS)
Tjäder: 1 hona m 1 unge Bockshult Långaryd 21.6 (BS,WS)
Vaktel: 1 ex spel Svanaholms ängar 1.6 (SJ), 2.6 (SA), 2 ex spel 4.6 (VFK)
Smålom: 1 ex på bo Loftuddagölen Arnåsholm 15.6 (EL)
Storlom: 2 ex Harasjön Arnåsholm 15.6 (EL), 1 par St.Iglasjön Smålandsstenar 25.6 (SA)
Smådopping: 1 par m 2 pull + 1 par på bo Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG), 1 ad matande 1 unge 6.6 (EL), 1 ad + 1 pull 11.6 (BG),
   2 ad matande 1 + 2 ungar Reningsdammarna Gislaved 13.6 (EL), 1 ad + 1 juv 16.6 (EL), 2 ad + 2 juv 20.6 (EL), 1 ad + 1 pull 21.6 (BS,WS)
   2 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 21.6 (BG), 2 ad + 3 pull 23.6 (EL), 1 ad 26.6 (EL), 1 ad + 1 juv 29.6 (BG)
Skäggdopping: 1 par med ungar Draven 1.6 (SA), 1 ad + 2 pull 21.6 (SA)
Svarthakedopping: 3 par på bo + 1 par Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG), 3 par på bo 6.6 (EL), 4 par (3 par på bo) 11.6 (BG), 13.6 (EL)
   3 par på bo (2 ungar i ett av bona) Reningsdammarna Gislaved 16.6 (EL), 2 ex på bo 20.6 (EL), 2 ad + 1 pull 21.6 (BS,WS),
   4 par varav 2 par m 1 unge var Reningsdammarna Gislaved 21.6 (BG), 1 par m 1 pull + 1 par på bo 23.6 (EL), 
   1 ad m 1 pull + 1 par på bo + 2 ad Reningsdammarna Gislaved 26.6 (EL), 1 par m 1 unge + 1 par på bo + 1 par 29.6 (BG)
Glada: 1 ex Draven 1.6 (SA), 3.6 (SA) 15.6 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 1.6 (SA), 3.6 (SA), 12.6 (SA), 13.6 (SA), 1 subad 24.6 (SA)
Brun kärrhök: 1 hane + 2 honor Draven 10.6 (SA), 1 hane Vassviken N.Bolmen 14.6 (SA)
Tornfalk: 1 hona Enet N.Bolmen 21.6 (BS,WS,SJ)
Lärkfalk: 1 ex Lida Unnaryd 5.6 (WS), 1 ex Draven 10.6 (SA), 13.6 (SA), 1 ex Långaryds Betongindustri 25.6 (SA), 1 ad Draven 29.6 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 4.6 (SA), 15.6 (SA)
Småfläckig sumphöna: 2 ex spel Draven 8.6 (SA), 9.6 (SA), 1 ex spel 14.6 (SA), 15.6 (SA), 16.6 (SA), 17.6 (SA), 18.6 (SA), 21.6 (SA),
   2 ex spel Draven 23.6 (SA), 24.6 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 13.6 (EL)
Sothöna: 1 par m 7 pull + 1 par på bo m 2 pull Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG), 1 ungkull m 5 pull 13.6 (EL), 2 par m 2 + 7 pull 14.6 (BG)
   3 ungkullar Reningsdammarna Gislaved 20.6 (EL), 1 par + 3 pull Draven 24.6 (SA)
Strandskata: 2 ex överfl Moen Anderstorp 25.6 (LGH)
Mindre strandpipare: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG), 2 ex 6.6 (EL), 16.6 (EL), 21.6 (BS,WS), 23.6 (EL), 1 ex 26.6 (EL), 29.6 (BG)
Storspov: 1 par m unge Enet N.Bolmen 21.6 (BS,WS)
Svartsnäppa: 3 ex Mellbysvackan 11.6 (SA), 1 ex Draven 13.6 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 14.6 (SA), 1 ex Draven 15.6 (SA), 20.6 (SA),
   1 ex Draven 23.6 (SA)
Rödbena: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG), 4 par Draven 3.6 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL), 4 par Draven 10.6 (SA)
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 16.6 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 18.6 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 21.6 (BG), 1 ex 23.6 (EL)
Dvärgmås: 1 ex 3K Draven 4.6 (SA)
Skrattmås: 8 pull (årets första) Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL)
Svarttärna: 1 ex Draven 2.6 (SA), 2 ex 4.6 (SA), 9.6 (SA), 10.6 (SA), 3 ex 13.6 (SJ), 2 ex 13.6 (SA), 1 ex 15.6 (SA), 20.6 (SA), 
   2 ex Draven 21.6 (SA), 1 ex 23.6 (SA), 2 ex 24.6 (SA)
Turkduva: 1 ex Mellby 11.6 (SA), 2 ex 17.6 (SA), 1 ex Smålandsstenar 21.6 (WS)
Kattuggla: 1 ex med byte i klorna Svanaholms ängar 4.6 (VFK), 2 ex rop Väcklinge 9.6 (SA), 2 ungkullar Hamra+Håkentorp 17.6 (SA),
   1 ungkull Karaby Ås 19.6 (SA), 2 ex rop Väcklinge 21.6 (SA), 1 ex rop 23.6 (SA), 24.6 (SA)
Hornuggla: 1 ungkull Ås skola 2.6 (SA), 2 ungkullar Draftinge 4.6 (VFK), 1 ungkull Månsagård Reftele 14.6 (SA), 
   1 ungkull Dye Reftele 14.6 (SA), 1 ungkull Åtterås ängar 16.6 (SA), 1 ungkull Ås ängar 17.6 (SA)
Nattskärra: 1 ex spel Nennesmo 3.6 (SA), 4.6 (VFK), 1 ex spel Speedwaybanan Gislaved 3.6 (SA), 4.6 (VFK), 
   1 ex spel Moen Anderstorp 13.6 (LGH), 1 ex spel Gungsedungevägen Nennesmo 14.6 (SA), 1 ex spel Västbo skyttecentrum 14.6 (SA),
   1 ex spel Gnosjövägen Anderstorp 27.6 (LGH), 2 ex spel Bäckshultsvägen 27.6 (LGH)
Göktyta: 1 ex Yås Unnaryd 16.6 (Allan Wester), 1 ex Kroksjön Unnaryd 18.6 (BS), 1 ex Liljenäs 21.6 (BS,WS)
Mindre hackspett: 1 hona Fridsnäs 13.6 (SA), 1 hane Ölmestad Reftele 13.6 (SA)
Trädlärka: 1 ex sj Västbo Skyttecentrum 4.6 (VFK)
Backsvala: ca 10 bebodda bon Grustaget Reftelevägen 15.6 (EL)
Gulärla: 1 ex N.Bolmen 21.6 (BS,WS)
Forsärla: 4 ex, minst 2 ungar Strömma Unnaryd 5.6 (WS), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 20.6 (EL), 21.6 (BS,WS), 
   1 ex sj Sågverket Smålandsstenar 25.6 (SA)
Sävsångare: 2 ex sj Vassviken N.Bolmen 4.6 (VFK), 1 ex sj Draven 4.6 (VFK), 13.6 (SA), 1 ex sj N.Bolmen 21.6 (BS,WS,SJ)
Kärrsångare: 2 ex sj Väcklinge 8.6 (SA), 1 ex sj Fridsnäs 13.6 (SA), 2 ex sj Väcklinge 15.6 (SA), 1 ex sj Samseryds ängar 16.6 (SA),
   1 ex sj Åtterås ängar 16.6 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Billarp Ås 7.6 (SJ)
Törnskata: 1 hane ca 500 O Västbo skyttecentrum 15.6 (EL)

Maj 2010

Sångsvan: 2 ex Sjö Unnen 10.5 (BS,WS), 1 ex på bo Vårtsjön Ås 14.5 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Draven 2.5 (SA), 9.5 (SA), 12.5 (SA), 13.5 (SA), 17.5 (SA), 19.5 (SA)
Bläsgås: 2 ex 2K Draven 19.5 (SA)
Grågås: 11 par + pull Badviken N.Bolmen 9.5 (SA), 1 par + 4 pull Karaby Ås 9.5 (SA), 1 ungkull Flahultasjön 13.5 (SA),
   5 ungkullar Draven 15.5 (SA)
[Stripgås]: 1 ex Draven 19.5 (BS,WS,SA), 20.5 (SA), 21.5 (SA)
Vitkindad gås: 5 ex str mot NO Draven 7.5 (SA), 400 ex str mot SO Sjö Unnen 10.5 (BS,WS), 100 ex str mot NO N.Bolmen 17.5 (SJ),
   2 ex Draven 21.5 (SA)
Bläsand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG), 2 par 4.5 (BG), 1 par 10.5 (EL), 2 hanar 13.5 (SA), 1 par + 1 hane 14.5 (BG,HG),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 22.5 (BG,HG), 1 par + 1 hane 26.5 (BG), 2 hanar 31.5 (EL)
Snatterand: 2 par Draven 2.5 (SA), 1 par 3.5 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 2 par Draven 8.5 (SA), 1 hane 9.5 (SA),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 10.5 (EL), 1 par Draven 11.5 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 13.5 (SA), 2 hanar Draven 13.5 (SA)
   1 par Reningsdammarna Gislaved 14.5 (BG,HG), 1 hane Draven 14.5 (SA), 1 par 15.5 (SA), 1 hane 17.5 (SA),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 1 hane Draven 19.5 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 22.5 (BG,HG), 1 par 23.5 (EL),
   1 hane Reningsdammarna Gislaved 26.5 (BG)
Stjärtand: 2 par Draven 15.5 (SA)
Årta: 1 par + 1 hane Draven 2.5 (SA), 1 par 3.5 (SA), 2 hanar + 1 hona 8.5 (SA), 1 ex spel 9.5 (SA), 1 par 13.5 (SA), 1 hane 15.5 (SA)
   1 hane spel Draven 20.5 (SA), 2 hanar 21.5 (SA)
Skedand: 5 par + 4 hanar Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 4 hanar + 1 hona Draven 19.5 (BS,WS), 
   3 par + 5 hanar Reningsdammarna Gislaved 23.5 (EL), 1 par + 4 hanar 31.5 (EL)
Brunand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG)
Vigg: 3 hanar + 1 hona Badviken N.Bolmen 2.5 (SA)
Småskrake: 3 par + 1 hane Järanäs hamn 14.5 (SA)
Tjäder: 1 hona på bo med 5 ägg Fållinge Hallaberg 18.5 (Matts Svensson)
Vaktel: 1 ex spel Svanaholms ängar 31.5 (SJ)
Smålom: 1 par Össjön Stengårdshult 2.5 (LBc), 1 par Ärnarpagölen Jälluntofta 9.5 (SA), 1 ex Gäddviken Majsjön 15.5 (MBq),
   1 par Loftuddagölen Arnåsholm 23.5 (EL)
Storlom: 1 par Flaten Kållerstad 9.5 (SA), 1 par Väglången Jälluntofta 9.5 (SA), 1 par Algutstorpasjön 13.5 (SA), 
   2 ex Skinnabo Bolmen 14.5 (SA), 1 ex rop St.Skärshultssjön 22.5 (SA), 1 ex på bo Harasjön Arnåsholm 23.5 (EL), 1 par Majsjön 23.5 (EL)
   1 ex på bo + 1 ex Harasjön 30.5 (ALK,AKA), 1 ex Assbrunnen 30.5 (ALK,AKA)
Smådopping: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG), 1 par på bo 4.5 (BG), 1 ex 13.5 (SA), 3 ex varav 1 ex på bo 14.5 (BG,HG),
   1 ex på bo + 1 ex Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 23.5 (EL), 1 par matande 4 pull 26.5 (ALK), 1 par på bo 26.5 (BG), 
   2 par på bo Reningsdammarna Gislaved 27.5 (BG), 1 par på bo + 1 par med 3 pull 30.5 (BG), 3 ex 31.5 (EL)
Svarthakedopping: 5 ex Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG), 3 par 4.5 (BG), 4 par 13.5 (SA), 7 ex 14.5 (BG,HG), 
   4 par varav 2 par bobyggande Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 4 par på bo 22.5 (BG,HG), 23.5 (EL), 26.5 (BG), 31.5 (EL)
Svarthalsad dopping: 2 ex Draven 14.5 (SA), 15.5 (SA), 16.5 (SA)
Rördrom: 1 ex tut N.Bolmen 19.5 (SA)
Vit stork: 1 ex Bröttjestad 23.5 (Eva o Per-Axel Eriksson)
Glada: 1 ex ruvande Svanaholms ängar 2.5 (SA), 1 ex Draven 2.5 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 9.5 (SA), 1 ex Draven 15.5 (SA), 17.5 (SA)
   1 ex Draven 25.5 (SA)
Havsörn: 2 ad Draven 2.5 (SA), 6.5 (SA), 8.5 (SA), 15.5 (SA,SJ), 1 ad 31.5 (SA)
Blå kärrhök: 1 hona Draven 2.5 (SA)
Stenfalk: 1 ex N.Bolmen 1.5 (SJ), 1 hona Draven 3.5 (SA)
Lärkfalk: 2 ex Väcklinge 1.5 (SA), 1 ex 5.5 (VFK), 2 ex Draven 15.5 (SA)
Vattenrall: 2 ex spel Draven 3.5 (SA), 5.5 (VFK), 3 ex spel 9.5 (SA), 1 ex spel 10.5 (SA), 11.5 (SA), 1 ex spel Vassviken N.Bolmen 13.5 (SA)
   2 ex spel Vassviken N.Bolmen 19.5 (SA), 1 ex spel Draven 19.5 (SA), 5 ex spel 20.5 (SA)
Småfläckig sumphöna: 2 ex spel Draven 3.5 (SA), 4 ex spel 5.5 (VFK), 2 ex spel 9.5 (SA), 13.5 (SA), 19.5 (SA), 1 ex spel 20.5 (SA)
Kornknarr: 1 ex spel Svanaholms ängar 18.5 (IJ)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 26.5 (BG), 31.5 (EL)
Sothöna: 1 par m 4 pull Reningsdammarna Gislaved 22.5 (BG,HG), 25.5 (ALK), 1 par på bo med 1 synlig unge 26.5 (BG), 
   1 par + 7 pull Reningsdammarna Gislaved 27.5 (BG), 1 par m 5 pull + 1 ex på bo 31.5 (EL)
Trana: 8 par på bo Draven 9.5 (SA), 10 par på bo 10.5 (SA), 1 nykläckt pull 15.5 (SA), 1 par med 2 ungar Amfrebo Hyltebruk 22.5 (BT)
Strandskata: 2 ex str Badviken N.Bolmen 2.5 (SA), 1 par Kommunförrådet Gislaved 21.5 (AW), 1 ex Draven 21.5 (SA)
Mindre strandpipare: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 1 ex Grustaget vid Reftelevägen 13.5 (LGH), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 2 ex 22.5 (BG,HG), 1 ex Sågverket Smålandsstenar 22.5 (SA), 
   3 ex Reningsdammarna Gislaved 23.5 (EL), 25.5 (ALK), 26.5 (BG), 31.5 (EL)
Större strandpipare: 12 ex str mot N Draven 5.5 (SA)
Fjällpipare: 2 ex Svanaholms ängar 12.5 (SA), 1 ex Ås ängar 12.5 (SA)
Brushane: 11 ex Draven 8.5 (SA), 12 ex 11.5 (SA), 21 ex spel 15.5 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex spel Draven 3.5 (SA)
Dubbelbeckasin: minst 4 ex spel Svanaholms ängar 13.5 (SA), 3 ex spel Kinnaberg Draven 14.5 (SA)
Mosnäppa: 3 ex Draven 19.5 (SA)
Kärrsnäppa: 14 ex str mot NO Draven 15.5 (SA)
Myrspov: 23 ex str mot NO Draven 15.5 (SA)
Småspov: 2 ex N.Bolmen 1.5 (SJ), 1 ex Draven 3.5 (SA), 1 ex spel 9.5 (SA), 2 ex str mot NO 15.5 (SA)
Storspov: 1 par parning Draven 15.5 (SA)
Svartsnäppa: 3 ex Draven 9.5 (SA), 2 ex 15.5 (SA)
Rödbena: 2 ex Svanaholms ängar 2.5 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 3 ex Svanaholms ängar 9.5 (SA), 
   4 par Draven 10.5 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 13.5 (SA), 1 ex 14.5 (BG,HG), 2 ex str mot NO + 1 par parning Draven 15.5 (SA)
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 2 ex Draven 19.5 (BS,WS), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 22.5 (BG,HG), 1 ex 23.5 (EL), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 25.5 (ALK), 2 ex 26.5 (BG), 1 ex 31.5 (EL)
Grönbena: 20 ex Draven 2.5 (SA), >30 ex 8.5 (SA), 20 ex str mot N Nissaryd Långaryd 13.5 (BS,WS)
Dvärgmås: 3 ad Draven 15.5 (SA), 1 ad 24.5 (SA)
Skrattmås: ca 300 häckande par Reningsdammarna Gislaved 23.5 (EL)
Silvertärna: 8 ex str mot NO Draven 15.5 (SJ)
Svarttärna: 1 ex Draven 10.5 (SA), 2 ex 11.5 (SA), 3 ex 13.5 (SJ), 4 ex 14.5 (SA), 15.5 (SA), 2 ex 16.5 (SA), 19.5 (BS,WS), 1 ex 21.5 (SA)
   1 ex Draven 23.5 (SA), 24.5 (SA), 25.5 (SA), 2 ex 26.5 (SA), 27.5 (SA), 4 ex 30.5 (SA)
Skogsduva: 1 ex tut Sjö Unnen 10.5 (BS,WS), 1 ex rop Mårås bokskog 22.5 (SA)
Turkduva: 2 ex Reftele 13.5 (SA), 1 ex Väcklinge 27.5 (SA)
Nattskärra: 2 ex Nennesmoskogen 9.5 (BS,WS), 1 ex överfl Burserydsvägen Smålandsstenar 29.5 (BLn,SA)
Göktyta: 1 ex rop Grustaget vid Reftelevägen 13.5 (LGH), 1 ex rop Isaberg 13.5 (SA), 1 ex S.Valdshult 28.5 (OG)
Mindre hackspett: 1 ex trum Badviken N.Bolmen 2.5 (SA), 1 ex Hamra 5.5 (SA), 1 ex Hunnahall 6.5 (SA), 1 ex rop Väcklinge 13.5 (SA), 
   1 ex rop Väcklinge 14.5 (SA), 19.5 (SA), 1 ex rop Hamra 19.5 (SA), 1 par Väcklinge 20.5 (SA), 2 ex rop Hamra+Väcklinge 21.5 (SA),
   1 ex rop+trum Väcklinge 23.5 (SA), 26.5 (SA), 27.5 (SA)
Rostgumpsvala: 1 ex Draven 5.5 (EL,SA,BLn,OG,JT m fl), 6.5 (BLn,SA,UE m fl)
Gulärla: 1 ex Nissaryd Långaryd 13.5 (BS,WS), 5 ex nordliga Reningsdammarna Gislaved 14.5 (BG,HG), 4 ex nordliga Draven 19.5 (BS,WS)
   1 ex sydlig Reningsdammarna Gislaved 22.5 (BG,HG)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 13.5 (SA), 14.5 (BG,HG), 18.5 (EL), 2 ex 22.5 (BG,HG), 1 ex 25.5 (ALK), 1 ad + 1 juv 26.5 (BG)
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Blåhake: 2 ex Hunnahall Draven 15.5 (BLn)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Sågverket Smålandsstenar 22.5 (SA)
Sävsångare: 1 ex sj Hunnahall Draven 15.5 (SA), 1 ex sj Väcklinge 19.5 (SA), 3 ex sj Vassviken N.Bolmen 19.5 (SA)
Gransångare: 1 ex Järanäs bokhult 14.5 (SA), 1 ex sj Hasselgatan Gislaved 22.5 (EL), 1 ex sj Mellby Reftele 26.5 (SA)
Törnskata: 1 hane Unnen 18.5 (WS), 1 hane Högsberg Anderstorp 28.5 (LGH), 1 hane Hallasjön 30.5 (SA), 
   1 hane Mjärhult Anderstorp 30.5 (LGH), 1 par Västbo Skyttecentrum 31.5 (EL)
Rosenfink: 1 ex 2K hane sj Kinnaberg Draven 17.5 (BLn,SA), 1 ex sj Framnäs Ås 19.5 (SA), 1 ex sj Sågverket Smålandsstenar 22.5 (SA)

April 2010

Mindre sångsvan: 18 ex str Draven 2.4 (Roger & Kerstin Karlsson), 14 ex str mot O 3.4 (SA)
Sångsvan: 1 par bobyggande Draven 18.4 (SA), 1 par på bo 23.4 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Ås ängar 1.4 (SJ), 1 ex Draven 3.4 (SA,EL), 9.4 (SA), 12.4 (SA), 14.4 (SA), 17.4 (SA), 22.4 (SA)
Vitkindad gås: 3 ex Svanaholms ängar 8.4 (BS,WS), 11.4 (SA), 17.4 (SA)
Gravand: 1 ex Draven 1.4 (BLn,SA)
[Mandarinand]: 1 hane Dalen Gislaved 12.4 (EL), 13.4 (AW), 20.4 (SA)
Snatterand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 1.4 (EL), 3.4 (BG), 4.4 (EL), 1 par Draven 4.4 (SA,SJ,BLn), 1 par Draven 7.4 (SA),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 9.4 (EL), 10.4 (SA), 1 hane Draven 10.4 (SA), 11.4 (SA,BLn,UE), 1 par Reningsdammarna Gislaved 12.4 (EL
   1 par Reningsdammarna Gislaved 13.4 (BG), 2 par 14.4 (EL,BG), 16.4 (EL), 1 par Draven 16.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 19.4 (EL
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.4 (BS,WS), 1 par 24.4 (EL), 1 par Draven 24.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 25.4 (BG), 
   1 par Reningsdammarna Gislaved 26.4 (BG), 28.4 (EL), 1 par Draven 30.4 (SA)
Stjärtand: 1 par Hammargården N.Bolmen 8.4 (BS,WS), 1 par Svanaholms ängar 11.4 (SA), 3 par + 1 hane Draven 14.4 (SA)
Årta: 1 par + 1 hane Draven 11.4 (SA,BLn,UE), 2 hanar + 1 hona 24.4 (SA), 1 hane 26.4 (SA), 1 hane + 2 honor 27.4 (BS,WS), 
   1 hane Draven 29.4 (SA,BLn), 1 ex spel 29.4 (SA), 1 hane 30.4 (SA)
Skedand: 3 hanar + 1 hona Draven 3.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 5.4 (BG), 3 par 7.4 (BG), 3 hanar + 1 hona Draven 7.4 (SA)
   1 par Draven 8.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 9.4 (EL), 2 par 10.4 (SA), 6 hanar + 2 honor Draven 10.4 (SA), 
   10 hanar + 5 honor Draven 11.4 (SA,BLn,UE), 3 par Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG,HG), 4 par 14.4 (EL,BG), 
   8 hanar + 3 honor Draven 14.4 (SA), 2 par Reningsdammarna Gislaved 16.4 (EL), 4 par + 2 hanar 20.4 (EL), 8 ex 22.4 (BS,WS),
   4 par + 3 hanar Reningsdammarna Gislaved 24.4 (EL), 4 hanar Draven 27.4 (BS,WS), 7 hanar + 2 honor Reningsdammarna Gislaved 28.4 (EL)
   6 hanar + 1 hona Draven 28.4 (EL)
Brunand: 6 hanar + 1 hona Reningsdammarna Gislaved 1.4 (EL), 8 hanar + 2 honor Draven 1.4 (SA), 1 hane 4.4 (SA,SJ.BLn), 12.4 (SA)
Vigg: ca 30 ex Reningsdammarna Gislaved 9.4 (EL), 23 ex 10.4 (SA), 27 ex rast Unnen 18.4 (BS,WS), 
   70 ex Reningsdammarna Gislaved 20.4 (EL)
Sjöorre: 1 hane Draven 1.4 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 2.4 (BG,EL), 3.4 (SJ,BG), 4.4 (EL), 5.4 (BG), 7.4 (EL,BG),
   Str flockar på kvällen Unnaryd 18.4 (BS,WS)
Knipa: ca 100 ex Reningsdammarna Gislaved 1.4 (EL), 90 ex Draven 1.4 (SA)
Salskrake: 1 par Draven 1.4 (SA), 2.4 (Roger & Kerstin Karlsson), 3.4 (SA,EL), 1 hona 9.4 (SA)
Småskrake: 1 hane Draven 11.4 (SA)
Smålom: 2 par Sandvik Fegen 18.4 (SA)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 1 ex Draven 3.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.4 (ALK), 7.4 (BG), 9.4 (EL),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 10.4 (SA), 2 ex 12.4 (EL), 1 par (parning) 14.4 (EL,BG), 1 ex 20.4 (EL), 22.4 (BS,WS), 2 ex 24.4 (EL), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 25.4 (BG), 1 ex 26.4 (BG), 1 ex spelande 28.4 (EL)
Skäggdopping: 1 ex ruvande Draven 30.4 (SA)
Svarthakedopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 9.4 (EL), 10.4 (SA), 12.4 (BG,HG), 24.4 (EL), 25.4 (BG), 
   3 par Reningsdammarna Gislaved (2 par bobyggande) 26.4 (BG), 3 par varav 1 spelande 28.4 (EL)
Svarthalsad dopping: 2 ex Draven 21.4 (SA), 30.4 (SA)
Brunglada: 1 ex Draven 2.4 (Roger & Kerstin Karlsson)
Glada: 1 ex Draven 1.4 (SA), 3 ex 2.4 (Roger & Kerstin Karlsson), 2 ex 3.4 (SA), 1 ex Ås ängar 3.4 (SA,EL), 4.4 (SA), 
   2 ex Draven 4.4 (SA,SJ,BLn), 1 ex 7.4 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 8.4 (BS,WS), 1 ex Draven 10.4 (SA), 2 ex 11.4 (SA,BLn,UE)
   1 par vid bo Svanaholms ängar 11.4 (SA), 2 ex 17.4 (SA), 1 ex Ås 17.4 (SA), 1 ex Draven 17.4 (SA), 1 ex Åker Långaryd 18.4 (OG)
   1 ex Draven 29.4 (SA,BLn)
Havsörn: 2 ad + 1 ex 2K Draven (Roger & Kerstin Karlsson), 2 ad 4.4 (SA), 1 ex 2K+ N.Bolmen 8.4 (BS,WS), 2 ad Draven 11.4 (SA,BLn,UE)
   1 ex 2K Svanaholms ängar 17.4 (SA), 2 ad Draven 21.4 (SA), 2 ad slog sothöna 24.4 (SA), 2 ad 28.4 (EL), 1 ad + 1 subad 29.4 (SA,BLn)
   1 ad Draven 30.4 (SA)
Fiskgjuse: 1 ex på bo Sandvik Fegen 18.4 (SA)
Tornfalk: 1 ex str Draven 11.4 (SA,BLn,UE), 1 ex 24.4 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 24.4 (SA), 2 ex 25.4 (SA), 
   1 ex Järanäs 30.4 (Paul Nilsson)
Stenfalk: 1 hona Draven 3.4 (SA), 1 hane Väcklinge 4.4 (SA), 1 hona str Sandvik Fegen 18.4 (SA), 1 hona Draven 23.4 (SA),
   1 hane Rackaregölen Unnaryd 27.4 (WS), 1 hane Draven 29.4 (SA,BLn)
Pilgrimsfalk: 1 ex Draven 2.4 (Roger & Kerstin Karlsson), 1 ad 24.4 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 12.4 (SA), 23.4 (SA), 30.4 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 11.4 (SA), 23.4 (SA), 3 ex spel 29.4 (SA)
Rörhöna: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 20.4 (EL)
Sothöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.4 (EL), 16 ex Draven 1.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 3.4 (BG), 5.4 (BG), 7.4 (EL,BG),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 9.4 (EL), 4 ex 10.4 (SA), 12.4 (BG,HG), 3 par 14.4 (EL,BG), 6 par 20.4 (EL), 8 ex 22.4 (BS,WS),
   5 par varav 1 par bobyggande Reningsdammarna Gislaved 28.4 (EL)
Trana: 74 ex str Draven 1.4 (SA), ca 100 ex str 3.4 (SA), 157 ex 7.4 (SA)
Strandskata: 1 ex Unnen 3.4 (WS), 1 par Kommunförrådet Gislaved 4.4 (AW), 2 ex Anderstorp 10.4 (SA,LGH), 
   1 ex Kommunförrådet Gislaved 13.4 (AW), 2 ex Unnen 13.4 (WS), 1-2 ex dagl Kommunförrådet Gislaved 20.4 (AW), 1 ex 25.4 (EL) 
Mindre strandpipare: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 13.4 (BG), 1 ex 16.4 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 17.4 (SA), 
   1 par Reningsdammarna Gislaved 19.4 (EL), 1 ex 20.4 (EL), 26.4 (BG), 3 ex Draven 26.4 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 28.4 (EL)
   1 ex Draven 28.4 (SA)
Brushane: 2 ex Draven 3.4 (SA), 11 ex 28.4 (EL)
Dvärgbeckasin: 1 ex spel Draven 29.4 (SA)
Storspov: 1 par (parning) Draven 22.4 (SA)
Rödbena: 1 ex Draven 3.4 (SA), 3 ex 7.4 (SA), 6 ex 9.4 (SA), 4 ex 10.4 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 11.4 (SA), 4 ex Draven 11.4 (SA),
   1 ex spel Draven 12.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 25.4 (BG), 26.4 (BG), 3 par Draven 26.4 (SA), 1 par (parning) 27.4 (BS,WS)
   3 ex Reningsdammarna Gislaved 28.4 (EL), 3 par Draven 28.4 (SA)
Skrattmås: ca 800 par Draven 30.4 (SA)
Berguv: 1 ex Johansberg 29.4 (EL)
Sparvuggla: 2 ex rop Johansberg Gislaved 7.4 (EL,BF)
Kattuggla: 1 ex rop Billarp Ås 4.4 (SA), 1 ex rop Amfrebo Hyltebruk 5.4 (BT)
Pärluggla: 1 ex rop Ö.Tånghult Anderstorp 4.4 (EL)
Mindre hackspett: 1 ex Draven 2.4 (Roger & Kerstin Karlsson), 1 hane rop Fridsnäs 3.4 (SA), 1 hane rop Gislaved 4.4 (EL), 
   1 ex Gäddås Bosebo 16.4 (MBq), 1 ex rop Badviken N.Bolmen 17.4 (SA), 1 ex trum Smålandsstenar 18.4 (SA), 
   1 ex trum S.Valdshult 18.4 (OG). 1 ex rop+trum Hamra 24.4 (SA), 1 ex rop Fridsnäs 30.4 (SA)
Forsärla: 1 par Hensjö damm Kållerstad 2.4 (AAn), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 3.4 (BG), 1 ex Ingaryd Sporda 4.4 (SA),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 9.4 (EL), 10.4 (SA), 1 par 16.4 (EL), 1 ex sj Ågårdsfors 18.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.4 (BG
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 26.4 (BG)
Svart rödstjärt: 2 ex sj Sågverket Smålandsstenar 18.4 (SA)
Svarthakad buskskvätta: 1 hane Solsjö Bolmen 18.4 (Gunilla Lönnegren-Wikensten,SA)
Ringtrast: 1 hane Fotbollsplanen Anderstorp 10.4 (SA,LGH), 2 hanar Väcklinge 24.4 (SA), 25.4 (KHs), 2 hanar Kyrkebol Hestra 30.4 (LD)
Gransångare: 2 ex Draven 2.4 (Roger & Kerstin Karlsson), 1 ex sj Lillaryd Bolmen 11.4 (SA), 1 ex sj Tallberga Ås 11.4 (SA), 
   2 ex sj Fridsnäs 11.4 (SA,BLn,UE), 1 ex sj Unnaryd 11.4 (BS,WS), 1 ex Gäddås Bosebo 16.4 (MBq), 1 ex sj Mellby Reftele 16.4 (SA),
   1 ex sj Kommunförrådet Gislaved 19.4 (AW), 3 ex sj Tennisbanan Gislaved 24.4 (EL), 1 ex sj Badviken N.Bolmen 24.4 (SA),
   1 ex sj Vallsnäsbron Unnaryd 25.4 (BS)
Varfågel: 1 ex Segerstad 2.4 (AAn)
Råka: 1 ex 2K Draven 11.4 (SA,BLn,UE)
Stare: >1000 ex Draven 12.4 (SA), 23.4 (SA)
Steglits: 1 ex Fridsnäs 3.4 (SA)
Vinterhämpling: 9 ex str Draven 3.4 (SA), 15 ex Draftinge 3.4 (SA)

Mars 2010

Mindre sångsvan: 1 ad + 1 2K N.Bolmen 24.3 (EL), 3 ad + 1 2K 25.3 (SA), 11 ad Svanaholms ängar 27.3 (SA)
Sångsvan: 210 ex N.Bolmen 24.3 (EL), 194 ex Svanaholms ängar 25.3 (SA), 120 ex N.Bolmen 26.3 (BS,WS), 
   90 ex Svanaholms ängar 27.3 (SA)
Sädgås: 110 ex N.Bolmen 22.3 (BS,WS), 100 ex 24.3 (EL), 181 ex Svanaholms ängar 25.3 (SA), 210 ex 27.3 (SA)
Bläsgås: 11 ex Svanaholms ängar 21.3 (SA), 2 ex 25.3 (SA), 2 ex Draven 26.3 (SA), 2 ex Ås ängar 27.3 (SJ,SA), 
   4 ex str mot O Draven 28.3 (SA)
Vitkindad gås: 2 ex Svanaholms ängar 19.3 (BLn), 1 ex N.Bolmen 20.3 (SJ), 21.3 (SJ), 1 ex Svanaholms ängar 21.3 (SA),
   1 ex N.Bolmen 22.3 (BS,WS), 24.3 (EL), 1 ex Ås ängar 27.3 (SJ)
Bläsand: 25 ex Draven 26.3 (SA), 57 ex 27.3 (SA), 50 ex 28.3 (SA)
Snatterand: 1 hane Svanaholms ängar 24.3 (EL), 1 par Draven 26.3 (SA), 27.3 (SA)
Kricka: >500 ex Draven 27.3 (SA), 28.3 (SA)
Stjärtand: 1 par Draven 24.3 (SA), 1 hane N.Bolmen 26.3 (BS,WS), 1 hane + 2 honor Reningsdammarna Gislaved 26.3 (AKA,BG)
Årta: 1 par Draven 27.3 (SA)
Skedand: 1 hane Draven 25.3 (SA), 1 par 28.3 (SA)
Brunand: 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 26.3 (AKA,BG), 1 ex 27.3 (OE), 1 hona 27.3 (BG,HG), 1 hane Draven 27.3 (SA)
Knipa: >50 ex Reningsdammarna Gislaved 26.3 (BG)
Salskrake: 1 hona Färgån 13.3 (BS,WS), 1 hane Draven 26.3 (SA), 1 hane Unnen 28.3 (WS), 1 hane Färgån 30.3 (BS,WS), 
   1 hona Draven 31.3 (SA)
Storskarv: 52 ex str NO + 6 ex Draven 28.3 (SA)
Glada: 1 ex Tallberga 15.3 (IJ), 1 ex mot NO Svanaholms ängar 15.3 (BS,WS), 1 ex Draven 20.3 (SA), 1 ex Ås kyrka 21.3 (SJ),
   1 ex Svanaholms ängar 21.3 (SA), 1 ex Väcklinge 21.3 (SA), 1 ex N.Bolmen 22.3 (BS,WS), 1 ex Svanaholms ängar 27.3 (SA),
   1 ex Ås ängar 27.3 (SA), 1 ex Draven 28.3 (SA), 29.3 (SA)
Havsörn: 1 ad Svanabo Dravö 15.3 (IJ), 1 ad Svanaholms ängar 20.3 (SA), 1 ad Draven 20.3 (SA), 1 ex N.Bolmen 21.3 (SJ),
   1 ad Svanaholms ängar 21.3 (SA), 1 ex 2K+ mot N N.Bolmen 26.3 (BS,WS), 1 ex 2K+ Draven (troligen samma) 26.3 (BS,WS)
Kungsörn: 1 subad Bjärsved Hestra 6.3 (SA), 1 subad Svanaholms ängar 13.3 (SA), 1 subad Svanabo Dravö 15.3 (IJ)
Stenfalk: 1 hane Draven 29.3 (SA)
Sothöna: 1 ex Draven 29.3 (SA)
Trana: 80 ex N.Bolmen 24.3 (EL), 150 ex Ås ängar 24.3 (EL), 100 ex Draven 24.3 (SA), 110 ex Svanaholms ängar 27.3 (SA)
Strandskata: 1 ex Anderstorp Däck 30.3 (LGH), 1 ex Kommunförrådet Gislaved 31.3 (AW)
Större strandpipare: 1 ex Draven 24.3 (SA)
Berguv: 1 ex Lövåsaberget 24.3 (SA,LGH m fl), 1 ex rop 30.3 (LGH)
Sparvuggla: 1 ex rop Hagsjön Anderstorp 16.3 (LGH), 24.3 (SA,LGH m fl), 1 ex rop Saraböke Hyltebruk 29.3 (OG)
Kattuggla: 1 ex rop Unnaryd 7.3 (WS), 1 ex rop Väcklinge 14.3 (SA), 1 ex Unnaryd (hörs varje kväll) 15.3 (BS,WS), 
   1 ex rop Saraböke Hyltebruk 15.3 (OG), 3 ex rop Unnaryd 26.3 (BS,WS), 1 ex rop Dravö Ås 29.3 (SA), 
   1 ex rop Bråarp Anderstorp 29.3 (LGH), 1 ex rop Saraböke Hyltebruk 29.3 (OG), 1 ex rop Åker Långaryd 30.3 (OG)
Pärluggla: 1 ex rop Ö.Tånghult Anderstorp 24.3 (SA,LGH m fl), 25.3 (LGH)
Skogsduva: 2 ex str mot N Draven 13.3 (SA), 2 ex str Svanaholms ängar 20.3 (SA), 4 ex 27.3 (SA)
Turkduva: 1 ex Gislaved 24.3 (EL)
Mindre hackspett: 1 par Storåns mynning 25.3 (SA), 1 ex S.Valdshult 28.3 (OG)
Trädlärka: 9 ex Svanaholms ängar 19.3 (BLn), 2 ex N.Bolmen 22.3 (BS,WS)
Ladusvala: 1 ex Draven 29.3 (BLn,SA)
Skärpiplärka: 1 ex Kanalbron N.Bolmen 20.3 (SJ), 21.3 (SJ,SA)
Forsärla: 1 ex Väcklinge 19.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 20.3 (SJ,BG), 1 ex Väcklinge 21.3 (SA)
Sädesärla: 1 ex Unnaryd 24.3 (WS)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 5.3 (BG), 6.3 (SA), 7.3 (BG,HG), 8.3 (EL), 15.3 (EL), 1 ex Möllekvarn 22.3 (WS)
Stenskvätta: 1 hane Väcklinge 29.3 (BLn,SA) 
Dubbeltrast: 40-50 ex Svanaholms ängar 19.3 (BLn)
Varfågel: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.3 (SA), 1 ex Jonsbo ängar 6.3 (SA), 1 ex N.Bolmen 8.3 (SJ,BS,WS), 1 ex Vårtsjön Ås 8.3 (BS),
   1 ex Enetvägen N.Bolmen 15.3 (BS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 15.3 (EL), 1 ex Draven 27.3 (SA)
Råka: 2 ad Väcklinge 17.3 (BLn,SA), 3 ad + 2 2K Svanaholms ängar 19.3 (BLn), 1 ex 20.3 (SA), 1 ex 2K Väcklinge 21.3 (SA),
   1 ex 2K N.Bolmen 22.3 (BS,WS), 1 ex 2K Svanaholm 27.3 (SA), 1 ex 2K Draven 28.3 (SA)
Steglits: 1 ex Svanaholms ängar 25.3 (SA), 2 ex Badviken N.Bolmen 27.3 (SA)
Vinterhämpling: 2 ex Svanaholms ängar 19.3 (BLn) 
Snösparv: 3 ex Draven 13.3 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 20.3 (SA)

Februari 2010

Grågås: 3 ex Draven 27.2 (SA), 2 ex str mot N Framnäs Ås 27.2 (SJ), 1 ex + 1 ex str mot N Draven 28.2 (SA)
Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 4.2 (EL), 10.2 (EL)
Havsörn: 1 ex överfl mot NV Nennesmo 6.2 (SA), 1 ad str mot NO Svanaholms ängar 28.2 (SA)
Fiskmås: 1 ex Reftele 6.2 (SA)
Skogsduva: 3 ex str mot N Draven 28.2 (SA)
Ringduva: 2 ex str mot N Draftinge 27.2 (SA), 1 ex str mot N Draven 28.2 (SA)
Sidensvans: 20 ex Kyrkebol Hestra 7.2 (LD)
Strömstare: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 4.2 (EL), 5.2 (BG), 6.2 (BG,HG), 1 ex 10.2 (EL), 1 ex Nissan Hyltebruk 13.2 (SA),
   1 ex Nissafors Bruk 14.2 (LGH), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 14.2 (EL), 28.2 (EL)
Rödhake: 1 ex Hasselgatan Gislaved 1.2 (EL), Nästan dagligen fram till 14.2 (EL), 1 ex N.Bäckhultsgatan Gislaved 14.2 (EL),
   1 ex Framnäs Ås större delen av månden 24.2 (SJ), 1 ex Hasselgatan Gislaved 25.2 (EL)
Rödvingetrast: 1 ex Unnaryd 8.2 (BS)
Varfågel: 1 ex Draven 28.2 (SA)
Stare: 6 ex Hasselgatan Gislaved 16.2 (EL), 8 ex 25.2 (EL), 2 ex Draftinge 27.2 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 13.2 (SA)
Stenknäck: 63 ex Gislaved 6.2 (SA)

Januari 2010

Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 21.1 (EL), 24.1 (SA)
Havsörn: 1 subad str mot S Draven 3.1 (SA), 1 ad 17.1 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Unnaryd 2.1 (BS,WS), 1 ex Ås ängar 2.1 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 2.1 (SA), 1 ex Draven 10.1 (SA)
Kungsörn: 1 ex 3K mot O Väcklinge 5.1 (SA), 1 subad Hässeltorpet-Bägaryd Kållerstad 17.1 (LB), 1 subad Draven 17.1 (SA)
Sparvuggla: 1 ex Västratorp Billarpavägen 2.1 (SA)
Pärluggla: 1 ex Hattakull Kållerstad 12.1 (LB)
Sidensvans: 55 ex Reftele 1.1 (SA), 20 ex Kyrkan Anderstorp 6.1 (LGH), 30 ex Gislaved 11.1 (EL)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.1 (BG), 10.1 (EL), 1 ex Stora Enso Hyltebruk 16.1 (SA)
Järnsparv: 1 ex Liljegränd Gislaved 10.1 (BG), 1 ex Vallgatan Reftele 15.1 (BLn)
Rödhake: 1 ex Amfrebo Hyltebruk 11.1 (BT), 1 ex Hasselgatan Gislaved 15.1 (EL), 17.1 (EL), 28.1 (EL), 1 ex Hyltebruk dagligen till 30.1 (OG)
Rödvingetrast: 3 ex Reftele 1.1 (SA), 8 ex Gyllenfors Gislaved 1.1 (SA), 1 ex Anderstorp 1.1 (SA), 2 ex Reftele 5.1 (SA),
   4 ex Anderstorps Vårdcentral 6.1 (LGH), 1 ex Väcklinge 10.1 (SA), 1 ex Reftele 10.1 (SA), 2 ex Gislaved 20.1 (EL), 3 ex 24.1 (SA)

Dubbeltrast: 1 ex Gärdesskolan Gislaved 1.1 (SA), 1 ex Hagavägen Väcklinge 6.1 (SA)
Varfågel: 1 ex Draven 2.1 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.1 (EL), 24.1 (SA)
Stare: 12 ex Reftele 1.1 (SA), 1 ex Gyllenfors Gislaved 1.1 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 2.1 (SA), 1 ex Väcklinge 5.1 (SA), 
   2 ex Reftele 5.1 (SA)

Steglits: 1 ex Draftinge 18.1 (TW)
Stenknäck: 8 ex Hyltebruk 30.1 (OG)
Snösparv: 4 ex Draven 2.1 (SA), 3.1 (SA), 12 ex 10.1 (SA)