Intressanta obsar 2011

December 2011

Sångsvan: 95 ex Reftele 3.12 (SA), 161 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 240 ex 11.12 (SA), 
   48 ad + 9 juv Reningsdammarna Gislaved 12.12 (EL), 200 ex N.Bolmen 16.12 (EL), 261 ex 17.12 (SA), 
   56 ex Reningsdammarna Gislaved 19.12 (BG), 295 ex N.Bolmen 24.12 (SJ), 26.12 (SA), 240 ex 30.12 (SJ), 85 ex Ås ängar 30.12 (SJ),
   73 ex Draven 31.12 (SA), 63 ex Ås ängar 31.12 (SA)
Sädgås: 360 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 400 ex 11.12 (SA), 16.12 (EL), 17.12 (SA), 430 ex 24.12 (SJ), 26.12 (SA), 520 ex 30.12 (SJ)
Spetsbergsgås: 1 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 12.12 (SJ), 16.12 (EL), 17.12 (SA), 2 ex 24.12 (SJ), 1 ex 26.12 (SA), 30.12 (SJ)
Bläsgås: 1 juv Svanaholms ängar 11.12 (SA), 17.12 (SA), 26.12 (SA)
Grågås: 1 ex Draven 3.12 (SA), 1 ex Reftele 3.12 (SA), 14 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 9 ex N.Bolmen 11.12 (SJ), 23 ex 17.12 (SA),
   25 ex N.Bolmen 24.12 (SJ), 1 ex Draven 26.12 (SA), 50 ex Svanaholms ängar 26.12 (SA), 6 ex Ås ängar 26.12 (SA), 11 ex Draven 31.12 (SA
   13 ex Ås ängar 31.12 (SA)
Vitkindad gås: 4 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 1 ex N.Bolmen 11.12 (SJ,SA), 4 ex 12.12 (SJ), 1 ex 16.12 (EL), 3 ex 17.12 (SA), 
   4 ex N.Bolmen 24.12 (SJ), 26.12 (SA), 3 ex 30.12 (SJ)
Gräsand: >300 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 430 ex Badviken N.Bolmen 19.12 (SJ), 210 ex Draven 24.12 (SJ)
Snatterand: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 2.12 (EL), 3.12 (SA), 12.12 (EL), 25.12 (EL)
Kricka: 6 ex Reningsdammarna Gislaved 2.12 (EL), 3.12 (SA), 2 ex 12.12 (EL)
Vigg: 11 ex Reningsdammarna Gislaved 2.12 (EL), 3 ex 3.12 (SA), 6 ex 12.12 (EL), 1 ex 19.12 (BG), 2 ex 25.12 (EL)
Svärta: 6 ex Källerudd N.Bolmen 11.12 (SA,AB)
Skäggdopping: 1 ex Tiraholm 2.12 (BS,WS)
Storskarv: 2 ex Tiraholm 2.12 (BS,WS), 1 ex N.Bolmen 2.12 (SJ)
Gråhäger: 1 ex Unnen 25.12 (WS)
Havsörn: 1 ad Draven 4.12 (SA), 11.12 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 11.12 (SA), 2 ad + 1 yngre Källerudd 17.12 (SA), 
   1 ad Draven 26.12 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 26.12 (SA), 29.12 (SJ), 2 ad 31.12 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Draven 3.12 (SA), 1 ex Ås ängar 11.12 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 17.12 (SA), 26.12 (SA), 31.12 (SA)
Kungsörn: 1 subad Svanaholms ängar 4.12 (SA)
Trana: 1 ex Draven 2.12 (SJ), 1 juv Färgån 3.12 (BS,WS), 1 ad Draven 4.12 (SA), 11.12 (SA), 14.12 (SJ), 16.12 (EL), 24.12 (SA),
   1 ex Färgån 25.12 (OG), 1 ad Svanaholms ängar 26.12 (SA)
Tofsvipa: 2 ex Draven 3.12 (SA), 17 ex 4.12 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 3 ex N.Bolmen 7.12 (SJ), 8 ex Ås ängar 11.12 (SA),
   2 ex N.Bolmen 28.12 (SJ), 30.12 (SJ), 31.12 (SA)
Morkulla: 1 ex Reftele Scoutstuga 1.12 (AAn)
Skrattmås: 1 ex Svanaholms ängar 16.12 (EL), 1 ad 17.12 (SA)
Fiskmås: 4 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 30 ex str Draven 11.12 (SA), 2 ad Svanaholms ängar 17.12 (SA), 1 subad 26.12 (SA),
   2 ex N.Bolmen 28.12 (SJ)
Ringduva: 27 ex Liljenäsviken 11.12 (SJ), 1 ex Grysshult Billarp 17.12 (SA), 26 ex Liljenäs 31.12 (SA)
Turkduva: 2 ex Reftele 2.12 (AAn), 4 ex Reftele 3.12 (SA), 1 ex 16.12 (EL), 25.12 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Saraböke Hyltebruk 31.12 (OG)
Sidensvans: 15 ex Reningsdammarna Gislaved 2.12 (EL), 27 ex Gislaved 3.12 (SA), 20 ex Hestra 3.12 (OEr), 30 ex Gislaved 16.12 (AW)
Järnsparv: 1 ex Kållerstad 4.12 (AAn)
Rödhake: 3 ex Saraböke Hyltebruk 11.12 (OG), 1 ex Framnäs Ås 18.12 (SJ), 24.12 (SJ), 26.12 (SA)
Varfågel: 1 ex Badviken N.Bolmen 4.12 (SJ), 1 ex Sisslebo 10.12 (LGH), 2 ex N.Bolmen 11.12 (SJ), 1 ex Draven 11.12 (SA),
   1 ex Sunnaryd 11.12 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 26.12 (SA)
Stare: 1 ex Reftele 3.12 (SA), 70 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 110 ex N.Bolmen 5.12 (SJ), 12 ex 7.12 (SJ), 20 ex 16.12 (EL), 
   1 ex N.Bolmen 24.12 (SJ), 12 ex 26.12 (SA), 15 ex 31.12 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 11.12 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 26.12 (SA), 1 ex Gislaved 30.12 (EL)
Bändelkorsnäbb1 hane + 3 honor Reftele 3.12 (SA)
Sävsparv: 2 ex N.Bolmen 7.12 (SJ)

November 2011

Sångsvan: 62 ex Reftele 19.11 (SA), 20.11 (SA), 70 ex N.Bolmen 22.11 (BS,WS), 81 ex Reftele 26.11 (SA), 110 ex N.Bolmen 28.11 (SJ)
Sädgås: 125 ex Svanaholms ängar 5.11 (SA), 122 ex + 16 str Svanaholms ängar 6.11 (SA), 175 ex 10.11 (BS,WS), 320 ex 28.11 (SJ)
Bläsgås: 1 juv Svanaholms ängar 6.11 (SA)
Grågås: >100 ex str mot S Tiraholm 6.11 (BS,WS), 211 ex str Svanaholms ängar 6.11 (SA)
Vitkindad gås: 2 ex Draven 1.11 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 5.11 (SA), 6.11 (SA), 10.11 (BS,WS), 3 ex N.Bolmen 11.11 (SJ), 13.11 (SJ)
   3 ex N.Bolmen 28.11 (SJ)
Snatterand: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 1.11 (EL), 21.11 (EL), 28.11 (EL)
Gräsand: ca 300 ex Storåns mynning 5.11 (SA)
Stjärtand: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 1.11 (EL)
Skedand: 2 ex Storåns mynning 5.11 (SA)
Sjöorre: 2 ex N.Bolmen 10.11 (BS,WS)
Havsörn: 1 ad Svanaholms ängar 5.11 (SA), 6.11 (SA), 1 ad Järanäs 6.11 (SA), 2 ad Sköraholm 6.11 (SA,BS,WS), 1 ad Draven 6.11 (SA)
   2 ad N.Bolmen 22.11 (BS,WS), 1 ex 1K+ N.Bolmen 28.11 (SA)
Kungsörn: 1 subad Svanaholms ängar 5.11 (SA), 1 ad Draven 6.11 (SA), 1 subad N.Bolmen 28.11 (SJ)
Pilgrimsfalk: 1 ex N.Bolmen 26.11 (SJ)
Sothöna: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 1.11 (EL), 1 ex 21.11 (EL)
Skogsduva: 1 ex Svanaholms ängar 6.11 (SA)
Turkduva: 1 ex Reftele 19.11 (SA)
Berguv: Hane o hona hördes Lövåsaberget 5.11 (SA)
Sparvuggla: 1 ex Framnäs Ås 15.11 (SJ)
Sidensvans: 110 ex Reftele 6.11 (UE), 30 ex Gislaved 19.11 (LGH)
Strömstare: 1 ex Hylte damm 5.11 (BS,WS)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 5.11 (SA), 1 ex N.Bolmen 22.11 (BS,WS), 26.11 (SJ), 1 ex Lintalund Hyltebruk 26.11 (OG),
   1 ex N.Bolmen 28.11 (SJ), 1 ex Framnäs Ås 29.11 (SJ)
Steglits: 10 ex Svanaholms ängar 5.11 (SA), 2 ex 6.11 (SA)
Vinterhämpling: 2 ex Svanaholms ängar 6.11 (SA)
Bändelkorsnäbb: 2 hanar + 1 hona Reftele 5.11 (SA), 10 ex Fållinge Smålandsstenar 11.11 (MP), 5 ex 12.11 (UE)
Stenknäck: 7 ex Kårehamn N.Bolmen 5.11 (SA)

Oktober 2011

Sädgås: 60 ex N.Bolmen 20.10 (BS,WS), 76 ex Svanaholms ängar 22.10 (SA), 90 ex N.Bolmen 27.10 (SJ), 29.10 (SJ), 30.10 (SA)
Bläsgås: 1 juv Svanaholms ängar 22.10 (SA), 1 ex 1K N.Bolmen 27.10 (SJ), 29.10 (SJ), 30.10 (SA)
Grågås: 350 str Draven 8.10 (SA), 420 ex str 9.10 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 9.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 9.10 (SA), 1 ex N.Bolmen 20.10 (BS,WS), 1 ex Svanaholms ängar 22.10 (SA)
   1 ex N.Bolmen 27.10 (SJ), 29.10 (SJ), 1 ex Reftele 29.10 (SA), 2 ex 30.10 (UE)
Bläsand: 120 ex Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 2.10 (SA), 130 ex 8.10 (EL), 70 ex 11.10 (EL), 12.10 (BG), 20 ex 15.10 (BG,HG),
   25 ex Reningsdammarna Gislaved 17.10 (EL) 
Snatterand: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.10 (BG), 11.10 (EL), 12.10 (BG), 6 ex 15.10 (BG,HG), 1 ex 17.10 (EL), 21.10 (EL)
Gräsand: 320 ex Badviken N.Bolmen 22.10 (SA)
Stjärtand: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 2.10 (SA), 3 ex 8.10 (EL), 1 ex 11.10 (EL), 12.10 (BG), 2 ex 17.10 (EL), 21.10 (EL)
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 23.10 (BG,HG), 29.10 (EL)
Skedand: 2 ex Draven 2.10 (SA), 1 ex 23.10 (SA)
Smådopping: 2 ad + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 1 ad + 1 juv 2.10 (SA), 1 ad + 2 juv 8.10 (EL), 1 ad 11.10 (EL), 
   3 juv Reningsdammarna Gislaved 12.10 (BG), 1 juv 17.10 (EL)
Gråhakedopping: 10 ex Källerudd Bolmen 30.10 (SA)
Svarthakedopping: 2 juv Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 1 juv 2.10 (SA), 2 juv 8.10 (EL), 1 juv 11.10 (EL), 12.10 (BG)
Storskarv: 73 ex str mot S N.Bolmen 3.10 (SJ), 100 str Draven 8.10 (SA)
Glada: 1 ex str Badviken N.Bolmen 1.10 (SA), 2 ex Draven 2.10 (SA), 1 ex 8.10 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 8.10 (SA), 
   1 ex N.Bolmen 20.10 (BS,WS)
Havsörn: 2 ad Draven 5.10 (SA), 1 yngre 8.10 (SA), 1 subad 15.10 (UE), 1 ad 22.10 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 22.10 (SA),
   2 ad + 1 subad Draven 23.10 (SA)
Ängs/Stäpphök: 1 ex str Gislaved 19.10 (AW)
Kungsörn: 1 ad Draven 8.10 (SA), 3 ad Svanaholms ängar 8.10 (SA), 1 ad Draven 23.10 (SA)
Tornfalk: 2 ex Draven 2.10 (SA)
Stenfalk: 1 ex str Draven 2.10 (SA), 1 hane Mellby Reftele 6.10 (SA), 1 ex honf str Draven 23.10 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 juv Draven 2.10 (SA)
Rörhöna: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 12.10 (BG)
Sothöna: 14 ex Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 2.10 (SA), 17 ex 8.10 (EL), 10 ex 12.10 (BG), 15.10 (BG,HG), 17.10 (EL), 
   6 ex Reningsdammarna Gislaved 21.10 (EL), 2 ex 23.10 (BG,HG), 5 ex 29.10 (EL), 4 ex Källerudd Bolmen 30.10 (SA)
Trana: 170 ex str mot S Reningsdammarna Gislaved 1.10 (BG), 130 ex Svanaholms ängar 1.10 (SA), 700 ex str Draven 8.10 (SA),
   930 ex str Svanaholms ängar 8.10 (SA), 450 ex str Amfrebo Hyltebruk 8.10 (BT)
Kärrsnäppa: 1 ex Draven 1.10 (SA)
Tretåig mås: 1 ex Draven 21.10 (SA)
Skogsduva: 6 ex str Draven 8.10 (SA), 1 ex str 9.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 9.10 (SA)
Ringduva: 2100 str Draven 8.10 (SA), 1900 str 9.10 (SA)
Turkduva: 1 ex Mellby Reftele 11.10 (SA), 4 ex 23.10 (SA), 2 ex Reftele 25.10 (Els-Marie Müller)
Sparvuggla: 1 ex Hullsjöarna Kållerstad 9.10 (AAn)
Kattuggla: 1 ex hörd Väcklinge 31.10 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex rop Marielundsgatan Gislaved 2.10 (LGH)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.10 (SA), 1 ex str Draven 8.10 (SA)
Sidensvans: 23 ex Reftele 15.10 (UE), 52 ex 26.10 (UE), 70 ex 30.10 (UE)
Gransångare: 1 ex j Marielundsgatan Gislaved 1.10 (LGH), 1 ex sj Fridsnäs 1.10 (SA), 1 ex sj Svanaholms ängar 1.10 (SA),
   1 ex sj Unnaryd 2.10 (WS), 2 ex Väcklinge 6.10 (SA)
Varfågel: 1 ex Badviken N.Bolmen 1.10 (SA), 1 ex Draven 6.10 (SA), 2 ex 8.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 8.10 (SA), 
   1 ex + 2 str Draven 9.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 9.10 (SA), 1 ex Draven 12.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 22.10 (SA),
   1 ex Haga Reftele 29.10 (SJ), 1 ex Svanaholms ängar 30.10 (SA)
Steglits: 8 ex Svanaholms ängar 22.10 (SA), 1 ex Väcklinge 30.10 (SA)
Vinterhämpling: 4 ex str Draven 9.10 (SA), 10 ex Svanaholms ängar 22.10 (SA), 6 ex Draven 23.10 (SA), 8 ex Svanaholms ängar 30.10 (SA)
Stenknäck: 6 ex str Draven 8.10 (SA)
Lappsparv: 1 ex Svanaholms ängar 8.10 (SA)
Snösparv: 1 ex Svanaholms ängar 8.10 (SA)

September 2011

Prutgås: 32 ex str Draven 24.9 (SA)
Bläsand: 22 ex Draven 4.9 (SA), 65 ex 7.9 (SA), >40 ex 8.9 (SA), 31 ex 9.9 (SA), 35 ex Reningsdammarna Gislaved 10.9 (BG),
   >30 ex Draven 10.9 (SA), 82 ex 11.9 (SA), >55 ex Reningsdammarna Gislaved 11.9 (BG,HG), 69 ex 12.9 (EL,BG), >100 ex 14.9 (BG), 
   >100 ex Reningsdammarna Gislaved 15.9 (BG), 95 ex 16.9 (BG), 100 ex 19.9 (BG), 130 ex Draven 19.9 (SA), 
   90 ex Reningsdammarna Gislaved 20.9 (EL), >100 ex Draven 22.9 (SA), 23.9 (SA), 24 ex 24.9 (SA,UE), 
   110 ex Reningsdammarna Gislaved 24.9 (SA), 100 ex Draven 25.9 (SA), 110 ex 26.9 (EL), >100 ex Reningsdammarna Gislaved 26.9 (BG)
   25 ex Draven 27.9 (SA), 110 ex Reningsdammarna Gislaved 29.9 (EL)
Snatterand: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 12.9 (EL), 19.9 (BG), 20.9 (EL), 26.9 (BG), 29.9 (EL)
Stjärtand: 3 ex Draven 4.9 (SA), 2 ex 9.9 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 12.9 (EL.BG), 14.9 (BG), 15.9 (BG), 16.9 (BG),
   2 ex Draven 18.9 (SA), 3 ex Reningsdammarna Gislaved 20.9 (EL), 5 ex 24.9 (SA), 1 ex Draven 24.9 (SA,UE), 3 ex 25.9 (SA),
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 26.9 (BG)
Skedand: 3 ex Draven 4.9 (SA), 7 ex 7.9 (SA), 2 ex 8.9 (SA), 3 ex 9.9 (SA), 2 ex 10.9 (SA), 11.9 (SA), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 15.9 (BG), 2 ex 16.9 (BG), 7 ex Draven 24.9 (SA,UE), 1 ex 29.9 (SA)
Brunand: 1 hane Draven 18.9 (SA)
Smådopping: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 11.9 (BG,HG), 2 juv 12.9 (EL,BG), 1 ad 14.9 (BG), 1 juv 15.9 (BG), 16.9 (BG), 2 juv 19.9 (BG)
   2 ad Reningsdammarna Gislaved 20.9 (EL), 2 ad + 2 juv 24.9 (SA), 1 ad + 1 juv 26.9 (BG), 2 juv 29.9 (EL)
Svarthakedopping: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 10.9 (BG), 2 juv 11.9 (BG,HG), 12.9 (EL,BG), 1 juv 14.9 (BG), 2 juv 15.9 (BG), 
   1 juv Reningsdammarna Gislaved 16.9 (BG), 2 juv 19.9 (BG), 20.9 (EL), 1 ex 24.9 (SA), 2 ex 26.9 (BG), 2 juv 29.9 (EL)
Storskarv: 151 ex str Unnen 16.9 (BS,WS)
Glada: 1 ex Ås kyrka 4.9 (SA), 1 ex Draven 4.9 (SA), 3 ex 10.9 (SA), 2 ex 11.9 (SA), 1 ex Väcklinge 13.9 (SA), 1 ex Draven 18.9 (SA)
Havsörn: 2 ad Draven 4.9 (SA), 1 ad 6.9 (SA), 1 ex yngre 19.9 (SA), 1 ad 21.9 (SA), 29.9 (SA), 30.9 (SA)
Kungsörn: 1 subad Draven 2.9 (SA)
Tornfalk: 1 ex Draven 2.9 (SA), 2 ex + 6 str 10.9 (SA), 1 ex + 1 str 11.9 (SA), 3 ex 14.9 (SA), 4 ex 15.9 (SA), 2 ex 18.9 (SA), 1 ex 23.9 (SA
   4 ex str Draven 24.9 (SA,UE), 2 ex str 25.9 (SA), 1 hane Ås ängar 26.9 (EL)
Stenfalk: 1 honf Draven 5.9 (SA), 1 ex str N.Bolmen 7.9 (BS,WS), 1 ex 8.9 (SA), 1 ex + 4 str 10.9 (SA), 1 hona Draven 26.9 (EL)
   1 honf Reningsdammarna Gislaved 12.9 (EL), 1 ex Draven 18.9 (SA)
Lärkfalk: 1 ad Draven 1.9 (SA), 1 juv 6.9 (SA), 1 ex 8.9 (SA), 10.9 (SA), 1 ex str Unnen 12.9 (BS,WS), 16.9 (BS,WS), 1 ex Draven 18.9 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 4.9 (SA), 1 ex str 10.9 (SA), 1 juv 11.9 (SA)
Rörhöna: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 11.9 (BG,HG), 12.9 (BG,EL), 15.9 (BG), 16.9 (BG)
Sothöna: >10 ex Reningsdammarna Gislaved 12.9 (EL,BG)
Trana: >250 ex Draven 6.9 (SA), >300 ex 7.9 (SA), 400 ex N.Bolmen 7.9 (BS,WS), 350 ex Draven 10.9 (SA), 284 ex str Unnen 16.9 (BS,WS) 
   110 ex str Svanaholms ängar 25.9 (SA), 120 ex Draven 26.9 (EL), 95 ex str mot S Unnen 26.9 (BS,WS), 70 ex str mot S 27.9 (BS)
Större strandpipare: 1 ex Draven 1.9 (SA), 3 ex 2.9 (SA)
Kärrsnäppa: 15 ex Draven 24.9 (SA,UE), 25.9 (SA)
Brushane: 12 ex Draven 2.9 (SA), 15 ex 7.9 (SA)
Kentsk tärna: 1 ex Badviken N.Bolmen 26.9 (EL)
Silvertärna: 1 juv Draven 1.9 (SA)
Skogsduva: 2 ex str Draven 24.9 (SA,UE)
Turkduva: 9 ex Mellby Reftele 2.9 (SA), 1 ex 23.9 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Unnaryd 1.9 (BS), 16.9 (WS)
Trädlärka: 10 ex str Väcklinge 25.9 (SA)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Draven 18.9 (SA)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 11.9 (BG,HG), 15.9 (BG), 16.9 (BG), 1 ex Väcklinge 16.9 (SA), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 19.9 (BG), 2 ex str Draven 24.9 (SA,UE), 1 ex str 25.9 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 26.9 (BG)
Gransångare: 3 ex Hamra 5.9 (SA), 1 ex Väcklinge 22.9 (SA), 1 ex Unnaryd 22.9 (BS,WS), 4 ex Draven 25.9 (SA),
   7 ex Svanaholms ängar 25.9 (SA), 1 ex Väcklinge 27.9 (SA), 1 ex sj Unnen 27.9 (BS), 1 ex sj Unnaryd 29.9 (BS,WS), 30.9 (BS,WS)
   1 ex Välle mad Reftele 29.9 (SA)
Törnskata: 1 juv Svanaholms ängar 1.9 (SA)
Varfågel: 1 ex Draven 18.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 25.9 (SA), 1 ex Draven 29.9 (SA), 30.9 (SA), 1 ex Tiraholm 21.10 (WS)

Augusti 2011

Bläsand: 4 ex Draven 10.8 (BS,WS), 3 ex 14.8 (BLn,SA,SJ), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 14.8 (BG), 3 ex Draven 16.8 (SA), 5 ex 28.8 (SA)
   7 ex Reningsdammarna Gislaved 31.8 (BG)
Snatterand: 1 ex honf Reningsdammarna Gislaved 13.8 (EL)
Skedand: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 18.8 (BG), 5 ex Draven 28.8 (SA)
Storskrake: 1 hona + 3 juv Järanäs 20.8 (SA)
Smålom: 1 ex överfl Unnaryd 11.8 (BS), 1 ex Sjättesjö Unnaryd 18.8 (BS), 1 ex Järanäs 20.8 (SA), 1 ex överfl Unnaryd 22.8, 23.8  (WS)
Smådopping: 1 par m 4 pull + 1 ad Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL), 1 par m 4 pull + 1 ad + 1 juv 6.8 (BG), 1 juv 13.8 (EL),
   1 juv Reningsdammarna Gislaved 14.8 (BG), 2 ad 20.8 (EL), 2 ad + 1 juv 21.8 (SA), 1 juv 22.8 (EL), 1 ad + 1 pull 23.8 (BG), 1 ad 31.8 (BG)
Skäggdopping: 1 juv Badviken N.Bolmen 20.8 (SA)
Svarthakedopping: 1 ad + 1 juv + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL), 1 par m 1 pull + 1 ad + 2 juv 6.8 (BG), 2 ad 13.8 (EL)
   1 ad + 1 juv + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 14.8 (BG), 3 ad + 3 juv + 1 pull 18.8 (BG), 3 ad + 2 juv 20.8 (EL), 21.8 (SA),
   2 ad + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 22.8 (EL), 2 ad + 3 juv + 1 pull 23.8 (BG), 2 juv 31.8 (BG)
Glada: 6 ex (de flesta juv) Draven 8.8 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 20.8 (SA), 1 ex Möllekvarn 20.8 (SA), 1 ad Draven 20.8 (SA),
   4 ex Draven 28.8 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 1.8 (SA), 7.8 (SA,SJ), 2 ad 13.8 (SJ), 1 ad 15.8 (SA), 28.8 (SA)
Brun kärrhök: 1 juv Draven 2.8 (SA), 2 juv 7.8 (SJ), 14.8 (SA,SJ,BLn), 15.8 (SA), 2 hanar + 1 juv Svanaholms ängar 20.8 (SA),
   1 juv Järanäs 20.8 (SA), 1 juv Draven 22.8 (SA), 1 hane + 1 juv 31.8 (SA)
Ängshök: 1 ex 1K Draven 6.8 (SJ), 8.8 (SA)
Tornfalk: 1 juv överfl Reningsdammarna Gislaved 20.8 (EL), 2 ex Unnen 31.8 (WS)
Lärkfalk: 1 ad Draven 2.8 (SA), 2 ex 5.8 (SJ), 1 ad 7.8 (SA), 1 ad + 1 juv 9.8 (SA), 3 ex 13.8 (SA), 1 juv 15.8 (SA), 1 ad 19.8 (SA),
   1 ex str Unnen 20.8 (WS), 1 ad Draven 22.8 (SA), 1 juv 28.8 (SA), 30.8 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 10.8 (BS,WS), 1 ex 1K 11.8 (SJ), 1 ex 2K 13.8 (SJ), 1 juv 14.8 (SA,SJ,BLn)
Rörhöna: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL), 6.8 (BG), 13.8 (EL), 1 ad + 1 juv 18.8 (BG), 22.8 (EL), 23.8 (BG), 31.8 (BG)
Sothöna: 26 ex Reningsdammarna Gislaved 13.8 (EL)
Trana: 210 ex Svanaholms ängar 20.8 (SA), 183 ex Liljenäsviken 24.8 (VFK)
Strandskata: 2 ex Strandvallen Unnaryd 3.8 (WS), 4 ex Kommunförrådet Gislaved 5.8 (AW), 1 ad + 2 juv Unnen Unnaryd 8.8 (BS,WS),
   5 ex Kommunförrådet Gislaved 10.8 (AW)
Större strandpipare: 2 ad Draven 1.8 (SA), 31 ex 5.8 (SJ), 1 ad Reningsdammarna Gislaved 6.8 (EL,BG), 17 ex Draven 7.8 (SA), 
   15 ex Draven 9.8 (SA), 19 ex 10.8 (SA), 40 ex 11.8 (SJ), 21 ex 12.8 (SA), 22 ex 13.8 (SA), >70 ex + 22 str 14.8 (SA,SJ,BLn),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 14.8 (BG), 40 ex Draven 15.8 (SA), 10 ex 16.8 (SA), 3 ex 18.8 (SA), 17 ex str Järanäs 20.8 (SA),
   7 ex Draven 21.8 (SA), 2 ex 22.8 (SA), 1 ex 23.8 (SA), 31.8 (SA)
Kustpipare: 1 ad Draven 1.8 (SA), 2 ex + 52 ex str 5.8 (SA), 3 ex 7.8 (SJ), 2 ad str 20.8 (SA)
Kustsnäppa: 7 ex + 1 ex str Draven 5.8 (SJ), 7 ex str 7.8 (SA), 3 ex 10.8 (BS,WS), 2 ex 11.8 (SJ)
Sandlöpare: 1 ex Draven 11.8 (SJ,SA)
Småsnäppa: 5 ex Draven 14.8 (SA,SJ,BLn), 2 ex 15.8 (SA)
Mosnäppa: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 13.8 (EL)
Spovsnäppa: 9 ex Draven 14.8 (SA,SJ,BLn), 3 ex 15.8 (SA)
Kärrsnäppa: 10 ad Draven 1.8 (SA), 14 ex 5.8 (SJ), 8 ex 7.8 (SJ), 17 ex 10.8 (SA), 30 ex 11.8 (SJ), 8 ex 12.8 (SA), >15 ex 14.8 (SA,SJ,BLn)
   23 ex Draven 15.8 (SA), 27 ex 16.8 (SA), 10 ex 18.8 (SA)
Brushane: 11 ex Draven 30.8 (SA)
Småspov: 1 ex Draven 14.8 (SA,SJ,BLn)
Svartsnäppa: 2 juv Draven 1.8 (SA), 2.8 (SA), 1 juv Reningsdammarna Gislaved 6.8 (BG), 1 juv Draven 7.8 (SA), 9.8 (SA), 1 ex 10.8 (BS,WS
   11 ex Draven 11.8 (SJ), 1 ex 12.8 (SA), 3 juv 13.8 (SA), 1 juv 14.8 (SA,SJ,BLn), 2 juv 15.8 (SA), 4 juv str 16.8 (SA), 1 juv 17.8 (SA)
Rödbena: 2 juv Draven 1.8 (SA), 1 juv 2.8 (SA), 3.8 (SA), 1 ex 21.8 (SA)
Gluttsnäppa: 22 ex Draven 10.8 (SA)
Grönbena: >20 ex Draven 12.8 (SA)
Dvärgmås: 1 juv Draven 9.8 (SA)
Havstrut: 2 ad + 1 juv Järanäs 20.8 (SA)
Silvertärna: 1 ad Draven 7.8 (SJ)
Svarttärna: 4 ex varav minst 1 1K Draven 5.8 (SJ), 1 ad + 3 juv 7.8 (SJ), 9.8 (SJ), 4 ex 10.8 (BS,WS), 1 ad + 3 juv 11.8 (SJ,SA)
Turkduva: 4 ex Mellby Reftele 4.8 (SA), 1 ex 9.8 (SA), 2 ex 14.8 (SA), 1 ex 15.8 (SA), 5 ex 16.8 (SA), 1 ex 18.8 (SA), 23.8 (SA),
   2 ex Ölmestad Reftele 25.8 (UE)
Sparvuggla: 1 ex Reftele golfbana 25.8 (UE)
Göktyta: 1 ex Järanäs 20.8 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Unnen 31.8 (WS)
Trädlärka: 3 ex Grustaget Reftelevägen 13.8 (EL)
Gulärla: 10 ex rast Unnaryd 22.8 (WS), >70 ex Svanaholms ängar 29.8 (SA), 40 ex Draven 30.8 (SA)
Citronärla: 1 juv Svanaholms ängar 29.8 (BLn)
Forsärla: 1 hona Strömma Unnaryd 3.8 (WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.8 (SA), 31.8 (BG)
Gransångare: 1 ex Unnaryd 11.8 (WS), 18.8 (WS), 1 ex Väcklinge 30.8 (SA)
Törnskata: 1 häckning Klämman Reftele 1.8 (SA), 1 juv Väcklinge 13.8 (SA), 1 hona Höljeryd Långaryd 14.8 (BS,WS), 
   2 juv Svanaholms ängar 20.8 (SA), 1 hane + 1 juv Väcklinge 21.8 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 12.8 (SA), 1 ad + 2 juv 13.8 (SA), 1 ex Fridsnäs 14.8 (SA,SJ,BLn)
Bändelkorsnäbb: minst 5 ex Mårås Naturreservat Hyltebruk 4.8 (WS), 1 hona 9.8 (EL)
Ortolansparv: 1 ex Svanaholms ängar 25.8 (BLn,SA), 29.8 (SA)

Juli 2011

Sångsvan: 1 par + 5 pull Draven 5.7 (SA)
Bläsand: 1 hane Draven 5.7 (SA), 6.7 (SA), 4 ex 18.7 (SA), 1 ex 23.7 (SA)
Snatterand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 1 ex 5.7 (EL), 10.7 (EL), 1 ex Draven 17.7 (SA), 2 ex 22.7 (SA), 3 ex 24.7 (SA),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 28.7 (EL), 1 hona 31.7 (OEr)
Årta: 2 ex Draven 18.7 (SA), 1 ex 22.7 (SA), 28.7 (SA)
Skedand: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), >10 ex Draven 5.7 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 11.7 (BG), 1 ex 15.7 (EL),
   1 ex honf Reningsdammarna Gislaved 16.7 (BG), 20 ex Draven 24.7 (SA), 1 hona + 3 juv 25.7 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 28.7 (EL
Brunand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL), 16.7 (BG), 18.7 (EL,BG)
Vigg: 1 hona + 2 pull Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL), 7.7 (EL), 10.7 (EL), 3 kullar med 2+2+7 pull 15.7 (EL), 1 hona + 2 pull 16.7 (BG),
   4 kullar med 2+5+7+11 pull Reningsdammarna Gislaved 18.7 (EL), 3 kullar med 8+8+11 ungar 22.7 (BG), 
   5 kullar med 2+3+3+4+8 ungar Reningsdammarna Gislaved 28.7 (EL)
Vaktel: 1 ex spel Ås ängar 3.7 (SJ)
Smålom: 2 ex Loftuddagölen 2.7 (EL), 1 ex överfl Unnen 12.7 (WS), 2 ad + 2 juv Garsjön 28.7 (PEE)
Storlom: 8 ad Harasjön Arnåsholm 16.7 (EL), 1 ad Majsjön 16.7 (EL), 2 ad + 2 juv Bårlången Smålandsstenar 27.7 (PEE), 
   7 ad Fegen Sandvik 30.7 (SA)
Smådopping: 2 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 2 ad (1 på bo) + 1 juv 5.7 (BG), 2 ad på bo 5.7 (EL), 
   1 ad på bo + 1 ad + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL), 1 ex på bo 10.7 (EL), 2 ad (1 på bo) + 1 juv 11.7 (BG), 
   3 ad (1 på bo) + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL), 2 ad 15.7 (EL), 2 ad (1 på bo) 18.7 (EL), 1 par på bo med 2 pull 22.7 (BG),
   1 par på bo med 5 pull Reningsdammarna Gislaved 24.7 (BG), 1 ad 28.7 (EL), 1 par + 4 pull 31.7 (OEr), 3 ad + 4 pull 31.7 (SA)
Svarthakedopping: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 3 ad + 1 juv 5.7 (EL), 1 ad + 1 juv 10.7 (EL), 2 ad + 1 juv 11.7 (BG), 
   2 ad Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL), 1 ad 15.7 (EL), 3 ad + 1 juv 18.7 (EL), 1 ad + 1 + 2 juv 22.7 (BG), 4 ad + 1 juv 28.7 (EL),
   1 par + 2 juv + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 31.7 (SA)
Glada: 1 ex Nennesmo 1.7 (SA), 1 ex Kyrkebol Hestra 12.7 (LD), 1 ex Håkentorp 17.7 (EL), 1 ex Ås ängar 17.7 (EL), 2 ex Draven 17.7 (SA)
   1 ad Teget Reftele 21.7 (SA), 2 ex Draven 24.7 (SA), 1 ad Reftele reningsverk 24.7 (SA), 2 ex Draven 25.7 (SA), 1 ad + 1 juv 29.7 (SA)
Havsörn: 2 ad Draven 5.7 (SA), 1 ad 7.7 (SA), 12.7 (SA), 14.7 (SA), 2 ad 22.7 (SA), 24.7 (SA), 27.7 (SA), 1 ad 28.7 (SA), 
   1 ad + 1 yngre Draven 30.7 (SA)
Brun kärrhök: 1 par Draven 17.7 (EL), 1 hane mattransport 24.7 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Draftinge 3.7 (SAL)
Lärkfalk: 1 ex Draven 17.7 (EL), 20.7 (SA), 1 juv 21.7 (SA), 1 ad + 4 juv 23.7 (SA), 3 ex 24.7 (SA), 1 ex 25.7 (SA), 1 ad 27.7 (SA), 
   1 ex Draven 30.7 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 22.7 (SA)
Rörhöna: 2 ad Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 1 ad + 3 pull 7.7 (EL), 2 ad 10.7 (EL), 1 ad 13.7 (EL), 1 pull 18.7 (EL), 
   1 ad + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 22.7 (BG), 1 juv 28.7 (EL), 31.7 (OEr,SA)
Sothöna: 1 ad + 1 pull Draven 1.7 (SA), 9 ad + 10 juv Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL), 4 juv Draven 27.7 (SA)
Strandskata: 1 ad + 2 pull Kvinnaholme Unnen 4.7 (WS), 2 ex ivrigt varande Placell Gislaved 4.7 (LGH), 2 ad + 1 juv 28.7 (LGH),
   1 ad Weland Gislaved 3.7 (OEr)
Mindre strandpipare: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL), 1 par kraftigt varnande Grustaget vid Reftelevägen 9.7 (EL), 
   1 juv Draven 24.7 (SA), 1 ad 27.7 (EL), 2 ad 29.7 (SA)
Större strandpipare: 4 ex Draven 24.7 (SA), 1 juv 27.7 (EL), 2 ex 28.7 (SA), 2 ad 30.7 (SA)
Kustpipare: 3 ad Draven 23.7 (SA), 1 ad 28.7 (SA), 29.7 (SA), 30.7 (SA)
Kustsnäppa: 1 ex Draven 22.7 (BLn), 1 ad 23.7 (SA), 24.7 (SA)
Småsnäppa: 1 ad Draven 23.7 (SA)
Mosnäppa: 1 ex Draven 27.7 (EL), 28.7 (SA), 2 ad 29.7 (SA)
Spovsnäppa: 1 ad Draven 17.7 (SA), 3 ad Reningsdammarna Gislaved 18.7 (EL,BG), 1 ad Draven 22.7 (SA), 4 ad 23.7 (SA), 24.7 (SA)
Kärrsnäppa: 25 ad Draven 22.7 (SA), 35 ad 23.7 (SA), 12 ad 26.7 (SA), 11 ad 27.7 (SA), 17 ad 28.7 (SA)
Myrsnäppa: 5 ex Draven 22.7 (BLn)
Myrspov: 1 ad Väcklinge 19.7 (SA)
Svartsnäppa: 2 ex Draven 17.7 (EL), 1 ex 18.7 (SA), 4 ex 22.7 (SA), 6 ex 23.7 (SA), 5 ex 24.7 (SA), 1 ex 25.7 (SA), 1 ad 26.7 (SA),
   1 juv Draven 27.7 (EL,SA), 6 ex 28.7 (SA), 1 juv 29.7 (SA), 1 ex 30.7 (SA), 1 juv 31.7 (SA)
Rödbena: 4 ex Draven 6.7 (SA), 1 ex 18.7 (SA), 1 juv 24.7 (SA), >5 ex 27.7 (EL)
Gluttsnäppa: >10 ex Draven 27.7 (EL), 25 ex 28.7 (SA)
Grönbena: 50 ex Draven 22.7 (SA), 50 ex + 17 str 23.7 (SA), 40 ex 24.7 (SA), 50 ex 26.7 (SA)
Silltrut: 1 ex Unnehallar Unnen 1.7 (WS)
Havstrut: 1 ad + 1 juv Fegen Sandvik 28.7 (PEE), 30.7 (SA)
Fisktärna: 3 par matande ungar Unnehallar Unnen 4.7 (WS), 2 ungar flygga Draven 20.7 (SA), 2 par med 2+2 juv 21.7 (SA), 8 juv 24.7 (SA)
Svarttärna: 1 ad Draven 1.7 (SA), 2 ad 4.7 (SA), 1 ex 6.7 (SA), 17.7 (EL), 2 ad 19.7 (SA), 1 ad 20.7 (SA), 2 ad 22.7 (SA), 
   2 ad + 1 juv Draven 24.7 (SA), 1 ad 26.7 (SA), 27.7 (SA), 28.7 (SA), 1 ad + 1 juv 29.7 (SA), 30.7 (SA)
Turkduva: 4 ex Mellby Reftele 6.7 (SA), 1 ex 22.7 (SA), 23.7 (SA), 25.7 (SA), 26.7 (SA), 6 ex 27.7 (SA), 8 ex 28.7 (SA), 2 ex 29.7 (SA)
   1 ex Väcklinge 29.7 (SA), 1 ex Mellby 31.7 (SA)
Berguv: 1 ungkull Lövåsa berg 22.7 (SA)
Kattuggla: 1 ungkull Väcklinge 14.7 (SA), 1 ex Bråarp Anderstorp 31.7 (SA)
Nattskärra: 1 ex spel 500 m S Reningsverket Gislaved 6.7 (EL), 1 ex spel Bäckshultsvägen Gislaved 13.7 (LGH)
Trädlärka: 1 ex sj Grustag vid Villstad Kyrka 3.7 (SJ), 2 ad + 3 juv 16.7 (EL)
Gulärla: 2 ex Draven 4.7 (SA), 1 par Svanaholms ängar 11.7 (WS), 1 juv Draven 23.7 (SA), 2 juv 24.7 (SA)
Forsärla: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 11.7 (BG), 1 ex Fridsnäs 12.7 (SA), 23.7 (SA), 1 hane Sågverket Smålandsstenar 30.7 (SA)
Busksångare: 1 ex sj Åtterås ängar 1.7 (EL)
Törnskata: 1 hane Gungsedungevägen Nennesmo 2.7 (SA), 1 hane på hygge Loftuddagölen 2.7 (EL), 
   1 hane Grustaget vid Reftelevägen 3.7 (LGH), 1 hane 500 m O Västbo skyttecentrum 9.7 (EL), 1 hane Tallberga 11.7 (WS),
   2 ad + minst 2 juv Grustaget vid Reftelevägen 28.7 (LGH), 1 par + 3 juv + 1 ad hona + 2 juv 31.7 (OEr), 
   2 hanar Flahult Anderstorp 31.7 (SA)
Bändelkorsnäbb: minst 4 ex (hane,hona,2 juv) Mårås Hyltebruk 30.7 (SA)
Stenknäck: 1 ex Kvarnagård Kållerstad 22.7 (AAn)

Juni 2011

Grågås: >2000 ex Draven 19.6 (SA), 24.6 (SA)
[Mandarinand]: 1 hane Dalen Gislaved 9.6 (LGH)
Bläsand: 1 hane Draven 18.6 (SA), 19.6 (SA), 2 hanar 24.6 (SA), 1 hane 25.6 (SA), 2 hanar 26.6 (SA)
Snatterand: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 1 hane 3.6 (EL), 1 par 4.6 (BG), 6.6 (BG), 1 hane 8.6 (EL), 2 ex Draven 17.6 (SA)
   1 hane Draven 19.6 (SA), 4 ex 24.6 (SA)
Årta: 1 hane Draven 11.6 (SA), 15.6 (SA)
Skedand: 5 hanar Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 7 hanar 3.6 (EL), 3 hanar 8.6 (EL), 2 hanar + 1 hona 11.6 (EL), 2 hanar 14.6 (EL)
   3 ex Draven 15.6 (BS,WS), 1 hane + 1 par Reningsdammarna Gislaved 16.6 (BG), 1 hane + 2 honor 18.6 (EL), 20 ex Draven 19.6 (SA),
   20 ex Draven 24.6 (SA), 1 hane + 1 hona Reningsdammarna Gislaved 28.6 (BG), 1 hona 30.6 (EL)
Brunand: 1 hane Draven 6.6 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 8.6 (EL), 11.6 (EL), 4 hanar + 1 hona Draven 11.6 (SA),
   1 hane Reningsdammarna Gislaved 14.6 (EL), 16.6 (BG), 2 hanar 19.6 (BG), 4 hanar Draven 19.6 (SA), 24.6 (SA), 3 hanar 28.6 (SA)
Vigg: 1 hona + minst 5 pull Draven 11.6 (SA), 1 hona + 8 pull 24.6 (SA)
Vaktel: 1 ex spel Ås skola 3.6 (SJ), 1 ex spel Svanaholms ängar 6.6 (SA), 10.6 (VFK), 1 ex spel Ås ängar 10.6 (VFK), 
   1 ex spel Jonsbo äng 11.6 (SJ), 2 ex spel N.Bolmen 12.6 (SJ)
Smålom: 1 par Loftuddagölen 4.6 (EL)
Storlom: 2 ex Assbrunnen 19.6 (BG,HG)
Smådopping: 2 ad + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 1 ad + 2 pull 3.6 (EL), 1 par + 2 pull 4.6 (BG), 8.6 (EL), 
   2 ad + 2 pull Reningsdammarna Gislaved 11.6 (EL), 12.6 (BG), 16.6 (BG), 1 ad 18.6 (EL), 2 ad 26.6 (SA), 3 ad varav 2 på bo 27.6 (EL),
   2 ad (1 på bo) Reningsdammarna Gislaved 28.6 (BG), 2 par på och vid bo 30.6 (EL)
Svarthakedopping: 5 ex varav 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 3.6 (EL), 6 ad + 1 pull 4.6 (BG), 4 ad + 1 pull 8.6 (EL)
   5 ad + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 11.6 (EL), 12.6 (BG), 4 ad + 1 pull 14.6 (EL), 16.6 (BG), 18.6 (EL), 3 ad 26.6 (SA),
   4 ad + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 27.6 (EL), 3 ad + 1 juv 28.6 (BG), 30.6 (EL)
Glada: 1 ex Draven 1.6 (SA), 2 ex Väcklinge 2.6 (SA), 1 ex 4.6 (SA), 1 ex Draven 5.6 (SA), 1 ex Väcklinge 7.6 (EL), 1 ex Draven 9.6 (SA)
   1 ex Draven 11.6 (SA), 1 ex med byte 12.6 (SA), 1 ex med byte till troligt bo Ås ängar 12.6 (SJ), >2 ex Draven 15.6 (BS,WS),
   2 ex N.Bolmen 15.6 (BS,WS), 1 ex med bytestransport Draven 17.6 (SA), 1 ex Åtterås ängar 18.6 (SA), 2 ex Draven 19.6 (SA),
   1 ex Björnaryd Långaryd 19.6 (BS,WS), 1 ad Draven 24.6 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 24.6 (SA), 1 ex Draven 25.6 (SA), 26.6 (SA),
   1 ex Åtterås ångar 26.6 (BG,HG)
Havsörn: 1 ad Draven 5.6 (SA), 2 ad 13.6 (SA), 2 ad 15.6 (EL), 1 ad 23.6 (SJ), 1 ad + 1 yngre 24.6 (SA), 1 yngre 25.6 (SA), 1 ad 30.6 (SA)
Brun kärrhök: 1 hane Sunnaryd 4.6 (SA), 1 hane N.Bolmen 15.6 (BS,WS), 1 par med byte till bo Draven 17.6 (SA), 19.6 (SA), 
   1 hane Svanaholms ängar 24.6 (SA), 1 hane N.Bolmen 26.6 (BS,WS), 2 ex Draven 26.6 (BS,WS)
Blå kärrhök: 1 ex 2K Draven 19.6 (SA)
Ängshök: 1 hona Draven 17.6 (SA)
Duvhök: 1 ex med bytestransport Åtterås ängar 18.6 (SA)
Tornfalk: 1 ex Draven 21.6 (SA)
Lärkfalk: 1 ex rop Vä Reftele 6.6 (SA), 1 ex överfl Unnaryd 8.6 (WS), 1 ex Draven 9.6 (SA), 1 ex med byte till bo 12.6 (SA), 1 ex 15.6 (SA)
   2 ex Draven 17.6 (SA), 1 ex 18.6 (SA), 1 par m ungar i bo 19.6 (SA), 1 ex 23.6 (SJ,SA), 24.6 (SA), 4 ex 25.6 (SA), 1 ex 25.6 (BS,WS)
Vattenrall: 2 ex spel Källstorp Draven 8.6 (SA), 1 ex spel Vassviken N.Bolmen 10.6 (VFK), 1 ex spel Draven 11.6 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 6.6 (SA), 11.6 (SA), 7 ex spel 20.6 (BLn), 1 ex spel 28.6 (SA)
Kornknarr: 1 ex spel Åtterås ängar 4.6 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.6 (BG), 1 ad på bo + 3 pull 11.6 (GLq,EL), 1 ex på bo 14.6 (EL), 1 ex + 1 ex på bo 16.6 (BG) 
   2 ad + 3 pull Reningsdammarna Gislaved 18.6 (EL), 2 ex (1 ex på bo) (BG), 1 ad + 1 pull 26.6 (SA), 2 ad + 1 pull 27.6 (EL), 1 ad 30.6 (EL)
Sothöna: 3 ungkullar Reningsdammarna Gislaved 4.6 (BG), minst 5 ungkullar 11.6 (EL), 1 ex Draven 15.6 (BS,WS), 3 ex 26.6 (BS,WS)
Trana: 110 ex N.Bolmen 15.6 (BS,WS)
Strandskata: 1 ex Placell Gislaved 5.6 (ALK,AKA), 1 ex Strandvallen Unnaryd 8.6 (WS), 1 ex Kommunförrådet Gislaved 10.6 (AW),
   1 ex Strandvallen Unnaryd 11.6 (WS), 1 ex Gislaved 13.6 (EL), 1 ex Draven 23.6 (SJ)
Mindre strandpipare: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 1 ex 3.6 (EL), 4.6 (BG), 3 ex 11.6 (EL), 4 ex 12.6 (BG), 2 ex 14.6 (EL),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 16.6 (BG), 16.6 (EL), 26.6 (SA), 1 ex Fållinge flygplats 26.6 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 27.6 (EL)
   1 ex varnande Reningsdammarna Gislaved 30.6 (EL)
Brushane: 2 hanar spel Draven 11.6 (SA), 20 hanar 19.6 (SA)
Svartsnäppa: 4 ex str mot S Draven 11.6 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 12.6 (BG), 1 ex str mot SV Unnaryd 14.6 (WS),
   6 ex Draven 19.6 (SA), 1 ex str SV 23.6 (SA), 1 ex 25.6 (SA)
Rödbena: 4 ex Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 2 par Draven 1.6 (SA), 3 par 2.6 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.6 (BG), 3 ex 8.6 (EL), 2 ex Unnen 11.6 (WS), 3 ex Draven 15.6 (BS,WS),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 16.6 (BG), 3 par Draven 19.6 (SA), 1 ex Draven 26.6 (BS,WS), 3 ex Reningsdammarna Gislaved 30.6 (EL)
Gluttsnäppa: 1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 8.6 (EL), 11.6 (EL)
Grönbena: 7 ex varav 3 ex spel Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL)
Dvärgmås: 1 ex 2K Draven 2.6 (SA)
Skrattmås: ca 1000 par med många flygga ungar Draven 24.6 (SA), minst 25 ungar kläckta Unnarydsviken 28.6 (BS,WS)
Fisktärna: 1 par häckande Unnen 11.6 (WS)
Småtärna: 3 ex Draven 8.6 (SA,SJ,BLn,CH)
Svarttärna: 1 ex Draven 1.6 (SA), 2.6 (SA), 2 ex 8.6 (SA,SJ,BLn,CH), 9.6 (SA), 2 ex matade ungar 12.6 (SA), 2 ex 15.6 (BS,WS),
   1 ex Draven 17.6 (SA), 18.6 (SA), 2 ex 19.6 (SA), 23.6 (SJ), 24.6 (SA), 25.6 (SA), 3 ex 26.6 (BS,WS)
Turkduva: 2 ex Mellby Reftele 6.6 (SA), 8.6 (SA), 4 ex 11.6 (SJ), 1 ex 15.6 (EL), 4 ex 19.6 (SA), 2 ex 21.6 (JJ), 4 ex 29.6 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 6.6 (SA), 28.6 (SA)
Hornuggla: 1 ungkull Åtterås ängar 4.6 (SA), 1 ungkull Kinnaberg Draven 4.6 (SA), 10.6 (SA), 1 ungkull Teget Reftele 24.6 (SJ),
   1 ungkull Bäckegård Draftinge 24.6 (SJ)
Nattskärra: 3 ex spel Nennesmo-Gislaved 4.6 (LGH), 1 ex spel Nennesmo 6.6 (SA), 11.6 (LGH,EL), 1 ex spel Gyllenfors Gislaved 12.6 (LGH)
   flera ex spel N Mossebosjön Hestra 12.6 (LBc), 1 ex spel Knorte mosse Ås 16.5 (SJ), 24.6 (EW)
Göktyta: 1 ex Barkhult Reftele 2.6 (OEr), 1 ex Järanäs bokskog 4.6 (SA), 1 ex Båraryd 4.6 (OEr)
Mindre hackspett: 1 ex trum Väcklinge 16.6 (SA)
Gulärla: 1 ex Draven 1.6 (SA), 3 ex 12.6 (SA), 2 ex N.Bolmen 15.6 (BS,WS), 1 ex Draven 26.6 (BS,WS)
Forsärla: 1 ex Kvarnån N Draven 12.6 (SA), 1 juv Bolån Kalvsjön S.Hestra 18.6 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 28.6 (BG), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 30.6 (EL)
Engelsk sädesärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 16.6 (BG)
Näktergal: 1 ex sj Svanaholms ängar 3.6 (SJ), 6.6 (SA)
Svart rödstjärt: 1 hane sj Gislaveds Betongindustri 5.6 (LGH,EL), 1 ex sj 6 - 10.6 (AW), 1 ex Dalen Gislaved 9.6 (LGH),
   1 ex 2K hane sj Sågverket Smålandsstenar 11.6 (SA), 1 hane sj Gamla Sågen Hyltebruk 12.6 (BEm), 1 ex sj Elajo Gislaved 30.6 (Ulf Larsson)
Rödvingetrast: 1 ex sj Gislaved 23.6 (LGH)
Sävsångare: 1 ex sj Draven 1.6 (SA), 2 ex sj Vassviken N.Bolmen 6.6 (SA), 2 ex sj Källstorp Draven 8.6 (SA), 1 ex sj Färgån 10.6 (OG),
   2 ex sj Vassviken N.Bolmen 10.6 (VFK), 2 ex sj Draven 10.6 (VFK), 1 ex sj 12.6 (SA), 10 ex sj 20.6 (BLn), 1 ex sj 25.6 (SA)
Busksångare: 1 ex sj Åtterås ängar 18.6 (SJ,SA), 19.6 (SJ,BG,HG), 20.6 (EL,GL), 22.6 (LGH,SJ), 24.6 (SJ,EW), 26.6 (SA), 27.6 (BG,HG)
   1 ex sj Åtterås ängar 30.6 (Svalan)
Kärrsångare: 1 ex sj Fridsnäs Draven 9.6 (SJ), 1 ex sj Fållinge Smålandsstenar 11.6 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Järanäs bokskog 4.6 (SA)
Törnskata: 1 hane Högsberg Anderstorp 10.6 (LGH), 1 hane 500 m O Västbo Skyttecentrum 12.6 (EL), 1 hona Väcklinge 12.6 (SA),
   1 hane Sävsås Unnaryd 15.6 (BS,WS), 1 hane Väcklinge + 1 hona Fridsnäs 19.6 (SA)
Stenknäck: 1 ex Järanäs bokskog 4.6 (SA)

Maj 2011

Sångsvan: 1 ex på bo Vällemad 13.5 (BS,WS), 1 ex ruvande Draven 17.5 (SA)
Spetsbergsgås: 2 ex Åbykrysset 13.5 (SJ), 1 ex Draven 17.5 (SA), 2 ex 18.5 (SA), 1 ex 21.5 (SA)
Bläsgås: 2 ad + 1 2K Draven 14.5 (SJ), 2 ex 21.5 (SA)
Fjällgås: 4 ex Draven 1.5 (BLn,SJ), 3.5 (BG,HG), 5.5 (BS,WS)
Grågås: 3 par m dunungar Jällunden 13.5 (BS,WS), minst 3 ungkullar Draven 18.5 (SA), >750 ex 21.5 (SA), 
   1 par + 3 pull Bökkullens hamn 21.5 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 11.5 (VFK), 17.5 (SA), 19.5 (SA), 20.5 (SA), 4 ex 21.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.5 (BG),
   3 ex Draven 22.5 (SA,SJ), 5 ex 23.5 (SA)
[Mandarinand]: 1 hane Dalen Gislaved 31.5 (AW,EL)
Bläsand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 16.5 (BG), 1 par Draven 17.5 (SA), 21.5 (SA), 4 hanar Reningsdammarna Gislaved 31.5 (SA)
Snatterand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 1 par 7.5 (EL), 16.5 (BG), 19.5 (BG), 23.5 (BG,EL), 26.5 (BG), 30.5 (EL)
Stjärtand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 29.5 (BG), 30.5 (EL)
Årta: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 19.5 (BG,GLq), 1 par 21.5 (BG), 23.5 (EL,BG), 1 par Draven 29.5 (SA), 31.5 (SA)
Skedand: 6 par Reningsdammarna Gislaved 5.5 (EL), 7.5 (EL), 6 ex Draven 20.5 (BS,WS), 9 hanar + 1 hona 21.5 (SA), 
   7 hanar + 4 honor Reningsdammarna Gislaved 26.5 (EL), 5 hanar + 2 honor 31.5 (SA)
Brunand: 3 hanar Draven 22.5 (SA,SJ)
Vigg: 53 par Reningsdammarna Gislaved 26.5 (EL)
Småskrake: 2 par + 1 hona Järanäs hamn 29.5 (SA)
Smålom: 1 ex Össjön Hestra 8.5 (LBc)
Storlom: 1 par Flaten 22.5 (SA)
Smådopping: 2 ex varav 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 5.5 (EL), 7.5 (EL), 3 ex varav 1 par på bo 16.5 (BG), 
   4 ex 1 par på bo Reningsdammarna Gislaved 19.5 (BG,GLq), 1 par på bo 23.5 (BG,EL), 1 par + 1 pull 26.5 (EL), 3 ad + 2 pull 30.5 (EL)
Svarthakedopping: 3 ex Reningsdammarna Gislaved varav 1 ex spel 5.5 (BS,WS), 3 ex 7.5 (EL), 15.5 (BG), 6 ex varav 1 par på bo 19.5 (BG)
   6 ex varav 1 par på bo Reningsdammarna Gislaved 23.5 (BG,EL), 1 par på bo + 1 par parningsspel 26.5 (EL), 5 ex varav 1 par på bo 30.5 (EL
Glada: 1 ex Färgån 9.5 (WS), 1 ex Nennesmo 15.5 (PM), 1 ex Draven 20.5 (BS,WS), 21.5 (SA), 1 ex Ås ängar 22.5 (SA)
Havsörn: 1 ad Färgån 9.5 (WS), 1 ad N.Bolmen 15.5 (BS,WS), 1 ad Draven 18.5 (SA), 20.5 (BS,WS), 29.5 (SA)
Brun kärrhök: 1 hona Draven 20.5 (BS,WS), 1 hona Badviken N.Bolmen 21.5 (SA)
Tornfalk: 1 hane på hygge St.Segerstad 13.5 (BS,WS), 1 hona N.Bolmen 15.5 (BS,WS)
Lärkfalk: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG), 1 ex Väcklinge 14.5 (PM), 1 ex Draven 17.5 (SA), 19.5 (SA), 21.5 (SA), 2 ex 23.5 (SA)
   1 ex Draven 25.5 (SA)
Vattenrall: 1 ex Roten 9.5 (BS,WS), 2 ex spel Hunnahall Draven 30.5 (SA)
Rörhöna: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 8.5 (BG)
Sothöna: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 5.5 (BS,WS), 5 par varav 2 ex på bo 7.5 (EL), 3 ex Draven 20.5 (BS,WS), 
   2 ungkullar Reningsdammarna Gislaved 26.5 (EL), 5 ungkullar 30.5 (EL)
Trana: 76 ex N.Bolmen 15.5 (BS,WS), >250 ex Draven 19.5 (SA), 150 ex 20.5 (BS,WS), 75 ex Ås ängar 20.5 (BS,WS)
Strandskata: 2 ex Kyrkan Anderstorp 1.5 (LGH)
Mindre strandpipare: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 2 ex 5.5 (EL), 3 ex 7.5 (EL), 4 ex 16.5 (BG), 3 ex 26.5 (EL), 2 ex 30.5 (EL)
   3 ex Reningsdammarna Gislaved 31.5 (SA)
Mosnäppa: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 16.5 (BG), 1 ex 26.5 (BG)
Brushane: 7 ex spel Draven 17.5 (SA), 3 hanar spel 25.5 (SA)
Småspov: flera ex överfl Reningsdammarna Gislaved 5.5 (BS,WS)
Rödbena: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 4 ex 5.5 (Bs,WS), 7.5 (EL), 2 ex 16.5 (BG), 3 ex Draven 20.5 (BS,WS),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 30.5 (EL), 31.5 (SA)
Gluttsnäppa: 1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 30.5 (EL)
Dvärgmås: 7 ad + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 8.5 (BG,HG,EL), 2 juv 19.5 (BG,GLq)
Skrattmås: ca 25 par på bo Reningsdammarna Gislaved 26.5 (EL)
Svarttärna: 2 ex Draven 12.5 (EL), 3 ex 13.5 (SJ), 2 ex 14.5 (SJ), 4 ex 17.5 (SA), 2 ex 18.5 (SA), 3 ex 20.5 (BS,WS,SA), 21.5 (SA), 
   3 ex Draven 22.5 (SA,SJ), 2 ex 23.5 (SA), 1 ex 25.5 (SA), 28.5 (SA), 2 ex 29.5 (SA), 1 ex 31.5 (SA)
Skogsduva: 1 ex överfl Reningsdammarna Gislaved 5.5 (BS,WS), 1 ex Färgån 21.5 (WS), 1 ex överfl Reningsdammarna Gislaved 26.5 (EL)
   1 ex rop Järanäs bokskog 29.5 (SA)
Turkduva: 1 ex Mellby Reftele 24.5 (SA), 1 ex Reftele 26.5 (SA), 3 ex Mellby Reftele 29.5 (SA), 2 ex 30.5 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop S.Valdshult 16.5 (OG)
Nattskärra: 1 ex spel 500 m S Reningsverket Gislaved 30.5 (EL)
Göktyta: 1 ex rop Väcklinge 11.5 (VFK), 1 ex rop Mjärhult Anderstorp 14.5 (LGH), 1 ex Nennesmo 24.5 (UE)
Mindre hackspett: 1 hona Fridsnäs Draven 1.5 (SJ), 1 ex rop Anderstorps kyrka 10.5 (LGH), 1 hane Fridsnäs 12.5 (EL), 
   1 ex trum Fridsnäs 22.5 (SA,SJ)
Gulärla: 1 ex nordlig Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG), 1 ex nordlig + 1 ex sydlig 4.5 (BG), 25 ex 5.5 (BS,WS),
   1 ex N.Bolmen 15.5 (BS,WS), 30 ex Reningsdammarna Gislaved 16.5 (BG), 20 ex str Draven 21.5 (SA), 
   3 ex nordlig Reningsdammarna Gislaved 23.5 (BG,EL), 1 ex 30.5 (EL)
Engelsk sädesärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 5.5 (EL), 7.5 (EL), 8.5 (BG,HG), 16.5 (BG), 1 ex med föda i näbben 19.5 (BG)
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.5 (BG), 23.5 (BG,EL), 26.5 (BG)
Svart rödstjärt: 1 hona Byås krog 9.5 (BS)
Sävsångare: 2 ex sj Draven 20.5 (SA), 1 ex sj 23.5 (SA), 28.5 (SA), 3 ex sj Hunnahall Draven 30.5 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Skinnebo 15.5 (BS,WS), 1 ex sj Järanäs bokskog 28.5 (BS,WS), 29.5 (SA)
Mindre flugsnappare: 1 ex sj Järanäs bokskog 28.5 (BS,WS), 1 ad hane sj 29.5 (SA)
Törnskata: 1 hane Vårtsjön 29.5 (SA), 1 hane S.Valdshult 29.5 (OG), 1 par Hamra Draven 31.5 (ALK,AKA)
Hämpling: 1 par N.Bolmen 15.5 (BS,WS), 1 par Mossarp Gislaved 22.5 (WS)
Stenknäck: 1 par Järanäs bokskog 29.5 (SA)

April 2011

Mindre sångsvan: 17 ex Reftele 3.4 (SA)
Sångsvan: 1 par bobyggande Draven 17.4 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Draven 18.4 (SA)
Bläsgås: 4 ex Draven 4.4 (SA)
Vitkindad gås: 7 ex str mot O Draven 3.4 (SA)
Gravand: 2 ex Draven 4.4 (SA)
Bläsand: 28 ex Draven 1.4 (SA), 27 ex 3.4 (SA)
Snatterand: 2 hanar + 1 hona Draven 1.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 1 hane Draven 2.4 (SA), 2 hanar + 1 hona 3.4 (SA
   1 hane Draven 5.4 (SA,BLn), 1 par Reningsdammarna Gislaved 12.4 (EL), 13.4 (BG), 14.4 (BG), 1 par Draven 14.4 (SA),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 15.4 (BG), 16.4 (SA,BG), 1 par + 1 hane 17.4 (BG), 1 par Draven 17.4 (SA),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 18.4 (EL,BG), 1 hane Draven 20.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 22.4 (EL), 24.4 (EL),
   1 par Draven 24.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 25.4 (BG,HG), 1 hane Draven 27.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 28.4 (BG
Stjärtand: 1 par Draven 5.4 (SA,BLn), 11.4 (EL)
Årta: 1 par Reningsdammarna Gislaved 14.4 (EL,BG), 1 par Draven 20.4 (SA), 1 ex spel 21.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 22.4 (EL)
   2 ex spel Draven 26.4 (SA), 1 ex spel 28.4 (SA)
Skedand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 1.4 (BG), 3.4 (BG,HG), 2 hanar + 1 hona 4.4 (EL), 5 hanar + 1 hona Draven 4.4 (SA), 
   3 hanar Draven 5.4 (SA,BLn), 3 ex 6.4 (BS,WS), 1 par Reningsdammarna Gislaved 6.4 (BG), 6 hanar + 3 honor Draven 7.4 (SA),
   1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 8.4 (BG), 6 hanar + 2 honor Draven 8.4 (SA), 2 par 9.4 (SA),
   3 hanar + 1 hona Reningsdammarna Gislaved 10.4 (EL), 5 hanar Draven 11.4 (EL), 4 par Reningsdammarna Gislaved 12.4 (EL), 3 par 13.4 (BG
   5 par Reningsdammarna Gislaved 14.4 (EL,BG), 6 hanar + 3 honor Draven 14.4 (SA), 4 par + 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 16.4 (SA)
   4 par Reningsdammarna Gislaved 18.4 (EL,BG), 5 par + 1 hane 20.4 (EL), 6 par 22.4 (EL), 24.4 (EL), 25.4 (BG,HG)
Brunand: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 1.4 (BG), 2.4 (EL), 1 hane Draven 2.4 (SA), 3.4 (SA), 
   1 hane Reningsdammarna Gislaved 3.4 (BG,HG), 2 hanar + 1 hona Agnsjön Hestra 3.4 (OE)
Vigg: 30 ex Reningsdammarna Gislaved 3.4 (BG,HG), 30 par 12.4 (EL), 75 ex 13.4 (BG), 93 ex 16.4 (SA), 112 ex 24.4 (EL)
Sjöorre: 1 par Draven 3.4 (SA), 6.4 (BS,WS), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 6.4 (BG), 7.4 (EL), 1 par Draven 7.4 (SA), 1 hane 8.4 (SA)
   1 nattstr flock Draven 14.4 (SA)
Salskrake: 1 par Draven 2.4 (SA), 2 par 3.4 (SA), 1 hona Agnsjön Hestra 3.4 (OE), 1 par + 1 hona Draven 4.4 (SA), 1 hona 5.4 (SA,BLn), 
Småskrake: 1 hane Draven 1.4 (SA), 3.4 (SA), 4.4 (SA), 2 hanar + 1 hona Badviken N.Bolmen 17.4 (SA), 1 par + 1 hane 22.4 (SA)
Smålom: 1 ex överfl mot O Unnen 24.4 (WS)
Storlom: 1 par Spaden 22.4 (ALK,AKA)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.4 (GLq), 4.4 (ALK), 7.4 (EL), 10.4 (EL), 13.4 (BG), 1 ex bobygge 14.4 (EL), 2 ex 14.4 (BG)
   1 par bobyggande Reningsdammarna Gislaved 16.4 (SA,BG), 3 ex 17.4 (BG), 4 ex,varav 1 par vid bo 18,4 (EL,BG), 3 ex 20.4 (BG),
   1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 22.4 (EL), 2 ex 22.4 (EL), 25.4 (BG,HG)
Svarthakedopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 8.4 (BG), 16.4 (SA), 2 ex 17.4 (BG), 3 ex, varav 1 par parn.spel 18.4 (EL,BG)
   5 ex Reningsdammarna Gislaved 20.4 (BG), 3 ex 22.4 (ALK,AKA), 2 par 22.4 (EL), 5 ex 24.4 (EL), 25.4 (BG,HG)
Svart stork: 1 ex str mot N Strömhult 29.4 (enl BMS-larm)
Glada: 1 ex Ås kyrka 2.4 (SA), 2 ex Draven 2.4 (SA), 1 ex 4.4 (SA), 1 ex överfl Gislaved 9.4 (GL,EL), 1 ex Skalleved Kållerstad 10.4 (LB)
   1 ex Svanaholms ängar 17.4 (SA), 2 ex N.Bolmen 16.4 (Sävsjö FK), 1 ex Skalleved Kållerstad 19.4 (LB), 1 ex Svanaholms ängar 22.4 (SA)
   1 ex Väcklinge 22.4 (SA), 1 ex Draftinge 22.4 (SA), 1 ex Draven 25.4 (SA), 1 ex Holmsjön Långaryd 28.4 (WS)
Havsörn: 1 ad Draven 16.4 (Sävsjö FK), 1 ad Badviken N.Bolmen 17.4 (SA), 1 ad Draven 18.4 (SA), 1 subad 23.4 (SA), 27.4 (SA), 28.4 (SA)
Brun kärrhök: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.4 (BG), 2 par Draven 2.4 (SA), 1 par 6.4 (BS,WS), 1 hona Färgån 13.4 (EL), 
   2 par Draven 25.4 (SA)
Tornfalk: 1 ex Väcklinge 11.4 (SA)
Jaktfalk: 1 ex 2K Draven 25.4 (SA,SJ,BLn)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 21.4 (SA), 24.4 (SA), 4 ex spel 26.4 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 14.4 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.4 (ALK,AKA), 25.4 (BG,HG)
Sothöna: 4 ex Draven 1.4 (SA), 7 ex Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 2 ex 3.4 (BG,HG), 8 ex Draven 3.4 (SA), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 8.4 (BG), 2 ex 11.4 (IJo), 6 ex 12.4 (EL), 4 ex 13.4 (BG), 16.4 (SA), 5 par 18.4 (EL,BG), 3 par 22.4 (EL)
Trana: 142 ex str Draven 2.4 (SA), 1 ex på bo Färgån 13.4 (EL), 90 ex Svanaholms ängar 17.4 (SA), 96 ex Draven 21.4 (SA)
Strandskata: 2 ex Kommunförrådet Gislaved 7.4 (AW), 2 ex Anderstorp 8.4 (LGH), 1 ex 12.4 (SA), 2 ex Kommunförrådet Gislaved 20.4 (AW
   1 ex Unnaryd 20.4 (WS), 2 ex Unnen 22.4 (BS)
Mindre strandpipare: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 16.4 (BG,HG), 17.4 (BG), 20.4 (BG), 2 ex spel 22.4 (EL), 
   2 ex Grustaget Reftelevägen 23.4 (EL), 1 ex Sågverket Smålandsstenar 25.4 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 25.4 (BG,HG), 28.4 (BG)
Större strandpipare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 11.4 (IJo)
Brushane: 1 hane SVanaholms ängar 17.4 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex spel Draven 26.4 (SA)
Dubbelbeckasin: 1 ex spel Draven 28.4 (SA)
Rödspov: 1 ex Draven 20.4 (BLn,SA)
Småspov: 1 ex str Unnaryd 28.4 (WS)
Rödbena: 1 ex Draven 3.4 (SA), 6.4 (BS,WS), 3 ex 7.4 (SA), 2 par 8.4 (SA), 3 par 9.4 (SA), 14.4 (SA), 2 ex spel 21.4 (SA),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.4 (EL), 25.4 (BG,HG), 2 ex spel Draven 26.4 (SA)
Skogsduva: 1 ex Mellby Reftele 12.4 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Bägaryd Reftele 11.4 (LB), 1 ex rop Väcklinge 26.4 (SA)
Göktyta: 1 ex Fridsnäs 16.4 (Sävsjö FK), 1 ex rop Grustaget Reftelevägen 23.4 (EL), 1 ex S.Valdshult Hestra 26.4 (OG)
Mindre hackspett: 1 ex rop+trum Väcklinge 9.4 (SA), 11.4 (SA), 1 ex rop+trum Tennisbanan Gislaved 16.4 (EL), 
   1 hane Fridsnäs 16.4 (sävsjö FK), 2 ex rop+trum 18.4 (SA), 1 ex trum Badviken N.Bolmen 22.4 (SA), 
   1 ex rop N.Kyrkogården Anderstorp 22.4 (LGH), 1 ex rop Fridsnäs 22.4 (SA), 1 ex rop Väcklinge 22.4 (SA), 1 hona Gislaved 24.4 (EL)
   1 ex rop Fridsnäs 25.4 (SA), 1 ex rop Hamra 25.4 (SA)
Gulärla: 1 ex Draven 25.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 28.4 (BG), 1 ex nordlig 30.4 (BG)
Forsärla: 1 ex Mofors damm Anderstorp 2.4 (LGH), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 4.4 (ALK), 14.4 (EL), 1 ex 18.4 (EL), 
   1 ex Strömma Unnaryd 27.4 (WS)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Sågverket Smålandsstenar 25.4 (SA)
Ringtrast: 1 ex Fjällandsnäs Unnaryd 4.4 (BS,WS), 1 hane Kyrkebol Hestra 15.4 (LD), 1 hane Bjärsved Hestra 16.4 (SA)
Gransångare: 3 ex sj Draven 3.4 (SA), 1 ex 5.4 (SA,BLn), 1 ex 9.4 (SA), 1 ex sj Solsjö Bolmen 14.4 (Gunilla Lönnegren-Wikensten),
   1 ex sj Norbergs Hestra 16.4 (SA), 2 ex sj Badviken N.Bolmen 17.4 (SA), 1 ex sj Hamra 18.4 (SA), 2 ex sj Gislaved 24.4 (EL),
   1 ex sj Unnaryd 27.4 (WS), 1 ex sj Hunnahall Draven 28.4 (SA)
Lövsångare: 1 ex sj Solsjö Bolmen 14.4 (Gunilla Lönnegren-Wikensten)
Varfågel: 1 ex Draven 1.4 (SA), 1 ex Solsjö Bolmen 17.4 (Gunilla Lönnegren-Wikensten)
Råka: 1 ad Flahultasjön 3.4 (SA), 1 ex Dye Reftele 10.4 (SA)
Steglits: 1 ex str Draven 2.4 (SA), 1 ex Flahultasjön 3.4 (SA), 1 ex str Väcklinge 16.4 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 17.4 (SA)
Snösparv: 1 ex Draven 3.4 (SA)

Mars 2011

Mindre sångsvan: 3 ex N.Bolmen 14.3 (SJ), 15.3 (EL), 7 ex str mot O Draven 20.3 (SA), 2 ad 22.3 (SA), 9 ad 23.3 (SA), 3 ad 24.3 (SA),
   2 ad Draven 27.3 (SA), 14 ex 28.3 (SA)
Sångsvan: 74 ex Svanaholms ängar 13.3 (SA), 105 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS), 54 ex Reningsdammarna Gislaved 25.3 (BG), 56 ex 26.3 (OE)
Sädgås: 300 ex N.Bolmen 8.3 (EL), 380 ex Svanaholms ängar 13.3 (SA), 430 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS), >500 ex 15.3 (EL), 220 ex 19.3 (SA)
   370 ex Svanaholms ängar 20.3 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Draven 6.3 (SA), 7.3 (BS,WS), 3 ex Svanaholms ängar 13.3 (SA), 1 ex 15.3 (EL), 1 ex Draven 26.3 (SA), 27.3 (SA)
   1 ex Draven 30.3 (SA)
Bläsgås: 17 ex Svanaholms ängar 13.3 (SA), 1 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS), 9 ex 15.3 (EL), 2 ex 19.3 (SA), 6 ex 22.3 (IJo), 13 ex 23.3 (SJ)
Grågås: 350 ex Svanaholms ängar 19.3 (SA)
Kanadagås: 610 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS)
Vitkindad gås: 1 ex Svanaholms ängar 13.3 (SA), 15.3 (EL)
Gräsand: 400 ex Draven 27.3 (SA), ca 340 ex N.Bolmen 28.3 (BS,WS)
Brunand: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 28.3 (BG,EL), 30.3 (BG)
Småskrake: 1 hane Draven 27.3 (SA), 30.3 (SA)
Glada: 1 ex Färgaryds kyrka 13.3 (OG), 1 ex Ås kyrka 15.3 (EL), 19.3 (SA),1 ex Svanaholms ängar 19.3 (SA), 2 ex Draven 19.3 (SA),
   1 ex Svanaholms ängar 20.3 (SA), 1 ex Draven 20.3 (SA), 24.3 (SA), 2 ex Draftinge 26.3 (SAL), 1 ex Draven 26.3 (SA), 27.3 (SA),
   1 ex Draftinge 27.3 (SA), 2 ex N.Bolmen 28.3 (BS,WS)
Havsörn: 1 ad Draven 5.3 (SA), 2 ad Svanaholms ängar 6.3 (SA), 1 subad Draven 8.3 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 13.3 (SA),
   1 ad Draven 19.3 (SA), 20.3 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 20.3 (SA), 1 subad 22.3 (SA), 1 ad Draven 27.3 (SA), 
   1 ad N.Bolmen 28.3 (BS,WS) 
Kungsörn: 1 juv Flahult Sporda 5.3 (SA), 1 juv Draven 19.3 (SA), 1 subad Kållerstad 29.3 (LB)
Stenfalk: 1 hane Draven 19.3 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 23.3 (SA)
Sothöna: 42 ex Reningsdammarna Gislaved 28.3 (BG,EL), 1 ex Draven 30.3 (SA), 2 ex 31.3 (SA)
Trana: 70 ex str NV Hestra 26.3 (OE), 120 ex str NV Unnaryd 27.3 (BS,WS), 165 ex str mot N Smålandsstenar 27.3 (PEE), 
   280 ex str mot N Kållerstad 27.3 (AAn)
Strandskata: 2 ex Kommunförrådet Gislaved 24.3 (AW), 25.3 (EL)
Rödbena: 1 ex Draven 29.3 (EL)
Skogsduva: 5 ex Mellby Reftele 12.3 (SA), 1 ex str mot N N.Bolmen 14.3 (BS,WS), 1 ex Draven 19.3 (SA)
Berguv: 1 ex rop Kyrkebol Hestra 1.3 (LD), 1 ex Lövåsa berg 23.3 (VFK)
Sparvuggla: 1 ex spel Kyrkebol Hestra 2.3 (LD), 1 ex spel Fryebo Anderstorp 2.3 (SA), 1 ex spel Valdshult 2.3 (LBc)
Kattuggla: 2 ex rop Kyrkebol Hestra 1.3 (LD), 1 ex rop Reftele 1.3 (PM), 2 ex Strömhult Långaryd 5.3 (BS,WS), 1 ex rop Väcklinge 5.3 (SA)
   1 ex rop Anderstorp 12.3 (LGH), 1 ex Gislaved 14.3 (EL), 1 ex rop Saraböke 16.3 (OG), 22.3 (OG)
Jorduggla: 1 ex Draven 11.3 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex rop Billarp Ås 26.3 (SA)
Forsärla: 1 ex Svanaholms ängar 13.3 (Gunilla Lönnegren-Wikensten), 1 ex Draven 19.3 (SA), 20.3 (SA)
Strömstare: 1 ex Nissafors Bruk 12.3 (SA), 2 ex Valån Hestra 28.3 (OG)
Varfågel: 1 ex Draven 6.3 (SA), 8.3 (EL), 25.3 (SA), 29.3 (SA), 30.3 (SA), 31.3 (SA)
Råka: 1 ad Svanaholms ängar 5.3 (SA), 1 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS), 15.3 (EL), 2 ex Draven 15.3 (EL), 1 ex 2K Väcklinge 24.3 (SA)
Steglits: 1 ex Unnaryd 17.3 (BS,WS), 18.3 (BS,WS), 2 ex Hasselgatan Gislaved 26.3 (EL)
Stenknäck: 6 ex Saraböke Hyltebruk 22.3 (OG)
Snösparv: 2 ex str Flahult Sporda 5.3 (SA), 1 ex Draven 19.3 (SA)

Februari 2011

Sädgås: 6 ex N.Bolmen 6.2 (SJ), 8 ex 11.2 (BS,WS)
Grågås: 1 ex Ås ängar 5.2 (SA), 2 ex Draven 5.2 (SA), 2 ex N.Bolmen 5.2 (SJ), 1 ex Draven 6.2 (SJ), ca 30 ex N.Bolmen 9.2 (SJ),
   2 ex N.Bolmen 11.2 (BS,WS), 1 ex Färgån 22.2 (BS,WS), 2 ex Draven 26.2 (SA)
Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 2.2 (EL), 13.2 (SJ), 18.2 (EL), 27.2 (EL)
Salskrake: 1 hona Färgån 27.2 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 5.2 (SA), 1 subad N.Bolmen 5.2 (SJ), 2 ad 16.2 (BS,WS), 1 ad Bjärsved Hestra 19.2 (SA), 1 subad Draven 20.2 (SA)
Fjällvråk: 1 ex N.Bolmen 3.2 (SJ), 2 ex Ås ängar 5.2 (SA), 1 ex N.Bolmen 5.2 (SJ), 1 ex Svanaholms ängar 13.2 (SA), 16.2 (BS,WS), 22.2 (EL
   1 ex Draven 22.2 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 27.2 (SJ)
Kungsörn: 1 ad Svanaholms ängar 5.2 (SA), 1 subad + 1 juv Bjärsved Hestra 12.2 (SA), 1 ex 1K+ Svanaholms ängar 16.2 (BS,WS),
   1 subad + 1 juv Bjärsved Hestra 19.2 (SA)
Ringduva: 1 ex spel Gislaved 24.2 (EL)
Sparvuggla: 1 ex rop Fryebo Anderstorp 26.2 (LGH), 28.2 (EL)
Kattuggla: 1 ex rop Saraböke Hyltebruk 21.2 (OG), 1 ex rop Amfrebo Hyltebruk 21.2 (BT)
Hornuggla: 1 ex rop Väcklinge 12.2 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop Landeryd 9.2 (BE)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 13.2 (SJ), 1 ex Rydöbruk 27.2 (SA)
Rödhake: 1 ex sj Ågatan Reftele 7.2 (AAn)
Stare: 10 ex Sporda 23.2 (Gunilla Lönnegren-Wikensten)

Januari 2011

Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 2.1 (BG), 3.1 (EL), 8.1 (SA), 18.1 (EL), 24.1 (EL)
Orre: 12 ex Simmarydsnäs 15.1 (AAn)
Havsörn: 1 ad Draven 1.1 (SA), 1 subad 30.1 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Ås kyrka 9.1 (SA), 23.1 (SA)
Kungsörn: 1 ad Draven 1.1 (SA)
Sothöna: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 2.1 (BG), 3.1 (EL)
Berguv: 1 ex rop Lövåsaberget 30.1 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop Motorbanan Anderstorp 30.1 (SA)
Mindre hackspett: 4 ex Hasselgatan Gislaved 13.1 (EL)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.1 (BG), 3.1 (EL), 8.1 (SA), 18.1 (EL), 1 ex Hensjö damm 22.1 (AAn), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 23.1 (SJ), 24.1 (EL)
Rödhake: 1 ex Hyltebruk 3.1 (OG)
Svarthätta: 1 hona Hyltebruk 30.1 (OG)
Snösparv: 1 ex Draven 23.1 (SA)