Intressanta obsar 2012

December 2012

Knölsvan: 87 ex str i flera flockar S.Valdshult 8.12 (OG), ca 20 ex str Hattakull Kållerstad 9.12 (LB), 14 ex str mot S Gislaved 9.12 (EL),
   28 ex str Väcklinge 9.12 (SA), 14 ex str Mellby Reftele 9.12 (SA)

Sångsvan: >50 ex str Lövåsaberget 1.12 (SA), 68 ex Svanaholms by 2.12 (SA)
Sädgås: 168 ex str Draven 2.12 (SA), 300 ex + 37 str Svanaholms ängar 2.12 (SA), 51 ex str Källerudd 2.12 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Svanaholms ängar 2.12 (SA), 1 ex N.Bolmen 31.12 (SJ)
Bläsgås: 1 ex str Draven 2.12 (SA), 1 ex 2K+ Svanaholms ängar 2.12 (SA)
Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 13.12 (EL)
Vigg: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 26.12 (SA)
Gråhäger: 1 ex str mot S Väcklinge 23.12 (SA)
Havsörn: 1 ad + 1 subad Draven 2.12 (SA), 1 ad + 1 subad Svanaholms ängar 2.12 (SA), 1 ad str L.Segerstad 9.12 (SA), 
   2 ad Draven 15.12 (SA), 1 ad N.Bolmen (ringmärkt i Luleå skärgård 2007) 17.12 (SJ), 1 ex N.Bolmen 27.12 (SJ)

Blå kärrhök: 1 hane Väcklinge 1.12 (IJ)
Fjällvråk: 1 ex str Anderstorps stormosse 1.12 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 2.12 (SA), 1 ex Mellby Reftele 9.12 (SA), 1 ex Draven 22.12 (SA
   1 ex Draven 25.12 (SA), 28.12 (SA)

Kungsörn: 1 subad str SV Anderstorp 1.12 (SA), 1 ex 1K Skalleved Kållerstad 11.12 (LB)
Pilgrimsfalk: 1 ex 2K+ Lövåsaberget 1.12 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex Svanaholms by 2.12 (SA)
Fiskmås: 1 ex Dalen Gislaved 22.12 (EL)
Ringduva: 1 ex Gislaved 24.12 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 25.12 (SA)
Turkduva: 1 ex Reftele 16.12 (SA)
Sparvuggla: 1 ex tagen av hund Håkentorp Kållerstad 9.12 (SJ)
Kattuggla: 1 ex rop Unnaryd 29.12 (BS,WS)
Mindre hackspett: 1 hane Anderstorp 15.12 (Marianne Hedlund), 1 hane Väcklinge 20.12 (SA)
Sidensvans: 11 ex Gislaved 9.12 (EL)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 18.12 (EL), 26.12 (SA), 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 25.12 (Marianne Hedlund),
   1 ex Möllekvarn 30.12 (SA)

Rödhake: 1 ex Hyltebruk 2.12 (OG), 6.12 (OG), 1 ex Unnaryd 6.12 (BS,WS), 1 ex Gislaved 7.12 (EL), 1 ex Hyltebruk 8.12 (OG),
   2 ex Skalleved Kållerstad 9.12 (LB), 1 ex Hyltebruk 12.12 (OG), 13.12 (OG), 1 ex Skalleved Kållerstad 13.12 (LB),
   1 ex Liljegränd Gislaved 29.12 (BG)

Varfågel: 1 ex Segerstadsvägen Reftele 5.12 (LB), 1 ex Draven 21.12 (EL), 25.12 (SA), 30.12 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 30.12 (SA)
Stare: 3 ex Svanaholms by 2.12 (SA), 1 ex Väcklinge 28.12 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 2.12 (SA), 1 ex Gislaved 4.12 (EL), 2 ex Skalleved Kållerstad 13.12 (LB), 1 ex Gislaved 18.12 (ALK),
   15-20 ex dagligen sedan före jul vid fågelbord Svanaholm 30.12 (Lars-Erik Johansson)

Tallbit: 1 hane Vallgatan Reftele 10.12 (Klas Karlsson), 6 ex Horsöja Kållerstad 28.12 (AAn)
Sävsparv: 3 ex Svanaholms ängar 25.12 (SA)

November 2012

Sångsvan: 80 ex Draven 2.11 (SA), 84 ex N.Bolmen 3.11 (SA), >70 ex 4.11 (SA), >50 ex Draven 10.11 (SA), 
   135 ex Svanaholms by 10.11 (SA), 120 ex 11.11 (SA), 63 ex Draven 11.11 (SA), 130 ex Svanaholms by 13.11 (EL),
   167 ex N.Bolmen 15.11 (BS,WS), 160 ex 20.11 (IJ), 140 ex Svanaholms ängar 25.11 (SA), 130 ex N.Bolmen 30.11 (BS,WS)

Sädgås: 170 ex N.Bolmen 3.11 (SA), 190 ex 4.11 (SA), 235 ex Svanaholms by 10.11 (SA), >200 ex 11.11 (SA), 200 ex 13.11 (EL),
   285 ex Svanaholms ängar 25.11 (SA)

Bläsgås: 1 ex 2K+ Svanaholms ängar 25.11 (SA)
Vitkindad gås: 80 ex Draven 25.11 (SA)
Snatterand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 6.11 (EL), 2 hanar Draven 11.11 (SA), 1 par 15.11 (EL), 25.11 (BG), 28.11 (EL)
Gräsand: 276 ex Draven 10.11 (SA), 273 ex 25.11 (SA)
Sjöorre: 7 ex Draven 4.11 (SJ)
Vaktel: 1 ex Saraböke Hyltebruk 17.11 (OG)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.11 (EL), 2 ex 15.11 (EL)
Svarthakedopping: 1 ex Källerudd Bolmen 4.11 (SA)
Glada: 1 juv Ås 2.11 (SJ), 1 juv N.Bolmen 3.11 (SA), 1 ex str Källerudd 4.11 (SA), 1 juv Svanaholms ängar 25.11 (SA)
Havsörn: 2 ad Källerudd 3.11 (SA), 1 subad 4.11 (SA), 1 ad Draven 10.11 (SA), 11.11 (SA), 1 ad Åby 13.11 (EL), 1 ad Draven 23.11 (SJ)
   1 ad Draven 24.11 (SA)

Kungsörn: 1 subad Draven 24.11 (SA), 1 ex yngre Svanaholms ängar 25.11 (SA)
Sothöna: 9 ex Reningsdammarna Gislaved 6.11 (EL), 4 ex 15.11 (EL)
Hökuggla: 1 ex Lunnamossen Unnaryd 4.11 (SA), 1 ex mellan Nennesholm och Kappeled 27.11 (SJ), 
   1 ex Anderstorps stormosse 29.11 (Henrik Gustavsson gnm SJ)

Sparvuggla: 1 ex Lövåsa berg 3.11 (SA)
Kattuggla: 1 hona hörd Reftele 8.11 (LGH), 1 ex Reftele 12.11 (PM)
Lappuggla: 1 ex Hässlehult Unnaryd 6.11 (SJ)
Hornuggla: 1 ex N.Bolmen 4.11 (SJ)
Kungsfiskare: 1 ex Svanaholms ängar 4.11 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex rop Möllekvarn 3.11 (SA), 1 hane Sjö Unnaryd 8.11 (BS,WS), 1 ex Väcklinge 24.11 (SA)
Berglärka: 1 ex str mot S Källerudd 4.11 (SA)
Sidensvans: 50 ex Reftele 3.11 (SA), 37 ex Järanäs 3.11 (BS,WS), 30 ex Gislaved 8.11 (UE), 15 ex Hyltebruk 20.11 (OG), 30 ex 25.11 (OG)
   30 ex str Draven 25.11 (SA)

Strömstare: 1 ex Önnekvarn 1.11 (WS), 3.11 (BS,WS)
Gransångare(ev tristis): 1 ex Väcklinge 24.11 (SA)
Varfågel: 1 ex N.Bolmen 3.11 (SA), 1 ex L.Hult Unnaryd 3.11 (BS), 1 ex N.Bolmen 4.11 (SJ), 1 ex Lurabo Kållerstad 4.11 (SJ),
   1 ex Förhult Unnaryd 8.11 (WS), 1 ex Svanaholms ängar 11.11 (SA), 1 ex Yås Unnaryd 20.11 (WS), 1 ex Nässja udde Unnaryd 24.11 (WS)
   1 ex Svanaholms ängar 25.11 (SA)

Steglits: 1 ex N.Bolmen 15.11 (BS,WS), 1 ex Kvarnagård Kållerstad 24.11 (AAn)
Vinterhämpling: 22 ex str N.Bolmen 3.11 (SA), 22 ex str Källerudd 4.11 (SA)
Tallbit: 1 ex Bägaryd Kållerstad 11.11 (LB), 3 ex honf Agnetaryd Kållerstad 11.11 (AAn), 1 ex Ås kyrka 12.11 (SJ)
Snösparv: 8 ex Draven 3.11 (SJ), 2 ex Svanaholms ängar 4.11 (SA), 1 ex 10.11 (SA)

Oktober 2012

Mindre sångsvan: 1 ex 2K Svanaholms ängar 28.10 (SA)
Sångsvan: 56 ex N.Bolmen 24.10 (WS), 115 ex Svanaholms by 28.10 (SA), 78 ex N.Bolmen 30.10 (WS)
Sädgås: 250 ex str mot S Reningsdammarna Gislaved 25.10 (EL), 42 ex str mot SV Järanäs 26.10 (BS,WS), 62 ex str Draven 27.10 (SA)
   160 ex Svanaholms by 28.10 (SA), 150 ex N.Bolmen 30.10 (WS)

Grågås: 150 ex str Reningsdammarna Gislaved 6.10 (SA), 475 ex str Svanaholms ängar 7.10 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Väcklinge 27.10 (SA), 28.10 (SA), 29.10 (SA), 30.10 (SA)
Bläsand: 25 ex Reningsdammarna Gislaved 3.10 (EL), >70 ex Draven 3.10 (SA), >150 ex 4.10 (SA), 170 ex Badviken N.Bolmen 4.10 (SJ),
   56 ex Draven 5.10 (SA), 30 ex Reningsdammarna Gislaved 6.10 (SA), 66 ex Draven 6.10 (SA), 35 ex 20.10 (SA), 33 ex N.Bolmen 24.10 (WS)
   54 ex Draven 24.10 (SA)

Snatterand: 2 hanar + 1 hona Reningsdammarna Gislaved 3.10 (EL), 6.10 (SA), 2 par 10.10 (EL), 2 hanar + 1 hona 12.10 (BG),
   2 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 16.10 (EL), 3 hanar + 1 hona 20.10 (EL), 25.10 (EL), 1 par 28.10 (EL)

Gräsand: 240 ex Vassviken N.Bolmen 20.10 (SA)
Stjärtand: 8 ex Draven 3.10 (SA), 26 ex 5.10 (SA), 2 ex 6.10 (SA), 2 ex str Svanaholms ängar 7.10 (SA), 
   1 hane Reningsdammarna Gislaved 12.10 (BG), 3 honor 20.10 (EL), 1 ex Vassviken N.Bolmen 20.10 (SA)

Skedand: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.10 (SA), 9 ex Draven 24.10 (SA)
Brunand: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 3.10 (EL), 6.10 (SA)
Vigg: 55 ex Reningsdammarna Gislaved 6.10 (SA), 32 ex 16.10 (EL), 38 ex 20.10 (EL), 33 ex 25.10 (EL)
Salskrake: 1 hona Möllekvarn 30.10 (WS)
Smådopping: 3 ad + 7 juv Reningsdammarna Gislaved 3.10 (EL), 2 ad + 3 juv 6.10 (SA), 1 ad + 6 juv 10.10 (EL), 4 juv 12.10 (BG), 
   4 juv Reningsdammarna Gislaved 16.10 (EL), 2 juv 20.10 (EL), 25.10 (EL), 3 ex 28.10 (EL)

Ägretthäger: 1 ex Draven 7.10 (SA,LB)
Glada: 1 ex Draven 7.10 (SA), 10.10 (LB,SA), 11.10 (SA), 1 ex Mellby 14.10 (SA)
Havsörn: 1 subad + 1 yngre Draven 3.10 (SA), 1 ad Badviken N.Bolmen 4.10 (SJ), 1 subad str Draven 7.10 (SA), 2 ad Järanäs 16.10 (WS)
   1 ad + 1 yngre N.Bolmen 20.10 (SA), 3 ad + 1 yngre Kroksjön Hällabäck 31.10 (ELb)

Kungsörn: 1 subad Svanaholms ängar 7.10 (SA), 1 subad Draven 10.10 (LB), 2 ad Svanaholms ängar 27.10 (SA)
Tornfalk: 2 ex Svanaholms ängar 7.10 (SA), 3 ex Draven 7.10 (SA)
Stenfalk: 1 honf Draven 1.10 (SA), 1 ex str 6.10 (SA), 2 ex str Svanaholms ängar 7.10 (SA), 1 ex Draven 10.10 (LB), 
   1 hane N.Bolmen 24.10 (WS)

Pilgrimsfalk: 1 ex str mot SV Järanäs 19.10 (BS,WS)
Rörhöna: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 3.10 (EL), 6.10 (SA)
Sothöna: 50 ex Reningsdammarna Gislaved 3.10 (EL), 60 ex 6.10 (SA), 40 ex 12.10 (BG), 26 ex 16.10 (EL), 41 ex 20.10 (EL), 14 ex 25.10 (EL
   11 ex Reningsdammarna Gislaved 28.10 (EL)

Trana: 170 ex Draven 3.10 (SA), ca 4000 ex str 5.10 (IJo), 680 ex str 6.10 (SA), 300 ex str Svanaholms ängar 7.10 (SA),
   860 ex str Draven 7.10 (SA)

Rödspov(islandica?): 1 ex Draven 2.10 (SJ,EL,SA)
Skogsduva: 1 ex str Isaberg 6.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 7.10 (SA)
Berguv: 1 ex Lövåsa berg 28.10 (SA)
Hökuggla: 1 ex Hestra 5.10 (Håkan Åberg), 1 ex Lunnamossen Unnaryd 16.10 (WS,SJ), 20.10 (WS), 21.10 (SA)
Sparvuggla: 1 ex Nissaryd 20.10 (WS)
Kattuggla: 1 ex Strömhult 20.10 (WS)
Mindre hackspett: 1 ex Väcklinge 23.10 (SA), 1 ex Unnaryd 31.10 (WS)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.10 (SA)
Sidensvans: 17 ex Gislaved 27.10 (EL), 49 ex str Svanaholms ängar 28.10 (SA), 20 ex Reftele 31.10 (UE)
Strömstare: 1 ex Önnekvarn 16.10 (WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 20.10 (EL), 1 ex Önnekvarn 21.10 (SA)
Taigasångare: 1 ex Väcklinge 1.10 (SA,BLn,Ue,SJ,IJ,KJ,TW), 2.10 (CH,SJ,EL,LB,SA)
Gransångare: 1 ex N.Gussjön 6.10 (SA), 1 ex Väcklinge 11.10 (SA), 1 ex Framnäs Ås 16.10 (SJ), 19.10 (SJ), 
   1 ex Svanaholms ängar 20.10 (SA), 1 ex Lunnamossen 21.10 (SA)

Varfågel: 1 ex Lunnamossen 16.10 (WS), 1 ex Tiraholm 18.10 (WS), 1 ex Lunnamossen 19.10 (BS,WS), 1 ex Draven 20.10 (SA),
   1 ex Lunnamossen 21.10 (SA), 1 ex Vårtsjön 21.10 (SA), 1 ex N.Bolmen 30.10 (WS)

Råka: 1 ex N.Bolmen 24.10 (WS), 1 ex Tiraholm 26.10 (BS,WS)
Steglits: 3 ex str Svanaholms ängar 7.10 (SA), 1 ex Gislaved 18.10 (EL), 1 ex str Svanaholms ängar 27.10 (SA), 1 ex Väcklinge 27.10 (SA)
   1 ex Väcklinge 28.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 28.10 (SA), 1 ex Badviken N.Bolmen 28.10 (SA)

Vinterhämpling: 1 ex hörd Svanaholms ängar 7.10 (SA), 9 ex Vassviken N.Bolmen 20.10 (SA), 4 ex Draven 20.10 (SJ), 12 ex 21.10 (UE),
   2 ex N om Unnen 22.10 (WS), 1 ex Svanaholms ängar 27.10 (SA), 10 ex Draven 27.10 (SA), 1 ex Svanaholms by 28.10 (SA),
   5 ex + 6 ex str Svanaholms ängar 28.10 (SA)

Snösparv: 1 ex str Draven 28.10 (SA)

September 2012

Sångsvan: 2 ad + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 24.9 (BG), 27.9 (BG)
Grågås: >500 ex Svanaholms ängar 16.9 (SA)
Prutgås: >300 ex str Draven 27.9 (SA), 20 ex str N.Bolmen 27.9 (SJ), 200 ex str Kållerstad 27.9 (AAn)
Bläsand: 40 ex Draven 22.9 (SJ), 87 ex 23.9 (SA), 36 ex 24.9 (SA), 130 ex 25.9 (SA),>500 ex 27.9 (SA), 500 ex 28.9 (SA),
   23 ex Reningsdammarna Gislaved 28.9 (EL), 200 ex Draven 29.9 (SA), 95 ex Svanaholms ängar 29.9 (SA)

Snatterand: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 3.9 (EL), 10.9 (BG), 1 par 17.9 (BG), 1 hane Draven 20.9 (SJ), 
   1 par Reningsdammarna Gislaved 23.9 (EL), 2 hanar + 1 hona Draven 24.9 (SA), 1 par 27.9 (SA)

Kricka: >500 ex Draven 28.9 (SA)
Stjärtand: 1 ex Draven 1.9 (SA), 7 ex 15.9 (SJ), 1 ex 17.9 (SA), 7 ex 22.9 (SJ), 3 ex 23.9 (SA), 4 ex 24.9 (SA), 30 ex Jonsbo ängar 26.9 (SJ
   >130 ex Draven 27.9 (SA), 70 ex 28.9 (SA), 2 honor Reningsdammarna Gislaved 28.9 (EL)

Skedand: 1 ex Draven 1.9 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 10.9 (BG), 1 ex Draven 15.9 (SA), 23.9 (SJ), 5 ex 25.9 (SA),
   6 ex Jonsbo ängar 26.9 (SJ), 10 ex Draven 27.9 (SA)

Brunand: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 10.9 (BG), 17.9 (BG), 1 ex 24.9 (BG), 1 par 27.9 (BG), 2 hanar 28.9 (EL)
Smådopping: 2 ad + 3 pull + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 3.9 (EL), 2 ad + 4 juv 10.9 (BG), 2 ad + 6 juv 17.9 (BG), 3 ad + 5 juv 23.9 (EL)
   1 ad + 5 juv Reningsdammarna Gislaved 24.9 (BG), 1 ad + 4 juv 27.9 (BG), 1 ad + 2 juv 28.9 (EL)

Svarthakedopping: 2 juv Reningsdammarna Gislaved 3.9 (EL)
Ägretthäger: 1 ex Draven 11.9 (SJ), 14.9 (SJ,SA), 16.9 (SA), 17.9 (SA,SJ,EL), 19.9 (SJ,SA) 
Glada: 1 ex Mellby 1.9 (SA), 1 ex Draven 1.9 (SA), 3 ex 2.9 (SA), 1 ex Draftinge 2.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 2.9 (SA),
   1 ad Mellby 3.9 (SA), 1 ex Draven 3.9 (SA), 1 ex Järanäs 4.9 (BS,WS), 1 juv Draven 12.9 (SA), 4 ex 15.9 (SA), 1 ex 17.9 (SA,EL),
   1 ex Draven 23.9 (SA), 2 ex Kållerstad 23.9 (AAn), 1 ex Draven 24.9 (SA), 25.9 (SA), 2 ex 27.9 (LB), 29.9 (SA)

Havsörn: 1 ad + 1 yngre Draven 1.9 (SA), 2 ad + 1 yngre Svanaholms ängar 2.9 (SA), 1 ex Järanäs 4.9 (BS,WS), 
   1 ad + 1 2K Draven 10.9 (SJ), 1 ad 12.9 (SJ), 2 ad 13.9 (SA), 1 ad 15.9 (SA), 1 ad + 1 subad 19.9 (SJ), 1 ex 20.9 (LB), 1 subad 23.9 (SA)
   2 ad Draven 24.9 (SJ), 1 ex yngre 25.9 (SA), 1 ex 2K 27.9 (LB), 1 ex yngre 29.9 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 29.9 (SA)

Kungsörn: 1 subad Draven 1.9 (SA), 1 ex äldre 12.9 (SA)
Tornfalk: 2 ex Draven 2.9 (SA), 1 ex Järanäs 4.9 (BS,WS), 13.9 (BS,WS), 6 ex str Draven 15.9 (SA), 2 ex 16.9 (VFK), 17.9 (SA), 
   3 ex Draven 19.9 (SJ), 1 ex 20.9 (SA), 23.9 (SA), 25.9 (SA), 2 ex 26.9 (SA), 1 ex 27.9 (LB,SA), 1 ex str Järanäs 28.9 (WS),
   4 ex Svanaholms ängar 29.9 (SA)

Stenfalk: 1 ex Lövås 5.9 (Dan Nilsson), 1 ex Järanäs 7.9 (BS,WS), 2 ex (hane+honf) Draven 12.9 (SA), 1 ex honf 19.9 (SA), 20.9 (SJ),
   1 ex honf Draven 23.9 (SA), 1 ex str Kållerstad 23.9 (AAn)

Lärkfalk: 4 ex Draven 1.9 (SA), 1 ex 4.9 (SA), 2 ex 12.9 (SA), 1 ex 13.9 (SA), 14.9 (SA), 15.9 (SA), 17.9 (SA), 24.9 (SJ), 25.9 (SA),
   1 ex str Järanäs 25.9 (BS,WS), 1 ex Draven 27.9 (LB), 1 ex str Järanäs 28.9 (WS)

Pilgrimsfalk: 1 ex Draven 11.9 (SJ), 1 ad 12.9 (SA), 16.9 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 16.9 (SA), 1 ad hane + 1 1K Draven 17.9 (EL),
   1 ad Draven 26.9 (SJ), 27.9 (SA), 1 ex 2K hona 30.9 (LB)

Rörhöna: 1 ad Reningsdammarna Gislaved 17.9 (BG), 1 ad + 1 juv 27.9 (BG)
Sothöna: 57 ex Reningsdammarna Gislaved 23.9 (EL)
Trana: 420 ex Draftinge 2.9 (SA), >200 ex Svanaholms ängar 2.9 (SA), 250 ex Draven 12.9 (SJ), 53 ex str 23.9 (SA), 
   80 ex str Järanäs 28.9 (WS)

Större strandpipare: 13 ex Draven 1.9 (SA), 1 ex 12.9 (SA), 16.9 (VFK), 24.9 (SJ)
Kustpipare: 1 ex Draven 10.9 (SJ), 23.9 (SJ), 24.9 (SJ)
Spovsnäppa: 1 ex Draven 10.9 (SJ)
Kärrsnäppa: 6 ex Draven 1.9 (SA), 8 ex 10.9 (SJ), 13 ex 12.9 (SA), 6 ex 14.9 (SA), 9 ex 15.9 (SA), 13 ex str mot S 25.9 (SJ)
Rödspov(rasen islandica?): 1 juv Draven 23.9 (SA), 29.9 (SA)
Skogsduva: 1 ex str Järanäs 28.9 (WS)
Turkduva: 1 ex Mellby 19.9 (SA), 20.9 (SA), 25.9 (SA)
Kattuggla: 1 ex hörd Väcklinge 13.9 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Unnaryd 4.9 (BS), 1 ex Lövås 5.9 (Dan Nilsson), 1 ex rop N.Bolmen 27.9 (SJ), 1 ex Unnaryd 29.9 (BS)
Trädlärka: 1 ex str Kållerstad 23.9 (AAn)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Väcklinge 14.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 16.9 (SA)
Forsärla: 2 ex Draven 12.9 (SA)
Blåhake: 1 ex Svanaholms ängar 9.9 (SJ)
Gransångare: 1 ex sj Fridsnäs 12.9 (SA), 1 ex Väcklinge 12.9 (SA), 1 ex Fridsnäs 14.9 (SJ), 1 ex Väcklinge 15.9 (SA), 2 ex 16.9 (SA),
   1 ex Väcklinge 17.9 (SA), 2 ex 19.9 (SA), 23.9 (SA), 1 ex 25.9 (SA), 1 ex Fridsnäs 27.9 (SA), 2 ex 28.9 (SA), 1 ex sj Unnaryd 29.9 (BS)

Vinterhämpling: 12 ex str Draven 29.9 (SA)
Ortolansparv: 1 ex Kållerstad 8.9 (AAn), 1 ex Svanaholms ängar 16.9 (SA)

Augusti 2012

Bläsand: 30 ex Reningsdammarna Gislaved 26.8 (BG)
Snatterand: 2 ex Draven 6.8 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 15.8 (EL)
Stjärtand: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.8 (BG), 3.8 (EL), 4.8 (EL), 1 ex Draven 9.8 (SA), 2 ex 10.8 (SA), 1 ex 12.8 (SA), 13 ex 14.8 (SA
   1 ex Draven 17.8 (SA), 2 ex 26.8 (SA), 4 ex Reningsdammarna Gislaved 26.8 (BG), 6 ex Draven 30.8 (SA)

Skedand: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 2.8 (BG), 5 ex 3.8 (EL), 3 ad + 5 juv 4.8 (EL), 7 ex Draven 8.8 (SA), 6 ex 10.8 (SA),
   3 ex Reningsdammarna Gislaved 11.8 (BG), 2 ex 14.8 (BG), 15.8 (EL), 21.8 (BG), 1 ex 25.8 (EL)

Brunand: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 11.8 (BG), 14.8 (BG), 3 ex 26.8 (BG)
Vigg: 83 pull Reningsdammarna Gislaved 12.8 (OEr), 177 juv (26 ungkullar) 15.8 (EL)
Smålom: 2 ad + 1 juv Loftuddagölen 10.8 (EL)
Storlom: 10 ad Mellansjön Agnetaryd 18.8 (LB), 3 ad + 1 juv Järanäs 20.8 (BS,WS)
Smådopping: 1 par på bo m 4 pull + 2 par på bo + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 2.8 (BG), 2 ad + 1 pull 3.8 (EL), 2 ad + 4 pull 4.8 (EL)
   1 par m 2 ungar + 1 ad m 1 unge + 2 par på bo + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 11.8 (BG), 2 par på bo m nykläckta ungar 14.8 (BG)
   2 ad + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 15.8 (EL), 2 ad + 1 pull + 1 juv 18.8 (SA), 2 par på bo m ungar + 1 ad m 1 pull + 3 juv 21.8 (BG)
   1 ad + 3 pull Reningsdammarna Gislaved 25.8 (EL), 1 par m 2 pull + 1 par m 1 pull + 1 ad m 1 pull + 1 ad + 2 juv 26.8 (BG),
   1 ad + 3 juv + 1 ad + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 31.8 (EL)

Svarthakedopping: 1 par m minst 2 ungar på ryggen + 1 ad + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 2.8 (BG), 
   1 ad m unge på ryggen + 2 ad + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 3.8 (EL), 3 ad + 3 juv 4.8 (EL), 1 par m 1 unge + 3 juv 11.8 (BG),
   5 ad + 4 juv Reningsdammarna Gislaved 15.8 (EL), 4 ad + 1 pull + 2 juv 18.8 (SA), 2 ad + 1 pull + 3 juv 21.8 (BG), 2 ad + 3 juv 25.8 (EL)
   1 ad + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 26.8 (BG), 3 juv 31.8 (EL)

Glada: 1 juv Draven 2.8 (SA), 2 juv 6.8 (SA), 1 ex Mellby 7.8 (SA), 2 juv Draven 11.8 (SA,UE), 2 ex 15.8 (SA), 17.8 (SA),
   3 ex str Järanäs 20.8 (BS,WS), 1 ad + 1 1K Järanäs 20.8 (BS,WS), 1 ex Mellby 24.8 (SA), 1 ex Draven 24.8 (SA), 4 ex 26.8 (SA),
   2 juv Järanäs 29.8 (WS)

Havsörn: 1 ad Draven 1.8 (SA), 3.8 (SA), 6.8 (BS,WS), 7.8 (SA), 8.8 (SA), 1 ad + 1 yngre 9.8 (SA), 1 ad 10.8 (SA), 
   1 ad + 1 yngre Draven 11.8 (SA,UE), 2 ad + 1 yngre 12.8 (SA), 1 ad 13.8 (SA), 15.8 (SA), 1 yngre 22.8 (SA)
Brun kärrhök: 2 juv Draven 6.8 (SA)
Ängshök: 1 ex Draven 30.8 (BLn)
Tornfalk: 1 ex str Draven 11.8 (SA,UE), 1 ex Svanaholms ängar 11.8 (SA,UE), 1 ex str Järanäs 20.8 (BS,WS), 1 ex str Draven 24.8 (SA),
   1 ex Draven 26.8 (SA)
Lärkfalk: 1 juv Draven 3.8 (SA), 2 ex 6.8 (BS,WS), 1 ex 8.8 (SA), 11.8 (SA,UE), 12.8 (SA), 4 ex jagade sländor Vida Hestra 13.8 (AS)
   1 ex Draven 13.8 (SA), 3 ad 17.8 (SA), 1 ad 18.8 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 18.8 (SA), 1 ex Draven 19.8 (SA), 21.8 (SA)
   2 ex Draven 22.8 (SA), 25.8 (SA), 26.8 (SA), 1 ex 28.8 (SA), 29.8 (SA), 2 ex Järanäs 29.8 (WS), 1 ex Draven 30.8 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex m 3 små ungar Draven 11.8 (SA,UE)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.8 (BG), 1 juv 3.8 (EL), 4.8 (EL), 11.8 (BG), 1 ad 14.8 (BG), 2 juv 15.8 (EL), 1 juv 18.8 (SA)
Sothöna: 1 par + 2 juv Draven 2.8 (SA), 47 ex Reningsdammarna Gislaved 15.8 (EL)
Trana: 1 par + 1 juv Järanäs 20.8 (BS,WS)
Större strandpipare: 4 ex Draven 3.8 (SA), 3 ex 5.8 (SA), 5 ex 6.8 (BS,WS), 7.8 (SA), 12 ex 8.8 (SA), 17 ex 9.8 (SA), 22 ex 10.8 (SA),
   25 ex Draven 11.8 (SA,UE), 20 ex 12.8 (SA), 6 ex 13.8 (SA), 1 ex 14.8 (SA), 16.8 (SA), 10 ex 21.8 (SA), 6 ex 22.8 (SA), 12 ex 23.8 (SA)
   7 ex Draven 24.8 (SA), 5 ex 25.8 (SA), 14 ex 26.8 (SA), 8 ex 28.8 (SA), 22 ex 29.8 (SA), 20 ex 30.8 (SA)

Kustpipare: 2 ad Draven 3.8 (SA), 3 ad 5.8 (SA), 4 ad  6.8 (SA), 5 ad + 11 ad str 7.8 (SA), 3 ad 8.8 (SA), 1 ad 9.8 (SA), 10.8 (SA),
   1 ad Draven 22.8 (SA), 26.8 (SA)

Kustsnäppa: 1 ad Draven 3.8 (SA), 8.8 (SA), 9.8 (SA), 11.8 (SA,UE), 29.8 (SA)
Sandlöpare: 1 ex Draven 30.8 (BLn)
Småsnäppa: 1 ex Draven 10.8 (SA), 28.8 (SA), 4 ex 30.8 (BLn,SA)
Mosnäppa: 1 ex Draven 10.8 (SA)
Spovsnäppa: 1 ad Draven 10.8 (SA), 11.8 (SA,UE), 1 juv 23.8 (SA)
Kärrsnäppa: 6 ex Draven 6.8 (BS,WS), 9 ex 8.8 (SA), 8 ex 9.8 (SA), 23 ex 10.8 (SA), 37 ex 11.8 (SA,UE), >30 ex 12.8 (SA), 8 ex 29.8 (SA)
   ca 20 ex Draven 30.8 (BLn,SA)

Myrsnäppa: 1 juv Draven 30.8 (BLn,SA)
Brushane: 13 ex Mellby 14.8 (SA), 18 ex 15.8 (SA), 16.8 (SA), 16 ex 17.8 (SA), 13 ex 19.8 (SA), 14 ex 24.8 (SA), 16 ex 25.8 (SA)
Myrspov: 1 ex Draven 11.8 (SA,UE), 30.8 (BLn)
Svartsnäppa: 1 ad Draven 1.8 (SA), 2 ex 3.8 (SA), 1 ex 6.8 (BS,WS), 7.8 (SA), 3 juv 8.8 (SA), 9.8 (SA), 1 juv 10.8 (SA), 3 juv 11.8 (SA,UE)
   2 juv Draven 12.8 (SA), 1 juv 13.8 (SA), 2 juv Mellby 13.8 (SA), 8 juv 14.8 (SA), 15.8 (SA), 2 juv Draven 15.8 (SA), 
   11 juv Mellby 16.8 (SA), 8 juv 17.8 (SA), 3 juv Draven 18.8 (SA), 2 juv Mellby 18.8 (SA), 19.8 (SA), 1 juv Draven 21.8 (SA), 1 ex 22.8 (SA)
   9 ex Draven 29.8 (SA)
Rödbena: 1 ex Draven 6.8 (BS,WS), 9.8 (SA), 2 ex 10.8 (SA), 11.8 (SA,UE), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 11.8 (BG), 2 ex Draven 12.8 (SA
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.8 (BG), 1 ex Draven 29.8 (SA)
Gluttsnäppa: 12 ex Draven 3.8 (SA)
Fisktärna: 1 par matade 1 juv Draven 3.8 (SA), 1 par matade 2 juv 11.8 (SA,UE)
Skogsduva: 5 ex överfl Reningsdammarna Gislaved 4.8 (EL)
Turkduva: 4 ex Mellby 16.8 (SA)
Kattuggla: 1-2 ex rop Väcklinge 13-16.8 (SA), 1 ex rop Väcklinge 24.8 (SA)
Göktyta: 1 ex Unnen 13.8 (WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 31.8 (EL)
Mindre hackspett: 2 ex Loftuddagölen 10.8 (EL), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 12.8 (OEr), 1 ex rop Nissan Båraryd 19.8 (LGH),
   1 ex Järanäs 29.8 (WS)

Rödstrupig piplärka: 1 ex Draven 30.8 (BLn)
Gulärla: 7 ex str Draven 12.8 (SA), 10 ex str S Reningsdammarna Gislaved 12.8 (OEr), 5 ex Järanäs 20.8 (BS,WS), 3 ex 27.8 (WS),
   5 ex Järanäs 29.8 (WS)

Forsärla: 1 ex Draven 11.8 (SA,UE), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 12.8 (OEr), 18.8 (SA), 1 ex Skeppshults Bruk 19.8 (SA)
Blåhake: 1 ex Draven 30.8 (BLn)
Törnskata: 1 juv Väcklinge 3.8 (SA), 1 par + 1 juv Skalleved Kållerstad 3.8 (LB), 1 ex honf N.Bolmen 11.8 (SA), 1 juv Väcklinge 11.8 (SA)
   1 par + 3 juv Unnen 13.8 (WS), 2 juv Järanäs 27.8 (WS)
Rosenfink: 1 ex str Reningsdammarna Gislaved 12.8 (OEr)
Ortolansparv: 1 ex Unnen 13.8 (WS)

Juli 2012

Sångsvan: 1 par m 2 pull Draven 12.7 (SA)
Grågås: 300 ex Svanaholms ängar 6.7 (BS,WS)
Bläsand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 1 hane Draven 3.7 (SA), 4 ex 4.7 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL)
   1 hane Reningsdammarna Gislaved 7.7 (BG), 8.7 (EL), 1 hane Draven 8.7 (SA), 4 ex 12.7 (SA), 1 hane 14.7 (SA), 4 ex 15.7 (SA), 16.7 (SA)
   3 hanar Draven 17.7 (SA), 3 ex 27.7 (SA)

Snatterand: 1 ex Draven 2.7 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL), 4 ex 8.7 (EL), 3 ex Draven 12.7 (SA), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 17.7 (BG), 1 hane Draven 29.7 (SA,BLn)

Stjärtand: 3 ex Draven 16.7 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 27.7 (EL), 4 ex Draven 28.7 (SA), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG)

Skedand: 1 hona m 8 ungar Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 2 ex Draven 2.7 (SA), 5 ex 4.7 (SA), 
   1 hona m 10 pull Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL), 8.7 (EL), 4 ex Draven 14.7 (SA), 2 ungkullar m 3 + 4 juv Draven 19.7 (SA),
   1 hona m 9 juv Reningsdammarna Gislaved 22.7 (BG), 4 ex Draven 25.7 (SA), 1 hona m 5 pull (3:e kullen) 28.7 (SA),
   1 ad + 6 juv Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG)

Brunand: 1 hane + 2 honor Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 1 hane Draven 4.7 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL)
   1 par Reningsdammarna Gislaved 8.7 (EL), 1 hona 22.7 (BG), 2 ex 29.7 (BG)

Vigg: 19 hanar Draven 4.7 (SA), 1 hona m 2 pull Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL), 1 hona m 6 pull 7.7 (BG), 8.7 (EL), 
   5 ungkullar m totalt 25 pull Reningsdammarna Gislaved 17.7 (BG), minst 10 ungkullar m ca 80 pull 22.7 (BG), 14 kullar m 78 pull 27.7 (EL)

Smålom: 2 ad + 1 juv Loftuddagölen 21.7 (EL)
Storlom: 6 par Sandvik Fegen 3.7 (EL), 1 ex Mellansjön Agnetaryd 7.7 (LB), 27.7 (LB)
Smådopping: 1 par på nytt bo m 1 unge Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 1 par m 1 pull + 1 ex 5.7 (EL), 1 par på bo + 1 ex 7.7 (BG)
   1 par m 5 pull + 1 par m 1 juv + 1 ad Reningsdammarna Gislaved 8.7 (EL), 2 par på bo + 1 par bobygge + 1 ad 17.7 (BG),
   1 par på bo m 4 pull + 1 par på bo + 1 par bobygge + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 22.7 (BG), 2 ad +1 juv +1 ad på bo m 2 pull 27.7 (EL)
   1 par på bo m 5 pull + 2 par på bo + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG)

Svarthakedopping: 2 par m 1 unge var + 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 5.7 (EL), 1 ex 7.7 (BG), 
   1 par m 1 juv + 1 par m 2 pull + 4 ad Reningsdammarna Gislaved 8.7 (EL), 2 ad + 1 juv 17.7 (BG), 2 ad + 2 juv 22.7 (BG), 
   2 ad +1 juv Reningsdammarna Gislaved 27.7 (EL), 3 juv 29.7 (BG)

Glada: 1 ex Draven 3.7 (SA), 1 ex Unnaryd 4.7 (WS), 1 ex Svanaholms ängar 2.7 (Paul Nilsson), 1 ex Draven 5.7 (SA), 7.7 (SA),
   1 ex Unnaryd 7.7 (WS), 1 ex Kullabo Kållerstad 8.7 (LB), 1 ex Draven 10.7 (SA), 11.7 (SA), 1 ex Mellby Reftele 11.7 (EL),
   2 ex Draven 14.7 (SA), 15.7 (SA), 1 ex 17.7 (SA), 1 ex 22.7 (ALK,AKA), 1 ex Ås ängar 22.7 (ALK,AKA), 1 ex Reftele 22.7 (ALK,AKA),
   1 ex Draven 25.7 (SA), 3 ex Ås ängar 26.7 (SA), 2 ex Draven 28.7 (SA), 1 juv Väcklinge 29.7 (SA)

Havsörn: 1 ad Draven 14.7 (SA), 18.7 (SA), 28.7 (SA), 2 ex yngre 31.7 (SA)
Brun kärrhök: 1 juv Draven 30.7 (SA)
Kungsörn: 1 ad Draven 12.7 (SA)
Fiskgjuse: 1 par m 2 ungar Sandvik Fegen 3.7 (EL)
Tornfalk: 1 ex Draven 15.7 (SA), 1 ex Ås ängar 26.7 (SA)
Lärkfalk: 2 ex Reftele kyrka 1.7 (SA), 2 ex Draven 2.7 (SA), 1 ex 4.7 (SA), 6.7 (SA), 7.7 (SA), 8.7 (SA), 12.7 (SA), 1 ex Unnaryd 16.7 (WS)
   1 ex Draven 16.7 (SA), 19.7 (SA), 1 ex Unnaryd 18.7 (BS,WS), 1 ex Draven 22.7 (ALK,AKA), 1 juv 27.7 (SA), 28.7 (SA), 31.7 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 3.7 (SA), 5.7 (SA), 9.7 (SA), 19.7 (SA), 24.7 (SA), 25.7 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 8.7 (EL)
Sothöna: 3 ex Draven 5.7 (SA), 11 ungkullar m ca 40 juv Reningsdammarna Gislaved 8.7 (EL), 4 ad Draven 15.7 (SA)
Strandskata: 1 par m 2 ungar Placell Gislaved 2.7 (LGH), 1 par m 2 ungar + 1 ex Unnaryd 4.7 (WS), 1 ex Reftele 7.7 (UE), 
   4 ex Unnaryd 16.7 (WS)
Mindre strandpipare: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL), 3 ex 8.7 (EL)
Större strandpipare: 2 ex Draven 27.7 (SA), 10 ex 28.7 (BLn,SA), 5 ex 29.7 (SA,BLn)
Kustpipare: 1 ad Draven 17.7 (SA), 18.7 (SA), 19.7 (SA), 30.7 (SA)
Kustsnäppa: 1 ad Draven 26.7 (SA), 27.7 (SA), 28.7 (BLn,SA)
Sandlöpare: 1 ad Draven 28.7 (BLn,SA)
Spovsnäppa: 4 ex Draven 7.7 (SA), 1 ex 11.7 (EL,SA), 12.7 (WS), 1 ex 24.7 (SA), 5 ex 28.7 (BLn,SA), 2 ad 29.7 (SA,BLn)
Kärrsnäppa: 8 ex str mot SV Draven 6.7 (SA), 7 ex 7.7 (SA), 8 ex 8.7 (SA), 11.7 (SA), 25 ex 12.7 (SA), 6 ex 16.7 (SA), 15 ex 17.7 (SA),
   ca 100 ex Draven 28.7 (BLn,SA), 25 ex + 45 str 29.7 (SA,BLn)

Brushane: >10 ex Draven 11.7 (EL)
Rödspov: 1 ex Draven 11.7 (SJ,EL,SA), 12.7 (WS)
Myrspov: 1 ad Draven 14.7 (SA), 17.7 (SA), 28.7 (BLn,SA)
Småspov: 5 ex str mot S Framnäs Ås 12.7 (SJ), 1 ex str 15.7 (SJ), 1 ex str Draven 29.7 (SA)
Svartsnäppa: 2 ex Draven 11.7 (EL), 1 ad 17.7 (SA), 3 ex 25.7 (SA), 1 ad 26.7 (SA), 3 ex 27.7 (SA), 2 ex 28.7 (SA)
Rödbena: 5 ex Draven 7.7 (SA), 1 ex 8.7 (SA), 5 ex 11.7 (SA), 3 ex 12.7 (WS), 14.7 (SA), 2 ex 16.7 (SA), 3 ex 17.7 (SA), 2 ex 18.7 (SA)
   4 ex Draven 24.7 (SA), 2 ex 25.7 (SA), 1 ex 27.7 (SA), 2 ex 28.7 (SA)

Grönbena: 22 ex Draven 11.7 (SA)
Roskarl: 1 ad Draven 29.7 (SA,BLn)
Skrattmås: 5 juv Reningsdammarna Gislaved 8.7 (EL)
Havstrut: 1 par m 1 unge + 1 par Fegen Sandvik 3.7 (EL)
Fisktärna: 3 ex med mat till ungar Draven 19.7 (SA)
Svarttärna: 1 ex Draven 2.7 (SA), 4.7 (SA), 2 ad + 2 juv 11.7 (EL), 2 ad + 1 juv 12.7 (WS), 14.7 (SA), 1 juv 15.7 (SA)
Mindre hackspett: 1 hona Kylovent Gislaved 3.7 (EL)
Forsärla: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 7.7 (BG), 1 hane med unge Strömma Unnaryd 21.7 (WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG)
Svart rödstjärt: 1 hane sj Gislaved Folie 3.7 (EL)
Gransångare: 1 ex sj Östratorp Unnaryd 1.7 (BS), 1 ex sj Roten Unnaryd 1.7 (BS), 1 ex sj Gislaved 2.7 (AS)
Törnskata: 1 hona Åbjörnabo Ås 2.7 (WS), 1 hona med mat i näbben Högsberg Anderstorp 2.7 (LGH), 1 hane Almesjö 5.7 (WS),
   1 hane Sävsås 5.7 (WS), 1 par Almesjö 6.7 (BS,WS), 1 hona Hagen Unnaryd 12.7 (WS)

Juni 2012

Sångsvan: 1 par ruvande Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 1 par + 3 pull 10.6 (BG), 12.6 (EL), 14.6 (EL), 15.6 (BG)., 26.6 (EL)
Grågås: 400 ex N.Bolmen 25.6 (BS,WS)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 8.6 (SJ), 2 ex 14.6 (SA), 1 ex 17.6 (SJ), 21.6 (LB)
Bläsand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 29.6 (BG), 30.6 (AKA,EL)
Snatterand: 1 par Draven 3.6 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 10.6 (BG), 2 par 14.6 (EL), 2 par + 1 hane 15.6 (BG),
   4 ex Draven 15.6 (SA), 8 ex Reningsdammarna Gislaved 19.6 (BG), 12 ex 21.6 (EL), 3 ex 26.6 (EL), 8 ex 30.6 (EL)

Årta: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 14.6 (EL), 1 par 15.6 (BG)
Skedand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 2 hanar 2.6 (EL), 2 hanar Draven 2.6 (SA), 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 6.6  (EL
   2 hanar Reningsdammarna Gislaved 10.6 (BG), 1 hane + 1 hona 12.6 (EL), 20 ex Draven 17.6 (SA), 10 ex 18.6 (SA),
   1 hona m 10 pull + 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 19.6 (BG), 1 hona m 10 pull 21.6 (EL), 1 hona m 6 ungar + 3 hanar + 3 honor 26.6 (E
   1 hane Reningsdammarna Gislaved 30.6 (EL)

Brunand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 19.6 (BG), 2 par 30.6 (EL)
Vigg: 92 ex Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL), 1 hona + 8 pull Draven 13.6 (SA)
Vaktel: 1 ex spel N.Bolmen 5.6 (SJ), 8.6 (VFK)
Smålom: 1 par Ärnarpagölen 6.6 (SA), 1 ex Loftuddagölen 23.6 (LGH), 1 ex på bo 30.6 (EL)
Smådopping: 1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 1 ex 2.6 (EL), 1 ex spel + 1 ex 6.6 (EL), 1 par på bo 10.6 (BG), 
   1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 12.6 (EL), 14.6 (EL), 1 par m 2 pull + 1 par på bo + 1 ex spel 15.6 (BG), 2 ex 29.6 (BG)
   1 par m 1 unge + 2 par på bo Reningsdammarna Gislaved 21.6 (BG), 1 par 26.6 (EL), 1 par m 1 pull 30.6 (EL)

Svarthakedopping: 2 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 2 ex på bo + 1 ex 2.6 (EL), 4 par varav 2 ruvande 6.6 (EL),
   2 par på bo + 2 ex Reningsdammarna Gislaved 10.6 (BG), 2 ex på bo + 4 ex 12.6 (EL), 2 ex på bo + 3 ex 14.6 (EL), 
   2 par på bo + 2 ex Reningsdammarna Gislaved 15.6 (BG), 1 par m 2 pull + 1 par på bo 19.6 (BG), 
   1 par m ungar på ryggen + 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 21.6 (EL), 1 par m 1 unge + 1 par på bo 26.6 (EL),
   1 par m 1 unge + 1 par på bo m 2 ungar Reningsdammarna Gislaved 29.6 (BG), 1 par på bo + 1 ex 30.6 (EL)

Glada: 1 ex Draven 2.6 (SA), 4 ex 3.6 (SA), 1 ex Åtterås 6.6 (LGH), 1 ex Draven 9.6 (SA), 12.6 (SA), 13.6 (SA), 14.6 (SA), 16.6 (SA),
   1 ex Draven 17.6 (SA), 2 ex Färgån 27.6 (BS,WS), 1 ex Nissaryd 27.6 (BS,WS)

Havsörn: 1 ad Draven 13.6 (SA), 1 ad hona + 1 hane 3K+ 15.6 (SJ), 1 ad 17.6 (SA)
Tornfalk: 1 ex Draven 3.6 (SA), 5.6 (EL), 9.6 (SA), 1 hane N.Bolmen 25.6 (BS,WS)
Lärkfalk: 1 ex Draven 3.6 (SA), 2 ex 12.6 (SA), 1 ex 13.6 (SA), 16.6 (SA), 17.6 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 3.6 (SA), 1 ex Färgån 8.6 (SJ), 2 ex spel Draven 12.6 (SA), 13.6 (SA)
Småfläckig sumphöna: 3 ex spel Draven 3.6 (SA), 2 ex spel 6.6 (SA), 1 ex spel 12.6 (SA), 21.6 (SA)
Kornknarr: 1 ex spel Nennesmo 6.6 (SA), 9.6 (LGH,EL), 12.6 (SJ), 20.6 (CH)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.6 (EL)
Sothöna: 6 ungkullar m totalt 18 pulli Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL), minst 10 ungkullar 26.6 (EL)
Trana: 1 ad + 1 pull Grustaget Reftelevägen 1.6 (OEr), 160 ex N.Bolmen 14.6 (SJ), 1 par m 2 ungar Färgån 27.6 (BS,WS)
Strandskata: 1 ex Unnen 11.6 (BS,WS), 1 ex Gislaved 11.6 (EL), 1 ex Unnaryd 18.6 (WS), 25.6 (BS,WS)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 2.6 (EL), 3 ex 6.6 (EL), 2 ex 10.6 (BG), 12.6 (EL), 3 ex 14.6 (EL), 15.6 (BG)
   1 ex Bilprovningen Gislaved (spelade skadad) 21.6 (EL), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.6 (EL), 2 ex 26.6 (EL), 29.6 (BG), 1 ex 30.6 (EL)

Ljungpipare: 1 ad + 1 1K Båraryd 2.6 (OEr)
Brushane: 4 ex spel Draven 20.6 (SA)
Svartsnäppa: 2 ex Draven 11.6 (SA), 1 ex 12.6 (SA), 8 ex 13.6 (SA), 1 ex 14.6 (SA), 15.6 (SA), 2 ex 16.6 (SA), 3 ex 17.6 (SJ), 
   5 ex Draven 17.6 (SA), 18.6 (SA), 1 ex 19.6 (SA), 2 ex 20.6 (SA)

Rödbena: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 14.6 (EL), 19.6 (BG), 21.6 (EL)
Svarttärna: 1 ex Draven 2.6 (SA), 4 ex 3.6 (SA), 2 ex 5.6 (SA), 3 ex 8.6 (SJ), 2 ex 9.6 (SA), 1 ex 13.6 (SA), 14.6 (SA), 15.6 (SA),
   3 ex Draven 17.6 (SJ), 1 ex 20.6 (LB)

Turkduva: 2 ex Reftele 5.6 (SA), 1 ex Mellby 11.6 (SJ)
Hornuggla: 1 ungkull N.Bolmen 8.6 (VFK)
Jorduggla: 1 ex Ås ängar 15.6 (TW)
Nattskärra: 1 ex spel Valdshult 5.6 (LBc), 1 ex spel Nennesmo 6.6 (SA), 2 ex spel Färgån 8.6 (SJ), 1 ex spel Nennesmo 9.6 (LGH,EL),
   1 ex Nennesmo 14.6 (WS), 1 ex spel 20.6 (CH)

Mindre hackspett: 1 ex rop Gislaved 28.6 (EL)
Trädlärka: 4 ex Grustaget Reftelevägen 5.6 (EL), 15.6 (UE)
Forsärla: 1 ex Klubbån Rydöbruk 9.6 (WS), 1 ex Nissan Hyltebruk 9.6 (WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 19.6 (BG)
Rödvingetrast: 1 ex sj Villstad 7.6 (SJ)
Gräshoppsångare: 1 ex sj Reningsdammarna Gislaved 12.6 (EL)
Sävsångare: 1 ex sj Draven 3.6 (SA), 1 ex sj Vassviken N.Bolmen 8.6 (VFK), 1 ex sj Draven 12.6 (SA), 13.6 (SA), 21.6 (SA),
   2 ex sj Vassviken N.Bolmen 20.6 (LB)

Kärrsångare: 1 ex sj Reningsdammarna Gislaved 12.6 (EL)
Gransångare: 1 ex sj Draven 5.6 (SA), 1 ex sj Unnaryd 11.6 (BS,WS)
Sommargylling: 1 ex spel Draven 4.6 (BLn)
Törnskata: 1 hane N.Bolmen 14.6 (SJ), 1 hane m ödla i näbben Almesjö Unnaryd 18.6 (WS), 1 hane Nissaryd 27.6 (BS,WS)
Svartkråka: 1 ex N.Bolmen 14.6 (SJ)

Maj 2012

Mindre sångsvan: 1 ad Draven 1.5 (SA,SJ,PM), 5.5 (SA), 6.5 (SA), 9.5 (SJ)
Sångsvan: 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 13.5 (EL), 2 par på bo Draven 15.5 (SJ), 1 par m minst 1 unge 16.5 (SJ),
   1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 20.5 (EL), 24.5 (BG), 1 par m 3 juv Draven 25.5 (SJ)

Sädgås(rossicus): 1 ex Draven 5.5 (SA)
Bläsgås: 1 ex Draven 15.5 (SJ), 16.5 (SJ), 1 ex 2K 23.5 (SA), 24.5 (SA), 3 ex 24.5 (SJ), 1 ex 25.5 (SJ), 1 ex 2K 26.5 (SA), 27.5 (SA)
Grågås: 340 ex Draven 9.5 (SJ), 1 par m pull Sörsjön Färda 13.5 (BS,WS), ca 2500 ex Draven 15.5 (SJ)
[Snögås]: 1 ex Draven 12.5 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 3.5 (SJ), 4.5 (SA), 9.5 (SJ), 2 ex 10.5 (SJ), 120 ex str mot O Draven 11.5 (SA), 
   2 flockar med 50 resp 150 ex str mot O Gislaved 13.5 (EL), 250 ex str mot O Mårås bokskog 13.5 (SJ), 4 ex Draven 15.5 (SJ), 
   5 ex Draven 16.5 (SJ,SA), 6 ex 22.5 (SJ), 1 ex 24.5 (SA,SJ), 1 ex 25.5 (SJ,SA), 26.5 (SA)
Prutgås: 86 ex str mot NO Hyltebruk 3.5 (BEm)
Bläsand: 5 ex Draven 4.5 (BS,WS), 2 ex 9.5 (SJ), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 25.5 (EL)
Snatterand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 3.5 (EL), 1 par Draven 5.5 (SA), 3 hanar 7.5 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 7.5 (BG)
   1 hane Draven 8.5 (SA), 3 ex 9.5 (SJ), 3 hanar 11.5 (SA), 1 hane 12.5 (SA), 2 par Reningsdammarna Gislaved 13.5 (EL), 1 par 21.5 (BG)
   1 par Reningsdammarna Gislaved 24.5 (BG), 1 hona 25.5 (EL) 1 hane 30.5 (BG)
Stjärtand: 5 ex rast N.Bolmen 1.5 (SJ)
Årta: 1 par Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 2 ex Draven 9.5 (SJ), 1 hane 10.5 (SA), 11.5 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 24.5 (BG
   2 hanar + 3 honor Draven 25.5 (SJ)
Skedand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG,HG), 3.5 (EL), 1 par + 1 hane 7.5 (BG), 14 ex Draven 9.5 (SJ), 
   1 hane Reningsdammarna Gislaved 13.5 (EL), 1 par + 1 hane 20.5 (EL), 2 par + 1 hane 21.5 (BG), 3 par 24.5 (BG), 1 hane 25.5 (EL),
   2 hanar Reningsdammarna Gislaved 30.5 (BG)

Brunand: 1 par Draven 8.5 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 24.5 (BG)
Vigg: 10 ex Draven 8.5 (SA)
Småskrake: 1 hane N.Bolmen 1.5 (SJ)
Vaktel: 1 ex spel Draftinge 20.5 (TW), 1 ex spel Åtterås ängar 24.5 (SJ), 25.5 (SA,PEE)
Smålom: 1 ex rast N.Bolmen 1.5 (SJ), 1 ex överfl Stenshult Hyltebruk 13.5 (SJ)
Storlom: 1 par Mellansjön Agnetaryd 7.5 (LB), 1 ex Kroksjön Unnaryd 12.5 (SA), 3 ex N.Vallsjön Hestra 12.5 (OG),
   1 par St.Iglasjön Smålandsstenar 13.5 (SA), 1 par Harasjön Arnåsholm 13.5 (EL), 1 ex Assbrunnen 13.5 (EL), 1 ex Majsjön 13.5 (EL)
Smådopping: 1 par på bo + 2 ex spel Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG,HG), 1 par på bo + 1 ex spel 3.5 (EL), 3 ex 7.5 (BG), 
   1 par på bo + 1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 13.5 (EL), 2 ex varav 1 ex spel 20.5 (EL), 1 par bobygge 21.5 (BG), 2 ex 24.5 (BG)
   1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 25.5 (EL)
Svarthakedopping: 4 par varav 3 bobyggande Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG,HG), 5 ex varav 1 par spel + 1 par bobygge 3.5 (EL),
   7 ex
Reningsdammarna Gislaved 7.5 (BG), 8 ex 13.5 (EL), 4 par varav 1 ex på bo 20.5 (EL), 1 par på bo + 1 par bobygge + 2 par 24.5 (BG)
   12 ex varav 2 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 25.5 (EL)
Storskarv: 5 bebodda bon synliga Sköraholm Bolmen 12.5 (SA)
Rördrom: 1 ex tut N.Bolmen 21.5 (SJ), 22.5 (SA), 23.5 (LB)
Brunglada: 1 ex mot N Kroksjön Unnaryd 13.5 (BS,WS)
Glada: 2 ex Draven 1.5 (SA), 4.5 (BS,WS), 5.5 (SA), 1 ex 6.5 (SA), 8.5 (SA), 2 ex 9.5 (SA), 1 ex Dravö Ås 12.5 (SA), 1 ex Reftele 20.5 (UE)
   1 ex Draven 24.5 (SA), 26.5 (SA), 27.5 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 27.5 (SA), 1 ex Mellby 28.5 (SA), 2 ex Draven 31.5 (SA)
Havsörn: 1 ad med bomaterial N.Bolmen 1.5 (SJ), 1 ad Draven 15.5 (SJ), 25.5 (SA)
Brun kärrhök: 2 honor Draven 13.5 (BS,WS), 1 par 15.5 (SJ), 1 ex Kroksjön 28.5 (WS)
Större skrikörn: 1 subad Draven 15.5 (SJ), 16.5 (SJ,BLn,Roger Ahlman)
Kungsörn: 1 ad Jonsbo äng 12.5 (SJ), 1 subad Draven 24.5 (SJ)
Tornfalk: 2 ex str N.Bolmen 1.5 (SJ), 1 ex Tiraholm 12.5 (SA), 1 ex Skärkehylte 13.5 (SA), 1 ex Unnaryd 13.5 (BS,WS), 
   1 ex honf Draven 22.5 (SJ)
Stenfalk: 1 hona Draven 12.5 (SA), 1 hona Draftinge 13.5 (BS,WS), 1 hona str mot N Gislaved 15.5 (EL)
Lärkfalk: 1 ex Draven 6.5 (SA), 8.5 (SA), 11.5 (SJ), 3 ex 12.5 (SA), 2 ex 15.5 (SJ), 3 ex 16.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.5 (BG)
   1 ex Draven 26.5 (SA), 27.5 (SA), 29.5 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 16.5 (SJ)
Vattenrall: 1 ex spel N.Bolmen 1.5 (SJ), 3 ex spel Draven 9.5 (VFK), 16.5 (SA), 2 ex spel 19.5 (SJ), 1 ex spel 21.5 (SA), 2 ex spel 24.5 (SA)
   3 ex spel Draven 25.5 (SA), 1 ex spel 29.5 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 3.5 (SA), 3 ex spel 9.5 (VFK), 1 ex spel 16.5 (SA), 7 ex spel 19.5 (SJ), >4 ex spel 21.5 (SA),
   >4 ex spel Draven 24.5 (SA), 2 ex spel 25.5 (SA), 1 ex spel 28.5 (SA), 2 ex spel 29.5 (SA)
Kornknarr: 1 ex spel Vä 27.5 (SJ), 1 ex spel Ås ängar 27.5 (SJ)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.5 (BG)
Sothöna: 1 ex Borlången 2.5 (PEE), 5 ex Draven 4.5 (BS,WS), 2 ex 13.5 (BS,WS), 1 ex + 2 pull Reningsdammarna Gislaved 30.5 (BG)
Trana: 140 ex Ås ängar 4.5 (BS,WS), 180 ex Draven 6.5 (SA), 120 ex 9.5 (SJ), 55 ex N.Bolmen 10.5 (WS), 
   1 par m 2 pull Skärkehylte 13.5 (BT), 300 ex Draven 16.5 (SA), 1 par m 2 pull Amfrebo Hyltebruk 18.5 (BT)
Strandskata: 2 ex Draven 3.5 (SJ), 2 ex Anderstorp 3.5 (UE), 1 ex Draven 5.5 (SA), 2 ex N.Bolmen 10.5 (SJ)
Mindre strandpipare: 3 ex varav 2 ex spel Reningsdammarna Gislaved 3.5 (EL), 2 ex 4.5 (BG), 3 ex 7.5 (BG), 1 ex Fållinge flygplats 13.5 (SA)
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 13.5 (EL), 4 ex varav 1 ex spel 20.5 (EL), 4 ex 21.5 (BG), 24.5 (BG), 25.5 (EL)
Fjällpipare: 4 ex N.Bolmen 11.5 (SJ)
Mosnäppa: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.5 (ALK,AKA)
Brushane: 18 ex spel Draven 1.5 (SA), 13 ex spel 3.5 (SA), 20 ex spel 4.5 (SA), 25 ex Väcklinge 9.5 (SA), 25 ex Draven 10.5 (SA)
Dubbelbeckasin: 1 ex spel Svanaholms ängar 14.5 (SA)
Småspov: 1 ex Draven 10.5 (SA), 1 ex Åbykrysset 11.5 (SA,EL,BG,SJ)
Rödbena: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG,HG), 5 ex Draven (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (BG), 2 ex 13.5 (EL),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 21.5 (BG), 1 ex 25.5 (EL), 1 par parning Draven 31.5 (SA)
Gluttsnäppa: 1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 3.5 (EL), 13.5 (EL), 25.5 (EL)
Grönbena: 25 ex Draven 3.5 (SA), 30 ex 5.5 (SA), >10 ex spel Reningsdammarna Gislaved 25.5 (EL)
Skrattmås: ca 1150 par Draven 3.5 (SA)
Havstrut: 1 par Sköraholm Bolmen 12.5 (SA)
Kentsk tärna: 2 ex Draven 1.5 (SA,UE)
Silvertärna: 1 ex str mot O Draven 5.5 (SA), 3 ex str 9.5 (SJ), 2 ex 22.5 (SJ)
Svarttärna: 3 ex Draven 8.5 (SA), 3 ex 9.5 (VFK), 10.5 (SJ), 11.5 (SJ), 12.5 (SA), 13.5 (BS,WS), 15.5 (SJ), 16.5 (SJ,SA), 21.5 (SA),
   5 ex Draven 22.5 (SJ), 1 ex 23.5 (SA), 2 ex 24.5 (SA,SJ), 25.5 (SJ), 26.5 (SA), 1 ex 27.5 (SA), 28.5 (SA), 2 ex 29.5 (SA)

Turkduva: 1 ex Reftele 20.5 (UE), 1 ex Hamra 22.5 (SJ)
Kattuggla: 1 ex på dagkvist Unnaryds bokhult 12.5 (SA), 1 ex rop Smålandsstenar 17.5 (PEE), 1 ex rop N.Bolmen 23.5 (LB),
   1 ex rop Åtterås ängar 25.5 (SA)

Lappuggla: 1 ex Hestra 1.5 (LD), 1 ex Realsbo Unnaryd 12.5 (WS,SA,EL,BG)
Jorduggla: 1 ex Draven 12.5 (SJ,SA), 1 ex Vassviken N.Bolmen 27.5 (IJ,KJ,SJ), 28.5 (BS,WS)
Pärluggla: 1 ex rop Tiraholm 26.5 (SJ), 1 ex spel Västbo skyttecentrum 27.5 (ALK,AKA), 28.5 (SA), 1 ex rop Tiraholm 28.5 (BS,WS),
   1 ex rop Västbo skyttecentrum 30.5 (LGH)

Nattskärra: 1 ex spel Anderstorps stormosse 15.5 (LGH), 1 ex spel Liderna Valdshult 20.5 (LBc), 1 ex spel Sävsås 26.5 (SA),
   1 ex spel Henja 27.5 (LGH), 1 ex spel Knorte mosse 27.5 (SJ), 1 ex spel Vä-Stålebo 27.5 (SJ), 2 ex Nennesmo 28.5 (SA),
   1 ex spel Sävsås 28.5 (BS,WS), 1 ex spel Marielundsgatan Gislaved 29.5 (LGH)

Göktyta: 1 ex rop Draven 4.5 (BS,WS), 1 ex rop S.Valdshult 12.5 (OG)
Mindre hackspett: 1 hane Reftele 20.5 (UE), 1 ex rop+trum Fridsnäs 26.5 (SA)
Trädlärka: 1 ex sj Grustaget Reftelevägen 18.5 (LGH)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 3.5 (EL), 4.5 (BG), 1 ex Möllekvarn 12.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 13.5 (EL), 30.5 (BG)
Engelsk sädesärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 3.5 (EL)
Näktergal: 1 ex sj Fridsnäs Draven 21.5 (BLn)
Svart rödstjärt: 1 hane sj Kommunförrådet Gislaved 2.5 (AW), 1 ex Fegens Sågverk Smålandsstenar 19.5 (EL)
Sävsångare: 3 ex sj Draven 19.5 (SJ), 2 ex sj 24.5 (SA), 29.5 (SA)
Kärrsångare: 1 ex sj Galtås Reftele 31.5 (OEr)
Gransångare: 1 ex sj Roten Unnaryd 9.5 (BS,WS), 1 ex sj Mårås Naturreservat 13.5 (SA), 1 ex sj Lunnamossen Unnaryd 26.5 (BS,WS)
   1 ex sj Unnaryd 26.5 (BS,WS), 1 ex sj Lidl Gislaved 27.5 (LGH)
Sommargylling: 1 ex spel Hunnahall Draven 21.5 (BLn), 26.5 (BLn,UE,SA,SJ)
Törnskata: 1 ex Askebo Bosebo sn 27.5 (ALK,AKA), 1 hane Reftele 31.5 (OEr), 1 hona Nennesmo 31.5 (OEr)
Stenknäck: 2 ex Unnaryds bokhult 12.5 (SA), 1 ex Järanäs bokhult 12.5 (SA), 1 ex Mårås Naturreservat 13.5 (SA), 10 ex (parvis) 13.5 (SJ)

April 2012

Mindre sångsvan: 1 ad Håkentorp 28.4 (SA)
Sångsvan: 1 par på bo Draven 7.4 (SA), 1 par på bo Sandserydssjön 18.4 (EL), 1 ex på bo Vårtsjön Ås 21.4 (BS,WS), 
   2 par på bo Draven 24.4 (SA)

Sädgås(rossicus): 2 ex Draven 9.4 (SA), 16.4 (SA), 19.4 (SJ), 21.4 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Draven 1.4 (SA), 2.4 (SA)
Bläsgås: 1 ad Draven 1.4 (SA), 1 subad 7.4 (SA), 8.4 (SA), 9.4 (SA), 1 ex 2K 19.4 (SJ), 21.4 (SA)
Grågås: 1 par m 7 pulli Unnen 24.4 (WS), 1 ungkull Draven 27.4 (SA), 2 par m pulli Fjällen 28.4 (WS), 100 ex N.Bolmen 29.4 (SJ)
Gravand: 1 ex Draven 6.4 (SJ)
Snatterand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 1 hane Draven 3.4 (SA), 1 par 7.4 (SA), 12.4 (BG), 1 hane 13.4 (EL), 1 par 14.4 (BG
   1 par Reningsdammarna Gislaved 15.4 (SA), 16.4 (EL), 2 ex Draven 19.4 (SJ), 1 par Reningsdammarna Gislaved 19.4 (EL), 21.4 (BG), 
   1 par Reningsdammarna Gislaved 23.4 (EL), 24.4 (BG), 1 par Draven 25.4 (SJ), 26.4 (SJ), 2 par 27.4 (EL,BJ,HH,LEP,SJ),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BG), 2 par + 1 hane Draven 28.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 29.4 (EL)

Kricka: 550 ex Draven 3.4 (SJ)
Stjärtand: 2 par Draven 1.4 (SA), 1 par + 1 hona 2.4 (SA), 7 ex 3.4 (SJ), 2 par + 1 hona 7.4 (SA), 1 par + 1 hane 8.4 (SA), 2 par 9.4 (SA)
   1 par Draven 12.4 (SA), 1 hona 18.4 (SA), 4 ex 19.4 (SJ), 2 par 25.4 (SJ), 1 par N.Bolmen 26.4 (SJ)

Årta: 1 par Draven 18.4 (SA), 1 ex spel 26.4 (SA), 1 hane 27.4 (EL,BJ,HH,LEP,SJ)
Skedand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 3.4 (EL), 1 par + 1 hane Draven 9.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG)
   1 par + 1 hane Draven 12.4 (SA), 1 par 13.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 13.4 (EL), 14.4 (BG), 2 par 15.4 (SA),
   2 par + 1 hane Draven 15.4 (SA), 16.4 (EL), 1 par + 2 hanar Draven 16.4 (SA), 2 par 18.4 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 19.4 (EL
   3 par + 2 hanar Draven 20.4 (SA), 1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 21.4 (BG), 1 par 23.4 (EL), 1 par + 1 hane 24.4 (BG),
   2 par Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BS,WS), 1 par Draven 27.4 (EL,BJ,HH,LEP,SJ), 1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BG)
   2 par Reningsdammarna Gislaved 29.4 (EL)

Brunand: 2 hanar + 1 hona Draven 30.4 (SJ,SA)
Vigg: 39 ex Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 52 ex 3.4 (EL), 67 ex 7.4 (SA) 118 ex 19.4 (EL), 40 ex 27.4 (BS,WS)
Sjöorre: Flera nattstr flockar Väcklinge 11.4 (SA), och Framnäs Ås 11.4 (SJ), 2 nattstr flockar Väcklinge 12.4 (SA), 
   nattstr Unnaryd 13.4 (WS), 1 nattstr flock Väcklinge 14.4 (SA), 15.4 (SA), 5 ex Draven 26.4 (SA,SJ)

Salskrake: 1 par Draven 1.4 (SA), 2.4 (SA), 1 par 3.4 (SJ,SA), 4.4 (SA)
Småskrake: 1 hane str Draven 25.4 (SJ), 6 hanar + 4 honor Draven 26.4 (SA)
Smålom: 1 par Loftuddagölen 28.4 (EL,BF)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 3.4 (EL), 1 par bobygge 4.4 (BG), 1 ex 7.4 (SA), 1 par + 1 ex 12.4 (BG), 
   1 ex på bo + 1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 13.4 (EL), 1 par på bo + 3 ex 14.4 (BG), 1 ex 15.4 (SA), 16.4 (EL), 
   1 ex spel + 1 ex Reningsdammarna Gislaved 19.4 (EL), 1 par bobygge + 1 ex 21.4 (BG), 1 par på bo 23.4 (EL), 
   1 par på bo + 1 par bobygge + 1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.4 (BG), 1 par på bo + 2 ex + 1 ex spel 27.4 (BG), 
   5 ex varav 2 ex spel + 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 29.4 (EL)

Skäggdopping: 1 ex på bo Draven 30.4 (SA)
Svarthakedopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG), 13.4 (EL), 14.4 (BG), 15.4 (SA), 19.4 (EL), 21.4 (BG), 3 ex 23.4 (EL),
   1 par (parning) + 1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.4 (BG), 6 ex 27.4 (BG), 3 ex varav 1 par bobygge 29.4 (EL)

Rördrom: 1 ex str mot NO Tannsjön Åbjörnabo 11.4 (SJ)
Vit stork: 1 ex Nennesmo 23.4 (IJ), samma ex Ås ängar 23.4 (BLn,SA,SJ), 24.4 (LB,SJ,IJ)
Glada: 2 ex Draven 1.4 (SA), 3.4 (SJ), 3 ex 4.4 (SJ), 2 ex 7.4 (SA), 3 ex 8.4 (SA), 1 ex 9.4 (SA), 2 ex 12.4 (SA), 1 ex 13.4 (SA),
   1 ex överfl Hyltebruk 14.4 (OG), 1 ex Draven 16.4 (SA), 2 ex 19.4 (SJ), 1 ex Mellby 24.4 (SA), 2 ex Sotaryd Långaryd 24.4 (gnm SA),
   1 ex Draven 28.4 (SA), 3 ex 30.4 (SA)

Havsörn: 1 ad Draven 1.4 (SA), 3 ex 4.4 (SJ), 1 ad 7.4 (SA), 1 ex 2K+ 19.4 (SJ), 1 ad 25.4 (SJ), 1 ex 2K+ 26.4 (SJ)
Brun kärrhök: 1 par bobygge 30.4 (SA)
Kungsörn: 1 subad Draven 9.4 (SA), 2 ex 3K N.Bolmen 18.4 (SJ), 25.4 (SJ), 1 ex 3K 26.4 (SJ)
Tornfalk: 1 ex Draven 7.4 (SA), 1 hona N.Bolmen 21.4 (BS,WS), 1 ex str mot N Järanäs 23.4 (BS,WS), 1 ex str N.Bolmen 29.4 (SJ),
   1 par på hygge Yxasjön Unnaryd 29.4 (BS,WS)

Stenfalk: 1 hona Draven 12.4 (SA), 13.4 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 30.4 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex 2K Draven 3.4 (SJ), 1 ex str 4.4 (SJ), 1 ex 6.4 (BLn), 1 ad 8.4 (SA), 1 ex 2K 13.4 (SA), 23.4 (SJ)
Vattenrall: 3 ex spel Draven 30.4 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 26.4 (SA), 27.4 (SA), 28.4 (SA), 4 ex spel 30.4 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 19.4 (EL), 23.4 (EL), 24.4 (BG)
Sothöna: 4 par Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 6 par 3.4 (EL), 1 par Draven 3.4 (SA), 6 par Reningsdammarna Gislaved 7.4 (SA),
   1 par Draven 18.4 (SA), 10 ex Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BS,WS), 6 ex Draven 30.4 (SA)

Trana: 230 ex Draftinge 9.4 (SA), minst 8 par på bo Draven 13.4 (SA), 15 par på bo 16.4 (SA), 133 ex Svanaholm 21.4 (BS,WS),
   1 ex på bo Färgån 28.4 (WS), 150 ex Draven 30.4 (SJ)

Strandskata: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG), 1 ex Draven 15.4 (SJ,SA), 1 par Anderstorp 15.4 (SA), 1 ex Unnen 21.4 (BS,WS)
   1 ex Hyltebruk 22.4 (OG), 1 ex Draven 27.4 (EL,BJ,HH,LEP,SJ), 28.4 (SA), 1 ex Gislaved 30.4 (AW)

Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 16.4 (EL), 3 ex 21.4 (BG)
Ljungpipare: 35 ex Åby N.Bolmen 21.4 (BS,WS), 70 ex 25.4 (SJ), 120 ex 29.4 (SA)
Brushane: 11 ex Draven 27.4 (EL,BJ,HH,LEP,SJ)
Dubbelbeckasin: 1 ex spel Draven 27.4 (SA)
Storspov: 1 par (parning) Draven 25.4 (SJ)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 3.4 (SA), 6.4 (BLn), 7 ex 30.4 (SA)
Rödbena: 1 ex Draven 11.4 (SJ), 3 ex 12.4 (SA), 1 ex 13.4 (SA), 3 ex 15.4 (SA), 2 par 16.4 (SA)
Silltrut: 1 subad Nennesmo 26.4 (BLn)
Skogsduva: 2 ex Draven 9.4 (SA)
Turkduva: 2 ex Reftele 22.4 (AAn)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 3.4 (SA), 25.4 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop Nennesmo urskog 3.4 (SA)
Göktyta: 1 ex rop Nissaryd 28.4 (WS)
Mindre hackspett: 1 ex rop Sågverket Smålandsstenar 8.4 (SA), 1 ex rop Kulturstigen Gislaved 15.4 (SA,EL,LGH,BG),
   1 ex trum Saraböke 15.4 (OG)

Trädlärka: 2 ex Grustaget Reftelevägen 7.4 (SA), 14.4 (EL), 1 ex 27.4 (EL), 1 ex Lockabäck Unnaryd 28.4 (WS)
Forsärla: 1 par Reningsdammarna Gislaved 3.4 (EL), 2 ex 4.4 (BG), 1 ex 7.4 (SA), 1 par m bomaterial Ågårdsfors 8.4 (SA),
   1 ex sj Sågverket Smålandsstenar 8.4 (SA), 1 hane Skeppshults Bruk 8.4 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 16.4 (EL), 
   1 par Draven 28.4 (SA)

Engelsk sädesärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 3.4 (BG), 4.4 (BG), 11.4 (BG)
Svart rödstjärt: 1 ad hane sj Fegens sågverk Smålandsstenar 21.4 (SA)
Ringtrast: 1 hane Isberga 18.4 (EL), 1 ex Tuskebo Gislaved 20.4 (Göran Ericsson), 2 ex Gislaved 21.4 (AKA,EL), 1 hona N.Bolmen 21.4 (BS,WS
   2 hanar Fållinge Smålandsstenar 21.4 (SA), 1 hane Kållerstad 22.4 (AAn), 2 ex Krabby 28.4 (SJ)

Svarthätta: 1 par Reningsdammarna Gislaved 3.4 (BG)
Gransångare: 1 ex sj Gislaved 13.4 (EL), 1 ex Framnäs Ås 13.4 (SJ), 1 ex sj N.Bolmen 15.4 (SJ), 1 ex sj Flahultasjön 15.4 (SA),
   1 ex sj Unnen 15.4 (BS,WS), 17.4 (WS), 1 ex sj Tiraholm 23.4 (BS,WS), 1 ex sj Tallberga Ås 28.4 (SA), 1 ex sj Färgån 28.4 (WS),
   1 ex sj Färgaryd 28.4 (WS)

Varfågel: 1 ex N.Bolmen 8.4 (SJ), 1 ex Draven 13.4 (SA), 1 ex Vårtsjön Ås 21.4 (BS,WS)
Svartkråka: 1 ex Väcklinge 28.4 (SA), 30.4 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 1.4 (SA)
Lappsparv: 1 ex N.Bolmen 29.4 (SJ)

Mars 2012

Mindre sångsvan: 4 ex Draven 3.3 (SJ), 2 ex N.Bolmen 9.3 (SJ), 7 ex Draven 13.3 (LB), 16 ex str N.Bolmen 23.3 (SJ),
   21 ex str mot O Kållerstad 25.3 (AAn)
Sångsvan: 365 ex N.Bolmen 7.3 (SJ), 400 ex 8.3 (SJ), 85 ex 12.3 (BS,WS)
Sädgås: 1200 ex N.Bolmen 8.3 (SJ)
Spetsbergsgås: 1 ex N.Bolmen 3.3 (SJ), 5.3 (SJ), 7 ex 8.3 (SJ), >15 ex 11.3 (EL), >10 ex 12.3 (BS,WS), 3 ex 15.3 (IJo)
Bläsgås: 1 ad Draven 25.3 (SA)
Bläsgås: 2 ex N.Bolmen 5.3 (SJ), 13 ex 8.3 (SJ), 4 ex 11.3 (EL), 20 ex 12.3 (BS,WS)
Vitkindad gås: 1 ex N.Bolmen 8.3 (SJ), 12.3 (BS,WS)
Snatterand: 1 par Draven 18.3 (SJ), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 23.3 (EL), 24.3 (BG,HG), 1 par Draven 24.3 (SA), 1 hane 25.3 (SA)
   1 hane Reningsdammarna Gislaved 26.3 (BG), 2 par Draven 27.3 (BS,WS)
Stjärtand: 1 hane Draven 24.3 (SA), 2 par 25.3 (SA), 2 par + 1 hona 27.3 (SA)
Skedand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 26.3 (BG), 1 par Draven 27.3 (SA)
Brunand: 2 hanar + 4 honor Dalen Gislaved 18.3 (LGH)
Salskrake: 1 hane + 2 honor Färgån 5.3 (WS), 1 par Draven 26.3 (AKA,SA)
Småskrake: 1 hane Draven 26.3 (SA)
Storskarv: 54 ex str Draven 25.3 (SA)
Glada: 2 ex N.Bolmen 3.3 (SJ), 1 ex 11.3 (EL), 2 ex Draven 11.3 (EL), 3 ex N.Bolmen 12.3 (BS,WS), 1 ex Ås ängar 17.3 (BS,WS),
   1 ex Draven 17.3 (BS,WS), 1 ex N.Bolmen 21.3 (BS,WS), 1 ex Draven 24.3 (SA), 4 ex 25.3 (SA), 1 ex Reftele 25.3 (SA)
   1 ex Svanaholms ängar 26.3 (SA), 2 ex Ås kyrka 26.3 (SJ), 1 ex Ås ängar 27.3 (BS,WS), 2 ex Mellby Reftele 27.3 (SA),
   2 ex Klämman Reftele 27.3 (SA)
Havsörn: 1 ad + 1 subad Draven 3.3 (SJ), 1 ad Risamossen 4.3 (SJ), 1 ad Färgån 5.3 (WS), 15 ex Vassviken N.Bolmen 6.3 (BLn,IJ),
   1 ex 2K N.Bolmen 8.3 (SJ), 1 ex 11.3 (EL), 3 ex 19.3 (EL), 1 ad + 1 subad 21.3 (BS,WS), 2 ad Draven 25.3 (SA)
Kungsörn: 1 ex 4K+ överfl Risamossen 4.3 (SJ), 1 ex 2K+ Risamossen 4.3 (SJ), 1 ex Vassviken N.Bolmen 6.3 (BLn,IJ), 
   1 ex subad N.Bolmen 8.3 (SJ), 2 ex Draftinge 10.3 (CH), 1 ad Draven 25.3 (SA)
Sothöna: 4 ex Draven 17.3 (SJ), 9 ex Reningsdammarna Gislaved 18.3 (BG,HG), 12 ex 19.3 (EL), 3 par 23.3 (EL), 7 ex 24.3 (BG,HG)
Trana: 200 ex str mot NV Gislaved 24.3 (BG,HG), 70 ex Draven 24.3 (SA), 63 ex str Reftele 26.3 (SA), 
   660 ex str mot NV Klämman Reftele 27.3 (SA)
Strandskata: 1 ex Kommunförrådet Gislaved 23.3 (LGH)
Brushane: 1 ex Svanaholms ängar 13.3 (LB), 1 ex 17.3 (SJ), 1 ex Draven 26.3 (SA)
Skogsduva: 3 ex N.Bolmen 12.3 (BS,WS), 2 ex Järanäs 13.3 (BS,WS)
Berguv: 1 ex Lövåsa berg 24.3 (LGH), 26.3 (SA)
Sparvuggla: 1 ex rop Mårås Naturreservat 6.3 (OG), 1 ex rop Nennesmo 25.3 (LGH)
Mindre hackspett: 1 ex N.Bolmen 21.3 (BS,WS), 1 ex rop Fridsnäs 24.3 (SA), 25.3 (SA), 27.3 (BS,WS)
Trädlärka: 1 ex Grustaget vid Reftelevägen 22.3 (EL)
Forsärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved  21.3 (ALK)
Engelsk sädesärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 21.3 (EL)
Varfågel: 1 ex Svanaholm 1.3 (MB), 1 ex Järanäs 13.3 (BS,WS)
Råka: 1 ex N.Bolmen 12.3 (BS,WS), 2 ex 2K 19.3 (EL)
Steglits: 1 ex överfl Risamossen 4.3 (SJ), 1 ex Järanäs 13.3 (BS,WS), 1 ex str Draven 25.3 (SA)
Vinterhämpling: 1 ex N.Bolmen 8.3 (SJ)
Snösparv: 10 ex N.Bolmen 8.3 (SJ)

Februari 2012

Sädgås: >50 ex N.Bolmen 26.2 (EL), 75 ex 27.2 (BS,WS)
Bläsgås: 1 ex N.Bolmen 27.2 (BS,WS), 2 ex 28.2 (SJ)
Grågås: 1 ex Draven 16.2 (SJ), 2 ex 19.2 (SA), 6 ex Svanaholms ängar 19.2 (SA), 9 ex Draven 23.2 (SA), 6 ex 24.2 (SA),
   40 ex N.Bolmen 24.2 (SJ), >40 ex 25.2 (SA)
Kanadagås: >320 ex Svanaholms ängar 25.2 (SA)
Storskarv: 2 ex 2K Färgån 24.2 (WS)
Glada: 1 ex N.Bolmen 20.2 (SJ), 23.2 (SJ), 24.2 (SJ), 25.2 (SA), 27.2 (BS,WS), 1 ex Ås kyrka 27.2 (BS,WS)
Havsörn: 1 ex N.Bolmen 7.2 (SJ), 2 ad Svanaholms ängar 19.2 (SA), 2 ad + 1 subad N.Bolmen 23.2 (SJ), 1 ex yngre Flahult Sporda 25.2 (SA)
   1 subad Draven 26.2 (EL), 2 ex N.Bolmen 27.2 (BS,WS)
Kungsörn: 1 ex 3K N.Bolmen 21.2 (SJ), 1 subad N.Bolmen 23.2 (SJ)
Tofsvipa: 14 ex Draven 24.2 (SA), 24 ex Svanaholms ängar 25.2 (SA), >50 ex N.Bolmen 26.2 (EL), 120 ex 27.2 (BS,WS)
Ringduva: 1 ex sj N.Bolmen 1.2 (SJ), 17 ex Hammargården N.Bolmen 15.2 (SJ), 12 ex Saraböke 16.2 (OG), 2 ex Gislaved 17.2 (EL),
   1 ex Valdshult 18.2 (LBc), 45 ex Svanaholms ängar 19.2 (SA), 1 ex Framnäs Ås 20.2 (SJ), 12 ex Saraböke 21.2 (OG)
Turkduva: 2 ex Reftele 12.2 (SA)
Sparvuggla: 1 ex rop Acksjön Reftele 21.2 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Saraböke Hyltebruk 1.2 (OG), 1 ex N.Bolmen 14.2 (SJ), 1 ex rop Amfrebo Hyltebruk 27.2 (BT), 
   1 ex rop Gäddås Bosebo 28.2 (EL,BF), 1 ex rop Krabby Bosebo 28.2 (EL,BF)
Sånglärka: 1 ex N.Bolmen 23.2 (SJ), 26.2 (EL)
Rödhake: 1 ex Hasselgatan Gislaved 3.2 (EL), 1 ex Hyltebruk 6.2 (BEm), 1 ex N.Bolmen 7.2 (SJ), 1 ex Unnaryd 12.2 (BS,WS),
   1 ex Saraböke 16.2 (OG), 1 ex Hasselgatan Gislaved nästan dagligen (EL), 1 ex Hyltebruk dagligen (BT)
Varfågel: 1 ex Rydöbruk 4.2 (SA), 1 ex Nissan Färgaryd 4.2 (SA), 1 ex Draven 18.2 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 19.2 (SA),
   1 ex Draven 26.2 (EL), 1 ex N.Bolmen 27.2 (BS,WS)
Stare: 2 ex Ås 12.2 (Gösta Bengtsson), 3 ex Framnäs Ås 18.2 (SJ), 8 ex N.Bolmen 21.2 (SJ), 12 ex 23.2 (SJ), 2 ex 27.2 (BS,WS)
Bändelkorsnäbb: 2 ex Mårås Hyltebruk 4.2 (SA)
Stenknäck: 9 ex Gislaved 27.2 (EL)
Snösparv: 1 ex hörd Svanaholms ängar 25.2 (SA)

Januari 2012

Sångsvan: 210 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 68 ex Ås ängar 1.1 (SA), 12 ex + 103 ex str Draven 6.1 (SA),
   75 ex str mot S Saraböke Hyltebruk 8.1 (OG), 140 ex + 8 ex str Svanaholms ängar 14.1 (SA)

Sädgås: 500 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 70 ex Ås ängar 1.1 (SA), 160 ex N.Bolmen 14.1 (BS,WS), 500 ex Svanaholms ängar 14.1 (SA)
   500 ex N.Bolmen 16.1 (SJ)

Spetsbergsgås: 3 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 8.1 (SJ), 14.1 (BS,WS,SA), 3 ex 16.1 (SJ)
Bläsgås: 1 juv Svanaholms ängar 1.1 (SA), 1 ad 14.1 (SA)
Grågås: 70 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 3 ex Ås ängar 1.1 (SA), 4 ex Draven 1.1 (SA), 30 ex 6.1 (SA), 6 ex 7.1 (SJ), 
   10 ex N.Bolmen 14.1 (BS,WS), 150 ex Svanaholms ängar 14.1 (SA), 200 ex 23.1 (SJ)

Vitkindad gås: 1 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 8.1 (SJ), 1 ex Svanaholms ängar 14.1 (SA), 16.1 (SJ)
Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 2.1 (EL), 1 ex Badviken N.Bolmen 8.1 (SJ), 1 hona Reningsdammarna 11.1 (EL)
Gräsand: 230 ex Draven 6.1 (SA), 415 ex Badviken N.Bolmen 8.1 (SJ)
Storskarv: 1 ex Badviken N.Bolmen 6.1 (SJ)
Havsörn: 2 ad Svanaholms ängar 1.1 (SA), 1 ad + 1 yngre Draven 6.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 6.1 (SJ), 1 ad Vårtsjön 14.1 (BS,WS), 
   2 ex Svanaholms ängar 14.1 (BS,WS), 1 ad Draven 14.1 (SA), 2 ex N.Bolmen 31.1 (BS,WS)

Fjällvråk: 1 ex Draven 11.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 14.1 (BS,WS), 1 ex Svanaholms ängar 14.1 (SA), 1 ex Draven 22.1 (SA)
Kungsörn: 1 juv Draftinge 14.1 (BS,WS), 1 ex 2K Svanaholms ängar 14.1 (SA)
Stenfalk: 1 ad hane Skalleved Kållerstad 13.1 (LB)
Trana: 1 juv Färgån 2.1 (BS,WS), 2 ex str mot SV Draven 6.1 (SA), 2 ex Henja Gislaved 8.1 (LGH)
Tofsvipa: 2 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 3 ex 6.1 (SJ)
Fiskmås: 2 subad Svanaholms ängar 1.1 (SA)
Ringduva: 6 ex Gislaved 10.1 (EL), 1 ex Unnaryd 18.1 (WS), 50 ex Saraböke 26.1 (OG)
Turkduva: 1 ex Reftele 1.1 (SA), 2 ex 6.1 (SA), 11.1 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop Saraböke Hyltebruk 7.1 (OG)
Rödhake: 1 ex Framnäs Ås 14.1 (SJ), 1 ex Saraböke 26.1 (OG), 1 ex Gulleryd Gislaved 28.1 (Ann-Katrin Andersson), 
   1 ex Unnaryd 27-30.1 (BS,WS)

Varfågel: 1 ex Draven 6.1 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 6.1 (SJ), 1 ex Badviken N.Bolmen 6.1 (SJ), 1 ex Draven 7.1 (SA), 
   1 ex Badviken 8.1 (SJ), 1 ex N.Bolomen 14.1 (BS,WS), 1 ex Svanaholms ängar 14.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 31.1 (BS,WS)

Stare: 24 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 2 ex Reftele 1.1 (SA), 2 ex Väcklinge 6.1 (SA), 5 ex Svanaholms ängar 14.1 (SA), 
   2 ex Framnäs Ås 31.1 (SJ)

Snösparv: 1 ex N.Bolmen 23.1 (SJ)
Sävsparv: 1 ex Väcklinge 6.1 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 14.1 (SA), 5 ex N.Bolmen 23.1 (SJ)