Fågelrapport 2015

December 2015

Knölsvan: 16 ex Draven 24.12 (SA)
Sångsvan: 75 ex Svanaholms by 6.12 (SA), 125 ex Draven 21.12 (SA), 110 ex 22.12 (SA), 96 ex 23.12 (SA), 75 ex 24.12 (SA), 89 ex 26.12 (SA), 93 ex 27.12 (SA)
Sädgås: 330 ex Badviken N.Bolmen 1.12 (SA), ca 300 ex 3.12 (BS,WS), 470 ex Svanaholms ängar 13.12 (SA), 1 ex Draven 13.12 (SA), 6 ex 21.12 (SA), 2 ex 24.12 (SA), 210 ex 25.12 (SA), 210 ex + 20 str 26.12 (SA),
_120 ex Ås ängar 27.12 (SA)
Bläsgås: 2 ex N.Bolmen 3.12 (BS,WS), 1 ex 13.12 (SA)
Grågås: 12 ex instr Draven 9.12 (SA), 6 ex 11.12 (SA), 8 ex Svanaholms ängar 13.12 (SA), 1 ex str mot S Vallsnäs Unnaryd 14.12 (BS,WS), 27 ex Draven 21.12 (SA), 14 ex 22.12 (SA), 9 ex 23.12 (SA), 28 ex 24.12 (SA), 23 ex 25.12 (SA)
_6 ex str mot S Bökkullens hamn 25.12 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 25.12 (SA), 28 ex Draven 26.12 (SA), 1 ex 27.12 (SA), 30 ex Ås ängar 27.12 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 22.12 (SA)
Kricka: 1 hane Reningsdammarna 7.12 (EL,BG)
Gräsand: 418 ex Draven 27.12 (SA), 270 ex 29.12 (SA)
Vigg: 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 1.12 (EL), 7.12 (EL,BG), 12.12 (EL)
Salskrake: 2 hanar +1 hona Draven 9.12 (SA)
Storskarv: 3 ex Mellansjön Kållerstad 3.12 (LB), 9 ex Tiraholm 7.12 (BS,WS), 1 ex S.Färgen 8.12 (OG), 1 ex str Svanaholms ängar 13.12 (SA), 1 ex Badviken 13.12 (SA), 1 ex Bökkulllens hamn 25.12 (SA), 2 ex Mellansjön 31.12 (LB)
Gråhäger: 3 ex Tiraholm 7.12 (BS,WS), 1 ex Badviken 13.12 (SA), 3 ex Bökkullens hamn 13.12 (SA), 1 ex Draven 25.12 (SA), 26.2 (SA)
Havsörn: 2 ex N.Bolmen 3.12 (BS,WS), 1 ad Draven 9.12 (SA), 1 ad Bökkullens hamn 13.12 (SA), 1 ex yngre Draven 21.12 (SA), 2 ex yngre 22.12 (SA), 2 ad 24.12 (SA), 1 subad 25.12 (SA), 26.12 (SA)
Blå kärrhök: 1 hane + 2 juv Draven 9.12 (SA), 11.12 (SA), 1 juv str Anderstorps stormosse 23.12 (SA), 1 juv Draven 24.12 (SA), 1 hane + 1 juv 25.12 (SA), 1 hane 26.12 (SA), 1 hane + 1 juv 27.12 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Draven 9.12 (SA), 11.12 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 13.12 (SA), 1 ex Draven 23.12 (SA), 24.12 (SA), 27.12 (SA), 1 ex Ås ängar 27.12 (SA)
Kungsörn: 1 ex 2K N.Bolmen 3.12 (BS,WS), 1 juv str Väcklinge 7.12 (SA), 1 ad Draven 11.12 (SA), 1 ad Anderstorps stormosse 23.12 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 25.12 (SA)
Trana: 1 ad Väcklinge 13.12 (SA), 17.12 (SA), 23.12 (SA), 25.12 (SA), 26.12 (SA), 27.12 (SA)
Tofsvipa: 4 ex Svanaholms ängar 1.12 (SA), 4 ex Draven 7.12 (SA), 5 ex 9.12 (SA), 6 ex 11.12 (SA), 5 ex 13.12 (SA), 1 ex 22.12 (SA), 51 ex 25.12 (SA), 2 ex 26.12 (SA), 39 ex 27.12 (SA), 23 ex Ås ängar 27.12 (SA)
Morkulla: 1 ex Saraböke Hyltebruk 8.12 (OG)
Fiskmås: 1 juv Draven 25.12 (SA)
Havstrut: 1 ex Tiraholm 7.12 (BS,WS), 1 ad str mot SV Draven 22.12 (SA)
Turkduva: 2 ex Gislaved 14.12 (EL), 28.12 (EL)
Sparvuggla: 1 ex Hattakull Kållerstad 31.12 (LB)
Sidensvans: 20 ex Gislaved 5.12 (EL), 19 ex Väcklinge 21.12 (SA), 30 ex Gislaved 27.12 (EL)
Strömstare: 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 12.12 (MH), 20.12 (MH)
Rödhake: 1 ex Hasselgatan Gislaved 27.12 (EL)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 1.12 (SA), 1 ex Väcklinge 17.12 (SA), 19.12 (SA), 1 ex Anderstorps stormosse 23.12 (SA)
Råka: 1 ad Svanaholms ängar 25.12 (SA)
Stare: 60 ex Svanaholms ängar 13.12 (SA), 4 ex Väcklinge 24.12 (SA)
Steglits: 6 ex Väcklinge 5.12 (SA), 3 ex 6.12 (SA), 1 ex 7.12 (SA), 11.12 (SA), 1 ex Gislaved 13.12 (EL)

November 2015

Knölsvan: 11 ex Draven 7.11 (SA), 12 ex 8.11 (SA), 16 ex 9.11 (SA), 15 ex 10.11 (SA), 14 ex 11.11 (SA), 16 ex 12.11 (SA), 13 ex 13.11 (SA), 16 ex 16.11 (SA), 18.11 (SA), 11 ex 19.11 (SA), 11 ex str mot V Unnaryd 20.11 (WS)
Mindre sångsvan: 7 ad + 3 juv Draven 1.11 (BG)
Grågås: 3 ex + 120 str Draven 8.11 (SA), 540 ex str 11.11 (SA), 165 ex str Järanäs 11.11 (BS,WS)
Snatterand: 1 ex Draven 1.11 (SA), 2.11 (SA), 3 par Reningsdammarna Gislaved 2.11 (EL), 5.11 (BG), 4 hanar + 3 honor 7.11 (SA), 8 hanar + 5 honor 8.11 (EL), 4 ex Draven 8.11 (SA), 5 hanar + 2 honor Reningsdammarna 11.11 (BG)
_5 hanar + 4 honor Reningsdammarna 15.11 (EL), 4 hanar + 2 honor 18.11 (EL)
Brunand: 1 hane Draven 8.11 (SA), 9.11 (SA), 11.11 (SA), 12.11 (SA), 13.11 (SA), 18.11 (SA)
Glada: 1 ex Ås kyrka 1.11 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 1.11 (SA)
Havsörn: 1 subad Svanaholms ängar 1.11 (SA), 2 ex 1.11 (BG), 1 subad Draven 11.11 (SA), 1 ad + 1 juv 12.11 (SA), 1 ex yngre 30.11 (SA)
Kungsörn: 1 ad Reningsdammarna 11.11 (BG)
Rörhöna: 1 juv Reningsdammarna 7.11 (SA)
Sothöna: 5 ex Reningsdammarna 2.11 (EL), 5.11 (BG), 7.11 (SA), 8.11 (EL), 11.11 (BG), 2 ex 15.11 (EL), 18.11 (EL)
Turkduva: 2 ex Reftele 1.11 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Storåns mynning N.Bolmen 1.11 (SA)
Sidensvans: 40 ex Reftele 7.11 (SA), 20 ex Gislaved 10.11 EL), 20 ex Anderstorp 11.11 (MH), ca 60 ex Smålandsstenar 18.11 (PEE), 12 ex Dye 22.11 (SA)
Svart rödstjärt: 1 juv Nissanfallet Gislaved 1.11 (BG), 2.11 (BG), 4.11 (EL), 5.11 (BG), 7.11 (SA)
Skäggmes: 2 ex hörda Flahultasjön 1.11 (SA)
Varfågel: 1 ex Väcklinge 1.11 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 1.11 (BG), 1 ex Torkelsnäs 11.11 (BS,WS)
Steglits: 1 ex Väcklinge 1.11 (SA), 25 ex Svanaholms ängar 1.11 (SA), 1 ex Väcklinge 4.11 (SA), 1 ex Bökkullens hamn 8.11 (SA), 1 ex Liljenäs 8.11 (SA), 3 ex Väcklinge 9.11 (SA), 1 ex 19.11 (SA)

Oktober 2015

Mindre sångsvan: 18 ad Draven 4.10 (SA), 2 ad 31.10 (SA)
Sädgås: 81 ex Badviken N.Bolmen 30.10 (SA), 74 ex Liljenäsviken 31.10 (SA)
Bläsgås: 1 ex Badviken N.Bolmen 30.10 (SA)
Grågås: 122 ex str Unnen 10.10 (BS,WS), 134 ex str Unnen 26.10 (BS,WS)
Vitkindad gås: 14 ex str Draven 6.10 (SA), 7.10 (SA), 65 ex str Unnen 7.10 (BS,WS), 50 ex str 10.10 (BS,WS), 80 ex str mot S Gislaved 17.10 (EL), 60 ex str Unnen 26.10 (BS,WS), 22 ex str S Gislaved 28.10 (BG), 50 ex str S 30.10 (EL)
Bläsand: 130 ex Draven 1.10 (SA), 85 ex 2.10 (SA), 160 ex 3.10 (SA), 80 ex 4.10 (SA), 70 ex 6.10 (SA), 75 ex 7.10 (SA), >130 ex 8.10 (SA), >35 ex 9.10 (SA), 80 ex 11.10 (SA), 135 ex 14.10 (SA), 120 ex 15.10 (EL,BG), 90 ex 16.10 (SA)
_41 ex Draven 22.10 (SA), >20 ex 23.10 (SA), 35 ex 24.10 (SA)

Snatterand: 6 hanar + 8 honor Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 12 ex 6.10 (BG), 7 hanar + 6 honor 14.10 (BG), 19.10 (EL), 5 ex 23.10 (BG), 9 hanar + 7 honor 24.10 (EL), 3 ex 31.10 (BG)
Gräsand: 250 ex Draven 19.10 (SA), 400 ex 28.10 (SA)
Stjärtand: 4 ex Draven 3.10 (SA), 1 ex 11.10 (SA), 2 ex 25.10 (SA)
Skedand: 3 ex honf Reningsdammarna 1.10 (EL), 4 ex Draven 1.10 (SA), 5 ex 2.10 (SA), 3.10 (SA), 4 ex 8.10 (SA), 11.10 (SA), 5 ex 13.10 (SA), 15 ex 14.10 (SA), 13 ex 15.10 (SA), 8 ex 16.10 (SA), 1 ex 18.10 (SA), 4 ex 19.10 (SA)
_8 ex Draven 20.10 (SA), 14 ex 21.10 (SA), 2 ex 22.10 (SA), 1 ex 23.10 (SA), 5 ex 24.10 (SA), 12 ex 25.10 (SA), 2 ex 28.10 (SA), 6 ex 29.10 (SA)
Brunand: 1 hane Reningsdammarna 1.10 (EL)
Svärta: 5 ex Kårehamn Bolmen 24.10 (SA)
Storskarv: 150 ex str Unnen 6.10 (BS,WS)
Glada: 1 ex Draven 3.10 (SA), 1 ex Björnaryd Långaryd 13.10 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 31.10 (SA)
Havsörn: 2 ex yngre Draven 1.10 (SA), 2 ex str Unnen 6.10 (BS,S), 2 ad Draven 7.10 (SA), 1 ad + 1 juv 8.10 (SA), 2 subad str Unnen 10.10 (BS,WS), 1 ad Draven 15.10 (SA), 1 ex N.Bolmen 20.10 (BS,WS), 1 ad Draven 25.10 (SA)
_2 ad Draven 27.10 (SA), 1 ad 28.10 (SA), 2 ad 30.10 (SA), 1 subad Badviken N.Bolmen 30.10 (SA)
Kungsörn: 1 subad Draven 1.10 (SA)
Tornfalk: 1 ex str Unnen 1.10 (WS), 2.10 (BS,WS), 1 ex str Draven 2.10 (SA), 1 juv 4.10 (SA), 1 ex 11.10 (SA)
Stenfalk: 2 ex str Unnen 6.10 (BS,WS)
Lärkfalk: 1 ex str Unnen 6.10 (BS,WS)
Sothöna: 15 ex Reningsdammarna 1.10 (EL), 10 ex 6.10 (BG), 1 ex 14.10 (BG), 4 ex 19.10 (EL), 23.10 (BG), 5 ex 24.10 (EL), 31.10 (BG)
Trana: 1280 ex str Unnen 6.10 (BS,WS), >500 ex str Reningsdammarna 6.10 (BG), ca 200 ex str Draven 15.10 (EL,BG), 500 ex str Unnen 15.10 (BS)
Kustpipare: 1 ex str Draven 3.10 (SA)
Dvärgbeckasin: 2 ex Storåns mynning N.Bolmen 30.10 (SA), 1 ex 31.10 (SA)
Skogsduva: 4 ex str Unnen 2.10 (BS,WS), 13 ex str Draven 28.10 (SA)
Sparvuggla: 1 ex hörd Acksjön 31.10 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 8.10 (SA), 1 ex Olshult Långaryd 25.10 (BS,WS), 1 ex Arvidabo Unnaryd 25.10 BS,WS), 1 ex rop Väcklinge 28.10 (SA), 31.10 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Storåns mynning N.Bolmen 30.10 (SA)
Mindre hackspett: 1 hona Jonsbo vägskäl 11.10 (SA), 1 ex rop Flaten Kållerstad 24.10 (SA)
Trädlärka: 4 ex str Unnen 5.10 (BS,WS), 1 ex str Draven 11.10 (SA)
Forsärla: 1 ex Nissanfallet Gislaved 1.10 (BG), 1 ex Väcklinge 9.10 (SA), 1 ex Nissanfallet 14.10 (BG), 1 ex str Svanaholms ängar 24.10 (SA), 1 ex Nissanfallet 31.10 (BG)
Sidensvans: 14 ex Smålandsstenar 24.10 (PEE)
Strömstare: 3 ex Önnekvarn 31.10 (SA)
Svart rödstjärt: 1 juv Nissanfallet Gislaved 1.10 (BG), 2.10 (EL), 8.10 (BG), 2 juv 23.10 (BG), 31.10 (BG)
Tajgasångare: 1 ex vid Belån Kållerstad 3.10 (AAn)
Gransångare: 1 ex Unnen 1.10 (WS), 2 ex Kvarnagård Kållerstad 3.10 (Aan), 1 ex Väcklinge 3.10 (SA), 1 ex sj Ågårdsfors Smålandsstenar 3.10 (SA), 1 ex Fridsnäs 8.10 (SA)
Varfågel: 1 ex Draven 11.10 (SA), 1 ex Reningsdammarna 24.10 (EL), 1 ex Väcklinge 25.10 (SA), 26.10 (SA), 27.10 (SA), 1 ex Sunnaryd 31.10 (SA), 1 ex Järanäs 31.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 31.10 (SA),
_1 ex Storåns mynning 31.10 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 3.10 (SA), 2 ex 4.10 (SA), 1 ex Draven 11.10 (SA), 20 ex Väcklinge 19.10 (SA), 1 ex 20.10 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 24.10 (SA), 1 ex Väcklinge 26.10 (SA), 28.10 (SA), 1 ex N.Bolmen 30.10 (SA)
Vinterhämpling: 31 ex Svanaholms ängar 31.10 (SA)

September 2015

Bläsand: 46 ex + 45 ex str Draven 2.9 (SA), 80 ex 18.9 (SA), 33 ex 20.9 (SA), 41 ex 21.9 (SA), 125 ex 22.9 (SA), >200 ex 23.9 (SA), 32 ex Reningsdammarna 23.9 (EL), >200 ex Draven 24.9 (SA), 30 ex 28.9 (SA), 63 ex 29.9 (SA)
Snatterand: 15 ex Reningsdammarna Gislaved 2.9 (BG), 14 ex honf 3.9 (EL), 15 ex 5.9 (BG), 1 ex Draven 11.9 (UE), 12.9 (SA), 15 ex Reningsdammarna 14.9 (BG), 12 ex 16.9 (BG), 7 hanar + 7 honor 18.9 (EL), 5 ex Draven 21.9 (SA)
_5 ex Draven 22.9 (SA), 10 ex Reningsdammarna 23.9 (EL), 16 ex 24.9 (BG)
Kricka: 200 ex + 1 ex str Draven 2.9 (SA)
Stjärtand: 1 hona Reningsdammarna 2.9 (BG), 2 ex + 29 ex str Draven 2.9 (SA), 1 hona Reningsdammarna 5.9 (BG), 1 ex Draven 12.9 (SA), 2 ex honf Reningsdammarna 14.9 (BG), 16.9 (BG), 18.9 (EL)
Skedand: 7 ex + 4 ex str Draven 2.9 (SA), 7 ex 3.9 (SA), 2 ex 13.9 (VFK), 1 ex 18.9 (SA), 2 ex 22.9 (SA), 23.9 (SA), 3 ex 24.9 (SA), 4 ex 30.9 (SA)
Brunand: 1 hane Reningsdammarna 15.9 (EL), 18,9 (EL), 24.9 (BG)
Vigg: 27 ex Reningsdammarna 18.9 (EL)
Sjöorre: 1 hane Liljenäsviken 20.9 (SA)
Svarthakedopping: 3 ex Reningsdammarna 2.9 (BG), 2 ad + 2 juv 3.9 (EL), 5 ex 5.9 (BG)
Bivråk: >10 ex str Draven 2.9 (SA), 12 ex str Unnen 3.9 (WS), >20 ex str Draven 4.9 (EL)
Glada: 3 ex Draven 2.9 (SA), 3.9 (SA), 1 ad + 1 juv Draftinge 4.9 (EL), 4 ex Draven 6.9 (SA), 1 ex 8.9 (BG,HG), 5 ex 9.9 (SA), 3 ex Väcklinge 10.9 (SA), 3 ex Draven 11.9 (UE), 9 ex 12.9 (SA), 7 ex 13.9 (VFK), 2 ex 15.9 (SA), 16.9 (SA)
_2 ex Draven 17.9 (SA), 1 ex 18.9 (SA), 3 ex 19.9 (SA), 2 ex str Kållerstad 20.9 (AAn), 1 ex Svanaholms ängar 20.9 (SA), 1 ex Väcklinge 22.9 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 3.9 (BG), 1 subad N.Bolmen 8.9 (BS,WS), 2 ad + 2 juv Draven 11.9 (UE), 1 ad + 2 juv 12.9 (SA), 2 juv 13.9 (VFK), 1 ex yngre 18.9 (SA), 1 juv + 1 subad 21.9 (SA), 1 ex yngre 28.9 (SA)
Stäpphök: 2 juv + 1 obest ”stängshök” str Draven 6.9 (Bln,SA), 1 obest ”stängshök” str Unnen 7.9 (S)
Kungsörn: 1 ad str mot S Unnen 29.9 (WS)
Tornfalk: 1 juv Draven 2.9 (SA), 2 ex 3.9 (BG), 1 juv N.Bolmen 4.9 (EL), 2 ex Draven 6.9 (SA), 1 ex 8.9 (BG,HG), 9.9 (SA), 11.9 (UE), 4 ex 12.9 (SA), 2 ex 13.9 (VFK), 17.9 (SA), 1 juv 18.9 (SA), 1 ex 19.9 (SA), 2 juv + 2 str 20.9 (SA)
_2 ex str Svanaholms ängar 20.9 (SA)
Stenfalk: 1 ex str Unnen 3.9 (WS), 1 ex Draven 4.9 (EL), 1 ex honf 6.9 (SA), 18.9 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 1.9 (SA), 3 ex 2.9 (SA), 1 ex 3.9 (SA), 8.9 (BG,HG), 11.9 (UE), 12.9 (SA), 12.9 (VFK), 1 ad 17.9 (SA), 19.9 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 3.9 (SA,BG), 12.9 (SA), 1 juv 17.9 (UE)
Sothöna: 42 ex Reningsdammarna 18.9 (EL), 40 ex 24.9 (BG)
Trana: 350 ex Draven 2.9 (SA), >400 ex N.Bolmen 4.9 (EL), >400 ex Draven 6.9 (SA), >100 ex 8.9 (BG,HG), 215 ex N.Bolmen 8.9 (BS,WS), >400 ex Draven 12.9 (SA), >100 ex 18.9 (SA), 80 ex Draftinge 20.9 (SA), 74 ex Ås ängar 22.9 (SA)
_70 ex str mot S Smålandsstenar 27.9 (PEE)
Större strandpipare: 21 ex Draven 2.9 (SA), 4 ex 3.9 (BG), 5 ex 4.9 (EL)
Ljungpipare: 16 ex str Draven 2.9 (SA)
Kärrsnäppa: 12 ex Draven 2.9 (SA), 15 ex 3.9 (BG)
Brushane: 34 ex Draven 2.9 (SA), 20 ex 3.9 (BG), >20 ex 4.9 (EL)
Småspov: 1 ex str Draven 1.9 (SA)
Svartsnäppa: 2 juv Draven 2.9 (SA)
Berguv: 1 tiggande unge Lövåsaberget 12.9 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 3.9 (SA), 12.9 (SA), 28.9 (SA)
Trädlärka: 1 ex str Svanaholms ängar 20.9 (SA)
Större piplärka?: 1 ex N.Bolmen 8.9 (BS,WS)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Draven 12.9 (SA), 1 ex Ås ängar 20.9 (SA)
Forsärla: 1 ex Nissanfallet Gislaved 7.9 (BG), 11.9 (EL,BG), 1 juv Draven 11.9 (UE), 1 ex Reningsdammarna 14.9 (BG), 2 ex 15.9 (EL), 1 ex 16.9 (BG), 1 ex Nissanfallet Gislaved 16.9 (BG), 2 ex 21.9 (EL), 1 ex Reningsdammarna 23.9 (EL)
Blåhake: 1 ex Väcklinge 9.9 (SA)
Svart rödstjärt: 1 ex 1K Nissanfallet Gislaved 5.9 (BG), 1 par + 1 juv 7.9 (BG), 1 juv 11.9 (EL), 1 hona 11.9 (BG), 1 juv 16.9 (BG), 2 juv 21.9 (EL), 1 hane + 2 juv 22.9 (BG)
Törnskata: 1 juv Draftinge 4.9 (EL)
Råka: 1 juv Draven 4.9 (EL)
Steglits: 1 ex str Draven 29.9 (SA), 1 ex Väcklinge 30.9 (SA)

Augusti 2015

Sångsvan: 1 par m 2 juv + 2 ad Reningsdammarna 14.8 (BG), 2 ad + 2 juv 23.8 (EL), 25.8 (BG)
Grågås: 400 ex Draven 3.8 (BS,WS), >300 ex 10.8 (BS,WS), 400 ex 27.8 (SA)
Snatterand: 1 hona m 5 juv + 5 honf Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL), 4 ex Draven 3.8 (SA), 3 ex 5.8 (SA), 6.8 (SA), 8.8 (SA), 11 ex honf Reningsdammarna 23.8 (EL), 15 ex 25.8 (BG), 10 ex 30.8 (EL)
Skedand: 2 ex Draven 8.8 (SA), 29.8 (SA), 1 ex honf Reningsdammarna 30.8 (EL)
Vigg: 2 ungkullar m 2 resp 3 ungar Reningsdammarna 2.8 (EL)
Sjöorre: 1 hane Reningsdammarna 5.8 (BG,EL)
Smålom: 1 ex överfl Sjättesjös mosse 6.8 (BS), 1 ex Unnen 13.8 (WS), 24.8 (WS), 28.8 (BS,WS)
Skäggdopping: 1 ad + 2 pull Draven 3.8 (BS,WS), 6.8 (SA)
Svarthakedopping: 1 ad + 1 pull + 1 ex på bo + 3 ad Reningsdammarna 2.8 (EL), 5 ad (1 ex på bo) + 2 juv 5.8 (BG,EL), 2 ad + 2 juv 14.8 (BG), 2 ad + 1 juv 23.8 (EL), 2 ad + 3 juv 25.8 (BG), 1 ad + 2 juv 30.8 (EL)
Ägretthäger: 1 ex Draven 3.8 (BS,WS)
Glada: 2 ex Draven 4.8 (SA), 1 ad 7.8 (SA), 1 ad Väcklinge 9.8 (SA), 1 ad Draven 10.8 (BS,WS), 1 ex 14.8 (PM), 1 ex Dye Reftele 15.8 (SA), 1 ex Illerås Gislaved 15.8 (SA), 4 ex Draven 16.8 (SA), 1 ex 24.8 (SA), 25.8 (SA)
_1 ex Draven 26.8 (SA), 2 ex 29.8 (SA), 30.8 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 3.8 (BS,WS), 8.8 (SA), 10.8 (BS,WS), 2 ad 14.8 (SA), 1 ex yngre 16.8 (SA), 20.8 (SA), 1 ad 30.8 (SA)
Brun kärrhök: 1 hona + 1 juv Draven 4.8 (SA), 2 ad honor 6.8 (SA), 1 hona 7.8 (SA), 1 ad hona + 2 juv 8.8 (SA), 1 hona + 1 juv 13.8 (SA), 1 juv 14.8 (SA), 1 hona 16.8 (SA), 1 juv 24.8 (SA), 2 juv 25.8 (SA)
_1 hona + 3 juv Draven 26.8 (SA), 2 juv 27.8 (SA), 1 juv 28.8 (SA), 29.8 (SA), 30.8 (SA)
Stäpphök: 1 juv str mot SV Draven 30.8 (SA)
Kungsörn: 1 juv Anderstorp 29.8 (EL,GL)
Fiskgjuse: 1 par kraftigt varnande vid bo S.Gussjön 28.8 (BG,HG)
Tornfalk: 1 juv Väcklinge 9.8 (SA), 1 ex Draven 13.8 (SA), 25.8 (SA), 2 ex Anderstorps stormosse 29.8 (EL,GL), 1 ex str Draven 30.8 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Unnen 1.8 (WS), 2 ex Draven 8.8 (SA), 1 ex Färgån 9.8 (BS,WS), 1 ad Draven 14.8 (SA), 15.8 (SA), 16.8 (SA), 20.8 (SA), 25.8 (SA), 27.8 (SA), 28.8 (SA), 29.8 (SA), 2 ex Anderstorps stormosse 29.8 (EL,GL)
_1 ad Draven 30.8 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 juv m byte Draven 20.8 (SA)
Trana: 141 ex Draven 7.8 (SA), 110 ex 30.8 (SA)
Större strandpipare: 1 ex Draven 5.8 (SA), 2 ex 8.8 (SA), 6 ex 10.8 (BS,WS), 5 ex 11.8 (SA), 7 ex 12.8 (SA), 13 ex 13.8 (SA), 20 ex 14.8 (SA), 30 ex 15.8 (SA), 20 ex 16.8 (SA), 2 ex 24.8 (SA), 3 ex 28.8 (SA), 1 ex 29.8 (SA), 2 ex 30.8 (SA)
Kustpipare: 1 ad Draven 5.8 (SA)
Brushane: 14 ex Draven 10.8 (BS,WS), 22 ex 14.8 (SA), 14 ex 29.8 (SA)
Svartsnäppa: 5 juv Draven 25.8 (SA)
Rödbena: 1 ex Draven 4.8 (SA), 5.8 (SA), 3 ex 6.8 (SA), 4 ex 7.8 (SA), 2 ex 8.8 (SA), 1 ex 10.8 (BS,WS), 13.8 (SA), 14.8 (PM), 26.8 (SA)
Grönbena: 23 ex Draven 14.8 (SA)
Berguv: 1 ex rop + tiggande ungar Lövåsaberget 23.8 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 26.8 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Draven 14.8 (PM)
Trädlärka: 3 ex Bilprovningen Gislaved 27.8 (EL)
Gulärla: 10 ex rast Sönnerskog Unnaryd 26.8 (BS,WS), 1 ex Väcklinge 27.8 (SA)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna 2.8 (EL), 1 juv Nissanfallet Gislaved 4.8 (EL), 1 hane Fegens sågverk Smålandsstenar 9.8 (SA), 1 hona + 1 juv Reningsdammarna 14.8 (BG), 1 ex str mot SV Gislaved 21.8 (Oer),
Svart rödstjärt: 1 hane Nissanfallet Gislaved 4.8 (EL), 1 ad hane Fegens sågverk Smålandsstenar 9.8 (SA)
Gransångare: 1 ex Fridsnäs 25.8 (SA)
Törnskata: 1 par m 2 juv N.Bolmen 10.8 (BS,WS), 1 juv Väcklinge 16.8 (SA)

Juli 2015

Sångsvan: 2 ad + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 9.7 (EL), 1 par Anderstorps stormosse 19.7 (SA)
Grågås: 600 ex Draven 18.7 (SA)
Bläsand
: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 6.7 (EL), 2 ex Draven 25.7 (SA)
Snatterand: 5 ex honf Reningsdammarna 6.7 (EL), 1 hona m 5 pull + 5 honf 9.7 (EL), 1 hona m 6 ungar 13.7 (BG), 6 ex Draven 17.7 (SA), 1 hona m 5 juv + 4 honf Reningsdammarna 19.7 (EL), 6 ex Draven 22.7 (SA), 5 ex 23.7 (SA)
_ 4 ex Draven 24.7 (BS,WS), 2 honor m 5 resp 1 ungar Reningsdammarna 24.7 (BG), 1 ex Draven 25.7 (SA), 26.7 (SA), 2 ex 31.7 (SA)
Kricka: 220 ex Draven 25.7 (SA)
Skedand: 9 ex Draven 9.7 (SA), 1 hona Draven 19.7 (SA), 1 hona + 3 pull + 1 ex 25.7 (SA), 1 ex 28.7 (SA), 1 hona Reningsdammarna 29.7 (BG,EL)
Brunand: 1 hona Reningsdammarna 9.7 (EL), 15.7 (BG), 19.7 (EL), 24.7 (BG), 2 hanar + 1 hona 29.7 (BG,EL)
Vigg
: 1 hona m 3 pull Reningsdammarna Gislaved 6.7 (BG), 10.7 (BG), 13.7 (BG), 2 honor m 3 resp 5 pull 15.7 (BG), 1 hane Draven 18.7 (SA), 1 hona m 3 pull Reningsdammarna 19.7 (EL), 1 hona Anderstorps stormosse 19.7 (SA)
_ 1 hona m 5 ungar Reningsdammarna 20.7 (BG), 2 honor m 5 resp 3 ungar 24.7 (BG)
Smålom: 2 ex Fegen Sandvik 12.7 (EL), 3 ad Loftuddagölen 24.7 (EL)
Storlom: 15 ex Fegen Sandvik 12.7 (EL)
Skäggdopping: 1 ad + 2 pull Draven 17.7 (SA), 22.7 (BS,WS), 1 ad + 2 juv 27.7 (BG)
Svarthakedopping: 2 ex på bo + 3 ex Reningsdammarna 6.7 (EL), 2 ex på bo + 8 ad + 1 juv 9.7 (EL), 1 par bobygge + 2 par på (1 par m 1 unge) + 2 ad 10.7 (BG), 3 par på bo + 2 ad + 1 juv 13.7 (BG),
_ 2 par på bo + 1 par m 1 pull + 2 ex Reningsdammarna 15.7 (BG), 1 ex på bo + 1 ad m 2 pull + 2 ad 19.7 (EL), 1 par på bo + 1 par m 2 ungar + 2 ad + 1 juv 20.7 (BG), 7 ad (1 ex på bo) 29.7 (BG)
SILKESHÄGER: (ny art för Västbo) 1 ex Draven 7.7 (BS,WS), 9.7 (SA), 10.7 (SA,BG), 11.7 (BG,HG), 13.7 (EL)
Ägretthäger: 1 ex Draven 21.7 (SA), 22.7 (BG,EL,SA,BS,WS), 23.7 (SA), 24.7 (BS,WS)
Glada
: 1 ex Svanaholms ängar 5.7 (BS,WS), 1 ex Draven 7.7 (BS,WS), 1 ex 16.7 (BG), 2 ex 17.7 (SA), 1 ex Reftele reningsverk 17.7 (SA), 3 ad Draven 18.7 (SA), 1 ex Liljegränd Gislaved 18.7 (BG,HG), 1 ex Väcklinge 19.7 (SA)
_ 4 ex Draven 22.7 (BG,EL), 3 ex 24.7 (BS,WS), 1 ex Draftinge 24.7 (BS,WS), 2 ad Draven 26.7 (SA), 2 ex 27.7 (BG), 1 ex 29.7 (BS,WS)
Havsörn: 1 ad + 1 2K Draven 13.7 (EL), 2 ad 16.7 (BG), 1 ex yngre 19.7 (SA), 1 ad 21.7 (SA), 22.7 (BG,EL), 1 ex yngre 22.7 (SA), 2 ad 24.7 (BS,WS), 29.7 (BS,WS)
Brun kärrhök: 1 hane Draven 9.7 (SA), 1 ex 16.7 (BG), 1 hona 18.7 (SA), 21.7 (SA), 22.7 (BG,EL), 1 par 22.7 (SA), 1 hona 24.7 (BS,WS), 25.7 (SA), 26.7 (SA), 28.7 (SA), 29.7 (BS,WS), 31.7 (SA)
Kungsörn: 1 ad Anderstorps stormosse 19.7 (SA)
Lärkfalk
: 2 ex Anderstorps stormosse 3.7 (EL,GL), 2 ex Draven 16.7 (BG), 1 ad 17.7 (SA), 18.7 (SA), 1 ad Anderstorps stormosse 19.7 (SA), 1 ad Draven 21.7 (SA), 22.7 (SA), 25.7 (SA), 26.7 (SA), 1 ex 31.7 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex Draven 16.7 (BG)
Strandskata: 4 ex överfl Södra Vägen Unnaryd 5.7 (BS), 2 ex Placell Gislaved 6.7 (EL), 4 ex förbifl Bokvägen Gislaved 18.7 (AW), 3 ex Placell Gislaved 20.7 (BG,HG), 2 ex Draven 22.7 (BS,WS), 1 ex 24.7 (BS,WS,SA), 25.7 (SA), 26.7 (SA)
_ 2 ex Draven 29.7 (BS,WS)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna 9.7 (EL), 2 ex 13.7 (BG), 1 ad Draven 23.7 (SA)
Större strandpipare: 5 ad Draven 25.7 (SA), 8 ad 26.7 (SA), 3 ad 28.7 (SA), 1 ex 29.7 (BS,WS), 2 ex 31.7 (SA)
Kustpipare: 1 ad str Draven 21.7 (SA), 6 ad 22.7 (SA), 1 ad 23.7 (SA), 4 ex 24.7 (BS,WS), 1 ad 25.7 (SA), 3 ad 26.7 (SA), 1 ex 27.7 (BG), 1 ad 28.7 (SA), 2 ad 29.7 (BS,WS)
Kustsnäppa: 1 ad Draven 20.7 (SA), 21.7 (SA), 9 ex 22.7 (BS,WS), 1 ad 23.7 (SA), 6 ex 24.7 (BS,WS), 3 ad 25.7 (SA), 26.7 (SA), 2 ad 28.7 (SA), 3 ad 29.7 (BS,WS)
Småsnäppa: 1 ad Draven 26.7 (SA)
Mosnäppa: 1 ex Draven 23.7 (SA)
Spovsnäppa: 3 ad Draven 9.7 (SA), 10.7 (SA,BG), 1 ex 13.7 (EL), 2 ad 22.7 (SA), 5 ad 23.7 (SA), 2 ex 24.7 (BS,WS), 1 ad 25.7 (SA), 2 ad 26.7 (SA), 1 ad 28.7 (SA), 2 ad 29.7 (BS,WS)
Kärrsnäppa: 12 ex Draven 10.7 (SA), 7 ad 21.7 (SA), 6 ad 25.7 (SA), >160 ad 26.7 (SA), 6 ad 27.7 (SA), 35 ad 29.7 (BS,WS)
Myrspov: 1 ex rast Ås ängar 7.7 (BS,WS), 2 ex Draven 21.7 (SA), 12 ex str Draven 21.7 (SA), 9 ad 22.7 (SA), 1 ad 23.7 (SA), 2 ex 24.7 (BS,WS), 2 ad 29.7 (BS,WS)
Småspov: 11 ex Ås ängar 7.7 (BS,WS), 1 ex str Draven 22.7 (SA), 1 ex hörd Väcklinge 28.7 (SA), 4 ex Svanaholms ängar 29.7 (BS,WS)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 10.7 (BG), 2 ad 21.7 (SA), 1 ad 22.7 (SA), 2 ad 23.7 (SA), 7 ad 24.7 (SA), 5 ad 25.7 (SA), 1 ad 26.7 (SA), 4 ad 28.7 (SA), 1 juv 31.7 (SA)
Rödbena: 1 ex Draven 7.7 (BS,WS), 11 ex 9.7 (SA), 2 ex 10.7 (SA), 1 ex 13.7 (EL), 3 ex 17.7 (SA), 4 ex 18.7 (SA), 1 ex str SV Anderstorps stormosse 19.7 (SA), 3 ex Draven 20.7 (SA), 7 ex 21.7 (SA), 4 ex 22.7 (SA), 23.7 (SA),
_8 ex Draven 24.7 (SA), 3 ex 25.7 (SA), 1 ex 26.7 (SA), 27.7 (BG), 2 ex 28.7 (SA), 31.7 (SA)
DAMMSNÄPPA: 1 juv Draven 20.7 (BLn)
Gluttsnäppa: ca 10 ex Draven 20.7 (SA)
Grönbena: 50 ex Draven 9.7 (SA), >15 ex 20.7 (SA), 11 ex 25.7 (SA)
Skräntärna: 1 ad + 1 juv Draven 25.7 (SA), 26.7 (SA), 27.7 (BG,SA)
Fisktärna: 6 ad + 2 juv Draven 18.7 (SA)
Turkduva: 2 ex Reftele 21.7 (LB)
Kattuggla: 1 par i ladugård Ebbebo Gislaved 12.7 (ALK,AKo), 1 ungkull Väcklinge 17.7 (SA)
Mindre hackspett: 2 ex Gulleryd Gislaved 4.7 (AKA), 1 par häckning Svanstigen Reftele 4.7 (UE)
Gulärla: 1 ex Draven 25.7 (SA)
Forsärla: 1 hane Reningsdammarna 6.7 (BG), 10.7 (BG), 13.7 (BG), 15.7 (BG), 1 hona + 1 juv 20.7 (BG)
Sävsångare: 1 ex Draven 24.7 (BS,WS)
Sommargylling: 1 ex hörd Tursbo Backagärdet Svanaholm 11.7 (IJ,KJ,EW)
Törnskata: 1 hona Anderstorps stormosse 19.7 (SA), 2 juv Askebovägen Våthult 24.7 (EL), 1 juv Hamra 25.7 (SA), 1 ex honf Svenstorp 26.7 (SA), 3 juv Hamra 28.7 (SA), 1 hona + 1 juv Teget Reftele 28.7 (SA)
Hämpling: 1 ex Väcklinge 29.7 (SA)

Juni 2015

Sångsvan: 1 par m 5 ungar Reningsdammarna Gislaved 1.6 (BG,OEr), 4.6 (EL), 1 par m 4 ungar 8.6 (BG), 1 par Sörsjön Färda 14.6 (SA), 1 par m 3 ungar Reningsdammarna 27.6 (BG)
Vitkindad gås: 4 ex N.Bolmen 3.6 (BS,WS)
Bläsand: 1 hane Draven 12.6 (SA), 20.6 (SA), 1 hane Reningsdammarna 25.6 (EL)
Snatterand: 2 par + 2 hanar Reningsdammarna 1.6 (BG), 3 hanar + 2 honor (1 hona spelade skadad) 4.6 (EL), 1 par + 2 hanar 5.6 (BG), 8.6 (BG), 2 par 16.6 (EL), 1 hona m 7 pull + 8 honf 25.6 (EL), 1 hona m 6 pull + 9 honf 27.6 (BG)
_ 1 hona m 6 ungar Reningsdammarna 28.6 (BG)
Skedand: 1 hane Reningsdammarna 1.6 (Oer), 3 hanar + 1 hona Draven 3.6 (SA), 1 par Reningsdammarna 5.6 (BG), 1 hane 8.6 (BG), 2 hanar Draven 9.6 (SA), 1 par 10.6 (SA), 3 ex 12.6 (SA), 1 par 13.6 (SA), 3 ex 15.6 (SA),
_ 1 par Reningsdammarna 16.6 (EL), 1 hane Draven 16.6 (SA), 7 hanar + 1 hona 19.6 (SA), 1 par 20.6 (SA), 1 hane 21.6 (SA), 1 hona Reningsdammarna 28.6 (BG)
Småskrake: 1 par Lillaryd Bolmen 28.6 (BS,WS)
Vaktel: 1 ex spel Draftinge 29.6 (TW)
Smålom: 1 par på bo Loftuddagölen 8.6 (EL), 1 ex Björsesjön 9.6 (ALK,ARo), 2 ex liten sjö N Hällabäck 9.6 (ALK,ARo), 1 ex överfl Unnaryd 20.6 (BS)
Storlom: 1 ex Bråarpasjön 6.6 (BG,HG), 1 ex på bo Assbrunnen 8.6 (EL), 2 ex Majsjön 9.6 (ALK,AKo), 2 ex Karshultajön 9.6 (Alk,AKo), 2 ad + 2 pull Mellansjön Kållerstad 13.6 (LB), 1 ex St.Iglasjön Smålandsstenar 19.6 (SA)
_ 1 ex Fegen Sandvik 21.6 (PEE), 1 ex Lillaryd N.Bolmen 28.6 (BS,WS)
Svarthakedopping: 4 par på bo Reningsdammarna 2.6 (BG), 8 ex, varav 3 ex på bo 4.6 (EL), 3 par på bo + 1 misslyckad häckning 5.6 (BG), 3 par på bo, varav 1 par med unge + 2 par + 1 ex 8.6 (BG), 4 par på bo + 1 par 16.6 (EL)
_ 2 ex på bo Reningsdammarna 25.6 (EL), 2 par på bo + 3 ex 27.6 (BG), 1 par m 1 unge 28.6 (BG)
Glada: 1 ex Ås Hembygdsgård 3.6 (BS,WS), 1 ex Unnaryd 5.6 (BS,WS), 1 ex Draven 10.6 (SA), 1 ex Väcklinge 13.6 (SA), 1 ex N.Bolmen 14.6 (BS,WS), 1 ex Sörsjön Färda 14.6 (SA), 1 ex Draven 16.6 (SA), 19.6 (SA)
_ 1 ex Nissaryd 19.6 (SA), 1 ex Draven 20.6 (SA), 21.6 (SA), 1 ex Järanäs 22.6 (WS), 1 ex N.Bolmen 26.6 (BS,WS), 1 ex Norrsjön Färda 28.6 (BS,WS), 1 ex Kärrshult Ås 28.6 (BS,WS)
Havsörn: 1 ad Draven 15.6 (SA)
Brun kärrhök: 1 hane N.Bolmen 3.6 (BS,WS), 1 hane Draven 3.6 (SA), 1 par 9.6 (SA), 1 hane 12.6 (SA), 1 hane N.Bolmen 14.6 (BS,WS), 1 hane Draven 18.6 (SA), 1 hane + 2 honor 19.6 (SA)
Tornfalk: 1 ex överfl Gislaved 7.6 (EL), 1 ex Anderstorps stormosse 21.6 (EL), 1 hane N.Bolmen 26.6 (BS,WS)
Lärkfalk: 1 ex Väcklinge 8.6 (SA), 1 ex Färgån 10.6 (WS), 1 ex Draven 16.6 (SA), 18.6 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 9.6 (SA), 10.6 (SA)
Kornknarr: 1 ex spel Reftele kyrka 8.6 (SA), 1 ex spel Hestra 17.6 (AS), 19.6 (AS)
Sothöna: minst 3 kullar m 1+1+3 ungar Reningsdammarna 4.6 (EL), 3 par m 3+4+7 pull 5.6 (BG), minst 5 ungkullar med totalt 20 pull 8.6 (BG), 1 ex Draven 12.6 (SA)
Trana: 1 par m 2 pulli Kulla Skeppshult 1.6 (Oer), 67 ex N.Bolmen 26.6 (BS,WS)
Strandskata: 1 ex Kommunförrådet Gislaved 1.6 (AW), 2 ex Anderstorp 1.6 (BG,HG), 2 ex Unnen 1.6 (WS), 5 ex Lunnamossen Unnaryd 5.6 (BS,WS), 1 par m 1 unge Fotbollsplanen Anderstorp 5.6 (MH), 1 ex Unnaryd 16.6 (WS)
_ 3 ex Strandvallen Unnaryd 25.6 (WS), 1 ex Lillaryd N.Bolmen 28.6 (BS,WS)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna 1.6 (Oer), 4.6 (EL), 8.6 (BG), 1 ex varn Smålandia Gislaved 22.6 (SA), 1 ex Reningsdammarna 25.6 (EL), 27.6 (BG), 1 par m 2 ungar Smålandia Gislaved 27.6 (EL)
_ 1 ex Reningsdammarna 28.6 (BG)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 9.6 (SA), 16.6 (SA), 2 ex 18.6 (SA), 1 ex 19.6 (SA)
Rödbena: 1 ex Reningsdammarna 1.6 (BG,OEr), 1 ex Draven 8.6 (SA), 2 ex 9.6 (SA), 3 ex 12.6 (SA), 1 ex 13.6 (SA), 15.6 (SA), 3 ex 16.6 (SA), 5 ex 19.6 (SA), 2 ex 20.6 (SA), 1 ex 21.6 (SA), 1 ex Reningsdammarna 28.6 (BG)
Skrattmås: ca 40 ex, varav 10 ex på bo Reningsdammarna 4.6 (EL)
Silltrut: 1 ex rast Draven 21.6 (SA)
Svarttärna: 1 ex Draven 9.6 (SA), 16.6 (SA), 2 ex 18.6 (SA)
Kattuggla: 2 juv Draven 10.6 (SA)
Hornuggla: 1 ungkull Svanaholms ängar 12.6 (SA)
Nattskärra: 1 ex spel Nennesmo 8.6 (SA), 2 ex Båraryd 19.6 (AS), 1 ex spel Nissaryd 19.6 (SA)
Göktyta: 1 ex Bjärnaryd Reftele 1.6 (Oer), 1 ex Lunnamossen 5.6 (BS,WS), 1 par häckande i holk Smalås Gislaved 28.6 (EL,GL)
Mindre hackspett: 1 ex rop Reningsverket Smålandsstenar 13.6 (SA)
Forsärla: 2 ex Reningsdammarna 1.6 (BG), 1 hane med föda i näbben 5.6 (BG), 1 par Brunnsbacka kvarn 6.6, 7.6 (BS), 1 ex Reningsdammarna 8.6 (BG), 1 ex sj Reningsverket Smålandsstenar 13.6 (SA),
_ 1 ex sj Fegens sågverk Smålandsstenar 13.6 (SA), 1 par med ungar Ågårdsfors 13.6 (SA), 1 ex varn Nissan Färgaryd 20.6 (BS,WS), 2 ex varn Önnekvarn 22.6 (WS), 1 hane med föda i näbben Reningsdammarna 28.6 (BG)
Strömstare: 2 ex Önnekvarn 22.6 (WS)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Kommunförrådet Gislaved 1.6 (AW), 1 hona Brf Mejeriet Gislaved 1.6 (BG,HG), 1 hona m 3 flygga ungar Nissanfallet 4.6 (EL), 8.6 (BG), 1 ex 2K sj Fegens sågverk Smålandsstenar 13.6 (SA)
Sävsångare: 1 ex sj Hunnahall 16.6 (SA)
Kärrsångare: 1 ex sj Väcklinge 8.6 (SA), 1 ex sj Södra Vägen Unnaryd 21.6 (BS,WS)
Gransångare: 1 ex sj Unnaryd 16.6 (WS), 2 ex sj Färgån 20.6 (BS,WS), 1 ex sj Åsköljet Unnaryd 20.6 (BS), 1 ex sj Önnekvarn 22.6 (WS), 1 ex sj Södra Vägen Unnaryd 28.6 (BS,WS)
Törnskata: 3 ex Lunamossen 5.6 (BS,WS), 1 ex Våthult 9.6 (ALK,AKo)
Hämpling: 1 ex Nissaryd 19.6 (SA)
Stenknäck: Trolig häckning Fridhem Svanaholm 30.6 (IJ)

Maj 2015

Sångsvan
: 1 par på bo med 4 synliga ungar Reningsdammarna 29.5 (BG), 1 par Flahultasjön 29.5 (SA)
Grågås: 3 ungkullar Draven 2.5 (SA), 6 par m 1-5 pull N.Bolmen 9.5 (BS,WS), >300 ex Draven 18.5 (BS,WS), >800 ex 19.5 (SA), 4 par m pull Femmen 20.5 (BS,WS), >1000 ex Draven 23.5 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 6.5 (SA), 7.5 (SA), 8 ex str mot SO 7.5 (VFK), minst 120 ex str mot SO Gislaved 13.5 (EL), 1 ex Draven 14.5 (SA), 18.5 (SA), 2 ex 19.5 (SA), 1 ex 20.5 (SA), 5 ex str mot NO 23.5 (SA), 1 ex 29.5 (SA), 31.5 (SA)
Bläsand: 1 par Draven 7.5 (SA), 3 ex 8.5 (SA), 1 par 19.5 (SA), 2 hanar 20.5 (SA), 1 hane 26.5 (SA)
Snatterand: 1 par Draven 2.5 (SA), 3 ex 3.5 (UE), 4 par Reningsdammarna Gislaved 3.5 (BG), 2 par 4.5 (EL,BG), 3 par + 1 hane 11.5 (EL), 3 par 18.5 (BG), 2 par 19.5 (EL), 1 par Draven 19.5 (SA), 2 par Reningsdammarna 21.5 (EL)
___3 hanar Reningsdammarna 23.5 (SA), 2 par 25.5 (BG), 4 hanar + 6 honor 27.5 (EL), 4 hanar 29.5 (BG)
Årta: 1 par Färgån 11.5 (WS)
Skedand: 1 par Draven 1.5 (SA), 3 ex 2.5 (SA), 2 par Reningsdammarna 3.5 (BG), 4.5 (BG,EL), 3 ex Draven 6.5 (SA), 1 par 7.5 (SA), 1 hane 12.5 (SA), 1 hane Reningsdammarna 12.5 (BG), 1 hane Draven 13.5 (SA), 14.5 (SA)
___1 hane Reningsdammarna 14.5 (BG), 18.5 (BG), 3 ex Draven 18.5 (SA), 1 par 20.5 (SA), 2 hanar 21.5 (SA), 2 hanar Reningsdammarna 21.5 (EL), 3 ex Draven 23.5 (SA), 24.5 (SA), 1 par + 2 hanar Reningsdammarna 25.5 (BG)
___3 ex Draven 26.5 (SA), 1 par Reningsdammarna 27.5 (BG), 1 hane Draven 28.5 (SA), 3 ex 29.5 (SA), 30.5 (SA), 1 par 31.5 (SA)
Brunand: 1 par Reningsdammarna 4.5 (BG,EL), 1 hane Draven 30.5 (SA)
Vigg: 2 par Anderstorps stormosse 29.5 (SA), 1 par Draven 30.5 (SA), 31.5 (SA)
Smålom: 1 ex Loftuddagölen 23.5 (SA)
Storlom: 1 par Borlången 1.5 (PEE)
Svarthakedopping: 5 par Reningsdammarna 3.5 (EL,BG), 3 ex 7.5 (SB), 4 par, varav 1 par parning o bobygge 11.5 (EL), 9 ex 12.5 (BG), 11 ex, varav 2 ex på bo 14.5 (BG), 10 ex 18.5 (BG), 3 par på bo 19.5 (EL),
___5 par, varav 3 par på bo Reningsdammarna 21.5 (EL), 3 par på bo 23.5 (SA), 25.5 (BG), 10 ex, varav 4 ex på bo 27.5 (EL), 4 par på bo 29.5 (BG)
Glada: 1 ex Draven 1.5 (SA), 2 ex 2.5 (SA), 1 ex 18.5 (SA), 21.5 (SA), 2 ex 23.5 (SA), 1 ex Nennesmo 23.5 (SA), 1 ex Draven 24.5 (SA), 26.5 (SA), 2 ex 29.5 (SA), 31.5 (SA)
Havsörn: 1 subad Draven 1.5 (SA), 3.5 (UE), 18.5 (BS,WS), 20.5 (SA), 21.5 (SA), 1 ad + 1 yngre 24.5 (SA), 26.5 (SA)
Brun kärrhök: 1 par Draven 1.5 (SA), 1 hane + 3 honor 2.5 (SA), 1 hona 6.5 (SA), 1 hane N.Bolmen 9.5 (BS,WS), 1 hona Draven 18.5 (SA), 19.5 (SA), 1 hane 20.5 (SA), 1 hona 23.5 (SA), 1 par 24.5 (SA), 1 hona 26.5 (SA), 29.5 (SA)
Duvhök: en häckning med ungar i boet Standardrutt Båraryd 29.5 (OEr)
Kungsörn: 1 ad förbifl Smålandia Gislaved 21.5 (EL)
Tornfalk: 2 ex Draven 2.5 (SA), 1 hane N.Bolmen 9.5 (BS,WS)
Stenfalk: 1 hona Draven 2.5 (SA), 20.5 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 2.5 (SA), 6.5 (SA), 7.5 (VFK), 8.5 (SA), 19.5 (SA), 2 ex 23.5 (SA), 1 ex 24.5 (SA), 28.5 (SA), 1 ex Anderstorps stormosse 29.5 (SA)
Pilgrimsfalk: 2 ad Draven 2.5 (SA), 1 ad 3.5 (UE)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 7.5 (VFK), 27.5 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 1.5 (SA), 2 ex spel 5.5 (SA), 1 ex spel 7.5 (VFK), 3 ex spel 14.5 (SA), 1 ex spel 24.5 (SA), 2 ex spel 27.5 (SA)
Kornknarr: 1 ex spel Hedenstorp Gislaved 29.5 (OEr)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna 3.5 (EL), 11.5 (EL), 14.5 (ALK)
Sothöna: 1 ex Draven 1.5 (SA), 2.5 (SA), minst 8 par på bo Reningsdammarna 11.5 (EL), 1 ex Draven 18.5 (BS,WS), 1 par m 6 pull Reningsdammarna 27.5 (BG)
Trana: 115 ex Draven 1.5 (SA), 1 par + 1 pull 2.5 (SA), 100 ex Draven 18.5 (BS,WS), 300 ex 19.5 (SA)
Strandskata: 1 ex Draven 5.5 (SA), 6.5 (SA), 7.5 (VFK), 8.5 (SA), 2 ex Kommunförrådet Gislaved 18.5 (AW), 2 ex Unnaryd 19.5 (WS). 1 ex förbifl Järanäs 21.5 (WS), 1 par Anderstorps idrottsplats 29.5 (SA)
Mindre strandpipare: 2 ex Reningsdammarna 3.5 (BG), 1 ex 7.5 (SB), 2 ex 11.5 (EL), 1 ex 12.5 (BG), 3 ex 13.5 (BG), 2 ex 18.5 (BG), 19.5 (EL), 1 ex 21.5 (EL), 3 ex 25.5 (BG), 1 ex 27.5 (EL), 1 ex Smålandia Gislaved 28.5 (AW)
Ljungpipare: 23 ex Reftele 5.5 (SA), 54 ex N.Bolmen 9.5 (BS,WS)
Småspov: 1 ex str mot NO Draven 7.5 (VFK), 1 ex rast Färgaryd 11.5 (WS), 1 ex rast Reningsdammarna 18.5 (BG)
Storspov: 1 ex ruvande Draven 28.5 (SA)
Rödbena: 4 ex Draven 1.5 (SA), 2.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna 3.5 (BG), 2 ex 4.5 (BG,EL), 1 ex spel Draven 5.5 (SA), 3 ex spel 6.5 (SA), 2 ex spel 7.5 (SA), 1 ex spel 8.5 (SA), 12.5 (SA), 13.5 (SA), 18.5 (SA), 19.5 (SA), 2 par 20.5 (SA)
___2 ex spel Draven 21.5 (SA), 1 parning + 1 ex spel 23.5 (SA), 1 ex 24.5 (SA), 1 par 26.5 (SA), 1 ex spel 28.5 (SA), 29.5 (SA), 30.5 (SA)
Gluttsnäppa: 12 ex Reningsdammarna 4.5 (EL,BG)
Dvärgmås: 1 ex 2K Draven 20.5 (SA)
Skrattmås: 20 par ruvande Anderstorps stormosse 29.5 (SA)
Silltrut: 1 ad str O Draven 2.5 (SA), 2 ad str mot SV 31.5 (SA)
Svarttärna: 2 ex Draven 6.5 (SA), 7.5 (EL), 1 ex 18.5 (SA), 19.5 (SA), 2 ex 20.5 (SA), 21.5 (SA), 28.5 (SA), 29.5 (SA), 1 ex 30.5 (SA), 31.5 (SA)
Skogsduva: 1 ex rop Järanäs bokskog 21.5 (WS)
Turkduva: 1 ex rop Lindvägen Smålandsstenar 17.5 (PEE), 1 ex Reftele station 29.5 (SA)
Kattuggla: 1 ungkull Refteleviken Draven 27.5 (SA)
BIÄTARE:(ny art för Västbo) 1 ex Refteleviken Draven 22.5 (SA)
Göktyta: 1 ex rop Hyltebruk 2.5 (OG)
Trädlärka: 1 ex sj Smålandia Gislaved 16.5 (LGH), 19.5 (AW), 2 ex 21.5 (EL), 2 ex sj Grustaget Reftelevägen 21.5 (EL), 1 ex sj 23.5 (SA), 25.5 (AW)
Gulärla: 2 ex Draven 3.5 (UE), 26 ex rast Sönnerskog Unnaryd 19.5 (WS), 3 ex rast Järanäs 21.5 (WS), 1 ex Draven 23.5 (SA), 3 ex Reningsdammarna 25.5 (BG), 1 ex Draven 28.5 (SA)
Forsärla: 1 hona Släthults kvarn 1.5 (PEE), 1 hona Reningsdammarna 14.5 (BG), 1 par 18.5 (BG), 1 hona 19.5 (EL), 1 hane Bäck Femsjö 20.5 (BS,WS), 1 par Reningsdammarna 23.5 (UE), 1 hane Nissanfallet Gislaved 24.5 (EL)
___1 par Reningsdammarna 25.5 (BG), 2 ex 27.5 (EL), 29.5 (BG), 1 hane Stjärnehult 29.5 (SA)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Kommunförrådet Gislaved 18.5 (AW), 22.5 (AW), 1 hona Nissanfallet Gislaved 24.5 (EL), 1 ex sj Kommunförrådet Gislaved 28.5 (AW), 1 hane 29.5 (AW)
Kärrsångare: 1 ex sj Väcklinge 29.5 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Unnaryds bokhult 15.5 (BS,WS), 1 ex sj Järanäs bokskog 16.5 (WS), 1 ex sj Seths hage Gislaved 18.5 (AW), 1 ex sj Gyllenfors Gislaved 24.5 (ALK), 1 ex sj Seths hage Gislaved 28.5 (AW)
Mindre flugsnappare: 1 ex sj Järanäs bokskog 21.5 (WS)
Törnskata: 1 hane Väcklinge 24.5 (SA), 29.5 (SA)
Nötkråka: 1 ex Gulleryd Gislaved 24.5 (EL), 1 ex Reftele 27.5 (UE)
Hämpling: 1 hane Väcklinge 7.5 (SA), 1 ex 14.5 (SA)

April 2015

Sångsvan: 1 par på bo Draven 3.4 (OG), 7.4 (SA), 11.4 (SA), 1 par på bo Reningsdammarna 11.4 (EL), 1 par på bo Sandserydssjön 17.4 (EL), 1 par på bo Draven 18.4 (SA), 1 par på bo Reningsdammarna 25.4 (Oer)
___1 par på bo Draven 27.4 (BS,WS)
Grågås: 1 par + 4 pull Draven 22.4 (SA)
Snatterand: 3 hanar + 1 hona Reningsdammarna Gislaved 1.4 (EL), 2 par 4.4 (BG), 3 par 6.4 (EL), 1 par Draven 6.4 (BS,WS), 4 par Reningsdammarna 7.4 (BG), 8.4 (EL), 3 par 11.4 (EL), 4 par 16.4 (BG), 4 par + 1 hane 19.4 (BG)
___1 par Draven 20.4 (BG,HG), 3 par Reningsdammarna 21.4 (EL), 1 par 23.4 (BS,WS), 4 par 27.4 (BG), 5 par 28.4 (EL)
Stjärtand: 1 par Draven 3.4 (OG), 6.4 (BS,WS), 19.4 (SA,BLn), 20.4 (BG,HG)
Skedand: 1 par Draven 3.4 (OG), 1 par Reningsdammarna 9.4 (BG), 10.4 (BG), 2 par 11.4 (EL), 2 hanar + 1 hona Draven 14.4 (SA), 2 par Reningsdammarna 16.4 (BG), 1 par Draven 18.4 (SA), 1 par Reningsdammarna 19.4 (BG)
___5 ex Draven 19.4 (SA,BLn), 3 par + 1 hane Reningsdammarna 21.4 (EL), 2 par Draven 22.4 (SA), 1 par 23.4 (SA), 1 par Reningsdammarna 23.4 (BS,WS), 1 par Draven 24.4 (SA), 2 par 27.4 (BS,WS)
___2 par Reningsdammarna 27.4 (BG), 3 ex Draven 30.4 (SA)
Brunand: 1 hona Reningsdammarna 1.4 (EL), 19.4 (BG)
Vigg: 50 ex Reningsdammarna 6.4 (EL), 72 ex 8.4 (EL)
Sjöorre: Nattstr flockar Kållerstad 8.4 (AAn), 1 nattstr flock 25.4 (Aan), Nattstr flockar Unnaryd 30.4 (WS)
Tjäder: 4 tuppar spel Hässlehult 13.4 (BS,WS)
Smålom: 2 ex Bökkullens hamn 19.4 (SA), 2 ex Loftuddagölen 21.4 (EL,GL), 1 ex Majsjön 21.4 (EL,GL)
Gråhakedopping: 1 ex Draven 10.4 (SA)
Svarthakedopping: 1 ex Reningsdammarna 4.4 (BG), 5.4 (BG), 6.4 (EL), 7.4 (BG), 8.4 (EL), 1 par 10.4 (BG), 1 par, parning 11.4 (EL), 1 ex 16.4 (BG), 4 ex 19.4 (BG), 6 ex 20.4 (BG,HG), 4 par, varav 1 par bobyggande 21.4 (EL)
___3 ex Reningsdammarna 23.4 (BS,WS), 4 par 25.4 (Oer), 27.4 (BG), 3 par 28.4 (EL)
Brunglada: 1 ex str mot N Draven 27.4 (BS,WS)
Glada: 1 ex Väcklinge 1.4 (SA), 1 ex över Södra Vägen Unnaryd 2.4 (BS,WS), 1 ex Draven 3.4 (OG), 2 ex 6.4 (BS,WS), 2 ex Ås ängar 6.4 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna 7.4 (BG), 3 ex Draven 7.4 (SA), 1 ex 10.4 (SA)
___1 ex Svanaholms ängar 19.4 (SA), 2 ex Draven 19.4 (SA,BLn), 1 ex 20.4 (BG,HG), 1 ex N.Bolmen 22.4 (WS), 1 ex Draven 24.4 (SA), 27.4 (BS,WS,SA)
Havsörn: 1 ad + 1 yngre Draven 19.4 (SA,BLn), 1 subad 20.4 (BG,HG), 2 subad 27.4 (BS,WS)
Tornfalk: 1 ex Nöbbele 18.4 (SA), 1 ex str Draven 19.4 (SA,BLn), 1 ex 20.4 (BG,HG)
Stenfalk: 1 hane Segerstad 11.4 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 23.4 (SA)
Vattenrall: 2 ex spel Draven 21.4 (SA)
Småfläckig sumphöna: 2 ex spel Draven 27.4 (SA), 1 ex spel 30.4 (SA)
Sothöna: 1 ex Draven 30.4 (SA)
Trana: 69 ex Draven 3.4 (OG), >50 ex Svanaholms ängar 19.4 (SA), 110 ex N.Bolmen 22.4 (WS), 95 ex Draven (SA)
Strandskata: 2 ex Placell Gislaved 5.4 (LGH), 1 ex Unnen Unnaryd 11.4 (WS), 2 ex Unnaryd 17.4 (WS), 1 ex Anderstorp 17.4 (LGH), 2 ex 23.4 (MH), 1 ex Unnaryd 25.4 (WS), 1 ex Gislaved 28.4 (UE), 2 ex Unnaryd 28.4 (BG,HG)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna 11.4 (EL), 2 ex 19.4 (BG), 1 ex 21.4 (EL), 2 ex 23.4 (BS,WS), 1 ex 27.4 (ALK), 2 ex 28.4 (EL)
Ljungpipare: 40 ex N.Bolmen 22.4 (WS), 61 ex 29.4 (BS,WS)
Rödbena: 1 ex Draven 10.4 (SA), 4 ex 11.4 (SA), 2 ex 18.4 (SA), 4 ex 19.4 (SA,BLn), 1 ex spel 21.4 (SA), 2 ex 22.4 (SA), 23.4 (SA), 1 ex 24.4 (SA), 2 ex spel 27.4 (SA), 30.4 (SA)
Skogsduva: 1 ex Sjö Unnaryd 18.4 (WS)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 7.4 (SA), 1 ex i skorsten Strömhult 16.4 (BS,WS)
Göktyta: 1 ex Nissanfallet Gislaved 19.4 (ALK,AKo), 1 ex rop Slätteryd 21.4 (WS)
Mindre hackspett: 1 par Draven 3.4 (OG), 1 ex S.Valdshult 20.4 (OG)
Trädlärka: 2 ex Grustaget Reftelevägen 16.4 (EL)
Forsärla: 3 ex Reningsdammarna 5.4 (BG), 1 ex Strandsfors Hamra 10.4 (Aan), 1 hane Ågårdsfors 18.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna 25.4 (Oer), 1 par Nissanfallet Gislaved 27.4 (BG)
Svart rödstjärt: 1 hona Hasselgatan Gislaved 17.4 (EL), 1 ex sj Fegens sågverk Smålandsstenar 18.4 (SA), 1 par Nissanfallet Gislaved 19.4 (ALK,AKo), 1 hona Väcklinge 19.4 (SA), 1 par Nissanfallet 21.4 (BG), 22.4 (EL), 1 par 27.4 (BG)
Ringtrast: 4 ex L.Segerstad 11.4 (Bln), 1 hane Sporda 22.4 (WS), 3 hanar + 1 hona Skalleved 24.4 (LB), 1 hane Skinnebo 27.4 (BS,WS), 1 hona Liljegränd Gislaved 27.4 (ALK,AKo), 2 hanar Nennesmo 28.4 (UE)
Gransångare: 2 ex Segerstad 11.4 (SA), 1 ex sj Ågårdsfors 18.4 (SA), 1 ex sj Unnen 18.4 (WS), 1 ex sj Bökkullens hamn 19.4 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 19.4 (GL,EL), 1 ex Draven 20.4 (BG,HG), 1 ex sj Unnaryd 25.4 (BS)
___1 ex sj Kållerstad 19-25.4 (Aan), 1 ex sj Draven 27.4 (BS,WS), 1 ex sj Småöja 27.4 (BS,WS)
Råka: 1 ex Henja by 16.4 (EL), 1 ex N.Bolmen 22.4 (WS)
Steglits: 1 ex sj Ölmestad Reftele 11.4 (SA)

Mars 2015

Mindre sångsvan: 3 ad Draven 12.3 (SA)
Sångsvan: 1 par bobyggande Draven 31.3 (SA)
Sädgås
: 300 ex N.Bolmen 5.3 (BS,WS), 63 ex Svanaholms ängar 6.3 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex N.Bolmen 1.3 (LB)
Bläsgås: 20 ex N.Bolmen 1.3 (LB), 3 ex 5.3 (BS,WS), 5 ex Svanaholms ängar 6.3 (SA), 3 ex Draven 13.3 (SA), 15.3 (SA), 16 ex Svanaholms ängar 15.3 (SA)
Grågås: 130 ex Draven 13.3 (SA), 125 ex N.Bolmen 19.3 (BS,WS)
Gravand: 2 par Draven 25.3 (OG)
Bläsand: 44 ex Draven 27.3 (SA)
Snatterand: 1 par Draven 13.3 (SA), 1 par Reningsdammarna 25.3 (EL), 2 par 28.3 (EL), 1 par 31.3 (BG)
Gräsand: 250 ex Draven 1.3 (SA)
Stjärtand: 1 hane Draven 3.3 (SA), 1 par 4.3 (SA), 2 hanar + 1 hona 5.3 (SA), 1 par 5.3 (BS,WS), 2 hanar + 1 hona 6.3 (SA), 1 par 12.3 (SA), 3 ex 13.3 (SA), 2 par 14.3 (SA), 15.3 (SA), 1 par 18.3 (SA), 20.3 (SA), 22.3 (SA), 27.3 (SA)
___2 par + 1 hona Draven 28.3 (SA), 1 par 30.3 (SA)
Brunand: 2 par Draven 25.3 (OG), 1 hona Reningsdammarna 31.3 (BG)
Vigg: 17 hanar + 5 honor Reningsdammarna 15.3 (EL), >30 ex 24.3 (BG)
Salskrake: 1 hona Draven 5.3 (BS,WS), 1 par 12.3 (SA), 15.3 (SA)
Smålom: 1 par Fegen Sandvik 28.3 (PEE), 2 ex överfl Majsjön 31.3 (MBq)
Storskarv: 3 par bobygge Sköraholm Bolmen 24.3 (WS)
Rördrom: 1 ex tut Vassviken N.Bolmen 19.3 (BS,WS)
Glada: 1 ex Draven 4.3 (SA), 5.3 (SA), 1 ex Ås skola 6.3 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 6.3 (SA), 1 ex Liljenäsviken 6.3 (SA), 1 ex N.Bolmen 8.3 (MH,OH), 1 ex Skalleved 10.3 (LB), 1 ex Mellby 10.3 (SA), 2 ex Draven 13.3 (SA), 14.3 (SA)
___2 ex Unnaryd 15.3 (WS), 1 ex Draven 15.3 (SA), 1 ex Mellby 15.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna 18.3 (EL), 1 ex Väcklinge 19.3 (SA), 1 ex Draven 23.3 (SA), 25.3 (OG), 27.3 (SA), 1 ex N.Bolmen 27.3 (BS,WS)
___1 ex Gassljunga Långaryd 28.3 (WS), 1 ex Svanaholms ängar 28.3 (SA), 1 ex Draven 30.3 (SA), 1 ex över Unnen 31.3 (WS), 4 ex över Hyltebruk 31.3 (BEm)
Havsörn: 1 ad + 1 yngre Draven 1.3 (SA), 2 ad Skalleved Kållerstad 2.3 (LB), 1 ex yngre Draven 4.3 (SA), 1 ad N.Bolmen 5.3 (BS,WS), 1 ex yngre Draven 6.3 (SA), 2 ex yngre 15.3 (SA), 1 ex yngre 19.3 (SA), 2 ad + 2 yngre 20.3 (SA)
___3 yngre Draven 22.3 (SA), 2 yngre 23.3 (SA), 1 ad + 1 yngre 24.3 (SA), 2 ad + 2 yngre 25.3 (OG), 2 ex yngre 27.3 (SA), 1 ad Hyö 28.3 (SA)
Sothöna: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 3.3 (EL), 2 ex 6.3 (BG,EL,SB), 8.3 (BG), 3 ex 9.3 (SB), 8 ex 11.3 (SB), 18 ex 15.3 (EL), 30 ex 18.3 (EL), >35 ex 24.3 (BG), 45 ex 25.3 (EL)
Trana: 130 ex str mot N Unnaryd 19.3 (BS,WS), 440 ex str Draven 23.3 (SA), 87 ex N.Bolmen 27.3 (BS,WS), 110 ex Svanaholms ängar 28.3 (SA)
Strandskata: 2 ex Draven 30.3 (SA)
Ljungpipare: 2 ex N.Bolmen 5.3 (IJ), 25 ex 27.3 (BS,WS)
Skogsduva: 1 ex Svanaholms ängar 6.3 (SA)
Berguv: 1 ex rop Johansberg 11.3 (EL), 1 ex Lövåsa berg 17.3 (SB), 1 par 25.3 (VFK)
Sparvuggla: 1 ex Fryebo Anderstorp 25.3 (VFK)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 3.3 (SA), 1 ex Gulleryd Gislaved 9.3 (AKA), 2 ex rop Unnaryd 12.3 (BS), 1 ex rop Löbbo 12.3 (EL,BG,SB), 1 ex rop Saraböke 12.3 (OG), 1 ex rop Horsöja 29.3 (LB)
Mindre hackspett: 1 ex Fridsnäs 11.3 (SA), 28.3 (SA)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna 24.3 (BG), 1 hane Fegens sågverk Smålandsstenar 29.3 (SA), 2 ex Reningsdammarna 31.3 (BG)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna 3.3 (EL), 6.3 (BG,EL,SB), 9.3 (SB), 11.3 (SB)
Varfågel: 1 ex Skalleved Kållerstad 2.3 (LB), 1 ex Vårtsjön 5.3 (BS,WS), 1 ex Draven 12.3 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 15.3 (SA), 1 ex Vårtsjön 19.3 (BS,WS), 27.3 (BS,WS), 1 ex N.Bolmen 27.3 (BS,WS)
Råka: 1 ex N.Bolmen 19.3 (BS,WS)
Stenknäck: 6 ex Bergsgatan Anderstorp 8.3 (MH,OH)
Snösparv: 1 ex Svanaholms ängar 15.3 (SA)