Fåglar i Västbo 2016

December 2016

Sångsvan: 52 ex Draven 12.12 (SA), 55 ex 14.12 (SA), 65 ex 15.12 (SA), 63 ex 17.12 (SA), 64 ex 18.12 (SA), 75 ex 20.12 (SA), 68 ex 23.12 (SA), 69 ex 25.12 (SA), 64 ex 27.12 (SA), 62 ex 28.12 (SA,BG,HG), 80 ex 29.12 (SA),
_90 ex Draven 30.12 (BG,HG), 76 ex 31.12 (SA)
Sädgås: 455 ex Svanaholms ängar 27.12 (SA), 25 ex 28.12 (BG,HG), 31 ex str mot S Draven 28.12 (SA), 470 ex Svanaholms ängar 29.12 (SA), 11 ex str mot SV Badviken N.Bolmen 29.12 (SA), >400 ex Svanaholms ängar 30.12 (BG,HG)
Bläsgås: 4 ex Svanaholms ängar 27.12 (SA), 14 ex 29.12 (SA), 15 ex 30.12 (BG,HG), 15 ex Draven 31.12 (SA)
Grågås: 4 ex Draven 9.12 (SA), 20.12 (SA), 1 ex 23.12 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 27.12 (SA), 1 ex Fegen Sandvik 28.12 (SA), 1 ex Åtterås ängar 28.12 (SA), 4 ex Draven 29.12 (SA), 13 ex Svanaholms ängar 29.12 (SA)
_4 ex Draven 31.12 (SA)
Bläsand: 1 ex Draven 9.12 (SA), 1 hona 25.12 (SA)
Kricka: 1 hona Reningsdammarna 25.12 (EL)
Gräsand: 210 ex Draven 9.12 (SA), >200 ex 11.12 (SA), 320 ex 14.12 (SA), >260 ex 17.12 (SA), 300 ex 18.12 (SA), 400 ex 20.12 (SA), 500 ex 23.12 (SA), 25.12 (SA), 27.12 (SA)
Järpe: 1 tupp Saraböke Hyltebruk 13.12 (OG)
Skäggdopping: 1 ex Tiraholm 2.12 (WS)
Gråhäger: 1 ex Tiraholm 2.12 (WS), 1 ex Järanäs 2.12 (WS), 1 ex Flahultasjön 26.12 (SA)
Glada: 1 ex Väcklinge 27.12 (SA), 28.12 (SA)
Havsörn: 2 ex yngre Flahultasjön 4.12 (SA), 1 ad Draven 11.12 (SA), 1 subad 14.12 (SA), 1 ad 15.12 (SA), 1 ex yngre 23.12 (SA), 1 ad 24.12 (SA), 2 ex yngre 25.12 (SA), 2 ex yngre + 1 subad 27.12 (SA), 1 ad Sunnaryd 27.12 (SA)
_1 ex Svanaholms ängar 30.12 (BG,HG)
Blå kärrhök: 1 hane Ås ängar 5.12 (BS,WS), 1 hane Draven 20.12 (SA), 24.12 (SA), 25.12 (SA), 27.12 (SA), 1 hane Ås ängar 28.2 (BG,HG)
Fjällvråk: 1 ex Draven 6.12 (SA)
Kungsörn: 1 ex Anderstorps stormosse 4.12 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 30.12 (BG,HG)
Pilgrimsfalk: 1 juv Svanaholms ängar 29.12 (SA)
Trana: 1 ad Svanaholms ängar 27.12 (SA), 28.12 (BG,HG), 29.12 (SA), 30.12 (BG,HG)
Fiskmås: 1 ad Möllekvarn 27.12 (SA)
Ringduva: 5 ex Gislaved 16.12 (EL), 1 ex Unnaryd 22.12 (BS,WS), 1 ex Fridsnäs 23.12 (SA)
Turkduva: 1 ex Reftele 7.12 (SA), 26.12 (SA)
Berguv: 1 ex Lövåsaberget 4.12 (SA)
Kattuggla: 1 ex Sävsås Unnaryd 2.12 (WS), 1 ex rop Ölmestad 3.12 (SA), 1 ex rop Mellby 3.12 (SA)
Sidensvans: ca 70 ex Unnaryd 2.12 (WS), 30 ex Reftele 4.12 (SA), 130 ex Ås 5.12 (BS,WS), 300 ex Reftele 7.12 (SA), 80 ex Väcklinge 7.12 (SA), 14 ex 9.12 (SA), 150 ex 11.12 (SA), 120 ex Mellby 11.12 (SA), 300 ex Reftele 11.12 (SA)
_300 ex Anderstorp 13.12 (AW), 60 ex Gislaved 16.12 (EL), 155 ex Hyltebruk 18.12 (OG), 50 ex Gislaved 19.12 (EL), 120 ex Gislaved 28.12 (EL)
Strömstare: 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 28.12 (EL)
Rödhake: 1 ex Gislaved 16.12 (EL), 1 ex Unnaryd 22.12 (BS,WS)
Varfågel: 2 ex Anderstorps stormosse 4.12 (SA), 1 ex Fridsnäs 23.12 (SA), 1 ex Fegen Sandvik 28.12 (SA)
Steglits: 1 ex Gislaved 16.12 (EL)
Snösparv: 5 ex Draven 9.12 (SA), 6 ex 18.12 (SA)
Sävsparv: 1 ex Svanaholms ängar 17.12 (SA)

November 2016

Sångsvan: 60 ex Draven 27.11 (SA), 58 ex 28.11 (SA)
Sädgås: 220 ex N.Bolmen 11.11 (BS,WS), >500 ex Badviken N.Bolmen 17.11 (EL), 475 ex N.Bolmen 30.11 (BS,WS)
Grågås: 105 ex str Unnaryd 1.11 (BS,WS)
Vitkindad gås: 80 ex str VSV Unnaryd 1.11 (BS,WS)
Snatterand: 3 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 1.11 (EL), 4 par 3.11 (EL)
Gräsand: 260 ex Draven 23.11 (SA), >400 ex 26.11 (SA)
Stjärtand: 2 honor Reningsdammarna 1.11 (EL)
Skedand: 2 honor Reningsdammarna 3.11 (EL)
Havsörn: 1 ad + 1 ex 2K Järanäs 2.11 (BS,WS), 1 ad Draven 26.11 (SA)
Kungsörn: 2 ad Saraböke Hyltebruk 26.11 (OG)
Pilgrimsfalk: 1 ex Åby N.Bolmen 11.11 (BS,WS), 1 ex Draven 27.11 (SA)
Turkduva: 5 ex Ölmestad 8.11 (SA)
Hökuggla: 1 ex Reningsdammarna 8.11 (BLn)
Kattuggla: 1 ex Strömhult Långaryd 19.11 (WS), 26.11 (WS)
Mindre hackspett: 1 ex hörd Unnaryd 15.11 (WS)
Forsärla: 1 ex Fegens sågverk Smålandsstenar 5.11 (SA)
Sidensvans: 30 ex Gislaved 1.11 (EL), 100 ex Järanäs 2.11 (BS,WS), 30 ex Unnaryd 2.11 (WS), ca 100 ex 4.11 BS), >100 ex Gislaved 4.11 (BG), >100 ex Smålandsstenar 5.11 (SA), 120 ex Reftele 5.11 (SA), >100 ex Sandvik 5.11 (SA)
_120 ex Burseryd 5.11 (SA), 300 ex Jälluntofta 6.11 (SA), >50 ex Smålandsstenar 6.11 (SA), 58 ex Boarp 6.11 (SA), >300 ex Reftele 6.11 (SA), >300 ex Anderstorp 7.11 (MH), 23 ex Väcklinge 7.11 (SA), 15 ex Unnaryd 9.11 (WS)
_>100 ex Fållinge 9.11 (SA), 300 ex Reftele 9.11 (SA), >300 ex 11.11 (SA), 400-500 ex Smålandsstenar 11.11 (UE), ca 50 ex Hyltebruk 13.11 (SA), 30 ex Skärshult 13.11 (SA), >100 ex Reftele 14.11 (SA), ca 150 ex Anderstorp 14.11 (MH)
_ca 50 ex Reftele 15.11 (SA), 75 ex Unnaryd 16.11 (WS), 15 ex Lunnamossen 16.11 (WS), 25 ex Gislaved 17.11 (AW), 50 ex Långaryd 19.11 (WS), 60 ex Dravö 20.11 (SA), 70 ex Unnaryd 20.11 (BS,WS), 11 ex Väcklinge 21.11 (SA)
_60 ex Anderstorp 21.11 (MH), 80 ex 22.11 (MH), 120 ex Unnaryd 23.1 (BS), >500 ex Gislaved 24.11 (EL), >200 ex Reftele 25.11 (SA), 400 ex Smålandsstenar 25.11 (SA), 20 ex Tuskebo Gislaved 25.11 (SA),
_80 ex Smalås Gislaved 25.11 (SA), >400 ex Gislaved 25.11 (SA), 12 ex Galtås 26.11 (SA). 55 ex Nöbbele 26.11 (SA), 500 ex Reftele 26.11 (SA), ca 150 ex Hyltebruk 26.11 (OG), 15 ex Draven 27.11 (SA)
Strömstare: 1 ex Nissan Färgaryd 19.11 (WS)
Sibirisk järnsparv: 1 ex Fegens sågverk Smålandsstenar 5.11 (SA,BLn), 6.11 (SA,AW,EL,BG). 7.11 (BG)
Svart rödstjärt: 1 hane Fegens sågverk Smålandsstenar 5.11 (SA)
Björktrast: flera 1000 ex Svanaholms ängar 11.11 (BS,WS),>1000 ex 20.11 (SA), 2000 ex Unnaryd 20.11 (BS,WS), >500 ex Gislaved 24.11 (EL)
Varfågel: 1 ex Lunnamossen 1.11 (WS), 1 ex Välle mad 6.11 (SA), 1 ex Fållinge 9.11 (SA), 1 ex Draven 10.11 (SA), 17.11 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 20.11 (SA), 1 ex N.Bolmen 22.11 (WS), 30.11 (BS,WS)
Nötkråka (smalnäbbad?): 1 ex Smålandsstenar 11.11 (UE), 2 ex 22.11 (PEE), 25.11 (SA), 3 ex 28.11 (BS,WS)
Råka: 1 ex Liljegränd Gislaved 4.11 (BG)
Steglits: 2 ex Gislaved 1.11 (EL), 3 ex 5.11 (EL), 9 ex 6.11 (EL), 1 ex Väcklinge 6.11 (SA), 1 ex Gislaved 7.11 (BG), 4 ex 10.11 (BG), 1 ex Fridsnäs 11.11 (SA), 1 ex Väcklinge 23.11 (SA), 25.11 (SA)
Vinterhämpling: 25 ex Draven 3.11 (SA), ca 60 ex Skalleved Kållerstad 18.11 (LB), >50 ex Draven 20.11 (SA)
Snösparv: 1 hane Kroksjön Unnaryd 19.11 (WS)

Oktober 2016

Sädgås: 80 ex str Draven 10.10 (SA)
Bläsgås: 2 ex Draven 13.10 (SA), 14.10 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 14.10 (SA), 90 ex Draven 17.10 (SA)
Grågås: >500 ex Badviken N.Bolmen 2.10 (SA), 170 ex str Järanäs 26.10 (BS,WS), 120 ex str Reftele 29.10 (UE)
Vitkindad gås: 2 ex str Draven 10.10 (SA), 1 ex Draven 14.10 (SA), 17 ex 17.10 (SA), 100 ex str Tiraholm 25.10 (BS,WS)
Bläsand: 100 ex Draven 1.10 (SA), 55 ex Liljenäsviken 2.10 (SA), 23 ex Draven 10.10 (SA), 46 ex 19.10 (SA), 50 ex 23.10 (SA), 65 ex 25.10 (SA), 26.10 (SA), 28.10 (SA), 30.10 (SA), 31.10 (SA)
Snatterand: 10 ex Reningsdammarna Gislaved 2.10 (BG), 5 ex 3.10 (EL), 8 ex 6.10 (BG), 2 par 9.10 (SA), 1 ex Draven 9.10 (SA), 8 ex Reningsdammarna 12.10 (EL), 3 par + 2 hanar 23.10 (EL), 8 ex 24.10 (BG), 3 par + 1 hane 30.10 (EL)
_1 par Draven 31.10 (SA)
Stjärtand: 2 ex Draven 1.10 (SA)
Skedand: 1 ex Draven 1.10 (SA), 9 ex Liljenäsviken 2.10 (SA), 1 hona Reningsdammarna 3.10 (EL), 1 ex Draven 6.10 (SA), 1 ex Reningsdammarna 9.10 (SA), 1 hona 24.10 (BG), 30.10 (EL)
Brunand: 1 ex Reningsdammarna 2.10 (BG), 1 hona 3.10 (EL)
Svärta: 5 ex Storåns mynning 22.10 (SA)
Smådopping: 1 ex 1K Reningsdammarna 2.10 (BG), 3.10 (EL), 6.10 (BG), 9.10 (SA), 12.10 (EL), 24.10 (BG)
Ägretthäger: 1 ex Reningsdammarna 21.10 (PM)
Glada: 1 ex Draven 1.10 (SA), 1 ex Ölmestad 5.10 (SA), 1 ad Draven 6.10 (SA), 1 ex 14.10 (SA),1 ex Draftinge 17.10 (SA), 2 ex N.Bolmen 20.10 (BS,WS), 1 ex Draven 22.10 (SA), 1 ex Ås ängar 22.10 (SA), 1 ex Draven 28.10 (SA)
Havsörn: 1 subad Draven 1.10 (SA), 1 ex yngre Liljenäsviken 2.10 (SA), 1 ad Draven 3.10 (SA), 1 subad Järanäs 3.10 (BS,WS), 4.10 (WS), 1 ad Draven 8.10 (SA), 1 ex yngre Vassviken N.Bolmen 8.10 (SA), 1 ex yngre Draven 9.10 (SA)
_1 ad + 1 juv Järanäs 13.10 (BS,WS), 1 ad Draven 13.10 (SA), 1 ad + 1 subad 14.10 (SA), 2 ad + 1 yngre Svanaholms ängar 14.10 (SA), 3 ex Järanäs 14.10 (BS,WS), 2 ad Bökkullens hamn 22.10 (SA), 1 subad Järanäs 23.10 (SA)
_1 ad + 3 yngre Tiraholm 23.10 (SA), 1 ad + 1 subad Järanäs 24.10 (BS,WS), 1 subad Tiraholm 25.10 (BS,WS), 2 ex Järanäs 26.10 (BS,WS), 2 ad Draven 30.10 (SA), 1 ex 2K Järanäs 31.10 (BS,WS)
Kungsörn: 1 ex str Järanäs 3.10 (BS,WS), 1 ad Draven 28.10 (SA)
Tornfalk: 1 ex str Draven 1.10 (SA), 1 ex 2.10 (SA), 1 ex Järanäs 13.10 (BS,WS)
Trana: 270 ex Draven 1.10 (SA), 450 ex Svanaholms ängar 2.10 (SA), 179 ex Järanäs 3.10 (BS,WS)
Större strandpipare: 4 ex Draven 1.10 (SA), 5 ex 2.10 (SA), 1 ex 5.10 (SA)
Skogsduva: 1 ex Svanaholms ängar 8.10 (SA)
Turkduva: 3 ex Ölmestad 4.10 (SA), 2 ex Anderstorp 10.10 (AW), 6 ex Ölmestad 17.10 (SA), 4 ex 19.10 (SA), 7 ex 28.10 (SA)
Kattuggla: 1 ex Sävsås Unnaryd 20.10 (BS,WS), 1 ex rop Väcklinge 31.10 (SA)
Forsärla: 3 ex Fridsnäs 1.10 (SA), 1 ex 1K Reningsdammarna 6.10 (BG), 1 ex 9.10 (SA), 2 ex Fegens sågverk Smålandsstenar 14.10 (SA)
Sidensvans: 11 ex Reftele 29.10 (UE), minst 100 ex Gislaved 30.10 (BG), 30 ex 31.10 (BG)
Svart rödstjärt: 1 hona Järanäs 24.10 (BS,WS), 1 hane + 1 honf Smålandsstenar 29.10 (SA)
Gransångare: 1 ex Badviken 2.10 (SA), 1 ex Liljenäsviken 2.10 (SA), 2 ex Väcklinge 2.10 (SA), 1 ex Lunnamossen 4.10 (WS), 1 ex Väcklinge 5.10 (SA), 1 ex Fridsnäs 8.10 (SA), 17.10 (SA), 1 ex N.Bolmen 20.10 (BS,WS)
Varfågel: 1 ex Väcklinge 13.10 (SA), 1 ex Lis mosse Smålandsstenar 14.10 (SA), 1 ex Storåns mynning 22.10 (SA), 1 ex Boarp Långaryd 29.10 (SA), 1 ex Draven 30.10 (SA)
Råka: 1 ex 1K Väcklinge 11.10 (SA)
Steglits: 2 ex str Fridsnäs 1.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 8.10 (SA), 1 ex str Kinnaberg 25.10 (SA), 6 ex str Järanäs 26.10 (BS,WS), 1 ex Gislaved 28.10 (EL), 5 ex Fållinge 29.10 (SA), 2 ex Fridsnäs 31.10 (SA),
_2 ex Järanäs 31.10 (BS,WS)
Vinterhämpling: 22 ex Badviken N.Bolmen 14.10 (SA), 30 ex Ås ängar 22.10 (SA), 1 ex Järanäs 23.10 (SA), 1 ex Väcklinge 26.10 (SA)

September 2016

Vitkindad gås: 24 ex str Draven 18.9 (SA)
Bläsand: 22 ex Reningsdammarna 8.9 (BG), 36 ex 14.9 (EL), 22 ex 15.9 (BG), 25 ex 16.9 (BG), 31 ex 18.9 (EL), 29 ex 19.9 (BG), 25 ex 21.9 (BG), 27 ex 22.9 (EL)
Snatterand: 13 ex Reningsdammarna Gislaved 2.9 (EL), 10 ex 5.9 (BG), 17 ex 8.9 (BG), 1 par Draven 11.9 (VFK), 16 ex Reningsdammarna 12.9 (BG), 11 ex 14.9 (EL), 12 ex 15.9 (BG), 16.9 (BG), 15 ex 18.9 (EL), 18 ex 19.9 (BG)
_20 ex Reningsdammarna 21.9 (BG), 16 ex 22.9 (EL), 10 ex 26.9 (EL), 14 ex 30.9 (BG)
Stjärtand: 2 ex Reningsdammarna 15.9 (BG), 16.9 (BG), 1 ex honf 18.9 (EL), 19.9 (BG), 21.9 (BG), 22.9 (EL), 26.9 (EL), 18 ex Draven 26.9 (BG)
Skedand: 4 ex Draven 7.9 (SA), 3 ex 18.9 (SA), 4 ex Reningsdammarna 18.9 (EL), 19.9 (BG), 2 ex 21.9 (BG), 26.9 (EL), 10 ex Draven 26.9 (BG), 29.9 (SA), 2 ex Reningsdammarna 30.9 (BG)
Brunand: 1 hane Föresjön Kållerstad 27.9 (LB)
Smådopping: 1 ad Reningsdammarna 5.9 (BG), 12.9 (BG), 1 ad + 1 juv 14.9 (EL), 16.9 (BG), 21.9 (BG), 1 juv 26.9 (EL), 30.9 (BG)
Svarthakedopping: 2 juv Reningsdammarna 2.9 (EL), 1 ad + 2 juv 5.9 (BG)
Ägretthäger: 1 ex Draven 11.9 (VFK), 1 ex N.Bolmen 30.9 (SA)
Brunglada: 1 ad Väcklinge 18.9 (SA)
Glada: 4 ex Draven 1.9 (SA), 2.9 (SA), 1 ex Järanäs 2.9 (BS,WS), 2 ex Draven 4.9 (BG,HG), 1 ex Reningsdammarna 5.9 (BG), 2 juv Draven 6.9 (SA), 1 juv Draftinge 7.9 (SA), 1 juv Mellby 7.9 (SA), 1 ad 8.9 (SA), 1 ex Draven 8.9 (SA)
_2 ex Väcklinge 9.9 (SA), 7 ex 10.9 (SA), 2 ex 16.9 (SA), 2 ex Draven 17.9 (BG), 4 ex Väcklinge 17.9 (SA), 1 juv Teget Reftele 18.9 (SA), 5 ex Draven 18.9 (SA), 1 juv Ölmestad 21.9 (SA), 1 ex Teget Reftele 22.9 (SA), 4 ex Draven 24.9 (SA)
_2 ex Draven 26.9 (BG), 1 ad Väcklinge 29.9 (SA), 2 ex N.Bolmen 30.9 (SA)
Havsörn: 1 ad + 2 yngre Draven 2.9 (SA), 1 ex Järanäs 2.9 (BS,WS), 2 ad + 2 juv Järanäs 6.9 (BS,WS), 1 ex yngre Draven 6.9 (SA), 2 ad + 2 yngre 10.9 (SA), 2 ex 11.9 (VFK), 1 ex 17.9 (BG), 1 ex yngre Teget Reftele 18.9 (SA)
_1 ad Draven 18.9 (SA), 1 ad + 1 juv Järanäs 20.9 (BS,WS), 2 ad Draven 24.9 (SA), 1 ad + 1 yngre 25.9 (SA), 2 ex 26.9 (BG), 2 ex yngre 28.9 (SA), 2 ex yngre N.Bolmen 30.9 (SA), 1 subad Liljenäsviken 30.9 (SA)
Stäpphök: 1 juv Draven 2.9 (SA,BLn)
Kungsörn: 1 ex str S Anderstorps stormosse 25.9 (OH)
Tornfalk: 2 ex Draven 2.9 (SA,BLn), 1 hona Gräshult Unnaryd 3.9 (BS,WS), 2 ex Draven 4.9 (BG,HG), 1 ex 6.9 (SA), 8.9 (SA), 1 ex str + 2 ex 10.9 (SA), 2 ex Jonsbo ängar 11.9 (VFK), 1 ex Draven 13.9 (SA), 2 ex 18.9 (SA), 1 juv 20.9 (SA)
_1 hane Draven 22.9 (SA), 1 ex 24.9 (SA), 26.9 (BG), 3 ex str N.Bolmen 30.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 30.9 (SA)
Stenfalk: 1 ex Draven 8.9 (SA), 24.9 (SA), 26.9 (BG), 1 ex str Liljenäsviken 30.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 30.9 (SA)
Lärkfalk: 3 ex Draven 2.9 (SA), 1 ex 6.9 (SA), 1 ex str Järanäs 6.9 (BS,WS), 1 ex Draven 8.9 (SA), 2 ex 10.9 (SA), 1 ex Mellby 16.9 (SA), 1 ex Draven 18.9 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex str Järanäs 5.9 (BS,WS), 1 ad Draven 19.9 (SA), 1 juv Draven 24.9 (SA), 1 ex 26.9 (SA)
Sothöna: ca 80 ex Reningsdammarna 2.9 (EL), 15 ex 19.9 (BG), 13 ex 22.9 (EL), 7 ex 26.9 (EL), 1 ex 30.9 (BG)
Trana: 520 ex Draven 2.9 (SA), >500 ex 4.9 (BG,HG), 81 ex str Järanäs 5.9 (BS,WS), 630 ex Draven 6.9 (SA), 100 ex N.Bolmen 11.9 (WS), >400 ex Draven 17.9 (BG), >250 ex Lijenäs 17.9 (MH,OH), 470 ex Draven 18.9 (SA)
_53 ex str Järanäs 20.9 (BS,WS), 300 ex Draven 24.9 (SA), ca 200 str 25.9 (SA), 240 ex 28.9 (SA), 225 ex 29.9 (SA), 190 ex Svanaholms ängar 30.9 (SA)
Större strandpipare: 3 ex Draven 7.9 (SA), 4 ex 8.9 (SA), 2 ex 9.9 (SA), 1 ex 10.9 (SA), 1 juv 11.9 (VFK), 1 ex 13.9 (SA), 1 ex Reningsdammarna 15.9 (BG), 4 ex Draven 17.9 (BG), 7 ex 18.9 (SA), 4 ex 21.9 (SA), 3 ex 22.9 (SA),
_5 ex Draven 25.9 (SA), 26.9 (BG), 2 juv 29.9 (SA)
Kustpipare: 1 ad Draven 6.9 (SA), 10 juv 29.9 (SA)
Kärrsnäppa: 9 ex Draven 10.9 (SA), 7 ex 17.9 (BG), 8 ex 18.9 (SA)
Brushane: 12 ex Draven 6.9 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex N.Bolmen 30.9 (SA)
Svartsnäppa: 1 juv Draven 24.9 (SA)
Turkduva: 3 ex Ölmestad 8.9 (SA), 2 ex 15.9 (SA), 1 ex 18.9 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 10.9 (SA), 14.9 (SA), 21.9 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Fridsnäs 4.9 (HG,BG)
Mindre hackspett: 1 ex rop Ölmestad 18.9 (SA)
Trädlärka: 1 ex Järanäs 30.9 (BS,WS)
Skärpiplärka: 1 ex Draven 24.9 (SA)
Forsärla: 1 ex Fridsnäs 2.9 (SA), 7.9 (SA), 1 ex str Väcklinge 10.9 (SA), 1 ex Fridsnäs 13.9 (SA), 1 ex Reningsdammarna 16.9 (BG), 19.9 (BG), 22.9 (EL), 2 ex Fridsnäs 25.9 (SA)
Blåhake: 1 ex 1K Järanäs 2.9 (BS,WS)
Gransångare: 1 ex Väcklinge 10.9 (SA). 4 ex Hamra 11.9 (VFK), 1 ex Lövåsaberget 17.9 (SA), 3 ex Fridsnäs 18.9 (SA), 1 ex Järanäs 20.9 (BS,WS), 3 ex Draven 24.9 (SA), 1 ex Väcklinge 28.9 (SA), 1 ex Järanäs 30.9 (BS,WS)
Varfågel: 1 ex Draven 24.9 (SA)
Steglits: 1 ex Draven 24.9 (SA), 1 ex Järanäs 30.9 (BS,WS)

Augusti 2016

Bläsgås: 1 ex Draven 5.8 (SA), 2 ex 15.8 (BG)
[Stripgås]: 1 ex Draven 2.8 (SA), 2 ex 5.8 (SA), 1 ex 6.8 (BS,WS), 2 ex 7.8 (SA), 1 ex 8.8 (OH,MH,SA), 2 ex 10.8 (SA), 1 ex 13.8 (SA), 15.8 (BG), 17.8 (SA), 1 ex Badviken N.Bolmen 28.8 (SA)
Snatterand: 7 ex Reningsdammarna Gislaved 1.8 (BG), 8 ex 2.8 (EL), 9 ex 7.8 (BG,EL), 11 ex 10.8 (SA), 9 ex 12.8 (EL), 10 ex 15.8 (BG), 19.8 (EL), 1 hane Draven 19.8 (SA), 3 ex 23.8 (SA),
_6 par varav 1 par parning + 4 honf Reningsdammarna 27.8 (EL), 11 ex vissa m parningsbeteende 30.8 (BG)
Kricka: 240 ex Draven 8.8 (SA)
Stjärtand: 3 ex Draven 5.8 (SA)
Skedand: 4 ex Draven 2.8 (SA), 3.8 (SA), 1 juv 4.8 (SA), 3 ex 5.8 (SA), 7 ex 6.8 (BS,WS), 3 ex 8.8 (SA), 9.8 (SA), 1 hona Reningsdammarna 10.8 (SA)
Vigg: 1 hona m 5 ungar Reningsdammarna 1.8 (BG), 2.8 (EL), 1 hona m 3 juv 12.8 (EL), 2 kullar m 3 resp 6 ungar 19.8 (EL)
Storskrake: 1 hona m 5 juv Järanäs 12.8 (WS)
Tjäder: 1 hona + 1 juv Hattakull Kållerstad 6.8 (LB)
Smålom: 1 ex överfl Färda 8.8 (WS), 1 ex överfl Järanäs 12.8 (WS)
Storlom: 2 ad + 2 juv Mellansjön Kållerstad 4.8 (LB), 1 par + 1 juv Möllekvarn 14.8 (SA)
Smådopping: 1 ad Reningsdammarna 10.8 (SA), 11.8 (BG), 12.8 (EL), 21.8 (BG)
Skäggdopping: 1 juv Tiraholm 25.8 (WS)
Svarthakedopping: 2 ad + 1 juv Reningsdammarna 1.8 (BG), 1 ad + 1 juv 2.8 (EL), 4.8 (BG), 7.8 (BG,EL), 2 ad 10.8 (SA), 1 ad 11.8 (BG), 12.8 (EL), 1 ad + 1 juv 15.8 (BG), 3 ad + 1 juv 19.8 (EL), 2 ad + 2 juv 21.8 (BG),
_1 ad + 2 juv Reningsdammarna 27.8 (EL), 1 juv 30.8 (BG)
Glada: 1 ad + 1 juv Väcklinge 2.8 (SA), 3 ex 4.8 (SA), 2 ex 5.8 (SA), 1 ex Draven 8.8 (SA), 1 juv 9.8 (SA), 10.8 (SA), 1 ex 13.8 (SA), 1 ex Mellby 13.8 (SA), 1 ex Draven 15.8 (BG), 2 ex Väcklinge 15.8 (SA), 1 ex Draven 17.8 (SA),
_3 ex Draven 19.8 (SA), 25.8 (SA), 1 ad Väcklinge 30.8 (SA)
Havsörn: 1 subad Draven 2.8 (SA), 4.8 (SA), 5.8 (SA), 2 subad 8.8 (SA), 2 ad 9.8 (SA), 1 ex yngre 10.8 (SA), 28.8 (SA)
Brun kärrhök: 1 hona + 1 juv Draven 4.8 (SA), 18.8 (SA), 19.8 (SA), 1 juv 21,8 (SA,EL), 22.8 (SA), 23.8 (SA), 2 juv 24.8 (SA), 1 juv 26.8 (SA)
Tornfalk: 2 ex Draven 4.8 (SA), 1 ex 5.8 (SA), 4 ex 13.8 (SA), 1 ex 15.8 (BG), 17.8 (SA), 2 ex 19.8 (SA), >3 ex N.Bolmen 20.8 (BS,WS), 4 ex Anderstorps stormosse 23.8 (BG,EL), 1 ex Badviken 28.8 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 28.8 (SA)
Lärkfalk: 1 juv Draven 4.8 (SA), 1 ad Väcklinge 15.8 (SA), 1 ad Draven 17.8 (SA), 25.8 (SA), 26.8 (SA), 28.8 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 28.8 (SA), 1 juv Väcklinge 30.8 (SA), 31.8 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex Anderstorps stormosse 23.8 (BG,EL)
Sothöna: 65 ex Reningsdammarna 2.8 (EL), ca 100 ex 11.8 (BG), 90 ex 12.8 EL), 100 ex 13.8 (EL)
Trana: 250 ex Ås ängar 5.8 (SA), >200 ex Draven 8.8 (OH,MH), 250 ex Ås ängar 13.8 (SA)
Större strandpipare: 12 ex Draven 5.8 (SA), 8 ex 6.8 (BS,WS), 25 ex 8.8 (UE), 27 ex 9.8 (SA), 2 ad 10.8 (SA), 8 ex 11.8 (SA), 4 ex 18.8 (SA), 15 ex 19.8 (SA), 3 ex 21.8 (SA,EL), 4 ex 22.8 (SA), 10 ex 23.8 (SA), 3 ex 24.8 (SA)
_4 ex Liljenäsviken 24.8 (VFK), 8 ex Draven 25.8 (SA), 3 ex Badviken 28.8 (SA)
Kustpipare: 1 ad Draven 2.8 (SA), 3.8 (SA), 4.8 (SA), 6 ad 5.8 (SA), 4 ex 6.8 (BS,WS), 3 ad 8.8 (SA), 1 ad 9.8 (SA), 26.8 (SA)
Kustsnäppa: 1 ex Draven 8.8 (UE), 1 ex Liljenäsviken 24.8 (VFK)
Småsnäppa: 5 ex Draven 5.8 (SA), 1 juv 19.8 (SA), 5 juv 21.8 (SA,EL), 1 juv 23.8 (SA), 26.8 (SA)
Spovsnäppa: 1 ad Draven 9.8 (SA), 2 ex 11.8 (SA)
Kärrsnäppa: 6 ex Draven 4.8 (SA), >30 ex 6.8 (BS,WS), 6 ex 9.8 (SA), 7 ex 11.8 (SA)
Brushane: 20 ex Draven 18.8 (SA), 24 ex 19.8 (SA), 17 ex 22.8 (SA), 15 ex 28.8 (SA), 19 ex förbifl Väcklinge 29.8 (SA)
Rödspov: 1 ex Draven 5.8 (SA), 6.8 (BS,WS)
Myrspov: 1 ad Draven 5.8 (SA), 2 ex 6.8 (BS,WS), 1 ad 10.8 (SA), 1 ex str 13.8 (SA)
Svartsnäppa: 3 ex Draven 5.8 (SA), 1 juv 10.8 (SA), 11.8 (SA), 2 juv 13.8 (SA), 15.8 (SA), 1 juv 30.8 (SA)
Rödbena: 2 ex Draven 4.8 (SA), 1 ex 5.8 (SA), 6.8 (BS,WS), 3 ex 8.8 (SA), 1 ex 11.8 (SA), 2 ex 13.8 (SA), 1 ex 15.8 (BG)
Grönbena: 13 ex Draven 4.8 (SA)
Havstrut: 1 ad + 1 juv Möllekvarn 14.8 (SA), 2 ad + 1 juv Järanäs 24.8 (BS,WS)
Silvertärna: 5 ex str Järanäs 12.8 (WS)
Skogsduva: 1 ex Draven 26.8 (SA)
Turkduva: 2 ex Ölmestad 21.8 (SA)
Kattuggla: 1 tiggande unge Väcklinge 2.8 (SA), 1 ex rop Ås ängar 2.8 (SA)
Hornuggla: 1 ex Väcklinge 4.8 (SA)
Mindre hackspett: 1 juv Lommagölen Svenstorp 4.8 (LB), 1 ex Unnaryd 22.8 (BS,WS)
Gulärla: 1 juv Draven 11.8 (SA)
Forsärla: 1 hona Yafors 1.8 (BS,WS), 1 ex Fridsnäs 5.8 (SA), 1 ad + 1 juv Nissanfallet Gislaved 5.8 (EL), 1 ad + 2 juv 7.8 (BG), 1 hane Reningsdammarna 7.8 (BG,EL), 1 juv Draven 8.8 (UE), 1 hona + 1 juv Nissanfallet 10.8 (SA)
_1 juv Reningsdammarna 12.8 (EL), 1 ex Önnekvarn 12.8 (WS), 1 ex Fridsnäs 13.8 (SA), 1 juv Reningsdammarna 15.8 (BG), 19.8 (EL), 1 ex Fridsnäs 19.8 (SA), 1 hona Reningsdammarna 21.8 (BG), 2 ex Nissanfallet 23.8 (BG,EL)
_1 ex Badviken 28.8 (SA)
Svart rödstjärt: 1 juv Nissanfallet Gislaved 10.8 (SA), 1 hona 30.8 (EL)
Törnskata: 1 juv Väcklinge 2.8 (SA), 2 juv 4.8 (SA), 1 hane + 2 honf Jonsbo 8.8 (OH,MH), 1 hane Fridsnäs 8.8 (SA)

Juli 2016

Sångsvan: 2 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 1.7 (EL), 2.7 (BG), 25.7 (BG)
Bläsgås: 1 ex Draven 28.7 (SA)
[
Stripgås]: 1 ex Draven 11.7 (EL), 26.7 (SA), 27.7 (SA), 2 ex 28.7 (SA), 29.7 (SA), 30.7 (SA)
Snatterand: 1 hona m 6 juv + 7 ex Reningsdammarna 1.7 (EL), 1 hona m 4 pulli 2.7 (BG), 6.7 (EL), 1 hona + 4 juv 20.7 (BG), 9 ex 30.7 (EL)
Skedand: 1 hona Draven 1.7 (SA), 26.7 (SA), 5 ex honf 27.7 (SA), 2 ex 28.7 (SA), 30.7 (SA), 4 ex 31.7 (SA)
Vigg: 2 honor m 5 resp 6 ungar Reningsdammarna 25.7 (BG), 1 hona m 4 pull 29.7 (EL)
Sjöorre: 2 ex str Järanäs 28.7 (BS,WS)
Storskrake: 1 hona m 5 ungar Assbrunnen 8.7 (EL)
Småskrake: 2 ex Järanäs 14.7 (BS,WS), 1 hona m 4 juv 28.7 (BS,WS)
Smålom: 1 par m 1 juv Loftuddagölen 8.7 (EL,BG), 1 ex överfl Sönnerskog Unnaryd 22.7 (WS), 1 ex Järanäs 28.7 (BS,WS)
Storlom: 2 ad Harasjön 8.7 (EL,BG), 3 ad Sävsjön Arnåsholm 8.7 (EL,BG), 3 ad Majsjön 8.7 (EL,BG), 7 ad + 1 juv Fegen Sandvik 31.7 (SA)
Svarthakedopping: 1 par på bo + 1 par m ganska stor unge Reningsdammarna 1.7 (EL), 1 par 6.7 (EL), 2 ad 20.7 (BG), 3 ad + 1 juv 25.7 (BG), 1 ad m liten unge + 3 ad 29.7 (EL)
Glada: 1 ex Draven 1.7 (SA), 19.7 (BG), 1 juv Järanäs 20.7 (WS), 2 ex Draven 26.7 (SA), 1 ex 27.7 (SA), 4 ex 28.7 (BG,HG), 1 ex Ölmestad 28.7 (SA), 2 ex Draven 30.7 (SA), 1 ex Mellby 30.7 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 30.7 (WS)
_1 juv Draven 31.7 (SA)
Havsörn: 1 subad Draven 1.7 (SA), 2 ad 11.7 (EL), 1 ad 19.7 (BG), 1 subad 26.7 (SA), 1 ad 31.7 (SA)
Brun kärrhök: 1 hona Draven 1.7 (SA), 2 ex honf 11.7 (EL), 1 hona 26.7 (SA), 1 par 27.7 (SA), 2 ex 28.7 (BG,HG), 1 hona 29.7 (SA), 30.7 (SA)
Fiskgjuse: 1 ad + 3 juv på bo Majsjön 8.7 (EL,BG)
Tornfalk: 1 hane Draven 29.7 (SA), 1 ex 30.7 (SA)
Lärkfalk: 1 ad Draven 26.7 (SA), 1 ex 28.7 (BG,HG), 1 ex Sandviks kyrka 31.7 (SA)
Trana: 140 ex Draven 27.7 (SA)
Strandskata: 1 ex Dalen Gislaved 10.7 (EL), 2 ex Fegen Sandvik 31.7 (SA)
Mindre strandpipare: 3 ex Reningsdammarna 1.7 (EL), 2 ex 2.7 (BG), 4 ex 6.7 (EL), 1 ad + 2 juv 20.7 (BG), 1 juv 25.7 (BG), 1 ad + 2 pull Sågverket Smålandsstenar 31.7 (SA)
Kustpipare: 1 ex Draven 28.7 (BG,HG), 29.7 (SA), 1 ad 30.7 (SA), 31.7 (SA)
Kustsnäppa: 7 ex str Fegen Sandvik 31.7 (SA)
Spovsnäppa: 1 ex Draven 19.7 (BG)
Kärrsnäppa: 10 ad Draven 1.7 (SA), 7 ad 26.7 (SA)
Svartsnäppa: 2 ex Draven 30.7 (SA)
Rödbena: 2 ex Draven 1.7 (SA), 1 ex Reningsdammarna 1.7 (EL), 2 ex 2.7 (BG), 1 ex Draven 11.7 (EL), 26.7 (SA), 27.7 (SA), 29.7 (SA), 2 ex 30.7 (SA), 31.7 (SA)
Skräntärna: 1 ad + 1 juv Draven 26.7 (SA)
Fisktärna: 2 juv Draven 26.7 (SA)
Svarttärna: 1 ex Draven 1.7 (SA), 1 ad + 1 juv 11.7 (EL), 19.7 (BG)
Skogsduva: 1 ex Sandviks kyrka 31.7 (SA)
Turkduva: 1 ex Reftele 11.7 (EL), 5 ex Reftele 26.7 (UE), 3 ex Mellby 26.7 (SA)
Berguv: minst 1 tiggande unge Lövåsaberget 25.7 (SA)
Gulärla: 2 ex Draven 30.7 (SA), 1 ex 31.7 (SA)
Forsärla: 1 hona Nissanfallet Gislaved 8.7 (EL), 1 juv 18.7 (BG), 1 hona Reningsdammarna 20.7 (BG), 1 hane + 1 juv 25.7 (BG), 1 ex Fridsnäs 30.7 (SA), 2 ex Fegen Sandvik 31.7 (SA), 1 ex Sågverket Smålandsstenar 31.7 (SA)
Svart rödstjärt: 1 hane (hybrid?) Nissanfallet Gislaved 8.7 (EL), 1 hane + 2 juv 18.7 (BG), 1 ungkull Sågverket Smålandsstenar 31.7 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Åsköljet Unnaryd 25.7 (WS)
Törnskata: 1 hane Askebo vägskäl Våthult 8.7 (EL,BG), 1 par + 3 juv Åtterås 31.7 (SA)
Steglits: 1 ex Reftele 26.7 (UE)

Juni 2016

Sångsvan: 2 ad + 2 pull Reningsdammarna 4.6 EL), 20.6 (BG)
Grågås: >2000 ex Draven 6.6 (SA)
[Stripgås]: 1 ex Draven 2.6 (SA), 10.6 (SA), 16.6 (SA), 25.6 (SA), 26.6 (SA), 27.6 (SA), 29.6 (BS,WS,SA,EL), 30.6 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 2.6 (SA), 6.6 (SA), 2 ex 15.6 (SA)
Bläsand: 1 hane Draven 1.6 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG), 4.6 (EL), 2 hanar Draven 4.6 (SA), 2 hanar + 1 hona 5.6 (SA), 1 par 6.6 (SA), 1 hane Reningsdammarna 7.6 (BG), 1 par Draven 8.6 (SA), 2 hanar 10.6 (SA)
_1 hane Draven 26.6 (SA)
Snatterand: 4 hanar + 2 honor Reningsdammarna 2.6 (BG), 3 hanar + 2 honor 4.6 (EL), 2 par + 3 hanar 7.6 (BG), 5 ex Draven 10.6 (SA), 4 hanar Reningsdammarna 13.6 (EL), 1 hona med 5 ungar 15.6 (BG),
_6 ex Reningsdammarna 27.6 (EL), 1 hona + 7 juv Draven 27.6 (SA), 2 ad 28.6 (SA), 6 ex 29.6 (EL)
Skedand: 1 par Draven 1.6 (SA), 1 hane 2.6 (SA), 3.6 (SA), 4.6 (SA), 8.6 (SA), 10.6 (SA), 2 hanar 18.6 (SA), 8 ex 19.6 (SA), 1 hane 20.6 (SA), 1 hona 26.6 (SA), 27.6 (SA), 2 hanar 29.6 (BS,WS)
Brunand: 1 hona Draven 3.6 (SA), 8.6 (SA), 2 hanar 10.6 (SA), 1 hona 27.6 (SA), 28.6 (SA), 10 hanar + 1 hona 30.6 (SA)
Tjäder: 1 hona + 3 pull Aspelund Unnaryd 27.6 (BS,WS)
Vaktel: 1 ex spel N.Bolmen (vid Storån) 8.6 (EL,BG)
Smålom: 1 ex Loftuddagölen 5.6 (EL)
Storlom: 2 ex varav 1 ex på bo Assbrunnen 5.6 (EL)
Svarthakedopping: 5 par på bo Reningsdammarna 2.6 (BG), 3 par på bo + 3 ex 4.6 (EL), 5 par på bo 7.6 (BG), 2 par ruvande + 2 par med ungar i boet 11.6 (BG), 3 par på bo,varav 1 med ungar + 1 par (parningsspel) 13.6 (EL)
_2 par ruvande Reningsdammarna 20.6 (BG), 1 par på bo + 3 ex 27.6 (EL)
Glada: 1 ex Draven 1.6 (SA), 2.6 (SA), 1 ex med föda åt ungar N.Bolmen 2.6 (WS), 1 ex Väcklinge 4.6 (SA), 6.6 (SA), 1 ex Draven 10.6 (SA), 1 ex Ås 10.6 (WS), 1 ex Isberga 13.6 (EL), 1 ex Skeppshult 13.6 (EL), 1 ex Väcklinge 20.6 (SA)
_1 ex Väcklinge 21.6 (SA), 1 ex Reningsdammarna 24.6 (BG), 1 ex Liljegränd Gislaved 24.6 (BG), 1 ex Draven 26.6 (SA), 27.6 (SA), 3 ex 28.6 (SA), 1 ex 29.6 (SA), 1 ex Ås ängar 29.6 (BS,WS)
Havsörn: 1 subad Draven 1.6 (SA), 1 ex yngre 6.6 (SA), 1 ad 20.6 (SA), 1 ad + 1 yngre 27.6 (SA), 3 ex (ad+subad+yngre) 28.6 (SA), 1 subad 29.6 (EL)
Brun kärrhök: 1 hane N.Bolmen 2.6 (WS), 1 hona Draven 8.6 (SA), 1 par 10.6 (SA), 1 hona 16.6 (SA), 1 hane + 2 honor 18.6 (SA), 1 hona 21.6 (SA), 25.6 (SA), 26.6 (SA), 1 par 27.6 (SA), 1 hona 28.6 (SA), 29.6 (BS,WS,SA),
_1 hane Draven 29.6 (EL)
Lärkfalk: 1 ex Nissanfallet Gislaved 2.6 (BG), 1 ex med byte i klorna Henja by 11.6 (EL), 1 ex Väcklinge 20.6 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex 2K Draven 21.6 (SA), 26.6 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 1.6 (SA), 11.6 (SA)
Sothöna: minst 20 häckningar Reningsdammarna 13.6 (EL)
Trana: 76 ex N.Bolmen 2.6 (WS), 180 ex Hammargården 21.6 (BS,WS)
Strandskata: 1 ex Welands Gislaved 3.6 (AW), 2 ex Unnaryd 4.6 (WS), 1 ex 10.6 (WS), 1 par m 1 unge Weland Gislaved 10.6 (AW), 1 ex Plastinject Anderstorp 11.6 (AW), 1 ad + 1 pull Gislaved 14.6 (AW),1 ex Unnaryd 23.6 (WS)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna 2.6 (BG), 4.6 (EL), 7.6 (BG), 13.6 (EL), 3 ex 20.6 (BG), 5 ex 27.6 (EL)
Kärrsnäppa: 13 ad Draven 28.6 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 18.6 (SA), 20.6 (SA), 3 ex 21.6 (SA), 1 ex 26.6 (SA), 28.6 (SA)
Rödbena: 2 par Draven 1.6 (SA), 1 par 2.6 (SA), 2 par 3.6 (SA), 5.6 (SA), 3 par 6.6 (SA), 2 par 8.6 (SA), 10.6 (SA), 1 ex 15.6 (SA), 16.6 (SA), 2 ex 18.6 (SA), 19.6 (SA), 1 ex 20.6 (SA), 2 ex 21.6 (SA), 26.6 (SA), 27.6 (SA), 1 ex 28.6 (SA)
_2 ex Draven 29.6 (SA), 1 ex 30.6 (SA)
Grönbena: 14 ex str SV Draven 26.6 (SA)
Kustlabb: 2 ex Draven 28.6 (SA)
Silltrut: 1 ex rast Draven 29.6 (BS,WS,SA)
Svarttärna: 1 ex Draven 1.6 (SA), 8.6 (SA), 10.6 (SA), 16.6 (SA), 18.6 (SA), 21.6 (SA), 27.6 (SA), 28.6 (SA), 29.6 (SA,EL)
Turkduva: 1 ex Ölmestad 1.6 (SA), 2 ex 3.6 (SA), 1 ex Unnaryd 4.6 (WS)
Kattuggla: 1 ungkull Väcklinge 3.6 (SA), 6.6 + 1 ex rop (SA), 1 ex Dravö 7.6 (SA), 1 ex Draftinge 9.6 (SAL), 11.6 (SAL), 1 ex med unge 12.6 (SAL), 1 ex Väcklinge 26.6 (SA)
Hornuggla: 1 ungkull Reftele 3.6 (SA), 1 ungkull Vä 3.6 (SA), 1 ex Kinnaberg Draven 6.6 (SA), 1 ungkull Svanaholm 8.6 (BG,EL), 1 ungkull Reftele 10.6 (SA), 1 ungkull Ås kyrka 25.6 (SA), 1 ungkull Ås ängar 25.6 (SA),
_1 ex varnande Boalt Unnaryd 28.6 (BS,WS)
Nattskårra: 1 ex spel Gungsedungevägen Nennesmo 3.6 (SA), 1 ex spel Västbo skyttecentrum 3.6 (SA), 1 ex spel Grustaget vid Reftelevägen 10.6 (SA), 1 ex spel Motorbanan 10.6 (SA)
Trädlärka: 1 ex sj Skoghem Kållerstad 2.6 (AAn)
Gulärla: 1 ex Draven 1.6 (SA), 1 ex Jonsbo ängar 10.6 (SA), 1 ex Draven 27.6 (SA), 28.6 (SA), 1 ex Jonsbo ängar 29.6 (SA)
Forsärla: 3 ex Reningsdammarna 2.6 (BG), 1 hona Nissanfallet Gislaved 7.6 (BG), 1 ex Reningsdammarna 13.6 (EL), 1 hane Ågårdsfors Smålandsstenar 24.6 (SA), 2 juv Fridsnäs 28.6 (SA)
Svart rödstjärt: 1 par Nissanfallet Gislaved 2.6 (BG), 1 par + 1 pull 7.6 (BG)
Sävsångare: 1 ex sj Draven 28.6 (SA), 29.6 (SA)
Kärrsångare: 1 ex sj Reningsdammarna 4.6 (EL,BG), 5.6 (BG,HG), 1 ex sj Svanaholms ängar 10.6 (SA)
Gransångare: 2 ex sj vid Unnen 5.6 (BS,WS), 1 ex sj Unnaryd 10.6 (WS), 1 ex sj Ringshult Jälluntofta 24.6 (BS,WS)
Törnskata: 1 hane Askebo vägskäl Våthult 5.6 (EL)
Steglits: 1 ex Väcklinge 19.6 (SA), 20.6 (SA)
Rosenfink: 1 ex sj Väcklinge 1.6 (SA,BG), 3.6 (SA), 6.6 (SA), 7.6 (SA)

Maj 2016

Sångsvan: 2 ad + 2 pull Reningsdammarna 28.5 (PM)
Bläsgås: 2 ex Draven 2.5 (SA), 1 ex 2K 4.5 (EL), 2 ex 8.5 (BS,WS), 21.5 (SA)
Grågås: 1 par + 5 pull Reningsdammarna 1.5 (BG), 3 ungkullar Svanaholms ängar 15.5 (SA), >1000 ex Draven 26.5 (SA), 1 ungkull Jällunden 29.5 (SA)
[
Stripgås]: 1 ex Draven 26.5 (SA,BG,ALK,AKo), 27.5 (SA), 2 ex 28.5 (SA), 1 ex 31.5 (SA)
Vitkindad gås: 116 ex str mot O Draven 4.5 (SA), 2 ex rastande + >900 str mot O 13.5 (SA), 2 ex 15.5 (SA), 4 ex 17.5 (SA), 19 ex Draven 18.5 (SA), 4 ex 22.5 (SA)
Bläsand: 1 par Draven 8.5 (BS,WS)
Snatterand: 2 par + 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 1.5 (EL), 1 hane 4.5 (BS,WS), 1 par Draven 8.5 (BS,WS), 2 par + 7 hanar Reningsdammarna 9.5 (EL), 1 par Draven 13.5 (SA), 1 par + 4 hanar Reningsdammarna 17.5 (EL)
_1 par Draven 18.5 (SA), 1 par + 1 hane Reningsdammarna 21.5 (SA), 1 hane Draven 22.5 (SA), 1 par + 2 hanar Reningsdammarna 23.5 (BG), 1 hane Draven 27.5 (SA), 1 par 29.5 (SA)
Årta: 1 hane Draven 13.5 (SA), 1 par Reningsdammarna 17.5 (EL,BG), 19.5 (EL), 1 hane Draven 21.5 (SA), 1 par Reningsdammarna 23.5 (BG)
Skedand: 1 par Reningsdammarna 1.5 (EL), 3 hanar Draven 2.5 (SA), 1 par + 1 hane 3.5 (SA), 2 par 4.5 (EL,SA), 3 hanar 8.5 (BS,WS), 2 hanar 11.5 (SA), 1 par + 6 hanar 13.5 (SA), 2 hanar 15.5 (SA), 19.5 (SA),
_1 par Reningsdammarna 23.5 (BG), 1 par Draven 23.5 (SA), 2 hanar 26.5 (SA), 1 par + 2 hanar 29.5 (SA), 1 hane 30.5 (SA), 31.5 (SA)
Brunand: 3 hanar + 1 hona Draven 3.5 (SA), 1 hona Reningsdammarna 10.5 (EL), 14.5 (BG), 15.5 (EL), 19.5 (BG), 21.5 (SA), 23.5 (BG), 1 par Draven 30.5 (SA)
Vigg: ca 100 ex Reningsdammarna 1.5 (EL), 60 ex 4.5 (BS,WS)
Småskrake: 1 par Järanäs 16.5 (BS,WS)
Smålom: 1 par Loftuddagölen 6.5 (EL), 1 ex Tiraholm 16.5 (BS,WS)
Storlom: 1 par Borlången 5.5 (PEE), 1 par Harasjön 6.5 (EL), 1 par Assbrunnen 6.5 (EL), 1 par Borlången 10.5 (PEE), 2 ex Harasjön 10.5 (BG,HG), 2 ex Assbrunnen 10.5 (BG,HG), 2 ex Majsjön 10.5 (BG,HG)
Svarthakedopping: 4 par Reningsdammarna 1.5 (EL), 4 par + 2 ex 2.5 (BG), 8 ex 4.5 (BS,WS), 5 par, varav 2 bobyggande + 3 ex 9.5 (EL), 4 par ruvande 14.5 (BG), 5 par ruvande 19.5 (BG), 4 par på bo 21.5 (SA), 5 par på bo 23.5 (BG)
Svarthalsad dopping: 3 ex Draven 10.5 (SA), 1 ex 15.5 (SA)
Rördrom: 1 ex tut Källerudd Bolmen 2.5 (Ruth Johannesson)
Ägretthäger: 2 ex Draven 3.5 (SA), 1 ex 26.5 (BG,ALK,AKo)
Glada: 1 ex Väcklinge 11.5 (SA), 1 ex Draven 13.5 (SA), 1 ex Bökeberg Femsjö 13.5 (BS,WS), 2 ex Draven 15.5 (SA), 18.5 (SA), 1 ex 19.5 (SA), 21.5 (SA), 2 ex 22.5 (SA), 1 ex Väcklinge 23.5 (SA), 24.5 (SA), 25.5 (SA), 2 ex 26.5 (SA)
_3 ex Draven 28.5 (SA), 1 ex 29.5 (SA), 1 ex Färgån 29.5 (SA), 1 ex Väcklinge 30.5 (SA)
Havsörn: 1 ad + 1 yngre Draven 4.5 (EL), 3 ex 11.5 (VFK), 1 ad 15.5 (SA), 1 subad 18.5 (SA), 21.5 (SA), 1 ex yngre 26.5 (SA), 1 subad 27.5 (SA), 29.5 (SA)
Brun kärrhök: 1 hane Draven 2.5 (SA), 1 hona 3.5 (SA), 2 honor 4.5 (SA), 1 hona 8.5 (BS,WS), 1 par 11.5 (SA), 1 hane + 2 honor 13.5 (SA), 15.5 (SA), 1 par 18.5 (SA), 1 hane + 2 honor 19.5 (SA), 1 par 21.5 (SA)
_1 hane Anderstorps stormosse 21.5 (SA), 1 hane + 2 honor Draven 23.5 (SA), 2 honor 26.5 (BG), 28.5 (SA), 29.5 (SA)
Blå kärrhök: 1 hona Ås ängar 20.5 (SA)
Lärkfalk: 2 ex Draven 11.5 (VFK), 13.5 (SA), 1 ex 15.5 (SA), 17.5 (SA), 3 ex 18.5 (SA), 2 ex Färgån 19.5 (BS,WS), 3 ex Draven 19.5 (SA), 1 ex Anderstorps stormosse 21.5 (SA), 2 ex Draven 22.5 (SA), 1 ex 28.5 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 4.5 (SA), 11.5 (VFK), 2 ex spel 19.5 (SA), 1 ex spel 23.5 (SA), 28.5 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 12.5 (SA), 2 ex spel 23.5 (SA), 1 ex spel 31.5 (SA)
Rörhöna: 2 ex Reningsdammarna 9.5 (EL), 1 ex 19.5 (BG)
Sothöna: ca 20 par, de flesta ruvande, Reningsdammarna 1.5 (EL), 20 ex 4.5 (BS,WS), En kull med minst 3 ungar 10.5 (EL), minst 5 kullar 17.5 (EL)
Trana: 160 ex Ås ängar 8.5 (BS,WS), 200 ex Draven 13.5 (SA), 15.5 + första tranungarna kläckta (SA), 93 ex Svanaholms ängar 15.5 (SA), 200 ex Draven 19.5 (SA), 210 ex Svanaholms ängar 20.5 (SA)
Strandskata: 1 ex Kommunförrådet Gislaved 9.5 (AW), 2 ex 11.5 (AW), 1 ex Welands Gislaved 14.5 (EL), 3 ex Strandvallen Unnaryd 31.5 (BS,WS)
Mindre strandpipare: 2 ex Reningsdammarna 2.5 (BG), 10.5 (EL), 4 ex 15.5 (EL), 2 ex 17.5 (EL), 4 ex 19.5 (EL), 2 ex (1 ex spelflög) 21.5 (SA), 2 ex 23.5 (BG)
Mosnäppa: 2 ex Reningsdammarna 14.5 (BG), 15.5 (EL), 1 ex 17.5 (EL), 19.5 (BG), 28.5 (PM)
Småspov: 1 ex Svanaholms ängar 15.5 (SA)
Rödbena: 2 par Draven 2.5 (SA), 3 par 3.5 (SA), 2 ex 4.5 (SA), 3 ex 8.5 (BS,WS), 2 par 11.5 (SA), 3 par 13.5 (SA), 2 par 21.5 (SA), 22.5 (SA), 29.5 (SA), 30.5 (SA), 31.5 (SA)
Grönbena: 11 ex Reningsdammarna 10.5 (EL)
Dvärgmås: 1 ad Reningsdammarna 1.5 (BG,EL), 2 ad Draven 13.5 (SA)
Skrattmås: ca 400 ex Reningsdammarna 1.5 (EL)
Svarttärna: 1 ex Draven 3.5 (SA), 4 ex 8.5 (BS,WS), 11.5 (VFK), 1 ex 13.5 (SA), 19.5 (SA), 2 ex 20.5 (SA), 1 ex 21.5 (SA), 1 par 23.5 (SA), 1 ex 25.5 (SA), 2 ex 26.5 (SA), 1 ex 27.5 (SA), 28.5 (SA), 29.5 (SA)
Skogsduva: 1 ex rop Mårås bokskog 29.5 (SA)
Turkduva: 1 ex Ölmestadsskolan Reftele 1.5 (BG,HG), 2 ex 21.5 (SA), 1 ex 25.5 (SA), 1 ex sj Bondaryd 30.5 (OEr)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 2.5 (SA), 4.5 (SA)
Jorduggla: 1 ex Draven 19.5 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop Västbo skyttecentrum 24.5 (SA), 28.5 (SA)
Nattskärra: 1 ex spel Gungsedungevägen Nennesmo 27.5 (ALK,AKo), 30.5 (EL,BG)
Göktyta: 1 ex rop Sjättesjös mosse 4.5 (BS), 1 ex Loftuddagölen 6.5 (EL)
Mindre hackspett: 1 ex rop/trum Fridsnäs 4.5 (SA), 1 ex Smålandsstenar 10.5 (PEE)
Trädlärka: 2 ex Grustaget Reftelevägen 1.5 (BG,HG), 2.5 (EL), 2 ex sj Grässkiftet Gislaved 21.5 (SA)
Gulärla: >75 ex str mot N Väcklinge 11.5 (SA), 10 ex Reningsdammarna 14.5 (BG), >50 ex str mot NO Draven 15.5 (SA), 25 ex rastande Järanäs 16.5 (BS,WS), 20 ex (nordlig) Reningsdammarna 17.5 (EL)
_1 ex Anderstorps stormosse 21.5 (SA), 1 ex Jonsbo ängar 22.5 (SA), 29.5 (SA)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna 4.5 (BS,WS), 9.5 (EL), 1 hane Bäck Femsjö 13.5 (BS,WS), 1 hona Rangalsbo Unnaryd 13.5 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna 17.5 (EL), 19.5 (BG), 21.5 (SA), 1 par Nissan Villstad 22.5 (SA)
_1 ex Reningsdammarna 23.5 (BG), 2 ex 28.5 (PM), 1 ex Färgaryd 29.5 (SA)
Svart rödstjärt: 1 hona Nissanfallet Gislaved 2.5 (EL), 1 hane 20.5 (BG), 2 ex sj 21.5 (SA), 1 hona med föda i näbben 23.5 (BG), 1 ex sj Anderstorp 27.5 (AW), 1 hona med föda i näbben 29.5 (EL),
_1 ex sj Sågverket Smålandsstenar 29.5 (SA)
Ringtrast: 1 hona Lindvägen Smålandsstenar 23.5 (PEE)
Sävsångare: 2 ex sj Draven 19.5 (SA), 1 ex sj 23.5 (SA), 28.5 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Mossarp Gislaved 6.5 (AW), 1 ex sj Brunnsbacka kvarn 7.5 (BS), 2 ex sj Unnaryds bokhult 9.5 (BS,WS), 1 ex sj Bäck Femsjö 13.5 (BS,WS), 1 ex sj Femsjö 13.5 (BS,WS), 1 ex sj Yaberg 13.5 (BS,WS)
_1 ex sj Hökhult Femsjö 13.5 (BS,WS), 1 ex sj Tiraholm 16.5 (BS,WS), 1 ex sj Refteleviken 19.5 (SA), 1 ex sj Källstorps vägskäl 23.5 (SA), 1 ex sj Mårås bokskog 29.5 (SA), 1 ex sj Färgån 29.5 (SA), 1 ex sj Hedenstorp 30.5 (Oer)
_1 ex sj Lida Unnaryd 31.5 (BS,WS)
Sommargylling: 1 ex hörd Väcklinge 24.5 (SA)
Törnskata: 3 ex Färgaryd 19.5 (BS,WS), 2 hanar + 1 hona Askebo vägskäl Våthult 30.5 (ALK,AKo)
Råka: 1 ex Mossebo Gislaved 11.5 (AW)
Rosenfink: 1 ex sj Väcklinge 24.5 (SA), 25.5 (SA), 28.5 (SA), 30.5 (SA), 31.5 (SA)

April 2016

Sångsvan: 1 ex på bo Draven 11.4 (SA), 23.4 (SA), 2 par på bo 29.4 (SA), 1 par på Reningsdammarna 29.4 (BG), 30.4 (EL)
Bläsgås: 2 subad Draven 19.4 (SA), 1 ex 20.4 (SA), 2 ex 29.4 (SA)
Grågås: 1 par + 2 pull Draven 28.4 (SA), 2 ungkullar 29.4 (SA)
Snatterand: 4 par + 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 4.4 (EL), 4 par + 1 hane 7.4 (BG), 2 ex Draven 8.4 (BS,WS), 4 par + 2 hanar Reningsdammarna 11.4 (BG), 3 ex 16.4 (BG), 3 par + 3 hanar 16.4 (BG), 4 par + 2 hanar 23.4 (BG)
_1 par Draven 24.4 (SA), 1 hane 28.4 (SA), 1 par 29.4 (SA), 3 par + 3 hanar Reningsdammarna 29.4 (BG), 2 par + 2 hanar 30.4 (EL)
Kricka: >200 ex Draven 29.4 (SA)
Stjärtand: 12 ex Draven 8.4 (BS,WS), 21 ex 15.4 (SA), 4 par Draven 16.4 (SA), 4 par + 1 hane 19.4 (SA), 20.4 (SA), 3 par + 1 hane 21.4 (SA), 2 par 23.4 (SA), 3 par + 1 hane 24.4 (SA), 2 par 28.4 (SA), 9 par 29.4 (SA)
StjärtandXGräsand (hybrid): 1 hane Reningsdammarna 4.4 (EL), 11.4 (BG)
Årta: 4 ex Draven 8.4 (BS,WS), 1 par 14.4 (SA), 29.4 (SA)
Skedand: 3 ex Draven 8.4 (BS,WS), 1 hane 11.4 (SA), 1 par 12.4 (SA), 13.4 (SA), 3 ex 14.4 (SA), 6 ex 15.4 (SA), 3 par 16.4 (SA), 2 hanar + 1 hona Reningsdammarna 16.4 (BG), 3 par Reningsdammarna 19.4 (BG),
_3 hanar + 1 hona Draven 19.4 (SA), 5 hanar + 3 honor 20.4 (SA), 3 par 21.4 (SA), 1 hane + 2 honor 22.4 (SA), 2 par 23.4 (SA), 1 par Reningsdammarna 23.4 (BG), 2 par Nissan Färgaryd 26.4 (WS), 1 par + 2 hanar Draven 27.4 (SA)
_1 par + 2 hanar Draven 28.4 (SA), 1 par Reningsdammarna 29.4 (BG), 4 par + 1 hane Draven 29.4 (SA), 1 par Reningsdammarna 30.4 (EL)
Brunand: 5 ex Draven 8.4 (BS,WS), 1 hane 21.4 (SA)
Vigg: 52 ex Reningsdammarna 4.4 (EL)
Ejder: 1 hane Draven 8.4 (BS,WS)
Sjöorre: Intensivt sträck över Kållerstad på kvällen 8.4 (Aan), 1 nattstr flock Väcklinge 28.4 (SA)
Tjäder: 1 hane spel Hässlehult Unnaryd 20.4 (BS,WS)
Smålom: 1 ex överfl Unnen 21.4 (WS), 1 par Loftuddagölen 24.4 (SA)
Svarthakedopping: 2 ex Reningsdammarna 4.4 (EL,BG), 7.4 (BG), 3 ex 11.4 (BG), 8 ex 19.4 (BG), 3 par + 1 ex 23.4 (BG), 3 par 29.4 (BG), 1 par 30.4 (EL)
Storskarv: 6 bon Sköraholm Bolmen 21.4 (WS)
Glada: 1 ex Kvinnelsbo 3.4 (BS,WS), 1 ex Draven 11.4 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 11.4 (BS,WS), 1 ex Unnaryd 14.4 (WS), 1 ex Draven 15.4 (SA), 1 ex Fållinge 15.4 (SA), 1 ex Draven 16.4 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 16.4 (SA)
_1 ex Draven 19.4 (SA), 1 ex Svanaholm 22.4 (BS,WS), 2 ex Draven 23.4 (SA), 24.4 (SA), 1 ex str Reftele 24.4 (SA), 1 ex Draven 28.4 (SA), 1 ex Unnaryd 28.4 (BS,WS), 1 ex Draven 29.4 (SA)
Havsörn: 1 ex Draven 8.4 (BS,WS), 1 ad 19.4 (SA), 1 ex yngre 24.4 (SA), 29.4 (SA)
Fiskgjuse: 1 ex med bomtrl Lunnamossen 4.4 (WS)
Tornfalk: 1 hane Lunnamossen 4.4 (WS), 1 ex Tiraholm 8.4 (BS,WS), 1 ex Isberga 18.4 (EL), 1 ex str Draven 24.4 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 14.4 (SA)
Trana: 76 ex Åby N.Bolmen 3.4 (BS,WS), 1 ex ruvande Färgån 9.4 (BS,WS), 123 ex Svanaholms ängar 16.4 (SA), 85 ex Hammargården 22.4 (BS,WS)
Strandskata: 2 ex Kommunförrådet Gislaved 4.4 (AW), 1 ex Unnaryd 11.4 (BS,WS), 3 ex Gislaved 13.4 (AW), 1 ex Anderstorp 13.4 (AW), 2 ex Unnaryd 14.4 (WS), 2 ex Gislaved 15.4 (AW), 1 ex Draven 23.4 (SA), 1 ex Gislaved 27.4 (AW)
Ljungpipare: 79 ex N.Bolmen 3.4 (BS,WS), 65 ex 11.4 (BS,WS)
Rödbena: 1 ex Draven 8.4 (BS,WS), 11.4 (SA), 12.4 (SA), 14.4 (SA), 2 ex 15.4 (SA), 16.4 (SA), 1 ex Liljenäsviken 16.4 (SA), 2 par Draven 19.4 (SA), 1 ex 20.4 (SA), 1 par 22.4 (SA), 2 par 23.4 (SA), 1 ex 24.4 (SA), 1 par 27.4 (SA),
_2 ex spel Draven 28.4 (SA), 2 par 29.4 (SA)
Skogsduva: 3 ex str Ågårdsfors 15.4 (SA)
Turkduva: 1 ex Unnaryd 6.4 (BS,WS), 3 ex spel Reftele 21.4 (UE)
Berguv: 1 ex rop Lövåsa berg 10.4 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 22.4 (SA), 28.4 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex trum Saraböke 12.4 (OG), 1 par Svanstigen Reftele 21.4 (UE), 1 ex Saraböke 26.4 (OG)
Forsärla: 3 ex Reningsdammarna 2.4 (BG), 4.4 (BG), 2 ex Nissanfallet 5.4 (EL), 2 ex Reningsdammarna 7.4 (BG), 11.4 (BG), 2 ex Byås 12.4 (WS), 1 hona Ågårdsfors 15.4 (SA), 1 hane + 1 hona Reningsdammarna 16.4 (BG)
_1 ex Nissanfallet Gislaved 17.4 (SA), 1 hane Reningsdammarna 19.4 (BG), 1 ex Önnekvarn 28.4 (BS,WS)
Svart rödstjärt: 1 hona N.Bolmen 11.4 (BS,WS), 1 hane Fegens sågverk Smålandsstenar 15.4 (SA), 1 ex Nissanfallet Gislaved 17.4 (BG)
Ringtrast: 1 hane Sävsekull 16.4 (SA), 1 hona Hasselgatan Gislaved 21.4 (EL), 22.4 (EL), 23.4 (EL), 1 hane Hamra 24.4 (SA), 1 ex Lindvägen Smålandsstenar 25.4 (PEE)
Gransångare: 1 ex sj Mossarp Gislaved 4.4 (AW), 1 ex sj Unnaryd 7.4 (BS), 1 ex sj Draven 8.4 (BS), 1 ex Saraböke 12.4 (OG), 1 ex sj Badviken 16.4 (SA), 1 ex sj Gräshult 20.4 (BS,WS), 1 ex sj Nissaryd 20.4 (BS,WS)
_1 ex sj Skärshult 23.4 (SA), 1 ex sj Unnaryd 27.4 (BS), 1 ex sj Önnekvarn 28.4 (BS,WS)
Råka: 2 ex N.Bolmen 11.4 (BS,WS), 2 ex Karlsro Långaryd 20.4 (BS,WS)

Mars 2016

Mindre sångsvan: 7 ad + 1 ex 2K Ås kyrka 13.3 (SA), 5 ex Ås ängar 14.3 (BS,WS), 36 ex Draven 16.3 (SA), 2 ex Reningsdammarna 16.3 (BG), 2 ad + 3 juv N.Bolmen 17.3 (BS,WS), 6 ad + 1 juv Draven 17.3 (EL)
_8 ex str mot NO Sjättesjös mosse Unnaryd 22.3 (BS)
Sångsvan: 88 ex Draven 18.3 (SA)
Sädgås: ca 100 ex N.Bolmen 11.3 (EL,BG)
Tundrasädgås: 8 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS), 1 ex Svanaholms ängar 18.3 (SA)
Spetsbergsgås: 2 ex Mellby 3.3 (SA)
Bläsgås: 10 ex N.Bolmen 11.3 (EL,BG), 3 ex Draven 11.3 (EL,BG), 48 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS), 67 ex str Draven 15.3 (SA), 7 ex N.Bolmen 17.3 (BS,WS), 28 ex Svanaholms ängar 18.3 (SA)
Grågås: >400 ex Draven 1.3 (SA), 9.3 (SA), >300 ex 13.3 (SA)
Kanadagås: >300 ex Draven 1.3 (SA), >400 ex 9.3 (SA), 500 ex 13.3 (SA)
Gravand: 2 ex Draven 9.3 (SA)
Bläsand: 32 ex Draven 22.3 (SA), 26 ex 26.3 (SA), ca 50 ex 29.3 (BS,WS)
Snatterand: 1 par Reningsdammarna 15.3 (BG), 18.3 (EL), 3 par 20.3 (EL,BG), 5 par 22.3 (BG), 27.3 (EL), 6 par + 2 hanar 28.3 (BG), 5 par + 1 hane 29.3 (EL), 31.3 (BG,EL)
Stjärtand: 1 par Draven 20.3 (SA), 25.3 (SA), 2 par 26.3 (SA), 8 par 29.3 (BS,WS)
Skedand: 1 par Reningsdammarna 27.3 (EL,BG)
Brunand: 1 par Draven 19.3 (SA,BG,HG), 1 hane Reningsdammarna 24.3 (BG)
Vigg: 23 ex Reningsdammarna 20.3 (EL), 55 ex 27.3 (EL), 56 ex 29.3 (EL)
Salskrake: 1 hane Draven 4.3 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 5.3 (EL), 1 hane Draven 9.3 (SA), 1 hane Färgån 11.3 (BS), 2 hanar 12.3 (SA), 1 par 15.3 (WS), 1 hane Draven 18.3 (SA), 1 hane + 2 honor 19.3 (SA,BG,HG)
_1 par Draven 20.3 (SA), 2 honor 23.3 (SA), 1 hona 29.3 (BS,WS)
Småskrake: 3 hanar + 2 honor Färgån 1.3 (OG)
Glada: 1 ex Draftinge 5.3 (SAL), 1 ex Draven 6.3 (SA), 10.3 (SA), 11.3 (SA), 1 ex Bölaryd Skeppshult 11.3 (PEE), 2 ex Draven 13.3 (SA), 1 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS), 1 ex Ölmestad 14.3 (SA), 1 ex Nissaryd 15.3 (WS)
_1 ex Väcklinge 17.3 (SA), 3 ex Draven 18.3 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 18.3 (SA), 1 ex Draven 19.3 (BG,HG), 1 ex N.Bolmen 21.3 (BS,WS), 1 ex Draven 22.3 (SA), 1 ex Mellby 23.3 (SA), 1 ex Unnaryd 23.3 (BS), 1 ex Draven 25.3 (SA)
_1 ex Draven 26.3 (SA), 29.3 (BS,WS), 1 ex Möllekvarn 31.3 (BS,WS)
Havsörn: 1 ex yngre Draven 1.3 (SA), 9.3 (SA), 2 ex yngre 10.3 (SA), 1 ex 2K 11.3 (EL,BG), 1 ex N.Bolmen 11.3 (EL,BG), 2 ex Draven 11.3 (PEE), 1 ex yngre 13.3 (SA), 1 ad 14.3 (SA), 2 ex yngre 15.3 (SA), 1 ad + 1 yngre 16.3 (SA)
_1 ex yngre Draven 17.3 (SA), 2 ad + 7 yngre Svanaholms ängar 18.3 (SA), 1 ad + 1 yngre Draven 25.3 (SA), 1 yngre 26.3 (SA), 1 ad str mot V Reningsdammarna 28.3 (BG), 1 subad Draven 29.3 (BS,WS)
Kungsörn: 1 ad Anderstorps stormosse 1.3 (BG,HG), 1 ad Draven 9.3 (SA), 13.3 (SA), 1 ex 2K Draven 18.3 (SA), 1 ex 2K Svanaholms ängar 18.3 (SA)
Fiskgjuse: 1 ex Unnen 31.3 (BS,WS)
Sothöna: 1 ex Reningsdammarna 9.3 (BG), 12.3 (EL), 2 ex 16.3 (BG), 4 ex 18.3 (EL), 12 ex 20.3 (EL,BG)
Trana: 55 ex Draven 9.3 (SA), 66 ex 11.3 (EL,BG), 93 ex 13.3 (SA), 82 ex str mot N Smålandsstenar 16.3 (PEE), 62 ex str Draven 18.3 (SA), 150 ex str Svanaholms ängar 18.3 (SA), >400 ex str mot N Unnaryd 26.3 (BS,WS)
_75 ex str mot N Smålandsstenar 26.3 (PEE)
Strandskata: 1 ex Draven 25.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna 27.3 (BG)
Skogsduva: 4 ex Väcklinge 4.3 (SA), 3 ex 16.3 (SA). 1 ex str mot N N.Bolmen 17.3 (BS,WS), 2 ex Svanaholms ängar 18.3 (SA)
Berguv: 1 ex rop Väcklinge 15.3 (SA), 1 ex rop Lövåsa berg 20.3 (ALK,AkO), 2 ex 23.3 (VFK)
Sparvuggla: 2 ex Smalås Gislaved 14.3 (EL). 1 ex 15.3 (BG)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 7.3 (SA), 12.3 (SA), 1 ex rop Gläntan Anderstorp 23.3 (VFK), 1 ex rop Nennesmo 23.3 (SA), 1 ex rop Väcklinge 23.3 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop Saraböke 15.3 (OG)
Ladusvala: TIDIG OBS!! 1 ex Reningsdammarna 29.3 (EL)
Forsärla: 1 ex str Svanaholms ängar 18.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna 22.3 (BG), 27.3 (EL), 2 ex 28.3 (BG), 31.3 (BG,EL)
Strömstare: 1 ex Önnekvarn 11.3 (BS,WS), 1 ex Hylte damm 12.3 (SA)
Gransångare: 1 ex Reningsdammarna 31.3 (BG,EL)
Varfågel: 1 ex Draven 3.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna 12.3 (EL), 1 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna 16.3 (BG)
Råka: 2 ex Väcklinge 17.3 (SA)

Februari 2016

Sädgås: 65 ex N.Bolmen 1.2 (BS,WS), 220 ex 6.2 (SA), 300 ex N.Bolmen 11.2 (Aan), 250 ex 12.2 (BS,WS), 6 ex Draven 15.2 (SA), 300 ex N.Bolmen 16.2 (BS,WS), 6 ex Draven 24.2 (SA), ca 200 ex N.Bolmen 27.2 (BS,WS)
Bläsgås: 1 ex Svanaholms ängar 6.2 (SA),>25 ex N.Bolmen 11.2 (Aan), 4 ex 16.2 (BS,WS)
Grågås: 160 ex N.Bolmen 1.2 (BS,WS), 6 ex Draven 1.2 (SA), 23 ex 4.2 (SA), 43 ex 6.2 (SA), >140 ex Svanaholms ängar 6.2 (SA), 22 ex Draven 8.2 (SA), 10 ex Mellby 10.2 (SA), 120 ex Draven 11.2 (SA), >400 ex N.Bolmen 11.2 (Aan)
_>200 ex Draven 15.2 (SA), 16.2 (SA), 200 ex Svanaholms ängar 16.2 (B,WS), 11 ex str mot SO och 20 ex str mot NO Reningsdammarna 23.2 (EL), >100 ex Draven 24.2 (SA), >120 ex 25.2 (SA), 2 ex Nissaryd 29.2 (WS)
Kanadagås: >1100 ex Draven 15.2 (SA), >1200 ex 16.2 (SA), 500 ex Svanaholms ängar 16.2 (MH), >1000 ex Draven 17.2 (SA), >580 ex 24.2 (SA)
Kricka: 2 honor Reningsdammarna Gislaved 4.2 (EL), 7 ex Draven 8.2 (SA), 1 par 10.2 (SA), 3 ex 11.2 (SA), 2 honor Reningsdammarna 15.2 (BG), 1 hona 23.2 (EL)
Vigg: 1 hane Reningsdammarna 7.2 (BG)
Järpe: 2 ex Hällesmossen Hestra 8.2 (LD)
Skäggdopping: 1 ex Draven 11.2 (SA)
Glada: 1 ex Svanaholms ängar 4.2 (BG,HG)
Havsörn: 1 ex Storåns mynning N.Bolmen 6.2 (SA), 1 ex yngre Draven 8.2 (SA), 2 ad + 2 yngre 10.2 (SA), 1 ex yngre 11.2 (SA), 1 subad 16.2 (SA), 1 subad mot S Tallberga 16.2 (BS,WS), 1 ex yngre Väcklinge 18.2 (SA)
_1 juv Svanaholms ängar på slaget byte 19.2 (EW), 1 subad N.Bolmen 27.2 (BS,WS)
Fjällvråk: 1 ex Draven 4.2 (SA), 10.2 (SA), 18.2 (SA), 1 ex N.Bolmen 27.2 (BS,WS)
Kungsörn: 1 ex 2K mot N N.Bolmen 12.2 (BS,WS), 1 ex 2K Väcklinge 18.2 (SA), 1 ex 2K Svanaholms ängar på slaget byte 19.2 (EW), 1 ad Anderstorps stormosse 21.2 (EL,BF), 1 ex 2K N.Bolmen 27.2 (BS,WS)
Trana: 1 ex Hamra 25.2 (SA), 2 ex N.Bolmen 27.2 (BS,WS), 3 ex Draven 27.2 (EL)
Tofsvipa: 22 ex Draven 11.2 (SA), >150 ex N.Bolmen 11.2 (Aan), 70 ex N.Bolmen 12.2 (BS,WS), 14 ex Draven 13.2 (SA), 20 ex Svanaholms ängar 16.2 (MH), 14 ex Draven 25.2 (SA), 50 ex N.Bolmen 27.2 (BS,WS)
Ljungpipare: 1 ex N.Bolmen 27.2 (BS,WS)
Ringduva: 1 ex Unnaryd 7.2 (WS), 22.2 (BS,WS), 1 ex Draven 25.2 (SA), 1 ex Skalleved 28.2 (LB)
Kattuggla: 2 ex rop Ölmestad Reftele 4.2 (SA), 1 ex rop Väcklinge 4.2 (SA), 8.2 (SA), 9.2 (SA), 10.2 (SA), 1 ex rop Backagärdet N.Bolmen 18.2 (EW), 1 ex rop Svenstorp Kållerstad 19.2 (LB), 1 ex rop Gräfthult 25.2 (EL,BG),
_1 ex rop Skalleved 29.2 (LB), 2 ex rop Horsöja 29.2 (LB)
Pärluggla: 1 ex rop Nennesmo 12.2 (SA)
Forsärla: 1 ex Hylte damm 29.2 (WS), 30 ex Nissaryd 29.2 (WS)
Sidensvans: 14 ex Gislaved 2.2 (EL), 25 ex 5.2 (EL), 27 ex 16.2 (BG,HG)
Rödhake: 1 ex Unnaryd 22.2 (BS,WS)
Dubbeltrast: 1 ex N.Bolmen 12.2 (BS,WS)
Varfågel: 1 ex Höljeryd Långaryd 4.2 (WS), 1 ex Svanaholms ängar 6.2 (SA), 1 ex Björkhultet 27.2 (BS,WS)
Råka: 1 ex Svanaholms ängar 16.2 (BS,WS)
Stare: 50 ex Väcklinge 8.2 (SA), 15 ex N.Bolmen 12.2 (BS,WS), 12 ex Draven 23.2 (SA), 4 ex Hamra 25.2 (SA), 6 ex N.Bolmen 27.2 (BS,WS)

Januari 2016

Sädgås: 40 ex Svanaholms ängar 31.1 (SA)
Grågås
: 6 ex Draven 31.1 (PM), 60 ex Svanaholms ängar 31.1 (SA)
Kricka
: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 24.1 (BG), 2 honor 26.1 (EL), 27.1 (BG)
Vigg
: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 1.1 (EL), 1 par 27.1 (BG)
Storskarv: 1 ex Reningsdammarna 14.1 (BG), 1 ex Draven 31.1 (SA)
Havsörn: 2 ad Draven 18.1 (SA), 1 ex yngre 30.1 (SA), 1 ad 31.1 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 31.1 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Draven 6.1 (SA), 1 ex Väcklinge 9.1(SA), 1 ex Ås ängar 9.1 (SA), 1 ex Draven 10.1 (SA), 22.1 (SA)
Ljungpipare: 2 ex Svanaholms ängar 31.1 (SA), 1 ex Reftele 31.1 (SA)
Tofsvipa: 9 ex Draven 30.1 (SA), 40 ex Svanaholms ängar 31.1 (PM)
Fiskmås: 1 ad Svanaholms ängar 31.1 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Hyltebruk 6.1 (OG)
Sånglärka: 1 ex Draven 31.1 (PM), 13 ex Svanaholms ängar 31.1 (SA)
Strömstare: 1 ex Bråarpsbäcken Anderstorp 5.1 (MH), 1 ex Strand Reftele 13.1 (SA), 3 ex Önnekvarn 18.1 (BS,WS)
Rödhake: 1 ex Unnaryd 2.1 (BS,WS), 18.1 (BS,WS), 23.1 (BS,WS)
Varfågel: 1 ex Vassviken N.Bolmen 16.1 (SA)
Råka: 1 ad Ås kyrka 31.1 (SA)
Stare: 7 ex Draven 10.1 (SA), 15 ex Svanaholms ängar 31.1 (SA)