Uppdaterad t o m 31 december

Fåglar i Västbo 2018

December 2018

Sådgås
: 250 ex N.Bolmen 5.12 (AS), 500 ex Svanaholms ängar 8.12 (SA), 9.12 (SA), 530 ex 16.12 (SA), ca 200 ex 22.12 (AS), 52 ex 26.12 (AS), 274 ex 28.12 (SA)
Spetsbergsgås: 3 ex Svanaholms ängar 28.12 (SA)
Bläsgås: 2 ex Svanaholms ängar 8.12 (SA), 9.12 (SA), 16.12 (SA), 3 ex 28.12 (SA)
Grågås: 2 ex Draven 8.12 (SA), 1 ex 9.12 (SA), 7 ex Svanaholms ängar 28.12 (SA), 4 ex 30.12 (SA), 2 ex Draven 30.12 (SA)
Vitkindad gås: 2 ex Svanaholms ängar 8.12 (SA), 9.12 (SA), 16.12 (SA), 22.12 (AS)
Bläsand
: 1 ex Järanäs 4.12 (WS)
Kricka: 1 ex Reningsdamma 28.12 (BG)
Gräsand: 210 ex Järanäs 4.12 (WS)
Småskrake: 1 hona Tiraholm 9.12 (SA)
Smådopping: 1 ex i Storån N.Bolmen 5.12 (AS), 8.12 (SA), 9.12 (SA)
Storskarv: 1 ex Tiraholm 4.12 (WS)
Gråhäger: 2 ex Tiraholm 4.12 (WS), 1 ex Önnekvarn 4.12 (WS), 1 ex överfl Hamra 21.12 (SA), 2 ex N.Bolmen 26.12 (AS), 1 ex str Draven 27.12 (SA)
Röd glada: 1 ex Väcklinge 25.12 (SA)
Havsörn: 1 subad N.Bolmen 5.12 (AS), 1 subad Draven 5.2 (AS), 1 ad 16.12 (SA), 1 subad 27.12 (SA), 1 ad åt på stor fisk Liljenäsviken 30.12 (SA), 1 subad Draven 30.12 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Draven 16.12 (SA), 19.12 (SA), 1 ex Väcklinge 20.12 (SA), 1 ex Draven 25.12 (SA)
Morkulla: 1 ex Liljenäsviken 8.12 (SA)
Fiskmås: 1 ex N.Bolmen 26.12 (AS)
Berguv: 1 ex Lid Reftele 20.12 (UE)
Kungsfiskare: 1 ex Önnekvarn 9.12 (SA), 20.12 (WS), 1 ex N.Bolmen 26.12 (AS)
Strömstare
: 1 ex Reningsdammarna 2.12 (BG), 11.12 (EL)
Rödhake: 1 ex Kållerstad 9.12 (AAn), 1 ex Unnaryd 12.12 (WS), 1 ex Gislaved 16.12 (EL), 17.12 (EL), 21.12 (EL), 1 ex Unnaryd 25.12 (WS), 1 ex dagligen senaste veckorna Anderstorp 27.12 (MH)
Varfågel: 1 ex Draven 5.12 (AS), 1 ex Reningsdammarna 12.12 (BG), 1 ex Bökkullen N.Bolmen 16.12 (SA), 1 ex Draven 26.12 (AS), 1 ex Svanaholms ängar 30.12 (SA)
Stare: 2 ex Svanaholms ängar 22.12 (AS)
Steglits: 1 ex Unnaryd 19.12 (BS,WS), 2 ex Gislaved 30.12 (EL)
Stenknäck
: 1 ex Hasselgatan Gislaved 1.12 (EL), 16.12 (EL), 1 ex Gulleryd vid flera tillfällen under december 30.12 (AKA)
Snösparv: 1 ex N.Bolmen 5.12 (AS)

November 2018

Sädgås
: 254 ex N.Bolmen 4.11 (SA,AS), 230 ex 10.11 (BS,WS), 360 ex 19.11 (WS)
Spetsbergsgås: 1 ex N.Bolmen 19.11 (WS)
Vitkindad gås: 1 ex Tåbo 4.11 (LGH), 13 ex N.Bolmen 19.11 (WS), 1 ex förbifl Gislaved 27.11 (BG)
Gräsand: 202 ex Järanäs 25.11 (AS)
Stjärtand
: 1 par Draven 3.11 (SA)
Skedand: 4 ex Draven 4.11 (SA)
Brunand: 1 hane Reningsdammarna 12.11 (BG,EL)
Storskrake: 152 ex Tiraholm 25.11 (AS)
Storlom: 1 ex N.Bolmen 4.11 (SA,AS)
Ägretthäger: 1 ex Draven 25.11 (AS)
Havsörn
: 3 ex Tiraholm 3.11 (BS,WS,SA), 1 ad Möllekvarn 3.11 (SA), 1 subad Hässlehult 3.11 (SA), 2 subad Järanäs 4.11 (AS), 1 ad Draven 7.11 (SA), 2 ex N.Bolmen 10.11 (BS,WS), 1 ad Järanäs 25.11 (AS), 1 ad Tiraholm 25.11 (AS)
Kungsörn: 1 subad Tiraholm 3.11 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex N.Bolmen 4.11 (SA,AS)
Turkduva: 1 ex Reftele 4.11 (SA)
Berguv: 1 ex rop Lövåsaberget 4.11 (AS)
Sparvuggla: 1 ex Skinnebo 3.11 (SA), 1 ex Unnaryd 23.11 (BS,WS), 25.11 (BS,WS)
Kattuggla: 1 ex Strömhult 4.11 (BS,WS), 27.11 (WS)
Sädesärla: 1 ex Tiraholm 3.11 (BS,WS)
Strömstare
: 1 ex Valån 3.11 (AS), 1 ex Reningsdammarna 3.11 (BG), 4.11 (AW,EL), 1 ex Nissanfallet Gislaved 4.11 (EL), 1 ex Reningsdammarna 12.11 (BG), 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 30.11 (MH)
Svart rödstjärt: 2 ad hanar + 1 honf Fegens sågverk Smålandsstenar 3.11 (SA)
Skäggmes: minst 3 ex Flahultasjön 4.11 (SA)
Varfågel: 3 ex N.Bolmen 4.11 (SA,AS), 1 ex Vårtsjön Ås 19.11 (WS)
Steglits
: 1 ex Väcklinge 1.11 (SA), 1 ex N.Gussjön 3.11 (AS), 4 ex Tiraholm 3.11 (BS,WS), 1 ex Åbjörnabo 3.11 (SA), 2 ex Kårehamn 3.11 (SA), 1 ex str Möllekvarn 3.11 (SA), 2 ex Nissanfallet Gislaved 3.11 (EL), 1 ex Tallberga 4.11 (SA),
_2 ex N.Bolmen 4.11 (SA,AS), 1 ex Väcklinge 5.11 (SA), 4 ex Hestra 5.11 (AS), 1 ex Väcklinge 6.11 (SA), 1 ex Liljegränd Gislaved 15.11 (ALK,AKo), 1 ex Hasselgatan Gislaved 15.11 (EL), 1-2 ex dagligen senaste veckan 20.11 (EL)
_1 ex N.Bolmen 25.11 (AS)
Vinterhämpling: 1 ex N.Gussjön 3.11 (AS), 2 ex str Tiraholm 3.11 (SA)
Stenknäck: 1 ex Liljegränd 5 Gislaved 10.11 (ALK), 1 ex Genvägen Gislaved 25.11 (EL), 1 ex Bergsgatan Anderstorp 29.11 (MH)

Oktober 2018

Sädgås
: 93 ex Svanaholms ängar 21.10 (SA), 230 ex N.Bolmen 31.10 (BS,WS)
Grågås
: 131 ex str Draven 11.10 (SA), 190 str 13.10 (SA), 500 ex str Hestra 19.10 (AS)
Vitkindad gås: 1 ex Mossarp Gislaved 27.10 (BG,HG)
Bläsand
: 50 ex Draven 1.10 (SA), 40 ex 4.10 (SA), 60 ex 5.10 (SA), 24 ex 6.10 (SA), 35 ex 8.10 (SA), >80 ex 9.10 (SA), 21 ex 11.10 (SA), 26 ex 13.10 (SA), 31 ex 15.10 (SA), 29 ex 18.10 (SA), 41 ex 20.10 (SA), 30 ex 23.10 (SA)
Snatterand: 1 par Draven 3.10 (SA), 1 par Reningsdammarna 15.10 (BG)
Gräsand: 400 ex Draven 25.10 (SA)
Stjärtand: 5 ex Draven 1.10 (SA), 1 ex 4.10 (SA), 3 ex 6.10 (SA), 7.10 (SA), 10.10 (SA), 11.10 (SA), 9 ex 15.10 (SA), 1 ex 19.10 (SA), 7 ex 20.10 (SA), 2 ex 26.10 (SA)
Skedand: 4 ex Draven 1.10 (SA), 2 ex 3.10 (SA), 3 ex 4.10 (SA), 1 ex 5.10 (SA), 3 ex 6.10 (SA), 2 ex 7.10 (SA), 1 ex 9.10 (SA), 8 ex 10.10 (SA), 1 ex 13.10 (SA), 15.10 (SA), 5 ex 17.10 (SA), 6 ex 18.10 (SA), 8 ex 19.10 (SA), 2 ex 21.10 (SA)
_2 ex Draven 22.10 (SA), 3 ex 23.10 (SA), 5 ex 24.10 (SA), 4 ex 25.10 (SA), 1 ex 26.10 (SA), 10 ex 28.10 (SA)

Smådopping
: 2 juv Reningsdammarna 1.10 (EL), 4.10 (EL), 1 juv Draven 5.10 (SA), 3 juv Reningsdammarna 10.10 (BG), 4 juv 15.10 (BG)
Ägretthäger: 1 ex Draven 1.10 (SA), 7.10 (SA), 8.10 (SA), 2 ex 9.10 (SA), 5 ex 10.10 (SA), 2 ex 11.10 (SA), 4 ex 12.10 (SA), 13.10 (SA), 6 ex 14.10 (SA), 5 ex 15.10 (BS,WS,SA), 3 ex 16.10 (SA), 1 ex 25.10 (SA), 26.10 (SA)
Brunglada: 1 ad Draven 13.10 (SA)
Röd glada: 1 ex Nennesmo 1.10 (AW), 16 ex kretsfl Draftinge 3.10 (TW), 1 ex str Järanäs 4.10 (WS), 1 ex Ölmestad 4.10 (SA), 1 ex Väcklinge 5.10 (SA), 20 ex Draven 6.10 (SA), 2 ex 7.10 (SA), 1 ex Väcklinge 9.10 (SA)
_4 ex Draven 10.10 (SA), 2 ex 11.10 (SA), 1 ex Väcklinge 12.10 (SA), 6 ex Draven 13.10 (SA), 2 juv Draven 14.10 (SA), 1 ex Ås 18.10 (BG,EL), 1 ex str Draven 19.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 21.10 (SA)
_1 ex str Liljenäsviken 21.10 (SA), 1 ex Tiraholm 21.10 (SA), 1 ex Väcklinge 24.10 (SA), 1 ex str Järanäs 24.10 (BS,WS)
Havsörn: 1 subad Liljenäsviken 7.10 (SA), 1 ex yngre Draven 8.10 (SA), 4 ex 13.10 (SA), 1 ad 15.10 (SA), 1 ex Ås Ängar 18.10 (EL,BG), 1 ad + 1 juv Draven 20.10 (SA), 1 ad + 1 juv Liljenäsviken 21.10 (SA)
_1 subad + 1 juv Tiraholm 21.10 (SA), 2 subad Järanäs 24.10 (BS,WS), 1 ad Draven 25.10 (SA), 26.10 (SA), 2 ex N.Bolmen 31.10 (BS,WS)
Tornfalk: 1 ex str Järanäs 4.10 (WS), 1 ex Väcklinge 6.10 (SA), 1 ex str Draven 13.10 (SA)
Stenfalk: 1 ex Draven 20.10 (SA)
Sothöna: 2 ex Reningsdammarna 1.10 (EL)
Trana: 75 ex str S Unnaryd 3.10 (BS)
Skogsduva: 1 ex str Järanäs 4.10 (WS), 2 ex str Draven 7.10 (SA), 1 ex Järanäs 10.10 (BS,WS), 11 ex str Väcklinge 11.10 (SA), 6 ex str Draven 13.10 (SA)
Ringduva: >1200 str Väcklinge 11.10 (SA)
Turkduva: 3 ex Ölmestad 31.10 (SA)
Kattuggla: 1 ex Smalås 24.10 (MHg)
Trädlärka: 11 ex str mot SV Kållerstad 12.10 (AAn)
Forsärla: 1 ex Järanäs 4.10 (WS), 1 ex Väcklinge 6.10 (SA), 1 ex str 10.10 (SA), 1 ex Reningsdammarna 10.10 (BG)
Sidensvans: 20 ex Hestra 14.10 (SA), 30 ex Unnaryd 19.10 (BS,WS), 23 ex Järanäs 19.10 (BS,WS), 28 ex Reftele 24.10 (UE), 40 ex Gislaved 27.10 (EL)
Ringtrast: 1 hane Smalås 5.10 (Mhg), 2 ex Svanaholms ängar 7.10 (SA)
BRUNSÅNGARE: 1 ex hos Anders Sandh Hestra 14.10 (AS,SA m fl) 1:a fyndet i Småland, 15.10 (BS,WS,AS), 16.10 (AS), 17.10 (AS), 18.10 (AW), 19.10 (AS), 21.10 (AS), 22.10 (AS), 23.10 (AS), 24.10 (AS)
Varfågel: 1 ex Järanäs 3.10 (BS,WS), 1 ex Liljenäsviken 21.10 (SA)
Råka: 1 ex Kinnaberg 25.10 (SA)
Steglits: 4 ex Reningsdammarna 1.10 (EL), 1 ex Väcklinge 1.10 (SA), 5.10 (SA), 2 ex 6.10 (SA), 1 ex 7.10 (SA), 8 ex Svanaholms ängar 7.10 (SA), 3 ex Väcklinge 10.10 (SA), 2 ex 12.10 (SA), 1 ex Draven 13.10 (SA), 1 ex Hestra 14.10 (SA)
_1 ex Väcklinge 16.10 (SA), 2 ex Hestra 20.10 (AS), 3 ex Liljenäsviken 21.10 (SA), 2 ex Hestra 22.10 (AS), 1 ex str Järanäs 24.10 (BS,WS), 1 ex Gislaved 27.10 (EL), 1 ex Väcklinge 28.10 (SA)
Vinterhämpling: 1 ex Väcklinge 16.10 (SA), 8 ex Svanaholms ängar 21.10 (SA), 3 ex Kinnaberg 25.10 (SA)
Stenknäck: 2 ex Hestra 14.10 (SA), 4 ex str Svanaholms ängar 21.10 (SA)
Snösparv: 1 ex Lijenäsviken 7.10 (SA), 21.10 (SA)

September 2018

Bläsand: 50 ex Draven 18.9 (SA), 19.9 (SA), 25 ex 22.9 (SA), 30 ex 30.9 (SA)
Snatterand: ca 15 ex Reningsdammarna Gislaved 2.9 (BG), >15 ex 4.9 (EL), 15 ex 5.9 (BG), 5 par 6.9 (BG), 1 par + 3 hanar 17.9 (BG), 1 hane 21.9 (EL), 2 hanar 23.9 (BG), 1 par + 1 hane 25.9 (BG)
Stjärtand: 70 ex str Draven 8.9 (SA), 3 ex 12.9 (SA), 2 ex Reningsdammarna 17.9 (SA), 1 ex Draven 18.9 (SA), 2 ex honf Reningsdammarna 21.9 (EL), 1 ex Draven 23.9 (SA), 3 ex 30.9 (SA)
Skedand: 2 ex Draven 2.9 (SA), 5 ex 3.9 (SA), 2 ex 4.9 (SA), 4 ex Reningsdammarna 5.9 (BG), 3 ex Draven 6.9 (SA), 5 ex 7.9 (SA), 1 ex 8.9 (SA), 6 ex 9.9 (VFK), 3 ex 10.9 (SA), 4 ex 15.9 (SA), 2 ex 16.9 (SA), 17.9 (SA), 18.9 (SA)
_10 ex Draven 19.9 (SA), 3 ex 20.9 (SA), 3 ex Draven 23.9 (SA), 1 ex 29.9 (SA), 7 ex 30.9 (SA)
Småskrake: 1 hane Lijenäsviken 29.9 (SA)
Smådopping: 2 ad + 2 juv Reningsdammarna 2.9 (BG), 1 juv 4.9 (EL), 1 ad + 2 juv 5.9 (BG), 3 ad + 6 juv 17.9 (BG), 1 juv 21.9 (EL), 1 ad + 4 juv 23.9 (BG), 4 juv 25.9 (BG)
Svarthakedopping: 1 juv Reningsdammarna 5.9 (BG)
Storskarv: 175 ex str Draven 16.9 (SA), 60 ex Tärna Hallar Bolmen 29.9 (SA)
Ägretthäger: 1 ex Draven 19.9 (SA), 1 ex Badviken 29.9 (SA)
Röd glada: 1 ex Draven 2.9 (SA), 1 ex Järanäs 3.9 (BS,WS), 6.9 (BS,WS), 3 ex Draven 6.9 (SA), >6 ex 8.9 (SA), 4 ex 9.9 (VFK), 1 ex Järanäs 11.9 (WS), 1 juv Väcklinge 12.9 (SA), 13.9 (SA), 14.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 15.9 (SA)
_2 ex Draven 15.9 (SA), 3 ex 16.9 (SA), 1 ex 18.9 (SA), 2 juv 23.9 (SA), 1 ex Björnaryd Långaryd 23.9 (SA), 1 juv Väcklinge 25.9 (SA), 2 ex 27.9 (SA), 2 juv 29.9 (SA), 2 ex Kårehamn 29.9 (SA), 1 juv Åbykrysset 29.9 (SA)
_2 juv Ås ängar 29.9 (SA), 2 ex Väcklinge 30.9 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 7.9 (SA), 1 ad + 1 subad 8.9 (SA), 1 ad 9.9 (VFK), 1 ex stat o 2 ex str Järanäs 13.9 (BS,WS), 1 ex yngre Liljenäsviken 15.9 (SA), 1 ad + 1 yngre Draven 16.9 (SA), 1 ad + 1 subad Järanäs 17.9 (BS,WS), 20.9 (WS)
_2 ad Draven 21.9 (SA), 1 ad 22.9 (SA), 3 ex Järanäs 23.9 (WS), 1 ad + 1 subad 25.9 (BS,WS), 2 ex yngre Liljenäsviken 29.9 (SA), 1 ad + 1 subad Draven 30.9 (SA)
Tornfalk: 1 ex Anderstorps stormosse 3.9 (BG,EL), 4 ex Draven 8.9 (SA), 3 ex 9.9 (VFK), 1 ex 13.9 (SA), 2 juv 14.9 (SA), 1 juv 15.9 (SA), 4 ex 16.9 (SA), 5 ex str Järanäs 17.9 (BS,WS), 1 ex Draven 19.9 (SA), 21.9 (SA)
_1 ex str Järanäs 23.9 (WS), 1 ex str Väcklinge 24.9 (SA), 1 ex Draven 30.9 (SA)
Stenfalk: 1 ex str Järanäs 17.9 (BS,WS), 1 hane Björnaryd Långaryd 28.9 (SA)
Lärkfalk: 3 ex Draven 8.9 (SA), 5 ex 9.9 (VFK), 1 ex Väcklinge 13.9 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 juv Draven 9.9 (VFK), 1 juv 13.9 (SA)
Vattenrall: 1 ad Reningsdammarna 6.9 (BG)
Rörhöna: 1 ad Skridskodammen Hyltebruk 1.9 (SA), 1 juv Reningsdammarna 6.9 (BG), 17.9 (BG), 1 juv 25.9 (BG)
Sothöna: 18 ex Reningsdammarna 17.9 (BG), 10 ex 21.9 (EL), 23.9 (BG), 15 ex 25.9 (BG)
Trana: >200 ex Draven 8.9 (SA), 82 ex str Järanäs 13.9 (BS,WS), 260 ex Svanaholms ängar 15.9 (SA), 140 ex + 16 str Draven 16.9 (SA), 70 ex 21.9 (SA), 100 ex str Reningsdammarna 23.9 (BG), 90 ex str Väcklinge 24.9 (SA)
_37 + 255 ex str mot S Unnaryd 24.9 (BS)
Större strandpipare: 1 ex Draven 2.9 (SA), 2 ex str Draven 8.9 (SA), 6 ex Liljenäsviken 15.9 (SA)
Småsnäppa: 1 ad Reningsverket Gislaved 12.9 (AW), 1 ex Liljenäsviken 15.9 (SA)
Kärrsnäppa: 7 ex Liljenäsviken 15.9 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Järanäs 6.9 (BS,WS)
Skogsduva: 1 ex Draven 16.9 (SA)
Kattuggla: 1 ex hörd Väcklinge 3.9 (SA)
Rödstrupig piplärka: 1 ex överfl Draven 9.9 (VFK)
Forsärla: 2 ex Reningsdammarna 2.9 (BG), 2 juv Ölmestad 3.9 (SA), 3 ex Reningsdammarna 4.9 (EL), 5.9 (BG), 2 ex 6.9 (BG), 1 ex 23.9 (BG), 2 ex Nissanfallet Gislaved 23.9 (EL), 1 juv Reningsdammarna 24.9 (EL), 1 ex Väcklinge 25.9 (SA)
_1 ex Väcklinge 30.9 (SA)
Varfågel: 1 ex Väcklinge 29.9 (SA)
Steglits: 1 ex Draven 16.9 (SA), 2 ex str Järanäs 23.9 (WS), 1 ex str 25.9 (BS,WS), 1 ex Väcklinge 25.9 (SA), 3 ex 27.9 (SA), 1 ex 29.9 (SA), 1 ex Åbykrysset 29.9 (SA)

Augusti 2018

Grågås: 300 ex Badviken 5.8 (SA), >300 ex Liljenäsviken 26.8 (SA)
Dvärgkanadagås: 1 ex Draven 18.8 (SA), 20.8 (SA)
Snatterand: ca 20 ex Reningsdammarna 4.8 (SA), 5.8 (BG), 6.8 (BG), 7.8 (BG), ca 30 ex 12.8 (EL), ca 25 ex 21.8 (BG), ca 15 ex 24.8 (BG), 27.8 (BG)
Stjärtand: 12 ex Draven 24.8 (SA), 5 ex 31.8 (SA)
Skedand: 12 ex Draven 2.8 (SA), 6 ex 5.8 (SA), 1 ex Badviken 5.8 (SA), 1 ex Draven 10.8 (SA), 6 ex 11.8 (SA), 3 ex 13.8 (SA), 1 ex 14.8 (SA), 4 ex 16.8 (SA), 2 ex 19.8 (SA), 3 ex 20.8 (SA), 7 ex 21.8 (SA), 5 ex 22.8 (SA), 26.8 (SA)
_2 ex Draven 31.8 (SA)
Tjäder: 3 ex 1K Smalås 13.8 (MHg)
Smådopping: 2 ad + 1 juv Reningsdammarna 4.8 (SA), 1 par m 2 pulli + 1 juv 5.8 (BG), 1 ad + 1 pulli 6.8 (BG), 1 par m 2 pulli + 1 ad + 2 juv 7.8 (BG), 1 ad + 1 juv 12.8 (EL), 2 ad + 3 juv 21.8 (BG), 3 ad + 3 juv 24.8 (BG),
_3 ad + 2 juv Reningsdammarna 27.8 (BG)
Skäggdopping: 1 ad + 1 juv Draven 2.8 (SA), 7.8 (SA), 10.8 (SA), 1 juv 11.8 (SA), 13.8 (SA), 19.8 (SA), 21.8 (SA), 22.8 (SA), 24.8 (SA)
Svarthakedopping: 1 ad + 1 juv Reningsdammarna 4.8 (SA), 7.8 (BG), 1 ad + 2 juv 12.8 (EL), 1 juv 27.8 (BG)
Röd glada: 1 ex Draven 1.8 (SA), 1 juv 2.8 (SA), 1 ex str Hestra 2.8 (AS), 2 ex Draven 4.8 (SA), 5.8 (SA), 1 ex Gislaved 5.8 (BG), 1 juv Draven 9.8 (SA), 1 ex 11.8 (SA), 1 ex Ölmestad 11.8 (SA), 2 ex Draven 18.8 (SA), 2 juv 19.8 (SA)
_1 ex Järanäs 20.8 (WS), 1 ex Tiraholm 20.8 (BS), 1 ex Mellby 20.8 (SA), 24.8 (SA), 3 juv Svanaholms ängar 25.8 (SA), 1 ex 26.8 (SA), 1 ex Draven 26.8 (SA), 4 ex Liljenäsviken 26.8 (SA), 2 ex Draven 29.8 (SA), 1 ex Järanäs 29.8 (BS,WS)
_2 ex Draven 30.8 (SA), 1 ex Väcklinge 31.8 (SA)
Havsörn: 2 subad Draven 2.8 (SA), 1 subad 3.8 (SA), 1 ad 4.8 (SA), 1 subad Badviken 5.8 (SA), 1 ad + 1 subad Draven 6.8 (SA), 1 subad 11.8 (SA), 1 ad Färgån 12.8 (SA), 2 ad Draven 18.8 (SA), 1 subad 22.8 (SA), 23.8 (SA)
_4 ex Lijenäs/Badviken 25.8 (SA), 1 subad Draven 26.8 (SA), 4 ex Svanaholms ängar 26.8 (SA), 1 subad Draven 29.8 (SA), 1 ad 31.8 (SA)
Brun kärrhök: 1 hona + 1 juv Draven 2.8 (SA), 4.8 (SA), 5.8 (SA), 1 juv 6.8 (SA), 7.8 (SA), 1 hona + 1 juv 10.8 (SA), 11.8 (SA), 13.8 (SA), 1 juv 15.8 (SA), 2 juv 18.8 (SA), 1 par + 2 juv 19.8 (SA), 1 juv 20.8 (SA), 3 juv 22.8 (SA),
_1 juv Draven 28.8 (SA), 2 juv 29.8 (SA), 1 juv 30.8 (SA), 2 juv 31.8 (SA)
Tornfalk: 1 ex Draven 2.8 (SA), 1 juv 11.8 (SA), 1 hane Väcklinge 11.8 (SA), 1 ex Draven 12.8 (SA), 19.8 (SA), 21,8 (SA), 22.8 (SA), 1 juv 24.8 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 25.8 (SA), 1 ex Draven 28.8 (SA), 1 ex Väcklinge 30.8 (SA),
_1 ex Väcklinge 31.8 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 2.8 (SA), 5.8 (SA), 11.8 (SA), 13.8 (SA), 18.8 (SA), 1 ex Reningsdammarna 21.8 (BG), 1 ex Draven 22.8 (SA), 1 ex str Svanaholms ängar 26.8 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad str Draven 5.8 (SA)
Vattenrall: 1 juv Reningsdammarna 4.8 (SA), 6.8 (BG), 1 ad 7.8 (BG), 1 juv 27.8 (BG)
Rörhöna: 1 juv Reningsdammarna 4.8 (SA), 1 ad + 1 juv 5.8 (BG), 2 ad + 1 juv 7.8 (BG), 1 ad + 1 juv Hyltebruk 12.8 (SA), 1 ad 14.8 (WS), 1 juv Reningsdammarna 21.8 (BG), 2 ad + 1 juv 27.8 (BG)
Sothöna: 1 ad + 1 juv Draven 11.8 (SA), ca 70 ex Reningsdammarna 12.8 (EL), 1 juv Draven 19.8 (SA)
Trana: 650 ex Draven 20.8 (SA)
Större strandpipare: 3 ex Färgån 1.8 (WS), 1 ex Draven 3.8 (SA), 1 ex Badviken 5.8 (SA), 3 ex Reningsdammarna 6.8 (BG), 7.8 (BG), 1 ex Färgån 7.8 (WS), 7 ex 12.8 (SA), 5 ex Liljenäsviken 23.8 (VFK), 3 ex 24.8 (BS,WS), 9 ex 25.8 (SA)
_3 ex Lijenäsviken 31.8 (SA)
Kustpipare: 1 juv Draven 5.8 (SA), 1 ad 8.8 (SA)
Kustsnäppa: 1 ex Lijenäsviken 23.8 (VFK)
Sandlöpare: 1 ex Lijenäsviken 23.8 (VFK), 24.8 (BS,WS)
Småsnäppa: 3 ex Färgån 3.8 (WS)
Spovsnäppa: 1 juv Draven 5.8 (SA)
Kärrsnäppa: 9 ad Draven 1.8 (SA), 18 ex + 13 ex str 5.8 (SA), 10 ex Badviken 5.8 (SA), 7 ex Färgån 9.8 (BS,WS), 7 ad Draven 10.8 (SA)
Myrspov: 2 ex Draven 3.8 (SA), 1 ex Färgån 7.8 (WS)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 5.8 (SA), 2 ex Åbykrysset 31.8 (SA)
Rödbena: 2 ex Draven 1.8 (SA), 1 ex 5.8 (SA), 1 ex Färgån 7.8 (WS), 1 ex Draven 16.8 (SA), 18.8 (SA), 19.8 (SA), 20.8 (SA), 21.8 (SA)
Grönbena: 3 ex + 17 ex str Draven 2.8 (SA)
Skogsduva: 2 ex Väcklinge 19.8 (SA)
Turkduva: 1 ex Reftele 20.8 (SA), 26.8 (SA)
Kattuggla: 1 ex hörd Väcklinge 9.8 (SA), 1 ex Sävsås 29.8 (BS,WS)
Göktyta: 1 ex Väcklinge 21.8 (SA)
Forsärla: 2 juv Reningsdammarna 4.8 (SA), 5.8 (BG), 1 ad + 3 juv 6.8 (BG), 1 juv Nissanfallet Gislaved 23.8 (EL), 1 juv Reningsdammarna 27.8 (BG)
Blåhake: 1 ex Svanaholms ängar 25.8 (SA)
Svart rödstjärt: 2 juv Nissanfallet Gislaved 23.8 (EL)
Steglits: 2 ex Väcklinge 1.8 (SA), 1 ex 2.8 (SA), 11.8 (SA), 18.8 (SA)

Juli 2018

Sångsvan: 1 par m 3 ungar Draven 4.7 (SA), 2 par m 3 resp 1 juv 15.7 (SA)
Sädgås: 1 ex Draven 11.7 (SA), 17.7 (SA), 20.7 (SA), 21.7 (SA), 22.7 (SA), 29.7 (SA), 30.7 (SA), 31.7 (SA)
Grågås: 300 ex N.Bolmen 1.7 (WS)
Bläsand: 1 par Draven 3.7 (SA), 3 hanar 5.7 (SA), 1 hane Reningsdammarna 5.7 (BG), 2 hanar Draven 6.7 (SA), 1 hane 8.7 (SA), 10.7 (SA), 2 ex 11.7 (SA), 3 hanar 14.7 (SA), 6 ex 15.7 (SA), 1 hane 17.7 (SA), 18.7 (SA), 21.7 (SA)
_1 hane Reningsdammarna 22.7 (BG), 2 hanar 23.7 (BG,HG), 1 ex Draven 29.7 (SA), 1 hane 31.7 (SA)
Snatterand: 8 ex Reningsdammarna 5.7 (BG), 12 ex 6.7 (BG), 25 ex, varav ca 20 juv (troligen minst 2 kullar) 9.7 (EL), minst 15 ex 10.7 (BG), ca 25 ex 12.7 (BG), 16.7 (BG), 20 ex 19.7 (EL,BG) >20 ex 22.7 (BG), 23.7 (BG,HG),
_>20 ex Reningsdammarna 26.7 (BG)
Skedand: 1 hona m 7 ungar Draven 5.7 (SA), 1 hona 10.7 (BS,WS,SA), 1 hona + 7 ungar 11.7 (SA), 1 hona m 8 pulli 14.7 (SA), 6 ex 16.7 (SA), 3 ex 19.7 (SA), 1 ex 20.7 (SA), 5 ex 21.7 (SA), 2 ex 22.7 (SA), 27.7 (SA), 7 ex 29.7 (SA)
Brunand: 1 hane Draven 15.7 (SA), 2 hanar + 1 hona 17. (SA)
Sjöorre: 1 hane Draven 17.7 (SA)
Storlom: 1 par Majsjön 15.7 (EL,BG)
Vigg: 2 honor m 1 resp 6 pulli Reningsdammarna Gislaved 5.7 (BG), 1 hona m 6 pulli 9.7 (EL), 2 honor m 4 resp 7 pulli 10.7 (BG), 3 honor m 1 + 6 + 9 pull 12.7 (BG), 1 hona m 3 pulli Draven 15.7 (SA), 2 honor m 4 resp 7 pulli 16.7 (BG)
_24 ex Draven 18.7 (SA), 6 ungkullar m ca 30 juv Reningsdammarna 19.7 (EL,BG)
Smådopping: 1 par på bo Reningsdammarna 2.7 (BG), 1 par på bo + 1 ad 5.7 (BG), 1 ad 9.7 (EL), 1 par på bo + 1 ex 10.7 (BG), 1 par på bo 12.7 (BG), 1 juv Draven 14.7 (SA), 1 par m 3 pulli 16.7 (BG),
_1 ad matande 2 juv + 1 par m 4 pulli vid bo Reningsdammarna 19.7 (EL,BG), 1 par m 3 pulli + 1 ad 23.7 (BG,HG), 1 par m 2 pulli 26.7 (BG)
Skäggdopping: 1 par + 1 pulli Draven 17.7 (SA), 1 ad + 1 pulli 21.7 (SA), 31.7 (SA)
Svarthakedopping: 2 par m 1+1 unge + 3 ad Reningsdammarna 6.7 (BG), 1 ad matande 1 juv + 3 ad 9.7 (EL), 6 ad + 3 juv 10.7 (BG), 4 ad + 3 juv 12.7 (BG), 4 ad + 4 juv 16.7 (BG), 6 ad + 4 juv 19.7 (EL,BG), 2 ad + 3 juv 22.7 (BG)
_1 ad + 1 juv Reningsdammarna 26.7 (BG)
Ägretthäger 1 ex Draven 6.7 (SA), 8.7 (SA), 9.7 (SA), 29.7 (SA)
Röd glada: 1 ex Väcklinge 6.7 (SA), 1 ex Anderstorps stormosse 8.7 (SA), 1 ex Nennesmo 8.7 (SA), 1 ex Draven 8.7 (SA), 2 ex 10.7 (SA), 1 ex Dravö 10.7 (BS,WS), 3 ex Ås 10.7 (BS,WS), 2 ex Draven 11.7 (SA), 1 ex 15.7 (SA), 17.7 (SA)
_1 ex Svanaholms ängar 21.7 (SA), 1 ex Väcklinge 21.7 (SA), 1 ex Draven 22.7 (SA), 23.7 (SA), 2 ex Väcklinge 28.7 (SA), 1 ex Ås kyrka 29.7 (SA), 1 ex Väcklinge 29.7 (SA), 1 ex Draven 31.7 (SA)
Havsörn: 1 ex yngre Draven 3.7 (SA), 1 subad 4.7 (SA), 1 subad + 2 yngre 5.7 (SA), 1 ad 6.7 (SA), 1 ex yngre 8.7 (SA), 9.7 (SA), 1 subad 10.7 (BS,WS,SA), 11.7 (SA), 1 ad N.Bolmen 14.7 (BS,WS), 4 ex Draven 15.7 (SA), 1 subad 17.7 (SA)
_3 subad Draven 18.7 (SA), 1 subad 21.7 (SA), 22.7 (SA), 23.7 (SA), 24.7 (SA), 1 subad 26.7 (SA), 1 ad + 2 ex 1K 29.7 (SA), 1 subad 30.7 (SA), 31.7 (SA)
Brun kärrhök: 1 hane N.Bolmen 1.7 (WS), 6.7 (SA), 1 hona Draven 8.7 (SA), 1 par 11.7 (SA), 15.7 (SA), 1 hona 17.7 (SA), 1 par 19.7 (SA), 1 hona 20.7 (SA), 1 par 21.7 (SA), 22.7 (SA), 1 hona 23.7 (SA), 26.7 (SA), 27.7 (SA), 28.7 (SA)
_1 hona Draven 29.7 (SA), 31.7 (SA)
Fiskgjuse: 1 ad + 2 juv på bo Majsjön 15.7 (EL,BG)
Tornfalk: 1 ex Draven 10.7 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Anderstorps stormosse 8.7 (SA), 1 ex Draven 10.7 (SA), 15.7 (SA), 1 ex Ölmestad 16.7 (SA), 1 ex Draven 22.7 (SA), 28.7 (SA), 29.7 (SA)
Vattenrall: 2 ad Reningsdammarna 2.7 (BG), 1 ad 22.7 (BG), 1 pulli 23.7 (BG,HG), 1 ad + 1 pulli 26.7 (BG)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 10.7 (SA), 11.7 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna 2.7 (BG), 1 ad + 1 juv 5.7 (BG), 1 juv 16.7 (BG), 1 ad 19.7 (EL,BG), 1 ad + 1 juv 26.7 (BG)
Sothöna: 70 ex Reningsdammarna 19.7 (EL), ca 80 ex 26.7 (BG)
Strandskata: 1 ex Strandvallen Unnaryd 7.7 (WS)
Mindre strandpipare: 3 ex Reningsdammarna 2.7 (BG), 2 ex 5.7 (BG), 1 ex 6.7 (BG), 3 ex 9.7 (EL), 2 ex 10.7 (BG), 1 ad + 2 juv 12.7 (BG), 1 juv 16.7 (BG), 3 juv Liljenäsviken 18.7 (SA), 1 ex Reningsdammarna 19.7 (EL)
_1 ad + 2 juv Liljenäsviken 21.7 (SA)
Större strandpipare: 2 ad Draven 29.7 (SA)
Kustpipare: 1 ex str Badviken 29.7 (SA)
Mosnäppa: 1 ex Reningsdammarna 22.7 (BG)
Spovsnäppa: 1 ad Draven 18.7 (SA), 20.7 (SA), 21.7 (SA), 2 ad 22.7 (SA)
Kärrsnäppa: 7 ad Draven 20.7 (SA), 13 ad 21.7 (SA), 8 ad 22.7 (SA), 27 ex Badviken 29.7 (SA),>30 ex Draven 29.7 (SA)
Småspov: 1 ex Svanaholms ängar 18.7 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex N.Bolmen 1.7 (WS)
Rödbena: 1 ex Draven 3.7 (SA), 2 juv 4.7 (SA), 3 ex 5.7 (SA), 2 ex 6.7 (SA), 6 ex 8.7 (SA), 2 ex 9.7 (SA), 1 ex 10.7 (SA), 6 ex 11.7 (SA), 1 juv 14.7 (SA), 5 ex 15.7 (SA), 1 juv 16.7 (SA), 4 ex 18.7 (SA), 3 ex 19.7 (SA), 4 ex 20.7 (SA)
_3 ex Draven 21.7 (SA), 22.7 (SA), 1 ex 23.7 (SA), 26.7 (SA), 27.7 (SA)
Kentsk tärna: 1 ex Liljenäsviken 18.7 (SA)
Fisktärna: 2 par m varsin flygg unge Draven 21.7 (SA)
Skogsduva: 1 ex Väcklinge 28.7 (SA)
Kattuggla: 1 ungkull hörd Väcklinge 11.7 (SA)
Nattskärra: 1 ex spel Lövåsaberget 10.7 (SA)
Gulärla: 1 ex Draven 20.7 (SA)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna 2.7 (BG), 1 hane 5.7 (BG), 2 ex 6.7 (BG), 1 ex str mot S Anderstorps stormosse 8.7 (SA), 1 juv Reningsdammarna 9.7 (EL), 3 ex 12.7 (BG), 2 ex 16.7 (BG), 1 juv 19.7 (EL,BG), 3 ex 22.7 (BG), 2 ex 23.7 (BG)
_2 juv Reningsdammarna 26.7 (BG)
Törnskata: 1 ex Draven 10.7 (BS,WS), 1 hane Askebo vägskäl Våthult 15.7 (EL,BG)
Steglits: 4 ex Väcklinge 6.7 (SA), 2 juv 8.7 (SA), 1 ex sj 9.7 (SA), 2 ex 10.7 (SA), 1 ad + 2 juv 14.7 (SA), 4 ex Kinnaberg 15.7 (SA), 2 ex Väcklinge 16.7 (SA), 17.7 (SA), 18.7 (SA), 19.7 (SA), 1 ex 20.7 (SA), 24.7 (SA), 26.7 (SA), 2 ex 28.7 (SA)
_3 ex Väcklinge 29.7 (SA), 2 ex 30.7 (SA)


Juni 2018

Knölsvan: 1 par m 3 pulli Draven 6.6 (BG,HG,SA), 12.6 (SA)
Sångsvan: 1 par m 4 pulli Draven 4.6 (BS,WS), 1 par på bo Reningsdammarna 4.6 (BS,WS), 1 par + 3 pulli Draven 6.6 (SA)
Grågås: 1 par m 4 ungar Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 3 ungkullar Draven 4.6 (SA), 1 par m 4 ungar Reningsdammarna 11.6 (BG), >2000 ex Draven 13.6 (SA), 5 ungkullar Draven 21.6 (SA),
_1 par m 4 ungar Reningsdammarna 30.6 (BG)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 4.6 (SA), 5.6 (SA), 17.6 (SA), 23.6 (ALK,AKo)
Prutgås: 1 ex Draven 18.6 (BLn,SA)
Bläsand: 1 hane Reningsdammarna 14.6 (BG), 18.6 (BG), 1 hane Draven 20.6 (SA), 3 hanar 22.6 (SA), 2 hanar Reningsdammarna 22.6 (BG), 3 hanar Draven 24.6 (SA), 1 hane 25.6 (SA), 1 hane Reningsdammarna 25.6 (BG)
_3 hanar Draven 27.6 (SA), 2 hanar Reningsdammarna 30.6 BG)
Snatterand: 4 par + 3 hanar Reningsdammarna 3.6 (EL), 5 ad + 3 pull 4.6 (BS,WS), 14 ex 6.6 (BG), 10 ex 11.6 (BG), 1 ex Draven 13.6 (SA), 8 ex Reningsdammarna 14.6 (BG), 7 ex 18.6 (BG), 4 ex Draven 18.6 (SA), 2 ex 21.6 (SA)
_10 ex Reningsdammarna 22.6 (BG), 25.6 (BG), 20 ex 30.6 (BG)

Årta: 4 hanar Draven 1.6 (SA), 1 hane + 2 honor 4.6 (BS,WS), 1 hane 16.6 (SA), 20.6 (BS,WS), 1 hona 26.6 (SA)
Skedand: 1 hane Draven 1.6 (SA), 6 ex 4.6 (BS,WS), 1 par + 1 hane 6.6 (SA), 1 hane 7.6 (SA), 1 hona 12.6 (SA), 2 hanar 13.6 (SA), 1 hona 20.6 (SA), 21.6 (SA), 26.6 (SA)
Brunand: 1 hane Draven 6.6 (BG,HG,SA), 1 hona Reningsdammarna 18.6 (BG), 1 hane Draven 20.6 (SA,BS,WS), 25.6 (SA)
Vaktel: 1 ex spel Draftinge 23.6 (TW)
Smålom: 1 ex Torpudden Unnen 3.6 (Oer), 1 ex Loftuddagölen 28.6 (MHg)
Storlom: 1 par Unnen 3.6 (Oer)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna 4.6 (BS,WS), 1 par på bo + 1 ex 22.6 (BG), 25.6 (BG), 30.6 (BG)
Gråhakedopping: 1 par på bo Reningsdammarna 3.6 (EL), 1 ex 6.6 (BG)
Svarthakedopping: 4 par på bo + 1 par Reningsdammarna 3.6 (EL), 1 par m 3 pull + 4 par på bo 4.6 (BG), 4 par på bo + 1 par m 2 pulli 6.6 (BG), 3 par på bo + 2 par m 1 resp 2 pulli 11.6 (BG), 3 par på bo + 1 par m 1 pulli 14.6 (BG)
_2 par på bo + 1 par m 1 unge + 2 ex Reningsdammarna 18.6 (BG), 1 par m 1 juv + 1 ex m 1 juv + 2 par på bo + 1 par bobygge 22.6 (BG), 2 par m 3 pulli + 2 par på bo + 1 par bobygge + 2 ad 25.6 (BG),
_1 par på bo + 3 ad + 3 pull Reningsdammarna 30.6 (BG)
Ägretthäger: 1 ex Draven 4.6 (SA), 6.6 (SA), 12.6 (SA), 14.6 (SA), 16.6 (SA), 17.6 (SA), 19.6 (Bln), 20.6 (BS,WS), 21.6 (SA), 22.6 (SA), 23.6 (ALK,AKo), 26.6 (SA,MHg), 28.6 (SA), 29.6 (SA)
Röd glada: 1 ex Draven 4.6 (BS,WS), 1 ex Unnaryd 10.6 (WS), 2 ex Våthult 14.6 (BG), 1 ex Galtås 17.6 (SA), 1 ex Kållerstad 17.6 (SA), 1 ex Väcklinge 17.6 (SA), 2 ex Draven 19.6 (Mhg), 1 ex Ås 20.6 (BS,WS), 1 ex Draven 21.6 (SA),
_1 ex Draven 22.6 (SA), 1 ex Bästås Långaryd 24.6 (BS,WS), 1 ex Nissaryd 24.6 (BS,WS), 1 ex Tiraholm 30.6 (BS,WS)
Havsörn: 1 ex yngre Draven 10.6 (SA), 1 ad 11.6 (SA), 2 ad 13.6 (SA), 1 ad 16.6 (SA), 1 ad Färgån 16.6 (SA), 1 ad Draven 17.6 (SA), 1 ad + 1 yngre 18.6 (SA), 1 ex 19.6 (Mhg), 2 ex 20.6 (BS,WS), 1 ad + 2 yngre 21.6 (SA), 22.6 (SA)
_1 ad Färgån 24.6 (BS,WS), 1 ex yngre Draven 24.6 (SA), 27.6 (SA), 1 subad 28.6 (SA)
Brun kärrhök: 1 hona Draven 1.6 (SA), 1 par 4.6 (BS,WS), 6.6 (BG,HG), 1 hona 7.6 (SA), 10.6 (SA), 1 hane N.Bolmen 12.6 (BS,WS), 1 par Draven 13.6 (SA), 1 hona 16.6 (SA), 17.6 (SA), 19.6 (SA), 2 ex 19.6 (Mhg), 1 hona 20.6 (SA,BS,WS)
_1 hona Draven 21.6 (SA), 1 par 22.6 (SA), 3 ex 23.6 (ALK,AKo), 1 hona 27.6 (SA)
Tornfalk: 1 hane Väcklinge 12.6 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 6.6 (BG,HG), 1 ex Draftinge 15.6 (VFK), 1 ex Draven 16.6 (SA), 20.6 (SA), 21.6 (SA), 1 ex Väcklinge 29.6 (SA)
Vattenrall: 1 ex Reningsdammarna 6.6 (BG), 1 ad + 1 pulli 30.6 (BG)
Småfläckig sumphöna: 3 ex spel Draven 4.6 (SA), 6.6 (SA), 15.6 (VFK)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna 3.6 (EL), 6.6 (BG), 1 par m 3 ungar 14.6 (BG), 1 ex på bo Skridskodammen Hyltebruk 16.6 (SA), 17.6 (SA), 1 ex 19.6 (BS,WS), 1 ad Reningsdammarna 25.6 (BG), 1 par m 2 pulli 30.6 (BG)
Sothöna: 1 ex Draven 4.6 (SA)
Trana: 1 par m 1 unge L.Skärsnäs Unnaryd 3.6 (Oer), 182 ex N.Bolmen 12.6 (BS,WS), 1 par + 2 pulli Färgaryd 16.6 (SA)
Strandskata: 1 ex Unnaryd 10.6 (BS), 1 ex Gislaved 21.5 (AW)
Mindre strandpipare: 2 ex Reningsdammarna 6.6 (BG), 11.6 (BG), 1 ex 14.6 (BG), 25.6 (BG)
Brushane: 2 ex ev ungfåglar häckning? Draven 24.6 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Reningsdammarna 4.6 (BG), 1 ex Draven 6.6 (SA), 12.6 (SA), 13.6 (SA), 2 ex 14.6 (SA), 1 ex 15.6 (SA), 16.6 (SA), 19.6 (Mhg), 20.6 (SA), 2 ex 21.6 (SA)
Rödbena: 2 par Draven 1.6 (SA), 3 ex 4.6 (SA), 1 ex spel 5.6 (SA), 2 ex 6.6 (SA), 1 par 7.6 (SA), 1 ex 10.6 (SA), 2 ex 11.6 (SA), 3 ex 12.6 (SA), 13.6 (SA), 15.6 (SA), 16.6 (SA), 2 ex 20.6 (SA), 21.6 (SA), 3 ex 22.6 (SA), 10 ex 23.6 (SA)
_2 ex varnande Draven 24.6 (SA), 25.6 (SA), 26.6 (SA), 27.6 (SA), 1 ex 28.6 (SA), 2 ex 29.6 (SA)
Skogsduva: 1 ex Järanäs 7.6 (BS,WS), 1 ex Väcklinge 13.6 (SA)
Turkduva: 1 ex Reftele 26.6 (MHg)
Kattuggla: 1 ex hörd Svanaholms ängar 15.6 (VFK), 1 tiggande ungkull Väcklinge 28.6 (SA), 1 ad 29.6 (SA)
Hornuggla: 1 ungkull Enet N.Bolmen 15.6 (VFK)
Nattskärra: 1 ex spel Slättö sand 15.6 (VFK)
Gulärla: 1 ex Draven 7.6 (SA), 2 ex 13.6 (SA)
Forsärla: 1 par m föda åt ungar Nissanfallet Gislaved 4.6 (Mhg), 2 ex Reningsdammarna 4.6 (BS,WS,BG), 4 ex 6.6 (BG), 1 ex m föda åt ungar Holmen Holmsjön 17.6 (SA), 1 hona Reningsdammarna 22.6 (BG),
_1 hona Nissan Färgaryd 24.6 (BS,WS), 2 ex Reningsdammarna 30.6 (BG)
Svart rödstjärt: 1 par med föda åt ungar Nissanfallet Gislaved 4.6 (Mhg)
Sävsångare: 1 ex sj Draven 15.6 (VFK)
Kärrsångare: 1 ex sj Väcklinge 20.6 (SA), 21.6 (SA)
Gransångare: 2 ex sj Nässja Unnaryd 3.6 (Oer), 2 ex sj L.Skärsnäs Unnaryd 3.6 (Oer), 1 ex sj Unnaryd 10.6 (BS), 1 ex sj Basteborg 10.6 (BS), 1 ex Unnen 10.6 (WS)
Törnskata: 1 hane Askebovägen Våthult 25.6 (BG), 26.6 (Mhg), 1 hona Bjärsmossen Ölmesberg 29.6 (BS,WS), 1 par Älmhult Jälluntofta 29.6 (BS,WS), 1 hona Åbjörnabo Ås 29.6 (BS,WS)
Steglits: 1 ex sj Väcklinge 1.6 (SA), 7.6 (SA), 12.6 (SA), 13.6 (SA), 1 ex Fridsnäs 13.6 (SA), 2 ex sj Väcklinge 15.6 (SA), 1 ex sj Hyltebruk 16.6 (SA), 1 ex sj Väcklinge 17.6 (SA), 2 ex 20.6 (SA), 1 ex 21.6 (SA), 22.6 (SA), 1 ex 25.6 (SA)
_1 ex sj Väcklinge 26.6 (SA,MHg), 27.6 (SA), 3 ex 28.6 (SA), 1 ex sj 29.6 (SA)


Maj 2018

Bläsgås: 1 ex 2K Liljenäsviken 20.5 (SA)
Grågås: 5 ex, varav 1 ex på bo, Reningsdammarna 9.5 (EL), 1 ex på bo 12.5 (BG), 3 ex, varav 1 ex på bo 13.5 (EL), 1 ungkull Draven 16.5 (SA)
Vitkindad gås: 300 ex str mot O Grustaget Reftelevägen 5.5 (EL), 36 ex str mot O Draven 5.5 (SA), 110 ex str mot O Reftele 5.5 (UE), 150 ex str O Anderstorp 15.5 (LGH), 415 ex str O Unnaryd 15.5 (BS,WS), >1000 str Slätteryd 16.5 (AS)
_300 ex str mot O Unnaryd 19.5 (BS,WS), 1 ex Draven 19.5 (SA), 30 ex str Anderstorps stormosse 24.5 (BG), 1 ex Draven 31.5 (SA)

[Mandarinand]: 1 hane i ån mellan Majsjön o Assbrunnen 6.5 (SA)
Bläsand: 1 par Draven 2.5 (SA), 1 par + 1 hona 5.5 (SA), 3 ex 6.5 (SA), 1 par Reningsdammarna 9.5 (EL)
Snatterand: 1 par Draven 1.5 (SA), 2.5 (SA), 5.5 (SA), 2 par Reningsdammarna Gislaved 5.5 (BG), 4 par 7.5 (BG), 4 hanar + 2 honor 9.5 (EL), 5 par + 2 hanar 12.5 (BG), 3 par 13.5 (EL), 14.5 (BG), 2 hanar 20.5 (BG), 4 par 24.5 (BG),
_4 par Reningsdammarna 28.5 (BG), 6 par + 4 hanar 30.5 (EL), 4 par 31.5 (BG)
[
Stjärtand x Gräsand]: 1 hane Reningsdammarna 5.5 (BG)
Stjärtand: 1 par Draven 1.5 (SA), 3 hanar + 1 hona 5.5 (SA), 1 hane 6.5 (SA), 1 par 13.5 (SA), 18.5 (SA), 30.5 (SA)
Årta: 1 par Draven 3.5 (SA), 2 hanar + 1 hona 5.5 (SA), 1 hane 13.5 (SA), 16.5 (SA), 17.5 (SA), 28.5 (SA), 30.5 (SA), 1 par Reningsdammarna 31.5 (BG)
Skedand: 4 ex Draven 1.5 (SA), 6 hanar + 1 hona 2.5 (SA), 1 par + 4 hanar 5.5 (SA), 2 par 13.5 (SA), 1 par 14.5 (SA), 1 par + 1 hane 15.5 (SA), 16.5 (SA), 1 hane 17.5 (SA), 18.5 (SA), 1 par Reningsdammarna 20.5 (BG)
_1 hane Draven 23.5 (SA), 1 par + 2 hanar 24.5 (SA), 2 hanar 26.5 (SA), 3 hanar + 1 hona 30.5 (SA), 1 par + 1 hane 31.5 (SA)
Vaktel: 1 ex spel Ås ängar 15.5 (SA)
Smålom: 1 par Loftuddagölen 6.5 (EL,SA), 1 par Lussebogöl 22.5 (OEr)
Storlom: 1 ex på bo + 1 ex Assbrunnen 6.5 (EL)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna 6.5 (Oer), 12.5 (BG), 20.5 (BG), 24.5 (BG)
Gråhakedopping: 1 ex Reningsdammarna 12.5 (BG), 1 par med parningsspel och bomaterial i näbben 13.5 (EL), 2 ex 20.5 (ALK,AKo), 1 ex 28.5 (BG), 31.5 (BG)
Svarthakedopping: 4 par Reningsdammarna 5.5 (BG), 12 ex 7.5 (BG), 1 par bobyggande + 4 ex 9.5 (EL), 4 par 12.5 (BG), 3 par, varav 2 ex på bo 13.5 (EL), 2 par på bo + 3 par 14.5 (BG), 3 par på bo + 2 par 20.5 (BG)
_4 par på bo + 2 par Reningsdammarna 24.5 (BG), 3 par på bo + 3 par 28.5 (BG), 2 par på bo + 2 par 30.5 (EL), 3 par på bo 31.5 (BG)
Gråhäger: 1 par på bo Hökabäck 22.5 (OEr)
Brunglada: 1 ex Tånghultssjön Anderstorp 6.5 (Kenth Johansson)
Röd glada: 1 ex Draven 1.5 (SA), 1 ex Vassviken N.Bolmen 1.5 (SA), 1 ex Väcklinge 2.5 (SA), 1 ex Draftinge 4.5 (WS), 3 ex Draven 5.5 (SA), 2 ex Väcklinge 6.5 (SA), 8.5 (SA), 13.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna 14.5 (BG),
_1 ex Väcklinge 15.5 (SA), 1 ex Draven 17.5 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 19.5 (SA), 1 ex Ås kyrka 19.5 (SA), 1 ex Väcklinge 23.5 (SA), 1 ex Draven 26.5 (SA), 1 ex Väcklinge 30.5 (SA)
Havsörn: 2 ex Draven 4.5 (WS), 1 subad 5.5 (SA), 1 ad förbiflyg Väcklinge 8.5 (SA), 1 ex 2K Draven 20.5 (SA)
Fiskgjuse: 1 par vid bo Vissö 1.5 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 3.5 (VFK), 5 ex 5.5 (SA), 1 ex Väcklinge 13.5 (SA), 23.5 (SA), 25.5 (SA), 1 ex Draven 31.5 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex 2K Draven 5.5 (SA), 1 ex 2K Reningsdammarna 6.5 (OEr)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 3.5 (VFK), 6.5 (SA), 8.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna 12.5 (BG), 1 ex spel Draven 13.5 (SA), 5 ex spel 14.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna 14.5 (BG), 1 ex spel Draven 22.5 (SA), 25.5 (SA)
_1 ex Reningsdammarna 28.5 (BG), 1 ex spel Draven 31.5 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 2.5 (SA), 3.5 (VFK), 2 ex spel 6.5 (SA), 3 ex spel 7.5 (SA), 8.5 (SA), 2 ex spel 13.5 (SA), 14.5 (SA), 15.5 (SA), 18.5 (SA), 21.5 (SA), 25.5 (SA), 3 ex spel 31.5 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna 20.5 (ALK,AKo), 2 ad 31.5 (BG)
Sothöna: 1 ex Draven 5.5 (SA), 1 par 16.5 (SA), 17.5 (SA), 3 pulli Reningsdammarna 20.5 (BG), minst 30 par häckande 30.5 (EL), 1 ex Draven 31.5 (SA)
Trana: 1 par ruvande Vissö 1.5 (SA), 200 ex Draven 4.5 (WS), 250 ex 5.5 (SA), 14.5 (SA), 1 par + 1 pull 18.5 (SA)
Strandskata: 1 ex Henja by 13.5 (ALK,AKo), 1 ex Reningsdammarna 14.5 (BG), 1 ex Unnaryd 14.5 (WS), 1 ex Kommunförrådet Gislaved 14.5 (AW), 1 ex Unnaryd 20.5 (SA), 1 ex Hestra 24.5 (AS), 1 ex Unnaryd 29.5 (WS),
_1 par Gislaved 31.5 (AW)
Mindre strandpipare: 4 ex, spelflygande, Reningsdammarna 9.5 (EL), 3 ex 12.5 (BG), 4 ex 13.5 (EL), 2 ex 14.5 (BG), 3 ex 20.5 (BG), 24.5 (BG), 28.5 (BG), 30.5 (EL), 2 ex 31.5 (BG)
Ljungpipare: 52 ex Svanaholms ängar 1.5 (SA)
Spovsnäppa: 1 ex Reningsdammarna 20.5 (BG,EL)
Dvärgbeckasin: 1 ex spel Draven 6.5 (SA)
Småspov: 7 ex Draven 1.5 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 6.5 (SA), 1 ex 30.5 (SA)
Rödbena: 1 ex spel Draven 1.5 (SA), 1 par 2.5 (SA), 3 ex 5.5 (SA), 1 ex spel 6.5 (SA), 1 par 13.5 (SA), 14.5 (SA), 1 ex spel 15.5 (SA), 3 ex 16.5 (SA), 2 par 17.5 (SA), 1 ex spel 18.5 (SA), 3 ex 19.5 (SA), 1 ex spel 20.5 (SA), 23.5 (SA)
_1 par Draven 24.5 (SA), 1 ex spel 25.5 (SA), 2 par 26.5 (SA), 1 ex spel 28.5 (SA), 1 par varnande 30.5 (SA), 1 ex 31.5 (SA)
Grönbena: 15 ex Draven 5.5 (SA), >10 ex Reningsdammarna 9.5 (EL)
Skrattmås: minst 120 par häckande Reningsdammarna 30.5 (EL)
Svarttärna: 1 ex Draven 16.5 (SA), 17.5 (SA), 2 ex 31.5 (SA)
Skogsduva: 1 ex Järanäs bokskog 11.5 (WS), 14.5 (WS), 1 ex Väcklinge 15.5 (SA), 16.5 (SA), 1 ex rop Järanäs bokskog 20.5 (SA), 1 ex Väcklinge 22.5 (SA), 1 par Källstorp 26.5 (SA), 1 ex Väcklinge 27.5 (SA)
Kattuggla: 1 ex Väcklinge 6.5 (SA), 1 ex rop Hamra 8.5 (SA), 1 ex rop Unnaryd 16.5 (BS,WS), 3 pull Väcklinge 25.5 (SA), 1 ad Väcklinge 26.5 (SA), 1 ex rop 31.5 (SA)
Nattskärra: 1 ex Flahult Hestra 12.5 (AS), 1 ex spel Kinnaberg Draven 13.5 (SA), 1 ex spel Grustaget Reftelevägen 13.5 (Mhg), 1 ex spel Dravö Ås 22.5 (SA), 1 ex spel Speedwaybanan Gislaved 30.5 (EL,BG)
Göktyta: 1 ex Väcklinge 1.5 (SA), 1 ex Unnaryd 14.5 (WS), 1 ex rop Ryden Fegen 22.5 (Oer), 1 ex rop Bondaryd 27.5 (OEr)
Mindre hackspett: 1 ex trum Gäddås Bosebo 6.5 (EL,SA), 1 ex trum Sörgården Gislaved 8.5 (BG,HG), 11.5 (BG,EL)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna 12.5 (BG), 20.5 (BG), 1 par 28.5 (BG)
Gulärla: 1 ex Väcklinge 24.5 (SA), 1 ex Fridsnäs 26.5 (SA)
Engelsk sädesärla (ev hybrid): 1 hane Reningsdammarna 28.5 (BG)
Svart rödstjärt: 1 hane sj Woody Anderstorp 18.5 (AW)
Sävsångare: 1 ex sj Draven 5.5 (SA), 7.5 (SA), 14.5 (SA), 2 ex sj 25.5 (SA), 1 ex sj Källstorp 26.5 (SA)
Kärrsångare: 1 ex sj Hestra 26.5 (AS)
Gransångare: 2 ex sj Vassviken 1.5 (SA), 1 ex sj Reningsdammarna 6.5 (Oer), 1 ex sj Unnaryd 14.5 (WS), 1 ex sj Alenäs Femsjö 19.5 (BS,WS), 1 ex sj Yaberg Femsjö 19.5 (BS,WS), 1 ex sj Hjälmshult Unnaryd 19.5 (BS,WS)
_2 ex sj Vassviken N.Bolmen 19.5 (SA), 1 ex sj Möllekvarn 20.5 (SA), 1 ex sj Sävsås 20.5 (SA), 3 ex sj Barslida 22.5 (OEr)
Mindre flugsnappare: 2 ex sj Järanäs bokskog 14.5 (WS), 1 ex sj 20.5 (SA)
Nötkråka: 1 ex SV delen av sjön Hurven 22.5 (OEr)
Steglits: 1 ex Väcklinge 1.5 (SA), 2 ex Hyltebruk 5.5 (OG), 1 ex Väcklinge 16.5 (SA), 22.5 (SA), 26.5 (SA)
Stenknäck: 3 ex Hökabäck 22.5 (Oer), 1 ex Hedenstorp 27.5 (OEr)

April 2018

Knölsvan: 1 par på bo Draven 24.4 (SA), 26.4 (SA)
Mindre sångsvan: 8 ad Draven 1.4 (SA), 13 ex 6.4 (SA)
Sångsvan: 148 ex Draven 5.4 (SA), 158 ex 6.4 (SA), 1 par på bo 14.4 (SA), 2 par på bo 26.4 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Draven 2.4 (UE)
Bläsgås: 1 ex Draven 1.4 (SA), 25 ex 2.4 (UE), 2 ex 4.4 (SA), 6 ex 5.4 (SA), 5 ex 6.4 (SA), 60 ex str mot O Väcklinge 6.4 (SA)
Vitkindad gås: 9 ex Draven 2.4 (UE), en flock på >20 ex str mot NO Kållerstad 18.4 (Aan), ca 100 ex str mot O Draven 19.4 (SA), 130 ex str mot O 21.4 (SA)
Bläsand: 40 ex Draven 10.4 (SA), 72 ex 13.4 (SA), 76 ex 14.4 (SA), 15.4 (SA), 16.4 (SA), 40 ex 17.4 (SA), 41 ex 18.4 (SA), 43 ex 19.4 (SA), 22 ex 20.4 (SA)
Snatterand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 4.4 (BG,EL), 5.4 (EL), 2 par 6.4 (BG), 1 par Draven 6.4 (SA), 7.4 (SA), 1 par + 2 hanar 8.4 (SA), 1 par 9.4 (BS,WS), 2 par Reningsdammarna 11.4 (Mhg), 2 par + 1 hane 14.4 (SA)
_1 par + 2 hanar Draven 14.4 (SA), 1 par 15.4 (SA), 5 ex Reningsdammarna 15.4 (Mhg), 17.4 (Mhg), 1 par Draven 17.4 (SA), 1 hane 18.4 (SA), 1 par + 1 hane Reningsdammarna 18.4 (BG,HG), 1 par Draven 19.4 (SA),
_1 par + 1 hane Draven 21.4 (SA), 1 par 22.4 (SA,BLn), 1 par + 1 hane Reningsdammarna 22.4 (EL), 5 ex 23.4 (BS,WS), 1 par + 1 hane 25.4 (BG), 1 par 27.4 (BG), 2 par + 2 hanar 29.4 (EL), 1 hane Draven 30.4 (SA)
[Hybrid Stjärtand x Gräsand]: 1 hane Reningsdammarna 4.4 (BG,EL), 29.4 (EL)
Stjärtand: 2 par Draven 5.4 (SA), 1 par 7.4 (SA), 1 par Badviken 8.4 (SA), 7 ex Draven 9.4 (BS,WS), 1 par 12.4 (SA), 5 par 13.4 (SA), 3 par 14.4 (SA), 2 par 15.4 (SA), 3 par 16.4 (SA), 13 ex 18.4 (SA), 1 par 21.4 (SA), 1 hona 24.4 (SA),
_1 par Draven 26.4 (SA), 1 hane 29.4 (SA)
Årta: 1 par Draven 22.4 (SA,BLn), 29.4 (SA), 2 hanar + 1 hona 30.4 (SA)
Skedand: 1 hane Draven 5.4 (SA), 10.4 (SA), 1 par 13.4 (SA), 16.4 (SA), 3 par + 2 hanar 18.4 (SA), 1 par 19.4 (SA), 1 par + 2 hanar 20.4 (SA), 1 par + 1 hane 21.4 (SA), 4 ex 22.4 (SA,BLn), 1 par Liljenäsviken 22.4 (SA)
_3 hanar Draven 24.4 (SA), 1 hane 26.4 (SA), 1 par + 2 hanar 30.4 (SA)
Brunand: 2 hanar Draven 7.4 (SA), 13 hanar + 3 honor 15.4 (SA), 19 ex 16.4 (SA)
Vigg: 30 ex Reningsdammarna 12.4 (EL)
Sjöorre: 1 nattstr flock Kållerstad 6.4 (AAn), 1 flock str Liljenäsviken 15.4 (SA), 1 flock hörd Tiraholm 15.4 (SA), 15 ex Järanäs 15.4 (SA), 1 par Draven 15.4 (SA), flera nattstr flockar Väcklinge 17.4 (SA), 1 nattstr flock Väcklinge 18.4 (SA)
_2 nattstr flockar Smalås 19.4 (MHg)
Småskrake: 1 hane Tiraholm 15.4 (SA), 1 par Järanäs 16.4 (BS,WS)
Salskrake: 1 par Reningsdammarna 4.4 (BG,EL), 3 hanar Draven 4.4 (SA), 1 par + 1 hane Draven 5.4 (SA), 1 par + 1 hane 6.4 (SA), 2 hanar 7.4 (SA), 1 par + 1 hane 8.4 (SA), 1 hane 12.4 (SA), 2 honor 13.4 (SA)
Smådopping; 1 ex Reningsdammarna 23.4 (BS,WS), 1 ex Draven 25.4 (SA,BLn), 1 ex Reningsdammarna 27.4 (BG)
Gråhakedopping: 1 ex Reningsdammarna 11.4 (Mhg), 12.4 (EL), 14.4 (SA), 16.4 (EL), 1 ex Draven 17.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna 18.4 (BG,HG), 22.4 (EL), 25.4 (BG), 26.4 (ALK), 1 ex Majsjön 30.4 (BG,HG)
Svarthakedopping: 1 ex Reningsdammarna 11.4 (BG,MHg), 12.4 (EL), 2 ex 17.4 (Mhg), 3 par 22.4 (EL), 2 ex 23.4 (BS,WS), 3 par 25.4 (BG), 26.4 (ALK), 27.4 (BG), 5 par 29.4 (EL)
Svarthalsad dopping: 2 ex Draven 21.4 (SA)
Ägretthäher: 1 ex Draven 20.4 (SA), 21.4 (SA)
Röd glada: 2 ex Draven 1.4 (SA,UE), 1 ex str Reningsdammarna 4.4 (BG), 1 ex Ås ängar 4.4 (BS,WS), 1 ex Dravö 4.4 (BS,WS), 1 ex Väcklinge 5.4 (SA), 2 ex Draven 6.4 (UE), 1 ex Reningsdammarna 6.4 (BG), 2 ex Draftinge 7.4 (SA)
_2 ex Väcklinge 7.4 (SA), 1 ex Mellby 8.4 (EL,GL), 2 ex Svanaholms ängar 8.4 (SA), 1 ex Draven 8.4 (SA), 9.4 (BS,WS), 12.4 (SA), 1 ex Grustaget Reftelevägen 14.4 (ALK,AKo), 1 ex Anderstorps stormosse 14.4 (SA)
_1 ex Väcklinge 14.4 (SA), 1 ex på byte Dravö 15.4 (SA), 1 ex Henja by 16.4 (EL), 1 ex Unnaryd 18.4 (BS,WS), 1 ex Draven 18.4 (SA), 21.4 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 22.4 (SA), 1 ex Draven 26.4 (SA), 2 ex 29.4 (SA), 30.4 (SA)
Havsörn: 1 ad + 1 subad Draven 1.4 (SA), 1 ex yngre 4.4 (SA), 1 subad 5.4 (SA), 6.4 (UE), 2 ex yngre 7.4 (SA), 1 ex yngre Ås ängar 7.4 (SA), 1 ad Draven 13.4 (SA), 1 ex flyg m byte Möllekvarn 16.4 (BS,WS), 1 ad Draven 21.4 (SA),
_1 ad Draven 22.4 (SA), 1 ex 2K N.Bolmen 26.4 (WS)
Stäpphök: 1 hane Draven 10.4 (SA)
Kungsörn: 1 subad Väcklinge 7.4 (SA), 1 subad str Draven 29.4 (SA)
Tornfalk: 1 ex Väcklinge 4.4 (SA)
Stenfalk: 1 ex Reningsdammarna 17.4 (Mhg)
Lärkfalk: 1 ex Draven 29.4 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 9.4 (SA), 2 ex spel 14.4 (SA), 1 ex spel 17.4 (SA), 19.4 (SA), minst 5 ex spel 20.4 (SA)
Småfäckig sumphöna: 1 ex spel Draven 22.4 (SA), 29.4 (SA)
Sothöna: 40 ex Reningsdammarna 4.4 (BG), 5.4 (EL), 50 ex 12.4 (EL)
Trana: 170 ex Draven 20.4 (SA)
Strandskata: 1 ex Kommunförrådet Gislaved 5.4 (AW), 1 ex Draven 15.4 (SA), 16.4 (SA), 17.4 (SA), 1 par Kommunförrådet Gislaved 17.4 (AW), 1 ex Draven 18.4 (SA), 1 ex Liljenäsviken 22.4 (SA),
_1 par dagl Kommunförrådet Gislaved 23.4 (AW)
Mindre strandpipare: 2 ex Reningsdammarna 27.4 (BG), 29.4 (EL)
Ljungpipare: 50 ex Svanaholms ängar 22.4 (SA)
Brushane: 3 ex Svanaholms ängar 8.4 (EL,GL)
Dvärgbeckasin: 1 ex spel Draven 20.4 (SA)
Småspov: 1 ex Draven 29.4 (SA)
Rödbena: 2 ex Draven 5.4 (SA), 1 ex 7.4 (SA), 1 ex spel 10.4 (SA), 12.4 (SA), 13.4 (SA), 2 ex spel 14.4 (SA), 15.4 (SA), 1 ex spel 16.4 (SA), 2 ex 18.4 (SA), 19.4 (SA), 1 ex spel 20.4 (SA), 3 ex 21.4 (SA), 2 par 22.4 (SA,BLn),
_1 ex spel 26.4 (SA), 29.4 (SA), 30.4 (SA)
Dvärgmås: 1 ex 2K Draven 24.4 (SA)
Skrattmås: 70 ex Reningsdammarna 5.4 (EL)
Skogsduva: 1 ex spel Ödegärdets bokhult 14.4 (BS,WS), 1 ex spel Järanäs bokskog 15.4 (SA), 2 ex Tiraholm 26.4 (WS)
Turkduva: 2 ex Ölmestad 8.4 (SA)
Sparvuggla: 1 ex spel Smalås 14.4 (MHg)
Kattuggla: 1 ex Sävsås Unnaryd 2.4 (WS), 1 ex överfl Hamra 4.4 (SA), 1 ex Virhult Unnaryd 18.4 (WS), 2 ex Smalås 19.4 (Mhg), 1 ex rop Väcklinge 22.4 (SA), 26.4 (SA)
Jorduggla: 1 ex Villstad 1.4 (AS)
Göktyta: 1 ex rop Kållerstad 29.4 (AAn)
Mindre hackspett: 1 ex Väcklinge 7.4 (SA), 1 ex trum Kållerstad 8.4 (Aan), 1 ex rop Fridsnäs 8.4 (SA), 1 ex rop Järanäs 15.4 (SA), 1 ex trum Fridsnäs 15.4 (SA), 21.4 (SA), 1 ex Saraböke 21.4 (OG), 1 ex trum Tallberga 22.4 (SA)
Trädlärka: 3 ex spel Grustaget Reftelevägen 9.4 (EL), 1 ex 14.4 (ALK,AKo,SA), 1 ex sj Smålandia Gislaved 16.4 (ALK), 1 ex sj 19.4 (MHg)
Forsärla: 1 ex Väcklinge 4.4 (SA), 2 ex Reningsdammarna 4.4 (BG), 1 ex 5.4 (EL), 6.4 (BG), 2 ex Nissanfallet Gislaved 9.4 (EL), 1 ex Reningsdammarna 11.4 (Mhg), 14.4 (SA), 1 ex Brunnsbacka kvarn 14.4 (BS), 1 ex Möllekvarn 15.4 (SA)
_1 hona Reningsdammarna 16.4 (EL), 2 ex 25.4 (BG), 27.4 (BG), 1 ex Fridsnäs 30.4 (SA), 1 ex Ågårdsfors 30.4 (SA)
Sidensvans: 12 ex Dye 7.4 (UE)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Fegens sågverk Smålandsstenar 30.4 (SA)
Ringtrast: 1 hane Kållerstad 8.4 (AAn), 1 hane Hamra 13.4 (SA), 1 hane Färda 14.4 (BS,WS), 1 hona Väcklinge 29.4 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Svanaholms ängar 8.4 (SA), 3 ex sj Reningsdammarna 14.4 (SA)
Varfågel: 1 ex Skeppshult 2.4 (SA), 1 ex Väcklinge 7.4 (SA), 1 ex Anderstorps stormosse 14.4 (SA)
Råka: 1 ex Väcklinge 4.4 (SA), 1 ex Draven 7.4 (SA), 1 ex 2K 14.4 (SA), 1 ex Henja by 19.4 (ALK,AKo)
Steglits: 1 ex Väcklinge 5.4 (SA), 7.4 (SA), 1 ex Fridsnäs 13.4 (SA), 1 ex sj Väcklinge 18.4 (SA), 1 ex Fridsnäs 21.4 (SA)
Vinterhämpling: 1 ex str Badviken 8.4 (SA)

Mars 2018

Mindre sångsvan: 2 ex Draven 30.3 (SA), 8 ex + 6 str 31.3 (SA), 7 ex Hestraviken 31.3 (AS)
Sångsvan: 80 ex Draven 24.3 (SA), 87 ex 26.3 (SA), 320 ex 28.3 (SA), 324 ex 29.3 (SA), 272 ex 30.3 (SA), 120 ex Svanaholms ängar 31.3 (SA)
Sädgås: 140 ex Svanaholms ängar 25.3 (SA), 80 ex Draven 30.3 (SA), 123 ex Svanaholms ängar 31.3 (SA), 80 ex Draven 31.3 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Svanaholms ängar 31.3 (SA)
Bläsgås: 26 ex Svanaholms ängar 25.3 (SA), 33 ex Draven 30.3 (SA), >40 ex 31.3 (SA), 44 ex Svanaholms ängar 31.3 (SA),
Vitkindad gås: 1 ex Svanaholms ängar 25.3 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 25.3 (SA), 8 ex Draven 30.3 (SA), 1 ex 31.3 (SA), 2 ex Väcklinge 31.3 (SA)
Röd glada: 1 ex Svanaholms ängar 25.3 (SA), 1 ex Draven 28.3 (SA), 2 ex Väcklinge 29.3 (SA), 2 ex Draven 30.3 (SA), 1 ex Mellby 30.3 (SA), 1 ex Unnaryd 30.3 (WS), 4 ex Svanaholms ängar 31.3 (SA)
Havsörn: 1 subad överfl Bjärsved Hestra 10.3 (EL), 1 ad Draven 16.3 (SA), 1 ad + 2 yngre 17.3 (SA), 1 ad 20.3 (BG,HG,EL,GL), 1 ad + 1 yngre 22.3 (SA), 1 subad 24.3 (SA), 1 ad 26.3 (SA), 1 subad 29.3 (SA), 2 ex yngre 30.3 (SA), 31.3 (SA)
Kungsörn: 1 ex 2K Svanaholms ängar 20.3 (EL,GL,BG,HG), 1 subad Svanaholms ängar 31.3 (SA)
Sothöna: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 25.3 (EL)
Trana: 850 ex Draven 30.3 (SA), 340 ex Svanaholms ängar 31.3 (SA), 570 ex Draftinge 31.3 (SA)
Skogsduva: 9 ex Draftinge 19.3 (SA), 2 ex Ås ängar 31.3 (SA), 1 ex str Väcklinge 31.3 (SA)
Turkduva: 1 ex Reftele 20.3 (EL,GL,BG,HG), 22.3 (BS,WS), 1 ex rop Mellby 30.3 (SA)
Sparvuggla: 1 ex Smalås 16.3 (Mhg,EL), 2la ex 21.3 (Mhg,BG), 2 ex spel Färda Unnaryd 25.3 (BS,WS), 1 ex spel Acksjön 30.3 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Skalleved Kållerstad 1.3 (LB), 1 ex rop Väcklinge 22.3 (SA), 2 ex rop Hakarp Reftele 23.3 (SA), 1 ex rop Unnaryd 25.3 (BS,WS)
Pärluggla: 1 ex spel Grustaget Reftelevägen 23.3 (SA), 2 ex rop Västbo skyttecentrum 31.3 (MHg)
Forsärla: 1 ex Smalås 30.3 (MHg)
Strömstare: 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 17.3 (OH)
Varfågel: 1 ex Hestra 5.3 (AS), 1 ex som lever på pilfinkar 15.3 (AS), 1 ex Färgån 19.3 (BS,WS)
Råka: 1 ex Svanaholms ängar 25.3 (SA)
Steglits: 1 ex Gislaved 10.3 (EL), 2 ex 20.3 (BG), 1 ex Unnaryd 20.3 (BS,WS), 1 ex Gislaved 27.3 (BG)
Vinterhämpling: 1 hona Hasselgatan Gislaved 27.3 (EL)
Stenknäck: 7 ex Hyktebruk 15.3 (OG), 8 ex 23.3 (OG), 29.3 (OG)
Snösparv: 25 ex Draftinge 19.3 (SA), 6 ex Kinnaberg 20.3 (SA), 27 ex 24.3 (SA), 27 ex Väcklinge 26.3 (SA)

Februari 2018

Sädgås: 400 ex Svanaholms ängar 2.2 (SA), 250 ex 5.2 (Mhg), >100 ex 7.2 (BG,HG), 350 ex 9.2 (EL,BG), >200 ex 15.2 (BS,WS), 313 ex 22.2 (BS,WS)
Spetsbergsgås: ca 50 ex Svanaholms ängar 2.2 (SA), 5 ex 5.2 (Mhg), 10 ex 7.2 (BG,HG), 10 ex 9.2 (EL,BG)
Bläsgås: 25 ex Svanaholms ängar 2.2 (SA), 6 ex Draven 2.2 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 5.2 (Mhg), 2 ex 7.2 (BG,HG), 3 ex 9.2 (BG,HG)
Grågås: 20 ex Draven 1.2 (SA), >50 ex Draven 2.2 (SA), 210 ex Svanaholms ängar 2.2 (SA), 10 ex 5.2 (Mhg), 3 ex 22.2 (BS,WS)
Kricka: 1 hona Reningsdammarna 6.2 (BG)
Vigg: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.2 (MHg)
Gråhäger: 1 ex Reningsdammarna 5.2 (ALK,AKo)
Glada: 1 ex Hammargården 9.2 (BG,EL)
Havsörn: 1 ad Draven 1.2 (SA), 1 ad + 1 juv 6.2 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Svanaholms ängar 2.2 (SA), 7.2 (BG,HG), 1 ex Dravö 7.2 (BG,HG)
Tofsvipa: 32 ex Svanaholms ängar 2.2 (SA)
Ringduva: 30 ex Saraböke 21.2 (OG)
Turkduva: 1 ex Reftele 10.2 (SA), 1 ex rop 24.2 (UE), 2 ex 27.2 (MHg)
Sparvuggla: 1 ex Smalås 5.2 (Mhg), 1 ex spel Unnaryd 28.2 (WS)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 8.2 (SA), 1 ex rop Unnaryd 13.2 (BS,WS), 15.2 (BS,WS)
Strömstare: 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 8.2 (MH), 9.2 (EL,BG), 13.2 (MH)
Rödhake: 1 ex Unnaryd 4.2 (BS,WS), 5.2 (WS), 11.2 (WS), 13.2 (BS,WS)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 2.2 (SA), 1 ex Reningsdammarna 4.2 (Mhg), 5.2 (ALK,AKo), 6.2 (BG), 1 ex Väcklinge 11.2 (SA), 1 ex vid fågelbord Hestra 18.2 (AS)
Råka: 1 ex N.Bolmen 4.2 (LB), 1 ex Åbykrysset 22.2 (BS,WS)
Steglits: 5 ex Gislaved 23.2 (EL)
Snösiska: 1 ex Svanaholms ängar 9.2 (BG,EL)
Stenknäck: 13 ex Unnaryd 2.2 (BS), 15 ex 4.2 (BS,WS), 12 ex 5.2 (WS), 6 ex 11.2 (WS), 15.2 (BS,WS), 8 ex 18.2 (BS,WS)
Snösparv: 5 ex N.Bolmen 4.2 (LB)

Januari 2018

Sångsvan: 55 ex Draven 1.1 (SA), 143 ex Ås ängar 1.1 (SA), 51 ex Svanaholms ängar 5.1 (BS,WS)
Sädgås: 170 ex Ås ängar 1.1 (SA), 250 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 92 ex Draven 11.1 (SA), 430 ex N.Bolmen 13.1 (BS,WS), ca 500 ex Svanaholms ängar 15.1 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Svanaholms ängar 15.1 (SA)
Bläsgås: 1 ex Ås ängar 1.1 (SA), 5 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 1 ex Draven 27.1 (SA)
Grågås: 1 ex Draven 1.1 (SA), 60 ex Ås ängar 1.1 (SA), 110 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 60 ex 5.1 (BS,WS), 30 ex Draven 7.1 (SA), 43 ex 11.1 (SA), 45 ex N.Bolmen 13.1 (BS,WS), 13 ex Svanaholms ängar 15.1 (SA)
_80 ex Draven 27.1 (SA), 4 ex 30.1 (SA), >40 ex 31.1 (SA)
Kricka: 1 hona Reningsdammarna 30.1 (EL)
Gräsand: >200 ex Draven 1.1 (SA), >300 ex 7.1 (SA), 250 ex 14.1 (SA), >300 ex 27.1 (SA), 28.1 (SA)
Vigg: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 4.1 (EL)
Storskarv: 1 ex Tiraholm 1.1 (SA)
Glada: 1 ex Väcklinge 31.1 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 1.1 (SA), 1 juv 7.1 (SA), 1 ad + 1 juv 14.1 (SA), 1 ad 15.1 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 15.1 (SA), 1 ad Draven 21.1 (SA), 2 ad 29.1 (SA)
Blå kärrhök: 1 hane Draven 30.1 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Ås ängar 1.1 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 15.1 (SA), 21.1 (SA), 25.1 (EL,WS)
Trana: 3 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 5.1 (BS,WS)
Ljungpipare: 2 ex Svanaholms ängar 25.1 (BLn)
Morkulla: 1 ex Saraböke 17.1 (OG)
Skrattmås: 5 ex N.Bolmen 13.1 (BS,WS), 15.1 (SA)
Fiskmås: 4 ad Väcklinge 30.1 (SA), 10 ad 31.1 (SA)
Havstrut: 1 ad Draven 27.1 (SA), 29.1 (SA)
Ringduva: 1 ex Tiraholm 1.1 (SA), 2 ex Nissanfallet Gislaved 6.1 (EL), 1 ex spel Unnaryd 17.1 (WS), 3 ex Väcklinge 31.1 (SA)
Turkduva: 1 ex Reftele 30.1 (SA)
Sparvuggla: 1 ex Smalås 13.1 (MHg)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 1.1 (SA), 2 ex rop Saraböke 7.1 (OG), 1 ex rop Smalås 9.1 (Mhg), 1 ex rop Väcklinge 10.1 (SA), 1ex rop Draftinge 18.1 (SAL)
Strömstare: 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 9.1 (ALK,AKo), 19.1 (SA), 21.1 (MH)
Rödhake: 1 ex Hyltebruk 8.1 (OG), 1 ex Unnaryd 9.1 (BS,WS), 14.1 (BS,WS), 19.1 (BS,WS), 21.1 (BS,WS), 22.1 (WS), 29.1 (WS), 31.1 (WS)
Varfågel: 1 ex Ås ängar 1.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 13.1 (BS,WS), 1 ex Väcklinge 27.1 (SA), 1 ex Draven 30.1 (SA)
Stare: 2 ex Väcklinge 27.1 (SA)
Snösiska: 1 ex Unnaryd 31.1 (WS)
Stenknäck: 11 ex Unnaryd 21.1 (BS,WS), 8 ex 22.1 (WS)