Uppdaterad t o m 28 mars

Fåglar i Västbo 2019

Mars 2019

Mindre sångsvan
: 4 ad Draven 22.3 (SA), 4 ex Ås ängar 22.3 (AS,LS), 23,3 (AS,LS)
Sädgås
: 530 ex Svanaholms ängar 3.3 (AS,LS), 544 ex 10.3 (SA), 278 ex 17.3 (SA), 90 ex N.Bolmen 19.3 (BS,WS)
Spetsbergsgås
: 3 ex Svanaholms ängar 3.3 (AS,LS), 14 ex 10.3 (SA), 17 ex 13.3 (AS,LS), 7 ex 16.3 (SA)
Bläsgås: 57 ex Svanaholms ängar 3.3 (AS,LS), 2 ex Väcklinge 9.3 (SA), 147 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 18 ex Draven 12.3 (SA), 22 ex 13.3 (AS,LS), 122 ex Svanaholms ängar 13.3 (AS,LS), 155 ex 17.3 (SA), <10 ex 19.3 (BS,WS)
_5 ex Badviken 22.3 (SA), 6 ex N.Bolmen 22.3 (AS,LS), 5 ex Draven 23.3 (SA)
Grågås: 115 ex Väcklinge 9.3 (SA), >200 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), >100 ex Draven 10.3 (SA)
Snatterand
: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 1.3 (AS,LS), 1 par 10.3 (BG), 2 par 13.3 (AS,LS), 18.3 (BG), 4 par 21.3 (EL), 5 par 22.3 (BG), 2 par 25.3 (BG), 26.3 (EL), 4 par 28.3 (EL)
[
StjärtandxGräsand]: 1 hane Reningsdammarna 21.3 (EL), 22.3 (BG)
Stjärtand: 1 par Draven 12.3 (SA), 16.3 (SA), 17.3 (SA), 2 hanar + 1 hona 19.3 (EL), 2 par 20.3 (AS,LS), 4 par 23.3 (SA), 1 par 24.3 (SA), 25.3 (SA), 27.3 (SA), 2 par 28.3 (SA)
Brunand: 1 hane Draven 19.3 (SA,EL), 20.3 (AS,LS)
Vigg: 22 ex Reningsdammarna 20.3 (AS,LS), 27 ex 21.3 (EL), 30 ex 25.3 (BG), 39 ex 26.3 (EL)
Salskrake: 1 hona Draven 27.3 (BLn)
Röd glada: 1 ex Svanaholms ängar 3.3 (AS,LS), 1 ex Reningsdammarna 10.3 (BG), 1 ex Draven 10.3 (SA), 2 ex Mellby 12.3 (SA), 2 ex Alebo Unnaryd 14.3 (BS), 1 ex Mellby 15.3 (SA), 1 ex Väcklinge 16.3 (SA), 1 ex Draven 17.3 (SA)
_3 ex Nissaryd 17.3 (AS,LS), 1 ex Unnaryd 17.3 (AS,LS), 1 ex N.Bolmen 19.3 (BS,WS), 2 ex Nennesmo 19.3 (GL,EL), 3 ex Svanaholm 20.3 (AS,LS), 3 ex Badviken 20.3 (AS,LS), 1 ex Väcklinge 21.3 (SA), 22.3 (SA), 1 ex Ås skola 22.3 (SA)
_1 ex Svanaholms ängar 22.3 (SA), 1 ex str Badviken 22.3 (SA), 2 ex Draven 23.3 (SA), 1 ex Badviken 23.3 (AS,LS), 24.3 (SA), 1 ex Ås ängar 24.3 (SA), 1 ex Väcklinge 24.3 (SA), 2 ex Draven 25.3 (SA), 1 ex Unnaryd 28.3 (WS)
_1 ex Mellby 28.3 (SA), 1 ex Anderstorps stormosse 28.3 (AS,LS), 1 ex Väcklinge 28.3 (AS,LS), 1 ex Badviken 28.3 (AS,LS), 1 ex Svanaholms ängar 28.3 (AS,LS), 3 ex Ås 28.3 (AS,LS)
Havsörn: 1 ex 2K Öjhult Hestra 2.3 (AS,LS), 1 ad Draven 15.3 (SA), 1 subad Svanaholms ängar 17.3 (SA), 1 juv Draven 17.3 (SA), 1 subad 19.3 (SA), 20.3 (AS,LS), 1 ad Storåns mynning 20.3 (AS,LS), 2 ad Draven 21.3 (SA)
_1 ex Reningsdammarna 22.3 (BG), 2 subad Badviken 22.3 (SA), 1 ex 2K Draven 22.3 (AS,LS), 1 ad N.Bolmen 23.3 (AS,LS), 1 subad 24.3 (SA), 2 subad Badviken 24.3 (SA), 1 ad Draven 27.3 (SA),
_1 subad str mot N Reningsdammarna 28.3 (EL), 2 ad Draven 28.3 (SA), 1 ex 2K Anderstorps stormosse 28.3 (AS,LS), 3 ex Väcklinge 28.3 (AS,LS), 4 ex Badviken 28.3 (AS,LS)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 28.3 (SA)
Vattenrall: 1 ex Vassviken N.Bolmen 28.3 (AS,LS)
Sothöna: 5 ex Reningsdammarna 1.3 (AS,LS), 7 ex 3.3 (EL), 10 ex 6.3 (BG), 10.3 (BG), 14 ex 13.3 (AS,LS), 16 ex 18.3 (BG), 24 ex 20.3 (AS,LS), 33 ex 21.3 (EL), 50 ex 25.3 (BG), 38 ex 26.3 (EL)
Trana: ca 130 ex str mot N Anderstorp 20.3 (OH,MH), 80 ex str Gislaved 22.3 (BG), 99 ex str Svanaholms ängar 22.3 (SA), 120 ex str mot N Unnaryd 22.3 (BS,WS), 54 ex + 64 str Svanaholms ängar 25.3 (AS,LS), 52 ex str Draven 25.3 (SA
_60 ex + 95 ex str Smålandsstenar 25.3 (PEE)
Strandskata: 1 ex Draven 23.3 (SA,AS,LS), 1 ex Kommunförrådet Gislaved 28.3 (AW)
Större strandpipare: 1 ex Svanaholms ängar 22.3 (SA,AS,LS)
Ljungpipare: 41 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 13.3 (AS,LS), 28 ex 25.3 (AS,LS)
Skogsduva: 2 ex Järanäs 17.3 (AS,LS)
Turkduva: 2 ex Ölmestad 20.3 (Mhg)
Berguv: 1 ex rop Lövåsa berg 26.3 (VFK)
Sparvuggla: 1 ex spel Hagsjön Anderstorp 25.3 (LGH), 1 ex spel Västbo skyttecentrum 28.3 (EL)
Kattuggla: 1 ex rop Hestra 10.3 (AS,LS), 1 ex rop Unnaryd 13.3 (BS,WS), 2 ex rop Flahult 15.3 (AS,LS), 1 ex rop Dämmebo 15.3 (AS,LS), 1 ex rop Draftinge 24.3 (SAL), 2 ex rop Stora Hestra 25.3 (AS,LS), 1 ex rop Flahult 25.3 (AS,LS)
_1 ex rop Öreryd 25.3 (AS,LS), 1 ex rop N.Våthult 27.3 (EL,BG)
Pärluggla: 1 ex rop Knallåsen 25.3 (AS,LS)
Mindre hackspett: 1 ex rop Ettö 15.3 (AS,LS), 1 ex rop N.Gussjön 20.3 (AS,LS), 1 ex trum Sörgårdsvägen Gislaved 22.3 (BG), 1 par + 1 ex Ettö 27.3 (AS,LS)
Trädlärka: 1 ex sj Grustaget Reftelevägen 16.3 (EL), 1 ex Vida Hestra 17.3 (AS,LS), 1 ex str N.Gussjön 22.3 (AS,LS)
Forsärla: 1 ex Ettö 15.3 (AS,LS), 1 ex Väcklinge 19.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna 20.3 (AS,LS), 1 par Nissanfallet Gislaved 22.3 (EL), 1 ex Reningsdammarna 25.3 (BG), 3 ex Hestra 28.3 (AS,LS)
Järnsparv: 1 ex på fågelmatningen Gulleryd 15.3 (AKA)
Gransångare: 1 ex sj N.Bolmen 23.3 (AS,LS), 1 ex sj Badviken 23.3 (AS,LS)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 1 ex Draven 10.3 (SA), 20.3 (AS,LS), 1 ex N.Bolmen 23.3 (AS,LS), 1 ex Draven 28.3 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 28.3 (AS,LS)
Råka: 1 ex 2K Svanaholms ängar 17.3 (SA), 19.3 (EL), 2 ad Ås skola 22.3 (SA), 1 ad Väcklinge 23.3 (SA), 28.3 (AS,LS)
Steglits: 2 ex Hestra 13.3 (AS,LS), 1 ex Unnaryd 19.3 (BS,WS), 1 ex Badviken 20.3 (AS,LS), 3 ex N.Bolmen 23.3 (AS,LS)
Stenknäck: 1 hona Unnaryd 19.3 (BS,WS), 1 ex Badviken 23.3 (AS,LS)
Snösparv: 3 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 3 ex Slätteryd Gislaved 20.3 (AS), 1 ex Svanaholms ängar 22.3 (SA)

Februari 2019

Knölsvan: 15 ex Draven 20.2 (EL), 16 ex 21.2 (SA), 22.2 (SA)
Mindre sångsvan: 2 ex Draven 20.2 (EL)
Sångsvan: 53 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS)
Sädgås: 520 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 145 ex str Öjhult Hestra 16.2 (AS,LS), 250 ex Svanaholms ängar 17.2 (SA), 450 ex 18.2 (BS,WS), >1100 ex 23.2 (AS,LS), 120 ex Draven 23.2 (AS,LS)
Spetsbergsgås: 6 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 2 ex 18.2 (BS,WS), 2 ex 20.2 (AS,LS), 6 ex 23.2 (AS,LS), 1 ex Draven 23.2 (AS,LS)
Bläsgås: 17 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 30 ex 17.2 (SA), 4 ex Draven 17.2 (SA), 15 ex N.Bolmen 18.2 (BG), 12 ex Draven 18.2 (BG), 42 ex 20.2 (AS,LS), 25 ex Draven 20.2 (SA), 14 ex 22.2 (SA), 39 ex 23.2 (AS,LS)
_36 ex N.Bolmen 23.2 (AS,LS), 12 ex 24.2 (AS,LS)

Grågås: 17 ex + >30 ex str Draven 9.2 (SA), 1 ex Hestraviken 9.2 (AS), 2 ex str Saraböke 10.2 (OG), 6 ex Draven 13.2 (SA), 20 ex 15.2 (SA), >100 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 10 ex str Vä 16.2 (SA,BG)
_340 ex Svanaholms ängar 17.2 (SA), >100 ex Draven 17.2 (SA), 5 ex Reningsdammarna 18.2 (BG),>100 ex Draven 22.2 (SA)
Kanadagås: >500 ex Draven 17.2 (SA), 450 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS), >500 ex Draven 20.2 (SA), 22.2 (SA)
Vitkindad gås: 3 ex Svanaholms ängar 17.2 (SA), 2 ex Draven 17.2 (SA), 3 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS), 3 ex 20.2 (AS,LS), 4 ex 23.2 (AS,LS)
Gravand: 1 ex N.Gussjön 18.2 (AS)
Bläsand: 1 hane Draven 20.2 (SA), 3 ex 24.2 (AS,LS)
Snatterand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 28.2 (BG,AS)
Kricka: 6 ex Draven 17.2 (SA), 8 ex 18.2 (BG), 1 hane 20.2 (SA), 5 ex 22.2 (SA), 45 ex 24.2 (AS,LS), 1 hona Reningsdammarna 28.2 (BG,AS)
Gräsand: 300 ex Draven 17.2 (SA)
Stjärtand: 2 hanar Draven 17.2 (SA), 18.2 (BG), 20.2 (EL)
Brunand: 4 hanar Draven 17.2 (SA), 1 hane Färgån 17.2 (rapp till SA),1 hane Draven 22.2 (SA), 24.2 (AS,LS)
Vigg: 1 hane Draven 17.2 (SA,BG), 1 hane Reningsdammarna 22.2 (BG), 2 hanar 24.2 (EL), 1 hane Draven 24.2 (AS,LS), 3 hanar Reningsdammarna 28.2 (BG,AS)
Salskrake: 1 hane Draven 20.2 (EL,AS,LS), 1 hona 24.2 (AS,LS)
Storskarv: 1 ex överfl Nissan Smålandsstenar 16.2 (SA)
Röd glada: 1 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 3 ex Ås ängar 17.2 (SA), 2 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS,BG), 1 ex 20.2 (AS,LS), 4 ex 23.2 (AS,LS), 2 ex 24.2 (AS,LS), 1 ex 27.2 (AS,LS), 1 ex Draftinge 27.2 (AS,LS)
Havsörn: 2 ad + 1 subad Draven 11.2 (SA), 2 ad + 2 subad 13.2 (SA), 1 ad 14.2 (SA), 15.2 (SA), 2 ad Svanaholms ängar 15.2 (SA), 1 ex 2K Draven 16.2 (SA), 1 ex 4K Öjhult 16.2 (AS,LS), 2 ad Badviken 17.2 (SA), 1 ad Draven 17.2 (SA)
_1 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS), 1 ex Draven 18.2 (BG), 1 ex 2K 22.2 (SA), 3 subad N.Bolmen 23.2 (AS,LS), 2 subad 24.2 (AS,LS), 1 ad + 1 subad Draven 24.2 (AS,LS), 1 ad 27.2 (AS,LS)

Fjällvråk: 1 ex överfl Mossarp 3.2 (AS,LS), 1 ex str mot N Reningsdammarna 24.2 (EL)
Kungsörn: 1 ex 2K Öjhult Hestra 16.2 (AS,LS)
Stenfalk: 1 hane N.Bolmen 24.2 (AS,LS)
Sothöna: 1 ex Dalen Gislaved 1.2 (EL,BG), 2 ex Reningsdammarna 27.2 (ALK,AKo), 3 ex 28.2 (BG,AS)
Trana: 1 ex str Vä 16.2 (SA,BG), 2 ex Draven 24.2 (AS,LS)
Ljungpipare: 12 ex N.Bolmen 24.2 (AS,LS)
Havstrut: 2 ex Draven 27.2 (AS,LS)
Ringduva: 2 ex Unnaryd 1.2 (BS,WS), 1 ex Väcklinge 3.2 (SA), 4 ex Villstad 10.2 (AS,LS), 1 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 3 ex Ås ängar 15.2 (AS,LS), 3 ex str Vä 16.2 (SA,BG), 2 ex Väcklinge 18.2 (SA), 2 ex Smalås 26.2 (MHg)
Turkduva: 2 ex Ängsgatan Anderstorp vid flera tillfällen under februari (rapp till SA)
Berguv: 2 ex Lövåsa berg 20.2 (MHg)
Kattuggla: 1 ex rop Unnaryd 7.2 (BS), 1 ex rop Hyltebruk 10.2 (OG), 1 ex rop Väcklinge 11.2 (SA), 15.2 (SA), 1 ex Valdshult 15.2 (AS,LS), 2 ex Lindvägen Smålandsstenar 17.2 (PEE),
_1 ex som fastnat i skorsten räddad av sotare efter 3 dygn Arvidabo Unnaryd 15.2 (WS)
Kungsfiskare: 1 ex Härydsån 17.2 (PH)
Sidensvans: 70 ex Gislaved 20.2 (EL)
Sånglärka: 1 ex str Väcklinge 18.2 (SA), 1 ex Draven 20.2 (SA)
Strömstare: 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 4.2 (MH), 1 ex Reningsdammarna 9.2 (BG), 11.2 (EL), 15.2 (BG)
Rödhake: 1 ex Unnaryd 1.2 (BS,WS)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 1 ex Vä 16.2 (SA,BG), 1 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS), 20.2 (AS,LS)
Stare: 1 ex Anderstorp 9.2 (AS), 1 ex Väcklnge 14.2 (SA), 39 ex Svanaholms ängar 15.2 (AS,LS), 50 ex Svanaholms ängar 17.2 (BG), 3 ex Väcklinge 22.2 (SA)
Stenknäck: 1 ex Gislaved 11.2 (EL)
Snösparv: 1 ex Draven 24.2 (AS,LS)

Januari 2019

Knölsvan: 21 ex str Hestra 25.1 (AS)
Sädgås: >300 ex Svanaholms ängar 5.1 (BG,HG), 175 ex 11.1 (AS), ca 390 ex, varav 2 rossicus, 13.1 (SA), ca 300 ex 14.1 (BG,HG), 330 ex 15.1 (BS,WS)
Spetsbergsgås: 1 ex N.Bolmen 11.1 (AS), 5 ex Svanaholms ängar 13.1 (SA), 2 ex 14.1 (BG,HG), 3 ex 15.1 (BS,WS)
Bläsgås: 3 ex N.Bolmen 11.1 (AS), 2 ex Svanaholms ängar 13.1 (SA), 3 ex 14.1 (BG,HG), 2 ex 15.1 (BS,WS)
Grågås: 1 ex Draven 12.1 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 13.1 (SA), 14.1 (BG,HG), 15.1 (BS,WS)
Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 3.1 (EL), 9.1 (BG), 17.1 (EL,AKo), 24.1 (BG)
Gräsand: 210 ex Draven 1.1 (SA)
Gråhäger: 1 ex Önnekvarn 1.1 (SA), 1 ex Badviken N.Bolmen 1.1 (SA), 5.1 (BG,HG), 1 ex Svanaholms ängar 5.1 (BG,HG), 1 ex Storåns mynning 13.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 15.1 (BS,WS), 1 ex Skinnebo 23.1 (BS,WS)
Havsörn: 2 ex Storåns mynning 1.1 (SA), 1 ex 2K str S Ingalsbo 2.1 (AS), 1 ex str S Reningsdammarna 2.1 (BG), 1 ad Draven 2.1 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 5.1 (BG,HG), 1 subad Draven 14.1 (SA)
Blå kärrhök: 1 hane Draven 5.1 (SA), 20.1 (SA), 1 ex 2K Anderstorps stormosse 26.1 (AS)
Fjällvråk: 1 ex Draven 1.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 11.1 (AS), 1 ex överfl Isberga 25.1 (AS)
Kungsörn: 1 subad Hestra 10.1 (AS)
Morkulla: 1 ex Liljenäsviken 13.1 (SA)
Fiskmås: 1 ad Storåns mynning 1.1 (SA)
Ringduva: 6 ex Draftinge 11.1 (AS)
Sparvuggla: 1 ex Lunnamossen Unnaryd 6.1 (BS,WS)
Pärluggla: 1 ex rop Väcklinge 15.1 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Önnekvarn 1.1 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Älmåsen S.Valdshult 4.1 (SA,AS)
Vattenpiplärka: 1 ex Draven 12.1 (SA) 1:a obsen i Västbo
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna 1.1 (BG), 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 4.1 (MH), 5.1 (MH), 1 ex Reningsdammarna 17.1 (EL), 1 ex Nissan Hyltebruk 19.1 (SA), 1 ex Töråsbäcken 19.1 (MH,OH),1 ex Fallet Nissafors 20.1 (Mhg)
_1 ex Strandfors 23.1 (AAn), 1 ex Reningsdammarna 24.1 (BG), 1 ex Hensjö damm 24.1 (Aan), 2 ex Nissaforsbruk 26.1 (AS)
Rödhake: 1 ex Hasselgatan Gislaved 5.1 (EL), 1 ex Bergsgatan Anderstorp 5.1 (MH), 1 ex S.Vägen Unnaryd 6.1 (BS,WS), 1 ex nästan dagligen Hasselgatan Gislaved 13.1 (EL), 1 ex dagligen Bergsgatan Anderstorp 15.1 (MH)
_1 ex Hasselgatan Gislaved dagligen senaste veckan 28.1 (EL), 1 ex Unnaryd 27.1 (BS,WS)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 1 ex Öjhult Hestra 1.1 (AS), 1 ex Reningsdammarna 2.1 (BG), 9.1 (BG), 2 ex N.Bolmen 15.1 (BS,WS), 1 ex Smalås 20.1 (MHg)
Stare: 7 ex Draftinge 5.1 (SA), 2 ex Väcklinge 12.1 (SA), 13.1 (SA), 5 ex Svanaholms ängar 13.1 (SA), 1 ex 14.1 (BG,HG), 1 ex Väcklinge 14.1 (SA), 5 ex 15.1 (SA), 5 ex N.Bolmen 15.1 (BS,WS)
Steglits: 3 ex Gislaved 30.1 (EL)
Vinterhämpling: 9 ex N.Bolmen 23.1 (BS,WS)
Stenknäck: 1 ex Hasselgatan Gislaved 6.1 (EL), 27.1 (EL)