Uppdaterad t o m 30 juni

Fåglar i Västbo 2019

Juni 2019

Knölsvan
: 1 par + 2 pull Draven 8.6 (SA), 1 par + 1 juv 23.6 (SA), 24.6 (SA), 29.6 (SA), 30.6 (SA)
Sångsvan
: 1 par på bo Reningsdammarna 1.6 (BG)
Grågås: 1 par m 4 pulli Reningsdammarna 1.6 (BG), 8.6 (BG), >3000 ex Draven 21.6 (SA), 2 par m ungar Rangen Unnaryd 23.6 (BS,WS)
Bläsand: 2 hanar Draven 4.6 (SA), 1 hane 8.6 (SA), 5 hanar Reningsdammarna 8.6 (BG), 1 hane Draven 10.6 (SA)
Snatterand: 2 par + 5 hanar + 1 hona Reningsdammarna 1.6 (BG), 5 ex 2.6 (SA), 5 hanar 4.6 (EL,RL), 2 par + 3 hanar 8.6 (BG), 3 ex Draven 9.6 (SA), 2 par 15.6 (SA,EL,BG), 10 ex 17.6 (SA), 1 par 21.6 (SA), 4 ex 23.6 (SA), 5 ex 26.6 (SA)
_7 ex Draven 27.6 (SA), 3 ex 28.6 (SA), 2 ex 30.6 (SA)
Årta: 1 ex spel Draven 3.6 (SA), 1 hane 4.6 (SA), 1 ex spel 8.6 (SA), 9.6 (SA), 14.6 (SA), 1 par 15.6 (SA,EL,BG), 16.6 (SA), 1 hona + 6 pulli 29.6 (SA)
Skedand: 2 hanar Draven 5.6 (SA), 8.6 (SA), 1 hane 9.6 (SA), 14.6 (SA), 15.6 (SA), 13 ex 21.6 (SA), 1 hona + 1 pulli 23.6 (SA), 2 honor 24.6 (SA), 1 hona m minst 3 ungar 26.6 (SA), 1 hona 27.6 (SA), 28.6 (SA), 30.6 (SA)
Brunand: 1 hane Draven 2.6 (SA), 14.6 (SA), 20.6 (SA)
Småskrake: 1 par Draven 1.6 (SA)
Vaktel: 1 ex spel Draven 20.6 (TW), 1 ex spel Fållinge flygfält 23.6 (SA)
Smådopping: 1 par på bo Reningsdammarna 2.6 (SA), 8.6 (BG)
Skäggdopping: 1 par m minst 1 unge Draven 26.6 (SA)
Svarthakedopping
: 4 par på bo Reningsdammarna 1.6 (BG), 3 par på bo 2.6 (SA), 4 ex på bo + 3 ex 4.6 (EL,RL), 4 par på bo 8.6 (BG)
Ägretthäger: 1 ex Draven 14.6 (SA)
Röd glada: 1 ex Svanaholms ängar 1.6 (SA), 1 ex Enetvägen 3.6 (BS,WS), 1 ex Draven 9.6 (SA), 10.6 (SA), 1 ex Pålsbo 13.6 (AW), 1 ex Draven 16.6 (SA), 1 ex N.Bolmen 17.6 (WS), 1 ex Draven 22.6 (SA), 23.6 (SA),
_1 ex Tiraholm 23.6 (BS,WS), 1 ex Färgån 24.6 (WS), 1 ex Mellby 26.6 (SA)
Havsörn: 1 subad Draven 9.6 (SA), 14.6 (SA), 2 ad 15.6 (SA,EL,BG), 1 subad 16.6 (SA), 1 ad 19.6 (SA), 2 ad 21.6 (SA), 1 ad 22.6 (SA), 1 ad + 2 subad 23.6 (SA), 2 ad 25.6 (SA), 1 ad 29.6 (SA)
Brun kärrhök: 1 hona Draven 1.6 (SA), 1 par 4.6 (SA), 1 hona 8.6 (SA), 9.6 (SA), 1 hona Reftele reningsverk 12.6 (SA), 1 hane Färgån 15.6 (SA), 1 hona Draven 21.6 (SA), 23.6 (SA)
Lärkfalk: 1 ex rop Draven 9.6 (SA), 1 ex 19.6 (SA), 2 ex 23.6 (SA), 1 ex Väcklinge 30.6 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 2.6 (SA), 3.6 (SA), 1 ex spel Reningsdammarna 4.6 (RL,EL), 1 ex spel Vassviken 5.6 (SA), 1 ex spel Draven 9.6 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 2.6 (SA), 3.6 (SA), 4.6 (SA), 9.6 (SA), 10.6 (SA), 14.6 (SA), 16.6 (VFK), 19.6 (SA), 27.6 (SA), 28.6 (SA)
Kornknarr: 1 ex spel Åtterås ängar 14.6 (SA), 15.6 (RL)
Rörhöna
: 1 ad Reningsdammarna 1.6 (BG), 2.6 (SA), 1 ex hörd Järanäs 17.6 (WS)
Sothöna: 1 par Draven 8.6 (SA), 1 ex 21.6 (SA), 23.6 (SA)
Trana: 68 ex Åby 3.6 (BS,WS), 2 par m 1+2 ungar Draven 24.6 (SA)
Strandskata: 2 ex överfl Reningsdammarna 4.6 (EL,RL), 1 ex överfl Unnaryd 4.6 (BS), 1 ex Specialplast Gislaved 10.6 (AW), 1 ad + 2 pulli Gislaved 18.6 (AW)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna 1.6 (BG), 2.6 (SA), 1 par parning Smålandia 3.6 (BG), 6 ex Reningsdammarna 4.6 (EL,RL), 1 ex 8.6 (BG)
Småspov: 1 ex Draven 23.6 (SA)
Storspov: 1 ex m 1 unge Draven 9.6 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 9.6 (SA), 10.6 (SA), 2 ex 11.6 (SA), 1 ex 12.6 (SA), 14.6 (SA), 15.6 (SA), 16.6 (SA), 3 ex 17.6 (SA), 1 ex 21.6 (SA), 22.6 (SA), 1 ex + 1 ex str mot SV 24.6 (SA)
Rödbena: 1 ex spel Draven 1.6 (SA), 4.6 (SA), 5.6 (SA), 8.6 (SA), 9.6 (SA), 10.6 (SA), 11.6 (SA), 12.6 (SA), 2 ex 14.6 (SA), 3 ex 15.6 (SA), 1 ex 16.6 (SA), 17.6 (SA), 19.6 (SA), 20.6 (SA), 2 ex 21.6 (SA), 1 ex 22.6 (SA), 6 ex 23.6 (SA)
_1 ex Draven 26.6 (SA), 27.6 (SA), 28.6 (SA), 29.6 (SA), 30.6 (SA)
Skrattmås: >500 par Draven 21.6 (SA)
Skogsduva: 2 ex rop Mårås 15.6 (SA)
Turkduva: 1 ex Väcklinge 8.6 (SA), 1 ex Ölmestad 10.6 (SA)
Kattuggla: 2 ungkullar Hamra 3.6 (SA), 1 ex rop Väcklinge 5.6 (SA), 1 ex i skorsten Strömhult Långaryd 9.6 (WS), 2 ex rop Samserydssjön 14.6 (SA), 1 ex rop Väcklinge 16.6 (VFK)
Lappuggla: 1 ex Småöja Unnaryd 15.6 (WS,SA,BLn), 17.6 (WS), 18.6 (AW), 19.6 (UE), 20.6 (UE), 21.6 (BS,WS)
Hornuggla: 1 ungkull Åtterås ängar 14.6 (SA), 1 ungkull Mellbysvackan 15.6 (SA,EL,BG), 1 ungkull Draftinge 20.6 (TW)
Nattskärra: 1 ex spel Knorte mosse 5.6 (SA), 1 ex spel Väcklinge 8.6 (SA), 1 ex spel Kållerstad 9.6 (Aan), 1 ex spel Nybyvägen Långaryd 15.6 (RL), 1 ex spel Slättösand 16.6 (VFK), 1 ex spel Väcklinge 16.6 (VFK),
_2 ex spel Kållerstad by 25.6 (AAn)
Göktyta: 1 ex rop Hedenstorp 2.6 (SA)
Trädlärka: 1 ex sj Smålandia 2.6 (SA), 1 ex sj Fållinge flygplats 30.6 (SA)
Gulärla: 1 ex Jonsbo ängar 21.6 (SA), 22.6 (SA), 1 ex Fridsnäs 23.6 (SA)
Forsärla: 1 hane Reningsdammarna 1.6 (BG), 2 ex Färgaryd 15.6 (SA), 1 par Nissanfallet Gislaved 18.6 (AW), 1 ex sj Strandfors Reftele 21.6 (SA), 1 ex Fridsnäs 23.6 (SA)
Näktergal: 1 ex sj Väcklinge 2.6 (SA), 3.6 (SA), 4.6 (SA), 5.6 (SA), 7.6 (SA), 8.6 (BG,HG,SA), 10.6 (SA)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Fegens sågverk Smålandsstenar 14.6 (SA), 1 ex sj Västbo Transport Smålandsstenar 23.6 (SA)
Sävsångare: 2 ex sj Draven 3.6 (SA), 9.6 (SA), 1 ex spel 16.6 (VFK)
Kärrsångare: 1 ex sj Svanaholms ängar 3.6 (BS,WS), 1 ex sj Väcklinge 8.6 (SA), 3 ex sj 9.6 (SA), 2 ex sj 10.6 (SA), 1 ex sj 11.6 (SA), 12.6 (SA), 2 ex sj 14.6 (SA), 1 ex sj Åtterås ängar 14.6 (SA), 1 ex sj Mellbysvackan 14.6 (SA), 15.6 (SA)
_1 ex sj Åtterås ängar 15.6 (RL), 2 ex sj Väcklinge 15.6 (SA,EL,BG), 17.6 (SA), 1 ex sj Hunnahall 17.6 (SA), 1 ex sj Väcklinge 19.6 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Svanaholms ängar 3.6 (BS,WS), 1 ex sj Liljenäs 3.6 (BS,WS), 1 ex sj Smålandia 3.6 (AW), 1 ex sj Fåglanäs Jälluntofta 9.6 (WS),2 ex sj N.Bolmen 17.6 (WS), 1 ex Lövdala Unnaryd 23.6 (BS,WS)
_1 ex sj Ölmesberg Jälluntofta 29.6 (SA)
Brandkronad kungsfågel: 1 ex Hedenstorp 2.6 (SA,AS,LS,EL,BG), 3.6 (BG,HG), 4.6 (EL,RL)
Törnskata: 2 hanar Ingelsbo 2.6 (SA,AS,LS,EL,BG), 1 hona Förhult Unnaryd 9.6 (WS), 1 hane Askebovägen Våthult 22.6 (Mhg), 1 par m föda i näbben Hilme mosse Kållerstad 25.6 (Aan), 1 par Älmhult Jälluntofta 29.6 (SA)
Nötkråka: 1 ex Sprottebo 2.6 (SA)
Steglits: 1 ex sj Liljenäsviken 1.6 (SA), 1 ex sj Väcklinge 2.6 (SA), 3.6 (SA), 4.6 (SA), 15.6 (SA), 16.6 (SA), 20.6 (SA), 22.6 (SA), 2 ex 24.6 (SA), 1 ex sj 25.6 (SA), 26.6 (SA), 27.6 (SA), 28.6 (SA)
Stenknäck: 1 ex Mårås 15.6 (SA), 2 hanar + 1 hona Gulleryd 22.6 (AKA)

Maj 2019

Knölsvan
: 1 par på bo Draven 4.5 (SA), 1 par m 6 ungar 26.5 (As,LS)
Sångsvan
: 1 par på bo Reningsdammarna 2.5 (BG), 4.5 (EL), 2 häckande par Draven 4.5 (SA), 1 par på bo Reningsdammarna 10.5 (BG), 18.5 (EL), 21.5 (BG), 23.5 (BG), 1 par m ungar i boet 29.5 (EL)
Sädgås
: 1 ex Draven 27.5 (SA)
Tundrasädgås
: 1 ex Svanaholms ängar 1.5 (SA)
Bläsgås: 1 ex Draven 21.5 (SA), 23.5 (SA)
Grågås: 7 ungkullar Liljenäsviken 1.5 (SA), 1 par + 5 pulli + 2 ex Reningsdammarna 2.5 (BG), 61 ex + 2 par med pulli Sännö Femsjö 7.5 (BS,WS), >500 ex Draven 8.5 (SA), 2 ungkullar Järanäs 14.5 (WS), >2500 ex Draven 16.5 (UE)
_>2000 ex Draven 20.5 (SA), 1 par m 5 pulli Reningsdammana 21.5 (BG), 1 par m 4 pulli 23.5 (BG), 1 par m 1 pulli Mellansjön Kållerstad 24.5 (BS,WS), 1 par m 4 pulli Reningsdammarna 29.5 (EL)
[
Stripgås]: 1 ex Draven 19.5 (SA)
Vitkindad gås: ca 330 ex str O Draven 11.5 (SA), 109 ex Draven 19.5 (SA), 15 ex 20.5 (SA), 14 ex 21.5 (SA), 150 ex str O Draven 22.5 (SA), 150 ex str mot O Unnaryd 22.5 (BS), 2 ex Draven 26.5 (SA)
Gravand
: 1 par Draven 1.5 (SA), 1 ex 25.5 (SA)
Bläsand: 1 par Draven 1.5 (SA), 2 par 3.5 (SA), 4.5 (SA), 1 hane 8.5 (SA), 1 par 18.5 (SA)
Snatterand: 3 par + 4 hanar Reningsdammarna 2.5 (BG), 2 par + 4 hanar 4.5 (EL), 1 par Draven 5.5 (SA), nin3 par + 5 hanar Reningsdammarna 10.5 (BG), 1 hona + 10 pulli 11.5 (BG), 1 par Draven 11.5 (SA)
_2 par + 4 hanar Reningsdammarna 14.5 (BG), 4 hanar 18.5 (EL), 1 hane Draven 19.5 (SA), 1 par 20.5 (SA), 7 hanar + 1 hona m pulli 21.5 (BG), 4 hanar + 1 hona 22.5 (EL), 1 par + 5 hanar 23.5 (BG), 5 hanar + 1 hona 24.5 (EL)
_1 par Draven 25.5 (SA), 1 par + 5 hanar Reningsdammarna 29.5 (EL)
Stjärtand: 1 hane Draven 4.5 (SA), 1 hona 25.5 (SA)
Årta: 2 hanar + 1 hona Draven 1.5 (SA), 1 hane 3.5 (SA), 4.5 (SA), 1 par 5.5 (SA), 1 hane 10.5 (SA), 11.5 (SA), 1 par 16.5 (UE), 1 hane 17.5(SA), 3 hanar + 2 honor 19.5 (SA), 1 hane 20.5 (SA), 1 par Reningsdammarna 21.5 (BG)
_1 hane Draven 21.5 (SA), 1 hane + 1 hona Reningsdammarna 22.5 (EL), 1 par 23.5 (BG), 1 par Draven 23.5 (SA), 1 hane 24.5 (SA), 3 hanar + 1 hona 25.5 (SA), 26.5 (SA), 1 hane 27.5 (SA), 31.5 (SA)
Skedand: 5 ex Draven 1.5 (SA), 1 par 3.5 (SA), 5 ex 4.5 (SA), 3 ex 8.5 (SA), 10.5 (SA), 5 ex 11.5 (SA), 4 ex 16.5 (UE), 1 hane 17.5 (SA), 4 hanar 18.5 (SA), 1 hane Reningsdammarna 18.5 (EL), 4 hanar Draven 19.5 (SA)
_3 ex Reningsdammarna 20.5 (WS), 7 hanar Draven 20.5 (SA), 1 par Reningsdammarna 21.5 (BG), 22.5 (EL), 2 hanar Draven 22.5 (SA), 6 hanar 23.5 (SA), 1 par Reningsdammarna 23.5 (BG), 3 hanar Draven 25.5 (SA), 26.5 (SA)
_2 hanar Draven 27.5 (SA), 1 hane 31.5 (SA)
Vigg: 70 ex Reningsdammarna 29.5 (EL)
Småskrake: 1 par Järanäs 14.5 (WS)
Smålom: 1 ex överfl Unnen 12.5 (BS,WS)
Storlom: 1 ex Harasjön 19.5 (SA), 1 ex Järanäs 22.5 (WS), 1 ex Nejsjön 30.5 (BS,WS)
Smådopping: 2 ex Reningsdammarna 2.5 (BG), 1 ex 4.5 (EL), 2 ex 10.5 (BG), 3 ex 21.5 (BG), 1 ex 22.5 (EL), 2 ex 23.5 (BG)
Gråhakedopping: 1 par Reningsdammarna 14.5 (BG)
Svarthakedopping: 6 ex Reningsdammarna 2.5 (BG), 4 ex 4.5 (EL), 3 par 10.5 (BG), 1 ex på bo + 4 ex 18.5 (EL), 4 ex 20.5 (WS), 4 par på bo 21.5 (BG), 3 par på bo + 1 par bobygge + 3 ex 22.5 (EL), 4 par på bo + 3 ex 23.5 (BG)
_4 par på bo Reningsdammmarna 24.5 (EL), 29.5 (EL)
Ägretthäger: 2 ex Reningsdammarna 10.5 (BG), 1 ex Draven 20.5 (SA)
Röd glada: 1 ex Draven 1.5 (SA), 1 ex Ås kyrka 1.5 (SA), 2 ex Draven 4.5 (SA), 8.5 (SA), 1 ex 10.5 (SA), 2 ex 11.5 (SA), 1 ex 19.5 (SA), 23.5 (SA), 25.5 (SA), 26.5 (SA), 29.5 (SA), 1 ex Färgaryd 31.5 (BS,WS), 1 ex Nissaryd 31.5 (BS,WS)
Havsörn: 2 ad Draven 1.5 (SA), 1 ad slog grågåsunge Liljenäsviken 1.5 (SA), 1 ex Möllekvarn 2.5 (WS), 3 ad Draven 3.5 (SA), 1 ad + 1 ex 2K 4.5 (SA), 1 ex 13.5 (ALK,AKo), 2 ex 16.5 (UE), 1 ad Assbrunnen 19.5 (SA), 3 ex Draven 20.5 (SA)
_1 ad Draven 23.5 (SA), 26.5 (SA), 2 ad 26.5 (AS,LS)
Brun kärrhök: 1 par Draven 4.5 (SA), 1 hona 8.5 (SA), 1 par 10.5 (SA), 1 hane 11.5 (SA), 1 hona 13.5 (ALK,AKo), 1 hane 18.5 (SA), 1 hona 19.5 (SA), 1 hane 25.5 (SA), 1 hona 26.5 (SA), 1 par 26.5 (AS,LS)
Tornfalk: 2 ex Draven 4.5 (SA), 1 ex 18.5 (SA)
Aftonfalk: 1 hane Väcklinge 10.5 (SA)
Stenfalk: 1 hona Draven 10.5 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 11.5 (SA), 13.5 (ALK,AKo), 18.5 (SA), 21.5 (SA), 1 ex Vassviken 23.5 (SA,AS,LS), 1 ex Draven 25.5 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex 2K Draven 1.5 (SA), 1 ad 8.5 (SA), 1 ex Draven 26.5 (AS,LS)
Vattenrall: 2 ex spel N.Bolmen 14.5 (AS,LS), 1 ex spel Draven 21.5 (SA), 2 ex spel Vassviken 23.5 (SA,AS,LS), 1 ex spel Flahultasjön 29.5 (SA)
Småfläckig sumphöna: 2 ex spel Draven 20.5 (SA), 1 ex spel 21.5 (SA), 2 ex spel Vassviken 23.5 (SA,AS,LS), 2 ex spel Draven 31.5 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna 10.5 (ALK)
Sothöna: 1 par Draven 5.5 (SA), 1 ex 7.5 (SA), minst 25 ex ruvande Reningsdammarna 22.5 (EL), 1 ex Draven 26.5 (SA), 1 ex m 5 pulli Reningsdammarna 29.5 (EL)
Trana: >100 ex Svanaholms ängar 1.5 (SA), 150 ex Draven 8.5 (SA), 110 ex Svanaholms ängar 17.5 (SA)
Strandskata: 2 ex Recticel Gislaved 14.5 (BG), 2 ex Gislaved 20.5 (AW)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna 4.5 (EL), 2 ex Kinnaberg 7.5 (SA), 1 par Reningsdammarna 10.5 (BG), 2 ex 14.5 (BG), 1 ex 18.5 (EL), 2 ex 21.5 (BG),22.5 (EL), 3 ex 23.5 (BG), 1 ex 24.5 (EL), 2 ex 29.5 (EL)
Fjällpipare: 4 ex Svanaholms ängar 9.5 (SA), 1 ex Åbykrysset 10.5 (BG,HG)
Ljungpipare: 50 ex Svanaholms ängar 1.5 (SA), 30 ex Åbykrysset 10.5 (BG,HG)
Dubbelbeckasin: 1 ex (ev 2 ex) spel Kinnaberg 7.5 (SA,MHg m fl), 1 ex spel 8.5 (SA,BG,HG), 10.5 (SA)
Rödspov: 1 ex Draven 13.5 (ALK,AKo)
Småspov: 1 ex N.Bolmen 14.5 (AS,LS)
Storspov: 1 ex m 3 ungar Draven 26.5 (AS,LS)
Svartsnäppa: 1 ex Reningsdammarna 2.5 (BG)
Rödbena: 2 ex spel Draven 1.5 (SA), 1 par parning 3.5 (SA), 1 ex spel 4.5 (SA), 7.5 (SA), 8.5 (SA), 10.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna 10.5 (ALK), 1 par parning Draven 11.5 (SA), 1 ex spel 17.5 (SA), 3 par 18.5 (SA), 19.5 (SA)
_1 ex spel Draven 20.5 (SA), 21.5 (SA), 22.5 (SA), 23.5 (SA), 2 ex 25.5 (SA), 3 ex 26.5 (SA), 1 ex spel 27.5 (SA)
Grönbena: >10 ex Reningsdammarna 22.5 (EL)
Dvärgmås: 120 ex Draven 9.5 (VFK), 1 ex 2K 10.5 (SA), 1 ex 2K Reningsdammarna 10.5 (EL,BG), 1 ex 2K Draven 21.5 (SA)
Skrattmås: 130 ex på bo Reningsdammmarna 24.5 (EL)
Fisktärna: 1 par parning Draven 18.5 (SA)
Silvertärna: 7 ex str Draven 9.5 (VFK)
Svarttärna: 2 ex Draven 18.5 (SA)
Skogsduva: 1 ex Järanäs 14.5 (WS), 1 ex Kinnaberg 17.5 (SA), 1 ex Väcklinge 25.5 (SA)
Turkduva: 1 ex Reftele 10.5 (BG,HG), 4 ex Ölmestad 22.5 (SA), 1 ex Mellby 26.5 (AS,LS), 1 ex Ölmestad 27.5 (SA), 2 ex 28.5 (SA), 3 ex 29.5 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 9.5 (VFK), 19.5 (SA), 1 ex rop Saraböke 19.5 (OG), 1 ex rop Väcklinge 20.5 (SA), 2 ex rop 21.5 (SA), 1 ex rop Svanaholms ängar 23.5 (SA), 1 ex rop Väcklinge 29.5 (SA), 2 ex rop 31.5 (SA)
Jorduggla: 1 ex Draven 9.5 (VFK), 10.5 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop Saraböke 19.5 )OG)
Nattskärra: 1 ex Anderstorps stormosse 15.5 (SA), 1 ex spel Grustaget Reftelevägen 20.5 (Mhg), 1 ex spel Hestra 29.5 (AS,LS)
Göktyta
: 2 ex Smalås 1.5 (Mhg), 1 ex spel Smalås 5.5, 8.5 (Mhg), 2 ex 13.5 (Mhg), 1 ex rop Hamra 13.5 (ALK,AKo), 1 ex rop Hedenstorp 25.5 (SA,AS,LS)
Mindre hackspett: 1 ex trum Gulleryd 18.5 (AKA), 1 ex rop Rockenåsen 19.5 (SA)
Trädlärka: 1 ex sj Smålandia Gislaved 14.5 (ALK,AKo)
Gulärla: 1 par Draven 11.5 (SA), 1 par Jonsbo ängar 11.5 (SA), 1 ex Hedenstorp Gislaved 24.5 (OEr)
Forsärla: 1 hona Reningsdammarna 4.5 (EL), 1 par Hensjö damm 15.5 (LB), 1 par matande 3 ungar Nissan Färgaryd 31.5 (BS,WS), 1 hona Gassbo damm 31.5 (BS,WS)
Näktergal: 1 ex sj Väcklinge 20.5 (SA), 21.5 (SA), 22.5 (SA), 23.5 (SA), 24.5 (SA), 25.5 (SA), 26.5 (SA), 27.5 (SA), 28.5 (SA), 29.5 (SA), 31.5 (SA)
Ringtrast: 1 hona Liljenäs 1.5 (SA)
Gräshoppsångare: 1 ex sj Åtterås 31.5 (SA)
Sävsångare: 1 ex sj Draven 11.5 (SA), 4 ex sj 21.5 (SA), 1 ex sj Vassviken 23.5 (SA,AS,LS), 1 ex sj Draven 26.5 (AS,LS), 2 ex sj 31.5 (SA)
Kärrsångare: 1 ex sj Hestra 25.5 (AS,LS)
Gransångare: 1 ex sj Jakobs sjö 15.5 (WS)
Brandkronad kungsfågel: 1 ex sj Hedenstorp Gislaved 24.5 (OEr) Ny art för Västbo!!!!
Törnskata: 1 hane Kulla Skeppshult 23.5 (Oer), 1 par Ingelsbo 25.5 (SA), 1 hane Assarebo 25.5 (SA)
Nötkråka: 1 ex Sprottebo 29.5 (AS,LS)
Steglits: 1 ex Liljenäs 1.5 (SA), 2 ex Liljegränd Gislaved 6.5 (ALK,AKo), 1 ex sj Väcklinge 20.5 (SA), 22.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna 23.5 (BG), 1 ex sj Väcklinge 26.5 (SA), 2 ex 28.5 (SA), 1 ex 29.5 (SA)
Hämpling: 1 ex sj Väcklinge 27.5 (SA)
Stenknäck: 1 par Gulleryd 11.5 (AKA)

April 2018

Knölsvan
: 1 par ruvande + 1 par Draven 5.4 (SA), 1 par på bo + 1 par 8.4 (SA), 9.4 (SA)
Sångsvan: 1 par bobyggande Draven 5.4 (SA), 1 par ruvande Anderstorps stormosse 13.4 (AS,LS), 1 par bobygge Reningsdammarna 17.4 (BG,EL), 1 par ruvande Draven 22.4 (SA), 1 ex ruvande Anderstorps stormosse 22.4 (AS,LS)
_1 par på bo Reningsdammarna 27.4 (SA,EL), 29.4 (AW), 2 par på bo Draven 30.4 (SA)
Grågås: 1 ad + 1 pull Badviken 21.4 (SA), 1 par + 5 pulli Reningsdammarna 21.4 (BG), 26.4 (BG), 3 ungkullar Lillaryds båthamn 28.4 (SA), 7 ungkullar Draven 29.4 (SA)
Bläsgås: 1 ex Draven 5.4 (SA)
Vitkindad gås: 36 ex str mot NO Väcklinge 17.4 (SA), ca 120 ex str mot O Anderstorp 19.4 (SA), 12 ex str mot O Väcklinge 19.4 (SA), ca 750 ex i 3 flockar str mot O Draven 19.4 (SA), ca 100 ex str mot O Tiraholm 21.4 (SA,AS,LS)
_130 ex str mot O Anderstorp 21.4 (AS,LS), 90 ex str Svanaholms ängar 21.4 (AS,LS), 151 ex str mot O Draven 27.4 (SA)
Bläsand: 30 ex Draven 12.4 (AS,LS)
Snatterand
: 4 par Reningsdammarna Gislaved 1.4 (EL), 5 par 2.4 (BG), 4 par 3.4 (EL), 4 par + 1 hane 4.4 (AS,LS), 1 par Draven 5.4 (SA), 4 par Reningsdammarna 8.4 (BG), 3 par 12.4 (AS,LS), 1 par Draven 12.4 (AS,LS)
_4 par Reningsdammarna 15.4 (BG), 1 par N.Gussjön 16.4 (AS,LS), 3 ex 17.4 (AS), 6 par Reningsdammarna 17.4 (BG,EL), 8 par 19.4 (BG), 7 par 21.4 (BG), 8 par 22.4 (SA), 6 par 26.4 (BG), 3 ex Draven 27.4 (SA)
_3 par + 3 hanar Reningsdamma 27.4 (EL), 4 par + 2 hanar 29.4 (AW), 1 par Draven 30.4 (SA)
Stjärtand: 4 par Draven 5.4 (SA), 1 par Liljenäsviken 7.4 (SA), 1 par Draven 11.4 (SA), 4 par 12.4 (AS,LS), 2 par 13.4 (SA), 14.4 (SA), 1 par 20.4 (SA), 2 par 21.4 (SA), 22.4 (SA), 1 par 25.4 (SA), 26.4 (SA), 27.4 (SA)
Årta: 1 hane Draven 8.4 (SA), 1 par Reningsdammarna 19.4 (BG), 1 par Draven 24.4 (SA), 1 hane 26.4 (SA), 1 par 27.4 (SA)
Skedand: 1 hane Draven 6.4 (SA), 7.4 (SA), 1 par + 1 hane 8.4 (SA), 2 par 12.4 (AS,LS), 13.4 (SA), 5 ex 14.4 (SA), 1 par Reningsdammarna 16.4 (BG), 3 ex N.Gussjön 17.4 (AS), 7 ex Draven 19.4 (SA), 14 ex 20.4 (SA), 2 hanar 21.4 (SA)
_1 par Badviken 21.4 (SA), 6 ex Draven 22.4 (SA), 1 par Reningsdammarna 22.4 (SA), 1 hane Draven 24.4 (SA), 5 ex 25.4 (SA), 9 ex 26.4 (SA), 4 ex 27.4 (SA), 5 ex 28.4 (SA), 3 ex 29.4 (SA,AS,LS), 1 hane 30.4 (SA)
Brunand: 2 hanar Draven 28.4 (SA)
Vigg: 33 ex Reningsdammarna 1.4 (EL), 23 ex Liljenäsviken 28.4 (SA)
Sjöorre: 2 nattstr flockar Dye 4.4 (UE), 1 nattstr flock Väcklinge 12.4 (SA), Flera nattstr flockar Väcklinge 17.4 (SA), 1 nattstr flock Väcklinge 21.4 (SA), Flera nattstr flockar 26.4 (SA)
Salskrake
: 1 hona Draven 1.4 (SA)
Småskrake: 2 hanar Tiraholm 7.4 (SA), 2 hanar + 1 hona 12.4 (AS,LS), 1 hane Draven 20.4 (SA), 1 hona Badviken 21.4 (SA), 1 par + 1 hane Tiraholm 21.4 (SA,AS,LS), 2 hanar 28.4 (SA)
Järpe: 1 ex Nabbavägen Anderstorps stormosse 2.4 (Ako), 2 ex 8.4 (Mhg), 1 ex 13.4 (BG,HG), 1 ex hörd 14.4 (SA)
Smålom: 1 par Loftuddagölen 6.4 (EL,GL), 1 ex 8.4 (BG,HG), 1 ex Badviken 21.4 (SA), 2 ex Kårehamn 28.4 (SA)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna 2.4 (BG), 12.4 (AS,LS), 1 par 14.4 (AS,LS), 15.4 (BG), 3 ex 17.4 (BG,EL), 2 par 19.4 (AS,LS), 3 ex 21.4 (BG), 22.4 (SA), 26.4 (BG), 2 ex 27.4 (SA)
Gråhakedopping; 1 par Reningsdammarna 21.4 (ALK,AKo,BG,AS,LS,IJ), 1 ex 26.4 (BG), 1 par 27.4 (SA,EL)
Svarthakedopping: 1 ex Reningsdammarna 1.4 (EL), 2 ex 3.4 (EL), 4.4 (AS,LS), 12.4 (AS,LS), 3 ex 14.4 (AS,LS), 15.4 (BG), 4 ex 17.4 (BG,EL), 5 ex 19.4 (BG), 21.4 (BG), 4 ex 22.4 (SA), 10 ex 26.4 (BG), 6 ex 27.4 (SA),
_1 par parning + 4 ex Reningsdammarna 27.4 (EL), 4 ex 29.4 (AW)
Rördrom: 1 ex tut Liljenäsviken (troligen från Hjälmarydsviken) 7.4 (SA)
Ägretthäger: 8 ex Draven 18.4 (BG,HG), 1 ex str mot NV Dye 18.4 (UE), 1 ex Draven 23.4 (MHg)
Röd glada: 1 ex Växklinge 1.4 (SA), 1 ex Draven 3.4 (SA), 1 ex Väcklinge 4.4 (SA), 1 ex överfl Unnaryd 4.4 (BS), 1 ex Färgån 5.4 (SA), 1 ex N.Bolmen 5.4 (AS,LS), 1 ex Leabo 6.4 (EL,GL), 1 ex Gäddås 6.4 (EL,GL), 1 ex Badviken 7.4 (SA)
_2 ex Anderstorps stormosse 7.4 (AS,LS), 1 ex Ås 8.4 (BS,WS), 1 ex Draftinge 8.4 (BS,WS), 10.4 (SA), 1 ex Isberga 11.4 (EL), 1 ex Nissaryd 12.4 (AS,LS), 2 ex Järanäs hamn 12.4 (AS,LS), 1 ex 13.4 (BS,WS), 1 ex Gullanabba 13.4 (SA)
_1 ex Liljenäsviken 13.4 (SA), 1 ex Gislaved 12.4 (BG,HG), 1 ex Väcklinge 17.4 (SA), 20.4 (SA), 1 ex Tiraholm 21.4 (SA,AS,LS), 1 ex Färgån 21.4 (AS,LS), 1 ex Väcklinge 22.4 (SA), 24.4 (SA), 25.4 (SA); 1 ex S.Färgen 30.4 (OG)
Havsörn: 1 subad Draven 3.4 (SA), 1 ad 4.4 (SA), 1 ad + 1 subad 5.4 (SA), 1 subad 6.4 (SA), 2 subad 7.4 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 12.4 (AS,LS), 1 ex 2K Draven 19.4 (SA), 2 subad 20.4 (SA), 1 subad Tiraholm 21.4 (SA,AS,LS)
_1 ex 2K Draven 22.4 (SA), 24.4 (SA), 1 subad Unnaryd 24.4 (BS,WS), 2 ex Draven 25.4 (Mhg), 2 ex N.Bolmen 29.4 (BS,WS), 1 ad Draven 29.4 (SA,AS,LS), 1 ex 2K 30.4 (SA)
Tornfalk: 1 hane Anderstorps stormosse 7.4 (AS,LS), 12.4 (EL, 1 par Svanaholms ängar 12.4 (AS,LS), 1 hane + 1 hona Anderstorps stormosse 13.4 (AS,LS), 1 ex Draven 22.4 (SA), 27.4 (SA), 1 hona Skalleved Kållerstad 30.4 (LB)
Pilgrimsfalk: 1 ex 2K slog mås Draven 30.4 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 3.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna 14.4 (AS,LS), 1 ex spel 15.4 (BG), 2 ex spel Draven 18.4 (Oer), 19.4 (SA), 1 ex spel N.Bolmen 19.4 (AS,LS), 1 ex spel Draven 21.4 (SA), 2 ex spel 22.4 (AS,LS), 23.4 (Mhg)
_1 ex spel Draven 25.4 (Mhg), 1 ex Reningsdammarna 26.4 (BG), 2 ex spel Draven 28.4 (SA), 30.4 (SA)
Småfläckig sumphöna: 2 ex spel N.Bolmen 19.4 (AS,LS), 1 ex spel Draven 25.4 (MHg), 28.4 (SA)
Sothöna: 46 ex Reningsdammarna 1.4 (EL)
Trana: 200 ex Draven 5.4 (SA), 1 ex ruvande Färgån 5.4 (SA)
Strandskata: 2 ex spel Unnen 6.4 (WS), 1 par Anderstorp 9.4 (SA), 2 ex Kommuförrådet Gislaved 11.4 (AW), 2 ex Anderstorpsvägen Gislaved 15.4 (BG), 1 ex Nissanfallet Gislaved 15.4 (BG)
Mindre strandpipare: 2 ex Färgån 5.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna 19.4 (BG), 21.4 (BG), 1 ex spel 22.4 (SA), 2 ex 26.4 (BG), 1 par 29.4 (AW)
Större strandpipare: 1 ex Draven 12.4 (AS,LS), 20.4 (SA)
Ljungpipare: 70 ex Svanaholms ängar 21.4 (SA), 28.4 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex spel Draven 21.4 (SA), 22.4 (AS,LS), 25.4 (MHg), 26.4 (SA), 28.4 (SA)
Storspov: 5 ex, varav 1 ex ruvande, Svanaholms ängar 18.4 (BS,WS)
Rödbena: 1 ex Draven 1.4 (SA), 4.4 (SA), 1 ex spel 5.4 (SA), 6.4 (SA), 7.4 (SA), 2 ex spel 8.4 (SA), 9.4 (SA), 12.4 (AS,LS), 1 ex spel 13.4 (SA), 14.4 (SA), 17.4 (SA), 19.4 (SA), 7 ex 20.4 (SA), 2 ex 21.4 (SA), 3 ex 22.4 (SA)
_1 ex Reningsdammarna 22.4 (SA), 1 ex spel Draven 24.4 (SA), 2 ex spel 25.4 (SA), 3 ex 26.4 (SA), 1 ex spel 27.4 (SA), 28.4 (SA), 29.4 (SA,AS,LS), 30.4 (SA)
Skrattmås: 350 ex Reningsdammarna 27.4 (EL)
Skogsduva: 1 ex Sandvik 6.4 (SA,AS,LS), 1 ex spel Järanäs bokskog 7.4 (SA), 13.4 (BS,WS), 1 ex str Väcklinge 17.4 (SA), 1 ex 22.4 (SA)
Turkduva: 1 ex Ölmestad 16.4 (SA), 1 ex Reftele 21.4 (AS,LS)
Sparvuggla: 1 ex spel Rydet Hestra 1.4 (AS,LS), 1 ex spel Tronebo Skeppshult 18.4 (OEr)
Kattuggla: 1 ex rop Hunnahall 3.4 (SA), 1 ex rop Tollsbo Hyltebruk 4.4 (BE), 2 ex rop Väcklinge 11.4 (SA), 1 ex Virhult Ås 18.4 (BS,WS), 1 ex Basteborg Unnaryd 18.4 (BS,WS), 1 ex rop Kulla Skeppshult 18.4 (Oer)
_1 ex lockläte Hallasjön Skeppshult 18.4 (Oer), 1 ex rop Väcklinge 19.4 (SA), 22.4 (AS,LS), 28.4 (SA), 1 ex rop Hyltebruk 30.4 (OG)
Lappuggla: 1 ex Gullanabba Hyltebruk 10.4 (OG)
Hornuggla: 1 ex spel Ö.Kallset Skeppshult 18.4 (OEr)
Mindre hackspett: 1 hane trum Leabo 6.4 (EL,GL), 1 ex rop Liljenäsviken 7.4 (SA), 1 ex trum Sjö Unnaryd 12.4 (WS), 1 ex rop Ettö 13.4 (AS,LS), 1 ex Liljegränd Gislaved 13.4 (BG,HG), 15.4 (BG,HG), 21.4 (BG,ALK,AKo)
_1 ex trum/rop Fridsnäs 22.4 (SA)
Forsärla: 1 par Nissanfallet Gislaved 4.4 (EL), 1 ex Nissan Färgaryd 5.4 (SA), 1 hane Reningsdammarna 12.4 (AS,LS), 1 ex 14.4 (AS,LS), 27.4 (SA), 1 ex sj Villstad 27.4 (SA), 1 ex sj Ågårdsfors 17.4 (SA)
Svart rödstjärt: 1 ad hane Fegens sågverk Smålandsstenar 5.4 (SA), 1 ex sj Anderstorp 21.4 (AS,LS)
Ringtrast: 2 hanar Draftinge 10.4 (SA), 1 hane Mjelleryd Långaryd 10.4 (WS), 1 hane St.Hestra 11.4 (AS,LS,BG,HG), 5 hanar Väcklinge 19.4 (SA), 1 hane 20.4 (SA), 3 hanar 21.4 (SA), 1 hona Anderstorp 21.4 (AS,LS)
Sävsångare: 1 ex spel Draven 30.4 (SA)
Varfågel: 1 ex Badviken 12.4 (AS,LS), 1 ex Anderstorps stormosse 14.4 (SA)
Nötkråka: 1 ex Loftuddagölen 8.4 (BG,HG)
Råka: 2 ex Väcklinge 4.4 (SA), 1 ex 2K Mellby 18.4 (SA), 1 ex 2K Svanaholms ängar 28.4 (SA)
Gulhämpling: 1 ex str N Väcklinge 18.4 (SA)
Vinterhämpling: 1 ex hörd Väcklinge 4.4 (SA)
Steglits: 1 ex Badviken 12.4 (AS,LS), 1 ex sj Väcklinge 19.4 (SA), 1 ex Badviken 21.4 (SA)
Stenknäck: 1 hane + 1 hona Gulleryd 6.4 (AKA), 1 hane Unnaryd 9.4 WS), 2 ex Väcklinge 17.4 (SA)

Mars 2019

Mindre sångsvan
: 4 ad Draven 22.3 (SA), 4 ex Ås ängar 22.3 (AS,LS), 23,3 (AS,LS)
Sädgås
: 530 ex Svanaholms ängar 3.3 (AS,LS), 544 ex 10.3 (SA), 278 ex 17.3 (SA), 90 ex N.Bolmen 19.3 (BS,WS)
Spetsbergsgås
: 3 ex Svanaholms ängar 3.3 (AS,LS), 14 ex 10.3 (SA), 17 ex 13.3 (AS,LS), 7 ex 16.3 (SA)
Bläsgås: 57 ex Svanaholms ängar 3.3 (AS,LS), 2 ex Väcklinge 9.3 (SA), 147 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 18 ex Draven 12.3 (SA), 22 ex 13.3 (AS,LS), 122 ex Svanaholms ängar 13.3 (AS,LS), 155 ex 17.3 (SA), <10 ex 19.3 (BS,WS)
_5 ex Badviken 22.3 (SA), 6 ex N.Bolmen 22.3 (AS,LS), 5 ex Draven 23.3 (SA)
Grågås: 115 ex Väcklinge 9.3 (SA), >200 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), >100 ex Draven 10.3 (SA)
Snatterand
: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 1.3 (AS,LS), 1 par 10.3 (BG), 2 par 13.3 (AS,LS), 18.3 (BG), 4 par 21.3 (EL), 5 par 22.3 (BG), 2 par 25.3 (BG), 26.3 (EL), 4 par 28.3 (EL), 3 par 31.3 (SA)
[
StjärtandxGräsand]: 1 hane Reningsdammarna 21.3 (EL), 22.3 (BG)
Stjärtand: 1 par Draven 12.3 (SA), 16.3 (SA), 17.3 (SA), 2 hanar + 1 hona 19.3 (EL), 2 par 20.3 (AS,LS), 4 par 23.3 (SA), 1 par 24.3 (SA), 25.3 (SA), 27.3 (SA), 2 par 28.3 (SA)
Brunand: 1 hane Draven 19.3 (SA,EL), 20.3 (AS,LS)
Vigg: 22 ex Reningsdammarna 20.3 (AS,LS), 27 ex 21.3 (EL), 30 ex 25.3 (BG), 39 ex 26.3 (EL)
Sjöorre: 2 nattstr flockar Västbo skyttecentrum 29.3 (OEr)
Salskrake: 1 hona Draven 27.3 (BLn)
Röd glada: 1 ex Svanaholms ängar 3.3 (AS,LS), 1 ex Reningsdammarna 10.3 (BG), 1 ex Draven 10.3 (SA), 2 ex Mellby 12.3 (SA), 2 ex Alebo Unnaryd 14.3 (BS), 1 ex Mellby 15.3 (SA), 1 ex Väcklinge 16.3 (SA), 1 ex Draven 17.3 (SA)
_3 ex Nissaryd 17.3 (AS,LS), 1 ex Unnaryd 17.3 (AS,LS), 1 ex N.Bolmen 19.3 (BS,WS), 2 ex Nennesmo 19.3 (GL,EL), 3 ex Svanaholm 20.3 (AS,LS), 3 ex Badviken 20.3 (AS,LS), 1 ex Väcklinge 21.3 (SA), 22.3 (SA), 1 ex Ås skola 22.3 (SA)
_1 ex Svanaholms ängar 22.3 (SA), 1 ex str Badviken 22.3 (SA), 2 ex Draven 23.3 (SA), 1 ex Badviken 23.3 (AS,LS), 24.3 (SA), 1 ex Ås ängar 24.3 (SA), 1 ex Väcklinge 24.3 (SA), 2 ex Draven 25.3 (SA), 1 ex Unnaryd 28.3 (WS)
_1 ex Mellby 28.3 (SA), 1 ex Anderstorps stormosse 28.3 (AS,LS), 1 ex Väcklinge 28.3 (AS,LS), 1 ex Badviken 28.3 (AS,LS), 1 ex Svanaholms ängar 28.3 (AS,LS), 3 ex Ås 28.3 (AS,LS), 1 ex Järanäs 29.3 (WS), 1 ex Unnaryd 29.3 (WS)
_1 ex Mellby 29.3 (SA), 1 ex Saraböke 31.3 (OG)
Havsörn: 1 ex 2K Öjhult Hestra 2.3 (AS,LS), 1 ad Draven 15.3 (SA), 1 subad Svanaholms ängar 17.3 (SA), 1 juv Draven 17.3 (SA), 1 subad 19.3 (SA), 20.3 (AS,LS), 1 ad Storåns mynning 20.3 (AS,LS), 2 ad Draven 21.3 (SA)
_1 ex Reningsdammarna 22.3 (BG), 2 subad Badviken 22.3 (SA), 1 ex 2K Draven 22.3 (AS,LS), 1 ad N.Bolmen 23.3 (AS,LS), 1 subad 24.3 (SA), 2 subad Badviken 24.3 (SA), 1 ad Draven 27.3 (SA),
_1 subad str mot N Reningsdammarna 28.3 (EL), 2 ad Draven 28.3 (SA), 1 ex 2K Anderstorps stormosse 28.3 (AS,LS), 3 ex Väcklinge 28.3 (AS,LS), 4 ex Badviken 28.3 (AS,LS)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 28.3 (SA)
Vattenrall: 1 ex Vassviken N.Bolmen 28.3 (AS,LS)
Sothöna: 5 ex Reningsdammarna 1.3 (AS,LS), 7 ex 3.3 (EL), 10 ex 6.3 (BG), 10.3 (BG), 14 ex 13.3 (AS,LS), 16 ex 18.3 (BG), 24 ex 20.3 (AS,LS), 33 ex 21.3 (EL), 50 ex 25.3 (BG), 38 ex 26.3 (EL)
Trana: ca 130 ex str mot N Anderstorp 20.3 (OH,MH), 80 ex str Gislaved 22.3 (BG), 99 ex str Svanaholms ängar 22.3 (SA), 120 ex str mot N Unnaryd 22.3 (BS,WS), 54 ex + 64 str Svanaholms ängar 25.3 (AS,LS), 52 ex str Draven 25.3 (SA
_60 ex + 95 ex str Smålandsstenar 25.3 (PEE)
Strandskata: 1 ex Draven 23.3 (SA,AS,LS), 1 ex Kommunförrådet Gislaved 28.3 (AW)
Större strandpipare: 1 ex Svanaholms ängar 22.3 (SA,AS,LS)
Ljungpipare: 41 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 13.3 (AS,LS), 28 ex 25.3 (AS,LS)
Rödbena: 1 ex Draven 29.3 (SA)
Skogsduva: 2 ex Järanäs 17.3 (AS,LS)
Turkduva: 2 ex Ölmestad 20.3 (Mhg)
Berguv: 1 ex rop Lövåsa berg 26.3 (VFK)
Sparvuggla: 1 ex spel Hagsjön Anderstorp 25.3 (LGH), 1 ex spel Västbo skyttecentrum 28.3 (EL)
Kattuggla: 1 ex rop Hestra 10.3 (AS,LS), 1 ex rop Unnaryd 13.3 (BS,WS), 2 ex rop Flahult 15.3 (AS,LS), 1 ex rop Dämmebo 15.3 (AS,LS), 1 ex rop Draftinge 24.3 (SAL), 2 ex rop Stora Hestra 25.3 (AS,LS), 1 ex rop Flahult 25.3 (AS,LS)
_1 ex rop Öreryd 25.3 (AS,LS), 1 ex rop N.Våthult 27.3 (EL,BG)
Pärluggla: 1 ex rop Knallåsen 25.3 (AS,LS), 1 ex rop Älmåsen 31.3 (OG)
Mindre hackspett: 1 ex rop Ettö 15.3 (AS,LS), 1 ex rop N.Gussjön 20.3 (AS,LS), 1 ex trum Sörgårdsvägen Gislaved 22.3 (BG), 1 par + 1 ex Ettö 27.3 (AS,LS), 1 ex trum Fridsnäs 29.3 (SA)
Trädlärka: 1 ex sj Grustaget Reftelevägen 16.3 (EL), 1 ex Vida Hestra 17.3 (AS,LS), 1 ex str N.Gussjön 22.3 (AS,LS)
Forsärla: 1 ex Ettö 15.3 (AS,LS), 1 ex Väcklinge 19.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna 20.3 (AS,LS), 1 par Nissanfallet Gislaved 22.3 (EL), 1 ex Reningsdammarna 25.3 (BG), 3 ex Hestra 28.3 (AS,LS)
Järnsparv: 1 ex på fågelmatningen Gulleryd 15.3 (AKA)
Gransångare: 1 ex sj N.Bolmen 23.3 (AS,LS), 1 ex sj Badviken 23.3 (AS,LS)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 1 ex Draven 10.3 (SA), 20.3 (AS,LS), 1 ex N.Bolmen 23.3 (AS,LS), 1 ex Draven 28.3 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 28.3 (AS,LS), 1 ex Anderstorps stormosse 31.3 (SA)
Råka: 1 ex 2K Svanaholms ängar 17.3 (SA), 19.3 (EL), 2 ad Ås skola 22.3 (SA), 1 ad Väcklinge 23.3 (SA), 28.3 (AS,LS)
Steglits: 2 ex Hestra 13.3 (AS,LS), 1 ex Unnaryd 19.3 (BS,WS), 1 ex Badviken 20.3 (AS,LS), 3 ex N.Bolmen 23.3 (AS,LS), 1 ex Gislaved 30.3 (EL), 1 ex str Andrstorps stormosse 31.3 (SA)
Stenknäck: 1 hona Unnaryd 19.3 (BS,WS), 1 ex Badviken 23.3 (AS,LS), 1 ex Smålandsstenar 30.3 (PEE)
Snösparv: 3 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 3 ex Slätteryd Gislaved 20.3 (AS), 1 ex Svanaholms ängar 22.3 (SA)

Februari 2019

Knölsvan: 15 ex Draven 20.2 (EL), 16 ex 21.2 (SA), 22.2 (SA)
Mindre sångsvan: 2 ex Draven 20.2 (EL)
Sångsvan: 53 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS)
Sädgås: 520 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 145 ex str Öjhult Hestra 16.2 (AS,LS), 250 ex Svanaholms ängar 17.2 (SA), 450 ex 18.2 (BS,WS), >1100 ex 23.2 (AS,LS), 120 ex Draven 23.2 (AS,LS)
Spetsbergsgås: 6 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 2 ex 18.2 (BS,WS), 2 ex 20.2 (AS,LS), 6 ex 23.2 (AS,LS), 1 ex Draven 23.2 (AS,LS)
Bläsgås: 17 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 30 ex 17.2 (SA), 4 ex Draven 17.2 (SA), 15 ex N.Bolmen 18.2 (BG), 12 ex Draven 18.2 (BG), 42 ex 20.2 (AS,LS), 25 ex Draven 20.2 (SA), 14 ex 22.2 (SA), 39 ex 23.2 (AS,LS)
_36 ex N.Bolmen 23.2 (AS,LS), 12 ex 24.2 (AS,LS)

Grågås: 17 ex + >30 ex str Draven 9.2 (SA), 1 ex Hestraviken 9.2 (AS), 2 ex str Saraböke 10.2 (OG), 6 ex Draven 13.2 (SA), 20 ex 15.2 (SA), >100 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 10 ex str Vä 16.2 (SA,BG)
_340 ex Svanaholms ängar 17.2 (SA), >100 ex Draven 17.2 (SA), 5 ex Reningsdammarna 18.2 (BG),>100 ex Draven 22.2 (SA)
Kanadagås: >500 ex Draven 17.2 (SA), 450 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS), >500 ex Draven 20.2 (SA), 22.2 (SA)
Vitkindad gås: 3 ex Svanaholms ängar 17.2 (SA), 2 ex Draven 17.2 (SA), 3 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS), 3 ex 20.2 (AS,LS), 4 ex 23.2 (AS,LS)
Gravand: 1 ex N.Gussjön 18.2 (AS)
Bläsand: 1 hane Draven 20.2 (SA), 3 ex 24.2 (AS,LS)
Snatterand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 28.2 (BG,AS)
Kricka: 6 ex Draven 17.2 (SA), 8 ex 18.2 (BG), 1 hane 20.2 (SA), 5 ex 22.2 (SA), 45 ex 24.2 (AS,LS), 1 hona Reningsdammarna 28.2 (BG,AS)
Gräsand: 300 ex Draven 17.2 (SA)
Stjärtand: 2 hanar Draven 17.2 (SA), 18.2 (BG), 20.2 (EL)
Brunand: 4 hanar Draven 17.2 (SA), 1 hane Färgån 17.2 (rapp till SA),1 hane Draven 22.2 (SA), 24.2 (AS,LS)
Vigg: 1 hane Draven 17.2 (SA,BG), 1 hane Reningsdammarna 22.2 (BG), 2 hanar 24.2 (EL), 1 hane Draven 24.2 (AS,LS), 3 hanar Reningsdammarna 28.2 (BG,AS)
Salskrake: 1 hane Draven 20.2 (EL,AS,LS), 1 hona 24.2 (AS,LS)
Storskarv: 1 ex överfl Nissan Smålandsstenar 16.2 (SA)
Röd glada: 1 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 3 ex Ås ängar 17.2 (SA), 2 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS,BG), 1 ex 20.2 (AS,LS), 4 ex 23.2 (AS,LS), 2 ex 24.2 (AS,LS), 1 ex 27.2 (AS,LS), 1 ex Draftinge 27.2 (AS,LS)
Havsörn: 2 ad + 1 subad Draven 11.2 (SA), 2 ad + 2 subad 13.2 (SA), 1 ad 14.2 (SA), 15.2 (SA), 2 ad Svanaholms ängar 15.2 (SA), 1 ex 2K Draven 16.2 (SA), 1 ex 4K Öjhult 16.2 (AS,LS), 2 ad Badviken 17.2 (SA), 1 ad Draven 17.2 (SA)
_1 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS), 1 ex Draven 18.2 (BG), 1 ex 2K 22.2 (SA), 3 subad N.Bolmen 23.2 (AS,LS), 2 subad 24.2 (AS,LS), 1 ad + 1 subad Draven 24.2 (AS,LS), 1 ad 27.2 (AS,LS)

Fjällvråk: 1 ex överfl Mossarp 3.2 (AS,LS), 1 ex str mot N Reningsdammarna 24.2 (EL)
Kungsörn: 1 ex 2K Öjhult Hestra 16.2 (AS,LS)
Stenfalk: 1 hane N.Bolmen 24.2 (AS,LS)
Sothöna: 1 ex Dalen Gislaved 1.2 (EL,BG), 2 ex Reningsdammarna 27.2 (ALK,AKo), 3 ex 28.2 (BG,AS)
Trana: 1 ex str Vä 16.2 (SA,BG), 2 ex Draven 24.2 (AS,LS)
Ljungpipare: 12 ex N.Bolmen 24.2 (AS,LS)
Havstrut: 2 ex Draven 27.2 (AS,LS)
Ringduva: 2 ex Unnaryd 1.2 (BS,WS), 1 ex Väcklinge 3.2 (SA), 4 ex Villstad 10.2 (AS,LS), 1 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 3 ex Ås ängar 15.2 (AS,LS), 3 ex str Vä 16.2 (SA,BG), 2 ex Väcklinge 18.2 (SA), 2 ex Smalås 26.2 (MHg)
Turkduva: 2 ex Ängsgatan Anderstorp vid flera tillfällen under februari (rapp till SA)
Berguv: 2 ex Lövåsa berg 20.2 (MHg)
Kattuggla: 1 ex rop Unnaryd 7.2 (BS), 1 ex rop Hyltebruk 10.2 (OG), 1 ex rop Väcklinge 11.2 (SA), 15.2 (SA), 1 ex Valdshult 15.2 (AS,LS), 2 ex Lindvägen Smålandsstenar 17.2 (PEE),
_1 ex som fastnat i skorsten räddad av sotare efter 3 dygn Arvidabo Unnaryd 15.2 (WS)
Kungsfiskare: 1 ex Härydsån 17.2 (PH)
Sidensvans: 70 ex Gislaved 20.2 (EL)
Sånglärka: 1 ex str Väcklinge 18.2 (SA), 1 ex Draven 20.2 (SA)
Strömstare: 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 4.2 (MH), 1 ex Reningsdammarna 9.2 (BG), 11.2 (EL), 15.2 (BG)
Rödhake: 1 ex Unnaryd 1.2 (BS,WS)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 1 ex Vä 16.2 (SA,BG), 1 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS), 20.2 (AS,LS)
Stare: 1 ex Anderstorp 9.2 (AS), 1 ex Väcklnge 14.2 (SA), 39 ex Svanaholms ängar 15.2 (AS,LS), 50 ex Svanaholms ängar 17.2 (BG), 3 ex Väcklinge 22.2 (SA)
Stenknäck: 1 ex Gislaved 11.2 (EL)
Snösparv: 1 ex Draven 24.2 (AS,LS)

Januari 2019

Knölsvan: 21 ex str Hestra 25.1 (AS)
Sädgås: >300 ex Svanaholms ängar 5.1 (BG,HG), 175 ex 11.1 (AS), ca 390 ex, varav 2 rossicus, 13.1 (SA), ca 300 ex 14.1 (BG,HG), 330 ex 15.1 (BS,WS)
Spetsbergsgås: 1 ex N.Bolmen 11.1 (AS), 5 ex Svanaholms ängar 13.1 (SA), 2 ex 14.1 (BG,HG), 3 ex 15.1 (BS,WS)
Bläsgås: 3 ex N.Bolmen 11.1 (AS), 2 ex Svanaholms ängar 13.1 (SA), 3 ex 14.1 (BG,HG), 2 ex 15.1 (BS,WS)
Grågås: 1 ex Draven 12.1 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 13.1 (SA), 14.1 (BG,HG), 15.1 (BS,WS)
Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 3.1 (EL), 9.1 (BG), 17.1 (EL,AKo), 24.1 (BG)
Gräsand: 210 ex Draven 1.1 (SA)
Gråhäger: 1 ex Önnekvarn 1.1 (SA), 1 ex Badviken N.Bolmen 1.1 (SA), 5.1 (BG,HG), 1 ex Svanaholms ängar 5.1 (BG,HG), 1 ex Storåns mynning 13.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 15.1 (BS,WS), 1 ex Skinnebo 23.1 (BS,WS)
Havsörn: 2 ex Storåns mynning 1.1 (SA), 1 ex 2K str S Ingalsbo 2.1 (AS), 1 ex str S Reningsdammarna 2.1 (BG), 1 ad Draven 2.1 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 5.1 (BG,HG), 1 subad Draven 14.1 (SA)
Blå kärrhök: 1 hane Draven 5.1 (SA), 20.1 (SA), 1 ex 2K Anderstorps stormosse 26.1 (AS)
Fjällvråk: 1 ex Draven 1.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 11.1 (AS), 1 ex överfl Isberga 25.1 (AS)
Kungsörn: 1 subad Hestra 10.1 (AS)
Morkulla: 1 ex Liljenäsviken 13.1 (SA)
Fiskmås: 1 ad Storåns mynning 1.1 (SA)
Ringduva: 6 ex Draftinge 11.1 (AS)
Sparvuggla: 1 ex Lunnamossen Unnaryd 6.1 (BS,WS)
Pärluggla: 1 ex rop Väcklinge 15.1 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Önnekvarn 1.1 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Älmåsen S.Valdshult 4.1 (SA,AS)
Vattenpiplärka: 1 ex Draven 12.1 (SA) 1:a obsen i Västbo
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna 1.1 (BG), 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 4.1 (MH), 5.1 (MH), 1 ex Reningsdammarna 17.1 (EL), 1 ex Nissan Hyltebruk 19.1 (SA), 1 ex Töråsbäcken 19.1 (MH,OH),1 ex Fallet Nissafors 20.1 (Mhg)
_1 ex Strandfors 23.1 (AAn), 1 ex Reningsdammarna 24.1 (BG), 1 ex Hensjö damm 24.1 (Aan), 2 ex Nissaforsbruk 26.1 (AS)
Rödhake: 1 ex Hasselgatan Gislaved 5.1 (EL), 1 ex Bergsgatan Anderstorp 5.1 (MH), 1 ex S.Vägen Unnaryd 6.1 (BS,WS), 1 ex nästan dagligen Hasselgatan Gislaved 13.1 (EL), 1 ex dagligen Bergsgatan Anderstorp 15.1 (MH)
_1 ex Hasselgatan Gislaved dagligen senaste veckan 28.1 (EL), 1 ex Unnaryd 27.1 (BS,WS)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 1 ex Öjhult Hestra 1.1 (AS), 1 ex Reningsdammarna 2.1 (BG), 9.1 (BG), 2 ex N.Bolmen 15.1 (BS,WS), 1 ex Smalås 20.1 (MHg)
Stare: 7 ex Draftinge 5.1 (SA), 2 ex Väcklinge 12.1 (SA), 13.1 (SA), 5 ex Svanaholms ängar 13.1 (SA), 1 ex 14.1 (BG,HG), 1 ex Väcklinge 14.1 (SA), 5 ex 15.1 (SA), 5 ex N.Bolmen 15.1 (BS,WS)
Steglits: 3 ex Gislaved 30.1 (EL)
Vinterhämpling: 9 ex N.Bolmen 23.1 (BS,WS)
Stenknäck: 1 ex Hasselgatan Gislaved 6.1 (EL), 27.1 (EL)