Fåglar i Västbo 2019

December 2019

Sädgås: 520 ex N.Bolmen 7.12 (AS,LS), 900 ex Svanaholms ängar 23.12 (SA), 400 ex N.Bolmen 31.12 (AS,LS)
Spetsbergsgås: 2 ex N.Bolmen 7.12 (AS,LS), 23.12 (SA)
Bläsgås: 2 ex Svanaholms ängar 23.12 (SA), 3 ex 31.12 (AS,LS)
Grågås: 8 ex Draven 21.12 (SA), 4 ex 22.12 (SA), 75 ex 23.12 (SA), 110 ex Svanaholms ängar 23.12 (SA), 6 ex Draven 25.12 (SA), 123 ex 26.12 (SA), 68 ex 28.12 (SA), 35 ex 31.12 (AS,LS)
Bläsand: 2 ex Tiraholm 5.12 (WS)
Kricka: 1 par Draven 23.12 (SA), 25.12 (SA)
Gräsand: 300 ex Draven 21.12 (SA), 22.12 (SA), 350 ex 23.12 (SA), 410 ex 26.12 (SA)
Skedand: 1 ex Draven 23.12 (SA), 25.12 (SA), 26.12 (SA)
Skäggdopping: 1 ex Tiraholm 7.12 (AS,LS)
Gråhakedopping: 1 ex Tiraholm 31.12 (AS,LS)
Storskarv: 1 ex Reningsdammarna 7.12 (EL), 3 ex Sunnaryd 7.12 (AS,LS), 1 ex N.Bolmen 7.12 (AS,LS), 2 ex Sunnaryd 31.12 (AS,LS)
Gråhäger: 1 ex Draven 23.12 (SA), 1 ex Sunnaryd 31.12 (AS,LS)
Röd glada: 1 ex N.Bolmen 7.12 (AS,LS)
Havsörn: 1 ad Draven 21.12 (SA), 2 ad 22.12 (SA), 2 ad 23.12 (SA), 1 ad 25.12 (SA), 26.12 (SA)
Blå kärrhök: 1 hane Draven 21.12 (SA), 26.12 (SA), 28.12 (SA), 31.12 (SA,AS,LS)
Fjällvråk: 1 ex Ås ängar 7.2 (AS,LS), 1 ex Draven 23.12 (SA), 26.12 (SA), 31.12 (SA,AS,LS)
Kungsörn: 1 ad Anderstorps stormosse 26.12 (SA), 1 ex äldre Draven 31.12 (SA,AS,LS)
Kungsfiskare: 1 ex N.Bolmen 31.12 (AS,LS)
Mindre hackspett: 1 hane Väcklinge 28.12 (SA)
Sidensvans: 55 ex Gislaved 2.12 (AS), 200 ex 9.12 (AW), 120 ex Smålandsstenar 12.12 (UE)
Strömstare: 1 ex Töråsbäcken 27.12 (MH)
Rödhake: 1 ex Hasselgatan Gislaved 1.12 (EL), 1 ex Unnaryd 4.12 (WS), 1 ex Bergsgatan Anderstorp 11.12 (MH), 25.12 (MH)
Rödvingetrast: 1 ex Draven 7.12 (AS,LS), 1 ex nattstr Kållerstad 20.12 (AAn)
Varfågel: 1 ex N.Bolmen 7.12 (AS,LS), 1 ex Reningsdammarna 14.12 (BG), 1 ex Draven 25.12 (SA), 1 ex Anderstorps stormosse 26.12 (SA), 1 ex Draven 28.12 (SA), 30.12 (SA), 2 ex 31.12 (SA)
Stare: 1 ex Svanaholmsängar 23.12 (SA), 3 ex Väcklinge 28.12 (SA), 1 ex N.Bolmen 31.12 (AS,LS)
Tallbit: 30 ex Slätthult 1.12 (AS,LS), 6 ex Rotebo 7.12 (AS)
Stenknäck: 1 ex Bergsgatan Anderstorp 11.12 (MH)

November 2019

Sädgås: 220 ex Svanaholms ängar 2.11 (SA,AS,LS), 430 ex 10.11 (SA), 500 ex 15.11 (BS,WS)
Spetsbergsgås: 2 ex Svanaholms ängar 10.11 (SA), 15.11 (BS,WS)
Gräsand: 300 ex Draven 1.11 (SA), 500 ex 23.11 (SA)
Skedand: 11 ex Draven 2.11 (SA), 5 ex 8.11 (SA), 10.11 (SA)
Salskrake: 7 ex Draven 8.11 (SA), 1 ex Reningsdammarna 8.11 (BG), 1 ex Draven 9.11 (SA), 1 hona 17.11 (AS,LS)
Småskrake: 3 hanar + 5 honor Kårehamn 2.11 (AS,LS)
Ägretthäger: 1 ex Färgån 14.11 (Stig Olsteg), 2 ex Färgån 17.11 (SA,AS,LS), 1 ex 18.11 (WS), 22.11 (BS,WS), 1 ex Skubbhult Femsjö 25.11 (WS)
Röd glada: 1 ex Svanaholms ängar 2.11 (SA,AS,LS), 1 ex Järanäs 2.11 (BS,WS), 2 ex Nissaryd 3.11 (BS,WS), 1 ex Färgån 17.11 (SA), 1 ex Boarp 17.11 (SA), 1 ex Ås ängar 17.11 (AS,LS)
Havsörn: 2 ad Draven 1.11 (SA), 1 ad Badviken 2.11 (SA,AS,LS), 1 ex Rakalven 3.11 (AS,LS), 2 ad Draven 9.11 (SA), 1 ad Kårehamn 10.11 (SA), 1 ad Draven 17.11 (CS,SA), 23.11 (SA), 1 ad Stengårdshult 24.11 (AS,LS)
Kungsörn: 1 ex yngre Anderstorps stormosse 9.11 (EM)
Pilhgrimsfalk: 1 juv Svanaholms ängar 10.11 (SA), 1 juv Färgån 17.1 (SA,AS,LS)
Berguv: 1 ex Väcklinge 23.11 (SA)
Kattuggla: 1 ex Väcklinge 2.11 (SA), 3.11 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Storåns mynning 2.11 (SA,AS,LS), 1 ex Anderstorpsån vid Anderstorps kyrka 18.11 (Calle Lindsten)
Trädlärka: 1 ex str Kårehamn 2.11 (AS,LS)
Sidensvans: 22 ex Kårehamn 2.11 (AS,LS), 85 ex Bjärsved 3.11 (AS,LS), 18 ex Stengårdshult 3.11 (AS,LS), >75 ex Liljegränd Gislaved 3.11 (BG), >50 ex 8.11 (BG), 50 ex Smålandsstenar 14.11 (UE), 200 ex Gislaved 15.11 (AW)
_150 ex Anderstorp 15.11 (LGH), 200 ex Smålandsstenar 17.11 (AS,LS), 12 ex Unnaryd 18.11 (WS), 200 ex Hestra 24.11 (AS,LS), >100 ex Sörgårdsområdet Gislaved 25.11 (EL), 27.11 (BG)
Strömstare: 1 ex Radan Stengårdshult 3.11 (LGH), 2 ex Töråsbäcken Anderstorp 21.11 (EL), 3 ex 24.11 (EM), 1 ex 25.11 (MH)
Varfågel: 1 ex Anderstorps stormosse 3.11 (SA), 1 ex N.Bolmen 9.11 (WS), 1 ex Kårehamn 10.11 (SA), 1 ex Draven 10.11 (SA), 1 ex Fjällandsnäs Unnaryd 14.11 (WS), 2 ex N.Bolmen 15.11 (BS,WS)
Steglits: 2 ex Väcklinge 1.11 (SA), 4 ex Svanaholms ängar 2.11 (SA,AS,LS), 1 ex Storåns mynning 2.11 (SA,AS,LS), 11 ex Svanaholms ängar 10.11 (SA), 1 ex Väcklinge 10.11 (SA), 1 ex Färgån 17.11 (SA), 9 ex N.Bolmen 17.11 (AS,LS)
_1 ex Väcklinge 23.11 (SA), 1-2 ex vid fågelmatningen Hasselgatan Gislaved nästan dagligen senaste veckan 23.11 (EL)

Tallbit: 2 ex (hane + hona) Hasselgatan Gislaved 1.11 (EL), 6 ex Båraryd 1.11 (Mhg), 16 ex Ubbås 1.11 (AS), 27 ex Ingelsbo 1.11 (AS), 18 ex Hällabäckssåg 1.11 (AS,LS), 23 ex Sunnaryd 2.11 (SA), 1 hane Vårtsjön 2.11 (SA)
_13 ex Svanaholms ängar 2.11 (SA,AS,LS), 8 ex Slätteryd Unnaryd 2.11 (BS,WS), 12 ex Järanäs 2.11 (BS,WS), 9 ex Kårehamn 2.11 (AS,LS), 27 ex Nissafors Bruk 3.11 (LGH), 13 ex Stret Anderstorp 3.11 (SA), 20 ex Släthult 3.11 (BG)
_3 hanar + 1 hona Svinhult 3.11 (AS,LS), 2 hanar + 12 honor Aspvägen Unnaryd 3.11 (BS,WS), 25 ex Burseryd 3.11 (BG), 15 ex Bosebo 3.11 (BG), 8 ex Anderstorp 5.11 (AW), 18 ex Smalås 5.11 (Mhg), 10 ex Lyckås Anderstorp 10.11 (EM)
_1 hane + 1 hona Bergsgatan Anderstorp 10.11 (MH), 6 ex Smalås 13.11 (Mhg), 11 ex Smålandsstenar 14.11 (UE), 22 ex Sunnaryd 17.11 (AS,LS)
Stenknäck: 1 ex Kårehamn 2.11 (AS,LS), 1 ex Färgån 17.11 (SA)

Oktober 2019

Sångsvan: 60 ex Ås ängar 5.10 (SA)
Sädgås: 200 ex Svanaholms ängar 31.10 (BS,WS)
Spetsbergsgås: 1 ex Draven 25.10 (SA)
Bläsgås: 6 ex str Draven 20.10 (SA), 1 ex 25.10 (SA), 24 ex str Hestra 28.10 (AS)
Grågås: 236 ex str Draven 20.10 (SA), 190 ex str Järanäs 21.10 (BS,WS), 225 ex str Draven 27.10 (SA), >2500 ex str Hestra 28.10 (AS)
Vitkindad gås: 135 ex str Järanäs 15.10 (WS), 5 ex Svanaholms ängar 19.10 (SA), 170 ex str Järanäs 21.10 (BS,WS), 2 ex str Draven 27.10 (SA), 450 ex str Hestra 28.10 (AS)
Bläsand
: 28 ex Draven 3.10 (SA), 35 ex 10.10 (SA), 62 ex 11.10 (SA), 50 ex 13.10 (SA), 66 ex 14.10 (SA), 120 ex 15.10 (SA), 25 ex 19.10 (SA), 40 ex 20.10 (SA), 100 ex 22.10 (SA), 41 ex 24.10 (SA), >100 ex 28.10 (SA), >40 ex 29.10 (SA)
_>50 ex Draven 30.10 (SA), >30 ex 31.10 (SA)
Snatterand: 1 ex Draven 10.10 (SA), 1 ex 14.10 (SA), 15.10 (SA), 1 par 29.10 (SA)
Gräsand: >200 ex Draven 30.10 (SA), 300 ex 31.10 (SA)
Stjärtand: 9 ex Draven 16.10 (SA), 1 ex 19.10 (SA), 21.10 (SA), 27.10 (UE), 29.10 (SA)
Skedand: 2 ex Draven 3.10 (SA), 9.10 (AS,LS), 1 ex 11.10 (SA), 1 ex Kårehamn 13.10 (SA), 8 ex Draven 13.10 (SA), 1 ex 14.10 (SA), 10 ex 18.10 (SA), 2 ex 19.10 (SA), 20.10 (SA), 10 ex 22.10 (SA), 3 ex 24.10 (SA), 1 ex 25.10 (SA)
_8 ex Draven 27.10 (SA), 14 ex 28.10 (SA), 6 ex 29.10 (SA)
Brunand: 1 hane Järanäs 7.10 (WS)
Småskrake: 4 ex Draven 20.10 (SA)
Smådopping: 2 juv Reningsdammarna 10.10 (EL), 1 ex 24.10 (BG)
Storskarv: 57 ex str + 11 ex Kårehamn 13.10 (SA)
Ägretthäger: 1 ex str V Kårehamn 12.10 (SA), 6 ex str mot S Järanäs 15.10 (WS)
Röd glada: 2 ex Väcklinge 3.10 (SA), 1 juv Svanaholms ängar 5.10 (SA), 2 ex Färgån 5.10 (WS), 1 ex Draven 9.10 (AS,LS), 11.10 (SA), 1 ex Kårehamn 12.10 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 12.10 (SA), 6 ex Ås ängar 12.10 (SA)
_1 ex Ås 13.10 (SA), 1 ex Väcklinge 15.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 19.10 (SA), 2 ex Ås ängar 19.10 (SA), 1 ex Väcklinge 19.10 (SA), 20.10 (SA), 1 ex str Kårehamn 23.10 (AS,LS), 1 ex Draven 24.10 (SA), 4 ex 25.10 (SA)
_1 ex Nissaryd 27.10 (AS,LS), 1 ex Svanaholms ängar 31.10 (BS,WS)

Havsörn
: 1 ex yngre Draven 1.10 (SA), 2.10 (SA), 1 ex Järanäs 3.10 (BS,WS), 2 ad Svanaholms ängar 5.10 (SA), 1 ad Draven 8.10 (SA), 2 subad N.Bolmen 9.10 (AS,LS), 2 ex Kårehamn 12.10 (SA), 1 ex yngre Draven 12.10 (SA)
_2 ad Kårehamn 13.10 (SA), 4 ex Draven 13.10 (SA), 1 ad 14.10 (SA), 1 ex Järanäs 15.10 (WS), 2 ex Svanaholms ängar 19.10 (SA), 1 ad Badviken 19.10 (SA), 2 ad + 1 yngre Draven 19.10 (SA), 2 ad Kårehamn 20.10 (SA)
_1 ad Draven 20.10 (SA), 1 ex 3K Järanäs 23.10 (WS), 25.10 (WS), 1 ad Draven 22.10 (SA), 23.10 (AS,LS), 2 ad 24.10 (SA), 3 ex Kårehamn 27.10 (AS,LS), 1 ad + 1 yngre Möllekvarn 27.10 (SA), 1 ex 2K Järanäs 30.10 (WS)
Kungsörn: 1 ex yngre Svanaholms ängar 19.10 (SA)
Tornfalk: 2 ex Draven 1.10 (SA), 2 ex str Järanäs 10.10 (BS,WS)
Pilgrimsfalk: 1 ex str Kårehamn 23.10 (AS,LS)
Stenfalk: 1 ex Väcklinge 9.10 (SA), 1 ex str Väcklinge 12.10 (SA), 1 ex Draven 18.10 (SA)
Trana: 80 ex str mot S över Gislaved 1.10 (EL), 750 ex str över Reftele i 4 flockar 2.10 (UE), 140 ex str Järanäs 3.10 (BS,WS), 82 ex str mot S Unnaryd 3.10 (BS,WS), 89 ex str Draven 3.10 (SA), 181 ex str Anderstorp 28.10 (AS)
Silvertärna: 1 juv Draven 21.10 (SA), 22.10 (SA), 23.10 (AS,LS), 24.10 (SA), 25.10 (SA), 27.10 (UE,SA), 28.10 (SA), 29.10 (SA)
Skogsduva: 1 ex str Järanäs 15.10 (WS), 23.10 (BS,WS), 1 ex Väcklinge 27.10 (SA)
Turkduva: 3 ex Ölmestad 1.10 (SA), 1 ex Hestra 18.10 (AS,LS)
Kattuggla: 1 ex rop Öreryd 18.10 (AS,LS)
Forsärla: 1 ex Svanaholms ängar 5.10 (SA), 1 ex str Kårehamn 13.10 (SA), 23.10 (AS,LS), 1 ex Tiraholm 27.10 (SA,AS,LS), 1 ex str Väcklinge 27.10 (SA)
Sidensvans: 21 ex str Järanäs 23.10 (BS,WS), 27 ex Hestra 31.10 (AS)
Svart rödstjärt: 1 ad hane + 1 hona Fegens sågverk Smålandsstenar 26.10 (SA)
Buskskvätta: 1 ex Väcklinge 7.10 (sen obs) (SA)
Varfågel: 2 ex Väcklinge 6.10 (SA), 1 ex Järanäs 10.10 (BS,WS), 1 ex Liljenäsviken 12.10 (SA), 1 ex Väcklinge 17.10 (SA), 1 ex Draven 27.10 (UE)
Steglits: 1 ex Väcklinge 1.10 (SA), 3.10 (SA), 2 ex 5.10 (SA), 8 ex 6.10 (SA), 2 ex 7.10 (SA), 1 ex 10.10 (SA), 2 ex str Kårehamn 13.10 (SA), 2 ex str Järanäs 13.10 (SA), 5 ex Väcklinge 13.10 (SA), 2 ex 14.10 (SA), 2 ex 15.10 (SA)
_1 ex str Järanäs 15.10 (WS), 1 ex Svanaholms ängar 19.10 (SA), 7 ex str Draven 20.10 (SA), 1 ex Väcklinge 20.10 (SA), 4 ex 22.10 (SA), 1 ex str Järanäs 23.10 (WS), 6 ex Väcklinge 24.10 (SA), 3 ex str 25.10 (WS)
_2 ex str Kårehamn 27.10 (AS,LS), 3 ex str Möllekvarn 27.10 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 27.10 (SA), 2 ex Väcklinge 28.10 (SA), 9 ex str Hestra 28.10 (AS), 3 ex str Järanäs 30.10 (WS), 1 ex Väcklinge 31.10 (SA)
Vinterhämpling: 4 ex Väcklinge 22.10 (SA), 3 ex str Järanäs 23.10 (BS,WS), 1 ex Kårehamn 27.10 (AS,LS), 8 ex Järanäs 28.10 (BS,WS)
Tallbit: 5 + 20 ex str Kårehamn 27.10 (AS,LS), 18 ex Tiraholm 27.10 (SA,AS,LS), 6 ex honf str Hensjö Kållerstad 31.10 (AAn)
Stenknäck: 9 ex str Möllekvarn 13.10 (SA), 5 ex Stumsjön Kållerstad 19.10 (SA)
Snösparv: 1 ex Ängaberget-Jonsbo 29.10 (SAL), 1 ex str Järanäs 30.10 (WS), 1 ex Slätteryd 31.10 (AS)

September 2019

Bläsand
: 25 ex Draven 7.9 (SA), 23 ex 16.9 (SA), >20 ex 30.9 (CS)
Snatterand
: 1 par Reningsdammarna 4.9 (EL), 2 ex 7.9 (AS,LS), 1 ex Draven 8.9 (SA), 1 par Reningsdammarna 9.9 (BG)
Skedand: 1 ex Draven 6.9 (SA), 7.9 (SA), 8.9 (SA), 14.9 (SA), 2 ex 18.9 (SA), 3 ex 28.9 (SA), 2 ex 30.9 (CS)
Vaktel: 1 ex påträffad död Gislaveds Räddningsstation 21.9 (EL,GL)
Smådopping: 1 juv Draven 6.9 (AS,LS), 1 juv Draven 7.9 (SA), 2 ex Reningsdammarna 7.9 (AS,LS), 1 ex Anderstorps stormosse 7.9 (EM), 1 juv 8.9 (SA), 1 juv Reningsdammarna 9.9 (BG), 2 juv 14.9 (BG), 2 ex 15.9 (AS,LS), 2 juv 23.9 (BG)
_1 juv Reningsdammarna 30.9 (EL)
Skäggdopping: 1 juv Draven 7.9 (SA)
Storskarv: 112 ex str Järanäs 24.9 (BS,WS)
Ägretthäger: 1 ex Draven 8.9 (SA), 7 ex 28.9 (SA)
Röd glada: 2 ex Draven 6.9 (SA), 3 ex 7.9 (SA), 8.9 (SA), 8 ex 13.9 (SA), 2 ex 14.9 (SA), 20 ex 15.9 (VFK), 8 ex 16.9 (SA), 2 ex Mellby 16.9 (SA), 1 ex Draven 19.9 (SA), 20.9 (SA), 10 ex Svanaholms ängar 21.9 (SA,AS,LS)
_1 juv str Draven 21.9 (SA), 1 juv Väcklinge 21.9 (SA), 2 ex Draftinge 21.9 (AS,LS), 2 ex N.Bolmen 22.9 (SA,AS,LS), 10 ex Draven 22.9 (SA), 13 ex Ås ängar 22.9 (AS,LS), 1 ex Draven 23.9 (MH), 14 ex 25.9 (SA), 10 ex 28.9 (SA)
_1 ex Ås ängar 28.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 28.9 (SA), 1 ex str Liljenäsviken 28.9 (SA), 1 ex Kårehamn 29.9 (SA), 10 ex Svanaholms ängar 29.9 (SA), 1 ex Draven 29.9 (SA), 2 ex 30.9 (SA)
Havsörn: 2 ex N.Bolmen 5.9 (BS,WS), 1 ad Draven 8.9 (SA), 1 ex yngre 13.9 (SA), 2 ad + 1 yngre 14.9 (SA), 2 ad 17.9 (SA), 1 ex yngre 18.9 (SA), 1 ad 21.9 (SA), 1 ex Kårehamn 21.9 (AS,LS), 2 ex Ås ängar 22.9 (AS,LS)
_3 ex Draven 23.9 (MH), 2 ad + 1 juv 24.9 (SA), 1 ad + 1 yngre Kårehamn 29.9 (SA), 2 subad Svanaholms ängar 29.9 (SA), 1 ad + 1 subad Draven 30.9 (CS)
Brun kärrhök: 1 hona + 2 juv Draven 7.9 (SA), 1 hona + 1 juv 8.9 (SA), 1 juv 9.9 (SA), 14.9 (SA)
Stäpphök: 1 juv str mot SV Draven 13.9 (SA)
Ob ängs/stäpphök
: 1 juv Anderstorps stormosse 1.9 (AS,LS)
Kungsörn: 1 ex Anderstorps stormosse 1.9 (AS,LS,EL,BG)
Tornfalk: 5 ex Anderstorps stormosse 1.9 (AS,LS,EL,BG), 2 ex 6.9 (AS,LS), >4 ex Draven 6.9 (SA), 5 ex 7.9 (SA), 3 ex Anderstorps stormosse 7.9 (EM), 1 ex Draven 8.9 (SA), 2 ex 14.9 (SA), 1 ex 16.9 (SA), 1 juv 17.9 (SA), 1 ex 20.9 (SA)
_1 ex str Väcklinge 21.9 (SA), 1 ex Draven 23.9 (MH), 1 juv 24.9 (SA), 25.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 28.9 (SA), 1 hane Väcklinge 28.9 (SA)
Aftonfalk: 1 juv Draven 6.9 (SA,AS,LS), 7.9 (SA), 8.9 (SA)
Stenfalk: 1 ex str mot SO Draven 8.9 (SA), 2 ex str Kårehamn 21.9 (AS,LS), 1 juv str Väcklinge 22.9 (SA)
Lärkfalk: 2 ex Anderstorps stormosse 1.9 (AS,LS,EL,BG), 2 ex Draven 6.9 (SA), 1 ex 7.9 (SA), 1 juv Väcklinge 12.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 21.9 (SA,AS,LS)
Pilgrimsfalk: 1 ex str Kårehamn 21.9 (AS,LS), 1 ex Ås ängar 22.9 (AS,LS), 1 ad Draven 28.9 (SA)
Rörhöna: 1 juv Reningsdammarna 4.9 (EL), 7.9 (AS,LS), 9.9 (BG), 1 ex 15.9 (AS,LS)
Sothöna: 10 ex Reningsdammarna 4.9 (EL), 1 ex Draven 6.9 (AS,LS), 1 juv Draven 7.9 (SA), 7 juv Reningsdammarna 7.9 (AS,LS), 2 ex 9.9 (BG), 14.9 (BG), 2 juv Draven 14.9 (SA)
Trana: 170 ex N.Bolmen 5.9 (BS,WS), 500 ex Draven 7.9 (SA), 200 ex 13.9 (SA), 14.9 (SA), 160 ex Svanaholms ängar 15.9 (BS,WS), 200 ex str mot S Gislaved 18.9 (EL), 110 ex Liljenäsviken 21.9 (SA)
Silvertärna: 1 juv str mot S Draven 30.9 (CS)
Skogsduva: 1 ex Draven 7.9 (SA)
Turkduva: 1 ex Ölmestad 9.9 (SA)
Berguv: 1 ex Väcklinge 28.9 (SA)
Kattuggla: 1 ex hörd Väcklinge 21.9 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Reningsdammarna 14.9 (BG), 1 ex Fridsnäs 25.9 (BLn)
Mindre hackspett: 1 ex Anderstorps stormosse 1.9 (AS,LS,EL,BG), 1 ex rop Badviken 22.9 (SA,AS,LS), 1 ex rop Svanaholms ängar 29.9 (SA)
Trädlärka: 1 ex str Badviken 22.9 (SA,AS,LS), 1 ex str Svanaholms ängar 29.9 (SA)
Skärpiplärka: 1 ex Kanalbron N.Bolmen 29.9 (SA)
Gulärla: >10 ex Sönnerskog 11.9 (BS,WS), 4 ex 13.9 (WS)
Forsärla: 2 ex Draven 8.9 (SA), 1 ex str 14.9 (SA), 1 ex Kårehamn 22.9 (AS,LS), 1 ex Reningsdammarna 23.9 (BG), 1 ex Blåbärsstigen Hestra 25.9 (AS,LS), 26.9 (AS,LS), 1 ex Kårehamn 29.9 (SA)
Tajgasångare: 1 ex Södra vallen Draven 29.9 (BLn,SA)
Törnskata: 1 juv Draven 7.9 (SA)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 21.9 (SA,AS,LS), 1 ex Karaby 22.9 (SA)
Steglits: 2 ex Väcklinge 12.9 (SA), 5 ex 14.9 (SA), 1 ex Liljenäsviken 21.9 (SA), 2 ex Väcklinge 21.9 (SA), 2 ex Badviken 22.9 (SA,AS,LS), 2 ex Draven 25.9 (SA), 3 ex str Svanaholms ängar 29.9 (SA), 1 ex str Järanäs 30.9 (WS)
_2 ex Väcklinge 30.9 (SA)


Augusti 2019

Knölsvan: 1 par + 1 unge Draven 3.8 (SA), 8.8 (SA), 10.8 (SA), 11.8 (SA), 13.8 (BS,WS), 3 ad + 1 juv 16.8 (BS,WS), 1 ad + 1 juv 20.8 (BG,HG)
Bläsand: 2 ex Draven 1.8 (SA), 4 ex 4.8 (SA), 1 ex 12.8 (BS,WS), 32 ex 30.8 (AS,LS)
Snatterand: >10 ex Reningsdammarna 5.8 (BG), 1 ex Draven 5.8 (SA), 3 ex 6.8 (SA), 8.8 (SA), 1 ex 10.8 (SA), 5 ex Reningsdammarna 14.8 (BG), 7 ex 15.8 (EL), 5 ex 18.8 (BG), 8 ex 21.8 (BG), 1 ex Draven 31.8 (AS,LS)
Stjärtand: 1 ex Draven 4.8 (SA), 11 ex str Kårehamn 28.8 (AS,LS), 9 ex Draven 31.8 (AS,LS)
Årta: 1 ex Draven 6.8 (SA), 11.8 (SA), 30.8 (AS,LS)
Skedand: 3 ex Draven 1.8 (SA), 3 ex 4.8 (SA), 2 ex honf Reningsdammarna 5.8 (BG), 1 ex Draven 6.8 (SA), 8.8 (SA), 2 ex 9.8 (SA), 5 ex 30.8 (AS,LS), 7 ex 31.8 (AS,LS)
Vigg: >15 pulli Reningsdammarna 5.8 (BG), 5 pulli 15.8 (EL), 4 pulli 21.8 (BG), 24.8 (BG)
Sjöorre: 1 ex hörd str mot SV Kållerstad 27.8 (Aan)
Smålom: 1 ex Kårehamn 31.8 (AS,LS)
Smådopping: 1 juv Reningsdammarna 5.8 (BG), 2 ad 14.8 (BG), 1 juv 18.8 (BG), 2 ad + 1 juv 21.8 (BG), 4 ad + 2 juv 24.8 (BG)
Skäggdopping: 1 ad + 1 juv Draven 3.8 (SA), 9.8 (EL), 10.8 (SA), 11.8 (SA), 1 juv 31.8 (AS,LS)
Svarthakedopping: 1 ad Reningsdammarna 5.8 (BG)
Ägretthäger: 1 ex Draven 4.8 (SA)
Röd glada: 1 ad Väcklinge 6.8 (SA), 2 ex Draven 9.8 (EL), 3 ex Mellby 9.8 (SA), 1 ad Draven 10.8 (SA), 1 juv Väcklinge 10.8 (SA), 7 ex Draftinge 11.8 (SAL), 11 ex Draven 11.8 (SA), 1 juv Väcklinge 12.8 (SA), 4 ex Draftinge 16.8 (BS,WS)
_3 ex Draftinge 18.8 (AS,LS), 2 ex 25.8 (CS), 1 ex str Kårehamn 28.8 (AS,LS), 11 ex Draftinge 28.8 (SAL), 1 ex Draven 29.8 (BG,HG), 4 ex 31.8 (AS,LS), 15 ex Draftinge 31.8 (SAL)
Havsörn: 1 ad Draven 1.8 (SA), 1 ad 4.8 (SA), 1 ex 2K tog en skrattmås 9.8 (EL), 1 ex yngre 10.8 (SA), 1 ad 11.8 (SA), 2 ex Källerudd 17.8 (RJ), 1 ad Draven 18.8 (AS,LS), 1 ex 2K Lijenäsviken 26.8 (EL,GL), 3 ex Kårehamn 28.8 (AS,LS)
_2 ex Draven 29.8 (AS,LS), 30.8 (AS,LS), 1 ex 31.8 (AS,LS)
Brun kärrhök: 2 honor Draven 3.8 (SA), 1 hona + 1 juv 4.8 (SA), 1 hona 6.8 (SA), 1 hane + 2 ad honor 8.8 (SA), 2 ex honf 9.8 (EL), 1 hona + 1 juv 10.8 (SA), 1 hona + 2 juv 11.8 (SA), 1 hona + 1 juv 13.8 (BS,WS), 1 juv 16.8 (BS,WS)
_2 juv Draven 18.8 (AS,LS), 1 hona 21.8 (BS,WS), 1 hona + 1 juv 25.8 (CS), 3 ex 29.8 (AS,LS), 2 juv 30.8 (AS,LS), 4 ex 31.8 (AS,LS)
Tornfalk: 2 juv Draven 4.8 (SA), 1 juv 6.8 (SA), 8.8 (SA), 9.8 (SA), 2 ex 10.8 (SA), 1 juv Väcklinge 11.8 (SA), 1 hona + 1 juv Draven 13.8 (BS,WS), 2 ex 1K 16.8 (BS,WS), 1 ex 18.8 (AS,LS), 20.8 (BG,HG), 1 ex 25.8 (CS), 31.8 (AS,LS)
Aftonfalk: 3 ex Draven 29.8 (BG,HG,AS,LS)
Lärkfalk: 1 juv tiggande 1.8 (SA), 1 ad Väcklinge 3.8 (SA), 2 ex 4.8 (SA), tiggande ungkull Refteleviken Draven 5.8 (SA), 1 ad Draven 10.8 (SA), 3 ex 11.8 (SA), 1 ex Väcklinge 12.8 (SA), 1 ex Draven 16.8 (BS,WS), 1 ex Järanäs 19.8 (WS)
_1 ex Svanaholms ängar 20.8 (BG,HG), 2 ex str Kårehamn 28.8 (AS,LS), 2 ex Draven 30.8 (AS,LS), 1 ex 31.8 (AS,LS)
Vattenrall: 4 juv Reningsdammarna 5.8 (BG)
Sothöna: 1 par + 2 juv Draven 3.8 (SA), 1 ad Draven 6.8 (SA), 8.8 (SA), 2 ad + 1 juv 9.8 (SA), 1 ad + 2 juv 10.8 (SA), 1 juv 11.8 (SA), 1 ex 13.8 (BS,WS), 40 ex Reningsdammarna 15.8 (EL), 1 ex Draven 16.8 (BS,WS), 2 ad 18.8 (AS,LS)
Trana: 250 ex Draven 1.8 (SA), 150 ex Draftinge 16.8 (BS,WS), 100 ex Ås ängar 21.8 (BS,WS), 90 ex Draftinge 21.8 (BS,WS), 280 ex Liljenäsviken 22.8 (VFK), 200 ex 26.8 (EL,GL)
Strandskata: 8 ex Draven 11.8 (SA)
Större strandpipare: 2 ex Liljenäsviken 22.8 (VFK), 1 ex 26.8 (EL,GL)
Kustpipare: 1 ex str Draven 25.8 (CS)
Brushane: 11 ex Draven 31.8 (AS,LS)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 1.8 (SA), 2 ex 18.8 (AS,LS)
Rödbena: 1 juv 4.8 (SA), 1 ex 6.8 (SA), 2 ex 8.8 (SA), 1 ex 9.8 (SA), 10.8 (SA), 2 ex 11.8 (SA), 1 ex 13.8 (SA), 16.8 (BS,WS)
Silltrut: 1 ex Draven 18.8 (AS,LS), 20.8 (BG,HG)
Fisktärna: 2 juv (blev matade) Draven 4.8 (SA)
Skogsduva: 2 ex Draven 11.8 (SA), 4 ex Liljenäsviken 22.8 (VFK), 1 ex 26.8 (EL,GL)
Turkduva: 2 ex Reftele 1.8 (SA), 4 ex 4.8 (BS,WS), 2 ex 8.8 (SA), 28.8 (AS,LS)
Nattskärra: 1 ex Stenhestra 3.8 (AS,LS), 1 ex Bränhult 3.8 (AS,LS), 1 ex Ås missionshus 22.8 (AS,LS)
Mindre hackspett: 1 ex Järanäs 30.8 (BS,WS)
Gulärla: 1 ex Draven 4.8 (SA), 1 ex Väcklinge 10.8 (SA), >15 ex rast vid Unnen 17.8 (WS), 5 ex Håkentorp 18.8 (AS,LS), 1 ex Håkentorp 20.8 (BG,HG), 3 ex Järanäs 26.8 (BS,WS), 10 ex rast Åbykrysset 28.8 (BS,WS),
_3 ex Järanäs 30.8 (BS,WS)
Forsärla: 1 hona + 1 juv Reningsdammarna 14.8 (BG), 1 ex Draven 18.8 (AS,LS), 1 ex Hestra 22.8 (AS,LS), 1 ex Draven 25.8 (CS)
Törnskata: 1 hona Björkhultet Ås 7.8 (WS), 5 ex varav 3 ex 1K Smalås 10.8 (Mhg), 1 juv Väcklinge 10.8 (SA), 3 juv 11.8 (SA), 3 ex Draftinge 13.8 (BS,WS), 1 par Håkentorp 13.8 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna 18.8 (BG)
_1 hona Håkentorp 21.8 (BS,WS), 1 hona + 1 juv Slätten Ås 21.8 (BS,WS), 1 hona Järanäs 26.8 (BS,WS)
Steglits: 1 ex Väcklinge 1.8 (SA), 3.8 (SA), 4.8 (SA), 3 ex 5.8 (SA), 2 ex 11.8 (SA), 2 ex Järanäs 26.8 (BS,WS), 1 ex str Draven 31.8 (AS,LS)

Juli 2019

Knölsvan
: 1 par m 1 unge Draven 3.7 (SA), 5.7 (SA), 10.7 (SA), 11.7 (SA), 13.7 (SA), 31.7 (SA)
Bläsand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL), 4 hanar Draven 7.7 (SA), 1 ex Reningsdammarna 13.7 (AS,LS), 1 hane 18.7 (EL), 3 ex Draven 24.7 (SA), 29.7 (SA), 2 ex 31.7 (SA)
Snatterand: 1 hona m 10 pulli + 1 hona m 8 pulli + 1 hona m 5 juv Reningsdammarna 5.7 (EL), 1 hane Draven 6.7 (SA), 5 ex 9.7 (SA), 1 ex 10.7 (SA), 10 ex 11.7 (SA), 1 hona m 8 pulli Reningsdammarna 13.7 (AS,LS), 16.7 (BG)
_15 honf Reningsdammarna 18.7 (EL), 1 ex Draven 18.7 (SA), 3 ex 19.7 (SA), 1 ex 20.7 (SA), 21.7 (AS,LS), 3 ex 22.7 (BS,WS), 10 ex 25.7 (SA), 1 ex 26.7 (SA), 22 ex Reningsdammarna 31.7 (EL), 1 ex Draven 31.7 (SA)
Stjärtand: 1 hona Draven 5.7 (SA), 14.7 (SA)
Årta: 1 hona m 6 pulli Draven 3.7 (SA), 2 ex 14.7 (SA), 1 ex 22.7 (BS,WS), 23.7 (SA), 2 ex 25.7 (SA)
Skedand
: 10 ex Draven 1.7 (SA), 1 hane 2.7 (SA), 1 hona 6.7 (SA), 5 ex Reningsdammarna 7.7 (AS,LS), 2 ex honf Draven 10.7 (SA), 2 ex 13.7 (SA), 4 ex Reningsdammarna 13.7 (AS,LS), 10 ex Draven 14.7 (SA)
_2 hanar Reningsdammarna 18.7 (EL), 1 ex Draven 19.7 (SA), 5 ex 20.7 (SA), 5 ex 21.7 (AS,LS), 3 ex 22.7 (BS,WS), 1 ex 23.7 (SA), 2 ex 24.7 (SA), 3 ex 25.7 (SA), 28.7 (SA), 5 ex 29.7 (SA), 2 ex 31.7 (SA),2 ex Reningsdammarna 31.7 (EL)
Brunand: 1 hane Draven 13.7 (SA), 2 hanar + 1 hona 21.7 (SA), 3 ex 24.7 (SA)
Vigg: 1 hona m 7 pulli Reningsdammarna 16.7 (BG), 2 kullar m 4 + 5 pulli 18.7 (EL), 1 hona m 2 ungar Draven 19.7 (SA), 6 kullar m 2+2+4+4+6+9 pulli Reningsdammarna 31.7 (EL)
Småskrake: 1 ex honf Järanäs 21.7 (SA)
Vaktel: 1 ex spel Ås ängar 7.7 (AS,LS,SA)
Smålom: 1 ad Loftuddagölen 18.7 (EL)
Storlom: 1 par Jällunden 13.7 (BS,WS), 2 ad Assbrunnen 18.7 (EL)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna 7.7 (AS,LS), 1 ad 16.7 (BG), 18.7 (EL), 1 juv 31.7 (EL)
Skäggdopping: 1 par m minst 1 unge Draven 6.7 (SA), 10.7 (SA), 12.7 (SA), 13.7 (SA), 17.7 (SA), 1 par + 1 juv 21.7 (AS,LS), 22.7 (BS,WS), 3 ad + 1 juv 25.7 (SA), 1 ad + 1 juv 28.7 (BG,HG), 2 juv (från olika par) 31.7 (SA)
Svarthakedopping: 5 ad ex Reningsdammarna 5.7 (EL), 2 ex 13.7 (AS,LS), 16.7 (BG), 18.7 (EL)
Gråhäger: 2 ad + 3 juv Liljenäsviken 21.7 (AS,LS)
Röd glada: 1 ex Färgån 5.7 (WS), 1 ex Draven 7.7 (SA), 1 ex Mellby 11.7 (SA), 12.7 (SA), 2 ex Väcklinge 13.7 (SA), 1 ex Nyby Långaryd 15.7 (BS,WS), 2 ad + 1 juv Draven 21.7 (SA), 1 ad Väcklinge 23.7 (SA), 1 ex Draven 26.7 (SA)
_2 juv Väcklinge 28.7 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 28.7 (BG,HG), 1 ex Reftele 28.7 (BG,HG), 1 juv Väcklinge 31.7 (SA)
Havsörn: 3 ex Draven 7.7 (SA), 1 juv 10.7 (MH,OH), 1 ad + 1 subad 13.7 (SA), 2 ad + 1 juv 14.7 (SA), 1 ex Unnaryd 14.7 (BS,WS), 1 ad Draven 20.7 (SA), 1 subad 21.7 (SA), 1 ad + 2 yngre 24.7 (SA), 1 ex yngre 25.7 (SA)
_1 ad + 1 yngre Draven 28.7 (SA), 1 ex yngre 29.7 (SA)
Brun kärrhök: 1 hane Ås ängar 7.7 (AS,LS), 3 ex Draven 7.7 (AS,LS), 1 hona 12.7 (SA), 13.7 (SA), 14.7 (SA), 15.7 (SA), 17.7 (SA), 19.7 (SA), 1 hane Liljenäsviken 20.7 (SA), 1 hane Svanaholms ängar 20.7 (SA), 1 par Draven 21.7 (SA)
_1 hona Draven 26.7 (SA), 28.7 (BG,HG), 30.7 (SA), 31.7 (SA)
Fiskgjuse: 1 ad + 3 juv på bo Majsjön 18.7 (EL)
Tornfalk: 1 ex Draven 14.7 (SA), 30.7 (SA)
Lärkfalk: 2 ex Draven 7.7 (SA), 1 ex Reftele kyrka 15.7 (BS,WS), 1 ex Liljenäsviken 20.7 (SA), 1 ex Draven 21.7 (SA), 24.7 (SA), 2 ex 28.7 (BG,HG), 1 ex Väcklinge 28.7 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex Draven 24.7 (SA)
Vattenrall: 3 juv Reningsdammarna 7.7 (AS,LS)
Kornknarr: 1 ex spel Vä 7.7 (BLn)
Sothöna: 2 ex Draven 7.7 (AS,LS), 1 ex 11.7 (SA), 12.7 (SA), 13.7 (SA), 14.7 (SA), 1 par 17.7 (SA), 1 par + 1 pulli 18.7 (SA), 42 ad + 24 juv Reningsdammarna 18.7 (EL), 1 par + 1 pulli Draven 21.7 (SA), 2 ad 22.7 (BS,WS)
_3 ad + 1 unge Draven 26.7 (SA), 2 ex 28.7 (BG,HG), 58 ex Reningsdammarna 31.7 (EL)
Trana: 1 par m 1 unge Hunnahall 1.7 (SA), 131 ex Liljenäsviken 21.7 (AS,LS), 350 ex Draven 26.7 (SA)
Strandskata: 1 ex Gislaved 6.7 (Ako), 3 ex 8.7 (AW)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna 5.7 (EL), 3 ex 7.7 (AS,LS), 16.7 (BG), 18.7 (EL), 1 ex 31.7 (EL)
Större strandpipare: 2 ad Draven 21.7 (SA), 1 ad 30.7 (SA)
Spovsnäppa: 1 ex Draven 6.7 (Bln), 2 ad 21.7 (SA)
Kärrsnäppa: 45 ex Draven 21.7 (SA), 10 ex 22.7 (BS,WS), 10 ad 23.7 (SA), 6 ad 30.7 (SA)
Myrspov: 1 ex Draven 22.7 (BS,WS), 1 ad 24.7 (SA), 26.7 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 12.7 (SA)
Rödbena: 1 ex Draven 1.7 (SA), 2.7 (SA), 2 ex 3.7 (SA), 1 ex 5.7 (SA), 6.7 (SA), 7.7 (SA), 3 ex 9.7 (SA), 1 ex 10.7 (SA), 11.7 (SA), 12.7 (SA), 13.7 (SA), 14.7 (SA), 15.7 (SA), 3 ex 17.7 (SA), 2 ex 18.7 (SA), 1 ex 19.7 (SA), 2 ex 20.7 (SA)
_1 ex Draven 21.7 (SA), 3 ex 23.7 (SA), 1 ex 26.7 (SA), 2 ex 30.7 (SA)
Grönbena: 20 ex Draven 23.7 (SA)
Fisktärna: 1 par matade juv Draven 19.7 (SA)
Skogsduva: 1 ex spel Väcklinge 6.7 (SA), 1 ex Liljenäsviken 20.7 (SA), 2 ex Draven 20.7 (SA), 3 ex Liljenäsviken 21.7 (AS,LS)
Turkduva: 1 ex Reftele 15.7 (BS,WS,SA)
Kungsfiskare: 1 ex Nissaryds skans 5.7 (WS)
Gulärla: 1 ex Väcklinge 10.7 (SA)
Forsärla: 1 hane Nissan Färgaryd 5.7 (WS), 1 ex Draven 7.7 (AS,LS), 2 ex Reningsdammarna 13.7 (AS,LS)
Svart rödstjärt: 1 hane Fegens sågverk Smålandsstenar 15.7 (BS,WS)
Sävsångare: 1 ex sj Draven 19.7 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Lövdala Unnaryd 7.7 (WS), 1 ex sj Brunnsbacka kvarn Unnaryd 17.7 (BS,WS), 1 ex sj Järanäs 21.7 (SA)
Törnskata: 1 hane m föda i näbben Gräfthult 2.7 (Mhg), 2 par Älmhult Jälluntofta 13.7 (BS,WS)
Steglits: 2 ex Väcklinge 5.7 (SA), 1 ex sj 6.7 (SA), 9.7 (SA), 11.7 (SA), 13.7 (SA), 2 ex 14.7 (SA), 1 ex sj 18.7 (SA), 2 ex 19.7 (SA), 20.7 (SA), 1 ex 23.7 (SA), 24.7 (SA), 25.7 (SA), 26.7 (SA), 30.7 (SA), 31.7 (SA)
Stenknäck: 3 hanar + 1 hona + 1 unge Gulleryd 2.7 (AKA), 1 ex Vitsippan Gislaved 8.7 (AW), 2 ex Hyltebruk dagl senaste tiden 11.7 (BE)

Juni 2019

Knölsvan
: 1 par + 2 pull Draven 8.6 (SA), 1 par + 1 juv 23.6 (SA), 24.6 (SA), 29.6 (SA), 30.6 (SA)
Sångsvan
: 1 par på bo Reningsdammarna 1.6 (BG)
Grågås: 1 par m 4 pulli Reningsdammarna 1.6 (BG), 8.6 (BG), >3000 ex Draven 21.6 (SA), 2 par m ungar Rangen Unnaryd 23.6 (BS,WS)
Bläsand: 2 hanar Draven 4.6 (SA), 1 hane 8.6 (SA), 5 hanar Reningsdammarna 8.6 (BG), 1 hane Draven 10.6 (SA)
Snatterand: 2 par + 5 hanar + 1 hona Reningsdammarna 1.6 (BG), 5 ex 2.6 (SA), 5 hanar 4.6 (EL,RL), 2 par + 3 hanar 8.6 (BG), 3 ex Draven 9.6 (SA), 2 par 15.6 (SA,EL,BG), 10 ex 17.6 (SA), 1 par 21.6 (SA), 4 ex 23.6 (SA), 5 ex 26.6 (SA)
_7 ex Draven 27.6 (SA), 3 ex 28.6 (SA), 2 ex 30.6 (SA)
Årta: 1 ex spel Draven 3.6 (SA), 1 hane 4.6 (SA), 1 ex spel 8.6 (SA), 9.6 (SA), 14.6 (SA), 1 par 15.6 (SA,EL,BG), 16.6 (SA), 1 hona + 6 pulli 29.6 (SA)
Skedand: 2 hanar Draven 5.6 (SA), 8.6 (SA), 1 hane 9.6 (SA), 14.6 (SA), 15.6 (SA), 13 ex 21.6 (SA), 1 hona + 1 pulli 23.6 (SA), 2 honor 24.6 (SA), 1 hona m minst 3 ungar 26.6 (SA), 1 hona 27.6 (SA), 28.6 (SA), 30.6 (SA)
Brunand: 1 hane Draven 2.6 (SA), 14.6 (SA), 20.6 (SA)
Småskrake: 1 par Draven 1.6 (SA)
Vaktel: 1 ex spel Draven 20.6 (TW), 1 ex spel Fållinge flygfält 23.6 (SA)
Smådopping: 1 par på bo Reningsdammarna 2.6 (SA), 8.6 (BG)
Skäggdopping: 1 par m minst 1 unge Draven 26.6 (SA)
Svarthakedopping
: 4 par på bo Reningsdammarna 1.6 (BG), 3 par på bo 2.6 (SA), 4 ex på bo + 3 ex 4.6 (EL,RL), 4 par på bo 8.6 (BG)
Ägretthäger: 1 ex Draven 14.6 (SA)
Röd glada: 1 ex Svanaholms ängar 1.6 (SA), 1 ex Enetvägen 3.6 (BS,WS), 1 ex Draven 9.6 (SA), 10.6 (SA), 1 ex Pålsbo 13.6 (AW), 1 ex Draven 16.6 (SA), 1 ex N.Bolmen 17.6 (WS), 1 ex Draven 22.6 (SA), 23.6 (SA),
_1 ex Tiraholm 23.6 (BS,WS), 1 ex Färgån 24.6 (WS), 1 ex Mellby 26.6 (SA)
Havsörn: 1 subad Draven 9.6 (SA), 14.6 (SA), 2 ad 15.6 (SA,EL,BG), 1 subad 16.6 (SA), 1 ad 19.6 (SA), 2 ad 21.6 (SA), 1 ad 22.6 (SA), 1 ad + 2 subad 23.6 (SA), 2 ad 25.6 (SA), 1 ad 29.6 (SA)
Brun kärrhök: 1 hona Draven 1.6 (SA), 1 par 4.6 (SA), 1 hona 8.6 (SA), 9.6 (SA), 1 hona Reftele reningsverk 12.6 (SA), 1 hane Färgån 15.6 (SA), 1 hona Draven 21.6 (SA), 23.6 (SA)
Lärkfalk: 1 ex rop Draven 9.6 (SA), 1 ex 19.6 (SA), 2 ex 23.6 (SA), 1 ex Väcklinge 30.6 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 2.6 (SA), 3.6 (SA), 1 ex spel Reningsdammarna 4.6 (RL,EL), 1 ex spel Vassviken 5.6 (SA), 1 ex spel Draven 9.6 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 2.6 (SA), 3.6 (SA), 4.6 (SA), 9.6 (SA), 10.6 (SA), 14.6 (SA), 16.6 (VFK), 19.6 (SA), 27.6 (SA), 28.6 (SA)
Kornknarr: 1 ex spel Åtterås ängar 14.6 (SA), 15.6 (RL)
Rörhöna
: 1 ad Reningsdammarna 1.6 (BG), 2.6 (SA), 1 ex hörd Järanäs 17.6 (WS)
Sothöna: 1 par Draven 8.6 (SA), 1 ex 21.6 (SA), 23.6 (SA)
Trana: 68 ex Åby 3.6 (BS,WS), 2 par m 1+2 ungar Draven 24.6 (SA)
Strandskata: 2 ex överfl Reningsdammarna 4.6 (EL,RL), 1 ex överfl Unnaryd 4.6 (BS), 1 ex Specialplast Gislaved 10.6 (AW), 1 ad + 2 pulli Gislaved 18.6 (AW)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna 1.6 (BG), 2.6 (SA), 1 par parning Smålandia 3.6 (BG), 6 ex Reningsdammarna 4.6 (EL,RL), 1 ex 8.6 (BG)
Småspov: 1 ex Draven 23.6 (SA)
Storspov: 1 ex m 1 unge Draven 9.6 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 9.6 (SA), 10.6 (SA), 2 ex 11.6 (SA), 1 ex 12.6 (SA), 14.6 (SA), 15.6 (SA), 16.6 (SA), 3 ex 17.6 (SA), 1 ex 21.6 (SA), 22.6 (SA), 1 ex + 1 ex str mot SV 24.6 (SA)
Rödbena: 1 ex spel Draven 1.6 (SA), 4.6 (SA), 5.6 (SA), 8.6 (SA), 9.6 (SA), 10.6 (SA), 11.6 (SA), 12.6 (SA), 2 ex 14.6 (SA), 3 ex 15.6 (SA), 1 ex 16.6 (SA), 17.6 (SA), 19.6 (SA), 20.6 (SA), 2 ex 21.6 (SA), 1 ex 22.6 (SA), 6 ex 23.6 (SA)
_1 ex Draven 26.6 (SA), 27.6 (SA), 28.6 (SA), 29.6 (SA), 30.6 (SA)
Skrattmås: >500 par Draven 21.6 (SA)
Skogsduva: 2 ex rop Mårås 15.6 (SA)
Turkduva: 1 ex Väcklinge 8.6 (SA), 1 ex Ölmestad 10.6 (SA)
Kattuggla: 2 ungkullar Hamra 3.6 (SA), 1 ex rop Väcklinge 5.6 (SA), 1 ex i skorsten Strömhult Långaryd 9.6 (WS), 2 ex rop Samserydssjön 14.6 (SA), 1 ex rop Väcklinge 16.6 (VFK)
Lappuggla: 1 ex Småöja Unnaryd 15.6 (WS,SA,BLn), 17.6 (WS), 18.6 (AW), 19.6 (UE), 20.6 (UE), 21.6 (BS,WS)
Hornuggla: 1 ungkull Åtterås ängar 14.6 (SA), 1 ungkull Mellbysvackan 15.6 (SA,EL,BG), 1 ungkull Draftinge 20.6 (TW)
Nattskärra: 1 ex spel Knorte mosse 5.6 (SA), 1 ex spel Väcklinge 8.6 (SA), 1 ex spel Kållerstad 9.6 (Aan), 1 ex spel Nybyvägen Långaryd 15.6 (RL), 1 ex spel Slättösand 16.6 (VFK), 1 ex spel Väcklinge 16.6 (VFK),
_2 ex spel Kållerstad by 25.6 (AAn)
Göktyta: 1 ex rop Hedenstorp 2.6 (SA)
Trädlärka: 1 ex sj Smålandia 2.6 (SA), 1 ex sj Fållinge flygplats 30.6 (SA)
Gulärla: 1 ex Jonsbo ängar 21.6 (SA), 22.6 (SA), 1 ex Fridsnäs 23.6 (SA)
Forsärla: 1 hane Reningsdammarna 1.6 (BG), 2 ex Färgaryd 15.6 (SA), 1 par Nissanfallet Gislaved 18.6 (AW), 1 ex sj Strandfors Reftele 21.6 (SA), 1 ex Fridsnäs 23.6 (SA)
Näktergal: 1 ex sj Väcklinge 2.6 (SA), 3.6 (SA), 4.6 (SA), 5.6 (SA), 7.6 (SA), 8.6 (BG,HG,SA), 10.6 (SA)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Fegens sågverk Smålandsstenar 14.6 (SA), 1 ex sj Västbo Transport Smålandsstenar 23.6 (SA)
Sävsångare: 2 ex sj Draven 3.6 (SA), 9.6 (SA), 1 ex spel 16.6 (VFK)
Kärrsångare: 1 ex sj Svanaholms ängar 3.6 (BS,WS), 1 ex sj Väcklinge 8.6 (SA), 3 ex sj 9.6 (SA), 2 ex sj 10.6 (SA), 1 ex sj 11.6 (SA), 12.6 (SA), 2 ex sj 14.6 (SA), 1 ex sj Åtterås ängar 14.6 (SA), 1 ex sj Mellbysvackan 14.6 (SA), 15.6 (SA)
_1 ex sj Åtterås ängar 15.6 (RL), 2 ex sj Väcklinge 15.6 (SA,EL,BG), 17.6 (SA), 1 ex sj Hunnahall 17.6 (SA), 1 ex sj Väcklinge 19.6 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Svanaholms ängar 3.6 (BS,WS), 1 ex sj Liljenäs 3.6 (BS,WS), 1 ex sj Smålandia 3.6 (AW), 1 ex sj Fåglanäs Jälluntofta 9.6 (WS),2 ex sj N.Bolmen 17.6 (WS), 1 ex Lövdala Unnaryd 23.6 (BS,WS)
_1 ex sj Ölmesberg Jälluntofta 29.6 (SA)
Brandkronad kungsfågel: 1 ex Hedenstorp 2.6 (SA,AS,LS,EL,BG), 3.6 (BG,HG), 4.6 (EL,RL)
Törnskata: 2 hanar Ingelsbo 2.6 (SA,AS,LS,EL,BG), 1 hona Förhult Unnaryd 9.6 (WS), 1 hane Askebovägen Våthult 22.6 (Mhg), 1 par m föda i näbben Hilme mosse Kållerstad 25.6 (Aan), 1 par Älmhult Jälluntofta 29.6 (SA)
Nötkråka: 1 ex Sprottebo 2.6 (SA)
Steglits: 1 ex sj Liljenäsviken 1.6 (SA), 1 ex sj Väcklinge 2.6 (SA), 3.6 (SA), 4.6 (SA), 15.6 (SA), 16.6 (SA), 20.6 (SA), 22.6 (SA), 2 ex 24.6 (SA), 1 ex sj 25.6 (SA), 26.6 (SA), 27.6 (SA), 28.6 (SA)
Stenknäck: 1 ex Mårås 15.6 (SA), 2 hanar + 1 hona Gulleryd 22.6 (AKA)

Maj 2019

Knölsvan
: 1 par på bo Draven 4.5 (SA), 1 par m 6 ungar 26.5 (As,LS)
Sångsvan
: 1 par på bo Reningsdammarna 2.5 (BG), 4.5 (EL), 2 häckande par Draven 4.5 (SA), 1 par på bo Reningsdammarna 10.5 (BG), 18.5 (EL), 21.5 (BG), 23.5 (BG), 1 par m ungar i boet 29.5 (EL)
Sädgås
: 1 ex Draven 27.5 (SA)
Tundrasädgås
: 1 ex Svanaholms ängar 1.5 (SA)
Bläsgås: 1 ex Draven 21.5 (SA), 23.5 (SA)
Grågås: 7 ungkullar Liljenäsviken 1.5 (SA), 1 par + 5 pulli + 2 ex Reningsdammarna 2.5 (BG), 61 ex + 2 par med pulli Sännö Femsjö 7.5 (BS,WS), >500 ex Draven 8.5 (SA), 2 ungkullar Järanäs 14.5 (WS), >2500 ex Draven 16.5 (UE)
_>2000 ex Draven 20.5 (SA), 1 par m 5 pulli Reningsdammana 21.5 (BG), 1 par m 4 pulli 23.5 (BG), 1 par m 1 pulli Mellansjön Kållerstad 24.5 (BS,WS), 1 par m 4 pulli Reningsdammarna 29.5 (EL)
[
Stripgås]: 1 ex Draven 19.5 (SA)
Vitkindad gås: ca 330 ex str O Draven 11.5 (SA), 109 ex Draven 19.5 (SA), 15 ex 20.5 (SA), 14 ex 21.5 (SA), 150 ex str O Draven 22.5 (SA), 150 ex str mot O Unnaryd 22.5 (BS), 2 ex Draven 26.5 (SA)
Gravand
: 1 par Draven 1.5 (SA), 1 ex 25.5 (SA)
Bläsand: 1 par Draven 1.5 (SA), 2 par 3.5 (SA), 4.5 (SA), 1 hane 8.5 (SA), 1 par 18.5 (SA)
Snatterand: 3 par + 4 hanar Reningsdammarna 2.5 (BG), 2 par + 4 hanar 4.5 (EL), 1 par Draven 5.5 (SA), nin3 par + 5 hanar Reningsdammarna 10.5 (BG), 1 hona + 10 pulli 11.5 (BG), 1 par Draven 11.5 (SA)
_2 par + 4 hanar Reningsdammarna 14.5 (BG), 4 hanar 18.5 (EL), 1 hane Draven 19.5 (SA), 1 par 20.5 (SA), 7 hanar + 1 hona m pulli 21.5 (BG), 4 hanar + 1 hona 22.5 (EL), 1 par + 5 hanar 23.5 (BG), 5 hanar + 1 hona 24.5 (EL)
_1 par Draven 25.5 (SA), 1 par + 5 hanar Reningsdammarna 29.5 (EL)
Stjärtand: 1 hane Draven 4.5 (SA), 1 hona 25.5 (SA)
Årta: 2 hanar + 1 hona Draven 1.5 (SA), 1 hane 3.5 (SA), 4.5 (SA), 1 par 5.5 (SA), 1 hane 10.5 (SA), 11.5 (SA), 1 par 16.5 (UE), 1 hane 17.5(SA), 3 hanar + 2 honor 19.5 (SA), 1 hane 20.5 (SA), 1 par Reningsdammarna 21.5 (BG)
_1 hane Draven 21.5 (SA), 1 hane + 1 hona Reningsdammarna 22.5 (EL), 1 par 23.5 (BG), 1 par Draven 23.5 (SA), 1 hane 24.5 (SA), 3 hanar + 1 hona 25.5 (SA), 26.5 (SA), 1 hane 27.5 (SA), 31.5 (SA)
Skedand: 5 ex Draven 1.5 (SA), 1 par 3.5 (SA), 5 ex 4.5 (SA), 3 ex 8.5 (SA), 10.5 (SA), 5 ex 11.5 (SA), 4 ex 16.5 (UE), 1 hane 17.5 (SA), 4 hanar 18.5 (SA), 1 hane Reningsdammarna 18.5 (EL), 4 hanar Draven 19.5 (SA)
_3 ex Reningsdammarna 20.5 (WS), 7 hanar Draven 20.5 (SA), 1 par Reningsdammarna 21.5 (BG), 22.5 (EL), 2 hanar Draven 22.5 (SA), 6 hanar 23.5 (SA), 1 par Reningsdammarna 23.5 (BG), 3 hanar Draven 25.5 (SA), 26.5 (SA)
_2 hanar Draven 27.5 (SA), 1 hane 31.5 (SA)
Vigg: 70 ex Reningsdammarna 29.5 (EL)
Småskrake: 1 par Järanäs 14.5 (WS)
Smålom: 1 ex överfl Unnen 12.5 (BS,WS)
Storlom: 1 ex Harasjön 19.5 (SA), 1 ex Järanäs 22.5 (WS), 1 ex Nejsjön 30.5 (BS,WS)
Smådopping: 2 ex Reningsdammarna 2.5 (BG), 1 ex 4.5 (EL), 2 ex 10.5 (BG), 3 ex 21.5 (BG), 1 ex 22.5 (EL), 2 ex 23.5 (BG)
Gråhakedopping: 1 par Reningsdammarna 14.5 (BG)
Svarthakedopping: 6 ex Reningsdammarna 2.5 (BG), 4 ex 4.5 (EL), 3 par 10.5 (BG), 1 ex på bo + 4 ex 18.5 (EL), 4 ex 20.5 (WS), 4 par på bo 21.5 (BG), 3 par på bo + 1 par bobygge + 3 ex 22.5 (EL), 4 par på bo + 3 ex 23.5 (BG)
_4 par på bo Reningsdammmarna 24.5 (EL), 29.5 (EL)
Ägretthäger: 2 ex Reningsdammarna 10.5 (BG), 1 ex Draven 20.5 (SA)
Röd glada: 1 ex Draven 1.5 (SA), 1 ex Ås kyrka 1.5 (SA), 2 ex Draven 4.5 (SA), 8.5 (SA), 1 ex 10.5 (SA), 2 ex 11.5 (SA), 1 ex 19.5 (SA), 23.5 (SA), 25.5 (SA), 26.5 (SA), 29.5 (SA), 1 ex Färgaryd 31.5 (BS,WS), 1 ex Nissaryd 31.5 (BS,WS)
Havsörn: 2 ad Draven 1.5 (SA), 1 ad slog grågåsunge Liljenäsviken 1.5 (SA), 1 ex Möllekvarn 2.5 (WS), 3 ad Draven 3.5 (SA), 1 ad + 1 ex 2K 4.5 (SA), 1 ex 13.5 (ALK,AKo), 2 ex 16.5 (UE), 1 ad Assbrunnen 19.5 (SA), 3 ex Draven 20.5 (SA)
_1 ad Draven 23.5 (SA), 26.5 (SA), 2 ad 26.5 (AS,LS)
Brun kärrhök: 1 par Draven 4.5 (SA), 1 hona 8.5 (SA), 1 par 10.5 (SA), 1 hane 11.5 (SA), 1 hona 13.5 (ALK,AKo), 1 hane 18.5 (SA), 1 hona 19.5 (SA), 1 hane 25.5 (SA), 1 hona 26.5 (SA), 1 par 26.5 (AS,LS)
Tornfalk: 2 ex Draven 4.5 (SA), 1 ex 18.5 (SA)
Aftonfalk: 1 hane Väcklinge 10.5 (SA)
Stenfalk: 1 hona Draven 10.5 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 11.5 (SA), 13.5 (ALK,AKo), 18.5 (SA), 21.5 (SA), 1 ex Vassviken 23.5 (SA,AS,LS), 1 ex Draven 25.5 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex 2K Draven 1.5 (SA), 1 ad 8.5 (SA), 1 ex Draven 26.5 (AS,LS)
Vattenrall: 2 ex spel N.Bolmen 14.5 (AS,LS), 1 ex spel Draven 21.5 (SA), 2 ex spel Vassviken 23.5 (SA,AS,LS), 1 ex spel Flahultasjön 29.5 (SA)
Småfläckig sumphöna: 2 ex spel Draven 20.5 (SA), 1 ex spel 21.5 (SA), 2 ex spel Vassviken 23.5 (SA,AS,LS), 2 ex spel Draven 31.5 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna 10.5 (ALK)
Sothöna: 1 par Draven 5.5 (SA), 1 ex 7.5 (SA), minst 25 ex ruvande Reningsdammarna 22.5 (EL), 1 ex Draven 26.5 (SA), 1 ex m 5 pulli Reningsdammarna 29.5 (EL)
Trana: >100 ex Svanaholms ängar 1.5 (SA), 150 ex Draven 8.5 (SA), 110 ex Svanaholms ängar 17.5 (SA)
Strandskata: 2 ex Recticel Gislaved 14.5 (BG), 2 ex Gislaved 20.5 (AW)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna 4.5 (EL), 2 ex Kinnaberg 7.5 (SA), 1 par Reningsdammarna 10.5 (BG), 2 ex 14.5 (BG), 1 ex 18.5 (EL), 2 ex 21.5 (BG),22.5 (EL), 3 ex 23.5 (BG), 1 ex 24.5 (EL), 2 ex 29.5 (EL)
Fjällpipare: 4 ex Svanaholms ängar 9.5 (SA), 1 ex Åbykrysset 10.5 (BG,HG)
Ljungpipare: 50 ex Svanaholms ängar 1.5 (SA), 30 ex Åbykrysset 10.5 (BG,HG)
Dubbelbeckasin: 1 ex (ev 2 ex) spel Kinnaberg 7.5 (SA,MHg m fl), 1 ex spel 8.5 (SA,BG,HG), 10.5 (SA)
Rödspov: 1 ex Draven 13.5 (ALK,AKo)
Småspov: 1 ex N.Bolmen 14.5 (AS,LS)
Storspov: 1 ex m 3 ungar Draven 26.5 (AS,LS)
Svartsnäppa: 1 ex Reningsdammarna 2.5 (BG)
Rödbena: 2 ex spel Draven 1.5 (SA), 1 par parning 3.5 (SA), 1 ex spel 4.5 (SA), 7.5 (SA), 8.5 (SA), 10.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna 10.5 (ALK), 1 par parning Draven 11.5 (SA), 1 ex spel 17.5 (SA), 3 par 18.5 (SA), 19.5 (SA)
_1 ex spel Draven 20.5 (SA), 21.5 (SA), 22.5 (SA), 23.5 (SA), 2 ex 25.5 (SA), 3 ex 26.5 (SA), 1 ex spel 27.5 (SA)
Grönbena: >10 ex Reningsdammarna 22.5 (EL)
Dvärgmås: 120 ex Draven 9.5 (VFK), 1 ex 2K 10.5 (SA), 1 ex 2K Reningsdammarna 10.5 (EL,BG), 1 ex 2K Draven 21.5 (SA)
Skrattmås: 130 ex på bo Reningsdammmarna 24.5 (EL)
Fisktärna: 1 par parning Draven 18.5 (SA)
Silvertärna: 7 ex str Draven 9.5 (VFK)
Svarttärna: 2 ex Draven 18.5 (SA)
Skogsduva: 1 ex Järanäs 14.5 (WS), 1 ex Kinnaberg 17.5 (SA), 1 ex Väcklinge 25.5 (SA)
Turkduva: 1 ex Reftele 10.5 (BG,HG), 4 ex Ölmestad 22.5 (SA), 1 ex Mellby 26.5 (AS,LS), 1 ex Ölmestad 27.5 (SA), 2 ex 28.5 (SA), 3 ex 29.5 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 9.5 (VFK), 19.5 (SA), 1 ex rop Saraböke 19.5 (OG), 1 ex rop Väcklinge 20.5 (SA), 2 ex rop 21.5 (SA), 1 ex rop Svanaholms ängar 23.5 (SA), 1 ex rop Väcklinge 29.5 (SA), 2 ex rop 31.5 (SA)
Jorduggla: 1 ex Draven 9.5 (VFK), 10.5 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop Saraböke 19.5 )OG)
Nattskärra: 1 ex Anderstorps stormosse 15.5 (SA), 1 ex spel Grustaget Reftelevägen 20.5 (Mhg), 1 ex spel Hestra 29.5 (AS,LS)
Göktyta
: 2 ex Smalås 1.5 (Mhg), 1 ex spel Smalås 5.5, 8.5 (Mhg), 2 ex 13.5 (Mhg), 1 ex rop Hamra 13.5 (ALK,AKo), 1 ex rop Hedenstorp 25.5 (SA,AS,LS)
Mindre hackspett: 1 ex trum Gulleryd 18.5 (AKA), 1 ex rop Rockenåsen 19.5 (SA)
Trädlärka: 1 ex sj Smålandia Gislaved 14.5 (ALK,AKo)
Gulärla: 1 par Draven 11.5 (SA), 1 par Jonsbo ängar 11.5 (SA), 1 ex Hedenstorp Gislaved 24.5 (OEr)
Forsärla: 1 hona Reningsdammarna 4.5 (EL), 1 par Hensjö damm 15.5 (LB), 1 par matande 3 ungar Nissan Färgaryd 31.5 (BS,WS), 1 hona Gassbo damm 31.5 (BS,WS)
Näktergal: 1 ex sj Väcklinge 20.5 (SA), 21.5 (SA), 22.5 (SA), 23.5 (SA), 24.5 (SA), 25.5 (SA), 26.5 (SA), 27.5 (SA), 28.5 (SA), 29.5 (SA), 31.5 (SA)
Ringtrast: 1 hona Liljenäs 1.5 (SA)
Gräshoppsångare: 1 ex sj Åtterås 31.5 (SA)
Sävsångare: 1 ex sj Draven 11.5 (SA), 4 ex sj 21.5 (SA), 1 ex sj Vassviken 23.5 (SA,AS,LS), 1 ex sj Draven 26.5 (AS,LS), 2 ex sj 31.5 (SA)
Kärrsångare: 1 ex sj Hestra 25.5 (AS,LS)
Gransångare: 1 ex sj Jakobs sjö 15.5 (WS)
Brandkronad kungsfågel: 1 ex sj Hedenstorp Gislaved 24.5 (OEr) Ny art för Västbo!!!!
Törnskata: 1 hane Kulla Skeppshult 23.5 (Oer), 1 par Ingelsbo 25.5 (SA), 1 hane Assarebo 25.5 (SA)
Nötkråka: 1 ex Sprottebo 29.5 (AS,LS)
Steglits: 1 ex Liljenäs 1.5 (SA), 2 ex Liljegränd Gislaved 6.5 (ALK,AKo), 1 ex sj Väcklinge 20.5 (SA), 22.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna 23.5 (BG), 1 ex sj Väcklinge 26.5 (SA), 2 ex 28.5 (SA), 1 ex 29.5 (SA)
Hämpling: 1 ex sj Väcklinge 27.5 (SA)
Stenknäck: 1 par Gulleryd 11.5 (AKA)

April 2018

Knölsvan
: 1 par ruvande + 1 par Draven 5.4 (SA), 1 par på bo + 1 par 8.4 (SA), 9.4 (SA)
Sångsvan: 1 par bobyggande Draven 5.4 (SA), 1 par ruvande Anderstorps stormosse 13.4 (AS,LS), 1 par bobygge Reningsdammarna 17.4 (BG,EL), 1 par ruvande Draven 22.4 (SA), 1 ex ruvande Anderstorps stormosse 22.4 (AS,LS)
_1 par på bo Reningsdammarna 27.4 (SA,EL), 29.4 (AW), 2 par på bo Draven 30.4 (SA)
Grågås: 1 ad + 1 pull Badviken 21.4 (SA), 1 par + 5 pulli Reningsdammarna 21.4 (BG), 26.4 (BG), 3 ungkullar Lillaryds båthamn 28.4 (SA), 7 ungkullar Draven 29.4 (SA)
Bläsgås: 1 ex Draven 5.4 (SA)
Vitkindad gås: 36 ex str mot NO Väcklinge 17.4 (SA), ca 120 ex str mot O Anderstorp 19.4 (SA), 12 ex str mot O Väcklinge 19.4 (SA), ca 750 ex i 3 flockar str mot O Draven 19.4 (SA), ca 100 ex str mot O Tiraholm 21.4 (SA,AS,LS)
_130 ex str mot O Anderstorp 21.4 (AS,LS), 90 ex str Svanaholms ängar 21.4 (AS,LS), 151 ex str mot O Draven 27.4 (SA)
Bläsand: 30 ex Draven 12.4 (AS,LS)
Snatterand
: 4 par Reningsdammarna Gislaved 1.4 (EL), 5 par 2.4 (BG), 4 par 3.4 (EL), 4 par + 1 hane 4.4 (AS,LS), 1 par Draven 5.4 (SA), 4 par Reningsdammarna 8.4 (BG), 3 par 12.4 (AS,LS), 1 par Draven 12.4 (AS,LS)
_4 par Reningsdammarna 15.4 (BG), 1 par N.Gussjön 16.4 (AS,LS), 3 ex 17.4 (AS), 6 par Reningsdammarna 17.4 (BG,EL), 8 par 19.4 (BG), 7 par 21.4 (BG), 8 par 22.4 (SA), 6 par 26.4 (BG), 3 ex Draven 27.4 (SA)
_3 par + 3 hanar Reningsdamma 27.4 (EL), 4 par + 2 hanar 29.4 (AW), 1 par Draven 30.4 (SA)
Stjärtand: 4 par Draven 5.4 (SA), 1 par Liljenäsviken 7.4 (SA), 1 par Draven 11.4 (SA), 4 par 12.4 (AS,LS), 2 par 13.4 (SA), 14.4 (SA), 1 par 20.4 (SA), 2 par 21.4 (SA), 22.4 (SA), 1 par 25.4 (SA), 26.4 (SA), 27.4 (SA)
Årta: 1 hane Draven 8.4 (SA), 1 par Reningsdammarna 19.4 (BG), 1 par Draven 24.4 (SA), 1 hane 26.4 (SA), 1 par 27.4 (SA)
Skedand: 1 hane Draven 6.4 (SA), 7.4 (SA), 1 par + 1 hane 8.4 (SA), 2 par 12.4 (AS,LS), 13.4 (SA), 5 ex 14.4 (SA), 1 par Reningsdammarna 16.4 (BG), 3 ex N.Gussjön 17.4 (AS), 7 ex Draven 19.4 (SA), 14 ex 20.4 (SA), 2 hanar 21.4 (SA)
_1 par Badviken 21.4 (SA), 6 ex Draven 22.4 (SA), 1 par Reningsdammarna 22.4 (SA), 1 hane Draven 24.4 (SA), 5 ex 25.4 (SA), 9 ex 26.4 (SA), 4 ex 27.4 (SA), 5 ex 28.4 (SA), 3 ex 29.4 (SA,AS,LS), 1 hane 30.4 (SA)
Brunand: 2 hanar Draven 28.4 (SA)
Vigg: 33 ex Reningsdammarna 1.4 (EL), 23 ex Liljenäsviken 28.4 (SA)
Sjöorre: 2 nattstr flockar Dye 4.4 (UE), 1 nattstr flock Väcklinge 12.4 (SA), Flera nattstr flockar Väcklinge 17.4 (SA), 1 nattstr flock Väcklinge 21.4 (SA), Flera nattstr flockar 26.4 (SA)
Salskrake
: 1 hona Draven 1.4 (SA)
Småskrake: 2 hanar Tiraholm 7.4 (SA), 2 hanar + 1 hona 12.4 (AS,LS), 1 hane Draven 20.4 (SA), 1 hona Badviken 21.4 (SA), 1 par + 1 hane Tiraholm 21.4 (SA,AS,LS), 2 hanar 28.4 (SA)
Järpe: 1 ex Nabbavägen Anderstorps stormosse 2.4 (Ako), 2 ex 8.4 (Mhg), 1 ex 13.4 (BG,HG), 1 ex hörd 14.4 (SA)
Smålom: 1 par Loftuddagölen 6.4 (EL,GL), 1 ex 8.4 (BG,HG), 1 ex Badviken 21.4 (SA), 2 ex Kårehamn 28.4 (SA)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna 2.4 (BG), 12.4 (AS,LS), 1 par 14.4 (AS,LS), 15.4 (BG), 3 ex 17.4 (BG,EL), 2 par 19.4 (AS,LS), 3 ex 21.4 (BG), 22.4 (SA), 26.4 (BG), 2 ex 27.4 (SA)
Gråhakedopping; 1 par Reningsdammarna 21.4 (ALK,AKo,BG,AS,LS,IJ), 1 ex 26.4 (BG), 1 par 27.4 (SA,EL)
Svarthakedopping: 1 ex Reningsdammarna 1.4 (EL), 2 ex 3.4 (EL), 4.4 (AS,LS), 12.4 (AS,LS), 3 ex 14.4 (AS,LS), 15.4 (BG), 4 ex 17.4 (BG,EL), 5 ex 19.4 (BG), 21.4 (BG), 4 ex 22.4 (SA), 10 ex 26.4 (BG), 6 ex 27.4 (SA),
_1 par parning + 4 ex Reningsdammarna 27.4 (EL), 4 ex 29.4 (AW)
Rördrom: 1 ex tut Liljenäsviken (troligen från Hjälmarydsviken) 7.4 (SA)
Ägretthäger: 8 ex Draven 18.4 (BG,HG), 1 ex str mot NV Dye 18.4 (UE), 1 ex Draven 23.4 (MHg)
Röd glada: 1 ex Växklinge 1.4 (SA), 1 ex Draven 3.4 (SA), 1 ex Väcklinge 4.4 (SA), 1 ex överfl Unnaryd 4.4 (BS), 1 ex Färgån 5.4 (SA), 1 ex N.Bolmen 5.4 (AS,LS), 1 ex Leabo 6.4 (EL,GL), 1 ex Gäddås 6.4 (EL,GL), 1 ex Badviken 7.4 (SA)
_2 ex Anderstorps stormosse 7.4 (AS,LS), 1 ex Ås 8.4 (BS,WS), 1 ex Draftinge 8.4 (BS,WS), 10.4 (SA), 1 ex Isberga 11.4 (EL), 1 ex Nissaryd 12.4 (AS,LS), 2 ex Järanäs hamn 12.4 (AS,LS), 1 ex 13.4 (BS,WS), 1 ex Gullanabba 13.4 (SA)
_1 ex Liljenäsviken 13.4 (SA), 1 ex Gislaved 12.4 (BG,HG), 1 ex Väcklinge 17.4 (SA), 20.4 (SA), 1 ex Tiraholm 21.4 (SA,AS,LS), 1 ex Färgån 21.4 (AS,LS), 1 ex Väcklinge 22.4 (SA), 24.4 (SA), 25.4 (SA); 1 ex S.Färgen 30.4 (OG)
Havsörn: 1 subad Draven 3.4 (SA), 1 ad 4.4 (SA), 1 ad + 1 subad 5.4 (SA), 1 subad 6.4 (SA), 2 subad 7.4 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 12.4 (AS,LS), 1 ex 2K Draven 19.4 (SA), 2 subad 20.4 (SA), 1 subad Tiraholm 21.4 (SA,AS,LS)
_1 ex 2K Draven 22.4 (SA), 24.4 (SA), 1 subad Unnaryd 24.4 (BS,WS), 2 ex Draven 25.4 (Mhg), 2 ex N.Bolmen 29.4 (BS,WS), 1 ad Draven 29.4 (SA,AS,LS), 1 ex 2K 30.4 (SA)
Tornfalk: 1 hane Anderstorps stormosse 7.4 (AS,LS), 12.4 (EL, 1 par Svanaholms ängar 12.4 (AS,LS), 1 hane + 1 hona Anderstorps stormosse 13.4 (AS,LS), 1 ex Draven 22.4 (SA), 27.4 (SA), 1 hona Skalleved Kållerstad 30.4 (LB)
Pilgrimsfalk: 1 ex 2K slog mås Draven 30.4 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 3.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna 14.4 (AS,LS), 1 ex spel 15.4 (BG), 2 ex spel Draven 18.4 (Oer), 19.4 (SA), 1 ex spel N.Bolmen 19.4 (AS,LS), 1 ex spel Draven 21.4 (SA), 2 ex spel 22.4 (AS,LS), 23.4 (Mhg)
_1 ex spel Draven 25.4 (Mhg), 1 ex Reningsdammarna 26.4 (BG), 2 ex spel Draven 28.4 (SA), 30.4 (SA)
Småfläckig sumphöna: 2 ex spel N.Bolmen 19.4 (AS,LS), 1 ex spel Draven 25.4 (MHg), 28.4 (SA)
Sothöna: 46 ex Reningsdammarna 1.4 (EL)
Trana: 200 ex Draven 5.4 (SA), 1 ex ruvande Färgån 5.4 (SA)
Strandskata: 2 ex spel Unnen 6.4 (WS), 1 par Anderstorp 9.4 (SA), 2 ex Kommuförrådet Gislaved 11.4 (AW), 2 ex Anderstorpsvägen Gislaved 15.4 (BG), 1 ex Nissanfallet Gislaved 15.4 (BG)
Mindre strandpipare: 2 ex Färgån 5.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna 19.4 (BG), 21.4 (BG), 1 ex spel 22.4 (SA), 2 ex 26.4 (BG), 1 par 29.4 (AW)
Större strandpipare: 1 ex Draven 12.4 (AS,LS), 20.4 (SA)
Ljungpipare: 70 ex Svanaholms ängar 21.4 (SA), 28.4 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex spel Draven 21.4 (SA), 22.4 (AS,LS), 25.4 (MHg), 26.4 (SA), 28.4 (SA)
Storspov: 5 ex, varav 1 ex ruvande, Svanaholms ängar 18.4 (BS,WS)
Rödbena: 1 ex Draven 1.4 (SA), 4.4 (SA), 1 ex spel 5.4 (SA), 6.4 (SA), 7.4 (SA), 2 ex spel 8.4 (SA), 9.4 (SA), 12.4 (AS,LS), 1 ex spel 13.4 (SA), 14.4 (SA), 17.4 (SA), 19.4 (SA), 7 ex 20.4 (SA), 2 ex 21.4 (SA), 3 ex 22.4 (SA)
_1 ex Reningsdammarna 22.4 (SA), 1 ex spel Draven 24.4 (SA), 2 ex spel 25.4 (SA), 3 ex 26.4 (SA), 1 ex spel 27.4 (SA), 28.4 (SA), 29.4 (SA,AS,LS), 30.4 (SA)
Skrattmås: 350 ex Reningsdammarna 27.4 (EL)
Skogsduva: 1 ex Sandvik 6.4 (SA,AS,LS), 1 ex spel Järanäs bokskog 7.4 (SA), 13.4 (BS,WS), 1 ex str Väcklinge 17.4 (SA), 1 ex 22.4 (SA)
Turkduva: 1 ex Ölmestad 16.4 (SA), 1 ex Reftele 21.4 (AS,LS)
Sparvuggla: 1 ex spel Rydet Hestra 1.4 (AS,LS), 1 ex spel Tronebo Skeppshult 18.4 (OEr)
Kattuggla: 1 ex rop Hunnahall 3.4 (SA), 1 ex rop Tollsbo Hyltebruk 4.4 (BE), 2 ex rop Väcklinge 11.4 (SA), 1 ex Virhult Ås 18.4 (BS,WS), 1 ex Basteborg Unnaryd 18.4 (BS,WS), 1 ex rop Kulla Skeppshult 18.4 (Oer)
_1 ex lockläte Hallasjön Skeppshult 18.4 (Oer), 1 ex rop Väcklinge 19.4 (SA), 22.4 (AS,LS), 28.4 (SA), 1 ex rop Hyltebruk 30.4 (OG)
Lappuggla: 1 ex Gullanabba Hyltebruk 10.4 (OG)
Hornuggla: 1 ex spel Ö.Kallset Skeppshult 18.4 (OEr)
Mindre hackspett: 1 hane trum Leabo 6.4 (EL,GL), 1 ex rop Liljenäsviken 7.4 (SA), 1 ex trum Sjö Unnaryd 12.4 (WS), 1 ex rop Ettö 13.4 (AS,LS), 1 ex Liljegränd Gislaved 13.4 (BG,HG), 15.4 (BG,HG), 21.4 (BG,ALK,AKo)
_1 ex trum/rop Fridsnäs 22.4 (SA)
Forsärla: 1 par Nissanfallet Gislaved 4.4 (EL), 1 ex Nissan Färgaryd 5.4 (SA), 1 hane Reningsdammarna 12.4 (AS,LS), 1 ex 14.4 (AS,LS), 27.4 (SA), 1 ex sj Villstad 27.4 (SA), 1 ex sj Ågårdsfors 17.4 (SA)
Svart rödstjärt: 1 ad hane Fegens sågverk Smålandsstenar 5.4 (SA), 1 ex sj Anderstorp 21.4 (AS,LS)
Ringtrast: 2 hanar Draftinge 10.4 (SA), 1 hane Mjelleryd Långaryd 10.4 (WS), 1 hane St.Hestra 11.4 (AS,LS,BG,HG), 5 hanar Väcklinge 19.4 (SA), 1 hane 20.4 (SA), 3 hanar 21.4 (SA), 1 hona Anderstorp 21.4 (AS,LS)
Sävsångare: 1 ex spel Draven 30.4 (SA)
Varfågel: 1 ex Badviken 12.4 (AS,LS), 1 ex Anderstorps stormosse 14.4 (SA)
Nötkråka: 1 ex Loftuddagölen 8.4 (BG,HG)
Råka: 2 ex Väcklinge 4.4 (SA), 1 ex 2K Mellby 18.4 (SA), 1 ex 2K Svanaholms ängar 28.4 (SA)
Gulhämpling: 1 ex str N Väcklinge 18.4 (SA)
Vinterhämpling: 1 ex hörd Väcklinge 4.4 (SA)
Steglits: 1 ex Badviken 12.4 (AS,LS), 1 ex sj Väcklinge 19.4 (SA), 1 ex Badviken 21.4 (SA)
Stenknäck: 1 hane + 1 hona Gulleryd 6.4 (AKA), 1 hane Unnaryd 9.4 WS), 2 ex Väcklinge 17.4 (SA)

Mars 2019

Mindre sångsvan
: 4 ad Draven 22.3 (SA), 4 ex Ås ängar 22.3 (AS,LS), 23,3 (AS,LS)
Sädgås
: 530 ex Svanaholms ängar 3.3 (AS,LS), 544 ex 10.3 (SA), 278 ex 17.3 (SA), 90 ex N.Bolmen 19.3 (BS,WS)
Spetsbergsgås
: 3 ex Svanaholms ängar 3.3 (AS,LS), 14 ex 10.3 (SA), 17 ex 13.3 (AS,LS), 7 ex 16.3 (SA)
Bläsgås: 57 ex Svanaholms ängar 3.3 (AS,LS), 2 ex Väcklinge 9.3 (SA), 147 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 18 ex Draven 12.3 (SA), 22 ex 13.3 (AS,LS), 122 ex Svanaholms ängar 13.3 (AS,LS), 155 ex 17.3 (SA), <10 ex 19.3 (BS,WS)
_5 ex Badviken 22.3 (SA), 6 ex N.Bolmen 22.3 (AS,LS), 5 ex Draven 23.3 (SA)
Grågås: 115 ex Väcklinge 9.3 (SA), >200 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), >100 ex Draven 10.3 (SA)
Snatterand
: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 1.3 (AS,LS), 1 par 10.3 (BG), 2 par 13.3 (AS,LS), 18.3 (BG), 4 par 21.3 (EL), 5 par 22.3 (BG), 2 par 25.3 (BG), 26.3 (EL), 4 par 28.3 (EL), 3 par 31.3 (SA)
[
StjärtandxGräsand]: 1 hane Reningsdammarna 21.3 (EL), 22.3 (BG)
Stjärtand: 1 par Draven 12.3 (SA), 16.3 (SA), 17.3 (SA), 2 hanar + 1 hona 19.3 (EL), 2 par 20.3 (AS,LS), 4 par 23.3 (SA), 1 par 24.3 (SA), 25.3 (SA), 27.3 (SA), 2 par 28.3 (SA)
Brunand: 1 hane Draven 19.3 (SA,EL), 20.3 (AS,LS)
Vigg: 22 ex Reningsdammarna 20.3 (AS,LS), 27 ex 21.3 (EL), 30 ex 25.3 (BG), 39 ex 26.3 (EL)
Sjöorre: 2 nattstr flockar Västbo skyttecentrum 29.3 (OEr)
Salskrake: 1 hona Draven 27.3 (BLn)
Röd glada: 1 ex Svanaholms ängar 3.3 (AS,LS), 1 ex Reningsdammarna 10.3 (BG), 1 ex Draven 10.3 (SA), 2 ex Mellby 12.3 (SA), 2 ex Alebo Unnaryd 14.3 (BS), 1 ex Mellby 15.3 (SA), 1 ex Väcklinge 16.3 (SA), 1 ex Draven 17.3 (SA)
_3 ex Nissaryd 17.3 (AS,LS), 1 ex Unnaryd 17.3 (AS,LS), 1 ex N.Bolmen 19.3 (BS,WS), 2 ex Nennesmo 19.3 (GL,EL), 3 ex Svanaholm 20.3 (AS,LS), 3 ex Badviken 20.3 (AS,LS), 1 ex Väcklinge 21.3 (SA), 22.3 (SA), 1 ex Ås skola 22.3 (SA)
_1 ex Svanaholms ängar 22.3 (SA), 1 ex str Badviken 22.3 (SA), 2 ex Draven 23.3 (SA), 1 ex Badviken 23.3 (AS,LS), 24.3 (SA), 1 ex Ås ängar 24.3 (SA), 1 ex Väcklinge 24.3 (SA), 2 ex Draven 25.3 (SA), 1 ex Unnaryd 28.3 (WS)
_1 ex Mellby 28.3 (SA), 1 ex Anderstorps stormosse 28.3 (AS,LS), 1 ex Väcklinge 28.3 (AS,LS), 1 ex Badviken 28.3 (AS,LS), 1 ex Svanaholms ängar 28.3 (AS,LS), 3 ex Ås 28.3 (AS,LS), 1 ex Järanäs 29.3 (WS), 1 ex Unnaryd 29.3 (WS)
_1 ex Mellby 29.3 (SA), 1 ex Saraböke 31.3 (OG)
Havsörn: 1 ex 2K Öjhult Hestra 2.3 (AS,LS), 1 ad Draven 15.3 (SA), 1 subad Svanaholms ängar 17.3 (SA), 1 juv Draven 17.3 (SA), 1 subad 19.3 (SA), 20.3 (AS,LS), 1 ad Storåns mynning 20.3 (AS,LS), 2 ad Draven 21.3 (SA)
_1 ex Reningsdammarna 22.3 (BG), 2 subad Badviken 22.3 (SA), 1 ex 2K Draven 22.3 (AS,LS), 1 ad N.Bolmen 23.3 (AS,LS), 1 subad 24.3 (SA), 2 subad Badviken 24.3 (SA), 1 ad Draven 27.3 (SA),
_1 subad str mot N Reningsdammarna 28.3 (EL), 2 ad Draven 28.3 (SA), 1 ex 2K Anderstorps stormosse 28.3 (AS,LS), 3 ex Väcklinge 28.3 (AS,LS), 4 ex Badviken 28.3 (AS,LS)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 28.3 (SA)
Vattenrall: 1 ex Vassviken N.Bolmen 28.3 (AS,LS)
Sothöna: 5 ex Reningsdammarna 1.3 (AS,LS), 7 ex 3.3 (EL), 10 ex 6.3 (BG), 10.3 (BG), 14 ex 13.3 (AS,LS), 16 ex 18.3 (BG), 24 ex 20.3 (AS,LS), 33 ex 21.3 (EL), 50 ex 25.3 (BG), 38 ex 26.3 (EL)
Trana: ca 130 ex str mot N Anderstorp 20.3 (OH,MH), 80 ex str Gislaved 22.3 (BG), 99 ex str Svanaholms ängar 22.3 (SA), 120 ex str mot N Unnaryd 22.3 (BS,WS), 54 ex + 64 str Svanaholms ängar 25.3 (AS,LS), 52 ex str Draven 25.3 (SA
_60 ex + 95 ex str Smålandsstenar 25.3 (PEE)
Strandskata: 1 ex Draven 23.3 (SA,AS,LS), 1 ex Kommunförrådet Gislaved 28.3 (AW)
Större strandpipare: 1 ex Svanaholms ängar 22.3 (SA,AS,LS)
Ljungpipare: 41 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 13.3 (AS,LS), 28 ex 25.3 (AS,LS)
Rödbena: 1 ex Draven 29.3 (SA)
Skogsduva: 2 ex Järanäs 17.3 (AS,LS)
Turkduva: 2 ex Ölmestad 20.3 (Mhg)
Berguv: 1 ex rop Lövåsa berg 26.3 (VFK)
Sparvuggla: 1 ex spel Hagsjön Anderstorp 25.3 (LGH), 1 ex spel Västbo skyttecentrum 28.3 (EL)
Kattuggla: 1 ex rop Hestra 10.3 (AS,LS), 1 ex rop Unnaryd 13.3 (BS,WS), 2 ex rop Flahult 15.3 (AS,LS), 1 ex rop Dämmebo 15.3 (AS,LS), 1 ex rop Draftinge 24.3 (SAL), 2 ex rop Stora Hestra 25.3 (AS,LS), 1 ex rop Flahult 25.3 (AS,LS)
_1 ex rop Öreryd 25.3 (AS,LS), 1 ex rop N.Våthult 27.3 (EL,BG)
Pärluggla: 1 ex rop Knallåsen 25.3 (AS,LS), 1 ex rop Älmåsen 31.3 (OG)
Mindre hackspett: 1 ex rop Ettö 15.3 (AS,LS), 1 ex rop N.Gussjön 20.3 (AS,LS), 1 ex trum Sörgårdsvägen Gislaved 22.3 (BG), 1 par + 1 ex Ettö 27.3 (AS,LS), 1 ex trum Fridsnäs 29.3 (SA)
Trädlärka: 1 ex sj Grustaget Reftelevägen 16.3 (EL), 1 ex Vida Hestra 17.3 (AS,LS), 1 ex str N.Gussjön 22.3 (AS,LS)
Forsärla: 1 ex Ettö 15.3 (AS,LS), 1 ex Väcklinge 19.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna 20.3 (AS,LS), 1 par Nissanfallet Gislaved 22.3 (EL), 1 ex Reningsdammarna 25.3 (BG), 3 ex Hestra 28.3 (AS,LS)
Järnsparv: 1 ex på fågelmatningen Gulleryd 15.3 (AKA)
Gransångare: 1 ex sj N.Bolmen 23.3 (AS,LS), 1 ex sj Badviken 23.3 (AS,LS)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 1 ex Draven 10.3 (SA), 20.3 (AS,LS), 1 ex N.Bolmen 23.3 (AS,LS), 1 ex Draven 28.3 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 28.3 (AS,LS), 1 ex Anderstorps stormosse 31.3 (SA)
Råka: 1 ex 2K Svanaholms ängar 17.3 (SA), 19.3 (EL), 2 ad Ås skola 22.3 (SA), 1 ad Väcklinge 23.3 (SA), 28.3 (AS,LS)
Steglits: 2 ex Hestra 13.3 (AS,LS), 1 ex Unnaryd 19.3 (BS,WS), 1 ex Badviken 20.3 (AS,LS), 3 ex N.Bolmen 23.3 (AS,LS), 1 ex Gislaved 30.3 (EL), 1 ex str Andrstorps stormosse 31.3 (SA)
Stenknäck: 1 hona Unnaryd 19.3 (BS,WS), 1 ex Badviken 23.3 (AS,LS), 1 ex Smålandsstenar 30.3 (PEE)
Snösparv: 3 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 3 ex Slätteryd Gislaved 20.3 (AS), 1 ex Svanaholms ängar 22.3 (SA)

Februari 2019

Knölsvan: 15 ex Draven 20.2 (EL), 16 ex 21.2 (SA), 22.2 (SA)
Mindre sångsvan: 2 ex Draven 20.2 (EL)
Sångsvan: 53 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS)
Sädgås: 520 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 145 ex str Öjhult Hestra 16.2 (AS,LS), 250 ex Svanaholms ängar 17.2 (SA), 450 ex 18.2 (BS,WS), >1100 ex 23.2 (AS,LS), 120 ex Draven 23.2 (AS,LS)
Spetsbergsgås: 6 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 2 ex 18.2 (BS,WS), 2 ex 20.2 (AS,LS), 6 ex 23.2 (AS,LS), 1 ex Draven 23.2 (AS,LS)
Bläsgås: 17 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 30 ex 17.2 (SA), 4 ex Draven 17.2 (SA), 15 ex N.Bolmen 18.2 (BG), 12 ex Draven 18.2 (BG), 42 ex 20.2 (AS,LS), 25 ex Draven 20.2 (SA), 14 ex 22.2 (SA), 39 ex 23.2 (AS,LS)
_36 ex N.Bolmen 23.2 (AS,LS), 12 ex 24.2 (AS,LS)

Grågås: 17 ex + >30 ex str Draven 9.2 (SA), 1 ex Hestraviken 9.2 (AS), 2 ex str Saraböke 10.2 (OG), 6 ex Draven 13.2 (SA), 20 ex 15.2 (SA), >100 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 10 ex str Vä 16.2 (SA,BG)
_340 ex Svanaholms ängar 17.2 (SA), >100 ex Draven 17.2 (SA), 5 ex Reningsdammarna 18.2 (BG),>100 ex Draven 22.2 (SA)
Kanadagås: >500 ex Draven 17.2 (SA), 450 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS), >500 ex Draven 20.2 (SA), 22.2 (SA)
Vitkindad gås: 3 ex Svanaholms ängar 17.2 (SA), 2 ex Draven 17.2 (SA), 3 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS), 3 ex 20.2 (AS,LS), 4 ex 23.2 (AS,LS)
Gravand: 1 ex N.Gussjön 18.2 (AS)
Bläsand: 1 hane Draven 20.2 (SA), 3 ex 24.2 (AS,LS)
Snatterand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 28.2 (BG,AS)
Kricka: 6 ex Draven 17.2 (SA), 8 ex 18.2 (BG), 1 hane 20.2 (SA), 5 ex 22.2 (SA), 45 ex 24.2 (AS,LS), 1 hona Reningsdammarna 28.2 (BG,AS)
Gräsand: 300 ex Draven 17.2 (SA)
Stjärtand: 2 hanar Draven 17.2 (SA), 18.2 (BG), 20.2 (EL)
Brunand: 4 hanar Draven 17.2 (SA), 1 hane Färgån 17.2 (rapp till SA),1 hane Draven 22.2 (SA), 24.2 (AS,LS)
Vigg: 1 hane Draven 17.2 (SA,BG), 1 hane Reningsdammarna 22.2 (BG), 2 hanar 24.2 (EL), 1 hane Draven 24.2 (AS,LS), 3 hanar Reningsdammarna 28.2 (BG,AS)
Salskrake: 1 hane Draven 20.2 (EL,AS,LS), 1 hona 24.2 (AS,LS)
Storskarv: 1 ex överfl Nissan Smålandsstenar 16.2 (SA)
Röd glada: 1 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 3 ex Ås ängar 17.2 (SA), 2 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS,BG), 1 ex 20.2 (AS,LS), 4 ex 23.2 (AS,LS), 2 ex 24.2 (AS,LS), 1 ex 27.2 (AS,LS), 1 ex Draftinge 27.2 (AS,LS)
Havsörn: 2 ad + 1 subad Draven 11.2 (SA), 2 ad + 2 subad 13.2 (SA), 1 ad 14.2 (SA), 15.2 (SA), 2 ad Svanaholms ängar 15.2 (SA), 1 ex 2K Draven 16.2 (SA), 1 ex 4K Öjhult 16.2 (AS,LS), 2 ad Badviken 17.2 (SA), 1 ad Draven 17.2 (SA)
_1 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS), 1 ex Draven 18.2 (BG), 1 ex 2K 22.2 (SA), 3 subad N.Bolmen 23.2 (AS,LS), 2 subad 24.2 (AS,LS), 1 ad + 1 subad Draven 24.2 (AS,LS), 1 ad 27.2 (AS,LS)

Fjällvråk: 1 ex överfl Mossarp 3.2 (AS,LS), 1 ex str mot N Reningsdammarna 24.2 (EL)
Kungsörn: 1 ex 2K Öjhult Hestra 16.2 (AS,LS)
Stenfalk: 1 hane N.Bolmen 24.2 (AS,LS)
Sothöna: 1 ex Dalen Gislaved 1.2 (EL,BG), 2 ex Reningsdammarna 27.2 (ALK,AKo), 3 ex 28.2 (BG,AS)
Trana: 1 ex str Vä 16.2 (SA,BG), 2 ex Draven 24.2 (AS,LS)
Ljungpipare: 12 ex N.Bolmen 24.2 (AS,LS)
Havstrut: 2 ex Draven 27.2 (AS,LS)
Ringduva: 2 ex Unnaryd 1.2 (BS,WS), 1 ex Väcklinge 3.2 (SA), 4 ex Villstad 10.2 (AS,LS), 1 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 3 ex Ås ängar 15.2 (AS,LS), 3 ex str Vä 16.2 (SA,BG), 2 ex Väcklinge 18.2 (SA), 2 ex Smalås 26.2 (MHg)
Turkduva: 2 ex Ängsgatan Anderstorp vid flera tillfällen under februari (rapp till SA)
Berguv: 2 ex Lövåsa berg 20.2 (MHg)
Kattuggla: 1 ex rop Unnaryd 7.2 (BS), 1 ex rop Hyltebruk 10.2 (OG), 1 ex rop Väcklinge 11.2 (SA), 15.2 (SA), 1 ex Valdshult 15.2 (AS,LS), 2 ex Lindvägen Smålandsstenar 17.2 (PEE),
_1 ex som fastnat i skorsten räddad av sotare efter 3 dygn Arvidabo Unnaryd 15.2 (WS)
Kungsfiskare: 1 ex Härydsån 17.2 (PH)
Sidensvans: 70 ex Gislaved 20.2 (EL)
Sånglärka: 1 ex str Väcklinge 18.2 (SA), 1 ex Draven 20.2 (SA)
Strömstare: 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 4.2 (MH), 1 ex Reningsdammarna 9.2 (BG), 11.2 (EL), 15.2 (BG)
Rödhake: 1 ex Unnaryd 1.2 (BS,WS)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 15.2 (SA), 1 ex Vä 16.2 (SA,BG), 1 ex N.Bolmen 18.2 (BS,WS), 20.2 (AS,LS)
Stare: 1 ex Anderstorp 9.2 (AS), 1 ex Väcklnge 14.2 (SA), 39 ex Svanaholms ängar 15.2 (AS,LS), 50 ex Svanaholms ängar 17.2 (BG), 3 ex Väcklinge 22.2 (SA)
Stenknäck: 1 ex Gislaved 11.2 (EL)
Snösparv: 1 ex Draven 24.2 (AS,LS)

Januari 2019

Knölsvan: 21 ex str Hestra 25.1 (AS)
Sädgås: >300 ex Svanaholms ängar 5.1 (BG,HG), 175 ex 11.1 (AS), ca 390 ex, varav 2 rossicus, 13.1 (SA), ca 300 ex 14.1 (BG,HG), 330 ex 15.1 (BS,WS)
Spetsbergsgås: 1 ex N.Bolmen 11.1 (AS), 5 ex Svanaholms ängar 13.1 (SA), 2 ex 14.1 (BG,HG), 3 ex 15.1 (BS,WS)
Bläsgås: 3 ex N.Bolmen 11.1 (AS), 2 ex Svanaholms ängar 13.1 (SA), 3 ex 14.1 (BG,HG), 2 ex 15.1 (BS,WS)
Grågås: 1 ex Draven 12.1 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 13.1 (SA), 14.1 (BG,HG), 15.1 (BS,WS)
Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 3.1 (EL), 9.1 (BG), 17.1 (EL,AKo), 24.1 (BG)
Gräsand: 210 ex Draven 1.1 (SA)
Gråhäger: 1 ex Önnekvarn 1.1 (SA), 1 ex Badviken N.Bolmen 1.1 (SA), 5.1 (BG,HG), 1 ex Svanaholms ängar 5.1 (BG,HG), 1 ex Storåns mynning 13.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 15.1 (BS,WS), 1 ex Skinnebo 23.1 (BS,WS)
Havsörn: 2 ex Storåns mynning 1.1 (SA), 1 ex 2K str S Ingalsbo 2.1 (AS), 1 ex str S Reningsdammarna 2.1 (BG), 1 ad Draven 2.1 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 5.1 (BG,HG), 1 subad Draven 14.1 (SA)
Blå kärrhök: 1 hane Draven 5.1 (SA), 20.1 (SA), 1 ex 2K Anderstorps stormosse 26.1 (AS)
Fjällvråk: 1 ex Draven 1.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 11.1 (AS), 1 ex överfl Isberga 25.1 (AS)
Kungsörn: 1 subad Hestra 10.1 (AS)
Morkulla: 1 ex Liljenäsviken 13.1 (SA)
Fiskmås: 1 ad Storåns mynning 1.1 (SA)
Ringduva: 6 ex Draftinge 11.1 (AS)
Sparvuggla: 1 ex Lunnamossen Unnaryd 6.1 (BS,WS)
Pärluggla: 1 ex rop Väcklinge 15.1 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Önnekvarn 1.1 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Älmåsen S.Valdshult 4.1 (SA,AS)
Vattenpiplärka: 1 ex Draven 12.1 (SA) 1:a obsen i Västbo
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna 1.1 (BG), 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 4.1 (MH), 5.1 (MH), 1 ex Reningsdammarna 17.1 (EL), 1 ex Nissan Hyltebruk 19.1 (SA), 1 ex Töråsbäcken 19.1 (MH,OH),1 ex Fallet Nissafors 20.1 (Mhg)
_1 ex Strandfors 23.1 (AAn), 1 ex Reningsdammarna 24.1 (BG), 1 ex Hensjö damm 24.1 (Aan), 2 ex Nissaforsbruk 26.1 (AS)
Rödhake: 1 ex Hasselgatan Gislaved 5.1 (EL), 1 ex Bergsgatan Anderstorp 5.1 (MH), 1 ex S.Vägen Unnaryd 6.1 (BS,WS), 1 ex nästan dagligen Hasselgatan Gislaved 13.1 (EL), 1 ex dagligen Bergsgatan Anderstorp 15.1 (MH)
_1 ex Hasselgatan Gislaved dagligen senaste veckan 28.1 (EL), 1 ex Unnaryd 27.1 (BS,WS)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 1 ex Öjhult Hestra 1.1 (AS), 1 ex Reningsdammarna 2.1 (BG), 9.1 (BG), 2 ex N.Bolmen 15.1 (BS,WS), 1 ex Smalås 20.1 (MHg)
Stare: 7 ex Draftinge 5.1 (SA), 2 ex Väcklinge 12.1 (SA), 13.1 (SA), 5 ex Svanaholms ängar 13.1 (SA), 1 ex 14.1 (BG,HG), 1 ex Väcklinge 14.1 (SA), 5 ex 15.1 (SA), 5 ex N.Bolmen 15.1 (BS,WS)
Steglits: 3 ex Gislaved 30.1 (EL)
Vinterhämpling: 9 ex N.Bolmen 23.1 (BS,WS)
Stenknäck: 1 ex Hasselgatan Gislaved 6.1 (EL), 27.1 (EL)