Januari 2020
Vitkindad gås 1 rastande Draven 2020-01-25   Stefan Andersson    
Grågås 200 Svanaholms ängar 2020-01-19 Ca Stefan Andersson
Grågås 200 rastande Draven 2020-01-19 Stefan Andersson
Grågås 200 rastande Draven 2020-01-25 Ca Stefan Andersson
Grågås 200 rastande Svanaholms ängar 2020-01-25 Ca Stefan Andersson
Grågås 170 rastande Kanalbron 2020-01-25 Christian Sandolf
Grågås 21 förbiflygande Reftele 2020-01-26 Stefan Andersson
Grågås 100 födosökande Svanaholms ängar 2020-01-29 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Grågås 66 rastande Mellbysvackan 2020-01-31   Stefan Andersson    
Sädgås 300 födosökande Enetvägen 2020-01-01 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Sädgås 750 rastande Svanaholms ängar 2020-01-02 Minst Stefan Andersson
Sädgås 500 rastande Svanaholms ängar 2020-01-03 Minst Bo Gillberg
Sädgås 1000 rastande Svanaholms ängar 2020-01-19 Ca Stefan Andersson
Sädgås 590 rastande Kanalbron 2020-01-25 Christian Sandolf
Sädgås 1000 födosökande Svanaholms ängar 2020-01-25 minst Charlotta Sandh, Anders Sandh
Sädgås 1000 rastande Svanaholms ängar 2020-01-25   Stefan Andersson    
Spetsbergsgås 2 födosökande Enetvägen 2020-01-01 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Spetsbergsgås 2   Svanaholms ängar 2020-01-01 Bengt Larsson
Spetsbergsgås 2 rastande Svanaholms ängar 2020-01-03 Bo Gillberg
Spetsbergsgås 9 rastande Ås ängar 2020-01-19 Stefan Andersson
Spetsbergsgås 2 födosökande Svanaholms ängar 2020-01-25 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Spetsbergsgås 2 rastande Svanaholms ängar 2020-01-26   Lars Olofsson    
Bläsgås 2 rastande Svanaholms ängar 2020-01-03 Bo Gillberg
Bläsgås 6 födosökande Svanaholms ängar 2020-01-17 Lars-Gunnar Reen, Ragnhild Sjöholm, Ann-Sofi Henning
Bläsgås 26 rastande Svanaholms ängar 2020-01-19 Minst Stefan Andersson
Bläsgås 13 rastande Draven 2020-01-19 Stefan Andersson
Bläsgås 68 födosökande Svanaholms ängar 2020-01-25 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Bläsgås 68 rastande Svanaholms ängar 2020-01-25 Stefan Andersson
Bläsgås 43 rastande Kanalbron 2020-01-25 Christian Sandolf
Bläsgås 6 födosökande Svanaholms ängar 2020-01-29   Charlotta Sandh, Anders Sandh    
Snatterand 2 födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-01-09 Bo Gillberg
Snatterand 2 stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-01-12 Bo Gillberg
Snatterand 2 Reningsdammarna, Gislaved 2020-01-13 Erik Larsson
Snatterand 2 stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-01-16 Bo Gillberg
Snatterand 3 stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-01-20 1 hane + 2 honor Bo Gillberg
Snatterand 3 rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-01-26 Mats Hallberg
Snatterand 3 stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-01-26 1 hane + 2 honor. Stefan Andersson
Snatterand 3 stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-01-29 1 hane + 2 honor Bo Gillberg    
Kricka 1 rastande Draven 2020-01-03 Stefan Andersson
Kricka 5 rastande Draven 2020-01-18 3 hanar + 2 honor. Stefan Andersson    
Vigg 1 rastande Draven 2020-01-12   Stefan Andersson    
Skäggdopping 1 födosökande Möllekvarn 2020-01-01 Christian Sandolf
Skäggdopping 1 rastande Möllekvarn 2020-01-19   Stefan Andersson    
Kungsörn 1 förbiflygande Hyltebruk 2020-01-05 Magnus Nilsson
Kungsörn 1 förbiflygande Anderstorps Stormosse (vindskyddet) 2020-01-26   Stefan Andersson    
Blå kärrhök 1 rastande Draven 2020-01-01 Stefan Andersson
Blå kärrhök 1 förbiflygande Nyebro 2020-01-05 Ulf Hamrin
Blå kärrhök 1 födosökande Draven 2020-01-12 Stefan Andersson
Blå kärrhök 1 födosökande Draven 2020-01-25   Stefan Andersson    
Röd glada 1 förbiflygande Svanaholms ängar 2020-01-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1 födosökande Svanaholms ängar 2020-01-19 Stefan Andersson
Röd glada 1 rastande Framnäs Ås 2020-01-19 I ek nära vägskälet till Bredaryd. Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Svanaholms ängar 2020-01-25   Charlotta Sandh, Anders Sandh    
Havsörn 1 förbiflygande Björken 2020-01-01 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Havsörn 1 förbiflygande Möllekvarn 2020-01-01 Subad Christian Sandolf
Havsörn 2 förbiflygande Svanaholms ängar 2020-01-03 Bo Gillberg
Havsörn 1 förbiflygande Draven 2020-01-03 Subad Stefan Andersson
Havsörn 1 rastande Draven 2020-01-03 Stefan Andersson
Havsörn 2 rastande Draven 2020-01-05 Christian Sandolf
Havsörn 1 förbiflygande Svanaholms ängar 2020-01-25 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 1 rastande Draven 2020-01-26 Yngre. Stefan Andersson
Havsörn 1 förbiflygande Burseryds kyrka 2020-01-27 Cirka 5 km söder om Burseryd Leif Thörne    
Fjällvråk 1 rastande Svanaholms ängar 2020-01-01 Stefan Andersson
Fjällvråk 1 födosökande Ås ängar 2020-01-02 Ragnhild Sjöholm
Fjällvråk 1 födosökande Draven 2020-01-03 Stefan Andersson
Fjällvråk 1 födosökande Golfbanan, Dye,  Reftele 2020-01-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Fjällvråk 1 rastande Bron 2020-01-12 Stefan Andersson
Fjällvråk 1 födosökande Draven 2020-01-12 Sågs ta en sork! Stefan Andersson
Fjällvråk 1 rastande Draven 2020-01-19 Stefan Andersson
Fjällvråk 1 stationär Svanaholms ängar 2020-01-29   Charlotta Sandh, Anders Sandh    
Tofsvipa 9 rastande Draven 2020-01-19 Stefan Andersson
Tofsvipa 10 rastande Draven 2020-01-25 Stefan Andersson
Tofsvipa 2 rastande Draven 2020-01-26   Christian Sandolf    
Ringduva 2 förbiflygande Hässlehultsgatan 2020-01-02 Joel Jansson
Ringduva 1 spel/sång Tiraholm 2020-01-19   Stefan Andersson    
Sparvuggla 1 spel/sång Acksjön, Reftele 2020-01-19   Stefan Andersson    
Kungsfiskare 1 förbiflygande Jakobs sjö 2020-01-10 I sydvänstra änden Joel Jansson    
Mindre hackspett 1 spel/sång Naturreservatet Ettö 2020-01-26   Charlotta Sandh, Anders Sandh    
Gransångare 1 födosökande Kanalmynningen, Bolmen 2020-01-19 Första januari fyndet i Västbo! Höll till längs vallen i höjd med bommen till Storåns mynning. Stefan Andersson    
Dubbeltrast 1 födosökande Smalås 2020-01-01   Mats Hallberg    
Rödhake 1 födosökande Hässlehultsgatan 2020-01-02 Joel Jansson
Rödhake 1 födosökande Södra vägen 31 Unnaryd 2020-01-03 Willy Strömblad
Rödhake 1 födosökande Hasselgatan 14,Gislaved 2020-01-10   Erik Larsson    
Forsärla 1 födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-01-08 i bäcken Charlotta Sandh, Anders Sandh
Forsärla 1 rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-01-26 Vid utsläppet i dammen närmast reningsverket. Mats Hallberg
Forsärla 1 rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-01-26 Längs bäcken. Stefan Andersson    
Tallbit 12 stationär Slätthult 2020-01-12   Charlotta Sandh, Anders Sandh    
Vinterhämpling 4 förbiflygande Svanaholms ängar 2020-01-01   Bengt Larsson