Februari 2020
Kanadagås 300 rastande Draven 2020-02-19 Minst. Stefan Andersson
Kanadagås 430     rastande Draven 2020-02-22             Stefan Andersson    
Grågås 500     rastande Svanaholms ängar 2020-02-19 Uppskattat           Bo Gillberg    
Sädgås 1000 stationär Svanaholms ängar 2020-02-02 Minst Stefan Andersson
Sädgås 500     rastande Svanaholms ängar 2020-02-19 Uppskattat Bo Gillberg
Sädgås 670 rastande Svanaholms ängar 2020-02-22 Stefan Andersson
Sädgås 660     rastande Ås ängar 2020-02-22             Stefan Andersson    
Bläsgås 50 rastande Svanaholms ängar 2020-02-02 Ca Stefan Andersson
Bläsgås 9     födosökande Svanaholms ängar 2020-02-06 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Bläsgås 15     rastande Kanalbron 2020-02-09 Mats Hallberg
Bläsgås 1 rastande Draven 2020-02-15 Stefan Andersson
Bläsgås 6     rastande Svanaholms ängar 2020-02-19 Bo Gillberg
Bläsgås 80 rastande Svanaholms ängar 2020-02-22 ca Stefan Andersson
Bläsgås 3 rastande Ås ängar 2020-02-22 Stefan Andersson
Bläsgås 7     rastande Svanaholms ängar 2020-02-23 Bo Gillberg
Bläsgås 20       Ås ängar 2020-02-24 Erik Larsson
Bläsgås 30       Svanaholms ängar 2020-02-24 Erik Larsson
Bläsgås 1     förbiflygande Älghult, Långaryd 2020-02-27 Per-Magnus Åhrén
Bläsgås 3     födosökande Svanaholms ängar 2020-02-28 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Bläsgås 8     födosökande Ås ängar 2020-02-28             Charlotta Sandh, Anders Sandh    
Skedand 1 hane rastande Draven 2020-02-27 Stefan Andersson
Skedand 1   hane rastande Draven 2020-02-28             Stefan Andersson    
Snatterand 3 rastande Draven 2020-02-01 1 hane + 2 honor. Stefan Andersson
Snatterand 3     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-03 1 hane + 2 honor Bo Gillberg
Snatterand 3 Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-06 Erik Larsson
Snatterand 2   hona stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-06 Bo Gillberg
Snatterand 1   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-06 Bo Gillberg
Snatterand 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-07 Per-Sture Ljungdahl
Snatterand 2   hona stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-07 Bo Gillberg
Snatterand 1   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-07 Bo Gillberg
Snatterand 2   hona stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-13 Bo Gillberg
Snatterand 1   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-13 Bo Gillberg
Snatterand 2   hona stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-20 Bo Gillberg
Snatterand 1   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-20 Bo Gillberg
Snatterand 3 rastande Draven 2020-02-22 1 hane + 2 honor Stefan Andersson
Snatterand 3 rastande Draven 2020-02-23 1 hane + 2honor Stefan Andersson
Snatterand 2   hona rastande Draven 2020-02-23 Bo Gillberg
Snatterand 1   hane rastande Draven 2020-02-23 Bo Gillberg
Snatterand 3     rastande Draven 2020-02-25 1 hane + 2 honor           Stefan Andersson    
Kricka 3 rastande Draven 2020-02-01 1 hane + 2 honor Stefan Andersson
Kricka 9 rastande Draven 2020-02-11 Stefan Andersson
Kricka 10     rastande Draven 2020-02-15             Stefan Andersson    
Vigg 1 hona Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-06 Erik Larsson
Vigg 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-07 Bo Gillberg
Vigg 4   hane rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-11 Bo Gillberg
Vigg 1   hona rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-11 Bo Gillberg
Vigg 1   hona rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-12 Bo Gillberg
Vigg 4   hane rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-12 Bo Gillberg
Vigg 1   hona stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-13 Bo Gillberg
Vigg 5   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-13             Bo Gillberg    
Kungsörn 1 4K+   förbiflygande Rakalven, västra 2020-02-13 Tog höjd S om Högåsaberget, kretsade mot NO. Per Kjellin, Kent Öhrn
Kungsörn 1 4K-   stationär Rakalven, västra 2020-02-13 Satt i grantopp på Högåsaberget. Flög mot N 11:40. 2k eller 4K. Per Kjellin, Kent Öhrn
Kungsörn 1 3K+     Rakalven, västra 2020-02-14 Håkan  Åberg
Kungsörn 1 2K     Rakalven, västra 2020-02-14 Håkan  Åberg
Kungsörn 2 adult     Rakalven, västra 2020-02-14 Håkan  Åberg
Kungsörn 1     sträckande S Lilla Rönnskog 2020-02-24             Gustav Ivarsson    
Blå kärrhök 1 hane födosökande Draven 2020-02-01 Stefan Andersson
Blå kärrhök 1 hane födosökande Draven 2020-02-09 Stefan Andersson
Blå kärrhök 1 hane rastande Draven 2020-02-15 Stefan Andersson
Blå kärrhök 1   hane födosökande Draven 2020-02-19 Bo Gillberg
Blå kärrhök 1 adult hane   Draven 2020-02-20 Willy Strömblad
Blå kärrhök 1 hona födosökande Draven 2020-02-23 Stefan Andersson
Blå kärrhök 1   hane födosökande Draven 2020-02-23 Bo Gillberg
Blå kärrhök 1   hane   Draven 2020-02-24 Erik Larsson
Blå kärrhök 1   hona   Ås ängar 2020-02-24             Birgitta Strömblad, Willy Strömblad    
Röd glada 1       Svanaholms ängar 2020-02-06 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 2     rastande Svanaholms ängar 2020-02-07 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1 födosökande Väcklingeby 2020-02-08 Stefan Andersson
Röd glada 2     födosökande Framnäs Ås 2020-02-09 Mats Hallberg
Röd glada 2       Svanaholms ängar 2020-02-14 Willy Strömblad
Röd glada 1     födosökande Draftinge 2020-02-19 Bo Gillberg
Röd glada 1     födosökande Svanaholms ängar 2020-02-19 Bo Gillberg
Röd glada 1 födosökande Väcklingeby 2020-02-21 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Väcklingeby 2020-02-22 Mats Hallberg
Röd glada 2 födosökande Ås ängar 2020-02-22 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Svanaholms ängar 2020-02-22 Stefan Andersson
Röd glada 2     födosökande Bron 2020-02-22 Mats Hallberg
Röd glada 1 födosökande Väcklingeby 2020-02-23 Stefan Andersson
Röd glada 2     födosökande Väcklingeby 2020-02-23 Bo Gillberg
Röd glada 1     förbiflygande Svanaholms ängar 2020-02-24 Erik Larsson
Röd glada 1     förbiflygande Väcklingeby 2020-02-24 Erik Larsson
Röd glada noterad       Väcklinge fågeltorn 2020-02-24 Alin Popescu
Röd glada 1     förbiflygande Ås ängar 2020-02-24 Erik Larsson
Röd glada 1       Svanaholm 2020-02-24 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-02-28 Åt på något som låg på isen. Stefan Andersson
Röd glada 1     förbiflygande Reftele 2020-02-29 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 2     förbiflygande Draven 2020-02-29 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1     förbiflygande Svanaholms ängar 2020-02-29 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-02-29 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Ölmestad 2020-02-29             Stefan Andersson    
Havsörn 1 3K- förbiflygande Draven 2020-02-01 1 yngre. Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-02-02 Stefan Andersson
Havsörn 1 3K+   rastande Svanaholms ängar 2020-02-07 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 2 adult rastande Draven 2020-02-08 Stefan Andersson
Havsörn 1     födosökande Kanalbron 2020-02-09 Mats Hallberg
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-02-15 Stefan Andersson
Havsörn 1 5K-   förbiflygande Bjärsved 2020-02-18 4-5k. Upptäcktes kretsande söder om Grimsås Per Österman
Havsörn 2 adult rastande Draven 2020-02-21 Stefan Andersson
Havsörn 1 2K rastande Draven 2020-02-22 Stefan Andersson
Havsörn 1 2K rastande Draven 2020-02-23 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-02-23 Stefan Andersson
Havsörn 1 2K   förbiflygande Älghult, Långaryd 2020-02-27 Per-Magnus Åhrén
Havsörn 2 2K rastande Draven 2020-02-28 Stefan Andersson
Havsörn 1 2K födosökande Draven 2020-02-29 Åt på något! Stefan Andersson
Havsörn 2     rastande Draven 2020-02-29 1 ad 1 subad Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 1 adult   förbiflygande Svanaholms ängar 2020-02-29             Charlotta Sandh, Anders Sandh    
Fjällvråk 1 födosökande Draven 2020-02-02 Stefan Andersson
Fjällvråk 1     stationär Svanaholms ängar 2020-02-28             Charlotta Sandh, Anders Sandh    
Trana 1 rastande Draven 2020-02-18 Stefan Andersson
Trana 2     förbiflygande Bjärsved 2020-02-18 I väster. Per Österman
Trana 1     förbiflygande Reningsdammarna, Gislaved 2020-02-19 Bo Gillberg
Trana 4 rastande Draven 2020-02-19 Stefan Andersson
Trana 1     rastande Svanaholms ängar 2020-02-19 Bo Gillberg
Trana 2       Väcklingeby 2020-02-20 Willy Strömblad
Trana 4 rastande Draven 2020-02-21 Stefan Andersson
Trana 2 rastande Svanaholms ängar 2020-02-22 Stefan Andersson
Trana 2 rastande Väcklingeby 2020-02-22 Stefan Andersson
Trana 2     födosökande Väcklingeby 2020-02-22 Mats Hallberg
Trana 2   i par rastande Draven 2020-02-23 Leif Engquist
Trana 2 rastande Väcklingeby 2020-02-23 Stefan Andersson
Trana 4     rastande Väcklingeby 2020-02-23 Bo Gillberg
Trana 2       Svanaholms ängar 2020-02-24 Erik Larsson
Trana noterad       Väcklinge fågeltorn 2020-02-24 Alin Popescu
Trana 2 rastande Draven 2020-02-24 Stefan Andersson
Trana 5 rastande Draven 2020-02-25 Stefan Andersson
Trana 11 rastande Draven 2020-02-27 Stefan Andersson
Trana 2     födosökande Åtterås ängar 2020-02-28 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Trana 6 rastande Draven 2020-02-28 Stefan Andersson
Trana 2     födosökande Svanaholms ängar 2020-02-28 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Trana 15     födosökande Ås ängar 2020-02-28             Charlotta Sandh, Anders Sandh    
Tofsvipa 9 rastande Draven 2020-02-01 Stefan Andersson
Tofsvipa 12 rastande Draven 2020-02-02 Stefan Andersson
Tofsvipa 25 rastande Draven 2020-02-08 Stefan Andersson
Tofsvipa 13 rastande Draven 2020-02-09 Stefan Andersson
Tofsvipa 15     rastande Draven 2020-02-14             Stefan Andersson    
Morkulla 2     förbiflygande Lövåsa, Berg 2020-02-24             Mats Hallberg    
Skrattmås 1       Ås ängar 2020-02-20             Willy Strömblad    
Dvärgmås 1 adult   födosökande Draven 2020-02-18 Flög runt i sydvästra delen av sjön, lämnade plötsligt sjön och drog på låg höjd mot väster! Vinterdräkt! Stefan Andersson
Dvärgmås 1 adult födosökande Draven 2020-02-19 Vinterdräkt Stefan Andersson
Dvärgmås 1     födosökande Draftinge 2020-02-19             Bo Gillberg    
Ringduva 2     spel/sång Slätthult 2020-02-02 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Ringduva 1     rastande Villstads kyrka 2020-02-02 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Ringduva 1     förbiflygande Jonsboäng 2020-02-08             Stefan Andersson    
Sparvuggla 1     spel/sång Älghult, Långaryd 2020-02-26 Visslade 5 gånger. Aldrig hört tidigare när det är helmörkt!!!! Per-Magnus Åhrén
Sparvuggla 1     spel/sång Älghult, Långaryd 2020-02-27 18.00-18.10           Per-Magnus Åhrén    
Pärluggla 1 spel/sång Grytsjön 2020-02-19 Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén
Pärluggla 1     spel/sång Grytsjön 2020-02-26             Peter G Bengtsson    
Dubbeltrast 1 spel/sång Lövåsa, Berg 2020-02-06 Stefan Andersson
Dubbeltrast 1     spel/sång Älghult, Långaryd 2020-02-27 kl 17.50 vid Fällan. Per-Magnus Åhrén
Dubbeltrast 1     stationär Ås ängar 2020-02-28             Charlotta Sandh, Anders Sandh    
Rödhake 1     födosökande Södra vägen 31 Unnaryd 2020-02-05 Willy Strömblad
Rödhake 1 lockläte, övriga läten Lövåsa, Berg 2020-02-06 Stefan Andersson
Rödhake 1     födosökande Södra vägen 31 Unnaryd 2020-02-07 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Rödhake 1     födosökande Södra vägen 31 Unnaryd 2020-02-15             Willy Strömblad