Mars 2020
Vitkindad gås 2       N.Bolmen, Gislaveds kn 2020-03-19 14:00 Åby Erik Larsson
Vitkindad gås 2     rastande Svanaholms ängar 2020-03-21 15:00 Bo Gillberg
Vitkindad gås 1     rastande Väcklingeby 2020-03-22 16:20   Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson    
Sädgås 265 rastande Svanaholms ängar 2020-03-01 09:55 Stefan Andersson
Tundrasädgås 1     rastande Svanaholms ängar 2020-03-26 12:19 Med grågäss. Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson    
Spetsbergsgås 1     rastande Svanaholms ängar 2020-03-26 12:19 Med grågäss. Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson    
Bläsgås 61 rastande Svanaholms ängar 2020-03-01 09:55 Stefan Andersson
Bläsgås 10 rastande Ås ängar 2020-03-01 11:52 Stefan Andersson
Bläsgås 150     rastande Svanaholms ängar 2020-03-04 14:00 C:a Bo Gillberg
Bläsgås 26 rastande Svanaholms ängar 2020-03-07 09:29 Stefan Andersson
Bläsgås 26     födosökande Svanaholms ängar 2020-03-08 11:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Bläsgås 30     rastande Svanaholms ängar 2020-03-08 13:20 C:a Bo Gillberg
Bläsgås 36 rastande Kanalbron 2020-03-08 08:59 Stefan Andersson
Bläsgås 48 sträckande NO Draven 2020-03-08 12:55 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Bläsgås 46     rastande Svanaholms ängar 2020-03-11 15:30 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Bläsgås 65     rastande Svanaholms ängar 2020-03-15 12:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Bläsgås 20       N.Bolmen, Gislaveds kn 2020-03-19 14:00 Åby Erik Larsson
Bläsgås 50     rastande Svanaholms ängar 2020-03-21 15:00 C:a Bo Gillberg
Bläsgås 2     rastande Draven 2020-03-25 10:00   Stefan Andersson    
Mindre sångsvan 7     födosökande Ås ängar 2020-03-08 Thomas Axelsson
Mindre sångsvan 5     födosökande Ås kyrka 2020-03-08 10:30 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Mindre sångsvan 2     rastande Ås kyrka 2020-03-08 10:45 Göran Ericson
Mindre sångsvan 36 rastande Bron 2020-03-08 12:17 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Mindre sångsvan 11     rastande Bron 2020-03-08 11:34 Mats Hallberg
Mindre sångsvan 7     rastande Ås kyrka 2020-03-08 11:26 Ca 500 m NO kyrkan  Mats Hallberg
Mindre sångsvan 7 rastande Ås kyrka 2020-03-08 08:00 Stefan Andersson
Mindre sångsvan 2     rastande Ås kyrka 2020-03-08 13:00 Bo Gillberg
Mindre sångsvan 20     rastande Bron 2020-03-08 14:15 C:a Bo Gillberg    
Sångsvan 2 adult i par parning/parningsceremonier Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-15 14:00 Bo Gillberg
Sångsvan 2 i par par i lämplig häckbiotop Västerån  Danhult  S Hestra 2020-03-21 08:32 Stefan Andersson
Sångsvan 4 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-03-24 15:56 Stefan Andersson
Sångsvan 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-03-26 17:16 Stefan Andersson
Sångsvan 2 i par par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-28 08:40 Stefan Andersson
Sångsvan 2   i par par i lämplig häckbiotop Flahultasjön 2020-03-28 11:11   Stefan Andersson    
Gravand 1     rastande Draven 2020-03-08 15:00 Bo Gillberg
Gravand 1     rastande Draven 2020-03-08 11:58 Mats Hallberg
Gravand 1   hane rastande Draven 2020-03-08 12:55   Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson    
Skedand 1   hane rastande Draven 2020-03-01 13:17   Stefan Andersson    
Snatterand 2   hona stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-04 09:45 Bo Gillberg
Snatterand 1   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-04 09:45 Bo Gillberg
Snatterand 2   hona stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-05 10:00 Bo Gillberg
Snatterand 1   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-05 10:00 Bo Gillberg
Snatterand 2   hona stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-06 10:30 Bo Gillberg
Snatterand 1   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-06 10:30 Bo Gillberg
Snatterand 3   hona stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-07 11:00 Bo Gillberg
Snatterand 2   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-07 11:00 Bo Gillberg
Snatterand 2   i par rastande Draven 2020-03-08 12:12 Mats Hallberg
Snatterand 1 hane rastande Draven 2020-03-08 12:55 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Snatterand 2 i par rastande Draven 2020-03-09 16:40 Stefan Andersson
Snatterand 4   hona stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-10 10:00 Bo Gillberg
Snatterand 3   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-10 10:00 Bo Gillberg
Snatterand 2   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-15 14:00 Bo Gillberg
Snatterand 3   hona stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-15 14:00 Bo Gillberg
Snatterand 4 i par Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-16 13:06 Erik Larsson
Snatterand 7     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-19 14:30 3 hanar + 4 honor Bo Gillberg
Snatterand 4 i par Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-20 14:01 Erik Larsson
Snatterand 2 adult i par par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna 2020-03-20 Anders Wikland
Snatterand 5     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-21 11:00 2 hanar + 3 + honor Bo Gillberg
Snatterand 4 adult i par stationär Reningsdammarna 2020-03-21 Anders Wikland
Snatterand 4     rastande Draven 2020-03-22 07:11 Mats Hallberg
Snatterand 4 i par rastande Draven 2020-03-22 16:20 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Snatterand 4 i par rastande Draven 2020-03-23 09:58 Stefan Andersson
Snatterand 3     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-23 10:30 Bo Gillberg
Snatterand 6 i par rastande Draven 2020-03-24 15:56 Stefan Andersson
Snatterand 2   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-24 13:30 Bo Gillberg
Snatterand 6   i par stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-24 13:30 Bo Gillberg
Snatterand 1   hane rastande Hyltebruk 2020-03-24 Dammen vid Norra industrigatan Gustav Ivarsson
Snatterand 2   i par   Draven 2020-03-24 09:30 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Snatterand 2 i par rastande Draven 2020-03-25 10:00 Stefan Andersson
Snatterand 6 adult i par stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-26 14:00 Bo Gillberg
Snatterand 8 adult i par stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-27 10:30 Bo Gillberg
Snatterand 4 i par Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-27 14:47 Erik Larsson
Snatterand 13     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-27 16:30 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Snatterand 3 rastande Draven 2020-03-27 14:44 2 hanar + 1 hona Stefan Andersson
Snatterand 10 rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-28 08:40 Stefan Andersson
Snatterand 8   i par stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-28 15:00 Bo Gillberg
Snatterand 2   i par   Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-29 14:12 Örjan Jitelius, Martin Resare
Snatterand 2 hane rastande Draven 2020-03-29 14:05 Stefan Andersson
Snatterand 10     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-30 14:00 Bo Gillberg
Snatterand 12     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-31 19:15   Mats Hallberg    
Kungsörn 1       Mossebo Pinnanäs,Gislaved 2020-03-29 12:08   Stellan Blomqvist    
Brun kärrhök 1 hane födosökande Draven 2020-03-15 08:42 Kom insträckande! Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Svanaholms ängar 2020-03-01 09:55 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Ås ängar 2020-03-01 11:52 Stefan Andersson
Röd glada 2 födosökande Draven 2020-03-01 13:17 Stefan Andersson
Röd glada 1 rastande Dravö 2020-03-01 13:00 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Väcklingeby 2020-03-02 17:21 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Väcklingeby 2020-03-03 16:39 Stefan Andersson
Röd glada 3     födosökande Svanaholms ängar 2020-03-04 14:00 Bo Gillberg
Röd glada 1 rastande Mellbysvackan 2020-03-05 16:35 Stefan Andersson
Röd glada 1       Svanaholms ängar 2020-03-07 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1       Enetvägen 2020-03-07 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 2 födosökande Kanalbron 2020-03-07 13:41 Bengt Larsson, Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Väcklingeby 2020-03-08 14:43 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Ås kyrka 2020-03-08 10:30 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1     födosökande Ås kyrka 2020-03-08 10:45 Göran Ericson
Röd glada 1 födosökande Ås kyrka 2020-03-08 08:00 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Bron 2020-03-08 14:15 Bo Gillberg
Röd glada 1     födosökande Svanaholms ängar 2020-03-08 13:20 Bo Gillberg
Röd glada 1     förbiflygande Ås kyrka 2020-03-11 15:20 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1     förbiflygande Draftinge 2020-03-11 15:10 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 2     förbiflygande Draven 2020-03-11 15:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1 födosökande Mellbysvackan 2020-03-12 16:57 Stefan Andersson
Röd glada 2     förbiflygande Färjeån 2020-03-14 15:30 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 2     förbiflygande Svanaholms ängar 2020-03-14 12:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1     förbiflygande Draven 2020-03-14 10:50 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 2 födosökande Svanaholms ängar 2020-03-14 09:56 Stefan Andersson
Röd glada 2     rastande Draftinge 2020-03-14 11:00 Leif Engquist
Röd glada 1       Nissaryd 2020-03-14 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1     förbiflygande Svanaholms ängar 2020-03-15 12:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 2     förbiflygande Ås ängar 2020-03-15 11:25 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 4 födosökande Draven 2020-03-15 08:42 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Röd glada 2     födosökande Svanaholms ängar 2020-03-16 14:15 Bo Gillberg
Röd glada 2 födosökande Draven 2020-03-16 16:45 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Väcklingeby 2020-03-18 16:37 Stefan Andersson
Röd glada 1       N.Bolmen, Gislaveds kn 2020-03-19 Svanaholm Erik Larsson
Röd glada 2       Svanaholm 2020-03-19 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 2 födosökande Mellbysvackan 2020-03-19 17:11 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-03-20 17:41 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-03-21 11:00 Bo Gillberg
Röd glada 1     förbiflygande Kvinnelsbo 2020-03-22 14:25 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1     förbiflygande Färjeån 2020-03-22 11:20 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 3     födosökande Nissaryd 2020-03-22 11:05 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1     födosökande Draven 2020-03-22 06:37 Mats Hallberg
Röd glada 1 födosökande Svanaholms ängar 2020-03-22 09:31 Stefan Andersson
Röd glada 3 förbiflygande Draven 2020-03-22 16:20 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-03-23 09:58 Stefan Andersson
Röd glada 1       Reftele centrum 2020-03-24 Cecilia Wide
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-03-24 15:56 Stefan Andersson
Röd glada 1       Ås kyrka 2020-03-24 09:30 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 2       Dravö 2020-03-24 09:30 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-03-25 10:00 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Kårehamn 2020-03-26 14:30 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1 födosökande Kanalbron 2020-03-26 09:35 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Röd glada 1       Gräshult 2020-03-27 12:30 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 2     förbiflygande Färjeån 2020-03-28 09:40 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1     födosökande Karaby, Ås 2020-03-28 14:15 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 2     födosökande Draftinge 2020-03-28 14:25 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1     födosökande Svanaholms ängar 2020-03-29 15:00 Bo Gillberg
Röd glada 1     födosökande Draven 2020-03-29 16:30 Bo Gillberg
Röd glada 1     födosökande Tuskebo 1,Gislaved 2020-03-29 12:30 Göran Ericson
Röd glada 1 födosökande Väcklingeby 2020-03-29 18:48 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Väcklingeby 2020-03-31 17:10   Stefan Andersson    
Havsörn 1 2K förbiflygande Ås ängar 2020-03-01 11:52 Stefan Andersson
Havsörn 1 4K- rastande Draven 2020-03-01 13:17 Subad Stefan Andersson
Havsörn 1 2K rastande Draven 2020-03-01 13:17 Stefan Andersson
Havsörn 1     rastande Draven 2020-03-04 15:15 Bo Gillberg
Havsörn 2 4K- rastande Draven 2020-03-07 14:03 Stefan Andersson
Havsörn 1     rastande Draven 2020-03-08 15:00 Bo Gillberg
Havsörn 2     födosökande Draven 2020-03-08 11:49 Mats Hallberg
Havsörn 1 adult   förbiflygande Svanaholms ängar 2020-03-08 11:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 1 adult rastande Kanalbron 2020-03-08 08:59 Stefan Andersson
Havsörn 2 2K rastande Draven 2020-03-08 12:55 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Havsörn 1 2K rastande Draven 2020-03-09 16:40 Stefan Andersson
Havsörn 4 2K+   förbiflygande Draven 2020-03-11 15:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 4 3K- rastande Draven 2020-03-13 17:06 Stefan Andersson
Havsörn 1 3K+   förbiflygande Svanaholms ängar 2020-03-14 12:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 1 adult   förbiflygande Svanaholms ängar 2020-03-14 12:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 2 4K- förbiflygande Svanaholms ängar 2020-03-14 09:56 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult förbiflygande Kanalbron 2020-03-14 09:54 Stefan Andersson
Havsörn 4 3K- rastande Draven 2020-03-15 08:42 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Havsörn 1 2K rastande Draven 2020-03-16 16:45 Stefan Andersson
Havsörn 2 adult rastande Draven 2020-03-17 16:46 Stefan Andersson
Havsörn 4 3K- rastande Draven 2020-03-18 16:44 Stefan Andersson
Havsörn 2 2K födosökande Draven 2020-03-19 17:21 Åt på något! Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-03-19 17:21 Stefan Andersson
Havsörn 2     födosökande Draven 2020-03-22 06:33 Mats Hallberg
Havsörn 2       Draven 2020-03-24 09:30 1 ad, 1 3K Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Havsörn 1 adult förbiflygande Kanalmynningen, Bolmen 2020-03-26 12:23 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Havsörn 1 2K   rastande Draven 2020-03-28 15:16   Stefan Andersson    
Trana 2   i par ruvande Färjeån 2020-03-28 09:40   Charlotta Sandh, Anders Sandh    
Strandskata 1     födosökande Anderstorp 2020-03-28 10:55 Industriområdet nära Idrottsplatsen. Stefan Andersson    
Skogsduva 1     spel/sång Ödegärdet 2020-03-20 Exkursion med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Örjan Fritz
Skogsduva 1     spel/sång Järanäs bokskog 2020-03-28 12:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Skogsduva 1     spel/sång Järanäs bokskog 2020-03-31 09:30   Birgitta Strömblad, Willy Strömblad    
Turkduva 1 rastande Reftele 2020-03-22 09:11 Vid tingshuset Mats Hallberg
Turkduva 1 spel/sång Reftele 2020-03-27 10:45 Bangatan, hörd från järnvägsstationen. Stefan Andersson
Turkduva 1     rastande Reftele 2020-03-28 07:36 Tingshuset Stefan Andersson
Turkduva 2     rastande Reftele 2020-03-29 17:15 G:a Tingshuset Bo Gillberg    
Sparvuggla 1     spel/sång Rydet 2020-03-16 17:30   Charlotta Sandh, Anders Sandh    
Pärluggla 1     spel/sång Hösjön 2020-03-04 18:20 Anders Aronsson
Pärluggla 1     spel/sång Grytsjön 2020-03-04 19:27 Ev. Två ex  Mats Hallberg
Pärluggla 1     spel/sång Hösjön 2020-03-05 18:55 Hördes från Hösjöns västsida. Stefan Andersson
Pärluggla 1     spel/sång Gårsken 2020-03-05 19:45 Hördes några gånger i fjärran, Bokelund! Stefan Andersson
Pärluggla 1     spel/sång Stora Hestra 2020-03-07 21:20   Charlotta Sandh, Anders Sandh    
Kungsfiskare 1     rastande Tiraholm 2020-03-22 13:45   Charlotta Sandh, Anders Sandh    
Mindre hackspett 1     spel/sång Hestra 2020-03-07 09:30 Charlotta Sandh
Mindre hackspett 1     spel/sång Draven 2020-03-14 10:50 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Mindre hackspett 1     spel/sång Draven 2020-03-22 07:54   Mats Hallberg    
Pilgrimsfalk 1 adult   rastande Ås ängar 2020-03-01 11:52 Förmodligen samma ex som sågs vid Svanaholms ängar tidigare idag! Stefan Andersson
Pilgrimsfalk 1     rastande Svanaholms ängar 2020-03-04 14:00 Bo Gillberg
Pilgrimsfalk 1 2K   födosökande Draven 2020-03-31 17:11   Stefan Andersson    
Trädlärka 1 spel/sång Fållinge flygplats 2020-03-21 08:06 Stefan Andersson
Trädlärka 1     spel/sång Kinnared 2020-03-26 Sågverket Gunnar Jakobsson
Trädlärka 1     spel/sång Vikaresjön 2020-03-31 10:02 Badplatsen, norra delen av sjön. Lars Petersson    
Gransångare 1 spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-03-22 12:49 Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Önnekvarn 2020-03-28 11:05 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 2     spel/sång Svanaholms ängar 2020-03-28 13:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 1 spel/sång Flahultasjön 2020-03-28 11:11 Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Gislaveds kommunförråd 2020-03-31     Anders Wikland    
Svarthakad buskskvätta 1   hona rastande Kanalmynningen, Bolmen 2020-03-26 12:23 Längs vallen Östra Vassviken. Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson    
Forsärla 2   i par par i lämplig häckbiotop Hällabäcksåg 2020-03-29 15:40   Charlotta Sandh, Anders Sandh