April 2020
Grågås 1     ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-03 10:30 Bo Gillberg
Grågås 1 adult   ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-04 09:30 Bo Gillberg
Grågås 1     ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-06 Erik Larsson
Grågås 1     ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-06 11:00 Bo Gillberg
Grågås 1     ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-07 10:30 Bo Gillberg
Grågås 1     ruvande Gislaved Reningsdammarna 2020-04-07 Anders Wikland
Grågås 1     ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-09 10:30 Bo Gillberg
Grågås 4 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-17 11:00 Bo Gillberg
Grågås 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-17 11:00 Bo Gillberg
Grågås 4 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-18 12:00 Bo Gillberg
Grågås 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-18 12:00 Bo Gillberg
Grågås 6 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-04-19 18:30 ! par + 6 pull. Stefan Andersson
Grågås 4 i par pulli/nyligen flygga ungar Färjeån 2020-04-22 08:52 2 ungkullar. Stefan Andersson
Grågås 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-23 10:00 Bo Gillberg
Grågås 3 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-23 10:00 Bo Gillberg
Grågås 6 i par pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-04-24 17:53 3 ungkullar. Stefan Andersson
Grågås 3 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-24 11:00 Bo Gillberg
Grågås 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-24 11:00 Bo Gillberg
Grågås 2   i par pulli/nyligen flygga ungar Unnen Vallsnäs 2020-04-26 09:00 5 pull Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Grågås 2 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-26 10:30 1 par m 2 ungar Erik Larsson
Grågås 4 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-27 09:45 Bo Gillberg
Grågås 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-27 09:45 Bo Gillberg
Grågås 4 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-29 13:00 1 ad + 4 pulli Erik Larsson
Grågås 4 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-30 15:00 Bo Gillberg
Grågås 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar   Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-30 15:00   Bo Gillberg
Tundrasädgås 1     stationär   Svanaholms ängar 2020-04-03 13:46 Med grågäss. Stefan Andersson
Bläsgås 2     rastande   Draven 2020-04-05 09:49   Stefan Andersson
Knölsvan 2   i par ruvande Draven 2020-04-07 18:15 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Knölsvan 2   i par ruvande   Draven 2020-04-18 14:45   Christian Sandolf
Mindre sångsvan 1 adult rastande Ås kyrka 2020-04-01 15:14 Med 38 sångsvanar, längs vägen mot Forsheda. Stefan Andersson
Mindre sångsvan 1 adult   rastande Ås kyrka 2020-04-04 10:45 Christian Sandolf
Mindre sångsvan 1 adult   stationär Ås kyrka 2020-04-04 18:10 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Mindre sångsvan 2         Draven 2020-04-10     Bengt Larsson
Sångsvan 2 i par bobygge Draven 2020-04-03 17:14 Stefan Andersson
Sångsvan 2 adult i par parning/parningsceremonier Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-04 09:30 Bo Gillberg
Sångsvan 4   i par ruvande Draven 2020-04-07 18:15 2 par på bo Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Sångsvan 2 ruvande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-04-08 14:55 Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén
Sångsvan 2 i par bobygge Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-10 07:37 Stefan Andersson
Sångsvan 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Anderstorps Stormosse norra delen 2020-04-11 13:40 Christian Sandolf
Sångsvan 2 adult   par i lämplig häckbiotop Gislaved Reningsdammarna 2020-04-11 Anders Wikland
Sångsvan 1 adult obs i häcktid, lämplig biotop Anderstorps Stormosse 2020-04-11 14:32 Från vindskyddet. Stefan Andersson
Sångsvan 2 i par par i lämplig häckbiotop Anderstorps Stormosse södra delen 2020-04-11 12:32 Hörs utifrån mossen. Bengt Larsson, Stefan Andersson
Sångsvan 2   i par par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-12 18:15 Christian Sandolf
Sångsvan 2 adult i par obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-12 11:00 Bo Gillberg
Sångsvan 2 adult i par par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-13 08:00 Bo Gillberg
Sångsvan 2 adult i par obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-15 11:00 Bo Gillberg
Sångsvan 2 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-16 09:30 Bo Gillberg
Sångsvan 2 adult i par obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-17 11:00 Bo Gillberg
Sångsvan 1     ruvande Draven 2020-04-18 13:50 Christian Sandolf
Sångsvan 2 i par par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-19 09:25 Stefan Andersson
Sångsvan 2 i par par i lämplig häckbiotop Flahultasjön 2020-04-19 08:49 Stefan Andersson
Sångsvan 2   i par obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-04-21 08:00 Leif Engquist
Sångsvan 2 adult i par obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-21 17:00 Bo Gillberg
Sångsvan 2 adult i par obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-23 10:00 Bo Gillberg
Sångsvan 2 adult i par obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-24 11:00 Bo Gillberg
Sångsvan 4   i par par i lämplig häckbiotop Gislaved Reningsdammarna 2020-04-26 Anders Wikland
Sångsvan 2 adult i par obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-27 09:45 Bo Gillberg
Sångsvan 2 adult i par obs i häcktid, lämplig biotop   Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-29 10:30   Bo Gillberg
Årta 3 rastande Draven 2020-04-06 07:05 1 par + 1 hane. Stefan Andersson
Årta 2   i par rastande Draven 2020-04-07 18:15 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Årta 1   hane   Draven 2020-04-10 Bengt Larsson
Årta 2 i par rastande Draven 2020-04-12 17:45 Stefan Andersson
Årta 3 rastande Draven 2020-04-20 19:37 1 par + 1 hane Stefan Andersson
Årta 3 rastande Draven 2020-04-21 19:37 1 par + 1 hane Stefan Andersson
Årta 2 i par rastande Draven 2020-04-22 19:38 Stefan Andersson
Årta 1 hane rastande Draven 2020-04-23 06:27 Stefan Andersson
Årta 4 rastande Draven 2020-04-25 11:53 1 par + 2 hanar. Stefan Andersson
Årta 1 hane spel/sång Draven 2020-04-28 09:59 Stefan Andersson
Årta 2   i par rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-29 10:30 Bo Gillberg
Årta 2   i par   Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-29 13:00 Erik Larsson
Årta 2   i par stationär Gislaved Reningsdammarna 2020-04-29 Anders Wikland
Årta 2   i par rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-29 13:30 Bo Gillberg
Årta 2   i par födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-30 15:00 Bo Gillberg
Årta 1   hane obs i häcktid, lämplig biotop   Draven 2020-04-30 07:57   Stefan Andersson
Snatterand 12     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-01 10:30 Bo Gillberg
Snatterand 14 adult   stationär Gislaved Reningsdammarna 2020-04-01 Anders Wikland
Snatterand 3 rastande Draven 2020-04-01 15:30 Stefan Andersson
Snatterand 1 hane rastande Draven 2020-04-02 08:48 Stefan Andersson
Snatterand 12     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-03 10:30 Bo Gillberg
Snatterand 10     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-04 09:30 Bo Gillberg
Snatterand 16     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-04 16:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Snatterand 2 i par rastande Draven 2020-04-04 10:48 Stefan Andersson
Snatterand 2   i par födosökande Färjeån 2020-04-05 14:50 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Snatterand 4 rastande Draven 2020-04-05 09:49 1 par + 2 hanar. Stefan Andersson
Snatterand 4 adult i par stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-06 11:00 Bo Gillberg
Snatterand 9     stationär Gislaved Reningsdammarna 2020-04-06 Anders Wikland
Snatterand 10   i par stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-07 10:30 Bo Gillberg
Snatterand 3     rastande Draven 2020-04-07 17:58 Mats Hallberg
Snatterand 10 adult i par stationär Gislaved Reningsdammarna 2020-04-07 Anders Wikland
Snatterand 10     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-08 10:30 Minst Bo Gillberg
Snatterand 3 rastande Draven 2020-04-08 17:20 1 par + 1 hane. Stefan Andersson
Snatterand 15     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-09 08:30 ca Charlotta Sandh, Anders Sandh
Snatterand 10 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-09 10:30 Minst Bo Gillberg
Snatterand 1 hane rastande Draven 2020-04-09 17:00 Stefan Andersson
Snatterand 15 stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-10 07:37 Stefan Andersson
Snatterand 4 i par rastande Draven 2020-04-10 18:40 Stefan Andersson
Snatterand 10 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-11 11:00 Minst Bo Gillberg
Snatterand 10       Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-11 Minst Erik Larsson
Snatterand 11     par i lämplig häckbiotop Gislaved Reningsdammarna 2020-04-11 Anders Wikland
Snatterand 14     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-11 09:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Snatterand 4 rastande Draven 2020-04-11 07:22 Stefan Andersson
Snatterand 8   i par stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-12 18:15 minst Christian Sandolf
Snatterand 10 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-12 11:00 Minst Bo Gillberg
Snatterand 2 hane rastande Draven 2020-04-12 06:23 Stefan Andersson
Snatterand 2     par i lämplig häckbiotop Gislaved Reningsdammarna 2020-04-13 12:00 Göran Ericson
Snatterand 10 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-13 08:00 Minst Bo Gillberg
Snatterand 14   i par rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-14 18:08 Mats Hallberg
Snatterand 5 rastande Draven 2020-04-14 08:47 1 par + 3 hanar Stefan Andersson
Snatterand 12     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-15 11:00 Bo Gillberg
Snatterand 4 rastande Draven 2020-04-15 18:26 1 par + 2 hanar. Stefan Andersson
Snatterand 3 hane rastande Draven 2020-04-16 19:11 Stefan Andersson
Snatterand 15     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-16 09:30 Minst Bo Gillberg
Snatterand 1 hane rastande Draven 2020-04-17 18:30 Stefan Andersson
Snatterand 16     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-17 07:15 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Snatterand 10     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-17 11:00 Minst Bo Gillberg
Snatterand 10 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-18 12:00 Minst Bo Gillberg
Snatterand 1 hane rastande Draven 2020-04-18 07:34 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Snatterand 15 obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-19 09:25 Stefan Andersson
Snatterand 1 hane rastande Draven 2020-04-19 06:35 Stefan Andersson
Snatterand 2 i par rastande Draven 2020-04-20 19:37 Stefan Andersson
Snatterand 15 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-21 17:00 C:a Bo Gillberg
Snatterand 19     stationär Gislaved Reningsdammarna 2020-04-21 Anders Wikland
Snatterand 4   i par obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-04-21 08:00 Leif Engquist
Snatterand 2   hona   Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-21 10:30 Erik Larsson
Snatterand 5   hane   Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-21 10:30 Erik Larsson
Snatterand 14     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-23 18:32 Mats Hallberg
Snatterand 15 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-23 10:00 C:a Bo Gillberg
Snatterand 1 hane rastande Draven 2020-04-25 11:53 Stefan Andersson
Snatterand 15 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-25 14:00 C:a Bo Gillberg
Snatterand 12   i par par i lämplig häckbiotop Gislaved Reningsdammarna 2020-04-26 Anders Wikland
Snatterand 4   hane   Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-26 10:30 Erik Larsson
Snatterand 10   i par par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-26 10:30 Erik Larsson
Snatterand 2 i par rastande Draven 2020-04-27 10:55 Stefan Andersson
Snatterand 15     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-27 09:45 C:a Bo Gillberg
Snatterand 11     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-28 20:35 Mats Hallberg
Snatterand 5 rastande Draven 2020-04-28 09:59 2 par + 1 hane Stefan Andersson
Snatterand 14   i par   Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-29 13:00 Erik Larsson
Snatterand 2   hane   Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-29 13:00 Erik Larsson
Snatterand 4 spel/sång Draven 2020-04-29 16:38 3 hanar jagade 1 hona, samt lite ceremonier efter landning! Stefan Andersson
Snatterand 17     stationär Gislaved Reningsdammarna 2020-04-29 Anders Wikland
Snatterand 15     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-29 10:30 C:a Bo Gillberg
Snatterand 15     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-30 15:00 C:a Bo Gillberg
Snatterand 5     obs i häcktid, lämplig biotop   Draven 2020-04-30 07:57 2 par + 1 hane Stefan Andersson
Sjöorre noterad     sträckande Öreryds kyrka 2020-04-05 22:15 1 flock  Charlotta Sandh, Anders Sandh
Sjöorre noterad     sträckande Alabo 2020-04-05 22:00 minst 2 flockar Charlotta Sandh, Anders Sandh
Sjöorre noterad     sträckande Draven Väcklingeby 2020-04-05 21:45 Nattsträckande hördes. Stefan Andersson
Sjöorre noterad     förbiflygande Gislaved Smalås 2020-04-06 22:00 Två flockar överflygande vid 22.00 Mats Hallberg
Smådopping 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-07 10:30 Bo Gillberg
Smådopping 1 adult   födosökande Gislaved Reningsdammarna 2020-04-07 Anders Wikland
Smådopping 1     rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-09 10:30 Bo Gillberg
Smådopping 1 obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-10 07:37 Stefan Andersson
Smådopping 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-11 11:00 Bo Gillberg
Smådopping 1 obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-11 10:57 Stefan Andersson
Smådopping 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-11 09:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Smådopping 1       Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-11 11:00 Erik Larsson
Smådopping 1     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-16 09:30 Bo Gillberg
Smådopping 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-23 10:00 Bo Gillberg
Smådopping 1     obs i häcktid, lämplig biotop   Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-24 11:00   Bo Gillberg
Gråhakedopping 1     rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-11 11:00 Bo Gillberg
Gråhakedopping 1 adult   rastande Gislaved Reningsdammarna 2020-04-11 Anders Wikland
Gråhakedopping 1 rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-11 10:57 Stefan Andersson
Gråhakedopping 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-11 09:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gråhakedopping 1         Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-11 11:00   Erik Larsson
Rördrom 1 spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-12 07:47 Hördes från Badviken. Stefan Andersson
Rördrom 1     spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-12 19:30 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Rördrom 1     spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-15 Mattias Johansson
Rördrom 1 spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-16 17:54 Stefan Andersson
Rördrom 1     spel/sång N.Bolmen, Gislaveds kn 2020-04-18 16:45 Vassviken Bo Gillberg
Rördrom 1 spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-18 13:42 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Rördrom 1 spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-21 08:25 Stefan Andersson
Rördrom 1 spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-24 07:30 Stefan Andersson
Rördrom 1 spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-25 09:23 Stefan Andersson
Rördrom 1     spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-26 11:50 Christian Sandolf
Rördrom 1     spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-26 Bengt Larsson
Rördrom 1     spel/sång   Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-27 08:30 Hörs från Badviken. Stefan Andersson
Ägretthäger 2     rastande   Draven 2020-04-06 20:05   Stefan Andersson
Brun kärrhök 2   i par bobygge   Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-26     Bengt Larsson
Stäpphök 2 adult hane födosökande Anderstorps Stormosse 2020-04-11 Bo Gillberg, Bengt Larsson, Stefan Andersson, Christian Sandolf
Stäpphök 1 adult hane födosökande   Anderstorps Stormosse 2020-04-12 16:30 Födosökte i den sv del av mossen. Såg bra från tornet. Charlotta Sandh, Anders Sandh
Ob. stäpp-/blåhök 1   honfärgad födosökande Anderstorps Stormosse norra delen 2020-04-11 13:40 Sågs på långt håll samtidigt som ad hona blå kärrhök, mörkare med mörka armpennor, troligen 2k. Christian Sandolf
Röd glada 2 födosökande Draven 2020-04-01 15:30 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-04-02 08:48 Stefan Andersson
Röd glada 1       Smålandsstenar 2020-04-03 Jimmy Bekkevold
Röd glada 1 födosökande Svanaholms ängar 2020-04-03 13:46 Stefan Andersson
Röd glada 1 förbiflygande Möllekvarn Hagen 2020-04-03 12:20 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-04-03 09:04 Stefan Andersson
Röd glada 1     förbiflygande Draven 2020-04-04 11:05 Christian Sandolf
Röd glada 1     födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-04-04 09:45 Christian Sandolf
Röd glada 2 födosökande Draven 2020-04-04 10:48 Stefan Andersson
Röd glada 1     förbiflygande Hestra Blåbärsstigen 2020-04-04 13:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1     stationär Svanaholms ängar 2020-04-04 18:20 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 7     födosökande Färjeån 2020-04-05 14:50 minst svårt att hålla isär  Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 2 födosökande Reftele Ölmestad 2020-04-05 13:40 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Svanaholms ängar 2020-04-05 08:09 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Karaby, Ås 2020-04-05 08:04 Stefan Andersson
Röd glada 2     födosökande Draven 2020-04-05 09:49 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-04-06 09:16 Stefan Andersson
Röd glada 2 födosökande Färjeån 2020-04-07 09:43 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-04-07 15:39 Stefan Andersson
Röd glada 1 förbiflygande Markerna S Skeppshult 2020-04-08 16:22 Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén
Röd glada 3     förbiflygande Draven 2020-04-12 18:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1       Sköljasjön 2020-04-13 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-04-13 07:57 Stefan Andersson
Röd glada 3 födosökande Draven 2020-04-14 08:47 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Nennesmo 2020-04-14 17:00 Bo Gillberg
Röd glada 1     födosökande Hakarp 2020-04-14 16:50 Bo Gillberg
Röd glada 1 födosökande Svanaholms ängar 2020-04-15 09:36 Stefan Andersson
Röd glada 2 födosökande Svanaholms ängar 2020-04-16 17:49 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Anderstorps Stormosse 2020-04-17 15:00 Bo Gillberg
Röd glada 2     födosökande Svanaholms ängar 2020-04-18 17:30 Bo Gillberg
Röd glada 1     förbiflygande Draven 2020-04-18 07:37 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Draven Väcklingeby 2020-04-18 13:30 Christian Sandolf
Röd glada 1     födosökande Ås ängar 2020-04-19 16:00 Vid gamla kyrkogården Christian Sandolf
Röd glada 1 födosökande Reftele Mellbysvackan 2020-04-19 14:10 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven Väcklinge 2020-04-19 18:55 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Färjeån 2020-04-22 08:52 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-04-24 17:53 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Svanaholms ängar 2020-04-24 15:00 Bo Gillberg
Röd glada 1 födosökande Ås kyrka 2020-04-24 12:26 Stefan Andersson
Röd glada 1 adult   födosökande Nybyvägen 10,Nyby,Hylte 2020-04-25 13:52 Roger Larsson
Röd glada 1     sträckande N Älghult, Långaryd 2020-04-25 Andrahandsuppgift. Per-Magnus Åhrén
Röd glada 1 förbiflygande Karaby, Ås 2020-04-25 11:29 Tallberga. Stefan Andersson
Röd glada 1 rastande Ås ängar Framnäs Ås 2020-04-25 07:13 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven Draftinge 2020-04-27 09:59 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-04-27 12:03 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Reftele Mellbysvackan 2020-04-27 11:42 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-04-28 09:59 Stefan Andersson
Röd glada 1       N.Bolmen, Gislaveds kn Svanaholms ängar 2020-04-29 09:00 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1     förbiflygande 27,Gislaved 2020-04-29 08:11 Per Saarinen
Röd glada 1     förbiflygande   Draven 2020-04-30 07:57   Stefan Andersson
Havsörn 1 2K rastande Draven 2020-04-02 08:48 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult förbiflygande Svanaholms ängar 2020-04-03 13:46 Stefan Andersson
Havsörn 2 2K rastande Draven 2020-04-03 17:14 Stefan Andersson
Havsörn 2 2K rastande Draven 2020-04-04 10:48 Stefan Andersson
Havsörn 1 4K+   födosökande Färjeån 2020-04-05 14:50 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 1 4K- förbiflygande Reftele Ölmestad 2020-04-05 13:40 Stefan Andersson
Havsörn 1 5K- förbiflygande Svanaholms ängar 2020-04-05 08:09 Subad Stefan Andersson
Havsörn 2 2K rastande Draven 2020-04-05 09:49 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-04-06 07:05 Stefan Andersson
Havsörn 1 2K födosökande Draven 2020-04-06 07:05 Stefan Andersson
Havsörn 1     födosökande Draven 2020-04-07 17:30 Mats Hallberg
Havsörn 1 adult   förbiflygande Draven 2020-04-07 18:15 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Havsörn 1     rastande Draven 2020-04-08 16:00 Bo Gillberg
Havsörn 1 4K- förbiflygande Draven 2020-04-13 07:57 Stefan Andersson
Havsörn 1 4K-   födosökande Draven 2020-04-13 09:50 Christian Sandolf
Havsörn 1 2K rastande Draven 2020-04-14 08:47 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult förbiflygande Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-18 13:42 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Havsörn 1 adult     N.Bolmen, Gislaveds kn 2020-04-23 14:30 Liljenäs Erik Larsson
Havsörn 2       Draven Väcklinge fågeltorn 2020-04-25 19:30 Gunnar Nyström
Havsörn 2 3K- rastande Draven 2020-04-25 18:49 2 subad Stefan Andersson
Havsörn 2 adult rastande N.Bolmen, Gislaveds kn Vissö 2020-04-25 09:44 Stefan Andersson
Havsörn 1     stationär   Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-26 11:50 I träd på Vissö. Christian Sandolf
Småfläckig sumphöna 1     spel/sång Draven 2020-04-18 22:12 Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 2 spel/sång Draven 2020-04-19 20:53 Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 3 spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-04-21 21:25 Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 1     spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-04-21 20:49 Mats Hallberg
Småfläckig sumphöna 3     spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-04-22 21:15 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 1     spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-04-29 21:40   Ralf Lennerstedt, Jimmy Stigh
Rörhöna 1 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-04 16:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Rörhöna 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-17 11:00 Bo Gillberg
Rörhöna 1     födosökande   Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-18 12:00   Bo Gillberg
Trana 1 ruvande Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-03 14:00 Stefan Andersson
Trana 1 ruvande Färjeån 2020-04-07 09:43 Stefan Andersson
Trana 18   i par ruvande   Draven 2020-04-25 11:53   Stefan Andersson
Strandskata 1     födosökande Anderstorp 2020-04-05 11:20 Fotbollsplanen Charlotta Sandh, Anders Sandh
Strandskata 1     födosökande Anderstorp 2020-04-06 09:00 MA Svetsteknik Bo Gillberg
Strandskata 2 adult   födosökande Gislaved Anderstorpsvägen 2020-04-08 Anders Wikland
Strandskata 2 adult   förbiflygande Gislaved Bokvägen 2020-04-12 Anders Wikland
Strandskata 2     födosökande Unnen Unnarydsviken 2020-04-12 18:00 Willy Strömblad
Strandskata 1     födosökande Anderstorp Gnosjövägen 2020-04-13 Anders Wikland
Strandskata 1     födosökande Gislaveds kommunförråd 2020-04-13 Anders Wikland
Strandskata 1     födosökande Gislaveds kommunförråd 2020-04-15 Anders Wikland
Strandskata 1     förbiflygande Gislaveds kommunförråd 2020-04-21 Anders Wikland
Strandskata 1     födosökande Gislaved Anderstorpsvägen 2020-04-22 Anders Wikland
Strandskata 1     stationär Gislaveds kommunförråd 2020-04-23 Anders Wikland
Strandskata 1     födosökande Gislaveds kommunförråd 2020-04-25 Anders Wikland
Strandskata 1     rastande Draven 2020-04-26 Bengt Larsson
Strandskata 1     förbiflygande Gislaveds kommunförråd 2020-04-28 Anders Wikland
Strandskata 1     förbiflygande Gislaveds kommunförråd 2020-04-29 Anders Wikland
Strandskata 2     födosökande Anderstorp 2020-04-30 08:55 Rondellen vid Stansgatan Bo Gillberg
Strandskata 2     förbiflygande Gislaved Anderstorpsvägen 2020-04-30     Anders Wikland
Småspov 1     förbiflygande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-04-29 18:40 Drog över intensivt lockande Ralf Lennerstedt, Jimmy Stigh
Dvärgbeckasin 2 spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-04-21 21:25 Stefan Andersson
Dvärgbeckasin 2     spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-04-22 21:15 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Dvärgbeckasin 2     spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-04-25 21:50   Gunnar Nyström
Rödbena 1 spel/sång Draven 2020-04-05 18:01 Stefan Andersson
Rödbena 2 spel/sång Draven 2020-04-09 17:00 Stefan Andersson
Rödbena 2 spel/sång Draven 2020-04-10 18:40 Stefan Andersson
Rödbena 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-04-11 07:22 Stefan Andersson
Rödbena 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-04-12 10:31 Stefan Andersson
Rödbena 5 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-04-13 16:00 Stefan Andersson
Rödbena 2 spel/sång Draven 2020-04-14 08:47 Stefan Andersson
Rödbena 2 spel/sång Draven 2020-04-15 18:26 Stefan Andersson
Rödbena 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-04-16 19:11 Stefan Andersson
Rödbena 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-04-17 18:30 Stefan Andersson
Rödbena 1     spel/sång Draven 2020-04-18 14:45 Christian Sandolf
Rödbena 2 i par parning/parningsceremonier Draven 2020-04-18 07:34 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Rödbena 2 spel/sång Draven 2020-04-19 06:35 Stefan Andersson
Rödbena 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-04-20 19:37 Stefan Andersson
Rödbena 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-04-21 19:37 Stefan Andersson
Rödbena 4 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-04-22 19:38 Stefan Andersson
Rödbena 4 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-04-23 19:22 Stefan Andersson
Rödbena 2 spel/sång Draven 2020-04-24 17:53 Stefan Andersson
Rödbena 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-04-25 11:53 Stefan Andersson
Rödbena 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-04-26 18:28 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Rödbena 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-04-27 10:55 Stefan Andersson
Rödbena 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-04-28 09:59 Stefan Andersson
Rödbena 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-04-29 16:38 Stefan Andersson
Rödbena 2     obs i häcktid, lämplig biotop   Draven 2020-04-30 07:57   Stefan Andersson
Skogsduva 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven Källstorpstenen 2020-04-05 12:02 Hördes även ropa några gånger. Stefan Andersson
Skogsduva 1 spel/sång Fegen Sandviks kyrka 2020-04-19 12:43 Stefan Andersson
Skogsduva 1     spel/sång Draven Väcklingeby 2020-04-19 08:25   Stefan Andersson
Turkduva 1       Reftele 2020-04-10 Tingshuset Erik Larsson
Turkduva 1     förbiflygande Reftele 2020-04-11 09:10 Tingshuset Christian Sandolf
Turkduva 1     stationär Reftele 2020-04-21 18:37 Vid tempo Mats Hallberg
Turkduva 1     stationär   Reftele 2020-04-26 20:15   Charlotta Sandh, Anders Sandh
Sparvuggla 1     spel/sång Alabo 2020-04-05 22:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Sparvuggla 1     spel/sång   Reftele 2020-04-07 05:50 Acksjön,sydsidan Bengt Larsson
Pärluggla 1     spel/sång   Väcklinge Norregård 3 2020-04-05 23:00 Hörs i väster! Stefan Andersson
Göktyta 1     spel/sång Båraryds kyrka Hedenstorp 2020-04-26 07:40   Stefan Andersson
Mindre hackspett 2     födosökande Gislaved Smalås 2020-04-05 07:56 Mats Hallberg
Mindre hackspett 1     spel/sång Lilla Rönnskog 2020-04-06 Hördes från hagen väster om gården. Gustav Ivarsson
Mindre hackspett 1     lockläte, övriga läten Gislaved Liljegränd 2020-04-08 07:50 Dungen vid Sörgårdsvägen Bo Gillberg
Mindre hackspett 1 spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-25 09:23 Stefan Andersson
Mindre hackspett 1   hane spel/sång Draven Väcklingeby 2020-04-28 07:45 Både ropande och trummande. Stefan Andersson
Pilgrimsfalk 1 2K+ sträckande N Draven 2020-04-04 10:48 Stefan Andersson
Pilgrimsfalk 1 adult rastande Draven 2020-04-12 10:31 Stefan Andersson
Pilgrimsfalk 1     födosökande N.Bolmen, Gislaveds kn Svanaholms ängar 2020-04-29 09:00   Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Trädlärka 1     spel/sång Gislaved 2020-04-11 08:45 Bilprovningen Charlotta Sandh, Anders Sandh
Trädlärka 1     spel/sång Flodala 2020-04-13 09:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Trädlärka 1     spel/sång Gislaved 2020-04-15 14:00 Bilprovningen Besikta Erik Larsson
Trädlärka 1     spel/sång Smålandsstenar Fållinge flygplats 2020-04-22 08:21   Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Gislaved V Ringgatan 2020-04-01 Anders Wikland
Gransångare 1     spel/sång Färjeån 2020-04-05 14:50 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 1     spel/sång Tiraholm 2020-04-05 14:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 1     spel/sång Svanaholms ängar 2020-04-05 12:30 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 1 spel/sång Draven Väcklingeby 2020-04-05 17:46 Stefan Andersson
Gransångare 2     spel/sång Gislaved Smalås 2020-04-05 07:02 Mats Hallberg
Gransångare 1     spel/sång Gislaved 2020-04-06 Bilprovningen Erik Larsson
Gransångare 1 spel/sång Färjeån 2020-04-07 09:43 Stefan Andersson
Gransångare 1     permanent revir Gislaved V Ringgatan 2020-04-08 Anders Wikland
Gransångare 1     spel/sång Gislaveds kommunförråd 2020-04-08 Anders Wikland
Gransångare 1     spel/sång Norra Gussjön 2020-04-10 07:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 1 spel/sång Gislaved Smålandia, Gislaved 2020-04-10 11:11 Stefan Andersson
Gransångare 3 spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-10 07:37 Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Hestra Blåbärsstigen 2020-04-10 13:30 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 1     spel/sång Unnen Unnarydsviken 2020-04-10 09:30 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Gransångare 1     spel/sång Unnen Unnarydsviken 2020-04-11 Willy Strömblad
Gransångare 1     spel/sång Hestra Blåbärsstigen 2020-04-11 12:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 3     spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-11 09:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 1     spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-12 18:15 Christian Sandolf
Gransångare 1     spel/sång Hestra Blåbärsstigen 2020-04-12 10:30 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 2     spel/sång Hestra Kroksjön 2020-04-13 09:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 1 spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-04-14 09:48 Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Gislaved Åviksvägen 2020-04-15 Anders Wikland
Gransångare 3     spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-17 07:15 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 1 spel/sång Smålandsstenar 2020-04-19 13:18 Fegens sågverk. Stefan Andersson
Gransångare 4 spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-19 09:25 Stefan Andersson
Gransångare 3 spel/sång Flahultasjön 2020-04-19 08:49 Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Brunnsbacka kvarn 2020-04-20 11:00 Willy Strömblad
Gransångare 1     spel/sång Unnaryd Norra vägen 2020-04-20 Willy Strömblad
Gransångare 1     spel/sång Höljeryd, Långaryd 2020-04-22 12:42 Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång Gassbo naturreservat 2020-04-22 10:23 Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång Färjeån 2020-04-22 08:52 Stefan Andersson
Gransångare 6     spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-23 18:28 Mats Hallberg
Gransångare 1     spel/sång Gislaved 2020-04-24 Vid tennisbanan Erik Larsson
Gransångare 2 spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-25 09:23 Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-04-26 11:50 Christian Sandolf
Gransångare 2     spel/sång Gislaved Smalås 2020-04-26 07:17 Mats Hallberg
Gransångare 1     spel/sång Tiraholm 2020-04-27 07:30 Willy Strömblad
Gransångare 1     spel/sång   Tranbärsgatan 2020-04-30     Anders Wikland
Ringtrast 2     rastande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-04-07 1 honfärgad och 1 outfärgad hane. Bengt Larsson
Ringtrast 2     rastande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-04-07 20:00 Längs vägen ner till tornet. Bengt Larsson, Stefan Andersson
Ringtrast 2     rastande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-04-08 19:30 Bengt Larsson
Ringtrast 1   hane födosökande Hestra Bjärsved 2020-04-10 06:55 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Ringtrast 1   hane rastande Isberga 2020-04-11 13:45 Bo Gillberg
Ringtrast 1   hane   Gislaved Hasselgatan 2020-04-11 13:30 Hos Barkestedts Erik Larsson
Ringtrast 1   hane   Isberga 2020-04-11 09:00 Erik Larsson
Ringtrast 1 adult hane födosökande Isberga 2020-04-11 13:45 På åkrarna norr om gården Mats Hallberg
Ringtrast 1 adult hane rastande Anderstorps Stormosse Käxbo 2020-04-12 12:59 Mats Hallberg
Ringtrast 2     rastande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-04-13 hona, hane Bengt Larsson
Ringtrast 5     sträckande N Reftele Ölmestad 2020-04-13 08:15 Bengt Larsson
Ringtrast 1 adult hane rastande Nennesmo 2020-04-13 Bengt Larsson
Ringtrast 1   hane födosökande Båraryd Hedenstorp 2020-04-13 19:05 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Ringtrast 1   hane födosökande Södra Gussjön Stenhestra 2020-04-13 18:50 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Ringtrast 2   i par rastande Reftele 2020-04-14 Reftele skola. Ulf Ekerhed.
Ringtrast 1 2K hane   Hasselgatan 14,Gislaved 2020-04-17 09:00 Erik Larsson
Ringtrast 1   hane födosökande Båraryd Slätteryd 2020-04-17 09:10 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Ringtrast 1   hane   Hasselgatan 14,Gislaved 2020-04-18 2K Erik Larsson
Ringtrast 1 hane rastande Draven Väcklingeby 2020-04-25 19:11 I kanten på nysådd åker i södra delen av byn! Stefan Andersson
Ringtrast 1   hona födosökande Gislaved kommun kappeled 2020-04-25 19:50 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Ringtrast 1 hane rastande Draven Väcklingeby 2020-04-26 18:49 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Ringtrast 1   hane födosökande Hestra Bjärsved 2020-04-28 07:30 Anders Sandh
Ringtrast 2       Bökkullen Storesten 2020-04-29 09:00 hane och hona Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Björktrast 500     rastande Draven Väcklingeby 2020-04-27 12:03 Minst. Stefan Andersson
Svart rödstjärt 1   honfärgad rastande Lillaryds båthamn 2020-04-03 09:36 Stefan Andersson
Svart rödstjärt 1 2K hane spel/sång Flodala 2020-04-05 08:15 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Svart rödstjärt 1   hane rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-06 11:00 Bo Gillberg
Svart rödstjärt 1 hane Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-06 11:12 Erik Larsson
Svart rödstjärt 2     spel/sång   Smålandsstenar 2020-04-19 13:18 Fegens sågverk. Stefan Andersson
Forsärla 1   hane spel/sång Flodala 2020-04-05 08:15 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Forsärla 2 spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-10 07:37 Stefan Andersson
Forsärla 1 spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-11 10:57 Stefan Andersson
Forsärla 2   i par par i lämplig häckbiotop Flodala 2020-04-13 09:00 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Forsärla 2   i par par i lämplig häckbiotop Gislaved Nissanfallet 2020-04-14 11:00 Mats Hallberg
Forsärla 1 hona obs i häcktid, lämplig biotop Smålandsstenar 2020-04-19 13:18 Fegens sågverk. Stefan Andersson
Forsärla 1     obs i häcktid, lämplig biotop   Reningsdammarna, Gislaved 2020-04-19 09:25   Stefan Andersson
Gulhämpling 1   hane födosökande Draven Väcklingeby 2020-04-17 18:30 Kom flygande över min gräsmatta och landade i grannens ask! Hämtade kameran men var då försvunnen! Hittades igen senare på grannens matning. Stefan Andersson
Gulhämpling 1     födosökande Draven Väcklingeby 2020-04-18 15:00 Matning Bo Gillberg
Gulhämpling 1   hane födosökande Draven Väcklingeby 2020-04-18 12:00 Leif Engquist
Gulhämpling 1   hane födosökande Draven Väcklingeby 2020-04-18 14:30 På matning. Christian Sandolf
Gulhämpling 1   hane födosökande Draven Väcklingeby 2020-04-18 07:51 På grannens matning! Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson