Maj 2020
Vitkindad gås 540     sträckande O Grönhammars udde 2020-05-03 2 flockar kl 9 minst 500, kl 10 40 ex Christian Sandolf, Charlotta Sandh, Anders Sandh
Vitkindad gås 300     sträckande NO Tranbärsgatan 2020-05-06 Ca 300 kl 07.25 Anders Wikland
Vitkindad gås 1     rastande Draven 2020-05-08 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Vitkindad gås 3 rastande Draven 2020-05-08 Stefan Andersson
Vitkindad gås 2 sträckande NO Liljenäsviken 2020-05-09 Stefan Andersson
Vitkindad gås 220     sträckande NO Draven Fridsnästornet 2020-05-09 Ola Bondesson
Vitkindad gås 200     sträckande N Draven 2020-05-09 Gunnar Lindén
Vitkindad gås 3 rastande Draven 2020-05-10 Stefan Andersson
Vitkindad gås 1 rastande Draven 2020-05-15 Stefan Andersson
Vitkindad gås 5   rastande Draven 2020-05-16 Bengt Larsson, Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Vitkindad gås 5     rastande Draven 2020-05-16 Christian Sandolf
Vitkindad gås 1 rastande Draven 2020-05-17 Stefan Andersson
Vitkindad gås 3   rastande Draven 2020-05-18 Lars-Gunnar Reen, Stefan Andersson
Vitkindad gås 19 rastande Draven 2020-05-19 Stefan Andersson
Vitkindad gås 1 rastande Draven Väcklingeby 2020-05-20 Stefan Andersson
Vitkindad gås 70 sträckande O Draven 2020-05-20 Ca Stefan Andersson
Vitkindad gås 1     rastande Draven 2020-05-21 Bo Gillberg
Vitkindad gås 3 rastande Draven 2020-05-22 Stefan Andersson
Vitkindad gås 1 rastande Reftele Reftele reningsverk 2020-05-22 Stefan Andersson
Vitkindad gås 100     sträckande O Unnaryd Södra vägen 31 Unnaryd 2020-05-22 Birgitta Strömblad
Vitkindad gås 4 rastande Draven 2020-05-23 Christian Sandolf, Stefan Andersson
Vitkindad gås 12     rastande Draven 2020-05-23 Bo Gillberg
Vitkindad gås 1 rastande Draven 2020-05-26 Bengt Larsson, Stefan Andersson
Vitkindad gås 1     rastande   Draven 2020-05-31   Stefan Andersson
[Stripgås] 1 rastande Draven 2020-05-31 Stefan Andersson
[Stripgås] 1     rastande Draven Fridsnästornet 2020-05-31   Karin Eskilson, Conny Eskilson
Grågås 12 i par pulli/nyligen flygga ungar Liljenäsviken 2020-05-01 6 ungkullar. Stefan Andersson
Grågås noterad     pulli/nyligen flygga ungar Liljenäsviken 2020-05-02 Christian Sandolf
Grågås 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-03 Bo Gillberg
Grågås 4 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-03 Bo Gillberg
Grågås 2 adult i par bo, ägg/ungar Gislaved Reningsdammarna 2020-05-05 Anders Wikland
Grågås 3 pulli   bo, ägg/ungar Gislaved Reningsdammarna 2020-05-05 Anders Wikland
Grågås 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-05 Bo Gillberg
Grågås 3 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-05 Bo Gillberg
Grågås 3 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-06 1 par m 3 pulli Erik Larsson
Grågås 4 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Gislaved Reningsdammarna 2020-05-07 Anders Wikland
Grågås 7 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Gislaved Reningsdammarna 2020-05-07 Två kullar. 3 resp. 4 ungar Anders Wikland
Grågås 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-08 Bo Gillberg
Grågås 4 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-08 Bo Gillberg
Grågås 4 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-09 3 resp. 4 pulli Bo Gillberg
Grågås 7 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-09 Bo Gillberg
Grågås 2   i par pulli/nyligen flygga ungar Draven Hunnahall 2020-05-10 Minst tre ungar sågs. Christian Sandolf
Grågås 2   i par pulli/nyligen flygga ungar Fjällen 2020-05-12 3 pull Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Grågås 2 i par pulli/nyligen flygga ungar Kanalmynningen, Bolmen 2020-05-13 1 par + 3 pull. Stefan Andersson
Grågås 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-17 4 pulli Bo Gillberg
Grågås 2000 rastande Draven 2020-05-20 Minst. Stefan Andersson
Grågås 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-20 3 pulli Bo Gillberg
Grågås 6 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-20 2 par m 2 resp 4 ungar Erik Larsson
Grågås 10 i par pulli/nyligen flygga ungar Färjeån 2020-05-21 5 ungkullar. Stefan Andersson
Grågås 4 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-22 3 resp. 4 pulli Bo Gillberg
Grågås 28 i par pulli/nyligen flygga ungar Liljenäsviken 2020-05-23 14 ungkullar. Stefan Andersson
Grågås 4 adult i par pulli/nyligen flygga ungar   Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-27 3 resp. 4 pulli Bo Gillberg
Bläsgås 2 rastande Draven Fridsnästornet 2020-05-14 Med grågäss. Stefan Andersson
Bläsgås 2   rastande Draven Fridsnästornet 2020-05-18 Lars-Gunnar Reen, Stefan Andersson
Bläsgås 1 rastande Draven 2020-05-20 Kom inflygande söderifrån tillsammans med en  mindre grupp grågäss. Stefan Andersson
Bläsgås 2 adult       Draven 2020-05-23   Matthis Kaby
Knölsvan 2 i par pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-05-17 1 par + minst 4 pull. Stefan Andersson
Knölsvan 2 i par pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-05-26 Alla 4 pull fortfarande i livet. Bengt Larsson, Stefan Andersson
Knölsvan 4   i par pulli/nyligen flygga ungar   Draven 2020-05-31 Troligen 4 respektive 3 pull. Stefan Andersson
Sångsvan 2   i par ruvande Draven 2020-05-01 Christian Sandolf
Sångsvan 2   i par obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-03 Anders Wikland
Sångsvan 2 adult i par bobygge Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-07 Bo Gillberg
Sångsvan 2   i par ruvande Draven  Draven Gömslet 2020-05-09 Christian Sandolf
Sångsvan 2 adult i par obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-09 Bo Gillberg
Sångsvan 7     pulli/nyligen flygga ungar Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-09 Paret utanför tornet kläckte troligen när vi kom Ola Bondesson
Sångsvan 2 adult i par ruvande Draven Draven Gömslet 2020-05-09 Ola Bondesson
Sångsvan 2     bobygge Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-09 Erik Larsson
Sångsvan 2 pulli   bo, ägg/ungar Draven 2020-05-09 Gunnar Lindén
Sångsvan 2 i par pulli/nyligen flygga ungar Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-10 1 par + 5 pull. Stefan Andersson
Sångsvan 1     ruvande Anderstorps Stormosse norra delen 2020-05-10 Christian Sandolf
Sångsvan 2 adult i par obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-11 Bo Gillberg
Sångsvan 2 i par pulli/nyligen flygga ungar Draven Gömslet 2020-05-15 Paret vid gömslet har nu fått ut 5 pull. Stefan Andersson
Sångsvan 2 adult i par par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-18 Bo Gillberg
Sångsvan 2 adult i par par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-20 Bo Gillberg
Sångsvan 2   i par pulli/nyligen flygga ungar   Draven 2020-05-31 1 par + 6 pull Stefan Andersson
Årta 2 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-01 Stefan Andersson
Årta 2   i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-02 Stefan Andersson
Årta 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-05 4 hanar jagade en hona. Stefan Andersson
Årta 2 adult i par stationär Gislaved Reningsdammarna 2020-05-05 Anders Wikland
Årta 2 adult i par födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-05 Bo Gillberg
Årta 1   hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven Gömslet 2020-05-09 Christian Sandolf
Årta 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven Gömslet 2020-05-13 Mats Hallberg, Stefan Andersson
Årta 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven Gömslet 2020-05-14 Stefan Andersson
Årta 4     förbiflygande Draven 2020-05-14 Mats Hallberg
Årta 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-15 Stefan Andersson
Årta 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-16 Stefan Andersson
Årta 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-16 2 hanar jagade en hona. Christian Sandolf
Årta 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-18 Stefan Andersson
Årta 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-20 Stefan Andersson
Årta 2 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-21 Stefan Andersson
Årta 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-22 3 hanar och en hona. Stefan Andersson
Årta 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-23 Christian Sandolf, Stefan Andersson
Årta 1   hane   Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-26 Erik Larsson
Årta 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-29 Stefan Andersson
Årta 1 hane spel/sång Draven 2020-05-30 Stefan Andersson
Årta 3     obs i häcktid, lämplig biotop   Draven 2020-05-31 2 hanar + 1 hona Stefan Andersson
Skedand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-01 Stefan Andersson
Skedand 4 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-02 Stefan Andersson
Skedand 5     stationär Draven Kinnaberg 2020-05-03 3 hane, 2 hona Charlotta Sandh, Anders Sandh
Skedand 5 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-03 Stefan Andersson
Skedand 2 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven Hunnahall 2020-05-04 Stefan Andersson
Skedand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-05 Stefan Andersson
Skedand 3   hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-05 Christian Sandolf
Skedand 4       Draven 2020-05-06 Mattias Bokinge
Skedand 3   hane födosökande Draven 2020-05-06 Mats Hallberg
Skedand 4 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-07 Stefan Andersson
Skedand 2   hane   Draven 2020-05-08 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Skedand 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-08 Stefan Andersson
Skedand 2   hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven Gömslet 2020-05-09 Christian Sandolf
Skedand 1 adult hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-09 Ola Bondesson
Skedand 3 adult hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven Gömslet 2020-05-09 Ola Bondesson
Skedand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-09 Stefan Andersson
Skedand 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-10 Stefan Andersson
Skedand 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-12 Stefan Andersson
Skedand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Gömslet 2020-05-13 Mats Hallberg, Stefan Andersson
Skedand 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-14 Stefan Andersson
Skedand 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-15 Stefan Andersson
Skedand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-16 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Skedand 5 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-17 Stefan Andersson
Skedand 3     obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-18 Lars-Gunnar Reen, Stefan Andersson
Skedand 3   hane förbiflygande Draven Hunnahall 2020-05-18 Mats Hallberg
Skedand 4     obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-19 3 hanar + 1 hona Stefan Andersson
Skedand 5 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-20 Stefan Andersson
Skedand 5 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-22 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Skedand 10     obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-22 Håkan  Åberg
Skedand 6 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-23 Christian Sandolf, Stefan Andersson
Skedand 1       Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-23 Matthis Kaby
Skedand 2   hane rastande Draven 2020-05-23 Bo Gillberg
Skedand 6 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-24 Stefan Andersson
Skedand 2 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-25 Stefan Andersson
Skedand 2 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-26 Bengt Larsson, Stefan Andersson
Skedand 2 adult i par rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-27 Bo Gillberg
Skedand 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-27 Stefan Andersson
Skedand 1 adult hane obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-28 Anders Wikland
Skedand 2 adult i par rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-28 Bo Gillberg
Skedand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-30 Stefan Andersson
Skedand 6 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-31 Stefan Andersson
Skedand 3     obs i häcktid, lämplig biotop Draven Fridsnästornet 2020-05-31   Karin Eskilson, Conny Eskilson
Snatterand 8 pulli   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-01 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Snatterand 11 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-01 7 hane 4 hona Charlotta Sandh, Anders Sandh
Snatterand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-01 1 par + 1 hane. Stefan Andersson
Snatterand 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-02 Stefan Andersson
Snatterand 15     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-02 Minst Bo Gillberg
Snatterand 7 pulli   födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-02 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Snatterand 11     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-02 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Snatterand 6   i par obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-03 Anders Wikland
Snatterand 7   hane obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-03 Anders Wikland
Snatterand 4   i par   Gislaved Reningsdammarna 2020-05-03 Lennart Appelqvist
Snatterand 13       Gislaved Reningsdammarna 2020-05-03 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Snatterand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-04 Stefan Andersson
Snatterand 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-05 Stefan Andersson
Snatterand 10     obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-05 Anders Wikland
Snatterand 10 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-05 Minst Bo Gillberg
Snatterand 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-06 Stefan Andersson
Snatterand 10   i par par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-06 Erik Larsson
Snatterand 5   hane   Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-06 Erik Larsson
Snatterand 2   i par   Draven 2020-05-06 Mats Hallberg
Snatterand 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-07 Stefan Andersson
Snatterand 15 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-08 C:a Bo Gillberg
Snatterand 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-08 Stefan Andersson
Snatterand 2   i par par i lämplig häckbiotop Draven Gömslet 2020-05-09 Christian Sandolf
Snatterand 10 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-09 Minst Bo Gillberg
Snatterand 1     obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-09 Ola Bondesson
Snatterand 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-09 Stefan Andersson
Snatterand 12   i par   Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-09 Erik Larsson
Snatterand 3   hane   Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-09 Erik Larsson
Snatterand 1   hona   Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-09 Erik Larsson
Snatterand 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-11 Stefan Andersson
Snatterand 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-12 Stefan Andersson
Snatterand 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven Gömslet 2020-05-13 Christian Sandolf, Mats Hallberg, Stefan Andersson
Snatterand 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-14 Stefan Andersson
Snatterand 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-15 Stefan Andersson
Snatterand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-16 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Snatterand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-17 Christian Sandolf, Stefan Andersson
Snatterand 10 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-17 Minst Bo Gillberg
Snatterand 3   obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-18 1 hane + 2 honor. Lars-Gunnar Reen, Stefan Andersson
Snatterand 4   i par par i lämplig häckbiotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-18 Anders Wikland
Snatterand 5   hane stationär Gislaved Reningsdammarna 2020-05-18 Anders Wikland
Snatterand 10 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-18 Minst Bo Gillberg
Snatterand 2   i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-19 Stefan Andersson
Snatterand 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-20 3 hanar + 1 hona. Stefan Andersson
Snatterand 12   i par par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-20 Erik Larsson
Snatterand 2 adult i par obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-21 Bo Gillberg
Snatterand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-22 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Snatterand 10     par i lämplig häckbiotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-22 Håkan  Åberg
Snatterand 4     obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-22 Håkan  Åberg
Snatterand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-23 Christian Sandolf, Stefan Andersson
Snatterand 2   i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-24 Stefan Andersson
Snatterand 12     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-24 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Snatterand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-25 1 par + 1 hane Stefan Andersson
Snatterand 6   i par   Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-26 Erik Larsson
Snatterand 3   hane   Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-26 Erik Larsson
Snatterand 10 adult i par par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-27 C:a Bo Gillberg
Snatterand 12 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-28 Anders Wikland
Snatterand 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-29 Stefan Andersson
Snatterand 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-30 Stefan Andersson
Snatterand 1   hane obs i häcktid, lämplig biotop   Draven 2020-05-31   Stefan Andersson
Stjärtand 4 i par rastande Draven 2020-05-01 Stefan Andersson
Stjärtand 1 hane rastande Draven 2020-05-04 Stefan Andersson
Stjärtand 1   hane rastande   Draven 2020-05-07   Stefan Andersson
Brunand 4 rastande Liljenäsviken 2020-05-10 3 hanar + 1 hona. Stefan Andersson
Brunand 4     rastande Liljenäsviken 2020-05-10 3 hannar 1 hona Bengt Larsson
Brunand 1   hane rastande   Draven 2020-05-24   Stefan Andersson
Vigg 8 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-01 Stefan Andersson
Vigg 5 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-02 Stefan Andersson
Vigg 30     rastande Gislaved Reningsdammarna 2020-05-03 Per-Sture Ljungdahl
Vigg 14       Gislaved Reningsdammarna 2020-05-03 Lennart Appelqvist
Vigg 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-04 Stefan Andersson
Vigg 50       Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-06 Minst Erik Larsson
Vigg 5 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-07 Stefan Andersson
Vigg 2   i par parning/parningsceremonier Draven Gömslet 2020-05-09 Christian Sandolf
Vigg 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-10 Stefan Andersson
Vigg 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-15 Stefan Andersson
Vigg 3   obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-18 Lars-Gunnar Reen, Stefan Andersson
Vigg 4 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-21 Stefan Andersson
Vigg 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-22 Stefan Andersson
Vigg 8     par i lämplig häckbiotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-22 Håkan  Åberg
Vigg 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-23 Christian Sandolf, Stefan Andersson
Vigg 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-24 Stefan Andersson
Vigg 46     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-24 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Vigg 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-25 Stefan Andersson
Vigg 2   i par par i lämplig häckbiotop   Draven 2020-05-31   Stefan Andersson
Ejder 3     sträckande NV   Grönhammars udde 2020-05-03 2 guding, 1 åda Christian Sandolf, Charlotta Sandh, Anders Sandh
Småskrake 2 i par rastande Liljenäsviken 2020-05-13 Stefan Andersson
Småskrake 2   i par   Järanäs 2020-05-25 Willy Strömblad
Småskrake 3     obs i häcktid, lämplig biotop   Tiraholm 2020-05-29 1 hane + 2 honor. Stefan Andersson
Smålom 2   i par stationär Arnåsholm Kråksjön 2020-05-01   Christian Sandolf
Storlom 2   i par par i lämplig häckbiotop Assbrunnen 2020-05-01 Christian Sandolf
Storlom 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Assbrunnen 2020-05-07 Mats Eriksson
Storlom 1 adult obs i häcktid, lämplig biotop Villstads kyrka Söingen, Villstad 2020-05-24 Stefan Andersson
Storlom 1 adult obs i häcktid, lämplig biotop Assbrunnen 2020-05-24 Stefan Andersson
Storlom 2   i par par i lämplig häckbiotop Storasjön, Hällabäck 2020-05-24 Stefan Andersson
Storlom 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop   Unnaryd 2020-05-29 Unnen Stefan Andersson
Smådopping 1     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-17 Bo Gillberg
Smådopping 1     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-18 Bo Gillberg
Smådopping 2 adult i par obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-20 Bo Gillberg
Smådopping 1     spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-20 Erik Larsson
Smådopping 2 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-22 Bo Gillberg
Smådopping 2     spel/sång Gislaved Reningsdammarna 2020-05-22 Håkan  Åberg
Smådopping 2 adult i par bobygge Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-25 Bo Gillberg
Smådopping 1     spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-25 Bo Gillberg
Smådopping 2     spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-27 Bo Gillberg
Smådopping 1     spel/sång   Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-28   Bo Gillberg
Svarthakedopping 2   i par bobygge Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-01 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Svarthakedopping 5     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-01 Bo Gillberg
Svarthakedopping 4 adult i par obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-02 Bo Gillberg
Svarthakedopping 5     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-02 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Svarthakedopping 1     obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-03 Anders Wikland
Svarthakedopping 2     obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-03 Per-Sture Ljungdahl
Svarthakedopping 3       Gislaved Reningsdammarna 2020-05-03 Lennart Appelqvist
Svarthakedopping 4     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-03 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2       Gislaved Reningsdammarna 2020-05-03 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Svarthakedopping 1     obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-05 Anders Wikland
Svarthakedopping 5 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-05 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2       Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-06 Erik Larsson
Svarthakedopping 4     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-07 Bo Gillberg
Svarthakedopping 3     stationär Gislaved Reningsdammarna 2020-05-07 Anders Wikland
Svarthakedopping 4     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-08 Bo Gillberg
Svarthakedopping 3 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-09 Bo Gillberg
Svarthakedopping 6       Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-09 Erik Larsson
Svarthakedopping 4   i par födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-10 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Svarthakedopping 5 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-11 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2     par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-14 Leif Engquist
Svarthakedopping 3     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-17 Bo Gillberg
Svarthakedopping 3 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-18 Anders Wikland
Svarthakedopping 3     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-18 Bo Gillberg
Svarthakedopping 3 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-20 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 adult   ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-20 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2     par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-20 Erik Larsson
Svarthakedopping 2 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-21 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 adult   ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-22 Bo Gillberg
Svarthakedopping 4     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-24 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Svarthakedopping 4 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-25 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2   i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-26 Erik Larsson
Svarthakedopping 2       Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-26 Erik Larsson
Svarthakedopping 6 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-27 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 adult   ruvande Gislaved Reningsdammarna 2020-05-28 Anders Wikland
Svarthakedopping 3 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-28 Anders Wikland
Svarthakedopping 6 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-28 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 adult   ruvande Gislaved Reningsdammarna 2020-05-30   Anders Wikland
Svarthalsad dopping 2   i par rastande Draven 2020-05-16 Bengt Larsson, Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Svarthalsad dopping 2     rastande   Draven 2020-05-16 södra delen Bengt Larsson
Rördrom 1 spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-05-01 Stefan Andersson
Rördrom 1 spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-05-02 Stefan Andersson
Rördrom 1     spel/sång   Kanalmynningen, Bolmen 2020-05-07   Stefan Andersson
Ägretthäger 1 rastande Draven 2020-05-01 Stefan Andersson
Ägretthäger 1     rastande Draven 2020-05-01 Christian Sandolf
Ägretthäger 1     rastande Draven 2020-05-01 Svartnäbbad Bengt Larsson
Ägretthäger 1 rastande Draven 2020-05-02 Stefan Andersson
Ägretthäger 1     rastande Draven 2020-05-02 Bo Gillberg
Ägretthäger 2     rastande Liljenäsviken 2020-05-02 Christian Sandolf
Ägretthäger 2     rastande   Liljenäsviken 2020-05-02 En gul och en svartnäbbad Bengt Larsson
Kungsörn 1     förbiflygande   Henja by 2020-05-03   Bo Gillberg
Brun kärrhök 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-01 2 honor + 1 hane Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-02 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-03 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Brun kärrhök 2 i par par i lämplig häckbiotop Kanalmynningen, Bolmen 2020-05-13 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-22 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Brun kärrhök 2   honfärgad obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-22 Håkan  Åberg
Brun kärrhök 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-24 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 adult hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-28 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-30 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1   hona obs i häcktid, lämplig biotop   Draven 2020-05-31   Stefan Andersson
Röd glada 2     rastande Badviken 2020-05-01 2 ex sitter i tall, drog senare iväg. Stefan Andersson
Röd glada 2 förbiflygande Draven 2020-05-01 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-05-02 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-05-02 Stefan Andersson
Röd glada 1 förbiflygande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-03 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Röd glada 1     förbiflygande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-03 Bo Gillberg
Röd glada 1     förbiflygande Grönhammars udde 2020-05-03 Christian Sandolf, Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 2 födosökande Draven 2020-05-05 Stefan Andersson
Röd glada 1       Yabergssjön 2020-05-05 Willy Strömblad
Röd glada 1     förbiflygande Draven 2020-05-06 Mattias Bokinge
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-05-06 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Draven 2020-05-06 Mats Hallberg
Röd glada 1 förbiflygande Liljenäsviken 2020-05-07 Stefan Andersson
Röd glada 1       Badviken 2020-05-07 Leif Engquist
Röd glada 1 förbiflygande Draven 2020-05-07 Stefan Andersson
Röd glada 1       Karaby, Ås 2020-05-08 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1       Draven Klingabo 2020-05-08 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 2       Draven Dravö 2020-05-08 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 2 födosökande Svanaholms ängar 2020-05-09 Stefan Andersson
Röd glada 3     förbiflygande Draven Hunnahall 2020-05-09 Christian Sandolf
Röd glada 1 adult   födosökande Draven 2020-05-09 Ola Bondesson
Röd glada 1 adult   födosökande Draven Gömslet 2020-05-09 Ola Bondesson
Röd glada 2     födosökande Draven 2020-05-09 Gunnar Lindén
Röd glada 1 födosökande Liljenäsviken 2020-05-10 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-05-11 Stefan Andersson
Röd glada 1       Nissaryd 2020-05-12 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1       Gassljunga 2020-05-12 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-05-12 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven Hunnahall 2020-05-14 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Reftele Mellbysvackan 2020-05-15 Stefan Andersson
Röd glada 1       Tiraholm 2020-05-15 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-05-16 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Reftele Mellbysvackan 2020-05-16 Bo Gillberg
Röd glada 1 födosökande Ås ängar 2020-05-16 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven Hunnahall 2020-05-17 Christian Sandolf, Stefan Andersson
Röd glada 1   födosökande Draven Hunnahall 2020-05-18 Lars-Gunnar Reen, Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Draven Hunnahall 2020-05-18 Mats Hallberg
Röd glada 1     födosökande Draven 2020-05-19 Bo Gillberg
Röd glada 1     födosökande Draven 2020-05-19 Bo Gillberg
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-05-20 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Färjeån 2020-05-21 Stefan Andersson
Röd glada 2 födosökande Draven 2020-05-22 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-05-23 Christian Sandolf, Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Ås ängar Bron 2020-05-23 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Svanaholm 2020-05-23 Stefan Andersson
Röd glada 2     förbiflygande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-23 Ola Erlandsson
Röd glada 1       Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-23 Matthis Kaby
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-05-24 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Reftele Mellbysvackan 2020-05-28 Stefan Andersson
Röd glada 1       N.Bolmen, Gislaveds kn Svanaholms ängar 2020-05-29 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1     födosökande Draven Väcklingeby 2020-05-30 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-05-31 Stefan Andersson
Brun glada 1 2K+   rastande   Liljenäsviken 2020-05-01 Satt i tall mellan Badviken o Liljenäsviken Stefan Andersson
Havsörn 1 adult födosökande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-03 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Havsörn 1     förbiflygande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-03 Bo Gillberg
Havsörn 2     förbiflygande Grönhammars udde 2020-05-03 1 ad, 1 3K+ Christian Sandolf, Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 1 3K+   förbiflygande Draven Kinnaberg 2020-05-03 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 1 4K+   födosökande Draven 2020-05-06 Mattias Bokinge
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-05-06 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult förbiflygande Liljenäsviken 2020-05-07 Stefan Andersson
Havsörn 1       Draven Jonsbo ängar 2020-05-08 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Havsörn 1 adult förbiflygande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-09 Stefan Andersson
Havsörn 1     födosökande Draven Gömslet 2020-05-09 Subadult fågel Ola Bondesson
Havsörn 1     förbiflygande Draven 2020-05-09 Gunnar Lindén
Havsörn 1 adult förbiflygande Liljenäsviken 2020-05-10 Stefan Andersson
Havsörn 1 4K- förbiflygande Liljenäsviken 2020-05-13 Subad Stefan Andersson
Havsörn 1 3K- födosökande Draven 2020-05-14 Subad Stefan Andersson
Havsörn 1 adult födosökande Draven 2020-05-14 Stefan Andersson
Havsörn 1 4K+   födosökande Draven 2020-05-14 Äldre subad. Stefan Andersson
Havsörn 1 adult födosökande Draven 2020-05-15 Stefan Andersson
Havsörn noterad 4K- födosökande Draven 2020-05-15 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult   förbiflygande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-05-16 Bengt Larsson, Stefan Andersson
Havsörn 1 3K- rastande Draven 2020-05-16 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Havsörn 1 3K- rastande Draven 2020-05-17 Christian Sandolf, Stefan Andersson
Havsörn 1     födosökande Draven Hunnahall 2020-05-18 Mats Hallberg
Havsörn 2     födosökande Draven 2020-05-19 Bo Gillberg
Havsörn 1 4K- födosökande Draven 2020-05-20 Subad Stefan Andersson
Havsörn 1 adult födosökande Draven 2020-05-20 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult   förbiflygande Draven 2020-05-22 Håkan  Åberg
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-05-23 Christian Sandolf, Stefan Andersson
Havsörn 1     förbiflygande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-23 Ola Erlandsson
Havsörn 1       Draven 2020-05-23 Matthis Kaby
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-05-24 Stefan Andersson
Havsörn 1 4K- förbiflygande Draven 2020-05-27 Subad Stefan Andersson
Havsörn 1     förbiflygande Fårasjön  Hestra 2020-05-30 Jens Ekdal
Havsörn 1 adult   förbiflygande   Draven 2020-05-30   Stefan Andersson
Fjällvråk 1 2K+   förbiflygande   Grönhammars udde 2020-05-03   Christian Sandolf, Charlotta Sandh, Anders Sandh
Vattenrall 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-01 Stefan Andersson
Vattenrall 2     lockläte, övriga läten Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-01 Christian Sandolf
Vattenrall 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-02 Stefan Andersson
Vattenrall 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-03 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Vattenrall 1     lockläte, övriga läten Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-05 Christian Sandolf
Vattenrall 1     lockläte, övriga läten Draven Källstorpstenen 2020-05-09 Christian Sandolf
Vattenrall 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Hunnahall 2020-05-14 Lars Thornberg, Musse Björklund
Vattenrall 1     lockläte, övriga läten Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-23   Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 1 spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-01 Spelade sporadiskt! Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 1     spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-01 Christian Sandolf
Småfläckig sumphöna 1 spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-02 Spelade sporadiskt! Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 4     spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-03 Bengt Larsson
Småfläckig sumphöna 1     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-15 Några enstaka ggr Peter G Bengtsson
Småfläckig sumphöna 1 spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-15 Spelade sporadiskt! Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 1 spel/sång Draven 2020-05-19 Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 1     spel/sång   Draven 2020-05-31   Stefan Andersson
Rörhöna 1     obs i häcktid, lämplig biotop   Draven 2020-05-23   Stefan Andersson
Sothöna 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-02 Stefan Andersson
Sothöna 6       Gislaved Reningsdammarna 2020-05-03 Lennart Appelqvist
Sothöna 30       Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-06 Minst Erik Larsson
Sothöna 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-15 Stefan Andersson
Sothöna 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-17 1 pulli Bo Gillberg
Sothöna 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-18 4 pulli Bo Gillberg
Sothöna 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-20 Stefan Andersson
Sothöna 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-21 Stefan Andersson
Sothöna 12     par i lämplig häckbiotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-22 Håkan  Åberg
Sothöna 1     pulli/nyligen flygga ungar Gislaved Reningsdammarna 2020-05-22 Håkan  Åberg
Sothöna 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-23 Stefan Andersson
Sothöna 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-27 6 pulli Bo Gillberg
Sothöna 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-30 Stefan Andersson
Sothöna 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-31 Stefan Andersson
Sothöna 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-05-31   Karin Eskilson, Conny Eskilson
Trana 160     rastande Draven 2020-05-01 Christian Sandolf
Trana 1 ruvande Liljenäsviken 2020-05-02 Stefan Andersson
Trana 200     rastande Draven Draftinge 2020-05-02 Minst Bo Gillberg
Trana 2     ruvande Grönhammars udde 2020-05-03 Christian Sandolf, Charlotta Sandh, Anders Sandh
Trana 12     rastande Grönhammars udde 2020-05-03 Christian Sandolf, Charlotta Sandh, Anders Sandh
Trana noterad i par pulli/nyligen flygga ungar Kanalmynningen, Bolmen 2020-05-07 1 par + 2 ungar. Stefan Andersson
Trana 2   i par pulli/nyligen flygga ungar Draven Hunnahall 2020-05-09 Par med 2 ungar strax utanför Hunnahall. Christian Sandolf
Trana 2   i par par i lämplig häckbiotop Anderstorps Stormosse norra delen 2020-05-10 Christian Sandolf
Trana 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Hunnahall 2020-05-14 Lars Thornberg, Musse Björklund
Trana 2     födosökande Draven Hunnahall 2020-05-15 Peter G Bengtsson
Trana 2 i par pulli/nyligen flygga ungar Färjeån 2020-05-21 1 par + 1 pull. Stefan Andersson
Trana 135 rastande Ås ängar Bron 2020-05-23 Stefan Andersson
Trana 60       Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-23 Matthis Kaby
Trana 2   i par rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-24 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Trana 2   i par pulli/nyligen flygga ungar   Vårtsjön 2020-05-29 1 par med en unge Stefan Andersson
Strandskata 1 rastande Draven 2020-05-02 Stefan Andersson
Strandskata 1     rastande Draven 2020-05-02 Bo Gillberg
Strandskata 1     födosökande Gislaved 2020-05-02 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Strandskata 1     födosökande Gislaveds kommunförråd 2020-05-05 Anders Wikland
Strandskata 1     födosökande Gislaveds kommunförråd 2020-05-07 Anders Wikland
Strandskata 1     födosökande Gislaveds kommunförråd 2020-05-09 Anders Wikland
Strandskata 1     förbiflygande Gislaved Gyllenfors 2020-05-11 Åbjörnsgatan Mats Hallberg
Strandskata 3     förbiflygande Gislaveds kommunförråd 2020-05-12 Anders Wikland
Strandskata 1       Gislaved 2020-05-15 Welands Erik Larsson
Strandskata 1     födosökande Gislaveds kommunförråd 2020-05-19 Anders Wikland
Strandskata 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-05-21 Stefan Andersson
Strandskata 2     obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-22 Håkan  Åberg
Strandskata 1     upprörd, varnande Gislaveds kommunförråd 2020-05-26 Anders Wikland
Strandskata 2   i par par i lämplig häckbiotop Gislaved Anderstorpsvägen 2020-05-27 Anders Wikland
Strandskata 1     födosökande Gislaved 2020-05-27 Recticel Bo Gillberg
Strandskata 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Gislaved Anderstorpsvägen 2020-05-28 1 ad med 2 pulli Anders Wikland
Strandskata 2 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Gislaved Anderstorpsvägen 2020-05-28 1 ad med 2 pulli Anders Wikland
Ljungpipare 164 rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-01 Stefan Andersson
Ljungpipare 172 obs i häcktid, lämplig biotop Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-02 Stefan Andersson
Ljungpipare 136     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-02 Christian Sandolf
Ljungpipare 34     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-09 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Ljungpipare 24 rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-11 Ca Stefan Andersson
Ljungpipare 25       Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-11 Rastande på  potatisåkern Leif Engquist
Ljungpipare 25     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-11 C:a Bo Gillberg
Ljungpipare 23     födosökande Svanaholms ängar 2020-05-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Ljungpipare 23     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-11   Christian Sandolf
Mindre strandpipare 2   i par stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-01 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Mindre strandpipare 4     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-01 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 8     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-02 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 5     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-02 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Mindre strandpipare 2     obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-03 Per-Sture Ljungdahl
Mindre strandpipare 3       Gislaved 2020-05-03 Bilprovningen Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Mindre strandpipare 1       Gislaved Reningsdammarna 2020-05-03 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Mindre strandpipare 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-05 Anders Wikland
Mindre strandpipare 2     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-05 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 4       Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-06 Erik Larsson
Mindre strandpipare 4     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-08 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 2     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-09 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 1     rastande Liljenäsviken 2020-05-09 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Mindre strandpipare 3     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-10 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Mindre strandpipare 3     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-11 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 1       Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-14 Leif Engquist
Mindre strandpipare 2     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-17 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 2     par i lämplig häckbiotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-18 Anders Wikland
Mindre strandpipare 2     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-18 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 3     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-20 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 4     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-21 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 3     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-22 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 3     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-25 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 3       Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-26 Erik Larsson
Mindre strandpipare 4     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-27 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Gislaved Reningsdammarna 2020-05-28 Anders Wikland
Mindre strandpipare 2     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-28 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 1     upprörd, varnande   Gislaved 2020-05-31 Bilprovningen Erik Larsson
Fjällpipare 5     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-11 Ragnhild Sjöholm
Fjällpipare 5     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-11 Tack Ragnild Sjöholm som lokaliserade dem! Göran Ericson
Fjällpipare 5 rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-11 Stefan Andersson
Fjällpipare 5     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-11 Leif Engquist
Fjällpipare 5     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-11 Mats Hallberg
Fjällpipare 5     rastande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-05-11 Stefan Claesson
Fjällpipare 5     rastande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-05-11 Nära vägen Johan Claesson
Fjällpipare 5     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-11 tomas jonsson
Fjällpipare 5     födosökande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-11 Rickard Jonsson
Fjällpipare 5     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-11 Bo Gillberg
Fjällpipare 5     födosökande Svanaholms ängar 2020-05-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Fjällpipare 5     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-11 Christian Sandolf
Fjällpipare 3     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-11 Bengt Larsson
Fjällpipare 3 adult   rastande   Ås ängar 2020-05-16   Bengt Larsson, Stefan Andersson
Småspov 1 rastande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-03 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Småspov 1 rastande Draven 2020-05-04 Stefan Andersson
Småspov 11 rastande Draven Kinnaberg 2020-05-05 5 ex rastade på sankängen alldeles NV om Kinnaberg Stefan Andersson
Småspov 1 rastande Draven 2020-05-06 Stefan Andersson
Småspov 1     sträckande N Draven Fridsnästornet 2020-05-09 Ola Bondesson
Småspov 4     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-09 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Småspov 3 rastande Liljenäsviken 2020-05-13 Stefan Andersson
Småspov 1     rastande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-05-13   Stefan Andersson
Storspov 2   i par upprörd, varnande   Liljenäs 2020-05-29   Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Roskarl 2 rastande Draven 2020-05-16 Stefan Andersson
Roskarl 2   rastande Draven 2020-05-16 Bengt Larsson, Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Roskarl 1     rastande Draven 2020-05-16 Christian Sandolf
Roskarl 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-05-16   Bengt Larsson
Brushane 12 födosökande Draven Väcklingeby 2020-05-01 Stefan Andersson
Brushane 25     förbiflygande   Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-01 Cirkulerande flock Bo Gillberg
Kärrsnäppa 6 adult   rastande   Draven 2020-05-30   Stefan Andersson
Rödbena 4     rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-01 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Rödbena 2 spel/sång Draven 2020-05-01 Stefan Andersson
Rödbena 1     spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-01 Christian Sandolf
Rödbena 2 spel/sång Draven 2020-05-02 Stefan Andersson
Rödbena 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-05-03 Stefan Andersson
Rödbena 2 spel/sång Draven 2020-05-05 Stefan Andersson
Rödbena 2     spel/sång Draven 2020-05-05 Christian Sandolf
Rödbena 2     födosökande Draven 2020-05-06 Mattias Bokinge
Rödbena 2 spel/sång Draven 2020-05-06 Stefan Andersson
Rödbena 2 spel/sång Draven 2020-05-07 Stefan Andersson
Rödbena 2 spel/sång Draven 2020-05-08 Stefan Andersson
Rödbena 2   i par par i lämplig häckbiotop Draven Gömslet 2020-05-09 Christian Sandolf
Rödbena 2     spel/sång Draven 2020-05-09 I södra delen Ola Bondesson
Rödbena 6 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-09 Stefan Andersson
Rödbena 1     spel/sång Draven 2020-05-09 Gunnar Lindén
Rödbena 2 spel/sång Draven 2020-05-11 Stefan Andersson
Rödbena 1 spel/sång Draven 2020-05-12 Stefan Andersson
Rödbena 4 i par par i lämplig häckbiotop Draven Gömslet 2020-05-13 Christian Sandolf, Mats Hallberg, Stefan Andersson
Rödbena 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven Hunnahall 2020-05-14 Stefan Andersson
Rödbena 4 i par par i lämplig häckbiotop Draven Gömslet 2020-05-14 Stefan Andersson
Rödbena 4 spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-14 Lars Thornberg, Musse Björklund
Rödbena noterad     förbiflygande Draven Hunnahall 2020-05-15 Peter G Bengtsson
Rödbena 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven Hunnahall 2020-05-15 Stefan Andersson
Rödbena 1 rastande Liljenäsviken 2020-05-16 Stefan Andersson
Rödbena 1     spel/sång Draven 2020-05-16 Stefan Andersson
Rödbena 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven Hunnahall 2020-05-17 Stefan Andersson
Rödbena 2   i par par i lämplig häckbiotop Draven Hunnahall 2020-05-18 Lars-Gunnar Reen, Stefan Andersson
Rödbena 2 i par spel/sång Draven 2020-05-21 Stefan Andersson
Rödbena 1     födosökande Draven 2020-05-21 Bo Gillberg
Rödbena 1 spel/sång Draven 2020-05-22 Stefan Andersson
Rödbena 4 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-23 Christian Sandolf, Stefan Andersson
Rödbena 2       Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-23 Matthis Kaby
Rödbena 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-24 Stefan Andersson
Rödbena 4 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-05-25 Stefan Andersson
Rödbena 2     spel/sång Draven 2020-05-26 Bengt Larsson, Stefan Andersson
Rödbena 1 spel/sång Draven 2020-05-27 Stefan Andersson
Rödbena 1 spel/sång Draven 2020-05-28 Stefan Andersson
Rödbena 1 spel/sång Draven 2020-05-29 Stefan Andersson
Rödbena 2 spel/sång Draven 2020-05-30 Stefan Andersson
Rödbena 1 spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-31 Stefan Andersson
Rödbena 4 i par par i lämplig häckbiotop Draven Gömslet 2020-05-31 Stefan Andersson
Rödbena 2   i par par i lämplig häckbiotop   Draven 2020-05-31   Stefan Andersson
Grönbena 11     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-02 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Grönbena 15 rastande Draven 2020-05-05 Stefan Andersson
Grönbena 11 rastande Draven 2020-05-14 Stefan Andersson
Grönbena 30         Draven 2020-05-17   David Armini
Svartsnäppa 1 rastande Draven 2020-05-05 Stefan Andersson
Svartsnäppa 1 lockläte, övriga läten Draven Kinnaberg 2020-05-07 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Svartsnäppa 3     rastande Draven Gömslet 2020-05-09 Ola Bondesson
Svartsnäppa 1 rastande Liljenäsviken 2020-05-13 Stefan Andersson
Svartsnäppa 1       Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-23   Matthis Kaby
Skrattmås 1     ruvande   Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-06   Erik Larsson
Dvärgmås 2 2K   födosökande   Draven 2020-05-22   Stefan Andersson
Silvertärna 15 rastande Draven 2020-05-23 Lyfte efter ett tag och drog iväg mot O. Christian Sandolf, Stefan Andersson
Silvertärna 2       Draven 2020-05-23 Var på väg att ta höjd men ångrade sig Matthis Kaby
Silvertärna 15     sträckande O Draven Fridsnästornet 2020-05-23 De rastande individerna sträckte iväg rakt över tornet! Christian Sandolf, Stefan Andersson
Silvertärna 1     rastande   Järanäs 2020-05-25   Willy Strömblad
Svarttärna 7 födosökande Draven 2020-05-22 Stefan Andersson
Svarttärna 6     födosökande   Draven 2020-05-22   Magnus Nilsson
Skogsduva 1 spel/sång Svanaholms ängar Hammargården 2020-05-07 Stefan Andersson
Skogsduva 2     stationär Liljenäsviken 2020-05-08 Ragnhild Sjöholm
Skogsduva 2     födosökande Liljenäsviken 2020-05-09 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Skogsduva 1 födosökande Liljenäsviken 2020-05-13 Stefan Andersson
Skogsduva 1 spel/sång Hyltebruk Mårås naturreservat 2020-05-21 Stefan Andersson
Skogsduva 1     födosökande Svanaholms ängar Hammargården 2020-05-23   Stefan Andersson
Turkduva 1 spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-05-01 Hördes från västra vallen mot Storesten hållet. Stefan Andersson
Turkduva 1     stationär Reftele 2020-05-11 Vid tingshuset. Mats Hallberg
Turkduva 1     obs i häcktid, lämplig biotop Reftele Ölmestad 2020-05-28   Stefan Andersson
Kattuggla 1     lockläte, övriga läten Reftele Ölmestad 2020-05-01 Christian Sandolf
Kattuggla noterad     bo, hörda ungar   Vä Reftele 2020-05-26   Charlotta Sandh, Anders Sandh
Ob. hornuggla/jorduggla 1     födosökande Draven Kinnaberg 2020-05-07   Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Hornuggla 1     föda åt ungar   Ås ängar 2020-05-26   Charlotta Sandh, Anders Sandh
Jorduggla 1     födosökande   Draven 2020-05-10 Norra delen. Bengt Larsson
Nattskärra 1     spel/sång Vä Reftele 2020-05-26 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Nattskärra 1     rastande Ås ängar 2020-05-26 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Nattskärra 1     spel/sång Grustaget  Reftelevägen 2020-05-27 Mats Hallberg
Nattskärra 1     spel/sång Gislaved Motorbanan 2020-05-28   Bo Gillberg
Göktyta 1 spel/sång Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-02 Stefan Andersson
Göktyta 1     spel/sång Holken Mölnetången 2020-05-03 Martin Kjerrulf
Göktyta 1 spel/sång Liljenäsviken 2020-05-07 Stefan Andersson
Göktyta 1     lockläte, övriga läten Båraryds kyrka 2020-05-07 Anders Sandh
Göktyta 1 spel/sång Liljenäsviken 2020-05-09 Stefan Andersson
Göktyta 1     spel/sång Gislaved Tuskebo 2020-05-09 Sjöng sporadiskt under dagen Göran Ericson
Göktyta 1     spel/sång Gulleryd, Gislaved 2020-05-13 Mats Hallberg
Göktyta 4     spel/sång Båraryd Standardrutt 06D2C Båraryd 2020-05-25 2 ex Ingelsbo 1 ex Hedenstorp 1 ex Bondaryd Ola Erlandsson
Göktyta 1     spel/sång Draven Väcklingeby 2020-05-28 Norr om Ängsgärdet. Stefan Andersson
Mindre hackspett 1     spel/sång Draven Fridsnästornet 2020-05-23   Stefan Andersson
Tornfalk 1 rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-01 Stefan Andersson
Tornfalk 2 hona rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-02 Stefan Andersson
Tornfalk 1 förbiflygande Liljenäsviken 2020-05-02 Stefan Andersson
Tornfalk 2     parning/parningsceremonier Hyltebruk 2020-05-03 parning i grantopp! vid den första rondellen när man kommer från Torup. Ulf L Larsson
Tornfalk 2   hane förbiflygande Grönhammars udde 2020-05-03 Christian Sandolf, Charlotta Sandh, Anders Sandh
Tornfalk 1   hane förbiflygande Golfbanan, Dye,  Reftele 2020-05-03 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Tornfalk 1   honfärgad rastande Svanaholms ängar Hammargården 2020-05-03 Christian Sandolf
Tornfalk 1 födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-05-09 Stefan Andersson
Tornfalk 1 förbiflygande Draven Väcklingeby 2020-05-09 Stefan Andersson
Tornfalk 1 födosökande Ås ängar Bron 2020-05-23 Stefan Andersson
Tornfalk 1   hane födosökande   Anderstorps Stormosse 2020-05-25   Charlotta Sandh, Anders Sandh
Stenfalk 1   honfärgad rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-02 Christian Sandolf
Stenfalk 1   hane sträckande N Grönhammars udde 2020-05-03 Christian Sandolf, Charlotta Sandh, Anders Sandh
Stenfalk 1   honfärgad rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-03 På snökäpp vid vägen! Christian Sandolf
Stenfalk 1     förbiflygande   Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-11   Bo Gillberg
Lärkfalk 2     rastande Grönhammars udde 2020-05-03 Christian Sandolf, Charlotta Sandh, Anders Sandh
Lärkfalk 1     sträckande Draven Kinnaberg 2020-05-03 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Lärkfalk 1     födosökande Anderstorps Stormosse Käxbo 2020-05-03 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Lärkfalk 1 födosökande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-06 Stefan Andersson
Lärkfalk 1 födosökande Liljenäsviken 2020-05-10 Stefan Andersson
Lärkfalk 1 födosökande Draven 2020-05-13 Stefan Andersson
Lärkfalk 1 födosökande Draven 2020-05-14 Stefan Andersson
Lärkfalk 1 födosökande Draven 2020-05-15 Stefan Andersson
Lärkfalk 1     födosökande Draven 2020-05-19 Bo Gillberg
Lärkfalk 2 födosökande Färjeån 2020-05-21 Stefan Andersson
Lärkfalk 1 födosökande Draven 2020-05-22 Stefan Andersson
Lärkfalk 1     förbiflygande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-23 Ola Erlandsson
Lärkfalk 4       Draven 2020-05-23 Matthis Kaby
Lärkfalk 1     förbiflygande   Anderstorps Stormosse 2020-05-25   Charlotta Sandh, Anders Sandh
Pilgrimsfalk 1 2K födosökande Draven 2020-05-02 Stefan Andersson
Pilgrimsfalk 1     förbiflygande Draven Hunnahall 2020-05-15 Peter G Bengtsson
Pilgrimsfalk 1 2K+   förbiflygande Draven Hunnahall 2020-05-15 Förmodligen 2K. Stefan Andersson
Pilgrimsfalk 1 2K+   förbiflygande   Draven 2020-05-24   Stefan Andersson
Törnskata 1   hane upprörd, varnande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-23 Ola Erlandsson
Törnskata 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-05-23 Stefan Andersson
Törnskata 1     obs i häcktid, lämplig biotop Båraryd Standardrutt 06D2C Båraryd 2020-05-25 Ingelsbo Ola Erlandsson
Törnskata 2 adult i par par i lämplig häckbiotop Bårarydsby 2020-05-26 Hedenstorp-Ingelsbo Bo Gillberg
Törnskata 2   i par par i lämplig häckbiotop   Gräfthult 2020-05-29   Mats Hallberg
Råka 1 adult förbiflygande Liljenäsviken 2020-05-09 Stefan Andersson
Råka 1 2K   rastande Ås ängar Bron 2020-05-23   Stefan Andersson
Trädlärka 1     spel/sång Flodala 2020-05-01 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Trädlärka 1     spel/sång Smålandsstenar Fållinge flygplats 2020-05-21   Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-05-01 Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång Badviken 2020-05-01 Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-05-01 Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång Badviken 2020-05-02 Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång Vårtsjön 2020-05-02 Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-02 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 2 spel/sång Gislaved Smalås 2020-05-03 Mats Hallberg
Gransångare 2     spel/sång Grönhammars udde 2020-05-03 Christian Sandolf, Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 1 spel/sång Draven Väcklinge 2020-05-03 Stefan Andersson
Gransångare 2     spel/sång Gislaved Seths Hage 2020-05-04 Anders Wikland
Gransångare 1 spel/sång Liljenäsviken 2020-05-07 Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång Badviken 2020-05-07 Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång Kanalmynningen, Bolmen 2020-05-07 Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång Badviken 2020-05-09 Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång N.Bolmen, Gislaveds kn Västra Vassviken 2020-05-09 Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Rockenåsen 2020-05-09 Erik Larsson
Gransångare 2     spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-10 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 3     spel/sång Seths hage Gislaved 2020-05-10 Erik Larsson
Gransångare 1 spel/sång Liljenäsviken 2020-05-13 Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång Badviken 2020-05-13 Stefan Andersson
Gransångare 2 spel/sång Storåns mynning 2020-05-13 Stefan Andersson
Gransångare 1     permanent revir Gislaved V Ringgatan 2020-05-13 Anders Wikland
Gransångare 1 spel/sång Liljenäsviken 2020-05-16 Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Gislaved 2020-05-19 Vid tennisbanan Erik Larsson
Gransångare 1     spel/sång Önnekvarn 2020-05-20 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Gransångare 1 spel/sång Liljenäsviken 2020-05-23 Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång Svanaholm Remmen 2020-05-23 Stefan Andersson
Gransångare 1       Draven 2020-05-23 Matthis Kaby
Gransångare 1 spel/sång Villstads kyrka Söingen, Villstad 2020-05-24 Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Röpplinge 2020-05-24 Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Öreryds kyrka Ulvestorp 2020-05-25 Anders Sandh
Gransångare 1 spel/sång Liljenäsviken 2020-05-27 Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång Skinnebo 2020-05-29 Alldeles söder om! Stefan Andersson
Gransångare 2   i par   Rastplatsen 2020-05-29 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Gransångare 1     spel/sång N.Bolmen, Gislaveds kn Videskogen 2020-05-29   Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Sävsångare 1 spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-04 Stefan Andersson
Sävsångare 1     spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-05 Christian Sandolf
Sävsångare 2     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-09 Christian Sandolf
Sävsångare 1     spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-09 Ola Bondesson
Sävsångare 1     spel/sång Draven 2020-05-09 Gunnar Lindén
Sävsångare 1     spel/sång Draven Källstorpstenen 2020-05-09 Christian Sandolf
Sävsångare 1 spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-10 Stefan Andersson
Sävsångare 2 spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-14 Bengt Larsson, Stefan Andersson
Sävsångare 2 hane spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-14 Lars Thornberg, Musse Björklund
Sävsångare noterad     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-14 Christian Sandolf
Sävsångare 1 spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-14 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Mats Hallberg, Bo Gillberg, Stefan Andersson
Sävsångare 8     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-15 Peter G Bengtsson
Sävsångare 8 spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-15 Stefan Andersson
Sävsångare 4 spel/sång Draven Källstorpstenen 2020-05-17 Stefan Andersson
Sävsångare 5 spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-17 Minst Christian Sandolf, Stefan Andersson
Sävsångare 2     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-17 Mats Hallberg
Sävsångare 10     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-17 Bengt Larsson
Sävsångare 2     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-18 Mats Hallberg
Sävsångare 5 spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-20 Stefan Andersson
Sävsångare 1     spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-21 Erik Larsson
Sävsångare 1     spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-21 Bo Gillberg
Sävsångare 1 spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-22 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Sävsångare 5     spel/sång Draven 2020-05-22 Håkan  Åberg
Sävsångare 1 spel/sång Draven Refteleviken, Draven 2020-05-23 Stefan Andersson
Sävsångare 1 spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-23 Stefan Andersson
Sävsångare 1       Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-23 Matthis Kaby
Sävsångare 1 spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-28 Stefan Andersson
Sävsångare 2 spel/sång Draven Refteleviken, Draven 2020-05-28 Stefan Andersson
Sävsångare 2 spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-31 Stefan Andersson
Sävsångare 1 spel/sång Draven Fridsnästornet 2020-05-31 Stefan Andersson
Sävsångare 1     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-31   Karin Eskilson, Conny Eskilson
Kärrsångare 1     spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-23 Kortare sångstrof mellan parkeringen och tornet Ola Erlandsson
Kärrsångare 1       Draven Väcklinge fågeltorn 2020-05-23 Matthis Kaby
Kärrsångare 1 spel/sång Åtterås ängar, Smålandsstenar 2020-05-24 Stefan Andersson
Kärrsångare 1 spel/sång Draven Refteleviken, Draven 2020-05-28 Stefan Andersson
Kärrsångare 1     spel/sång N.Bolmen, Gislaveds kn Svanaholms ängar 2020-05-29   Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Vassångare 1     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-14 Sjöng i vassen NV om Hunnahall, hörs om man går ut längs Kvarnån. Bengt Larsson, Stefan Andersson
Vassångare 1     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-14 Christian Sandolf
Vassångare 1 hane spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-14 Lars Thornberg, Musse Björklund
Vassångare 1 spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-14 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Mats Hallberg, Bo Gillberg, Stefan Andersson
Vassångare 1     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-15 Peter G Bengtsson
Vassångare 1 spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-15 Stefan Andersson
Vassångare 1 spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-17 Sjöng sporadiskt! Christian Sandolf, Stefan Andersson
Vassångare 1     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-17 Mats Hallberg
Vassångare 1     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-17 Bengt Börjesson
Vassångare 1     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-17 Bengt Larsson
Vassångare 1   spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-18 Lars-Gunnar Reen, Stefan Andersson
Vassångare 1     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-18 Mats Hallberg
Vassångare 1     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-20 Sjunger sporadiskt! Stefan Andersson
Dubbeltrast 11     spel/sång Båraryd Standardrutt 06D2C Båraryd 2020-05-25 Rekord! Ola Erlandsson
Blåhake 1 hane spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-17 Satt fint i toppen på rishög på sydsidan av Kvarnån, sjöng tidvis flitigt! Christian Sandolf, Stefan Andersson
Blåhake 1   hane spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-18 Lars-Gunnar Reen, Stefan Andersson
Blåhake, underarten svecica 1     spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-17   Bengt Larsson
Mindre flugsnappare 1     spel/sång   Järanäs bokskog 2020-05-29   Stefan Andersson
Svart rödstjärt 2     födosökande Flodala 2020-05-01 kanske 3 ex Charlotta Sandh, Anders Sandh
Svart rödstjärt 1     spel/sång Smålandsstenar 2020-05-03 vid Fegens sågverk Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Svart rödstjärt 1 adult hane spel/sång Hyltebruk Bruksområdet 2020-05-14 häckar varje år inne på StoraEnso Benny Ahlnér
Svart rödstjärt 1     obs i häcktid, lämplig biotop   Smålandsstenar 2020-05-18 Trioplast , inne på området. mot Nissan.  Göran Ericson
Strömstare 2     föda åt ungar   Rydöbruk, Torup 2020-05-06 mycket nära forsärlans bo Anders Bergqvist
Gulärla 120     rastande Draven Hunnahall 2020-05-17 Ca Mats Hallberg
Gulärla 100       Draven Hunnahall 2020-05-17 Ca Bengt Börjesson
Gulärla 120     rastande Draven Hunnahall 2020-05-18 Ca  Mats Hallberg
Sydlig gulärla 2 i par par i lämplig häckbiotop Liljenäsviken 2020-05-13 Stefan Andersson
Sydlig gulärla 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Hunnahall 2020-05-14 Stefan Andersson
Sydlig gulärla 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Hunnahall 2020-05-17 Stefan Andersson
Sydlig gulärla 2     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-17 Bo Gillberg
Sydlig gulärla 2   i par par i lämplig häckbiotop Draven Jonsboäng 2020-05-18 Lars-Gunnar Reen, Stefan Andersson
Sydlig gulärla 1 spel/sång Draven Hunnahall 2020-05-31 Stefan Andersson
Nordlig gulärla 3     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-01 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Nordlig gulärla 100     rastande Draven Hunnahall 2020-05-14 Ca Charlotta Sandh, Anders Sandh, Mats Hallberg, Bo Gillberg, Stefan Andersson
Forsärla 1   hona födosökande Flodala 2020-05-01 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Forsärla 2   i par par i lämplig häckbiotop Yaberg 2020-05-05 Willy Strömblad
Forsärla 1   hane spel/sång Gislaved Reningsdammarna 2020-05-05 Anders Wikland
Forsärla 2     föda åt ungar Rydöbruk, Torup 2020-05-06 mycket nära strömstarens bo Anders Bergqvist
Forsärla 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-08 Bo Gillberg
Forsärla 1     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-09 Bo Gillberg
Forsärla 1       Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-09 Erik Larsson
Forsärla 1     obs i häcktid, lämplig biotop Önnekvarn 2020-05-14 Gunnar Andersson
Forsärla 1     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-17 Bo Gillberg
Forsärla 2     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-18 Bo Gillberg
Forsärla 1     förbiflygande Gislaved Gyllenfors 2020-05-19 Åbjörnsgatan Mats Hallberg
Forsärla 1 adult hane obs i häcktid, lämplig biotop Villstads kyrka 2020-05-19 Bo Gillberg
Forsärla 1   hane spel/sång Fagerberg 2020-05-19 Skogsfors Jens Ekdal
Forsärla 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-20 Bo Gillberg
Forsärla 1 1K obs i häcktid, lämplig biotop Färgaryd 2020-05-21 Nyutflugen unge! Stefan Andersson
Forsärla 2     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-21 Bo Gillberg
Forsärla 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-24 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Forsärla 1     födosökande   Reningsdammarna, Gislaved 2020-05-25   Bo Gillberg
Rödstrupig piplärka 1     förbiflygande Draven Hunnahall 2020-05-17   Bengt Larsson
Stenknäck 1     obs i häcktid, lämplig biotop   Järanäs bokskog 2020-05-29   Stefan Andersson
Rosenfink 1 spel/sång Draven Fridsnästornet 2020-05-23 Stefan Andersson
Rosenfink 1     spel/sång Draven 2020-05-23 Bo Gillberg
Rosenfink 1     spel/sång Hestra Blåbärsstigen 2020-05-24 Sjöng några gånger, drog sen vidare. Charlotta Sandh, Anders Sandh
Rosenfink 2   i par spel/sång Gislaved Gulleryd, Gislaved 2020-05-27 Vid fågelmatningen Ann-Katrin Andersson
Hämpling 1     obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-05-01 Stefan Andersson
Hämpling 1     obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-05-06   Stefan Andersson
Steglits 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven Väcklingeby 2020-05-01 Stefan Andersson
Steglits 1 spel/sång Draven Väcklingeby 2020-05-02 Stefan Andersson
Steglits 1     förbiflygande Grönhammars udde 2020-05-03 Christian Sandolf, Charlotta Sandh, Anders Sandh
Steglits 1 spel/sång Draven Väcklinge 2020-05-03 Stefan Andersson
Steglits 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-05-04 Stefan Andersson
Steglits 1   spel/sång Draven Väcklingeby 2020-05-05 Stefan Andersson
Steglits 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven Väcklingeby 2020-05-06 Stefan Andersson
Steglits 1 obs i häcktid, lämplig biotop Liljenäsviken 2020-05-07 Stefan Andersson
Steglits 1 obs i häcktid, lämplig biotop Badviken 2020-05-07 Stefan Andersson
Steglits 2       Badviken 2020-05-07 Leif Engquist
Steglits 1 obs i häcktid, lämplig biotop Liljenäsviken 2020-05-09 Stefan Andersson
Steglits 1 obs i häcktid, lämplig biotop Liljenäsviken 2020-05-10 Stefan Andersson
Steglits 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-05-12 Stefan Andersson
Steglits 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-05-16 Stefan Andersson
Steglits 1 spel/sång Draven Fridsnästornet 2020-05-20 Stefan Andersson
Steglits 1 spel/sång Draven Väcklingeby 2020-05-21 Stefan Andersson
Steglits 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven Väcklingeby 2020-05-22 Stefan Andersson
Steglits 1 spel/sång Draven Fridsnästornet 2020-05-23 Stefan Andersson
Steglits 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-05-24 Stefan Andersson
Steglits 1 spel/sång Draven Väcklingeby 2020-05-28 Stefan Andersson
Steglits 1     spel/sång Draven Väcklingeby 2020-05-30   Stefan Andersson
Gulhämpling 1     sträckande N   Liljenäsviken 2020-05-11   Bengt Larsson