Juni 2020
Vitkindad gås 1 rastande Draven 2020-06-07 Stefan Andersson
Vitkindad gås 1 rastande Draven 2020-06-11 Stefan Andersson
Vitkindad gås 1 rastande Draven 2020-06-24 Stefan Andersson
Vitkindad gås 2     rastande   Draven 2020-06-29   Stefan Andersson
Grågås 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-08 4 1K Bo Gillberg
Grågås 4 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-14 3 resp. 3 1K. Bo Gillberg
Grågås 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar   Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-22 3 1K Bo Gillberg
Knölsvan 2   i par pulli/nyligen flygga ungar   Draven 2020-06-29 Det ena paret verkar endast ha 1 unge kvar! Stefan Andersson
Årta 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-03 Stefan Andersson
Årta 1   hane     Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-06   Erik Larsson
Skedand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-01 Stefan Andersson
Skedand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-03 Stefan Andersson
Skedand 1 adult hane rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-03 Bo Gillberg
Skedand 1   hane   Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-05 Erik Larsson
Skedand 2   i par   Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-06 Erik Larsson
Skedand 1 adult hane rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-06 Bo Gillberg
Skedand 2   i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-06-06 Stefan Andersson
Skedand 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-07 Stefan Andersson
Skedand 1   hane   Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-07 Erik Larsson
Skedand 1 adult hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-07 Bo Gillberg
Skedand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-08 Stefan Andersson
Skedand 1   hane rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-09 Mats Hallberg
Skedand 7 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-09 Stefan Andersson
Skedand 15       Draven 2020-06-09 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Skedand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-11 Stefan Andersson
Skedand 1 honfärgad obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-12 Stefan Andersson
Skedand 8       Draven Fridsnästornet 2020-06-12 Joel Björberg
Skedand 2 adult i par stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-14 Bo Gillberg
Skedand 2 adult i par obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-16 Bo Gillberg
Skedand 3 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-16 Bo Gillberg
Skedand 6 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-16 Stefan Andersson
Skedand 6     obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-16 Stefan Andersson
Skedand 1 adult hane obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-23 Bo Gillberg
Skedand 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-06-23 Stefan Andersson
Skedand 2 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-24 Stefan Andersson
Skedand 1   hane födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-26 Leif Engquist
Skedand 1   hane rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-26 Mats Hallberg
Skedand 1 adult hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-28 Bo Gillberg
Skedand 19 rastande Draven 2020-06-29 Stefan Andersson
Skedand 4     obs i häcktid, lämplig biotop   Draven 2020-06-29   Stefan Andersson
Snatterand 3 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-03 Stefan Andersson
Snatterand 10 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-06 Minst Bo Gillberg
Snatterand 4   hane   Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-06 Erik Larsson
Snatterand 2   i par   Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-06 Erik Larsson
Snatterand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-06 Stefan Andersson
Snatterand 8   i par par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-07 Erik Larsson
Snatterand 4   hane   Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-07 Erik Larsson
Snatterand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-08 Stefan Andersson
Snatterand 2   obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-09 John F. Kvarnbäck, Stefan Andersson
Snatterand 16     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-09 Mats Hallberg
Snatterand 10 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-09 C:a Bo Gillberg
Snatterand 16 rastande Draven 2020-06-09 Stefan Andersson
Snatterand 20     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-09 Minst Bo Gillberg
Snatterand 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-11 Stefan Andersson
Snatterand 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-12 Stefan Andersson
Snatterand 2       Draven Fridsnästornet 2020-06-12 Joel Björberg
Snatterand 7 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-12 Stefan Andersson
Snatterand 15 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-13 Minst Bo Gillberg
Snatterand 18 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-13 Bo Gillberg
Snatterand 2 adult hona pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-13 9 resp.9 pulli. Bo Gillberg
Snatterand 10 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-16 C:a Bo Gillberg
Snatterand noterad     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-16 Bo Gillberg
Snatterand 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-19 Stefan Andersson
Snatterand 10 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-22 Minst Bo Gillberg
Snatterand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-23 Stefan Andersson
Snatterand 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-24 Stefan Andersson
Snatterand 4   i par   Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-26 Leif Engquist
Snatterand 5 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-26 Stefan Andersson
Snatterand 12     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-26 Mats Hallberg
Snatterand 10 obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-28 Bo Gillberg, Stefan Andersson
Snatterand 2     obs i häcktid, lämplig biotop   Draven 2020-06-28   Stefan Andersson
Brunand 3     födosökande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-06-12   Joel Björberg
Vigg 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-06 Stefan Andersson
Vigg 1 adult hona pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-10 9 pulli Bo Gillberg
Vigg 9 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-10 Bo Gillberg
Vigg 2   i par par i lämplig häckbiotop   Draven 2020-06-12   Stefan Andersson
Småskrake 1     födosökande Fegen, sjön Standardrutt 05C7H Fegen 2020-06-04   Mats Hallberg
Smålom 1     förbiflygande Holken Holtslida 2020-06-09   Martin Kjerrulf
Storlom 2   i par par i lämplig häckbiotop Assbrunnen 2020-06-06 Erik Larsson
Storlom 1     spel/sång Unnen Slangholmarna 2020-06-15 Willy Strömblad
Storlom 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Östra Frölunda Storasjön 2020-06-21 Mats Eriksson
Storlom 3 adult   obs i häcktid, lämplig biotop   Assbrunnen 2020-06-21 3 lommar i grupp. Mats Eriksson
Smådopping 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-01 Bo Gillberg
Smådopping 1     spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-09 Bo Gillberg
Smådopping 1     lockläte, övriga läten Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-10 Bo Gillberg
Smådopping 1 spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-17 Stefan Andersson
Smådopping 3 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-23 Bo Gillberg
Smådopping 2   i par par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-26 Leif Engquist
Smådopping 2     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-26 Mats Hallberg
Smådopping 2     obs i häcktid, lämplig biotop   Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-28   Bo Gillberg, Stefan Andersson
Svarthakedopping 6 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-01 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2     ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-06 Erik Larsson
Svarthakedopping 4 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-06 Bo Gillberg
Svarthakedopping 4 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-06 Bo Gillberg
Svarthakedopping 4 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-06 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2     ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-07 Erik Larsson
Svarthakedopping 1       Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-07 Erik Larsson
Svarthakedopping 3     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-09 Mats Hallberg
Svarthakedopping 6 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-09 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-10 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-10 3 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 adult i par bo, ägg/ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-10 2 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 5 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-10 2 resp. 3 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-13 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-14 2 pulli  Bo Gillberg
Svarthakedopping 4 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-14 Bo Gillberg
Svarthakedopping 6 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-15 Bo Gillberg
Svarthakedopping 6 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-16 Bo Gillberg
Svarthakedopping 6 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-16 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-23 Bo Gillberg
Svarthakedopping 6 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-23 Bo Gillberg
Svarthakedopping 4   i par par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-26 Leif Engquist
Svarthakedopping 2     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-26 Mats Hallberg
Svarthakedopping 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-28 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 adult i par bobygge Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-28 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 i par par i lämplig häckbiotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-28 Bo Gillberg, Stefan Andersson
Svarthakedopping 1 adult   ruvande Gislaved Reningsdammarna 2020-06-29 Anders Wikland
Svarthakedopping 4 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-29 Bo Gillberg
Svarthakedopping 4   i par ruvande   Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-30   Bo Gillberg, Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-06 2K Stefan Andersson
Brun kärrhök 1   hona födosökande Draven Fridsnästornet 2020-06-12 Joel Björberg
Brun kärrhök 1 hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-19 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1   hona obs i häcktid, lämplig biotop   Draven 2020-06-28   Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Gislaved Smalås 2020-06-01 Mats Hallberg
Röd glada 1     födosökande Gislaved Smalås 2020-06-03 Mats Hallberg
Röd glada 1 förbiflygande Sandsebo 2020-06-06 Per-eric Svahn
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-06-07 Stefan Andersson
Röd glada 1 förbiflygande Draven 2020-06-07 Stefan Andersson
Röd glada 1 adult   förbiflygande Gislaved Bokvägen 2020-06-10 Anders Wikland
Röd glada 2       Liljenäs 2020-06-10 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1       Svanaholms ängar Åbyfälten 2020-06-10 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 2     födosökande Skeppshult 2020-06-12 Bo Gillberg
Röd glada 1     förbiflygande Finnanäs 2020-06-13 Per-Olof Erickson
Röd glada 3     födosökande Svanaholms ängar 2020-06-13 Bo Gillberg
Röd glada 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-06-15 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-06-19 Stefan Andersson
Röd glada 2     födosökande Gislaved Smalås 2020-06-23 Mats Hallberg
Röd glada 1 förbiflygande Draven 2020-06-28 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Gislaved Smalås 2020-06-26   Mats Hallberg
Brun glada 1     sträckande N Gislaved Tuskebo 2020-06-15 Fint nytt tomtkryss! Göran Ericson
Havsörn 1 3K-   rastande   Draven 2020-06-16   Stefan Andersson
Vattenrall 1     lockläte, övriga läten   Flahultasjön 2020-06-18   Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 1     spel/sång Draven 2020-06-03 Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 3 spel/sång Draven 2020-06-06 Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 1     spel/sång Draven 2020-06-07 Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 1 spel/sång Draven 2020-06-09 Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 2   spel/sång Draven 2020-06-09 John F. Kvarnbäck, Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 1     spel/sång Draven 2020-06-09 Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 1 spel/sång Gömslet, Draven, Sm 526 m SW 2020-06-10 Christian Sandolf, Mats Hallberg, Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 1 spel/sång Draven 2020-06-17 Stefan Andersson
Småfläckig sumphöna 2     spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-06-30 John F. Kvarnbäck
Småfläckig sumphöna 1     spel/sång   Draven     Stefan Andersson
Rörhöna 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-05 Bengt Larsson
Rörhöna 1 adult   födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-07 Bo Gillberg
Rörhöna 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-09 Bo Gillberg
Rörhöna 2 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-14 Bo Gillberg
Rörhöna 1     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-22 Erik Larsson
Rörhöna 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-23 Bo Gillberg
Rörhöna 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-28 Bo Gillberg
Rörhöna 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop   Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-30   Bo Gillberg, Stefan Andersson
Sothöna 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-06 9 pulli Bo Gillberg
Sothöna 9 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-06 3 kullar m 2 + 3 + 4 ungar Erik Larsson
Sothöna 2 adult obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-11 Revirstrid! Stefan Andersson
Sothöna 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-16 Stefan Andersson
Sothöna 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-16 Stefan Andersson
Sothöna 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-28 Stefan Andersson
Sothöna 1       Draven Fridsnästornet 2020-06-29   Joel Björberg
Trana 2   i par pulli/nyligen flygga ungar Nissaryd Mjelleryd 2020-06-07 1 stor unge Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Trana 61       Draven Väcklinge fågeltorn 2020-06-12 Joel Björberg
Trana 2   i par pulli/nyligen flygga ungar   Nennesmo 2020-06-28 1 par med en unge söder om Nennesmo. Stefan Andersson
Strandskata 1     förbiflygande Gislaveds kommunförråd 2020-06-01 Anders Wikland
Strandskata 2 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Gislaved Anderstorpsvägen 2020-06-06 Anders Wikland
Strandskata 2 adult     Gislaved Anderstorpsvägen 2020-06-07 2 ad med 2 pulli Anders Wikland
Strandskata 2 stationär Gislaved 2020-06-09 Lars Grahn
Strandskata 2 adult   stationär Gislaved Anderstorpsvägen 2020-06-11 2 ad med 1 juv Anders Wikland
Strandskata 1 1K   stationär Gislaved Anderstorpsvägen 2020-06-12 2 ad med 1 juv Anders Wikland
Strandskata 2     förbiflygande Gislaved Bokvägen 2020-06-14   Anders Wikland
Mindre strandpipare 2     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-03 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 1       Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-06 Erik Larsson
Mindre strandpipare 2     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-06 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 1       Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-07 Erik Larsson
Mindre strandpipare 2     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-09 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 2     avledningsbeteende Gislaved Bilprovningen Gislaved 2020-06-10 Erik Larsson
Mindre strandpipare 2     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-10 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 4     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-14 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 2     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-14 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 4     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-16 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 3     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-16 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 3     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-22 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 2     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-22 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 1     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-25 Leif Engquist
Mindre strandpipare 2     obs i häcktid, lämplig biotop   Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-30   Bo Gillberg, Stefan Andersson
Storspov 1 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Svanaholms ängar 2020-06-13 Bo Gillberg
Storspov 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Svanaholms ängar 2020-06-13 1 pulli Bo Gillberg
Storspov 2     upprörd, varnande   Liljenäsviken 2020-06-18   Bengt Larsson
Rödbena 1 spel/sång Draven 2020-06-02 Stefan Andersson
Rödbena 1       Färgån 2020-06-06 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Rödbena 1 spel/sång Draven 2020-06-06 Stefan Andersson
Rödbena 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-07 Stefan Andersson
Rödbena 1     upprörd, varnande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-06-08 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Rödbena 1     lockläte, övriga läten Draven Jonsbo ängar 2020-06-08 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Rödbena 1 spel/sång Draven 2020-06-09 Stefan Andersson
Rödbena 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-11 Stefan Andersson
Rödbena 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-06-21 Stefan Andersson
Rödbena 2     spel/sång Draven 2020-06-23 Stefan Andersson
Rödbena 3     obs i häcktid, lämplig biotop   Draven 2020-06-28   Stefan Andersson
Skräntärna 2 adult   födosökande   Draven 2020-06-03 Drar runt i sjön! Stefan Andersson
Skogsduva 2   i par par i lämplig häckbiotop   Draven 2020-06-29 Födosöker på strandäng. Stefan Andersson
Kattuggla noterad pulli   pulli/nyligen flygga ungar Draven Håkentorp 2020-06-11 Ungkull hördes vid vägskälet till Fridsnästornet! Stefan Andersson
Lappuggla 1         Hylte kommun 2020-06-07 Björnamossen. Rapporterad av Ove Gustavson  
Pärluggla 1     spel/sång   Västbo Skyttecenter 2020-06-09   Stefan Andersson
Hornuggla noterad pulli pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-17 Ungkull hördes Stefan Andersson
Hornuggla 1     födosökande Ås ängar Bron 2020-06-19 Även ungkull av Hornuggla hörd. Lars Grahn
Hornuggla 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Ås ängar Bron 2020-06-21 1 ad jagade över fälten och en ungkull hördes från dungen! Christian Sandolf, Mats Hallberg, Stefan Andersson
Hornuggla noterad     pulli/nyligen flygga ungar   Åtterås ängar 2020-06-23 Tiggande ungkull hördes. Stefan Andersson
Nattskärra 2     spel/sång Gislaved Smalås 2020-06-02 Mats Hallberg
Nattskärra 1     spel/sång Gislaved 2020-06-03 Infarten till Speedwaybanan Erik Larsson
Nattskärra 1 spel/sång Grusgropen 1 km. norr Norlida 2020-06-08 Stefan Andersson
Nattskärra 1 spel/sång Gislaved Motorbanan 2020-06-09 Stefan Andersson
Nattskärra 1 spel/sång Grustaget  Reftelevägen 2020-06-09 Stefan Andersson
Nattskärra 1 spel/sång Västbo Skyttecenter 2020-06-09 Stefan Andersson
Nattskärra 1     spel/sång Gislaved 2020-06-12 Vid speedwaybanan V om Reftelevägen Erik Larsson
Nattskärra 1     spel/sång Hestra 2020-06-13 Alldeles öster om vägporten vid  Väg 26  Lars Grahn
Nattskärra 8     spel/sång Hestra 2020-06-13 Hördes utefter cykelvägen mellan Norlida och Hestra. Lars Grahn
Nattskärra 1     spel/sång Anderstorp Moen Norra 2020-06-19 Lars Grahn
Nattskärra 1 spel/sång Ås kyrka Knorte mosse, Ås 2020-06-19 Christian Sandolf, Mats Hallberg, Stefan Andersson
Nattskärra 1     spel/sång Gislaved Smalås 2020-06-23 Även vingklatschar. Mats Hallberg
Nattskärra 1     spel/sång Gislaved Smalås 2020-06-26 Mats Hallberg
Nattskärra 2     spel/sång Hestra Skärsjön 2020-06-28   Lennart Andersson
Göktyta 1     spel/sång Gislaved Smalås 2020-06-06   Mats Hallberg
Mindre hackspett 1     lockläte, övriga läten   Krabby 2020-06-06   Erik Larsson
Törnskata 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Anderstorps Stormosse Käxbo 2020-06-13 Lars Grahn
Törnskata 1   hane   Vårtsjön Björkhultet, Vårtsjön 2020-06-21   Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Nötkråka 1     lockläte, övriga läten Fegen, sjön Standardrutt 05C7H Fegen 2020-06-05 Mats Hallberg
Nötkråka 2     födosökande Holken Holtslida 2020-06-09   Lars Sjöberg, Martin Kjerrulf
Gransångare 6     spel/sång Fegen, sjön Standardrutt 05C7H Fegen 2020-06-01 Mats Hallberg
Gransångare 1     permanent revir Gislaved Mossarpstippen 2020-06-13 Anders Wikland
Gransångare 1     spel/sång Rastplatsen 2020-06-15 Willy Strömblad
Gransångare 1     spel/sång Gislaved Mossarpstippen 2020-06-29   Anders Wikland
Sävsångare 1 spel/sång Draven Hunnahall 2020-06-06 Stefan Andersson
Sävsångare 1 spel/sång Draven Källstorpstenen 2020-06-06 Stefan Andersson
Sävsångare 1     spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-06-12 Joel Björberg
Sävsångare 1     spel/sång   Kanalmynningen, Bolmen 2020-06-20   Christian Sandolf, Mats Hallberg, Stefan Andersson
Kärrsångare 1     spel/sång Ås ängar Bron 2020-06-19 Lars Grahn
Kärrsångare 1 spel/sång Ås ängar Bron 2020-06-20 Christian Sandolf, Mats Hallberg, Stefan Andersson
Kärrsångare 1     spel/sång   Åtterås ängar 2020-06-23   Stefan Andersson
Svart rödstjärt 1     spel/sång   Smålandsstenar 2020-06-15 Sjungit regelbundet under veckan från telemast vid ställverk utanför Trioplast entre Göran Ericson
Forsärla 1 1K   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-06 Erik Larsson
Forsärla 1     födosökande Gislaved 2020-06-06 Nissanfallet Bo Gillberg
Forsärla 1     födosökande Gislaved 2020-06-06 Inneklimat Bo Gillberg
Forsärla 1   hona   Nissan, Färgaryd 2020-06-07 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Forsärla 1       Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-07 Erik Larsson
Forsärla 1       Gislaved 2020-06-09 Nissanfallet Erik Larsson
Forsärla 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-14 Bo Gillberg
Forsärla 1     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-26 Leif Engquist
Forsärla 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-28 Bo Gillberg
Forsärla 3     födosökande Gislaved Reningsdammarna 2020-06-29 Anders Wikland
Forsärla 1     obs i häcktid, lämplig biotop   Reningsdammarna, Gislaved 2020-06-29   Bo Gillberg, Stefan Andersson
Steglits 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-06-02 Stefan Andersson
Steglits 1       N.Bolmen, Gislaveds kn Videskogen 2020-06-10 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Steglits 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-06-12 Stefan Andersson
Steglits 1     obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-06-29   Stefan Andersson