Juli 2020
Vitkindad gås 1 stationär Draven 2020-07-01 Haltade kraftigt, troligen hagel i kroppen! Stefan Andersson
Vitkindad gås 1 rastande Draven 2020-07-05 Stefan Andersson
Vitkindad gås 4 rastande Draven Kinnaberg 2020-07-12 Stefan Andersson
Vitkindad gås 1       Draven 2020-07-15 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Vitkindad gås 1     rastande Draven 2020-07-15 Stefan Andersson
Vitkindad gås 1 rastande Draven 2020-07-16 Stefan Andersson
Vitkindad gås 1     rastande Draven 2020-07-21 Christian Sandolf
Vitkindad gås 1 rastande Draven 2020-07-24 Stefan Andersson
Vitkindad gås 1 rastande Draven 2020-07-26 Stefan Andersson
Vitkindad gås 1     rastande   Draven 2020-07-28   Stefan Andersson
Årta 1   hona pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-07-03 Hona med 5 pull i sydvästra delen av sjön. Stefan Andersson
Årta 1 rastande Draven 2020-07-06 Tillsammans med skedänder. Stefan Andersson
Årta 1 hona pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-07-08 Stefan Andersson
Årta 2   honfärgad födosökande Draven Kinnaberg 2020-07-26 Strax norr om Kinnaberg. Stefan Andersson
Skedand 1   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-01 Bo Gillberg
Skedand 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-02 Stefan Andersson
Skedand 1   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-02 Bo Gillberg
Skedand 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-03 Stefan Andersson
Skedand 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-05 Stefan Andersson
Skedand 11 rastande Draven 2020-07-06 Stefan Andersson
Skedand 8 rastande Draven 2020-07-07 Stefan Andersson
Skedand 1 rastande Draven 2020-07-09 Stefan Andersson
Skedand 1 rastande Draven 2020-07-11 Stefan Andersson
Skedand 1     rastande Draven 2020-07-13 Lina Källberg Jonsson, Rickard Jonsson
Skedand 6 rastande Draven 2020-07-14 Stefan Andersson
Skedand 6       Draven 2020-07-15 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Skedand 2     rastande Draven 2020-07-15 Stefan Andersson
Skedand 3 rastande Draven 2020-07-16 Stefan Andersson
Skedand 1   honfärgad   Draven 2020-07-16 Erik Larsson
Skedand 2 rastande Draven 2020-07-20 Stefan Andersson
Skedand 4     rastande Draven 2020-07-21 Christian Sandolf
Skedand 2 rastande Draven 2020-07-22 Stefan Andersson
Skedand 1 rastande Draven 2020-07-23 Stefan Andersson
Skedand 2 rastande Draven 2020-07-24 Stefan Andersson
Skedand 1   honfärgad   Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-25 Claes-Göran Ahlgren
Skedand 1 rastande Draven 2020-07-29 Stefan Andersson
Skedand 1 rastande Draven 2020-07-30 Bengt Larsson, Stefan Andersson
Skedand 1   honfärgad rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-30 Bo Gillberg
Skedand 3     rastande   Draven 2020-07-31   Stefan Andersson
Snatterand 20     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-01 Minst Bo Gillberg
Snatterand noterad     stationär Gislaved Reningsdammarna 2020-07-01 Leif Engquist
Snatterand 15 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-02 6 resp. 9 pulli Bo Gillberg
Snatterand 2 adult hona pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-02 6 resp. 9 pulli Bo Gillberg
Snatterand 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-03 Stefan Andersson
Snatterand 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-04 Stefan Andersson
Snatterand 3     födosökande Gislaved Reningsdammarna 2020-07-04 Lina Källberg Jonsson, Rickard Jonsson
Snatterand 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-05 Stefan Andersson
Snatterand 2 rastande Draven 2020-07-06 Stefan Andersson
Snatterand 5   honfärgad   Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-09 Erik Larsson
Snatterand 13 1K   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-09 Erik Larsson
Snatterand 2 rastande Draven 2020-07-09 Stefan Andersson
Snatterand 1     rastande Draven Gömslet 2020-07-11 Stefan Andersson
Snatterand 1 adult hona pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-13 9 pulli Bo Gillberg
Snatterand 9 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-13 Bo Gillberg
Snatterand 1       Draven 2020-07-15 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Snatterand 3     rastande Draven 2020-07-15 Stefan Andersson
Snatterand 1 adult hona pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-15 9 pulli Bo Gillberg
Snatterand 9 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-15 Bo Gillberg
Snatterand 1 rastande Draven 2020-07-20 Stefan Andersson
Snatterand 5 rastande Draven 2020-07-22 Stefan Andersson
Snatterand 2     rastande Gislaved Reningsdammarna 2020-07-22 Isac Dahlström
Snatterand 2       Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-25 Claes-Göran Ahlgren
Snatterand 3     rastande Draven Kinnaberg 2020-07-26   Stefan Andersson
Bläsand 1     rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-01 Bo Gillberg
Bläsand 1     rastande Gislaved Reningsdammarna 2020-07-01 Leif Engquist
Bläsand 2   hane   Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-02 Erik Larsson
Bläsand 4     rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-02 Bo Gillberg
Bläsand 1     rastande Draven 2020-07-13 Lina Källberg Jonsson, Rickard Jonsson
Bläsand 6 rastande Draven 2020-07-14 Stefan Andersson
Bläsand 1     rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-15 Bo Gillberg
Bläsand 1   hane rastande Draven 2020-07-21 Christian Sandolf
Bläsand 5 hane rastande Draven 2020-07-22 Stefan Andersson
Bläsand 4 rastande Draven 2020-07-23 Stefan Andersson
Bläsand 1 rastande Draven 2020-07-24 Stefan Andersson
Bläsand 1   hane rastande   Draven 2020-07-29   Stefan Andersson
Brunand 3     rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-01 Bo Gillberg
Brunand 1 hane födosökande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-07-01 Stefan Andersson
Brunand 1   hane   Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-02 Erik Larsson
Brunand 1     rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-02 Bo Gillberg
Brunand 1 hona rastande Draven 2020-07-11 Stefan Andersson
Brunand 7       Draven 2020-07-15 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Brunand 9     rastande Draven 2020-07-15 6 hanar + 3 honor. Stefan Andersson
Brunand 1   hona rastande   Draven 2020-07-24   Stefan Andersson
Vigg 7 pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-02 Erik Larsson
Vigg 9 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-02 Bo Gillberg
Vigg 1 adult hona pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-02 9 pulli Bo Gillberg
Vigg 2 adult hona pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-03 6 resp. 9 pulli Bo Gillberg
Vigg 15 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-03 Bo Gillberg
Vigg 25 pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-09 3 kullar med 6 + 9 pulli och 7 1 K Erik Larsson
Vigg 2 adult hona pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-09 7 resp. 8 pulli Bo Gillberg
Vigg 15 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-09 7 resp. 8 pulli Bo Gillberg
Vigg 17 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-13 Bo Gillberg
Vigg 2 adult hona pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-13 7 resp, 10 pulli Bo Gillberg
Vigg 7 adult hona pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-18 3+3+4+5+7+9+9 pulli Bo Gillberg
Vigg 40 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-18 7 kullar Bo Gillberg
Vigg 5 pulli   pulli/nyligen flygga ungar   Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-25   Claes-Göran Ahlgren
Smålom 1 adult       Loftuddagölen 2020-07-14 Inga ungar sågs Erik Larsson
Storlom 4 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Arnåsholm Harasjön 2020-07-12 4 lommar i grupp. Mats Eriksson
Storlom 2 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Östra Frölunda Storasjön 2020-07-12 I skilda delar av sjön. Mats Eriksson
Storlom 2 adult i par par i lämplig häckbiotop Assbrunnen 2020-07-12 Mats Eriksson
Storlom 1     spel/sång   Stora Skärhultasjön 2020-07-24   Fredrik Enoksson
Smådopping 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-03 2 pulli Bo Gillberg
Smådopping 2 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-03 Bo Gillberg
Smådopping 1 adult   födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-13 Bo Gillberg
Smådopping 1     spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-15 Bo Gillberg
Smådopping 2 adult   bobygge Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-15 Bo Gillberg
Smådopping 1     lockläte, övriga läten Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-17 Bo Gillberg
Smådopping 1 1K   födosökande Gislaved Reningsdammarna 2020-07-17 Anders Wikland
Smådopping 2 adult i par obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-18 Bo Gillberg
Smådopping 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-18 Bo Gillberg
Smådopping 1 adult     Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-19 Erik Larsson
Smådopping 3     födosökande Gislaved Reningsdammarna 2020-07-22 Isac Dahlström
Smådopping 1       Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-25 Claes-Göran Ahlgren
Smådopping 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-27 Bo Gillberg
Smådopping 1     spel/sång Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-27 Bo Gillberg
Smådopping 1 adult     Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-27 Erik Larsson
Smådopping 2 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-30 Bo Gillberg
Smådopping 1 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-31 Bo Gillberg
Smådopping 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-31 3 pulli Bo Gillberg
Smådopping 3 pulli   pulli/nyligen flygga ungar   Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-31   Bo Gillberg
Skäggdopping 1 adult pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-07-01 1 ad + 1 pull Stefan Andersson
Skäggdopping 1 adult pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-07-09 1 ad + 1 unge Stefan Andersson
Skäggdopping 1 adult pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-07-11 1 ad × 1 unge Stefan Andersson
Skäggdopping 2 adult pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-07-12 2 ad med varsin unge i olika delar av sjön! Stefan Andersson
Skäggdopping 2     pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-07-21 Adult med en unge. Christian Sandolf
Skäggdopping 2 1K   obs i häcktid, lämplig biotop   Draven 2020-07-23   Stefan Andersson
Svarthakedopping 2 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-01 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2   i par par i lämplig häckbiotop Gislaved Reningsdammarna 2020-07-01 Leif Engquist
Svarthakedopping 2 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-02 1 rep. 2 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 3 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-02 1 resp. 2 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 1     ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-02 Erik Larsson
Svarthakedopping 2 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-02 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 adult i par ruvande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-07 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-07 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 adult i par   Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-09 Erik Larsson
Svarthakedopping 2 pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-09 Erik Larsson
Svarthakedopping 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-09 Med 1 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-09 Med 1 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 3 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-09 1+1+1 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-11 1+1 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-11 Med 1 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-13 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-13 Med 1 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-13 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-15 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-17 1 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-17 Bo Gillberg
Svarthakedopping 3 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-17 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-18 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-18 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-18 Bo Gillberg
Svarthakedopping 3 pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-19 Erik Larsson
Svarthakedopping 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-22 1 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-22 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 adult i par föda åt ungar Gislaved Reningsdammarna 2020-07-22 3 ungfåglar sågs med föräldrar  Isac Dahlström
Svarthakedopping 2   i par föda åt ungar Gislaved Reningsdammarna 2020-07-22 Med 1 unge  Isac Dahlström
Svarthakedopping 2       Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-25 Claes-Göran Ahlgren
Svarthakedopping 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-26 1 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-26 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-26 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 1K   födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-26 Bo Gillberg
Svarthakedopping 3 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-27 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-27 1 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-27 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2   i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-27 Erik Larsson
Svarthakedopping 1 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-27 Erik Larsson
Svarthakedopping 4 adult     Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-27 Erik Larsson
Svarthakedopping 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-30 1 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-30 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-31 1 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 pulli   pulli/nyligen flygga ungar   Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-31   Bo Gillberg
Kungsörn 2     födosökande Anderstorps Stormosse 2020-07-20 Mats Hallberg
Kungsörn noterad 4K+   äldre spår   Yxnö mosse, Trälakullarna 2020-07-21 Äldre armpenna av adulttyp Peter Nilsson
Brun kärrhök 1 hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-01 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-07 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-08 Stefan Andersson
Brun kärrhök 2 i par par i lämplig häckbiotop Draven 2020-07-11 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 honfärgad födosökande Draven 2020-07-11 Troligen 2K Stefan Andersson
Brun kärrhök 1   hane födosökande Draven Fridsnästornet 2020-07-11 Leif Engquist
Brun kärrhök 1     födosökande Draven 2020-07-11 Bo Gillberg
Brun kärrhök 1 hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-12 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 honfärgad födosökande Draven 2020-07-14 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-16 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 adult hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-16 Erik Larsson
Brun kärrhök 1   hona   Färgån 2020-07-17 Willy Strömblad
Brun kärrhök 1 honfärgad födosökande Draven 2020-07-19 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-20 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 honfärgad rastande Draven 2020-07-20 Troligen 2K Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 honfärgad födosökande Draven 2020-07-21 Subad Stefan Andersson
Brun kärrhök 1   honfärgad födosökande Draven 2020-07-21 Subad Christian Sandolf
Brun kärrhök 1 honfärgad födosökande Draven 2020-07-22 Troligen 2K Stefan Andersson
Brun kärrhök 1   hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-23 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-24 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-26 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1       Avesgölen Lunnagården 2020-07-28 Jesper Villaume
Brun kärrhök 1 hona obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-29 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 1K pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-07-30 Bengt Larsson, Stefan Andersson
Brun kärrhök 2 1K   obs i häcktid, lämplig biotop   Draven 2020-07-31   Stefan Andersson
Röd glada 1 förbiflygande Draven 2020-07-01 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven Håkentorp 2020-07-02 Stefan Andersson
Röd glada 2 födosökande Draven 2020-07-02 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-07-03 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven Dravö 2020-07-05 Stefan Andersson
Röd glada 2 födosökande Ås ängar 2020-07-05 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Längs väg 26 vid Nyarpssjön 2020-07-05 Sixten Lindblom
Röd glada 1 förbiflygande Draven 2020-07-05 Stefan Andersson
Röd glada 1 förbiflygande Draven 2020-07-06 Stefan Andersson
Röd glada 1       Svanaholms ängar 2020-07-06 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1       Färjeån 2020-07-06 Gustav Ivarsson
Röd glada 1     födosökande Reftele Mellbysvackan 2020-07-06 Bo Gillberg
Röd glada 1     födosökande Svanaholms ängar 2020-07-06 Bo Gillberg
Röd glada 1     födosökande Draven 2020-07-06 Bo Gillberg
Röd glada 1 födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-07-07 Stefan Andersson
Röd glada 1 förbiflygande Draven 2020-07-07 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-07-08 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Gislaved Smalås 2020-07-08 Mats Hallberg
Röd glada 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-07-09 Stefan Andersson
Röd glada 3     födosökande Svanaholms ängar 2020-07-11 Bo Gillberg
Röd glada 1     födosökande Draven Dravö 2020-07-11 Bo Gillberg
Röd glada 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-11 Bo Gillberg
Röd glada 2 födosökande Draven 2020-07-11 Stefan Andersson
Röd glada 1     förbiflygande Gislaved kommun 2020-07-12 Samseryd Erik Larsson
Röd glada 1 rastande Reftele Mellbysvackan 2020-07-16 Stefan Andersson
Röd glada 2       Draven Fridsnästornet 2020-07-16 Per Johansson
Röd glada 1     födosökande Gislaved Smalås 2020-07-19 Mats Hallberg
Röd glada 3 födosökande Draven 2020-07-19 Stefan Andersson
Röd glada 1     förbiflygande Draven 2020-07-21 Christian Sandolf
Röd glada 1 adult födosökande Draven 2020-07-22 Stefan Andersson
Röd glada 1 1K förbiflygande Draven 2020-07-23 Stefan Andersson
Röd glada 1 1K förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-07-24 Stefan Andersson
Röd glada 1 1K förbiflygande Färjeån 2020-07-25 Stefan Andersson
Röd glada 1 adult förbiflygande Draven 2020-07-26 Stefan Andersson
Röd glada 1 förbiflygande Draven 2020-07-27 Stefan Andersson
Röd glada 4       Avesgölen Lunnagården 2020-07-28 Jesper Villaume
Röd glada 1     födosökande   Draven 2020-07-30   Bengt Larsson, Stefan Andersson
Havsörn 1 adult födosökande Draven 2020-07-03 Stefan Andersson
Havsörn 1 4K- förbiflygande Liljenäsviken 2020-07-05 Subad Stefan Andersson
Havsörn 1 adult födosökande Draven 2020-07-05 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult födosökande Draven 2020-07-06 Stefan Andersson
Havsörn 1 3K- rastande Draven 2020-07-07 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-07-08 Stefan Andersson
Havsörn 1 3K- rastande Draven 2020-07-11 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-07-12 Stefan Andersson
Havsörn 1 4K- förbiflygande Draven 2020-07-12 Subad Stefan Andersson
Havsörn 1 3K-   rastande Draven 2020-07-15 Stefan Andersson
Havsörn 1 4K- förbiflygande Draven 2020-07-16 Stefan Andersson
Havsörn 1 3K+   förbiflygande Draven 2020-07-16 Erik Larsson
Havsörn 1 4K- förbiflygande Draven 2020-07-17 Subad Stefan Andersson
Havsörn 1 adult förbiflygande Draven 2020-07-20 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult   födosökande Draven 2020-07-21 Christian Sandolf
Havsörn 1 4K-   förbiflygande Draven 2020-07-21 Subad Christian Sandolf
Havsörn 1 3K-   förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-07-21 Yngre subad. Christian Sandolf
Havsörn 1 adult förbiflygande Draven 2020-07-23 Stefan Andersson
Havsörn 1 3K- rastande Draven 2020-07-28 Stefan Andersson
Havsörn 1       Draven 2020-07-28 Jesper Villaume
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-07-29 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-07-29 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult   rastande   Draven 2020-07-30   Bengt Larsson, Stefan Andersson
Vattenrall 1 adult   obs i häcktid, lämplig biotop   Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-18   Bo Gillberg
Rörhöna 1     obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-15 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Rörhöna 2 adult i par pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-17 1 pulli Bo Gillberg
Rörhöna 1 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-17 Bo Gillberg
Rörhöna 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-22 3 pulli Bo Gillberg
Rörhöna 3 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-22 Bo Gillberg
Rörhöna 2     stationär Gislaved Reningsdammarna 2020-07-22   Isac Dahlström
Sothöna 1 adult obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-02 Stefan Andersson
Sothöna noterad     födosökande Gislaved Reningsdammarna 2020-07-04 Lina Källberg Jonsson, Rickard Jonsson
Sothöna 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Draven Gömslet 2020-07-11 Ad med ungar hördes från Vattenklövern utanför gömslet.  Stefan Andersson
Sothöna 1 1K   pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-07-21 Christian Sandolf
Sothöna 1 adult obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-22 Stefan Andersson
Sothöna noterad       Gislaved Reningsdammarna 2020-07-22 Isac Dahlström
Sothöna noterad       Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-25 Ad + 1K Claes-Göran Ahlgren
Sothöna 4         Draven 2020-07-28   Jesper Villaume
Trana 2   i par pulli/nyligen flygga ungar   Kulla ekhage 2020-07-27 1 par med 2 ungar. Stefan Andersson
Strandskata 3     födosökande Gislaved Anderstorpsvägen 2020-07-03 Anders Wikland
Strandskata 2     förbiflygande Gislaved Bokvägen 2020-07-06 Anders Wikland
Strandskata 3     födosökande Gislaved Anderstorpsvägen 2020-07-07 Anders Wikland
Strandskata 2     förbiflygande Gislaved Bokvägen 2020-07-08 Anders Wikland
Strandskata 5     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-13 Bo Gillberg
Strandskata 5       Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-13 Erik Larsson
Strandskata 3     förbiflygande Gislaved Bokvägen 2020-07-14 Anders Wikland
Strandskata 2     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-15 Bo Gillberg
Strandskata 2     rastande   Draven 2020-07-30   Bengt Larsson, Stefan Andersson
Mindre strandpipare 3     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-01 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 1     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-03 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 2     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-07 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 1       Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-09 Erik Larsson
Mindre strandpipare 2     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-11 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 2 pulli/nyligen flygga ungar Gislaved Bilprovningen Gislaved 2020-07-12 Erik Larsson
Mindre strandpipare 1     obs i häcktid, lämplig biotop Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-13 Bo Gillberg
Mindre strandpipare 1     obs i häcktid, lämplig biotop   Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-18   Bo Gillberg
Småspov 1 födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-07-05 Stefan Andersson
Småspov 1     rastande Svanaholms ängar 2020-07-06 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Småspov 1     födosökande Svanaholms ängar 2020-07-06 Bo Gillberg
Småspov 1     födosökande Svanaholms ängar 2020-07-08 Erik Larsson
Småspov 1 sträckande SV Draven 2020-07-13 Stefan Andersson
Småspov 5     förbiflygande   Flahultasjön 2020-07-13   Peter Nilsson
Storspov 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar   Draven 2020-07-22 1 ad + 1 juv. Stefan Andersson
Myrspov 2 rastande Draven 2020-07-05 Stefan Andersson
Myrspov 1 födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-07-05 Stefan Andersson
Myrspov 21 sträckande SV Draven 2020-07-05 Stefan Andersson
Myrspov 2     rastande Svanaholms ängar 2020-07-06 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Myrspov 3     födosökande Svanaholms ängar 2020-07-06 Bo Gillberg
Myrspov 1     födosökande Svanaholms ängar 2020-07-08 Erik Larsson
Myrspov 1 adult hane rastande Draven Fridsnästornet 2020-07-30   Bengt Larsson
Spovsnäppa 1 adult   rastande Draven 2020-07-09 Stefan Andersson
Spovsnäppa 2 adult   rastande Draven Fridsnästornet 2020-07-11 sommardräkt Leif Engquist
Spovsnäppa 1     rastande Draven 2020-07-11 Troligtvis fler Bo Gillberg
Spovsnäppa 5 adult rastande Draven 2020-07-11 Stefan Andersson
Spovsnäppa 3 adult   rastande Draven 2020-07-15 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Spovsnäppa 4 adult   rastande Draven 2020-07-15 Stefan Andersson
Spovsnäppa 1 adult   rastande Draven 2020-07-21 Christian Sandolf
Spovsnäppa 1 adult rastande Draven 2020-07-27 Stefan Andersson
Spovsnäppa 1 adult rastande Draven 2020-07-28 Stefan Andersson
Spovsnäppa 1 adult   rastande Draven Fridsnästornet 2020-07-30 Bengt Larsson
Spovsnäppa 1 adult   rastande   Draven 2020-07-30   Bengt Larsson, Stefan Andersson
Mosnäppa 1     rastande   Draven 2020-07-28   Stefan Andersson
Kärrsnäppa 6 adult   rastande Draven 2020-07-09 Stefan Andersson
Kärrsnäppa 20     rastande Draven Fridsnästornet 2020-07-11 ca. På sandrevlar. Flög av och an. Leif Engquist
Kärrsnäppa 25     rastande Draven 2020-07-11 Minst Bo Gillberg
Kärrsnäppa 50 adult rastande Draven 2020-07-11 Minst Stefan Andersson
Kärrsnäppa 8 adult rastande Draven 2020-07-12 Stefan Andersson
Kärrsnäppa 8     förbiflygande Draven 2020-07-13 Rickard Jonsson
Kärrsnäppa 8 adult födosökande Draven 2020-07-14 Stefan Andersson
Kärrsnäppa 6 adult   rastande Draven 2020-07-15 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Kärrsnäppa 12 adult   rastande Draven 2020-07-15 Stefan Andersson
Kärrsnäppa 6 adult rastande Draven 2020-07-17 Stefan Andersson
Kärrsnäppa 17 adult rastande Draven 2020-07-20 Stefan Andersson
Kärrsnäppa 15 adult   rastande Draven 2020-07-21 ca Christian Sandolf
Kärrsnäppa 7 adult rastande Draven 2020-07-24 Stefan Andersson
Kärrsnäppa 20 adult rastande Draven 2020-07-28 Ca Stefan Andersson
Kärrsnäppa 23 adult rastande Draven 2020-07-29 Stefan Andersson
Kärrsnäppa 35 adult   rastande Draven Fridsnästornet 2020-07-30 Bengt Larsson
Kärrsnäppa 13 adult rastande Draven 2020-07-30 Bengt Larsson, Stefan Andersson
Kärrsnäppa 4 adult   rastande   Draven 2020-07-31   Stefan Andersson
Rödbena 1 födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-07-05 Stefan Andersson
Rödbena 1     rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-09 Bo Gillberg
Rödbena 1     obs i häcktid, lämplig biotop Draven Gömslet 2020-07-11 Stefan Andersson
Rödbena 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-13 Stefan Andersson
Rödbena 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-16 Stefan Andersson
Rödbena 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-19 Stefan Andersson
Rödbena 2 sträckande SV Draven 2020-07-19 Stefan Andersson
Rödbena 2 1K obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-20 Stefan Andersson
Rödbena 1       Draven 2020-07-21 Christian Sandolf
Rödbena 1 rastande Draven 2020-07-26 Stefan Andersson
Rödbena 1 rastande Draven 2020-07-27 Stefan Andersson
Rödbena 1     rastande   Draven 2020-07-30   Bengt Larsson, Stefan Andersson
Skrattmås 2 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-11 Bo Gillberg
Skrattmås 3 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-13 1+2 pulli Bo Gillberg
Skrattmås 4 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-17 2+2 pulli Bo Gillberg
Skrattmås 7 1K   pulli/nyligen flygga ungar   Draven 2020-07-21 Bara ett fåtal skrattmåsar kvar, övriga har lämnat sjön. Christian Sandolf
Fisktärna 2 i par pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-07-07 1 par matade nyligen flygg unge,! Stefan Andersson
Fisktärna 2 1K pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-07-08 2 nyss flygga ungar. Stefan Andersson
Fisktärna 1 1K   pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-07-21 Christian Sandolf
Fisktärna 4   i par pulli/nyligen flygga ungar   Draven 2020-07-25 2 resp  1 juv Stefan Andersson
Skogsduva 2 i par par i lämplig häckbiotop Liljenäsviken 2020-07-05 Stefan Andersson
Skogsduva 2     födosökande   Svanaholms ängar 2020-07-10   Bo Gillberg
Kungsfiskare 1 rastande Draven Fridsnästornet 2020-07-26 Stefan Andersson
Kungsfiskare 1 1K   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-07-26   Bengt Larsson
Tornfalk 2     förbiflygande Anderstorps Stormosse 2020-07-20 Mats Hallberg
Tornfalk 1 förbiflygande Draven 2020-07-20 Stefan Andersson
Tornfalk 2     födosökande Yxnö mosse  2020-07-21 Peter Nilsson
Tornfalk 2     förbiflygande Hasselgatan 14,Gislaved 2020-07-24 Erik Larsson
Tornfalk 2     födosökande   Anderstorps Stormosse 2020-07-31   Mats Hallberg
Lärkfalk 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-07-10 Stefan Andersson
Lärkfalk 1     födosökande Draven 2020-07-11 Bo Gillberg
Lärkfalk 1 födosökande Draven 2020-07-11 Stefan Andersson
Lärkfalk 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-07-21 Christian Sandolf
Lärkfalk 1 födosökande Draven 2020-07-29 Stefan Andersson
Lärkfalk 2 födosökande Draven 2020-07-30 Bengt Larsson, Stefan Andersson
Lärkfalk 1     förbiflygande   Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-31   Bo Gillberg
Pilgrimsfalk 1         Draven 2020-07-02   Mats Havskogen
Törnskata 3     pulli/nyligen flygga ungar Gislaved Smalås 2020-07-15 Minst 1st 1K Mats Hallberg
Törnskata 2   i par föda åt ungar   Anderstorps Stormosse 2020-07-20   Mats Hallberg
Gransångare 1 spel/sång Liljenäsgård 2020-07-03 Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång N.Bolmen, Gislaveds kn Västra Vassviken 2020-07-03 Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Strand 2020-07-12 Stefan Andersson
Gransångare 1     permanent revir Gislaved Mossarpstippen 2020-07-13 Anders Wikland
Gransångare 1     permanent revir Gislaved Mossarpstippen 2020-07-17 Anders Wikland
Gransångare 1     spel/sång Gislaved Smalås 2020-07-19 Mats Hallberg
Gransångare 1     obs i häcktid, lämplig biotop   Stockanäs, Hallasjön 2020-07-25   Stefan Andersson
Sävsångare 1 spel/sång Draven Väcklinge fågeltorn 2020-07-01 Stefan Andersson
Sävsångare 1     spel/sång Draven Fridsnästornet 2020-07-16 Sjöng sporadiskt strax  norr om fallet! Stefan Andersson
Svart rödstjärt 1 föda åt ungar Smålandsstenar 2020-07-09 Fegens sågverk Stefan Andersson
Svart rödstjärt 1     förbiflygande   Anderstorp 2020-07-25   Lars Grahn
Gulärla 2       Draven 2020-07-28 Jesper Villaume
Gulärla 1 förbiflygande Draven Väcklingeby 2020-07-28 Stefan Andersson
Gulärla 1     födosökande Anderstorps Stormosse 2020-07-31 Mats Hallberg
Gulärla 1 förbiflygande Draven Väcklingeby 2020-07-31 Stefan Andersson
Sydlig gulärla 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-07-09 Stefan Andersson
Sydlig gulärla 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Fridsnästornet 2020-07-12 Stefan Andersson
Sydlig gulärla 1 1K   obs i häcktid, lämplig biotop   Draven 2020-07-13   Stefan Andersson
Forsärla 1     stationär Gislaved Reningsdammarna 2020-07-01 Leif Engquist
Forsärla 1       Draven 2020-07-02 Mats Havskogen
Forsärla 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-02 Bo Gillberg
Forsärla 1 födosökande Draven Fridsnästornet 2020-07-16 Stefan Andersson
Forsärla 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-18 Bo Gillberg
Forsärla 2     lockläte, övriga läten Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-19 Erik Larsson
Forsärla 1     lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-07-21 Christian Sandolf
Forsärla 2     födosökande Gislaved Nissanfallet 2020-07-22 Anders Wikland
Forsärla 2 rastande Draven Fridsnästornet 2020-07-22 Stefan Andersson
Forsärla 2 rastande Draven Fridsnästornet 2020-07-24 Stefan Andersson
Forsärla 1       Reningsdammarna, Gislaved 2020-07-25 Claes-Göran Ahlgren
Forsärla 4 1K   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-07-26 Bengt Larsson
Forsärla 3 1K   födosökande   Smålandsstenar 2020-07-28 Ut med Nissan 2-3km norr om Smålandsstenar Harald Ris
Hämpling 1     obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-07-17   Stefan Andersson
Steglits 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-07-04 Stefan Andersson
Steglits 4 obs i häcktid, lämplig biotop Liljenäsviken 2020-07-05 Troligen en familj. Stefan Andersson
Steglits 1 spel/sång Draven Väcklingeby 2020-07-06 Stefan Andersson
Steglits 2 i par pulli/nyligen flygga ungar Draven Väcklingeby 2020-07-07 1 par med minst 2 flygga ungar. Stefan Andersson
Steglits 5 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-07-08 Stefan Andersson
Steglits 16 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-07-10 De flesta 1K. Stefan Andersson
Steglits 10 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-07-13 Stefan Andersson
Steglits 1 förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-07-14 Stefan Andersson
Steglits 3 förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-07-16 Stefan Andersson
Steglits 1     förbiflygande Draven Väcklingeby 2020-07-16 Stefan Andersson
Steglits 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-07-17 Stefan Andersson
Steglits 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklinge 2020-07-19 Stefan Andersson
Steglits 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-07-20 Stefan Andersson
Steglits 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-07-21 Stefan Andersson
Steglits 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-07-23 Stefan Andersson
Steglits 12 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-07-24 Stefan Andersson
Steglits 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-07-27 Stefan Andersson
Steglits 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-07-28 Stefan Andersson
Steglits 7     obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-07-29   Stefan Andersson