Augusti 2020
Grågås 150     födosökande Draven Draftinge 2020-08-03 Ungefärligt antal Sven-Arne Lagerstedt
Grågås 100       Draven Fridsnästornet 2020-08-04 Erik Zachariassen
Grågås 230     rastande Draven 2020-08-04 Ca Mats Hallberg
Grågås 400     födosökande Liljenäs 2020-08-07 Jesper Villaume
Grågås 400       Draven Fridsnästornet 2020-08-08 Malin Larsson, Jesper Villaume
Grågås 100 rastande Liljenäsviken 2020-08-22 Ca Stefan Andersson
Grågås 300 rastande Badviken 2020-08-23 Ca Stefan Andersson
Grågås 290 rastande Liljenäsviken 2020-08-26 Ca Christian Sandolf, Mats Hallberg, Bo Gillberg, Erik Larsson, Stefan Andersson
Grågås 300     rastande   Badviken 2020-08-29 Minst Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Sångsvan 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Draven 2020-08-04 En adult med tre ungar Anders Ericsson
Sångsvan 3 1K   pulli/nyligen flygga ungar   Draven 2020-08-04 Tre ungar tillsammans med en adult Anders Ericsson
Årta 1     rastande   Draven 2020-08-07 Strax norr om Kinnaberg. Stefan Andersson
Skedand 3 rastande Draven 2020-08-02 Stefan Andersson
Skedand 6     födosökande Draven 2020-08-04 Anders Ericsson
Skedand noterad       Draven Fridsnästornet 2020-08-06 Martin Resare
Skedand 4 rastande Draven 2020-08-07 Stefan Andersson
Skedand 2       Draven Fridsnästornet 2020-08-08 Malin Larsson, Jesper Villaume
Skedand 1 rastande Draven 2020-08-12 Stefan Andersson
Skedand 1 rastande Draven 2020-08-16 Stefan Andersson
Skedand 1   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-24 Bo Gillberg
Skedand 3 rastande Draven 2020-08-27 Stefan Andersson
Skedand 1     stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-31   Bo Gillberg
Snatterand 1       Draven Fridsnästornet 2020-08-04 Erik Zachariassen
Snatterand 2     födosökande Draven 2020-08-04 Mats Hallberg
Snatterand 3 rastande Draven 2020-08-04 Stefan Andersson
Snatterand 1     rastande Draven Kinnaberg 2020-08-04 Anders Ericsson
Snatterand 20     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-05 Minst Bo Gillberg
Snatterand 5 rastande Draven 2020-08-07 Stefan Andersson
Snatterand 20     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-12 Minst Bo Gillberg
Snatterand 2     rastande Draven 2020-08-12 Bo Gillberg
Snatterand 50     stationär Gislaved Reningsdammarna 2020-08-13 Minst 50 ex Anders Wikland
Snatterand 20     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-16 Minst Bo Gillberg
Snatterand 38     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-18 Mats Hallberg
Snatterand 20     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-18 Minst Bo Gillberg
Snatterand 30     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-18 Björn-Åke Andersson
Snatterand 30     stationär Draven 2020-08-18 Björn-Åke Andersson
Snatterand 25     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-20 Minst Bo Gillberg
Snatterand 25     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-24 Minst Bo Gillberg
Snatterand 20     stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-31 Minst Bo Gillberg
Brunand 3 honfärgad rastande Draven 2020-08-02 Stefan Andersson
Brunand 1   hane rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-03 Bo Gillberg
Brunand 1   hane   Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-03 Erik Larsson
Brunand 1   hane rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-05 Bo Gillberg
Brunand 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-13 Bo Gillberg
Brunand 1     rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-16 Bo Gillberg
Brunand 1   hane stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-18   Björn-Åke Andersson
Vigg 30     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-05 Minst Bo Gillberg
Vigg 40     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-18 Björn-Åke Andersson
Vigg 25     stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-20 Minst Bo Gillberg
Storlom 2   i par pulli/nyligen flygga ungar   Unnen 2020-08-27   Willy Strömblad
Smådopping 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-02 2 pulli Bo Gillberg
Smådopping 2 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-02 Bo Gillberg
Smådopping 3 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-02 Bo Gillberg
Smådopping 2 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-03 Bo Gillberg
Smådopping 2 adult     Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-03 Erik Larsson
Smådopping 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-12 1 pulli Bo Gillberg
Smådopping 1 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-12 Bo Gillberg
Smådopping 1 1K   födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-12 Bo Gillberg
Smådopping 4 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-13 Bo Gillberg
Smådopping 1 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-13 Bo Gillberg
Smådopping 1 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-16 Bo Gillberg
Smådopping 2 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-16 Bo Gillberg
Smådopping 1 adult Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-16 Erik Larsson
Smådopping 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-18 Mats Hallberg
Smådopping 1 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-18 Bo Gillberg
Smådopping 1 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-18 Bo Gillberg
Smådopping 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-18 Björn-Åke Andersson
Smådopping 1       Draven 2020-08-18 Björn-Åke Andersson
Smådopping 1 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-19 Göran Ericson
Smådopping 1 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-19 Göran Ericson
Smådopping 1 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-20 Bo Gillberg
Smådopping 1 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-21 Bo Gillberg
Smådopping 2 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-24 Bo Gillberg
Smådopping 1 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-24 Bo Gillberg
Smådopping 2 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-31 Bo Gillberg
Smådopping 1 adult   stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-31   Bo Gillberg
Skäggdopping 1 1K obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-08 Stefan Andersson
Skäggdopping 1 1K obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-09 Stefan Andersson
Skäggdopping 1 1K   födosökande Draven 2020-08-12 Bo Gillberg
Skäggdopping 1 1K   obs i häcktid, lämplig biotop   Draven 2020-08-14 . Stefan Andersson
Svarthakedopping 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-02 1 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-02 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-03 1 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-03 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 1K   födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-03 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-03 Bo Gillberg
Svarthakedopping 4 pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-03 Erik Larsson
Svarthakedopping 1 adult   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-05 1 pulli Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 pulli   pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-05 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 1K   födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-13 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 1K   födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-16 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-18 Mats Hallberg
Svarthakedopping 1 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-20 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-21 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 1K   stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-24   Bo Gillberg
Ägretthäger 1     rastande Draven 2020-08-11 Bengt Larsson
Ägretthäger 1     rastande Draven 2020-08-12 Bo Gillberg
Ägretthäger 1 födosökande Draven 2020-08-12 Stefan Andersson
Ägretthäger 2 födosökande Draven 2020-08-13 Stefan Andersson
Ägretthäger 1 födosökande Draven 2020-08-14 Stefan Andersson
Ägretthäger 1     rastande Draven 2020-08-14 Bengt Larsson
Ägretthäger 2     födosökande Badviken 2020-08-14 Bengt Larsson
Ägretthäger 3     födosökande Badviken 2020-08-15 Bengt Larsson
Ägretthäger 3     födosökande Liljenäsviken 2020-08-16 Bengt Larsson
Ägretthäger 1     stationär Liljenäsviken 2020-08-18 Bengt Larsson
Ägretthäger 3     sträckande O Liljenäsviken 2020-08-18 Bengt Larsson
Ägretthäger 1 födosökande Draven 2020-08-19 Stefan Andersson
Ägretthäger 1 rastande Liljenäsviken 2020-08-22 Stefan Andersson
Ägretthäger 1 rastande Liljenäsviken 2020-08-26 Christian Sandolf, Mats Hallberg, Bo Gillberg, Erik Larsson, Stefan Andersson
Ägretthäger 1       Liljenäsviken 2020-08-26 Erik Larsson
Ägretthäger 1     rastande Liljenäsviken 2020-08-28 Bengt Larsson
Ägretthäger 1     födosökande   Liljenäsviken 2020-08-29   Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Bivråk 53     sträckande SV Anderstorps Stormosse 2020-08-28 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Bivråk 14     sträckande SV Svanaholms ängar 2020-08-29 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Bivråk 15 sträckande SV Liljenäsviken 2020-08-29 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Bivråk 11     sträckande S Hestra Blåbärsstigen 2020-08-30 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Bivråk 11     sträckande S   Liljenäsviken 2020-08-31 10 ad,1 1k Bengt Larsson
Kungsörn 1 2K+   förbiflygande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-08-29 Subad Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 1K obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-02 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 1K obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-03 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 1K obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-04 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 1K   födosökande Draven 2020-08-04 Anders Ericsson
Brun kärrhök 1 1K     Draven 2020-08-05 Erik Larsson
Brun kärrhök 1 1K   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-08-06 Mikael Johansson
Brun kärrhök 1 1K obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-09 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 1K obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-10 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 1K obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-11 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 1K födosökande Draven Väcklingeby 2020-08-15 Stefan Andersson
Brun kärrhök 2 1K   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-08-15 Bengt Larsson
Brun kärrhök 1 1K obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-16 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 1K obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-19 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 1K obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-20 Stefan Andersson
Brun kärrhök 2 1K födosökande Draven 2020-08-21 Stefan Andersson
Brun kärrhök 3 1K födosökande Draven 2020-08-22 Stefan Andersson
Brun kärrhök 3 1K   födosökande Draven 2020-08-22 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Brun kärrhök 3 1K födosökande Draven 2020-08-23 Stefan Andersson
Brun kärrhök 2 1K födosökande Draven 2020-08-25 Stefan Andersson
Brun kärrhök 2 1K födosökande Draven 2020-08-26 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 1K födosökande Draven 2020-08-28 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 1K födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-08-30 Stefan Andersson
Brun kärrhök 1 1K   födosökande   Draven 2020-08-30   Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Reftele Mellbysvackan 2020-08-01 Stefan Andersson
Röd glada 3 födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-08-02 Stefan Andersson
Röd glada 1 1K födosökande Draven Draftinge 2020-08-02 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Draven 2020-08-04 Mats Hallberg
Röd glada 1     förbiflygande Draven 2020-08-04 Anders Ericsson
Röd glada 2     förbiflygande Ås ängar 2020-08-04 Anders Ericsson
Röd glada 2       Liljenäs 2020-08-07 Jesper Villaume
Röd glada 6 födosökande Draven Väcklingeby 2020-08-15 Stefan Andersson
Röd glada 1 1K födosökande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-08-16 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Reftele Mellbysvackan 2020-08-16 Bo Gillberg
Röd glada 1     födosökande Draven Väcklingeby 2020-08-16 Bo Gillberg
Röd glada 5     födosökande Svanaholms ängar 2020-08-16 Bo Gillberg
Röd glada 2     födosökande Draven 2020-08-16 Bo Gillberg
Röd glada 3 födosökande Reftele Mellbysvackan 2020-08-17 1 ad + 2 juv. Stefan Andersson
Röd glada 6       Reftele Mellbysvackan 2020-08-18 Håkan  Åberg
Röd glada 3     förbiflygande Liljenäsviken 2020-08-20 Bengt Larsson
Röd glada 8 födosökande Draven 2020-08-21 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Reftele Mellbysvackan 2020-08-21 Stefan Andersson
Röd glada 1 1K födosökande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-08-22 Stefan Andersson
Röd glada 1 adult födosökande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-08-23 Stefan Andersson
Röd glada 3       Draven 2020-08-24 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1 förbiflygande Draven 2020-08-25 Stefan Andersson
Röd glada 1 1K   sträckande SV Liljenäsviken 2020-08-25 Bengt Larsson
Röd glada 10     stationär Liljenäsviken 2020-08-27 Sågs över ängarna långt i V Bengt Larsson
Röd glada 1     födosökande Gislaved Smalås 2020-08-27 Mats Hallberg
Röd glada 2 födosökande Svanaholms ängar 2020-08-29 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Röd glada 12 Draven 2020-08-29 Stefan Andersson
Röd glada 2 adult förbiflygande Liljenäsviken 2020-08-29 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Röd glada 6     rastande Nennesmo 2020-08-29 Bo Gillberg
Röd glada 3 1K födosökande Svanaholms ängar 2020-08-30 Stefan Andersson
Röd glada 6     födosökande   Ås ängar 2020-08-30   Stefan Andersson
Brun glada 1     förbiflygande   Liljenäsviken 2020-08-27 Flög sakta mot NV Bengt Larsson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-08-02 Stefan Andersson
Havsörn 1 3K- rastande Draven 2020-08-02 Stefan Andersson
Havsörn 1     födosökande Draven 2020-08-04 Mats Hallberg
Havsörn 2 adult   födosökande Draven 2020-08-04 Anders Ericsson
Havsörn 1 1K   födosökande Draven 2020-08-04 Anders Ericsson
Havsörn 1 2K+   födosökande Draven 2020-08-04 Anders Ericsson
Havsörn 1 2K     Draven 2020-08-05 Erik Larsson
Havsörn 1 2K+ Draven Fridsnästornet 2020-08-06 Lasse Olsson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-08-06 Stefan Andersson
Havsörn 2 1K rastande Draven 2020-08-06 Stefan Andersson
Havsörn 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-08-06 Mikael Johansson
Havsörn 1 adult     Draven Fridsnästornet 2020-08-06 Martin Resare
Havsörn 1 1K+     Draven Fridsnästornet 2020-08-06 Martin Resare
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-08-07 Stefan Andersson
Havsörn 1 4K- Draven 2020-08-07 subad Stefan Andersson
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-08-07 Stefan Andersson
Havsörn 2 adult   rastande Draven 2020-08-08 Stefan Andersson
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-08-08 Stefan Andersson
Havsörn 2       Draven Fridsnästornet 2020-08-08 Malin Larsson, Jesper Villaume
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-08-09 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult     Assbrunnen 2020-08-09 Erik Larsson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-08-10 Stefan Andersson
Havsörn 2     födosökande Draven 2020-08-12 Bo Gillberg
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-08-16 Stefan Andersson
Havsörn 1     rastande Draven 2020-08-16 Bo Gillberg
Havsörn 2     födosökande Draven 2020-08-18 Mats Hallberg
Havsörn 1 3K- rastande Draven 2020-08-19 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult   förbiflygande Liljenäsviken 2020-08-19 Bengt Larsson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-08-21 Stefan Andersson
Havsörn 1 3K- rastande Draven 2020-08-21 Subad Stefan Andersson
Havsörn 1 adult förbiflygande Liljenäsviken 2020-08-22 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-08-22 Stefan Andersson
Havsörn 1 2K+   födosökande Draven 2020-08-22 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 2 adult   födosökande Draven 2020-08-22 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 1 4K- förbiflygande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-08-23 Subad Stefan Andersson
Havsörn 1 3K- rastande Draven 2020-08-23 Yngre Stefan Andersson
Havsörn 1 3K     Draven 2020-08-24 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-08-25 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-08-26 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult förbiflygande Liljenäsviken 2020-08-26 Mats Hallberg, Bo Gillberg, Erik Larsson, Stefan Andersson
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-08-27 Stefan Andersson
Havsörn 2 adult   stationär Liljenäsviken 2020-08-27 Bengt Larsson
Havsörn 1 2K+   förbiflygande Liljenäsviken 2020-08-27 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 3     födosökande Liljenäsviken 2020-08-28 1 1K  2 K Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 2 adult förbiflygande Liljenäsviken 2020-08-29 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Havsörn 1 4K- förbiflygande Liljenäsviken 2020-08-29 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Havsörn 1 adult   förbiflygande   Ås ängar 2020-08-30   Stefan Andersson
Rörhöna 1 adult Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-16 Erik Larsson
Rörhöna 1 1K pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-16 Erik Larsson
Rörhöna 1 adult   födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-16 Bo Gillberg
Rörhöna 1 1K   födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-16 Bo Gillberg
Rörhöna 2     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-18 1 ad 1 juv Björn-Åke Andersson
Rörhöna 2 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-20 Bo Gillberg
Rörhöna 1 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-21 Bo Gillberg
Rörhöna 1 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-24 Bo Gillberg
Rörhöna 1 1K   stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-24   Bo Gillberg
Sothöna 6 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-01 Stefan Andersson
Sothöna 6 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-02 Minst 2 juv. Stefan Andersson
Sothöna 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-03 Stefan Andersson
Sothöna 30     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-05 Minst Bo Gillberg
Sothöna 3 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-05 Stefan Andersson
Sothöna 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-08 Stefan Andersson
Sothöna 1 1K obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-12 Stefan Andersson
Sothöna 5 Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-16 Erik Larsson
Sothöna noterad     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-18 Bo Gillberg
Sothöna 4 obs i häcktid, lämplig biotop Draven 2020-08-20 Minst 2 juv. Stefan Andersson
Sothöna 25     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-20 Minst Bo Gillberg
Sothöna 25     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-24 Minst Bo Gillberg
Sothöna 20     stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-31 Minst Bo Gillberg
Trana 2   i par födosökande Skeppshult Tronebosjön 2020-08-01 Stefan Andersson
Trana 220     födosökande Draven Draftinge 2020-08-03 Troligen några fler Tranor Sven-Arne Lagerstedt
Trana 100     rastande Draven 2020-08-04 Anders Ericsson
Trana 120       Draven Fridsnästornet 2020-08-08 Malin Larsson, Jesper Villaume
Trana 500       Draven 2020-08-18 Ås-Draftinge 1 märkt RRR BuGW Björn-Åke Andersson
Trana 340     rastande Ås ängar 2020-08-24 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Trana 210     rastande Liljenäsviken 2020-08-24 Bengt Larsson
Trana 456     rastande   Liljenäsviken 2020-08-26   Christian Sandolf, Mats Hallberg, Bo Gillberg, Erik Larsson, Stefan Andersson
Större strandpipare 1     födosökande Draven 2020-08-04 Mats Hallberg
Större strandpipare 2 adult rastande Draven 2020-08-04 Stefan Andersson
Större strandpipare 5     födosökande Draven 2020-08-05 Erik Larsson
Större strandpipare 1 Draven Fridsnästornet 2020-08-06 Lasse Olsson
Större strandpipare 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-08-06 Mikael Johansson
Större strandpipare 1 adult rastande Draven 2020-08-07 Stefan Andersson
Större strandpipare 1 rastande Draven 2020-08-09 Stefan Andersson
Större strandpipare 1 adult rastande Draven 2020-08-10 Stefan Andersson
Större strandpipare 8     rastande Liljenäsviken 2020-08-18 Bengt Larsson
Större strandpipare 3 1K   rastande Liljenäsviken 2020-08-19 Bengt Larsson
Större strandpipare 1 rastande Draven 2020-08-20 Stefan Andersson
Större strandpipare 18     rastande Liljenäsviken 2020-08-20 17 ad och 1 1k Bengt Larsson
Större strandpipare 1 rastande Draven 2020-08-21 Stefan Andersson
Större strandpipare 2 1K rastande Liljenäsviken 2020-08-22 Stefan Andersson
Större strandpipare 1 rastande Draven 2020-08-22 Stefan Andersson
Större strandpipare 2     födosökande Draven 2020-08-22 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Större strandpipare 2 rastande Draven 2020-08-23 Stefan Andersson
Större strandpipare 3 rastande Draven 2020-08-25 Stefan Andersson
Större strandpipare 1 1K   rastande Liljenäsviken 2020-08-27 Bengt Larsson
Större strandpipare 1 1K   födosökande Liljenäsviken 2020-08-27 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Större strandpipare 8     rastande Liljenäsviken 2020-08-28 Bengt Larsson
Större strandpipare 2     födosökande Liljenäsviken 2020-08-28 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Större strandpipare 2 1K rastande Liljenäsviken 2020-08-29 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Större strandpipare 8 rastande Liljenäsviken 2020-08-30 Stefan Andersson
Större strandpipare 1 rastande Draven 2020-08-30 Stefan Andersson
Större strandpipare 8     rastande Liljenäsviken 2020-08-30 Bo Gillberg
Större strandpipare 4 1K   rastande   Liljenäsviken 2020-08-31   Bengt Larsson
Mindre strandpipare 1 1K   rastande   Liljenäsviken 2020-08-19   Bengt Larsson
Rödspov 1 1K rastande Draven 2020-08-21 Stod och sov bland vipor i sjökanten strax norr om Kinnaberg Stefan Andersson
Isländsk rödspov 1 1K   födosökande Draven Kinnaberg 2020-08-21   Bengt Larsson
Roskarl 1 1K   rastande   Draven 2020-08-25 Sträckte efter en stund iväg mot SV tillsammans med 3 större strandpipare! Stefan Andersson
Kustsnäppa 3 1K   rastande Liljenäsviken 2020-08-26 Bengt Larsson
Kustsnäppa 3 1K rastande Liljenäsviken 2020-08-26 Christian Sandolf, Mats Hallberg, Bo Gillberg, Erik Larsson, Stefan Andersson
Kustsnäppa 3 1K     Liljenäsviken 2020-08-26 Erik Larsson
Kustsnäppa 2     födosökande   Liljenäsviken 2020-08-28   Charlotta Sandh, Anders Sandh
Brushane 3 födosökande Draven Fridsnästornet 2020-08-02 På fält NO om tornet. Stefan Andersson
Brushane 1 rastande Draven 2020-08-04 Stefan Andersson
Brushane 2     födosökande Draven 2020-08-05 Erik Larsson
Brushane 2 Draven Fridsnästornet 2020-08-06 Lasse Olsson
Brushane 15 1K rastande Draven 2020-08-19 Stefan Andersson
Brushane 11 1K   rastande   Draven 2020-08-20   Stefan Andersson
Spovsnäppa 2     rastande Draven 2020-08-04 Mats Hallberg
Spovsnäppa 1 adult rastande Draven 2020-08-04 Stefan Andersson
Spovsnäppa 1 adult   rastande Draven Fridsnästornet 2020-08-04   Anders Ericsson
Kärrsnäppa 7     rastande Liljenäsviken 2020-08-28 Bengt Larsson
Kärrsnäppa 8     födosökande Liljenäsviken 2020-08-28 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Kärrsnäppa 7 rastande Liljenäsviken 2020-08-30 Stefan Andersson
Kärrsnäppa 7     rastande Liljenäsviken 2020-08-30 Bo Gillberg
Kärrsnäppa 6 1K   rastande   Liljenäsviken 2020-08-31   Bengt Larsson
Småsnäppa 1 1K rastande Liljenäsviken 2020-08-30 Stefan Andersson
Småsnäppa 1     rastande   Liljenäsviken 2020-08-30   Bo Gillberg
Rödbena 2 rastande Draven 2020-08-01 Stefan Andersson
Rödbena 1     stationär   Draven 2020-08-18   Björn-Åke Andersson
Grönbena 20     rastande   Draven 2020-08-04 ca Anders Ericsson
Svartsnäppa 1 1K rastande Draven 2020-08-13 Stefan Andersson
Svartsnäppa 1 1K   rastande Liljenäsviken 2020-08-18 Bengt Larsson
Svartsnäppa 1 1K   rastande   Draven 2020-08-28   Stefan Andersson
Skogsduva 2 rastande Liljenäsviken 2020-08-26 Christian Sandolf, Mats Hallberg, Bo Gillberg, Erik Larsson, Stefan Andersson
Skogsduva 2       Liljenäsviken 2020-08-26 Erik Larsson
Skogsduva 2     födosökande Liljenäsviken 2020-08-27 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Skogsduva 1     födosökande   Liljenäsviken 2020-08-30   Stefan Andersson
Turkduva 1     rastande Reftele 2020-08-16 G:a Tingshuset Bo Gillberg
Turkduva 1     stationär Reftele 2020-08-18 Tingshuset  Mats Hallberg
Turkduva 2     rastande   Reftele 2020-08-26 G:a Tingshuset Bo Gillberg
Kattuggla 1     lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-08-09 Stefan Andersson
Kattuggla 1     lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-08-10 Stefan Andersson
Kattuggla 1     lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-08-15 Stefan Andersson
Kattuggla 2     lockläte, övriga läten Älghult 2020-08-15 Susanne Åhrén
Kattuggla 1     lockläte, övriga läten Gislaved Smalås 2020-08-17 Mats Hallberg
Kattuggla 1     lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-08-21 Stefan Andersson
Kattuggla 1     lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-08-25   Stefan Andersson
Pärluggla 1     lockläte, övriga läten   Älghult 2020-08-15   Susanne Åhrén
Kungsfiskare 2       Draven Fridsnästornet 2020-08-08 Malin Larsson, Jesper Villaume
Kungsfiskare 1     rastande Draven Fridsnästornet 2020-08-11 Satt på stolpen för vattenståndsmätning vid fallet! Kunde ses från Väcklinge! Stefan Andersson
Kungsfiskare 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-08-11 Bengt Larsson
Kungsfiskare 1 rastande Draven Fridsnästornet 2020-08-19 Stefan Andersson
Kungsfiskare 1     stationär Draven Fridsnästornet 2020-08-20 Kanalen Stefan Andersson
Tornfalk 1 1K rastande Draven Väcklingeby 2020-08-08 Stefan Andersson
Tornfalk 2 1K   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-08-15 Bengt Larsson
Tornfalk 1 1K födosökande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-08-23 Stefan Andersson
Tornfalk 2     födosökande Anderstorps Stormosse 2020-08-25 Erik Larsson
Tornfalk 4     födosökande Anderstorps Stormosse 2020-08-28 1 hane 3 hon färgade  Charlotta Sandh, Anders Sandh
Tornfalk 2     sträckande SV Anderstorps Stormosse 2020-08-28 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Tornfalk 1 födosökande Draven 2020-08-28 Stefan Andersson
Tornfalk 1 rastande Liljenäsviken 2020-08-29 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Tornfalk 1 födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-08-29 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Tornfalk 1 födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-08-30 Stefan Andersson
Tornfalk 1   honfärgad rastande   Liljenäsviken 2020-08-31   Bengt Larsson
Aftonfalk 1 1K   rastande Hestra Algustorpasjön 2020-08-27 Såga från Isabergs rastplats. Rastande i toppen av dött träd på den större ön i sjön. Bengt Åhgren
Stenfalk 1   honfärgad förbiflygande Draven 2020-08-28 Bengt Larsson
Stenfalk 1 1K rastande Draven Väcklingeby 2020-08-29 Stefan Andersson
Stenfalk 1   honfärgad förbiflygande   Liljenäsviken 2020-08-29   Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Lärkfalk 1     födosökande Draven 2020-08-04 Mats Hallberg
Lärkfalk 1 födosökande Draven 2020-08-09 Stefan Andersson
Lärkfalk 1 adult födosökande Draven 2020-08-11 Stefan Andersson
Lärkfalk 1     födosökande Draven 2020-08-12 Bo Gillberg
Lärkfalk 2 1K födosökande Draven 2020-08-20 Stefan Andersson
Lärkfalk 1 adult födosökande Draven 2020-08-21 Stefan Andersson
Lärkfalk 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-08-23 Stefan Andersson
Lärkfalk 2 adult   födosökande   Anderstorps Stormosse 2020-08-28   Charlotta Sandh, Anders Sandh
Pilgrimsfalk 1     förbiflygande Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-02 Bo Gillberg
Pilgrimsfalk 1     födosökande Draven 2020-08-12 Bo Gillberg
Pilgrimsfalk 1 1K   förbiflygande   Draven 2020-08-23   Stefan Andersson
Törnskata 1 1K   födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-12 Bo Gillberg
Törnskata 2 1K   födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-08-13 Bo Gillberg
Törnskata 1 1K rastande Liljenäsviken 2020-08-22 Stefan Andersson
Törnskata 1 1K rastande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-08-23 Stefan Andersson
Törnskata 1 1K   födosökande Gräfthult 2020-08-25 Mats Hallberg
Törnskata 2 1K   rastande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-08-29   Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Gransångare 2     födosökande Gislaved Smalås 2020-08-05 Mats Hallberg
Gransångare 1 Draven Fridsnästornet 2020-08-06 Lasse Olsson
Gransångare 1 Färgaryd, Viken 2020-08-08 Börje Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-08-12 Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Draven 2020-08-18 Björn-Åke Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-08-20 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-08-22 Stefan Andersson
Gransångare 1 födosökande Badviken 2020-08-23 Stefan Andersson
Gransångare 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-08-24 Stefan Andersson
Gransångare 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-08-25 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-08-26 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Väcklinge Norregård 3 2020-08-26 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-08-27 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-08-28 Stefan Andersson
Gransångare 1     födosökande Väcklinge Norregård 3 2020-08-28 Stefan Andersson
Gransångare 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-08-29 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Svanaholms ängar Kanalbron 2020-08-29 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-08-30 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-08-30 Stefan Andersson
Gransångare 4 lockläte, övriga läten Svanaholms ängar Kanalbron 2020-08-30 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Vägkant, Liljenäsviken 2020-08-30 Stefan Andersson
Gransångare 1     lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-08-31   Stefan Andersson
Näktergal 1     födosökande Hestra Blåbärsstigen 2020-08-17   Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gulärla 170     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-08-25 Bengt Larsson
Gulärla 200 sträckande SV Liljenäsviken 2020-08-26 Ca Christian Sandolf, Mats Hallberg, Bo Gillberg, Erik Larsson, Stefan Andersson
Sydlig gulärla 2 1K   födosökande Draven Väcklingeby 2020-08-19   Stefan Andersson
Forsärla 2 rastande Draven Fridsnästornet 2020-08-02 Stefan Andersson
Forsärla 3     födosökande Draven 2020-08-04 Vid utloppet  Mats Hallberg
Forsärla 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-08-04 Anders Ericsson
Forsärla 6 1K   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-08-11 Bengt Larsson
Forsärla 2     födosökande Draven 2020-08-12 Bo Gillberg
Forsärla 5     födosökande Draven 2020-08-18 Mats Hallberg
Forsärla 2 rastande Draven Fridsnästornet 2020-08-19 Stefan Andersson
Forsärla 2     stationär Gislaved 2020-08-19 Nedanför kraftverket bakom Industrimuseet Göran Ericson
Forsärla 2 rastande Draven Fridsnästornet 2020-08-20 Stefan Andersson
Forsärla 13     rastande Reftele 2020-08-24 Nattkvist,Rullpack Bengt Larsson
Forsärla 1     födosökande   Hällabäcksåg 2020-08-30   Charlotta Sandh, Anders Sandh
Bändelkorsnäbb 1     sträckande S   Liljenäsviken 2020-08-17   Bengt Larsson
Steglits 1 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-08-01 Stefan Andersson
Steglits 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-08-04 Stefan Andersson
Steglits 2 obs i häcktid, lämplig biotop Draven Väcklingeby 2020-08-06 Stefan Andersson
Steglits 1 förbiflygande Draven Väcklingeby 2020-08-09 Stefan Andersson
Steglits 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-08-15 Stefan Andersson
Steglits 1 förbiflygande Liljenäsviken 2020-08-16 Stefan Andersson
Steglits 2 rastande Liljenäsviken 2020-08-22 Stefan Andersson
Steglits 1 förbiflygande Liljenäsviken 2020-08-26 Mats Hallberg, Bo Gillberg, Erik Larsson, Stefan Andersson
Steglits 3     förbiflygande Liljenäsviken 2020-08-27 Bengt Larsson
Steglits 8     rastande Ås ängar Framnäs Ås 2020-08-30 Missionskyrkan Stefan Andersson
Ortolansparv 1     rastande Liljenäsviken 2020-08-16 Bengt Larsson
Ortolansparv 1 1K   rastande   Liljenäsviken 2020-08-21 Östra delen. Bengt Larsson