September 2020
Grågås 700 rastande Badviken 2020-09-06 Stefan Andersson
Grågås 200 rastande Badviken 2020-09-19 Stefan Andersson
Grågås 180 förbiflygande Svanaholms ängar Hammargården 2020-09-20 Stefan Andersson
Grågås 200 rastande Draven 2020-09-22 Stefan Andersson
Grågås 200 rastande Draven 2020-09-23 Stefan Andersson
Grågås 150       Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Violis Bågesund, Sven Bågesund
Grågås 100     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Anita Persson, Erik Tornberger
Grågås 125 Draven 2020-09-27 Tomas Josefsson, Kent Andersson, Peter Holst
Grågås 200       Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Evamaria Ferm, Britta Svensson
Grågås 200     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Stefan Hage, Peter Berglin minisiffra
Grågås 150       Draven 2020-09-27 Ola Österström
Grågås 170 rastande Draven 2020-09-27 Stefan Andersson
Grågås 160     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Emma Berg, Lotta Berg
Grågås 160     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Christer Carlson, Maria Carlson
Grågås 200       Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Barbro Björkman, Per Björkman
Grågås 200     rastande   Draven 2020-09-28   Ingvar Johansson, Björn Erixon        
Skedand 1   honfärgad stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-04 Bo Gillberg
Skedand 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-07 Bo Gillberg
Skedand 1 rastande Väcklinge Norregård 3 2020-09-12 Stefan Andersson Riksmästerskap i tomtskådning.
Skedand 2     rastande   Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-21   Bo Gillberg        
Snatterand 22       Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-03 Erik Larsson
Snatterand 10     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-04 Bo Gillberg Minst
Snatterand 20     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-07 Bo Gillberg Minst
Snatterand 23     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-08 Mats Hallberg
Snatterand 13     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-10 Håkan Hellgren, Peter Andersson
Snatterand 15     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-10 Bo Gillberg Minst
Snatterand 26 Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-11 Erik Larsson
Snatterand 20     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-15 Bo Gillberg Minst
Snatterand 20     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-18 Bo Gillberg Minst
Snatterand 20     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-21 Bo Gillberg Minst
Snatterand 12 Gislaved Reningsdammarna 2020-09-22 Erik Larsson
Snatterand 20     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-25 Bo Gillberg C:a
Snatterand 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Anders Lindén
Snatterand 2     rastande Gislaved Reningsdammarna 2020-09-27 Ingo Leibiger, Barbara Leibiger
Snatterand 15     stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-28   Bo Gillberg C:a      
Gräsand 400 rastande Väcklinge Norregård 3 2020-09-12 Stefan Andersson Riksmästerskap i tomtskådning.
Gräsand 250     förbiflygande Draven Jonsboäng 2020-09-15   Christian Sandolf Minst. Troligen pendlare mellan Draven och någon plats i SO (Bolmen?), förbiflygande flockar i båda riktningarna.      
Stjärtand 8 honfärgad rastande Väcklinge Norregård 3 2020-09-12 Stefan Andersson Riksmästerskap i tomtskådning.
Stjärtand 7 honfärgad rastande Draven 2020-09-13 Mats Hallberg, Stefan Andersson
Stjärtand 10 honfärgad rastande Draven 2020-09-14 Stefan Andersson
Stjärtand 17   honfärgad rastande Draven 2020-09-15 Christian Sandolf
Stjärtand 1 1K   förbiflygande Liljenäsviken 2020-09-16 Bengt Larsson
Stjärtand 1     rastande Draven 2020-09-20 Bo Gillberg
Stjärtand 1   honfärgad rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-25 Bo Gillberg
Stjärtand 1       Draven 2020-09-27 Per Johan Ulfendahl
Stjärtand 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Per Johansson
Stjärtand 1   honfärgad förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Lars Thornberg, Carina Skoglöf, Anders Skoglöf, Magnus Hallgren Kom i en gräsandsflock lite efter en havsörn hade passerat och flög ur sjön åt S.
Stjärtand 1   honfärgad rastande   Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-28   Bo Gillberg        
Brunand 1 hane Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-11 Erik Larsson
Brunand 1   hane rastande   Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-15   Bo Gillberg        
Svärta 1   hane rastande   Draven 2020-09-20   Stefan Andersson        
Smådopping 3 adult     Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-03 Erik Larsson
Smådopping 2 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-04 Bo Gillberg
Smådopping 2 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-04 Bo Gillberg
Smådopping 4 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-07 Bo Gillberg
Smådopping 2 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-07 Bo Gillberg
Smådopping 2 1K   födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-08 Mats Hallberg
Smådopping 5     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-10 Håkan Hellgren, Peter Andersson
Smådopping 4 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-10 Bo Gillberg
Smådopping 1 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-10 Bo Gillberg
Smådopping 1 1K pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-11 Erik Larsson
Smådopping 3 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-15 Bo Gillberg
Smådopping 2 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-18 Bo Gillberg
Smådopping 2 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-18 Bo Gillberg
Smådopping 3 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-21 Bo Gillberg
Smådopping 3 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-21 Bo Gillberg
Smådopping 1 rastande Draven 2020-09-22 Stefan Andersson Strax norr om Kinnaberg.
Smådopping 5 pulli/nyligen flygga ungar Gislaved Reningsdammarna 2020-09-22 Erik Larsson
Smådopping 4 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-25 Bo Gillberg
Smådopping 4 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-25 Bo Gillberg
Smådopping 1 adult   födosökande Gislaved Reningsdammarna 2020-09-27 Ingo Leibiger, Barbara Leibiger
Smådopping 1 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-28 Bo Gillberg
Smådopping 3     pulli/nyligen flygga ungar   Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-29   Erik Larsson        
Gråhakedopping 1 adult   rastande Draven 2020-09-19 Bengt Larsson, Stefan Andersson
Gråhakedopping 1 adult   rastande   Draven 2020-09-19   Bengt Larsson        
Svarthakedopping 1 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-04 Bo Gillberg
Svarthakedopping 1 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-07 Bo Gillberg
Svarthakedopping 2     födosökande   Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-08   Mats Hallberg        
Ägretthäger 1     stationär Liljenäsviken 2020-09-01 Bengt Larsson
Ägretthäger 2 födosökande Badviken 2020-09-20 Stefan Andersson
Ägretthäger 2     rastande Liljenäsviken 2020-09-20 Bengt Larsson
Ägretthäger 1     födosökande   Draven 2020-09-22   Stefan Andersson        
Storskarv 179     rastande   Liljenäsviken 2020-09-25   Bengt Larsson        
Kungsörn 1 2K+ förbiflygande Draven 2020-09-10 Stefan Andersson Subad
Kungsörn 1 2K+ Draven 2020-09-14 Stefan Andersson subad
Kungsörn 1 2K+   förbiflygande Ås ängar 2020-09-14 Bengt Larsson
Kungsörn 1 1K   sträckande SV Svanaholms ängar Björken 2020-09-15 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Kungsörn 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27   Claes Magnusson I V. Ungfågel.      
Stäpphök 1 1K hona stationär Svanaholms ängar 2020-09-01 Bengt Larsson
Stäpphök 1 1K hona födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-09-01 Christian Sandolf Upptäckt 17:30. Sågs igen 18:00-18:20.
Stäpphök 1 1K+ honfärgad födosökande Svanaholms ängar Enet 2020-09-02   Dan Nilsson Jagade över ängarna      
Röd glada 5       Draven Väcklinge fågeltorn 2020-09-01 Örjan Jitelius, Martin Resare
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-09-01 Stefan Andersson
Röd glada 5 födosökande Draven 2020-09-02 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Gislaved Smalås 2020-09-03 Mats Hallberg
Röd glada 4 födosökande Draven 2020-09-03 Stefan Andersson
Röd glada 4     födosökande Nennesmo 2020-09-03 Bo Gillberg
Röd glada 1     födosökande Ås kyrka 2020-09-04 Christian Sandolf
Röd glada 1     födosökande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-09-04 Christian Sandolf
Röd glada 2 födosökande Draven 2020-09-05 Stefan Andersson
Röd glada 5 födosökande Ås ängar Bron 2020-09-05 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Svanaholms ängar 2020-09-06 Stefan Andersson
Röd glada 1 adult förbiflygande Ås ängar Framnäs Ås 2020-09-06 Stefan Andersson
Röd glada 3     födosökande Nissaryd 2020-09-06 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 2 födosökande Draven 2020-09-06 Stefan Andersson
Röd glada 9     förbiflygande Ås ängar 2020-09-06 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 3 födosökande Draven 2020-09-07 Stefan Andersson
Röd glada 5 födosökande Draven 2020-09-08 Stefan Andersson
Röd glada 2     förbiflygande Liljenäsviken 2020-09-08 Bengt Larsson
Röd glada 5 födosökande Draven 2020-09-10 Stefan Andersson
Röd glada 7 födosökande Väcklinge Norregård 3 2020-09-12 Stefan Andersson Riksmästerskap i tomtskådning.
Röd glada 2       Draven 2020-09-13 Erik Larsson
Röd glada 1 födosökande Ås kyrka 2020-09-13 Stefan Andersson
Röd glada 31     födosökande Draven Draftinge 2020-09-13 Bengt Larsson
Röd glada 2     födosökande Draven 2020-09-13 Mats Hallberg, Stefan Andersson Förmodligen fler
Röd glada 2     födosökande Draven 2020-09-13 Bo Gillberg
Röd glada 8     födosökande Draven Draftinge 2020-09-13 Bo Gillberg
Röd glada 7 födosökande Draven 2020-09-14 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-09-15 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-09-15 Stefan Andersson
Röd glada 2     födosökande Svanaholms ängar Enetvägen 2020-09-15 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1 födosökande Reftele Mellbysvackan 2020-09-16 Stefan Andersson
Röd glada 5     stationär Liljenäsviken 2020-09-16 Bengt Larsson
Röd glada 24 födosökande Draven 2020-09-17 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Svanaholms ängar 2020-09-19 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-09-19 Stefan Andersson
Röd glada 2 födosökande Ås kyrka 2020-09-20 Stefan Andersson
Röd glada 5 rastande Ås ängar Bron 2020-09-20 Stefan Andersson
Röd glada 1 rastande Hoofs bilverkstad 2020-09-20 Stefan Andersson
Röd glada 1     sträckande S Skeppshult 2020-09-20 Mats Brisegård, Martin Tjernberg
Röd glada 1     födosökande Draven Draftinge 2020-09-20 Bo Gillberg
Röd glada 1 födosökande Reftele Ölmestad 2020-09-22 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-09-23 Stefan Andersson
Röd glada 1       Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Matthis Kaby
Röd glada 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Peter G Bengtsson
Röd glada 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Johan Claesson
Röd glada 1 förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Eva Edmert, Hans Norelius
Röd glada 1     födosökande Draven 2020-09-26 Mats Bjersing Över västra stranden.
Röd glada 1     födosökande Draven 2020-09-26 Anna-Marie  Kristoffersen, Hans Mollberg
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-09-26 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Draven 2020-09-26 Benny Hultqvist, Michael Engström, Inge Schentz
Röd glada 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Göran Ericson
Röd glada 1     förbiflygande Draven 2020-09-26 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Mikael Johansson
Röd glada 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Anders Lindén
Röd glada 1       Draven 2020-09-27 Per Johan Ulfendahl
Röd glada 1       Värnamo 2020-09-27 Mikael Edlund
Röd glada 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Clas-Olof Olofsson
Röd glada 4     förbiflygande Draven 2020-09-27 Staffan Larsson, Benga Ragnewall
Röd glada 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Hans Lööf
Röd glada 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Anita Persson, Erik Tornberger
Röd glada 1 förbiflygande Draven 2020-09-27 Tomas Josefsson, Kent Andersson, Peter Holst
Röd glada 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Sebastian Ekbom
Röd glada 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Berndt Ekberg
Röd glada 1       Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Evamaria Ferm, Britta Svensson
Röd glada 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Peter Berglin minst 2ex
Röd glada 1     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Ulf Gustafsson
Röd glada 1     förbiflygande Draven 2020-09-27 Martina Strömbom, Jarl Strömbom
Röd glada 4       Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Per Johansson
Röd glada 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Lars Thornberg, Carina Skoglöf, Anders Skoglöf, Magnus Hallgren
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-09-27 Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Emil Krans
Röd glada 1     förbiflygande Skeppshult 2020-09-27 Carina Skoglöf, Anders Skoglöf, Magnus Hallgren
Röd glada 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Emma Berg, Lotta Berg
Röd glada 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Claes Magnusson
Röd glada 1     födosökande Draven 2020-09-27 Ingo Leibiger, Barbara Leibiger
Röd glada 1     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Stig Sturesson
Röd glada 1     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Christer Carlson, Maria Carlson
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-09-28 Ingvar Johansson, Björn Erixon
Röd glada 1     rastande Draven Väcklingeby 2020-09-29   Stefan Andersson        
Brun glada 3 1K   sträckande S   Liljenäsviken 2020-09-01   Bengt Larsson 10:25,10:45 och 11:17      
Havsörn 1 1K+   rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-01 Örjan Jitelius, Martin Resare
Havsörn 1 3K- rastande Draven 2020-09-01 Stefan Andersson
Havsörn 2 adult     Liljenäsviken 2020-09-01 Bengt Larsson
Havsörn 1     förbiflygande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-09-01 Christian Sandolf
Havsörn 1 adult förbiflygande Draven 2020-09-03 Stefan Andersson
Havsörn 1 3K- rastande Draven 2020-09-03 Stefan Andersson
Havsörn 1     förbiflygande Liljenäsviken 2020-09-03 Bo Gillberg
Havsörn 1 1K     Yasjön Hylte 2020-09-04 Willy Strömblad
Havsörn 1 1K förbiflygande Ås ängar Bron 2020-09-05 Stefan Andersson
Havsörn 1 5K+   förbiflygande Anderstorps Stormosse norra delen 2020-09-05 Christian Sandolf
Havsörn 1 3K- rastande Badviken 2020-09-06 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult     Unnen 2020-09-07 Willy Strömblad
Havsörn 2 1K     Unnen 2020-09-07 Willy Strömblad
Havsörn 2 adult rastande Draven 2020-09-08 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-09-10 Stefan Andersson
Havsörn 1 3K- rastande Draven 2020-09-10 Stefan Andersson
Havsörn 2     stationär Draven Fridsnästornet 2020-09-10 Martin Åkesson
Havsörn 1 adult   rastande Väcklinge Norregård 3 2020-09-12 Stefan Andersson Riksmästerskap i tomtskådning.
Havsörn 1 1K rastande Väcklinge Norregård 3 2020-09-12 Stefan Andersson Riksmästerskap i tomtskådning.
Havsörn 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-13 Mats Hallberg
Havsörn 2 adult förbiflygande Draven 2020-09-13 Mats Hallberg, Stefan Andersson
Havsörn 1 1K förbiflygande Draven 2020-09-13 Mats Hallberg, Stefan Andersson
Havsörn 1       Draven 2020-09-13 Erik Larsson
Havsörn 1 adult   stationär Draven 2020-09-13 Bengt Larsson
Havsörn 1     rastande Draven 2020-09-13 Bo Gillberg
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-09-15 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-09-15 Stefan Andersson
Havsörn 1     förbiflygande Draven 2020-09-15 Christian Sandolf
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-09-16 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult   stationär Liljenäsviken 2020-09-16 Bengt Larsson
Havsörn 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Johan Claesson
Havsörn 1 förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Eva Edmert, Hans Norelius
Havsörn 1     födosökande Draven 2020-09-26 Mats Bjersing Västra stranden. Fick alla gässen på vingar. Satt sen i grantopp en stund.
Havsörn 1 adult   födosökande Draven 2020-09-26 Anna-Marie  Kristoffersen, Hans Mollberg
Havsörn 1 4K- förbiflygande Draven 2020-09-26 Stefan Andersson Subad
Havsörn 1 adult förbiflygande Draven 2020-09-26 Stefan Andersson
Havsörn 1     förbiflygande Draven 2020-09-26 Benny Hultqvist, Michael Engström, Inge Schentz
Havsörn 1 adult förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Andreas Tranderyd
Havsörn 1 3K+   förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Lasse Olsson
Havsörn 1 1K förbiflygande Draven 2020-09-27 Stefan Andersson
Havsörn 1       Draven 2020-09-27 Per Johan Ulfendahl
Havsörn 1       Värnamo 2020-09-27 Mikael Edlund
Havsörn 1 adult   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Stefan Hage, Clas-Olof Olofsson
Havsörn 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Håkan Hellgren, Peter Andersson
Havsörn 1       Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Olga Nadeina
Havsörn 3       Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Violis Bågesund, Sven Bågesund
Havsörn 1     födosökande Draven 2020-09-27 Kaj Sundström
Havsörn 1 adult     Draven 2020-09-27 Staffan Larsson, Benga Ragnewall
Havsörn 1 adult   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Anita Persson, Erik Tornberger
Havsörn 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Per-Göran Svensson
Havsörn 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Sebastian Ekbom
Havsörn 1 adult   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Berndt Ekberg
Havsörn 1 1K     Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Evamaria Ferm, Britta Svensson
Havsörn 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Peter Berglin 1ad, 1 1k+
Havsörn 1     förbiflygande Badviken 2020-09-27 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 1 2K-   förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Per Saarinen
Havsörn 2     födosökande Draven 2020-09-27 Martina Strömbom, Jarl Strömbom En örn slog ett byte och lämnade efter en stund över sin plats över bytet till en annan örn som kom inflygande - en unge förmodligen.
Havsörn 1     födosökande Draven 2020-09-27 Ola Österström
Havsörn 1       Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Per Johansson
Havsörn 1 1K   förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Lars Thornberg, Carina Skoglöf, Anders Skoglöf, Magnus Hallgren
Havsörn 1 1K   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Emil Krans
Havsörn 1 adult   födosökande Draven 2020-09-27 Tomas Lundqvist
Havsörn 1     födosökande Draven 2020-09-27 Ingo Leibiger, Barbara Leibiger
Havsörn 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Erik Widuss
Havsörn 1     rastande Draven 2020-09-27 Bo Gillberg
Havsörn 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Christer Carlson, Maria Carlson
Havsörn 1 2K+   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Barbro Björkman, Per Björkman
Havsörn 1       Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Anders Wånge Kjellsson Subad.
Havsörn 3     födosökande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-09-28 Ola Erlandsson 2 ad + 1 1K. Föräldrarna verkade slå gräsand borta vid Fridsnästornet.
Havsörn 1 adult förbiflygande Draven 2020-09-28 Stefan Andersson
Havsörn 1 1K födosökande Draven 2020-09-28 Ingvar Johansson, Björn Erixon
Havsörn 1 3K födosökande Draven 2020-09-28 Ingvar Johansson, Björn Erixon
Havsörn 1 2K+   förbiflygande Anderstorps Stormosse Tornet Älgarem 2020-09-29 Ola Erlandsson
Havsörn 1 adult   rastande   Draven 2020-09-29   Stefan Andersson        
Småfläckig sumphöna 1     spel/sång   Draven 2020-09-19   Bengt Larsson Södra vallen östra delen.      
Rörhöna 2 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-07 Bo Gillberg
Rörhöna 1 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-07 Bo Gillberg
Rörhöna 1 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-10 Bo Gillberg
Rörhöna 1 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-15 Bo Gillberg
Rörhöna 1 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-21 Bo Gillberg
Rörhöna 1 1K   stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-28   Bo Gillberg        
Sothöna 20       Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-03 Erik Larsson
Sothöna 8     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-04 Bo Gillberg
Sothöna 20     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-07 Bo Gillberg Minst
Sothöna 14     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-10 Håkan Hellgren, Peter Andersson
Sothöna 15     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-10 Bo Gillberg Minst
Sothöna 24 Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-11 Erik Larsson
Sothöna 20     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-15 Bo Gillberg Minst
Sothöna 15     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-18 Bo Gillberg Minst
Sothöna 10     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-21 Bo Gillberg Minst
Sothöna 11 Gislaved Reningsdammarna 2020-09-22 Erik Larsson
Sothöna 10     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-25 Bo Gillberg Minst
Sothöna 10     rastande Gislaved Reningsdammarna 2020-09-27 Ingo Leibiger, Barbara Leibiger
Sothöna 10     stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-28   Bo Gillberg C:a      
Trana 95       Svanaholms ängar Kanalbron 2020-09-01 Christian Sandolf
Trana 650 rastande Draven 2020-09-03 Stefan Andersson
Trana 100     rastande Liljenäsviken 2020-09-03 Bo Gillberg Uppskattat
Trana 650 rastande Ås ängar Bron 2020-09-05 Stefan Andersson Minst
Trana 500       Draven Jonsboäng 2020-09-05 Anders Svahnberg Ca antal
Trana 110 födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-09-06 Stefan Andersson
Trana 325 rastande Ås ängar Bron 2020-09-13 Stefan Andersson
Trana 340     rastande Svanaholms ängar Enetvägen 2020-09-15 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Trana 115     sträckande S Draven 2020-09-17 Bengt Larsson
Trana 122     rastande   Svanaholms ängar 2020-09-19   Stefan Andersson        
Trana 2       Draven 2020-09-27 Stefan Hage, Per Johan Ulfendahl
Trana 2       Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Clas-Olof Olofsson
Trana 39 sträckande SO Liljenäsviken 2020-09-27 Stefan Andersson
Trana 2     förbiflygande Draven Kinnaberg 2020-09-27 Violis Bågesund, Sven Bågesund
Trana 1       Draven 2020-09-27 Staffan Larsson, Benga Ragnewall
Trana 5     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Per-Göran Svensson
Trana 8       Draven 2020-09-27 Evamaria Ferm, Britta Svensson
Trana 3     stationär Färjeån 2020-09-27 Charlotta Sandh, Anders Sandh 2 ad 1 juv
Trana 2       Draven 2020-09-27 Ola Österström
Trana noterad     lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Lars Thornberg, Carina Skoglöf, Anders Skoglöf, Magnus Hallgren Flera ex på håll.
Kustpipare 2 förbiflygande Liljenäsviken 2020-09-19 Stefan Andersson
Kustpipare 2 1K   rastande Liljenäsviken 2020-09-19 Bengt Larsson
Kustpipare 3 1K   födosökande Liljenäsviken 2020-09-20 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Kustpipare 2     rastande Liljenäsviken 2020-09-20 Bengt Larsson
Kustpipare 1     rastande   Draven 2020-09-20   Bengt Larsson        
Större strandpipare 1 1K   rastande Draven 2020-09-01 Stefan Andersson
Större strandpipare 8 1K   rastande Liljenäsviken 2020-09-01 Bengt Larsson
Större strandpipare 12     stationär Liljenäsviken 2020-09-02 Bengt Larsson
Större strandpipare 1 1K rastande Draven 2020-09-03 Stefan Andersson
Större strandpipare 4     födosökande Liljenäsviken 2020-09-03 Bo Gillberg
Större strandpipare 9 rastande Liljenäsviken 2020-09-04 Stefan Andersson
Större strandpipare 10     rastande Liljenäsviken 2020-09-04 Christian Sandolf
Större strandpipare 10 rastande Liljenäsviken 2020-09-06 Stefan Andersson
Större strandpipare 13     rastande Liljenäsviken 2020-09-07 Bengt Larsson
Större strandpipare 11 1K   rastande Liljenäsviken 2020-09-08 Bengt Larsson
Större strandpipare 13     rastande Liljenäsviken 2020-09-09 Bengt Larsson
Större strandpipare 16     rastande Liljenäsviken 2020-09-10 Bengt Larsson
Större strandpipare 18     rastande Liljenäsviken 2020-09-11 Bengt Larsson
Större strandpipare 13     rastande Liljenäsviken 2020-09-12 Bengt Larsson
Större strandpipare 12 rastande Liljenäsviken 2020-09-13 Stefan Andersson
Större strandpipare 13     rastande Liljenäsviken 2020-09-13 Bengt Larsson
Större strandpipare 11     rastande Liljenäsviken 2020-09-14 Bengt Larsson
Större strandpipare 9     rastande Liljenäsviken 2020-09-15 Bengt Larsson
Större strandpipare 3     rastande Liljenäsviken 2020-09-15 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Större strandpipare 13     rastande Liljenäsviken 2020-09-16 Bengt Larsson
Större strandpipare 4     rastande Liljenäsviken 2020-09-17 Bengt Larsson
Större strandpipare 5     rastande Liljenäsviken 2020-09-18 Bengt Larsson
Större strandpipare 2 1K rastande Liljenäsviken 2020-09-19 Stefan Andersson
Större strandpipare 2     rastande Liljenäsviken 2020-09-19 Bengt Larsson
Större strandpipare 1     lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Kent Öhrn
Större strandpipare 1     lockläte, övriga läten Draven Väcklinge fågeltorn 2020-09-28   Ola Erlandsson        
Myrspov 1     rastande   Väcklinge Norregård 3 2020-09-12   Stefan Andersson Riksmästerskap i tomtskådning.      
Sandlöpare 1 1K rastande Liljenäsviken 2020-09-04 Stefan Andersson
Sandlöpare 1 1K   rastande Liljenäsviken 2020-09-04 Bengt Larsson
Sandlöpare 1 1K   rastande   Liljenäsviken 2020-09-04   Christian Sandolf        
Kärrsnäppa 8 1K   rastande Draven 2020-09-01 Stefan Andersson
Kärrsnäppa 4 1K   rastande Liljenäsviken 2020-09-01 Bengt Larsson
Kärrsnäppa 6     stationär Liljenäsviken 2020-09-02 Bengt Larsson
Kärrsnäppa 9 1K rastande Draven 2020-09-02 Stefan Andersson
Kärrsnäppa 6     rastande Liljenäsviken 2020-09-09 Bengt Larsson
Kärrsnäppa 11     rastande Liljenäsviken 2020-09-10 Bengt Larsson
Kärrsnäppa 7     rastande Liljenäsviken 2020-09-11 Bengt Larsson
Kärrsnäppa 6     rastande Liljenäsviken 2020-09-12 Bengt Larsson
Kärrsnäppa 13     rastande   Liljenäsviken 2020-09-15   Bengt Larsson        
Småsnäppa 1 1K   rastande   Draven 2020-09-02   Stefan Andersson        
Dubbelbeckasin 1 rastande Draven 2020-09-13 Mats Hallberg, Stefan Andersson Stöttes av Bengt söder om vallen, sågs flyga ut i sjön.
Dubbelbeckasin 1     rastande Draven Jonsboäng 2020-09-13   Bengt Larsson Stöttes på nordvästra delen av Jonsbo äng drog norr såg inte vart den tog vägen.       
Rödbena 2     rastande   Liljenäsviken 2020-09-15   Birgitta Strömblad, Willy Strömblad        
Svartsnäppa 1 rastande Draven 2020-09-08 Stefan Andersson
Svartsnäppa 1     rastande   Väcklinge Norregård 3 2020-09-12   Stefan Andersson Riksmästerskap i tomtskådning.      
Skäggtärna 2 adult     Draven 2020-09-19 Mats Ågren, Tina Widén
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Anders Olovsson, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén Flög runt över sjön och födosökte. Stod även mycket på en liten ö.
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Olga Nadeina
Skäggtärna 2 adult     Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Matthis Kaby
Skäggtärna 2 2K+   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Anita Ericson, Lars Petersson
Skäggtärna 2     rastande Draven 2020-09-26 Mats Hallberg
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Peter G Bengtsson
Skäggtärna 2 2K+   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Leif Engquist
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Johan Claesson
Skäggtärna 2 2K+ rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Eva Edmert, Hans Norelius
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Anders Åhlund, Sven V Johansson, Thomas Fransson
Skäggtärna 2     rastande Draven 2020-09-26 Bo Gillberg
Skäggtärna 2 rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Thomas Rostedt, Elin Rostedt
Skäggtärna 2     rastande Draven 2020-09-26 Mats Bjersing Sågs fint under hela obs-tiden då de dels rastade på en liten gräsholme, dels födosökte i södra änden av sjön. Tack Stefan Andersson för upptäckt!
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven 2020-09-26 Henrik Johansson, Per Arne Fransson
Skäggtärna 2 adult   stationär Draven 2020-09-26 Anna-Marie  Kristoffersen, Hans Mollberg
Skäggtärna 2 adult födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Stefan Andersson
Skäggtärna 2 2K+   födosökande Draven 2020-09-26 Bengt Larsson
Skäggtärna 2 2K+   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Kent Öhrn
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven 2020-09-26 Stefan Andersson Ruggande till vinterdräkt.
Skäggtärna 2 2K+   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Per Fogelström
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven 2020-09-26 Kjell Andersson, Annelie Andersson
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Lina Källberg Jonsson, Rickard Jonsson
Skäggtärna 2     rastande Draven 2020-09-26 Benny Hultqvist, Michael Engström, Inge Schentz
Skäggtärna 2       Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Thomas Rostedt
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Bengt Johansson Återfanns rastande på mindre öar efter en stunds letande 
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Anita Markusson, Ulf Persson
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Henrik Stjernman
Skäggtärna 2       Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Åke Mosskull
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Göran Ericson Sommar->vinter
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 tomas jonsson
Skäggtärna 2 adult     Draven 2020-09-26 Ulf Löfås
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Oscar Berkefalk Westman, Kicki Westman
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Lennart Gustafson, Anders Fransson
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Mikael Johansson
Skäggtärna 2 födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Markus Eriksson Nordkvist, Andreas Tranderyd
Skäggtärna 2     födosökande Draven 2020-09-26 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Tomas Claesson
Skäggtärna 2 adult   rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Leif Godin, Nils-Erik Evers Vilar på en liten vassrugge ute i sjön.Ses från vallen!
Skäggtärna 2 2K+   födosökande Draven 2020-09-26 Johan Willner
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Robert Rydbeck
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Robin Isaksson
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Per Arne Fransson, Henrik Johansson
Skäggtärna 2 2K+   rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Gunilla Lundborg, Leif Dahlgren visade upp sig på nära håll
fångade småfisk
Skäggtärna 2     födosökande Draven 2020-09-26 Sören Emet, Thomas Österholm
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Richard Ek
Skäggtärna 2 2K+   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Lasse Olsson Hittade av Stefan Andersson. Läckra obsar!
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Anita Wanderoy, Bernt Danielsson
Skäggtärna 2 2K+   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Anders Lindén Ruggande tilll vinterdräkt. 
Skäggtärna 2 adult   rastande Draven 2020-09-26 Eva Edmert, Hans Norelius
Skäggtärna 2 2K+   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Anita Ericson, Lars Petersson
Skäggtärna 2 adult födosökande Draven 2020-09-27 Stefan Andersson
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Jonas Nilsson
Skäggtärna 2       Draven 2020-09-27 Per Johan Ulfendahl Rastade mitt i sjön. Födosökte vid Fridsnäs fågeltorn. Drömobsar
Skäggtärna 2     rastande Draven 2020-09-27 Kaj Sundström Födosökte nära vallen 
Skäggtärna 2     rastande Värnamo 2020-09-27 Mikael Edlund
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Clas-Olof Olofsson
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Peter Andersson
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson Ruggande till vinterdräkt.
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Olga Nadeina
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Violis Bågesund, Sven Bågesund
Skäggtärna 2     födosökande Draven 2020-09-27 Ann-Sofi Henning, Ragnhild Sjöholm
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven 2020-09-27 Staffan Larsson, Benga Ragnewall Sågs fint från vallen. Ibland på mindre än 10 meters håll.
Skäggtärna 2     födosökande Draven 2020-09-27 Thomas Axelsson
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Hans Lööf
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Anita Persson, Erik Tornberger
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Lars Olofsson
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Per-Göran Svensson
Skäggtärna 2 födosökande Draven 2020-09-27 Tomas Josefsson, Kent Andersson, Peter Holst Njut obs från vallen
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Sebastian Ekbom
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Ann-Sofi Henning, Ragnhild Sjöholm
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Berndt Ekberg
Skäggtärna 2     födosökande Draven 2020-09-27 Lennart Andersson
Skäggtärna 2 adult   rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Evamaria Ferm, Britta Svensson
Skäggtärna 2     rastande Draven 2020-09-27 Evamaria Ferm, Britta Svensson Rastade på en liten ö i sv  delen  
Skäggtärna 2     rastande Draven 2020-09-27 Tommy Johansson
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Björn Eriksson
Skäggtärna 2 adult   rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Martin Kindgren
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Stefan Hage, Peter Berglin under tiden jag var där tog de höjd 2ggr, andra gången på hög höjd o rätt långt bort mot vänster sida om tornet, ONO bör väl väderstr. vara. men kom tillbaka
Skäggtärna 2     rastande Draven 2020-09-27 Marianne Johansson, Erik Johansson
Skäggtärna 2 2K+   rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Ulf Gustafsson
Skäggtärna 2     stationär Draven Fridsnästornet 2020-09-27 annelie Wahlström, Johan Anstrin
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Lars Lindell
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven 2020-09-27 Erik Larsson Flög runt i södra delen av sjön utanför Fridsnästornet
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Sofie Johansson
Skäggtärna 2       Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Per Saarinen
Skäggtärna 2     födosökande Draven 2020-09-27 Martina Strömbom, Jarl Strömbom Rörde sig runt om över sjön och kom flera gånger mycket nära oss skådare på vallen utanför Fridsnästornet för att födosöka.
Skäggtärna 2 adult     Draven 2020-09-27 Hans Bredberg
Skäggtärna 2 adult   rastande Draven 2020-09-27 Ola Österström medobs Lotta
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Per Johansson
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Ingmar Persson
Skäggtärna 2 2K+   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Carina Skoglöf, Anders Skoglöf, Magnus Hallgren
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Björn Merkell, Emil Krans
Skäggtärna 2 adult födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Nils Eriksson På nära nära håll
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven 2020-09-27 Stefan Andersson Var dock försvunna i nästan 2 timmar då dom drog iväg mot väster på hög höjd, kom dock tillbaka!
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Lars Thornberg
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Christopher Gullander, Frida Nettelbladt Försökte fint på 6-7 meters håll innan de plötsligt lockade och tog höjd och drog iväg västerut.
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Ingo Leibiger, Barbara Leibiger
Skäggtärna 2     födosökande Draven 2020-09-27 Inge Karlqvist
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Tomas Lundqvist
Skäggtärna 2 adult   rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Emma Berg, Lotta Berg
Skäggtärna 2 adult   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Claes Magnusson
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Mikael Lissman
Skäggtärna 2     rastande Draven 2020-09-27 Ingo Leibiger, Barbara Leibiger
Skäggtärna 2     födosökande Draven 2020-09-27 Kerstin Karlsson, Roger Karlsson
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Algot Krantz, Vaileth Krantz, Jörgen Larsson
Skäggtärna 2 adult   rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Erik Widuss
Skäggtärna 2     födosökande Draven 2020-09-27 Bo Gillberg
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Lena Aronsson, Mats Johansson
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Christian Sandolf Sågs från parkeringen, drog sedan iväg. Hade inte kommit tillbaka kl 19:20.
Skäggtärna 2 adult födosökande Draven 2020-09-27 Hans  Sundström, Ingvar Torsson kl 13.54
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Stig Sturesson
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Lena Hjelmåker
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Christer Carlson, Maria Carlson
Skäggtärna 2 födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Gunnar E Gustafsson
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Barbro Björkman, Per Björkman Kom regelbundet nära och födosökte utanför vallen. När vi lämnade stod fåglarna på den lilla tuvan ute i sjön.
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Peter Olsson
Skäggtärna 2     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Ann-Marie Arvidsson
Skäggtärna 2       Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Martin Blomberg
Skäggtärna 2     födosökande Draven 2020-09-27 Mattias Backlund
Skäggtärna 2     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Håkan Hellgren
Skäggtärna 2       Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Stefan Lithner
Skäggtärna 2 2K+   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Anders Wånge Kjellsson Emellanåt precis utanför vallen V tornet.
Skäggtärna 2     födosökande Draven 2020-09-27 Cecilia Larsson, Jan Larsson
Skäggtärna 2 2K+   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Magnus  Andersson
Skäggtärna 2 adult   födosökande   Draven 2020-09-27   Jörgen Fritzson        
Skogsduva 3     stationär Liljenäsviken 2020-09-02 Bengt Larsson
Skogsduva 3     födosökande Nennesmo 2020-09-03 Bo Gillberg
Skogsduva 1     rastande Liljenäsviken 2020-09-03 Bo Gillberg
Skogsduva 2     rastande Liljenäsviken 2020-09-04 Christian Sandolf
Skogsduva 1 födosökande Liljenäsviken 2020-09-06 Stefan Andersson
Skogsduva 2     sträckande Unnen Unnen 2020-09-10 Willy Strömblad
Skogsduva 9 förbiflygande Liljenäsviken 2020-09-13 Stefan Andersson
Skogsduva 9     förbiflygande Liljenäsviken 2020-09-13 Bengt Larsson
Skogsduva 1     stationär Liljenäsviken 2020-09-15 Bengt Larsson
Skogsduva 1     förbiflygande Liljenäsviken 2020-09-16 Bengt Larsson
Skogsduva 1 förbiflygande Svanaholms ängar 2020-09-19 Stefan Andersson
Skogsduva 1 födosökande Liljenäsviken 2020-09-20 Stefan Andersson
Skogsduva 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27   Carina Skoglöf, Anders Skoglöf, Magnus Hallgren        
Turkduva 1     stationär Reftele 2020-09-13 Mats Hallberg Ga Tingshuset 
Turkduva 1       Reftele 2020-09-13 Erik Larsson Tingshuset
Turkduva 2     rastande Reftele 2020-09-13 Bo Gillberg G:a Tingshuset
Turkduva 1     rastande Reftele 2020-09-20 Bo Gillberg G:a Tingshuset
Turkduva 1     rastande   Reftele 2020-09-27   Bo Gillberg G:a Tingshuset      
Kattuggla 1 lockläte, övriga läten Gislaved Smalås 2020-09-01 Mats Hallberg
Kattuggla 1 lockläte, övriga läten Gislaved Smalås 2020-09-02 Mats Hallberg
Kattuggla 1     lockläte, övriga läten Gislaved Smalås 2020-09-09 Mats Hallberg
Kattuggla 1     lockläte, övriga läten Gislaved Smalås 2020-09-10   Mats Hallberg        
Kungsfiskare 1 förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-05 Stefan Andersson
Kungsfiskare 1     stationär Draven Fridsnästornet 2020-09-15 Christian Sandolf Kom flygande efter solnedgången, gick ner och tog nattkvist i den täta vegetationen mellan kanalen och vallen.
Kungsfiskare 1     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-19 Bengt Larsson Fallet
Kungsfiskare 1     födosökande Draven 2020-09-20 Bo Gillberg
Kungsfiskare 1 lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Stefan Andersson
Kungsfiskare 1     lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Kent Öhrn
Kungsfiskare 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Lasse Olsson vid "fallet"
Kungsfiskare 1       Draven 2020-09-27 Per Johan Ulfendahl
Kungsfiskare 1     födosökande Draven 2020-09-27 Thomas Axelsson
Kungsfiskare 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Per-Göran Svensson
Kungsfiskare 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Lars Thornberg, Carina Skoglöf, Anders Skoglöf, Magnus Hallgren Kom och strök förbi precis utanför vallen SV om tornet och försvann mot utloppet.
Kungsfiskare 1     förbiflygande   Draven 2020-09-27   Mattias Backlund        
Mindre hackspett 1     lockläte, övriga läten   Liljenäsviken 2020-09-02   Bengt Larsson        
Tornfalk 1     födosökande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-09-04 Christian Sandolf
Tornfalk 2 födosökande Draven 2020-09-05 Stefan Andersson
Tornfalk 2   honfärgad födosökande Anderstorps Stormosse västra sidan 2020-09-05 Christian Sandolf
Tornfalk 1     födosökande Anderstorps Stormosse norra delen 2020-09-05 Christian Sandolf
Tornfalk 1 födosökande Draven 2020-09-06 Stefan Andersson
Tornfalk 1     födosökande Ås ängar 2020-09-06 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Tornfalk 1 honfärgad rastande Draven Väcklingeby 2020-09-07 Stefan Andersson
Tornfalk 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-09-10 Stefan Andersson
Tornfalk 1 1K födosökande Draven 2020-09-11 Stefan Andersson
Tornfalk 1 hane rastande Draven Väcklingeby 2020-09-11 Stefan Andersson
Tornfalk 4 födosökande Väcklinge Norregård 3 2020-09-12 Stefan Andersson Riksmästerskap i tomtskådning.
Tornfalk 1     sträckande S Draven Fridsnästornet 2020-09-13 Mats Hallberg
Tornfalk 5 födosökande Draven 2020-09-13 Mats Hallberg, Stefan Andersson
Tornfalk 3       Draven 2020-09-13 Erik Larsson
Tornfalk 3   honfärgad födosökande Draven Jonsboäng 2020-09-13 Bengt Larsson
Tornfalk 3     födosökande Draven 2020-09-13 Bo Gillberg
Tornfalk 2 födosökande Draven 2020-09-14 Stefan Andersson
Tornfalk 1 födosökande Draven 2020-09-15 Stefan Andersson
Tornfalk 1 rastande Draven Väcklingeby 2020-09-17 Stefan Andersson
Tornfalk 1 rastande Draven 2020-09-19 Stefan Andersson
Tornfalk 1 födosökande Draven 2020-09-22 Stefan Andersson
Tornfalk 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Johan Claesson
Tornfalk 1     födosökande Draven 2020-09-26 Mats Bjersing
Tornfalk 1     födosökande   Draven 2020-09-26   Stefan Andersson        
Stenfalk 1   honfärgad födosökande Anderstorps Stormosse norra delen 2020-09-05 Christian Sandolf
Stenfalk 2     sträckande Unnen 2020-09-07 Willy Strömblad
Stenfalk 1   honfärgad förbiflygande Liljenäsviken 2020-09-12 Bengt Larsson
Stenfalk 1     födosökande   Draven 2020-09-26   Mats Bjersing Drog lågt och snabbt söderut över västra stranden.      
Lärkfalk 1     födosökande Draven Väcklinge fågeltorn 2020-09-01 Örjan Jitelius, Martin Resare
Lärkfalk 1 födosökande Draven 2020-09-01 Stefan Andersson
Lärkfalk 1 födosökande Draven 2020-09-03 Stefan Andersson
Lärkfalk 1 adult födosökande Draven 2020-09-05 Stefan Andersson
Lärkfalk 1 adult förbiflygande Väcklinge Norregård 3 2020-09-12 Stefan Andersson Riksmästerskap i tomtskådning.
Lärkfalk 1     sträckande Unnen Nässja udde 2020-09-16   Birgitta Strömblad, Willy Strömblad        
Pilgrimsfalk 1 1K födosökande Draven 2020-09-02 Stefan Andersson
Pilgrimsfalk 1 2K+ förbiflygande Draven 2020-09-13 Mats Hallberg, Stefan Andersson
Pilgrimsfalk 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-15 Christian Sandolf
Pilgrimsfalk 1     förbiflygande Gislaved Smalås 2020-09-21 Mats Hallberg
Pilgrimsfalk 1 1K födosökande Draven 2020-09-22 Stefan Andersson
Pilgrimsfalk 1 1K   födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Stefan Hage, Peter Berglin
Pilgrimsfalk 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-27   Per Saarinen        
Råka 1     födosökande   Nennesmo 2020-09-27   Ingo Leibiger, Barbara Leibiger        
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-09-01 Stefan Andersson
Gransångare 1     födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-09-01 Christian Sandolf
Gransångare 3     stationär Liljenäsviken 2020-09-02 Bengt Larsson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-09-02 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-09-02 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Väcklinge Norregård 3 2020-09-04 Stefan Andersson
Gransångare 2 födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-05 Stefan Andersson Varav en sj.
Gransångare 1 födosökande Väcklinge Norregård 3 2020-09-05 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Badviken 2020-09-06 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Svanaholms ängar Kanalbron 2020-09-06 Stefan Andersson
Gransångare 1     lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-09-06 Stefan Andersson
Gransångare 1     lockläte, övriga läten Rastplatsen 2020-09-07 Willy Strömblad
Gransångare 1 spel/sång Draven Väcklingeby 2020-09-08 Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång Draven Väcklingeby 2020-09-10 Stefan Andersson
Gransångare 1 spel/sång Väcklinge Norregård 3 2020-09-11 Stefan Andersson
Gransångare 1       Liljenäsviken 2020-09-12 Bengt Larsson
Gransångare 2 spel/sång Väcklinge Norregård 3 2020-09-12 Stefan Andersson Riksmästerskap i tomtskådning.
Gransångare 3 födosökande Draven 2020-09-13 Mats Hallberg, Stefan Andersson
Gransångare 3 födosökande Liljenäsviken 2020-09-13 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-09-14 Stefan Andersson
Gransångare 2     lockläte, övriga läten Liljenäsviken 2020-09-15 Bengt Larsson
Gransångare 1     lockläte, övriga läten Svanaholms ängar Björken 2020-09-15 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Gransångare 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-15 Christian Sandolf
Gransångare 1     lockläte, övriga läten Rastplatsen 2020-09-16 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Gransångare noterad       Liljenäsviken 2020-09-16 Bengt Larsson
Gransångare 1     spel/sång Hestra 2020-09-18 Anders Sandh
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-09-18 Stefan Andersson
Gransångare 4 födosökande Liljenäsviken 2020-09-19 Stefan Andersson Varav 2 sj.
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Badviken 2020-09-19 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Svanaholms ängar Kanalbron 2020-09-19 Stefan Andersson
Gransångare 8     rastande Draven 2020-09-19 Bengt Larsson Längs södra vallen.
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Svanaholms ängar Kanalbron 2020-09-20 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Väcklinge Norregård 3 2020-09-20 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-09-22 Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Hestra Blåbärsstigen 2020-09-23 Anders Sandh
Gransångare 1     lockläte, övriga läten Rastplatsen 2020-09-23 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-09-23 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-09-25 Stefan Andersson
Gransångare noterad   lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Anders Olovsson, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén
Gransångare 1     spel/sång Hestra Blåbärsstigen 2020-09-26 Anders Sandh
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Stefan Andersson
Gransångare 1       Draven 2020-09-27 Stefan Hage, Per Johan Ulfendahl
Gransångare 1     spel/sång Draven 2020-09-27 Kaj Sundström
Gransångare 1     spel/sång Draven 2020-09-27 Staffan Larsson, Benga Ragnewall
Gransångare 1     spel/sång Draven 2020-09-27 Martina Strömbom, Jarl Strömbom
Gransångare 1     födosökande Hestra Blåbärsstigen 2020-09-27 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 1     spel/sång Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Per Johansson
Gransångare 1     spel/sång Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Lars Thornberg, Carina Skoglöf, Anders Skoglöf, Magnus Hallgren
Gransångare 1     spel/sång Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Violis Bågesund, Sven Bågesund
Gransångare 1     lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Emma Berg, Lotta Berg
Gransångare 1     lockläte, övriga läten Gislaved Reningsdammarna 2020-09-27 Ingo Leibiger, Barbara Leibiger
Gransångare 1 spel/sång Draven Väcklingeby 2020-09-29 Stefan Andersson
Gransångare 1     lockläte, övriga läten Draven Kinnaberg 2020-09-30   Stefan Andersson        
Brandkronad kungsfågel 1     födosökande   Liljenäsviken 2020-09-12   Bengt Larsson Möjligen två ex ihop med kungsfåglar, mesar mm i strandskogen längs med östra diket.      
Blåhake 1     rastande Hasselgatan 14,Gislaved 2020-09-05 Erik Larsson I trädgården
Blåhake 1 adult   rastande Gislaved Hasselgatan 2020-09-05 Mats Hallberg
Blåhake 1     rastande Gislaved Hasselgatan 2020-09-05 Bo Gillberg
Blåhake 1     födosökande Gislaved Hasselgatan 2020-09-06 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Blåhake 1     rastande Hasselgatan 14,Gislaved 2020-09-06 Erik Larsson Kvar i dag
Blåhake 1     rastande Hasselgatan 14,Gislaved 2020-09-07 Erik Larsson Kvar för 3:e dagen
Blåhake 1     rastande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-09-07 Bengt Larsson Dike SV om bron
Blåhake 1     rastande Hasselgatan 14,Gislaved 2020-09-08 Erik Larsson Kvar för 4:e dagen
Blåhake 1 1K hane rastande Hasselgatan 14,Gislaved 2020-09-09 Erik Larsson 5:e dagen i trädgården
Blåhake 1 1K hane rastande Hasselgatan 14,Gislaved 2020-09-10 Erik Larsson Kvar för 6:e dagen
Blåhake 1 1K hane rastande Hasselgatan 14,Gislaved 2020-09-11 Erik Larsson För 7:e dagen
Blåhake 1 1K hane rastande Hasselgatan 14,Gislaved 2020-09-12 Erik Larsson 8:e dagen
Blåhake 1 1K hane rastande Hasselgatan 14,Gislaved 2020-09-13 Erik Larsson 9:e dagen
Blåhake 1 1K hane rastande Hasselgatan 14,Gislaved 2020-09-14 Erik Larsson 10:e dagen
Blåhake 1   hane rastande Gislaved Hasselgatan 2020-09-14   Bo Gillberg        
Forsärla 1 1K   födosökande Gislaved Reningsdammarna 2020-09-01 Anders Wikland
Forsärla 2 rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-03 Stefan Andersson
Forsärla 6 rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-05 Stefan Andersson
Forsärla 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-09-10 Håkan Hellgren, Peter Andersson
Forsärla 5     stationär Draven Fridsnästornet 2020-09-10 Martin Åkesson
Forsärla 1     rastande Liljenäsviken 2020-09-11 Bengt Larsson
Forsärla 1     stationär Gislaved Göstas Håla 2020-09-15 Anders Wikland
Forsärla 2       Gislaved 2020-09-17 Erik Larsson Nissanfallet
Forsärla 1 rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-18 Stefan Andersson
Forsärla 1 förbiflygande Badviken 2020-09-19 Stefan Andersson
Forsärla 6     rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-19 Bengt Larsson Fallet
Forsärla 1     födosökande Sporda 2020-09-20 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Forsärla 1 rastande Draven Väcklingeby 2020-09-24 Stefan Andersson
Forsärla 1 rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-25 Stefan Andersson
Forsärla 2   rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Anders Olovsson, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén
Forsärla 1     födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Johan Claesson
Forsärla 1     lockläte, övriga läten Draven 2020-09-26 Mats Bjersing
Forsärla 1 rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Stefan Andersson
Forsärla 1       Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Matthis Kaby
Forsärla 2 födosökande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Andreas Tranderyd
Forsärla 1       Draven 2020-09-27 Per Johan Ulfendahl
Forsärla 1     förbiflygande Draven 2020-09-27 Thomas Axelsson
Forsärla 1 rastande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Stefan Andersson
Forsärla 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Carina Skoglöf, Anders Skoglöf, Magnus Hallgren Utloppet.
Forsärla 1     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-27 Emil Krans
Forsärla 2     födosökande Draven 2020-09-27 Bo Gillberg
Forsärla 1     förbiflygande Draven 2020-09-27 Mattias Backlund
Forsärla 1     sträckande S Draven Väcklinge fågeltorn 2020-09-28 Ola Erlandsson
Forsärla 1 stationär Draven 2020-09-28 Ingvar Johansson, Björn Erixon
Forsärla 1     förbiflygande Draven Kinnaberg 2020-09-30   Stefan Andersson        
Rödstrupig piplärka 1 rastande Liljenäsviken 2020-09-13 Stefan Andersson
Rödstrupig piplärka 3     rastande Liljenäsviken 2020-09-13 Bengt Larsson
Rödstrupig piplärka 4     rastande   Liljenäsviken 2020-09-14   Bengt Larsson        
Skärpiplärka 1     sträckande S Liljenäsviken 2020-09-13 Bengt Larsson Rastade först drog spikrakt söderut över sjön 09:45.
Skärpiplärka 1       Draven 2020-09-19 Bengt Larsson Södra vallen
Skärpiplärka 1     förbiflygande   Draven 2020-09-26   Bengt Larsson Södra vallen.      
Vinterhämpling 50     födosökande   Anderstorps Stormosse 2020-09-26   Charlotta Sandh, Anders Sandh        
Steglits 1     förbiflygande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-09-01 Christian Sandolf
Steglits 3     stationär Liljenäsviken 2020-09-02 Bengt Larsson
Steglits 2 födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-09-06 Stefan Andersson
Steglits 1     förbiflygande Ås ängar 2020-09-06 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Steglits 1 rastande Draven Väcklingeby 2020-09-10 Stefan Andersson
Steglits 1 rastande Draven Väcklingeby 2020-09-15 Stefan Andersson
Steglits 10 förbiflygande Väcklinge Norregård 3 2020-09-19 Stefan Andersson
Steglits 2 rastande Draven Väcklingeby 2020-09-26 Stefan Andersson
Steglits 2 förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-09-26 Stefan Andersson
Steglits 10     sträckande SV Anderstorps Stormosse Tornet Älgarem 2020-09-29 Ola Erlandsson
Steglits 2     rastande Draven Kinnaberg 2020-09-30   Stefan Andersson        
Ob. dvärgsparv/videsparv 2     stationär   Draven 2020-09-29   Bengt Larsson Hårt skulkande men lockade då och då. jag tyckte att det mest lät som Dvärgsparv,sågs bara flygande kändes då inte små.