Oktober 2020
Prutgås 16     sträckande SV Hestra Blåbärsstigen 2020-10-03 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Prutgås 1       Karlsro 2020-10-20 Willy Strömblad troligen skadad, har varit på lokalen i drygt en vecka
Prutgås 1 adult     Gassljunga Karlsro Långaryd 2020-10-21 Erik Larsson Troligen skadad 
Prutgås 1 adult   stationär Gassljunga Karlsro 2020-10-23 Stefan Andersson  
Vitkindad gås 65     sträckande SV Unnaryd Södra vägen 31 Unnaryd 2020-10-03 Birgitta Strömblad
Vitkindad gås 50     sträckande SV Unnaryd Södra vägen 31 Unnaryd 2020-10-05 Birgitta Strömblad
Vitkindad gås 1 rastande Draven 2020-10-05 Stefan Andersson
Vitkindad gås 1     rastande Svanaholms ängar 2020-10-11 Bo Gillberg
Vitkindad gås 300 sträckande SV Draven 2020-10-13 Stefan Andersson 2 flockar.
Vitkindad gås 142 sträckande SV Draven 2020-10-30 Stefan Andersson 84 + 58
Vitkindad gås 230     rastande   N.Bolmen, Värnamo kn 2020-10-30 Bengt Larsson  
Grågås 200 Draven Fridsnästornet 2020-10-02 Anders Ericson, Helena Ericson minst
Grågås 240 Draven 2020-10-05 Stefan Andersson
Grågås 280 rastande Draven 2020-10-06 Stefan Andersson
Grågås 260 rastande Draven 2020-10-07 Stefan Andersson
Grågås 140 rastande Draven 2020-10-09 Stefan Andersson
Grågås 200 rastande Draven 2020-10-10 Stefan Andersson
Grågås 638     sträckande SV Unnen Unnarydsviken 2020-10-12 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Grågås 150     sträckande SV Svanaholms ängar 2020-10-25 Bengt Larsson
Sädgås 80 förbiflygande Reftele Mellbysvackan 2020-10-04 Stefan Andersson
Sädgås 190     sträckande SV Unnen Unnarydsviken 2020-10-12 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Tundrasädgås 1     rastande   Draven 2020-10-07 Stefan Andersson  
Spetsbergsgås 1     sträckande SV   Svanaholms ängar 2020-10-25 Bengt Larsson  
Bläsgås 3 rastande Draven 2020-10-05 Stefan Andersson
Bläsgås 75 rastande Draven 2020-10-06 Stefan Andersson
Bläsgås 5 rastande Draven 2020-10-07 Stefan Andersson
Bläsgås 31     rastande Svanaholms ängar Åbyfälten 2020-10-09 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Bläsgås 10 rastande Draven 2020-10-10 Stefan Andersson
Bläsgås 11 sträckande S Draven 2020-10-10 Stefan Andersson
Bläsgås 27 rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-10-11 Stefan Andersson
Bläsgås 44 rastande Draven 2020-10-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Bläsgås 25     rastande Svanaholms ängar 2020-10-11 Bo Gillberg
Bläsgås 15     sträckande SV Unnen Unnarydsviken 2020-10-12 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Bläsgås 11 rastande Draven 2020-10-12 Stefan Andersson
Bläsgås 5     sträckande SV   Svanaholms ängar 2020-10-25 Bengt Larsson  
Mindre sångsvan 11 adult   sträckande SV   Svanaholms ängar 2020-10-25 Bengt Larsson  
Skedand 2 rastande Draven 2020-10-01 Stefan Andersson
Skedand 1 rastande Draven 2020-10-07 Stefan Andersson
Skedand 2 rastande Draven 2020-10-08 Stefan Andersson
Skedand 3 rastande Draven 2020-10-09 Stefan Andersson
Skedand 2   honfärgad rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-09 Bo Gillberg
Skedand 1 rastande Draven 2020-10-11 Stefan Andersson
Skedand 2   honfärgad rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-12 Bo Gillberg
Skedand 1 rastande Draven 2020-10-14 Stefan Andersson
Skedand 2     rastande Draven 2020-10-23 Stefan Andersson
Skedand 1 rastande Draven 2020-10-24 Stefan Andersson
Skedand 3 rastande Draven 2020-10-29 Stefan Andersson
Skedand 3     rastande   Draven 2020-10-31 Stefan Andersson  
Snatterand 15     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-01 Bo Gillberg C:a
Snatterand 1 rastande Draven 2020-10-01 Stefan Andersson
Snatterand 3       Draven Fridsnästornet 2020-10-02 Helena Ericson
Snatterand 16     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-05 Bo Gillberg
Snatterand 16 Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-05 Erik Larsson
Snatterand 14     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-07 Bo Gillberg
Snatterand 12     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-09 Bo Gillberg
Snatterand 10     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-12 Bo Gillberg Minst
Snatterand 11 Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-13 Erik Larsson
Snatterand 1 rastande Draven 2020-10-14 Stefan Andersson
Snatterand 10     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-16 Bo Gillberg
Snatterand 11 Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-19 Erik Larsson
Snatterand 6     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-20 Bo Gillberg
Snatterand 8     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-22 Bo Gillberg
Snatterand 1 rastande Draven 2020-10-23 Stefan Andersson
Snatterand 1 rastande Draven 2020-10-25 Stefan Andersson Strax norr om Kinnaberg.
Snatterand 8     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-26 Bo Gillberg
Snatterand 2   i par stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-28 Bo Gillberg
Snatterand 1 rastande Draven 2020-10-29 Stefan Andersson
Snatterand 2   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-29 Bo Gillberg
Snatterand 2     stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-31 Bo Gillberg Arto Kantola
Bläsand 28 rastande Draven 2020-10-01 Stefan Andersson
Bläsand 21 rastande Draven 2020-10-02 Stefan Andersson
Bläsand 25     rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-05 Bo Gillberg
Bläsand 100 rastande Draven 2020-10-05 Stefan Andersson
Bläsand 33 rastande Draven 2020-10-12 Stefan Andersson
Bläsand 30 rastande Draven 2020-10-13 Stefan Andersson
Bläsand 24 Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-13 Erik Larsson
Bläsand 65 rastande Draven 2020-10-14 Stefan Andersson
Bläsand 50 rastande Draven 2020-10-22 Stefan Andersson
Bläsand 21 rastande Draven 2020-10-24 Stefan Andersson
Bläsand 60 rastande Draven 2020-10-29 Stefan Andersson
Bläsand 100     rastande   Draven 2020-10-31 Stefan Andersson  
Gräsand 219     rastande   Järanäs 2020-10-31 Stefan Andersson  
Stjärtand 19 rastande Draven 2020-10-05 Stefan Andersson
Stjärtand 11 rastande Draven 2020-10-09 Stefan Andersson
Stjärtand 1   honfärgad rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-09 Bo Gillberg
Stjärtand 2 rastande Draven 2020-10-10 Stefan Andersson
Stjärtand 4 rastande Draven 2020-10-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Stjärtand 1   honfärgad rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-12 Bo Gillberg
Stjärtand 4 rastande Draven 2020-10-12 Stefan Andersson
Stjärtand 1 rastande Draven 2020-10-13 Stefan Andersson
Stjärtand 11 rastande Draven 2020-10-24 Stefan Andersson
Stjärtand 3     rastande   Draven 2020-10-25 Stefan Andersson  
Vigg 21         Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-05 Erik Larsson  
Svärta 4     sträckande SV Unnen Unnarydsviken 2020-10-12 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad  
Sjöorre 1   honfärgad rastande Draven 2020-10-31 Bengt Larsson
Sjöorre 1   honfärgad rastande   Draven 2020-10-31 Stefan Andersson  
Salskrake 1   hona rastande   Draven 2020-10-28 Bengt Larsson  
Smådopping 3 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-01 Bo Gillberg
Smådopping 2 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-05 Bo Gillberg
Smådopping 5 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-05 Bo Gillberg
Smådopping 3 pulli/nyligen flygga ungar Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-05 Erik Larsson
Smådopping 3 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-07 Bo Gillberg
Smådopping 1 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-07 Bo Gillberg
Smådopping 3 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-09 Bo Gillberg
Smådopping 2 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-12 Bo Gillberg
Smådopping 3 1K Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-13 Erik Larsson
Smådopping 5     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-16 Bo Gillberg
Smådopping 3 1K Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-19 Erik Larsson
Smådopping 1 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-20 Bo Gillberg
Smådopping 2 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-22 Bo Gillberg
Smådopping 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-26 Bo Gillberg
Smådopping 2     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-28 Bo Gillberg
Smådopping 2     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-29 Bo Gillberg
Smådopping 1     stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-31 Bo Gillberg  
Ägretthäger 1 Draven Fridsnästornet 2020-10-02 Anders Ericson, Helena Ericson
Ägretthäger 1 födosökande Draven 2020-10-21 Stefan Andersson
Ägretthäger 1 födosökande Draven 2020-10-23 Stefan Andersson
Ägretthäger 1       Draven 2020-10-23 Erik Larsson
Ägretthäger 5     förbiflygande Liljenäsviken 2020-10-30 Bengt Larsson flög öster ut.
Ägretthäger 1     rastande Storåns mynning 2020-10-31 Bengt Larsson
Ägretthäger 1     rastande   Draven 2020-10-31 Bengt Larsson  
Kungsörn 1 adult   förbiflygande Smålandsstenar 2020-10-10 Per Lundgren
Kungsörn 1 1K+     Svanaholms ängar Åbyfälten 2020-10-24 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad  
Röd glada 1 rastande Draven Väcklingeby 2020-10-01 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-10-02 Stefan Andersson
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-10-05 Stefan Andersson
Röd glada 1     sträckande S Unnaryd Södra vägen 31 Unnaryd 2020-10-05 Willy Strömblad
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-10-06 Stefan Andersson
Röd glada 2 förbiflygande Badviken 2020-10-10 Stefan Andersson
Röd glada noterad     födosökande Skeppshult 2020-10-10 Per Lundgren
Röd glada 2 adult födosökande Draven 2020-10-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Röd glada 1     födosökande Smålandsstenar 2020-10-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1 förbiflygande Badviken 2020-10-11 Stefan Andersson
Röd glada 2     födosökande Draven 2020-10-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 3 födosökande Svanaholms ängar 2020-10-11 Stefan Andersson
Röd glada 1       Nyarp 2020-10-20 Willy Strömblad
Röd glada 1 födosökande Draven 2020-10-22 Stefan Andersson
Röd glada 2 Kanalmynningen, Bolmen 2020-10-22 Lars Petersson
Röd glada 2       Svanaholm 2020-10-24 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 1       Svanaholms ängar Åbyfälten 2020-10-24 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 2     förbiflygande Draven 2020-10-24 Anders Ericsson
Röd glada 4     födosökande Svanaholms ängar 2020-10-24 Bo Gillberg
Röd glada 6     stationär Svanaholms ängar 2020-10-25 Bengt Larsson
Röd glada 1       Höljeryd 2020-10-26 Willy Strömblad
Röd glada 1     rastande Draven Väcklingeby 2020-10-30 Stefan Andersson  
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-10-01 Stefan Andersson
Havsörn 2 adult Draven Fridsnästornet 2020-10-02 Anders Ericson, Helena Ericson
Havsörn 1 förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-10-02 Anders Ericson, Helena Ericson
Havsörn 1 adult förbiflygande Draven 2020-10-06 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult födosökande Draven 2020-10-07 Stefan Andersson
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-10-07 Stefan Andersson
Havsörn 1     förbiflygande Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-07 Bo Gillberg
Havsörn 2 adult rastande Draven 2020-10-08 Stefan Andersson
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-10-09 Stefan Andersson
Havsörn 1       Svanaholms ängar 2020-10-09 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-10-10 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-10-10 Stefan Andersson
Havsörn 1 1K+   födosökande Draven 2020-10-11 Stefan Andersson, Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 1 4K- rastande Draven 2020-10-13 Stefan Andersson Subad
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-10-13 Stefan Andersson
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-10-22 Stefan Andersson
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-10-23 Stefan Andersson
Havsörn 1 4K-   förbiflygande Tiraholm 2020-10-23 Stefan Andersson
Havsörn 1 2K     Draven 2020-10-23 Erik Larsson
Havsörn 1 adult förbiflygande Draven 2020-10-24 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult   stationär Draven 2020-10-24 Anders Ericsson
Havsörn 1 3K- förbiflygande Draven 2020-10-25 Stefan Andersson
Havsörn 2 adult rastande Draven 2020-10-25 Stefan Andersson
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-10-26 Stefan Andersson
Havsörn 1 2K- rastande Draven 2020-10-30 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult   rastande   Järanäs 2020-10-31 Stefan Andersson  
Vattenrall 1     lockläte, övriga läten   Storåns mynning 2020-10-31 Bengt Larsson  
Rörhöna 1 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-01 Bo Gillberg
Rörhöna 1 adult   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-07 Bo Gillberg
Rörhöna 1 1K Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-19 Erik Larsson
Rörhöna 1 1K   stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-19 Bo Gillberg
Rörhöna 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-26 Bo Gillberg
Rörhöna 1 adult   stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-31 Bo Gillberg  
Sothöna 10     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-01 Bo Gillberg C:a
Sothöna 2     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-05 Bo Gillberg
Sothöna 3 Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-05 Erik Larsson
Sothöna 2     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-07 Bo Gillberg
Sothöna 3     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-09 Bo Gillberg
Sothöna 2     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-12 Bo Gillberg
Sothöna 1 Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-13 Erik Larsson
Sothöna 1     stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-16 Bo Gillberg  
Trana 3 sträckande S Draven 2020-10-01 Stefan Andersson
Trana 450 sträckande S Draven 2020-10-09 Stefan Andersson Ca
Trana 200 sträckande S Draven Refteleviken, Draven 2020-10-11 Stefan Andersson Ca
Trana 1200     sträckande S Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-12 Bo Gillberg Uppskattat
Trana 210     sträckande S Hasselgatan 14,Gislaved 2020-10-12 Erik Larsson 5 flockar med 80 + 60 + 20 + 20 + 30
Trana 650     sträckande SV Unnen Unnarydsviken 2020-10-12 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Trana 1500     sträckande S Gislaved Liljegränd 2020-10-12 Bo Gillberg Uppskattat
Trana 280 sträckande S Draven 2020-10-12 Stefan Andersson Ca + 2 hörda flockar
Trana 2000     sträckande S Hestra 2020-10-12 Anders Sandh minst kanske närmare 3000 
Trana 100     sträckande S   Draven 2020-10-13 Stefan Andersson Ca
Dvärgbeckasin 1 rastande Badviken 2020-10-10 Stefan Andersson
Dvärgbeckasin 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-19 Erik Larsson
Dvärgbeckasin 1     rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-19 Bo Gillberg
Dvärgbeckasin 3     rastande Storåns mynning 2020-10-25 Bengt Larsson
Dvärgbeckasin 2     rastande   Nissaryd 2020-10-31 Charlotta Sandh, Anders Sandh  
Alkekung 1     rastande Fegen Sandviks kyrka 2020-10-24 Anders Ericsson Födosökte utanför udden, låg först nära stranden men simmade sedan ut på sjön och sågs inte trots eftersök. Oväntat! 
Skogsduva 31     sträckande S Järanäs Ekö 2020-10-03 Willy Strömblad
Skogsduva 1 sträckande S Liljenäsviken 2020-10-11 Stefan Andersson
Skogsduva 2     sträckande SV Unnen Unnarydsviken 2020-10-12 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad  
Turkduva 5     födosökande Reftele Ölmestad 2020-10-21 Stefan Andersson  
Kattuggla 1     funnen död Gislaved Gölebo 2020-10-06 Mats Hallberg
Kattuggla 1     födosökande   Haga, Reftele 2020-10-31 Stefan Andersson  
Sparvuggla 1     lockläte, övriga läten Kolvåsasjön 2020-10-05 Anders Sandh
Sparvuggla 1     lockläte, övriga läten Gislaved Smalås 2020-10-30 Mats Hallberg Höstlätet
Sparvuggla 1     rastande Gislaved Smalås 2020-10-31 Mats Hallberg  
Kungsfiskare 3     stationär   Storåns mynning 2020-10-31 Bengt Larsson  
Mindre hackspett 1     spel/sång Draven Väcklingeby 2020-10-23 Stefan Andersson  
Tornfalk 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-10-07 Stefan Andersson
Tornfalk 2 sträckande SV Draven 2020-10-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Tornfalk 2     sträckande S Draven 2020-10-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Tornfalk 1     rastande   Svanaholms ängar 2020-10-31 Bengt Larsson  
Stenfalk 1 adult hane födosökande Draven 2020-10-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Stenfalk 1   hane förbiflygande Draven Väcklingeby 2020-10-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson  
Pilgrimsfalk 1 1K rastande Draven 2020-10-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Pilgrimsfalk 1 födosökande Kanalmynningen, Bolmen 2020-10-22 Lars Petersson
Pilgrimsfalk 1 1K   födosökande Draven 2020-10-24 Anders Ericsson
Pilgrimsfalk 1 1K   stationär Draven 2020-10-25 Bengt Larsson
Pilgrimsfalk 1 1K   rastande   Draven 2020-10-31 Stefan Andersson  
Varfågel 1       Vareskogen 2020-10-23 Willy Strömblad
Varfågel 1     rastande Draven 2020-10-24 Anders Ericsson
Varfågel 1     rastande   Flahultasjön 2020-10-30 Stefan Andersson  
Råka 1 1K   stationär Svanaholms ängar 2020-10-25 Bengt Larsson
Råka 1 1K rastande Draven Väcklingeby 2020-10-29 Stefan Andersson
Råka 1 1K rastande Draven Väcklingeby 2020-10-30 Stefan Andersson
Råka 1 1K   rastande Draven Väcklinge 2020-10-31 Stefan Andersson  
Sidensvans 16 rastande Reftele 2020-10-25 Stefan Andersson Ölmegatan.
Sidensvans 30     rastande Gislaved Liljegränd 2020-10-30 Bo Gillberg  
Skäggmes 1     rastande Storåns mynning 2020-10-25 Bengt Larsson Vassviken
Skäggmes 1     lockläte, övriga läten   Storåns mynning 2020-10-31 Bengt Larsson  
Trädlärka 1 sträckande S Draven Fridsnästornet 2020-10-05 Stefan Andersson
Trädlärka 9     sträckande S Båraryd Slätteryd 2020-10-05 Anders Sandh
Trädlärka 1     sträckande S Unnen Unnarydsviken 2020-10-13 Willy Strömblad  
Gransångare 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-10-01 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-10-02 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-10-05 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-10-06 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Fridsnästornet 2020-10-06 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-10-08 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Väcklingeby 2020-10-09 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Badviken 2020-10-10 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Draven Kinnaberg 2020-10-10 Stefan Andersson
Gransångare 1 lockläte, övriga läten Svanaholms ängar 2020-10-10 Stefan Andersson
Gransångare 3 lockläte, övriga läten Liljenäsviken 2020-10-11 Stefan Andersson
Gransångare 6     rastande Gislaved Smalås 2020-10-11 Mats Hallberg
Gransångare 2 födosökande Badviken 2020-10-11 Stefan Andersson
Gransångare 1     lockläte, övriga läten Draven 2020-10-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Gransångare 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-10-11 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Gransångare 1     spel/sång Unnen Unnarydsviken 2020-10-13 Willy Strömblad
Gransångare 1     stationär Storåns mynning 2020-10-31 Bengt Larsson
Gransångare 1     rastande Draven Fridsnästornet 2020-10-31 Bengt Larsson  
Brandkronad kungsfågel 1     rastande Draven Fridsnästornet 2020-10-31 Ulf Ekerhed Flög in genom ett öppet fönster i Fridsnästornet, satte sig på bordet inne i tornet. Flög därefter ut igen och satte sig i närmsta trädet! Rörde sig därefter in i dungen och försvann!  Första fyndet för Draven! Observatör Ulf Ekerhed!
Ringtrast 1   honfärgad födosökande   Gassljunga 2020-10-23 Stefan Andersson I trädgård vid NTO-gården.
Svart rödstjärt 1   hane spel/sång Gislaveds kommunförråd 2020-10-08 Anders Wikland
Svart rödstjärt 1   hane spel/sång Gislaveds kommunförråd 2020-10-19 Anders Wikland
Svart rödstjärt 1 adult hane spel/sång Smålandsstenar 2020-10-25 Stefan Andersson Sjöng några strofer. Fegens sågverk.
Svart rödstjärt 1     födosökande   Smålandsstenar 2020-10-31 Mats Hallberg  
Strömstare 1     stationär Draven Fridsnästornet 2020-10-19 Bengt Larsson Fallet
Strömstare 2     rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-28 Bo Gillberg
Strömstare 2     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-29 Bo Gillberg
Strömstare 1       Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-29 Erik Larsson
Strömstare 2     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-30 Bo Gillberg
Strömstare 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-31 Bo Gillberg
Strömstare 1     födosökande   Hällabäcksåg 2020-10-31 Charlotta Sandh, Anders Sandh  
Forsärla 1 rastande Draven Fridsnästornet 2020-10-05 Stefan Andersson
Forsärla 1     sträckande S Gulleryd, Gislaved 2020-10-11 Mats Hallberg
Forsärla 1     förbiflygande Hestra Blåbärsstigen 2020-10-18 Anders Sandh
Forsärla 1     stationär Draven Fridsnästornet 2020-10-19 Bengt Larsson
Forsärla 2     rastande Storåns mynning 2020-10-25 Bengt Larsson
Forsärla 1 rastande Draven Fridsnästornet 2020-10-26 Stefan Andersson Fallet.
Forsärla 1     rastande Draven Fridsnästornet 2020-10-28 Bengt Larsson Fallet.
Forsärla 1     rastande Draven Fridsnästornet 2020-10-31 Bengt Larsson  
Stenknäck 2     födosökande Gulleryd, Gislaved 2020-10-11 Mats Hallberg
Stenknäck 1     födosökande Hasselgatan 14,Gislaved 2020-10-24 Erik Larsson Vid fågelmatningen
Stenknäck 1     förbiflygande Draven Väcklingeby 2020-10-30 Stefan Andersson  
Vinterhämpling 25 rastande Draven 2020-10-10 Stefan Andersson Ca
Vinterhämpling noterad lockläte, övriga läten Liljenäsviken 2020-10-11 Stefan Andersson Mindre flock hördes.
Vinterhämpling 12     förbiflygande Liljenäsviken 2020-10-15 Bengt Larsson
Vinterhämpling 5     rastande Draven 2020-10-24 Anders Ericsson
Vinterhämpling 5     förbiflygande Draven Fridsnästornet 2020-10-25 Bengt Larsson
Vinterhämpling 1 stationär Draven Kinnaberg 2020-10-30 Stefan Andersson
Vinterhämpling 1 rastande Tiraholm 2020-10-31 Stefan Andersson
Vinterhämpling 5     födosökande   Draven 2020-10-31 Ulf Ekström  
Steglits 1 förbiflygande Draven Väcklingeby 2020-10-01 Stefan Andersson
Steglits 1     födosökande Reningsdammarna, Gislaved 2020-10-05 Bo Gillberg
Steglits 2     födosökande Hestra Blåbärsstigen 2020-10-09 Anders Sandh
Steglits 2 rastande Draven Kinnaberg 2020-10-10 Stefan Andersson
Steglits 3 sträckande SO Liljenäsviken 2020-10-11 Stefan Andersson
Steglits 12 sträckande SV Draven 2020-10-11 Stefan Andersson
Steglits 1 förbiflygande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-10-11 Stefan Andersson
Steglits 1 rastande Draven Väcklingeby 2020-10-11 Stefan Andersson
Steglits 1 rastande Draven Väcklingeby 2020-10-13 Stefan Andersson
Steglits 3 rastande Draven Väcklingeby 2020-10-23 Stefan Andersson
Steglits 1     rastande Järanäs 2020-10-23 Stefan Andersson
Steglits 1     rastande Möllekvarn 2020-10-23 Stefan Andersson
Steglits 1     födosökande Hestra Blåbärsstigen 2020-10-23 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Steglits 1     födosökande Hestra Blåbärsstigen 2020-10-24 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Steglits 2 förbiflygande Draven Väcklingeby 2020-10-24 Stefan Andersson
Steglits 25     förbiflygande Svanaholms ängar 2020-10-25 Bengt Larsson
Steglits 1 förbiflygande Draven Väcklingeby 2020-10-25 Stefan Andersson
Steglits noterad     lockläte, övriga läten Hyltebruk Hässlehultsgatan 2020-10-26 Joel Jansson
Steglits 1     födosökande Hestra Blåbärsstigen 2020-10-28 Anders Sandh
Steglits 2 förbiflygande Draven Väcklingeby 2020-10-29 Stefan Andersson
Steglits 1 förbiflygande Draven Väcklingeby 2020-10-30 Stefan Andersson
Steglits 4 förbiflygande Draven Kinnaberg 2020-10-30 Stefan Andersson
Steglits 3     förbiflygande Storåns mynning 2020-10-31 Bengt Larsson
Steglits 1     födosökande   Hasselgatan 14,Gislaved 2020-10-31 Erik Larsson Vid fågelmatningen
Snösparv 1     sträckande S Draven 2020-10-24 Anders Ericsson
Snösparv 2     rastande   Järanäs 2020-10-31 Stefan Andersson