November 2020
Vitkindad gås 150     sträckande SV Anderstorp AMO 2020-11-06 Anders Wikland ca
Vitkindad gås 26     rastande Svanaholms ängar 2020-11-08 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Vitkindad gås 400     sträckande SV Draven 2020-11-08 Stefan Andersson Ca (3 flockar)
Vitkindad gås 110     sträckande NV Unnaryd Södra vägen 31 Unnaryd 2020-11-09 Birgitta Strömblad
Vitkindad gås noterad sträckande SV Draven Väcklingeby 2020-11-11 Stefan Andersson Sträckflock hördes.
Vitkindad gås 48     stationär Svanaholms ängar 2020-11-13 Bengt Larsson
Vitkindad gås 14 rastande Draven 2020-11-14 Stefan Andersson
Vitkindad gås 50 rastande Svanaholms ängar 2020-11-15 Stefan Andersson
Vitkindad gås 10     rastande Svanaholms ängar 2020-11-15 Bo Gillberg
Vitkindad gås 40     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-11-20 Håkan  Åberg
Vitkindad gås 64 rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-11-22 Stefan Andersson
Vitkindad gås 74     rastande Svanaholms ängar 2020-11-25 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Vitkindad gås 35     födosökande Svanaholms ängar 2020-11-28 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Vitkindad gås 12     födosökande Svanaholms ängar Åbyfälten 2020-11-28 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Vitkindad gås 48     rastande   Svanaholms ängar 2020-11-30 Bengt Larsson  
Grågås 200     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-11-07 Stefan Andersson Ca
Sädgås 70 rastande Svanaholms ängar 2020-11-01 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Sädgås 170 rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-11-07 Stefan Andersson Ca
Sädgås 250     stationär Svanaholms ängar 2020-11-13 Bengt Larsson
Sädgås 270 rastande Svanaholms ängar 2020-11-15 Stefan Andersson
Sädgås 100     rastande Svanaholms ängar 2020-11-15 Bo Gillberg Minst
Sädgås 450 rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-11-22 Stefan Andersson Ca
Sädgås 400     rastande Svanaholms ängar 2020-11-25 Charlotta Sandh, Anders Sandh ca
Sädgås 100     födosökande Svanaholms ängar Åbyfälten 2020-11-28 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad  
Tajgasädgås 600     rastande   Svanaholms ängar 2020-11-30 Bengt Larsson Två halsmärkta R33 och R39
Tundrasädgås 25     rastande   Svanaholms ängar 2020-11-30 Bengt Larsson  
Spetsbergsgås 9     stationär Svanaholms ängar 2020-11-13 Bengt Larsson
Spetsbergsgås 12 rastande Svanaholms ängar 2020-11-15 Stefan Andersson
Spetsbergsgås 3     rastande Svanaholms ängar 2020-11-15 Bo Gillberg
Spetsbergsgås 2     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-11-20 Håkan  Åberg
Spetsbergsgås 5     födosökande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-11-23 Håkan  Åberg
Spetsbergsgås 12     födosökande Svanaholms ängar 2020-11-25 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Spetsbergsgås 5     rastande   Svanaholms ängar 2020-11-30 Bengt Larsson  
Bläsgås 1 rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-11-01 Stefan Andersson
Bläsgås 1     rastande Svanaholms ängar 2020-11-01 Bo Gillberg
Bläsgås 1 rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-11-07 Stefan Andersson
Bläsgås 3     födosökande   Svanaholms ängar 2020-11-25 Charlotta Sandh, Anders Sandh  
Mindre sångsvan 1 adult   rastande   Draven 2020-11-14 Stefan Andersson Tillsammans med sångsvanar, sträckte iväg kl 13:55.
Skedand 1 rastande Draven 2020-11-06 Stefan Andersson
Skedand 1 rastande Draven 2020-11-10 Stefan Andersson
Skedand 6 rastande Draven 2020-11-11 Stefan Andersson
Skedand 2 rastande Draven 2020-11-14 Stefan Andersson
Skedand 3 rastande Draven 2020-11-15 Stefan Andersson
Skedand 3 rastande Draven 2020-11-16 Stefan Andersson
Skedand 9 rastande Draven 2020-11-17 Stefan Andersson
Skedand 1 rastande Draven 2020-11-18 Stefan Andersson
Skedand 1     rastande   Draven 2020-11-20 Stefan Andersson  
Snatterand 3 rastande Draven 2020-11-06 Stefan Andersson
Snatterand 1   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-09 Bo Gillberg
Snatterand 4   hona stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-09 Bo Gillberg
Snatterand 2   hona   Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-11 Erik Larsson
Snatterand 1   hane stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-11 Bo Gillberg
Snatterand 3   hona stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-11 Bo Gillberg
Snatterand 5     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-12 Bo Gillberg
Snatterand 5     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-14 Bo Gillberg
Snatterand 2 i par rastande Draven 2020-11-15 Stefan Andersson
Snatterand 1     stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-17 Bo Gillberg  
Bläsand 40     rastande   Draven 2020-11-03 Stefan Andersson Minst
Stjärtand 3     rastande   Draven 2020-11-15 Stefan Andersson  
Smådopping 2     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-03 Bo Gillberg
Smådopping 2 1K     Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-04 Erik Larsson
Smådopping 2 1K     Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-11 Erik Larsson
Smådopping 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-11 Bo Gillberg
Smådopping 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-12 Bo Gillberg
Smådopping 2     stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-14 Bo Gillberg  
Ägretthäger 10 förbiflygande Storåns mynning 2020-11-01 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson Flög mot nordost över sjön.
Ägretthäger 1     födosökande   Draven 2020-11-24   Sedd idag enligt foto i FB-grupp "vilken fågel" av Nina Öberg
Kungsörn 1 2K+   rastande Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-12 Bo Gillberg
Kungsörn 1 adult förbiflygande Draven 2020-11-17 Stefan Andersson
Kungsörn 1 2K+     Svanaholms ängar Åbron 2020-11-28 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Kungsörn 1 4K+   stationär   Svanaholms ängar 2020-11-28 Bengt Larsson  
Röd glada 3 födosökande Svanaholms ängar 2020-11-01 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Röd glada 11 födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-11-01 Stefan Andersson
Röd glada 10     rastande Svanaholms ängar 2020-11-01 Bo Gillberg
Röd glada 1 förbiflygande Skeppshult 2020-11-04 Jan Karlsson, Mats  Andersson, Kerstin Spjuth
Röd glada 1       Boda, Unnaryd 2020-11-05 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 9 rastande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-11-07 Stefan Andersson
Röd glada 9     rastande Svanaholms ängar 2020-11-08 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 1       Kruvebo 2020-11-10 Håkan  Åberg Hällabäck
Röd glada 1 födosökande Draven Väcklingeby 2020-11-14 Stefan Andersson
Röd glada 2   födosökande Svanaholms ängar Kanalbron 2020-11-15 Bo Gillberg, Stefan Andersson
Röd glada 6     födosökande Svanaholms ängar 2020-11-20 Håkan  Åberg
Röd glada 1 födosökande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-11-22 Stefan Andersson
Röd glada 1     rastande Svanaholms ängar 2020-11-25 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 4       Svanaholms ängar Enetvägen 2020-11-28 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Röd glada 4     stationär Svanaholms ängar 2020-11-28 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Röd glada 5     födosökande   Svanaholms ängar 2020-11-30 Bengt Larsson  
Havsörn 1 2K- rastande Draven 2020-11-01 Stefan Andersson
Havsörn 1 4K- förbiflygande Liljenäsviken 2020-11-01 Stefan Andersson
Havsörn 1     förbiflygande Svanaholms ängar 2020-11-01 Bo Gillberg
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-11-03 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-11-04 Stefan Andersson
Havsörn 2 1K rastande Draven 2020-11-04 Stefan Andersson
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-11-05 Stefan Andersson
Havsörn 1 4K- rastande Draven 2020-11-06 Stefan Andersson Subad
Havsörn 1 1K förbiflygande Draven Väcklingeby 2020-11-06 Stefan Andersson
Havsörn 1       Draven 2020-11-06 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-11-08 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-11-08 Stefan Andersson
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-11-14 Stefan Andersson
Havsörn 2 adult rastande Draven 2020-11-14 Stefan Andersson
Havsörn 1 4K- rastande Draven 2020-11-14 Stefan Andersson Subad
Havsörn 1 1K rastande Draven 2020-11-15 Stefan Andersson
Havsörn 1     rastande Draven 2020-11-15 Bo Gillberg
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-11-16 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-11-17 Stefan Andersson
Havsörn 1 3K- rastande Draven 2020-11-18 Stefan Andersson
Havsörn 1 3K- rastande Draven 2020-11-19 Stefan Andersson
Havsörn 1 3K- rastande Draven 2020-11-20 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-11-22 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult förbiflygande Liljenäsviken 2020-11-22 Stefan Andersson
Havsörn 1 5K+   stationär Svanaholms ängar 2020-11-28 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Havsörn 1 adult rastande Draven Källstorpstenen 2020-11-29 Stefan Andersson
Havsörn 1 adult rastande Draven 2020-11-30 Stefan Andersson
Havsörn 1     förbiflygande   Svanaholms ängar 2020-11-30 Bengt Larsson  
Turkduva 2     rastande   Karaby, Ås 2020-11-15 Bo Gillberg Lunnagården
Kattuggla 1 lockläte, övriga läten Flahultasjön Lövåsa, Berg 2020-11-01 Stefan Andersson
Kattuggla 1     lockläte, övriga läten Gislaved Smalås 2020-11-04 Mats Hallberg
Kattuggla noterad   hona lockläte, övriga läten   N 881, Käringanäs, Hylte kommun 2020-11-13 Susanne Åhrén  
Kungsfiskare 1     förbiflygande Svanaholms ängar 2020-11-01 Bo Gillberg Storån
Kungsfiskare 1     förbiflygande   Svanaholms ängar 2020-11-25 Charlotta Sandh, Anders Sandh Storån
Mindre hackspett 1   hane födosökande Smålandsstenar Trioplast, Smålandsstenar 2020-11-11 Göran Ericson Inne på Trioplast område mellan Trioplast och Nissan
Mindre hackspett 1     födosökande Gislaved 2020-11-13 Erik Larsson Vid Marielundsgatan
Mindre hackspett 1       Vä Reftele 2020-11-18 Jesper Villaume
Mindre hackspett 1     förbiflygande   Isberga 2020-11-28 Charlotta Sandh, Anders Sandh  
Tornfalk 1   hane rastande   Svanaholms ängar 2020-11-01 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson  
Stenfalk 1   hane rastande Draven Väcklingeby 2020-11-01 Stefan Andersson  
Pilgrimsfalk 1 1K rastande Draven 2020-11-01 Stefan Andersson
Pilgrimsfalk 1 adult rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-11-22 Stefan Andersson
Pilgrimsfalk 1 adult   stationär   Svanaholms ängar 2020-11-28 Charlotta Sandh, Anders Sandh  
Varfågel 1 rastande Draven 2020-11-03 Stefan Andersson
Varfågel 1 rastande Draven 2020-11-16 Stefan Andersson
Varfågel 1     födosökande Henja by Hult 2020-11-19 Jesper Villaume
Varfågel 1 rastande Draven 2020-11-20 Stefan Andersson
Varfågel 1     födosökande Draven 2020-11-25 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Varfågel 1 rastande Draven 2020-11-28 Stefan Andersson
Varfågel 1       Vårtsjön Björkhultet, Vårtsjön 2020-11-28 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad  
Sidensvans 25     födosökande Reftele 2020-11-01 Mats Hallberg
Sidensvans 20     förbiflygande Gislaved Bokvägen 2020-11-02 Anders Wikland
Sidensvans 15     födosökande Gislaved Liljegränd 2020-11-07 Bo Gillberg
Sidensvans 11 rastande Reftele 2020-11-18 Stefan Andersson
Sidensvans 60     födosökande   Reftele 2020-11-28 Charlotta Sandh, Anders Sandh  
Skäggmes 4     stationär   Kanalmynningen, Bolmen 2020-11-01 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson  
Stare 400         Ås ängar 2020-11-06 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad  
Strömstare 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-03 Bo Gillberg
Strömstare 2       Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-04 Erik Larsson
Strömstare 2     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-09 Bo Gillberg
Strömstare 1       Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-11 Erik Larsson
Strömstare 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-11 Bo Gillberg
Strömstare 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-12 Bo Gillberg
Strömstare 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-17 Bo Gillberg
Strömstare 1     stationär Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-19 Bo Gillberg
Strömstare 1     stationär   Reningsdammarna, Gislaved 2020-11-22 Bo Gillberg  
Stenknäck 2     rastande Sunnaryds färjeläge Kårehamn 2020-11-08 Charlotta Sandh, Anders Sandh  
Vinterhämpling 25 rastande Svanaholms ängar Hammargården 2020-11-01 Stefan Andersson
Vinterhämpling 2 rastande Liljenäsviken 2020-11-01 Stefan Andersson
Vinterhämpling 6     födosökande Draven Östra vallen 2020-11-06 Birgitta Strömblad, Willy Strömblad
Vinterhämpling 1     rastande Draven Väcklingeby 2020-11-08 Stefan Andersson  
Steglits 17 rastande Kållerstads kyrka Stumsjön 2020-11-01 Stefan Andersson
Steglits 8 rastande Svanaholms ängar 2020-11-01 Charlotta Sandh, Anders Sandh, Stefan Andersson
Steglits 10     födosökande Kanalmynningen, Bolmen 2020-11-01 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Steglits 1 rastande Draven Väcklingeby 2020-11-03 Stefan Andersson
Steglits 7 rastande Draven Väcklingeby 2020-11-04 Stefan Andersson
Steglits 2 rastande Draven Väcklingeby 2020-11-06 Stefan Andersson
Steglits 12     rastande Svanaholms ängar 2020-11-08 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Steglits 1     förbiflygande Liljenäsviken 2020-11-08 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Steglits 1 förbiflygande Draven Väcklingeby 2020-11-08 Stefan Andersson
Steglits 1     födosökande Hestra Blåbärsstigen 2020-11-08 Anders Sandh
Steglits 3     födosökande Gislaved Smalås 2020-11-13 Mats Hallberg
Steglits 2     födosökande Gislaved Tuskebo 2020-11-15 Göran Ericson
Steglits 1 rastande Draven Väcklingeby 2020-11-21 Stefan Andersson
Steglits 1     förbiflygande Hestra Blåbärsstigen 2020-11-23 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Steglits 1     födosökande Hestra Blåbärsstigen 2020-11-29 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Steglits 2     födosökande Hestra Blåbärsstigen 2020-11-30 Anders Sandh  
Snösparv 1     förbiflygande Badviken 2020-11-01 Charlotta Sandh, Anders Sandh
Snösparv 1     rastande Svanaholms ängar Åbykrysset 2020-11-07 Stefan Andersson