Smålandsartrallyt 4 - 5  november 2017
 

Kalmar överlägsna i Allhelgonarallyt i Småland 2017

Vi har nu fått fram ett slutresultat för Allhelgonahelgens artrally i Småland, som bjöd på både värme, regn och dimma. Samtliga 20 deltagande lokalföreningar har redovisat både artlistor och antal deltagare, där klubbarna på Höglandet likt tidigare tävlar tillsammans. Kalmar OF vinner i år igen och nu i överlägsen stil på hela 122 arter - vi lyfter på hatten och gratulerar till ett imponerande resultat! Tvåa blir Jönköpings FK med 113 arter och på tredje plats hittar vi Tjust OF. Mycket glädjande är också att detta evenemang växer i omfattning och i år hade vi sammantaget hela 315 skådare ute i fält under helgen. Därmed är rallyt i Småland ett av de allra största i hela landet.

Plac          Klubb                          Arter      Skådare
1         Kalmar OF                         122           19
2         Jönköping FK                     113           25
3         Tjust OF                            109           35
4         Oskarhamnsbygdens FK   106           21
5         Västbo Fågelklubb            103           14
6         Ljungby FK                        100           15
7         FK Hultsfred                        94             8
7         Aneby, Eksjö, Tranås          94           24
9         Tingsryds FK                        91           14
9         Växjö FK                              91           19
11       Värnamo FK                        90            11
12       Vetlanda OK                       73            22
12       Alvesta FK                          73              3
14       Markaryds FK                      71            14
15       Nybro/Emmaboda FK          70            25
16       Nässjö OK                           68           16
16       Skillingaryd/Vaggeryds OK  68           13
18       Uppvidinge FK                     60           17 

Vårt resultat i årets artrally blev 103 arter, vilket är det 3:e bästa resultatet under de 20 år som artrallyt har arrangerats och som gav oss en fin 5:e plats. Vi kan väl säja att vi blev den bästa inlandsklubben eftersom alla klubbarnta före oss ligger vid havet eller Vättern, som man väl kan räkna till ett innanhav. Trots att vädret inte var det bästa, framför allt under lördagen, så blev det lite bättre under söndag eftermiddag och då fick vi in en del saknade arter. Det kändes som om vi lyckades "kryssa" allt det som kunde förväntas, även om vi missade t ex spetsbergsgås, bläsgås och turkduva som vi brukar notera. I artlistan hittar vi bl a mindre sångsvan, stjärtand, skedand, brunand, hornuggla, kungsfiskare, trädlärka, svart rödstjärt, lappsparv och snösparv.
Totalt var det 14 medlemmar som lämnade rapporter och ett stort tack till alla som var ute och slet i fält och medverkade till detta fina resultat.

 103 arter

Knölsvan

 X

Mindre sångsvan

 X

Sångsvan

 X

Sädgås

 X

SpetsbergsgåsX

 

Bläsgås

 

Grågås

 X

Kanadagås

 X

Vitkindad gås

 

Prutgås

 

Bläsand

 X

Snatterand

 X

Kricka

 X

Gräsand

 X

Stjärtand

 X

Skedand

 X

Brunand

 X

Vigg

 X

Bergand

 

Ejder

 

Alfågel

 

Sjöorre

 

Svärta

 

Knipa

 X

Salskrake

 

Småskrake

 X

Storskrake

 X

Järpe

 X

Orre

 X

Tjäder

 X

Rapphöna

 

Fasan

 X

Smålom

 

Storlom

 

Smådopping

 

Skäggdopping

 X

Gråhakedopping

 

Svarthakedopping

 

Storskarv

 X

Gråhäger

 X

Röd glada

 X

Havsörn

 X

Blå kärrhök

 X

Duvhök

 X

Sparvhök

 X

Ormvråk

 X

Fjällvråk

 X

Kungsörn

 X

Tornfalk

 

Stenfalk

 

Pilgrimsfalk

 

Vattenrall

 

Rörhöna

 

Sothöna

 X

Trana

 X

Ljungpipare

 X

Kustpipare

 

Tofsvipa

 X

Skärsnäppa

 

Dvärgbeckasin

 

Enkelbeckasin

 X

Morkulla

 X

Myrspov

 

Skogssnäppa

 

Kustlabb

 

Dvärgmås

 

Skrattmås

 X

Fiskmås

 X

Gråtrut

 X

Havstrut

 

Tordmule

 

Tobisgrissla

 

Tamduva

 X

Skogsduva

 X

Ringduva

 X

Turkduva

 

Berguv

 

Hökuggla

 

Sparvuggla

 X

Kattuggla

 X

Hornuggla

 X

Jorduggla

 

Pärluggla

 

Tornseglare

 

Kungsfiskare

 X

Gröngöling

 X

Spillkråka

 X

Större hackspett

 X

Mindre hackspett

 X

Tretåig hackspett

 

Trädlärka

 X

Sånglärka

 X

Berglärka

 

Trädpiplärka

 

Ängspiplärka

 X

Rödstrupig piplärka

 

Skärpiplärka

 

Forsärla

 

Sädesärla

 

Sidensvans

 X

Strömstare

 X

Gärdsmyg

 X

Järnsparv

 X

Rödhake

 X

Svart rödstjärt

 X

Koltrast

 X

Björktrast

 X

Taltrast

 X

Rödvingetrast

 X

Dubbeltrast

 X

Svarthätta

 

Gransångare

 

Kungsfågel

 X

Skäggmes

 

Stjärtmes

 X

Entita

 X

Talltita

 X

Tofsmes

 X

Svartmes

 X

Blåmes

 X

Talgoxe

 X

Nötväcka

 X

Trädkrypare

 X

Varfågel

 X

Nötskrika

 X

Skata

 X

Nötkråka

 X

Kaja

 X

Råka

 X

Kråka

 X

Korp

 X

Stare

 X

Gråsparv

 X

Pilfink

 X

Bofink

 X

Bergfink

 X

Grönfink

 X

Steglits

 X

Grönsiska

 X

Hämpling

 X

Vinterhämpling

 X

Gråsiska

 X

Snösiska

 

Bändelkorsnäbb

 

Mindre korsnäbb

 X

Större korsnäbb

 X

Domherre

 X

Stenknäck

 X

Lappsparv

 X

Snösparv

 X

Gulsparv

 X

Sävsparv

 X