Smålandsartrallyt 3 - 4  november 2018
 

Kalmar OF vinner Allhelgonarallyt i Småland 2018

Kalmar OF vinner Allhelgonarallyt i Småland 2018 på 121 arter, tvåa blir Tjust Fågelklubb med 115 arter och på bronsplats hittar vi Jönköpings FK med 110 arter. Lite dimma på några håll under söndagen annars bra väder. Totalt noterades 146 arter under helgen av 310 skådare i Småland.

 Kalmars lista innehöll bl.a. myrspov, tretåig mås och fisktärna. Tjust hade spetsbergsgås, skärsnäppa och tretåig mås. Jönköping fick in skedand och även Oskarshamn hade skärsnäppa. Kärrsnäppa sågs i Växjö och ägretthäger sågs i Ljungby, Västbo, Värnamo, Tingsryd och Alvesta. Höglandet satte nytt rekord med 99 arter och här liksom i Nässjö sågs silltrut. Hultsfred hade en ladusvala och en sen buskskvätta hittades i Vetlanda.

 Resultat 2018

Här kommer resultatlistan:

1 Kalmar OF (121)

2 Tjust FK (115)

3 Jönköpings FK (110)

4 Oskarshamnsbygdens FK (109)

5 Växjö FK (106)

6 Ljungby FL (101)

7 Aneby, Eksjö & Tranås (99)

8 Västbo FK (97)

9 FK Hultsfred (95)

10 Värnamo FK (90)

11 Tingsryds FK (87)

12 Skillingaryd/Vaggeryds OF (84)

13 Uppvidinge FK (74)

14 Alvesta FK (72)

15 Vetlanda OK (70)

15 Markaryd FK (70)

17 Nässjö OK (68)

18 Nybro/Emmaboda FK (66)

 

Nästa år kör vi igen!

 

Tävlingsledningen

 

Vi kom upp i 97 arter i årets artrally och det är exakt genomsnittet för antal arter vi haft under de 15 åren vi deltagit. Det återstår att se hur långt detta räcker i tävlingen, men troligen inte till att nå den 5:e plats
vi fick i fjol, vi får nog vara glada om vi kommer bland de 10 första.
Trots bra väder (för skådare, kanske inte för fåglarna) var det påfallande lite fåglar i rörelse. Det verkade som många arter som vi brukar se redan hade gett sej iväg, som t ex
 sothöna, snatterand och vigg som vi missade. En ny art för rallyt observerades, ägretthäger, men det var väl ganska väntat efter årets många iakttagelser. I övrigt kan nämnas observationer av:
Vitkindad gås, salskrake, storlom, dvärgbeckasin, kungsfiskare, svart rödstjärt och snösparv. 16 medlemmar lämnade rapporter och ett stort tack till dessa för ett bra genomfört rally.

97 arter

Knölsvan

 X

Mindre sångsvan

 

Sångsvan

 X

Sädgås

 X

Spetsbergsgås

 

Bläsgås

 

Grågås

 X

Kanadagås

 

Vitkindad gås

 X

Prutgås

 

Bläsand

 X

Snatterand

 

Kricka

 X

Gräsand

 X

Stjärtand

 X

Skedand

 X

Brunand

 

Vigg

 

Bergand

 

Ejder

 

Alfågel

 

Sjöorre

 

Svärta

 

Knipa

 X

Salskrake

 X

Småskrake

 

Storskrake

 X

Järpe

 X

Orre

 X

Tjäder

 X

Rapphöna

 

Fasan

 

Smålom

 

Storlom

 X

Smådopping

 

Skäggdopping

 X

Gråhakedopping

 

Svarthakedopping

 

Storskarv

 X

Ägretthäger X

Gråhäger

 X

Röd glada

 X

Havsörn

 X

Blå kärrhök

 X

Duvhök

 X

Sparvhök

 X

Ormvråk

 X

Fjällvråk

 

Kungsörn

 X

Tornfalk

 

Stenfalk

 

Pilgrimsfalk

 

Vattenrall

 

Rörhöna

 

Sothöna

 

Trana

 

Ljungpipare

 X

Kustpipare

 

Tofsvipa

 X

Skärsnäppa

 

Dvärgbeckasin

 X

Enkelbeckasin

 X

Morkulla

 X

Myrspov

 

Skogssnäppa

 

Kustlabb

 

Dvärgmås

 

Skrattmås

 

Fiskmås

 X

Gråtrut

 X

Havstrut

 X

Tordmule

 

Tobisgrissla

 

Tamduva

 X

Skogsduva

 

Ringduva

 X

Turkduva

 X

Berguv

 X

Hökuggla

 

Sparvuggla

 X

Kattuggla

 X

Hornuggla

 

Jorduggla

 

Pärluggla

 

Tornseglare

 

Kungsfiskare

 X

Gröngöling

 X

Spillkråka

 X

Större hackspett

 X

Mindre hackspett

 X

Tretåig hackspett

 

Trädlärka

 

Sånglärka

 X

Berglärka

 

Trädpiplärka

 

Ängspiplärka

 X

Rödstrupig piplärka

 

Skärpiplärka

 

Forsärla

 

Sädesärla

 X

Sidensvans

 X

Strömstare

 X

Gärdsmyg

 X

Järnsparv

 

Rödhake

 X

Svart rödstjärt

 X

Koltrast

 X

Björktrast

 X

Taltrast

 X

Rödvingetrast

 X

Dubbeltrast

 X

Svarthätta

 

Gransångare

 

Kungsfågel

 X

Skäggmes

 X

Stjärtmes

 X

Entita

 X

Talltita

 X

Tofsmes

 X

Svartmes

 X

Blåmes

 X

Talgoxe

 X

Nötväcka

 X

Trädkrypare

 X

Varfågel

 X

Nötskrika

 X

Skata

 X

Nötkråka

 X

Kaja

 X

Råka

 X

Kråka

 X

Korp

 X

Stare

 X

Gråsparv

 X

Pilfink

 X

Bofink

 X

Bergfink

 X

Grönfink

 X

Steglits

 X

Grönsiska

 X

Hämpling

 X

Vinterhämpling

 X

Gråsiska

 X

Snösiska

 

Bändelkorsnäbb

 

Mindre korsnäbb

 X

Större korsnäbb

 X

Domherre

 X

Stenknäck

 X

Lappsparv

 

Snösparv

 X

Gulsparv

 X

Sävsparv

 X