Smålandsartrallyt  31 oktober - 1  november 2020

Ny rekordnotering när Kalmar OF vinner Allhelgonarallyt i Småland på 126 arter, där det tidigare rekordet var 124 arter i Jönköping 2014. Trots delvis tufft väder blir årets upplaga även det största någonsin med hela 375 skådare i fält. Värmen och kraftigt regn som tryckte ner marina arter över Smålands inland, gjorde att många klubbar slog nya häftiga rekord. Flera roliga arter hittades under helgen, t ex vitnäbbad islom, storlabb, tretåig mås, blek tornseglare, lappuggla, korttålärka, brunsångare och brandkronad kungsfågel. Ovanligt många lag hade också ägretthäger med på listan. Det preliminära resultatet:

1. Kalmar OF 126 arter (23 medl)
2. Jönköpings FK 123 (33)
3. Växjö FK 122 (29)
4. Tjust Fågelklubb 120 (30)
5. Oskarshamnsbygden 119 (26)
6. Ljungby 115 (17)
7. Västbo 109 (21)
8. Hultsfred 105 (14)
9. Alvesta FK 103 (10)
9. Aneby, Eksjö & Tranås 103 (25)
11. Torsås 96 (4)
12. Skillingaryd/Vaggeryd 94 (15)
12. Tingsryd 94 (17)
14. Uppvidinge 92 (28)
15. Värnamo FK 91 (10)
16. Nässjö OK 85 (26)
17. Nybro/Emmaboda 78 (19)
18. Vetlanda OK 73 (20)
19. Markaryds FK 66 (11)

Vi kom alltså på 7:e plats i årets rally, vilket är en placering sämre än förra året, trots att vi hade 6 arter fler, men det  var ju många klubbar som hade rekordnoteringar så vi får väl vara nöjda med
vår placering. Vi brukar ju hålla oss i den nivån, 5:e till 7:e plats.

 

Så är då årets artrally över och vi lyckades få ihop hela 109 arter vilket är en tangering av det tidigare rekordet som är från år 2000, trots besvärligt väder med både dis, dimma och regn.
En ny art för artrallyt noterades och det var väl närmast en helt osannolik händelse som Ulf Ekerhed var med om när han kom till Fridsnästornet i lördags morse, då han efter att ha öppnat ett fönster och skådat inne i tornet p g a regnet gick ut när regnet börjat avta och då hörde att något flög in genom fönstret och när han vände sej om och tittade så satt en brandkronad kungsfågel på bordet i tornet,men den satt bara kvar en kort stund, sedan hittade den ut igen genom det öppna fönstret. I övrigt noterades bl a sjöorre, salskrake, gråhakedopping, ägretthäger (hela 10 ex vid N.Bolmen), pilgrimsfalk,kungsfiskare, svart rödstjärt, skäggmes. Vi missade en del också, mest anmärkningsvärt att vi inte lyckades hitta en enda turkduva i Reftele, kanadagås var som vanligt notoriskt svår att få in på listan, inte heller större korsnäbb, järpe, skogsduva, berguv, pärluggla eller nötkråka lyckdes vi hitta. Förra gången vi hade 109 arter vann vi, men då var klubbarna vid östkusten inte med och Jönköping var lite oorganiserat eftersom det fanns flera klubbar där, så i år får vi väl vara glada om vi kan bli bästa inlandsklubb (jag räknar inte Jönköping till inlandet eftersom det ligger vid innanhavet Vättern).
Vi kommer väl troligen att hamna på plats 5 eller 6, där vi hamnat de senaste åren. 21 medlemmar var med och rapporterade. Tack till alla för ett fantastiskt bra jobb.

 

 

Knölsvan

 X

Mindre sångsvan

 

Sångsvan

 X

Sädgås

 X

Spetsbergsgås

 

Bläsgås

 X

Grågås

 X

Kanadagås

 

Vitkindad gås

 

Prutgås

 

Bläsand

 X

Snatterand

 X

Kricka

 X

Gräsand

 X

Stjärtand

 X

Skedand

 X

Brunand

 

Vigg

 X

Bergand

 

Ejder

 

Alfågel

 

Sjöorre

 X

Svärta

 

Knipa

 X

Salskrake

 X

Småskrake

 

Storskrake

 X

Järpe

 

Orre

 X

Tjäder

 X

Rapphöna

 

Fasan

 X

Smålom

 

Storlom

 

Smådopping

 X

Skäggdopping

 X

Gråhakedopping

 X

Svarthakedopping

 

Storskarv

 X

Ägretthäger  X

Gråhäger

 X

Röd glada

 X

Havsörn

 X

Blå kärrhök

 X

Duvhök

 X

Sparvhök

 X

Ormvråk

 X

Fjällvråk

 X

Kungsörn

 X

Tornfalk

 X

Stenfalk

 X

Pilgrimsfalk

 X

Vattenrall

 X

Rörhöna

 X

Sothöna

 

Trana

 X

Ljungpipare

 X

Kustpipare

 

Tofsvipa

 X

Skärsnäppa

 

Dvärgbeckasin

 X

Enkelbeckasin

 X

Morkulla

 X

Myrspov

 

Skogssnäppa

 

Kustlabb

 

Dvärgmås

 

Skrattmås

 X

Fiskmås

 X

Gråtrut

 X

Havstrut

 X

Tordmule

 

Tobisgrissla

 

Tamduva

 X

Skogsduva

 

Ringduva

 X

Turkduva

 

Berguv

 

Hökuggla

 

Sparvuggla

 X

Kattuggla

 X

Hornuggla

 

Jorduggla

 

Pärluggla

 

Tornseglare

 

Kungsfiskare

 X

Gröngöling

 X

Spillkråka

 X

Större hackspett

 X

Mindre hackspett

 X

Tretåig hackspett

 

Trädlärka

 

Sånglärka

 X

Berglärka

 

Trädpiplärka

 

Ängspiplärka

 X

Rödstrupig piplärka

 

Skärpiplärka

 

Forsärla

 X

Sädesärla

 X

Sidensvans

 X

Strömstare

 X

Gärdsmyg

 X

Järnsparv

 X

Rödhake

 X

Svart rödstjärt

 X

Koltrast

 X

Björktrast

 X

Taltrast

 X

Rödvingetrast

 X

Dubbeltrast

 X

Svarthätta

 

Gransångare

 X

Kungsfågel

 X

Brandkr.kungsfågel  X

Skäggmes

 X

Stjärtmes

 X

Entita

 X

Talltita

 X

Tofsmes

 X

Svartmes

 X

Blåmes

 X

Talgoxe

 X

Nötväcka

 X

Trädkrypare

 X

Varfågel

 X

Nötskrika

 X

Skata

 X

Nötkråka

 

Kaja

 X

Råka

 X

Kråka

 X

Korp

 X

Stare

 X

Gråsparv

 X

Pilfink

 X

Bofink

 X

Bergfink

 X

Grönfink

 X

Steglits

 X

Grönsiska

 X

Hämpling

 X

Vinterhämpling

 X

Gråsiska

 X

Bändelkorsnäbb

 

Mindre korsnäbb

 X

Större korsnäbb

 

Tallbit  

Domherre

 X

Stenknäck

 X

Lappsparv

 

Snösparv

 X

Gulsparv

 X

Sävsparv

 X