Smålandsartrallyt  5 - 6  november 2022.

Kalmar sätter nytt rekord i Allhelgonarallyt i Småland

Alla tidigare rekord pulvriserades av Kalmar OF i årets upplaga av Allhelgonarallyt i Småland 5-6 nov. Kalmar vinner på 131 arter vilket är hela 5 arter bättre (!) än tidigare rekord från 2020, där general Lars G Petersson kan konstatera att årets varma vädret bl.a. bidrog med arter som strandskata, storspov, gluttsnäppa och dvärgmås. Starkt resultat även av Oskarshamnsbygden på 123 arter, med bl a bredstjärtad labb, tretåig mås och bändelkorsnäbb, samt utanför resultatet en obestämd blek/tornseglare. På tredje plats Tjust FK på 120 arter, med bl a mandarinand och skärsnäppa. Hos övriga lokalklubbar hittades bl.a. vitgumpad buskskvätta i Torsås, fjällgås i Växjö, silltrut i Jönköping och på Höglandet, samt att nästan alla lag hade ägretthäger. Sammantaget var hela 365 skådare (!) ute i fält och så här ser resultatet ut:

1. Kalmar OF 131 arter (25 skådare)
2. Oskarshamnsbygden 123 (25)
3. Tjust Fågelklubb 120 (27)
4. Växjö FK 114 (30)
5. Jönköpings FK 109 (25)
6. Ljungby FK 107 (21)
7. Västbo FK 104 (16)
8. Torsås 102 (6)
9. Tingsryd 99 (22)
10. Aneby, Eksjö & Tranås 97 (29)
11. Hultsfred 94 (13)
12. Värnamo FK 93 (10)
13. Skillingaryd/Vaggeryd 83 (20)
14. Uppvidinge FK 81 (21)
15. Vetlanda OK 78 (23)
16. Nybro/Emmaboda FK 77 (15)
17. Nässjö OK 73 (13)
18. Markaryds FK 58 (16)
19. Alvesta FK 57 (7)


 

Vi lyckades alltså bli 7:a med våra 104 arter, vilket vi väl får vara nöjda med. Förra året hamnade vi på 10:e plats. Det är det 3:e högsta antalet vi noterat. Som mest har vi haft 109 arter 2000 och 2020. Den intressantaste observationen var en dvärgmås som sträckte söderut vid Draven och var en ny art för rallyt. I övrigt var det väl inte något som direkt stack ut. Vi fick väl in i stort sett vad vi kunde förvänta oss, även om vi t ex missade järpe, kungsörn, trana, berguv, mndre hackspett, forsärla, nötkråka. Vädret var bra på lördagen men på söndagen var det tufft med mestadels regn. 16 medlemmar lämnade rapporter men det var säkerligen flera som var ute och letade. Ett stort tack till alla som ägnade helgen åt att fågelskåda och därmed bidraga till att vi ska få en bra placering i artrallyt.

Artlista

Knölsvan

 X

Mindre sångsvan

 X

Sångsvan

 X

Sädgås

 X

Spetsbergsgås

 X

Bläsgås

 

Grågås

 X

Kanadagås

 X

Vitkindad gås

 X

Prutgås

 

Bläsand

 X

Snatterand

 X

Kricka

 X

Gräsand

 X

Stjärtand

 X

Skedand

 X

Brunand

 

Vigg

 X

Bergand

 

Ejder

 

Alfågel

 

Sjöorre

 

Svärta

 

Knipa

 X

Salskrake

 

Småskrake

 

Storskrake

 X

Järpe

 

Orre

 X

Tjäder

 X

Rapphöna

 

Fasan

 

Smålom

 

Storlom

 

Smådopping

 X

Skäggdopping

 X

Gråhakedopping

 

Svarthakedopping

 

Storskarv

 X

Ägretthäger  X

Gråhäger

 X

Röd glada

 X

Havsörn

 X

Blå kärrhök

 X

Duvhök

 X

Sparvhök

 X

Ormvråk

 X

Fjällvråk

 X

Kungsörn

 

Tornfalk

 

Stenfalk

 X

Pilgrimsfalk

 X

Vattenrall

 X

Rörhöna

 X

Sothöna

 

Trana

 

Ljungpipare

 

Kustpipare

 

Tofsvipa

 X

Skärsnäppa

 

Dvärgbeckasin

 X

Enkelbeckasin

 X

Morkulla

 X

Myrspov

 

Skogssnäppa

 

Kustlabb

 

Dvärgmås

 X

Skrattmås

 X

Fiskmås

 X

Gråtrut

 X

Havstrut

 X

Tordmule

 

Tobisgrissla

 

Tamduva

 X

Skogsduva

 

Ringduva

 X

Turkduva

 X

Berguv

 

Hökuggla

 

Sparvuggla

 X

Kattuggla

 X

Hornuggla

 

Jorduggla

 

Pärluggla

 

Tornseglare

 

Kungsfiskare

 X

Gröngöling

 X

Spillkråka

 X

Större hackspett

 X

Mindre hackspett

 

Tretåig hackspett

 

Trädlärka

 X

Sånglärka

 X

Berglärka

 

Trädpiplärka

 

Ängspiplärka

 X

Rödstrupig piplärka

 

Skärpiplärka

 

Forsärla

 

Sädesärla

 

Sidensvans

 X

Strömstare

 X

Gärdsmyg

 X

Järnsparv

 X

Rödhake

 X

Svart rödstjärt

 X

Koltrast

 X

Björktrast

 X

Taltrast

 X

Rödvingetrast

 X

Dubbeltrast

 X

Svarthätta

 

Gransångare

 X

Kungsfågel

 X

Skäggmes

 X

Stjärtmes

 X

Entita

 X

Talltita

 X

Tofsmes

 X

Svartmes

 X

Blåmes

 X

Talgoxe

 X

Nötväcka

 X

Trädkrypare

 X

Varfågel

 X

Nötskrika

 X

Skata

 X

Nötkråka

 

Kaja

 X

Råka

 X

Kråka

 X

Korp

 X

Stare

 X

Gråsparv

 X

Pilfink

 X

Bofink

 X

Bergfink

 X

Grönfink

 X

Steglits

 X

Grönsiska

 X

Hämpling

 X

Vinterhämpling

 X

Gråsiska

 X

Snösiska

 

Bändelkorsnäbb

 

Mindre korsnäbb

 X

Större korsnäbb

 X

Tallbit  

Domherre

 X

Stenknäck

 X

Lappsparv

 

Snösparv

 X

Gulsparv

 X

Sävsparv

 X

 

 

 

 

 

Årets artrally är nu avslutat och vårt resultat blev 104 arter, vilket vi väl får vara nöjda med. Det är det 3:e högsta vi noterat. Som mest har vi haft 109 arter 2000 och 2020. Den intressantaste observationen var en dvärgmås som sträckte söderut vid Draven och var en ny art för rallyt. I övrigt var det väl inte något som direkt stack ut. Vi fick väl in i stort sett vad vi kunde förvänta oss, även om vi t ex missade järpe, kungsörn, trana, berguv, mndre hackspett, forsärla, nötkråka. Vädret var bra på lördagen men på söndagen var det tufft med mestadels regn. 16 medlemmar lämnade rapporter men det var säkerligen flera som var ute och letade. Ett stort tack till alla som ägnade helgen åt att fågelskåda och därmed bidraga till att vi ska få en bra placering i artrallyt