Smålom
Svarthalsad dopping
Storskarv

Vit stork
Bronsibis
Mindre sångsvan Sångsvan

Tundrasädgås
Spetsbergsgås
Fjällgås

Vitkindad gås
Bläsand

Amerikansk kricka

Stjärtand

Årta

Mandarinand

Ejder

Alfågel
Knipa
Röd glada

Havsörn

Brun kärrhök
Fjällvråk
Kungsörn
Trana
Skärfläcka

Mindre strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare

Kustsnäppa

Spovsnäppa

Kärrsnäppa

Brushane

Dvärgbeckasin

Enkelbeckasin

Myrspov

Småspov

Svartsnäppa

Grönbena

Dvärgmås

Skrattmås

Silltrut

Skogsduva

Jorduggla

Spillkråka

Skärpiplärka

Strömstare

Blåhake

Ringtrast

Dubbeltrast

Skäggmes

Stjärtmes

Entita

Tofsmes

Varfågel

Rosenstare

Grönfink

Steglits

Gråsiska

Snösiska

Bändelkorsnäbb

Rosenfink

Stenknäck

Snösparv

Gyllensparv