Fågellokaler - Roten

Startsidan

Klubbfakta

Obsboken

Intressanta obsar

Medlemsförteckning

Program

Rundbrev

 

Fågellokaler

Bildgalleri

Artrally

Aktuellt

Artportalen

Rapportguide  

Länkar

 

ROTEN

Roten är en sänkt sjö, som långsamt håller på att omvandlas till en högmosse. Den är belägen 2 km väster om Unnaryd. 

Du kommer till Roten genom att ta vägen mot Skälsarp i Unnaryd. Efter 2 kilometer når du Piggebo, där du svänger ner till höger. Ställ bilen på gårdsplanen men tänk på att inte stå i vägen för jordbruksmaskiner och boende på gården. Enklast tar du dig ner till sjön om du går bakom maskinhuset på en åkerväg. Vid sjön finns ett fågeltorn, som bygdens jaktvårdsförening byggt. Därifrån har du bra utsikt över sjön.

Roten är intressantast vid islossningen, då den återtar något av sin sjökaraktär, samt i månadsskiftet april-maj. Vid islossningen rastar en del svanar, gäss och änder och på våren är det främst spelande dvärgbeckasin och sumphöns  samt rastande vadare som lockar till besök.

Häckar vid sjön gör bl.a. sångsvan, trana, dvärgbeckasin, grönbena.

Bland de arter som noterats vid Roten kan nämnas dubbelbeckasin, mindre sångsvan, gravand,  årta, bläsgås, havsörn, stenfalk, småfläckig sumphöna, brushane, sparvuggla och rödstrupig piplärka.