Medlemsförteckning

Startsidan

Klubbfakta

Obsboken

Intressanta obsar

Medlemsförteckning

Program

Rundbrev

 

Fågellokaler

Bildgalleri

Artrally

Aktuellt

Svalan

Rapportguide  

Länkar

 

Medlemsförteckning

Enligt GDPR, den nya personuppgiftslagen, ska det anges vad personuppgiften används till. VFK använder uppgiften
i medlemsförteckningen för att kunna sända ut rundbrev och kallelse till årsmöte samt signaturer för att ange rapportör
i OBS-boken.

Bli medlem i VFK genom att sätta in 50 kr (familjemedlem 25 kr) på postgirokonto 47 35 64 - 3

Namn   Postadress Sign
Elisabeth Ahlenhed Reftele EA
Ann-Katrin Andersson Gislaved AKA
Stefan Andersson Reftele SA
Ingrid Andersson Värnamo IA
Magnus Bertilsson Bredaryd MB
Sofia Bertilsson Bredaryd SoB
Signe Bertilsson Bredaryd SiB
Ella Bertilsson Bredaryd Ebn
Margareta Blomqvist Burseryd MBt
Håkan Blomqvist Burseryd HBt
Lennart Bäckman Reftele LB
Lennart Davidsson Hestra LD
Ulf Ekerhed Reftele UE
Bengt Ellström Skillingaryd BE
Per-Erik Erenmalm Smålandsstenar PEE
Ove Eriksson Hestra OE
Ola Erlandsson Skummesl.strand Oer
Annette Fagerström Gislaved AF
EvaMaria Ferm Mölndal EMF
Monica Fredriksson Gislaved MF
Helena Gillberg Gislaved HG
Bo Gillberg Gislaved BG
Torbjörn Gustafsson Hanaskog TG
Ove Gustavsson Hyltebruk OG
Per Hagesjö Gislaved PH
Mats Hallberg Gislaved MHg
Cecilia Hallberg Gislaved CH
Marianne Hedlund Anderstorp MH
Olof Hedlund Anderstorp OH
Lars-Gunnar Hellman Nissafors LGH
Karin Helmius Reftele KH
Ann-Sofi Henning Värnamo ASH
Helge Håkansson Smålandsstenar HH
Hasse Johansson Smålandsstenar HJ
Ingvar Johansson Bredaryd IJ
Kerstin Johansson Bredaryd KJ
Ann Jonsson Nissafors AJ
Anna-Liisa Kantola Gislaved ALK
Arto Kantola Gislaved Ako
Elisabeth Karlsson Reftele EK
Tomas Karlsson Reftele TK
Atte Kukkasjärvi Gislaved AKk
Tuula Kukkasjärvi Gislaved TKk
Väinö Kukkasjärvi Gislaved VKk
Aulikki Kultima Reftele AK
Sven-Arne Lagerstedt Bredaryd SAL
Ingvar Larsson Hestra IL
Cecilia Larsson Gislaved CLn
Erik Larsson Gislaved EL
Gunnel Larsson Gislaved GL
Roger Larsson Långaryd RL
Eduard Laub Burseryd Elb
Sören Linde Smålandsstenar SLE
Gunvi Lindqvist Gislaved GLq
Peter Müller Reftele PM
Ing Britt Mårtensson Burseryd IBM
Dan Nilsson Anderstorp DN
Jan-Inge Nilsson Anderstorp JIN
Barbro Normén Gislaved BN
Lars-Bertil Normén Gislaved LBM
Gunvor Nygren Skeppshult GN
Boo Pantzar Reftele DP
Lisbet Pantzar Reftele LP
Mats Persson Smålandsstenar MP
Ingegärd Persson Smålandsstenar IP
Lars-Erik Pettersson Hestra LEP
Carsten Roath Reftele CR
Anders Sand Hestra AS
Lotta Sand Hestra LS
Ragnhild Sjöholm Värnamo RS
Agnetha Sköld Gislaved ASd
Thomas Sköld Gislaved TS
Bengt Ström Anderstorp BST
Anita Ström Anderstorp AST
Willy Strömblad Unnaryd WS
Birgitta Strömblad Unnaryd BS
Marianne Tranell Gislaved MT
Johan Truvé Bredaryd JT
Thomas Ulander Nissafors TU
Ann-Kristin Wernvik Anderstorp AW
Tommy Wästlund Bredaryd TW