Västbo Fågelklubbs program 2021
 

Onsdagen den 17 mars  Ugglelyssning
Eftersom det verkar som om de bästa ugglemarkerna finns runt Anderstorp så samlas vi där och åker sedan ut till de platser som ansvarig lyssnat in i förväg. Berguven är väl nästan säker övriga ugglor brukar vara svåra men om det inte blåser för mycket så är chanserna större att få höra kattuggla och kanske sparvuggla. 
Samling kl 18.00 vid COOP:s parkering i Anderstorp. Ansvarig: L-G. Grahn.

Onsdagen den 14 april
Gislaveds Reningsdammar. Vi vandrar runt dammarna och tittar på smådoppingar, svarthakedoppingar, snatteränder som vi har chans att se på närhåll och kanske vi också kan få in någon lite ovanligare fågel. Samling vid parkeringsplatsen kl 18.00. Ansvarig: Bo Gillberg

Måndagen den 10 maj
Dravenkväll. 9 personer deltog i förra årets Dravenkväll men det blev en kylig kväll i den kalluft som svept ner över södra Sverige och det blev minusgrader innan kvällen var över. Fågeltillgången blev därför också begränsad, en del änder som årta, skedand , bläsand och snatterand sågs och i skrattmåskolonin var det full aktivitet.
Ta med varm dryck och något att äta därtill så blir nog kvällen en höjdare.
Samling  kl 20.00 vid parkeringen till Gömslet. Ansvarig: Erik Larsson.

Fredagen den 11 juni
Nattsångarexkursion i Draven-och Bolmenområdet. En av årets trevligaste fågelupplevelser är att ge sej ut i skymningen och lyssna till alla ljud som hörs i den ljusa sommarnatten. Vi kan kanske förvänta oss kärrsångare, sävsångare, rörsångare, ugglor, vaktlar, kornknarrar och sumphöns.
Samling vid Gömsleparkeringen vid Draven kl 22.00. Ansvarig: Stefan Andersson.

Onsdagen den 25 augusti
Trankväll vid Liljenäsviken. I fjol var vi 10 personer som slöt upp och det blev en hel del roliga obsar! I topp var en Ägretthäger som rastade ,samt 3 juvenila Kustsnäppor som födosökte i viken! Av tranor inräknades 456 ex som kom inflygande för övernattning under kvällen. Övriga obsar: Grågås ca 290 ex, Gråhäger 3 ex, Havsörn 1 ad, Gluttsnäppa 1 ex, Fisktärna 1 ex, Skogsduva 2 ex, Ladusvala >100 ex, Gulärla ca 200 str, Törnsångare 1 ex, Buskskvätta 4 ex, Stenskvätta 1 ex, Trädpiplärka 1 str, Steglits 1 ex. Dessutom såg några en Blå kärrhök strax innan dom kom fram till Liljenäs! Det blev mao en trevlig kväll trots lite grådassigt väder
Samling vid parkeringen på vägen ut till Grönhammar (i den skarpa kurvan) kl 19.00.
Ansvarig: Peter Müller.

Söndagen 12 september
Vandring runt Draven. Vi vandrar inte runt hela sjön, eftersom det visat sej att vandringen runt norra delen varit ganska ointressant ur fågelsynpunkt. Därför vandrar vi från gömslet och söderut till Fridsnäs, Kinnaberg och Väcklinge. OBS. Klubben bjuder denna gång inte på förtäring p g a att det är svårigheter att beräkna hur mycket som ska köpas in. Så tag med egen skaffning.  Återtransport från Väcklinge till Hamra går att ordna för dom som inte vill gå tillbaka samma väg.
Start från parkeringen vid Gömslet kl 9.00. Ansvarig: Stefan Andersson

Lördagen/söndagen 6 / 7 november
Smålandsartrally. Vi deltar i denna tävling mellan Smålandsklubbarna där det gäller att observera så många arter som möjligt inom sitt område. Mer information om rapportmottagare mm kommer på hemsidan.
Efter artrallyt samlas vi för att summera årets artrally i Hamra Bygdegård på söndagen kl 17.00 och för att fira klubbens 60-årsjubileum ett år försent p g a coronapandemin. Vi serverar smörgåstårta och så blir det tillfälle till en tillbakablick på klubbens verksamhet och dessutom
ordnar vi det uppskjutna årsmötet som ni härmed får en kallelse till.
För att veta hur många som kommer behöver en vi en föranmälan senast den 25 oktober till
Erik Larsson, Tel 070-3192778, Epost: er.la@telia.com

 

För alla utflykter gäller att matsäck tas med om det inte framgår att klubben bjuder.