*      Rundbrev 282 Feb 2021
2020 blev väl för många ett förlorat år på grund av pandemin, men vi lyckades genomföra hela vårt program tack vare att vi hade utomhusaktiviteter och de var också välbesökta. När vi nu tittar framåt på det nya året, så hoppas vi på att vaccinet ska göra att vi kan återgå till ett mera normalt liv, men det verkar ju som att restriktionerna om hur många man får samlas vid inomhusmöten kommer att vara kvar och i nuläget är det ju svårt att säja hur länge de kommer att gälla, därför kommer vi att skjuta på årsmötet men programmet med utomhusaktiviteter kommer ut som vanligt. Eftersom det är osäkert om årsmötet kan hållas före sommaren så kommer vi att ordna det samtidigt som vi firar det uppskjutna 60-årsfirandet och summerar artrallyt söndagen den 7 november i Hamra bygdegård kl 17.00. Så detta blir då också kallelse till årsmötet.

Vad har vi då sett under 2020 i fågelmarkerna? Det blev ingen ny art för Västbo men en hel del trevliga observationer: Som en rest av tallbitinvasionen från föregående år sågs 12 ex den 17.1 i Slätthult utanför Gislaved, en dvärgmås höll till i Draven och Ås ängar 18-19.2, en gravand i Draven den 8.3, 1 hane svarthakad buskskvätta vid kanalmynningen Bolmen den 26.3, en ovanligt stor flock mindre sångsvan 36 ex på Svanaholms ängar den 8.3, årets första ägretthäger sågs i Draven den 6.4, sedan sågs arten under 41 dagar fördelade månadsvis maj 2, augusti 12, september 3, oktober 5, november 2, december 16, som mest 10 ex den 1.11, samtliga observationer i Draven och Bolmenområdet, en gråhakedopping i Gislaveds Reningsdammar den 11.4, en rördrom tutade i Vassviken N.Bolmen 12-27.4, 2 ad hanar stäpphökar i Anderstorps stormosse den 11-12.4 och en 1K på Svanaholms ängar den 1-2.9, en gulhämpling i Draven 17-18.4, en stripgås rastade i Draven den 31.5, 5 fjällpipare på Svanaholms ängar den 11.5, 2 roskarlar i Draven 16.5 och en 1K roskarl i Draven 25.8, en vassångare sjöng i Draven den 14-20.5, rosenfink sjöng vid Draven den 23.5, i Hestra den 24.5 och 1 par sågs i Gulleryd Gislaved den 27.5, en brunglada sträckte över Tuskebo S om Gislaved den 15.6 och ytterligare en vid Liljenäsviken den 27.8 och 1.9,  2 ad skräntärnor födosökte i Draven den 3.6, en lappuggla sågs i Hylte kommun den 7.6, en 1K rödspov rastade i Draven den 21.8, en ortolansparv rastade i Liljenäsviken den 16.8 och 21.8, en 1K aftonfalk sågs i Hestra 27.8, en svärta rastade i Draven den 20.9 och 1 ex sträckte förbi Unnaryd den 12.10, 2 skäggtärnor rastade i Draven den 26-27.9, vilket är 2:a fyndet i Västbo, det 1:a gjordes i maj 2006, en brandkronad kungsfågel vid Liljenäsviken den 12.9 och ytterligare en flög in i Fridsnästornet den 31.10 passande nog vid Artrallyt, en långstannande blåhake gästade Hasselgatan i Gislaved den 5-14.9, en alkekung rastade i Fegen den 24.10, en skäggmes vid Storån N.Bolmen den 25.10 och 31.10 och 4 ex vid kanalmynningen N.Bolmen den 1.11.
 
Häckningar: Vid Reningsdammarna: svarthakedopping, minst 4 par, smådopping 2-3 par, vigg minst 7 par, snatterand, minst 3 par, sothöna minst 40-50 par, rörhöna 2 par.
Vid Draven häckade bl a  årta, 1 hona med 5 ungar sågs den 3.7.

Kryssa för fåglar i Västbo
I samband med årsmötet delar vi ut priser i form av presentkort till den som sett flest fågelarter i Västbo under året, dessutom lottas 2 presentkort ut bland övriga som rapporterar in sina arter på årsmötet eller via epost eller telefon till Erik Larsson.

VFK 60 år
Västbo Fågelklubb fyllde 60 år i fjol men p g a coronapandemin var vi tvungna att skjuta på firandet så vi gör det i år i stället. Det var en mörk novemberkväll 1960 som 5 fågelintresserade ynglingar (?) samlades i Olshult Långaryd hos den då 17-årige Stig Andersson (numera Olsteg). Vi var egentligen bara 4 för Helge Håkansson som jobbade på Vägförvaltningen var tvungen att ge sig ut och ploga den ymniga snön som fallit under dagen, men fågelklubben bildades denna kväll av de 4 som var närvarande och ynglingarna har nu uppnått 85-årsåldern, utom Stig. Det blir inte så stort firande av 60-årsjubileet men vi har tänkt att ha en liten sammankomst i Hamra bygdegård på kvällen den 7 november i samband med artrallyt i Allhelgonahelgen, där vi då samtidigt kan summera rallyt och avnjuta lite smörgåstårta och kanske också göra en tillbakablick på de år som gått samt även hålla ett försenat årsmöte.

Medlemsavgiften för 2021 som är 100 kr för fullbetalande medlem och 50 kr för familjemedlem
oavsett ålder betalar ni in till postgironr 47 35 64 – 3. OBS. Glöm inte fylla i namn