*      Rundbrev 279  Feb 2018

Ytterligare ett fågelår har gått till ända, ett år som inte direkt har bjudit på några överraskningar i och med att ingen ny art observerats i Västbo. Det var i stort sett ett normalt år, både vad beträffar häckningar och observationer av mera ovanliga arter. Häckningssäsongen tycks dock ha varit dålig för framför allt småfåglarna, troligen beroende på den kalla sommaren med brist på insekter. Även vid fågelmatningen har det varit mindre fåglar än normalt med vissa undantag. Gråsiskan har förekommit i mycket stora antal och Unnaryd har upplevt en fullkomlig explosion av stenknäckar, hela 15 ex som mest har besökt fågelmatningen. En liten årskavalkad ger följande:
Hökuggla uppträdde på flera platser i början av året, som t ex 1 ex  Anderstorps stormosse  20.1, 1 ex i Smalås 1-4.3 och 1 ex i Grustaget vid Reftelevägen 11.3, en tundrasädgås i Draven 5-9.4,
stripgås sågs med 3 ex på Svanaholms ängar 30.4, 1 ex Draven 1-14.6 och 1 ex den 25.7, 1 par gråhakedoppingar vistades i Reningsdammarna Gislaved i nästan en månad 4.5 – 3.6 och även parning observerades, 1 par svarthalsade doppingar sågs på samma ställe 13-21.5, även här sågs parning, i Reningsdammarna sågs den 28.4 en överflygande silltrut och en rastande silvertärna och 1 ad svarthuvad mås rastade där en kort stund den 14.6, detta var 2:a fyndet i Västbo, det tidigare var en sträckande mås i sept 1993 vid Järanäs. 1 hane blåhake sågs i Väcklinge 9.5, 1 fjällpipare rastade vid Åbykrysset 17.5, 1 dubbelbeckasin spelade utanför Kinnaberg Draven den 12.5, årets enda ägretthäger rastade i Draven den 3.6, 1 kornknarr spelade i Kållerstad den 6-8.7, vilket även det var årets enda observation, 1 ängshök, hane, ja gade över Svanaholms ängar 17-18.8, ovanligt många observationer av kungsfiskare gjordes, Fridsnäs 3.8, Storåns mynning 27.9, Reningsdammarna 27.9, Badviken N.Bolmen 7.10, Kinnaberg 26.10 och 5.11, 1 brunglada sträckte mot S vid Draven 9.9 och samma dag sågs hela 26 röda glador vid sjön, lockläte av bändelkorsnäbb hördes i Unnaryd 1.9, 1 mandarinand, hona, sågs vid Storån N.Bolmen 21.10 och 1 berglärka rastade vid Reningsdammarna 9-14.10.
Häckningar: Svarthakedopping, 5 par, smådopping 1 par, vigg 9-10 par och snatterand, minst 3 par, häckade som vanligt vid Reningsdammarna, där också ovanligt många sothöns häckade, minst 50 par, berguvsparet i Lövåsa berg fick ut minst 1 unge. Även i år har kungsörn häckat i vårt område, vilket resulterade i 1 flygg unge.

Kallelse till årsmöte
Årsmötet blir i år onsdagen den 7 mars kl 19.00 i Torghuset, Smålandsstenar.
Klubben bjuder som vanligt på fika. Efter årsmötesförhandlingarna kommer Tommy Lundberg, Öxabäck  att visa bilder och berätta om ”Fågelmöten i svensk natur – fåglar från fjäll till västgötaskog”.

Kryssa för fåglar i Västbo
I samband med årsmötet delar vi ut priser i form av presentkort till den som sett flest fågelarter i Västbo under året, dessutom lottas 2 presentkort ut bland övriga som rapporterar in sina arter på årsmötet eller via epost eller telefon till Erik Larsson.

Medlemsavgiften för 2018 som är 50 kr för fullbetalande medlem och 25 kr för familjemedlem oavsett ålder betalar ni in till plusgironr 47 35 64 - 3.
OBS. Glöm inte fylla i namn.