*      Rundbrev 280  Feb 2019


När detta skrivs vräker snön ner utanför fönstret och det verkar bli en snörik vinter, men det är ju i början på februari så det finns väl hopp om att den inte blir så långvarig. 2018 blev annars ett ganska bra fågelår trots att det var en rekordvarm och torr sommar eller kanske just därför. De flesta fåglar tycks ha haft en bra häckningssäsong, t ex talgoxe och blåmes är ju ovanligt talrika vid fågelborden i vinter. Vad har vi då observerat i Västbo under året?
Det stora dragplåstret var den brunsångare som Anders Sandh upptäckte i sin trädgård i Hestra den 14 oktober och som samlade många fågelskådare från när och fjärran. Det var det första fyndet i Småland och inlandsfynd av arten är mycket sällsynta. Den stannade kvar till den 22 oktober och blev den 287:e arten som iakttagits i Västbo. Övriga intressanta observationer:
Från att i fjol bara setts en gång har en fullständig explosion av ägretthäger skett. 2018 har den observerats under hela 36 dagar från den 20 april till den 28 november, merparten av observationerna i Draven, som mest har 6 ex setts samtidigt, den 14.10. En ovanligt stor flock av spetsbergsgäss, 50 ex, sågs den 2.2 på Svanaholms ängar, 2 svarthalsade doppingar observerades i Draven den 21.4, en prutgås rastade i Draven den 18.6, 1 hane stäpphök sågs vid Draven den 10.4, en jorduggla i Villstad den 1.4, 1 hane mandarinand fanns i ån vid Krabby den 6.5, endast 2 vaktlar hördes spela, på Ås ängar den 15.5 och i Draftinge den 23.6, en lite udda observation av spovsnäppa gjordes vid Reningsdammarna Gislaved den 20.5 (vårobservationer är inte så vanliga), en hybrid hane stjärtand x gräsand sågs i Reningsdammarna 4.4, 29.4 och 5.5, en engelsk sädesärla ev hybrid vid Reningsdammarna den 28.5, en mosnäppa rastade vid Reningsdammarna den 22.7 (den enda observationen under året), en kentsk tärna vid Liljenäsviken den 18.7 (2:a observationen i Västbo), en dvärgkanadagås i Draven den 8.8 och 20.8, en kustsnäppa och en sandlöpare vid Liljenäsviken den 23.8, passande nog vid VFK:s exkursion dit, sandlöparen var kvar även 24.8, småsnäppa sågs vid Färgån den 3.8, 3 ex, och 1 ex vid Reningsdammarna den 12.9 och 1 ex vid N.Bolmen 18.9, myrspov 2 ex Draven 3.8, 1 ex Färgån 7.8, en blåhake på Svanaholms ängar 25.8, en överfl rödstrupig piplärka vid Dravenvandringen den 9.9, skäggmes 3 ex Flahultasjön under artrallyt den 4.11 och kungsfiskare vid Önnekvarn den 9.12 och 20.12 och vid N.Bolmen den 4.11 och 26.12.
Häckningar: Vid Reningsdammarna svarthakedopping, minst 4 par, smådopping 3 par, vigg minst 6 par, snatterand, minst 2 par, sothöna minst 30 par, rörhöna 1 par, skrattmås minst 120 par och för 1:a gången konstaterades att vattenrall häckade med troligen 2 par, 1 par gråhakedopping byggde bo och påbörjade ruvning men häckningen misslyckades av okänd anledning.
Vid Draven häckade bl a 1 par skedand med 8 ungar. Många observationer av skogsduva under sommaren kan tyda på att det funnits häckningar i Järanäs och Väcklinge. Även i år har kungsörn häckat i vårt område, vilket resulterade i 1 flygg unge.

Kallelse till årsmöte
Årsmötet blir i år onsdagen den 13 mars kl 19.00 i Torghuset, Smålandsstenar.
Klubben bjuder som vanligt på fika. Efter årsmötesförhandlingarna kommer Henrik Grahn, Forsheda att visa bilder och berätta om ”5-10 års fågelskådning i svensk natur”.

Kryssa för fåglar i Västbo
I samband med årsmötet delar vi ut priser i form av presentkort till den som sett flest fågelarter i Västbo under året, dessutom lottas 2 presentkort ut bland övriga som rapporterar in sina arter på årsmötet eller via epost eller telefon till Erik Larsson.

Medlemsavgiften för 2019 som är 50 kr för fullbetalande medlem och 25 kr för familjemedlem
oavsett ålder betalar ni in till postgironr 47 35 64 – 3. OBS. Glöm inte fylla i namn