Smålandsartrallyt  4 - 5  november 2023

Tjust FK vinner Allhelgonarallyt i Småland

Tjust FK fortsätter att ta kliv framåt och vinner årets upplaga av Allhelgonarallyt i Småland 4-5 nov på nya klubbrekordet 124 arter. I artlistan hittar vi mandarinand, tretåig mås, kaspisk trut, bredstjärtad labb och skärsnäppa. Tvåa blir Kalmar OF på 121 arter, som överraskade med brandkronad kungsfågel. På tredje plats Jönköpings FK med kustpipare och lappuggla, samt med eremitibis utanför tävlan
Nämnas måste också fyra arter piplärkor hos Västbo FK (större, rödstrupig, vatten- & ängspiplärka), all-time-high i Torsås med 107 arter där kornsparv stack ut på artlistan, 29 ex ägretthäger i Växjö (bilden), samt Höglandsskådarnas nya rekord på 104 arter med bl a silltrut och lappsparv. Kul att Ruskenprickarna i Sävsjö är tillbaka i listan, där nu Smålands alla lokalklubbar återfinns. Sammantaget var hela 325 skådare ute i fält och så här ser resultatet ut:

1. Tjust Fågelklubb 124 arter (29 skådare)
2. Kalmar OF 121 (24)
3. Jönköpings FK 120 (25)
4. Oskarshamnsbygden 114 (17)
5. Torsås 107 (6)
6. Aneby, Eksjö & Tranås 104 (34)
6. Ljungby FK 104 (21)
6. Västbo FK 104 (25)
9. Växjö FK 103 (25)
10. Hultsfred 100 (12)
11. Tingsryd 97 (20)
12. Vetlanda OK 92 (22)
13. Värnamo FK 86 (11)
14. Nässjö OK 85 (23)
15. Skillingaryd/Vaggeryd 81 (9)
16. Alvesta FK 78 (5)
17. Nybro/Emmaboda FK 75 (17)
18. Ruskenprickarna Sävsjö 62 (5)
19. Uppvidinge FK 60 (15)
20. Markaryds FK 58 (12)

 

Så är då årets artrally avslutat och vi lyckades få in hela 104 arter. Det blev ett riktigt piplärksrally med både större piplärka, vattenpiplärka, rödstrupig piplärka och ängspiplärka på artlistan.Och den alfågel som upptäcktes den 23 oktober vid Reningsdammarna Gislaved
ville också gärna bli räknad i rallyt liksom den ägretthäger som fanns där tidigt på morgonen men strax lyfte och flög därifrån. Andra mer ovanliga arter som observerades var mindre sångsvan, spetsbergsgås, småskrake, pilgrimsfalk, hornuggla, svart rödstjärt, skäggmes, snösparv.
Men vi missade också några som t ex kanadagås, järpe, sothöna, berguv, kungsfiskare, forsärla, strömstare, nötkråka.
14 deltagare lämnade rapporter, men jag tror att ungefär 25 var ute och spanade.
Vädret var ju ganska hyfsat med temp 7-8 grader och inte så mycket regn som SMHI hade utlovat.
Tack till er alla för ett fantastiskt bra genomfört rally
.

Listan senast uppdaterad:  Slutresultat  Antal arter:  104
 

Knölsvan

 

Mindre sångsvan

 X

Sångsvan

 X

Sädgås

 X

Spetsbergsgås

 X

Bläsgås

 X

Grågås

 X

Kanadagås

 

Vitkindad gås

 X

Prutgås

 

Bläsand

 X

Snatterand

 X

Kricka

 X

Gräsand

 X

Stjärtand

 X

Skedand

 X

Brunand

 

Vigg

 X

Bergand

 

Ejder

 

Alfågel

 X

Sjöorre

 

Svärta

 

Knipa

 X

Salskrake

 

Småskrake

 X

Storskrake

 X

Järpe

 

Orre

 X

Tjäder

 X

Rapphöna

 

Fasan

 X

Smålom

 

Storlom

 

Smådopping

 

Skäggdopping

 

Gråhakedopping

 

Svarthakedopping

 

Storskarv

 X

Ägretthäger  X

Gråhäger

 X

Röd glada

 X

Havsörn

 X

Blå kärrhök

 X

Duvhök

 X

Sparvhök

 X

Ormvråk

 X

Fjällvråk

 X

Kungsörn

 X

Tornfalk

 

Stenfalk

 

Pilgrimsfalk

 X

Vattenrall

 

Rörhöna

 

Sothöna

 

Trana

 X

Ljungpipare

 

Kustpipare

 

Tofsvipa

 X

Skärsnäppa

 

Dvärgbeckasin

 

Enkelbeckasin

 X

Morkulla

 X

Myrspov

 

Skogssnäppa

 

Kustlabb

 

Dvärgmås

 

Skrattmås

 

Fiskmås

 X

Gråtrut

 X

Havstrut

 X

Tordmule

 

Tobisgrissla

 

Tamduva

 X

Skogsduva

 X

Ringduva

 X

Turkduva

 X

Berguv

 

Hökuggla

 

Sparvuggla

 

Kattuggla

 X

Hornuggla

 X

Jorduggla

 

Pärluggla

 

Tornseglare

 

Kungsfiskare

 

Gröngöling

 X

Spillkråka

 X

Större hackspett

 X

Mindre hackspett

 X

Tretåig hackspett

 

Trädlärka

 X

Sånglärka

 X

Berglärka

 

Trädpiplärka

 

Större piplärka  X
Vattenpiplärka  X

Ängspiplärka

 X

Rödstrupig piplärka

 X

Skärpiplärka

 

Forsärla

 

Sädesärla

 X

Sidensvans

 X

Strömstare

 

Gärdsmyg

 X

Järnsparv

 X

Rödhake

 X

Svart rödstjärt

 X

Koltrast

 X

Björktrast

 X

Taltrast

 X

Rödvingetrast

 X

Dubbeltrast

 X

Svarthätta

 

Gransångare

 X

Kungsfågel

 X

Skäggmes

 X

Stjärtmes

 X

Entita

 X

Talltita

 X

Tofsmes

 X

Svartmes

 X

Blåmes

 X

Talgoxe

 X

Nötväcka

 X

Trädkrypare

 X

Varfågel

 X

Nötskrika

 X

Skata

 X

Nötkråka

 

Kaja

 X

Råka

 X

Kråka

 X

Korp

 X

Stare

 X

Gråsparv

 X

Pilfink

 X

Bofink

 X

Bergfink

 X

Grönfink

 X

Steglits

 X

Grönsiska

 X

Hämpling

 X 

Vinterhämpling

 X

Gråsiska

 X

Snösiska

 

Bändelkorsnäbb

 

Mindre korsnäbb

 X

Större korsnäbb

 X

Tallbit  

Domherre

 X

Stenknäck

 X

Lappsparv

 

Snösparv

 X

Gulsparv

 X

Sävsparv

 X