Västbo Fågelklubbs program 2024

Onsdagen den 20 mars
Årsmöte i Torghuset Smålandsstenar kl 19.00. Efter förhandlingarna visar Anton Ståhl, Hestra sina fantastiska fågelbilder. Klubben bjuder som vanligt på tårta. 

Onsdagen den 24 april
Gislaveds Reningsdammar. Vi upprepar förra årets succe som samlade hela 18 deltagare.
Vi vandrar runt dammarna och tittar på smådoppingar, svarthakedoppingar, snatteränder som vi har chans att se på närhåll och kanske vi också kan få in någon lite ovanligare fågel. Samling vid parkeringsplatsen kl 18.00. Ansvarig: Bo Gillberg

Onsdagen den 15 maj
Vi besöker ”Mats på Höjden” i Sännås utanför Smålandsstenar som i 35 år arbetat med att förbättra miljöerna runt gården, inägorna och i skogen, och har nu goda miljöer för växter, djur, jordbruk, skogsbruk och människorna, bl a med att sätta upp många holkar i området. 
Han berättar här om sitt holkprojekt:
”Förra pingsten fick jag en riktig bekräftelse på det jag o Agneta Helge har gjort under flera år, nämligen att sätta upp holkar. Vi har många runt om på våra marker runt husen, hagmarkerna, skogen, bryggan mm. Jag är med i ett nätverk som heter Nyskapande Naturvård. Finns på Facebook.

Vi har träffar ute på gårdarna och ser hur de jobbar med olika frågor kring en "levande skog o natur".
Förra pingstafton var det en träff hos oss och som tema var fåglar med Niklas Aronsson från Birdlife Sverige. Under våra timmar ute i naturen återkom Niklas ofta till uttalandet: Ni har ju fåglar i nästan alla holkarna! Och:- ni har sparat små miljöer/oaser/flora & faunadepåer är vår beteckning av helt orörda naturavsnitt. Idag har vi över 100 sådana oaser.”
Samling på gården i Sännås kl 18.00. Ansvarig: Erik Larsson

Vägbeskrivning: Från Smålandsstenar kör v26 mot Gislaved, strax efter ni passerat Villstads kyrka ta vänster in på vägen mot Arnåsholm, efter ca 4 km vid bron och Sännåsskylt ta höger, sedan efter 200 m kommer ni till gården.

Onsdagen den 5 juni
Dravenkväll och ev Nattsångarexkursion. Vi kombinerar dessa 2 aktiviteter med samling vid Fridsnästornet, spanar av vad som finns ute i sjön, där nu alla häckande arter bör vara i full gång, lyssnar in vad som sjunger i lövdungar och vassområden vid sjön. Om vädret sedan verkar bra för nattsångare kör de som orkar den sedvanliga rundan över Ås ängar, N.Bolmen, Slättösand osv.
Samling kl 20.00 vid Fridsnästornet. Ansvarig: Lasse Grahn.

Onsdagen den 28 augusti
Trankväll vid Liljenäsviken. Vi samlas som vanligt för att beskåda detta mäktiga skådespel då tranorna i större eller mindre flockar kommer flygande för att gå ner i viken för övernattning. Men om vattenståndet är det rätta brukar vi kunna se en hel del vadare som födosöker på stranden, som t ex kustsnäppor, mosnäppor, större strandpipare m fl
Samling vid parkeringen på vägen ut till Grönhammar kl 19.00
Ansvarig: Johan Truvé

Söndagen 15 september
Vandring runt Draven. Vi vandrar inte runt hela sjön, eftersom det visat sej att vandringen runt norra delen varit ganska ointressant ur fågelsynpunkt. Därför vandrar vi från gömslet och söderut till Fridsnäs, Kinnaberg och tillbaka igen till gömslet.
Start från parkeringen vid Gömslet kl 9.00. Ansvarig: Sven Hedlund

Lördagen/söndagen 2 / 3 november
Smålandsartrally. Vi deltar i denna tävling mellan Smålandsklubbarna där det gäller att observera så många arter som möjligt inom sitt område. Mer information om rapportmottagare mm kommer på hemsidan.

För alla utflykter gäller att matsäck tas med om det inte framgår att klubben bjuder.