*      Rundbrev 284  Feb 2023

Så har då ytterligare ett år passerat, ett år då livet börjat återgå till det normala efter flera pandemiår, men dessa har ju inte påverkat fågelskådning och naturupplevelser så mycket, kanske snarare tvärtom eftersom fler och fler haft naturen som enda möjlighet att komma ut och hålla avstånd utan att riskera att bli smittad.
Hur blev då fågelåret 2022? Vi fick en ny fågelart i Västbo, en blek tornseglare som observerades i Lassaberg utanför Unnaryd den 9 november av en fågelskådare som inte är medlem i VFK. Det blir art nr 291 som setts i Västbo om den blir godkänd av Raritetskommittén, vilket kanske inte är helt säkert. Det brukar krävas fotodokumentation på arter som är svårbestämda och i detta fallet lär det inte finnas något foto på den.
I övrigt hade vi en hel del andra trevliga fåglar som gästade oss.
Ägretthägern fortsätter att expandera. Under 2022 hade vi hela 89 dagar då den observerades, huvudparten av dessa på hösten, i augusti 18 dagar, i september 26, i oktober 20, i november 15, största antalet var 16 ex den 5.11 vid Storåns mynning. De flesta observationerna gjordes i Bolmen- Draven området. 2 tallbitar sågs i Öreryd den 6.1, och 5 ex i Öjhult Hestra den 19.2 och 7 ex på samma ställe den 26.2, en stripgås rastade på Ås ängar och Svanaholms ängar den 6-20.2 och 1-8.3, en tretåig mås påträffades utmattad i Hestra den 10.2 och den låg död dagen efter, och ytterligare en tretåig mås hittades död vid Jällunden den 11.2, 2 honfärgade bergänder rastade vid Grönhammar den 27.4, där också 2 ad svarthuvade måsar rastade den 12.4, och en 3K av samma art sågs i Draven den 29.4, och en 1K i Draven den 14.11, en vit stork rastade i Henja by den 25-26.4, den var ringmärkt och ingick i det skånska storkprojektet, en rördrom spelade vid N.Bolmen den 9.4, 10.4 och 20.4, en rödspov sågs i Draven den 1.5, 30-31.7, 2.8 och 8.8, och en isländsk rödspov rastade i Draven 29.8, en 2K hona stäpphök höll till i Draven 4-8.5 och 18.5 och en 1K stäpphök sågs i Draven 27-28.8 och en 2K hona på Svanaholms ängar den 29.8, en sommargylling spelade vid Liljenäsgård den 22.5, en brandkronad kungsfågel sjöng vid Torpudden Unnen den 28.5, 2 ex mindre flugsnappare sjöng i Rockenåsens bokskog 28-29.5, en kornknarr spelade i Stenbrohult den 11-15.6, en brunglada födosökte vid Ås kyrka den 18.6 och ytterligare en brunglada sågs vid Mellby Reftele den 3.10 och en på Svanaholms ängar den 19.10, 2 ad skräntärnor födosökte i Liljenäsviken den 20.7, en stor flock större strandpipare, 107 ex rastade i Draven den 27.8,
3 ex 1K myrsnäppor rastade i Draven 29.8, 43 prutgäss sträckte förbi Liljenäsviken den 29.9,
en ortolansparv flög förbi Draven den 28.8, en 1K aftonfalk rastade kort i Draven den 7.9, en blåhake rastade i Liljenäsviken 6.9 och ännu en blåhake rastade i Liljegränd Gislaved 11-16.9, en lappsparv rastade i Draven den 7-8.9, en sen dvärgmås sträckte vid Draven den 5.11, en berglärka rastade vid Reningsdammarna den 14-16.11 och en vattenpiplärka i Draven den 9-13.11.

Häckningar:
Vid Reningsdammarna: svarthakedopping, minst 4 par, smådopping 2-3 par, vigg minst 4 par, snatterand, minst 3 par, sothöna minst 5 par, rörhöna 2 par, både vigg och sothöna har minskat mycket,
Vid Draven häckade bl a  skedand minst 2 par, sothöna 2 par, rörhöna 1 par, rödbena 1 par, brun kärrhök 1 par.

Kryssa för fåglar i Västbo
I samband med årsmötet delar vi ut priser i form av presentkort på 200 kr till den som sett flest fågelarter i Västbo under året, dessutom lottas 2 presentkort ut bland övriga som rapporterar in sina arter på årsmötet eller via epost eller telefon till Erik Larsson.

Kallelse till årsmötet
Årsmötet blir i år onsdagen den 1 mars kl 19.00 i Torghuset Smålandsstenar.
Klubben bjuder som vanligt på fika med tårta. Efter årsmötesförhandlingarna kommer klubbens egen fågelfotograf Anton Ståhl, Hestra att visa sina fina fågelbilder.

Medlemsavgiften för 2023 som är 100 kr för fullbetalande medlem och 50 kr för familjemedlem
oavsett ålder betalar ni in till postgironr 47 35 64 – 3. OBS. Glöm inte fylla i namn