*      Rundbrev 285  Feb 2024
2023 blev ett mycket annorlunda år för Västbo Fågelklubb med Stefans tragiska bortgång och ingenting blir väl sig likt i fortsättningen, ju mer tiden går förstår man hur mycket han betydde för klubben och för vår verksamhet, vilket visar sig i bl a fågelobservationerna, som ju minskat till ungefär hälften.
Årets observationer gav inte någon ny fågelart för Västbo och den bleka tornseglare som sågs i Unnaryd i slutet av förra året blev som väntat inte godkänd och därför backar vi tillbaka till 290 observerade arter i Västbo. En del intressanta fynd gjordes i alla fall under året, en fjällgås flög förbi Grönhammar den 2.3, en jorduggla sågs i Henja by den 11.3, en hane amerikansk kricka rastade i Draven den 25.4 – 29.4, en svarthuvad mås sträckte förbi Grönhammars udde den 4.4, 2 berglärkor höll till i Liljenäsviken den 11.4, en gulhämpling rastade på Grönhammar den 27.4, 2 svarthalsade doppingar i Draven den 4.4, en fjällpipare på fälten vid Åbykrysset den 15-19.5, en rödspov i Draven den 1.5, en dubbelbeckasin spelade vid Åbykrysset den 9.5, en vit stork sågs vid Kinnaberg den 13.5, en jorduggla vid Hammargården den 23.5, en härfågel vid Tomsatorp utanför Reftele den 1.5, en honfärgad aftonfalk i Draven 10-11.5, en hane aftonfalk i Draven 18.5, en hane aftonfalk i Anderstorps stormosse den 11.5, en sommargylling spelade i Liljenäs den 28.5 och en sommargylling vid Långaryds IP den 30.5 och 12.6, ganska stora antal vadare rastade i Draven, t ex 13 kustpipare den 27.7, 236 kärrsnäppor den 24.7, 21 spovsnäppor den 24.7, 200 större strandpipare den 27.8, en 2K+ hane citronärla i Draven 16.7 och 23.7, en 1K stäpphök rastade i Draven den 1.10, en lappuggla i Burseryd den 4.11, som sågs av en icke medlem så vi fick tyvärr inte med den i artrallyt, däremot fick vi ju otroligt nog in 4 olika piplärkor i rallyt, då både större piplärka, vattenpiplärka, rödstrupig piplärka och ängspiplärka observerades på Svanaholms ängar, den större piplärkan var kvar ända till den 11.11 (8 dagar), en långstannande 1K alfågel rastade i Reningsdammarna Gislaved 23.10 – 15.11, brunglada har setts vid 6 tillfällen i Bolmen – Dravenområdet mellan den 19.5 – 1.10, ägretthägern fortsätter att expandera, sedd vid 76 tillfällen i Bolmen – Dravenområdet med som mest 17 ex samtidigt den 26.7.              

Häckningar:
Årets häckningssäsong har varit sämre än vanligt.
Vid Reningsdammarna: svarthakedopping, minst 4 par, smådopping 2 par, sothöna endast 2 par, rörhöna troligen 1 par, ingen snatterand eller vigg har häckat, vilket är första gången på många år.
Vid Draven häckade bl a  skedand minst 1 par, brun kärrhök 1 par.

Kryssa för fåglar i Västbo
Vi ställer in årets tävling i Kryssa för fåglar i och med Stefans bortgång eftersom ju han säkert som vanligt skulle vunnit den. Vi beslutade i styrelsen att i stället skänka pengarna till en minnesgåva vid hans begravning.

Kallelse till årsmötet
Årsmötet blir i år onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Torghuset Smålandsstenar.
Klubben bjuder som vanligt på fika med tårta. Efter årsmötesförhandlingarna kommer klubbens egen fågelfotograf Anton Ståhl, Hestra att visa sina fina fågelbilder.

Epost
För att slippa betala dyrt porto vid utskick av rundbrev vill vi att ni som har epost meddelar er epostadress så att vi kan skicka ut rundbrevet digitalt. Skicka en epost till lassegrahn51@gmail.com och skriv bara ert namn så vi vet varifrån den kommer.
 
Medlemsavgiften för 2024
som är 100 kr för fullbetalande medlem och 50 kr för familjemedlem

oavsett ålder betalar ni in till postgironr 47 35 64 – 3. OBS. Glöm inte fylla i namn