Aktuellt

Startsidan

Klubbfakta

Obsboken

Intressanta obsar

Medlemsförteckning

Program

Rundbrev

 

Fågellokaler

Bildgalleri

Artrally

Aktuellt

Artportalen

Rapportguide  

Länkar

 


 

2024-05-15 I onsdags samlade Västbo fågelklubb ca 15 personer hos ”Mats på Höjden” i Sännås utanför Smålandsstenar. Vi fick lyssna på Mats intressanta berättelser om sina marker och hans nya sätt att driva skogsbruk. Mats har idag ett modernt, småskaligt skogsbruk där han blandar olika arter av lövträd och barrträd på sätt som gynnar biologiskt mångfald och som bidrar till ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Fågellivet gynnas genom att Mats satt upp många holkar i området och vi såg och hörde bl.a. svartvit flugsnappare, sävsparv, domherre, stare, svarthätta, enkelbeckasin, drillsnäppa och taltrast. Tack Mats för ett par engagerande timmar och för att du delade med av din kunskap.

2024-04-24 Gislaveds Reningsdammar. Trots en ovanligt kylig aprilkväll med risk för nederbörd mötte 20 intresserade deltagare upp till fågelklubbens aktivitet med vandring runt Reningsdammarna.
Förhållandena var väl inte optimala men blev ändå lyckad med totalt c:a 37 observerade olika arter.
Av dessa kan bl.a. nämnas Knöl- och Sångsvan, Gran- och Lövsångare, Svarthakedopping, Sothöna, Snatterand, Hus- och Ladusvala, Tal- och Dubbeltrast, Spillkråka, Bläsand, Mindre strandpipare, Grönbena samt Skogssnäppa.
Träffen avslutades strax efter solnedgången med en överflygande Morkulla vid parkeringen när de flesta deltagarna lämnat.


2024-03-20 VFK:s årsmöte besöktes av rekordmånga 30 medlemmar. Det blev en del ändringar i styrelsen, omval av ordf Erik Larsson, v.ordf Johan Truvé, kassör Lars-Gunnar Grahn och ledamöter Bo Gillberg och Mats Hallberg, till sekr nyvaldes Sven Hedlund, och till ledamöter nyvaldes Ann-Katrin Andersson och ersättare Christian Sandolf. Medlemsavgiften för 2025 blir oförändrad 100 kr för fullbetalande och 50 kr för familjemedlem. Efter årsmötesförhandlingarna visade Anton Ståhl, Hestra sina fina fågelbilder med bl a fantastiska ugglebilder.

2023-09-10 Dravenvandring. Idag samlades åtta personer vid Draven för att njuta av fågelliv under en mycket varm sensommardag. Vi började med en promenad till gömslet och där sågs bland annat sparvhök, tornfalk, brun kärrhök, stenfalk och glada. Vi såg också bläsand, kricka, snatterand, någon enstaka brushane, gök och enkelbeckasin. På långt håll kunde vi också räkna in två ägretthägrar. Sällan har undertecknad upplevt så mycket mygg på en och samma plats. Det var så mycket mygg att det påverkade möjligheten att skåda. Vi tog oss sedan till Fridsnästornet där vi fikade. Där sågs bland annat ett tiotal större strandpipare, gråhägrar, två kustsnäppor, två lärkfalkar, en trolig pilgrimsfalk på långt håll och vi hörde spillkråka. Framåt lunchtid flög det in ett större antal tranor söderifrån och spred ut sig över Dravens vattenlandskap. Promenaden avslutades med korvgrillning, trevliga samtal och skratt. /Sven Hedlund

2023-07-27 Stefan Andersson, vår styrelseledamot och sekreterare har lämnat oss. Han dog i en hjärtattack på sin arbetsplats. Det är offattbart och oerhört tragiskt att Stefan inte längre finns bland oss. Att vi inte längre kan träffa honom i fågeltornet i Draven och ta del av hans stora kunskap om artbestämning av fåglar. Vi kommer att sakna honom som uppskattad ledare på våra exkursioner och vi kommer att sakna hans fina rapportering i denna obsbok av sina fågelobservationer i Draven och andra lokaler i Västbo. Vi kommer att sakna honom som vän och styrelsemedlem och han kommer att bli saknad av många fågelskådare i landet för sin stora kunnighet och sitt trevliga sätt och glada humör. Stefans liv var fåglarna. Vi kommer alltid att minnas hur mycket han betytt för fågelklubben.
Vila i frid Stefan. Du kommer att lämna ett mycket stort tomrum efter Dig.

2023-06-09 Fredagens Nattsångarexkursion lockade 10 personer. Extra roligt var att det var flera medlemmar som var med på en aktivitet för första gången! De första stoppen gjordes i Draftinge och på Ås ängar, där det var ovanligt tyst, bortsett från en gök! Några rådjur med kid var det roligaste! En deltagare avvek för att åka hemåt och upptäckte då en spelande vaktel i Dravö. Vi övriga åkte direkt dit och samtliga fick höra den väl. Vi fortsatte till Svanaholms ängar, där första bilen fick se en nattskärra flyga upp i strålkastarskenet längs vägen till Storåns mynning. Från Vassviken hördes en avlägsen enkelbeckasin och sävsångare! Annars var det mycket tyst och nästan alla fält var slagna! Vi såg en dovhjort i vägkanten när vi var på väg mot Slättösand. Där avslutades exkursionen med en vacker konsert av nattskärra, samtidigt som vi fick en lektion om stjärnbilder och himlakroppar på himlavalvet....//Stefan

2023-05-10 Dagens Dravenkväll bjöd på klar himmel, vacker solnedgång och flera fina fågelobsar. 14 medlemmar slöt upp. Några hade sett, och också lyckats fota, aftonfalk vid Hunnehall strax innan träffen! Vi som missade aftonfalken såg bland annat svarttärna, skedand, brun kärrhök, tornfalk, sävsparv samt stora mängder trana och skrattmås. Under skymningen så hördes också småfläckig sumphöna, morkulla och enkelbeckasin. En lyckad försommarkväll vid vackra Draven / Sven Hedlund

2023-04-19 Reningsdammarna Gislaved. Arton personer mötte upp vid kvällens aktivitet! Solen sken, men kalla nätter och en lite kylig ostvind gör att det inte händer så mycket på fågelfronten just nu! Det blev trots det en hel del fågelupplevelser på närhåll! Bla annat kunde vi avnjuta ett par svarthakedoppingar som spelade för full bröst mot bröst i en sensuell dans! Senare fick vi även se en revirstrid mellan 5 individer, där det gick ganska hett till! Två gråhägrar stod i vasskanten och både grågås och kanadagås sågs ligga på varsitt rede, ruvande. Ett par mindre strandpipare kunde avnjutas i tub och det var ganska gott om vigg, knipor och krickor. Tre par storskrakar inräknades, samt 14 snatteränder! Tyvärr sågs endast ett fåtal sothönor. På gräsmattan vid Reningsverket födosökte tre trastarter, bla dubbeltrast! När solen började gå ner startade en ljuvlig kvällskonsert, ledd av flera taltrastar och rödhakar, även en järnsparv drog ett antal strofer när vi var tillbaka på parkeringen och cirkeln var därmed sluten! //Stefan Andersson

2023-03-01 VFK:s årsmöte 2023  besöktes av 15 medlemmar. Styrelsen och andra funktionärer omvaldes. Som ersättare i styrelsen nyvaldes Sven Hedlund. Medlemsavgiften för 2024 blir oförändrad 100 kr för fullbetalande och 50 kr för familjemedlem. I tävlingen ”Kryssa för fåglar” vann Stefan Andersson som vanligt presentkort för flest arter, 189, och de lottade presentkorten vanns av Erik Larsson och Bo Gillberg. 6 medlemmar hade lämnat in uppgifter till tävlingen. Efter årsmötesförhandlingarna visade Anton Ståhl, Hestra sina fina fågelbilder i huvudsak tagna i klubbens verksamhetsområde.

2022-09-11 Dravenvandring. Idag var det dags för den årliga vandringen vid Draven och vi var 7 deltagare som samlats vid parkeringen till gömslet! Första arten som antecknades var järnsparv! Vi förflyttades oss ner till vallen vid gömslet och möttes direkt av 5 ägretthägrar, det var även gott om rovfåglar, både sparvhök, tornfalk, ormvråk, röda glador, brun kärrhök och havsörn sågs direkt! Gransångare och bergfink hördes locka och en flock med 20 bläsänder drog förbi. Gluttsnäppa kom inflygande samt en fiskgjuse prövade fiskelyckan. En ung stenfalk gjorde en rusch, men landade därefter på en revel och kunde studeras fint i tub, även brushane och kustpipare sågs! Vi kom så småningom till dammluckan där en sävsångare satt och småsjöng, en forsärla flög förbi och ärtsångare hördes smacka buskarna. Nu började det plötsligt att regna så vi intog vår fika under tak vid Fridsnästornet! Regnet upphörde och vi vandrade vidare på vallen västerut, vi hade precis kommit över bron när en rödstrupig piplärka flög över oss, samt en gråsiska och flockar med grönsiskor! Vi hann inte långt till innan en flock vadare kom insträckande och landade fint på en liten revel nära vallen. Flocken bestod av 4 småsnäppor, 2 kärrsnäppor, 3 större strandpipare samt en mosnäppa! Vi fick kalasobsar på dessa långväga resenärer som kanske har siktet inställt på Västafrikas tidvattenstränder! En ung blå kärrhök patrullerade av och an över sjön! Nu började det regna igen och mängder med ladusvalor dansade runt över sjön! Flockar med enkelbeckasiner, sångsvanar och grågäss sågs på himlavalvet! Vi gjorde en vandring på Jonsbo ängar i hopp om att stöta någon dubbelbeckasin, men vi fick nöja oss med några sånglärkor och ängspiplärkor! En spillkråka hördes i fjärran! Vi vandrade nu den långa vägen tillbaka till startpunkten och med stenskvätta och snok tillagd i protokollet kunde vi avsluta dagens programpunkt! //Stefan

2022-08-24 Trankväll vid Liljenäsviken. Denna vackra sommarkväll var vi 14 personer som möttes upp vid dagens klubbaktivitet! Det var många sädesärlor, gulärlor och buskskvättor i viken, samt svalor, gråhäger och trädpiplärka. Gröngöling och spillkråka hördes. Mest spännande var dock de vadare som födosökte, 1 ex av vardera, mosnäppa, kärrsnäppa och större strandpipare. Efter lite fika började tranor att komma inflygande för övernattning och i skymningen hade vi räknat in ca 450 ex. Då var kvällen fullbordad och vi åkte hem i sommarnatten.....//Stefan


2022-08-13 Exkursion till Jättabron vid sydvästra Bolmen i Ljungby kommun! Vi var 5 personer som träffades vid Tallberga för fortsatt färd mot målet! Vi hade inga större förhoppningar då det var varmt och vindstilla redan på morgonen! När vi väl var på plats träffade vi lokalens virtuos Jonas som berättade att han hade haft sträckande myrspovar och roskarlar mm redan innan vi kom! Det fanns dock en del rastande vadare på plats när vi anlände! Det sträckte även förvånansvärt mycket fågel med tanke på vädret, samt en del som rörde sig i sjön! Man får en känsla av att stå vid havet när man är vid denna lokal, läckert. Vid ca 11:00 mattades sträcket av och solen blev för het avbröt vi. Jag avslutade med ett skönt dopp i hamnen för att få ner kroppstemperaturen till 37 grader! Nedan följer morgonens intressantaste obsar! // Stefan
Vigg 2 ex, Svärta 12 ex, Ljungpipare 1 ad str, Kustpipare 1 ad, M.strandpipare 1 par med ungar, Större strandpipare 5 ex, Kärrsnäppa 5 str, Drillsnäppa 1 ex, Rödbena 5 ex, Gluttsnäppa 1 ex + 12 str, Skrattmås 153 str, Fiskmås 23 str, Fisktärna 6 str, Troliga silvertärnor 3 str, Storlom 3 ad, Smålom 2 ex, Storskarv 102 str, Gråhäger 5 str, Fiskgjuse 3 ex, Röd glada 2 ex, Havsörn 2 ad, Spillkråka 1 ex, Tornfalk 1 str, Lärkfalk 2 ex, Törnsångare 1 ex, Ärtsångare 1 ex (SA,MHg,SH,CS,EM).


2022-06-10 Nattsångarexkursionen lockade 8 deltagare! Vi samlades vid gömslets parkering i skymningen, en skogssnäppa flög förbi! Vi rörde oss mot Draftinge, längs vägen drog en spelande Morkulla! I Draftinge och Ås ängar vad det förvånansvärt tyst, 2 Gökar galde iaf. Därutöver såg vi nio Dovhjortar, samt Rådjur och Rödräv. Även vid Svanaholms ängar var det ovanligt tyst! I Vassviken var det dock lite mer aktivitet, där hörde vi spelande Vattenrall, Enkelbeckasin, det sjöng minst 3 Sävsångare och Skogssnäppa hördes! Vid Slättösand spelade 2 Nattskärror för fullt och vid Karaby Ås spelade Morkulla! Klockan var nu långt in på det nya dygnet så vi återvände till startplatsen! Där spelade två Småfläckiga sumphöns, samt Vattenrall! Vi avslutade och det blev trots allt en del roliga ljud i natten, även om det var lite väl tyst på flera stopp! När jag kom hem till Väcklinge hördes klävittande Kattuggla i byn och en sj Sävsångare från sjön! //Stefan

2022-05-11 Dravenkväll. Trots att regnet hängde i luften dök 6 tappra Västboiter upp vid gömslets parkering! Vi vandrade mot gömslet ackompanjerade av sjungande törnsångare och buskskvätta! Från gömslet var ljudkulissen stark från skrattmåskolonin. Bosse upptäckte några brushanar som födosökte i det frästa området. Plötsligt kom en småspov och landade intill och vi fick studera dess fjäderdräkt ingående! Vi fick även se sked- bläs- snatter- och stjärtänder. Storspov, rödbena och grönbenor spelade av och till. Brun kärrhök 1 par och en subad havsörn kunde också beskådas. I skymningen förflyttade vi oss till Hunnehall. Tyvärr började det regna och vinden tilltog! Trots väderläget hörde vi vattenrall, morkulla, sävsångare och buskskvätta, samt spelande rödbena, grönbena och flera enkelbeckasiner! //Stefan

2022-04-20 Vi var sjutton personer som slöt upp till klubbens aktivitet vid Reningsdammarna! Vi vandrade i måttlig takt runt dammarna i solsken och kunde notera 39 olika fågelarter. Bla såg vi Smådopping, Svarthakedoppingar, Snatteränder, Bläsand, Storskrakar, Gråhäger mm! Under vandringen sågs även Ladusvala, Hussvala, Gransångare, samt flera sj Lövsångare och järnsparv. Vi kunde även se ett grågås-par med gässlingar, samt en ruvande Kanadagås! //Stefan

2022-03-16 VFK:s årsmöte 2022 besöktes av hela 22 medlemmar. Styrelsen och andra funktionärer omvaldes. Medlemsavgiften för 2023 blir oförändrad 100 kr för fullbetalande och 50 kr för familjemedlem. I tävlingen ”Kryssa för fåglar” vann Stefan Andersson som vanligt presentkort för flest arter, 192, och de lottade presentkorten vanns av Birgitta Strömblad och Bo Billberg. 7 medlemmar hade lämnat in uppgifter till tävlingen. Efter årsmötesförhandlingarna visade Anton Ståhl, Hestra sina fina fågelbilder i huvudsak tagna i klubbens verksamhetsområde, särskilt imponerade hans fina ugglebilder med bl a matningen av ungar.
 
2021-09-12 Idag var det dags för vandring vid Draven och det var 10 personer som mötte upp vid gömslets parkering! Precis när vi vandrade iväg kom en kraftigare regnskur vilket var illavarslande, resten av vandringen präglades dock mestadels av ganska behagligt höstväder! Redan när vi kom ner till vallen var det mycket rovfåglar i luftrummet! Vi räknade in minst två tornfalkar, fyra bruna kärrhökar samt röda glador och ormvråkar! En ung blå kärrhök sågs av och till patrullera över sjön! En stor flock med vipor och brushanar flög omkring. Plötsligt kom en ung pilgrimsfalk inflygande och vi fick uppleva en flyguppvisning på hög nivå när den försökte slå en av brushanarna! Efter avancerad luftakrobatik lyckades brushanen till slut undkomma sin förföljare! Flera flockar med tranor kom nu inflygande för att rasta i sjön! En törnskata rastade längs vallen och på leröarna utanför rastade många enkelbeckasiner och två kärrsnäppor! Snatterand och stjärtand flög förbi vid fallet! Vi tog en kaffepaus vid Fridsnäs där en trädkrypare gjorde oss sällskap i en ek bredvid! Därefter gjorde vi ett försök på blåhake vid fallet, vi fick dock nöja oss med gransångare, entitor och sävsparv! Några valde att avsluta, men de flesta följde med på södra vallen västerut! Vi var fem som forcerade taggtråden och gjorde en vandring ut på Jonsbo ängar! Vi stötte enkelbeckasiner, sånglärkor, ängspiplärkor och gulärla! Plötsligt hände det, en DUBBELBECKASIN lyfte framför fötterna på Mats, den landade en bit bort! Vi stötte den igen så att fler fick se den! Några buskskvättor och stenskvätta satt längs kanalen och några svalor rörde sig söderut! Tillbaks på vallen såg vi två äldre havsörnar och några gråhägrar! Vi vandrade nu tillbaka samma väg som vi kom, vid fallet flög en forsärla upp! På vallen kröp en vacker larv av bokspinnare! Sparvhökar flög förbi. Vi fick även se en lärkfalk som elegant åt trollsländor i luften! Efter drygt 5 timmars vandring var vi nu tillbaka på parkeringen! Vilken trevlig dag det blev!! // Stefan

 2021-08-25 Trankväll Liljenäsviken. Vi var 12 personer som möttes upp vid Liljenäsviken ikväll! Redan när vi anlände fanns 230 tranor på plats i viken, fler kom dock inflygande efter hand och totalt räknade vi in 508 ex! I viken rastade även en del vadare, brushane 7 ex, gluttsnäppa 1 ex samt större strandpipare! Vi såg också törnskata, stenskvätta och ett gäng dubbeltrastar! Plötsligt uppenbarade sig en stor regnbåge, så kaffet fick intas i respektive fordon! Regnet drog snabbt förbi! I skymningen kunde vi beskåda vårt solsystems största planet, Jupiter! Den lyste starkt på himlen och i tubkikaren kunde fyra av dess månar inräknas! Astronomiskt berikade avslutade vi dagens aktivitet!
// Stefan


!
 2021-06-11 Nattsångarexkursion  Vi var 12 förväntansfulla Västboiter som möttes upp vid parkeringen till gömslet!Vårt första stopp gjorde vi i Draftinge, vilket endast resulterade i en galande Gök
och en sj Sånglärka. Vi fick dock se fyra Dovhjortar samt Rådjur och Rödräv!Vi fortsatte till Ås ängar där det var väldigt tyst, vi fick i alla fall syn på en Rödräv även här!
När vi spanade på räven kom det plötsligt en uggla jagande, den kom till slut ganskanära, men ljuset var lite för skumt! Det gick i alla fall se att det var en Jord- eller Hornuggla,
En Buskskvätta sjöng några strofer.Vi fortsatte till Svanaholms ängar, där vinden plötsligt tilltog och det enda vi lyckades
höra var en tiggande kull Hornuggleungar! Vid Slättösand var det däremot full konsert, då tre Nattskärror spelade för fullt direkt vid ankomst!
Efter en stund flög de fram och tillbaka och klatschade med vingarna alldeles nära oss! Därefter avslutade vi en ovanligt tyst nattlyssning! Tack vare ugglor och nattskärrornas flyguppvisning
så kändes det ganska lyckat ändå! /Stefan

 
2021-05-10 Dravenkväll  Efter en lång och kylig vår, var det plötsligt sommarvärme lagom till när "Dravenkväll" stod på programmet. 10 personer mötte upp vid parkeringen till gömslet! När vi vandrade mot gömslet slingrade sig plötsligt en Snok över stigen. Kvällens art var den Svarttärna som idogt patrullerade av och an i sjön, i övrigt såg vi Årtor, Skedänder, Fisktärnor, Rödbenor Bruna kärrhökar mm. Vi förflyttade oss till Hunnahall i skymningen, där välkomnades vi av en ropande Gök. Vi intog lite kaffe och njöt samtidigt av kvällskonserten som bestod av knarrande Årta, spelande Enkelbeckasiner, Rödbenor, Grönbenor, samt sjungande Sävsångare och Buskskvätta. Även flera Vattenrallar hördes! Strax efter 22:00 avbröt vi efter en trevlig och ljummen kväll.....//Stefan

2021-04-14 Gislaveds reningsdammar. I kväll var det nypremiär på denna aktivitet och hela 22 personer mötte upp! Tyvärr har nordanvindar och kalla nätter dominerat på sistone, så många av vårens primörer är försenade! Denna kväll var det i alla fall solsken och vindstilla, men det var ingen direkt värme! Vi fick trots det fina obsar på Smådoppingar, Snatteränder, Krickor, Storskrakar, Sothöns mm. En Enkelbeckasin sågs flyga iväg. Sångsvansparet födosökte tillsammans och en Knölsvan rastade! Minst 4 Gransångare hördes och ett tiotal Sädesärlor sågs! Kvällens överraskning var dock en utfärdad hane Svart rödstjärt som höll till vid Reningsverket och som kunde ses fint i tubkikare! Vi avslutade på parkeringen i solnedgången, ackompanjerade av sjungande Tal- och Koltrastar samt Rödhakar och Gärdsmyg! Vi får hoppas på lite mer värme till nästa klubbaktivitet, men kul att så många deltog.....//Stefan


2021-03-17 Ugglelyssningen samlade hela 17 personer! Själv var jag vid uven en kvart före alla andra. Då satt den helt öppet i kvällssolen och ropade för fullt! När övriga kom var det endast några få som hann se den innan den tog till vingarna och försvann utom synhåll! Uvens mäktiga rop kunde dock höras under hela besöket! Vi fick även höra vår nationalfågel, koltrast sjunga sina melodiska strofer och en spelande morkulla drog förbi! Tyvärr är det svårt att göra en regelrätt ugglyssningsrunda med så många deltagare, så vi beslöt att åka till Bygget nära Anderstorp med goda parkeringsmöjligheter. Detta är kända ugglemarker! Vi anlände lite för sent för att höra någon sparvuggla! Det fanns dock fortfarande chans på andra ugglor, men efter ett tag insåg vi att så inte skulle bli fallet. Det var i alla fall roligt att intresset var så stort för kvällens aktivitet och att berguven inte ställde in sin föreställning! // Stefan
 
2020-09-13 Dravenvandring.  Vi var 9 personer som anslöt till dagens vandring vid Draven. Det var mycket fågel i rörelse, framförallt var det stora flockar med Grönsiskor nästan överallt! Det var även gott om rovfågel! Bla sågs en Pilgrimsfalk dra förbi, en fin Blå kärrhök hane patrullerade över sjön. Minst 4 ex Brun kärrhök sågs och det var gott om Tornfalkar som ryttlade lite här och var! Plötsligt var det en stor tät flock med kajor på himlen, det var en Duvhök som var i farten, den gjorde plötsligt en djupdykning och den lyckades få en kaja i klorna! Även 3 Havsörnar och flera Röda glador kunde ses! Vi stannade till vid Fridsnästornet där en Brushane rastade! Efter en fika vandrade vi mot Kinnaberg! BLn gick på ängarna söder om vallen! Plötsligt hörde vi han skrika "Dubbelbeckasin"! Han hade stött den och vi kunde följa den när den flög över vallen och ut i sjön, vilket flyt! Vid Kinnaberg låg det mycket änder främst Krickor men även Stjärtänder och Bläsänder! Även en flock med vipor rastade. Vi vände här och vandrade samma väg tillbaka! Vi såg 2 Sparvhökar dra förbi, en Fiskmås låg plötsligt i sjön och det flög flera småflockar med Gråsiskoroch Enkelbeckasiner fram och tillbaka och flera Gransångare födosökte i buskarna! Andra tättingar som sågs var Buskskvättor, Järnsparvar, Sävsparvar, Rödhakar och Träd- o Ängspiplärkor. Mycket svalor på himlen främst Ladusvalor. Vi avslutade nöjda efter 5 timmar till fots och en fylld stegräknare! //Stefan

2020-08-26 Trankväll vid Liljenäsviken.  Denna lokal har nyligen restaurerats av Länstyrelsen, som har återskapat strandängar som det såg ut för ca 150 år sedan! Det ser spännande ut inför framtiden! I kväll var vi 10 personer som slöt upp och det blev en hel del roliga obsar! I topp var en Ägretthäger som rastade ,samt 3 juvenila Kustsnäppor som födosökte i viken! Av tranor inräknades 456 ex som kom inflygande för övernattning under kvällen. Övriga obsar: Grågås ca 290 ex, Gråhäger 3 ex, Havsörn 1 ad, Gluttsnäppa 1 ex, Fisktärna 1 ex, Skogsduva 2 ex, Ladusvala >100 ex, Gulärla ca 200 str, Törnsångare 1 ex, Buskskvätta 4 ex, Stenskvätta 1 ex, Trädpiplärka 1 str, Steglits 1 ex. Dessutom såg några en Blå kärrhök strax innan dom kom fram till Liljenäs! Det blev mao en trevlig kväll trots lite grådassigt väder//Stefan Andersson

2020-06-12 Vid dagens nattsångarexkursion var vi 7 personer som slöt upp i den blåsiga sommarkvällen! Som tur var mojnade vinden efter hand! Första stoppet gjordes i Draftinge där endast en sj Sånglärka hördes! Några uppmärksamma såg dock en Älg försvinna in i skogen! Vi fortsatte till Ås ängar där Göken gol i fjärran. Plötsligt upptäcktes en Hornuggla jaga över fälten och kunde låta sig tubas i det magra ljuset då den ibland satte sig på stolpar. Den flög sedermera in i en dunge och en tiggande ungkull kunde höras! Vi lämnade lokalen och när vi körde upp i backen mot Ås sjöng en Kärrsångare i buskmarkerna nära vägen. Nästa anhalt blev Svanaholms ängar där förbiflygande Ljungpipare kunde höras samt en spelande Storspov. En trolig Kattuggla sågs jaga vid Kanalbron. I Västra Vassviken sjöng en Sävsångare och från en av bilarna sågs en spelande Morkulla flyga förbi.Vi gjorde ett stopp vid Enetdungen och där kunde en avlägsen Nattskärra höras spela från Knorte mosse! Vi svängde in till Slättö sand där plötsligt en Grävling sprang över vägen! I reservatet kunde två Nattskärror höras på nära håll! En Hornuggla började ropa och samtidigt kunde en ungkull höras. Klockan var nu långt över midnatt och vi åkte tillbaka till startpunkten! Längs vägen dit hörde några ungkullar av Kattuggla både i Ås och Håkentorp! Vi avslutade vid gömslets parkering där Småfläckig sumphöna spelade i Draven! Vi avslutade en timme in på det nya dygnet, ganska nöjda med sommarnattens skörd! //Stefan

2020-05-13 Dravenkväll. Det anslöt 9 deltagare till Dravenkväll vid gömslet, vilket var fler än förväntat. Vid parkeringen flög en Storlom förbi. Annars blev det en kylslagen kväll med kalluft som svept ner över södra Sverige! Tyvärr blev fågeltillgången därefter, dessutom försvårades skådningen vid gömslet, pga all sly som begränsar sikten betänkligt runt omkring! Det var iaf full aktivitet i Skrattmås-kolonin och det blev några obsar på Årta, Bläsand, Skedänder ett Snatterandpar samt en Skäggdopping. Vi lyssnade från vallen i skymningen i hopp om någon spelande Dubbelbeckasin, men det var endast Rödbena och Grönbena det var full aktivitet på! Till slut kom även några Enkelbeckasiner i gång samt en Storspov och Gök! Vi kämpade på till 22:30 utan att hitta någon överraskning, då var kvicksilvret redan nere på minussidan! Då insåg vi att det var dags att ge upp.....//Stefan


2020-03-11 VFK:s årsmöte 2020 besöktes av hela 22 medlemmar. Styrelsen och andra funktionärer omvaldes. Medlemsavgiften för 2021 höjdes till 100 kr för fullbetalande och 50 kr för familjemedlem. I tävlingen ”Kryssa för fåglar” vann Stefan Andersson som vanligt presentkort för flest arter, 195, och de lottade presentkorten vanns av Willy Strömblad och Erik Larsson. Beslutades att höja beloppet på presentkorten till 200 kr. Före kaffet och tårtan visade Lennart Davidsson en film från Fågelklubbens tidigare verksamhet med bl a ringmärkning av berguvsungar, exkursioner till Öland och sträckräkningar.

2019-09-15. Dravenvandring. Vi var 4 tappra personer som trotsade vädrets makter och begav oss ut på vandring vid Draven i regn och blåst... Trots det kunde vi se en hel del roligt! Bla födosökte mycket rovfågel i området, bla sågs havsörn, 3 bruna kärrhökar, tornfalkar och lärkfalk! När regnet slutade och solen kom fram kunde hela 20 ex röda glador ses samtidigt! Vi gjorde en vandring över Jonsbo ängar och här stötte vi många enkelbeckasiner, ängspiplärkor och sånglärkor! Några ladusvalor svepte förbi samt sparvhök, ormvråk, stenskvätta och rödhake kunde ses! I sjön fanns svanar, grågäss, krickor, gråhäger mm! Så trots att vi kom hem blöta var vi ganska nöjda, vi såg ganska mycket trots det dåliga vädret och vi var ju dessutom tublösa! // Stefan Andersson

2019-08-22 Trankvällen i Liljenäsviken lockade nio deltagare. Vi fick en underbar kväll vid Bolmen med återställd vattennivå sedan föregående års torka. Även antalet tranor var återställt till det normala. Under kvällen ansluter omkring 280 tranor för övernattning i viken. Vi hör en del grågäss i omgivningen, men inga i Liljenäsviken. För övrigt noterar vi:1 Sparvhök, 4 Skogsduvor, 2 St Strandpipare, 1 Gråhäger, 1 Ormvråk, 19 Gräsänder, omkr. 50 Ladusvalor // Peter


 2019-06-14 Nattsångarexkursionen samlade bara 6 pers  trots ideala förhållanden! Dock var det ganska tyst på de flesta stopp! Första stoppen blev i Draftinge och Ås ängar, där vi endast kunde höra gök, sånglärka och buskskvätta sjunga! Vid Svanaholms ängar kunde vi i alla fall höra en ropande Kattuggla och i Vassviken sjöng en Rörsångare! Efter midnatt besökte vi Slättösand där spelande Nattskärra hördes! Vi fortsatte därefter till Väcklinge där 2 Kärrsångare sjöng ikapp och även där kunde en Nattskärra höras spela! Vi avslutade vid parkeringen vid gömslet kl 01:00 där spelande Småfläckig sumphöna, sjungande Sävsångare samt en ropande Kattuggla kunde höras! // Stefan


2019-05-09 Vi var 7 personer som samlades för en Dravenkväll
och det blev en kväll vi sent ska glömma! Bla rastade totalt ca 120 dvärgmåsar i sjön, dessutom sågs 2 grupper med fisk och silvertärnor! En jorduggla jagade runt, samt sågs några brushanar och grönbenor! Vi avslutade kvällen vid Kinnaberg där dubbelbeckasinen hade konsert, ackompanjerad av kattuggla, enkelbeckasin, rödbena, grönbena, gök och buskskvätta! Några av oss hann även med en avstickare till Svanaholms ängar tidigare på kvällen där 4 vackra fjällpipare rastade! Sanslöst! //Stefan


2019-03-26 På kvällens ugglelyssning deltog 15 personer! Vi började som brukligt med uven som var samarbetsvillig och började ropa strax före 18:30! Vi fortsatte till Hagsjön utanför Anderstorp där en sparvuggla fanns igår, men denna kväll ville den inte ge sig till känna! Vi fick nöja oss med 2 spelande morkullor! Därefter begav vi oss till Gläntan, där kassören hade laddat grillen med goda korvar som kunde avnjutas under den stjärnklara himlen......2019-03-13 VFK:s årsmöte 2019
besöktes av hela 23 medlemmar. Styrelsen och andra funktionärer omvaldes. Medlemsavgiften för 2020 blir oförändrad, 50 kr för fullbetalande och 25 kr för familjemedlem. I tävlingen ”Kryssa för fåglar” vann Stefan Andersson som vanligt presentkort för flest arter, 190, och de lottade presentkorten vanns av Ulf Ekerhed och Erik Larsson. Efter kaffet och tårtan visade Henrik Grahn fina fågelbilder av både rariteter och vanliga arter och berättade intressant om sin tid som fågelskådare under ”5-10 år i svensk natur”.

2018-09-09 Endast 6 personer slöt upp vid dagens vandring vid Draven. Det blev dock en ganska trevlig promenad som dominerades av mycket falkar! Det sågs minst 5 lärkfalkar och 3 tornfalkar och dessutom en ung pilgrimsfalk. En överflygande rödstrupig piplärka var också en av höjdpunkterna! Som avslutning bjöd klubben på korv som kunde avnjutas i min trädgård i 20-gradig värme! I övrigt sågs bla: Sångsvan 5 ex, Bläsand 25 ex, Kricka 100 ex, Skedand 6 ex, Storskarv 2 ex + 65 str, Gråhäger 3 ex, Röd glada 4 ex, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 hane + 3 juv, Fiskgjuse 1 ex, Tofsvipa >200 ex, Brushane 6 ex, Enkelbeckasin 15 ex, Spillkråka 1 ex, Stenskvätta 8 ex, Buskskvätta 3 ex, Ärtsångare 1 ex, Gransångare 4 ex, Lövsångare 1 ex, Bergfink 2 str

2018-08-23 Trankväll i Liljenäsviken lockade 16 deltagare denna ljumma och stilla sensommarkväll. Rekordlågt vatten efter en rekordvarm sommar lockade inte så många tranor, det blev totalt tre tranor under kvällen, vilket torde vara den sämsta noteringen någonsin under denna aktivitet. Annars kunde vi notera 10 Ljungpipare, 4 Ladusvalor, 1 Brun kärrhök, 1 Kustsnäppa, 2 Kärrsnäppor, 5 Strandpipare, 1 Sandlöpare, 1 Buskskvätta, 1 Stenskvätta, 1 Nötväcka, 4 Ringduvor, 1 Fiskgjuse, 5 Storspovar, 1 Rödhake, Sädesärlor och 2 Korpar denna underbara kväll mad nästan full måne. /Peter

2018-06-15 Nattsångarexkursionen lockade 7 deltagare! Vårt första stopp blev i Draftinge där en Lärkfalk flög förbi, i övrigt var det tyst, det var även lika tyst vid Ås ängar! Vi fortsatte till Svanaholms ängar där en Kattuggla hördes "klävitta" några gånger! I Vassviken var det påfallande tyst, men vid Enet hördes i alla fall en kull Hornuggleungar tigga! Strax efter midnatt kom vi till Slättö sand, där Nattskärran hördes både spela och locka i den fina sommarnatten! Vi åkte därefter tillbaka till Draven och där spelade minst 3 Småfläckiga sumphöns så det ekade i natten, även några strofer från en Sävsångare hördes från Hunnahallområdet! Trots att det kändes tyst och magert blev det ett rätt bra resultat till slut! Vi hade ju i alla fall tur med vädret.......

2018-05-03 Det stod Dravenkväll på programmet och 10 deltagare möttes upp vid parkeringen till gömslet. Precis som förra året var vädret soligt men med en frisk och kall vind! Det var lite svårskådat från gömslet pga att det vuxit upp lite väl mycket sly! Trots det sågs en del fågel bla Årta 1 par, Skedänder, Stjärtand, Vigg, Brun kärrhök, Storskarvar, Rödbenor, Fisktärnor mm.
Vi förflyttade oss till Väcklingetornet i skymningen och som tur var hade vinden mojnat! På vägen ner passerade en spelande Morkulla! Väl uppe i tornet hördes en Lärkfalk ropa flera gånger och Vattenrallar hördes skrika! När konserten av Enkelbeckasiner var som bäst, började plötsligt en Småfläckig sumphöna spela, dock lite vagt i fjärran! Efter en stund hördes den lite bättre, en Buskskvätta sjöng några strofer nedanför tornet! Efter att ha avnjutit medhavd fika kunde vi ganska nöjda återvända hemåt i den stjärnklara men allt kyligare natten.


2018-03-22 Ugglelyssning I kväll var det dags för ugglelysning och precis som förra året deltog 14 personer! Vi började med uven som var samarbetsvillig! Någon uppmärksammade att den kom flygande och den kunde därefter tubas då den satte sig i en torraka! Vi fortsatte därefter till Bråarpasjön utanför Anderstorp, men vi lyckades inte höra några ugglor där trots hyfsade förutsättningar...
Vi fortsatte till Gläntan där klubben bjöd på grillad korv, några lyckades höra Kattuggla från brasan! Tack vare uvens uppvisning och god korv i trevligt sällskap, blev det en riktigt lyckad kväll......


2018-03-07 VFK:s årsmöte besöktes av 16 medlemmar. Styrelsen omvaldes till stor del. Som ny styrelsemedlem invaldes Mats Hallberg. Medlemsavgiften för 2019 blir oförändrad, 50 kr för fullbetalande och 25 kr för familjemedlem. I tävlingen ”Kryssa för fåglar” vann Stefan Andersson som vanligt presentkort för flest arter, 186, och de lottade presentkorten vanns av Edvard Laub och Birgitta Strömblad. Efter kaffet och tårtan visade Tommy Lundberg fantastiska bilder från svenska fågelmarker – fågelmöten i svensk natur från fjäll till västgötaskog


2017-09-10 Vid dagens Dravenvandring
hade 9 personer samlats vid gömslets parkering. På en slagen åker alldeles intill födosökte tjugo brushanar. Vi vandrade därefter på vallen söderut längs sjön. Det var mycket rovfåglar i luften denna soliga dag, bla ca 10 glador, 2 havsörnar, 2 bruna kärrhökar, flera torn- och lärkfalkar. I luftrummet passerade gulärlor, bergfinkar mm söderut! Vi tog en paus vid Fridsnästornet för att intaga den obligatoriska fikan! Vi fortsatte sedan på vallen västerut och vi kunde följa flera lärkfalkar som fångade trollsländor i elegant luftakrobatik, en duvhök passerade och en mindre flock med skarvar drog österut! Vi gick skallgång på Jonsbo ängar i hopp om rödstrupig piplärka, men vi fick nöja oss med 4 sånglärkor och en handfull enkelbeckasiner! När vi närmade oss Kinnaberg hördes plötsligt en gluttsnäppa. Inne i skogen möttes vi av ett meståg med inslag av trädkrypare och kungsfåglar. Alldeles norr om Kinnaberg rastade flockar med krickor, bläs- och skedänder, samt några brushanar i en vipflock. En stenskvätta höll till bland klippblocken längs vägen. Vi var nu framme i Väcklinge där en törnskata sågs fånga insekter i ett stenröse. Klubben bjöd nu på grillad korv med bröd, som kunde avnjutas bland gulärlor och sädesärlor i min trädgård! Det blev en ganska trevlig dag i fint väder, även om ingen bonusart ville visa sig... // Stefan Andersson2017-08-24 Trankväll vid Liljenäsviken.
Nio deltagare fick bevittna skådespelet när drygt 500 ex tranor kom inflygande i en strid ström för övernattning i Liljenäsviken! Även flockar med grågäss kom inflygande! Några rastande vadare förgyllde tillvaron, då 2 större strandpipare, 2 kärrsnäppor, samt en svartsnäppa födosökte i viken! Den största överraskningen var dock den skogsduva som rastade en stund! En lärkfalk drog också förbi. Efter lite fika på Grönhammar kunde vi avsluta aktiviteten ganska nöjda, när dagens ljus så smått började tryta! 

2017-06-09 Fredagens nattsångarexkursion lockade 11 personer! Första stoppet gjordes i Draftinge där tiggande hornuggleungar kunde höras! Nästa stopp blev vid Ås ängar. Vinden tilltog och endast vipor kunde höras, när hoppet nästan var ute började plötsligt en vaktel spela! Nästa anhalt blev Svanaholms ängar, nu blåste det ännu mer och man såg åskan härja i fjärran med blixtar och dunder! Det var förmodligen därför ganska tyst och svårlyssnat i vinden! Enkelbeckasin spelade iaf vid Vassviken och ännu en hornugglekull hördes längs Enetvägen. Därefter åkte vi till Slättö sand där nattskärra kändes säker, men det var helt knäpptyst. Nu var vi inne på lördagsdygnet och vi bestämde att vi skulle åka direkt till Väcklinge för att göra det sista stoppet! Förhoppningarna var ganska låga när vi anlände till tornparkeringen, men vi hann inte gå långt ner mot tornet förrän vi kunde höra småfläckig sumphöna spela för fullt! Vi gick lite närmare och kunde nu urskilja 2 ex, dessutom kunde både vattenrall och sävsångare höras! Det blev en riktigt lyckad sommarnatt, det var ju ändå 16 grader och uppehåll! Drygt en halvtimme efter hemkomst började dock regnet strila mot rutan, bra timing! :) // Stefan


2017-05-04 Hela 17 deltagare kom på årets Dravenkväll i strålande sol, dock var vinden lite väl frisk och något kall! En hel del fåglar kunde iaf ses från gömslet! Bla Skedand, Bläsand och 4 Brunänder! Även en del vadare tex 2 Svartsnäppor, 2 Gluttsnäppor, 2 Brushanar, en del Rödbenor, Grönbenor och spelande Storspov! Dessutom sågs Skäggdopping, Brun kärrhök, Fisktärna samt mängder med Tranor! Vi förflyttade oss i skymningen till Väcklingetornet för att försöka höra nattens virtuoser, men i den friska vinden fick vi nöja oss med spelande Enkelbeckasiner och någon skrikande Vattenrall. // Stefan

2017-03-23 Kvällens ugglelyssning kunde avnjutas i fint vårväder, då 14 personer samlades vid Lövåsaberget. Redan före solnedgången började uven ropa och den kunde ses fint i tubkikare i kvällsolen! Vi fortsatte sedan till Bråarpasjön utanför Anderstorp, där vi hoppades på sparvuggla, men den ville inte ge sig till känna! Vi hörde iaf en kattuggla ropa och en morkulla spelflög förbi flera gånger! Vi kunde även granska den vackra stjärnhimlen, samtidigt som vi hörde ropande tranor och sjungande koltrast i omgivningen. Vi avslutade vid Gläntan där klubben bjöd på grillad korv! Skönt att vären äntligen är här!


2017-03-07 VFK:s årsmöte samlade 14 medlemmar. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Medlemsavgiften blir oförändrad 50 kr för fullbetalande och 25 kr för familjemedlem. I tävlingen ”Kryssa för fåglar” vann Stefan Andersson presentkort för flest arter, 184, och de lottade presentkorten vanns av Willy Strömblad och Anna-Liisa Kantola. Efter tårtfikat visade Lars Petersson och Anita Ericsson, Bor, utomordentligt fina och intressanta fågel-och naturbilder från en resa till Alaska.

2016-09-11 Dravenvandring Redan innan alla elva deltagare samlats hade några upptäckt en Ägretthäger från parkeringen vid gömslet. Vi vandrade ner till gömslet och härifrån kunde alla se se den då den hade förflyttat sig lite längre söderut i sjön! Längs vägen dit hördes minst 4 Gransångare locka och även några sångstrofer hördes! Det var gott om rovfåglar över sjön bla 2 havsörnar, flera glador, ormvråkar och lärkfalkar kunde ses! Plötsligt lyfte alla vipor och det visade sig vara en ung Blå kärrhök som hade fått dom på vingarna! Ett par Snatterand hittades tillsammans med en grupp Bläsänder, Det var gott om Gråhägrar i sjön och 2 Fiskgjusar kretsade över. Plötsligt passerade 12 storskarvar i plogformation över oss mot söder. En ensam Sångsvan fick sällskap av ytterligare 7 ex som kom och landade. Tranflockar kom ständigt inflygande och hundratals rastade i sjön. Ljungpipare hördes locka på himlen men kunde ej hittas. En ung Större strandpipare rastade på en revel strax utanför dammluckan. Efter lite fika vid Fridsnäs fortsatte vi över kanalen och 2 Tornfalkar sågs ryttla över Jonsbo ängar, minst 4 Stenskvättor kunde också ses på stolpar längs kanalen. Framme vid Kinnaberg möttes vi av ett meståg, där Kungsfåglar, Svartmesar, Trädkrypare mm mest hördes då de passerade ganska snabbt! Även flera Bergfinkar hördes i dungen! Nu började det duggregna och därför vandrade vi mot Väcklinge i lite snabbare takt! Väl framme vid min bostad kom solen fram igen och där bjöd klubben på grillad korv. När korven avnjöts gled en Bivråk rakt över våra huvuden på ganska låg höjd mot söder! Detta var en perfekt avslutning på en riktigt trevlig vandring! // Stefan Andersson


2016-08-24 Trankväll vid Liljenäsviken
6 personer träffades på parkeringen vid Liljenäsviken för att deltaga på klubbens kvällsaktivitet.  Vattenståndet i viken var lågt och trots det fina vädret rastade en del vadare bla Större strandpipare 4 ex, Tofsvipa 6 ex, Gluttsnäppa 4 ex, Drillsnäppa 2 ex och kvällens överraskning, en Kustsnäppa i full sommardräkt! Även en Fiskgjuse och 3 Gråhägrar rastade i viken! Plötsligt kom en skärmflygare inflygande och landade i viken, det fick alla vadare på vingarna och då kunde vi se en liten vadare som tog följe med en drillsnäppa och försvann bakom Grönhammars udde! Tyvärr hann vi inte se om det var en Små- eller Mosnäppa! Vi letade även igenom Badviken men kunde aldrig återfinna den! Vi återvände till Liljenäsviken och intog kaffe i den ljumma och vindstilla sommarkvällen! Strandpiparna och Kustsnäppan gick kvar i viken i fint medljus! Tranor räknade vi dock endast in 40 ex inflygande i skymningen! En riktigt fin sommarkväll som var som balsam för själen.....

2016-06-08 Nattsångarexkursionen samlade bara 3 deltagare som vid gömsleparkeringen kunde njuta av den nedgående solen i den klara och nästan vindstilla kvällen, men som också fick känna av vårens första mygg- och knottinvasion, som dock avtog i takt med att temperaturen föll. Detta alltmer kylslagna väder kanske också inverkade på fågellivet, för det var helt tyst vid de första stoppen i Draftinge och Ås ängar. Vid Enets vägskäl lyckades vi med att spetsa vår hörsel till det yttersta höra tiggande hornuggleungar. Storspovens vackra flöjtande över Svanaholms ängar hörde vi däremot tydligt i det tilltagande mörkret. Vid Vassviken hörde några av deltagarna en svag sång men trots intensiva ansträngningar av hörseln lyckades vi inte artbestämma den. Det var dock inte svårt att artbestämma den vaktel som till vår överraskning började spela på ganska nära håll på andra sidan Storån. Detta blev exkursionens höjdpunkt och även om resten av lyssningen blev resultatlös var vi ganska nöjda när vi återvände hem medan temperaturen närmade sej nollpunkten. På vissa platser var det bara +2 gr
 

2016-05-11 Dravenkvällen samlade 9 deltagare i det soliga vädret. Vi började som vanligt vid gömslet, där vi kunde glädja oss åt 4 svarttärnor som både sågs sittande och flygande, 3 havsörnar satt ute i sjön så långt ner i vegetationen att bara huvudena stack upp, 2 rödbenor vållade en del huvudbry innan vi kunde utesluta vattenrallar, där de stod halvt dolda i vattenklövern. Ett negativt konstaterande var att vi inte såg en enda svala och inte heller några andra småfåglar. Vi förflyttade oss sedan till Väcklingetornet för den obligatoriska fikan och innan kvällen var slut fick vi se 2 jagande lärkfalkar utanför tornet och även höra några grisgrymtningar från en vattenrall i den tilltagande ostvinden.

2016-03-23 Ugglelyssning I kväll stod det ugglelyssning på programmet och 11 personer deltog! Vi startade vid Lövåsaberget där uven ropade för fullt och den kunde beskådas i tubkikare i solens sista strålar! Även honan sågs som hastigast! Dessutom drog en morkulla över oss i spelflykt! Vi förflyttade oss därefter till Fryebo utanför Anderstorp, dock anlände vi för sent för att lyckas vissla in någon sparvuggla! Vi kunde dock lokalisera Jupiter, samt en del stjärnbilder på den vackra stjärnhimlen i fullmånens sken! Vi avslutade med korvgrillning vid Gläntan! När glöden var som bäst började en kattuggla ropa, vilket gjorde att korven smakade extra bra! Vi skildes åt och på vägen hem hörde jag ropande kattuggla i både Nennesmo och hemma i Väcklinge!
//Stefan Andersson


2016-02-22 VFK:s årsmöte samlade 14 medlemmar. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Medlemsavgiften blir oförändrad 50 kr för fullbetalande och 25 kr för familjemedlem. I tävlingen ”Kryssa för fåglar” vann Stefan Andersson presentkort för flest arter, 181, och de lottade presentkorten vanns av Ulf Ekerhed och Lasse Hellman. Efter tårtfikat visade Sören Linde utomordentligt fina fågel- och naturbilder från resor till Australien, USA, Spanien och från tidiga morgnar vid Reningsdammarna i Gislaved.

2015-09-13 Dagens aktivitet "Dravenvandring" lockade 10 deltagare! Vi startade vid gömslet och vandrade på vallen till Kinnaberg och vidare till Väcklinge där klubben bjöd på korv! Vädret var höstlikt, men det var uppehåll! Ganska mycket fågel fanns här och var längs vandringen, bla sågs: Storskarv 5 ex, Gråhäger ca 5 ex, Sångsvan 7 ex, Skedand 2 ex, Glada 7 ex, Havsörn 2 juv, Bivråk str, Brun kärrhök 2 ex, Blå kärrhök 1 juv, Duvhök 1 juv, Sparvhök 1 ex, Tornfalk 2 ex, Lärkfalk 1 ex, Brushane 1 ex, Enkelbeckasiner, Skrattmås 1 ex, Stenskvätta 11 ex, Buskskvätta 2 ex, Grå flugsnappare 1 ex mm.

2015-05-06 Dravenkväll Det deltog 5 personer på kvällens aktivitet vid gömslet! Redan på parkeringen slog det till då årets första törnsångare sjöng några strofer i buskarna, dessutom sågs 8 vitkindade gäss och 1 småspov sträcka över! Från gömslet sågs skedänder, krickor, rödbenor, grönbenor, storspovar, brun kärrhök, fisktärnor mm, dessutom hördes strandskata och gluttsnäppa flyga förbi! Skrattmåskolonin verkar stå sig stark och det var även kul att ett antal hundra starar kom inflygande för övernattning i sjön, även en flock på drygt 100 tranor rastade! Tyvärr lyckades vi inte se de 2 svarttärnor som födosökte runt gömslet tidigare på kvällen! Runt kl 21 begav vi oss till Väcklingetornet för att fika! Där ropade en lärkfalk och en vattenrall skrek från vasssen! Småfläckig sumphöna spelade sporadiskt, samt någon enkelbeckasin! Nattaktiviten var väl inte den bästa men det hade börjat blåsa lite och regnet hängde i luften! Trots det sjöng iaf några buskskvättor ganska flitigt i skymningen! // Stefan Andersson


2015-03-25. Trots snålblåst blev klubbens ugglelyssning lyckad! Sex deltagare fick höra berguv ropa vid Lövåsaberget och vi fick se både hanen och honan! Vid Fryebo utanför Anderstorp visslades en sparvuggla fram och kunde ses och höras i en grantopp! Vi avslutade med korvgrillning och det smakade riktigt gott i det något kylslagna vädret! //Stefan

2015-02-25. VFK:s årsmöte samlade 13 medlemmar. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Medlemsavgiften blir oförändrad 50 kr för fullbetalande och 25 kr för familjemedlem. I tävlingen ”Kryssa för fåglar” vann Stefan Andersson presentkort för flest arter, 190, och de lottade presentkorten vanns av Anna-Liisa Kantola och Ove Gustavsson. Det beslutades också att uppmana medlemmarna att sända in sina epostadresser så att vi kan sända ut rundbrev och annan info utan att använda vanlig post. Kolla i senaste rundbrevet hur ni ska göra. Som avslutning visade Peter Müller fina fågel- och naturbilder från Polen, Draven och Getterön.

2014-09-14. Dravenvandring. Vi var endast 3 pers som deltog i klubbens vandring vid Draven, det blev trots det succé i det fina höstvädret! Bla sågs glador lite överallt runt sjön, plötsligt hade vi en skruv med minst 6 glador varav en var en brunglada! Den kretsade en stund över södra delen av sjön och rörde sig sedemera sakta söderut! Enligt svalan var det 6:e fyndet I Västbo, men det finns förmodligen något mer ej dokumenterat fynd! Vi avslutade dagen hemma hos mig i Väcklinge med korvgrillning som klubben bjöd på!
Dagens obsar: Grågås 37 str, Bläsand 7 ex, Skedand 4 ex, Storskarv 1 ex + 1 str, Gråhäger 2 ex, Brunglada 1 ad str, Rödglada >10 ex, Havsörn 2 ad, Brun kärrhök 2 juv, Duvhök 1 juv, Tornfalk 1 ex, Större strandpipare 2 ex, Tofsvipa >300 ex, Kärrsnäppa 2 ex, Brushane 5 ex, Skogssnäppa 1 ex, Forsärla 1 ex Fridsnäs, Gransångare 3 ex Väcklinge.

2014-08-17 EXKURSION TILL VÄSTKUSTEN Förutsättningen för dagens utflykt till västkusten verkade inte speciellt bra då prognosen för dagens väder innebar stor risk för åska och regn.
Vi var 4 deltagare som träffades vid idrottsplatsen i Skeppshult där det var full aktivitet på fåglarna i omgivningen. Ett 10-tal arter iakttogs bl.a. talltita, tofsmes och trädkrypare.
På väg till det första delmålet, Morups Tånge, kom det förväntade ovädret varför stoppet där blev kortvarigt, då regn och blåst gjorde skådningen besvärlig. Regnet avtog dock och övergick till skurar medan vi fortsatte utflykten och stannade till i Glommen, Galtabäck, Getterön och som avslutades i Tjolöholm.
När dagens observationer summerades kunde vi konstatera att drygt 70 olika arter hade setts vilket måste betraktas som en bra utdelning.
Bland de mest intressanta arterna kan nämnas myrspov, myrsnäppa, spovsnäppa, kustsnäppa, kustpipare, roskarl, mosnäppa, kentsk tärna, havsörn och pilgrimsfalk.
När vi nöjda återvände hemåt tilltog regnvädret igen.

2014-06-04 Endast 3 pers dök upp på VFK;s nattsångarexkursion, den visade sig dock bli ganska lyckad för att vara i djupaste Småland! Det var ganska tyst på Ås ängar bortsett från en gök, men på Svanaholms ängar var det desto ljudligare! Två vaktlar spelade och en hornugglekull hördes tigga oavbrutet längs Enetvägen! Även en hona hornuggla kunde höras varna! Vid Vassviken kunde endast en enkelbeckasin höras, samt spelande storspov över fälten! Vi gjorde även ett stopp vid Badviken där en nattskärras besynnerliga surrande kunde höras i sommarnatten! Vi återvände till Draven där en kattugglekull hördes tigga mitt i Hamra by! Vinden tilltog lite och det var svårt att höra något annat än grågäss och skrattmåsar över sjön! En sävsångare sjöng iaf några vaga strofer längs Kvarnån vid Hunnahall! Klockan var nu över midnatt så det var dags att avbryta! Man sov ganska gott efter en dos av vaktelslag och nattskärresurr! Rekommenderas!!

2014-05-14 Dravenkväll Sju personer kom denna fina majkväll för att vara med på VFK;s Dravenkväll! Framme vid gömslet möttes vi av en härlig ljudkuliss, sjön formligen sprudlade av liv! Skrattmåsar, fisktärnor, spelande storspov, röd- och grönbenor mm hördes oavbrutet! Två svarttärnor flög av och an framför gömslet,en havsörn gled förbi, bruna kärrhökar jagade över vassen. Dessutom sågs sked- och bläsand, samt brushane. Plötsligt hördes ett gnäggande läte på himlen, det var två småspovar som flög förbi! Även tre ljudliga gluttsnäppor kom inflygande! Vi förflyttades oss till Väcklingetornet där spelande enkelbeckasiner och vattenrallar hördes i dimman som nu täckte sjön, samtidigt som fullmånen lyste på en stjärnklar himmel! Även en sjungande buskskvätta hördes! Den småfläckiga sumphönan hördes förmodligen från parkeringen men därefter var den tyvärr tyst! // Stefan


2014-03-26
UGGLELYSSNING: 5 personer deltog i kvällens ugglelyssning. Redan vid första stoppet vid Lövåsa berg fick vi uppleva kvällens höjdpunkt. Redan då vi steg ur bilarna hörde vi uven ropa från höjden till höger om vägen. Då vi gick längre fram fick vi se berguven sitta i en gran alltmedan den tog i för fullt och lät sin mäktiga stämma genljuda över nejden. Den ropade intensivt hela tiden vi var kvar. Det skulle sedan visa sej vara den enda uggla vi fick höra denna kväll. En morkulla drog förbi vid Lövås by. Efter att ha intagit Lasses välgrillade korv på Byggets grillplats gjorde vi ett försök på kattuggla vid Hagsjön utan att höra ett ljud, men vi var ändå nöjda efter en fin kväll som nästan kändes ljum och utan besvärande vind.


2014-02-26 Årsmötet i Torghuset Smålandsstenar samlade 10 medlemmar. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Presentkort i Kryssa för fåglar i Västbo vanns av Stefan Andersson (flest arter) och Helge Håkansson och Bo Gillberg (lottade priser). Vidare beslutades att bidra med 1000 kr till Birdlife Sveriges projekt för hotade flyttfåglar. Mötet avslutades med att Kent Öhrn höll ett intressant föredrag om kungsörnens förekomst i länet.

2013-10-27 Utflykten till N.Bolmen samlade bara 3 personer. Vi kunde notera ett stort antal kringflygande björk- och koltrastar samt ett 100-tal rastande sädgäss på en åker vid Åby. Sädgässen drog senare vidare söderut när kaffet intogs vid ett soligt Badviken. Utflykten avslutades med ett besök till Fridsnästornet. På vägen dit sågs några smågrupper med sångsvanar. Vid Draven fanns hägrar, tofsvipor samt en sparvhök att beskåda.


2013-09-15  Dravenvandring.
Trots regn kom 9 deltagare till dagens vandring vid Draven! Vi startade från gömslet och direkt fick vi se en yngre havsörn flyga förbi! Längs vallen fick vi fina obsar på torn- o stenfalk, samt en förbiflygande lärkfalk! I sjön rastade mycket vadare bla 40 kärrsnäppor, brushanar, svartsnäppa o mängder med vipor o enkelbeckasiner! Peter M som var uppe i tornet fick även se en flock med småsnäppor! När vi vandrade på s.vallen kom plötsligt en ad kungsörn, den passerade oss ganska nära på lågsniff i fint ljus och enormt fina obsar kunde avnjutas av denna ståtliga varelse! Vid Kinnaberg kunde 18 större strandpipare detaljstuderas då de ogenerat födosökte på handkikaravstånd på en gyttjebank! Vi avslutade hemma hos mig i Väcklinge där klubben bjöd på god grillkorv, samtidigt gled en glada förbi och en flock med 31 storskarvar passerade mot söder! Övriga obsar: Bläsand ca 10 ex, Brun kärrhök 1 juv, Forsärla 1 ex och på väg till gömslet sågs Turkduva 1 ex i Mellby!

2013-08-18 Exkursionen till Store Mosse nationalpark samlade endast 4 deltagare, som mötte upp på Naturums parkeringsplats. Eftersom det funnits rapporter om en del vadare i veckan vid Svänötornet togs beslut att åka dit direkt. Efter vandringen på den spångade leden ut till fågeltornet mötte oss ett panorama med som det såg ut ganska fina vadarstränder och efter att ha spanat av dessa kunde vi summera in ett 50-tal kärrsnäppor och större strandpipare, 1 ad kustpipare, 2 juv kustsnäppor, 1 juv sandlöpare, 1 mosnäppa, 1 rödbena och 1 gluttsnäppa. Ingen dålig utdelning precis!! Även en del rovfåglar kunde vi glädjas åt, minst 5 fiskgjusar som lyckades riktigt bra med sina fångstförsök, en av dom trots att den hade fått något slags fisklina el dyl runt ena vingen, vidare en duvhök och en hona tornfalk som bidrog till att göra utflykten till en mycket trevlig upplevelse. Vädret var också ljumt och skönt och regnet uteblev nästan helt, endast några små regnstänk.

2013-06-15 Den första kungsörnshäckningen i Västbo är nu konstaterad. Den 15 juni ringmärktes en unge i boet. Ungen bedömdes vara 7 - 8 veckor gammal.

2013-06-05
Nattsångarexkursionen lockade 8 deltagare, trots en fin vindstilla kväll var det ovanligt tyst! Vi fick iaf höra Nattskärra o Sävsångare vid N.Bolmen, samt Småfläckig sumphöna o Sävsångare när vi kom tillbaka till gömsleparkeringen vid Draven! Annars var det magert! Som bonus fick fick vi se Saturnus och en del andra intressanta astronomiska begivenheter på himlavalvet!

2013-05-30 Berguven räddad. Mark-och miljödomstolen i Växjö avslår Eolus Vinds överklagan om vindkraftverken i Trollabergen och fastställer Länsstyrelsens dom om att förbjuda byggandet av verken. Som skäl anges främst att det inte kan uteslutas att berguvshäckningen kan påverkas eftersom alla 3 vindkraftverken ligger inom den skyddszon på 2 km som gäller mellan berguvars boplatser och vindkraftsetablering. Det är enl Miljödomstolens bedömning inte heller möjligt att vindkraftsbolaget kan vidta sådana försiktighetsmått att lokaliseringen ska kunna godtas.

2013-05-15 Dravenkvällen lockade 14 deltagare, det var ganska fint väder, dock med kraftig vind! Tre svarttärnor patrullerade på närhåll utanför gömslet! I övrigt sågs ca 10 brushanar mm. Vi förflyttade oss till Väcklingetornet där 2 lärkfalkar kunde ses och spelande småfläckig sumphöna kunde höras fint trots vinden! Vi avslutade med trevlig korvgrillning!

2013-01-09 Fågelskydd går före vindkraft! Kampen för att rädda det så betydelsefulla området i västra Vaggeryd, norra Gnosjö och nordöstra Gislaveds kommuner har tagit en viktig delseger! Miljöprövningsdelegationen i Linköping har i sitt beslut avstyrkt EON Vinds ansökan om att få bygga 37 vindkraftverk i Palsboområdet. MPD:s motivering är att området inte är lämpligt för etablering av vindkraft med tanke på de höga naturvärdena med bl a hög förekomst av kungsörn och skogshöns. För oss, Värnamo Fågelklubb, Vaggeryds Ornitologiska förening, Västbo Fågelklubb och Jönköpings Fågelklubb, är det mycket glädjande att vi har fått gehör för våra starka argument att skydda kungsörnen.
Även de planerade vindkraftverken på Trollabergen vid Lövås har stoppats av miljöprövningsnämnden i Linköping eftersom de bl a anses kunna spoliera berguvshäckningen på Lövåsa berg då alla 3 verken ligger inom 2 km från häckningsplatsen.

2012-11-10 Protest mot vindkraft Palsbo: De ornitologiska föreningarna i västra Jönköpings län har lämnat ett gemensamt yttrande till länsstyrelsen angående EON Vinds ansökan att få bygga 37 vindkraftverk i ett område på gränsen mellan Vaggeryds och Gislaveds kommuner. Våra inventeringar de senaste åren har visat att det här området tveklöst tillhör Jönköpings läns viktigaste kungsörnsmarker. Förutom Eon Vind har ytterligare minst tre olika vindkraftsexploatörer intresseprojekt pågående i samma eller intilliggande områden. Totalt rör det sig uppemot 200 vindkraftverk om samtliga projekt kommer att förverkligas. Vi ser med stor oro på de här planerna och har i vårt yttrande yrkat på att EON Vinds ansökan ska avslås i sin helhet.
Yttrandet är allmän handling och finns hos länsstyrelsen i Jönköping
Läs yttrandet till Gislaveds kommun här och yttrandet till Länsstyrelsen här.

2012-09-26 Dravens skötselråd har haft möte i Hamra. Protokoll från mötet finns att läsa här. 
2012-09-16 På dagens vandring vid Draven deltog 12 pers! Redan vid parkeringen passerade en storlom mot söder! Att hösten var här bekräftades av att en hel del bergfinkar hördes på himlen! Vi fick fina obsar på bla havsörn i tub! Övrigt som sågs var blå kärrhök hane + juv, tornfalk 2 ex, gluttsnäppa 1 ex, brushane 1 ex, kärrsnäppa 2 ex, större strandpipare 1 ex, gråhäger 8 ex. Dessutom gjordes obsar av flera tropikflyttare som snart har lämnat landet bla busk- o stenskvättor, gulärla o trädpiplärkor! Vi avslutade med grillad korv hemma hos SA, som klubben bjöd på! Snöpligt nog dök Ägretthägern upp i sjön igen ca en timme efter vår avslutning!

2012-08-19
I dagens klubbexkursion till Västkusten deltog bara 4 pers! Det var årets varmaste dag o det var redan över 20 grader när vi samlades i Skeppshult på morgonen! Vårt första stopp blev vid Morups Tånge där höjdpunkterna blev Roskarl 4 ex, Myrspov 3 ex, Kustpipare 2 ex, Skärpiplärka 2 ex, Pilgrimsfalk mm. Kortålärkan som funnits här några veckor lyckades vi dock inte hitta! Vi fortsatte till Galtabäck där det rastade betydligt fler vadare bla Kustsnäppa 8 ex, Spovsnäppa 3 ex, Kärrsnäppa 60 ex, Myrspov mm. Vi avslutade vid Getterön där vi kunde se Smådoppingar, Stripgås, Rödspov, Skäggmesar och mycket mera! Det var riktigt mäktigt när en jagande Havsörn o en Pilgrimsfalk nästan fick hela reservatets fåglar på vingarna! Snacka om fullt luftrum!! Vi återvände hemåt efter en mycket trevlig dag i nästan tropisk värme!!

2012-06-08 VFK:s nattsångarexkursion lockade 7 deltagare trots regn hela kvällen. Regnet hade i stort sett upphört när vi samlades, men natten var lite kylig! Trots detta blev vi inte helt lottlösa.. Vid Svanaholms ängar hördes en vaktel lite kort o några storspovar spelade för fullt, i Vassviken sjöng en sävsångare! Mellan Svanaholms by o Enetvägen hördes en hornugglekull o vid Ås kyrka ropade en kattuggla. Slutligen gjordes ett kort stopp vid Draven där det var helt tyst! Vi var nu inne på ett nytt dygn o avslutade nattens program, Några av deltagarna fick dock njuta av spelande kornknarr o nattskärra i Nennesmo på sin väg hem........

2012-05-09 Årets Dravenkväll inleddes i rikligt med regn, trots detta var det 7 pers som möttes vid gömslet! Det var dock ganska varmt o mjukt i luften vilket bidrog till att fågeltillgången var god! Ljudkulissen var stark från de ca 1200 paren i skrattmåskolonin, men även från storspovar, grön- o rödbenor mm. Utanför gömslet födosökte 3 svarttärnor tillsammans med några fisktärnor. Brushanar, brun kärrhöks-paret o större flockar med starar flög av o an! En fiskgjuse satt på en stolpe o kurade i regnet! Röd- o småspoven som BLn sett tidigare på em ville dock ej visa sig! När vi lämnade gömslet vid 21-tiden för att förflytta oss till Väcklinge-tornet hade regnet upphört! Från tornet kunde kaffe avnjutas till kören av 3 småfläckiga sumphöns o 3 vattenrallar (1 spel + 2 skrikande)! Någon dvärgbeckasin kunde dock ej höras, men enkelbeckasinerna spelade iaf flitigt emellanåt! När vi lämnade ca 22:20 var fortfarande kvällen ljum o hoppet om en fin försommar växte......

2012-03-28
Ugglelyssning. Trots snålblåst kom 14 pers på gårdagskvällens ugglelyssning! Vinden mojnade efter hand o berguvshonan hördes gläfsa vid branten! En morkulla kom spelflygande o plötsligt kom en berguv flygande o landade på en sten i branten! Den kunde beskådas fint i tubkikare! Vi begav oss mot Nennesmo urskog o på vägen dit sprang 2 morkullor fram o tillbaka på vägen. Hanen försökte uppvakta honan o tillslut tog dom notis om bilarna o sprang ner i diket! Vid Nennesmo urskog försökte EL locka fram pärlugglan som hörts där kvällen före, istället visslade en sparvuggla några gånger! Plötsligt började det regna o vi avbröt för att bege oss till Bygget Anderstorp för korvgrillning! LGH skötte brasan med bravur o snart kunde korvar avnjutas under tak! Så trots blåst o några regnskurar blev det en mycket lyckad kväll!

2012-02-22 Årsmötet på Konditori Linnea samlade hela 25 medlemmar som alla fick plats även om det var tätt mellan armbågarna. Styrelsen fick fortsatt förtroende och medlemsavgiften blir densamma som tidigare, dvs 50 kr resp 25 kr för familjemedlem och ungdom. 1000 kr skänks till SOF:s insamling för Afrikaflyttare, t ex lövsångaren, i syfte att bevara övervintringsområdena. Vinnare i "Kryssa för fåglar i Västbo" blev som vanligt Stefan Andersson. Lottade vinster gick till Lars-Erik Petterson och Ingmar Johansson.
Efter kaffet och tårtan kunde vi njuta av Lars Peterssons fantastiska bilder från hans 600-milsresa genom Norrland med en avstickare till Norge, bl a med bilder på fjälluggla, hökuggla, jorduggla, fjällpipare, dubbelbeckasin, träsksångare och polyglottsångare.

2011-10-02 VFK:s exkursion till Västkusten samlade bara 3 deltagare. Vi satte kurs mot Morups Tånge i dimman som stundtals låg ganska tjock, men lagom till vi kom fram lättade dimman och solen lyste nästan igenom. En del vadare fanns i Korshamnsviken, bl a ett 50-tal kärrsnäppor, 2 småsnäppor, 10-talet myrspovar och kustpipare. En ensam prutgås låg ute i vattnet och en dvärgbeckasin överraskade med att flygande passera över oss. Efter ett kort stopp vid Glommen för att fika och leta efter en berglärka som inte visade sej, forsatte vi till Galtabäcks hamn medan dimman tätnade alltmer. Från tornet kunde vi i alla fall i den begränsade sikten räkna till ett 50-tal kärrsnäppor, några större strandpipare och även här 2 småsnäppor. En stenfalk drog förbi och vållade lite oro bland vadarna. Vi avslutade sedan exkursionen vid Getterön, där vi bl a kunde beskåda en pilgrimsfalk som länge satt på stolpe ute i Bassängen, där det också fanns minst 2 silltrutar. Alldeles utanför det stora gömslet vid Dammen gick 14 juvenila svartsnäppor på födosök under ivrigt ”småpratande” med varandra, vilket blev en trevlig slutvinjett på exkursionen.

2011-08-24 VFK:s trankväll lockade 6 deltagare som kunde njuta av en ljum, nästan vindstilla sensommarkväll. Vi kunde konstatera att tranorna fortfarande använder Liljenäsviken som övernattningsplats. 34 tranor fanns redan på plats och sedan fylldes antalet på med flockar av varierande storlek så att till slut fanns 183 tranor i viken. Det verkar som att tranorna haft en dålig häckningssäsong för årsungarna var fåtaliga. I övrigt fanns inte mycket i fågelväg. En gråtrut satt ute på ett skär, en flock på 30-talet storskarvar passerade långt ute över sjön och en del flockar grågäss flög förbi. Några deltagare såg en nötkråka passera över vägen vid Badviken när de var på väg till Liljenäs.

2011-06-10 VFK;s nattsångarexkursion på fredagskvällen samlade 5 personer! Vädret var inte lika optimalt som förra helgen, men redan på första stoppet vid Ås ängar hördes en vaktel spela sporadiskt norr om Kanalbron. Vi fortsatte till Svanaholms ängar och även där spelade en vaktel. Denna individ spelade lite flitigare! Från Vassviken hördes en spelande vattenrall samt två sjungande sävsångare. Vi återvände till Draven och hornugglekullen vid Kinnaberg kunde höras vagt. Sista stoppet blev vid Hunnahall runt midnatt, där vi alla fall kunde höra två sävsångare. Det var väl en hyfsad utdelning med tanke på att en det kom en del regnstänk under turen...

2011-05-11
VFK:s Dravenkväll började med besök i gömslet. Det var lugnt och stilla. Inga upphetsande observationer gjordes. Ett sångsvarpar hade bo alldeles utanför gömslet, en vitkindad gås landade en bit N om gömslet och en hane och hona brun kärrhök jagade och fick skrattmåsarna på vingarna.
Sedan fortsatte vi till Väcklingetornet, där vi utspisades med grillad korv och dricka, alltmedan vi förgäves väntade på att rallar och sumphöns skulle sätta igång kvällskonserten. Det enda vi kunde glädja oss åt var en kvällssen göktyta som lite överraskande ropade från skogen N om tornet och enkelbeckasinerna som spelade flitigt. 12 medlemmar deltog i kvällens sammankomst som avslutades i blixtarnas sken från ett åskväder på avstånd.
 

2011-03-31 Vindkraftsmöte. Vi hade ett möte i Flahult med Eolus Vind som planerar att bygga 3 vindkraftverk på Lövåsa berg och en markägare som äger marken där de ska byggas. Vi blev informerade om byggnationen och vi framförde våra synpunkter om hur 
berguvshäckningen förmodligen kommer att påverkas av detta. Vi kom inte närmare någon överenskommelse och vi kommer att gå
vidare i våra kontakter med SOF om hur det ska hanteras enligt deras vindkraftsstrategi.
 

2011-03-23 Ugglelyssning. Trots kraftig vind kom sex deltagare till kvällens uggleslyssning! Berguven trotsade vinden och ropade vid Lövåsaberget och när vi skulle lämna lokalen kom den flygande över oss! Försök gjordes därefter på sparv- o pärluggla dock utan resultat. 

2011-02-24 Årsmöte. Vid årsmötet som hölls på Konditori Linnea i Gislaved var 13 medlemmar närvarande.
Läs protokoll från mötet här och verksamhetsberättelsen här.


2010-10-29
VFK 50 år. 18 medlemmar var med och firade VFK:s 50 år i Hamra Bygdegård. Det blev många nostalgiska tillbakablickar på fågelklubbens verksamhet från 60-talets fågeltornsbygge och 
återuppbyggandet av den nedbrunna klubbstugan Högadal, 70-talet med bevakning i Draven och då vi välkomnade allmänheten att bli medlemmar, 80-talet med ständigt stigande medlemsantal och då verksamheten var som allra starkast med klubbmöten t o m 2 gånger per månad och 5-6 exkursioner per år, 90-talet med Dravens restaurering och 2000-talet då det började bli svårare att få medlemmarna att engagera sig i klubbens verksamhet.
Filmen från klubbens 20-årsjubileum och en hel del bilder från gamla tider visades medan vi undfägnades med Johans utsökta fisksoppa med flera skaldjurstillbehör.
Trots att vi märkt en nedgång i intresset för verksamheten så hoppas vi att fågelklubben ska kunna leva kvar och
verka nu när vi går in i det 6:e decenniet.

2010-10-02 Vi var 5 personer som deltog på jubileumsexkursionen till Skåne i helgen! Vi startade vid ringmärkardungen i Grötvik, Halmstad! Sträcket var ganska bra då flock på flock av främst bo/bergfink och grönsiskor sträckte förbi! HOF hade dessutom aktiviteter för allmänheten denna dag bla föredrag med Widde, visning av ringmärkningsverksamheten, bokförsäljning, kaffeservering mm. Ganska nöjda åkte vi därefter till Påarp där det fanns lite rastande fågel som havsörn, kustpipare, gransångare mm.
Vi styrde sedan kosan mot Skälderviken där Sandön och Rönnen besöktes, här möttes vi av enorma mängder gäss! Minst 5000 vitkindade gäss, drygt dussinet bläsgäss, samt gråhakedoppingar, havsörn, myrspov mm. Därefter åkte vi till Farhult där det rastade prutgäss, skärfläckor, myrspovar, kustsnäppor. Vi avslutade dagen vid Hasslarps sockerbruksdammar som bjöd på mycket änder, smådoppingar och rörhöna! Efter en ganska trevig dag åkte vi och embarkerade oss hos Berith och Erik utanför Klippan som hade lovat oss härbärge för natten! Vi bjöds på en suverän kalvgryta med både förrätt och efterrätt. Efter en mysig kväll somnade vi så småningom in i varsin gästsäng! När vi vaknade före gryningen möttes vi av en härlig frukostbuffé, vilken start på dagen!
Då det var magert med lite tyngre arter i övriga skåne bestämde vi oss för att återigen skåda i nordvästra skåne, vi besökte bla Hittarps rev, Domsten, Rönnen, Vejbystrand där det intressantaste var svarthakedoppingar, forsärla, gulärla(sen obs), gäss, änder och vadare mm. Tyvärr var det mycket blåsigt hela dagen vilket gjorde det mycket svårskådat! Sista besöket gjordes vid Lagaoset innan vi återvände till de djupa skogarna i Småland! // Stefan

2010-09-12 På dagens vandring vid Draven deltog fyra personer. Vi startade i bra promenadväder men efter ett tag började regnskurarna komma. Fåglar som sågs: Bläsand 50 ex, Bivråk 1 ex, Glada 1 ex, Brun kärrhök 1 juv, Fiskgjuse 1 ex, Tornfalk 2 ex, Kustpipare 2 juv, Kärrsnäppa 18 ex, Gök 2 juv, Buskskvätta 3 ex, Gransångare 1 sj Fridsnäs. Efter korv i Väcklinge blev det biltransport tillbaka till Hamra. Längs vägen kunde då Turkduva 1 ex ses i Mellby

2010-06-04
Nattsångarexkursion
På kvällens nattsångarexkursion i Draven-Bolmenomr deltog 7 pers! I Draftinge påträffades 2 ungkullar av hornuggla. Vid Ås ängar var det ganska tyst bortsett från en brölande råbock. Vi fortsatte till N.Bolmen där 2 vaktlar spelade vid Kanalbron, dessutom hördes varnande storspov. Plötsligt kom en kattuggla förbiflygande nära med en mus i klorna.
Vid Åbykrysset hördes spelande rödbena, skogssnäppa och ljungpipare, samt en skällande räv.
I Vassviken sjöng 2 sävsångare. Vi avslutade vid Väcklingetornet där en spelande vattenrall och en sjungande sävsångare kunde höras på årets finaste sommarkväll.


2010-05-05
Dravenkväll
Kvällen var kylig, men himlen var klar och vinden stilla. Fågelklubbens organiserade premiärbesök i gömslet
lockade även folk utanför medlemsskaran och totalt 16 personer anslöt på stigen ner mot sjön.
Besöket fick en svåröverträffad start då en rostgumpsvala flög över gömslet innan alla ens hunnit ställa ner sina
tubkikare. Från gömslet kommer man verkligen nära inpå fågellivet i sjön vilket ger fågelskådandet i Draven
en helt ny dimension.
Efter en timme bröt vi upp men de flesta följde med till Väcklinge där vi i väntan på grillglöd bl a kunde beskåda
en lärkfalk i skymningsljuset. Kvällen avslutades med att vi grillade korv och i tysthet njöt av spel från
enkelbeckasiner, småfläckiga sumphönor, vattenrallar och andra befjädrade invånare i Draven.


2010-03-24
Ugglelyssning
Kvällens ugglelyssning lockade 6 personer.
Vi började vid Lövåsaberget där Berguven visade upp sig fint då den satt i en asp nedanför berget.
LGH som anlände före oss andra hörde även den ropa några gånger.
Vi åkte därefter till Hagsjön öster om Anderstorp, där hade LGH haft Sparvuggla förra veckan.
Några personer lyckades höra en vissla på avstånd några gånger! Plötsligt började en Pärluggla ropa!
Det blev riktigt stämningsfullt i månskenet! Pärlugglan ropade fortfarande för fullt när vi bröt upp
efter en lyckad kväll! Korvgrillningen blev dock inställd pga för mycket snö i skogen


2010-03-10 Årsmöte
Vid årsmötet som hölls på Konditori Linnea i Gislaved var hela 18 medlemmar närvarande.
Läs protokoll från årsmötet här och verksamhetsberättelsen här.


2009-09-13 Vandring runt Draven
Dagens vandring runt sjön lockade endast 4 pers. Mycket fågel i södra delen av sjön och betydligt glesare i de norra delarna.
Efter korvfötäring på min altan, vandrade vi åter mot Fridsnäs. Vandringen fick en sanslös avslutning då BLn ringde och berättade
att han och SJ stod och tittade på en Tuvsnäppa. Trots fina obsar på Havsörn skyndade vi oss mot Fridsnäs då vi plötsligt
stötte en fågel längs vallen. Höstens första Varfågel sa jag. Tog in den i tuben och fick då känslan av att det var en Svartpannad törnskata!
Vilket snart kunde bekräftas! Helt ofattbart med två nya arter för Draven på mindre än en halvtimme!
OBSAR: TUVSNÄPPA 1 juv, SVARTPANNAD TÖRNSKATA 1 juv, Glada 1 ex, Havsörn 2 ad + 1 juv, Brun kärrhök 1 juv, Blå kärrhök 1 juv,
Kungsörn 2 subad, Fiskgjuse 1 juv, Pilgrimsfalk 2 ad, Större strandpipare 4 ex, Kustpipare 2 juv, Kärrsnäppa 30 ex, Brushane 13 ex, Svartsnäppa 1 ex.


2009-06-10
Gislaveds Reningsdammar
Kvällsvandringen runt Reningsdammarna lockade 4 deltagare.
I en behaglig lufttemperatur men med risk för regn fick vi se många ungkullar med bl.a. knipa, kricka, vigg, gräs- och skedand.
Andra arter som förekom var grönbena, rödbena, mindre strandpipare, tofsvipa, sothöna samt ruvande små- och svarthakedopping.
Smådopping och sothöna sågs även mata var sin unge. I luften var tornseglare och svalor på jakt efter föda.
Av någon anledning har skrattmåskolonin decimerats under häckningstiden.
Vandringen avslutades lagom till skymningen när duggregnet kom.


2009-04-29
Dravenkväll
Västbos Dravenkväll vid Källstorp, lockade 6 deltagare. Trots en fin kväll var det ovanligt tyst över sjön,
rördromen var tyst och ingen småfläckig hördes. Förmodlingen är det bättre marker längre söderut i sjön
och de hörs därför bättre från Väcklingetornet. I vilket fall hördes vattenrall någon enstaka gång,
samt gott om spelande enkelbeckasiner och en morkulla. Även ett snatterandpar sågs och en sjungande buskskvätta hördes.
Dessutom hördes en spelande rödbena och en överflygande ljungpipare.
TW lyckades även se ett gäng vildsvin under sin vandring ut till Källstorp.


2009-03-20
Ugglelyssing
Västbos ugglekväll lockade 11 deltagare. Första stoppet blev vid Lövåsaberget, där det bjöds på fina obsar av Berguv
i tubkikare. Efter några ugglebefriade stopp avslutade vi med korvgrillning vid Bo Frylestams trivsamma brasa i Nennesmo!
När vi som bäst avnjöt korvarna under himlavalvets alla stjärnbilder började plötsligt en Kattuggla att ropa för fullt!
Därefter kunde vi avsluta kvällen mätta och nöjda!

2009-03-18 Möte med Dravens skötselråd
Förslag till skötselplan för naturreservatet Draven diskuterades. 
Gömslet är nu färdigbyggt på skolan i Värnamo. Plintar för grunden ska nu sättas ut så snart som möjligt.
Gömslet beräknas vara på plats i höst eller till vintern beroende på vattenstånd och andra väderfaktorer. 
Man vill inte sätta det på plats nu i vår på grund av risken för störningar på häckfåglarna.
Ny bro har byggts över inloppet från Ölmestadsån.
Under året kommer man att undersöka och göra en utvärdering av vilka restaureringsåtgärder som har givit 
bäst resultat och som man ska satsa på i framtiden.
En tranåker i Draftinge och en gåsåker vid Fridsnäs kommer att iordningställas i år.
En grupplicens för jakt på grågås och kanadagås kommer att utfärdas. Jakt på icke häckande gäss kommer 
att vara tillåtet 1 mars - 24 juni och på samtliga gäss 25 juni - 19 juli.
Årsmöte 2009
Vid årsmötet den 25 februari valdes en ny styrelse. Se under klubbfakta hur den ser ut.
Läs protokoll från årsmötet här och verksamhetsberättelsen här.

  Ett havsörnsbo har byggts vid Bolmen av 
medlemmar från VFK och Hylte SNF och med
SNF:s Björn Helander som byggledare.
Läs Sören Kabells trevliga berättelse om hur
det gick till. Klicka här
Gömsle vid Draven
Gömslet ska byggas utanför Offerkullen vid
Hamra, c:a 75 m ut i sjön från vallen räknat.
Ett förslag på hur gömslet ska se ut har 
kommit från Länsstyrelsen. Förhoppningsvis
kommer det att byggas under 2008.
Vill ni se förslaget klicka här