Artportalen

Startsidan

Klubbfakta

Obsboken

Intressanta obsar

Medlemsförteckning

Program

Rundbrev

 

Fågellokaler

Bildgalleri

Artrally

Aktuellt

 Artportalen

Rapportguide  

Länkar

 
Artportalen är ett internetbaserat rapporteringssystem som är utvecklat av Johan Nilsson på Naturvårdsverket och drivs av SOF med stöd av Naturvårdsverket och i samarbete med Club 300. Förhoppningen är att i princip all fågelrapportering framöver ska ske via denna. Efter hand kommer det att byggas upp en stor och mycket användbar databas över fågelobservationer. Denna databas kan få stor betydelse när det gäller övervakning av vår fågelfauna samt vid användandet av fåglar som miljöindikatorer. Dessutom kommer den även att ge det vanliga skådandet många nya, spännande dimensioner.
För att kunna rapportera till Artportalen måste du anmäla dig som rapportör. Du kommer att få ett personligt lösenord som du måste använda för att kunna lägga in dina rapporter. Om du däremot bara är intresserad av att hämta information från Artportalens olika sidor behöver du inte kunna logga in.
På denna sida finns olika länkar till Artportalen. Vill du rapportera in så väljer du "Artportalen - alla funktioner". Första gången väljer du sedan "Bli rapportör". Då får du ett lösenord så att du kan lägga in dina rapporter. Vill du bara titta på obsar kan du välja mellan länkarna "Obsar från Småland", "Obsar från Gislaveds kommun" eller "Obsar från Hylte kommun" beroende på vad du är intresserad av.
OBS. Nu kan du även få ut Obsar från Västbo. Alltså Gislaved och Hylte kommun sammanslagna.
På sikt kommer vi att slopa Obsboken på vår hemsida, så anmäl dig som rapportör på Artportalen så snart som möjligt.

Artportalen - alla funktioner

Obsar från Småland 

Obsar från Gislaveds kommun

Obsar från Hylte kommun

Obsar från Västbo