Intressanta obsar

Startsidan

Klubbfakta

Obsboken

Intressanta obsar

Medlemsförteckning

Program

Rundbrev

 

2Fågellokaler

Bildgalleri

Artrally

Aktuellt

Svalan

Rapportguide  

Länkar

 

Vill du se en sammanställning av Fåglar i Västbo 2004   klicka här.
Vill du se en sammanställning av Fåglar i Västbo 2005 klicka här.
Vill du se en sammanställning av Fåglar i Västbo 2006 klicka här.
Vill du se en sammanställning av Fåglar i Västbo 2007 klicka här.

Senast uppdaterad  den 30 september 2017

För observationer 2015 klicka här
För observationer 2016 klicka här
För observationer 2017 klicka här
För observationer 2018 klicka här
För observationer 2019 klicka här

December 2014

Sångsvan: 78 ex Svanaholms ängar 21.12 (SA)
Sädgås: 430 ex svanaholms ängar 5.12 (SA), ca 500 ex Åby 8.12 (EL), 8 ex Mellby 11.12 (SA), 460 ex Svanaholms ängar 13.12 (SA), 440 ex 21.12 (SA),
   70 ex str Reftele 25.12 (SA)
Bläsgås: 6 ex Svanaholms ängar 5.12 (SA), 1 ex Åby 8.12 (EL), 5 ex Svanaholms ängar 13.12 (SA), 6 ex 21.12 (SA)
Grågås: 1 ex Draven 12.12 (SA), 2 ex 21.12 (SA), 60 ex Svanaholms ängar 21.12 (SA), 3 ex Mellby 22.12 (SA)
Kricka: 5 ex Draven 8.12 (SA), 4 ex 11.12 (SA), 6 ex 12.12 (SA), 13.12 (SA)
Skäggdopping: 14 ex Tiraholm 21.12 (SA)
Storskarv: 6 ex str Svanaholms ängar 21.12 (SA), 19 ex Tiraholm 21.12 (SA) 
Havsörn: 1 ad Draven 1.12 (SA), 1 ex Ås ängar 8.12 (EL), 1 ad Draven 14.12 (SA), 1 ex yngre 23.12 (SA), 1 ad 25.12 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Ås kyrka 5.12 (SA), 1 ex Draven 8.12 (SA), 11.12 (SA), 13.12 (SA), 20.12 (SA)
Kungsörn: 1 ad Svanaholms ängar 13.12 (SA), 1 ad Draven 25.12 (SA)
Sothöna: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 2.12 (EL), 1 ex 9.12 (EL), 22.12 (BG)
Tofsvipa: 31 ex Mellby 2.12 (SA), 18 ex 3.12 (SA), 11 ex Svanaholms ängar 5.12 (SA), 22 ex Draven 8.12 (SA,EL), 24 ex 11.12 (SA), 12.12 (SA), 18 ex 13.12 (SA)
   31 ex Svanaholms ängar 13.12 (SA), 19 ex Draven 14.12 (SA), 18 ex 20.12 (SA), 27 ex 21.12 (SA), 49 ex Svanaholms ängar 21.12 (SA), 18 ex Draven 22.12 (SA),
   27 ex Draven 23.12 (SA), 25.12 (SA)
Turkduva: 1 ex Draftinge 30.12 (TW)
Sparvuggla: 1 ex Norbergs Hestra 14.12 (SA)
Kattuggla: 1 ex Tiraholm 6.12 (BS,WS)
Sädesärla: 1 ex Väcklinge 8.12 (SA)
Strömstare: 1 ex Strand Reftele 3.12 (SA), 1 ex Reningsdammarna 5.12 (EL), 1 ex Strand 13.12 (SA), 1 ex Reningsdammarna 15.12 (BG), 21.12 (EL), 31.12 (BG)
Rödhake: 1 ex Hasselgatan Gislaved 5.12 (EL), 1 ex Unnaryd 13.12 (BS,WS), 1 ex Hasselgatan Gislaved 14.12 (EL), 1 ex Liljegränd Gislaved 22.12 (BG,HG)
   1 ex Hasselgatan Gislaved 26.12 (EL)
Varfågel: 1 ex Draven 8.12 (EL), 21.12 (SA)
Stare: minst 100 ex Draven 2.12 (SA), ca 100 ex Mellby 4.12 (SA), 19 ex Väcklinge 8.12 (SA), 1 ex Reftele 25.12 (SA)
Steglits: 3 ex Lijlegränd Gislaved 1.12 (BG,HG), 2 ex Skalleved Kållerstad 3.12 (LB), 1 ex Hasselgatan Gislaved 12.12 (EL), 14.12 (EL), 1 ex Liljegränd Gislaved 22.12 (BG,HG

November 2014

Sångsvan: 55 ex Mellby 6.11 (SA)
Mindre sångsvan: 3 ex str Unnen 7.11 (WS)
Sädgås: 220 ex Svanaholms ängar 1.11 (SA), 2.11 (SA), 175 ex 18.11 (WS), 20.11 (SA), 405 ex 23.11 (SA), 400 ex 30.11 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Svanaholms ängar 2.11 (SA)
Bläsgås: 5 ex Svanaholms ängar 1.11 (SA), 8 ex 2.11 (SA), 2 ex 18.11 (WS), 1 ex 20.11 (SA), 7 ex 23.11 (SA), 3 ex Draven 23.11 (SA), 5 ex Svanaholms ängar 30.11 (SA)
Vitkindad gås: 75 ex str Draven 1.11 (SA)
Snatterand: 1 hane + 2 honor Reningsdammarna Gislaved 8.11 (BG), 3 hanar + 2 honor 9.11 (EL), 1 par 13.11 (EL)
Skedand: 1 hona Reningsdammarna 9.11 (EL), 13.11 (EL)
Glada: 1 ex Draven 1.11 (UE), 2 ex 3.11 (SA), 1 ex Väcklinge 4.11 (SA), 1 ex Draven 23.11 (SA), 1 ex Ås ängar 23.11 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 23.11 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 2.11 (UE), 4.11 (SA), 1 ex 9.11 (MH,OH), 1 ad 10.11 (SA), 13.11 (SA), 23.11 (SA), 2 ad Svanaholms ängar 23.11 (SA)
   1 ex 2K Sönnerskog Unnaryd 28.11 (WS), 1 ad Draven 30.11 (SA)
Kungsörn: 1 ad Ås ängar 2.11 (UE)

Fiskgjuse: 1 ex Jällunden 1.11 (SA)
Berguv: 1 ex Lövåsa berg 1.11 (SA)
Sparvuggla: 1 ex Västratorp Ås 1.11 (SA)
Kattuggla: 1 ex Väcklinge 27.11 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Jonsbo vägskäl 22.11 (SA) 
Sidensvans: 14 ex Reftele 6.11 (UE), 25 ex str Väcklinge 10.11 (SA), 30 ex Hasselgatan Gislaved 16.11 (EL)
Strömstare: 2 ex Önnekvarn 1.11 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna 8.11 (BG), 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 11.11 (MH), 1 ex Reningsdammarna 13.11 (EL), 24.11 (BG)
Varfågel: 1 ex Jälluntofta 1.11 (SA), 1 ex Skoghem Kållerstad 1.11 (SA), 1 ex Draven 26.11 (SA)
Steglits: 1 ex Svanaholms ängar 1.11 (SA), 1 ex Hasselgatan Gislaved 10.11 (EL), 3 ex Liljegränd Gislaved 22.11 (BG,HG), 2 ex Håkentorp 22.11 (SA)

Vinterhämpling: 25 ex Järanäs 1.11 (BS,WS), 4 ex Svanaholms ängar 1.11 (SA), 21 ex 2.11 (SA), ca 60 ex Hasselgatan Gislaved 2.11 (EL), 4 ex Mellby 15.11 (UE)
   4 ex Väcklinge 23.11 (SA)
Bändelkorsnäbb: 3 ex hörda Mårås 25.11 (BS,WS)
Snösparv: 1 ex str Sandviks kyrka 2.11 (SA), 9 ex Draven 24.11 (SA)

Oktober 2014

Mindre sångsvan: 1 ad  Mellby 24.10 (SA), 3 ad + 1 juv Svanaholms ängar 26.10 (SA), 5 ad + 1 juv 27.10 (BS,WS)
Sångsvan: 74 ex Ås ängar 11.10 (SA), 67 ex Svanaholms ängar 26.10 (SA), 85 ex 27.10 (BS,WS)
Sädgås: 250 ex str Järanäs 15.10 (BS,WS), 59 ex Svanaholms ängar 19.10 (SA), 124 ex 26.10 (SA), 90 ex 27.10 (BS,WS)
Bläsgås: 4 ad + 14 juv N.Bolmen 7.10 (EL), 13 ex Draven 12.10 (SA), 2 ad Draven 17.10 (SA), 6 ex Svanaholms ängar 26.10 (SA)
Grågås: 123 ex str Väcklinge 14.10 (SA), 520 ex str Järanäs 14.10 (WS), 210 ex str Unnaryd 14.10 (BS), 102 ex str Järanäs 15.10 (BS,WS), 150 ex Draven 17.10 (SA)
   245 ex str Järanäs 18.10 (SA), 300 ex str Unnen 30.10 (BS), 775 ex str Järanäs 30.10 (WS) 
Vitkindad gås: 9 ex str Draven 1.10 (SA), 23 ex str Draven 12.10 (SA), 51 ex str Väcklinge 14.10 (SA), 200 ex str Järanäs 14.10 (WS), ca 100 str Draven 15.10 (SA)
   250 ex str Järanäs 15.10 (BS,WS), 160 ex str Gislaved 15.10 (UE), ca 75 ex str Väcklinge 16.10 (SA), 320 ex str Järanäs 16.10 (BS,WS), 50 ex str 18.10 (BS,WS)
   12 ex str Draven 18.10 (UE), 3 ex Svanaholms ängar 26.10 (SA), 220 ex str Järanäs 30.10 (WS), 10 ex str Sandvik 31.10 (SA)
Bläsand: 24 ex Draven 12.10 (SA), 28 ex 15.10 (SA), 41 ex 16.10 (SA), 37 ex 17.10 (SA), 30 ex 25.10 (SA), 30 ex Svanaholms ängar 26.10 (SA), 30 ex Badviken 26.10 (SA)
   >20 ex Draven 26.10 (SA), 22 ex N.Bolmen 27.10 (BS,WS)
Snatterand: 2 hanar + 8 honf Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 3.10 (EL), 6.10 (EL), 8.10 (BG), 14.10 (EL), 17.10 (BG), 4 hanar + 8 honor 21.10 (EL,BG)
   5 hanar + 9 honor Reningsdammarna 24.10 (BG), 4 hanar + 10 honor 28.10 (EL)
Gräsand: 350 ex Draven 21.10 (SA)
Stjärtand: 1 ex Draven 12.10 (SA), 1 hona Reningsdammarna 21.10 (EL,BG), 2 ex Svanaholms ängar 26.10 (SA)
Skedand: 21 ex Draven 24.10 (SA), 1 hona Reningsdammarna 28.10 (EL)
Bergand: 1 hane Järanäs 28.10 (WS)
Sjöorre: 3 ex Fegen Sandvik 31.0 (SA)
Smådopping: 1 juv Reningsdammarna 1.10 (EL), 3.10 (EL)
Glada: 2 ex Draven 3.10 (SA), 5.10 (UE), 1 ex Mellby Reftele 7.10 (EL), 3 ex Draven 9.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 11.10 (SA), 1 ex Draven 12.10 (SA), 2 ex 16.10 (SA)
   2 ex Draven 29.10 (SA), 1 ex Mellby 29.10 (SA)
Havsörn: 1 ex yngre Draven 1.10 (SA), 1 ad 2.10 (SA), 3.10 (SA), 5.10 (UE), 1 subad Järanäs 6.10 (WS), 1 ad N.Bolmen 7.10 (EL), 2 ad Draven 7.10 (EL)
   1 ex str Järanäs 10.10 (BS,WS), 2 ad Svanaholms ängar 11.10 (SA), 1 ex yngre Draven 12.10 (SA), 1 ad + 1 ex 5K+ Järanäs 16.10 (BS,WS), 1 ad 18.10 (BS,WS)
   1 ad Draven 21.10 (SA), 25.10 (SA), 28.10 (SA)
Kungsörn: 1 ex str Järanäs 15.10 (BS,WS), 1 ad Anderstorps stormosse 16.10 (EL), 1 subad str Järanäs 22.10 (BS,WS)
Tornfalk: 1 ex str Väcklinge 15.10 (SA)
Stenfalk: 1 juv Reningsdammarna 3.10 (EL), 1 ex str Svanaholms ängar 11.10 (SA), 1 ex str Väcklinge 11.10 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 juv Draven 1.10 (SA), 12.10 (SA)
Sothöna: 13 ex Reningsdammarna 1.10 (EL), 9 ex 3.10 (EL), 3 ex 6.10 (EL), 5 ex 14.10 (EL), 4 ex 21.10 (BG), 1 ex 28.10 (EL)
Trana: 550 ex str mot S Gislaved 6.10 (EL), 190 ex str Väcklinge 11.10 (SA), 166 ex str Väcklinge 14.10 (SA), 90 ex str Järanäs 14.10 (WS), 54 ex str Väcklinge 15.10 (SA)
Större strandpipare: 4 juv Draven 1.10 (SA)
Kärrsnäppa: 17 ex Draven 1.10 (SA), 6 ex 10.10 (SA)
Rödspov, rasen islandica: 1 juv Draven 12.10 (SA)
Skogsduva: 1 ex N.Bolmen 7.10 (EL), 3 ex str Draven 12.10 (SA), 6 ex str Väcklinge 14.12 (SA), 1 ex + 1 str 15.10 (SA), 7 ex 17.10 (SA), 1 ex str Draven 18.10 (UE)
   1 ex Mellby 30.10 (SA)
Trädlärka: 1 ex str Kållerstad 5.10 (AAn), 2 ex str Draven 5.10 (UE), 1 ex Hammargården N.Bolmen 11.10 (SA), 3 ex str Draven 12.10 (SA)
Gulärla: 1 juv Väcklinge 11.10 (SA) 
Forsärla: 1 ex str Draven 1.10 (SA), 1 ex Fridsnäs 12.10 (SA), 1 ex Reningsdammarna 14.10 (EL), 1 ex Fegens sågverk Smålandsstenar 31.10 (SA)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna 19.10 (BG), 22.10 (BG), 24.10 (BG), 28.10 (EL)
Svart rödstjärt: 1 hane Järanäs 15.10 (BS,WS), 1 hane Liljegränd Gislaved 17.10 (BG), 1 hane Järanäs 18.10 (BS,WS), 21.10 (WS), 22.10 (BS,WS)
Ringtrast: 1 ex Saraböke Hyltebruk 4.10 (OG), 2 ex Draftinge 18.10 (SAL), 1 hane Svanaholms ängar 26.10 (SA)
Gransångare: 1 ex Väcklinge 3.10 (SA), 1 ex Reningsdammarna 3.10 (EL), 1 ex Storåns mynning 11.10 (SA), 1 ex Väcklinge 12.10 (SA), 1 ex Fridsnäs 12.10 (SA)
   2 ex Reningsdammarna 14.10 (EL), 1 ex hörd 21.10 (EL)
Varfågel: 1 ex Järanäs 18.10 (BS,WS), 1 ex Lunnamossen 28.10 (WS), 1 ex Fegens sågverk Smålandsstenar 31.10 (SA)
Råka: 1 ad Väcklinge 17.10 (SA)
Steglits: 1 ex str Draven 1.10 (SA), 1 ex Väcklinge 3.10 (SA), 20 ex str Kållerstad 5.10 (AAn), 3 ex Draven 5.10 (UE), 1 ex Väcklinge 9.10 (SA), 3 ex str Järanäs 10.10 (BS,WS)
   1 ex Svanaholms ängar 11.10 (SA), 2 ex Väcklinge 11.10 (SA), 12.10 (SA), 8 ex str Draven 12.10 (SA), 2 ex Fridsnäs 12.10 (SA), 1 ex Väcklinge 17.10 (SA)
   2 ex str Järanäs 18.10 (BS,WS), 21.10 (WS), 1 ex Väcklinge 21.10 (SA), 2 ex 22.10 (SA), 9 ex Svanaholms ängar 26.10 (SA), 4 ex str Kårehamn 26.10 (SA)
   1 ex str Järanäs 28.10 (WS), 5 ex str 30.10 (WS)
Vinterhämpling: 14 ex str Järanäs 20.10 (WS), 45 ex 21.10 (WS), 9 ex Väcklinge 21.10 (SA), 2 ex Järanäs 22.10 (BS,WS), 2 ex Svanaholms ängar 26.10 (SA),
   22 ex N.Bolmen 27.10 (BS,WS), 7 ex Draven 29.10 (SA)
Lappsparv: 1 ex str Draven 12.10 (SA)

September 2014

Sångsvan: 2 ad + 5 juv Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 10.9 (BG), 16.9 (BG), 29.9 (BG)
Bläsand: 25 ex Draven 4.9 (EL), 42 ex Reningsdammarna 21.9 (SA)
Snatterand: 2 hanar + 8 honf Reningsdammarna 1.9 (EL), 2 hanar + 9 honf 5.9 (EL), 2 hanar + 5 honf 10.9 (BG), 2 hanar + 8 honf 11.9 (EL), 16.9 (BG),
   2 hanar + 6 honf Reningsdammarna 21.9 (SA), 2 hanar + 8 honf 28.9 (EL), 29.9 (BG)
Skedand: 1 ex Draven 12.9 (SA), 5 ex 13.9 (SA), 4 ex 14.9 (SA)
Smådopping: 1 ad + 1 juv Reningsdammarna 1.9 (EL), 4.9 (BG), 10.9 (BG), 21.9 (SA), 1 juv 28.9 (BG)
Svarthakedopping: 2 ad + 1 juv Reningsdammarna 1.9 (EL), 1 ad + 2 juv 10.9 (BG), 2 juv 16.9 (BG), 3 juv 21,9 (SA), 1 juv 28.9 (BG)
Storskarv: >100 ex str Draven 13.9 (SA)
Brunglada: 1 ad str Draven 14.9 (SA)
Glada: 2 ex Draven 1.9 (SA), 1 ex 2.9 (BS,WS), 3 ex Ås ängar 4.9 (EL), 7 ex Draven 13.9 (SA), >10 ex 14.9 (SA), 1 ex 16.9 (SA), 2 ex 17.9 (SA), 18.9 (SA), 4 ex 20.9 (SA)
   1 ad Väcklinge 21.9 (SA), 1 ex  25.9 (SA), 1 ex Reftele 27.9 (UE), 9 ex Draftinge 27.9 (SAL), 2 ex Draven 30.9 (SA)
Havsörn: 1 subad Draven 2.9 (BS,WS), 1 ad 8.9 (SA), 2 ad 13.9 (SA), 2 ad + 1 subad 14.9 (SA), 2 ad 22.9 (EL,BG), 1 ex Järanäs 25.9 (BS,WS)
Tornfalk: 2 ex Draven 13.9 (SA), 1 ex 14.9 (SA), 1 juv Draven 19.9 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 4.9 (EL), 1 juv 8.9 (SA), 4 ex 17.9 (SA), 1 ex 18.9 (SA), 19.9 (SA), 2 ex 20.9 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 13.9 (SA), 1 ex Järanäs 23.9 (WS), 1 juv Draven 25.9 (SA), 1 ex str Reftele 27.9 (UE)
Rörhöna: 1 juv Reningsdammarna 29.9 (BG)
Sothöna: 65 ex Reningsdammarna 5.9 (EL)
Trana: 220 ex Draftinge 2.9 (BS,WS), 125 ex Ås ängar (endast 1 juv) 4.9 (EL), 60 ex str Järanäs 11.9 (WS), 250 ex Draven 12.9 (SA), 13.9 (SA), 140 ex 16.9 (SA),
   90 ex Draven 22.9 (SA), 475 ex str Järanäs 23.9 (WS)
Större strandpipare: 12 ex Draven 2.9 (BS,WS), 1 ex 13.9 (SA), 2 ex 14.9 (SA), 10 ex 17.9 (SA), 14 ex 18.9 (SA), 12 ex 19.9 (SA), 20.9 (SA), 3 ex 21.9 (SA),
   26 ex Draven 22.9 (SA,EL,BG), 7 ex 23.9 (SA), 9 ex 25.9 (SA)
Kustpipare: 3 juv Draven 16.9 (SA), 17.9 (SA), 18.9 (SA), 2 juv 19.9 (SA), 3 juv 20.9 (SA), 22.9 (SA), 1 ad + 4 juv 24.9 (SA)  
Kustsnäppa: 4 ex Draven 14.9 (SA)
Småsnäppa: 1 juv Draven 16.9 (SA), 18.9 (SA), 19.9 (SA), 2 juv 20.9 (SA), 21.9 (SA), 6 juv 22.9 (SA,EL,BG)
Kärrsnäppa: 13 ex Draven 17.9 (SA), 18.9 (SA), 18 ex 19.9 (SA), 26 ex 20.9 (SA), 40 ex 22.9 (SA,EL,BG), 15 ex 23.9 (SA), 25 ex 25.9 (SA), 14 ex 30.9 (SA)
Brushane: >60 ex Draven 1.9 (SA), 32 ex 10.9 (SA), 20 ex 13.9 (SA), 28 ex 16.9 (SA), 24 ex 17.9 (SA), 16 ex 18.9 (SA), 19 ex 19.9 (SA), 20 ex 20.9 (SA)
Rödspov, rasen islandica: 5 juv Draven 19.9 (SA), 20.9 (SA), 21.9 (SA), 1 juv 22.9 (SA,EL,BG), 5 juv 23.9 (SA), 24.9 (SA), 25.9 (SA)
Svartsnäppa: 1 juv Draven 17.9 (SA)
Skogsduva: 1 ex Järanäs 19.9 (WS)
Turkduva: 1 ex Reftele 25.9 (UE)
Berguv: 1 ex rop Väcklinge 23.9 (SA)
Kattuggla: 1 ex hörd Väcklinge 18.9 (SA)
Nattskärra: 1 ex Väcklinge 14.9 (SA,BLn)
Mindre hackspett: 1 ex Gislaved 1.9 (EL), 1 ex Järanäs 19.9 (WS), 1 ex rop Väcklinge 19.9 (SA)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Väcklinge 1.9 (SA), 13.9 (SA), 1 ex Kinnaberg 18.9 (SA), 1 ex Fridsnäs 20.9 (SA)
Forsärla: 1 ex Fridsnäs 14.9 (SA), 2 ex 20.9 (SA), 1 ex 21.9 (SA), 1 ex Reningsdammarna 21.9 (SA), 4 ex Fridsnäs 22.9 (EL,BG), 1 ex Väcklinge 29.9 (SA)
Sävsångare: 1 ex Väcklinge 5.9 (SA)
Gransångare: 1 ex Väcklinge 1.9 (SA), 1 ex Fridsnäs 1.9 (SA), >3 ex Väcklinge 5.9 (SA), 2 ex 10.9 (SA), 1 ex sj Järanäs 10.9 (WS), 1 ex Reningsdammarna 11.9 (EL)
   2 ex Väcklinge 11.9 (SA), 12.9 (SA), 4 ex 13.9 (SA), 3 ex 14.9 (SA), 16.9 (SA), >2 ex 17.9 (SA), 18.9 (SA), 3 ex 19.9 (SA), 20.9 (SA), 1 ex 21.9 (SA)
   >4 ex Reningsdammarna 21.9 (SA), 2 ex Väcklinge 22.9 (SA), 23.9 (SA), 1 ex 24.9 (SA), 29.9 (SA), 1 ex Reningsdammarna 28.9 (BG), 1 ex sj Väcklinge 30.9 (SA)
Törnskata: 1 juv Reningsdammarna 11.9 (EL)
Varfågel: 1 ex Järanäs 19.9 (WS)
Steglits: 4 ex Kinnaberg 17.9 (SA), 1 ex str Väcklinge 30.9 (SA)

Augusti 2014

Sångsvan: 1 par + 4 juv Draven 2.8 (SA), 1 par + 5 juv Reningsdammarna Gislaved 11.8 (EL), 23.8 (SA)
Grågås: 383 ex Draven 2.8 (SA), 320 ex Badviken N.Bolmen 24.8 (SA)
Bläsand: 60 ex Draven 31.8 (SA)
Snatterand: 15 honf Reningsdammarna 11.8 (EL), 9 ex 16.8 (EL), 6 ex 23.8 (SA), 2 hanar + 7 honf 30.8 (EL)
Kricka: 500 ex Draven 22.8 (SA), >1200 ex 31.8 (SA)
Stjärtand: 4 ex Draven 22.8 (SA), 9 ex 31.8 (SA)
Vigg: 6 ungkullar m 20 ungar Reningsdammarna 11.8 (EL)
Skedand: 10 ex Draven 2.8 (SA), 1 ex 11.8 (SA), 2 ex 12.8 (SA), 3 ex 13.8 (SA), 1 ex Reningsdammarna 16.8 (EL), 1 ex Draven 22.8 (SA), 1 ex Reningsdammrna 23.8 (SA)
   8 ex Draven 25.8 (SA), 1 ex 31.8 (SA)
Smålom: 1 ex överfl Järanäs 22.8 (BS,WS), 1 ex Järanäs 26.8 (BS,WS)
Storlom: 3 ad Tiraholm 2.8 (SA)
Smådopping: 1 ad Reningsdammarna 16.8 (EL), 23.8 (SA), 30.8 (EL)
Svarthakedopping: 2 ad Reningsdammarna 11.8 (EL), 4 ad + 2 juv 13.8 (EL), 3 ad + 3 juv 16.8 (EL), 2 ad + 1 juv 23.8 (SA), 30.8 (EL)
Glada: 1 ad Draven 2.8 (SA), 3.8 (SA), 7.8 (SA), 3 ex Håkentorp 9.8 (BS,WS), 1 ex Draven 11.8 (SA), 4 ex 12.8 (SA), 1 ex Unnaryd 13.8 (WS), 2 ex Draven 16.8 (SA)
   1 ex Nöbbele Reftele 17.8 (SA), 1 ad Draven 19.8 (SA), 3 ex Bröttjestad 20.8 (EL), 1 ex Mellby 20.8 (EL), 1 ex Ås ängar 21.8 (BS,WS), 2 ex Draven 22.8 (SA), 23.8 (SA)
   1 juv Svanaholms ängar 24.8 (SA), 1 ex Ås ängar 24.8 (SA), 2 ex Draven 24.8 (SA), 1 ex Järanäs 25.8 (BS,WS), 2 ex Draven 29.8 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 30.8 (SA)
   3 ex Draven 31.8 (SA)
Havsörn: 1 ad + 1 subad Draven 16.8 (SA), 1 ad 22.8 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 24.8 (SA), 1 subad Badviken 24.8 (SA), 1 ad Draven 31.8 (SA)
Brun kärrhök: 1 juv Draven 2.8 (SA), 2 juv 3.8 (SA), 11.8 (SA), 1 hona + 1 juv 16.8 (SA), 1 hona + 3 juv 19.8 (SA), 1 hona + 2 juv 25.8 (SA)
Kungsörn: 1 ad Anderstorps stormosse 23.8 (SA)
Tornfalk: 2 ex Anderstorps stormosse 23.8 (SA), 3 ex överfl Reningsdammarna 30.8 (EL)
Lärkfalk: 1 ex Draven 1.8 (SA), 1 ad 2.8 (SA), 3 ex 3.8 (SA), 1 ex Vårtsjön 9.8 (BS,WS), 1 ad Draven 11.8 (SA), 16.8 (SA), 19.8 (SA), 20.8 (SA), 1 juv 21.8 (SA), 1 ex 22.8 (SA)
   1 ex 23.8 (SA), 1 ad Anderstorps stormosse 23.8 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 24.8 (SA), 1 ex Draven 24.8 (SA), 26.8 (SA), 31.8 (SA) 
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 2.8 (SA)
Rörhöna: 1 ad Reningsdammarna 13.8 (EL)
Trana: ca 100 ex N.Bolmen 9.8 (BS,WS), 150 ex Ås ängar 21.8 (BS,WS), 230 ex Åby 21.8 (BS,WS), >200 ex Svanaholms ängar 30.8 (SA)  
Större strandpipare: 3 ex Draven 1.8 (SA), 8 ex 2.8 (SA), 9 ex 3.8 (SA), 5 ex 12.8 (SA), 23 ex 13.8 (SA), 53 ex 15.8 (SA), 48 ex 16.8 (SA), 1 ex Järanäs 26.8 (BS,WS)
   4 ex Draven 31.8 (SA)
Ljungpipare: >20 ex Ås ängar 21.8 (BS,WS)
Kustpipare: 1 ad Draven 2.8 (SA), 11.8 (SA), 12.8 (SA), 5 ad 13.8 (SA), 3 ad 15.8 (SA), 2 ad 16.8 (SA), 3 ad 19.8 (SA), 2 ad 20.8 (SA), 1 ad 21.8 (SA),
   1 ad Åbykrysset 24.8 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 30.8 (SA)
Småsnäppa: 1 juv Draven 31.8 (SA)
Mosnäppa: 1 ex Draven 16.8 (SA)
Spovsnäppa: 1 ad Draven 3.8 (SA), 15.8 (SA), 2 ad 16.8 (SA), 12 juv 31.8 (SA)
Kärrsnäppa: 7 ex Draven 1.8 (SA), 23 ad 3.8 (SA), 11 ex 15.8 (SA), 24 ex 16.8 (SA), 7 ex 22.8 (SA), 22 ex 31.8 (SA)
Myrsnäppa: 1 juv Draven 31.8 (SA)
Brushane: 13 ex Draven 13.8 (SA), 12 ex 20.8 (EL), 18 ex 29.8 (SA), 100 ex 31.8 (SA)
Dubbelbeckasin: 1 ex Jonsbo ängar 16.8 (SA)
Myrspov: 1 ad Draven 3.8 (SA), 1 ex str 19.8 (SA)
Svartsnäppa: 1 juv Draven 1.8 (SA), 3 ex 2.8 (SA), 3.8 (SA), 1 ex 13.8 (SA), 2 juv 16.8 (SA), 1 juv 20.8 (SA), 22.8 (SA), 23.8 (SA), 3 juv 31.8 (SA)
Rödbena: 2 ex Draven 2.8 (SA), 3 ex 3.8 (SA), 1 ex 7.8 (SA), 9.8 (BS,WS), 12.8 (SA), 3 ex 13.8 (SA), 16.8 (SA), 1 ex 19.8 (SA), 2 ex 20.8 (SA), 23.8 (SA)
Grönbena: 30 ex Draven 2.8 (SA), 20 ex 3.8 (SA), >20 ex 13.8 (SA)
Dvärgmås: 1 juv Draven 22.8 (SA), 23.8 (SA), 24.8 (SA), 25.8 (SA)
Skogsduva: 1 ex Väcklinge 30.8 (SA)
Sparvuggla: 1 ex rop Kållerstad 15.8 (AAn)
Nattskärra: 1 ex Anderstorp 20-26.8 (AB) 
Kungsfiskare: 1 juv Storåns mynning 24.8 (SA)
Forsärla: 1 hane + 1 juv Önnekvarn 2.8 (SA), 3 juv Sågverket Smålandsstenar 3.8 (SA), 4 ex Hylte damm 16.8 (SA), 2 ex Reningsdammarna 23.8 (SA), 1 ex Fridsnäs 31.8 (SA)
Strömstare: 1 juv Hylte damm 16.8 (SA)
Blåhake: 1 juv Fridsnäs 31.8 (SA)
Svart rödstjärt: 1 ex Sågverket Smålandsstenar 3.8 (SA)
Sävsångare: 1 ex Fridsnäs 3.8 (SA)
Gransångare: 1 ex Fridsnäs 2.8 (SA), 1 ex Väcklinge 7.8 (SA), 11.8 (SA), 12.8 (SA), 13.8 (SA), 1 ex S.Vägen Unnaryd 13.8 (WS), 1 ex Väcklinge 15.8 (SA), 2 ex 17.8 (SA)
   1 ex Väcklinge 19.8 (SA), 20.8 (SA), 22.8 (SA), 2 ex 23.8 (SA), 1 ex Storåns mynning 24.8 (SA), 1 ex Väcklinge 24.8 (SA), 26.8 (SA), 28.8 (SA), 29.8 (SA), 30.8 (SA)
   1 ex Storåns mynning 30.8 (SA), 1 ex Väcklinge 31.8 (SA), 1 ex Fridsnäs 31.8 (SA) 
Törnskata: 4 ex Teget Reftele 2.8 (SA), 1 hona Tiraholm 2.8 (SA), 3 juv Fridsnäs 3.8 (SA), 1 hona Järanäs 11.8 (WS), 1 juv Väcklinge 11.8 (SA), 1 juv Mårås bokskog 16.8 (SA)
   1 juv Järanäs 22.8 (BS,WS), 1 hane + 3 juv Svanaholms ängar 24.8 (SA), 1 juv Ås ängar 24.8 (SA), 1 juv Svanaholms ängar 30.8 (SA)

Juli 2014

Sångsvan: 2 ad + 5 juv Reningsdammarna Gislaved 10.7 (EL), 26.7 (SA), 30.7 (BG)
Bläsand: 1 hane Reningsdammarna 10.7 (EL)
Snatterand: 1 hona m 3 juv + 1 hona m 5 pull + 6 honf Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL), 4 honor 6.7 (BG), 1 hona m 5 juv + 1 hona m 3 juv + 1 hona m 5 pull 10.7 (EL)
   3 honor m 5+5+7 juv Reningsdammarna 16.7 (EL), 6 ex 26.7 (SA), 3 honor + 10 juv 30.7 (BG), 1 ex Draven 30.7 (SA)
Kricka: 250 ex Draven 15.7 (SA)  
Stjärtand: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL), 6.7 (BG), 10.7 (EL), 16.7 (EL), 26.7 (SA), 30.7 (BG)
Årta: 2 ex Draven 30.7 (SA)
Skedand: 1 hona m 5 pull + 4 honf Reningsdammarna 5.7 (EL), 1 hona m 5 pull + 7 honf 6.7 (BG), 1 hane + 1 hona 10.7 (EL), 1 hona m 3 pull + 1 honf 16.7 (BG)
   3 ex Draven 24.7 (SA), 5 ex 25.7 (SA), 2 honor Reningsdammarna 26.7 (SA), 1 hona + 6 ungar Draven 27.7 (SA), 3 ex 29.7 (SA), 1 hona + 3 juv Reningsdammarna 30.7 (BG)
   2 ex Draven 31.7 (SA)
Brunand: 1 hona Reningsdammarna 6.7 (BG)
Vigg: 3 ungkullar m totalt 12 ungar Reningsdammarna 5.7 (EL), 4 ungkullar m 16 juv/pull 10.7 (EL), 5 ungkullar m 2+3+4+4+7 juv 16.7 (EL), 5 honor m 25 pull 30.7 (BG)
Tjäder: 1 hona m flygg unge Amfrebo 20.7 (BT)
Smålom: 2 ad Loftuddagölen 22.7 (EL)
Storlom: 2 ad + 2 juv Mellansjön Kållerstad 6.7 (LB), 1 par m 1 juv Assbrunnen 22.7 (EL)
Smådopping: 1 ex spel Reningsdammarna 5.7 (EL), 6.7 (BG), 2 ex 16.7 (BG), 1 ad 26.7 (SA), 30.7 BG)
Svarthakedopping: 6 ad Reningsdammarna 5.7 (EL), 1 par m 1 pull + 3 ad 6.7 (BG), 5 ad 10.7 (EL), 16.7 (EL), 2 ad 26.7 (SA), 2 ad + 1 juv 30.7 (BG)
Glada: 1 ex Hestra 2.7 (LD), 1 ex Kroksjön Unnaryd 4.7 (BS), 1 ex Ås ängar 9.7 (EL), 1 ex Draven 9.7 (EL), 1 ex Karaby Ås 11.7 (BS,WS), 3 ad + 3 juv Väcklinge 21.7 (SA)
   1 ad + 2 juv Draven 24.7 (SA), 4 ex 25.7 (SA), 1 ad 26.7 (SA), 27.7 (SA), 1 juv 29.7 (SA), 2 ex 31.7 (SA)
Havsörn: 1 subad Draven 22.7 (SA), 1 ad 26.7 (SA), 27.7 (SA)
Tornfalk: 1 ex Draven 30.7 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 24.7 (SA), 25.7 (SA), 27.7 (SA), 3 ex 30.7 (SA), 1 ex 31.7 (SA) 
Brun kärrhök: 2 ex Draven 1.7 (BS,WS), 1 hona 9.7 (EL), 1 hane N.Bolmen 11.7 (BS,WS), 1 hona Draven 24.7 (SA), 1 par 25.7 (SA), 1 hona 27.7 (SA), 29.7 (SA), 30.7 (SA)
Fiskgjuse: 1 ad i bo m 1 unge St.Slätten 15.7 (BS,WS)
Sothöna: 18 ungkullar m 41 juv/pull Reningsdammarna 10.7 (EL)
Trana: 120 ex N.Bolmen 11.7 (BS,WS), 150 ex Draven 31.7 (SA) 
Mindre strandpipare: 2 ad + 1 juv Reningsdammarna 5.7 (EL), 1 ex 6.7 (BG), 1 ad 10.7 (EL), 1 juv 15.7 (EL), 1 ex Draven 25.7 (SA)
Större strandpipare: 3 ex Draven 30.7 (SA), 1 ex 31.7 (SA)
Kustpipare: 1 ad Draven 30.7 (SA)
Spovsnäppa: 2 ad Draven 27.7 (SA)
Svartsnäppa: 1 ad Draven 30.7 (SA)
Rödbena: 2 ex Draven 1.7 (BS,WS), 1 ex 22.7 (SA), 24.7 (SA), 2 ex 25.7 (SA), 26.7 (SA), 3 ex 27.7 (SA), 29.7 (SA), 2 ex 30.7 (SA)
Grönbena: 11 ex Draven 25.7 (SA), 14 ex 29.7 (SA)
Skräntärna: 2 ex Draven 6.7 (ALK,AKo)
Svarttärna: 2 ex Draven 1.7 (BS,WS), 2 ad + 3 juv 9.7 (EL)
Turkduva: 2 ex Mellby 28.7 (SA), 1 ex 30,7 (SA), 31.7 (SA)
Göktyta: 1 ex Osberg Unnaryd 5.7 (WS)
Gulärla: 1 ex Väcklinge 24.7 (SA), 26.7 (SA)
Svart rödstjärt: 1 honf Skalleved Kållerstad 25.7 (LB), 1 hona Ridskolan Mossarp Gislaved 30.7 (OEr)
Sävsångare: 1 ex Draven 6.7 (ALK,AKo), 1 ex sj 25.7 (SA)
Kärrsångare: 1 ex sj Draven 1.7 (BS,WS)
Gransångare: 1 ex sj Kroksjön Unnaryd 4.7 (BS), 1 ex Järanäs 14.7 (BS,WS), 1 ex Slangholmarna Unnen 15.7 (BS,WS)
Törnskata: 1 par + 1 juv Hensjö Kållerstad 6.7 (LB), 1 juv på hygge Våthult 15.7 (EL), 2 par m 1 resp 2 juv Våthult 22.7 (EL), 1 juv Fridsnäs 25.7 (SA),
   1 hane + 2 juv Väcklinge 27.7 (SA), 2 juv 29.7 (SA)

Juni 2014

Sångsvan: 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 1 par m 3 ungar 4.6 (BG), 1 par m 5 ungar 6.6 (BG), 7.6 (SA), 8.6 (EL), 19.6 (BG), 28.6 (BG)
Bläsgås: 1 ex Draven 8.6 (SA)
Grågås: 2 ungkullar Vassviken N.Bolmen 8.6 (SA)
Bläsand: 1 hane Reingsdammarna Gislaved 4.6 (BG), 7.6 (SA), 8.6 (EL), 23.6 (BG), 3 hanar 28.6 (BG), 1 hane Draven 28.6 (SA)
Snatterand: 2 par Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 4 hanar + 3 honor 4.6 (BG), 3 par 7.6 (SA), 1 par 8.6 (EL), 3 par 11.6 (BG), 4 ex 20.6 (BG,HG),
   1 hona m 7 ungar + 3 honor + 1 hane Reningsdammarna 23.6 (BG), 1 ex Draven 27.6 (SA)
Stjärtand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 4.6 (BG), 1 hona Draven 6.6 (SA),1 hane Reningsdammarna 7.6 (SA), 20.6 (BG,HG), 23.6 (BG)
Årta: 1 hane Draven 15.6 (SA)
Skedand: 1 hane Draven 3.6 (SA), 2 hanar Draven 5.6 (SA), 3 hanar 6.6 (SA), 2 hanar 7.6 (SA), 1 hona Reningsdammarna 11.6 (BG), 1 par Draven 12.6 (SA), 1 hane 16.6 (SA)
   1 par + 2 hanar Draven 16.6 (SA), 2 hanar 17.6 (SA), 18.6 (SA), 1 hona m 7 pull Reningsdammarna Gislaved 19.6 (BG), 23.6 (BG), 2 ex Draven 26.6 (SA),
   1 hona m 5 juv + 4 honor + 1 hane Reningsdammarna 28.6 (BG), 1 hona Draven 28.6 (SA) 
Brunand: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 7.6 (SA), 11.6 (BG), 2 hanar Draven 27.6 (SA), 1 hane 28.6 (SA)
Vigg: 1 hane Draven 3.6 (SA), 16.6 (SA), 1 par 27.6 (SA), 28.6 (SA), 4 honor m 4,5,7,8 ungar Reningsdammarna Gislaved 28.6 (BG) 
Järpe: 1 ex vid skogsvägen till Jonsbo 14.6 (TW)
Vaktel: 2 ex spel Svanaholms ängar 4.6 (VFK), 1 ex spel Åbykrysset N.Bolmen 8.6 (Lars Petersson), 1 ex spel Draftinge 8.6 (Lars Petersson), 2 ex spel Enetvägen 9.6 (SA,LB)
   1 ex spel Svanaholms ängar 11.6 (SA), 2 ex spel 25.6 (SA,BLn)
Smålom: 1 ex Loftuddagölen 7.6 (SA), 1 par 26.6 (EL,GL)
Storlom: 1 par m 2 pull Borlången 7.6 (PEE), 1 ad + 2 pull Mellansjön Agnetaryd 16.6 (LB), 1 par Unnen 22.6 (BS,WS), 1 par Sävsjön Arnåsholm 29.6 (EL)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 11.6 (BG), 20.6 (BG,HG)
Svarthakedopping: 2 par på bo + 1 par Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 1 par m 2 pull + 1 par på bo + 1 par 4.6 (BG), 2 par på bo + 1 par 7.6 (SA),
   2 par på bo + 2 par Reningsdammarna 8.6 (EL), 1 par på bo + 2 par 11.6 (BG), 1 par på bo m unge + 4 ad 23.6 (BG), 4 ex 28.6 (BG)
Vit stork: 1 ex Draftinge 11.6 (TW,SA), 12.6 (SA)
Glada: 1 ex överfl Gäddås Bosebo 5.6 (MBt), 1 ex Draven 7.6 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 8.6 (SA), 1 ex Ås ängar 12.6 (SA), 1 ex N.Bolmen 13.6 (BS,WS), 1 ex Draven 15.6 (SA

   1 ex Draven 16.6 (SA), 1 ex Grustaget Reftelevägen 20.6 (SA), 1 ex Unnaryd 22.6 (WS), 1 ex Draven 24.6 (SA), 25.6 (SA)
Havsörn: 1 ex yngre Draven 2.6 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 8.6 (SA)
Brun kärrhök: 1 hane Draven 5.6 (SA), 1 par Vassviken N.Bolmen 8.6 (SA), 1 hona Draven 26.6 (SA), 1 par 27.6 (SA)
Fiskgjuse: 1 ad + 2 juv på bo Sävsjön Arnåsholm 29.6 (EL)
Lärkfalk: 1 ex Draven 6.6 (SA), 8.6 (SA), 1 ex Unnaryd 10.6 (WS), 1 par Öreryd 17.6 (AS), 1 par Knavrabo 17.6 (AS), 1 par Nässjaudde Unnaryd (AS), 1 ex Draven 28.6 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad slog stare Draven 27.6 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 27.6 (SA)
Sothöna: >10 ungkullar Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL)
Trana: 64 ex Ås ängar 12.6 (SA), 84 ex Hammar 13.6 (BS,WS), 84 ex N.Bolmen 24.6 (BS,WS)
Strandskata: 2 ex Unnaryd 9.6 (BS,WS), 3 ex 11.6 (BS,WS), 2 ex 17.6 (BS,WS), 1 par Idrottsplatsen Anderstorp 18.6 (EL), 2 ex N.Bolmen 24.6 (BS,WS)
Mindre strandpipare: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 1 ex 4.6 (BG), 2 ex 7.6 (SA), 8.6 (EL), 11.6 (BG), 1 ex varnande Smålandia Gislaved 19.6 (EL)
   2 ex Reningsdammarna 20.6 (BG,HG), 23.6 (BG)
Större strandpipare: 1 ex Draven 24.6 (SA), 25.6 (SA)
Svartsnäppa: 4 ex Draven 7.6 (SA), 3 ex 9.6 (SA), 12.6 (SA), 1 ex 15.6 (LB), 2 ex 26.6 (SA)
Rödbena: 1 ex spel Draven 2.6 (SA), 3.6 (SA), 2 ex 5.6 (SA), 8.6 (SA), 4 ex 12.6 (SA), 2 ex 15.6 (LB,SA), 16.6 (SA), 3 ex 17.6 (SA), 2 ex 18.6 (SA), 1 ex 19.6 (SA), 23.6 (SA)
   4 ex Draven 24.6 (SA), 2 ex 25.6 (SA), 3 ex 26.6 (SA), 2 ex 27.6 (SA), 28.6 (SA)
Grönbena: 2 ad+ 1 pull Reningsdammarna Gislaved 19.6 (BG), 14 ex Draven 24.6 (SA)
Svarttärna: 1 ex Draven 3.6 (SA), 2 ex 6.6 (SA), 1 ex 15.6 (LB), 16.6 (SA), 23.6 (SA), 2 ex 28.6 (SA)
Turkduva: 1 ex Unnaryd 8.6 (BS,WS), 1 ex Mellby 26.6 (SA)
Kattuggla: 1 ungkull Hamra 4.6 (VFK), 1 ungkull m 3 ungar Kållerstad 6.6 (AAn), 1 ungkull Horsöja 6.6 (AAn), 2 ex rop Svanaholms ängar 9.6 (SA,LB)
Hornuggla: 1 hona + 1 ungkull Svanaholms ängar 4.6 (VFK), 1 ungkull Häljarp Kållerstad 6.6 (AAn), 1 ungkull Draftinge 11.6 (SA), 1 ungkull Svanaholms ängar 11.6 (SA), 25.6 (SA
Nattskärra: 1 ex spel Liljenäs N.Bolmen 4.6 (VFK), 1 ex spel Sävsås 8.6 (BS,WS), 1 ex spel Anderstorps stormosse 11.6 (MH,OH), 1 ex spel Draftinge 14.6 (TW)
   minst 15 ex spel runt Hestra (AS)
Göktyta: 1 ex vid holk Krabby 7.6 (SA)
Trädlärka: 1 ex sj Grustaget Reftelevägen 20.6 (SA), 1 ex sj Smålandia Gislaved 20.6 (SA)
Gulärla: 1 hane Åbykrysset 13.6 (BS,WS)
Forsärla: 1 par m 1 pull Nissanfallet Gislaved 6.6 (EL), 1 ex sj Arnåsholm 7.6 (SA), 1 par Yasjön Femsjö 10.6 (BS,WS), 1 ex Nissanfallet Gislaved 11.6 (BG), 1 par 24.6 (EL)
Svart rödstjärt: 1 par m 1 pull Nissanfallet Gislaved 6.6 (EL), 11.6 (BG), 2 par häckande Hestra 17.6 (AS), 1 hane Nissanfallet Gislaved 23.6 (BG), 1 juv 24.6 (EL)
Gräshoppsångare: 1 ex sj Åbykrysset 9.6 (BS,WS), 1 ex sj N.Bolmen 24.6 (BS,WS)
Flodsångare: 1 ex sj Enetvägen 9.6 (SA,LB), 11.6 (SA)
Sävsångare: 1 ex sj Hunnahall Draven 4.6 (VFK), 1 ex sj Vassviken N.Bolmen 9.6 (SA), 11.6 (SA), 13.6 (BS,WS), 1 ex Draven 15.6 (LB), 1 ex sj N.Bolmen 24.6 (BS,WS)
Busksångare: 1 ex sj Åbykrysset N.Bolmen 8.6 (Lars Petersson,SA), 9.6 (BS,WS,SA,LB), 11.6 (AAn)
Kärrsångare: 1 ex sj Enetvägen 9.6 (SA,LB)
Gransångare: 2 ex sj Källstorp Draven 9.6 (SA), 1 ex sj Övre Dovasjön Femsjö 10.6 (BS,WS), 1 ex sj Kållerstad 28.6 (AAn)
Mindre flugsnappare: 1 ex 2K hane sj Rockenåsen 7.6 (SA,EL)
Törnskata: 1 ex Hammar 13.6 (BS,WS), 1 hane Tiraholm 13.6 (BS,WS), 1 par på hygge V Unnen 22.6 (BS,WS)

Hämpling: 1 ex Väcklinge 5.6 (SA), 1 par Svanaholms ängar 8.6 (SA), 5 ex Åbykrysset 13.6 (BS,WS), 1 par N.Bolmen 24.6 (BS,WS)
Stenknäck: 1 par m ungar Bjärsved 17.6 (AS), 3 ex Kållerstad 29.6 (AAn)

Maj 2014

Sångsvan: 1 par på bo Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG,EL), 15.5 (EL), 20.5 (BG), 30.5 (BG)
Bläsgås: 9 ex Draven 6.5 (SA), 7.5 (SA), 1 ex 17.5 (SA), 18.5 (SA)
Grågås: ca 1500 ex Draven 18.5 (SA), 3 ungkullar Badviken N.Bolmen 17.5 (SA), 1400 ex Draven 30.5 (BS,WS)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 6.5 (SA), 9.5 (SA), ca 280 ex str mot O Hjulfhult Hestra 9.5 (Lennart Andersson), 2 ex Draven 10.5 (UE), >100 ex str mot O Reftele 15.5 (AAn)
   80 ex str mot NO Gislaved 15.5 (EL), 200 ex str mot O Unnaryd 21.5 (BS), 4 ex Draven 22.5 (SA), 8 ex 23.5 (SA), 5 ex 24.5 (SA), 25.5 (SA)
Gravand: 3 ex Draven 14.5 (LB)
Snatterand: 5 par Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG,EL), 4 par 5.5 (EL), 3 par + 1 hane 8.5(BG), 1 hane Draven 14.5 (LB), 1 hane + 1 hona Reningsdammarna Gislaved 15.5 (EL
   1 par Draven 17.5 (SA), 18.5 (SA), 1 par + 3 hanar Reningsdammarna Gislaved 20.5 (BG), 1 hona med 2 pull + 3 hanar + 1 par 26.5 (BS,WS), 3 par 30.5 30.5 (BG)
Stjärtand: 2 par Draven 17.5 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 26.5 (BS,WS)
Årta: 1 par Draven 4.5 (LB), 7.5 (BS,WS), 1 hane Draven 13.5 (SA), 2 hanar 17.5 (SA), 1 hane 18.5 (SA), 1 par 25.5 (SA),
   1 hona (troligen på bo) Reningsdammarna Gislaved 26.5 (BS,WS)
Skedand: 2 par Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 1 hane Draven 5.5 (SA), 2 hanar 6.5 (SA), 3 hanar 7.5 (BS,WS), 2 par + 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 8.5 (BG)
   4 hanar + 2 honor Draven 8.5 (SA), 1 hane 13.5 (SA), 2 hanar 14.5 (LB), 15.5 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 15.5 (EL), 2 hanar Draven 16.5 (SA), 16 ex 17.5 (SA)
   2 hanar Draven
19.5 (BG), 3 hanar 20.5 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 20.5 (BG), 1 par + 2 hanar Draven 22.5 (SA), 1 par + 3 hanar 23.5 (SA),
   1 par + 2 hanar Draven 24.5 (SA), 6 hanar + 2 honor 25.5 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 26.5 (BS,WS), 30.5 (BG)
Brunand: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 15.5 (EL), 26.5 (BS,WS), 30.5 (BG)
Vigg: 47 ex Draven 6.5 (SA), 37 ex 7.5 (BS,WS), 25 ex 8.5 (SA)
Småskrake: 1 par Tiraholm 18.5 (SA)
Smålom: 1 par Loftuddagölen 17.5 (SA), 29.5 (EL)
Storlom: 2 ex Mellansjön Agnetaryd 4.5 (LB), 1 ex Badviken N.Bolmen 18.5 (SA), 1 par Samserydssjön 23.5 (SA), 1 ex Harasjön 29.5 (EL)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 9.5 (BG), 1 ex spel 17.5 (EL), 1 ex 20.5 (BG), 26.5 (BS,WS)
Svarthakedopping: 5 par,varav 1 par på bo + 1 par bobyggande + 1 par parning Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG,EL), 5.5 (EL), 4 par, varav 3 par på bo 15.5 (EL), 20.5 (BG)
   8 ex, varav 2 på bo Reningsdammarna Gislaved 26.5 (BS,WS), 2 par på bo + 4 ex 30.5 (BG)
Svarthalsad dopping: 2 ex Draven 17.5 (SA,HG)
Storskarv: 11 ex (3 bebodda bon) Sköraholm Bolmen 18.5 (SA)
Ägretthäger: 1 ex Draven 25.5 (SA,EL)
Glada: 1 ex Draven 5.5 (SA), 15.5 (SA), 16.5 (SA), 17.5 (SA), 3 ex 18.5 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 18.5 (SA), 1 ex Skinnebo 18.5 (SA), 1 ex Tiraholm 18.5 (SA)
   1 ex Draven 19.5 (SA), 24.5 (SA), 2 ex 25.5 (SA), 1 ex överfl Unnaryd 28.5 (BS), 1 ex Draven 30.5 (BS,WS), 1 ex Reftele kyrka 30.5 (OEr)
Havsörn: 1 ad Draven 4.5 (LB), 1 ex överfl Reningsdammarna Gislaved 8.5 (BG), 1 subad Draven 14.5 (LB), 1 ad + 1 yngre 17.5 (SA), 1 yngre 18.5 (SA), 25.5 (SA)
Brun kärrhök: 1 hona Draven 4.5 (LB), 1 hane 5.5 (SA), 1 par 6.5 (SA), 7.5 (BS,WS), 8.5 (SA), 14.5 (LB), 1 par (mattransport) 17.5 (SA), 1 hane Vassviken N.Bolmen 18.5 (SA)
   2 ex Draven 19.5 (BG) 
Tornfalk: 1 ex str Draven 17.5 (SA)
Stenfalk: 1 hona Svanaholms ängar 8.5 (SA)
Lärkfalk: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG), 3 ex 4.5 (BG), 1 ex 9.5 (ALK,AKo,BG), 1 ex Draven 16.5 (SA), 17.5 (SA), 18.5 (SA), 1 ex Vassviken N.Bolmen 18.5 (SA)
   1 ex Draven 19.5 (BG), 22.5 (SA), 2 ex 25.5 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Flahultasjön 12.5 (SA), 1 ex spel Draven 17.5 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 5.5 (SA), 17.5 (SA), 19.5 (SA)
Trana: 170 ex Draven 17.5 (SA), 147 ex Svanaholms ängar 18.5 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 5.5 (BG), 1 ex Draven 14.5 (LB)
Sothöna: 1 ex Draven 7.5 (BS,WS), 16.5 (SA), 1 ungkull 6 pull Reningsdammarna Gislaved 17.5 (EL), 2 ungkullar 20.5 (BG), 1 ex Draven 23.5 (SA), 24.5 (SA)
   3 ex på bo, 1 par m 4 pull + 4 ad Reningsdammarna Gislaved 26.5 (BS,WS)
Strandskata: 1 ex Draven 13.5 (SA), 2 ex 16.5 (SA), 17.5 (SA), 1 ex 18.5 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 18.5 (SA), 1 ex Draven 20.5 (SA)
   5 ex Unnen 22.5 (BS,WS), 1 ex Draven 22.5 (SA), 2 ex Unnaryd 29.5 (BS,WS)
Mindre strandpipare: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG), 2.5 (BG,EL), 2 par spel 5.5 (EL), 1 ex 9.5 (ALK,AKo), 2 ex Mellby Reftele 12.5 (SA), 1 ex 15.5 (SA)
   2 ex Reningsdammarna 15.5 (EL), 1 ex Bilprovningen Gislaved 19.5 (ALK,AKo), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 20.5 (BG), 2 ex Mellby 29.5 (SA),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 30.5 (BG)
Ljungpipare: 17 ex Draven 8.5 (SA)
Mosnäppa: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG,EL)
Brushane: 13 ex spel Draven 6.5 (SA), 12 ex 7.5 (SA), 15 ex spel 8.5 (SA), 15 ex 14.5 (LB)
Småspov: 2 ex Draven 14.5 (VFK)
Rödbena: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 1.5 (
BG), 2 ex Draven 4.5 (LB), 4 ex 5.5 (SA), 4 ex Reningsdammmarna Gislaved 5.5 (EL), 2 ex spel Draven 6.5 (SA), 1 ex spel 7.5 (SA)
   2 ex Draven 8.5 (SA), 5 ex 12.5 (SA), 2 ex 13.5 (SA), 4 ex 14.5 (LB), 1 ex spel 15.5 (SA), 1 ex 16.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 17.5 (EL),
   3 par (1 parning) Draven 17.5 (SA), 3 ex 22.5 (SA), 1 ex spel 23.5 (SA), 2 par 25.5 (SA)
Gluttsnäppa: 1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 17.5 (EL)
Grönbena: >10 ex Draven 7.5 (SA), 15 ex 18.5 (SA)
Silvertärna: 3 ex str Draven 10.5 (UE), 2 ex str mot O 13.5 (SA)
Svarttärna: 1 ex Draven 6.5 (SA), 8.5 (SA), 2 ex 10.5 (UE), 12.5 (SA), 13.5 (SA), 17.5 (SA), 1 ex 19.5 (SA,BG), 20.5 (SA), 24.5 (SA), 25.5 (SA), 30.5 (BS,WS)
Vitvingad tärna: 17 ex Draven 18.5 (SA), 24 ex 18.5 (SA)
Turkduva: 1 ex rop Mellby 22.5 (SA), 1 ex Ölmestad 25.5 (SA)
Berguv: 1 ex rop Lövåsaberget 12.5 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 12.5 (SA)
Jorduggla: 1 ex med byte i klorna Åtterås 20.5 (PEE,HJ)
Gök: 1 ex rop Draven 8.5 (SA) (Årets 1:a)
Nattskärra: 1 ex Anderstorps stormosse 20.5 (MH,OH), 1 ex spel Västbo skyttecentrum 23.5 (SA), 1 ex spel Nennesmo 23.5 (SA),
   1 ex spel 500 m S Reningsverket Gislaved 29.5 (EL)
Tornseglare: 1 ex Draven 12.5 (Årets 1:a)
Göktyta: 1 ex rop Kappeled 17.5 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Draven 7.5 (BS,WS)
Trädlärka: 1 ex sj Bilprovningen Gislaved 19.5 (ALK,AKo), 2 ex sj Grustaget vid Reftelevägen 31.5 (EL)
Forsärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 5.5 (EL), 1 ex 9.5 (BG), 1 hane Nissan Färgaryd 10.5 (WS), 1 ex Reningsdammarna 17.5 (EL), 20.5 (BG)

Gulärla: >10 ex Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 1 ex Draven 5.5 (SA), 2 ex Hattakull Kållerstad 6.5 (LB), 10 ex Draven 6.5 (SA), 4 ex 7.5 (BS,WS),
   4 ex Svanaholms ängar 8.5 (SA), 20 ex nordlig Väcklinge 16.5 (SA)
Näktergal: 1 ex sj Kvarnagård Kållerstad 30.5 (AAn)
Sävsångare: 2 ex sj Draven 17.5 (SA), 1 ex sj 20.5 (SA), 1 par Åtterås 20.5 (PEE,HJ), 21.5 (PEE.HJ), 1 ex sj Draven 24.5 (SA)
Kärrsångare: 1 ex sj Bondaryd 31.5 (OEr)
Gransångare: 1 ex sj Slättahult Sporda 18.5 (SA), 1 ex sj Tiraholm 18.5 (SA), 1 ex sj Unnaryd 21.5 (BS), 1 ex sj Källstorp Draven 23.5 (SA)
Mindre flugsnappare: 1 ad sj Lilla Skärsnäs Unnaryd 31.5 (Anton Samuelsson) 
Törnskata: 1 hane Väcklinge 24.5 (SA), 1 par på hygge Askebo Våthult 31.5 (EL) 
Hämpling: 1 par Väcklinge 9.5 (SA)
Rosenfink: 1 ex sj Väcklinge 19.5 (SA), 20.5 (SA)
Stenknäck: 2 ex Väcklinge 17.5 (SA), 2 ex Reftele 30.5 (OEr)


April 2014

Sångsvan: 1 par bo Draven 20.4 (SA), 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 30.4 (EL)
Tundrasädgås: 1 ex Svanaholms ängar 13.4 (SA)
Bläsgås: 1 ex Draven 12.4 (SA), 14.4 (SA), 20.4 (SA), 21.4 (SA)
Grågås: 1 par + 3 pull Draven 20.4 (SA), 1 par m 5 ungar Ettö 21.4 (ALK,AKo), 8 ad + 2 pull Sönnerskog Unnen 29.4 (WS) 

Vitkindad gås: 50 ex str mot Ö Kållerstad 11.4 (AAn), 2 ex överfl Reninsdammarna Gislaved 20.4 (EL), 3 ex Draven 20.4 (SA)
Bläsand: 13 par Draven 7.4 (SA)
Snatterand: 2 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 1.4 (EL), 1 hane 2.4 (BG), 1 par Draven 3.4 (SA), 2 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 4.4 (EL), 6.4 (BG)
   3 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 10.4 (BG), 1 par Draven 10.4 (SA), 1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 11.4 (BG,HG), 2 par 12.4 (BG), 1 par 13.4 (SA)
   3 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 14.4 (BG), 1 par Draven 18.4 (SA), 3 par Reningsdammarna Gislaved 20.4 (EL), 23.4 (BG), 1 par + 1 hane 25.4 (EL),
   3 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 28.4 (BG), 5 par + 1 hane 30.4 (EL)
Kricka: >250 ex Draven 7.4 (SA)
Stjärtand: 7 par Draven 1.4 (SA), 11 par 3.4 (EL), 9 par 4.4 (SA), 8 par 5.4 (SA), 2 par Badviken N.Bolmen 6.4 (SA), 7 hanar + 6 honor Draven 6.4 (SA), 2 par 7.4 (SA),
   13 par Draven 9.4 (BS,WS), 5 hanar + 4 honor 10.4 (SA), 8 par 11.4 (SA), 2 par Reningsdammarna Gislaved 11.4 (BG,HG), 8 par Draven 12.4 (SA), 2 par 13.4 (SA)
   1 hane Reningsdammarna Gislaved 14.4 (BG,EL), 4 par Draven 14.4 (SA), 1 par 16.4 (SA), 4 par 20.4 (SA), 21.4 (SA), 1 par 24.4 (SA), 28.4 (SA)
Årta: 1 hane Draven 6.4 (SA), 1 par 7.4 (SA), 22.4 (SA,BLn), 1 par Reningsdammarna Gislaved 28.4 (BG), 1 hane Draven 29.4 (SA) 
Skedand: 2 par Draven 1.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 2.4 (BG), 1 par Draven 3.4 (EL), 2 hanar + 1 hona 4.4 (SA), 1 par 5.4 (SA),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 6.4 (BG), 2 hanar + 1 hona Draven 6.4 (SA), 5 ex 9.4 (BS,WS), 2 hanar + 1 hona 10.4 (SA), 3 par Reningsdammarna Gislaved 10.4 (BG)
   2 par Reningsdammarna Gislaved 11.4 (BG,HG), 7 hanar + 2 honor Draven 11.4 (SA), 3 hanar + 1 hona 12.4 (SA), 4 par Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG),
   4 hanar + 2 honor Reningsdammarna Gislaved 13.4 (SA), 2 hanar + 1 hona Draven 13.4 (SA), 4 hanar + 3 honor Reningsdammarna Gislaved 14.4 (BG), 1 par Draven 14.4 (SA)
   1 par Draven 16.4 (SA), 2 hanar + 1 hona 18.4 (SA), 5 hanar + 2 honor 20.4 (SA), 6 hanar + 1 hona 21.4 (SA), 3 par Reningsdamarna Gislaved 23.4 (BG)
   3 hanar + 2 honor Draven 24.4 (SA), 2 par 25.4 (SA), 5 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 25.4 (EL), 4 par 28.4 (BG), 5 hanar + 2 honor Draven 28.4 (SA),
   2 par Draven 29.4 (SA)
Brunand: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 1.4 (EL), 2.4 (BG), 4.4 (EL), 6.4 (BG), 10.4 (BG), 11.4 (BG,HG), 12.4 (BG), 14.4 (BG), 21.4 (EL), 23.4 (BG, BS,WS), 25.4 (EL),
   1 hona Reningsdammarna Gislaved 28.4 (BG)
Vigg: 41 ex Draven 13.4 (SA), 104 ex Reningsdammarna Gislaved 20.4 (EL), 55 ex 23.4 (BS,WS)
Ejder: 1 hane Mellansjön Kållerstad 17.4 (LB)
Sjöorrre: 2 par Liljenäsviken N.Bolmen 6.4 (SA), 1 par Draven 6.4 (SA), 1 hane 9.4 (BS,WS), en flock mot NV Kållerstad 11.4 (AAn), 1 nattstr flock Draven 19.4 (SA)
Orre: 7 ex spel N Unnaryd 17.4 (WS) 
Tjäder: 1 ex spel Ås kyrka 6.4 (SA), 1 hane spel Getterhult Unnaryd 17.4 (WS)
Smålom: 1 par Loftuddagölen 27.4 (EL), 28.4 (BG,HG)
Storlom: 1 par Assbrunnen 27.4 (EL), 2 ex Majsjön 28.4 (BG,HG)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 14.4 (BG)
Gråhakedopping: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 14.4 (BG,EL)
Svarthakedopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.4 (BG), 4.4 (EL), 6.4 (BG), 10.4 (BG), 5 ex 12.4 (BG), 4 ex 13.4 (SA), 5 ex 14.4 (BG), 3 par 20.4 (EL), 23.4 (BG),
   6 ex Reningsdammarna Gislaved 25.4 (EL), 3 par 28.4 (BG), 4 par, varav 1 ex på bo 30.4 (EL)
Glada: 3 ex Draven 1.4 (SA), 1 ex 3.4 (EL), 3 ex 5.4 (SA), 2 ex 6.4 (SA), 1 ex 7.4 (SA), 9.4 (BS,WS), 1 ex Ås ängar 9.4 (BS,WS), 1 ex Gassljunga Långaryd 10.4 (BS,WS)
   1 ex Draven 11.4 (SA), 12.4 (SA), 1 ex Unnaryd 12.4 (BS,WS), 1 ex Draven 13.4 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 13.4 (SA), 1 ex Ås ängar 13.4 (SA), 1 ex Vä Reftele 13.4 (SA)
   1 ex Gassljunga Långaryd 17.4 (WS), 1 ex Draven 18.4 (SA), 3 ex 20.4 (SA), 21.4 (SA), 1 ex 24.4 (SA)
Havsörn: 2 ex yngre Draven 1.4 (SA), 1 ex yngre 3.4 (SA), 6.4 (SA), 2 ex yngre 11.4 (SA), 12.4 (SA), 1 ad 13.4 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 13.4 (SA),
   1 ex yngre Draven 14.4 (SA), 16.4 (SA), 1 ex Sköraholm Bolmen 17.4 (WS), 1 ex yngre Draven 18.4 (SA), 1 ad + 1 subad 20.4 (SA), 21.4 (SA), 1 ex yngre 22.4 (SA,BLn)
Tornfalk: 1 ex str mot NO Draven 18.4 (SA), 1 hane Kållerstad 23.4 (LB)
Stenfalk: 1 ex Ås ängar 9.4 (BS,WS), 1 hane Draven 9.4 (BS,WS), 1 hona 12.4 (SA), 18.4 (SA), 2 ex str 20.4 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex str mot V Kållerstad 8.4 (AAn)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 1.4 (SA), 3.4 (SA), 19.4 (SA), 3 ex spel 20.4 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 14.4 (SA), 18.4 (SA), 3 ex spel 19.4 (SA), 20.4 (SA), 1 ex spel 27.4 (SA), 28.4 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 28.4 (BG)
Sothöna: 1 ex Draven 13.4 (SA), 46 ex Reningsdammarna Gislaved 20.4 (EL), 25 ex 23.4 (BS,WS)
Trana: 110 ex Svanaholms ängar 6.4 (SA), 1 ex ruvande Flahultasjön 25.4 (SA), 96 ex Åby 30.4 (BS,WS)
Strandskata: 2 ex Draven 6.4 (SA), 1 ex 13.4 (SA), 1 ex Jällunden Jälluntofta 18.4 (SA), 1 ex Fållinge flygplats 19.4 (SA)
Mindre strandpipare: 1 ex Fållinge flygplats 19.4 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 20.4 (EL), 4 ex 23.4 (BG), 2 ex 25.4 (EL), 28.4 (BG)
Ljungpipare: 25 ex Draven 12.4 (SA), 63 ex Åby 30.4 (BS,WS)
Dvärgbeckasin: 1 ex spel Draven 28.4 (SA)
Småspov: 1 ex Draven 25.4 (SA)
Rödbena: 1 ex Draven 7.4 (SA), 9.4 (BS,WS), 12.4 (SA), 15.4 (SA), 2 ex 18.4 (SA), 20.4 (SA), 3 ex 21.4 (SA), 2 ex 22.4 (SA,BLn), 2 ex spel 24.4 (SA), 25.4 (SA), 28.4 (SA)
   2 ex Draven 29.4 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 30.4 (BG)
Silltrut: 1 ex Svanaholms ängar 30.4 (BS,WS)
Svarttärna: 1 ex Draven 28.4 (SA)
Skogsduva: 1 ex str Reningsdammarna Gislaved 13.4 (SA)
Turkduva: 2 ex Mellby Reftele 30.4 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 20.4 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Svanaholms ängar 6.4 (SA,IJ)
Mindre hackspett: 1 ex trum Fridsnäs 5.4 (SA), 1 ex Badviken N.Bolmen 6.4 (SA), 1 hona trum Krabby 27.4 (EL)

Trädlärka: 1 ex str mot N Unnaryd 1.4 (WS), 1 ex str mot NO Mellansjön Kållerstad 18.4 (SA)
Ladusvala: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 13.4 (SA) (Årets första)
Hussvala: ca 10 ex Reningsdammarna Gislaved 23.4 (BG) (Årets första)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.4 (BG), 1 par parning Nissan Färgaryd 10.4 (BS,WS), 2 ex Nissanfallet Gislaved 18.4 (GL), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 30.4 (BG) 
Sidensvans: 11 ex Höljeryd Långaryd 10.4 (BS,WS), 16 ex Reftele 22.4 (UE)
Svart rödstjärt: 1 hane sj Gamla Gummifabriken Gislaved 18.4 (EL,GL), 1 hona Hasselgatan Gislaved 18.4 (EL,GL), 1 ad hane Sågverket Smålandsstenar 19.4 (SA)
Rödstjärt: 1 hane Hasselgatan Gislaved 18.4 (EL,GL) (Årets 1:a)
Stenskvätta: 1 ex Nissaryd Långaryd 10.4 (BS,WS) (Årets Första)
Ringtrast:1 hane Dye Reftele 6.4 (SA), 1 hane Väcklinge 7.4 (SA), 1 hane Bupparp Stengårdshult 10.4 (ALK,AKo), 1 hane Färda Unnaryd 14.4 (WS)
Gransångare: 1 ex Ölmestad 9.4 (BS,WS), 1 ex Väcklinge 9.4 (SA), 1 ex sj Kållerstad 9.4 (AAn), >10 ex Reningsdammarna Gislaved 10.4 (BG), 5 ex 11.4 (BG,HG),
   3 ex sj Väcklinge 11.4 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG), 1 ex Fridsnäs 12.4 (SA), 4 ex Väcklinge 13.4 (SA), 4 ex Svanaholms ängar 13.4 (SA)
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 13.4 (SA), 14.4 (BG), 1 ex sj Väcklinge 15.4 (SA), 1 ex sj Bråta 18.4 (SA), 2 ex sj Yafors Unnaryd 21.4 (BS,WS)
Lövsångare: 1 ex sj Tiraholm 18.4 (SA) (Årets 1:a)
Svartvit flugsnappare: 1 ex Unnaryd 24.4 (WS) (Årets 1:a)
Varfågel: 1 ex Slätteryd Unnaryd 17.4 (WS)
Råka: 1 ad Nissavallen Gislaved 13.4 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 20.4 (SA)

Mars 2014

Mindre sångsvan: 4 ex överfl Reningsdammarna Gislaved 3.3 (BG)
Sädgås: >500 ex Svanaholms ängar 1.3 (SA), 730 ex 2.3 (SA), 920 ex 3.3 (BS,WS),
Spetsbergsgås: 1 ex Svanaholms ängar 1.3 (SA), 3 ex 2.3 (SA)
Bläsgås: 10 ex Svanaholms ängar 1.3 (SA), 18 ex 2.3 (SA), 8 ex 3.3 (BS,WS), 2 ex 10.3 (BS,WS), 4 ex Draven 11.3 (SA), 12.3 (SA), 2 ex 13.3 (SA),
   100 ex str O Ås kyrka 30.3 (SA)
Grågås: 300 ex Svanaholms ängar 2.3 (SA), 135 ex 3.3 (BS,WS), 120 ex 10.3 (BS,WS)
Kanadagås: >500 ex Svanaholms ängar 1.3 (SA), 550 ex 2.3 (SA), 350 ex 3.3 (BS,WS)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 2.3 (SA), 1 ex N.Bolmen 3.3 (BS,WS), 2 ex Draven 13.3 (SA), 1 ex 15.3 (SA)
Gravand: 1 ex Draven 3.3 (SA)
Snatterand: 1 hane Draven 2.3 (SA), 3.3 (SA), 4.3 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 8.3 (BG,HG), 10.3 (BG), 16.3 (BG), 1 hane Draven 15.3 (SA)
   1 par Badviken N.Bolmen 16.3 (SA), 1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 20.3 (EL), 22.3 (BG), 23.3 (EL), 24.3 (EL,BG), 27.3 (EL),
   1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 29.3 (OEr), 31.3 (BG)
Stjärtand: 1 par Draven 2.3 (SA), 7 ex 3.3 (SA), 1 hane + 2 honor 4.3 (SA), 3 par 5.3 (SA), 6.3 (SA), 4 hanar + 3 honor 6.3 (SA), 7 hana + 5 honor 11.3 (SA), 5 par 12.3 (SA)
   6 par Draven 13.3 (SA), 7 par 14.3 (SA), 5 par 15.3 (SA), 3 par 16.3 (SA), 1 par + 1 hane 18.3 (BS,WS), 3 par 20.3 (SA,EL), 1 par 24.3 (SA), 27.3 (SA)
   5 hanar + 4 honor Draven 28.3 (SA), 5 par 29.3 (SA), 30.3 (SA), 2 par 31.3 (SA)
Årta: 1 par Draven 31.3 (SA)
Skedand: 1 hane Draven 20.3 (SA), 3 hanar + 2 honor 27.3 (SA), 1 par 28.3 (SA), 29.3 (SA), 1 hane 30.3 (SA), 4 hanar + 2 honor 31.3 (SA)
Brunand: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 23.3 (EL), 24.3 (BG), 27.3 (EL), 1 par Draven 27.3 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 29.3 (OEr), 31.3 (BG)
Vigg: 29 ex Reningsdammarna Gislaved 16.3 (BG), 31 ex 20.3 (EL), 70 ex 27.3 (EL)
Sjöorre: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 3.3 (EL)
Tjäder: 1 ex spel Ås kyrka 27.3 (SA), 30.3 (SA)
Rördrom: 1 ex spel Vassviken N.Bolmen 31.3 (Marcus Wilhelmsson gnm IJ)
Glada: 1 ex Svanaholms ängar 1.3 (SA), 2.3 (SA), 3.3 (BS,WS), 2 ex Draven 7.3 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 10.3 (BS,WS), 1 ex Draven 11.3 (SA), 12.3 (SA), 13.3 (SA)
   1 ex Mellby 14.3 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 15.3 (SA), 1 ex Ås ängar 15.3 (SA), 3 ex Draven 15.3 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 16.3 (SA),
   1 ex bobyggande Väcklinge 16.3 (SA), 1 ex Draven 18.3 (BS,WS,SA), 1 ex Ås ängar 20.3 (EL), 2 ex N.Bolmen 22.3 (IJ), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 23.3 (EL)
   1 par Järanäs 25.3 (BS,WS), 1 ex Draven 27.3 (SA), 28.3 (SA), 2 ex 29.3 (SA), 1 ex 30.3 (SA), 1 ex Badviken N.Bolmen 30.3 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 31.3 (BG)
Havsörn: 4 ex (ad+subad+ 2 yngre) Svanaholms ängar 2.3 (SA), 1 ex 3K Draven 2.3 (SA), 1 ad N.Bolmen 3.3 (BS,WS), 1 ex 3K Draven 4.3 (SA), 1 ad + 1 ex 3K 6.3 (SA),
   1 ex 3K Draven 7.3 (SA), 1 ad 13.3 (SA), 1 ad + 1 yngre Svanaholms ängar 15.3 (SA), 1 ex yngre 16.3 (SA), 1 ex yngre Draven 16.3 (SA), 2 ex yngre 18.3 (SA), 27.3 (SA)
   1 ex yngre Draven 29.3 (SA), 1 subad Fållinge Smålandsstenar 29.3 (SA), 1 ex yngre Draven 31.3 (SA) 
Kungsörn: 1 ex 2K Järanäs 6.3 (BS,WS), 2 ad Svanaholms ängar 15.3 (SA)
Tornfalk: 1 ex str Draven 30.3 (SA)
Stenfalk: 1 hane Bököna Unnaryd 31.3 (BS;WS)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 31.3 (SA)
Sothöna: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 3.3 (EL), 4 ex 8.3 (BG,HG), 6 ex 10.3 (BG), 5 ex 16.3 (SA), 50 ex 24.3 (EL)
Trana: >60 ex + 10 str Draven 15.3 (SA), 68 ex Svanaholms ängar 30.3 (SA)
Strandskata: 2 ex Baldersvägen Gislaved 28.3 (LBc)
Större strandpipare: 1 ex Svanaholms ängar 1.3 (SA), 2.3 (SA), 3.3 (BS,WS)
Ljungpipare: 32 ex Svanaholm 2.3 (IJ)
Brushane: 3 ex Draven 28.3 (SA)
Rödbena: 1 ex str mot N Reningsdammarna Gislaved 29.3 (OEr), 1 ex Draven 29.3 (SA), 2 ex 30.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 30.3 (OEr)
Skogsduva: 1 ex Ås ängar 2.3 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 16.3 (SA), 1 ex str Reningsdammarna Gislaved 30.3 (OEr)
Turkduva: 2 ex förbifl Reftele 17.3 (SA)
Berguv: 1 ex Lövåsa berg 26.3 (VFK)
Sparvuggla: 1 ex rop Älmåsen Valdshult 11.3 (OG)
Kattuggla: 1 ex rop Älmåsen Valdshult 11.3 (OG), 1 ex rop Sjöalid Gislaved 12.3 (EL,BG), 1 ex rop Hagsjön Anderstorp 24.3 (LGH)
Pärluggla: 1 ex rop Älmåsen Valdshult 11.3 (OG)
Mindre hackspett: 1 ex Ryd Gislaved 2.3 (AKA), 1 ex Järanäs 25.3 (BS,WS), 1 ex rop Fridsnäs 29.3 (SA), 1 ex trum 30.3 (SA)
Trädlärka: 1 ex sj Reningsdammarna Gislaved 29.3 (OEr), 3 ex str Draven 30.3 (SA)
Forsärla: 2 ex Nissandammen Hyltebruk 23.3 (BEm), 1 hane sj Reningsdammarna Gislaved 29.3 (OEr), 1 hane 31.3 (BG)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 20.3 (EL), 22.3 (BG), 23.3 (EL), 24.3 (EL,BG)
Skäggmes: 1 par str mot N Reningsdamarna Gislaved 29.3 (OEr)
Varfågel: 1 ex Draven 11.3 (SA)
Steglits: 1 ex Liljegränd Gislaved 21.3 (ALK)
Vinterhämpling: 28 ex Draven 31.3 (SA)

Februari 2014

Mindre sångsvan: 6 ad + 1 ex 2K Draven 24.2 (SA)
Sångsvan: 62 ex N.Bolmen 20.2 (BS,WS), 66 ex 21.2 (IJ), ca 100 ex 22.2 (LB)  
Sädgås: 200 ex Svanaholms ängar 19.2 (IJ), 325 ex N.Bolmen 20.2 (BS,WS), 210 ex 21.2 (IJ), >500 ex 24.2 (EL,BG)
Spetsbergsgås: 1 ex N.Bolmen 24.2 (EL,BG) 
Bläsgås: 3 ex N.Bolmen 22.2 (LB), 5 ex 24.2 (EL,BG)
Grågås: 3 ex Draven 10.2 (SA), 5 ex 12.2 (SA), >100 ex 19.2 (SA), 200 ex Svanaholms ängar 19.2 (IJ), 110 ex 21.2 (IJ)
Bläsand: 4 hanar + 3 honor Draven 26.2 (SA)
Kricka: 4 ex Draven 24.2 (SA), 4 par 25.2 (SA), 1 hane 26.2 (SA)
Stjärtand: 1 hane Draven 25.2 (EL)
Vigg: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 24.2 (EL), 2 hanar 26.2 (BG)

Rapphöna: 2 ex Anderstorp 7.2 (SA)
Storskarv: 1 ex överfl Reningsdammarna Gislaved 10.2 (EL), 1 ex 2K Mellansjön Kållerstad 27.2 (LB)
Gråhäger: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 10.2 (EL) 
Havsörn: 1 ad Svanaholms ängar 2.2 (SA), 1 subad Svanaholms ängar 15.2 (IJ), 16.2 (IJ), 2 subad N.Bolmen 20.2 (BS,WS), 3 ad 20.2 (IJ), 2 ex 21.2 (IJ),
   1 ex 3K + 1 ex 4K Draven 24.2 (EL,BG), 1 ex 3K 26.2 (SA), 1 ex 2K 27.2 (SA) 
F
jällvråk:
1 ex Ås ängar 1.2 (SA), 1 ex Draftinge 9.2 (SAL)
Sothöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 5.2 (EL), 10.2 (EL), 14.2 (BG), 19.2 (BG,EL), 2 ex 24.2 (EL), 1 ex 26.2 (BG)
Trana: 1 ex Draven 10.2 (SA), 12.2 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 16.2 (IJ), 4 ex Draven 18.2 (SA), 3 ex 20.2 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 19.2 (IJ), 20.2 (BS,WS), 21.2 (IJ),
   2 ex Draven 21.2 (SA), 6 ex 24.2 (EL,BG,SA), 4 ex N.Bolmen 24.2 (EL,BG), 6 ex Draven 25.2 (SA), 26.2 (SA)  
Tofsvipa: 2 ex Svanaholms ängar 14.2 (IJ), 30 ex 16.2 (IJ), 5 ex 17.2 (IJ), 6 ex Draven 18.2 (SA), 25 ex Svanaholms ängar 19.2 (IJ), 24 ex 20.2 (BS,WS), 65 ex 21.2 (IJ)
   5 ex Draven 21.2 (SA), >120 ex Draven 24.2 (SA), >70 ex 25.2 (SA), 26.2 (SA) 
Ljungpipare: 5 ex N.Bolmen 21.2 (IJ), 15 ex 24.2 (EL,BG)
Fiskmås: 1 ad Draven 19.2 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 21.2 (IJ)
Ringduva: 5 ex Saraböke Hyltebruk 23.2 (OG)
Berguv: 1 ex rop Lövåsa berg 4.2 (SA), 17.2 (SA,LB), 24.2 (SA), 28.2 (Evamaria Ferm)
Sparvuggla: 1 ex Acksjön Reftele 2.2 (SA), 1 ex Johansberg 27.2 (EL)
Kattuggla: 1 ex rop Gulleryd Gislaved 4.2 (AKA), 1 ex rop Väcklinge 10.2 (SA), 1 ex rop Saraböke Hyltebruk 15.2 (OG), 3 ex rop Sunnaryd 27.2 (SA), 1 ex rop Väcklinge 28.2 (SA)
Sidensvans: 22 ex Gislaved 3.2 (EL), 18 ex Liljegränd Gislaved 5.2 (BG)
Strömstare: 1 ex Önnekvarn 5.2 (BS,WS), 1 ex Strand Reftele 5.2 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 19.2 (BG), 24.2 (BG)
Rödhake: 1 ex Skalleved Kållerstad 3.2 (LB), 1 ex Liljegränd Gislaved 5.2 (BG)
Stare: 2 ex Väcklinge 17.2 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 21.2 (IJ)

Januari 2014

Sädgås: 380 ex N.Bolmen 14.1 (IJ), 15.1 (IJ), 200 ex 20.1 (IJ)
Grågås: 8 ex N.Bolmen 9.1 (EL)
Vitkindad gås: 1 ex N.Bolmen 14.1 (IJ), 15.1 (IJ)
Gräsand: 285 ex Draven 10.1 (SA)
Havsörn: 1 subad Draven 9.1 (EL)
Kungsörn: 1 ad Anderstorp 15.1 (EL) 
Sothöna
: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 1.1 (EL), 6.1 (BG), 20.1 (EL), 1 ex 28.1 (BG)
Fiskmås: 1 ex N.Bolmen 24.1 (IJ)
Ringduva: 1 ex Unnaryd 9.1 (BS,WS), 13.1 (BS,WS), 14.1 (BS,WS), 19.1 (BS,WS), 1 ex Hyltebruk 31.1 (BEm)
Kattuggla: 1 ex överfl väg 27 Anderstorp 19.1 (SA)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 20.1 (EL), 22.1 (BG), 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 25.1 (MH)
Rödhake: 1 ex Liljegränd Gislaved 6.1 (BG), 16.1-25.1 (BG,HG), 1 ex Skalleved Kållerstad 20.1 (LB), 1 ex Amfrebo Hyltebruk 27.1 (BT)
Varfågel: 1 ex Järanäs 6.1 (BS,WS)
Stare: 25 ex N.Bolmen 9.1 (EL)
Steglits: 3 ex Unnaryd 5.1 (WS)
Brunsiska: 1 ex Unnaryd 14.1 (BS,WS)

December 2013

Sädgås: 350 ex N.Bolmen 3.12 (EL), 270 ex 4.12 (BS,WS), 345 ex 7.12 (SA)
Spetsbergsgås: 2 ex N.Bolmen 3.12 (EL), 4.12 (BS,WS), 7.12 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex N.Bolmen 3.12 (EL), 4.12 (BS,WS), 7.12 (SA)
Storskarv: 1 ex Unnen 17.12 (BS), 1 ex Mellansjön Kållerstad 22.12 (LB)
Havsörn: 1 ex 3K+ Draven 3.12 (EL), 1 ad Svanaholms ängar 7.12 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Draven 7.12 (SA)
Sothöna: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 2.12 (EL), 1 ex 12.12 (EL), 2 ex 26.12 (EL), 31.12 (EL)
Sidensvans: > 100 ex Lidls Parkering Gislaved 2.12 (EL), ca 50 ex Liljegränd Gislaved 2.12 (BG), ca 15 ex Unnaryd 3.12 (WS), 2 flockar om vardera 100 ex Gislaved 3.12 (EL)
   ca 300 ex Gislaved Energi 4.12 (AW), 50 ex Väcklinge 7.2 (SA), >50 ex Anderstorp 8.12 (MH), 28 ex Unnaryd 16.12 (WS), 50 ex Gislaved 18.12 (EL)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 26.12 (EL)
Rödhake: 1 ex Liljegränd Gislaved 8.12 (BG), 31.12 (BG)
Steglits
: 2 ex Gislaved 1.12 (EL)
Stenknäck: 8 ex Gislaved 18.12 (EL)

November 2013

Sångsvan: 71 ex Draven 3.11 (SA)
Sädgås: 143 ex Svanaholms ängar 2.11 (SA), 155 ex Åby N.Bolmen 5.11 (BS,WS), 150 ex Åby N.Bolmen 20.11 (EL), 200 ex 23.11 (BS,WS), 290 ex Svanaholms ängar 24.11 (SA),
   270 ex N.Bolmen 29.11 (BS,WS)
Spetsbergsgås: 2 ex N.Bolmen 23.11 (BS,WS), 24.11 (SA), 29.11 (BS,WS)
Bläsgås: 1 juv Svanaholms ängar 2.11 (SA), 1 juv Draven 3.11 (SA)
Vitkindad gås: 26 ex Draven 2.11 (LB), 74 ex str Reftele 2.11 (UE), >100 ex str mot S Gislaved 6.11 (EL), 1 ex N.Bolmen 23.11 (BS,WS), 24.11 (SA), 29.11 (BS,WS)
Snatterand
: 1 par Reningsdammarna Gislaved 1.11 (BG), 1 ex Draven 3.11 (SA), 3 ex Reningsdammarna Gislaved 8.11 (BG), 1 hane + 2 honor 11.11 (EL), 14.11 (BG), 15.11 (BS,WS),
    1 hane + 2 honor Reningsdammarna Gislaved 17.11 (EL)

Havsörn: 1 ad Svanaholms ängar 2.11 (SA), 1 ex Tiraholm 2.11 (SA), 1 ex yngre Järanäs 3.11 (SA), 2 ex Hyö N.Bolmen 5.11 (BS,WS), 1 ex Järanäs 7.11 (BS,WS),
    2 ad + 1 subad Draven 8.11 (LB), 1 ex 3K+ Draven 20.11 (EL), 1 ex yngre 23.11 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 24.11 (SA), 1 ex N.Bolmen 29.11 (BS,WS)
Kungsörn: 1 juv Dye Reftele 17.11 (UE)
Stenfalk: 1 ex honf Sävsås Unnaryd 3.11 (SA)
Sothöna: 9 ex Reningsdammarna Gislaved 1.11 (BG), 8.11 (BG), 6 ex 11.11 (EL), 14.11 (BG), 8 ex 15.11 (BS,WS), 1 ex 17.11 (EL), 8 ex 20.11 (BG), 9 ex 23.11 (SA), 24.11 (EL),
   3 ex Reningsdammarna Gislaved 30.11 (BG)
Silvertärna: 1 juv Liljenäsviken 2.11 (BLn,SA), 1 juv Lillarydsviken N.Bolmen 3.11 (SA)
Skogsduva: 1 ex Svanaholms ängar 2.11 (SA)
Turkduva: 1 ex Reftele 3.11 (SA), 23.11 (SA)
Berguv: 1 ex rop Väcklinge 1.11 (SA)
Kattuggla: 1 ex Strömhult Långaryd 13.11 (WS), 1 ex hörd Väcklinge 19.11 (SA)
Sparvuggla: 1 ex rop Hässlehult Kållerstad 2.11 (SA)
Mindre hackspett: 1 hona rop Källerudd N.Bolmen 2.11 (SA)
Sidensvans: 11 ex Källerudd N.Bolmen 2.11 (SA), ca 60 ex Anderstorp 3.11 (MH), 50 ex Reftele 3.11 (SA), 20 ex Gislaved 15.11 (EL), 20 ex Reftele 17.11 (UE), ca 100 ex 23.11 (SA)
   19 ex Gislaved 23.11 (SA), 22 ex Svanaholms ängar 24.11 (SA), >100 ex Lidl Gislaved 27.11 (EL), 28.11 (EL), 30.11 (BG), 30 ex Liljegränd Gislaved 30.11 (BG)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.11 (BG), 2 ex Önnekvarn 2.11 (SA), 1 ex Önnekvarn 25.11 (WS)
Varfågel: 1 ex Draven 2.11 (LB), 8.11 (LB), 1 ex Svanaholms ängar 24.11 (SA), 1 ex Järanäs 25.11 (WS)
Råka: 1 juv Mellby 3.11 (SA)
Steglits: 1 ex Skalleved Kållerstad 5.11 (LB), 1 ex Väcklinge 23.11 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 24.11 (SA)
Vinterhämpling: 4 ex Svanaholms ängar 2.11 (SA)
Snösiska: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 3.11 (BLn,EL,BG,HG), 1 juv 23.11 (SA)
Bändelkorsnäbb: 2 hanar + 2 honor Lidls parkering Gislaved 24.11 (EL), 2 hanar + 3 honor 26.11 (EL)
Snösparv: 10 ex Draven 2.11 (LB)

Oktober 2013

Sädgås: 110 ex N.Bolmen 25.10 (EL,BG)
Grågås: 125 ex str mot SV Unnaryd 11.10 (BS,WS), >1100 ex str Draven 12.10 (SA)
Vitkindad gås: ca 250 ex str Draven 12.10 (SA), 1 ex 15.10 (SA), 18 ex 16.10 (SA)
Bläsand
: 23 ex Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 43 ex Draven 14.10 (SA)
Snatterand: 6 ex Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 3.10 (BG), 4.10 (BG,EL), 8.10 (BG,EL), 10.10 (BG), 15.10 (BG), 18.10 (BG), 1 par 22.10 (BG,EL), 5 ex 27.10 (BG)
Kricka: 234 ex Draven 12.10 (SA), 300 ex 13.10 (SA)
Skedand: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 3 ex Draven 2.10 (LB), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 3.10 (BG), 4.10 (BG,EL), 3 ex 10.10 (BG), 1 ex 18.10 (BG)
Smådopping: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 3.10 (BG), 8.10 (BG), 10.10 (BG), 15.10 (BG), 18.10 (BG), 22.10 (BG,EL), 27.10 (BG), 30.10 (EL)
Svarthakedopping: 2 juv Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 3.10 (BG), 4.10 (BG,EL), 1 juv 8.10 (BG,EL)

Glada: 1 ex Draven 2.10 (BLn,BG,HG)
Havsörn
: 2 ex Draven 1.10 (BLn,BG,HG), 1 subad 2.10 (LB), 12.10 (SA)
Kungsörn: 1 ad Draven 12.10 (SA)
Tornfalk: 1 ex Draven 1.10 (BLn,BG,HG), 2.10 (LB), 1 juv 3.10 (SA)
Stenfalk: 1 ex Draven 2.10 (LB)
Pilgrimsfalk: 1 juv Draven 2.10 (LB), 1 ad + 1 juv 12.10 (SA), 1 ex Glörje källa Anderstorp 21.10 (DN)
Sothöna: ca 40 ex Reningsdammarna Gislaved 3.10 (BG), ca 20 ex 22.10 (BG,EL), 15 ex 30.10 (EL)
Trana: 250 ex str Reftele 11.10 (UE), 176 ex str mot S Unnaryd 11.10 (BS,WS)
Kärrsnäppa: 12 ex Draven 11.10 (SA)
Turkduva: 9 ex Mellby 1.10 (SA), 12.10 (SA), 5 ex 13.10 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Bökkullens hamn 8.10 (IJ)
Trädlärka: 1 ex str Kållerstad 6.10 (AAn)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 3.10 (BG), 1 hona 8.10 (BG,EL)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.10 (BG,EL), 1 ex Önnekvarn 24.10 (WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 27.10 (BG), 30.10 (EL) 
Svart rödstjärt: 1 ex honf Väcklinge 3.10 (SA,BLn)
Ringtrast: 2 ex honf Väcklnge 3.10 (SA,BLn)
Gransångare: 1 ex Väcklinge 15.10 (SA)
Varfågel: 1 ex Draven 2.10 (LB), 1 ex på hygge Tiraholm 4.10 (WS), 1 ex Draven 11.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 25.10 (EL,BG), 1 ex Ås ängar 25.10 (EL,BG)

Svartkråka: 1 ex Draven 11.10 (SA), 25.10 (EL,BG)
Steglits: 1 ex Väcklinge 3.10 (SA), 6 ex str Draven 12.10 (SA), 10 ex Bröttjestad 12.10 (SA), 1 ex str Draven 13.10 (SA), 1 ex Väcklinge 14.10 (SA), 2 ex Järanäs 24.10 (WS)
Vinterhämpling: 10 ex str Järanäs 4.10 (WS), ca 55 ex str Draven 12.10 (SA), ca 40 ex 13.10 (SA), 14.10 (SA), 60 ex 16.10 (SA), 21.10 (SA), 1 ex 24.10 (SA)

Bändelkorsnäbb: 3 ex str mot SV Väcklinge 2.10 (SA), 1 hane + 2 honor vid vägen mot Sjättesjö Unnaryd 22.10 (BS,WS)
Lappsparv: 1 ex Liljenäsviken 13.10 (SA)

September 2013

Sångsvan: 2 ad + 4 juv Reningsdammarna Gislaved 17.9 (EL), 19.9 (BG), 23.9 (BG,EL), 25.9 (BG), 30.9 (BG), 2 ad + 4 juv Draven 30.9 (BG)
Gravand: 2 juv Draven 1.9 (SA,LB,BLn), 2.9 (SA, 3.9 (SA), 4.9 (SA), 5.9 (SA), 6.9 (SA), 7.9 (SA), 8.9 (SA,LB), 10.9 (SA)
Bläsand: 23 ex Draven 7.9 (SA,LB), 80 ex 10.9 (SA), 84 ex 16.9 (SA), 122 ex 17.9 (SA), 37 ex Reningsdammarna Gislaved 19.9 (EL), 22 ex 30.9 (BG) 
Snatterand: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 1.9 (SA), 7.9 (EL), 10.9 (EL), 4 ex 13.9 (EL), 6 ex 16.9 (BG), 17.9 (EL), 19.9 (EL), 23.9 (BG,EL), 5 ex 25.9 (BG), 6 ex 27.9 (BG),
   6 ex Reningsdammarna Gislaved 30.9 (BG)
Kricka: 250 ex Draven 12.9 (BS,WS)
Stjärtand: 1 honf Reningsdammarna Gislaved 5.9 (BG), 2 honf Draven 6.9 (SA), 2 juv 7.9 (SA,LB), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 10.9 (EL), 16.9 (BG), 17.9 (EL),
   3 honf Draven 18.9 (SA), 1 ex 19.9 (BG), 2 ex 23.9 (BG,EL), 1 ex Draven 24.9 (WS), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 25.9 (BG), 1 ex 27.9 (BG), 9 ex str Draven 29.9 (SA,BLn),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 30.9 (BG)
Årta: 1 ex Draven 1.9 (SA,LB,BLn), 8.9 (SA,LB)
Skedand: 2 ex Draven 1.9 (SA,LB,BLn), 1 honf Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 2 honf 5.9 (BG), 3 ex 7.9 (EL), 2 honf Draven 7.9 (SA,LB), 4 ex 8.9 (SA,LB), 10.9 (SA),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 10.9 (EL), 3 ex 13.9 (EL), 5 ex 16.9 (BG), 2 ex 17.9 (EL), 6 ex 19.9 (EL), 3 ex 23.9 (BG,EL), 1 ex Draven 25.9 (SA),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 27.9 (BG), 1 ex 30.9 (BG)
Storlom: 1 ad + 1 juv Mellansjön Agnetaryd 3.9 (LB)
Smådopping: 2 ad + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 1 ad 3.9 (EL), 1 ad + 2 juv 5.9 (BG), 1 juv 10.9 (EL), 1 ad 13.9 (EL), 2 juv 17.9 (EL), 1 ex 19.9 (EL),
   1 juv Reningsdammarna Gislaved 19.9 (BG), 1 ad + 2 juv 23.9 (BG), 2 juv 25.9 (BG), 3 juv 27.9 (BG), 2 juv 30.9 (BG)
Svarthakedopping: 1 ad + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 1 ad + 2 juv 3.9 (EL), 1 ad + 4 juv 5.9 (BG), 2 juv 7.9 (EL), 1 ad + 1 juv 10.9 (EL), 2 juv 13.9 (EL),
    4 juv Reningsdammarna Gislaved 17.9 (EL), 3 juv 19.9 (BG), 23.9 (BG,EL), 2 juv 25.9 (BG), 1 juv 27.9 (BG), 2 juv 30.9 (BG)
Storskarv: >120 ex str Draven 14.9 (SA)

Gåsgam: 1 ex str mot S Rastamossen Gislaved 3.9 (EL)
Brunglada: 1 ex 2K+ Draven 29.9 (BLn,SA,LB) 
Glada: 4 ex Draven 1.9 (SA,LB,BLn), 1 ad 4.9 (EL), 1 juv 4.9 (SA), 1 juv N.Bolmen 4.9 (EL), 1 ex Ås ängar 4.9 (EL), 1 juv Mellby 5.9 (SA), 2 ex Draven 6.9 (SA), 7.9 (SA,LB),
   4 ex Draven 8.9 (SA,LB), 1 juv Mellby 8.9 (SA), 2 ex Draven 10.9 (SA), 12.9 (BS,WS), 1 ex 13.9 (SA), 1 juv 14.9 (SA), 1 ex Väcklinge 15.9 (VFK), 2 ex Draven 26.9 (SA),
   1 juv Draven 28.9 (SA), 2 juv 29.9 (SA,LB,BLn), 1 juv Ås kyrka 29.9 (SA)
Havsörn: 2 subad Draven 7.9 (SA,LB), 1 ad + 1 subad 8.9 (SA,LB), 1 subad 10.9 (SA), 12.9 (BS,WS), 2 subad 14.9 (SA), 2 ex 15.9 (VFK), 1 yngre 27.9 (SA), 28.9 (SA),
   1 yngre Draven  29.9 (SA,LB,BLn), 1 subad Svanaholms ängar 29.9 (SA)
Brun kärrhök: 1 juv Draven 3.9 (SA), 2 juv 7.9 (SA,LB), 1 juv 10.9 (SA), 11.9 (SA), 12.9 (BS,WS), 17.9 (SA)
Kungsörn: 1 ad Draven 7.9 (SA), 15.9 (VFK), 1 subad 28.9 (SA), 29.9 (SA,LB,BLn)
Tornfalk: 3 ex Draven 1.9 (SA,LB,BLn), 1 ex 3.9 (SA), 4.9 (SA), 2 ex 5.9 (SA), 1 ex Anderstorps stormosse 5.9 (EL), 3 ex Draven 7.9 (SA,LB), 8.9 (SA,LB),
   1 ex str Väcklinge 8.9 (SA), 1 ex Draven 10.9 (SA), 1 hane + 1 juv 12.9 (BS,WS), 2 ex + 1 ex str 14.9 (SA), 2 ex 15.9 (VFK), 1 ex 16.9 (SA), 17.9 (SA), 27.9 (SA),
   1 juv Draven 28.9 (SA), 1 ex 29.9 (SA,LB,BLn), 30.9 (BG), 1 juv 30.9 (SA) 
Stenfalk: 1 honf Draven 7.9 (SA,LB), 1 juv 8.9 (SA,LB), 1 honf 10.9 (SA), 1 ex Sävsås Unnaryd 12.9 (BS,WS), 1 honf Draven 13.9 (SA), 15.9 (VFK), 16.9 (SA), 1 hane 18.9 (SA) 
Lärkfalk: 1 ad str Reningsdammarna Gislaved 1.9 (SA), 1 ex Draven 3.9 (SA), 1 ex N.Bolmen 4.9 (EL), 1 ad Draven 5.9 (SA), 5 ex 7.9 (SA,LB), 3 ex 8.9 (SA,LB), 2 ex 10.9 (SA),
   1 ex Draven 13.9 (SA), 4 ex 14.9 (SA), 1 ex 15.9 (VFK), 1 juv 16.9 (SA), 1 ex Unnaryd 17.9 (WS)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 7.9 (SA)
Rörhöna: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 1.9 (SA), 3.9 (EL), 7.9 (EL), 13.9 (EL), 17.9 (EL), 19.9 (BG)
Sothöna: 70 ex Reningsdammarna Gislaved 17.9 (EL)
Trana: ca 200 ex N.Bolmen 4.9 (EL), 190 ex str Draven 23.9 (SA), 400 ex str Reftele 26.9 (UE)
Större strandpipare: 20 ex Draven 1.9 (SA,LB,BLn), 10 ex 2.9 (SA), 13 ex 3.9 (SA), 20 ex 4.9 (SA), 2 ex 5.9 (SA), 14 ex 6.9 (SA), 7.9 (SA,LB),
   1 ex Norrsjön Färda 7.9 (BS, 2 ex Sörsjön Färda 7.9 (BS), 23 ex Draven 8.9 (SA,LB), 2 ex 10.9 (SA), 12 ex 11.9 (SA), 20 ex 12.9 (BS,WS), 13 ex 13.9 (SA), 18 ex 14.9 (SA),
   18 ex Draven 15.9 (VFK), 16.9 (SA), 1 juv 18.9 (SA), 2 ex 19.9 (SA), 1 ex 20.9 (SA), 24.9 (WS), 25.9 (SA), 27.9 (SA), 2 ex 28.9 (SA), 29.9 (SA,LB,BLn)
Kustpipare: 1 ex Draven 12.9 (BS,WS), 3 ex 14.9 (SA), 1 juv 16.9 (SA), 18.9 (SA), 23.9 (SA)
Småsnäppa: 1 ex Draven 1.9 (SA,LB,BLn), 12.9 (BS,WS), 1 juv 15.9 (SA)
Kärrsnäppa: 17 ex Draven 1.9 (SA,LB,BLn), 15 ex 2.9 (SA), 13 ex 6.9 (SA), 7.9 (SA,LB), 6 ex 8.9 (SA,LB), 40 ex 15.9 (VFK), >50 ex 16.9 (SA), 12 ex 18.9 (SA)
Brushane: 22 ex Draven 3.9 (SA), >30 ex 4.9 (EL), 25 ex 5.9 (SA), 60 ex 13.9 (SA), 30 ex 14.9 (SA), 13 ex 16.9 (SA), 12 ex 20.9 (SA), 13 ex 29.9 (SA,LB,BLn)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 7.9 (SA,LB), 1 juv 8.9 (SA,LB), 1 ex 11.9 (SA), 1 juv 12.9 (BS,WS), 13.9 (SA), 14.9 (SA), 15.9 (VFK), 18.9 (SA)
Turkduva: 1 ex Mellby Reftele 3.9 (SA), 1 ex Draven 14.9 (SA), 1 ex Mellby 15.9 (VFK), 25.9 (SA), 26.9 (SA), 1 ex Reftele 26.9 (UE), 11 ex Mellby 28.9 (SA)
Kattuggla: 2 ex Smålandsstenar 4.9 (PEE)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Väcklinge 4.9 (SA), 5.9 (SA), 1 ex Fridsnäs 7.9 (SA,LB), 1 ex Väcklinge 8.9 (SA), 10.9 (SA)
Skärpiplärka: 1 ex Sågverket Smålandsstenar 28.9 (SA)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 10.9 (EL), 1 hona 13.9 (EL), 1 ex Draven 14.9 (SA), 15.9 (VFK), 4 ex Håkentorp 15.9 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 19.9 (BG
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 23.9 (BG,EL), 1 hona + 1 juv 25.9 (BG), 2 ex Sågverket Smålandsstenar 28.9 (SA), 1 ex Fridsnäs 29.9 (SA,LB,BLn),
   3 ex Reningsdammarna Gislaved 30.9 (BG)
Svart rödstjärt: 2 hanar Sågverket Smålandsstenar 28.9 (SA)
Gransångare: 1 ex Väcklinge 23.9 (SA), 26.9 (SA), 27.9 (SA)
Snösparv: 1 ex str Draven 28.9 (SA)

Augusti 2013

Sångsvan: 1 par + 4 juv Reningsdammarna Gislaved 19.8 (BG), 24.8 (SA)
Bläsgås
: 1 ex 2K+ Draven 1.8 (SA), 3.8 (SA), 4.8 (SA), 11.8 (LB), 1 ex 2K Svanaholms ängar 31.8 (SA,BLn)
Grågås: 610 ex Svanaholms ängar 31.8 (SA,BLn)
Gravand: 6 juv Draven 24.8 (SA), 25.8 (SA), 26.8 (SA), 27.8 (SA), 28.8 (SA), 29.8 (SA), 1 juv 30.8 (SA), 31.8 (SA)
Bläsand: 2 hanar Draven 3.8 (SA), 1 ex 21.8 (SA), 24.8 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.8 (SA), 1 ex Draven 25.8 (SA), 28.8 (SA), 3 ex 29.8 (SA), 4 ex 30.8 (SA)
   6 ex Draven 31.8 (SA)
Snatterand: 1 hona + 5 ungar Reningsdammarna Gislaved 4.8 (BG), 12.8 (EL), 14.8 (EL), 16.8 (BG), 2 ex 24.8 (SA)
Kricka: >400 ex Draven 24.8 (SA)
Stjärtand: 2 honor Reningsdammarna Gislaved 4.8 (EL), 11.8 (BG), 2 ex Draven 30.8 (SA)
Årta: 1 ex Draven 24.8 (SA)
Skedand: 1 hona Draven 1.8 (SA), 2 honor Reningsdammarna Gislaved 4.8 (EL), 3 juv Draven 5.8 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 11.8 (BG), 12.8 (EL),
   7 ex Draven 13.8 (SA,BLn,UE), 1 hona + 4 juv 18.8 (SA), 1 honf Reningsdammarna Gislaved 23.8 (EL), 2 ex 24.8 (SA), 4 ex Draven 30.8 (SA), 1 ex 31.8 (SA)
Brunand: 3 honor Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL), 4.8 (EL), 1 hona Draven 17.8 (BS,WS)
Vigg: 5 ex Draven 3.8 (SA)
Orre: 1 hona m 4 flygga ungar Liljenäs 5.8 (BS,WS)
Smådopping: 1 ex spel + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL), 1 ad + 1 juv 4.8 (BG), 11.8 (BG), 1 ad 12.8 (EL), 1 juv 14.8 (EL), 1 ad + 2 pull 16.8 (BG), 1 ad 23.8 (EL)
   4 ad + 1 juv + 4 pull Reningsdammarna Gislaved 24.8 (SA)
Skäggdopping: 2 juv Reningsdammarna Gislaved 19.8 (BG)
Svarthakedopping: 5 ad + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL), 4 ad + 2 juv 4.8 (EL) + 1 par m 3 pull 4.8 (BG), 2 ad + 3 juv 11.8 (BG), 3 ad + 2 juv 12.8 (EL),
   6 ad + 2 juv + 2 pull Reningsdammarna Gislaved 14.8 (EL), 1 juv 16.8 (BG), 2 ad + 3 juv + 1 pull 19.8 (BG), 3 ad + 2 juv 23.8 (EL), 4 ad + 1 juv + 2 pull 24.8 (SA)
Svarthalsad dopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL), 4.8 (EL), 11.8 (BG), 23.8 (EL), 24.8 (SA)
Glada: 1 ad Draven 3.8 (SA), 4 ex 4.8 (SA), 1 ex 11.8 (EL), 12.8 (SA), 13.8 (SA,BLn,UE), 1 juv 14.8 (SA), 1 ex 17.8 (BS,WS), 3 ex 18.8 (LB), 2 ex 24.8 (SA), 25.8 (SA)
   3 ex Svanaholms ängar 25.8 (SA), 2 juv Svanaholms ängar 31.8 (SA,BLn)
Havsörn: 1 ad Draven 1.8 (SA), 3.8 (SA), 2 ad N.Bolmen 5.8 (BS,WS), 1 ad Draven 13.8 (SA,BLn,UE), 1 juv 24.8 (SA), 1 ad + 1 subad + 2 juv 25.8 (SA)
Brun kärrhök: 1 juv Draven 7.8 (SA), 17.8 (BS,WS), 22.8 (SA), 27.8 (SA), 30.8 (SA), 2 ex 31.8 (SA)
Blå kärrhök: 1 hane Draven 5.8 (SA), 1 hona Svanaholms ängar 25.8 (SA)
Kungsörn: 2 ex Anderstorps stormosse 5.8 (BG,HG), 1 juv 1K Anderstorp 15.8 (EL), 2 ad 25.8 (EL)
Tornfalk: 1 ex str Draven 4.8 (SA), 2 ex 13.8 (SA), 1 ex Anderstorps stormosse 15.8 (EL), 1 juv Draven 16.8 (SA), 1 hona 17.8 (BS,WS), 1 juv 18.8 (SA), 2 ex 24.8 (SA)
   4 ex Anderstorps stormosse 24.8 (SA), 1 hona 25.8 (EL), 1 ex Reftele reningsverk 25.8 (SA), 1 ex Draven 25.8 (SA), 1 ex Ås ängar 25.8 (SA), 1 ex Draven 29.8 (SA),
   3 ex Draven 30.8 (SA), 1 juv 31.8 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 31.8 (SA,BLn)
Lärkfalk: 1 ad Draven 1.8 (SA), 2.8 (SA), 3.8 (SA), 4.8 (SA), 2 ex 11.8 (EL), 1 ex 12.8 (BLn,SA), 13.8 (SA), 1 ad 17.8 (SA), 2 ex 18.8 (LB), 3 ex 24.8 (SA)
   1 ex Anderstorps stormosse 25.8 (EL), 3 ex Draven 25.8 (SA), 1 ad 26.8 (SA), 28.8 (SA), 29.8 (SA), 30.8 (SA), 1 ex str Svanahoms ängar 31.8 (SA,BLn)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 12.8 (BLn,SA)
Rörhöna: 2 juv Reningsdammarna Gislaved 4.8 (EL), 11.8 (BG), 1 juv 12.8 (EL), 2 + 1 juv (olika kullar) 14.8 (EL), 1 juv 19.8 (BG)
Sothöna: 63 ex Reningsdammarna Gislaved 14.8 (EL)
Trana: 300 ex Ås ängar 25.8 (SA)
Strandskata: 3 ex överfl Hasselgatan Gislaved 2.8 (EL), 1 ex Draven 13.8 (SA,BLn,UE), 17.8 (SA), 18.8 (LB,SA), 30.8 (SA) 
Större strandpipare: 7 ex Draven 1.8 (SA), 3 ad 2.8 (SA), 13 ex 5.8 (SA), 11 ex 6.8 (SA), 2 ad 8.8 (SA), 20 ex 11.8 (EL), 50 ex 12.8 (BLn,SA), 8 ex 13.8 (SA,BLn,UE),
   12 ex Draven 15.8 (SA), 8 ex 16.8 (SA), 15 ex 17.8 (SA), 13 ex 18.8 (SA), 10 ex 19.8 (SA), 1 ex 20.8 (SA), 3 ex 21.8 (SA), 5 ex 22.8 (SA), 20 ex 23.8 (SA), 24.8 (SA),
   25 ex Draven 25.8 (SA), 12 ex 26.8 (SA), 18 ex 27.8 (SA), 13 ex 28.8 (SA), 11 ex 29.8 (SA), 16 ex 30.8 (SA), 13 ex 31.8 (SA)
Kustpipare: 8 ad Draven 3.8 (SA), 10 ex str mot SV Draftinge 17.8 (BS,WS), 1 ad str Draven 18.8 (SA)
Kustsnäppa: 1 ex Draven 11.8 (EL), 1 ad 12.8 (BLn,SA)
Småsnäppa: 1 ex Draven 24.8 (SA), 30.8 (SA)
Spovsnäppa: 1 ad Draven 1.8 (SA), 2 ad 12.8 (BLn,SA), 3 ad 13.8 (SA,BLn,UE), 1 ad 22.8 (SA), 2 ex 24.8 (SA), 1 juv 31.8 (SA)
Kärrsnäppa: 6 ad Draven 8.8 (SA), 10 ex 11.8 (EL), 20 ex 12.8 (BLn,SA), 6 ex 13.8 (SA,BLn,UE), 12 ex 17.8 (SA), 10 ex 19.8 (SA), 6 ex 22.8 (SA), 24.8 (SA), 10 ex 30.8 (SA)
Brushane: 12 ex Draven 23.8 (SA)
Myrspov: 22 ex str Draven 12.8 (SA), 1 ex 30.8 (SA)
Storspov: 1 ad + 2 juv Svanaholms ängar 5.8 (BS,WS)
Svartsnäppa: 1 juv Draven 1.8 (SA), 7 ex 3.8 (SA), 1 ex 4.8 (SA), 1 juv 7.8 (SA), 2 ex 11.8 (EL), 3 juv 12.8 (SA), 1 juv 13.8 (SA,BLn,UE), 16.8 (SA), 2 juv 17.8 (SA), 18.8 (SA)
   3 juv Draven 19.8 (SA), 1 ex 27.8 (SA)
Rödbena: 1 ex Draven 2.8 (SA), 5.8 (SA), 8.8 (SA), 10 ex 11.8 (EL), 1 ex 13.8 (SA,BLn,UE), 14.8 (SA), 17.8 (BS,WS,SA), 19.8 (SA), 2 ex 22.8 (SA), 23.8 (SA)
Grönbena: 12 ex Draven 2.8 (SA)
Svarttärna: 1 ad Draven 2.8 (SA), 1 ad + 3 juv 4.8 (SA), 1 ad 6.8 (SA), 7.8 (SA), 8.8 (SA), 3 juv 11.8 (EL), 1 juv 12.8 (SA), 13.8 (SA,BLn,UE), 14.8 (SA)
Turkduva: 1 ex Ölmestad Reftele 4.8 (SA), 2 ex Mellby 13.8 (SA), 1 ex 17.8 (BS,WS), 23.8 (SA), 24.8 (SA), 25.8 SA)
Berguv: 1 ex rop Lövåsaberget 25.8 (SA)
Kattuggla: 1 tiggande unge Väcklinge 20.8 (SA)
Gulärla: 1 ex Draven 29.8 (SA)
Forsärla: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 11.8 (BG), 1 ex Fridsnäs 12.8 (BLn,SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.8 (SA), 1 ad + 2 juv Nissanfallet Gislaved 27.8 (BG)
Gransångare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.8 (SA)
Törnskata: 1 par + ungar Anderstorps stormosse 4.8 (SA), 1 par m 3 juv Hammargården N.Bolmen 5.8 (BS,WS), 1 ex Draven 17.8 (BS,WS), 1 juv Väcklnge 17.8 (SA) 

Juli 2013

Sångsvan: 1 par + 4 pull Reningsdammarna Gislaved 1.7 (EL)
Bläsgås: 1 ex 2K Draven 27.7 (SA), 28.7 (SA), 30.7 (SA), 31.7 (SA)
Grågås: 400 ex N.Bolmen 2.7 (BS,WS), >570 ex Svanaholms ängar 7.7 (SA) 
Bläsand: 3 hanar Draven 2.7 (SA), 1 hane 4.7 (SA)
Snatterand: 2 honor Reningsdammarna Gislaved 1.7 (EL), 2 ex honf Draven 5.7 (SA), 6.7 (SA), 3 ex Reningsdammarna Gislaved 8.7 (BG),
   1 hona + 5 juv (1:a häckningen i Västbo) Reningsdammarna Gislaved 16.7 (EL), 23.7 (BG) 
Skedand: 3 hanar + 3 honor Reningsdammarna Gislaved 1.7 (EL), 4 honor 8.7 (BG), 2 ex Draven 16.7 (SA), 1 ex 19.7 (SA), 2 honor Reningsdammarna Gislaved 21.7 (EL),
   3 honor Reningsdammarna Gislaved 25.7 (BG), 1 hona Draven 26.7 (SA), 27.7 (SA), 2 honor Reningsdammarna Gislaved 28.7 (EL), 3 honor 29.7 (EL), 2 honor 31.7 (EL)
Brunand: 3 hanar + 2 honor Draven 3.7 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 21.7 (BG), 28.7 (EL), 30.7 (BG), 31.7 (EL)
Vigg: 1 hona + 4 pull Reningsdammarna Gislaved 1.7 (EL), 2 ungkullar m 3+4 pull 16.7 (EL), 2 ungkullar m 1+5 ungar 28.7 (EL), 8 ungkullar med totalt 32 pull 29.7 (EL)
Smålom: 2 ad + 1 juv Loftuddagölen 16.7 (EL), 1 ad + 1 juv 25.7 (EL)
Storlom: 1 par m 1 unge Annebergssjön 4.7 (IJo), 1 ad + 2 juv Mellansjön Agnetaryd 5.7 (LB), 1 ad + 1 juv 14.7 (BS,WS), 7 ad 24.7 (LB), 2 ad + 1 juv 25.7 (LB)
Smådopping: 2 par m 1 + 2 pull Reningsdammarna Gislaved 1.7 (EL), 1 ad 8.7 (BG), 2 ad 16.7 (EL), 1 juv 20.7 (EL), 1 ad + 1 juv 21.7 (BG), 1 ex spel + 1 juv 28.7 (EL),
   2 juv Reningsdammarna Gislaved 29.7 (EL), 1 ex spel 31.7 (EL)
Svarthakedopping: 2 par m 1 pull vardera + 1 par på bo + 1 par utan ungar Reningsdammarna Gislaved 1.7 (EL), 1 par m 1 pull + 1 par m misslyckad häckning 8.7 (BG)
   4 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 16.7 (EL), 2 ad + 2 juv 20.7 (EL), 3 ad + 3 juv 21.7 (BG,EL), 2 ad + 3 juv 28.7 (EL), 3 ad + 1 juv 29.7 (EL), 3 ad + 3 juv 31.7 (EL)
Svarthalsad dopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.7 (EL), 16.7 (EL), 20.7 (EL), 21.7 (BG), 29.7 (EL), 31.7 (EL)
Bivråk: 1 ad + 1 juv Kvarnagård Kållerstad 21.7 (AAn)
Glada: 1 ex Draven 2.7 (SA), 1 ex N.Bolmen 2.7 (BS,WS), 1 ad Draven 3.7 (SA), 1 ex 4.7 (SA), 2 ad 6.7 (SA), 1 ad 9.7 (SA), 2 ad + 1 juv 10.7 (SA), 1 ex Jälluntofta 14.7 (BS,WS
   1 ad ÅS 14.7 (EL), 3 ex Draven 15.7 (SA), 1 ex 19.7 (SA), 1 juv 25.7 (SA), 26.7 (SA), 1 ad + 3 juv 27.7 (SA), 1 ad + 1 juv 30.7 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 4.7 (SA), 6.7 (SA),10.7 (SA), 14.7 (EL), 1 ad Kvarnagård Kållerstad 21.7 (AAn), 1 ad Draven 23.7 (SA), 24.7 (SA), 25.7 (SA), 1 ad + 1 subad 27.7 (SA),
   2 ad Draven 28.7 (SA), 1 ad 30.7 (BS,WS), 31.7 (SA)
Brun kärrhök: 1 juv Draven 25.7 (SA), 1 hona 30.7 (BS,WS)
Kungsörn: 1 ad med byte i klorna Anderstorps stormosse 17.7 (EL)
Fiskgjuse: 1 ad + 2 juv på bo Sävsjön Arnåsholm 25.7 (EL), 1 flygg unge Rangen Unnaryd 31.7 (WS)
Lärkfalk: 3 ex Draven 3.7 (SA), 2 ad 5.7 (SA), 1 ad 6.7 (SA), 8.7 (SA), 9.7 (SA), 1 ex 10.7 (SA), 1 ex Unnaryd 13.7 (WS), 1 ad Draven 14.7 (EL), 19.7 (SA)
   1 ex Kvarnagård Kållerstad 21.7 (AAn), 1 ad Draven 25.7 (SA), 27.7 (SA), 28.7 (SA), 2 ex 30.7 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex Draven 25.7 (Magnus Fransson)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 3.7 (SA), 4.7 (SA), 8.7 (SA)
Strandskata: 2 ex Unnen 4.7 (WS), 1 ex str Draven 4.7 (SA), 2 ex Sporthallen Unnaryd 15.7 (WS), 3 ex 16.7 (WS), 1 ex 21.7 (WS), 4 ex Kommunförrådet Gislaved 29.7 (AW)
Rörhöna: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 21.7 (EL), 25.7 (BG), 31.7 (EL)
Sothöna: många kullar med ungar i olika åldrar Reningsdammarna Gislaved 1.7 (EL)
Trana: 200 ex N.Bolmen 2.7 (BS,WS), 185 ex 7.7 (SA)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.7 (EL), 8.7 (BG), 1 par varnande Norlida grusgrop 9.7 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 28.7 (EL)
Större strandpipare: 1 ex Draven 14.7 (EL), 2 ad 28.7 (SA), 3 ex 30.7 (BS,WS,SA), 1 ad 31.7 (SA)
Spovsnäppa: 1 ad Draven 29.7 (SA), 30.7 (BS,WS,SA)
Kärrsnäppa: 6 ad Draven 9.7 (SA)
Svartsnäppa: 3 ad Draven 10.7 (SA), 2 ex Draven 16.7 (SA), 19.7 (SA), 1 ad 26.7 (SA), 3 ad 27.7 (SA)
Rödbena: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 8.7 (BG), 16.7 (EL), 23 ex Draven 16.7 (SA), 5 ex 17.7 (SA), 2 ex 18.7 (SA), 1 ex 19.7 (SA), 28.7 (SA), 30.7 (BS,WS,SA)
Gluttsnäppa: 15 ex Draven 17.7 (SA)
Grönbena: >10 ex Draven 14.7 (EL), 12 ex 30.7 (BS,WS) 
Tereksnäppa: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.7 (Per-Sture Ljungdahl)
Skrattmås: 24 ungar Kvinnaholme Unnen 3.7 (WS), 30 ex 1K Reningsdammarna Gislaved 16.7 (EL)
Fisktärna: minst 2 juv Draven 27.7 (SA)
Svarttärna: 1 ad Draven 3.7 (SA), 5.7 (SA), 6.7 (SA), 10.7 (SA), 2 ad 14.7 (EL), 1 ad 15.7 (SA), 18.7 (SA), 25.7 (SA), 26.7 (SA), 27.7 (SA), 1 juv 29.7 (SA), 1 ad 30.7 (BS,WS),
   1 ad Draven 31.7 (SA)
Gulärla: 1 ad Draven3.7 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 7.7 (SA)
Forsärla: 2 juv Fridsnäs 6.7 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 8.7 (BG), 1 ex Fridsnäs 18.7 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 21.7 (EL), 23.7 (BG), 1 ex 25.7 (BG)
Svart rödstjärt: 1 hane sj Gamla Gummifabriken Gislaved 6.7 (EL)
Kärrsångare: 1 par matar ungar Väcklinge 5.7 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Källstorpsvägen Draven 6.7 (SA)
Törnskata: 1 hona Svanaholms ängar 7.7 (SA), 1 hona Sörsjön Färda 14.7 (BS,WS), 1 hane Bråta Jälluntofta 14.7 (BS,WS), 1 hane Slangholmarna Unnen 15.7 (WS),
   1 hane Lunnamossen 21.7 (WS), 1 par m ungar Väcklinge 26.7 (SA)
Stenknäck: 1 ex Mårås bokskog 17.7 (WS)

Juni 2013

Sångsvan: 1 par + 2 pull Draven 8.6 (SA,BS,WS), 1 par + 4 pull Reningsdammarna Gislaved 27.6 (BG)
Grågås: 8 ungkullar Draven 8.6 (SA), 9 ungkullar Jällunden 8.6 (SA), ca 2000 ex Draven 26.6 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 1.6 (SA,ALK,AKA)
Bläsand: 1 par Draven 2.6 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 2.6 (AW), 2 hanar + 1 hona 3.6 (EL), 4.6 (EL), 1 par + 4 hanar 6.6 (BG), 3 hanar + 1 hona 9.6 (SA),
   1 hane Draven 17.6 (SA), 19.6 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 19.6 (BG), 20.6 (EL), 22.6 (BG), 1 hane + 2 honor 24.6 (EL,BG)
Snatterand: 1 par Draven 6.6 (SA), 1 hane + 4 honor Reningsdammarna Gislaved 15.6 (BG), 1 hane 22.6 (BG), 1 hane + 17 honor 24.6 (EL,BG)
Årta: 1 par Draven 7.6 (SA) 
Skedand: 5 hanar + 1 hona Draven 2.6 (SA), 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 1 par + 1 hane 4.6 (EL), 6.6 (BG), 9.6 (SA), 1 par 15.6 (BG), 19.6 (BG),
   2 honor Reningsdammarna Gislaved 20.6 (EL), 2 hanar + 2 honor 22.6 (BG), 8 hanar + 4 honor 24.6 (EL,BG), 1 ex 30.6 (LGH)
Brunand: 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 2.6 (AW), 1 hane 3.6 (EL), 9.6 (SA), 1 hona Draven 14.6 (SA), 1 ex 30.6 (LGH)
Vigg: 1 hona + 8 pull Reningsdammarna Gislaved 27.6 (BG)
Småskrake: 1 hane + 3 honor Tiraholm 1.6 (SA)
Vaktel: 1 ex spel Draftinge 5.6 (TW), 6.6 (TW), 1 ex Draven 23.6 (OG)
Smålom: 1 ex på bo med 2 pull Loftuddagölen 21.6 (EL), 1 par + 1 pull 25.6 (SA), 1 ex Ösjön 30.6 (IJo)
Storlom: 1 ex rop St.Slätten 1.6 (BS,WS), 1 ex Slangholmarna Unnen 5.6 (BS,WS), 1 ad + 1 juv Borlången Smålandsstenar 6.6 (PEE), 1 par St.Iglasjön Smålandsstenar 16.6 (SA)
   10 ex Fegen 27.6 (EL), 2 ad + 2 juv Skärsjön Öreryd 30.6 (IJo)
Smådopping: 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 4.6 (EL), 1 par på bo med minst 2 ungar + 1 ad 6.6 (BG), 2 ex spel 9.6 (SA), 1 par på bo med 3 ungar 9.6 (BG,HG)
   1 par + 2 pull Reningsdammarna Gislaved 15.6 (BG), 22.6 (BG), 1 ex 27.6 (BG)
Svarthakedopping: 2 par på bo + 1 ex Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 4.6 (EL), 3 par på bo 6.6 (BG), 9.6 (SA), 4 par på bo 15.6 (BG), 20.6 (EL),
   3 par med 2 pull vardera + 1 par på bo Reningsdammarna Gislaved 22.6 (BG), 3 par med 1+2+3 pull + 1 ex på bo 24.6 (EL,BG), 1 par + 2 pull + 1 par på bo 27.6 (BG),
   3 ad + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 30.6 (LGH)
Svarthalsad dopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.6 (AW), 3.6 (EL), 4.6 (EL), 6.6 (BG), 9.6 (SA), 15.6 (BG), 20.6 (EL), 27.6 (BG), 30.6 (LGH) 
Glada: 1 ex Draven 2.6 (SA), 2 ex 8.6 (SA,BS,WS), 2 ex Mellby Reftele 11.6 (SA), 1 ex med byte Draven 13.6 (SA), 1 ex Mellby 14.6 (SA), 2 ex Draven 15.6 (SA), 1 ex 16.6 (SA)
   1 ex Mellby 29.6 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 17.6 (SA), 18.6 (SA), 28.6 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 2.6 (SA), 7.6 (SA), 8.6 (SA,BS,WS), 1 ex Anderstorps stormosse 9.6 (SA), 1 ex Draven 13.6 (SA), 15.6 (SA), 1 ex Skärshult 16.6 (SA),
   1 ex Draven 19.6 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 19.6 (BG), 1 ex Draven 20.6 (SA), 23.6 (OG), 24.6 (SA), 26.6 (SA), 27.6 (EL), 28.6 (SA), 2 ex 29.6 (SA),
   1 ex Mellby 29.6 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 20.6 (SA), 27.6 (EL)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 1.6 (SA), 4.6 (SA), 12.6 (SA), 2 ex spel 20.6 (SA), 23.6 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.6 (BG)
Sothöna: minst 3 ungkullar Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), minst 5 kullar med totalt 36 ungar 6.6 (BG), 1 par + 4 pull Draven 13.6 (SA),
   minst 15 par med ungar eller ruvande Reningsdammarna Gislaved 20.6 (EL)
Trana: 170 ex N.Bolmen 13.6 (BS,WS), ca 300 ex Liljenäsviken 27.6 (IJo)
Strandskata: 1 ex Unnen 1.6 (BS,WS), 7.6 (WS), 1 ex överfl N.Bolmen 18.6 (SJ), 1 ex Hyltebruk 18.6 (BS), 2 ex Draven 26.6 (SA)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 3 ex 4.6 (EL), 1 ex 6.6 (BG), 9.6 (SA), 2 ex 15.6 (BG), 1 ex 24.6 (EL,BG), 27.6 (BG), 30.6 (LGH)
Småspov: 1 ex str mot SV Ås ängar 27.6 (EL)
Svartsnäppa: 2 ex Draven 6.6 (SA), 13 ad 7.6 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 8.6 (ALK,AKA), 8 ex 9.6 (EL,SA,BG,HG), 2 ex Draven 26.6 (SA)
Rödbena: 2 ex spel Draven 6.6 (SA), 27.6 (EL)
Grönbena: 23 ex str SV Draven 18.6 (SA), 15 ex 26.6 (SA)
Svarttärna: 1 ex Draven 2.6 (SA), 8.6 (SA,BS,WS), 13.6 (SA), 14.6 (SA), 15.6 (SA), 3 ad 20.6 (SA), 2 ex 24.6 (SA), 2 ad 26.6 (SA), 27.6 (EL), 1 ad 28.6 (SA), 29.6 (SA)
Turkduva: 2 ex Reftele 6.6 (UE)

Kattuggla: 1 ex Vä Reftele 1.6 (SA), 1 ex rop Soldatgatan Hyltebruk 23.6 (OG)
Nattskärra: 1 ex spel Västbo skyttecentrum 1.6 (SA), 2 ex spel Broddebomossen Villstad 6.6 (SJ)
Göktyta: >3 ex Lunnamossen 1.6 (BS,WS), 1 ex med mat i näbben Skalleved Kållerstad 22.6 (LB) 

Mindre hackspett: 1 par matade ungar i boet vid Socialkontoret Gislaved 8.6 (EL)
Trädlärka: 1 ex Lunnamossen 1.6 (BS,WS)
Gulärla: 1 ex Jonsbo ängar 8.6 (SA), 1 ex Draven 15.6 (SA), 27.6 (EL)
Forsärla: 1 hane Nissan Griftegården Gislaved 2.6 (AKA,ALK), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 6.6 (BG), 1 ex med mat i näbben Dammen Hyltebruk 13.6 (BE),
   1 hane Kinnareds sågverk 16.6 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.6 (BG)
Mindre flugsnappare: 1 ad sj Järanäs bokskog 1.6 (SA)
Svart rödstjärt: 1 ex 2K hane sj Fegens sågverk Smålandsstenar 16.6 (SA)
Sävsångare: 2 ex sj Hunnahall Draven 2.6 (SA)
Kärrsångare: 1 ex sj Fridsnäs 1.6 (SA,ALK,AKA), 1 ex sj Åtterås ängar 1.6 (SA), 6.6 (SJ), 1 ex sj Väcklinge 1.6 (SA), 6.6 (SA), 1 ex sj Fridsnäs 8.6 (SA,BS,WS),
   1 ex sj Väcklinge 12.6 (SA), 1 ex sj Fridsnäs 15.6 (SA), 1 ex sj Väcklinge 20.6 (SA), 1 ex Draven 23.6 (OG)
Gransångare: 1 ex sj Källstorp Draven 3.6 (SJ), 1 ex sj Sjö Unnen 5.6 (BS,WS), 1 ex sj Strömhult Långaryd 18.6 (WS)
Törnskata: 5 ex Lunnnamossen 1.6 (BS,WS), 1 hane Våthultsström Gislaved 21.6 (EL), 1 hane Anderstorps stormosse 22.6 (MH) 
Stenknäck: 1 ex Östra bokhultet Järanäs 1.6 (SA), 2 ex vid Gislows rondell Gislaved 8.6 (EL), 1 ex Mårås naturreservat 16.6 (SA), 1 ex Skärshult 16.6 (SA)
Videsparv?: 1 ex sj Färgån 23.6 (OG)

Maj 2013

Sångsvan: 1 par på bo Draven 5.5 (SA), 2 par på bo 7.5 (SA), 1 ex på bo Hensjö damm Kållerstad 22.5 (SA),
   1 par på bo Reningsdammarna Gislaved 27.5 (BG), 30.5 (OEr)
Tundrasädgås: 1 ex Draven 11.5 (SA), 12.5 (SA), 1 ex Badviken N.Bolmen 15.5 (SA)
Bläsgås: 1 ex 2K Draven 16.5 (SJ), 1 ex 25.5 (SJ), 1 ex 26.5 (SA)
Grågås: 1 ungkull Badviken N.Bolmen 25.5 (SA), 6 ungkullar Draven 26.5 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 10.5 (SJ), 12.5 (SA), 370 ex str mot NO Järanäs 13.5 (BS,WS), 1 ex Draven 14.5 (SJ),
   220 ex str mot NO Reningsdammarna Gislaved 14.5 (UE), 30 ex Draven 16.5 (SA,SJ), 2 ex 17.5 (SA), ca 100 ex str mot Ö Anderstorp 19.5 (MH)
   ca 100 ex str mot Ö Gislaved 19.5 (AW), ca 60 ex str mot Ö Gislaved 20.5 (EL), 6 ex Draven 20.5 (SA), 2 ex 21.5 (SA) 
   ca 60 ex str mot NO Framnäs Ås 21.5 (SJ), 1 ex Draven 24.5 (SA), 25.5 (SJ,SA), 1 ex Svanaholms ängar 25.5 (A), 1 ex Draven 26.5 (SA)
[Mandarinand]: 1 hane Draven 18.5 (SA)
 
Bläsand: 3 par Draven 5.5 (SA), 1 par 7.5 (SA), 1 par + 2 hanar 11.5 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 22.5 (BG), 23.5 (BG), 27.5 (BG),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 30.5 (OEr)
Snatterand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 7.5 (BG,HG), 10.5 (SA,BG), 11.5 (BG), 12.5 (AW), 1 par Draven 12.5 (SA),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 14.5 (BG), 1 par Draven 16.5 (SJ), 17.5 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 23.5 (BG), 27.5 (BG),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 30.5 (OEr)
Årta: 1 hane Draven 5.5 (SA,SJ), 1 par 11.5 (SA), 1 hane 18.5 (SA)
Skedand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 4 hanar + 1 hona Draven 5.5 (SA), 2 par Reningsdammarna Gislaved 7.5 (BG,HG)
   10 ex Draven 10.5 (SA), 2 hanar + 1 hona Reningsdammarna Gislaved 10.5 (SA,BG), 2 par 11.5 (BG), 2 hanar + 1 hona 12.5 (AW),
   3 par + 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 14.5 (BG), 6 ex 17.5 (BS,WS), 1 par + 1 hane 23.5 (BG), 1 hane 27.5 (BG), 5 hanar 30.5 (OEr)
Brunand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 3 hanar Draven 5.5 (SA), 1 hane 6.5 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 14.5 (BG),
   1 hane Draven 14.5 (SJ), 2 hanar 26.5 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 27.5 (BG), 2 hanar 30.5 (EL)
Vigg: 110 ex Reningsdammarna Gislaved 30.5 (EL)
Salskrake: 1 hona Draven 23.5 (SA)
Småskrake: 1 hane Tiraholm 25.5 (SA)
Vaktel: 1 ex spel Svanaholms ängar 25.5 (SJ)
Smålom: 1 ex på bo Loftuddagölen 31.5 (EL)
Storlom: 1 ex Badviken N.Bolmen 9.5 (SA), 3 ex Tiraholm 25.5 (SA), 1 ex Borlången 30.5 (PEE), 1 ex rop St.Slätten 30.5 (BS,WS) 
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 3 ex 7.5 (BG,HG), 10.5 (SA,BG), 2 ex 12.5 (AW), 1 par på bo + 1 par + 1 ex 14.5 (BG)
   1 ex hörd Reningsdammarna Gislaved 16.5 (CH), 1 par på bo 17.5 (BS,WS), 1 par på bo + 1 ex 23.5 (SA), 27.5 (BG), 1 par ruvande 30.5 (OEr)
Gråhakedopping: 1 par Reningsdammarna Gislaved 7.5 (ALK,BG,HG)
Svarthakedopping: 2 ex Rweningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 9 ex 7.5 (BG,HG), 7 ex 10.5 (SA,BG), 4 par + 1 ex 12.5 (AW),7 ex 14.5 (BG),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 16.5 (CH), 5 ex 17.5 (BS,WS), 1 par på bo + 7 ex 23.5 (BG), 2 par på bo + 2 par bobyggande 27.5 (BG),
   2 par ruvande + 2 par Reningsdammarna Gislaved 30.5 (OEr)
Svarthalsad dopping: 1 ex Draven 9.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 10.5 (SA,BG), 11.5 (BG), 12.5 (AW), 14.5 (BG),
   1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 15.5 (SJ), 1 ex 16.5 (CH), 17.5 (BS,WS), 23.5 (BG), 27.5 (BG), 30.5 (OEr)  

Glada: 1 ex Sävsås Unnaryd 2.5 (BS,WS), 1 ex Draven 5.5 (SA), 9.5 (SA), 10.5 (SA), 11.5 (SA), 1 ex Reftele 11.5 (SA)  
   1 ex Svanaholms ängar 11.5 (SA), 1 ex Draven 12.5 (SA), 1 ex med byte N.Bolmen 12.5 (SJ), 1 ex Järanäs 13.5 (BS,WS), 1 ex Draven 16.5 (SA
   1 ex Byås backar 16.5 (BS), 1 ex Draven 19.5 (SA), 1 ex Tiraholm 25.5 (SA), 1 ex Draven 26.5 (SA), 29.5 (SA), 31.5 (SA)
Havsörn: 1 ex 2K Draven 8.5 (SA), 1 ad 11.5 (SA), 26.5 (SA), 1 ex yngre 31.5 (SA)
Brun kärrhök: 2 par Draven 5.5 (SA), 1 hona med slagen skrattmås Ås ängar 9.5 (SA), 5 ex Draven 10.5 (SA), 1 hane N.Bolmen 29.5 (BS,WS)

Stäpphök: 1 ex 2K hane Draven 8.5 (BLn)
Tornfalk: 1 ex Draven 5.5 (SA,SJ), 1 hona Svanaholms ängar 11.5 (SA), 25.5 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 5.5 (SA,SJ), 12.5 (SA), 1 ex N.Bolmen 12.5 (SA), 2 ex Draven 14.5 (SA), 15.5 (VFK), 4 ex 17.5 (SJ), 2 ex 23.5 (SA),
   1 ex Svanaholms ängar 25.5 (SA), 1 ex Tiraholm 25.5 (SA), 1 ex Draven 25.5 (SA), 2 ex 26.5 (SA), 29.5 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad hane Draven 7.5 (SJ)
Vattenrall: 1 ex rop Draven 5.5 (SA,SJ), 8.5 (SA), 2 ex spel 9.5 (SA), 14.5 (SJ), 1 ex spel 23.5 (SA), 25.5 (SA)
Småfläckig sumphöna: 2 ex spel Draven 5.5 (SJ), 8.5 (SA), 1 ex spel 9.5 (SA), 10.5 (SA), 14.5 (SJ), 15.5 (VFK), 23.5 (SA), 25.5 (SA),
   2 ex spel Roten 30.5 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 23.5 (BG)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 27.5 (BG), 30.5 (OEr)
Sothöna: 1 ex Draven 6.5 (BS,WS), 2 nykläckta kullar Reningsdammarna Gislaved 30.5 (OEr), 11 par varav 2 par m 3 pull vardera 30.5 (EL)
Trana: 170 ex Ås ängar 9.5 (SA), 1 par m 1 unge Amfrebo Hyltebruk 25.5 (BT), 130 ex N.Bolmen 29.5 (BS,WS)
Strandskata: 1 ex Unnaryd 5.5 (WS), 1 par Kommunförrådet Gislaved 12.5 (AW), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 15.5 (SJ)
Mindre strandpipare: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 1 ex Bilprovningen Gislaved 5.5 (ALK), 1 ex Draven 6.5 (SA),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (BG,HG), 1 ex 10.5 (SA,BG), 2 ex 11.5 (BG), 12.5 (AW), 14.5 (BG), 1 ex Smålandsstenar 19.5 (SA),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 23.5 (BG), 2 ex 27.5 (BG)
Mosnäppa: 1 ex Draven 9.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 10.5 (SA)
Brushane: 5 ex spel Draven 6.5 (SA), 7 ex spel 11.5 (SA)
Dubbelbeckasin: 1 ex spel Svanaholms ängar 17.5 (SA,SJ), 19.5 (EW)
Rödspov: 1 ex Draven 3.5 (SJ,EL,HH,BJ,BH), 5.5 (SA,SJ)
Småspov: 2 ex Draven 5.5 (SJ), 1 ex N.Bolmen 12.5 (SJ), 1 ex str mot N Liljenäs 25.5 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 5.5 (SA), 8.5 (SA)
Rödbena: 3 ex Draven 6.5 (BS,WS), 1 ex Unnen 6.5 (BS), 4 ex Draven 9.5 (SA), 1 par parning 26.5 (SA)
Grönbena: 15 ex Draven 8.5 (SA), 9.5 (SA)
Roskarl: 1 ex Draven 8.5 (BLn)
Dvärgmås: 4 ex 2K Draven 3.5 (SJ,EL,HH,BJ,BH), 6 ad + 2 ex 2K 8.5 (SA), 1 ex 2K 9.5 (SA), 3 ex 3K+ + 1 ex 3K 10.5 (SA), 1 ex 2K 12.5 (SA),
   1 ex 2K Draven 13.5 (SJ), 14.5 (SJ)
Silltrut: 3 ex str mot NO Draven 17.5 (SA), 4 ex str mot NO Svanaholms ängar 25.5 (SA)

Sandtärna: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (EL)
Fisktärna: 1 par Borlången 30.5 (PEE)
Silvertärna: 2 ex Draven 8.5 (BLn), 13 ex 9.5 (SA)
Svarttärna: 3 ex Draven 7.5 (SJ,SA), 2 ex 8.5 (SJ,SA), 3 ex 9.5 (SA,UE), 4 ex 10.5 (SA), 11.5 (SA), 3 ex 12.5 (SA), 15.5 (VFK), 16.5 (SA,SJ)
   1 ad Reningsdammarna Gislaved 16.5 (BG), 3 ex Draven 17.5 (SJ,SA), 1 ex 18.5 (SA), 2 ex 19.5 (SA), 20.5 (SA), 1 ex 21.5 (SA), 22.5 (SA),
   2 ex Draven 23.5 (SJ), 1 ex 24.5 (SA), 2 ex 25.5 (SA), 1 ex 26.5 (SA), 29.5 (SA)
Skogsduva: 1 ex Draven 12.5 (SA)
Turkduva: 1 ex Fridsnäs 26.5 (SA), 1 ex Mellby 29.5 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Draven 9.5 (SA), 1 ex rop Hyltebruk 29.5 (OG)
Hornuggla: 1 ex rop Källstorp Draven 5.5 (SJ), 1 ex rop Kinnaberg Draven 7.5 (SA), 1 ex rop Väcklinge 9.5 (SJ), 1 ex rop Kinnaberg 12.5 (SA),
   1 ex Kinnaberg 20.5 (SA), 1 ex med sork i klorna Åtterås ängar 29.5 (SJ)
Jorduggla: 1 ex Draven 9.5 (UE), 17.5 (SJ), 1 ex Jonsbo äng 20.5 (EW), 1 ex Svanaholms ängar 27.5 (SJ)
Nattskärra: 1 ex Nennesmo 25.5 (SA), 1 ex spel Sävsås Unnaryd 30.5 (SJ,BS,WS), 2 ex spel Nennesmo 30.5 (ALK,AKA) 
Göktyta: 1 ex Skalleved Kållerstad 10.5 (LB), 1 ex rop Liljenäs 15.5 (SA), 1 ex S.Valdshult 29.5 (OG)
Mindre hackspett: 1 ex Fridsnäs Draven 3.5 (EL), 1 ex rop 5.5 (SA), 1 hona 6.5 (BS,WS), 1 ex rop 10.5 (SA), 12.5 (SA), 16.5 (SJ),
   1 ex rop Hunnahall 18.5 (SA), 1 hane Fridsnäs 19.5 (SA), 1 hona besökte bo Gislaved 26.5 (EL)
Gulärla: minst 100 ex Reningsdammarna Gislaved 15.5 (SJ)
Forsärla: 1 hane Nissan Gislaved 5.5 (EL,GL), 1 ex Strömma Unnaryd 10.5 (WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 16.5 (BG),
   1 ex sj Fegens sågverk Smålandsstenar 19.5 (SA), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 22.5 (BG), 1 hona 23.5 (BG)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Smålandsstenar 3.5 (BS,WS), 1 ad hane sj Fegens sågverk Smålandsstenar 19.5 (SA)
Rödvingetrast: 1 ex sj Skogskyrkogården Gislaved 10.5 (SA), 1 ex sj Hyltebruk 17.5 (OG), 1 ex sj Skogskyrkogården Gislaved 29.5 (EL)
Sävsångare: 3 ex sj Draven 12.5 (SA), 1 ex sj Vassviken N.Bolmen 12.5 (SJ)
Kärrsångare: 1 ex sj Storåns mynning 25.5 (SA), 1 ex sj Väcklinge 31.5 (SA)

Trastsångare: 1 ex sj Draven 8.5 (SA,SJ)
Gransångare: 1 ex Fridhäll Draven 5.5 (SA), 1 ex sj Skinnebo 25.5 (SA)
Mindre flugsnappare: 1 hane sj Järanäs bokskog 28.5 (WS,SJ), 29.5 (BS,WS)
Törnskata: 1 hane Gislaved 5.5 (EL), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 9.5 (ALK), 1 hane Klämman Reftele 10.5 (SA), 
   1 hane Svanaholms ängar 25.5 (SA), 1 hona Väcklinge 31.5 (SA) 

Råka: 1 ex 2K Draven 1.5 (SJ)
Hämpling: 1 par Svanaholms ängar 25.5 (SA), 1 ex Väcklinge 25.5 (SA)
Rosenfink: 1 ex sj Kållerstad 17-21.5 (AAn), 1 ex 2K hane sj Storåns mynning 25.5 (SA,EW)

April 2013

Mindre sångsvan: 4 ex N.Bolmen 3.4 (SJ), 17 ex str mot OSO + 4 ex rast Svanaholms ängar 6.4 (SA), 2 ad Draven 6.4 (SA)
   8 ex str mot O Reftele 7.4 (UE), 8 ex Reningsdammarna Gislaved 8.4 (BG,HG), 6 ex Draven 15.4 (SJ)
Sångsvan: 61 ex N.Bolmen 2.4 (BS,WS), >100 ex Draven 3.4 (SA), 63 ex str N.Bolmen 3.4 (SJ), 52 ex Draven 4.4 (SA),
   73 ex str Svanaholms ängar 7.4 (SA), 100 ex + 15 ex str Draven 7.4 (SA), 51 ex Reningsdammarna Gislaved 8.4 (BG,HG),
   1 par Välle mad 29.4 (BS,WS)
Sädgås: 125 ex N.Bolmen 2.4 (BS,WS), 109 ex str Svanaholms ängar 7.4 (SA)
Spetsbergsgås: 2 ex N.Bolmen 2.4 (BS,WS), 1 ex Draven 21.4 (SJ)
Bläsgås: 1 ex N.Bolmen 2.4 (BS,WS), 1 ad 25.4 (BS,WS)
Grågås: 120 ex N.Bolmen 10.4 (WS)
Vitkindad gås: 1 ex Svanaholms ängar 13.4 (SA)
Gravand: 6 ex str mot N N.Bolmen 14.4 (LB)
Snatterand: 2 par Reningsdammarna Gislaved 14.4 (EL), 1 par 15.4 (EL), 16.4 (EL), 2 hanar + 1 hona 1.4 (BG,HG), 1 par 20.4 (OEr), 23.4 (BG)
   1 par + 1 hane 25.4 (BG), 1 hane 28.4 (EL), 1 par 29.4 (BS,WS)
Stjärtand: 1 hane Draven 13.4 (BLn,SA), 1 par 14.4 (SA), 17.4 (BS,WS)
Skedand: 4 hanar + 2 honor Reningsdammarna Gislaved 14.4 (EL), 1 hane Draven 14.4 (SA), 4 par Reningsdammarna Gislaved 16.4 (EL),
   1 par Draven 17.4 (BS,WS), 4 par Reningsdammarna Gislaved 17.4 (BG,HG), 1 par 20.4 (OEr), 6 ex Draven 22.4 (LB),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 23.4 (BG), 3 hanar Draven 27.4 (UE)

Brunand: 1 hane Draven 14.4 (SA), 2 hanar 15.4 (SJ), 1 hane 22.4 (LB), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 23.4 (BG), 25.4 (BG)
Vigg: 30 ex
Reningsdammarna Gislaved 16.4 (EL), minst 21 par 20.4 (OEr), >100 ex 28.4 (EL)
Sjöorre: Flera str flockar Framnäs Ås 1.4 (SJ)

Salskrake: 1 hane Draven 15.4 (SJ), 1 ex honf 22.4 (SJ)
Småskrake: 1 hane N.Bolmen 25.4 (BS,WS), 1 par Unnen 27.4 (WS)
Storlom: 1 par Mellansjön Kållerstad 22.4 (LB), 1 par Yasjön 27.4 (WS) 
Smådopping: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 16.4 (EL), 2 ex 16.4 (BG), 17.4 (BG,HG), 20.4 (OEr), 23.4 (BG), 25.4 (BG), 28.4 (EL), 29.4 (BS,WS)
Gråhakedopping: 1 ex Draven 17.4 (SJ)
Svarthakedopping: 4 ex Reningsdammarna Gislaved 23.4 (BG), 6 ex 25.4 (BG), 1 par bobyggande + 2 par spelande + 1 par 28.4 (EL), 6 ex 29.4 (BS,WS)

Glada: 1 ex N.Bolmen 2.4 (BS,WS), 1 ex Järanäs 4.4 (BS,WS), 1 ex Draven 4.4 (SA), 6.4 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 6.4 (SA), 1 ex 7.4 (SA
   3 ex Draven 7.4 (SA), 2 ex 8.4 (SA), 13.4 (BLn,SA), 2 ex Svanaholms ängar 13.4 (SA), 1 ex N.Bolmen 14.4 (LB), 2 ex Draven 14.4 (SA),
   1 ex Unnen 14.4 (BS), 1 ex Hyltebruk 15.4 (OG), 1 ex N.Bolmen 25.4 (BS,WS)
Havsörn: 1 ex yngre Svanaholms ängar 6.4 (SA), 7.4 (SA), 1 ad Draven 8.4 (SA), 9.4 (SA), 11.4 (SA), 1 ex yngre 12.4 (SA),
   1 subad N.Bolmen 14.4 (LB), 1 subad Draven 14.4 (SA)
Kungsörn: 1 ex 3K+ Anderstorps stormosse 14.4 (EL,GL)
Fiskgjuse: 1 par vid bo Rangen Unnaryd 27.4 (WS)
Tornfalk: 1 ex Reftele kyrka 17.4 (UE), 1 ex Motorbanan Gislaved 20.4 (OEr)
Stenfalk: 1 hane Draven 27.4 (UE)
Pilgrimsfalk: 1 ad str mot N Draven 25.4 (SJ)
Vattenrall: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 20.4 (ALK)
Sothöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 5.4 (BG,HG), 3 ex 8.4 (BG,HG), 9 ex 10.4 (BG), 10 ex 14.4 (EL), 6 ex Draven 22.4 (LB),
   10 ex Reningsdammarna Gislaved 29.4 (BS,WS)
Trana: 61 ex str Draven 6.4 (SA), 136 ex str Svanaholms ängar 7.4 (SA), 75 ex N.Bolmen 10.4 (WS), 60 ex str Draven 14.4 (SA)
Strandskata: 1 ex Gislaved 12.4 (LBc), 1 ex Hyltebruk 16.4 (WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 17.4 (BG,HG)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 14.4 (ALK), 1 ex Nissaryd 19.4 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 26.4 (SJ) 
Större strandpipare: 1 ex Draven 14.4 (SA), 4 ex 15.4 (SJ)
Rödspov: 1 ex Draven 13.4 (BLn,SA)
Rödbena: 1 ex Draven 14.4 (SA), 1 ex spel 17.4 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.4 (OEr)
Dvärgmås: 1 ad Reningsdammarna Gislaved 25.4 (BG)
Silltrut: 1 ex Ås 13.4 (SA), 1 ad str Draven 14.4 (SA)
Skogsduva: 1 ex Svanaholms ängar 6.4 (SA), 2 ex 7.4 (SA), 1 ex rop Väcklinge 7.4 (SA), 1 ex str mot N Draven 17.4 (BS,WS),
   2 ex Sjö Unnaryd 20.4 (BS,WS), 1 ex hoande 27.4 (WS)
Berguv: 1 ex rop Lövåsa berg 4.4 (LGH)
Sparvuggla: 1 ex rop Acksjön Reftele 13.4 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Unnaryd 4.4 (BS,WS), 1 ex Skalleved Kållerstad 7.4 (LB), 1 ex rop Hensjö Kållerstad 7.4 (LB), 1 ex rop Unnaryd 8.4 (WS)
   1 ex rop Väcklinge 8.4 (SA), 1 ex rop Bägaryd 15.4 (LB)
Jorduggla: 1 ex Draven 27.4 (UE)

Mindre hackspett: 1 ex rop Tallberga 7.4 (SA)
Forsärla: 1 ex str Svanaholms ängar 7.4 (SA), 1 ex Draven 14.4 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 15.4 (EL), 1 ex 16.4 (BG)
Svart rödstjärt: 1 par Sågen Smålandsstenar 21.4 (PEE)
Ringtrast: 1 hane Ås 17.5 (BS,WS), 1 hane Vä Reftele 18.4 (EL), 1 hona Nissaryd 19.4 (BS,WS), 1 hane Skalleved Kållerstad 24.4 (LB)
Gransångare: 1 ex sj Draven 14.4 (SA), 1 ex Unnaryd 15.4 (BS), 1 ex sj Gislaved 17.4 (EL), 1 ex sj Reningsdammarna Gislaved 20.4 (OEr),
   1 ex sj Kvarnsjön Unnaryd 20.4 (BS,WS), 1 ex sj Unnaryd 30.4 (WS)
Varfågel: 1 ex N.Bolmen 2.4 (BS,WS), 10.4 (WS)
Råka: 1 ex överfl Framnäs Ås 2.4 (SJ), 1 ex 2K Väcklinge 3.4 (SA), 1 ex förbifl Reningsdammarna Gislaved 20.4 (OEr) 

Steglits: 4 ex Unnaryd 2.4 (BS,WS), 1 ex 3.4 (BS,WS), 1 ex Unnaryd 22.4 (BS,WS)
Vinterhämpling: 3 ex Svanaholms ängar 7.4 (SA), 1 ex förbifl Reningsdammarna Gislaved 20.4 (OEr)
Snösparv: 1 ex Svanaholms ängar 7.4 (SA)

Mars 2013

Sädgås: 160 ex N.Bolmen 2.3 (SJ), ca 500 ex 6.3 (EL,GL), 9.3 (SA), 10.3 (SA), >300 ex 11.3 (BS,WS), 60 ex N.Bolmen 25.3 (SJ),
   70 ex N.Bolmen 26.3 (SJ), >300 ex 29.3 (SA), ca 300 ex 31.3 (SA)
Spetsbergsgås: 5 ex N.Bolmen 8.3 (SJ), 1 ex Svanaholms ängar 9.3 (SA), 2 ex N.Bolmen 26.3 (SJ), 28.3 (LB), 29.3 (SJ), 31.3 (SA)
Bläsgås: 2 ex N.Bolmen 3.3 (SJ), 4.3 (SJ), 1 ex 2K Svanaholms ängar 9.3 (SA), 1 ex 11.3 (BS,WS), 2 ex 2K 29.3 (SA)
Grågås: >300 ex Svanaholms ängar 9.3 (SA), 120 ex N.Bolmen 26.3 (SJ), >500 ex 29.3 (SA), 31.3 (SA)
Kanadagås: >500 ex Svanaholms ängar 9.3 (SA), >800 ex 29.3 (SA), >600 ex 31.3 (SA)
Vitkindad gås: 4 ex N.Bolmen 8.3 (SJ), 3 ex 9.3 (SA), 4 ex 10.3 (SA), 3 ex 11.3 (BS,WS)
Glada: 2 ex N.Bolmen 6.3 (EL,GL), 1 ex Vä Reftele 17.3 (SA), 1 ex Framnäs Ås 18.3 (SJ), 2 ex Svanaholm 21.3 (SJ), 1 ex 22.3 (SJ),
   1 ex Svanaholms ängar 24.3 (SJ), 1 ex Dravö 24.3 (SJ), 1 ex Väcklinge 24.3 (SJ), 1 ex Lövåsaberget 24.3 (SA), 2 ex N.Bolmen 28.3 (LB)
   1 ex Svanaholms ängar 29.3 (SA), 5-7 ex mellan Ås och N.Bolmen 29.3 (SJ), 1 ex Draven 30.3 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 31.3 (SA)
   1 ex Draven 31.3 (SA), 2 ex Draftinge 31.3 (SAL)
Havsörn: 1 ad + 2 subad N.Bolmen 2.3 (SJ), 1 ex yngre str mot N Vä Reftele 2.3 (SA), 1 ad 3.3 (SA), 1 ex 2K Draven 3.3 (SA),
   1 subad N.Bolmen 4.3 (SJ), 1 ad N.Bolmen 5.3 (LB), 1 subad 9.3 (SA), 1 ex 11.3 (BS,WS), 1 ad Draven 12.3 (SA), 
   2 subad str mot N Vä Reftele 17.3 (SA), 2 subad N.Bolmen 22.3 (SJ), 1 ad Flahultasjön 23.3 (SA), 1 ad N.Bolmen 26.3 (SJ),
   1 ex yngre Draven 31.3 (SA)
Kungsörn: 1 ad Draven 1.3 (SA), 2.3 (SA), 1 ad + 2 subad Vä Reftele 2.3 (SA), 1 ad 3.3 (SA), 2 subad str mot N Vä Reftele 17.3 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Svanaholms ängar 10.3 (SA)
Skogsduva: 1 ex N.Bolmen 3.3 (SJ), 3 ex Ås ängar 5.3 (SJ), 3 ex N.Bolmen 8.3 (SJ), 9.3 (SA), 8 ex 11.3 (BS,WS), 
   2 ex str SV Vä Reftele 16.3 (SA), 2 ex str mot N N.Bolmen 25.3 (SJ), 2 ex 29.3 (SA)
Berguv: 1 ex rop Lövåsa berg 24.3 (DN)
Sparvuggla: 1 ex rop Boden Bosebo 27.3 (MBt)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 2.3 (SA), 1 ex rop Unnaryd 4.3 (BS,WS), 2 ex Lunden Kållerstad 5.3 (SJ), 1 ex rop Saraböke 24.3 (OG)
Pärluggla: 1 ex rop Västbo skyttecentrum 26.3 (SA), 27.3 (EL)
Mindre hackspett: 2 ex Ryd Gislaved 31.3 (AKA), 1 hane dagligen i mars vid fågelbord Bergsgatan Anderstorp (MH)
Varfågel: 1 ex N.Bolmen 1.3 (BS,WS), 1 ex Draven 4.3 (SA), 5.3 (SJ), 1 ex N.Bolmen 6.3 (EL,GL), 11.3 (BS,WS), 1 ex Vä Reftele 16.3 (SA)
Råka: 1 ex N.Bolmen 5.3 (LB), 3 ex 31.3 (SA)

Februari 2013

Grågås: 3 ex Framnäs Ås 15.2 (SJ), 1 ex N.Bolmen 27.2 (SJ)
Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 2.2 (EL), 3.2 (SA), 23.2 (SA)
Havsörn: 1 ex Tiraholm 2.2 (BS,WS), 1 ex yngre Draven 3.2 (SA), 1 ad N.Bolmen 5.2 (SJ), 2 ad N.Bolmen 10.2 (SA), 13.2 (SJ),
   1 ad Draven 23.2 (SA), 1 ex 2K str mot N Anderstorps stormosse 26.2 (SJ), 1 subad str mot NO 27.2 (SJ)
Fjällvråk: 1 ex Draven 2.2 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 2.2 (SA), 1 ex Ås ängar 2.2 (SA), 1 ex Hamra 10.2 (LB), 1 ex Skalleved 10.2 (LB)
   1 ex Agnetaryd Kållerstad 20.2 (LB), 1 ex Draven 28.2 (SJ)
Kungsörn: 1 subad Nennesmo 17.2 (SJ), 1 ad drog mot V Reftele Reningsverk 19.2 (SA), 1 ex Draftinge 24.2 (SAL), 
   1 subad str mot N Anderstorps stormosse 27.2 (SJ)
Pilgrimsfalk: 1 hona Anderstorps stormosse 26.2 (SJ)
Ringduva: 1 ex Unnaryd (daglig gäst) 9.2 (BS,WS), 1-5 ex Anderstorp senaste veckan 13.2 (MH) 
Turkduva: 1 par Reftele 1.2 (SJ), 1 ex 3.2 (SA)
Berguv: 1 ex rop Lövåsa berg 2.2 (SA)
Hökuggla: 1 ex Holmen Gislaved 2.2 (GLq,EL)
Kattuggla: 1 ex Väcklinge 2.2 (SA), 1 ex rop Framnäs Ås 13.2 (SJ), 1 ex Hyltebruk 17.2 (BEm)
Mindre hackspett: 1 hane Anderstorp 13.2-17.2 (MH)
Sidensvans: 11 ex Strand Reftele 2.2 (SA), 12 ex Skalleved Kållerstad 19.2 (LB)
Strömstare: 1 ex Släthults kvarn 16.2 (SA), 1 ex Ågårdsfors 16.2 (SA)
Rödhake: 1 ex Hyltebruk 3.2 (OG), 1 ex Gislaved 17.2 (BG)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 2.2 (SA,BS,WS), 1 ex Ås ängar 5.2 (SJ), 1 ex Vä Reftele 24.2 (SA)
Steglits: 1 ex Reftele 24.2 (Lars-Göran Lundström)

Januari 2013

Sädgås: ca 50 ex N.Bolmen 2.1 (SJ), 90 ex 4.1 (SJ), 140 ex Svanaholms ängar 6.1 (SA), 160 ex 6.1 (SJ), >100 ex 9.1 (WS), 
   160 ex N.Bolmen 10.1 (EL,BF), 21 ex 13.1 (LB)
Spetsbergsgås: 1 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 2.1 (SJ), 4.1 (SJ), 6.1 (SA,SJ), 10.1 (EL,BF), 13.1 (LB)
Bläsgås: 1 ex N.Bolmen 9.1 (WS)
Grågås: 3 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 2 ex Draven 1.1 (SA), ca 15 ex N.Bolmen 2.1 (SJ), 32 ex 4.1 (SJ), 50 ex 6.1 (SA), >10 ex 9.1 (WS)
   20 ex N.Bolmen 10.1 (EL,BF)
Kricka: 1 par Draven 1.1 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 6.1 (EL), 28.1 (EL)
Havsörn: 1 subad Draven 1.1 (SA), 3 ad Liljenäsviken 6.1 (SJ), 2 ad N.Bolmen 13.1 (LB), 1 yngre Haga Reftele 19.1 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Draven 7.1 (SJ), 1 ex N.Bolmen 10.1 (SJ), 1 ex Draven 12.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 13.1 (LB), 1 ex Draven 20.1 (SA,SJ)
Kungsörn: 1 ad + 1 subad Draven 20.1 (SA), 1 ad Anderstorps stormosse 23.1 (EL)
Skogsduva: 1 ex Anderstorp 11.1 (Marianne Hedlund)
Ringduva: 1 ex Gislaved 8.1 (EL), 1 ex Unnaryd 9.1 (BS,WS), 13.1 (BS,WS), 2 ex Gislaved 16.1 (EL), 1 ex Unnaryd 17.1 (daglig gäst) (BS,WS
Turkduva: 1 ex Reftele 12.1 (SA), 31.1 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Unnaryd 2.1 (WS), 6.1 (WS)
Mindre hackspett: 1 ex Anderstorp 18.1 (Marianne Hedlund)
Sidensvans: 15 ex Tallberga 1.1 (SA)
Strömstare: 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 11.1 (Marianne Hedlund), 1 ex Hylte damm Hyltebruk 16.1 (SJ), 
   1 ex Bråarpsvägen Anderstorp 18.1 (Marianne Hedlund), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 28.1 (EL)
Rödhake: 1 ex Hyltebruk 16.1 (OG), 1 ex Gulleryd Gislaved 19.1 (Ann-Katrin Andersson), 1 ex Framnäs Ås 22.1 (SJ), 1 ex Hyltebruk 25.1 (OG)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 1 ex Draven 1.1 (SA), 6.1 (Marianne Hedlund), 7.1 (SJ), 12.1 (SA), 13.1 (SA)
Stare: 1 ex Draven 1.1 (SA), 1 ex Framnäs Ås 23.1 (SJ)
Steglits: 25 ex Svanaholm 1.1 (SA), 3 ex Gislaved 11.1 (EL)
Sävsparv: 1 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 2 ex 6.1 (SA)

December 2012

Knölsvan: 87 ex str i flera flockar S.Valdshult 8.12 (OG), ca 20 ex str Hattakull Kållerstad 9.12 (LB), 14 ex str mot S Gislaved 9.12 (EL),
   28 ex str Väcklinge 9.12 (SA), 14 ex str Mellby Reftele 9.12 (SA)
Sångsvan: >50 ex str Lövåsaberget 1.12 (SA), 68 ex Svanaholms by 2.12 (SA)
Sädgås: 168 ex str Draven 2.12 (SA), 300 ex + 37 str Svanaholms ängar 2.12 (SA), 51 ex str Källerudd 2.12 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Svanaholms ängar 2.12 (SA), 1 ex N.Bolmen 31.12 (SJ)
Bläsgås: 1 ex str Draven 2.12 (SA), 1 ex 2K+ Svanaholms ängar 2.12 (SA)
Kricka: 1 hona
Reningsdammarna Gislaved 13.12 (EL)
Vigg: 1 hona
Reningsdammarna Gislaved 26.12 (SA)
Gråhäger: 1 ex str mot S Väcklinge 23.12 (SA)
Havsörn: 1 ad + 1 subad Draven 2.12 (SA), 1 ad + 1 subad Svanaholms ängar 2.12 (SA), 1 ad str L.Segerstad 9.12 (SA), 
   2 ad Draven 15.12 (SA), 1 ad N.Bolmen (ringmärkt i Luleå skärgård 2007) 17.12 (SJ), 1 ex N.Bolmen 27.12 (SJ)
Blå kärrhök: 1 hane Väcklinge 1.12 (IJ)
Fjällvråk: 1 ex str Anderstorps stormosse 1.12 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 2.12 (SA), 1 ex Mellby Reftele 9.12 (SA), 1 ex Draven 22.12 (SA
   1 ex Draven 25.12 (SA), 28.12 (SA)
Kungsörn: 1 subad str SV Anderstorp 1.12 (SA), 1 ex 1K Skalleved Kållerstad 11.12 (LB)
Pilgrimsfalk: 1 ex 2K+ Lövåsaberget 1.12 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex Svanaholms by 2.12 (SA)
Fiskmås: 1 ex Dalen Gislaved 22.12 (EL)
Ringduva: 1 ex Gislaved 24.12 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 25.12 (SA)
Turkduva: 1 ex Reftele 16.12 (SA)
Sparvuggla: 1 ex tagen av hund Håkentorp Kållerstad 9.12 (SJ)
Kattuggla: 1 ex rop Unnaryd 29.12 (BS,WS)
Mindre hackspett: 1 hane Anderstorp 15.12 (Marianne Hedlund), 1 hane Väcklinge 20.12 (SA)
Sidensvans: 11 ex Gislaved 9.12 (EL)
Strömstare: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 18.12 (EL), 26.12 (SA), 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 25.12 (Marianne Hedlund),
   1 ex Möllekvarn 30.12 (SA)
Rödhake: 1 ex Hyltebruk 2.12 (OG), 6.12 (OG), 1 ex Unnaryd 6.12 (BS,WS), 1 ex Gislaved 7.12 (EL), 1 ex Hyltebruk 8.12 (OG),
   2 ex Skalleved Kållerstad 9.12 (LB), 1 ex Hyltebruk 12.12 (OG), 13.12 (OG), 1 ex Skalleved Kållerstad 13.12 (LB),
   1 ex Liljegränd Gislaved 29.12 (BG)
Varfågel: 1 ex Segerstadsvägen Reftele 5.12 (LB), 1 ex Draven 21.12 (EL), 25.12 (SA), 30.12 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 30.12 (SA)
Stare: 3 ex Svanaholms by 2.12 (SA), 1 ex Väcklinge 28.12 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 2.12 (SA), 1 ex Gislaved 4.12 (EL), 2 ex Skalleved Kållerstad 13.12 (LB), 1 ex Gislaved 18.12 (ALK),
   15-20 ex dagligen sedan före jul vid fågelbord Svanaholm 30.12 (Lars-Erik Johansson)
Tallbit: 1 hane Vallgatan Reftele 10.12 (Klas Karlsson), 6 ex Horsöja Kållerstad 28.12 (AAn)
Sävsparv: 3 ex Svanaholms ängar 25.12 (SA)

November 2012

Sångsvan: 80 ex Draven 2.11 (SA), 84 ex N.Bolmen 3.11 (SA), >70 ex 4.11 (SA), >50 ex Draven 10.11 (SA), 
   135 ex Svanaholms by 10.11 (SA), 120 ex 11.11 (SA), 63 ex Draven 11.11 (SA), 130 ex Svanaholms by 13.11 (EL),
   167 ex N.Bolmen 15.11 (BS,WS), 160 ex 20.11 (IJ), 140 ex Svanaholms ängar 25.11 (SA), 130 ex N.Bolmen 30.11 (BS,WS)
Sädgås: 170 ex N.Bolmen 3.11 (SA), 190 ex 4.11 (SA), 235 ex Svanaholms by 10.11 (SA), >200 ex 11.11 (SA), 200 ex 13.11 (EL),
   285 ex Svanaholms ängar 25.11 (SA)
Bläsgås: 1 ex 2K+ Svanaholms ängar 25.11 (SA)
Vitkindad gås: 80 ex Draven 25.11 (SA)
Snatterand: 1 par
Reningsdammarna Gislaved 6.11 (EL), 2 hanar Draven 11.11 (SA), 1 par 15.11 (EL), 25.11 (BG), 28.11 (EL)
Gräsand: 276 ex Draven 10.11 (SA), 273 ex 25.11 (SA)
Sjöorre: 7 ex Draven 4.11 (SJ)

Vaktel: 1 ex Saraböke Hyltebruk 17.11 (OG)
Smådopping: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 6.11 (EL), 2 ex 15.11 (EL)
Svarthakedopping: 1 ex Källerudd Bolmen 4.11 (SA)
Glada: 1 juv Ås 2.11 (SJ), 1 juv N.Bolmen 3.11 (SA), 1 ex str Källerudd 4.11 (SA), 1 juv Svanaholms ängar 25.11 (SA)
Havsörn: 2 ad Källerudd 3.11 (SA), 1 subad 4.11 (SA), 1 ad Draven 10.11 (SA), 11.11 (SA), 1 ad Åby 13.11 (EL), 1 ad Draven 23.11 (SJ)
   1 ad Draven 24.11 (SA)
Kungsörn: 1 subad Draven 24.11 (SA), 1 ex yngre Svanaholms ängar 25.11 (SA)
Sothöna: 9 ex
Reningsdammarna Gislaved 6.11 (EL), 4 ex 15.11 (EL)
Hökuggla: 1 ex Lunnamossen Unnaryd 4.11 (SA), 1 ex mellan Nennesholm och Kappeled 27.11 (SJ), 
   1 ex Anderstorps stormosse 29.11 (Henrik Gustavsson gnm SJ)
Sparvuggla: 1 ex Lövåsa berg 3.11 (SA)
Kattuggla: 1 hona hörd Reftele 8.11 (LGH), 1 ex Reftele 12.11 (PM)

Lappuggla: 1 ex Hässlehult Unnaryd 6.11 (SJ)
Hornuggla: 1 ex N.Bolmen 4.11 (SJ)
Kungsfiskare: 1 ex Svanaholms ängar 4.11 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex rop Möllekvarn 3.11 (SA), 1 hane Sjö Unnaryd 8.11 (BS,WS), 1 ex Väcklinge 24.11 (SA)
Berglärka: 1 ex str mot S Källerudd 4.11 (SA)
Sidensvans: 50 ex Reftele 3.11 (SA), 37 ex Järanäs 3.11 (BS,WS), 30 ex Gislaved 8.11 (UE), 15 ex Hyltebruk 20.11 (OG), 30 ex 25.11 (OG)
   30 ex str Draven 25.11 (SA)
Strömstare: 1 ex Önnekvarn 1.11 (WS), 3.11 (BS,WS)
Gransångare(ev tristis): 1 ex Väcklinge 24.11 (SA)
Varfågel: 1 ex N.Bolmen 3.11 (SA), 1 ex L.Hult Unnaryd 3.11 (BS), 1 ex N.Bolmen 4.11 (SJ), 1 ex Lurabo Kållerstad 4.11 (SJ),
   1 ex Förhult Unnaryd 8.11 (WS), 1 ex Svanaholms ängar 11.11 (SA), 1 ex Yås Unnaryd 20.11 (WS), 1 ex Nässja udde Unnaryd 24.11 (WS)
   1 ex Svanaholms ängar 25.11 (SA)
Steglits: 1 ex N.Bolmen 15.11 (BS,WS), 1 ex Kvarnagård Kållerstad 24.11 (AAn)
Vinterhämpling: 22 ex str N.Bolmen 3.11 (SA), 22 ex str Källerudd 4.11 (SA)

Tallbit: 1 ex Bägaryd Kållerstad 11.11 (LB), 3 ex honf Agnetaryd Kållerstad 11.11 (AAn), 1 ex Ås kyrka 12.11 (SJ)
Snösparv: 8 ex Draven 3.11 (SJ), 2 ex Svanaholms ängar 4.11 (SA), 1 ex 10.11 (SA)

Oktober 2012

Mindre sångsvan: 1 ex 2K Svanaholms ängar 28.10 (SA)
Sångsvan: 56 ex N.Bolmen 24.10 (WS), 115 ex Svanaholms by 28.10 (SA), 78 ex N.Bolmen 30.10 (WS)
Sädgås: 250 ex str mot S
Reningsdammarna Gislaved 25.10 (EL), 42 ex str mot SV Järanäs 26.10 (BS,WS), 62 ex str Draven 27.10 (SA)
   160 ex Svanaholms by 28.10 (SA), 150 ex N.Bolmen 30.10 (WS)
Grågås: 150 ex str
Reningsdammarna Gislaved 6.10 (SA), 475 ex str Svanaholms ängar 7.10 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Väcklinge 27.10 (SA), 28.10 (SA), 29.10 (SA), 30.10 (SA)
Bläsand: 25 ex
Reningsdammarna Gislaved 3.10 (EL), >70 ex Draven 3.10 (SA), >150 ex 4.10 (SA), 170 ex Badviken N.Bolmen 4.10 (SJ),
   56 ex Draven 5.10 (SA), 30 ex
Reningsdammarna Gislaved 6.10 (SA), 66 ex Draven 6.10 (SA), 35 ex 20.10 (SA), 33 ex N.Bolmen 24.10 (WS)
   54 ex Draven 24.10 (SA)
Snatterand: 2 hanar + 1 hona
Reningsdammarna Gislaved 3.10 (EL), 6.10 (SA), 2 par 10.10 (EL), 2 hanar + 1 hona 12.10 (BG),
   2 par + 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 16.10 (EL), 3 hanar + 1 hona 20.10 (EL), 25.10 (EL), 1 par 28.10 (EL)
Gräsand: 240 ex Vassviken N.Bolmen 20.10 (SA)
Stjärtand: 8 ex Draven 3.10 (SA), 26 ex 5.10 (SA), 2 ex 6.10 (SA), 2 ex str Svanaholms ängar 7.10 (SA), 
   1 hane
Reningsdammarna Gislaved 12.10 (BG), 3 honor 20.10 (EL), 1 ex Vassviken N.Bolmen 20.10 (SA)
Skedand: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 6.10 (SA), 9 ex Draven 24.10 (SA)
Brunand: 1 hona
Reningsdammarna Gislaved 3.10 (EL), 6.10 (SA)
Vigg: 55 ex
Reningsdammarna Gislaved 6.10 (SA), 32 ex 16.10 (EL), 38 ex 20.10 (EL), 33 ex 25.10 (EL)
Salskrake: 1 hona Möllekvarn 30.10 (WS)
Smådopping: 3 ad + 7 juv
Reningsdammarna Gislaved 3.10 (EL), 2 ad + 3 juv 6.10 (SA), 1 ad + 6 juv 10.10 (EL), 4 juv 12.10 (BG), 
   4 juv
Reningsdammarna Gislaved 16.10 (EL), 2 juv 20.10 (EL), 25.10 (EL), 3 ex 28.10 (EL)
Ägretthäger: 1 ex Draven 7.10 (SA,LB)
Glada: 1 ex Draven 7.10 (SA), 10.10 (LB,SA), 11.10 (SA), 1 ex Mellby 14.10 (SA)
Havsörn: 1 subad + 1 yngre Draven 3.10 (SA), 1 ad Badviken N.Bolmen 4.10 (SJ), 1 subad str Draven 7.10 (SA), 2 ad Järanäs 16.10 (WS)
   1 ad + 1 yngre N.Bolmen 20.10 (SA), 3 ad + 1 yngre Kroksjön Hällabäck 31.10 (ELb)
Kungsörn: 1 subad Svanaholms ängar 7.10 (SA), 1 subad Draven 10.10 (LB), 2 ad Svanaholms ängar 27.10 (SA)
Tornfalk: 2 ex Svanaholms ängar 7.10 (SA), 3 ex Draven 7.10 (SA)
Stenfalk: 1 honf Draven 1.10 (SA), 1 ex str 6.10 (SA), 2 ex str Svanaholms ängar 7.10 (SA), 1 ex Draven 10.10 (LB), 
   1 hane N.Bolmen 24.10 (WS)
Pilgrimsfalk: 1 ex str mot SV Järanäs 19.10 (BS,WS)
Rörhöna: 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 3.10 (EL), 6.10 (SA)
Sothöna: 50 ex
Reningsdammarna Gislaved 3.10 (EL), 60 ex 6.10 (SA), 40 ex 12.10 (BG), 26 ex 16.10 (EL), 41 ex 20.10 (EL), 14 ex 25.10 (EL
   11 ex
Reningsdammarna Gislaved 28.10 (EL)
Trana: 170 ex Draven 3.10 (SA), ca 4000 ex str 5.10 (IJo), 680 ex str 6.10 (SA), 300 ex str Svanaholms ängar 7.10 (SA),
   860 ex str Draven 7.10 (SA)

Rödspov(islandica?): 1 ex Draven 2.10 (SJ,EL,SA)
Skogsduva: 1 ex str Isaberg 6.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 7.10 (SA)
Berguv: 1 ex Lövåsa berg 28.10 (SA)

Hökuggla: 1 ex Hestra 5.10 (Håkan Åberg), 1 ex Lunnamossen Unnaryd 16.10 (WS,SJ), 20.10 (WS), 21.10 (SA)
Sparvuggla: 1 ex Nissaryd 20.10 (WS)
Kattuggla: 1 ex Strömhult 20.10 (WS)
Mindre hackspett: 1 ex Väcklinge 23.10 (SA), 1 ex Unnaryd 31.10 (WS)
Forsärla: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 6.10 (SA)
Sidensvans: 17 ex Gislaved 27.10 (EL), 49 ex str Svanaholms ängar 28.10 (SA), 20 ex Reftele 31.10 (UE)
Strömstare: 1 ex Önnekvarn 16.10 (WS), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 20.10 (EL), 1 ex Önnekvarn 21.10 (SA)
Taigasångare: 1 ex Väcklinge 1.10 (SA,BLn,Ue,SJ,IJ,KJ,TW), 2.10 (CH,SJ,EL,LB,SA)
Gransångare: 1 ex N.Gussjön 6.10 (SA), 1 ex Väcklinge 11.10 (SA), 1 ex Framnäs Ås 16.10 (SJ), 19.10 (SJ), 
   1 ex Svanaholms ängar 20.10 (SA), 1 ex Lunnamossen 21.10 (SA)
Varfågel: 1 ex Lunnamossen 16.10 (WS), 1 ex Tiraholm 18.10 (WS), 1 ex Lunnamossen 19.10 (BS,WS), 1 ex Draven 20.10 (SA),
   1 ex Lunnamossen 21.10 (SA), 1 ex Vårtsjön 21.10 (SA), 1 ex N.Bolmen 30.10 (WS)
Råka: 1 ex N.Bolmen 24.10 (WS), 1 ex Tiraholm 26.10 (BS,WS)
Steglits: 3 ex str Svanaholms ängar 7.10 (SA), 1 ex Gislaved 18.10 (EL), 1 ex str Svanaholms ängar 27.10 (SA), 1 ex Väcklinge 27.10 (SA)
   1 ex Väcklinge 28.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 28.10 (SA), 1 ex Badviken N.Bolmen 28.10 (SA)
Vinterhämpling: 1 ex hörd Svanaholms ängar 7.10 (SA), 9 ex Vassviken N.Bolmen 20.10 (SA), 4 ex Draven 20.10 (SJ), 12 ex 21.10 (UE),
   2 ex N om Unnen 22.10 (WS), 1 ex Svanaholms ängar 27.10 (SA), 10 ex Draven 27.10 (SA), 1 ex Svanaholms by 28.10 (SA),
   5 ex + 6 ex str Svanaholms ängar 28.10 (SA)
Snösparv: 1 ex str Draven 28.10 (SA)

September 2012

Sångsvan: 2 ad + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 24.9 (BG), 27.9 (BG)
Grågås: >500 ex Svanaholms ängar 16.9 (SA)
Prutgås: >300 ex str Draven 27.9 (SA), 20 ex str N.Bolmen 27.9 (SJ), 200 ex str Kållerstad 27.9 (AAn)
Bläsand: 40 ex Draven 22.9 (SJ), 87 ex 23.9 (SA), 36 ex 24.9 (SA), 130 ex 25.9 (SA),>500 ex 27.9 (SA), 500 ex 28.9 (SA),
   23 ex
Reningsdammarna Gislaved 28.9 (EL), 200 ex Draven 29.9 (SA), 95 ex Svanaholms ängar 29.9 (SA)
Snatterand: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 3.9 (EL), 10.9 (BG), 1 par 17.9 (BG), 1 hane Draven 20.9 (SJ), 
   1 par
Reningsdammarna Gislaved 23.9 (EL), 2 hanar + 1 hona Draven 24.9 (SA), 1 par 27.9 (SA)
Kricka: >500 ex Draven 28.9 (SA)
Stjärtand: 1 ex Draven 1.9 (SA), 7 ex 15.9 (SJ), 1 ex 17.9 (SA), 7 ex 22.9 (SJ), 3 ex 23.9 (SA), 4 ex 24.9 (SA), 30 ex Jonsbo ängar 26.9 (SJ
   >130 ex Draven 27.9 (SA), 70 ex 28.9 (SA), 2 honor
Reningsdammarna Gislaved 28.9 (EL)
Skedand: 1 ex Draven 1.9 (SA), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 10.9 (BG), 1 ex Draven 15.9 (SA), 23.9 (SJ), 5 ex 25.9 (SA),
   6 ex Jonsbo ängar 26.9 (SJ), 10 ex Draven 27.9 (SA)
Brunand: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 10.9 (BG), 17.9 (BG), 1 ex 24.9 (BG), 1 par 27.9 (BG), 2 hanar 28.9 (EL)
Smådopping: 2 ad + 3 pull + 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 3.9 (EL), 2 ad + 4 juv 10.9 (BG), 2 ad + 6 juv 17.9 (BG), 3 ad + 5 juv 23.9 (EL)
   1 ad + 5 juv
Reningsdammarna Gislaved 24.9 (BG), 1 ad + 4 juv 27.9 (BG), 1 ad + 2 juv 28.9 (EL)
Svarthakedopping: 2 juv
Reningsdammarna Gislaved 3.9 (EL)
Ägretthäger: 1 ex Draven 11.9 (SJ), 14.9 (SJ,SA), 16.9 (SA), 17.9 (SA,SJ,EL), 19.9 (SJ,SA) 
Glada: 1 ex Mellby 1.9 (SA), 1 ex Draven 1.9 (SA), 3 ex 2.9 (SA), 1 ex Draftinge 2.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 2.9 (SA),
   1 ad Mellby 3.9 (SA), 1 ex Draven 3.9 (SA), 1 ex Järanäs 4.9 (BS,WS), 1 juv Draven 12.9 (SA), 4 ex 15.9 (SA), 1 ex 17.9 (SA,EL),
   1 ex Draven 23.9 (SA), 2 ex Kållerstad 23.9 (AAn), 1 ex Draven 24.9 (SA), 25.9 (SA), 2 ex 27.9 (LB), 29.9 (SA)
Havsörn: 1 ad + 1 yngre Draven 1.9 (SA), 2 ad + 1 yngre Svanaholms ängar 2.9 (SA), 1 ex Järanäs 4.9 (BS,WS), 
   1 ad + 1 2K Draven 10.9 (SJ), 1 ad 12.9 (SJ), 2 ad 13.9 (SA), 1 ad 15.9 (SA), 1 ad + 1 subad 19.9 (SJ), 1 ex 20.9 (LB), 1 subad 23.9 (SA)
   2 ad Draven 24.9 (SJ), 1 ex yngre 25.9 (SA), 1 ex 2K 27.9 (LB), 1 ex yngre 29.9 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 29.9 (SA)
Kungsörn: 1 subad Draven 1.9 (SA), 1 ex äldre 12.9 (SA)
Tornfalk: 2 ex Draven 2.9 (SA), 1 ex Järanäs 4.9 (BS,WS), 13.9 (BS,WS), 6 ex str Draven 15.9 (SA), 2 ex 16.9 (VFK), 17.9 (SA), 
   3 ex Draven 19.9 (SJ), 1 ex 20.9 (SA), 23.9 (SA), 25.9 (SA), 2 ex 26.9 (SA), 1 ex 27.9 (LB,SA), 1 ex str Järanäs 28.9 (WS),
   4 ex Svanaholms ängar 29.9 (SA)
Stenfalk: 1 ex Lövås 5.9 (Dan Nilsson), 1 ex Järanäs 7.9 (BS,WS), 2 ex (hane+honf) Draven 12.9 (SA), 1 ex honf 19.9 (SA), 20.9 (SJ),
   1 ex honf Draven 23.9 (SA), 1 ex str Kållerstad 23.9 (AAn)
Lärkfalk: 4 ex Draven 1.9 (SA), 1 ex 4.9 (SA), 2 ex 12.9 (SA), 1 ex 13.9 (SA), 14.9 (SA), 15.9 (SA), 17.9 (SA), 24.9 (SJ), 25.9 (SA),
   1 ex str Järanäs 25.9 (BS,WS), 1 ex Draven 27.9 (LB), 1 ex str Järanäs 28.9 (WS)
Pilgrimsfalk: 1 ex Draven 11.9 (SJ), 1 ad 12.9 (SA), 16.9 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 16.9 (SA), 1 ad hane + 1 1K Draven 17.9 (EL),
   1 ad Draven 26.9 (SJ), 27.9 (SA), 1 ex 2K hona 30.9 (LB)
Rörhöna: 1 ad
Reningsdammarna Gislaved 17.9 (BG), 1 ad + 1 juv 27.9 (BG)
Sothöna: 57 ex
Reningsdammarna Gislaved 23.9 (EL)
Trana: 420 ex Draftinge 2.9 (SA), >200 ex Svanaholms ängar 2.9 (SA), 250 ex Draven 12.9 (SJ), 53 ex str 23.9 (SA), 
   80 ex str Järanäs 28.9 (WS)
Större strandpipare: 13 ex Draven 1.9 (SA), 1 ex 12.9 (SA), 16.9 (VFK), 24.9 (SJ)
Kustpipare: 1 ex Draven 10.9 (SJ), 23.9 (SJ), 24.9 (SJ)
Spovsnäppa: 1 ex Draven 10.9 (SJ)
Kärrsnäppa: 6 ex Draven 1.9 (SA), 8 ex 10.9 (SJ), 13 ex 12.9 (SA), 6 ex 14.9 (SA), 9 ex 15.9 (SA), 13 ex str mot S 25.9 (SJ)
Rödspov(rasen islandica?): 1 juv Draven 23.9 (SA), 29.9 (SA)
Skogsduva: 1 ex str Järanäs 28.9 (WS)
Turkduva: 1 ex Mellby 19.9 (SA), 20.9 (SA), 25.9 (SA)
Kattuggla: 1 ex hörd Väcklinge 13.9 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Unnaryd 4.9 (BS), 1 ex Lövås 5.9 (Dan Nilsson), 1 ex rop N.Bolmen 27.9 (SJ), 1 ex Unnaryd 29.9 (BS)
Trädlärka: 1 ex str Kållerstad 23.9 (AAn)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Väcklinge 14.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 16.9 (SA)
Forsärla: 2 ex Draven 12.9 (SA)
Blåhake: 1 ex Svanaholms ängar 9.9 (SJ)
Gransångare: 1 ex sj Fridsnäs 12.9 (SA), 1 ex Väcklinge 12.9 (SA), 1 ex Fridsnäs 14.9 (SJ), 1 ex Väcklinge 15.9 (SA), 2 ex 16.9 (SA),
   1 ex Väcklinge 17.9 (SA), 2 ex 19.9 (SA), 23.9 (SA), 1 ex 25.9 (SA), 1 ex Fridsnäs 27.9 (SA), 2 ex 28.9 (SA), 1 ex sj Unnaryd 29.9 (BS)
Vinterhämpling: 12 ex str Draven 29.9 (SA)
Ortolansparv: 1 ex Kållerstad 8.9 (AAn), 1 ex Svanaholms ängar 16.9 (SA)

Augusti 2012

Bläsand: 30 ex Reningsdammarna Gislaved 26.8 (BG)
Snatterand: 2 ex Draven 6.8 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 15.8 (EL)
Stjärtand: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.8 (BG), 3.8 (EL), 4.8 (EL), 1 ex Draven 9.8 (SA), 2 ex 10.8 (SA), 1 ex 12.8 (SA), 13 ex 14.8 (SA
   1 ex Draven 17.8 (SA), 2 ex 26.8 (SA), 4 ex
Reningsdammarna Gislaved 26.8 (BG), 6 ex Draven 30.8 (SA)
Skedand: 3 ex
Reningsdammarna Gislaved 2.8 (BG), 5 ex 3.8 (EL), 3 ad + 5 juv 4.8 (EL), 7 ex Draven 8.8 (SA), 6 ex 10.8 (SA),
   3 ex
Reningsdammarna Gislaved 11.8 (BG), 2 ex 14.8 (BG), 15.8 (EL), 21.8 (BG), 1 ex 25.8 (EL)
Brunand: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 11.8 (BG), 14.8 (BG), 3 ex 26.8 (BG)
Vigg: 83 pull
Reningsdammarna Gislaved 12.8 (OEr), 177 juv (26 ungkullar) 15.8 (EL)
Smålom: 2 ad + 1 juv Loftuddagölen 10.8 (EL)
Storlom: 10 ad Mellansjön Agnetaryd 18.8 (LB), 3 ad + 1 juv Järanäs 20.8 (BS,WS)
Smådopping: 1 par på bo m 4 pull + 2 par på bo + 2 juv
Reningsdammarna Gislaved 2.8 (BG), 2 ad + 1 pull 3.8 (EL), 2 ad + 4 pull 4.8 (EL)
   1 par m 2 ungar + 1 ad m 1 unge + 2 par på bo + 2 juv
Reningsdammarna Gislaved 11.8 (BG), 2 par på bo m nykläckta ungar 14.8 (BG)
   2 ad + 3 juv
Reningsdammarna Gislaved 15.8 (EL), 2 ad + 1 pull + 1 juv 18.8 (SA), 2 par på bo m ungar + 1 ad m 1 pull + 3 juv 21.8 (BG)
   1 ad + 3 pull
Reningsdammarna Gislaved 25.8 (EL), 1 par m 2 pull + 1 par m 1 pull + 1 ad m 1 pull + 1 ad + 2 juv 26.8 (BG),
   1 ad + 3 juv + 1 ad + 1 pull
Reningsdammarna Gislaved 31.8 (EL)
Svarthakedopping: 1 par m minst 2 ungar på ryggen + 1 ad + 3 juv
Reningsdammarna Gislaved 2.8 (BG), 
   1 ad m unge på ryggen + 2 ad + 3 juv
Reningsdammarna Gislaved 3.8 (EL), 3 ad + 3 juv 4.8 (EL), 1 par m 1 unge + 3 juv 11.8 (BG),
   5 ad + 4 juv
Reningsdammarna Gislaved 15.8 (EL), 4 ad + 1 pull + 2 juv 18.8 (SA), 2 ad + 1 pull + 3 juv 21.8 (BG), 2 ad + 3 juv 25.8 (EL)
   1 ad + 3 juv
Reningsdammarna Gislaved 26.8 (BG), 3 juv 31.8 (EL)
Glada: 1 juv Draven 2.8 (SA), 2 juv 6.8 (SA), 1 ex Mellby 7.8 (SA), 2 juv Draven 11.8 (SA,UE), 2 ex 15.8 (SA), 17.8 (SA),
   3 ex str Järanäs 20.8 (BS,WS), 1 ad + 1 1K Järanäs 20.8 (BS,WS), 1 ex Mellby 24.8 (SA), 1 ex Draven 24.8 (SA), 4 ex 26.8 (SA),
   2 juv Järanäs 29.8 (WS)

Havsörn: 1 ad Draven 1.8 (SA), 3.8 (SA), 6.8 (BS,WS), 7.8 (SA), 8.8 (SA), 1 ad + 1 yngre 9.8 (SA), 1 ad 10.8 (SA), 
   1 ad + 1 yngre Draven 11.8 (SA,UE), 2 ad + 1 yngre 12.8 (SA), 1 ad 13.8 (SA), 15.8 (SA), 1 yngre 22.8 (SA)
Brun kärrhök: 2 juv Draven 6.8 (SA)

Ängshök: 1 ex Draven 30.8 (BLn)
Tornfalk: 1 ex str Draven 11.8 (SA,UE), 1 ex Svanaholms ängar 11.8 (SA,UE), 1 ex str Järanäs 20.8 (BS,WS), 1 ex str Draven 24.8 (SA),
   1 ex Draven 26.8 (SA)
Lärkfalk: 1 juv Draven 3.8 (SA), 2 ex 6.8 (BS,WS), 1 ex 8.8 (SA), 11.8 (SA,UE), 12.8 (SA), 4 ex jagade sländor Vida Hestra 13.8 (AS)
   1 ex Draven 13.8 (SA), 3 ad 17.8 (SA), 1 ad 18.8 (SA), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 18.8 (SA), 1 ex Draven 19.8 (SA), 21.8 (SA)
   2 ex Draven 22.8 (SA), 25.8 (SA), 26.8 (SA), 1 ex 28.8 (SA), 29.8 (SA), 2 ex Järanäs 29.8 (WS), 1 ex Draven 30.8 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex m 3 små ungar Draven 11.8 (SA,UE)
Rörhöna: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 2.8 (BG), 1 juv 3.8 (EL), 4.8 (EL), 11.8 (BG), 1 ad 14.8 (BG), 2 juv 15.8 (EL), 1 juv 18.8 (SA)
Sothöna: 1 par + 2 juv Draven 2.8 (SA), 47 ex
Reningsdammarna Gislaved 15.8 (EL)
Trana: 1 par + 1 juv Järanäs 20.8 (BS,WS)
Större strandpipare: 4 ex Draven 3.8 (SA), 3 ex 5.8 (SA), 5 ex 6.8 (BS,WS), 7.8 (SA), 12 ex 8.8 (SA), 17 ex 9.8 (SA), 22 ex 10.8 (SA),
   25 ex Draven 11.8 (SA,UE), 20 ex 12.8 (SA), 6 ex 13.8 (SA), 1 ex 14.8 (SA), 16.8 (SA), 10 ex 21.8 (SA), 6 ex 22.8 (SA), 12 ex 23.8 (SA)
   7 ex Draven 24.8 (SA), 5 ex 25.8 (SA), 14 ex 26.8 (SA), 8 ex 28.8 (SA), 22 ex 29.8 (SA), 20 ex 30.8 (SA)
Kustpipare: 2 ad Draven 3.8 (SA), 3 ad 5.8 (SA), 4 ad  6.8 (SA), 5 ad + 11 ad str 7.8 (SA), 3 ad 8.8 (SA), 1 ad 9.8 (SA), 10.8 (SA),
   1 ad Draven 22.8 (SA), 26.8 (SA)
Kustsnäppa: 1 ad Draven 3.8 (SA), 8.8 (SA), 9.8 (SA), 11.8 (SA,UE), 29.8 (SA)
Sandlöpare: 1 ex Draven 30.8 (BLn)
Småsnäppa: 1 ex Draven 10.8 (SA), 28.8 (SA), 4 ex 30.8 (BLn,SA)
Mosnäppa: 1 ex Draven 10.8 (SA)
Spovsnäppa: 1 ad Draven 10.8 (SA), 11.8 (SA,UE), 1 juv 23.8 (SA)
Kärrsnäppa: 6 ex Draven 6.8 (BS,WS), 9 ex 8.8 (SA), 8 ex 9.8 (SA), 23 ex 10.8 (SA), 37 ex 11.8 (SA,UE), >30 ex 12.8 (SA), 8 ex 29.8 (SA)
   ca 20 ex Draven 30.8 (BLn,SA)

Myrsnäppa: 1 juv Draven 30.8 (BLn,SA)
Brushane: 13 ex Mellby 14.8 (SA), 18 ex 15.8 (SA), 16.8 (SA), 16 ex 17.8 (SA), 13 ex 19.8 (SA), 14 ex 24.8 (SA), 16 ex 25.8 (SA)
Myrspov: 1 ex Draven 11.8 (SA,UE), 30.8 (BLn)

Svartsnäppa: 1 ad Draven 1.8 (SA), 2 ex 3.8 (SA), 1 ex 6.8 (BS,WS), 7.8 (SA), 3 juv 8.8 (SA), 9.8 (SA), 1 juv 10.8 (SA), 3 juv 11.8 (SA,UE)
   2 juv Draven 12.8 (SA), 1 juv 13.8 (SA), 2 juv Mellby 13.8 (SA), 8 juv 14.8 (SA), 15.8 (SA), 2 juv Draven 15.8 (SA), 
   11 juv Mellby 16.8 (SA), 8 juv 17.8 (SA), 3 juv Draven 18.8 (SA), 2 juv Mellby 18.8 (SA), 19.8 (SA), 1 juv Draven 21.8 (SA), 1 ex 22.8 (SA)
   9 ex Draven 29.8 (SA)
Rödbena: 1 ex Draven 6.8 (BS,WS), 9.8 (SA), 2 ex 10.8 (SA), 11.8 (SA,UE), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 11.8 (BG), 2 ex Draven 12.8 (SA
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.8 (BG), 1 ex Draven 29.8 (SA)
Gluttsnäppa: 12 ex Draven 3.8 (SA)
Fisktärna: 1 par matade 1 juv Draven 3.8 (SA), 1 par matade 2 juv 11.8 (SA,UE)
Skogsduva: 5 ex överfl
Reningsdammarna Gislaved 4.8 (EL)
Turkduva: 4 ex Mellby 16.8 (SA)
Kattuggla: 1-2 ex rop Väcklinge 13-16.8 (SA), 1 ex rop Väcklinge 24.8 (SA)
Göktyta: 1 ex Unnen 13.8 (WS), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 31.8 (EL)
Mindre hackspett: 2 ex Loftuddagölen 10.8 (EL), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 12.8 (OEr), 1 ex rop Nissan Båraryd 19.8 (LGH),
   1 ex Järanäs 29.8 (WS)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Draven 30.8 (BLn)
Gulärla: 7 ex str Draven 12.8 (SA), 10 ex str S
Reningsdammarna Gislaved 12.8 (OEr), 5 ex Järanäs 20.8 (BS,WS), 3 ex 27.8 (WS),
   5 ex Järanäs 29.8 (WS)
Forsärla: 1 ex Draven 11.8 (SA,UE), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 12.8 (OEr), 18.8 (SA), 1 ex Skeppshults Bruk 19.8 (SA)
Blåhake: 1 ex Draven 30.8 (BLn)

Törnskata: 1 juv Väcklinge 3.8 (SA), 1 par + 1 juv Skalleved Kållerstad 3.8 (LB), 1 ex honf N.Bolmen 11.8 (SA), 1 juv Väcklinge 11.8 (SA)
   1 par + 3 juv Unnen 13.8 (WS), 2 juv Järanäs 27.8 (WS)
Rosenfink: 1 ex str
Reningsdammarna Gislaved 12.8 (OEr)
Ortolansparv: 1 ex Unnen 13.8 (WS)

Juli 2012

Sångsvan: 1 par m 2 pull Draven 12.7 (SA)
Grågås: 300 ex Svanaholms ängar 6.7 (BS,WS)
Bläsand: 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 1 hane Draven 3.7 (SA), 4 ex 4.7 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL)
   1 hane
Reningsdammarna Gislaved 7.7 (BG), 8.7 (EL), 1 hane Draven 8.7 (SA), 4 ex 12.7 (SA), 1 hane 14.7 (SA), 4 ex 15.7 (SA), 16.7 (SA)
   3 hanar Draven 17.7 (SA), 3 ex 27.7 (SA)
Snatterand: 1 ex Draven 2.7 (SA), 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL), 4 ex 8.7 (EL), 3 ex Draven 12.7 (SA), 
   2 ex
Reningsdammarna Gislaved 17.7 (BG), 1 hane Draven 29.7 (SA,BLn)
Stjärtand: 3 ex Draven 16.7 (SA), 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 27.7 (EL), 4 ex Draven 28.7 (SA), 
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG)
Skedand: 1 hona m 8 ungar
Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 2 ex Draven 2.7 (SA), 5 ex 4.7 (SA), 
   1 hona m 10 pull
Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL), 8.7 (EL), 4 ex Draven 14.7 (SA), 2 ungkullar m 3 + 4 juv Draven 19.7 (SA),
   1 hona m 9 juv
Reningsdammarna Gislaved 22.7 (BG), 4 ex Draven 25.7 (SA), 1 hona m 5 pull (3:e kullen) 28.7 (SA),
   1 ad + 6 juv
Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG)
Brunand: 1 hane + 2 honor
Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 1 hane Draven 4.7 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL)
   1 par
Reningsdammarna Gislaved 8.7 (EL), 1 hona 22.7 (BG), 2 ex 29.7 (BG)
Vigg: 19 hanar Draven 4.7 (SA), 1 hona m 2 pull
Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL), 1 hona m 6 pull 7.7 (BG), 8.7 (EL), 
   5 ungkullar m totalt 25 pull
Reningsdammarna Gislaved 17.7 (BG), minst 10 ungkullar m ca 80 pull 22.7 (BG), 14 kullar m 78 pull 27.7 (EL)
Smålom: 2 ad + 1 juv Loftuddagölen 21.7 (EL)
Storlom: 6 par Sandvik Fegen 3.7 (EL), 1 ex Mellansjön Agnetaryd 7.7 (LB), 27.7 (LB)
Smådopping: 1 par på nytt bo m 1 unge
Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 1 par m 1 pull + 1 ex 5.7 (EL), 1 par på bo + 1 ex 7.7 (BG)
   1 par m 5 pull + 1 par m 1 juv + 1 ad
Reningsdammarna Gislaved 8.7 (EL), 2 par på bo + 1 par bobygge + 1 ad 17.7 (BG),
   1 par på bo m 4 pull + 1 par på bo + 1 par bobygge + 2 juv
Reningsdammarna Gislaved 22.7 (BG), 2 ad +1 juv +1 ad på bo m 2 pull 27.7 (EL)
   1 par på bo m 5 pull + 2 par på bo + 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG)
Svarthakedopping: 2 par m 1 unge var + 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 5.7 (EL), 1 ex 7.7 (BG), 
   1 par m 1 juv + 1 par m 2 pull + 4 ad
Reningsdammarna Gislaved 8.7 (EL), 2 ad + 1 juv 17.7 (BG), 2 ad + 2 juv 22.7 (BG), 
   2 ad +1 juv
Reningsdammarna Gislaved 27.7 (EL), 3 juv 29.7 (BG)
Glada: 1 ex Draven 3.7 (SA), 1 ex Unnaryd 4.7 (WS), 1 ex Svanaholms ängar 2.7 (Paul Nilsson), 1 ex Draven 5.7 (SA), 7.7 (SA),
   1 ex Unnaryd 7.7 (WS), 1 ex Kullabo Kållerstad 8.7 (LB), 1 ex Draven 10.7 (SA), 11.7 (SA), 1 ex Mellby Reftele 11.7 (EL),
   2 ex Draven 14.7 (SA), 15.7 (SA), 1 ex 17.7 (SA), 1 ex 22.7 (ALK,AKA), 1 ex Ås ängar 22.7 (ALK,AKA), 1 ex Reftele 22.7 (ALK,AKA),
   1 ex Draven 25.7 (SA), 3 ex Ås ängar 26.7 (SA), 2 ex Draven 28.7 (SA), 1 juv Väcklinge 29.7 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 14.7 (SA), 18.7 (SA), 28.7 (SA), 2 ex yngre 31.7 (SA)
Brun kärrhök: 1 juv Draven 30.7 (SA)
Kungsörn: 1 ad Draven 12.7 (SA)
Fiskgjuse: 1 par m 2 ungar Sandvik Fegen 3.7 (EL)
Tornfalk: 1 ex Draven 15.7 (SA), 1 ex Ås ängar 26.7 (SA)

Lärkfalk: 2 ex Reftele kyrka 1.7 (SA), 2 ex Draven 2.7 (SA), 1 ex 4.7 (SA), 6.7 (SA), 7.7 (SA), 8.7 (SA), 12.7 (SA), 1 ex Unnaryd 16.7 (WS)
   1 ex Draven 16.7 (SA), 19.7 (SA), 1 ex Unnaryd 18.7 (BS,WS), 1 ex Draven 22.7 (ALK,AKA), 1 juv 27.7 (SA), 28.7 (SA), 31.7 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 3.7 (SA), 5.7 (SA), 9.7 (SA), 19.7 (SA), 24.7 (SA), 25.7 (SA)
Rörhöna: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 8.7 (EL)
Sothöna: 3 ex Draven 5.7 (SA), 11 ungkullar m ca 40 juv Reningsdammarna Gislaved 8.7 (EL), 4 ad Draven 15.7 (SA)
Strandskata: 1 par m 2 ungar Placell Gislaved 2.7 (LGH), 1 par m 2 ungar + 1 ex Unnaryd 4.7 (WS), 1 ex Reftele 7.7 (UE), 
   4 ex Unnaryd 16.7 (WS)
Mindre strandpipare: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL), 3 ex 8.7 (EL)
Större strandpipare: 2 ex Draven 27.7 (SA), 10 ex 28.7 (BLn,SA), 5 ex 29.7 (SA,BLn)
Kustpipare: 1 ad Draven 17.7 (SA), 18.7 (SA), 19.7 (SA), 30.7 (SA)
Kustsnäppa: 1 ad Draven 26.7 (SA), 27.7 (SA), 28.7 (BLn,SA)
Sandlöpare: 1 ad Draven 28.7 (BLn,SA)
Spovsnäppa: 4 ex Draven 7.7 (SA), 1 ex 11.7 (EL,SA), 12.7 (WS), 1 ex 24.7 (SA), 5 ex 28.7 (BLn,SA), 2 ad 29.7 (SA,BLn)
Kärrsnäppa: 8 ex str mot SV Draven 6.7 (SA), 7 ex 7.7 (SA), 8 ex 8.7 (SA), 11.7 (SA), 25 ex 12.7 (SA), 6 ex 16.7 (SA), 15 ex 17.7 (SA),
   ca 100 ex Draven 28.7 (BLn,SA), 25 ex + 45 str 29.7 (SA,BLn)
Brushane: >10 ex Draven 11.7 (EL)
Rödspov: 1 ex Draven 11.7 (SJ,EL,SA), 12.7 (WS)
Myrspov: 1 ad Draven 14.7 (SA), 17.7 (SA), 28.7 (BLn,SA)
Småspov: 5 ex str mot S Framnäs Ås 12.7 (SJ), 1 ex str 15.7 (SJ), 1 ex str Draven 29.7 (SA)
Svartsnäppa: 2 ex Draven 11.7 (EL), 1 ad 17.7 (SA), 3 ex 25.7 (SA), 1 ad 26.7 (SA), 3 ex 27.7 (SA), 2 ex 28.7 (SA)
Rödbena: 5 ex Draven 7.7 (SA), 1 ex 8.7 (SA), 5 ex 11.7 (SA), 3 ex 12.7 (WS), 14.7 (SA), 2 ex 16.7 (SA), 3 ex 17.7 (SA), 2 ex 18.7 (SA)
   4 ex Draven 24.7 (SA), 2 ex 25.7 (SA), 1 ex 27.7 (SA), 2 ex 28.7 (SA)
Grönbena: 22 ex Draven 11.7 (SA)
Roskarl: 1 ad Draven 29.7 (SA,BLn)
Skrattmås: 5 juv
Reningsdammarna Gislaved 8.7 (EL)
Havstrut: 1 par m 1 unge + 1 par Fegen Sandvik 3.7 (EL)
Fisktärna: 3 ex med mat till ungar Draven 19.7 (SA)
Svarttärna: 1 ex Draven 2.7 (SA), 4.7 (SA), 2 ad + 2 juv 11.7 (EL), 2 ad + 1 juv 12.7 (WS), 14.7 (SA), 1 juv 15.7 (SA)
Mindre hackspett: 1 hona Kylovent Gislaved 3.7 (EL)
Forsärla: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 7.7 (BG), 1 hane med unge Strömma Unnaryd 21.7 (WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG)
Svart rödstjärt: 1 hane sj Gislaved Folie 3.7 (EL)
Gransångare: 1 ex sj Östratorp Unnaryd 1.7 (BS), 1 ex sj Roten Unnaryd 1.7 (BS), 1 ex sj Gislaved 2.7 (AS)
Törnskata: 1 hona Åbjörnabo Ås 2.7 (WS), 1 hona med mat i näbben Högsberg Anderstorp 2.7 (LGH), 1 hane Almesjö 5.7 (WS),
   1 hane Sävsås 5.7 (WS), 1 par Almesjö 6.7 (BS,WS), 1 hona Hagen Unnaryd 12.7 (WS)

Juni 2012

Sångsvan
: 1 par ruvande Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 1 par + 3 pull 10.6 (BG), 12.6 (EL), 14.6 (EL), 15.6 (BG)., 26.6 (EL)
Grågås: 400 ex N.Bolmen 25.6 (BS,WS)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 8.6 (SJ), 2 ex 14.6 (SA), 1 ex 17.6 (SJ), 21.6 (LB)
Bläsand: 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 29.6 (BG), 30.6 (AKA,EL)
Snatterand: 1 par Draven 3.6 (SA), 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 10.6 (BG), 2 par 14.6 (EL), 2 par + 1 hane 15.6 (BG),
   4 ex Draven 15.6 (SA), 8 ex
Reningsdammarna Gislaved 19.6 (BG), 12 ex 21.6 (EL), 3 ex 26.6 (EL), 8 ex 30.6 (EL)
Årta: 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 14.6 (EL), 1 par 15.6 (BG)
Skedand
: 1 par Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 2 hanar 2.6 (EL), 2 hanar Draven 2.6 (SA), 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 6.6  (EL
   2 hanar
Reningsdammarna Gislaved 10.6 (BG), 1 hane + 1 hona 12.6 (EL), 20 ex Draven 17.6 (SA), 10 ex 18.6 (SA),
   1 hona m 10 pull + 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 19.6 (BG), 1 hona m 10 pull 21.6 (EL), 1 hona m 6 ungar + 3 hanar + 3 honor 26.6 (E
   1 hane
Reningsdammarna Gislaved 30.6 (EL)
Brunand: 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 19.6 (BG), 2 par 30.6 (EL)
Vigg: 92 ex
Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL), 1 hona + 8 pull Draven 13.6 (SA)
Vaktel: 1 ex spel N.Bolmen 5.6 (SJ), 8.6 (VFK)
Smålom: 1 par Ärnarpagölen 6.6 (SA), 1 ex Loftuddagölen 23.6 (LGH), 1 ex på bo 30.6 (EL)
Smådopping
: 1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 1 ex 2.6 (EL), 1 ex spel + 1 ex 6.6 (EL), 1 par på bo 10.6 (BG), 
   1 ex spel
Reningsdammarna Gislaved 12.6 (EL), 14.6 (EL), 1 par m 2 pull + 1 par på bo + 1 ex spel 15.6 (BG), 2 ex 29.6 (BG)
   1 par m 1 unge + 2 par på bo
Reningsdammarna Gislaved 21.6 (BG), 1 par 26.6 (EL), 1 par m 1 pull 30.6 (EL)
Svarthakedopping: 2 ex på bo
Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 2 ex på bo + 1 ex 2.6 (EL), 4 par varav 2 ruvande 6.6 (EL),
   2 par på bo + 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 10.6 (BG), 2 ex på bo + 4 ex 12.6 (EL), 2 ex på bo + 3 ex 14.6 (EL), 
   2 par på bo + 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 15.6 (BG), 1 par m 2 pull + 1 par på bo 19.6 (BG), 
   1 par m ungar på ryggen + 1 ex på bo
Reningsdammarna Gislaved 21.6 (EL), 1 par m 1 unge + 1 par på bo 26.6 (EL),
   1 par m 1 unge + 1 par på bo m 2 ungar
Reningsdammarna Gislaved 29.6 (BG), 1 par på bo + 1 ex 30.6 (EL)
Glada: 1 ex Draven 2.6 (SA), 4 ex 3.6 (SA), 1 ex Åtterås 6.6 (LGH), 1 ex Draven 9.6 (SA), 12.6 (SA), 13.6 (SA), 14.6 (SA), 16.6 (SA),
   1 ex Draven 17.6 (SA), 2 ex Färgån 27.6 (BS,WS), 1 ex Nissaryd 27.6 (BS,WS)
Havsörn: 1 ad Draven 13.6 (SA), 1 ad hona + 1 hane 3K+ 15.6 (SJ), 1 ad 17.6 (SA)
Tornfalk: 1 ex Draven 3.6 (SA), 5.6 (EL), 9.6 (SA), 1 hane N.Bolmen 25.6 (BS,WS)
Lärkfalk: 1 ex Draven 3.6 (SA), 2 ex 12.6 (SA), 1 ex 13.6 (SA), 16.6 (SA), 17.6 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 3.6 (SA), 1 ex Färgån 8.6 (SJ), 2 ex spel Draven 12.6 (SA), 13.6 (SA)
Småfläckig sumphöna: 3 ex spel Draven 3.6 (SA), 2 ex spel 6.6 (SA), 1 ex spel 12.6 (SA), 21.6 (SA)
Kornknarr: 1 ex spel Nennesmo 6.6 (SA), 9.6 (LGH,EL), 12.6 (SJ), 20.6 (CH)
Rörhöna: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 21.6 (EL)
Sothöna: 6 ungkullar m totalt 18 pulli
Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL), minst 10 ungkullar 26.6 (EL)
Trana: 1 ad + 1 pull Grustaget Reftelevägen 1.6 (OEr), 160 ex N.Bolmen 14.6 (SJ), 1 par m 2 ungar Färgån 27.6 (BS,WS)
Strandskata: 1 ex Unnen 11.6 (BS,WS), 1 ex Gislaved 11.6 (EL), 1 ex Unnaryd 18.6 (WS), 25.6 (BS,WS)
Mindre strandpipare: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 2.6 (EL), 3 ex 6.6 (EL), 2 ex 10.6 (BG), 12.6 (EL), 3 ex 14.6 (EL), 15.6 (BG)
   1 ex Bilprovningen Gislaved (spelade skadad) 21.6 (EL), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 21.6 (EL), 2 ex 26.6 (EL), 29.6 (BG), 1 ex 30.6 (EL)
Ljungpipare: 1 ad + 1 1K Båraryd 2.6 (OEr)
Brushane: 4 ex spel Draven 20.6 (SA)
Svartsnäppa: 2 ex Draven 11.6 (SA), 1 ex 12.6 (SA), 8 ex 13.6 (SA), 1 ex 14.6 (SA), 15.6 (SA), 2 ex 16.6 (SA), 3 ex 17.6 (SJ), 
   5 ex Draven 17.6 (SA), 18.6 (SA), 1 ex 19.6 (SA), 2 ex 20.6 (SA)
Rödbena: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 14.6 (EL), 19.6 (BG), 21.6 (EL)
Svarttärna: 1 ex Draven 2.6 (SA), 4 ex 3.6 (SA), 2 ex 5.6 (SA), 3 ex 8.6 (SJ), 2 ex 9.6 (SA), 1 ex 13.6 (SA), 14.6 (SA), 15.6 (SA),
   3 ex Draven 17.6 (SJ), 1 ex 20.6 (LB)
Turkduva: 2 ex Reftele 5.6 (SA), 1 ex Mellby 11.6 (SJ)
Hornuggla: 1 ungkull N.Bolmen 8.6 (VFK)
Jorduggla: 1 ex Ås ängar 15.6 (TW)
Nattskärra: 1 ex spel Valdshult 5.6 (LBc), 1 ex spel Nennesmo 6.6 (SA), 2 ex spel Färgån 8.6 (SJ), 1 ex spel Nennesmo 9.6 (LGH,EL),
   1 ex Nennesmo 14.6 (WS), 1 ex spel 20.6 (CH)
Mindre hackspett: 1 ex rop Gislaved 28.6 (EL)
Trädlärka: 4 ex Grustaget Reftelevägen 5.6 (EL), 15.6 (UE)
Forsärla: 1 ex Klubbån Rydöbruk 9.6 (WS), 1 ex Nissan Hyltebruk 9.6 (WS), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 19.6 (BG)
Rödvingetrast: 1 ex sj Villstad 7.6 (SJ)

Gräshoppsångare: 1 ex sj Reningsdammarna Gislaved 12.6 (EL)
Sävsångare: 1 ex sj Draven 3.6 (SA), 1 ex sj Vassviken N.Bolmen 8.6 (VFK), 1 ex sj Draven 12.6 (SA), 13.6 (SA), 21.6 (SA),
   2 ex sj Vassviken N.Bolmen 20.6 (LB)
Kärrsångare: 1 ex sj
Reningsdammarna Gislaved 12.6 (EL)
Gransångare: 1 ex sj Draven 5.6 (SA), 1 ex sj Unnaryd 11.6 (BS,WS)

Sommargylling: 1 ex spel Draven 4.6 (BLn)
Törnskata: 1 hane N.Bolmen 14.6 (SJ), 1 hane m ödla i näbben Almesjö Unnaryd 18.6 (WS), 1 hane Nissaryd 27.6 (BS,WS)
Svartkråka: 1 ex N.Bolmen 14.6 (SJ)

Maj 2012

Mindre sångsvan: 1 ad Draven 1.5 (SA,SJ,PM), 5.5 (SA), 6.5 (SA), 9.5 (SJ)
Sångsvan: 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 13.5 (EL), 2 par på bo Draven 15.5 (SJ), 1 par m minst 1 unge 16.5 (SJ),
   1 ex på bo
Reningsdammarna Gislaved 20.5 (EL), 24.5 (BG), 1 par m 3 juv Draven 25.5 (SJ)
Sädgås(rossicus): 1 ex Draven 5.5 (SA)
Bläsgås: 1 ex Draven 15.5 (SJ), 16.5 (SJ), 1 ex 2K 23.5 (SA), 24.5 (SA), 3 ex 24.5 (SJ), 1 ex 25.5 (SJ), 1 ex 2K 26.5 (SA), 27.5 (SA)
Grågås: 340 ex Draven 9.5 (SJ), 1 par m pull Sörsjön Färda 13.5 (BS,WS), ca 2500 ex Draven 15.5 (SJ)
[Snögås]: 1 ex Draven 12.5 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 3.5 (SJ), 4.5 (SA), 9.5 (SJ), 2 ex 10.5 (SJ), 120 ex str mot O Draven 11.5 (SA), 
   2 flockar med 50 resp 150 ex str mot O Gislaved 13.5 (EL), 250 ex str mot O Mårås bokskog 13.5 (SJ), 4 ex Draven 15.5 (SJ), 
   5 ex Draven 16.5 (SJ,SA), 6 ex 22.5 (SJ), 1 ex 24.5 (SA,SJ), 1 ex 25.5 (SJ,SA), 26.5 (SA)
Prutgås: 86 ex str mot NO Hyltebruk 3.5 (BEm)
Bläsand: 5 ex Draven 4.5 (BS,WS), 2 ex 9.5 (SJ), 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 25.5 (EL)
Snatterand: 1 par
Reningsdammarna Gislaved 3.5 (EL), 1 par Draven 5.5 (SA), 3 hanar 7.5 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 7.5 (BG)
   1 hane Draven 8.5 (SA), 3 ex 9.5 (SJ), 3 hanar 11.5 (SA), 1 hane 12.5 (SA), 2 par Reningsdammarna Gislaved 13.5 (EL), 1 par 21.5 (BG)
   1 par
Reningsdammarna Gislaved 24.5 (BG), 1 hona 25.5 (EL) 1 hane 30.5 (BG)
Stjärtand: 5 ex rast N.Bolmen 1.5 (SJ)
Årta: 1 par
Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 2 ex Draven 9.5 (SJ), 1 hane 10.5 (SA), 11.5 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 24.5 (BG
   2 hanar + 3 honor Draven 25.5 (SJ)
Skedand: 1 par
Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG,HG), 3.5 (EL), 1 par + 1 hane 7.5 (BG), 14 ex Draven 9.5 (SJ), 
   1 hane
Reningsdammarna Gislaved 13.5 (EL), 1 par + 1 hane 20.5 (EL), 2 par + 1 hane 21.5 (BG), 3 par 24.5 (BG), 1 hane 25.5 (EL),
   2 hanar
Reningsdammarna Gislaved 30.5 (BG)
Brunand: 1 par Draven 8.5 (SA), 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 24.5 (BG)
Vigg: 10 ex Draven 8.5 (SA)

Småskrake: 1 hane N.Bolmen 1.5 (SJ)
Vaktel: 1 ex spel Draftinge 20.5 (TW), 1 ex spel Åtterås ängar 24.5 (SJ), 25.5 (SA,PEE)
Smålom: 1 ex rast N.Bolmen 1.5 (SJ), 1 ex överfl Stenshult Hyltebruk 13.5 (SJ)
Storlom: 1 par Mellansjön Agnetaryd 7.5 (LB), 1 ex Kroksjön Unnaryd 12.5 (SA), 3 ex N.Vallsjön Hestra 12.5 (OG),
   1 par St.Iglasjön Smålandsstenar 13.5 (SA), 1 par Harasjön Arnåsholm 13.5 (EL), 1 ex Assbrunnen 13.5 (EL), 1 ex Majsjön 13.5 (EL)
Smådopping: 1 par på bo + 2 ex spel
Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG,HG), 1 par på bo + 1 ex spel 3.5 (EL), 3 ex 7.5 (BG), 
   1 par på bo + 1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 13.5 (EL), 2 ex varav 1 ex spel 20.5 (EL), 1 par bobygge 21.5 (BG), 2 ex 24.5 (BG)
   1 ex spel
Reningsdammarna Gislaved 25.5 (EL)
Svarthakedopping: 4 par varav 3 bobyggande
Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG,HG), 5 ex varav 1 par spel + 1 par bobygge 3.5 (EL),
   7 ex
Reningsdammarna Gislaved 7.5 (BG), 8 ex 13.5 (EL), 4 par varav 1 ex på bo 20.5 (EL), 1 par på bo + 1 par bobygge + 2 par 24.5 (BG)
   12 ex varav 2 ex på bo
Reningsdammarna Gislaved 25.5 (EL)
Storskarv: 5 bebodda bon synliga Sköraholm Bolmen 12.5 (SA)
Rördrom: 1 ex tut N.Bolmen 21.5 (SJ), 22.5 (SA), 23.5 (LB)

Brunglada: 1 ex mot N Kroksjön Unnaryd 13.5 (BS,WS)
Glada: 2 ex Draven 1.5 (SA), 4.5 (BS,WS), 5.5 (SA), 1 ex 6.5 (SA), 8.5 (SA), 2 ex 9.5 (SA), 1 ex Dravö Ås 12.5 (SA), 1 ex Reftele 20.5 (UE)
   1 ex Draven 24.5 (SA), 26.5 (SA), 27.5 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 27.5 (SA), 1 ex Mellby 28.5 (SA), 2 ex Draven 31.5 (SA)
Havsörn: 1 ad med bomaterial N.Bolmen 1.5 (SJ), 1 ad Draven 15.5 (SJ), 25.5 (SA)
Brun kärrhök: 2 honor Draven 13.5 (BS,WS), 1 par 15.5 (SJ), 1 ex Kroksjön 28.5 (WS)

Större skrikörn: 1 subad Draven 15.5 (SJ), 16.5 (SJ,BLn,Roger Ahlman)
Kungsörn: 1 ad Jonsbo äng 12.5 (SJ), 1 subad Draven 24.5 (SJ)
Tornfalk: 2 ex str N.Bolmen 1.5 (SJ), 1 ex Tiraholm 12.5 (SA), 1 ex Skärkehylte 13.5 (SA), 1 ex Unnaryd 13.5 (BS,WS), 
   1 ex honf Draven 22.5 (SJ)
Stenfalk: 1 hona Draven 12.5 (SA), 1 hona Draftinge 13.5 (BS,WS), 1 hona str mot N Gislaved 15.5 (EL)
Lärkfalk: 1 ex Draven 6.5 (SA), 8.5 (SA), 11.5 (SJ), 3 ex 12.5 (SA), 2 ex 15.5 (SJ), 3 ex 16.5 (SA), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 21.5 (BG)
   1 ex Draven 26.5 (SA), 27.5 (SA), 29.5 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 16.5 (SJ)
Vattenrall: 1 ex spel N.Bolmen 1.5 (SJ), 3 ex spel Draven 9.5 (VFK), 16.5 (SA), 2 ex spel 19.5 (SJ), 1 ex spel 21.5 (SA), 2 ex spel 24.5 (SA)
   3 ex spel Draven 25.5 (SA), 1 ex spel 29.5 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 3.5 (SA), 3 ex spel 9.5 (VFK), 1 ex spel 16.5 (SA), 7 ex spel 19.5 (SJ), >4 ex spel 21.5 (SA),
   >4 ex spel Draven 24.5 (SA), 2 ex spel 25.5 (SA), 1 ex spel 28.5 (SA), 2 ex spel 29.5 (SA)
Kornknarr: 1 ex spel Vä 27.5 (SJ), 1 ex spel Ås ängar 27.5 (SJ)
Rörhöna: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 24.5 (BG)
Sothöna: 1 ex Borlången 2.5 (PEE), 5 ex Draven 4.5 (BS,WS), 2 ex 13.5 (BS,WS), 1 ex + 2 pull Reningsdammarna Gislaved 30.5 (BG)
Trana: 140 ex Ås ängar 4.5 (BS,WS), 180 ex Draven 6.5 (SA), 120 ex 9.5 (SJ), 55 ex N.Bolmen 10.5 (WS), 
   1 par m 2 pull Skärkehylte 13.5 (BT), 300 ex Draven 16.5 (SA), 1 par m 2 pull Amfrebo Hyltebruk 18.5 (BT)
Strandskata: 2 ex Draven 3.5 (SJ), 2 ex Anderstorp 3.5 (UE), 1 ex Draven 5.5 (SA), 2 ex N.Bolmen 10.5 (SJ)
Mindre strandpipare: 3 ex varav 2 ex spel Reningsdammarna Gislaved 3.5 (EL), 2 ex 4.5 (BG), 3 ex 7.5 (BG), 1 ex Fållinge flygplats 13.5 (SA)
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 13.5 (EL), 4 ex varav 1 ex spel 20.5 (EL), 4 ex 21.5 (BG), 24.5 (BG), 25.5 (EL)
Fjällpipare: 4 ex N.Bolmen 11.5 (SJ)
Mosnäppa: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 22.5 (ALK,AKA)
Brushane: 18 ex spel Draven 1.5 (SA), 13 ex spel 3.5 (SA), 20 ex spel 4.5 (SA), 25 ex Väcklinge 9.5 (SA), 25 ex Draven 10.5 (SA)
Dubbelbeckasin: 1 ex spel Svanaholms ängar 14.5 (SA)
Småspov: 1 ex Draven 10.5 (SA), 1 ex Åbykrysset 11.5 (SA,EL,BG,SJ)
Rödbena: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG,HG), 5 ex Draven (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (BG), 2 ex 13.5 (EL),
   2 ex
Reningsdammarna Gislaved 21.5 (BG), 1 ex 25.5 (EL), 1 par parning Draven 31.5 (SA)
Gluttsnäppa: 1 ex spel
Reningsdammarna Gislaved 3.5 (EL), 13.5 (EL), 25.5 (EL)
Grönbena: 25 ex Draven 3.5 (SA), 30 ex 5.5 (SA), >10 ex spel
Reningsdammarna Gislaved 25.5 (EL)
Skrattmås: ca 1150 par Draven 3.5 (SA)
Havstrut: 1 par Sköraholm Bolmen 12.5 (SA)

Kentsk tärna: 2 ex Draven 1.5 (SA,UE)
Silvertärna: 1 ex str mot O Draven 5.5 (SA), 3 ex str 9.5 (SJ), 2 ex 22.5 (SJ)
Svarttärna: 3 ex Draven 8.5 (SA), 3 ex 9.5 (VFK), 10.5 (SJ), 11.5 (SJ), 12.5 (SA), 13.5 (BS,WS), 15.5 (SJ), 16.5 (SJ,SA), 21.5 (SA),
   5 ex Draven 22.5 (SJ), 1 ex 23.5 (SA), 2 ex 24.5 (SA,SJ), 25.5 (SJ), 26.5 (SA), 1 ex 27.5 (SA), 28.5 (SA), 2 ex 29.5 (SA)
Turkduva: 1 ex Reftele 20.5 (UE), 1 ex Hamra 22.5 (SJ)
Kattuggla: 1 ex på dagkvist Unnaryds bokhult 12.5 (SA), 1 ex rop Smålandsstenar 17.5 (PEE), 1 ex rop N.Bolmen 23.5 (LB),
   1 ex rop Åtterås ängar 25.5 (SA)

Lappuggla: 1 ex Hestra 1.5 (LD), 1 ex Realsbo Unnaryd 12.5 (WS,SA,EL,BG)
Jorduggla: 1 ex Draven 12.5 (SJ,SA), 1 ex Vassviken N.Bolmen 27.5 (IJ,KJ,SJ), 28.5 (BS,WS)
Pärluggla: 1 ex rop Tiraholm 26.5 (SJ), 1 ex spel Västbo skyttecentrum 27.5 (ALK,AKA), 28.5 (SA), 1 ex rop Tiraholm 28.5 (BS,WS),
   1 ex rop Västbo skyttecentrum 30.5 (LGH)
Nattskärra: 1 ex spel Anderstorps stormosse 15.5 (LGH), 1 ex spel Liderna Valdshult 20.5 (LBc), 1 ex spel Sävsås 26.5 (SA),
   1 ex spel Henja 27.5 (LGH), 1 ex spel Knorte mosse 27.5 (SJ), 1 ex spel Vä-Stålebo 27.5 (SJ), 2 ex Nennesmo 28.5 (SA),
   1 ex spel Sävsås 28.5 (BS,WS), 1 ex spel Marielundsgatan Gislaved 29.5 (LGH)
Göktyta: 1 ex rop Draven 4.5 (BS,WS), 1 ex rop S.Valdshult 12.5 (OG)
Mindre hackspett: 1 hane Reftele 20.5 (UE), 1 ex rop+trum Fridsnäs 26.5 (SA)
Trädlärka: 1 ex sj Grustaget Reftelevägen 18.5 (LGH)
Forsärla: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 3.5 (EL), 4.5 (BG), 1 ex Möllekvarn 12.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 13.5 (EL), 30.5 (BG)
Engelsk sädesärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 3.5 (EL)
Näktergal: 1 ex sj Fridsnäs Draven 21.5 (BLn)

Svart rödstjärt: 1 hane sj Kommunförrådet Gislaved 2.5 (AW), 1 ex Fegens Sågverk Smålandsstenar 19.5 (EL)
Sävsångare: 3 ex sj Draven 19.5 (SJ), 2 ex sj 24.5 (SA), 29.5 (SA)
Kärrsångare: 1 ex sj Galtås Reftele 31.5 (OEr)
Gransångare: 1 ex sj Roten Unnaryd 9.5 (BS,WS), 1 ex sj Mårås Naturreservat 13.5 (SA), 1 ex sj Lunnamossen Unnaryd 26.5 (BS,WS)

   1 ex sj Unnaryd 26.5 (BS,WS), 1 ex sj Lidl Gislaved 27.5 (LGH)
Sommargylling: 1 ex spel Hunnahall Draven 21.5 (BLn), 26.5 (BLn,UE,SA,SJ)
Törnskata: 1 ex Askebo Bosebo sn 27.5 (ALK,AKA), 1 hane Reftele 31.5 (OEr), 1 hona Nennesmo 31.5 (OEr)
Stenknäck: 2 ex Unnaryds bokhult 12.5 (SA), 1 ex Järanäs bokhult 12.5 (SA), 1 ex Mårås Naturreservat 13.5 (SA), 10 ex (parvis) 13.5 (SJ)

April 2012

Mindre sångsvan: 1 ad Håkentorp 28.4 (SA)
Sångsvan: 1 par på bo Draven 7.4 (SA), 1 par på bo Sandserydssjön 18.4 (EL), 1 ex på bo Vårtsjön Ås 21.4 (BS,WS), 
   2 par på bo Draven 24.4 (SA)
Sädgås(rossicus): 2 ex Draven 9.4 (SA), 16.4 (SA), 19.4 (SJ), 21.4 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Draven 1.4 (SA), 2.4 (SA)
Bläsgås: 1 ad Draven 1.4 (SA), 1 subad 7.4 (SA), 8.4 (SA), 9.4 (SA), 1 ex 2K 19.4 (SJ), 21.4 (SA)
Grågås: 1 par m 7 pulli Unnen 24.4 (WS), 1 ungkull Draven 27.4 (SA), 2 par m pulli Fjällen 28.4 (WS), 100 ex N.Bolmen 29.4 (SJ)
Gravand: 1 ex Draven 6.4 (SJ)
Snatterand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 1 hane Draven 3.4 (SA), 1 par 7.4 (SA), 12.4 (BG), 1 hane 13.4 (EL), 1 par 14.4 (BG
   1 par
Reningsdammarna Gislaved 15.4 (SA), 16.4 (EL), 2 ex Draven 19.4 (SJ), 1 par Reningsdammarna Gislaved 19.4 (EL), 21.4 (BG), 
   1 par
Reningsdammarna Gislaved 23.4 (EL), 24.4 (BG), 1 par Draven 25.4 (SJ), 26.4 (SJ), 2 par 27.4 (EL,BJ,HH,LEP,SJ),
   1 par
Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BG), 2 par + 1 hane Draven 28.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 29.4 (EL)
Kricka: 550 ex Draven 3.4 (SJ)

Stjärtand: 2 par Draven 1.4 (SA), 1 par + 1 hona 2.4 (SA), 7 ex 3.4 (SJ), 2 par + 1 hona 7.4 (SA), 1 par + 1 hane 8.4 (SA), 2 par 9.4 (SA)
   1 par Draven 12.4 (SA), 1 hona 18.4 (SA), 4 ex 19.4 (SJ), 2 par 25.4 (SJ), 1 par N.Bolmen 26.4 (SJ)
Årta: 1 par Draven 18.4 (SA), 1 ex spel 26.4 (SA), 1 hane 27.4 (EL,BJ,HH,LEP,SJ)
Skedand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 3.4 (EL), 1 par + 1 hane Draven 9.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG)
   1 par + 1 hane Draven 12.4 (SA), 1 par 13.4 (SA), 1 par
Reningsdammarna Gislaved 13.4 (EL), 14.4 (BG), 2 par 15.4 (SA),
   2 par + 1 hane Draven 15.4 (SA), 16.4 (EL), 1 par + 2 hanar Draven 16.4 (SA), 2 par 18.4 (SA), 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 19.4 (EL
   3 par + 2 hanar Draven 20.4 (SA), 1 par + 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 21.4 (BG), 1 par 23.4 (EL), 1 par + 1 hane 24.4 (BG),
   2 par
Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BS,WS), 1 par Draven 27.4 (EL,BJ,HH,LEP,SJ), 1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BG)
   2 par
Reningsdammarna Gislaved 29.4 (EL)
Brunand: 2 hanar + 1 hona Draven 30.4 (SJ,SA)
Vigg: 39 ex Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 52 ex 3.4 (EL), 67 ex 7.4 (SA) 118 ex 19.4 (EL), 40 ex 27.4 (BS,WS)
Sjöorre: Flera nattstr flockar Väcklinge 11.4 (SA), och Framnäs Ås 11.4 (SJ), 2 nattstr flockar Väcklinge 12.4 (SA), 
   nattstr Unnaryd 13.4 (WS), 1 nattstr flock Väcklinge 14.4 (SA), 15.4 (SA), 5 ex Draven 26.4 (SA,SJ)

Salskrake: 1 par Draven 1.4 (SA), 2.4 (SA), 1 par 3.4 (SJ,SA), 4.4 (SA)
Småskrake: 1 hane str Draven 25.4 (SJ), 6 hanar + 4 honor Draven 26.4 (SA)
Smålom: 1 par Loftuddagölen 28.4 (EL,BF)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 3.4 (EL), 1 par bobygge 4.4 (BG), 1 ex 7.4 (SA), 1 par + 1 ex 12.4 (BG), 
   1 ex på bo + 1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 13.4 (EL), 1 par på bo + 3 ex 14.4 (BG), 1 ex 15.4 (SA), 16.4 (EL), 
   1 ex spel + 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 19.4 (EL), 1 par bobygge + 1 ex 21.4 (BG), 1 par på bo 23.4 (EL), 
   1 par på bo + 1 par bobygge + 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 24.4 (BG), 1 par på bo + 2 ex + 1 ex spel 27.4 (BG), 
   5 ex varav 2 ex spel + 1 ex på bo
Reningsdammarna Gislaved 29.4 (EL)
Skäggdopping: 1 ex på bo Draven 30.4 (SA)
Svarthakedopping: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG), 13.4 (EL), 14.4 (BG), 15.4 (SA), 19.4 (EL), 21.4 (BG), 3 ex 23.4 (EL),
   1 par (parning) + 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 24.4 (BG), 6 ex 27.4 (BG), 3 ex varav 1 par bobygge 29.4 (EL)
Rördrom: 1 ex str mot NO Tannsjön Åbjörnabo 11.4 (SJ)

Vit stork: 1 ex Nennesmo 23.4 (IJ), samma ex Ås ängar 23.4 (BLn,SA,SJ), 24.4 (LB,SJ,IJ)
Glada: 2 ex Draven 1.4 (SA), 3.4 (SJ), 3 ex 4.4 (SJ), 2 ex 7.4 (SA), 3 ex 8.4 (SA), 1 ex 9.4 (SA), 2 ex 12.4 (SA), 1 ex 13.4 (SA),
   1 ex överfl Hyltebruk 14.4 (OG), 1 ex Draven 16.4 (SA), 2 ex 19.4 (SJ), 1 ex Mellby 24.4 (SA), 2 ex Sotaryd Långaryd 24.4 (gnm SA),
   1 ex Draven 28.4 (SA), 3 ex 30.4 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 1.4 (SA), 3 ex 4.4 (SJ), 1 ad 7.4 (SA), 1 ex 2K+ 19.4 (SJ), 1 ad 25.4 (SJ), 1 ex 2K+ 26.4 (SJ)
Brun kärrhök: 1 par bobygge 30.4 (SA)
Kungsörn: 1 subad Draven 9.4 (SA), 2 ex 3K N.Bolmen 18.4 (SJ), 25.4 (SJ), 1 ex 3K 26.4 (SJ)
Tornfalk: 1 ex Draven 7.4 (SA), 1 hona N.Bolmen 21.4 (BS,WS), 1 ex str mot N Järanäs 23.4 (BS,WS), 1 ex str N.Bolmen 29.4 (SJ),
   1 par på hygge Yxasjön Unnaryd 29.4 (BS,WS)
Stenfalk: 1 hona Draven 12.4 (SA), 13.4 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 30.4 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex 2K Draven 3.4 (SJ), 1 ex str 4.4 (SJ), 1 ex 6.4 (BLn), 1 ad 8.4 (SA), 1 ex 2K 13.4 (SA), 23.4 (SJ)
Vattenrall: 3 ex spel Draven 30.4 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 26.4 (SA), 27.4 (SA), 28.4 (SA), 4 ex spel 30.4 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 19.4 (EL), 23.4 (EL), 24.4 (BG)
Sothöna: 4 par Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 6 par 3.4 (EL), 1 par Draven 3.4 (SA), 6 par Reningsdammarna Gislaved 7.4 (SA),
   1 par Draven 18.4 (SA), 10 ex
Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BS,WS), 6 ex Draven 30.4 (SA)
Trana: 230 ex Draftinge 9.4 (SA), minst 8 par på bo Draven 13.4 (SA), 15 par på bo 16.4 (SA), 133 ex Svanaholm 21.4 (BS,WS),
   1 ex på bo Färgån 28.4 (WS), 150 ex Draven 30.4 (SJ)
Strandskata: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG), 1 ex Draven 15.4 (SJ,SA), 1 par Anderstorp 15.4 (SA), 1 ex Unnen 21.4 (BS,WS)
   1 ex Hyltebruk 22.4 (OG), 1 ex Draven 27.4 (EL,BJ,HH,LEP,SJ), 28.4 (SA), 1 ex Gislaved 30.4 (AW)
Mindre strandpipare: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 16.4 (EL), 3 ex 21.4 (BG)
Ljungpipare: 35 ex Åby N.Bolmen 21.4 (BS,WS), 70 ex 25.4 (SJ), 120 ex 29.4 (SA)
Brushane: 11 ex Draven 27.4 (EL,BJ,HH,LEP,SJ)
Dubbelbeckasin: 1 ex spel Draven 27.4 (SA)
Storspov: 1 par (parning) Draven 25.4 (SJ)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 3.4 (SA), 6.4 (BLn), 7 ex 30.4 (SA)
Rödbena: 1 ex Draven 11.4 (SJ), 3 ex 12.4 (SA), 1 ex 13.4 (SA), 3 ex 15.4 (SA), 2 par 16.4 (SA)
Silltrut: 1 subad Nennesmo 26.4 (BLn)
Skogsduva: 2 ex Draven 9.4 (SA)
Turkduva: 2 ex Reftele 22.4 (AAn)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 3.4 (SA), 25.4 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop Nennesmo urskog 3.4 (SA)
Göktyta: 1 ex rop Nissaryd 28.4 (WS)
Mindre hackspett: 1 ex rop Sågverket Smålandsstenar 8.4 (SA), 1 ex rop Kulturstigen Gislaved 15.4 (SA,EL,LGH,BG),
   1 ex trum Saraböke 15.4 (OG)
Trädlärka: 2 ex Grustaget Reftelevägen 7.4 (SA), 14.4 (EL), 1 ex 27.4 (EL), 1 ex Lockabäck Unnaryd 28.4 (WS)
Forsärla: 1 par Reningsdammarna Gislaved 3.4 (EL), 2 ex 4.4 (BG), 1 ex 7.4 (SA), 1 par m bomaterial Ågårdsfors 8.4 (SA),
   1 ex sj Sågverket Smålandsstenar 8.4 (SA), 1 hane Skeppshults Bruk 8.4 (SA), 1 hona
Reningsdammarna Gislaved 16.4 (EL), 
   1 par Draven 28.4 (SA)

Engelsk sädesärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 3.4 (BG), 4.4 (BG), 11.4 (BG)
Svart rödstjärt: 1 ad hane sj Fegens sågverk Smålandsstenar 21.4 (SA)
Ringtrast: 1 hane Isberga 18.4 (EL), 1 ex Tuskebo Gislaved 20.4 (Göran Ericsson), 2 ex Gislaved 21.4 (AKA,EL), 1 hona N.Bolmen 21.4 (BS,WS
   2 hanar Fållinge Smålandsstenar 21.4 (SA), 1 hane Kållerstad 22.4 (AAn), 2 ex Krabby 28.4 (SJ)
Svarthätta: 1 par Reningsdammarna Gislaved 3.4 (BG)
Gransångare: 1 ex sj Gislaved 13.4 (EL), 1 ex Framnäs Ås 13.4 (SJ), 1 ex sj N.Bolmen 15.4 (SJ), 1 ex sj Flahultasjön 15.4 (SA),
   1 ex sj Unnen 15.4 (BS,WS), 17.4 (WS), 1 ex sj Tiraholm 23.4 (BS,WS), 1 ex sj Tallberga Ås 28.4 (SA), 1 ex sj Färgån 28.4 (WS),
   1 ex sj Färgaryd 28.4 (WS)
Varfågel: 1 ex N.Bolmen 8.4 (SJ), 1 ex Draven 13.4 (SA), 1 ex Vårtsjön Ås 21.4 (BS,WS)

Svartkråka: 1 ex Väcklinge 28.4 (SA), 30.4 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 1.4 (SA)
Lappsparv: 1 ex N.Bolmen 29.4 (SJ)

Mars 2012

Mindre sångsvan: 4 ex Draven 3.3 (SJ), 2 ex N.Bolmen 9.3 (SJ), 7 ex Draven 13.3 (LB), 16 ex str N.Bolmen 23.3 (SJ),
   21 ex str mot O Kållerstad 25.3 (AAn)
Sångsvan: 365 ex N.Bolmen 7.3 (SJ), 400 ex 8.3 (SJ), 85 ex 12.3 (BS,WS)
Sädgås: 1200 ex N.Bolmen 8.3 (SJ)
Spetsbergsgås: 1 ex N.Bolmen 3.3 (SJ), 5.3 (SJ), 7 ex 8.3 (SJ), >15 ex 11.3 (EL), >10 ex 12.3 (BS,WS), 3 ex 15.3 (IJo)
Bläsgås: 1 ad Draven 25.3 (SA)
Bläsgås: 2 ex N.Bolmen 5.3 (SJ), 13 ex 8.3 (SJ), 4 ex 11.3 (EL), 20 ex 12.3 (BS,WS)
Vitkindad gås: 1 ex N.Bolmen 8.3 (SJ), 12.3 (BS,WS)
Snatterand: 1 par Draven 18.3 (SJ), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 23.3 (EL), 24.3 (BG,HG), 1 par Draven 24.3 (SA), 1 hane 25.3 (SA)
   1 hane Reningsdammarna Gislaved 26.3 (BG), 2 par Draven 27.3 (BS,WS)
Stjärtand: 1 hane Draven 24.3 (SA), 2 par 25.3 (SA), 2 par + 1 hona 27.3 (SA)
Skedand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 26.3 (BG), 1 par Draven 27.3 (SA)
Brunand: 2 hanar + 4 honor Dalen Gislaved 18.3 (LGH)
Salskrake: 1 hane + 2 honor Färgån 5.3 (WS), 1 par Draven 26.3 (AKA,SA)
Småskrake: 1 hane Draven 26.3 (SA)
Storskarv: 54 ex str Draven 25.3 (SA)
Glada: 2 ex N.Bolmen 3.3 (SJ), 1 ex 11.3 (EL), 2 ex Draven 11.3 (EL), 3 ex N.Bolmen 12.3 (BS,WS), 1 ex Ås ängar 17.3 (BS,WS),
   1 ex Draven 17.3 (BS,WS), 1 ex N.Bolmen 21.3 (BS,WS), 1 ex Draven 24.3 (SA), 4 ex 25.3 (SA), 1 ex Reftele 25.3 (SA)
   1 ex Svanaholms ängar 26.3 (SA), 2 ex Ås kyrka 26.3 (SJ), 1 ex Ås ängar 27.3 (BS,WS), 2 ex Mellby Reftele 27.3 (SA),
   2 ex Klämman Reftele 27.3 (SA)
Havsörn: 1 ad + 1 subad Draven 3.3 (SJ), 1 ad Risamossen 4.3 (SJ), 1 ad Färgån 5.3 (WS), 15 ex Vassviken N.Bolmen 6.3 (BLn,IJ),
   1 ex 2K N.Bolmen 8.3 (SJ), 1 ex 11.3 (EL), 3 ex 19.3 (EL), 1 ad + 1 subad 21.3 (BS,WS), 2 ad Draven 25.3 (SA)
Kungsörn: 1 ex 4K+ överfl Risamossen 4.3 (SJ), 1 ex 2K+ Risamossen 4.3 (SJ), 1 ex Vassviken N.Bolmen 6.3 (BLn,IJ), 
   1 ex subad N.Bolmen 8.3 (SJ), 2 ex Draftinge 10.3 (CH), 1 ad Draven 25.3 (SA)
Sothöna: 4 ex Draven 17.3 (SJ), 9 ex Reningsdammarna Gislaved 18.3 (BG,HG), 12 ex 19.3 (EL), 3 par 23.3 (EL), 7 ex 24.3 (BG,HG)
Trana: 200 ex str mot NV Gislaved 24.3 (BG,HG), 70 ex Draven 24.3 (SA), 63 ex str Reftele 26.3 (SA), 
   660 ex str mot NV Klämman Reftele 27.3 (SA)
Strandskata: 1 ex Kommunförrådet Gislaved 23.3 (LGH)
Brushane: 1 ex Svanaholms ängar 13.3 (LB), 1 ex 17.3 (SJ), 1 ex Draven 26.3 (SA)
Skogsduva: 3 ex N.Bolmen 12.3 (BS,WS), 2 ex Järanäs 13.3 (BS,WS)
Berguv: 1 ex Lövåsa berg 24.3 (LGH), 26.3 (SA)
Sparvuggla: 1 ex rop Mårås Naturreservat 6.3 (OG), 1 ex rop Nennesmo 25.3 (LGH)
Mindre hackspett: 1 ex N.Bolmen 21.3 (BS,WS), 1 ex rop Fridsnäs 24.3 (SA), 25.3 (SA), 27.3 (BS,WS)
Trädlärka: 1 ex Grustaget vid Reftelevägen 22.3 (EL)
Forsärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved  21.3 (ALK)

Engelsk sädesärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 21.3 (EL)
Varfågel: 1 ex Svanaholm 1.3 (MB), 1 ex Järanäs 13.3 (BS,WS)
Råka: 1 ex N.Bolmen 12.3 (BS,WS), 2 ex 2K 19.3 (EL)
Steglits: 1 ex överfl Risamossen 4.3 (SJ), 1 ex Järanäs 13.3 (BS,WS), 1 ex str Draven 25.3 (SA)
Vinterhämpling: 1 ex N.Bolmen 8.3 (SJ)
Snösparv: 10 ex N.Bolmen 8.3 (SJ)

Februari 2012

Sädgås: >50 ex N.Bolmen 26.2 (EL), 75 ex 27.2 (BS,WS)
Bläsgås: 1 ex N.Bolmen 27.2 (BS,WS), 2 ex 28.2 (SJ)
Grågås: 1 ex Draven 16.2 (SJ), 2 ex 19.2 (SA), 6 ex Svanaholms ängar 19.2 (SA), 9 ex Draven 23.2 (SA), 6 ex 24.2 (SA),
   40 ex N.Bolmen 24.2 (SJ), >40 ex 25.2 (SA)
Kanadagås: >320 ex Svanaholms ängar 25.2 (SA)
Storskarv: 2 ex 2K Färgån 24.2 (WS)
Glada: 1 ex N.Bolmen 20.2 (SJ), 23.2 (SJ), 24.2 (SJ), 25.2 (SA), 27.2 (BS,WS), 1 ex Ås kyrka 27.2 (BS,WS)
Havsörn: 1 ex N.Bolmen 7.2 (SJ), 2 ad Svanaholms ängar 19.2 (SA), 2 ad + 1 subad N.Bolmen 23.2 (SJ), 1 ex yngre Flahult Sporda 25.2 (SA)
   1 subad Draven 26.2 (EL), 2 ex N.Bolmen 27.2 (BS,WS)
Kungsörn: 1 ex 3K N.Bolmen 21.2 (SJ), 1 subad N.Bolmen 23.2 (SJ)
Tofsvipa: 14 ex Draven 24.2 (SA), 24 ex Svanaholms ängar 25.2 (SA), >50 ex N.Bolmen 26.2 (EL), 120 ex 27.2 (BS,WS)
Ringduva: 1 ex sj N.Bolmen 1.2 (SJ), 17 ex Hammargården N.Bolmen 15.2 (SJ), 12 ex Saraböke 16.2 (OG), 2 ex Gislaved 17.2 (EL),
   1 ex Valdshult 18.2 (LBc), 45 ex Svanaholms ängar 19.2 (SA), 1 ex Framnäs Ås 20.2 (SJ), 12 ex Saraböke 21.2 (OG)
Turkduva: 2 ex Reftele 12.2 (SA)
Sparvuggla: 1 ex rop Acksjön Reftele 21.2 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Saraböke Hyltebruk 1.2 (OG), 1 ex N.Bolmen 14.2 (SJ), 1 ex rop Amfrebo Hyltebruk 27.2 (BT), 
   1 ex rop Gäddås Bosebo 28.2 (EL,BF), 1 ex rop Krabby Bosebo 28.2 (EL,BF)
Sånglärka: 1 ex N.Bolmen 23.2 (SJ), 26.2 (EL)
Rödhake: 1 ex Hasselgatan Gislaved 3.2 (EL), 1 ex Hyltebruk 6.2 (BEm), 1 ex N.Bolmen 7.2 (SJ), 1 ex Unnaryd 12.2 (BS,WS),
   1 ex Saraböke 16.2 (OG), 1 ex Hasselgatan Gislaved nästan dagligen (EL), 1 ex Hyltebruk dagligen (BT)
Varfågel: 1 ex Rydöbruk 4.2 (SA), 1 ex Nissan Färgaryd 4.2 (SA), 1 ex Draven 18.2 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 19.2 (SA),
   1 ex Draven 26.2 (EL), 1 ex N.Bolmen 27.2 (BS,WS)
Stare: 2 ex Ås 12.2 (Gösta Bengtsson), 3 ex Framnäs Ås 18.2 (SJ), 8 ex N.Bolmen 21.2 (SJ), 12 ex 23.2 (SJ), 2 ex 27.2 (BS,WS)

Bändelkorsnäbb: 2 ex Mårås Hyltebruk 4.2 (SA)
Stenknäck: 9 ex Gislaved 27.2 (EL)
Snösparv: 1 ex hörd Svanaholms ängar 25.2 (SA)

Januari 2012

Sångsvan: 210 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 68 ex Ås ängar 1.1 (SA), 12 ex + 103 ex str Draven 6.1 (SA),
   75 ex str mot S Saraböke Hyltebruk 8.1 (OG), 140 ex + 8 ex str Svanaholms ängar 14.1 (SA)
Sädgås: 500 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 70 ex Ås ängar 1.1 (SA), 160 ex N.Bolmen 14.1 (BS,WS), 500 ex Svanaholms ängar 14.1 (SA)
   500 ex N.Bolmen 16.1 (SJ)
Spetsbergsgås: 3 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 8.1 (SJ), 14.1 (BS,WS,SA), 3 ex 16.1 (SJ)
Bläsgås: 1 juv Svanaholms ängar 1.1 (SA), 1 ad 14.1 (SA)
Grågås: 70 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 3 ex Ås ängar 1.1 (SA), 4 ex Draven 1.1 (SA), 30 ex 6.1 (SA), 6 ex 7.1 (SJ), 
   10 ex N.Bolmen 14.1 (BS,WS), 150 ex Svanaholms ängar 14.1 (SA), 200 ex 23.1 (SJ)
Vitkindad gås: 1 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 8.1 (SJ), 1 ex Svanaholms ängar 14.1 (SA), 16.1 (SJ)
Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 2.1 (EL), 1 ex Badviken N.Bolmen 8.1 (SJ), 1 hona Reningsdammarna 11.1 (EL)
Gräsand: 230 ex Draven 6.1 (SA), 415 ex Badviken N.Bolmen 8.1 (SJ)
Storskarv: 1 ex Badviken N.Bolmen 6.1 (SJ)
Havsörn: 2 ad Svanaholms ängar 1.1 (SA), 1 ad + 1 yngre Draven 6.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 6.1 (SJ), 1 ad Vårtsjön 14.1 (BS,WS), 
   2 ex Svanaholms ängar 14.1 (BS,WS), 1 ad Draven 14.1 (SA), 2 ex N.Bolmen 31.1 (BS,WS)
Fjällvråk: 1 ex Draven 11.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 14.1 (BS,WS), 1 ex Svanaholms ängar 14.1 (SA), 1 ex Draven 22.1 (SA)
Kungsörn: 1 juv Draftinge 14.1 (BS,WS), 1 ex 2K Svanaholms ängar 14.1 (SA)
Stenfalk: 1 ad hane Skalleved Kållerstad 13.1 (LB)
Trana: 1 juv Färgån 2.1 (BS,WS), 2 ex str mot SV Draven 6.1 (SA), 2 ex Henja Gislaved 8.1 (LGH)
Tofsvipa: 2 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 3 ex 6.1 (SJ)
Fiskmås: 2 subad Svanaholms ängar 1.1 (SA)
Ringduva: 6 ex Gislaved 10.1 (EL), 1 ex Unnaryd 18.1 (WS), 50 ex Saraböke 26.1 (OG)
Turkduva: 1 ex Reftele 1.1 (SA), 2 ex 6.1 (SA), 11.1 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop Saraböke Hyltebruk 7.1 (OG)
Rödhake: 1 ex Framnäs Ås 14.1 (SJ), 1 ex Saraböke 26.1 (OG), 1 ex Gulleryd Gislaved 28.1 (Ann-Katrin Andersson), 
   1 ex Unnaryd 27-30.1 (BS,WS)
Varfågel: 1 ex Draven 6.1 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 6.1 (SJ), 1 ex Badviken N.Bolmen 6.1 (SJ), 1 ex Draven 7.1 (SA), 
   1 ex Badviken 8.1 (SJ), 1 ex N.Bolomen 14.1 (BS,WS), 1 ex Svanaholms ängar 14.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 31.1 (BS,WS)
Stare: 24 ex Svanaholms ängar 1.1 (SA), 2 ex Reftele 1.1 (SA), 2 ex Väcklinge 6.1 (SA), 5 ex Svanaholms ängar 14.1 (SA), 
   2 ex Framnäs Ås 31.1 (SJ)
Snösparv: 1 ex N.Bolmen 23.1 (SJ)
Sävsparv: 1 ex Väcklinge 6.1 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 14.1 (SA), 5 ex N.Bolmen 23.1 (SJ)

December 2011

Sångsvan: 95 ex Reftele 3.12 (SA), 161 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 240 ex 11.12 (SA), 
   48 ad + 9 juv
Reningsdammarna Gislaved 12.12 (EL), 200 ex N.Bolmen 16.12 (EL), 261 ex 17.12 (SA), 
   56 ex
Reningsdammarna Gislaved 19.12 (BG), 295 ex N.Bolmen 24.12 (SJ), 26.12 (SA), 240 ex 30.12 (SJ), 85 ex Ås ängar 30.12 (SJ),
   73 ex Draven 31.12 (SA), 63 ex Ås ängar 31.12 (SA)

Sädgås: 360 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 400 ex 11.12 (SA), 16.12 (EL), 17.12 (SA), 430 ex 24.12 (SJ), 26.12 (SA), 520 ex 30.12 (SJ)
Spetsbergsgås: 1 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 12.12 (SJ), 16.12 (EL), 17.12 (SA), 2 ex 24.12 (SJ), 1 ex 26.12 (SA), 30.12 (SJ)
Bläsgås: 1 juv Svanaholms ängar 11.12 (SA), 17.12 (SA), 26.12 (SA)
Grågås: 1 ex Draven 3.12 (SA), 1 ex Reftele 3.12 (SA), 14 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 9 ex N.Bolmen 11.12 (SJ), 23 ex 17.12 (SA),
   25 ex N.Bolmen 24.12 (SJ), 1 ex Draven 26.12 (SA), 50 ex Svanaholms ängar 26.12 (SA), 6 ex Ås ängar 26.12 (SA), 11 ex Draven 31.12 (SA
   13 ex Ås ängar 31.12 (SA)
Vitkindad gås: 4 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 1 ex N.Bolmen 11.12 (SJ,SA), 4 ex 12.12 (SJ), 1 ex 16.12 (EL), 3 ex 17.12 (SA), 
   4 ex N.Bolmen 24.12 (SJ), 26.12 (SA), 3 ex 30.12 (SJ)
Gräsand: >300 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 430 ex Badviken N.Bolmen 19.12 (SJ), 210 ex Draven 24.12 (SJ)
Snatterand: 1 hona
Reningsdammarna Gislaved 2.12 (EL), 3.12 (SA), 12.12 (EL), 25.12 (EL)
Kricka: 6 ex Reningsdammarna Gislaved 2.12 (EL), 3.12 (SA), 2 ex 12.12 (EL)
Vigg: 11 ex Reningsdammarna Gislaved 2.12 (EL), 3 ex 3.12 (SA), 6 ex 12.12 (EL), 1 ex 19.12 (BG), 2 ex 25.12 (EL)
Svärta: 6 ex Källerudd N.Bolmen 11.12 (SA,AB)

Skäggdopping: 1 ex Tiraholm 2.12 (BS,WS)
Storskarv: 2 ex Tiraholm 2.12 (BS,WS), 1 ex N.Bolmen 2.12 (SJ)
Gråhäger: 1 ex Unnen 25.12 (WS)
Havsörn: 1 ad Draven 4.12 (SA), 11.12 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 11.12 (SA), 2 ad + 1 yngre Källerudd 17.12 (SA), 
   1 ad Draven 26.12 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 26.12 (SA), 29.12 (SJ), 2 ad 31.12 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Draven 3.12 (SA), 1 ex Ås ängar 11.12 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 17.12 (SA), 26.12 (SA), 31.12 (SA)
Kungsörn: 1 subad Svanaholms ängar 4.12 (SA)
Trana: 1 ex Draven 2.12 (SJ), 1 juv Färgån 3.12 (BS,WS), 1 ad Draven 4.12 (SA), 11.12 (SA), 14.12 (SJ), 16.12 (EL), 24.12 (SA),
   1 ex Färgån 25.12 (OG), 1 ad Svanaholms ängar 26.12 (SA)
Tofsvipa: 2 ex Draven 3.12 (SA), 17 ex 4.12 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 3 ex N.Bolmen 7.12 (SJ), 8 ex Ås ängar 11.12 (SA),
   2 ex N.Bolmen 28.12 (SJ), 30.12 (SJ), 31.12 (SA)
Morkulla: 1 ex Reftele Scoutstuga 1.12 (AAn)
Skrattmås: 1 ex Svanaholms ängar 16.12 (EL), 1 ad 17.12 (SA)
Fiskmås: 4 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 30 ex str Draven 11.12 (SA), 2 ad Svanaholms ängar 17.12 (SA), 1 subad 26.12 (SA),
   2 ex N.Bolmen 28.12 (SJ)
Ringduva: 27 ex Liljenäsviken 11.12 (SJ), 1 ex Grysshult Billarp 17.12 (SA), 26 ex Liljenäs 31.12 (SA)
Turkduva: 2 ex Reftele 2.12 (AAn), 4 ex Reftele 3.12 (SA), 1 ex 16.12 (EL), 25.12 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Saraböke Hyltebruk 31.12 (OG)
Sidensvans: 15 ex
Reningsdammarna Gislaved 2.12 (EL), 27 ex Gislaved 3.12 (SA), 20 ex Hestra 3.12 (OEr), 30 ex Gislaved 16.12 (AW)
Järnsparv: 1 ex Kållerstad 4.12 (AAn)
Rödhake: 3 ex Saraböke Hyltebruk 11.12 (OG), 1 ex Framnäs Ås 18.12 (SJ), 24.12 (SJ), 26.12 (SA)
Varfågel: 1 ex Badviken N.Bolmen 4.12 (SJ), 1 ex Sisslebo 10.12 (LGH), 2 ex N.Bolmen 11.12 (SJ), 1 ex Draven 11.12 (SA),
   1 ex Sunnaryd 11.12 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 26.12 (SA)
Stare: 1 ex Reftele 3.12 (SA), 70 ex Svanaholms ängar 4.12 (SA), 110 ex N.Bolmen 5.12 (SJ), 12 ex 7.12 (SJ), 20 ex 16.12 (EL), 
   1 ex N.Bolmen 24.12 (SJ), 12 ex 26.12 (SA), 15 ex 31.12 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 11.12 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 26.12 (SA), 1 ex Gislaved 30.12 (EL)

Bändelkorsnäbb: 1 hane + 3 honor Reftele 3.12 (SA)
Sävsparv: 2 ex N.Bolmen 7.12 (SJ)

November 2011

Sångsvan: 62 ex Reftele 19.11 (SA), 20.11 (SA), 70 ex N.Bolmen 22.11 (BS,WS), 81 ex Reftele 26.11 (SA), 110 ex N.Bolmen 28.11 (SJ)
Sädgås: 125 ex Svanaholms ängar 5.11 (SA), 122 ex + 16 str Svanaholms ängar 6.11 (SA), 175 ex 10.11 (BS,WS), 320 ex 28.11 (SJ)
Bläsgås: 1 juv Svanaholms ängar 6.11 (SA)
Grågås: >100 ex str mot S Tiraholm 6.11 (BS,WS), 211 ex str Svanaholms ängar 6.11 (SA)
Vitkindad gås: 2 ex Draven 1.11 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 5.11 (SA), 6.11 (SA), 10.11 (BS,WS), 3 ex N.Bolmen 11.11 (SJ), 13.11 (SJ)
   3 ex N.Bolmen 28.11 (SJ)
Snatterand: 1 hona
Reningsdammarna Gislaved 1.11 (EL), 21.11 (EL), 28.11 (EL)
Gräsand: ca 300 ex Storåns mynning 5.11 (SA)
Stjärtand: 1 hona
Reningsdammarna Gislaved 1.11 (EL)
Skedand: 2 ex Storåns mynning 5.11 (SA)
Sjöorre: 2 ex N.Bolmen 10.11 (BS,WS)
Havsörn: 1 ad Svanaholms ängar 5.11 (SA), 6.11 (SA), 1 ad Järanäs 6.11 (SA), 2 ad Sköraholm 6.11 (SA,BS,WS), 1 ad Draven 6.11 (SA)
   2 ad N.Bolmen 22.11 (BS,WS), 1 ex 1K+ N.Bolmen 28.11 (SA)
Kungsörn: 1 subad Svanaholms ängar 5.11 (SA), 1 ad Draven 6.11 (SA), 1 subad N.Bolmen 28.11 (SJ)
Pilgrimsfalk: 1 ex N.Bolmen 26.11 (SJ)
Sothöna: 3 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.11 (EL), 1 ex 21.11 (EL)
Skogsduva: 1 ex Svanaholms ängar 6.11 (SA)
Turkduva: 1 ex Reftele 19.11 (SA)
Berguv: Hane o hona hördes Lövåsaberget 5.11 (SA)
Sparvuggla: 1 ex Framnäs Ås 15.11 (SJ)
Sidensvans: 110 ex Reftele 6.11 (UE), 30 ex Gislaved 19.11 (LGH)
Strömstare: 1 ex Hylte damm 5.11 (BS,WS)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 5.11 (SA), 1 ex N.Bolmen 22.11 (BS,WS), 26.11 (SJ), 1 ex Lintalund Hyltebruk 26.11 (OG),
   1 ex N.Bolmen 28.11 (SJ), 1 ex Framnäs Ås 29.11 (SJ)
Steglits: 10 ex Svanaholms ängar 5.11 (SA), 2 ex 6.11 (SA)
Vinterhämpling: 2 ex Svanaholms ängar 6.11 (SA)

Bändelkorsnäbb: 2 hanar + 1 hona Reftele 5.11 (SA), 10 ex Fållinge Smålandsstenar 11.11 (MP), 5 ex 12.11 (UE)
Stenknäck: 7 ex Kårehamn N.Bolmen 5.11 (SA)

Oktober 2011

Sädgås: 60 ex N.Bolmen 20.10 (BS,WS), 76 ex Svanaholms ängar 22.10 (SA), 90 ex N.Bolmen 27.10 (SJ), 29.10 (SJ), 30.10 (SA)
Bläsgås: 1 juv Svanaholms ängar 22.10 (SA), 1 ex 1K N.Bolmen 27.10 (SJ), 29.10 (SJ), 30.10 (SA)
Grågås: 350 str Draven 8.10 (SA), 420 ex str 9.10 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 9.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 9.10 (SA), 1 ex N.Bolmen 20.10 (BS,WS), 1 ex Svanaholms ängar 22.10 (SA)
   1 ex N.Bolmen 27.10 (SJ), 29.10 (SJ), 1 ex Reftele 29.10 (SA), 2 ex 30.10 (UE)
Bläsand: 120 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 2.10 (SA), 130 ex 8.10 (EL), 70 ex 11.10 (EL), 12.10 (BG), 20 ex 15.10 (BG,HG),
   25 ex
Reningsdammarna Gislaved 17.10 (EL) 
Snatterand: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (BG), 11.10 (EL), 12.10 (BG), 6 ex 15.10 (BG,HG), 1 ex 17.10 (EL), 21.10 (EL)
Gräsand: 320 ex Badviken N.Bolmen 22.10 (SA)
Stjärtand: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 2.10 (SA), 3 ex 8.10 (EL), 1 ex 11.10 (EL), 12.10 (BG), 2 ex 17.10 (EL), 21.10 (EL)
   2 ex
Reningsdammarna Gislaved 23.10 (BG,HG), 29.10 (EL)
Skedand: 2 ex Draven 2.10 (SA), 1 ex 23.10 (SA)
Smådopping: 2 ad + 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 1 ad + 1 juv 2.10 (SA), 1 ad + 2 juv 8.10 (EL), 1 ad 11.10 (EL), 
   3 juv
Reningsdammarna Gislaved 12.10 (BG), 1 juv 17.10 (EL)
Gråhakedopping: 10 ex Källerudd Bolmen 30.10 (SA)
Svarthakedopping: 2 juv
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 1 juv 2.10 (SA), 2 juv 8.10 (EL), 1 juv 11.10 (EL), 12.10 (BG)
Storskarv: 73 ex str mot S N.Bolmen 3.10 (SJ), 100 str Draven 8.10 (SA)
Glada: 1 ex str Badviken N.Bolmen 1.10 (SA), 2 ex Draven 2.10 (SA), 1 ex 8.10 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 8.10 (SA), 
   1 ex N.Bolmen 20.10 (BS,WS)
Havsörn: 2 ad Draven 5.10 (SA), 1 yngre 8.10 (SA), 1 subad 15.10 (UE), 1 ad 22.10 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 22.10 (SA),
   2 ad + 1 subad Draven 23.10 (SA)
Ängs/Stäpphök: 1 ex str Gislaved 19.10 (AW)
Kungsörn: 1 ad Draven 8.10 (SA), 3 ad Svanaholms ängar 8.10 (SA), 1 ad Draven 23.10 (SA)
Tornfalk: 2 ex Draven 2.10 (SA)
Stenfalk: 1 ex str Draven 2.10 (SA), 1 hane Mellby Reftele 6.10 (SA), 1 ex honf str Draven 23.10 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 juv Draven 2.10 (SA)
Rörhöna: 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 12.10 (BG)
Sothöna: 14 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 2.10 (SA), 17 ex 8.10 (EL), 10 ex 12.10 (BG), 15.10 (BG,HG), 17.10 (EL), 
   6 ex
Reningsdammarna Gislaved 21.10 (EL), 2 ex 23.10 (BG,HG), 5 ex 29.10 (EL), 4 ex Källerudd Bolmen 30.10 (SA)
Trana: 170 ex str mot S
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (BG), 130 ex Svanaholms ängar 1.10 (SA), 700 ex str Draven 8.10 (SA),
   930 ex str Svanaholms ängar 8.10 (SA), 450 ex str Amfrebo Hyltebruk 8.10 (BT)
Kärrsnäppa: 1 ex Draven 1.10 (SA)
Tretåig mås: 1 ex Draven 21.10 (SA)
Skogsduva: 6 ex str Draven 8.10 (SA), 1 ex str 9.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 9.10 (SA)
Ringduva: 2100 str Draven 8.10 (SA), 1900 str 9.10 (SA)
Turkduva: 1 ex Mellby Reftele 11.10 (SA), 4 ex 23.10 (SA), 2 ex Reftele 25.10 (Els-Marie Müller)
Sparvuggla: 1 ex Hullsjöarna Kållerstad 9.10 (AAn)
Kattuggla: 1 ex hörd Väcklinge 31.10 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex rop Marielundsgatan Gislaved 2.10 (LGH)
Forsärla: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 2.10 (SA), 1 ex str Draven 8.10 (SA)
Sidensvans: 23 ex Reftele 15.10 (UE), 52 ex 26.10 (UE), 70 ex 30.10 (UE)

Gransångare: 1 ex j Marielundsgatan Gislaved 1.10 (LGH), 1 ex sj Fridsnäs 1.10 (SA), 1 ex sj Svanaholms ängar 1.10 (SA),
   1 ex sj Unnaryd 2.10 (WS), 2 ex Väcklinge 6.10 (SA)
Varfågel: 1 ex Badviken N.Bolmen 1.10 (SA), 1 ex Draven 6.10 (SA), 2 ex 8.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 8.10 (SA), 
   1 ex + 2 str Draven 9.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 9.10 (SA), 1 ex Draven 12.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 22.10 (SA),
   1 ex Haga Reftele 29.10 (SJ), 1 ex Svanaholms ängar 30.10 (SA)
Steglits: 8 ex Svanaholms ängar 22.10 (SA), 1 ex Väcklinge 30.10 (SA)
Vinterhämpling: 4 ex str Draven 9.10 (SA), 10 ex Svanaholms ängar 22.10 (SA), 6 ex Draven 23.10 (SA), 8 ex Svanaholms ängar 30.10 (SA)
Stenknäck: 6 ex str Draven 8.10 (SA)
Lappsparv: 1 ex Svanaholms ängar 8.10 (SA)
Snösparv: 1 ex Svanaholms ängar 8.10 (SA)

September 2011

Prutgås: 32 ex str Draven 24.9 (SA)
Bläsand: 22 ex Draven 4.9 (SA), 65 ex 7.9 (SA), >40 ex 8.9 (SA), 31 ex 9.9 (SA), 35 ex
Reningsdammarna Gislaved 10.9 (BG),
   >30 ex Draven 10.9 (SA), 82 ex 11.9 (SA), >55 ex
Reningsdammarna Gislaved 11.9 (BG,HG), 69 ex 12.9 (EL,BG), >100 ex 14.9 (BG), 
   >100 ex
Reningsdammarna Gislaved 15.9 (BG), 95 ex 16.9 (BG), 100 ex 19.9 (BG), 130 ex Draven 19.9 (SA), 
   90 ex
Reningsdammarna Gislaved 20.9 (EL), >100 ex Draven 22.9 (SA), 23.9 (SA), 24 ex 24.9 (SA,UE), 
   110 ex
Reningsdammarna Gislaved 24.9 (SA), 100 ex Draven 25.9 (SA), 110 ex 26.9 (EL), >100 ex Reningsdammarna Gislaved 26.9 (BG)
   25 ex Draven 27.9 (SA), 110 ex
Reningsdammarna Gislaved 29.9 (EL)
Snatterand: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 12.9 (EL), 19.9 (BG), 20.9 (EL), 26.9 (BG), 29.9 (EL)
Stjärtand: 3 ex Draven 4.9 (SA), 2 ex 9.9 (SA), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 12.9 (EL.BG), 14.9 (BG), 15.9 (BG), 16.9 (BG),
   2 ex Draven 18.9 (SA), 3 ex
Reningsdammarna Gislaved 20.9 (EL), 5 ex 24.9 (SA), 1 ex Draven 24.9 (SA,UE), 3 ex 25.9 (SA),
   4 ex
Reningsdammarna Gislaved 26.9 (BG)
Skedand: 3 ex Draven 4.9 (SA), 7 ex 7.9 (SA), 2 ex 8.9 (SA), 3 ex 9.9 (SA), 2 ex 10.9 (SA), 11.9 (SA), 
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 15.9 (BG), 2 ex 16.9 (BG), 7 ex Draven 24.9 (SA,UE), 1 ex 29.9 (SA)
Brunand: 1 hane Draven 18.9 (SA)
Smådopping: 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 11.9 (BG,HG), 2 juv 12.9 (EL,BG), 1 ad 14.9 (BG), 1 juv 15.9 (BG), 16.9 (BG), 2 juv 19.9 (BG)
   2 ad
Reningsdammarna Gislaved 20.9 (EL), 2 ad + 2 juv 24.9 (SA), 1 ad + 1 juv 26.9 (BG), 2 juv 29.9 (EL)
Svarthakedopping: 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 10.9 (BG), 2 juv 11.9 (BG,HG), 12.9 (EL,BG), 1 juv 14.9 (BG), 2 juv 15.9 (BG), 
   1 juv
Reningsdammarna Gislaved 16.9 (BG), 2 juv 19.9 (BG), 20.9 (EL), 1 ex 24.9 (SA), 2 ex 26.9 (BG), 2 juv 29.9 (EL)
Storskarv: 151 ex str Unnen 16.9 (BS,WS)
Glada: 1 ex Ås kyrka 4.9 (SA), 1 ex Draven 4.9 (SA), 3 ex 10.9 (SA), 2 ex 11.9 (SA), 1 ex Väcklinge 13.9 (SA), 1 ex Draven 18.9 (SA)
Havsörn: 2 ad Draven 4.9 (SA), 1 ad 6.9 (SA), 1 ex yngre 19.9 (SA), 1 ad 21.9 (SA), 29.9 (SA), 30.9 (SA)
Kungsörn: 1 subad Draven 2.9 (SA)
Tornfalk: 1 ex Draven 2.9 (SA), 2 ex + 6 str 10.9 (SA), 1 ex + 1 str 11.9 (SA), 3 ex 14.9 (SA), 4 ex 15.9 (SA), 2 ex 18.9 (SA), 1 ex 23.9 (SA
   4 ex str Draven 24.9 (SA,UE), 2 ex str 25.9 (SA), 1 hane Ås ängar 26.9 (EL)
Stenfalk: 1 honf Draven 5.9 (SA), 1 ex str N.Bolmen 7.9 (BS,WS), 1 ex 8.9 (SA), 1 ex + 4 str 10.9 (SA), 1 hona Draven 26.9 (EL)
   1 honf
Reningsdammarna Gislaved 12.9 (EL), 1 ex Draven 18.9 (SA)
Lärkfalk: 1 ad Draven 1.9 (SA), 1 juv 6.9 (SA), 1 ex 8.9 (SA), 10.9 (SA), 1 ex str Unnen 12.9 (BS,WS), 16.9 (BS,WS), 1 ex Draven 18.9 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 4.9 (SA), 1 ex str 10.9 (SA), 1 juv 11.9 (SA)
Rörhöna: 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 11.9 (BG,HG), 12.9 (BG,EL), 15.9 (BG), 16.9 (BG)
Sothöna: >10 ex
Reningsdammarna Gislaved 12.9 (EL,BG)
Trana: >250 ex Draven 6.9 (SA), >300 ex 7.9 (SA), 400 ex N.Bolmen 7.9 (BS,WS), 350 ex Draven 10.9 (SA), 284 ex str Unnen 16.9 (BS,WS) 
   110 ex str Svanaholms ängar 25.9 (SA), 120 ex Draven 26.9 (EL), 95 ex str mot S Unnen 26.9 (BS,WS), 70 ex str mot S 27.9 (BS)
Större strandpipare: 1 ex Draven 1.9 (SA), 3 ex 2.9 (SA)
Kärrsnäppa: 15 ex Draven 24.9 (SA,UE), 25.9 (SA)
Brushane: 12 ex Draven 2.9 (SA), 15 ex 7.9 (SA)
Kentsk tärna: 1 ex Badviken N.Bolmen 26.9 (EL)
Silvertärna: 1 juv Draven 1.9 (SA)
Skogsduva: 2 ex str Draven 24.9 (SA,UE)
Turkduva: 9 ex Mellby Reftele 2.9 (SA), 1 ex 23.9 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Unnaryd 1.9 (BS), 16.9 (WS)
Trädlärka: 10 ex str Väcklinge 25.9 (SA)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Draven 18.9 (SA)
Forsärla: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 11.9 (BG,HG), 15.9 (BG), 16.9 (BG), 1 ex Väcklinge 16.9 (SA), 
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 19.9 (BG), 2 ex str Draven 24.9 (SA,UE), 1 ex str 25.9 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 26.9 (BG)
Gransångare: 3 ex Hamra 5.9 (SA), 1 ex Väcklinge 22.9 (SA), 1 ex Unnaryd 22.9 (BS,WS), 4 ex Draven 25.9 (SA),
   7 ex Svanaholms ängar 25.9 (SA), 1 ex Väcklinge 27.9 (SA), 1 ex sj Unnen 27.9 (BS), 1 ex sj Unnaryd 29.9 (BS,WS), 30.9 (BS,WS)
   1 ex Välle mad Reftele 29.9 (SA)
Törnskata: 1 juv Svanaholms ängar 1.9 (SA)
Varfågel: 1 ex Draven 18.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 25.9 (SA), 1 ex Draven 29.9 (SA), 30.9 (SA), 1 ex Tiraholm 21.10 (WS)

Augusti 2011

Bläsand: 4 ex Draven 10.8 (BS,WS), 3 ex 14.8 (BLn,SA,SJ), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 14.8 (BG), 3 ex Draven 16.8 (SA), 5 ex 28.8 (SA)
   7 ex Reningsdammarna Gislaved 31.8 (BG)
Snatterand: 1 ex honf Reningsdammarna Gislaved 13.8 (EL)
Skedand: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 18.8 (BG), 5 ex Draven 28.8 (SA)
Storskrake: 1 hona + 3 juv Järanäs 20.8 (SA)

Smålom: 1 ex överfl Unnaryd 11.8 (BS), 1 ex Sjättesjö Unnaryd 18.8 (BS), 1 ex Järanäs 20.8 (SA), 1 ex överfl Unnaryd 22.8, 23.8  (WS)
Smådopping: 1 par m 4 pull + 1 ad
Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL), 1 par m 4 pull + 1 ad + 1 juv 6.8 (BG), 1 juv 13.8 (EL),
   1 juv
Reningsdammarna Gislaved 14.8 (BG), 2 ad 20.8 (EL), 2 ad + 1 juv 21.8 (SA), 1 juv 22.8 (EL), 1 ad + 1 pull 23.8 (BG), 1 ad 31.8 (BG)
Skäggdopping: 1 juv Badviken N.Bolmen 20.8 (SA)
Svarthakedopping: 1 ad + 1 juv + 1 pull
Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL), 1 par m 1 pull + 1 ad + 2 juv 6.8 (BG), 2 ad 13.8 (EL)
   1 ad + 1 juv + 1 pull
Reningsdammarna Gislaved 14.8 (BG), 3 ad + 3 juv + 1 pull 18.8 (BG), 3 ad + 2 juv 20.8 (EL), 21.8 (SA),
   2 ad + 3 juv
Reningsdammarna Gislaved 22.8 (EL), 2 ad + 3 juv + 1 pull 23.8 (BG), 2 juv 31.8 (BG)
Glada: 6 ex (de flesta juv) Draven 8.8 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 20.8 (SA), 1 ex Möllekvarn 20.8 (SA), 1 ad Draven 20.8 (SA),
   4 ex Draven 28.8 (SA)

Havsörn: 1 ad Draven 1.8 (SA), 7.8 (SA,SJ), 2 ad 13.8 (SJ), 1 ad 15.8 (SA), 28.8 (SA)
Brun kärrhök: 1 juv Draven 2.8 (SA), 2 juv 7.8 (SJ), 14.8 (SA,SJ,BLn), 15.8 (SA), 2 hanar + 1 juv Svanaholms ängar 20.8 (SA),
   1 juv Järanäs 20.8 (SA), 1 juv Draven 22.8 (SA), 1 hane + 1 juv 31.8 (SA)

Ängshök: 1 ex 1K Draven 6.8 (SJ), 8.8 (SA)
Tornfalk: 1 juv överfl
Reningsdammarna Gislaved 20.8 (EL), 2 ex Unnen 31.8 (WS)
Lärkfalk: 1 ad Draven 2.8 (SA), 2 ex 5.8 (SJ), 1 ad 7.8 (SA), 1 ad + 1 juv 9.8 (SA), 3 ex 13.8 (SA), 1 juv 15.8 (SA), 1 ad 19.8 (SA),
   1 ex str Unnen 20.8 (WS), 1 ad Draven 22.8 (SA), 1 juv 28.8 (SA), 30.8 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 10.8 (BS,WS), 1 ex 1K 11.8 (SJ), 1 ex 2K 13.8 (SJ), 1 juv 14.8 (SA,SJ,BLn)
Rörhöna: 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL), 6.8 (BG), 13.8 (EL), 1 ad + 1 juv 18.8 (BG), 22.8 (EL), 23.8 (BG), 31.8 (BG)
Sothöna: 26 ex
Reningsdammarna Gislaved 13.8 (EL)
Trana: 210 ex Svanaholms ängar 20.8 (SA), 183 ex Liljenäsviken 24.8 (VFK)
Strandskata: 2 ex Strandvallen Unnaryd 3.8 (WS), 4 ex Kommunförrådet Gislaved 5.8 (AW), 1 ad + 2 juv Unnen Unnaryd 8.8 (BS,WS),
   5 ex Kommunförrådet Gislaved 10.8 (AW)

Större strandpipare: 2 ad Draven 1.8 (SA), 31 ex 5.8 (SJ), 1 ad Reningsdammarna Gislaved 6.8 (EL,BG), 17 ex Draven 7.8 (SA), 
   15 ex Draven 9.8 (SA), 19 ex 10.8 (SA), 40 ex 11.8 (SJ), 21 ex 12.8 (SA), 22 ex 13.8 (SA), >70 ex + 22 str 14.8 (SA,SJ,BLn),
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 14.8 (BG), 40 ex Draven 15.8 (SA), 10 ex 16.8 (SA), 3 ex 18.8 (SA), 17 ex str Järanäs 20.8 (SA),
   7 ex Draven 21.8 (SA), 2 ex 22.8 (SA), 1 ex 23.8 (SA), 31.8 (SA)

Kustpipare: 1 ad Draven 1.8 (SA), 2 ex + 52 ex str 5.8 (SA), 3 ex 7.8 (SJ), 2 ad str 20.8 (SA)
Kustsnäppa: 7 ex + 1 ex str Draven 5.8 (SJ), 7 ex str 7.8 (SA), 3 ex 10.8 (BS,WS), 2 ex 11.8 (SJ)
Sandlöpare: 1 ex Draven 11.8 (SJ,SA)
Småsnäppa: 5 ex Draven 14.8 (SA,SJ,BLn), 2 ex 15.8 (SA)
Mosnäppa: 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 13.8 (EL)
Spovsnäppa: 9 ex Draven 14.8 (SA,SJ,BLn), 3 ex 15.8 (SA)

Kärrsnäppa: 10 ad Draven 1.8 (SA), 14 ex 5.8 (SJ), 8 ex 7.8 (SJ), 17 ex 10.8 (SA), 30 ex 11.8 (SJ), 8 ex 12.8 (SA), >15 ex 14.8 (SA,SJ,BLn)
   23 ex Draven 15.8 (SA), 27 ex 16.8 (SA), 10 ex 18.8 (SA)
Brushane: 11 ex Draven 30.8 (SA)
Småspov: 1 ex Draven 14.8 (SA,SJ,BLn)
Svartsnäppa: 2 juv Draven 1.8 (SA), 2.8 (SA), 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 6.8 (BG), 1 juv Draven 7.8 (SA), 9.8 (SA), 1 ex 10.8 (BS,WS
   11 ex Draven 11.8 (SJ), 1 ex 12.8 (SA), 3 juv 13.8 (SA), 1 juv 14.8 (SA,SJ,BLn), 2 juv 15.8 (SA), 4 juv str 16.8 (SA), 1 juv 17.8 (SA)
Rödbena: 2 juv Draven 1.8 (SA), 1 juv 2.8 (SA), 3.8 (SA), 1 ex 21.8 (SA)
Gluttsnäppa: 22 ex Draven 10.8 (SA)
Grönbena: >20 ex Draven 12.8 (SA)
Dvärgmås: 1 juv Draven 9.8 (SA)
Havstrut: 2 ad + 1 juv Järanäs 20.8 (SA)
Silvertärna: 1 ad Draven 7.8 (SJ)
Svarttärna: 4 ex varav minst 1 1K Draven 5.8 (SJ), 1 ad + 3 juv 7.8 (SJ), 9.8 (SJ), 4 ex 10.8 (BS,WS), 1 ad + 3 juv 11.8 (SJ,SA)
Turkduva: 4 ex Mellby Reftele 4.8 (SA), 1 ex 9.8 (SA), 2 ex 14.8 (SA), 1 ex 15.8 (SA), 5 ex 16.8 (SA), 1 ex 18.8 (SA), 23.8 (SA),
   2 ex Ölmestad Reftele 25.8 (UE)
Sparvuggla: 1 ex Reftele golfbana 25.8 (UE)
Göktyta: 1 ex Järanäs 20.8 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Unnen 31.8 (WS)
Trädlärka: 3 ex Grustaget Reftelevägen 13.8 (EL)
Gulärla: 10 ex rast Unnaryd 22.8 (WS), >70 ex Svanaholms ängar 29.8 (SA), 40 ex Draven 30.8 (SA)

Citronärla: 1 juv Svanaholms ängar 29.8 (BLn)
Forsärla: 1 hona Strömma Unnaryd 3.8 (WS), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 21.8 (SA), 31.8 (BG)
Gransångare: 1 ex Unnaryd 11.8 (WS), 18.8 (WS), 1 ex Väcklinge 30.8 (SA)
Törnskata: 1 häckning Klämman Reftele 1.8 (SA), 1 juv Väcklinge 13.8 (SA), 1 hona Höljeryd Långaryd 14.8 (BS,WS), 
   2 juv Svanaholms ängar 20.8 (SA), 1 hane + 1 juv Väcklinge 21.8 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 12.8 (SA), 1 ad + 2 juv 13.8 (SA), 1 ex Fridsnäs 14.8 (SA,SJ,BLn)

Bändelkorsnäbb: minst 5 ex Mårås Naturreservat Hyltebruk 4.8 (WS), 1 hona 9.8 (EL)
Ortolansparv: 1 ex Svanaholms ängar 25.8 (BLn,SA), 29.8 (SA)

Juli 2011

Sångsvan: 1 par + 5 pull Draven 5.7 (SA)
Bläsand: 1 hane Draven 5.7 (SA), 6.7 (SA), 4 ex 18.7 (SA), 1 ex 23.7 (SA)
Snatterand: 1 par
Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 1 ex 5.7 (EL), 10.7 (EL), 1 ex Draven 17.7 (SA), 2 ex 22.7 (SA), 3 ex 24.7 (SA),
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 28.7 (EL), 1 hona 31.7 (OEr)
Årta: 2 ex Draven 18.7 (SA), 1 ex 22.7 (SA), 28.7 (SA)
Skedand: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), >10 ex Draven 5.7 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 11.7 (BG), 1 ex 15.7 (EL),
   1 ex honf
Reningsdammarna Gislaved 16.7 (BG), 20 ex Draven 24.7 (SA), 1 hona + 3 juv 25.7 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 28.7 (EL
Brunand: 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL), 16.7 (BG), 18.7 (EL,BG)
Vigg: 1 hona + 2 pull
Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL), 7.7 (EL), 10.7 (EL), 3 kullar med 2+2+7 pull 15.7 (EL), 1 hona + 2 pull 16.7 (BG),
   4 kullar med 2+5+7+11 pull
Reningsdammarna Gislaved 18.7 (EL), 3 kullar med 8+8+11 ungar 22.7 (BG), 
   5 kullar med 2+3+3+4+8 ungar
Reningsdammarna Gislaved 28.7 (EL)
Vaktel: 1 ex spel Ås ängar 3.7 (SJ)
Smålom: 2 ex Loftuddagölen 2.7 (EL), 1 ex överfl Unnen 12.7 (WS), 2 ad + 2 juv Garsjön 28.7 (PEE)
Storlom: 8 ad Harasjön Arnåsholm 16.7 (EL), 1 ad Majsjön 16.7 (EL), 2 ad + 2 juv Bårlången Smålandsstenar 27.7 (PEE), 
   7 ad Fegen Sandvik 30.7 (SA)
Smådopping: 2 ex på bo
Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 2 ad (1 på bo) + 1 juv 5.7 (BG), 2 ad på bo 5.7 (EL), 
   1 ad på bo + 1 ad + 1 pull
Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL), 1 ex på bo 10.7 (EL), 2 ad (1 på bo) + 1 juv 11.7 (BG), 
   3 ad (1 på bo) + 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL), 2 ad 15.7 (EL), 2 ad (1 på bo) 18.7 (EL), 1 par på bo med 2 pull 22.7 (BG),
   1 par på bo med 5 pull
Reningsdammarna Gislaved 24.7 (BG), 1 ad 28.7 (EL), 1 par + 4 pull 31.7 (OEr), 3 ad + 4 pull 31.7 (SA)
Svarthakedopping: 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 3 ad + 1 juv 5.7 (EL), 1 ad + 1 juv 10.7 (EL), 2 ad + 1 juv 11.7 (BG), 
   2 ad
Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL), 1 ad 15.7 (EL), 3 ad + 1 juv 18.7 (EL), 1 ad + 1 + 2 juv 22.7 (BG), 4 ad + 1 juv 28.7 (EL),
   1 par + 2 juv + 1 pull
Reningsdammarna Gislaved 31.7 (SA)
Glada: 1 ex Nennesmo 1.7 (SA), 1 ex Kyrkebol Hestra 12.7 (LD), 1 ex Håkentorp 17.7 (EL), 1 ex Ås ängar 17.7 (EL), 2 ex Draven 17.7 (SA)
   1 ad Teget Reftele 21.7 (SA), 2 ex Draven 24.7 (SA), 1 ad Reftele reningsverk 24.7 (SA), 2 ex Draven 25.7 (SA), 1 ad + 1 juv 29.7 (SA)
Havsörn: 2 ad Draven 5.7 (SA), 1 ad 7.7 (SA), 12.7 (SA), 14.7 (SA), 2 ad 22.7 (SA), 24.7 (SA), 27.7 (SA), 1 ad 28.7 (SA), 
   1 ad + 1 yngre Draven 30.7 (SA)
Brun kärrhök: 1 par Draven 17.7 (EL), 1 hane mattransport 24.7 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Draftinge 3.7 (SAL)
Lärkfalk: 1 ex Draven 17.7 (EL), 20.7 (SA), 1 juv 21.7 (SA), 1 ad + 4 juv 23.7 (SA), 3 ex 24.7 (SA), 1 ex 25.7 (SA), 1 ad 27.7 (SA), 
   1 ex Draven 30.7 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 22.7 (SA)
Rörhöna: 2 ad
Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 1 ad + 3 pull 7.7 (EL), 2 ad 10.7 (EL), 1 ad 13.7 (EL), 1 pull 18.7 (EL), 
   1 ad + 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 22.7 (BG), 1 juv 28.7 (EL), 31.7 (OEr,SA)
Sothöna: 1 ad + 1 pull Draven 1.7 (SA), 9 ad + 10 juv Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL), 4 juv Draven 27.7 (SA)
Strandskata: 1 ad + 2 pull Kvinnaholme Unnen 4.7 (WS), 2 ex ivrigt varande Placell Gislaved 4.7 (LGH), 2 ad + 1 juv 28.7 (LGH),
   1 ad Weland Gislaved 3.7 (OEr)
Mindre strandpipare: 3 ex
Reningsdammarna Gislaved 5.7 (EL), 1 par kraftigt varnande Grustaget vid Reftelevägen 9.7 (EL), 
   1 juv Draven 24.7 (SA), 1 ad 27.7 (EL), 2 ad 29.7 (SA)
Större strandpipare: 4 ex Draven 24.7 (SA), 1 juv 27.7 (EL), 2 ex 28.7 (SA), 2 ad 30.7 (SA)
Kustpipare: 3 ad Draven 23.7 (SA), 1 ad 28.7 (SA), 29.7 (SA), 30.7 (SA)
Kustsnäppa: 1 ex Draven 22.7 (BLn), 1 ad 23.7 (SA), 24.7 (SA)
Småsnäppa: 1 ad Draven 23.7 (SA)
Mosnäppa: 1 ex Draven 27.7 (EL), 28.7 (SA), 2 ad 29.7 (SA)
Spovsnäppa: 1 ad Draven 17.7 (SA), 3 ad
Reningsdammarna Gislaved 18.7 (EL,BG), 1 ad Draven 22.7 (SA), 4 ad 23.7 (SA), 24.7 (SA)
Kärrsnäppa: 25 ad Draven 22.7 (SA), 35 ad 23.7 (SA), 12 ad 26.7 (SA), 11 ad 27.7 (SA), 17 ad 28.7 (SA)
Myrsnäppa: 5 ex Draven 22.7 (BLn)
Myrspov: 1 ad Väcklinge 19.7 (SA)
Svartsnäppa: 2 ex Draven 17.7 (EL), 1 ex 18.7 (SA), 4 ex 22.7 (SA), 6 ex 23.7 (SA), 5 ex 24.7 (SA), 1 ex 25.7 (SA), 1 ad 26.7 (SA),
   1 juv Draven 27.7 (EL,SA), 6 ex 28.7 (SA), 1 juv 29.7 (SA), 1 ex 30.7 (SA), 1 juv 31.7 (SA)
Rödbena: 4 ex Draven 6.7 (SA), 1 ex 18.7 (SA), 1 juv 24.7 (SA), >5 ex 27.7 (EL)
Gluttsnäppa: >10 ex Draven 27.7 (EL), 25 ex 28.7 (SA)
Grönbena: 50 ex Draven 22.7 (SA), 50 ex + 17 str 23.7 (SA), 40 ex 24.7 (SA), 50 ex 26.7 (SA)

Silltrut: 1 ex Unnehallar Unnen 1.7 (WS)
Havstrut: 1 ad + 1 juv Fegen Sandvik 28.7 (PEE), 30.7 (SA)
Fisktärna: 3 par matande ungar Unnehallar Unnen 4.7 (WS), 2 ungar flygga Draven 20.7 (SA), 2 par med 2+2 juv 21.7 (SA), 8 juv 24.7 (SA)
Svarttärna: 1 ad Draven 1.7 (SA), 2 ad 4.7 (SA), 1 ex 6.7 (SA), 17.7 (EL), 2 ad 19.7 (SA), 1 ad 20.7 (SA), 2 ad 22.7 (SA), 
   2 ad + 1 juv Draven 24.7 (SA), 1 ad 26.7 (SA), 27.7 (SA), 28.7 (SA), 1 ad + 1 juv 29.7 (SA), 30.7 (SA)
Turkduva: 4 ex Mellby Reftele 6.7 (SA), 1 ex 22.7 (SA), 23.7 (SA), 25.7 (SA), 26.7 (SA), 6 ex 27.7 (SA), 8 ex 28.7 (SA), 2 ex 29.7 (SA)
   1 ex Väcklinge 29.7 (SA), 1 ex Mellby 31.7 (SA)
Berguv: 1 ungkull Lövåsa berg 22.7 (SA)
Kattuggla: 1 ungkull Väcklinge 14.7 (SA), 1 ex Bråarp Anderstorp 31.7 (SA)
Nattskärra: 1 ex spel 500 m S Reningsverket Gislaved 6.7 (EL), 1 ex spel Bäckshultsvägen Gislaved 13.7 (LGH)
Trädlärka: 1 ex sj Grustag vid Villstad Kyrka 3.7 (SJ), 2 ad + 3 juv 16.7 (EL)
Gulärla: 2 ex Draven 4.7 (SA), 1 par Svanaholms ängar 11.7 (WS), 1 juv Draven 23.7 (SA), 2 juv 24.7 (SA)
Forsärla: 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 11.7 (BG), 1 ex Fridsnäs 12.7 (SA), 23.7 (SA), 1 hane Sågverket Smålandsstenar 30.7 (SA)
Busksångare: 1 ex sj Åtterås ängar 1.7 (EL)
Törnskata: 1 hane Gungsedungevägen Nennesmo 2.7 (SA), 1 hane på hygge Loftuddagölen 2.7 (EL), 
   1 hane Grustaget vid Reftelevägen 3.7 (LGH), 1 hane 500 m O Västbo skyttecentrum 9.7 (EL), 1 hane Tallberga 11.7 (WS),
   2 ad + minst 2 juv Grustaget vid Reftelevägen 28.7 (LGH), 1 par + 3 juv + 1 ad hona + 2 juv 31.7 (OEr), 
   2 hanar Flahult Anderstorp 31.7 (SA)

Bändelkorsnäbb: minst 4 ex (hane,hona,2 juv) Mårås Hyltebruk 30.7 (SA)
Stenknäck: 1 ex Kvarnagård Kållerstad 22.7 (AAn)

Juni 2011

Grågås: >2000 ex Draven 19.6 (SA), 24.6 (SA)
[Mandarinand]: 1 hane Dalen Gislaved 9.6 (LGH)
Bläsand: 1 hane Draven 18.6 (SA), 19.6 (SA), 2 hanar 24.6 (SA), 1 hane 25.6 (SA), 2 hanar 26.6 (SA)
Snatterand: 1 hona
Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 1 hane 3.6 (EL), 1 par 4.6 (BG), 6.6 (BG), 1 hane 8.6 (EL), 2 ex Draven 17.6 (SA)
   1 hane Draven 19.6 (SA), 4 ex 24.6 (SA)
Årta: 1 hane Draven 11.6 (SA), 15.6 (SA)
Skedand: 5 hanar Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 7 hanar 3.6 (EL), 3 hanar 8.6 (EL), 2 hanar + 1 hona 11.6 (EL), 2 hanar 14.6 (EL)
   3 ex Draven 15.6 (BS,WS), 1 hane + 1 par Reningsdammarna Gislaved 16.6 (BG), 1 hane + 2 honor 18.6 (EL), 20 ex Draven 19.6 (SA),
   20 ex Draven 24.6 (SA), 1 hane + 1 hona Reningsdammarna Gislaved 28.6 (BG), 1 hona 30.6 (EL)
Brunand: 1 hane Draven 6.6 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 8.6 (EL), 11.6 (EL), 4 hanar + 1 hona Draven 11.6 (SA),
   1 hane Reningsdammarna Gislaved 14.6 (EL), 16.6 (BG), 2 hanar 19.6 (BG), 4 hanar Draven 19.6 (SA), 24.6 (SA), 3 hanar 28.6 (SA)
Vigg: 1 hona + minst 5 pull Draven 11.6 (SA), 1 hona + 8 pull 24.6 (SA)
Vaktel: 1 ex spel Ås skola 3.6 (SJ), 1 ex spel Svanaholms ängar 6.6 (SA), 10.6 (VFK), 1 ex spel Ås ängar 10.6 (VFK), 
   1 ex spel Jonsbo äng 11.6 (SJ), 2 ex spel N.Bolmen 12.6 (SJ)
Smålom: 1 par Loftuddagölen 4.6 (EL)
Storlom: 2 ex Assbrunnen 19.6 (BG,HG)
Smådopping: 2 ad + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 1 ad + 2 pull 3.6 (EL), 1 par + 2 pull 4.6 (BG), 8.6 (EL), 
   2 ad + 2 pull Reningsdammarna Gislaved 11.6 (EL), 12.6 (BG), 16.6 (BG), 1 ad 18.6 (EL), 2 ad 26.6 (SA), 3 ad varav 2 på bo 27.6 (EL),
   2 ad (1 på bo) Reningsdammarna Gislaved 28.6 (BG), 2 par på och vid bo 30.6 (EL)
Svarthakedopping: 5 ex varav 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 3.6 (EL), 6 ad + 1 pull 4.6 (BG), 4 ad + 1 pull 8.6 (EL)
   5 ad + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 11.6 (EL), 12.6 (BG), 4 ad + 1 pull 14.6 (EL), 16.6 (BG), 18.6 (EL), 3 ad 26.6 (SA),
   4 ad + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 27.6 (EL), 3 ad + 1 juv 28.6 (BG), 30.6 (EL)
Glada: 1 ex Draven 1.6 (SA), 2 ex Väcklinge 2.6 (SA), 1 ex 4.6 (SA), 1 ex Draven 5.6 (SA), 1 ex Väcklinge 7.6 (EL), 1 ex Draven 9.6 (SA)
   1 ex Draven 11.6 (SA), 1 ex med byte 12.6 (SA), 1 ex med byte till troligt bo Ås ängar 12.6 (SJ), >2 ex Draven 15.6 (BS,WS),
   2 ex N.Bolmen 15.6 (BS,WS), 1 ex med bytestransport Draven 17.6 (SA), 1 ex Åtterås ängar 18.6 (SA), 2 ex Draven 19.6 (SA),
   1 ex Björnaryd Långaryd 19.6 (BS,WS), 1 ad Draven 24.6 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 24.6 (SA), 1 ex Draven 25.6 (SA), 26.6 (SA),
   1 ex Åtterås ångar 26.6 (BG,HG)
Havsörn: 1 ad Draven 5.6 (SA), 2 ad 13.6 (SA), 2 ad 15.6 (EL), 1 ad 23.6 (SJ), 1 ad + 1 yngre 24.6 (SA), 1 yngre 25.6 (SA), 1 ad 30.6 (SA)
Brun kärrhök: 1 hane Sunnaryd 4.6 (SA), 1 hane N.Bolmen 15.6 (BS,WS), 1 par med byte till bo Draven 17.6 (SA), 19.6 (SA), 
   1 hane Svanaholms ängar 24.6 (SA), 1 hane N.Bolmen 26.6 (BS,WS), 2 ex Draven 26.6 (BS,WS)
Blå kärrhök: 1 ex 2K Draven 19.6 (SA)
Ängshök: 1 hona Draven 17.6 (SA)
Duvhök: 1 ex med bytestransport Åtterås ängar 18.6 (SA)
Tornfalk: 1 ex Draven 21.6 (SA)
Lärkfalk: 1 ex rop Vä Reftele 6.6 (SA), 1 ex överfl Unnaryd 8.6 (WS), 1 ex Draven 9.6 (SA), 1 ex med byte till bo 12.6 (SA), 1 ex 15.6 (SA)
   2 ex Draven 17.6 (SA), 1 ex 18.6 (SA), 1 par m ungar i bo 19.6 (SA), 1 ex 23.6 (SJ,SA), 24.6 (SA), 4 ex 25.6 (SA), 1 ex 25.6 (BS,WS)
Vattenrall: 2 ex spel Källstorp Draven 8.6 (SA), 1 ex spel Vassviken N.Bolmen 10.6 (VFK), 1 ex spel Draven 11.6 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 6.6 (SA), 11.6 (SA), 7 ex spel 20.6 (BLn), 1 ex spel 28.6 (SA)
Kornknarr: 1 ex spel Åtterås ängar 4.6 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.6 (BG), 1 ad på bo + 3 pull 11.6 (GLq,EL), 1 ex på bo 14.6 (EL), 1 ex + 1 ex på bo 16.6 (BG) 
   2 ad + 3 pull Reningsdammarna Gislaved 18.6 (EL), 2 ex (1 ex på bo) (BG), 1 ad + 1 pull 26.6 (SA), 2 ad + 1 pull 27.6 (EL), 1 ad 30.6 (EL)
Sothöna: 3 ungkullar Reningsdammarna Gislaved 4.6 (BG), minst 5 ungkullar 11.6 (EL), 1 ex Draven 15.6 (BS,WS), 3 ex 26.6 (BS,WS)
Trana: 110 ex N.Bolmen 15.6 (BS,WS)
Strandskata: 1 ex Placell Gislaved 5.6 (ALK,AKA), 1 ex Strandvallen Unnaryd 8.6 (WS), 1 ex Kommunförrådet Gislaved 10.6 (AW),
   1 ex Strandvallen Unnaryd 11.6 (WS), 1 ex Gislaved 13.6 (EL), 1 ex Draven 23.6 (SJ)
Mindre strandpipare: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 1 ex 3.6 (EL), 4.6 (BG), 3 ex 11.6 (EL), 4 ex 12.6 (BG), 2 ex 14.6 (EL),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 16.6 (BG), 16.6 (EL), 26.6 (SA), 1 ex Fållinge flygplats 26.6 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 27.6 (EL)
   1 ex varnande Reningsdammarna Gislaved 30.6 (EL)
Brushane: 2 hanar spel Draven 11.6 (SA), 20 hanar 19.6 (SA)
Svartsnäppa: 4 ex str mot S Draven 11.6 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 12.6 (BG), 1 ex str mot SV Unnaryd 14.6 (WS),
   6 ex Draven 19.6 (SA), 1 ex str SV 23.6 (SA), 1 ex 25.6 (SA)
Rödbena: 4 ex Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL), 2 par Draven 1.6 (SA), 3 par 2.6 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.6 (BG), 3 ex 8.6 (EL), 2 ex Unnen 11.6 (WS), 3 ex Draven 15.6 (BS,WS),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 16.6 (BG), 3 par Draven 19.6 (SA), 1 ex Draven 26.6 (BS,WS), 3 ex Reningsdammarna Gislaved 30.6 (EL)
Gluttsnäppa: 1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 8.6 (EL), 11.6 (EL)
Grönbena: 7 ex varav 3 ex spel Reningsdammarna Gislaved 1.6 (EL)
Dvärgmås: 1 ex 2K Draven 2.6 (SA)
Skrattmås: ca 1000 par med många flygga ungar Draven 24.6 (SA), minst 25 ungar kläckta Unnarydsviken 28.6 (BS,WS)
Fisktärna: 1 par häckande Unnen 11.6 (WS)
Småtärna: 3 ex Draven 8.6 (SA,SJ,BLn,CH)
Svarttärna: 1 ex Draven 1.6 (SA), 2.6 (SA), 2 ex 8.6 (SA,SJ,BLn,CH), 9.6 (SA), 2 ex matade ungar 12.6 (SA), 2 ex 15.6 (BS,WS),
   1 ex Draven 17.6 (SA), 18.6 (SA), 2 ex 19.6 (SA), 23.6 (SJ), 24.6 (SA), 25.6 (SA), 3 ex 26.6 (BS,WS)
Turkduva: 2 ex Mellby Reftele 6.6 (SA), 8.6 (SA), 4 ex 11.6 (SJ), 1 ex 15.6 (EL), 4 ex 19.6 (SA), 2 ex 21.6 (JJ), 4 ex 29.6 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 6.6 (SA), 28.6 (SA)
Hornuggla: 1 ungkull Åtterås ängar 4.6 (SA), 1 ungkull Kinnaberg Draven 4.6 (SA), 10.6 (SA), 1 ungkull Teget Reftele 24.6 (SJ),
   1 ungkull Bäckegård Draftinge 24.6 (SJ)
Nattskärra: 3 ex spel Nennesmo-Gislaved 4.6 (LGH), 1 ex spel Nennesmo 6.6 (SA), 11.6 (LGH,EL), 1 ex spel Gyllenfors Gislaved 12.6 (LGH)
   flera ex spel N Mossebosjön Hestra 12.6 (LBc), 1 ex spel Knorte mosse Ås 16.5 (SJ), 24.6 (EW)
Göktyta: 1 ex Barkhult Reftele 2.6 (OEr), 1 ex Järanäs bokskog 4.6 (SA), 1 ex Båraryd 4.6 (OEr)
Mindre hackspett: 1 ex trum Väcklinge 16.6 (SA)
Gulärla: 1 ex Draven 1.6 (SA), 3 ex 12.6 (SA), 2 ex N.Bolmen 15.6 (BS,WS), 1 ex Draven 26.6 (BS,WS)
Forsärla: 1 ex Kvarnån N Draven 12.6 (SA), 1 juv Bolån Kalvsjön S.Hestra 18.6 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 28.6 (BG), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 30.6 (EL)
Engelsk sädesärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 16.6 (BG)
Näktergal: 1 ex sj Svanaholms ängar 3.6 (SJ), 6.6 (SA)
Svart rödstjärt: 1 hane sj Gislaveds Betongindustri 5.6 (LGH,EL), 1 ex sj 6 - 10.6 (AW), 1 ex Dalen Gislaved 9.6 (LGH),
   1 ex 2K hane sj Sågverket Smålandsstenar 11.6 (SA), 1 hane sj Gamla Sågen Hyltebruk 12.6 (BEm), 1 ex sj Elajo Gislaved 30.6 (Ulf Larsson)
Rödvingetrast: 1 ex sj Gislaved 23.6 (LGH)
Sävsångare: 1 ex sj Draven 1.6 (SA), 2 ex sj Vassviken N.Bolmen 6.6 (SA), 2 ex sj Källstorp Draven 8.6 (SA), 1 ex sj Färgån 10.6 (OG),
   2 ex sj Vassviken N.Bolmen 10.6 (VFK), 2 ex sj Draven 10.6 (VFK), 1 ex sj 12.6 (SA), 10 ex sj 20.6 (BLn), 1 ex sj 25.6 (SA)

Busksångare: 1 ex sj Åtterås ängar 18.6 (SJ,SA), 19.6 (SJ,BG,HG), 20.6 (EL,GL), 22.6 (LGH,SJ), 24.6 (SJ,EW), 26.6 (SA), 27.6 (BG,HG)
   1 ex sj Åtterås ängar 30.6 (Svalan)
Kärrsångare: 1 ex sj Fridsnäs Draven 9.6 (SJ), 1 ex sj Fållinge Smålandsstenar 11.6 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Järanäs bokskog 4.6 (SA)
Törnskata: 1 hane Högsberg Anderstorp 10.6 (LGH), 1 hane 500 m O Västbo Skyttecentrum 12.6 (EL), 1 hona Väcklinge 12.6 (SA),
   1 hane Sävsås Unnaryd 15.6 (BS,WS), 1 hane Väcklinge + 1 hona Fridsnäs 19.6 (SA)
Stenknäck: 1 ex Järanäs bokskog 4.6 (SA)

Maj 2011

Sångsvan
: 1 ex på bo Vällemad 13.5 (BS,WS), 1 ex ruvande Draven 17.5 (SA)
Spetsbergsgås
: 2 ex Åbykrysset 13.5 (SJ), 1 ex Draven 17.5 (SA), 2 ex 18.5 (SA), 1 ex 21.5 (SA)
Bläsgås: 2 ad + 1 2K Draven 14.5 (SJ), 2 ex 21.5 (SA)

Fjällgås: 4 ex Draven 1.5 (BLn,SJ), 3.5 (BG,HG), 5.5 (BS,WS)
Grågås: 3 par m dunungar Jällunden 13.5 (BS,WS), minst 3 ungkullar Draven 18.5 (SA), >750 ex 21.5 (SA), 
   1 par + 3 pull Bökkullens hamn 21.5 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 11.5 (VFK), 17.5 (SA), 19.5 (SA), 20.5 (SA), 4 ex 21.5 (SA), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 21.5 (BG),
   3 ex Draven 22.5 (SA,SJ), 5 ex 23.5 (SA)
[Mandarinand]: 1 hane Dalen Gislaved 31.5 (AW,EL)
Bläsand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 16.5 (BG), 1 par Draven 17.5 (SA), 21.5 (SA), 4 hanar
Reningsdammarna Gislaved 31.5 (SA)
Snatterand: 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 1 par 7.5 (EL), 16.5 (BG), 19.5 (BG), 23.5 (BG,EL), 26.5 (BG), 30.5 (EL)
Stjärtand: 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 29.5 (BG), 30.5 (EL)
Årta: 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 19.5 (BG,GLq), 1 par 21.5 (BG), 23.5 (EL,BG), 1 par Draven 29.5 (SA), 31.5 (SA)
Skedand: 6 par
Reningsdammarna Gislaved 5.5 (EL), 7.5 (EL), 6 ex Draven 20.5 (BS,WS), 9 hanar + 1 hona 21.5 (SA), 
   7 hanar + 4 honor
Reningsdammarna Gislaved 26.5 (EL), 5 hanar + 2 honor 31.5 (SA)
Brunand: 3 hanar Draven 22.5 (SA,SJ)
Vigg: 53 par
Reningsdammarna Gislaved 26.5 (EL)
Småskrake: 2 par + 1 hona Järanäs hamn 29.5 (SA)
Smålom: 1 ex Össjön Hestra 8.5 (LBc)
Storlom: 1 par Flaten 22.5 (SA)
Smådopping: 2 ex varav 1 ex på bo
Reningsdammarna Gislaved 5.5 (EL), 7.5 (EL), 3 ex varav 1 par på bo 16.5 (BG), 
   4 ex 1 par på bo
Reningsdammarna Gislaved 19.5 (BG,GLq), 1 par på bo 23.5 (BG,EL), 1 par + 1 pull 26.5 (EL), 3 ad + 2 pull 30.5 (EL)
Svarthakedopping: 3 ex
Reningsdammarna Gislaved varav 1 ex spel 5.5 (BS,WS), 3 ex 7.5 (EL), 15.5 (BG), 6 ex varav 1 par på bo 19.5 (BG)
   6 ex varav 1 par på bo
Reningsdammarna Gislaved 23.5 (BG,EL), 1 par på bo + 1 par parningsspel 26.5 (EL), 5 ex varav 1 par på bo 30.5 (EL
Glada: 1 ex Färgån 9.5 (WS), 1 ex Nennesmo 15.5 (PM), 1 ex Draven 20.5 (BS,WS), 21.5 (SA), 1 ex Ås ängar 22.5 (SA)
Havsörn: 1 ad Färgån 9.5 (WS), 1 ad N.Bolmen 15.5 (BS,WS), 1 ad Draven 18.5 (SA), 20.5 (BS,WS), 29.5 (SA)
Brun kärrhök: 1 hona Draven 20.5 (BS,WS), 1 hona Badviken N.Bolmen 21.5 (SA)
Tornfalk: 1 hane på hygge St.Segerstad 13.5 (BS,WS), 1 hona N.Bolmen 15.5 (BS,WS)
Lärkfalk: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG), 1 ex Väcklinge 14.5 (PM), 1 ex Draven 17.5 (SA), 19.5 (SA), 21.5 (SA), 2 ex 23.5 (SA)
   1 ex Draven 25.5 (SA)
Vattenrall: 1 ex Roten 9.5 (BS,WS), 2 ex spel Hunnahall Draven 30.5 (SA)
Rörhöna: 3 ex
Reningsdammarna Gislaved 8.5 (BG)
Sothöna: 3 ex
Reningsdammarna Gislaved 5.5 (BS,WS), 5 par varav 2 ex på bo 7.5 (EL), 3 ex Draven 20.5 (BS,WS), 
   2 ungkullar
Reningsdammarna Gislaved 26.5 (EL), 5 ungkullar 30.5 (EL)
Trana: 76 ex N.Bolmen 15.5 (BS,WS), >250 ex Draven 19.5 (SA), 150 ex 20.5 (BS,WS), 75 ex Ås ängar 20.5 (BS,WS)
Strandskata
: 2 ex Kyrkan Anderstorp 1.5 (LGH)
Mindre strandpipare: 3 ex
Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 2 ex 5.5 (EL), 3 ex 7.5 (EL), 4 ex 16.5 (BG), 3 ex 26.5 (EL), 2 ex 30.5 (EL)
   3 ex
Reningsdammarna Gislaved 31.5 (SA)
Mosnäppa: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 16.5 (BG), 1 ex 26.5 (BG)
Brushane: 7 ex spel Draven 17.5 (SA), 3 hanar spel 25.5 (SA)
Småspov: flera ex överfl
Reningsdammarna Gislaved 5.5 (BS,WS)
Rödbena: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 4 ex 5.5 (Bs,WS), 7.5 (EL), 2 ex 16.5 (BG), 3 ex Draven 20.5 (BS,WS),
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 30.5 (EL), 31.5 (SA)
Gluttsnäppa: 1 ex spel
Reningsdammarna Gislaved 30.5 (EL)
Dvärgmås: 7 ad + 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 8.5 (BG,HG,EL), 2 juv 19.5 (BG,GLq)
Skrattmås: ca 25 par på bo
Reningsdammarna Gislaved 26.5 (EL)
Svarttärna: 2 ex Draven 12.5 (EL), 3 ex 13.5 (SJ), 2 ex 14.5 (SJ), 4 ex 17.5 (SA), 2 ex 18.5 (SA), 3 ex 20.5 (BS,WS,SA), 21.5 (SA), 
   3 ex Draven 22.5 (SA,SJ), 2 ex 23.5 (SA), 1 ex 25.5 (SA), 28.5 (SA), 2 ex 29.5 (SA), 1 ex 31.5 (SA)
Skogsduva: 1 ex överfl
Reningsdammarna Gislaved 5.5 (BS,WS), 1 ex Färgån 21.5 (WS), 1 ex överfl Reningsdammarna Gislaved 26.5 (EL)
   1 ex rop Järanäs bokskog 29.5 (SA)
Turkduva: 1 ex Mellby Reftele 24.5 (SA), 1 ex Reftele 26.5 (SA), 3 ex Mellby Reftele 29.5 (SA), 2 ex 30.5 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop S.Valdshult 16.5 (OG)
Nattskärra: 1 ex spel 500 m S Reningsverket Gislaved 30.5 (EL)
Göktyta: 1 ex rop Väcklinge 11.5 (VFK), 1 ex rop Mjärhult Anderstorp 14.5 (LGH), 1 ex Nennesmo 24.5 (UE)
Mindre hackspett: 1 hona Fridsnäs Draven 1.5 (SJ), 1 ex rop Anderstorps kyrka 10.5 (LGH), 1 hane Fridsnäs 12.5 (EL), 
   1 ex trum Fridsnäs 22.5 (SA,SJ)
Gulärla: 1 ex nordlig Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG), 1 ex nordlig + 1 ex sydlig 4.5 (BG), 25 ex 5.5 (BS,WS),
   1 ex N.Bolmen 15.5 (BS,WS), 30 ex Reningsdammarna Gislaved 16.5 (BG), 20 ex str Draven 21.5 (SA), 
   3 ex nordlig
Reningsdammarna Gislaved 23.5 (BG,EL), 1 ex 30.5 (EL)
Engelsk sädesärla: 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 5.5 (EL), 7.5 (EL), 8.5 (BG,HG), 16.5 (BG), 1 ex med föda i näbben 19.5 (BG)
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 21.5 (BG), 23.5 (BG,EL), 26.5 (BG)
Svart rödstjärt: 1 hona Byås krog 9.5 (BS)
Sävsångare: 2 ex sj Draven 20.5 (SA), 1 ex sj 23.5 (SA), 28.5 (SA), 3 ex sj Hunnahall Draven 30.5 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Skinnebo 15.5 (BS,WS), 1 ex sj Järanäs bokskog 28.5 (BS,WS), 29.5 (SA)
Mindre flugsnappare: 1 ex sj Järanäs bokskog 28.5 (BS,WS), 1 ad hane sj 29.5 (SA)
Törnskata: 1 hane Vårtsjön 29.5 (SA), 1 hane S.Valdshult 29.5 (OG), 1 par Hamra Draven 31.5 (ALK,AKA)
Hämpling: 1 par N.Bolmen 15.5 (BS,WS), 1 par Mossarp Gislaved 22.5 (WS)
Stenknäck: 1 par Järanäs bokskog 29.5 (SA)

April 2011

Mindre sångsvan: 17 ex Reftele 3.4 (SA)
Sångsvan: 1 par bobyggande Draven 17.4 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Draven 18.4 (SA)
Bläsgås: 4 ex Draven 4.4 (SA)
Vitkindad gås: 7 ex str mot O Draven 3.4 (SA)
Gravand: 2 ex Draven 4.4 (SA)
Bläsand: 28 ex Draven 1.4 (SA), 27 ex 3.4 (SA)
Snatterand: 2 hanar + 1 hona Draven 1.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 1 hane Draven 2.4 (SA), 2 hanar + 1 hona 3.4 (SA
   1 hane Draven 5.4 (SA,BLn), 1 par Reningsdammarna Gislaved 12.4 (EL), 13.4 (BG), 14.4 (BG), 1 par Draven 14.4 (SA),
   1 par
Reningsdammarna Gislaved 15.4 (BG), 16.4 (SA,BG), 1 par + 1 hane 17.4 (BG), 1 par Draven 17.4 (SA),
   1 par
Reningsdammarna Gislaved 18.4 (EL,BG), 1 hane Draven 20.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 22.4 (EL), 24.4 (EL),
   1 par Draven 24.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 25.4 (BG,HG), 1 hane Draven 27.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 28.4 (BG
Stjärtand: 1 par Draven 5.4 (SA,BLn), 11.4 (EL)
Årta: 1 par Reningsdammarna Gislaved 14.4 (EL,BG), 1 par Draven 20.4 (SA), 1 ex spel 21.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 22.4 (EL)
   2 ex spel Draven 26.4 (SA), 1 ex spel 28.4 (SA)
Skedand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 1.4 (BG), 3.4 (BG,HG), 2 hanar + 1 hona 4.4 (EL), 5 hanar + 1 hona Draven 4.4 (SA), 
   3 hanar Draven 5.4 (SA,BLn), 3 ex 6.4 (BS,WS), 1 par Reningsdammarna Gislaved 6.4 (BG), 6 hanar + 3 honor Draven 7.4 (SA),
   1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 8.4 (BG), 6 hanar + 2 honor Draven 8.4 (SA), 2 par 9.4 (SA),
   3 hanar + 1 hona Reningsdammarna Gislaved 10.4 (EL), 5 hanar Draven 11.4 (EL), 4 par Reningsdammarna Gislaved 12.4 (EL), 3 par 13.4 (BG
   5 par Reningsdammarna Gislaved 14.4 (EL,BG), 6 hanar + 3 honor Draven 14.4 (SA), 4 par + 2 hanar
Reningsdammarna Gislaved 16.4 (SA)
   4 par
Reningsdammarna Gislaved 18.4 (EL,BG), 5 par + 1 hane 20.4 (EL), 6 par 22.4 (EL), 24.4 (EL), 25.4 (BG,HG)
Brunand: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 1.4 (BG), 2.4 (EL), 1 hane Draven 2.4 (SA), 3.4 (SA), 
   1 hane Reningsdammarna Gislaved 3.4 (BG,HG), 2 hanar + 1 hona Agnsjön Hestra 3.4 (OE)
Vigg: 30 ex Reningsdammarna Gislaved 3.4 (BG,HG), 30 par 12.4 (EL), 75 ex 13.4 (BG), 93 ex 16.4 (SA), 112 ex 24.4 (EL)
Sjöorre: 1 par Draven 3.4 (SA), 6.4 (BS,WS), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 6.4 (BG), 7.4 (EL), 1 par Draven 7.4 (SA), 1 hane 8.4 (SA)
   1 nattstr flock Draven 14.4 (SA)
Salskrake: 1 par Draven 2.4 (SA), 2 par 3.4 (SA), 1 hona Agnsjön Hestra 3.4 (OE), 1 par + 1 hona Draven 4.4 (SA), 1 hona 5.4 (SA,BLn), 
Småskrake: 1 hane Draven 1.4 (SA), 3.4 (SA), 4.4 (SA), 2 hanar + 1 hona Badviken N.Bolmen 17.4 (SA), 1 par + 1 hane 22.4 (SA)
Smålom: 1 ex överfl mot O Unnen 24.4 (WS)
Storlom: 1 par Spaden 22.4 (ALK,AKA)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.4 (GLq), 4.4 (ALK), 7.4 (EL), 10.4 (EL), 13.4 (BG), 1 ex bobygge 14.4 (EL), 2 ex 14.4 (BG)
   1 par bobyggande
Reningsdammarna Gislaved 16.4 (SA,BG), 3 ex 17.4 (BG), 4 ex,varav 1 par vid bo 18,4 (EL,BG), 3 ex 20.4 (BG),
   1 ex spel Reningsdammarna Gislaved 22.4 (EL), 2 ex 22.4 (EL), 25.4 (BG,HG)
Svarthakedopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 8.4 (BG), 16.4 (SA), 2 ex 17.4 (BG), 3 ex, varav 1 par parn.spel 18.4 (EL,BG)
   5 ex
Reningsdammarna Gislaved 20.4 (BG), 3 ex 22.4 (ALK,AKA), 2 par 22.4 (EL), 5 ex 24.4 (EL), 25.4 (BG,HG)
Svart stork: 1 ex str mot N Strömhult 29.4 (enl BMS-larm)
Glada: 1 ex Ås kyrka 2.4 (SA), 2 ex Draven 2.4 (SA), 1 ex 4.4 (SA), 1 ex överfl Gislaved 9.4 (GL,EL), 1 ex Skalleved Kållerstad 10.4 (LB)
   1 ex Svanaholms ängar 17.4 (SA), 2 ex N.Bolmen 16.4 (Sävsjö FK), 1 ex Skalleved Kållerstad 19.4 (LB), 1 ex Svanaholms ängar 22.4 (SA)
   1 ex Väcklinge 22.4 (SA), 1 ex Draftinge 22.4 (SA), 1 ex Draven 25.4 (SA), 1 ex Holmsjön Långaryd 28.4 (WS)
Havsörn: 1 ad Draven 16.4 (Sävsjö FK), 1 ad Badviken N.Bolmen 17.4 (SA), 1 ad Draven 18.4 (SA), 1 subad 23.4 (SA), 27.4 (SA), 28.4 (SA)
Brun kärrhök: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.4 (BG), 2 par Draven 2.4 (SA), 1 par 6.4 (BS,WS), 1 hona Färgån 13.4 (EL), 
   2 par Draven 25.4 (SA)
Tornfalk: 1 ex Väcklinge 11.4 (SA)

Jaktfalk: 1 ex 2K Draven 25.4 (SA,SJ,BLn)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 21.4 (SA), 24.4 (SA), 4 ex spel 26.4 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 14.4 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.4 (ALK,AKA), 25.4 (BG,HG)
Sothöna: 4 ex Draven 1.4 (SA), 7 ex Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 2 ex 3.4 (BG,HG), 8 ex Draven 3.4 (SA), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 8.4 (BG), 2 ex 11.4 (IJo), 6 ex 12.4 (EL), 4 ex 13.4 (BG), 16.4 (SA), 5 par 18.4 (EL,BG), 3 par 22.4 (EL)
Trana: 142 ex str Draven 2.4 (SA), 1 ex på bo Färgån 13.4 (EL), 90 ex Svanaholms ängar 17.4 (SA), 96 ex Draven 21.4 (SA)
Strandskata: 2 ex Kommunförrådet Gislaved 7.4 (AW), 2 ex Anderstorp 8.4 (LGH), 1 ex 12.4 (SA), 2 ex Kommunförrådet Gislaved 20.4 (AW
   1 ex Unnaryd 20.4 (WS), 2 ex Unnen 22.4 (BS)
Mindre strandpipare: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 16.4 (BG,HG), 17.4 (BG), 20.4 (BG), 2 ex spel 22.4 (EL), 
   2 ex Grustaget Reftelevägen 23.4 (EL), 1 ex Sågverket Smålandsstenar 25.4 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 25.4 (BG,HG), 28.4 (BG)
Större strandpipare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 11.4 (IJo)
Brushane: 1 hane SVanaholms ängar 17.4 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex spel Draven 26.4 (SA)
Dubbelbeckasin: 1 ex spel Draven 28.4 (SA)
Rödspov: 1 ex Draven 20.4 (BLn,SA)
Småspov: 1 ex str Unnaryd 28.4 (WS)
Rödbena: 1 ex Draven 3.4 (SA), 6.4 (BS,WS), 3 ex 7.4 (SA), 2 par 8.4 (SA), 3 par 9.4 (SA), 14.4 (SA), 2 ex spel 21.4 (SA),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.4 (EL), 25.4 (BG,HG), 2 ex spel Draven 26.4 (SA)
Skogsduva: 1 ex Mellby Reftele 12.4 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Bägaryd Reftele 11.4 (LB), 1 ex rop Väcklinge 26.4 (SA)
Göktyta: 1 ex Fridsnäs 16.4 (Sävsjö FK), 1 ex rop Grustaget Reftelevägen 23.4 (EL), 1 ex S.Valdshult Hestra 26.4 (OG)
Mindre hackspett: 1 ex rop+trum Väcklinge 9.4 (SA), 11.4 (SA), 1 ex rop+trum Tennisbanan Gislaved 16.4 (EL), 
   1 hane Fridsnäs 16.4 (sävsjö FK), 2 ex rop+trum 18.4 (SA), 1 ex trum Badviken N.Bolmen 22.4 (SA), 
   1 ex rop N.Kyrkogården Anderstorp 22.4 (LGH), 1 ex rop Fridsnäs 22.4 (SA), 1 ex rop Väcklinge 22.4 (SA), 1 hona Gislaved 24.4 (EL)
   1 ex rop Fridsnäs 25.4 (SA), 1 ex rop Hamra 25.4 (SA)
Gulärla: 1 ex Draven 25.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 28.4 (BG), 1 ex nordlig 30.4 (BG)
Forsärla: 1 ex Mofors damm Anderstorp 2.4 (LGH), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 4.4 (ALK), 14.4 (EL), 1 ex 18.4 (EL), 
   1 ex Strömma Unnaryd 27.4 (WS)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Sågverket Smålandsstenar 25.4 (SA)
Ringtrast: 1 ex Fjällandsnäs Unnaryd 4.4 (BS,WS), 1 hane Kyrkebol Hestra 15.4 (LD), 1 hane Bjärsved Hestra 16.4 (SA)
Gransångare: 3 ex sj Draven 3.4 (SA), 1 ex 5.4 (SA,BLn), 1 ex 9.4 (SA), 1 ex sj Solsjö Bolmen 14.4 (Gunilla Lönnegren-Wikensten),
   1 ex sj Norbergs Hestra 16.4 (SA), 2 ex sj Badviken N.Bolmen 17.4 (SA), 1 ex sj Hamra 18.4 (SA), 2 ex sj Gislaved 24.4 (EL),
   1 ex sj Unnaryd 27.4 (WS), 1 ex sj Hunnahall Draven 28.4 (SA)
Lövsångare: 1 ex sj Solsjö Bolmen 14.4 (Gunilla Lönnegren-Wikensten)
Varfågel: 1 ex Draven 1.4 (SA), 1 ex Solsjö Bolmen 17.4 (Gunilla Lönnegren-Wikensten)
Råka: 1 ad Flahultasjön 3.4 (SA), 1 ex Dye Reftele 10.4 (SA)
Steglits: 1 ex str Draven 2.4 (SA), 1 ex Flahultasjön 3.4 (SA), 1 ex str Väcklinge 16.4 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 17.4 (SA)
Snösparv: 1 ex Draven 3.4 (SA)

Mars 2011

Mindre sångsvan: 3 ex N.Bolmen 14.3 (SJ), 15.3 (EL), 7 ex str mot O Draven 20.3 (SA), 2 ad 22.3 (SA), 9 ad 23.3 (SA), 3 ad 24.3 (SA),
   2 ad Draven 27.3 (SA), 14 ex 28.3 (SA)
Sångsvan: 74 ex Svanaholms ängar 13.3 (SA), 105 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS), 54 ex Reningsdammarna Gislaved 25.3 (BG), 56 ex 26.3 (OE)
Sädgås: 300 ex N.Bolmen 8.3 (EL), 380 ex Svanaholms ängar 13.3 (SA), 430 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS), >500 ex 15.3 (EL), 220 ex 19.3 (SA)
   370 ex Svanaholms ängar 20.3 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Draven 6.3 (SA), 7.3 (BS,WS), 3 ex Svanaholms ängar 13.3 (SA), 1 ex 15.3 (EL), 1 ex Draven 26.3 (SA), 27.3 (SA)
   1 ex Draven 30.3 (SA)
Bläsgås: 17 ex Svanaholms ängar 13.3 (SA), 1 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS), 9 ex 15.3 (EL), 2 ex 19.3 (SA), 6 ex 22.3 (IJo), 13 ex 23.3 (SJ)
Grågås: 350 ex Svanaholms ängar 19.3 (SA)
Kanadagås: 610 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS)
Vitkindad gås: 1 ex Svanaholms ängar 13.3 (SA), 15.3 (EL)
Gräsand: 400 ex Draven 27.3 (SA), ca 340 ex N.Bolmen 28.3 (BS,WS)
Brunand: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 28.3 (BG,EL), 30.3 (BG)
Småskrake: 1 hane Draven 27.3 (SA), 30.3 (SA)
Glada: 1 ex Färgaryds kyrka 13.3 (OG), 1 ex Ås kyrka 15.3 (EL), 19.3 (SA),1 ex Svanaholms ängar 19.3 (SA), 2 ex Draven 19.3 (SA),
   1 ex Svanaholms ängar 20.3 (SA), 1 ex Draven 20.3 (SA), 24.3 (SA), 2 ex Draftinge 26.3 (SAL), 1 ex Draven 26.3 (SA), 27.3 (SA),
   1 ex Draftinge 27.3 (SA), 2 ex N.Bolmen 28.3 (BS,WS)
Havsörn: 1 ad Draven 5.3 (SA), 2 ad Svanaholms ängar 6.3 (SA), 1 subad Draven 8.3 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 13.3 (SA),
   1 ad Draven 19.3 (SA), 20.3 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 20.3 (SA), 1 subad 22.3 (SA), 1 ad Draven 27.3 (SA), 
   1 ad N.Bolmen 28.3 (BS,WS) 
Kungsörn: 1 juv Flahult Sporda 5.3 (SA), 1 juv Draven 19.3 (SA), 1 subad Kållerstad 29.3 (LB)
Stenfalk: 1 hane Draven 19.3 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 23.3 (SA)
Sothöna: 42 ex Reningsdammarna Gislaved 28.3 (BG,EL), 1 ex Draven 30.3 (SA), 2 ex 31.3 (SA)
Trana: 70 ex str NV Hestra 26.3 (OE), 120 ex str NV Unnaryd 27.3 (BS,WS), 165 ex str mot N Smålandsstenar 27.3 (PEE), 
   280 ex str mot N Kållerstad 27.3 (AAn)
Strandskata: 2 ex Kommunförrådet Gislaved 24.3 (AW), 25.3 (EL)
Rödbena: 1 ex Draven 29.3 (EL)
Skogsduva: 5 ex Mellby Reftele 12.3 (SA), 1 ex str mot N N.Bolmen 14.3 (BS,WS), 1 ex Draven 19.3 (SA)
Berguv: 1 ex rop Kyrkebol Hestra 1.3 (LD), 1 ex Lövåsa berg 23.3 (VFK)
Sparvuggla: 1 ex spel Kyrkebol Hestra 2.3 (LD), 1 ex spel Fryebo Anderstorp 2.3 (SA), 1 ex spel Valdshult 2.3 (LBc)
Kattuggla: 2 ex rop Kyrkebol Hestra 1.3 (LD), 1 ex rop Reftele 1.3 (PM), 2 ex Strömhult Långaryd 5.3 (BS,WS), 1 ex rop Väcklinge 5.3 (SA)
   1 ex rop Anderstorp 12.3 (LGH), 1 ex Gislaved 14.3 (EL), 1 ex rop Saraböke 16.3 (OG), 22.3 (OG)
Jorduggla: 1 ex Draven 11.3 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex rop Billarp Ås 26.3 (SA)
Forsärla: 1 ex Svanaholms ängar 13.3 (Gunilla Lönnegren-Wikensten), 1 ex Draven 19.3 (SA), 20.3 (SA)
Strömstare: 1 ex Nissafors Bruk 12.3 (SA), 2 ex Valån Hestra 28.3 (OG)
Varfågel: 1 ex Draven 6.3 (SA), 8.3 (EL), 25.3 (SA), 29.3 (SA), 30.3 (SA), 31.3 (SA)
Råka: 1 ad Svanaholms ängar 5.3 (SA), 1 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS), 15.3 (EL), 2 ex Draven 15.3 (EL), 1 ex 2K Väcklinge 24.3 (SA)
Steglits: 1 ex Unnaryd 17.3 (BS,WS), 18.3 (BS,WS), 2 ex Hasselgatan Gislaved 26.3 (EL)
Stenknäck: 6 ex Saraböke Hyltebruk 22.3 (OG)
Snösparv: 2 ex str Flahult Sporda 5.3 (SA), 1 ex Draven 19.3 (SA)

Februari 2011

Sädgås: 6 ex N.Bolmen 6.2 (SJ), 8 ex 11.2 (BS,WS)
Grågås: 1 ex Ås ängar 5.2 (SA), 2 ex Draven 5.2 (SA), 2 ex N.Bolmen 5.2 (SJ), 1 ex Draven 6.2 (SJ), ca 30 ex N.Bolmen 9.2 (SJ),
   2 ex N.Bolmen 11.2 (BS,WS), 1 ex Färgån 22.2 (BS,WS), 2 ex Draven 26.2 (SA)
Kricka: 1 hona
Reningsdammarna Gislaved 2.2 (EL), 13.2 (SJ), 18.2 (EL), 27.2 (EL)
Salskrake: 1 hona Färgån 27.2 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 5.2 (SA), 1 subad N.Bolmen 5.2 (SJ), 2 ad 16.2 (BS,WS), 1 ad Bjärsved Hestra 19.2 (SA), 1 subad Draven 20.2 (SA)
Fjällvråk: 1 ex N.Bolmen 3.2 (SJ), 2 ex Ås ängar 5.2 (SA), 1 ex N.Bolmen 5.2 (SJ), 1 ex Svanaholms ängar 13.2 (SA), 16.2 (BS,WS), 22.2 (EL
   1 ex Draven 22.2 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 27.2 (SJ)
Kungsörn: 1 ad Svanaholms ängar 5.2 (SA), 1 subad + 1 juv Bjärsved Hestra 12.2 (SA), 1 ex 1K+ Svanaholms ängar 16.2 (BS,WS),
   1 subad + 1 juv Bjärsved Hestra 19.2 (SA)
Ringduva: 1 ex spel Gislaved 24.2 (EL)
Sparvuggla: 1 ex rop Fryebo Anderstorp 26.2 (LGH), 28.2 (EL)
Kattuggla: 1 ex rop Saraböke Hyltebruk 21.2 (OG), 1 ex rop Amfrebo Hyltebruk 21.2 (BT)
Hornuggla: 1 ex rop Väcklinge 12.2 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop Landeryd 9.2 (BE)
Strömstare: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 13.2 (SJ), 1 ex Rydöbruk 27.2 (SA)
Rödhake: 1 ex sj Ågatan Reftele 7.2 (AAn)
Stare: 10 ex Sporda 23.2 (Gunilla Lönnegren-Wikensten)

Januari 2011

Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 2.1 (BG), 3.1 (EL), 8.1 (SA), 18.1 (EL), 24.1 (EL)
Orre: 12 ex Simmarydsnäs 15.1 (AAn)

Havsörn: 1 ad Draven 1.1 (SA), 1 subad 30.1 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Ås kyrka 9.1 (SA), 23.1 (SA)
Kungsörn: 1 ad Draven 1.1 (SA)
Sothöna: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 2.1 (BG), 3.1 (EL)
Berguv: 1 ex rop Lövåsaberget 30.1 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop Motorbanan Anderstorp 30.1 (SA)
Mindre hackspett: 4 ex Hasselgatan Gislaved 13.1 (EL)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.1 (BG), 3.1 (EL), 8.1 (SA), 18.1 (EL), 1 ex Hensjö damm 22.1 (AAn), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 23.1 (SJ), 24.1 (EL)
Rödhake: 1 ex Hyltebruk 3.1 (OG)
Svarthätta: 1 hona Hyltebruk 30.1 (OG)
Snösparv: 1 ex Draven 23.1 (SA)

December 2010

Havsörn: 1 ad Draftinge mosse 13.12 (BS,WS)
Kungsörn: 1 ad Draven 25.12 (SA), 1 ex Ås kyrka 26.12 (SJ)
Strömstare: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 3.12 (EL), 1 ex Nissafors Bruk 31.12 (SA)
Rödhake: 1 ex Hyltebruk 5.12 (OG), 1 ex Stora Enso Hyltebruk 12.12 (SA), 1 ex Hyltebruk 26.12 (OG)
Varfågel: 1 ex Brönne Skeppshult 26.12 (SA), 1 ex Ågårdsfors 26.12 (SA)

Steglits: 1 ex Framnäs Ås 3.12 (SJ), 2 ex 4.12 (SJ), 18.12 (SJ), 2 ex Tungatan Reftele 19.12 (SA), 26.12 (SA), 2 ex Framnäs Ås 27.12 (SJ)
   2 ex Tungatan Reftele 31.12 (SA)

November 2010

Knölsvan: 68 ex str Draven 27.11 (SA)
Mindre sångsvan: 4 ex Svanaholms ängar 6.11 (SJ), 2 ad + 4 juv str Draven 7.11 (SA)
Sädgås: 140 ex Åby N.Bolmen 2.11 (EL), 120 ex str Draven 6.11 (SA), 300 ex Svanaholms ängar 13.11 (SA), 14.11 (SA), 
   260 ex Åby 16.11 (EL), 130 ex 18.11 (BS,WS) 
Spetsbergsgås: 1 ex Svanaholms ängar 13.11 (SA), 14.11 (SA), 1 ex Åby 16.11 (EL), 18.11 (BS,WS)
Bläsgås: 1 ex Åby N.Bolmen 2.11 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 6.11 (SJ), 13.11 (SA), 14.11 (SA)
Grågås: 200 ex str Draven 6.11 (SA), 235 ex str mot S Tiraholm 6.11 (BS,WS)
Smådopping: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.11 (EL), 5.11 (BG), 6.11 (EL)
Havsörn: 1 juv str NV Smålandsstenar 6.11 (SA), 2 ex Tiraholm 6.11 (BS,WS), 2 ex Järanäs 6.11 (BS,WS), 
   2 ad + 1 subad N.Bolmen 7.11 (SJ), 2 ad Draven 7.11 (SA), 1 ad 13.11 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 13.11 (SA), 
   1 subad Badviken 13.11 (SA), 1 ex Grönhammar 16.11 (EL), 1 subad N.Bolmen 18.11 (BS,WS), 2 ad Draven 20.11 (SA), 1 ad 21.11 (SA)
   1 juv Svanaholms ängar 28.11 (SA)
Kungsörn: 2 ad Svanaholm-Enet 18.11 (BS,WS)
Sothöna: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 4.11 (EL), 6.11 (EL)
Skogsduva: 1 ex str Draven 7.11 (SA)

Turkduva: 1 ex Framnäs Ås 1.11 (SJ), 2.11 (SJ)
Berguv: 1 ex rop Lövåsaberget 7.11 (SA)
Kattuggla: 1 ex Teget Reftele 5.11 (SA)
Sidensvans: 28 ex str Draven 6.11 (SA), 15 ex Gislaved 6.11 (EL), 20 ex str Flaten Kållerstad 7.11 (SA), 12 ex Gäddås Bosebo 18.11 (MBq)
Strömstare: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 4.11 (EL), 5.11 (BG), 1 ex Möllekvarn 6.11 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 14.11 (EL)
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 24.11 (EL)
Skäggmes: 3 ex Kanalmynningen N.Bolmen 7.11 (SJ)
Varfågel: 2 ex Draven 6.11 (SA), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 6.11 (EL), 2 ex Draven 7.11 (SA), 1 ex Tiraholm 14.11 (SA),
   1 ex S.Valdshult 14.11 (OG)
Råka: 1 ex Svanaholms ängar 2.11 (EL)
Steglits: 2 ex str mot S Järanäs 6.11 (BS,WS), 1 ex 14.11 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 14.11 (SA)
Snösiska: 1 hane Älmeliden Långaryd 7.11 (BS,WS)
Tallbit: 1 ex str SV Reftele 7.11 (BLn)
Snösparv: 4 ex Draven 7.11 (SA)

Oktober 2010

Sädgås: 54 ex Svanaholms ängar 26.10 (BS,WS)
Grågås: 190 ex str Järanäs 15.10 (BS,WS)
Bläsand: 32 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 30 ex 4.10 (BG), 9.10 (EL)
Snatterand: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 1 ex Draven 9.10 (SA)
Stjärtand: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 4.10 (BG), 1 ex Draven 4.10 (SA), 9.10 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 9.10 (EL),
   1 ex Draven 11.10 (SA)
Smådopping: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 1 juv 4.10 (BG)
Storskarv: 82 ex str Järanäs 15.10 (BS,WS)

Ägretthäger: 1 ex Liljenäsviken 1.10 (SJ,SA), 1 ex Draven 3.10 (SA), 4.10 (SA), 5.10 (SA)
Glada: 1 ex Liljenäsviken 1.10 (SJ,SA), 1 ex Draftinge 2.10 (SAL), 1 ex Draven 4.10 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 4.9 (SA), 1 ad 6.10 (SA), 2 ad Svanaholms ängar 9.10 (SA), 1 subad Draven 9.10 (SA), 1 ad 18.10 (SA),
   1 ad Svanaholms ängar 24.10 (SA), 1 ad Draven 25.10 (SA), 2 juv 31.10 (SA)
Kungsörn: 1 juv Draven 31.10 (SA)
Tornfalk: 1 ex str Draven 9.10 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 8.10 (SA)
Vattenrall: 1 ex Draven 9.10 (SA)
Trana: 67 ex str Unnaryd 11.10 BS,WS), 500 ex str mot S Gislaved 12.10 (EL)
Sothöna: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 4.10 (BG)
Skogsduva: 3 ex str Draven 9.10 (SA)
Ringduva: 5400 ex str Draven 9.10 (SA)
Turkduva: 1 ex Henja 31.10 (EL)
Mindre hackspett: 1 ex Järanäs 15.10 (BS,WS)
Trädlärka: 1 ex Järanäs 13.10 (WS)
Forsärla: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 4.10 (BG)
Sidensvans: 15 ex Gislaved 21.10 (EL), 15 ex 31.10 (EL)
Gransångare: 1 ex Väcklinge 2.10 (SA), 8.10 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 9.10 (SA)
Varfågel: 1 ex Draven 15.10 (SA), 31.10 (SA)
Råka: 2 ex Svanaholms ängar 26.10 (BS,WS)
Steglits: 7 ex Järanäs 2.10 (WS), 1 ex Väcklinge 9.10 (SA), 5 ex str Draven 10.10 (SA), 1 ex Järanäs 12.10 (BS,WS), 
   7 ex str Kållerstad 12.10 (AAn), 2 ex Järanäs 13.10 (WS), 1 ex Väcklinge 14.10 (SA), 4 ex str Järanäs 15.10 (BS,WS), 
   1 ex Väcklinge 24.10 (SA), 4 ex 31.10 (SA), 3 ex Draven 31.10 (SA)
Vinterhämpling: 3 ex Väcklinge 11.10 (SA), 30 ex Järanäs 13.10 (WS), 5 ex str 15.10 (BS,WS), 4 ex Mellby Reftele 23.10 (SA),
   8 ex Svanaholms ängar 24.10 (SA), 11 ex Draven 31.10 (SA)
Lappsparv: 1 ex Svanaholms ängar 9.10 (SA)

September 2010

Grågås
: ca 1500 ex N.Bolmen 19.9 (SJ)
Vitkindad gås: 600 ex str Järanäs 27.9 (BS,WS)

Bläsand
: 24 ex Draven 2.9 (SA), 50 ex 12.9 (SA), 36 ex 21.9 (SA), 33 ex Reningsdammarna Gislaved 21.9 (EL), 36 ex Draven 22.9 (SA),
   30 ex
Reningsdammarna Gislaved 24.9 (BG)
Snatterand: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 7.9 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 8.9 (BG), 19.9 (BG)
Stjärtand: 1 ex Draven 8.9 (SA), 11.9 (SA,BLn,SJ), 4 ex 12.9 (SA,SJ), 13 ex 19.9 (SA), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 21.9 (EL), 23.9 (BG)
Skedand: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 7 ex Draven 4.9 (SA), 1 ex 5.9 (SA)
Smådopping: 3 ad + 2 pull + 2 juv
Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 1 ad + 1 juv 7.9 (BG,SA,LGH), 2 ad + 2 juv 8.9 (BG), 2 juv 19.9 (BG)
   2 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 21.9 (EL), 1 ad + 5 juv 24.9 (BG)
Storskarv: 105 ex str Järanäs 22.9 (WS), 157 ex str 27.9 (BS,WS), 73 ex str 28.9 (BS,WS)

Ägretthäger: 1 ex Draven 17.9 (SA,BLn), 19.9 (SA,SJ), 1 ex N.Bolmen 19.9 (SJ), 1 ex Draven 21.9 (SA), 22.9 (SA), 23.9 (SA),
   1 ex Badviken N.Bolmen 29.9 (EL)
Glada: 1 ad + 1 juv Draven 4.9 (SA), 2 ex Åby 6.9 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 6.9 (EL), 1 ex Mellby Reftele 10.9 (SA),
   1 ad + 1 juv Draven 11.9 (SA,BLn,SJ), 1 ex 12.9 (SA), 2 ex 19.9 (SA), 1 ex 21.9 (SA)
Havsörn: 2 ex 1K+ Draven 4.9 (SA), 2 ad Järanäs 7.9 (BS,WS), 1 ad Draven 8.9 (SA), 9.9 (SA), 11.9 (SA,BLn,SA), 2 ad 17.9 (SA,BLn),
   1 ad Draven 19.9 (SA), 1 ad str Järanäs 21.9 (BS,WS), 1 ad 27.9 (BS,WS), 28.9 (BS,WS)
Kungsörn: 1 ad Draven 12.9 (SA)
Tornfalk: 1 ex + 1 ex str Draven 4.9 (SA), 1 juv Svanaholms ängar 5.9 (SA), 1 ex Åby 6.9 (EL), 1 hona Järanäs 7.9 (BS,WS),
   1 ex Draven 11.9 (SA,BLn,SJ), 2 ex 12.9 (SA), 2 ex str Järanäs 17.9 (BS,WS), 1 ex Draven 17.9 (SA,BLn), >3 ex + 1 str 19.9 (SA),
   1 ex str Järanäs 21.9 (BS,WS)
Stenfalk: 1 ex honf Draven 10.9 (SA), 1 juv 11.9 (SA,BLn,SA), 1 ex 17.9 (SA,BLn)
Lärkfalk: 2 ex Draven 4.9 (SA), 1 juv 5.9 (SA), 1 ex 10.9 (SA), 1 ad 11.9 (SA,BLn,SJ), 1 ex str Järanäs 17.9 (BS,WS), 
   1 juv str Draven 19.9 (SA), 1 ex str Järanäs 22.9 (WS)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 11.9 (SA,BLn,SJ), 1 ad + 1 1K N.Bolmen 19.9 (SJ)
Sothöna: 1 ex Draven 4.9 (SA), 5 ex
Reningsdammarna Gislaved 8.9 (BG), 2 ex 21.9 (EL), 23.9 (BG)
Trana: 360 ex Åbykrysset 5.9 (SA), ca 1000 ex N.Bolmen 19.9 (SJ), 65 ex str mot S Unnen 21.9 (BS,WS), 93 ex str Järanäs 27.9 (BS,WS)
Mindre strandpipare: 2 juv Draven 6.9 (EL)
Större strandpipare: 4 ex Draven 4.9 (SA), 5.9 (SA), 1 juv Åbykrysset 5.9 (SA), 4 juv Draven 6.9 (EL), 3 juv 8.9 (SA), 13 ex 11.9 (SA,BLn)
   13 ex Draven 12.9 (SA,SJ), 2 ex str 21.9 (SA)
Kustpipare: 2 juv Draven 9.9 (SA), 1 juv 10.9 (SA), 2 juv 11.9 (SA), 4 juv 12.9 (SA,SJ)
Småsnäppa: 3 ex Draven 4.9 (SA), 3 juv 5.9 (SA), 1 juv Åbykrysset 5.9 (SA)
Kärrsnäppa: 23 ex Draven 8.9 (SA), 9.9 (SA), 17 ex 10.9 (SA), 30 ex 11.9 (SA), 18 ex 12.9 (SA)
Brushane: 18 ex Draven 12.9 (SA,SJ), 22 ex Ås ängar 12.9 (SA,SJ), 16 ex Mellby Reftele 15.9 (SA)
Myrspov: 28 ex str Draven 17.9 (SA,BLn)
Rödbena: 2 juv Draven 10.9 (SA), 1 ex 11.9 (SA), 1 juv 15.9 (SA)
Kustlabb: 2 ex str Järanäs 27.9 (BS,WS)
Skogsduva: 4 ex str Järanäs 21.9 (BS,WS), 1 ex överfl Svanaholms ängar 29.9 (EL)
Turkduva: 1 ex Mellby Reftele 2.9 (SA)
Gök: 1 juv Fridsnäs 8.9 (SA), 10.9 (SA), 2 juv 12.9 (SA), 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 19.9 (BG)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 1.9 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Draven 23.9 (SA)

Mindre hackspett: 1 ex Järanäs 1.9 (BS,WS), 20.9 (BS,WS)
Trädlärka: 1 ex str Järanäs 20.9 (BS,WS)

Större piplärka: 1 ex Järanäs 22.9 (BS,WS)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Järanäs 1.9 (BS,WS), 1 ex Draven 4.9 (SA), 1 ex Åbykrysset 5.9 (SA), 1 ex Väcklinge 5.9 (SA)
Skärpiplärka: 1 ex Järanäs 6.9 (BS,WS)
Gulärla: 3 ex str Järanäs 1.9 (BS,WS), 6 ex str Draven 4.9 (SA), 2 ex Järanäs 6.9 (BS,WS), 1 ex str Väcklinge 19.9 (SA), 
   1 ex str Järanäs 22.9 (WS)
Forsärla: 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 1 ex 7.9 (BG,SA,LGH), 8.9 (BG), 1 juv Fridsnäs 10.9 (SA), 
   2 honf Nissan Hyltebruk 12.9 (BE)
Svart rödstjärt: 1 hane Väcklinge 5.9 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Fridsnäs 8.9 (SA), 10.9 (SA), 11.9 (SA,BLn,SJ), 12.9 (SA), 1 ex sj Unnaryd 22.9 (BS)
Råka: 1 ex Järanäs 21.9 (BS,WS)
Steglits: 1 ex Väcklinge 19.9 (SA), 1 ex Åby N.Bolmen 29.9 (EL)

Augusti 2010

Grågås: 400 ex Svanaholms ängar 29.8 (SA)
Bläsand: 1 hona
Reningsdammarna Gislaved 12.8 (BG), 2 ex Draven 13.8 (SA), 6 ex 14.8 (SA), 8 ex 15.8 (SA), 
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 15.8 (SA), 4 ex 16.8 (BG), 3 ex Draven 17.8 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 20.8 (BG),   
   2 ex Draven 20.8 (SA), 6 ex 21.8 (SA), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 21.8 (EL), 8 ex Draven 22.8 (SA), 
   2 ex
Reningsdammarna Gislaved 26.8 (BG), 4 ex 27.8 (EL), 22 ex Draven 27.8 (SA), 20 ex 29.8 (SA)
Snatterand: 3 ex Draven 14.8 (SA), 15.8 (SA), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 15.8 (SA), 1 ex Draven 20.8 (SA), 
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 26.8 (BG), 4 ex Draven 29.8 (SA), 3 ex 30.8 (SA)
Gräsand: 300 ex Draven 14.8 (SA)
Stjärtand: 1 ex Draven 14.8 (SA), 20 ex str Draven 21.8 (SA), 5 ex 26.8 (SA), 4 ex 28.8 (SA), 29.8 (SA)
Årta: 1 ex Draven 21.8 (SA)
Skedand: 1 hona + 3 juv
Reningsdammarna Gislaved 1.8 (BG), 1 hona m 5 pull 2.8 (EL), 2 ex honf 3.8 (OE), 1 hona m 4 ungar 4.8 (EL,BG)
   1 hona m 4 ungar Reningsdammarna Gislaved 12.8 (BG), 2 ex Draven 13.8 (SA), 14.8 (SA), 11 ex 15.8 (SA),
   2 ex
Reningsdammarna Gislaved 15.8 (SA), 1 hona m 4 ungar + 1 ex 16.8 (BG), 5 ex Draven 17.8 (SA), 
   3 ex
Reningsdammarna Gislaved 20.8 (BG), 4 ex 21.8 (EL), 2 ex Draven 21.8 (SA), 12 ex Reningsdammarna Gislaved 26.8 (BG), 
   3 ex Draven 26.8 (SA), 7 ex
Reningsdammarna Gislaved 27.8 (EL), 1 ex Draven 29.8 (SA)
Brunand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 12.8 (BG), 15.8 (SA), 16.8 (BG)
Vigg: 2 ungkullar Reningsdammarna Gislaved 3.8 (OE), 5 honor m 1, 3, 4, 5 resp 8 ungar 4.8 (EL,BG), 35 ex 15.8 (SA)
Storskrake: 1 hona m 9 juv Järanäs 16.8 (BS,WS)
Smålom: 1 ex m fisk i näbben Järanäs 4.8 (BS,WS), 1 ex 20.8 (BS,WS), 23.8 (WS)
Storlom: 4 ex Järanäs 4.8 (BS,WS), 1 par m 1 juv Majsjön 10.8 (EL), 3 ex Järanäs 20.8 (BS,WS), 14 ex 26.8 (BS,WS)
Smådopping: 1 par m 5 pull + 2 juv
Reningsdammarna Gislaved 1.8 (BG), 1 par m 5 pull + 4 juv 2.8 (EL), 
   1 par m 5 pull + 2 juv + 1 ad spel Reningsdammarna Gislaved 3.8 (OE), 1 par m 3 pull + 1 ad 4.8 (EL,BG), 
   1 par m 3 ungar + 1 par m 4 pull (3:e häckningen) Reningsdammarna Gislaved 9.8 (EL), 2 par m 2 resp 3 ungar + 2 juv 12.8 (BG),
   1 ad + 2 juv
Reningsdammarna Gislaved 15.8 (SA), 1 par m 1 pull + 1 ad m 2 pull + 2 juv 16.8 (BG), 
   1 par m 3 pull + 1 par m 1 pull + 2 juv + 1 ex på bo m ägg Reningsdammarna Gislaved 20.8 (BG), 
   1 par m 3 pull + 1 ad m 1 pull + 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 21.8 (EL), 1 par m 2 pull + 1 par (misslyckad häckn) + 6 juv 26.8 (BG),
   2 ad + 2 pull
Reningsdammarna Gislaved 27.8 (EL)
Svarthakedopping: 1 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 1.8 (BG), 1 ad 2.8 (EL), 1 ad + 2 juv 3.8 (OE), 4.8 (EL,BG), 1 ad + 1 juv 9.8 (EL)
   2 juv Reningsdammarna Gislaved 12.8 (BG), 15.8 (SA), 1 ad + 2 juv 16.8 (BG), 20.8 (BG), 2 juv 21.8 (EL), 1 juv 26.8 (BG)
Bivråk: 28 ex str Unnaryd 30.8 (BS,WS)
Glada: 3 ex Reftele 7.8 (UE), 1 ex Dye 7.8 (UE), 2 ex Draven 14.8 (SA), 1 ad 15.8 (SA), 1 ad Reftele Reningsverk 17.8 (SA),
   1 ex 1K Ås ängar 21.8 (EL), 2 ex Draven 21.8 (SA), 1 ex 22.8 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 22.8 (SA), 1 ex Draftinge 25.8(SA),
   1 ad Ås ängar 29.8 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 5.8 (EL), 14.8 (SA), 2 ad 15.8 (SA), 1 ad 17.8 (SA), 1 juv Järanäs 20.8 (BS,WS), 1 ad Draven 22.8 (SA), 25.8 (SA)
   1 ad Draftinge 25.8 (SA)
Brun kärrhök: 1 hane + 3 honf Draven 5.8 (EL), 1 juv 13.8 (SA), 3 juv 14.8 (SA), 15.8 (SA), 1 par + 1 juv Svanaholms ängar 22.8 (SA)
Tornfalk: 1 ex honf Draven 5.8 (EL), 2 ex 14.8 (SA), 15.8 (SA), 1 ex str Järanäs 16.8 (BS,WS), 1 ex Draven 18.8 (SA), 
   2 juv + 1 ex str Draven 21.8 (SA), 1 juv 22.8 (SA), 1 juv Svanaholms ängar 22.8 (SA), 1 juv Draven 25.8 (SA), 26.8 (SA)
Stenfalk: 1 juv Draven 31.8 (SA)
Lärkfalk: 1 ad Draven 5.8 (EL), 1 ex 13.8 (SA), 2 ex 14.8 (SA), 1 ad 16.8 (SA), 2 ex 19.8 (SA), 21.8 (SA), 22.8 (SA),
   1 ex Svanaholms ängar 22.8 (SA), 2 ex Draven 29.8 (SA), 1 juv 30.8 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex överfl mot S
Reningsdammarna Gislaved 1.8 (BG), 1 ex 2K+ str mot SV Svanaholms ängar 22.8 (SA), 
   1 ad Draftinge 25.8 (SA), 1 ex Unnaryd 30.8 (BS,WS)
Sothöna: 10 ex
Reningsdammarna Gislaved 15.8 (SA), 13 ex 26.8 (BG), 12 ex 27.8 (EL)
Trana: 250 ex Draven 17.8 (SA)
Strandskata: 1 ex Welands Gislaved 2.8 (OE)
Större strandpipare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL), 5 ex Draven 13.8 (SA), 1 ex 14.8 (SA), 1 ad 15.8 (SA), 
   4 ex Svanaholms ängar 26.8 (SA), 1 ex str Draven 26.8 (SA), 4 ex Svanaholms ängar 28.8 (SA), 5 ex Åbykrysset 29.8 (SA),
   1 ex Draven 29.8 (SA)
Tofsvipa: 420 ex Svanaholms ängar 26.8 (SA)
Kustsnäppa: 1 ad Draven 14.8 (SA)
Småsnäppa: 1 juv Åbykrysset 28.8 (SA), 29.8 (SA)
Mosnäppa: 1 ex Åbykrysset 28.8 (SA), 29.8 (SA)
Spovsnäppa: 1 juv Åbykrysset 28.8 (SA), 29.8 (SA)
Kärrsnäppa: 9 ex Draven 13.8 (SA), 9 juv Åbykrysset 28.8 (SA)
Brushane: 12 ex Draftinge 25.8 (SA), 26 ex Svanaholms ängar 26.8 (SA), 22 ex Draven 27.8 (SA), 50 ex Åbykrysset 28.8 (SA), 
   30 ex Åbykrysset 29.8 (SA), 18 ex str Badviken 29.8 (SA), 12 ex Draven 31.8 (SA)
Småspov: 1 ex str Åbykrysset 28.8 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex överfl Reningsdammarna Gislaved 9.8 (EL), 1 ex Draven 20.8 (SA), 2 ex Draftinge 25.8 (SA), 
   4 ex Svanaholms ängar 26.8 (SA), 5 ex Åbykrysset 28.8 (SA), 29.8 (SA)
Rödbena: 1 ex Draven 14.8 (SA), 2 ex Åbykrysset 28.8 (SA), 1 juv 29.8 (SA)
Havstrut: 4 ad + 2 juv Järanäs 4.8 (BS,WS)
Svarttärna: 1 ad + 2 juv Draven 5.8 (EL)
Turkduva: 1 ex Ölmestad by Reftele 7.8 (UE), 2 ex Mellby Reftele 16.8 (SA), 19.8 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Järanäs 23.8 (WS), 1 ex rop
Reningsdammarna Gislaved 27.8 (EL), 1 hane Järanäs 30.8 (BS,WS)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Väcklinge 31.8 (SA)
Gulärla: 1 ex Järanäs 16.8 (BS,WS), 13 ex Väcklinge 20.8 (SA), 45 ex str Draven 21.8 (SA), 37 ex str 22.8 (SA), 38 ex str Badviken 22.8 (SA)
   16 ex Järanäs 26.8 (BS,WS), 18 ex Draven 27.8 (SA), 3 ex Järanäs 30.8 (BS,WS), 6 ex str Draven 30.8 (SA)
Forsärla: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL), 1 ad + 2 juv 4.8 (EL,BG), 2 ex 12.8 (BG), 1 ex 16.8 (BG), 20.8 (BG), 
   1 ex Hestra 31.8 (SA)
Svart rödstjärt: 1 ex Liljegränd Gislaved 15.8 (BG,HG)
Törnskata: 1 juv Järanäs 4.8 (BS,WS), 2 juv Väcklinge 22.8 (SA), 1 hona Järanäs 23.8 (WS), 1 par 26.8 (BS,WS)
Steglits: 4 ex Väcklinge 13.8 (SA), 1 ad matade 2 ungar Badviken 22.8 (1:a konstaterade häckningen i Västbo) (SA)


Juli 2010

Sångsvan: 13 ad Draven 6.7 (SA)
Bläsgås: 1 ex 2K Draven 4.7 (SA)
Grågås: >2100 ex Draven 1.7 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 1.7 (SA)
Bläsand: 3 hanar Draven 1.7 (SA), 2 ex 3.7 (SA), 1 hane 6.7 (SA), 4 ex 7.7 (SA), 1 ex 13.7 (SA), 5 ex Reningsdammarna Gislaved 24.7 (EL)
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 31.7 (EL)
Snatterand: 7 ex Draven 3.7 (SA), 1 hona
Reningsdammarna Gislaved 4.7 (EL), 2 ex Draven 4.7 (SA)
Årta: 1 hona Draven 7.7 (SA), 2 ex 13.7 (SA)
Skedand: 5 ex Draven 3.7 (SA), 1 hona m 7 ungar
Reningsdammarna Gislaved 4.7 (EL), 1 hona + 7 pull Draven 4.7 (SA),
   1 hona m 9 ungar Reningsdammarna Gislaved 6.7 (BG,HG), 1 hona m 7 ungar 6.7 (EL), 5 ex Draven 13.7 (SA), 
   1 hona m 9 ungar + 2 honor + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 14.7 (BG), 13 ex Draven 14.7 (SA), 
   1 hona m 9 ungar + 1 hona m 4 pull (3:e häckningen) Reningsdammarna Gislaved 18.7 (EL), 1 hona m 4 pull 21.7 (BG), 
   1 hona m 7 juv Reningsdammarna Gislaved 24.7 (EL)
Brunand: 4 hanar Draven 4.7 (SA)
Vigg: 1 hona + 4 pull Draven 7.7 (SA), 1 hona + 2 pull 13.7 (SA), 1 hona m 8 pull Reningsdammarna Gislaved 16.7 (EL), 
   2 honor m 3 resp 7 pull Reningsdammarna Gislaved 17.7 (BG,HG), 18.7 (EL), 1  hona m 4 pull 21.7 (BG), 3 ungkullar 22.7 (EL), 
   2 Reningsdammarna Gislaved ungkullar 31.7 (EL)
Smålom: 1 ex överfl Arnåshalm 13.7 (AW), 2 ex 21.7 (AW)
Storlom: 1 par m 1 pull Kroksjön Hestra 5.7 (SA), 6 ex Järanäs 19.7 (WS), 2 ex Unnen 29.7 (BS,WS)
Smådopping: 1 ad + 2 pull + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 6.7 (BG,HG), 1 ad + 3 juv 14.7 (BG), 1 par på bo 17.7 (BG,HG), 
   1 par på bo + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 21.7 (BG), 1 par på bo med minst 2 ungar 24.7 (PM), 1 par m 5 pull + 1 ad 26.7 (BG), 
   1 par m 5 pull + 1 ad + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 31.7 (BG)
Skäggdopping: 1 juv Draven 4.7 (SA), 1 ad m 2 pull + 1 ad m 1 juv 22.7 (BS,WS)
Svarthakedopping: 2 par m 1 unge vardera Reningsdammarna Gislaved 4.7 (EL), 2 ad + 1 pull 6.7 (BG,HG), 2 par m 1 unge var 6.7 (EL),
   2 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 14.7 (BG), 3 ad + 2 juv 16.7 (EL), 2 ad + 2 juv 17.7 (BG,HG), 18.7 (EL), 2 ad + 1 juv 21.7 (BG),
   3 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 22.7 (EL), 24.7 (EL), 2 ad + 2 juv 26.7 (BG), 2 juv 31.7 (EL,BG)
Glada: 1 ad Draven 6.7 (SA), 7.7 (SA), 1 ex Kållerstad 13.7 (AAn), 1 ex Draven 17.7 (SA), 1 ex Liljenäs 17.7 (SA), 1 ex Draven 19.7 (SA),
   1 ex Sörgården Gislaved 26.7 (BG)
Havsörn: 2 ad Draven 1.7 (SA), 1 ad 3.7 (SA), 12.7 (SA), 13.7 (SA), 14.7 (SA), 15.7 (SA), 17.7 (SA), 18.7 (SA), 2 ex 22.7 (BS,WS)
Brun kärrhök: 2 par Draven 6.7 (SA)
Lärkfalk: 1 ad Draven 3.7 (SA), 1 ad matande 1 juv 4.7 (SA), 1 juv 6.7 (SA), 11.7 (SA), 1 ex Unnaryd 12.7 (BS), 
   1 ad + 1 juv Draven 17.7 (SA), 2 ad + 2 juv 18.7 (SA), 1 ad Mellby Reftele 18.7 (SA), 1 ad Draven 19.7 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 1.7 (SA)
Sothöna: 1 ungkull Draven 4.7 (SA), 1 par m 4 pull
Reningsdammarna Gislaved 4.7 (BG), 3 par m pull Draven 7.7 (SA), 
   10 ex Reningsdammarna Gislaved 31.7 (EL)
Strandskata: 1 ex Strandvallen Unnaryd 5.7 (WS), 6.7 (WS), 2 ex 10.7 (WS), 2 ex Unnen 29.7 (BS,WS)
Mindre strandpipare: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 4.7 (EL), 1 par kraftigt varnande Grustaget vid Reftelevägen 19.7 (EL),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.7 (EL), 26.7 (BG), 2 juv 31.7 (EL)
Större strandpipare: 1 ex Draven 1.7 (SA), 1 ad Reningsdammarna Gislaved 31.7 (EL)
Kustsnäppa: 12 ex str mot SV Kållerstad 19.7 (AAn)
Kärrsnäppa: 50 ex + 19 str Draven 17.7 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.7 (BG)

Rödbena: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 2 ex Draven 6.7 (SA), 5 ex 7.7 (SA), 2 ex 14.7 (SA), 1 ex 18.7 (SA)
Gluttsnäppa: 14 ex Draven 2.7 (SA)
Grönbena: 11 ex str Draven 6.7 (SA)
Skrattmås: 3 pull Reningsdammarna Gislaved 4.7 (EL), 8 pull/juv Unnen 9.7 (WS), 5 juv Reningsdammarna Gislaved 31.7 (EL)
Fisktärna: 1 par matande 1 juv Draven 18.7 (SA)
Svarttärna: 3 ex varav 1 ex m föda åt ungar Draven 1.7 (SA), 2 ad 7.7 (SA), 1 ad 13.7 (SA), 15.7 (SA), 3 ad 17.7 (SA), 4 ad 18.7 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 1.7 (SA)
Mindre hackspett: 1 ungkull Liljenäsviken 4.7 (SA)

Forsärla: 2 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 1.7 (BG), 1 hane Svanån Mårtenstorp 3.7 (SA), 
   1 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 4.7 (EL), 3 ex 6.7 (BG,HG), 2 ex 17.7 (BG,HG), 1 ad 21.7 (BG), 2 ex 31.7 (BG)
Gransångare: 1 ex sj Vallsnäsbron Unnen 6.7 (har funnits där hela våren) (WS)
Törnskata: 2 juv + 1 hane m minst 3 juv Sävsås Unnaryd 17.7 (BS,WS), 1 hane + 1 juv ca 500 m O Västbo skyttecentrum 19.7 (EL)

Juni 2010

Bläsgås: 1 ex 2K Draven 23.6 (SA)
Grågås: 11 ungkullar Draven 1.6 (SA), >1200 ex 7.6 (SA)
Bläsand: 2 hanar
Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG), 2 par 6.6 (EL), 3 hanar Draven 8.6 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 13.6 (EL)
   2 hanar Draven 13.6 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 21.6 (BG), 23.6 (EL), 3 hanar + 1 hona 29.6 (BG)
Snatterand: 1 hane Draven 2.6 (SA), 13.6 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 21.6 (BS,WS), 1 hona 26.6 (EL)
Stjärtand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 11.6 (BG)
Årta: 1 par Draven 15.6 (SA), 1 ex spel 24.6 (SA)
Skedand: 1 par + 4 hanar
Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG), 2 par + 2 hanar 6.6 (EL), 7 hanar + 1 hona Draven 12.6 (SA),
   6 hanar Reningsdammarna Gislaved 13.6 (EL), 1 hona m 12 pull 14.6 (BG), 2 par + 3 hanar 20.6 (EL), 1 par + 2 hanar 21.6 (BG),
   1 hona m 9 pull + 3 hanar + 2 honor Reningsdammarna Gislaved 23.6 (EL), 1 hona m 9 pull + 1 hona 26.6 (EL), 2 honor 29.6 (BG)
Brunand: 1 hane Draven 7.6 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 11.6 (BG), 13.6 (EL)
Vigg: >20 ex Reningsdammarna Gislaved 21.6 (BS,WS)
Tjäder: 1 hona m 1 unge Bockshult Långaryd 21.6 (BS,WS)
Vaktel: 1 ex spel Svanaholms ängar 1.6 (SJ), 2.6 (SA), 2 ex spel 4.6 (VFK)
Smålom: 1 ex på bo Loftuddagölen Arnåsholm 15.6 (EL)
Storlom: 2 ex Harasjön Arnåsholm 15.6 (EL), 1 par St.Iglasjön Smålandsstenar 25.6 (SA)
Smådopping: 1 par m 2 pull
+ 1 par på bo Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG), 1 ad matande 1 unge 6.6 (EL), 1 ad + 1 pull 11.6 (BG),
   2 ad matande 1 + 2 ungar Reningsdammarna Gislaved 13.6 (EL), 1 ad + 1 juv 16.6 (EL), 2 ad + 2 juv 20.6 (EL), 1 ad + 1 pull 21.6 (BS,WS)
   2 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 21.6 (BG), 2 ad + 3 pull 23.6 (EL), 1 ad 26.6 (EL), 1 ad + 1 juv 29.6 (BG)
Skäggdopping: 1 par med ungar Draven 1.6 (SA), 1 ad + 2 pull 21.6 (SA)
Svarthakedopping: 3 par på bo + 1 par
Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG), 3 par på bo 6.6 (EL), 4 par (3 par på bo) 11.6 (BG), 13.6 (EL)
   3 par på bo (2 ungar i ett av bona) Reningsdammarna Gislaved 16.6 (EL), 2 ex på bo 20.6 (EL), 2 ad + 1 pull 21.6 (BS,WS),
   4 par varav 2 par m 1 unge var Reningsdammarna Gislaved 21.6 (BG), 1 par m 1 pull + 1 par på bo 23.6 (EL), 
   1 ad m 1 pull + 1 par på bo + 2 ad Reningsdammarna Gislaved 26.6 (EL), 1 par m 1 unge + 1 par på bo + 1 par 29.6 (BG)
Glada: 1 ex Draven 1.6 (SA), 3.6 (SA) 15.6 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 1.6 (SA), 3.6 (SA), 12.6 (SA), 13.6 (SA), 1 subad 24.6 (SA)
Brun kärrhök: 1 hane + 2 honor Draven 10.6 (SA), 1 hane Vassviken N.Bolmen 14.6 (SA)
Tornfalk: 1 hona Enet N.Bolmen 21.6 (BS,WS,SJ)
Lärkfalk: 1 ex Lida Unnaryd 5.6 (WS), 1 ex Draven 10.6 (SA), 13.6 (SA), 1 ex Långaryds Betongindustri 25.6 (SA), 1 ad Draven 29.6 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 4.6 (SA), 15.6 (SA)
Småfläckig sumphöna: 2 ex spel Draven 8.6 (SA), 9.6 (SA), 1 ex spel 14.6 (SA), 15.6 (SA), 16.6 (SA), 17.6 (SA), 18.6 (SA), 21.6 (SA),
   2 ex spel Draven 23.6 (SA), 24.6 (SA)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 13.6 (EL)
Sothöna: 1 par m 7 pull + 1 par på bo m 2 pull
Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG), 1 ungkull m 5 pull 13.6 (EL), 2 par m 2 + 7 pull 14.6 (BG)
   3 ungkullar Reningsdammarna Gislaved 20.6 (EL), 1 par + 3 pull Draven 24.6 (SA)
Strandskata: 2 ex överfl Moen Anderstorp 25.6 (LGH)
Mindre strandpipare: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG), 2 ex 6.6 (EL), 16.6 (EL), 21.6 (BS,WS), 23.6 (EL), 1 ex 26.6 (EL), 29.6 (BG)
Storspov: 1 par m unge Enet N.Bolmen 21.6 (BS,WS)
Svartsnäppa: 3 ex Mellbysvackan 11.6 (SA), 1 ex Draven 13.6 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 14.6 (SA), 1 ex Draven 15.6 (SA), 20.6 (SA),
   1 ex Draven 23.6 (SA)
Rödbena: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG), 4 par Draven 3.6 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL), 4 par Draven 10.6 (SA)
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 16.6 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 18.6 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 21.6 (BG), 1 ex 23.6 (EL)
Dvärgmås: 1 ex 3K Draven 4.6 (SA)
Skrattmås: 8 pull (årets första) Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL)
Svarttärna: 1 ex Draven 2.6 (SA), 2 ex 4.6 (SA), 9.6 (SA), 10.6 (SA), 3 ex 13.6 (SJ), 2 ex 13.6 (SA), 1 ex 15.6 (SA), 20.6 (SA), 
   2 ex Draven 21.6 (SA), 1 ex 23.6 (SA), 2 ex 24.6 (SA)
Turkduva: 1 ex Mellby 11.6 (SA), 2 ex 17.6 (SA), 1 ex Smålandsstenar 21.6 (WS)
Kattuggla: 1 ex med byte i klorna Svanaholms ängar 4.6 (VFK), 2 ex rop Väcklinge 9.6 (SA), 2 ungkullar Hamra+Håkentorp 17.6 (SA),
   1 ungkull Karaby Ås 19.6 (SA), 2 ex rop Väcklinge 21.6 (SA), 1 ex rop 23.6 (SA), 24.6 (SA)
Hornuggla: 1 ungkull Ås skola 2.6 (SA), 2 ungkullar Draftinge 4.6 (VFK), 1 ungkull Månsagård Reftele 14.6 (SA), 
   1 ungkull Dye Reftele 14.6 (SA), 1 ungkull Åtterås ängar 16.6 (SA), 1 ungkull Ås ängar 17.6 (SA)
Nattskärra: 1 ex spel Nennesmo 3.6 (SA), 4.6 (VFK), 1 ex spel Speedwaybanan Gislaved 3.6 (SA), 4.6 (VFK), 
   1 ex spel Moen Anderstorp 13.6 (LGH), 1 ex spel Gungsedungevägen Nennesmo 14.6 (SA), 1 ex spel Västbo skyttecentrum 14.6 (SA),
   1 ex spel Gnosjövägen Anderstorp 27.6 (LGH), 2 ex spel Bäckshultsvägen 27.6 (LGH)
Göktyta: 1 ex Yås Unnaryd 16.6 (Allan Wester), 1 ex Kroksjön Unnaryd 18.6 (BS), 1 ex Liljenäs 21.6 (BS,WS)
Mindre hackspett: 1 hona Fridsnäs 13.6 (SA), 1 hane Ölmestad Reftele 13.6 (SA)
Trädlärka: 1 ex sj Västbo Skyttecentrum 4.6 (VFK)
Backsvala: ca 10 bebodda bon Grustaget Reftelevägen 15.6 (EL)
Gulärla: 1 ex N.Bolmen 21.6 (BS,WS)
Forsärla: 4 ex, minst 2 ungar Strömma Unnaryd 5.6 (WS), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 20.6 (EL), 21.6 (BS,WS), 
   1 ex sj Sågverket Smålandsstenar 25.6 (SA)
Sävsångare: 2 ex sj Vassviken N.Bolmen 4.6 (VFK), 1 ex sj Draven 4.6 (VFK), 13.6 (SA), 1 ex sj N.Bolmen 21.6 (BS,WS,SJ)
Kärrsångare: 2 ex sj Väcklinge 8.6 (SA), 1 ex sj Fridsnäs 13.6 (SA), 2 ex sj Väcklinge 15.6 (SA), 1 ex sj Samseryds ängar 16.6 (SA),
   1 ex sj Åtterås ängar 16.6 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Billarp Ås 7.6 (SJ)
Törnskata: 1 hane ca 500 O Västbo skyttecentrum 15.6 (EL)

Maj 2010

Sångsvan: 2 ex Sjö Unnen 10.5 (BS,WS), 1 ex på bo Vårtsjön Ås 14.5 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Draven 2.5 (SA), 9.5 (SA), 12.5 (SA), 13.5 (SA), 17.5 (SA), 19.5 (SA)
Bläsgås: 2 ex 2K Draven 19.5 (SA)
Grågås: 11 par + pull Badviken N.Bolmen 9.5 (SA), 1 par + 4 pull Karaby Ås 9.5 (SA), 1 ungkull Flahultasjön 13.5 (SA),
   5 ungkullar Draven 15.5 (SA)
[Stripgås]: 1 ex Draven 19.5 (BS,WS,SA), 20.5 (SA), 21.5 (SA)
Vitkindad gås: 5 ex str mot NO Draven 7.5 (SA), 400 ex str mot SO Sjö Unnen 10.5 (BS,WS), 100 ex str mot NO N.Bolmen 17.5 (SJ),
   2 ex Draven 21.5 (SA)
Bläsand: 1 par
Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG), 2 par 4.5 (BG), 1 par 10.5 (EL), 2 hanar 13.5 (SA), 1 par + 1 hane 14.5 (BG,HG),
   1 par
Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 22.5 (BG,HG), 1 par + 1 hane 26.5 (BG), 2 hanar 31.5 (EL)
Snatterand: 2 par Draven 2.5 (SA), 1 par 3.5 (SA), 1 par
Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 2 par Draven 8.5 (SA), 1 hane 9.5 (SA),
   1 par
Reningsdammarna Gislaved 10.5 (EL), 1 par Draven 11.5 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 13.5 (SA), 2 hanar Draven 13.5 (SA)
   1 par
Reningsdammarna Gislaved 14.5 (BG,HG), 1 hane Draven 14.5 (SA), 1 par 15.5 (SA), 1 hane 17.5 (SA),
   1 par
Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 1 hane Draven 19.5 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 22.5 (BG,HG), 1 par 23.5 (EL),
   1 hane
Reningsdammarna Gislaved 26.5 (BG)
Stjärtand: 2 par Draven 15.5 (SA)
Årta: 1 par + 1 hane Draven 2.5 (SA), 1 par 3.5 (SA), 2 hanar + 1 hona 8.5 (SA), 1 ex spel 9.5 (SA), 1 par 13.5 (SA), 1 hane 15.5 (SA)
   1 hane spel Draven 20.5 (SA), 2 hanar 21.5 (SA)
Skedand: 5 par + 4 hanar
Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 4 hanar + 1 hona Draven 19.5 (BS,WS), 
   3 par + 5 hanar
Reningsdammarna Gislaved 23.5 (EL), 1 par + 4 hanar 31.5 (EL)
Brunand: 1 par
Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG)
Vigg: 3 hanar + 1 hona Badviken N.Bolmen 2.5 (SA)
Småskrake: 3 par + 1 hane Järanäs hamn 14.5 (SA)
Tjäder: 1 hona på bo med 5 ägg Fållinge Hallaberg 18.5 (Matts Svensson)
Vaktel: 1 ex spel Svanaholms ängar 31.5 (SJ)
Smålom: 1 par Össjön Stengårdshult 2.5 (LBc), 1 par Ärnarpagölen Jälluntofta 9.5 (SA), 1 ex Gäddviken Majsjön 15.5 (MBq),
   1 par Loftuddagölen Arnåsholm 23.5 (EL)
Storlom: 1 par Flaten Kållerstad 9.5 (SA), 1 par Väglången Jälluntofta 9.5 (SA), 1 par Algutstorpasjön 13.5 (SA), 
   2 ex Skinnabo Bolmen 14.5 (SA), 1 ex rop St.Skärshultssjön 22.5 (SA), 1 ex på bo Harasjön Arnåsholm 23.5 (EL), 1 par Majsjön 23.5 (EL)
   1 ex på bo + 1 ex Harasjön 30.5 (ALK,AKA), 1 ex Assbrunnen 30.5 (ALK,AKA)
Smådopping: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG), 1 par på bo 4.5 (BG), 1 ex 13.5 (SA), 3 ex varav 1 ex på bo 14.5 (BG,HG),
   1 ex på bo + 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 23.5 (EL), 1 par matande 4 pull 26.5 (ALK), 1 par på bo 26.5 (BG), 
   2 par på bo
Reningsdammarna Gislaved 27.5 (BG), 1 par på bo + 1 par med 3 pull 30.5 (BG), 3 ex 31.5 (EL)
Svarthakedopping: 5 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.5 (BG), 3 par 4.5 (BG), 4 par 13.5 (SA), 7 ex 14.5 (BG,HG), 
   4 par varav 2 par bobyggande
Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 4 par på bo 22.5 (BG,HG), 23.5 (EL), 26.5 (BG), 31.5 (EL)
Svarthalsad dopping: 2 ex Draven 14.5 (SA), 15.5 (SA), 16.5 (SA)
Rördrom: 1 ex tut N.Bolmen 19.5 (SA)
Vit stork: 1 ex Bröttjestad 23.5 (Eva o Per-Axel Eriksson)
Glada: 1 ex ruvande Svanaholms ängar 2.5 (SA), 1 ex Draven 2.5 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 9.5 (SA), 1 ex Draven 15.5 (SA), 17.5 (SA)
   1 ex Draven 25.5 (SA)
Havsörn: 2 ad Draven 2.5 (SA), 6.5 (SA), 8.5 (SA), 15.5 (SA,SJ), 1 ad 31.5 (SA)
Blå kärrhök: 1 hona Draven 2.5 (SA)

Stenfalk: 1 ex N.Bolmen 1.5 (SJ), 1 hona Draven 3.5 (SA)
Lärkfalk: 2 ex Väcklinge 1.5 (SA), 1 ex 5.5 (VFK), 2 ex Draven 15.5 (SA)
Vattenrall: 2 ex spel Draven 3.5 (SA), 5.5 (VFK), 3 ex spel 9.5 (SA), 1 ex spel 10.5 (SA), 11.5 (SA), 1 ex spel Vassviken N.Bolmen 13.5 (SA)
   2 ex spel Vassviken N.Bolmen 19.5 (SA), 1 ex spel Draven 19.5 (SA), 5 ex spel 20.5 (SA)
Småfläckig sumphöna: 2 ex spel Draven 3.5 (SA), 4 ex spel 5.5 (VFK), 2 ex spel 9.5 (SA), 13.5 (SA), 19.5 (SA), 1 ex spel 20.5 (SA)
Kornknarr: 1 ex spel Svanaholms ängar 18.5 (IJ)
Rörhöna: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 26.5 (BG), 31.5 (EL)
Sothöna: 1 par m 4 pull
Reningsdammarna Gislaved 22.5 (BG,HG), 25.5 (ALK), 1 par på bo med 1 synlig unge 26.5 (BG), 
   1 par + 7 pull
Reningsdammarna Gislaved 27.5 (BG), 1 par m 5 pull + 1 ex på bo 31.5 (EL)
Trana: 8 par på bo Draven 9.5 (SA), 10 par på bo 10.5 (SA), 1 nykläckt pull 15.5 (SA), 1 par med 2 ungar Amfrebo Hyltebruk 22.5 (BT)
Strandskata: 2 ex str Badviken N.Bolmen 2.5 (SA), 1 par Kommunförrådet Gislaved 21.5 (AW), 1 ex Draven 21.5 (SA)
Mindre strandpipare: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 1 ex Grustaget vid Reftelevägen 13.5 (LGH), 
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 2 ex 22.5 (BG,HG), 1 ex Sågverket Smålandsstenar 22.5 (SA), 
   3 ex
Reningsdammarna Gislaved 23.5 (EL), 25.5 (ALK), 26.5 (BG), 31.5 (EL)
Större strandpipare: 12 ex str mot N Draven 5.5 (SA)
Fjällpipare: 2 ex Svanaholms ängar 12.5 (SA), 1 ex Ås ängar 12.5 (SA)
Brushane: 11 ex Draven 8.5 (SA), 12 ex 11.5 (SA), 21 ex spel 15.5 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex spel Draven 3.5 (SA)
Dubbelbeckasin: minst 4 ex spel Svanaholms ängar 13.5 (SA), 3 ex spel Kinnaberg Draven 14.5 (SA)
Mosnäppa: 3 ex Draven 19.5 (SA)
Kärrsnäppa: 14 ex str mot NO Draven 15.5 (SA)
Myrspov: 23 ex str mot NO Draven 15.5 (SA)
Småspov: 2 ex N.Bolmen 1.5 (SJ), 1 ex Draven 3.5 (SA), 1 ex spel 9.5 (SA), 2 ex str mot NO 15.5 (SA)
Storspov: 1 par parning Draven 15.5 (SA)
Svartsnäppa: 3 ex Draven 9.5 (SA), 2 ex 15.5 (SA)
Rödbena: 2 ex Svanaholms ängar 2.5 (SA), 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG), 3 ex Svanaholms ängar 9.5 (SA), 
   4 par Draven 10.5 (SA), 1 par
Reningsdammarna Gislaved 13.5 (SA), 1 ex 14.5 (BG,HG), 2 ex str mot NO + 1 par parning Draven 15.5 (SA)
   2 ex
Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 2 ex Draven 19.5 (BS,WS), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 22.5 (BG,HG), 1 ex 23.5 (EL), 
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 25.5 (ALK), 2 ex 26.5 (BG), 1 ex 31.5 (EL)
Grönbena: 20 ex Draven 2.5 (SA), >30 ex 8.5 (SA), 20 ex str mot N Nissaryd Långaryd 13.5 (BS,WS)
Dvärgmås: 3 ad Draven 15.5 (SA), 1 ad 24.5 (SA)
Skrattmås: ca 300 häckande par
Reningsdammarna Gislaved 23.5 (EL)
Silvertärna: 8 ex str mot NO Draven 15.5 (SJ)
Svarttärna: 1 ex Draven 10.5 (SA), 2 ex 11.5 (SA), 3 ex 13.5 (SJ), 4 ex 14.5 (SA), 15.5 (SA), 2 ex 16.5 (SA), 19.5 (BS,WS), 1 ex 21.5 (SA)
   1 ex Draven 23.5 (SA), 24.5 (SA), 25.5 (SA), 2 ex 26.5 (SA), 27.5 (SA), 4 ex 30.5 (SA)
Skogsduva: 1 ex tut Sjö Unnen 10.5 (BS,WS), 1 ex rop Mårås bokskog 22.5 (SA)
Turkduva: 2 ex Reftele 13.5 (SA), 1 ex Väcklinge 27.5 (SA)
Nattskärra: 2 ex Nennesmoskogen 9.5 (BS,WS), 1 ex överfl Burserydsvägen Smålandsstenar 29.5 (BLn,SA)
Göktyta: 1 ex rop Grustaget vid Reftelevägen 13.5 (LGH), 1 ex rop Isaberg 13.5 (SA), 1 ex S.Valdshult 28.5 (OG)
Mindre hackspett: 1 ex trum Badviken N.Bolmen 2.5 (SA), 1 ex Hamra 5.5 (SA), 1 ex Hunnahall 6.5 (SA), 1 ex rop Väcklinge 13.5 (SA), 
   1 ex rop Väcklinge 14.5 (SA), 19.5 (SA), 1 ex rop Hamra 19.5 (SA), 1 par Väcklinge 20.5 (SA), 2 ex rop Hamra+Väcklinge 21.5 (SA),
   1 ex rop+trum Väcklinge 23.5 (SA), 26.5 (SA), 27.5 (SA)

Rostgumpsvala: 1 ex Draven 5.5 (EL,SA,BLn,OG,JT m fl), 6.5 (BLn,SA,UE m fl)
Gulärla: 1 ex Nissaryd Långaryd 13.5 (BS,WS), 5 ex nordliga
Reningsdammarna Gislaved 14.5 (BG,HG), 4 ex nordliga Draven 19.5 (BS,WS)
   1 ex sydlig
Reningsdammarna Gislaved 22.5 (BG,HG)
Forsärla: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 13.5 (SA), 14.5 (BG,HG), 18.5 (EL), 2 ex 22.5 (BG,HG), 1 ex 25.5 (ALK), 1 ad + 1 juv 26.5 (BG)
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Blåhake: 2 ex Hunnahall Draven 15.5 (BLn)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Sågverket Smålandsstenar 22.5 (SA)
Sävsångare: 1 ex sj Hunnahall Draven 15.5 (SA), 1 ex sj Väcklinge 19.5 (SA), 3 ex sj Vassviken N.Bolmen 19.5 (SA)
Gransångare: 1 ex Järanäs bokhult 14.5 (SA), 1 ex sj Hasselgatan Gislaved 22.5 (EL), 1 ex sj Mellby Reftele 26.5 (SA)
Törnskata: 1 hane Unnen 18.5 (WS), 1 hane Högsberg Anderstorp 28.5 (LGH), 1 hane Hallasjön 30.5 (SA), 
   1 hane Mjärhult Anderstorp 30.5 (LGH), 1 par Västbo Skyttecentrum 31.5 (EL)
Rosenfink: 1 ex 2K hane sj Kinnaberg Draven 17.5 (BLn,SA), 1 ex sj Framnäs Ås 19.5 (SA), 1 ex sj Sågverket Smålandsstenar 22.5 (SA)

April 2010

Mindre sångsvan: 18 ex str Draven 2.4 (Roger & Kerstin Karlsson), 14 ex str mot O 3.4 (SA)
Sångsvan: 1 par bobyggande Draven 18.4 (SA), 1 par på bo 23.4 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Ås ängar 1.4 (SJ), 1 ex Draven 3.4 (SA,EL), 9.4 (SA), 12.4 (SA), 14.4 (SA), 17.4 (SA), 22.4 (SA)
Vitkindad gås: 3 ex Svanaholms ängar 8.4 (BS,WS), 11.4 (SA), 17.4 (SA)
Gravand: 1 ex Draven 1.4 (BLn,SA)
[Mandarinand]: 1 hane Dalen Gislaved 12.4 (EL), 13.4 (AW), 20.4 (SA)
Snatterand: 1 par
Reningsdammarna Gislaved 1.4 (EL), 3.4 (BG), 4.4 (EL), 1 par Draven 4.4 (SA,SJ,BLn), 1 par Draven 7.4 (SA),
   1 par
Reningsdammarna Gislaved 9.4 (EL), 10.4 (SA), 1 hane Draven 10.4 (SA), 11.4 (SA,BLn,UE), 1 par Reningsdammarna Gislaved 12.4 (EL
   1 par Reningsdammarna Gislaved 13.4 (BG), 2 par 14.4 (EL,BG), 16.4 (EL), 1 par Draven 16.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 19.4 (EL
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.4 (BS,WS), 1 par 24.4 (EL), 1 par Draven 24.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 25.4 (BG), 
   1 par Reningsdammarna Gislaved 26.4 (BG), 28.4 (EL), 1 par Draven 30.4 (SA)
Stjärtand: 1 par Hammargården N.Bolmen 8.4 (BS,WS), 1 par Svanaholms ängar 11.4 (SA), 3 par + 1 hane Draven 14.4 (SA)
Årta: 1 par + 1 hane Draven 11.4 (SA,BLn,UE), 2 hanar + 1 hona 24.4 (SA), 1 hane 26.4 (SA), 1 hane + 2 honor 27.4 (BS,WS), 
   1 hane Draven 29.4 (SA,BLn), 1 ex spel 29.4 (SA), 1 hane 30.4 (SA)
Skedand: 3 hanar + 1 hona Draven 3.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 5.4 (BG), 3 par 7.4 (BG), 3 hanar + 1 hona Draven 7.4 (SA)
   1 par Draven 8.4 (SA), 1 par
Reningsdammarna Gislaved 9.4 (EL), 2 par 10.4 (SA), 6 hanar + 2 honor Draven 10.4 (SA), 
   10 hanar + 5 honor Draven 11.4 (SA,BLn,UE), 3 par Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG,HG), 4 par 14.4 (EL,BG), 
   8 hanar + 3 honor Draven 14.4 (SA), 2 par Reningsdammarna Gislaved 16.4 (EL), 4 par + 2 hanar 20.4 (EL), 8 ex 22.4 (BS,WS),
   4 par + 3 hanar Reningsdammarna Gislaved 24.4 (EL), 4 hanar Draven 27.4 (BS,WS), 7 hanar + 2 honor Reningsdammarna Gislaved 28.4 (EL)
   6 hanar + 1 hona Draven 28.4 (EL)
Brunand: 6 hanar + 1 hona
Reningsdammarna Gislaved 1.4 (EL), 8 hanar + 2 honor Draven 1.4 (SA), 1 hane 4.4 (SA,SJ.BLn), 12.4 (SA)
Vigg: ca 30 ex
Reningsdammarna Gislaved 9.4 (EL), 23 ex 10.4 (SA), 27 ex rast Unnen 18.4 (BS,WS), 
   70 ex Reningsdammarna Gislaved 20.4 (EL)
Sjöorre: 1 hane Draven 1.4 (SA), 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 2.4 (BG,EL), 3.4 (SJ,BG), 4.4 (EL), 5.4 (BG), 7.4 (EL,BG),
   Str flockar på kvällen Unnaryd 18.4 (BS,WS)
Knipa: ca 100 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.4 (EL), 90 ex Draven 1.4 (SA)
Salskrake: 1 par Draven 1.4 (SA), 2.4 (
Roger & Kerstin Karlsson), 3.4 (SA,EL), 1 hona 9.4 (SA)
Småskrake: 1 hane Draven 11.4 (SA)
Smålom: 2 par Sandvik Fegen 18.4 (SA)
Smådopping: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 2.4 (EL), 1 ex Draven 3.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.4 (ALK), 7.4 (BG), 9.4 (EL),
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 10.4 (SA), 2 ex 12.4 (EL), 1 par (parning) 14.4 (EL,BG), 1 ex 20.4 (EL), 22.4 (BS,WS), 2 ex 24.4 (EL), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 25.4 (BG), 1 ex 26.4 (BG), 1 ex spelande 28.4 (EL)
Skäggdopping: 1 ex ruvande Draven 30.4 (SA)
Svarthakedopping: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 9.4 (EL), 10.4 (SA), 12.4 (BG,HG), 24.4 (EL), 25.4 (BG), 
   3 par Reningsdammarna Gislaved (2 par bobyggande) 26.4 (BG), 3 par varav 1 spelande 28.4 (EL)
Svarthalsad dopping: 2 ex Draven 21.4 (SA), 30.4 (SA)

Brunglada: 1 ex Draven 2.4 (Roger & Kerstin Karlsson)
Glada: 1 ex Draven 1.4 (SA), 3 ex 2.4 (Roger & Kerstin Karlsson), 2 ex 3.4 (SA), 1 ex Ås ängar 3.4 (SA,EL), 4.4 (SA), 
   2 ex Draven 4.4 (SA,SJ,BLn), 1 ex 7.4 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 8.4 (BS,WS), 1 ex Draven 10.4 (SA), 2 ex 11.4 (SA,BLn,UE)
   1 par vid bo Svanaholms ängar 11.4 (SA), 2 ex 17.4 (SA), 1 ex Ås 17.4 (SA), 1 ex Draven 17.4 (SA), 1 ex Åker Långaryd 18.4 (OG)
   1 ex Draven 29.4 (SA,BLn)
Havsörn: 2 ad + 1 ex 2K Draven (Roger & Kerstin Karlsson), 2 ad 4.4 (SA), 1 ex 2K+ N.Bolmen 8.4 (BS,WS), 2 ad Draven 11.4 (SA,BLn,UE)
   1 ex 2K Svanaholms ängar 17.4 (SA), 2 ad Draven 21.4 (SA), 2 ad slog sothöna 24.4 (SA), 2 ad 28.4 (EL), 1 ad + 1 subad 29.4 (SA,BLn)
   1 ad Draven 30.4 (SA)
Fiskgjuse: 1 ex på bo Sandvik Fegen 18.4 (SA)
Tornfalk: 1 ex str Draven 11.4 (SA,BLn,UE), 1 ex 24.4 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 24.4 (SA), 2 ex 25.4 (SA), 
   1 ex Järanäs 30.4 (Paul Nilsson)
Stenfalk: 1 hona Draven 3.4 (SA), 1 hane Väcklinge 4.4 (SA), 1 hona str Sandvik Fegen 18.4 (SA), 1 hona Draven 23.4 (SA),
   1 hane Rackaregölen Unnaryd 27.4 (WS), 1 hane Draven 29.4 (SA,BLn)
Pilgrimsfalk: 1 ex Draven 2.4 (Roger & Kerstin Karlsson), 1 ad 24.4 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 12.4 (SA), 23.4 (SA), 30.4 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 11.4 (SA), 23.4 (SA), 3 ex spel 29.4 (SA)
Rörhöna: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 20.4 (EL)
Sothöna: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.4 (EL), 16 ex Draven 1.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 3.4 (BG), 5.4 (BG), 7.4 (EL,BG),
   2 ex
Reningsdammarna Gislaved 9.4 (EL), 4 ex 10.4 (SA), 12.4 (BG,HG), 3 par 14.4 (EL,BG), 6 par 20.4 (EL), 8 ex 22.4 (BS,WS),
   5 par varav 1 par bobyggande Reningsdammarna Gislaved 28.4 (EL)
Trana: 74 ex str Draven 1.4 (SA), ca 100 ex str 3.4 (SA), 157 ex 7.4 (SA)
Strandskata: 1 ex Unnen 3.4 (WS), 1 par Kommunförrådet Gislaved 4.4 (AW), 2 ex Anderstorp 10.4 (SA,LGH), 
   1 ex Kommunförrådet Gislaved 13.4 (AW), 2 ex Unnen 13.4 (WS), 1-2 ex dagl Kommunförrådet Gislaved 20.4 (AW), 1 ex 25.4 (EL) 
Mindre strandpipare: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 13.4 (BG), 1 ex 16.4 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 17.4 (SA), 
   1 par Reningsdammarna Gislaved 19.4 (EL), 1 ex 20.4 (EL), 26.4 (BG), 3 ex Draven 26.4 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 28.4 (EL)
   1 ex Draven 28.4 (SA)
Brushane: 2 ex Draven 3.4 (SA), 11 ex 28.4 (EL)
Dvärgbeckasin: 1 ex spel Draven 29.4 (SA)
Storspov: 1 par (parning) Draven 22.4 (SA)
Rödbena: 1 ex Draven 3.4 (SA), 3 ex 7.4 (SA), 6 ex 9.4 (SA), 4 ex 10.4 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 11.4 (SA), 4 ex Draven 11.4 (SA),
   1 ex spel Draven 12.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 25.4 (BG), 26.4 (BG), 3 par Draven 26.4 (SA), 1 par (parning) 27.4 (BS,WS)
   3 ex Reningsdammarna Gislaved 28.4 (EL), 3 par Draven 28.4 (SA)
Skrattmås: ca 800 par Draven 30.4 (SA)
Berguv: 1 ex Johansberg 29.4 (EL)
Sparvuggla: 2 ex rop Johansberg Gislaved 7.4 (EL,BF)
Kattuggla: 1 ex rop Billarp Ås 4.4 (SA), 1 ex rop Amfrebo Hyltebruk 5.4 (BT)
Pärluggla: 1 ex rop Ö.Tånghult Anderstorp 4.4 (EL)
Mindre hackspett: 1 ex Draven 2.4 (
Roger & Kerstin Karlsson), 1 hane rop Fridsnäs 3.4 (SA), 1 hane rop Gislaved 4.4 (EL), 
   1 ex Gäddås Bosebo 16.4 (MBq), 1 ex rop Badviken N.Bolmen 17.4 (SA), 1 ex trum Smålandsstenar 18.4 (SA), 
   1 ex trum S.Valdshult 18.4 (OG). 1 ex rop+trum Hamra 24.4 (SA), 1 ex rop Fridsnäs 30.4 (SA)
Forsärla: 1 par Hensjö damm Kållerstad 2.4 (AAn), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 3.4 (BG), 1 ex Ingaryd Sporda 4.4 (SA),
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 9.4 (EL), 10.4 (SA), 1 par 16.4 (EL), 1 ex sj Ågårdsfors 18.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.4 (BG
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 26.4 (BG)
Svart rödstjärt: 2 ex sj Sågverket Smålandsstenar 18.4 (SA)

Svarthakad buskskvätta: 1 hane Solsjö Bolmen 18.4 (Gunilla Lönnegren-Wikensten,SA)
Ringtrast: 1 hane Fotbollsplanen Anderstorp 10.4 (SA,LGH), 2 hanar Väcklinge 24.4 (SA), 25.4 (KHs), 2 hanar Kyrkebol Hestra 30.4 (LD)
Gransångare: 2 ex Draven 2.4 (
Roger & Kerstin Karlsson), 1 ex sj Lillaryd Bolmen 11.4 (SA), 1 ex sj Tallberga Ås 11.4 (SA), 
   2 ex sj Fridsnäs 11.4 (SA,BLn,UE), 1 ex sj Unnaryd 11.4 (BS,WS), 1 ex Gäddås Bosebo 16.4 (MBq), 1 ex sj Mellby Reftele 16.4 (SA),
   1 ex sj Kommunförrådet Gislaved 19.4 (AW), 3 ex sj Tennisbanan Gislaved 24.4 (EL), 1 ex sj Badviken N.Bolmen 24.4 (SA),
   1 ex sj Vallsnäsbron Unnaryd 25.4 (BS)
Varfågel: 1 ex Segerstad 2.4 (AAn)
Råka: 1 ex 2K Draven 11.4 (SA,BLn,UE)
Stare: >1000 ex Draven 12.4 (SA), 23.4 (SA)
Steglits: 1 ex Fridsnäs 3.4 (SA)
Vinterhämpling: 9 ex str Draven 3.4 (SA), 15 ex Draftinge 3.4 (SA)

Mars 2010

Mindre sångsvan: 1 ad + 1 2K N.Bolmen 24.3 (EL), 3 ad + 1 2K 25.3 (SA), 11 ad Svanaholms ängar 27.3 (SA)
Sångsvan: 210 ex N.Bolmen 24.3 (EL), 194 ex Svanaholms ängar 25.3 (SA), 120 ex N.Bolmen 26.3 (BS,WS), 
   90 ex Svanaholms ängar 27.3 (SA)
Sädgås: 110 ex N.Bolmen 22.3 (BS,WS), 100 ex 24.3 (EL), 181 ex Svanaholms ängar 25.3 (SA), 210 ex 27.3 (SA)
Bläsgås: 11 ex Svanaholms ängar 21.3 (SA), 2 ex 25.3 (SA), 2 ex Draven 26.3 (SA), 2 ex Ås ängar 27.3 (SJ,SA), 
   4 ex str mot O Draven 28.3 (SA)
Vitkindad gås: 2 ex Svanaholms ängar 19.3 (BLn), 1 ex N.Bolmen 20.3 (SJ), 21.3 (SJ), 1 ex Svanaholms ängar 21.3 (SA),
   1 ex N.Bolmen 22.3 (BS,WS), 24.3 (EL), 1 ex Ås ängar 27.3 (SJ)
Bläsand: 25 ex Draven 26.3 (SA), 57 ex 27.3 (SA), 50 ex 28.3 (SA)
Snatterand: 1 hane Svanaholms ängar 24.3 (EL), 1 par Draven 26.3 (SA), 27.3 (SA)
Kricka: >500 ex Draven 27.3 (SA), 28.3 (SA)
Stjärtand: 1 par Draven 24.3 (SA), 1 hane N.Bolmen 26.3 (BS,WS), 1 hane + 2 honor Reningsdammarna Gislaved 26.3 (AKA,BG)
Årta: 1 par Draven 27.3 (SA)
Skedand: 1 hane Draven 25.3 (SA), 1 par 28.3 (SA)
Brunand: 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 26.3 (AKA,BG), 1 ex 27.3 (OE), 1 hona 27.3 (BG,HG), 1 hane Draven 27.3 (SA)
Knipa: >50 ex Reningsdammarna Gislaved 26.3 (BG)
Salskrake: 1 hona Färgån 13.3 (BS,WS), 1 hane Draven 26.3 (SA), 1 hane Unnen 28.3 (WS), 1 hane Färgån 30.3 (BS,WS), 
   1 hona Draven 31.3 (SA)
Storskarv: 52 ex str NO + 6 ex Draven 28.3 (SA)
Glada: 1 ex Tallberga 15.3 (IJ), 1 ex mot NO Svanaholms ängar 15.3 (BS,WS), 1 ex Draven 20.3 (SA), 1 ex Ås kyrka 21.3 (SJ),
   1 ex Svanaholms ängar 21.3 (SA), 1 ex Väcklinge 21.3 (SA), 1 ex N.Bolmen 22.3 (BS,WS), 1 ex Svanaholms ängar 27.3 (SA),
   1 ex Ås ängar 27.3 (SA), 1 ex Draven 28.3 (SA), 29.3 (SA)
Havsörn: 1 ad Svanabo Dravö 15.3 (IJ), 1 ad Svanaholms ängar 20.3 (SA), 1 ad Draven 20.3 (SA), 1 ex N.Bolmen 21.3 (SJ),
   1 ad Svanaholms ängar 21.3 (SA), 1 ex 2K+ mot N N.Bolmen 26.3 (BS,WS), 1 ex 2K+ Draven (troligen samma) 26.3 (BS,WS)
Kungsörn: 1 subad Bjärsved Hestra 6.3 (SA), 1 subad Svanaholms ängar 13.3 (SA), 1 subad Svanabo Dravö 15.3 (IJ)
Stenfalk: 1 hane Draven 29.3 (SA)
Sothöna: 1 ex Draven 29.3 (SA)
Trana: 80 ex N.Bolmen 24.3 (EL), 150 ex Ås ängar 24.3 (EL), 100 ex Draven 24.3 (SA), 110 ex Svanaholms ängar 27.3 (SA)
Strandskata: 1 ex Anderstorp Däck 30.3 (LGH), 1 ex Kommunförrådet Gislaved 31.3 (AW)
Större strandpipare: 1 ex Draven 24.3 (SA)
Berguv: 1 ex Lövåsaberget 24.3 (SA,LGH m fl), 1 ex rop 30.3 (LGH)
Sparvuggla: 1 ex rop Hagsjön Anderstorp 16.3 (LGH), 24.3 (SA,LGH m fl), 1 ex rop Saraböke Hyltebruk 29.3 (OG)
Kattuggla: 1 ex rop Unnaryd 7.3 (WS), 1 ex rop Väcklinge 14.3 (SA), 1 ex Unnaryd (hörs varje kväll) 15.3 (BS,WS), 
   1 ex rop Saraböke Hyltebruk 15.3 (OG), 3 ex rop Unnaryd 26.3 (BS,WS), 1 ex rop Dravö Ås 29.3 (SA), 
   1 ex rop Bråarp Anderstorp 29.3 (LGH), 1 ex rop Saraböke Hyltebruk 29.3 (OG), 1 ex rop Åker Långaryd 30.3 (OG)
Pärluggla: 1 ex rop Ö.Tånghult Anderstorp 24.3 (SA,LGH m fl), 25.3 (LGH)
Skogsduva: 2 ex str mot N Draven 13.3 (SA), 2 ex str Svanaholms ängar 20.3 (SA), 4 ex 27.3 (SA)
Turkduva: 1 ex Gislaved 24.3 (EL)
Mindre hackspett: 1 par Storåns mynning 25.3 (SA), 1 ex S.Valdshult 28.3 (OG)
Trädlärka: 9 ex Svanaholms ängar 19.3 (BLn), 2 ex N.Bolmen 22.3 (BS,WS)
Ladusvala: 1 ex Draven 29.3 (BLn,SA)
Skärpiplärka: 1 ex Kanalbron N.Bolmen 20.3 (SJ), 21.3 (SJ,SA)
Forsärla: 1 ex Väcklinge 19.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 20.3 (SJ,BG), 1 ex Väcklinge 21.3 (SA)
Sädesärla: 1 ex Unnaryd 24.3 (WS)
Strömstare: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 5.3 (BG), 6.3 (SA), 7.3 (BG,HG), 8.3 (EL), 15.3 (EL), 1 ex Möllekvarn 22.3 (WS)
Stenskvätta: 1 hane Väcklinge 29.3 (BLn,SA) 
Dubbeltrast: 40-50 ex Svanaholms ängar 19.3 (BLn)
Varfågel: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.3 (SA), 1 ex Jonsbo ängar 6.3 (SA), 1 ex N.Bolmen 8.3 (SJ,BS,WS), 1 ex Vårtsjön Ås 8.3 (BS),
   1 ex Enetvägen N.Bolmen 15.3 (BS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 15.3 (EL), 1 ex Draven 27.3 (SA)
Råka: 2 ad Väcklinge 17.3 (BLn,SA), 3 ad + 2 2K Svanaholms ängar 19.3 (BLn), 1 ex 20.3 (SA), 1 ex 2K Väcklinge 21.3 (SA),
   1 ex 2K N.Bolmen 22.3 (BS,WS), 1 ex 2K Svanaholm 27.3 (SA), 1 ex 2K Draven 28.3 (SA)
Steglits: 1 ex Svanaholms ängar 25.3 (SA), 2 ex Badviken N.Bolmen 27.3 (SA)
Vinterhämpling: 2 ex Svanaholms ängar 19.3 (BLn) 
Snösparv: 3 ex Draven 13.3 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 20.3 (SA)


Februari 2010

Grågås: 3 ex Draven 27.2 (SA), 2 ex str mot N Framnäs Ås 27.2 (SJ), 1 ex + 1 ex str mot N Draven 28.2 (SA)
Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 4.2 (EL), 10.2 (EL)
Havsörn: 1 ex överfl mot NV Nennesmo 6.2 (SA), 1 ad str mot NO Svanaholms ängar 28.2 (SA)
Fiskmås: 1 ex Reftele 6.2 (SA)
Skogsduva: 3 ex str mot N Draven 28.2 (SA)
Ringduva: 2 ex str mot N Draftinge 27.2 (SA), 1 ex str mot N Draven 28.2 (SA)
Sidensvans: 20 ex Kyrkebol Hestra 7.2 (LD)
Strömstare: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 4.2 (EL), 5.2 (BG), 6.2 (BG,HG), 1 ex 10.2 (EL), 1 ex Nissan Hyltebruk 13.2 (SA),
   1 ex Nissafors Bruk 14.2 (LGH), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 14.2 (EL), 28.2 (EL)
Rödhake: 1 ex Hasselgatan Gislaved 1.2 (EL), Nästan dagligen fram till 14.2 (EL), 1 ex N.Bäckhultsgatan Gislaved 14.2 (EL),
   1 ex Framnäs Ås större delen av månden 24.2 (SJ), 1 ex Hasselgatan Gislaved 25.2 (EL)
Rödvingetrast: 1 ex Unnaryd 8.2 (BS)
Varfågel: 1 ex Draven 28.2 (SA)
Stare: 6 ex Hasselgatan Gislaved 16.2 (EL), 8 ex 25.2 (EL), 2 ex Draftinge 27.2 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 13.2 (SA)
Stenknäck: 63 ex Gislaved 6.2 (SA)

Januari 2010

Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 21.1 (EL), 24.1 (SA)
Havsörn: 1 subad str mot S Draven 3.1 (SA), 1 ad 17.1 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Unnaryd 2.1 (BS,WS), 1 ex Ås ängar 2.1 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 2.1 (SA), 1 ex Draven 10.1 (SA)
Kungsörn: 1 ex 3K mot O Väcklinge 5.1 (SA), 1 subad Hässeltorpet-Bägaryd Kållerstad 17.1 (LB), 1 subad Draven 17.1 (SA)
Sparvuggla: 1 ex Västratorp Billarpavägen 2.1 (SA)
Pärluggla: 1 ex Hattakull Kållerstad 12.1 (LB)
Sidensvans: 55 ex Reftele 1.1 (SA), 20 ex Kyrkan Anderstorp 6.1 (LGH), 30 ex Gislaved 11.1 (EL)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.1 (BG), 10.1 (EL), 1 ex Stora Enso Hyltebruk 16.1 (SA)
Järnsparv: 1 ex Liljegränd Gislaved 10.1 (BG), 1 ex Vallgatan Reftele 15.1 (BLn)
Rödhake: 1 ex Amfrebo Hyltebruk 11.1 (BT), 1 ex Hasselgatan Gislaved 15.1 (EL), 17.1 (EL), 28.1 (EL), 1 ex Hyltebruk dagligen till 30.1 (OG)
Rödvingetrast: 3 ex Reftele 1.1 (SA), 8 ex Gyllenfors Gislaved 1.1 (SA), 1 ex Anderstorp 1.1 (SA), 2 ex Reftele 5.1 (SA),
   4 ex Anderstorps Vårdcentral 6.1 (LGH), 1 ex Väcklinge 10.1 (SA), 1 ex Reftele 10.1 (SA), 2 ex Gislaved 20.1 (EL), 3 ex 24.1 (SA)
Dubbeltrast: 1 ex Gärdesskolan Gislaved 1.1 (SA), 1 ex Hagavägen Väcklinge 6.1 (SA)
Varfågel: 1 ex Draven 2.1 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.1 (EL), 24.1 (SA)
Stare: 12 ex Reftele 1.1 (SA), 1 ex Gyllenfors Gislaved 1.1 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 2.1 (SA), 1 ex Väcklinge 5.1 (SA), 
   2 ex Reftele 5.1 (SA)
Steglits: 1 ex Draftinge 18.1 (TW)
Stenknäck: 8 ex Hyltebruk 30.1 (OG)
Snösparv: 4 ex Draven 2.1 (SA), 3.1 (SA), 12 ex 10.1 (SA)

December 2009

Knölsvan
: 25 ex str mot S Unnaryd 19.12 (BS,WS), 12 ex str Draven 20.12 (SA)
Sångsvan: 53 ex Draven 5.12 (SA), 95 ex 6.12 (SA), 70 ex 8.12 (EL), 65 ex 12.12 (SA), 200 ex str mot S Hyltebruk 16.12 (OG)
Sädgås: 350 ex Svanaholms ängar 6.12 (SA), 140 ex Åby N.Bolmen 8.12 (EL)
Grågås: 2 ex Draven 5.12 (SA), 6 ex 6.12 (SA), 5 ex 12.12 (SA)
Kricka
: 5 ex Reningsdammarna Gislaved 1.12 (EL), 3 ex 11.12 (BG), 2 ex 12.12 (EL), 3 hanar + 1 hona Draven 12.12 (SA), 
   1 hane + 2 honor Draven 13.12 (SA)
Gräsand: 410 ex Draven 12.12 (SA)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.12 (EL), 11.12 (BG)
Skäggdopping: 7 ex Järanäs 13.12 (SA)
Storskarv: 1 ad Skinnebo Ås 13.12 (SA)
Häger: 1 ex Svanaholms ängar 8.12 (EL), 1 ex Draven 12.12 (SA), 1 ex 13.12 (SA), 1 ex str 20.12 (SA), 1 ex Reftele 24.12 (AAn), 
   1 ex Reftele 28.12 (AAn)
Havsörn: 1 ad + 1 juv Draven 13.12 (SA), 2 ad Skinnebo Ås 13.12 (SA), 1 ad + 1 juv Järanäs 13.12 (SA)
Blå kärrhök: 1 hane + 1 honf Draven 5.12 (SA), 1 ex honf 6.12 (SA), 1 hane Svanaholms ängar 6.12 (SA), 8.12 (EL), 
   1 ex honf Draven 8.12 (EL), 1 hona 12.12 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Svanaholms ängar 6.12 (SA), 1 ex Ås ängar 6.12 (SA), 1 ex Draven 12.12 (SA), 1 ex Järanäs 13.12 (SA), 
   1 ex Draven 19.12 (SA), 26.12 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 27.12 (SA), 1 ex 29.12 (SA), 1 ex Draven 31.12 (SA)
Kungsörn: 1 ex yngre mot N Reftele 31.12 (AAn)
Tofsvipa: 22 ex Ås ängar 6.12 (SA)
Morkulla: 1 ex Väcklinge 19.12 (SA)
Havstrut: 1 ad Järanäs 13.12 (SA)
Ringduva: 1 ex Bökkullen N.Bolmen 8.12 (EL)
Kattuggla: 1 ex rop Unnaryd 2.12 (WS), 1 ex Framnäs Ås 23.12 (SJ)
Hornuggla: 1 ex Mellby Reftele 23.12 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Fridsnäs Draven 19.12 (CR), 20.12 (SA)
Ängspiplärka: 1 ex Draven 12.12 (SA), 3 ex 13.12 (SA), 1 ex Väcklinge 31.12 (SA)
Sidensvans: 11 ex Gislaved 19.12 (EL), 20 ex Reftele 27.12 (AAn)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 31.12 (BG)
Rödhake: 1 ex Gislaved 7.12 (EL), 1 ex Fållinge 31.12 (SA)
Rödvingetrast: 1 ex Tallberga Ås 6.12 (SA), 1 ex Gislaved 7.12 (EL), 10 ex Vårtsjön Ås 13.12 (SA), 50 ex Skinnebo Ås 13.12 (SA),
   100 ex Sävsås Unnaryd 13.12 (SA), 30 ex Järanäs 13.12 (SA), 2 ex Draven 19.12 (SA), 50 ex Hyltebruk 21.12 (OG), 
   11 ex str mot S Draven 24.12 (SA), 1 ex Mellby 25.12 (SA), 6 ex Väcklinge 29.12 (SA), 31.12 (SA), 8 ex Smålandsstenar 31.12 (SA)
Dubbeltrast: 3 ex Svanaholms ängar 6.12 (SA), 1 ex Draven 12.12 (SA), 13.12 (SA), 2 ex Skinnebo Ås 13.12 (SA), 4 ex Järanäs 13.12 (SA)
   1 ex Sporda Ås 27.12 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 27.12 (SA)
Varfågel: 1 ex Draven 12.12 (SA), 26.12 (SA)
Stare: 50 ex Svanaholms ängar 6.12 (SA), 2 ex Draven 12.12 (SA), 2 ex 19.12 (SA), 1 ex Gislaved 19.12 (EL), 2 ex 20.12 (BG),
   7 ex Draftinge 24.12 (SAL), 1 ex Draven 24.12 (SA), 1 ex Draven 24.12 (SA), 2 ex Reftele 24.12 (SA), 2 ex Väcklinge 25.12 (SA), 
   5 ex Gislaved 25.12 (EL), 5 ex Mellby 25.12 (SA), 2 ex Håkentorp 26.12 (SA), 3 ex Väcklinge 29.12 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 29.12 (SA)
   1 ex Väcklinge 31.12 (SA), 3 ex Smålandsstenar 31.12 (SA)
Steglits: 1 ex Gislaved 1.12 (EL), 9 ex Åbykrysset N.Bolmen 24.12 (SJ)
Snösparv: 17 ex Draven 25.12 (SA)

November 2009

Sångsvan: 54 ex Draven 29.11 (SA,SJ)
Sädgås: 250 ex N.Bolmen 20.11 (BS,WS), 268 ex Svanaholms ängar 21.11 (SA)
Bläsgås: 1 ex N.Bolmen 20.11 (BS,WS), 1 ad + 1 juv Svanaholms ängar 21.11 (SA)
Snatterand: 32 ex Draven 29.11 (SA)
Smådopping: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 21.11 (BG,HG), 27.11 (EL,BG), 2 ex 29.11 (BG,HG)
Varfågel: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.11 (EL), 4.11 (BG), 2 ex Åby N.Bolmen 20.11 (BS,WS), 1 ex Svanaholms ängar 21.11 (SA)
Steglits: 2 ex Svanaholms ängar 21.11 (SA)
Snösparv: 6 ex Liljenäsviken 15.11 (SJ), 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 20.11 (EL)

Oktober 2009

Sädgås: 70 ex Draven 15.10 (SA), >100 ex N.Bolmen 17.10 (SA), 77 ex Draven 17.10 (SA), 70 ex 18.10 (SA,SJ), 
   70 ex Svanaholms ängar 21.10 (EL), 180 ex N.Bolmen 31.10 (SJ)
Bläsgås: 47 ex str Unnen 10.10 (BS,WS)
Grågås: 335 ex Unnen 14.10 (BS,WS)
Vitkindad gås: 50 ex str mot S Unnaryd 30.10 (WS)
Bläsand: 60 ex Draven 9.10 (SA), 22 ex 11.10 (SA), 25 ex 12.10 (SA)
Stjärtand: 4 ex Draven 9.10 (SA)
Skedand: 1 ex Draven 18.10 (SA,SJ), 21.10 (EL)
Smådopping: 1 ad + 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 1 ex Draven 12.10 (SA)
Glada: 1 juv Sörgården Gislaved 9.10 (BG)
Havsörn: 1 juv Draven 17.10 (SA), 1 ex yngre N.Bolmen 18.10 (SA,BLn,SJ), 1 ex yngre Svanaholms ängar 18.10 (SA,IJ),
   1 ad Bökkullens hamn 21.10 (EL), 1 subad Draven 27.10 (EL)
Kungsörn: 1 ex 1K mot NO Blängsbo Jälluntofta 16.10 (BS,WS), 1 ex yngre N.Bolmen 17.10 (SA), 1 ex yngre 18.10 (SA,BLn,SJ)
Rörhöna: 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 1 juv 5.10 (BG)
Sothöna: 3 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 2 ex 2.10 (BG), 5.10 (BG)
Trana: 80 ex str mot S
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL), 95 ex str Draven 2.10 (SA), 123 ex str mot S Unnaryd 9.10 (BS,WS),
   450 ex str Hyltebruk 10.10 (BT), 130 ex str Unnen 10.10 (BS,WS)
Större strandpipare: 1 juv Draven 9.10 (SA)
Kustpipare: 2 juv Draven 1.10 (SA). 3.10 (SA)
Kärrsnäppa: 13 ex Draven 1.10 (SA), 6 ex 3.10 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex Badviken N.Bolmen 18.10 (SA,BLn,SJ)
Kattuggla: 1 ex överfl Hamra 6.10 (SA), 1 hona hörd Moen Anderstorp 20.10 (LGH)
Kungsfiskare: 1 ex Storåns mynning N.Bolmen 17.10 (SA)
Trädlärka: 1 ex str Badviken N.Bolmen 18.10 (SA,BLn,SJ)
Skärpiplärka: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.10 (EL)
Forsärla: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 18.10 (EL)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 21.10 (EL)
Steglits: 5 ex Draven 2.10 (SA), 5 ex Väcklinge 17.10 (SA), 1 ex Draven 18.10 (SA,SJ), 1 ex Svanaholms ängar 18.10 (SA,IJ)
Vinterhämpling: 2 ex Unnen 14.10 (BS,WS), 4 ex Liljenäs 17.10 (SA), 30 ex str + 20 ex Draven 18.10 (SA,SJ), 
   8 ex str Svanaholms ängar 18.10 (SA,IJ), 10 ex Draven 27.10 (EL)
   

September 2009

Grågås: 500 ex Draven 26.9 (SA)
Bläsand: 70 ex Draven 4.9 (SA), 40 ex 5.9 (SA)
Snatterand: 3 ex Draven 1.9 (SA), 2 ex 8.9 (SA), 1 ex 9.9 (SA)
Kricka: 430 ex Draven 9.9 (SA)
Gräsand: 300 ex Draven 20.9 (SA)
Stjärtand: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 2 ex Draven 1.9 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.9 (SA), 2 ex Draven 4.9 (SA)
   2 ex Draven 9.9 (SA), 1 ex 12.9 (SA), 24 ex str 26.9 (SA)
Skedand: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.9 (SA), 1 ex Draven 9.9 (SA), 26.9 (SA), 28.9 (SA)
Storlom: 1 ad + 1 mattiggande unge Unnen 14.9 (BS,WS)
Smådopping: 3 ad + 4 juv
Reningsdammarna Gislaved 1.9 (BG), 1 ad + 2 juv 2.9 (SA), 2 ad + 2 juv 5.9 (BG), 2 juv 12.9 (BG,HG), 16.9 (BG)
   1 juv
Reningsdammarna Gislaved 23.9 (BG), 26.9 (BG,HG), 1 ad + 2 juv 29.9 (BG)
Svarthakedopping: 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL,BG)
Bivråk: 93 ex str Draven 5.9 (SA), 11 ex str Svanaholms ängar 6.9 (SA,BLn,SJ)
Glada: 2 ex Draven 5.9 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 6.9 (SA,BLn,SJ), 1 ex Ås skola 6.9 (SA), 1 ex Draven 6.9 (SA), 13.9 (SA),
   1 juv Draven 14.9 (SA), 2 ex Draftinge 15.9 (SA), 1 ad Draven 26.9 (SA), 1 ex Draftinge 27.9 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 4.9 (SA), 5.9 (SA), 1 ad + 2 juv Svanaholms ängar 6.9 (SA), 1 ad Draven 9.9 (SA), 2 ad + 1 juv 13.9 (SA),
   1 ad Draven 14.9 (SA), 17.9 (SA,SJ), 20.9 (SA)
Kungsörn: 2 subad Svanaholms ängar 6.9 (SA,BLn,SJ), 2 subad Draven 13.9 (SA)
Tornfalk: 2 ex Draven 5.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 6.9 (SA,BLn,SJ), 1 juv Draven 9.9 (SA), 2 ex Svanaholms ängar 12.9 (SA),
   1 hane Väcklinge 27.9 (SA)
Stenfalk: 1 hane N.Bolmen 4.9 (BS,WS), 1 ex honf Draven 5.9 (SA), 1 ex Unnaryd 5.9 (WS), 1 ex honf Draven 6.9 (SA), 1 juv 12.9 (SA),
   1 juv Draven 20.9 (SA), 1 ex str Unnen 26.9 (BS,WS), 1 juv Draven 29.9 (SA)
Lärkfalk: 1 ad Draven 5.9 (SA), 1 ex Unnaryd 5.9 (WS), 1 ex Draven 6.9 (SA), 1 ad 8.9 (SA), 9.9 (SA), 12.9 (SA)
Pilgrimsfalk: 2 ad Draven 13.9 (SA), 1 ex 20.9 (BS,WS), 1 ad + 1 juv 20.9 (SA,EL), 1 ad 21.9 (SA), 1 juv 25.9 (SA), 1 ad 26.9 (SA),
   1 ad + 1 juv Draven 27.9 (SA), 1 ad 28.9 (SA)
Rörhöna: 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL,BG), 2.9 (SA), 5.9 (BG), 12.9 (BG,HG), 16.9 (BG), 23.9 (BG), 26.9 (BG,HG), 29.9 (BG)
Sothöna: 12 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 8 ex 2.9 (SA), 12 ex 5.9 (BG), 8 ex 12.9 (BG,HG), 9 ex 16.9 (BG), 7 ex 23.9 (BG),
   6 ex
Reningsdammarna Gislaved 26.9 (BG,HG), 4 ex 29.9 (BG)
Trana: >300 ex Draven 1.9 (SA), 300 ex N.Bolmen 4.9 (BS,WS), >300 ex Draven 5.9 (SA), 310 ex Ås ängar 12.9 (SA), 
   200 ex Svanaholms ängar 12.9 (SA), 190 ex str Unnen 15.9 (BS,WS), 330 ex Draven 20.9 (SA)
Större strandpipare: 4 ex Draven 10.9 (SA), 11.9 (SA), 3 ex 12.9 (SA), 4 ex 13.9 (SA), 5 ex 14.9 (SA), 6 ex 20.9 (Sa,SJ,EL), 1 juv 25.9 (SA
   1 juv Draven 26.9 (SA), 27.9 (SA), 30.9 (SA)
Fjällpipare: 1 juv Svanaholms ängar 6.9 (SA,BLn,SJ)
Kustpipare: 1 juv Draven 10.9 (SA), 2 juv 13.9 (SA), 15.9 (SA), 19.9 (BLn,SA), 20.9 (SA,SJ,EL), 21.9 (SA), 23.9 (SA), 4 ex 26.9 (SJ),
   2 juv Draven 27.9 (SA), 28.9 (SA), 30.9 (SA)

Tuvsnäppa: 1 juv Draven 13.9 (BLn,SJ,SA), 19.9 (BLn,SA), 20.9 (SA,SJ), 21.9 (JO)
Kärrsnäppa: 6 ex Draven 10.9 (SA), 18 ex 12.9 (SA), 30 ex 13.9 (SA), 24 ex 14.9 (SA), 21 ex 17.9 (SA,SJ), 12 ex 19.9 (BLn,SA), 
   15 ex Draven 20.9 (BS,WS), 13 ex 21.9 (SA), 31 ex 26.9 (SJ), 30 ex 27.9 (SA), 26 ex 28.9 (SA), 7 ex 30.9 (SA)
Brushane: 6 ex + 6 ex str Draven 5.9 (SA), 17 ex 10.9 (SA), 13 ex 13.9 (SA), 15 ex 17.9 (SA,SJ)
Dubbelbeckasin: 1 ex N.Bolmen 4.9 (BS,WS)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 12.9 (SA), 13.9 (SA), 19.9 (BLn,SA), 20.9 (BS,WS,SA,EL), 21.9 (SA), 23.9 (SA), 26.9 (SJ,SA), 27.9 (SA),
   1 ex Draven 28.9 (SA)
Skogsduva: 1 ex Draven 5.9 (SA), 1 ex str 26.9 (SA)
Kattuggla: 1 ex hörd Väcklinge 13.9 (SA), 1 ex hörd Unnaryd 18.9 o 19.9 (Paul Nilsson)
Kungsfiskare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.9 (SA), 1 ex Draven 20.9 (SA), 26.9 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Unnen 12.9 (WS)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Jonsbo ängar 26.9 (SA)
Forsärla: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL,BG), 2 ex 12.9 (BG,HG), 1 ex 16.9 (BG), 2 ex str Draven 20.9 (SA), 2 ex 23.9 (SA),
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 23.9 (BG), 1 ex Hamra 26.9 (SA)
Gransångare: 1 ex Väcklinge 10.9 (SA), 15.9 (SA), 1 ex sj Moen Anderstorp 19.9 (LGH), 1 ex Fridsnäs 26.9 (SA)

Svartpannad törnskata: 1 juv Draven 13.9 (SA)
Råka: 1 ex str Unnen 15.9 (BS,WS)

Augusti 2009

Bläsgås: 1 ex 2K Draven 9.8 (SJ), 13.8 (SA)
Grågås: >500 ex Draven 4.8 (BS,WS)
Snatterand: 3 ex Draven 30.8 (SA)
Gräsand: >300 ex Draven 25.8 (SA)
Stjärtand: 4 ex Draven 16.8 (SA)
Skedand: 5 ex Draven 4.8 (BS,WS), 17 ex
Reningsdammarna Gislaved 10.8 (EL), 3 ex Draven 23.8 (SA), 2 ex 26.8 (SA)
Tjäder: 1 hona + 3 ungar Draftinge 16.8 (TW)
Smålom: 1 ex överfl Unnen 14.8 (WS)
Storlom: 1 par med 2 nästan fullvuxna ungar Majsjön 9.8 (EL)
Smådopping: 1 par ruvande
Reningsdammarna Gislaved 1.8 (SA), 1 ad 4.8 (EL), 1 par på bo 6.8 (BG), 1 ad matande 1 pull 10.8 (EL),
   1 ad på bo + 1 ad + 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 12.8 BG), 1 par på bo + 1 ad matande 1 pull + 2 juv 14.8 (BG), 
   1 ad + 1 pull + 2 juv
Reningsdammarna Gislaved 18.8 (EL), 2 ad + 2 pull 18.8 (BG), 4 ad + 1 juv + 2 pull 22.8 (BG), 2 ad + 1 pull 24.8 (BG)
Svarthakedopping: 2 par ruvande
Reningsdammarna Gislaved 1.8 (SA), 2 ad + 1 ad på bo 4.8 (EL), 2 ad + 1 par på bo + 1 juv 6.8 (BG),
   2 ad + 1 ad på bo + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 12.8 (EL), 1 ad på bo + 1 ad + 1 juv 14.8 (BG), 2 ad + 1 juv 18.8 (BG)  
Bivråk: 11 ex str Isaberg 22.8 (SA,LEP,IL), 12 ex str Draven 25.8 (SA)
Glada: 1 ad Draven 3.8 (SA), 1 ad Hattakull 9.8 (LB), 1 ad Väcklinge 15.8 (SA), 1 juv Draven 16.8 (SA), 1 ad Enet N.Bolmen 17.8 (SJ),
   2 ex Draven 18.8 (SA), 2 ad + 2 juv 23.8 (SA), 1 ad Väcklinge 24.8 (SA), 1 ad Draftinge 24.8 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 4.8 (BS,WS), 3 ex 1K 9.8 (SJ), 2 ad 14.8 (SA), 1 ad 18.8 (SA), 1 subad str mot N Strand Reftele 20.8 (SA),
   1 ad Draven 23.8 (SA)
Brun kärrhök: 3 ex Draven 4.8 (BS,WS), 1 juv 8.8 (SA), 2 juv 13.8 (SA), 1 juv Unnen 17.8 (WS), 3 juv Draven 25.8 (SA)
Blå kärrhök: 1 ex Amfrebo Hyltebruk 14.8 (BT), 1 hane Draven 17.8 (SA), 18.8 (SA), 1 ex honf str Draven 25.8 (SA)
Kungsörn: 1 ex str Isaberg 22.8 (LEP)
Tornfalk: 1 hane Draven 4.8 (BS,WS), 1 juv 23.8 (SA)
Lärkfalk: 1 ad N.Infarten Gislaved 1.8 (SA), 1 ad Draven 3.8 (SA), 1 ex 16.8 (SA), 17.8 (SA), 3 ex 18.8 (SA), 1 ad + 1 juv 23.8 (SA),
   1 ex Unnen 24.8 (WS), 1 ad Draven 25.8 (SA), 1 ex Unnen 26.8 (WS)
Vattenrall: 1 ex hörd Draven 23.8 (SA)
Sothöna: 10 ex
Reningsdammarna Gislaved 10.8 (EL)
Trana: 240 ex Ås ängar 4.8 (BS,WS), 220 ex Draven 16.8 (SA), 340 ex 27.8 (SA)
Strandskata: 2 ex Unnen 14.8 (WS)
Mindre strandpipare: 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 1.8 (SA), 2 ex 3.8 (BG), 1 juv 4.8 (EL), 12.8 (EL)
Större strandpipare: 6 ex
Reningsdammarna Gislaved 3.8 (BG), 1 ex Draven 8.8 (SA), 3 ex Reningsdammarna Gislaved 12.8 (EL), 
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 18.8 (EL)
Kustpipare: 1 ex Draven 3.8 (SA), 6 ex str 16.8 (SA)
Kustsnäppa: 17 ex str Draven 16.8 (SA)
Småsnäppa: 1 ex Draven 3.8 (SA), 4.8 (BS,WS)
Dubbelbeckasin: 1 ex Svanaholms ängar 27.8 (SA)
Myrspov: 1 ex str Draven 16.8 (SA), 1 ad Jonsbo ängar 17.8 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 1.8 (SA), 17.8 (SA)
Skogsduva: 1 ex str Unnen 14.8 (WS)
Berguv: 1 ad + minst 1 tiggande unge Lövåsaberget 7.8 (SA)
Kattuggla: 1 ungkull Nennesmo 7.8 (SA)
Nattskärra: 1 ex spel Nennesmo 7.8 (SA)
Kungsfiskare: 1 ex Draven 3.8 (SA), 1 ex Unnen 17.8 (WS)
Gulärla: 1 par med juv Draven 3.8 (SA)
Forsärla: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.8 (SA), 1 hona 4.8 (EL), 1 ex 6.8 (BG), 1 hane + 1 juv 10.8 (EL), 1 juv 12.8 (EL), 1 ex 14.8 (BG)
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 22.8 (BG), 24.8 (BG)
Törnskata: 1 ex honf Draven 8.8 (SA), 1 juv Draven 23.8 (SA), 1 juv Svanaholms ängar 27.8 (SA)
Gulhämpling: 1 ex sj Reningsverket Gislaved 1.8 (SA)
Ortolansparv: 1 ex Kållerstad 20.8 (AAn)

Juli 2009

Bläsgås: 1 ex 2K Draven 15.7 (SA)
Bläsand: 3 ex Draven 3.7 (SA), 1 hona m 4 ungar Reningsdammarna Gislaved 7.7 (BG,EL), 5 ex Draven 12.7 (SA), 
   2 honor m 4 ungar vardera Reningsdammarna Gislaved 13.7 (BG,EL), 1 hona + 4 juv 15.7 (BG), 19.7 (EL), 2 ex honf 24.7 (EL),
   1 hona + 4 juv Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG), 31.7 (BG)
Snatterand: 1 hane Draven 1.7 (SA), 10.7 (SA)
Stjärtand: 2 ex honf Reningsdammarna Gislaved 20.7 (SA), 1 ex honf Draven 23.7 (SA,BLn)
Skedand: 4 ungkullar med totalt 19 ungar Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL), 
   4 kullar m 25 juv + 2 honor m 9+minst 5 ungar (5:e o 6:e häckningen) Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL,BG), 
   1 hona + 5 pull Draven 24.7 (SA), 18 ex
Reningsdammarna Gislaved 26.7 (EL)
Brunand: 3 hanar Draven 6.7 (SA)
Vigg: 1 hona + 2 pull Draven 4.7 (SA), 9 ungkullar med totalt 70 ungar Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL), minst 10 ungkullar 13.7 (EL,BG)
   1 hona + 2 pull Draven 16.7 (EL), 17 ungkullar med totalt ca 120 ungar Reningsdammarna Gislaved 19.7 (EL)
Småskrake: 1 ex honfärg Järanäs 19.7 (SA)
Storskrake: 1 hona + 3 juv Järanäs 19.7 (SA)
Smålom: 1 ad + 2 nästan fullvuxna ungar Loftuddagölen Arnåsholm 14.7 (EL), 1 ad Järanäs 19.7 (SA), 1 ad Unnen 20.7 (WS), 
   1 ad Sandvik Fegen 28.7 (SA)
Storlom: 1 ex Harasjön Arnåsholm 2.7 (SA), 13 ex Unnen 13.7 (WS), 1 par Sävsjön Arnåsholm 14.7 (EL), 5 ex Assbrunnen 14.7 (EL),
   3 ex Karshultasjön 14.7 (EL), 5 ad Järanäs 19.7 (SA), 13 ex Unnen 27.7 (WS), 3 ad Sandvik Fegen 28.7 (SA),
   1 par + 1 juv St. Iglasjön Smålandsstenar 31.7 (SA)
Smådopping: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL), 13.7 (BG,EL), 1 ex spel 20.7 (SA), 23.7 (SA), 1 ad + 1 ad spel 24.7 (EL), 
   1 ex spel
Reningsdammarna Gislaved 26.7 (EL), 1 par bobyggande + 1 ad 27.7 (BG,EL), 1 par på bo + 1 ad 28.7 (SA), 2 ad 29.7 (BG),
   1 par på bo Reningsdammarna Gislaved 31.7 (BG)
Skäggdopping: 1 par (troligen med ungar på ryggen) Draven 6.7 (SA), 1 par + 2 pull 11.7 (SA)
Svarthakedopping: 4 ad ex varav 2 ex på bo + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL,BG), 4 ex varav 2 ex på bo 11.7 (EL), 
   4 ad + 1 juv + 2 ad på bo Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL,BG), 19.7 (EL), 2 par på bo + 1 ad 20.7 (SA), 2 par på bo + 1 juv 23.7 (SA)
   1 ad + 2 ad på bo + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 24.7 (EL), 1 ad + 2 ad på bo 26.7 (EL), 1 ad + 2 ad på bo + 1 juv 27.7 (BG,EL),
   2 par på bo + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 28.7 (SA), 2 ad på bo + 1 ad + 1 juv 29.7 (BG), 2 par på bo + 1 pull + 1 juv 31.7 (BG)
Storskarv: 28 ad + 20 juv Sköraholm Bolmen 19.7 (SA)
Rördrom: 1 ex tut Draven 4.7 (SA)
Glada: 2 ad Väcklinge 6.7 (SA), minst 1 juv på bo Väcklinge 7.7 (SA), 1 ad Draven 10.7 (SA), 2 ad 12.7 (SA), 1 ex Ås ängar 18.7 (SJ),
   2 ad Väcklinge 19.7 (SA), 1 ad + 1 ex 1K 20.7 (SA), 1 ad 21.7 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 21.7 (SA), 1 ad Mellby Reftele 23.7 (SA),
   2 ex Draven 24.7 (SA), 1 ex 25.7 (SA), 26.7 (SA), 1 ad Sporda Ås 26.7 (SA), 1 ex Draven 27.7 (SA), 3 ad + 3 juv 30.7 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 3.7 (SA), 4.7 (SA), 2 ad 8.7 (SJ), 1 ad 9.7 (SA), 2 ad 10.7 (SA), 1 ad 18.7 (SA), 19.7 (SA), 21.7 (SA), 2 ad 24.7 (SA)
   1 ad Draven slog grågås 25.7 (SA), 1 ad Kåreholm Bolmen 26.7 (SA), 1 ad Draven 29.7 (SA)
Brun kärrhök: 1 hane Färgån 13.7 (WS), 1 par N.Bolmen 19.7 (WS,BS), 1 hona Kvinnelsbo Ås 19.7 (WS,BS)
Kungsörn: 1 ex 2K+ flög mot VSV N.Bolmen 19.7 (BS,WS)
Fiskgjuse: 1 ad + 2 juv på bo Sävsjön Arnåsholm 14.7 (EL)
Tornfalk: 1 ex Draven 12.7 (SA), 1 hane Svanaholms ängar 21.7 (SA), 1 ex honf Draven 23.7 (SA,BLn), 1 juv 25.7 (SA), 1 ex 30.7 (SA)
Lärkfalk: 1 ad Draven 2.7 (SA), 4.7 (SA), 8.7 (SA), 9.7 (SA), 2 ad 12.7 (SA), 16.7 (EL), 1 ad 19.7 (SA), 1 ex Järanäs 19.7 (SA), 
   2 ad Draven 20.7 (SA), 1 ad 23.7 (SA,BLn), 24.7 (SA), 2 ad 25.7 (SA), 1 ad 26.7 (SA), 27.7 (SA), 29.7 (SA), 30.7 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 24.7 (SA)
Vattenrall: 4 ex spel Draven 4.7 (SA), 2 ex spel 12.7 (SA), 3 ex spel 16.7 (EL), 1 ex spel 20.7 (SA)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 2.7 (SA)
Sothöna: 5 ungkullar med totalt 12 ungar Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL), 7 ad +10 juv (4 ungkullar) 13.7 (EL,BG), 12 ex 26.7 (EL)
Trana: 1 par m 2 flygtränande ungar Färgån 13.7 (WS)
Strandskata: 2 ex överfl Moen Anderstorp 5.7 (LGH), 2 ex Busstationen Gislaved 14.7 (EL), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 19.7 (EL),
   10 ex Draven 19.7 (SA), 2 ex Kvinnaholme Unnen 20.7 (WS), 2 ad + 1 juv Unnaryds badplats 23.7 (WS)
Mindre strandpipare: 1 ex Fållinge flygplats 2.7 (SA), 1 ad Sågverket Smålandsstenar 5.7 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL,BG), 1 ad + 4 juv 15.7 (BG), 2 ex 19.7 (EL), 1 ad + 3 juv 20.7 (SA), 1 ex Draven 23.7 (SA,BLn)
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.7 (EL), 2 ex 26.7 (EL), 1 ad + 1 juv 27.7 (BG,EL), 1 ex 28.7 (SA), 29.7 (BG)
Större strandpipare: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 23.7 (SA), 1 ex 24.7 (EL)
Kustpipare: 4 ex str Draven 23.7 (SA), 2 ex 27.7 (SA), 5 ex str Sandvik Fegen 28.7 (SA), 1 ex Draven 30.7 (SA)
Kustsnäppa: 125 ex str Draven 26.7 (SA), 4 ex str Sandvik Fegen 28.7 (SA)
Sandlöpare: 1 ad
Reningsdammarna Gislaved 27.7 (EL,BG)
Spovsnäppa: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 11.7 (ALK,AKA), 19.7 (EL), 4 ex N.Bolmen 19.7 (BS,WS), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved  20.7 (SA), 6 ex Draven 23.7 (SA,BLn), 5 ex 24.7 (SA)
Kärrsnäppa: 8 ex Draven 10.7 (SA), 17 ex 14.7 (SA), 10 ex 15.7 (SA), 16 ex Reningsdammarna Gislaved 19.7 (EL), 7 ex Draven 23.7 (SA,BLn
   26 ex Draven 24.7 (SA), 12 ex 25.7 (SA), 6 ex 29.7 (SA), 12 ex 30.7 (SA)
Brushane: 3 ex, troligen juv (ev häckning) 16.7 (SA)
Myrspov: 1 ex Draven 24.7 (SA), 25.7 (SA), 26.7 (SA), 140 ex str 26.7 (SA), 1 ad Reningsdammarna Gislaved 28.7 (SA,Bg,HG,EL)
Småspov: 2 ex str Järanäs 19.7 (SA), 1 ex str Reningsdammarna Gislaved 23.7 (SA), 1 ex str Draven 27.7 (SA)
Storspov: 1 ad m 3 ungar Draven 8.7 (SJ), 1 ungkull Fridsnäs 10.7 (SA), 2 ungkullar Fridsnäs, Jonsbo 11.7 (SA)
Svartsnäppa: 4 ex Draven 23.7 (SA,BLn), 2 ex 24.7 (SA), 1 ex 25.7 (SA), 27.7 (SA), 30.7 (SA)
Rödbena: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL), 1 ex varnande Draven 12.7 (SA), 2 ad + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 13.7 (EL,BG)
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 23.7 (SA), 1 ad + 1 juv 24.7 (EL), 2 ad + 1 juv 26.7 (EL), 1 ad + 1 juv 27.7 (BG,EL), 28.7 (SA), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG)
Grönbena: 15 ex Draven 16.7 (SA)
Havstrut: 1 par + 2 juv Järanäs 19.7 (SA)
Fisktärna: 1 juv Sörsjön Färda Unnaryd 19.7 (SA), flera juv Unnen 20.7 (WS), 2 par + 1 juv Draven 24.7 (SA), 2 par + 3 juv 25.7 (SA),
   1 par + 2 juv Sandvik Fegen 28.7 (SA)
Silvertärna: 2 ad + 3 juv str Järanäs 19.7 (SA)
Svarttärna: 1 ex Draven 1.7 (SA), 3.7 (SA), 4.7 (SA), 6.7 (SA), 7.7 (SA), 2 ex 8.7 (SA), 9.7 (SA), 3 ex 10.7 (SA), 1 ex 11.7 (SA), 
   3 ex Draven 12.7 (SA), 1 ex 13.7 (SA), 14.7 (SA), 15.7 (SA), 1 ad + 1 juv 16.7 (EL), 5 ad 18.7 (SA), 4 ad 19.7 (SA), 20.7 (SA), 
   2 ad Draven 23.7 (SA,BLn), 24.7 (SA), 25.7 (SA)
Berguv: 1 ad Saraböke Hyltebruk 12.7 (OG,RG), 1 ex rop Rastamossen Gislaved 13.7 (EL)
Kattuggla: 1 ex rop Åtterås ängar 1.7 (SA), 1 ungkull Håkentorp Draven 3.7 (SA), 1 ex rop Väcklinge 13.7 (SA), 
   1 tiggande ungkull Ås skola 29.7 (SA)
Hornuggla: 1 ungkull Draftinge 3.7 (SA)
Nattskärra: 1 ex spel Bäckshultsvägen Gislaved 1.7 (LGH), 1 ex spel Nennesmo 4.7 (SA)
Gulärla: 1 par + 3 juv Väcklinge 8.7 (SA), 3 ex Draven 16.7 (EL)
Forsärla: 3 ex (ungkull) Sågverket Smålandsstenar 5.7 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 7.7 (EL), 1 ex 13.7 (EL,BG), 15.7 (BG), 
   1 ex sj Reningsdammarna Gislaved 20.7 (SA), 1 ex 23.7 (SA), 1 juv 27.7 (BG,EL), 1 ex sj 28.7 (SA), 1 hane Sandvik Fegen 28.7 (SA),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG), 1 juv 31.7 (BG)
Svart rödstjärt: 1 par med föda åt ungar Sågverket Smålandsstenar 5.7 (SA)
Flodsångare: 1 ex sj Draven 1.7 (SA)
Sävsångare: 1 ex sj Hunnahall Draven 3.7 (SA), 2 ex sj Väcklinge Draven 4.7 (SA), 1 ex sj Draven 12.7 (SA)
Törnskata: 1 juv Tiraholm 11.7 (BS), 1 hane Nyarp Långaryd 12.7 (WS), 1 hane Unnaryd 13.7 (WS), 
   1 hane Loftuddagölen Arnåsholm 14.7 (EL), 1 par + 2 juv Vårtsjön Ås 19.7 (SA), 1 par + 1 juv Tiraholm 19.7 (SA), 
   1 hane Kåreboda Unnaryd 19.7 (SA)

Gulhämpling: 1 ex sj Gislaveds Reningsverk 4.7 (BS,WS), 6.7 (LGH), 7.7 (EL), 8.7 (BG), 15.7 (BG), 20.7 (SA)

Juni 2009

Grågås: >2000 ex Draven 8.6 (SA), 2 ungkullar Jällunden 21.6 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 1.6 (SA)
Bläsand: 2 hanar Draven 15.6 (SA), 1 hona m 5 ungar
Reningsdammarna Gislaved 17.6 (BG), 18.6 (BG), 2 hanar Draven 20.6 (SA),
   1 hona m 4 ungar
Reningsdammarna Gislaved 22.6 (BG), 1 hane 27.6 (BG,HG), 1 hona m 4 ungar 28.6 (BG,HG), 1 hane Draven 30.6 (SA)
Snatterand: 1 par + 1 hane Draven 2.6 (SA), 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 1 hane Draven 5.6 (SA), 
   2 hanar + 2 honor
Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL,BG,HG), 2 hanar + 1 hona Draven 7.6 (SA), 1 hane 11.6 (SA), 1 par 15.6 (SA),
   3 ex
Reningsdammarna Gislaved 18.6 (SA), 9 ex Draven 20.6 (SA), 1 hane 24.6 (SA), 1 hona Reningsdammarna Gislaved 25.6 (EL,BG),
   1 hona
Reningsdammarna Gislaved 27.6 (BG,HG)
Stjärtand: 1 par Draven 8.6 (SA)
Årta: 1 ex Draven 21.6 (BS,WS)
Skedand: En kull med ca 10 ungar
Reningsdammarna Gislaved 1.6 (BG), 4 hanar + 2 honor, varav 1 hona med 8 ungar 3.6 (EL), 
   1 hona med 16 ungar
Reningsdammarna Gislaved 3.6 (HG), 6 hanar + 3 honor, varav 1 hona m 7 pull 6.6 (EL,BG,HG),
   7 hanar + 2 honor Draven 8.6 (SA), 5 hanar + 1 hona m 5 pull 9.6 (BG), 1 hona m 3 ungar 17.6 (EL), 1 hane + 2 honor m 3+7 pull 18.6 (SA)
   2 honor m 5+7 ungar
Reningsdammarna Gislaved 18.6 (BG), 1 hona m 5 ungar 21.6 (EL), 
   1 hane + 5 honor + 4 ungkullar m 1,4,5,7 ungar
Reningsdammarna Gislaved 25.6 (EL,BG), 6 ex Draven 29.6 (SA)
Brunand: 1 hane Draven 8.6 (SA), 13 ex 29.6 (SA)
Vigg: 1 ungkull m 6 pull
Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL,Bg,HG), 1 hona m 5 pull 9.6 (BG), 1 hona m 3 ungar 17.6 (EL), 
   2 honor m 2+4 pull
Reningsdammarna Gislaved 18.6 (SA), 2 honor m 4+8 ungar 18.6 (BG), 3 ungkullar 21.6 (EL)
Vaktel: 1 ex spel Ås ängar 1.6 (TW), 1 ex spel Draftinge 1.6 (TW)
Smålom: 1 par Ärnarpagölen Jälluntofta 21.6 (SA), 1 ad + 2 juv Loftuddagölen Arnåsholm 23.6 (EL)
Storlom: 1 ex Holmsjön Valdshult 7.6 (SA), 1 par N.Vallsjön Valdshult 7.6 (SA), 1 ex rop Flaten Kållerstad 14.6 (SA), 1 par Unnen 16.6 (WS)
   1 par Tannsjön Ås 21.6 (SA), 1 par Harasjön Arnåsholm 23.6 (EL), 1 par Gärdessjön Valdshult 25.6 (SA), 
   1 ex N.Mossebosjön Öreryd 26.6 (SA)
Smådopping: 4 ad + 2 pull
Reningsdammarna Gislaved 1.6 (BG), 1 par med 1 pull + 1 ad spelande 3.6 (EL), 1 par med 2 ungar + 1 ad 3.6 (BG)
   1 ad + 1 pull + 1 par bobygge och parning
Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL), 1 par på bo + 1 ad m 1 pull 9.6 (BG), 17.6 (EL),
   2 ad + 2 pull
Reningsdammarna Gislaved 18.6 (SA), 4 ad, varav 1 ex på bo, + 2 ungar 18.6 (BG), 1 ex på bo + 1 pull 21.6 (EL),
   3 ex, varav 1 ex på bo, + 1 pull 25,6 (EL,BG), 2 ex på bo 28.6 (BG,HG)
Svarthakedopping: 5 ex, varav 2 ex på bo,
Reningsdammarna Gislaved 1.6 (BG), 4 ex, varav 2 ex på bo 3.6 (EL), 
   6 ex, varav 3 ex på bo
Reningsdammarna Gislaved 3.6 (BG), 6.6 (EL,BG,HG), 5 ex, varav 2 ex på bo 9.6 (BG), 
   5 ex, varav 1 ex på bo
Reningsdammarna Gislaved 17.6 (EL), 3 ad + 1 ex bo 18.6 (BG), 4 ad + 1 ad på bo 21.6 (EL), 
   1 par på bo m 1 unge
Reningsdammarna Gislaved 22.6 (BG), 
   7 ad, varav 1 ex på bo med 1 ägg synligt, + 1 pull på ryggen på en av de vuxna
Reningsdammarna Gislaved 25.6 (EL,BG),
   6 ad, varav 1 ex på bo + 1 pull
Reningsdammarna Gislaved 28.6 (BG,HG)
Rördrom: 1 ex tut Draven 1.6 (SA), 2.6 (BS,WS), 5.6 (SA), 6.6 (SA), 8.6 (SA), 13.6 (SA), 16.6 (SA), 19.6 (SA), 22.6 (EL,CL)

Vit stork: 1 ad Draven 17.6 (SA), 18.6 (SA,BG,HG), 19.6 (SA), 20.6 (LGH,SA), 21.6 (BS,WS,SA)
Bivråk: 1 ex spelfl Billarp Ås 14.6 (SA), 1 ex spelfl N.Öjhult Valdshult 25.6 (SA)
Glada: 2 ad Draven 2.6 (SA), 1 ad Reftele Reningsverk 2.6 (SA), 2 ad Teget Reftele 3.6 (SA), 1 ad Draven 4.6 (SA), 
   1 ad vid bo Draven 6.6 (SA), 1 ad 8.6 (SA), 12.6 (SA), 15.6 (SA), 20.6 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 6.6 (SA), 1 ex 2K 8.6 (SA), 1 ad 15.6 (SA), 30.6 (SA)
Fiskgjuse: 1 ad + 2 juv på bo Sävsjön Arnåsholm 23.6 (EL)
Tornfalk: 1 ex Väcklinge 6.6 (SA)
Lärkfalk: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 1 ex Draven 5.6 (SA), 6.6 (SA), 8.6 (SA), 13.6 (SA), 14.6 (SA), 18.6 (SA), 19.6 (SA),
   1 ex Tiraholm 20.6 (BS), 1 ex Draven 20.6 (SA)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 1.6 (SA), 1 ex överfl Framnäs Ås 12.6 (SJ), 2 ex spel Draven 20.6 (SA), 1 ex spel 21.6 (BS,WS), 22.6 (EL,CL)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 5.6 (SA), 8.6 (SA), 12.6 (SA), 16.6 (SA), 2 ex spel 20.6 (SA), 1 ex spel 21.6 (SA), 22.6 (EL,CL)
   1 ex spel Draven 24.6 (SA), 3 ex spel N delen 28.6 (SJ)
Rörhöna: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 21.6 (EL)
Sothöna: 3 ex
Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 1 ex + 3 pull 3.6 (BG,HG), 6 ex + 2 ungkullar m 5 + 2 pull 6.6 (EL,Bg,HG), 
   6 ad + 3 + 3 pull
Reningsdammarna Gislaved 9.6 (BG), 5 ad ex + 4 ungkullar m 1+1+2+2 ungar 17.6 (EL), 
   4 ungkullar m 1+1+2+3 ungar
Reningsdammarna Gislaved 18.6 (BG), 7 ad + 3 ungkullar 21.6 (EL)
Trana: 1 ad + 2 ungar Amfrebo Hyltebruk 20.6 (BT)
Strandskata: 1 ex Draven 8.6 (SA), 14.6 (SA), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 25.6 (EL,BG)
Mindre strandpipare: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 5 ex 6.6 (EL,BG,HG), 1 ex Grustaget Reftelevägen 7.6 (EL),
   2 ex varnande Norlida Grusgrop 7.6 (SA), 1 ex Draven 8.6 (SA), 3 ex
Reningsdammarna Gislaved 9.6 (BG), 5 ex 17.6 (EL), 3 ex 18.6 (SA)
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 21.6 (EL), 6 ex 25.6 (EL,BG), 3 ex 28.6 (BG,HG)
Småspov: 1 ex lockande Draven 24.6 (SA)
Rödbena: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 3.6 (EL), 1 par parning Draven 4.6 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL,BG,HG), 9.6 (BG)
   1 par varnande
Reningsdammarna Gislaved 17.6 (EL), 2 ex 21.6 (EL), 4 ad + 1 pull 25.6 (EL,BG), 3 ad + 1 pull 28.6 (BG,HG),
   7 ex Draven 29.6 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 8.6 (SA), 4 ex 12.6 (SA), 3 ex str S 14.6 (SA), 1 ex 16.6 (SA), 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 17.6 (EL), 
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 18.6 (SA), 1 ex Draven 19.6 (SA), 4 ex 20.6 (SA)
Skrattmås: ca 100 bon med ungar eller ruvande fåglar
Reningsdammarna Gislaved 17.6 (EL)
Fisktärna: 3 par häckande Unnen 16.6 (WS)
Svarttärna: 1 ex Draven 1.6 (SA), 2.6 (SA), 3 ex 4.6 (SA), 5.6 (SA), 6.6 (SA), 7.6 (SA), 8.6 (SA), 11.6 (SA), 12.6 (SA), 18.6 (BLn), 
   1 ex Draven 19.6 (SA), 20.6 (SA), 2 ex 21.6 (SA), 1 ex 24.6 (SA), 29.6 (SA)
Kattuggla: 1 ungkull Kinnaberg Draven 30.6 (SA)
Nattskärra: 1 ex Fridsnäs 2.6 (BS,WS), 1 ex spel 500 m S Reningsverket Gislaved 22.6 (EL), 1 ex spel + 1 ex på vägen Nennesmo 29.6 (SA)
   1 ex spel Moen Anderstorp 29.6 (LGH)
Backsvala: ca 25 bon Grustaget Reftelevägen 7.6 (EL), ca 20 bon Öreryds grustag 25.6 (SA)
Gulärla: 1 ex Draven 21.6 (BS,WS)
Forsärla: 1 hona
Reningsdammarna Gislaved 6.6 (EL.BG,HG), 1 hane Svanån Mårtenstorp 7.6 (SA), 
   1 par matande ungar Kvarnen Strömma Unnaryd 9.6 (WS), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 9.6 (BG), 2 ex 18.6 (SA)
Flodsångare: 1 ex sj Draven 24.6 (SJ,SA), 25.6 (SJ,LGH,EL,BG), 26.6 (SJ), 28.6 (SJ), 30.6 (SA)
Sävsångare: 4 ex sj Draven 1.6 (SA)
Kärrsångare: 1 ex sj Väcklinge 4.6 (SA), 1 ex sj Dravö Ås 27.6 (SJ)
Gransångare: 1 ex sj Billarp Ås 17.6 (SJ)
Törnskata: 1 hane på hygge 500 m Ö Västbo skyttecentrum 7.6 (EL), 1 hane Stret Anderstorp 11.6 (LGH), 1 hane Hallasjön Ås 15.6 (SA),
   2 hanar Unnen 16.6 (WS), 1 hane N.Öjhult Valdshult 25.6 (SA)
Nötkråka: 1 ex rop N.Öjhult Valdshult 25.6 (SA)

Gulhämpling: 1 ex sj Reningsverket Gislaved 18.6 (SA)
Gråsiska: 1 hane Väcklinge 14.6 (SA)
Rosenfink: 1 ex 2K sj Fridsnäs Draven 10.6 (SJ)
Stenknäck: 2 ex Väcklinge 8.6 (SA), 1 ex Billarp Ås 14.6 (SA)

Maj 2009

Grågås: 1 par + 5 pull Sandsjön Femsjö 1.5 (BS,WS), 1 par + 2 pull Draven 3.5 (SA), 4 ungkullar (6+6+6+2 pull) 14.5 (SA),
   2 nya kullar 7+3 pull Draven 16.5 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 16.5 (SA), 2 ex 17.5 (SA), 4 ex 18.5 (SA), 1 ex 20.5 (SA,SJ)
Bläsand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 3.5 (BG), 7.5 (SA), 12.5 (BG), 14.5 (EL), 1 par Draven 15.5 (SA),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 16.5 (EL), 2 hanar Draven 17.5 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 19.5 (EL,BG), 1 hane 23.5 (BG)
   1 hane Draven 27.5 (SA), 29.5 (SA)
Snatterand: 1 par Draven 1.5 (SA), 2 par 2.5 (SA), 3 par Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 1 par 3.5 (BG), 1 par + 1 hane Draven 3.5 (SA)
   2 par Reningsdammarna Gislaved 4.5 (EL), 7.5 (SA), 1 par Draven 8.5 (SA), 9.5 (SA), 1 hane 10.5 (SA), 
   1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 11.5 (EL), 1 par 12.5 (BG), 1 par Draven 12.5 (SA), 
   2 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 14.5 (EL), 1 hane Draven 14.5 (SA), 15.5 (SA), 
   1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 16.5 (EL), 2 hanar + 1 hona Draven 16.5 (SA), 3 hanar + 1 hona 17.5 (SA), 1 par 18.5 (SA),
   2 hanar Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 1 hane 19.5 (EL,BG), 1 par Draven 19.5 (SA,SJ), 1 par + 1 hane 20.5 (SA,SJ),
   1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 23.5 (BG), 1 hane Draven 28.5 (SA)
Stjärtand: 1 par Draven 1.5 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 14.5 (EL), 16.5 (EL), 18.5 (EL)
Årta: 1 par Draven 1.5 (SA), 4.5 (WS), 1 hona 12.5 (EL), 17.5 (SA), 1 hane 18.5 (SA)
Skedand: 5 hanar + 3 honor Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 3 par + 1 hane 3.5 (BG), 5 par + 2 hanar 4.5 (EL), 
   3 hanar Draven 4.5 (BS,WS), 3 par + 2 hanar 7.5 (SA), 5 hanar Draven 10.5 (SA), 3 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 11.5 (EL)
   1 par + 3 hanar Reningsdammarna Gislaved 12.5 (BG), 10 hanar Draven 12.5 (EL), 3 par + 3 hanar Reningsdammarna Gislaved 14.5 (EL),
   3 par + 4 hanar Reningsdammarna Gislaved 16.5 (EL), 3 hanar 18.5 (EL), 1 par + 5 hanar 23.5 (BG), 6 hanar + 1 hona 31.5 (EL)
Brunand: 2 hanar + 1 hona Draven 1.5 (SA)

Ringand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 16.5 (EL,BLn,SA,SJ,BG,LGH), 17.5 (EL)
Vigg: 2 par Draven 4.5 (BS,WS), 30 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (SA)
Ejder: 100 ex str mot O Draven 1.5 (SA)
Vaktel: 2 ex spel Ås ängar 30.5 (SA)
Smålom: 1 ex Loftuddagölen Arnåsholm 19.5 (EL)
Storlom: 1 par Jansbergssjön 11.5 (SA), 1 ex på bo Harasjön Arnåsholm 19.5 (EL), 2 ex Majsjön 19.5 (EL)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 3 ex varav 1 ex på bo 3.5 (BG), 1 par på bo 4.5 (EL), 
   2 ex, varav 1 ex bobyggande Reningsdammarna Gislaved 7.5 (SA), 1 ex på bo 11.5 (EL), 3 ex varav 1 ex på bo 12.5 (BG), 
   1 par på bo Reningsdammarna Gislaved 14.5 (EL), 4 ex ,varav 1 ex på bo 16.5 (EL), 18.5 (EL), 3 ex, varav 1 ex på bo 23.5 (BG), 24.5 (OE)
   1 ex på bo + 1 ad + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Svarthakedopping: 3 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 5 ex (1 par parning) 3.5 (BG), 6 ex, varav 1 par bobyggande 4.5 (EL),
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (SA), 5 ex varav 1 par bobygge+parning 11.5 (EL), 4 ex varav 1 ex på bo 12.5 (BG), 14.5 (EL),
   6 ex, varav 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 16.5 (EL), 3 ex, varav 1 ex på bo, 1 ex bobyggande 18.5 (EL), 3 ex 23.5 (OE),
   4 ex, varav 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 23.5 (BG), 24.5 (OE), 2 ex på bo 27.5 (OE), 4 ex, varav 2 ex på bo 31.5 (EL)
Rördrom: 1 ex tut Vassviken N.Bolmen 2.5 (SA), 1 ex tut Draven 9.5 (SA), 12.5 (SA,EL), 14.5 (SA), 17.5 (SA), 18.5 (SA) 19.5 (SA,SJ),
   1 ex tut Draven 20.5 (SA), 28.5 (SA), 29.5 (SA), 30.5 (SA), 31.5 (SA)

Silkeshäger: 1 ex Draven 28.5 (SJ,SA)
Glada: 2 ex Draven 1.5 (SA), 1 ex Väcklinge 2.5 (SA), 2 ad 5.5 (SA), 1 ad 6.5 (SA), 1 ex 12.5 (SA), 14.5 (SA), 16.5 (SA), 
   1 ex Draven 18.5 (SA), 1 ad Mellby 27.5 (SA)
Brun kärrhök: 1 par Draven 4.5 (BS,WS), 1 hane m bomtrl 4.5 (SA), 5.5 (SA)
Blå kärrhök: 1 hona Draven 2.5 (SA), 7.5 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 1.5 (SA), 1 ex 2K 18.5 (SA)
Fiskgjuse: 1 ex på bo Sävsjön Arnåsholm 19.5 (EL)
Tornfalk: 1 ex Svanaholms ängar 2.5 (SA)
Stenfalk: 1 hona Draven 1.5 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 2.5 (SA), 1 ex 8.5 (SA), 2 ex Nennesmo 10.5 (SA), 2 ex Draven 12.5 (EL), 1 ex 17.5 (SA), 18.5 (SA), 20.5 (SA,SJ)
Vattenrall: 2 ex spel Draven 2.5 (SA), 8.5 (SA), 1 ex spel 9.5 (SA), 3 ex spel 12.5 (EL), 1 ex spel 17.5 (SA), 3 ex spel 18.5 (SA), 
   2 ex spel Draven 19.5 (SA,SJ), 5 ex spel 20.5 (SA,SJ)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 1.5 (SA), 19.5 (SA,SJ), 20.5 (SA,SJ)
Kornknarr: 1 ex spel Kvarnagård Kållerstad 21.5 (AAn)
Rörhöna: 1 ex spel Draven 8.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 1 ex str Framnäs Ås 19.5 (SJ), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 23.5 (BG), 1 ex 25.5 (BG,EL)
Sothöna: 6 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 7 ex 3.5 (BG), 13 ex 4.5 (EL), 8 ex 7.5 (SA), 5 ex 11.5 (EL), 6 ex 12.5 (BG), 
   1 ex Dalen Gislaved 12.5 (AW), 6 ex Reningsdammarna Gislaved 14.5 (EL), 5 ex 23.5 (BG), 6 ex 31.5 (EL)
Trana: 340 ex Draven 7.5 (SA)
Strandskata: 1 ex Placell Gislaved 7.5 (SA), 1 ex Draven 8.5 (SA), 16.5 (SA), 1 ex Anderstorp 16.5 (LGH), 1 ex Draven 17.5 (SA),
   1 ex Placell Gislaved 17.5 (SA)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 2 ex 3.5 (BG), 6 ex 4.5 (EL), 2 par (1 parning) 7.5 (SA), 4 ex 11.5 (EL)
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 12.5 (BG), 14.5 (EL), 1 ex Draven 17.5 (SA), 4 ex Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 3 ex 23.5 (OE),
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 23.5 (BG), 1 par kraftigt varnande Grustaget Reftelevägen 30.5 (EL), 
   6 ex Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Ljungpipare: 24 ex Henja by 7.5 (SA)
Mosnäppa: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 12.5 (BG), 2 ex 18.5 (EL), 1 ex Draven 18.5 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 19.5 (EL,BG)
Brushane: 50 ex Draven 2.5 (SA), 17 ex spel 8.5 (SA), 13 ex 9.5 (SA), 12 ex spel 14.5 (SA), 14 ex spel 17.5 (SA)
Småspov: 3 ex Väcklinge 4.5 (BS,WS), 2 ex str Draven 7.5 (SA), 4 ex str mot N Reningsdammarna Gislaved 17.5 (SA,EL), 
   1 ex str Framnäs Ås 20.5 (SJ)
Svartsnäppa: 5 ex Draven 1.5 (SA), 1 ex 2.5 (SA), 4.5 (SA), 12.5 (EL), 18.5 (SA)
Rödbena: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (EL), 1 ex 3.5 (BG), 1 par 7.5 (SA), 5 ex 11.5 (EL), 4 ex 12.5 (BG), 4 ex Draven 12.5 (EL),
   5 ex Reningsdammarna Gislaved 14.5 (EL), 4 ex 16.5 (EL), 2 par Draven 17.5 (SA), 3 par 18.5 (SA), 
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL), 5 ex 23.5 (OE,BG), 3 par Draven 24.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Grönbena: >20 ex Reningsdammarna Gislaved 4.5 (EL), >15 ex 7.5 (SA), 1 par parning Draven 18.5 (SA), 
   1 par + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 30.5 (EL)
Dvärgmås: 1 ad Draven 4.5 (SA), 1 ex 2K 7.5 (SA), 9.5 (SA), 10.5 (SA), 12.5 (SA,EL), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 13.5 (BG)
Skrattmås: minst 300 bon Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Silvertärna: 1 ex Draven 5.5 (SA), 6.5 (SA), 8.5 (SA), 2 ex 9.5 (SA), 10.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 10.5 (PEE), 
   1 ex Draven 12.5 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 18.5 (EL)
Svarttärna: 1 ex Draven 3.5 (SA), 4.5 (SJ,BS), 2 ex 10.5 (SA), 2 ex 12.5 (EL), 14.5 (SA), 15.5 (SA), 16.5 (SA), 4 ex 17.5 (SA), 18.5 (SA)
   4 ex Draven 19.5 (SA,SJ), 6 ex 20.5 (SA,SJ), 5 ex 24.5 (SA), 3 ex 25.5 (SA), 1 ex 27.5 (SA), 28.5 (SA), 6 ex 29.5 (SA), 3 ex 31.5 (SA)

Vitvingad tärna: 7 ex Draven 15.5 (SJ)
Turkduva: 1 ex rop Lindvägen Smålandsstenar 10.5 (PEE)
Kattuggla: 1 ad + 1 juv i holk Lunnabo Gislaved 20.5 (EL), 1 ex rop Håkentorp 30.5 (SA), 1 ungkull Hamra Bygdegård 30.5 (SA)
Nattskärra: 1 ex spel Moen Anderstorp 20.5 (Ann Jonsson), 1 ex spel 500 m S Reningsverket Gislaved 26.5 (EL), 
   1 ex spel Nennesmo 30.5 (SA)
Göktyta: 1 ex rop Trioplast Smålandsstenar 3.5 (SA), 1 ex S.Valdshult 6.5 (OG), 1 ex rop Samseryds ängar 13.5 (PEE), 
   1 ex rop Väcklinge 18.5 (SA), 1 ex Dye Reftele 24.5 (UE), 1 ex rop Båraryd 30.5 (OE), 1 ex rop Sjöalid Villstad 31.5 (SA)
Mindre hackspett: 1 hane rop Fridsnäs 1.5 (SA), 1 ex rop Hembygdsparken Smålandsstenar 1.5 (LGH), 1 hane Väcklinge 2.5 (SA),
   1 ex Saraböke 6.5 (OG), 1 hane Krabby Bosebo 25.5 (EL)
Trädlärka: 1 ex sj på hygge V Väcklinge 16.5 (SA)
Backsvala: ca 20 bon Grustaget Reftelevägen 30.5 (EL)
Gulärla: 20 ex (thunbergi) Reningsdammarna Gislaved 7.5 (SA), 75 ex rast+str Järanäs 11.5 (WS), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 23.5 (OE)
Forsärla: 1 hane Bäck Femsjö 1.5 (BS,WS), 2 ex sj Sågverket Smålandsstenar 3.5 (SA), 1 ex sj Ågårdsfors 3.5 (SA), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 16.5 (EL), 1 par 18.5 (EL), 2 hanar + 1 hona 19.5 (EL,BG), 1 hane sj 23.5 (OE), 
   3 ex, hona matad av hane 24.5 (OE), 1 hane Sågverket Smålandsstenar 24.5 (BS,WS), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Sågverket Smålandsstenar 3.5 (SA), 2 hanar 24.5 (BS,WS), 1 hane Väcklinge 25.5 (SA)
Rödvingetrast: 1 ex sj Granö Bosebo 25.5 (EL), 1 ex sj Båraryd 30.5 (OE)
Sävsångare: 6 ex sj Draven 18.5 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Bråarp Anderstorp 17.5 (LGH)
Mindre flugsnappare: 1 ex sj Mårås bokskog 11.5 (SA)
Törnskata: 1 hane Högsberg Anderstorp 12.5 (LGH)
Bergfink: 1 ex Väcklinge 3.5 (SA)

Gulhämpling: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 16.5 (BLn,EL,SA,SJ,BG), 17.5 (EL,LGH), 18.5 (EL), 23.5 (EL), 24.5 (OE)
Stenknäck: 1 ex Mårås bokskog 11.5 (SA)

April 2009

Knölsvan: 1 par troligen ruvande Draven 9.4 (SA), 1 ex ruvande 16.4 (SA)
Sångsvan: 1 par på bo Draven 26.4 (SA)
Vitkindad gås: 1 ex Draven 18.4 (SA)
Gravand: 1 hane Draven 1.4 (SA)
Snatterand: 2 par Draven 1.4 (SA), 1 par 3.4 (SA), 4.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 4.4 (BG,HG), 1 par Draven 5.4 (SA), 8.4 (SA),
   3 par
Reningsdammarna Gislaved 9.4 (SA), 1 par + 1 hane Draven 9.4 (SA), 2 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 11.4 (BG),
   2 par + 1 hane Draven 11.4 (SA), 1 par 12.4 (SA), 13.4 (SA), 2 par 14.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 14.4 (BG), 3 par 15.4 (BG)
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 17.4 (BS,WS), 1 par Draven 17.4 (SA), 1 par
Reningsdammarna Gislaved 19.4 (BG), 1 par Draven 20.4 (SA)
   1 par Draven 21.4 (SA), 1 par
Reningsdammarna Gislaved 23.4 (BG), 25.4 (EL), 1 par Draven 26.4 (SA), 
   1 par Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BG), 1 par Draven 29.4 (VFK), 1 par Reningsdammarna Gislaved 30.4 (BS,WS)
Kricka: >200 ex Draven 6.4 (SA)
Stjärtand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 6.4 (EL,BG), 7 par Draven 8.4 (SA), 1 par 9.4 (SA), 3 par 11.4 (SA), 1 par 12.4 (SA), 13.4 (SA)
Årta: 1 par Draven 6.4 (SA), 1 par + 1 hane Draven 8.4 (SA), 9.4 (SA), 1 par 14.4 (SA), 1 hane 16.4 (SA), 1 ex spel 17.4 (SA), 
   1 hane Draven 18.4 (SA), 19.4 (SA), 1 par
Reningsdammarna Gislaved 19.4 (BG), 2 hanar Draven 20.4 (SA), 1 par 21.4 (SA), 24.4 (SA)
   1 hane Draven 26.4 (SA), 1 par + 1 hane 28.4 (SA), 1 par 30.4 (SA)
Skedand: 1 par Draven 1.4 (SA), 4 hanar + 1 hona 3.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 4.4 (BG,HG), 3 par 6.4 (EL,BG),
   7 hanar + 2 honor Draven 6.4 (SA), 13 hanar + 6 honor 8.4 (SA), 2 par + 1 hane
Reningsdammarna Gislaved 9.4 (SA), 11.4 (BG),
   1 par Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG,HG), 2 par 14.4 (BG), 15.4 (BG), 2 ex 17.4 (BS,WS), 2 par 18.4 (BG), 19.4 (BG), 
   2 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved
23.4 (BG), 4 hanar + 2 honor 25.4 (EL), >5 ex 27.4 (BG), >4 ex 30.4 (BS,WS)
Brunand: 5 hanar + 1 hona Draven 1.4 (SA), 3 hanar + 1 hona 3.4 (SA), 1 hane 5.4 (SA), 6.4 (SA), 8.4 (SA), 2 hanar + 1 hona 9.4 (SA),
   4 hanar + 1 hona Draven 11.4 (SA), 1 par 12.4 (SA), 1 hane 20.4 (SA), 3 hanar + 1 hona 24.4 (SA)
Vigg: 18 par
Reningsdammarna Gislaved 25.4 (EL), >30 ex 27.4 (BG), >25 ex 30.4 (BS,WS)
Ejder: 1 hane Draven 1.4 (SA), 2.4 (SA)
Sjöorre: En nattstr flock Väcklinge 10.4 (SA), 1 nattstr flock Moen Anderstorp 11.4 (LGH), 14.4 (LGH)
Småskrake: 1 par Badviken N.Bolmen 12.4 (SA), 1 hane Unnen 27.4 (WS)
Smålom: 1 ex överflygande Unnen 10.4 (BS,WS), 1 ex överflygande Sjättesjö Unnaryd 13.4 (WS), 2 ex Ösjön Valdshult 25.4 (LGH),
   2 ex Majsjön 28.4 (AW)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 17.4 (BS,WS), 18.4 (BG), 19.4 (BG), 2 ex 23.4 (BG), 1 par bobyggande 24.4 (BG), 
   3 ex
Reningsdammarna Gislaved 25.4 (EL), 2 ex 26.4 (BG), 3 ex 27.4 (BG), 1 ex 30.4 (BS,WS)
Skäggdopping: 1 par bobyggande Draven 16.4 (SA)
Svarthakedopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 14.4 (BG), 15.4 (BG), 18.4 (BG), 19.4 (BG), 4 ex 23.4 (BG), 
   2 par (1 par bobyggande)
Reningsdammarna Gislaved 24.4 (BG), 25.4 (EL), 2 par + 1 ex 26.4 (BG), 5 ex 27.4 (BG), 3 ex 30.4 (BS,WS)
Rördrom: 1 ex tut Draven 15.4 (SA), 16.4 (SA), 17.4 (SA), 23.4 (SA)
Glada: 1 par Åker Långaryd 1.4 (OG), 1 ad Draven 2.4 (SA), 2 ad 4.4 (SA), 2 ad Svanaholms ängar 5.4 (SA), 1 ad Ås ängar 5.4 (SA),
   1 ad Draven 5.4 (SA), 8.4 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 8.4 (SA), 1 par Mellby Reftele 9.4 (SA), 1 par Väcklinge 11.4 (SA),
   2 ad Svanaholms ängar 12.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG,HG), 2 ad Draven 13.4 (SA), 1 par 18.4 (SA), 1 ad 20.4 (SA)
   1 ad Draven 21.4 (SA), 2 ex 24.4 (SA), 3 ex 26.4 (SA), 2 ex 30.4 (SA)
Havsörn: 1 ex 2K Draven 1.4 (SA), 1 ad 9.4 (SA), 18.4 (SA), 1 ad 22.4 (SA)
Tornfalk: 1 hane Sjö Unnaryd 4.4 (BS,WS), 1 ex str Draven 11.4 (SA), 1 hane Svanaholms ängar 13.4 (SA), 19.4 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Draven 30.4 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex 2K Draven 5.4 (SA), 11.4 (SA), 1 ex Åtterås ängar 12.4 (PEE), 1 ad slog stare Draven 26.4 (SA), 
   1 ex med slaget byte Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BG)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Draven 13.4 (SA), 15.4 (SA), 3 ex spel 17.4 (SA)
Sothöna: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 9.4 (SA), 14.4 (BG), 18.4 (BG), 19.4 (BG), 3 ex 23.4 (BG), 4 ex 24.4 (BG), 2 ex 25.4 (EL), 
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 26.4 (BG), >5 ex 27.4 (BG), 6 ex 30.4 (BS,WS)
Trana: 1 ex ruvande Färgån 8.4 (WS), 1 ex ruvande Lillaryd Bolmen 19.4 (SA), 120 ex Svanaholms ängar 19.4 (SA), 
   115 ex Ås ängar 19.4 (SA), minst 12 par ruvande Draven 19.4 (SA)
Strandskata: 2 ex Kommunförrådet Gislaved 2.4 (AW), 6 ex Tärna Hallar Bolmen 8.4 (SA), 2 ex Strandvallen Unnaryd 9.4 (BS,WS), 
   1 par dagl Kommunförrådet Gislaved 20.4 (AW), 28.4 (AW)
Mindre strandpipare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.4 (EL,BG), 4 ex 11.4 (BG), 2 ex 12.4 (BG,HG), 1 ex 14.4 (BG)
   2 ex Gamla sågen Hyltebruk 14.4 (BEm), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 15.4 (BG), 1 ex Draven 16.4 (SA), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 17.4 (BS,WS), 18.4 (BG), 5 ex 23.4 (BG), 25.4 (EL), 4 ex 27.4 (BG), 30.4 (BS,WS)
Brushane: 14 hanar Draven 22.4 (SA), 22 ex spel 26.4 (SA), 18 ex spel 28.4 (SA), 12 ex spel 29.4 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex spel Draven 17.4 (SA), 2 ex födosök 26.4 (SA)
Storspov: 1 par (parning) Dravö Ås 13.4 (SA)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 21.4 (SA)
Rödbena: 1 ex Draven 1.4 (SA), 1 ex spel 4.4 (SA), 6.4 (SA), 8.4 (SA), 2 ex 9.4 (SA), 3 ex 12.4 (SA), 1 ex spel 14.4 (SA), 3 ex 16.4 (SA)
   3 ex Draven 17.4 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 18.4 (BG), 1 ex spel Draven 19.4 (SA), 2 par 22.4 (SA), 
   2 ex
Reningsdammarna Gislaved 25.4 (EL), 1 ex 26.4 (BG), 1 par (parning) Draven 26.4 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BG)
Grönbena: 15 ex Draven 26.4 (SA)
Skogsduva: 1 ex Väcklinge 19.4 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BG)
Berguv: 1 ex Johansberg 6.4 (EL)
Sparvuggla: 1 ex Dye Reftele 1.4 (UE)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 23.4 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex rop Väcklinge 3.4 (SA), 1 ex rop Reningsverket Gislaved 4.4 (EL), 1 ex rop Badviken 8.4 (SA), 
   1 ex rop Fridsnäs 8.4 (SA), 11.4 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 12.4 (BG,HG), 1 ex rop Fridsnäs 13.4 (SA), 1 ex rop+trum 18.4 (SA)
   1 ex rop Väcklinge 18.4 (SA), 1 hona rop Fridsnäs 24.4 (SA), 1 ex trum 26.4 (SA)
Forsärla: 1 hane Slättö 12.4 (Paul Nilsson), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 15.4 (BG), 2 ex 17.4 (BS,WS), 18.4 (BG), 1 ex 23.4 (BG)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Väcklinge 12.4 (SA), 1 ex Gamla sågen Hyltebruk 14.4 (DJ)
Ringtrast: 1 ex Sjögården Saraböke 25.4 (RG), 26.4 (RG)
Gransångare: 1 ex sj Fridsnäs 13.4 (SA), 1 ex sj
Reningsdammarna Gislaved 25.4 (EL)
Råka: 1 ad Draven 5.4 (SA), 2 ex (ad+2K) Mellby Reftele 11.4 (SA), 1 ad Väcklinge 12.4 (SA), 2 ex Draven 24.4 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 3.4 (SA), 2 ex 4.4 (SA), 1 ex Fridsnäs 19.4 (SA)
Vinterhämpling: 2 ex Tiraholm 3.4 (WS)

Mars 2009

Mindre sångsvan: 2 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 14 ad 15.3 (SA), 2 ad + 3 juv Draven 15.3 (SA), 2 ex N.Bolmen 17.3 (BS,WS)
Sångsvan: 180 ex N.Bolmen 4.3 (BS,WS), >150 ex Svanaholms ängar 7.3 (SA), 73 ex Draven 9.3 (SA), 515 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA),
   70 ex Ås ängar 11.3 (SA), 780 ex Svanaholms ängar 15.3 (SA), 650 ex 17.3 (BS,WS), 71 ex Draven 19.3 (SA), 52 ex 21.3 (SA)
Sädgås: 600 ex Svanaholms ängar 1.3 (BLn), 100 ex Ås ängar 1.3 (BLn), 60 ex 4.3 (SA), 530 ex N.Bolmen 4.3 (BS,WS), 
   53 ex Draven 4.3 (SA), 600 ex Svanaholms ängar 7.3 (SA), 760 ex 10.3 (SA), 650 ex 15.3 (SA)
Tundrasädgås: 1 ex Svanaholms ängar 7.3 (SA)
Spetsbergsgås: 1 ex Svanaholms ängar 1.3 (BLn), 6 ex 7.3 (SA), 5 ex 10.3 (SA), 11 ex 15.3 (SA), 2 ex 17.3 (BS,WS), 1 ex 22.3 (SA)
Bläsgås: 2 ad ex Svanaholms ängar 1.3 (BLn), 4.3 (BS,WS), 1 ex 2K 7.3 (SA)
Grågås: 150 ex Svanaholms ängar 1.3 (BLn)
Kanadagås: 900 ex Svanaholms ängar 1.3 (BLn), 400 ex Ås ängar 1.3 (BLn), 1300 ex Svanaholms ängar 7.3 (SA), 400 ex Draven 9.3 (SA)
   360 ex Ås ängar 11.3 (SA), 500 ex Draven 15.3 (SA)
Vitkindad gås: 3 ex Draven 11.3 (SA), 1 ex 15.3 (SA), 2 ex Mellby 16.3 (SA)
Gravand: 1 hane Åbykrysset 22.3 (SA)
Bläsand: 23 ex Draven 21.3 (SA)
Snatterand: 1 hane Draven 8.3 (SA), 9.3 (SA), 1 par 19.3 (SA), 1 hane 21.3 (SA), 2 hanar + 1 hona 30.3 (EL), 3 par 31.3 (SA)
Gräsand: 260 ex Draven 4.3 (SA), >300 ex 8.3 (SA), 9.3 (SA), >400 ex N.Bolmen 10.3 (SA)
Stjärtand: 2 par Draven 9.3 (SA), 1 par 21.3 (SA), 25.3 (SA), 28.3 (SA), 29.3 (SA) 2 par 30.3 (BS,WS), 2 hanar + 1 hona 31.3 (SA)
Skedand: 1 hane Draven 21.3 (SA), 4 hanar 30.3 (EL), 3 hanar 31.3 (SA)
Brunand: 1 par Draven 19.3 (SA), 2 hanar 21.3 (SA), 3 hanar + 1 hona 27.3 (SA), 2 hanar + 1 hona 29.3 (SA), 4 hanar + 3 honor 31.3 (SA)
Alfågel: 1 hane Storåns mynning 10.3 (SA)
Sjöorre: 1 nattstr flock Kållerstad 27.3 (AAn)
Salskrake: 1 hane + 2 honor Draven 15.3 (SA), 16.3 (SA), 17.3 (SA), 1 par 18.3 (SA), 19.3 (SA), 1 hane + 3 honor 21.3 (SA), 1 par 22.3 (SA
   1 hane mot N Svanaholms ängar 22.3 (SA), 1 par Draven 28.3 (SA), 2 hanar + 1 hona 29.3 (SA), 1 hane + 2 honor 29.3 (SA), 
   2 par Draven 31.3 (SA)
Glada: 1 ex Draftinge 4.3 (Hans Davidsson), 1 ex N.Bolmen 15.3 (SJ,SA), 1 ex Liljegränd Gislaved 15.3 (BG,HG), 1 ex N.Bolmen 17.3 (BS,WS)
   1 ex Draven 21.3 (SA), 1 ex Mellby Reftele 22.3 (SA), 1 ex Väcklinge + 1 ex str mot NO 29.3 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 30.3 (EL),
   1 ex Framnäs Ås 30.3 (JJ)
Havsörn: 1 ex 2K Draven 3.3 (SA), 1 ad 8.3 (SA), 1 ex 2K+ Flahultasjön 14.3 (SA), 2 ex (ad+2K) Draven 21.3 (SA), 1 ad 29.3 (SA), 31.3 (SA
Kungsörn: 2 ex 5K+ stationära + 1 ex 2K str mot NO Anderstorps stormosse 12.3 (SA), 2 ex 5K+ 17.3 (SA), 2 ad Draven 17.3 (SA), 
   1 ex 2K Draven 21.3 (SA), 1 ex 2K Svanaholms ängar 22.3 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 ex str mot N N.Bolmen 28.3 (SJ)
Sothöna: 3 ex Draven 9.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 15.3 (BG,HG), 8 ex Draven 30.3 (BS,WS)
Trana: 55 ex str Draven 21.3 (SA), 184 ex Draven 26.3 (SA)
Strandskata: 2 ex Draven 29.3 (SA)
Ljungpipare: 30 ex Henja 21.3 (LGH)
Skogsduva: 2 ex Mellby 3.3 (SA), 8 ex Draftinge 11.3 (SA), 2 ex str Fläskaberget Gislaved 12.3 (SA), 2 ex Mellby 14.3 (SA), 
   1 ex N.Bolmen 17.3 (BS,WS), 2 ex Rimudden Unnen 28.3 (WS), 3 ex Draftinge 30.3 (EL)
Berguv: 2 ex rop(hane + hona) Johansberg 19.3 (EL), 1 ex Lövåsaberg 20.3 (VFK)
Sparvuggla: 1 ex rop Fryebo Anderstorp 9.3 (LGH), 1 ex rop Svanaholm 22.3 (EW)
Kattuggla: 1 ex rop Åker Färgaryd 9.3 (OG), 1 ex rop Saraböke 9.3 (OG), 2 ex rop Nennesmo 20.3 (VFK), 
   1 ex rop Moen Anderstorp 20.3 (LGH), 21.3 (LGH), 1 ex rop Svanaholm 22.3 (EW), 4 ex Kållerstad 27.3 (AAn), 1 ex rop Väcklinge 28.3 (SA)
   1 ex rop Draftinge 28.3 (SAL), 1 ex rop Unnaryd 28.3 (WS), 1 ex rop Liderna Valdshult 29.3 (LBc), 1 ex rop Lunnabo Gislaved 30.3 (EL)
Mindre hackspett: 1 ex Draftinge 16.3 (TW), 1 hona Sjö Unnen 29.3 (WS)
Trädlärka: 3 ex Hammargården 15.3 (SA), 2 ex Väcklinge 15.3 (SA)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.3 (EL), 1 ex Draven 28.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 31.3 (EL), 
   1 hona Möllefors Anderstorp 31.3 (EL)
Sidensvans: 20 ex Unnaryd 6.3 (BS,WS)
Strömstare: 1 ex Nissafors Bruk 12.3 (SA), 1 ex Sågdammen Rydöbruk 23.3 (OG)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 10.3 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 17.3 (SA), 1 ex Draven 21.3 (SA), 28.3 (SA)
Råka: 2 ex (ad+2K) Svanaholms ängar 10.3 (SA), 4 ad Draftinge 11.3 (SA), 1 ad Svanaholms ängar 15.3 (SA), 3 ex str Draven 28.3 (SA)

Februari 2009

Sångsvan: 53 ex Svanaholms ängar 3.2 (SA). 7.2 (SA)
Sädgås: 100 ex N.Bolmen 27.2 (SJ)
Spetsbergsgås: 1 ex N.Bolmen 27.2 (SJ)
Grågås: 1 ex Draven 7.2 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 7.2 (SA), 1 ex Draven 8.2 (SA), 50 ex 27.2 (SA), 2 ex Mellby Reftele 27.2 (SA),
   >200 ex Draven 28.2 (SA)
Gråhäger: 1 ex Hyltebruk 17.2 (BEm), 1 ex Draven 28.2 (SA)
Havsörn: 1 subad Svanaholms ängar 3.2 (SA), 1 ad Hyö N.Bolmen 3.2 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Svanaholms ängar 7.2 (SA), 2 ex Ås ängar 7.2 (SA), 21.2 (SA), 1 ex 23.2 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 23.2 (SA)
Kungsörn: 2 subad Draven 8.2 (SA), 1 subad V Lövåsa berg 28.2 (SJ)
Tofsvipa: 1 ex N.Bolmen 27.2 (SJ), 5 ex Draven 28.2 (SA)
Ringduva: 1 ex Draftinge 8.2 (Sven-Arne Lagerstedt)
Sparvuggla: 1 ex Segerstad 1.2 (SA)
Kattuggla: 1 ex Hyö N.Bolmen 3.2 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Hamra 15.2 (SA), 1 hane Väcklinge 28.2 (SA)
Sånglärka: 4 ex Draven 28.2 (SA)
Forsärla: 1 juv Kallset Skeppshult 13-15.2 (SA)
Sidensvans: 20 ex Hasselgatan Gislaved 14.2 (EL)
Strömstare: 1 ex Valån 15.2 (OG)
Rödhake: 1 ex Hyö N.Bolmen 3.2 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 7.2 (SA), 1 ex Unnaryd 9.2 (BS,WS), 1 ex Hyltebruk 15.2 (OG),
   1 ex Tollsbo Hyltebruk 16.2 (BEm)
Varfågel: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.2 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 3.2 (SA), 1 ex Ängaberget 14.2 (Sven-Arne Lagerstedt),
   1 ex Källstorp Draven 22.2 (SA), 1 ex Väcklinge 23.2 (SA), 1 ex Jonsbo ängar 28.2 (SA)
Råka: 1 ex 2K N.Bolmen 1.2 (SJ), 3.2 (SA), 1 ex Gislaveds centrum 4.2 (EL)
Stare: 1 ex Framnäs Ås 24.2 (SJ), 1 ex Väcklinge 27.2 (SA), 20 ex N.Bolmen 27.2 (SJ), 1 ex Väcklinge 28.2 (SA)
Steglits: 1 ex sj Hamra 15.2 (SA), 1 ex Väcklinge 28.2 (SA)

Januari 2009

Spetsbergsgås: 2 ex N.Bolmen 25.1 (SJ), 26.1 (SA), 27.1 (EL)
Grågås: 3 ex Draven 20.1 (SA), 7 ex N.Bolmen 25.1 (SJ), 16 ex + 9 ex str mot N 26.1 (SA), 4 ex 27.1 (EL)
Gråhäger: 1 ex str mot S Hyltebruk 5.1 (OG)
Havsörn: 2 ad Draven 31.1 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Draftinge 1.1 (Sven-Arne Lagerstedt), 1 ex Svanaholms ängar 14.1 (EL), 24.1 (SA), 2 ex 26.1 (SA), 1 ex 27.1 (EL), 31.1 (WS)
Fiskmås: 1 ex Gislaved 16.1 (EL)
Berguv: 1 ex rop Johansberg Gislaved 26.1 (EL), 1 ex Lövåsa berg 26.1 (SA), 1 ex rop + ev 1 ex svarande hona? 31.1 (LGH)
Kattuggla: 1 ex rop Hyltebruk 16.1 (OG), 30.1 (OG)
Kungsfiskare: 1 ex Gassbo å Hyltebruk 6.1 (DJ)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 15.1 (EL), 20.1 (EL), 29.1 (EL)
Strömstare: 1 ex Gassbo å Hyltebruk 6.1 (DJ), 1 ex Bruket Hyltebruk 8.1 (BT), 1 ex Strand Reftele 18.1 (SA), 
   1 ex Fredriksfors Anderstorp 25.1 (LGH), 1 ex Möllekvarn 31.1 (WS)
Rödhake: 1 ex Unnaryd 2.1 (BS,WS), 1 ex Hyltebruk 5.1 (OG), 1 ex Framnäs Ås 5.1 (SJ), 1 ex Hyltebruk 16.1 (OG), 
   1 ex Johansberg Gislaved 26.1 (EL)
Varfågel: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 9.1 (EL), 20.1 (EL), 1 ex Svanaholms ängar 26.1 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 29.1 (EL),
   1 ex Torkelsnäs Unnaryd 31.1 (WS)
Stare: 2 ex Draftinge 1.1 (Sven-Arne Lagerstedt), 1 ex Väcklinge 22.1 (SA), 5 ex Svanaholms ängar 24.1 (SA)
Råka: 1 ex 2K Svanaholms ängar 14.1 (EL), 24.1 (SA), 26.1 (SA), 27.1 (EL)

December 2008

Sångsvan: 130 ex Svanaholms ängar 7.12 (SA), 72 ex 17.12 (EL)
Sädgås: 360 ex Svanaholms ängar 7.12 (SA), 570 ex N.Bolmen 17.12 (EL)
Spetsbergsgås: 1 ex Svanaholms ängar 7.12 (SA)
Bläsgås: 1 ex Åby N.Bolmen 17.12 (EL)
Grågås: 5 ex Svanaholms ängar 7.12 (SA), 2 ex Draven 7.12 (SA), 3 ex 17.12 (EL)
Kricka: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 23.12 (EL)
Havsörn: 1 ad Draven 6.12 (SA), 1 juv Källerudd Bolmen 7.12 (SA), 2 ad Draven 14.12 (SA), 1 ad 18.12 (SA)
Fjällvråk: 1 ex Svanaholms ängar 7.12 (SA), 1 ex Åby N.Bolmen 17.12 (EL), 1 ex Ås ängar 17.12 (EL)
Morkulla: 1 ex Släthults kvarn 6.12 (SA)
Fiskmås: 4 ex Svanaholms ängar 7.12 (SA)
Kattuggla: 1 hona hörd Anderstorp 7.12 (LGH)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 23.12 (EL)
Sidensvans: 30 ex Gislaved 25.12 (EL)
Strömstare: 1 ex Släthults kvarn 6.12 (SA)
Rödhake: 1 ex Släthults kvarn 6.12 (SA), 1 ex Smålandsstenar 6.12 (SA), 1 ex Hyltebruk 7.12 (BEm), 1 ex Unnaryd 13.12 (BS,WS),
   1 ex Reftele 24.12 (AAn), 1 ex Unnaryd 27.12 (BS,WS), 29.12 (WS)
Varfågel: 1 ex Draven 14.12 (SA), 1 ex Byås 22.12 (DJ)
Stare: 1 ex Väcklinge 14.12 (SA)

November 2008

Mindre sångsvan: 1 ex str S Möllekvarn 1.11 (BS,WS), 3 ex Svanaholms ängar 8.11 (SA)
Sångsvan: 90 ex Svanaholms ängar 8.11 (SA), 150 ex 17.11 (EL)
Sädgås: 130 ex Svanaholms ängar 8.11 (SA), 240 ex Draven 15.11 (SJ)
Bläsgås: 12 ex Draven 8.11 (SA), 3 ex Svanaholms ängar 8.11 (SA), 8 ex Draven 15.11 (SA)
Grågås: 600 ex str Järanäs o Möllekvarn 1.11 (BS,WS), >1000 ex str Draven 1.11 (SA), 2000-3000 ex str N.Bolmen 1.11 (SJ,BLn),
   215 ex str Draven 2.11 (SA)
Järpe: 1 ex Isaberg Hestra 30.11 (SA)
Gräsand: 550 ex Draven 15.11 (SJ)
Småskrake: 5 ex str Draven 2.11 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 1.11 (SA), 2 ad 2.11 (SA), 1 ad 15.11 (SA,SJ), 29.11 (SA)
Kungsörn: 1 ad + 1 subad Draven 15.11 (SA), 1 ad + 1 subad Draftinge 15.11 (SJ), 1 ad Svanaholms ängar 17.11 (EL)
Sparvuggla: 1 ex Billarpsvägen 1.11 (BLn,SJ), 1 ex Käxbo Anderstorp 1.11 (LGH), 1 ex Grustaget Reftelevägen 2.11 (EL)
Pärluggla: 1 ex Billarpsvägen Ås 1.11 (BLn,SJ), 21.11 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.11 (EL)
Kungsfiskare: 1 ex Storån N.Bolmen 1.11 (BLn,SJ)
Mindre hackspett: 1 ex S.Valdshult 1.11 (OG)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 20.11 (EL)
Sidensvans: 11 ex Järanäs 2.11 (BS,WS), >100 ex Reftele 7.11 (SJ), 50 ex Hyltebruk 7.11 (WS), 30 ex Gislaved 17.11 (EL), 
   15 ex str Draven 22.11 (SA)
Strömstare: 1 ex Ringshults kvarn 2.11 (BS,WS)
Svart rödstjärt: 1 ex S.Industriområdet Smålandsstenar 1.11 (PEE)
Skäggmes: 6 ex Liljenäsviken 1.11 (BLn,SJ), 2 ex (hane+hona) Källstorp Draven 2.11 (SA)
Varfågel: 1 ex Draven 1.11 (SA), 2.11 (SA), 1 ex Ås ängar 17.11 (EL), 1 ex Draven 29.11 (SA)
Steglits: 3 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.11 (EL)
Vinterhämpling: 9 ex str Draven 1.11 (SA)
Snösparv: 9 ex Draven 1.11 (SA), 10 ex Svanaholms ängar 2.11 (SA), 1 ex str mot N Unnen 29.11 (WS)

Oktober 2008

Mindre sångsvan: 2 ex Ås ängar 26.10 (SJ), 30.10 (SJ)
Sädgås: 75 ex N.Bolmen 18.10 (SJ), 62 ex Draven 19.10 (SA), 103 ex + 120 str N.Bolmen 22.10 (EL), 60 ex Draven 25.10 (SA),
   100 ex N.Bolmen 26.10 (SJ)
Spetsbergsgås: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 2.10 (EL), 3.10 (BG), 4.10 (BG,HG)
Grågås: 270 ex Draven 1.10 (SA), 542 ex str Järanäs 17.10 (WS), 260 ex Draven 25.10 (SA)
Vitkindad gås: 5 ex str Järanäs 7.10 (BS,WS)
Bläsand: ca 50 ex Draven 1.10 (SA), 4.10 (SA), 5.10 (SA), 6 ex str Järanäs 7.10 (BS,WS), 22 ex Draven 8.10 (SA), 105 ex 14.10 (SA)
   50 ex Draven 17.10 (SA)
Stjärtand: 10 ex str Järanäs 3.10 (BS,WS), 1 ex Draven 5.10 (SA)
Skedand: 3 ex Draven 8.10 (SA)
Småskrake: 3 ex Draven 20.10 (SA)
Svarthakedopping: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 2.10 (EL), 3.10 (BG), 4.10 (SA)
Havsörn: 1 ex Järanäs 3.10 (BS,WS), 2 ad Draven 22.10 (EL)
Kungsörn: 1 ex str S Draven 17.10 (Christian Glahder), 1 subad Staffansbo mosse Kållerstad 18.10 (LB)
Tornfalk: 1 ex str Järanäs 3.10 (BS,WS), 1 ex Torkelsnäs Unnaryd 14.10 (BS,WS), 1 ex Unnaryd 31.10 (WS)
Stenfalk: 1 hane Draven 1.10 (SA), 2 ex str Järanäs 10.10 (BS,WS), 1 ex str Unnen 14.10 (BS,WS), 1 ex Håkentorp 22.10 (EL)
Pilgrimsfalk: 1 ex str Unnen 14.10 (BS,WS)
Trana: 349 ex str mot S Unnen 7.10 (BS,WS), 475 ex str Järanäs 17.10 (WS)
Kärrsnäppa: 6 ex Draven 14.10 (SA), 8 ex 16.10 (SA)
Skogsduva: 2 ex str Draven 19.10 (SA), 1 ex str Järanäs 27.10 (WS)
Ringduva: 2600 ex str Järanäs 7.10 (BS,WS), 1917 ex str 10.10 (BS,WS)
Kattuggla: 2 ex rop Unnaryd 5.10 (BS)
Nattskärra: 1 ex väg27 N.Draven 8.10 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex Bångs hästgård Gislaved 25.10 (EL)
Forsärla: 4 ex Draven 1.10 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.10 (EL), 4.10 (SA), 1 ex str Draven 4.10 (SA), 1 juv 8.10 (SA),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 23.10 (EL), 31.10 (EL)
Sidensvans: 12 ex str Draven 19.10 (SA), 55 ex Reftele 23.10 (UE), 20 ex Smålandsstenar 23.10 (PEE), 20 ex Gislaved 24.10 (EL),
   36 ex str Järanäs 27.10 (WS)
Ringtrast: 1 hane Fryebo Anderstorp 11.10 (Allis Hedenfeldt), 1 hane Ås 22.10 (SA), 23.10 (SJ), 24.10 (SJ)
Strömstare: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.10 (SA,BG,HG), 20.10 (EL), 23.10 (EL)
Rödvingetrast: 1543 ex str Järanäs 10.10 (BS,WS)
Gransångare: 2 ex Väcklinge 1.10 (SA), 1 ex 4.10 (SA), 1 ex Flahultasjön 4.10 (SA), 2 ex Väcklinge 5.10 (SA), 
   1 ex sj Moen Anderstorp 6.10 (LGH), 1 ex sj Järanäs 7.10 (BS,WS), 1 ex Väcklinge 8.10 (SA), 2 ex 10.10 (SA)
Varfågel: 1 ex Sävsås Unnaryd 2.10 (BS,WS), 1 ex Draven 19.10 (SA), 22.10 (EL), 1 ex Järanäs 23.10 (BS,WS), 1 ex Draven 25.10 (SA)
Steglits: 1 ex Väcklinge 4.10 (SA), 2 ex 8.10 (SA), 19.10 (SA), 1 ex str Järanäs 23.10 (BS,WS), 2 ex Gislaved 23.10 (UE), 
   3 ex Draven 25.10 (SA)
Vinterhämpling: 30 ex + 10 str Draven 25.10 (SA), 1 ex str Järanäs 27.10 (WS)

September 2008


Grågås: 500 ex Svanaholms ängar 28.9 (SA)
Prutgås: 1 ex Hestraviken Hestra 27.9 (LGH)
Bläsand: 25 ex Draven 8.9 (SA), 150 ex 10.9 (SA), 220 ex 11.9 (SA,EL), 25 ex 12.9 (SA), 22 ex 20.9 (SA), 110 ex 27.9 (SA)
Snatterand: 15 ex Draven 10.9 (SA), 4 hanar 11.9 (EL,SA), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 19.9 (BG)
Stjärtand: 15 ex Draven 8.9 (SA), 9 ex 10.9 (SA), 1 ex 11.9 (SA,EL), 5 ex 27.9 (SA)
Skedand: 5 ex Draven 10.9 (SA), 13 ex 11.9 (SA,EL), 2 ex 12.9 (SA), 6 ex 14.9 (SA), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 19.9 (BG),
   1 ex Draven 27.9 (SA)
Smådopping: 1 ad + 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 2 ad + 3 juv 5.9 (BG), 1 ad + 3 juv 10.9 (EL), 2 ad + 4 juv 12.9 (BG),
   1 ex Draven 14.9 (SJ), 1 ad
Reningsdammarna Gislaved 15.9 (SA), 1 juv 19.9 (BG), 1 ex Draven 25.9 (SA)
Svarthakedopping: 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 18.9 (EL), 25.9 (BLn), 26.9 (EL)
Bivråk: 18 ex str Draven 1.9 (SA)
Glada: 1 ad Draven 6.9 (SA), 1 ex N.Bolmen 7.9 (SA), 1 ex Ås skola 7.9 (SJ), 1 ex N.Bolmen 13.9 (WS), 1 juv Svanaholms ängar 14.9 (SA),
   1 ad Draven 20.9 (SA), 21.9 (SA)
Havsörn: 1 juv Draven 13.9 (SA), 2 ad 20.9 (SA), 1 ad 21.9 (SA), 1 juv 25.9 (SA), 27.9 (SA), 2 ad Grönhammar 28.9 (SA)
Kungsörn: 1 ad N.Bolmen 14.9 (SJ), 1 ex 2K str mot SO Draven 14.9 (SA), 1 ad Kämpabo 16.9 (LGH)
Tornfalk: 2 ex Draven 6.9 (SA), 1 ex N.Bolmen 7.9 (SA), 1 ex Järanäs 11.9 (BS,WS), 1 hona N.Bolmen 13.9 (WS), 1 juv Draven 20.9 (SA)
   1 ex str Draven 27.9 (SA), 1 ex str Svanaholms ängar 28.9 (SA)
Stenfalk: 1 ex rast + 1 ex str Draven 6.9 (SA), 1 hane 10.9 (SA), 1 hane str 20.9 (SA), 1 juv str 27.9 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Unnen 5.9 (WS), 2 ex Draven 6.9 (SA), 1 ad 7.9 (SA), 1 ex N.Bolmen 7.9 (SA), 1 ad Draven 10.9 (SA), 1 ex 11.9 (SA,EL),
Trana: 240 ex Draven 5.9 (SA), 450 ex därav 90 ex str mot S N.Bolmen 13.9 (WS), 320 ex Draftinge 16.9 (SA), 255 ex Draven 20.9 (SA)
   81 ex str Draven 21.9 (SA), 150 ex str Amfrebo Hyltebruk 23.9 (BT), 460 ex str Svanaholms ängar 28.9 (SA)
Större strandpipare: 7 ex Draven 6.9 (SA)
Småsnäppa: 1 ex Draven 10.9 (SA), 2 ex 11.9 (EL,SA)
Kärrsnäppa: 14 ex Draven 27.9 (SA)
Brushane: 25 ex Draven 10.9 (SA), 24 ex 11.9 (SA,EL), 12 ex 12.9 (SA), 22 ex Svanaholms ängar 14.9 (SA), 32 ex Draftinge 14.9 (SA)
   12 ex Draven 20.9 (SA), 12 ex Svanaholms ängar 28.9 (SA)
Dvärgbeckasin: 1 ex Svanaholms ängar 28.9 (SA)
Myrspov: 1 ex Draven 11.9 (EL,SA)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 11.9 (SA,EL)
Skogsduva: 4 ex Unnen 5.9 (WS), 1 ex str Draven 14.9 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Väcklinge 7.9 (SA)
Mindre hackspett: 1 ex rop Väcklinge 27.9 (SA)
Trädlärka: 1 ex str Järanäs 8.9 (WS), 1 ex Svanaholms ängar 14.9 (SA)
Rödstrupig piplärka: 1 ex Svanaholms ängar 14.9 (SA)
Gulärla: 18 ex Unnen 5.9 (WS)
Forsärla: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.9 (EL), 1 ex 5.9 (BG), 1 ex Unnen 5.9 (WS), 2 ex str Draven 5.9 (SA), 1 ex str Unnen 7.9 (WS),
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 12.9 (BG), 2 juv 15.9 (SA), 2 ex 18.9 (EL), 2 ex Väcklinge 21.9 (SA) 
   2 ex
Reningsdammarna Gislaved 26.9 (EL)
Gransångare: 1 ex Gislaved 27.9 (EL), 1 ex Väcklinge 29.9 (SA)
Skäggmes: minst 2 ex hörda i högflykt Draven 13.9 (SA)
Varfågel: 1 ex Draven 27.9 (SA), 29.9 (SA)
Steglits: 1 ex N.Bolmen 7.9 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 28.9 (SA)
Lappsparv: 1 ex Svanaholms ängar 28.9 (SA)

Augusti 2008

Bläsand: 26 ex Reningsdammarna Gislaved 19.8 (EL)
Stjärtand: 4 ex Draven 23.8 (SA), 1 ex 24.8 (SA)
Skedand: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL), 8.8 (EL), 6 ex Draven 17.8 (SA), 10 ex 21.8 (EL), 2 ex 23.8 (SA), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.8 (EL), 8 ex Draven 25.8 (SA), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 26.8 (EL), 6 ex Draven 30.8 (SA)
Brunand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL,BG)

Ringand: 1 hona Draven 29.8 (JO,SA,SJ)
Vigg: minst 5 kullar med små ungar Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL)
Storskrake: 1 hona + 4 juv Unnen 25.8 (WS)
Smålom: 1 ex str mot VSV Unnaryd 26.8 (WS), 1 ex Järanäs 27.8 (WS)
Storlom: 2 juv Borlången Smålandsstenar 15.8 (PEE), 1 ad + 1 juv Unnen 20.8 (WS), 1 par + 1 juv 25.8 (WS)
Smådopping: 3 ex på bo + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL), 3 ex på + 1 juv 2.8 (EL,BG), 7 ad (2 på bo) + 1 juv 6.8 (BG),
   3 ad (2 på bo)+ 1 juv
Reningsdammarna Gislaved 8.8 (EL), 4 ad (2 på bo) + 2 juv + 1 pull 11.8 (EL), 5 ad + 1 juv 13.8 (BG),
   6 ad (2 på bo) + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 15.8 (EL), 7 ad (2 på bo) + 2 juv + 1 pull 16.8 (BG), 4 ad (1 på bo) + 1 juv 17.8 (EL)
   2 ad (1 på bo) + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 19.8 (EL), 5 ad (1 på bo med 4 ungar) + 2 juv + 1 pull 22.8 (BG,HG), 
   3 ad (1 på bo) + 5 juv + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 24.8 (EL), 6 ad (1 på bo med 4 ungar) + 4 juv 25.8 (BG), 
   1 par m 2 pull + 2 ad + 1 juv 26.8 (EL), 1 par på bo med 2 pull + 4 juv 28.8 (BG,SA)
Svarthakedopping: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL,BG), 4.8 (EL,BG), 11.8 (EL)
Storskarv: 55 ex str Draven 23.8 (SA)
Bivråk: 39 ex str Draven 23.8 (SA), 11 ex str Reningsdammarna Gislaved 25.8 (EL), 18 ex str Draven 31.8 (SA)
Glada: 2 ad + 1 1K Draven 3.8 (SJ), 1 ex 23.8 (SA), 1 ad + 2 juv 24.8 (SA)
Havsörn: 1 ad + 1 ex trol 2K Draven 3.8 (SJ), 1 ad + 2 subad 6.8 (EL,LGH,BLn), 1 ad 7.8 (BS,WS), 16.8 (SA), 1 ad + 1 juv 17.8 (SA)
   2 ad + 2 juv Draven 18.8 (SA), 2 ad + 1 juv 19.8 (SA), 1 juv 22.8 (SA), 1 ad + 1 juv 23.8 (SA), 2 ad + 1 juv 24.8 (SA), 25.8 (SA)
Brun kärrhök: 3 juv Draven 17.8 (SA)
Tornfalk: 2 juv Draftinge 10.8 (Daniel Wästlund), 3 ex Draven 23.8 (SA), 1 ex 24.8 (SA)
Stenfalk: 1 juv str Draven 23.8 (SA), 1 juv 25.8 (SA), 1 ex 30.8 (SA)
Lärkfalk: 3 ex Draven 3.8 (SJ), 3 ex str 23.8 (SA), 2 ex 24.8 (SA), 1 ex 25.8 (SA), 1 ad 30.8 (SA)
Pilgrimsfalk: 1 juv Draven 17.8 (SA), 21.8 (SA), 1 juv slog kråka 22.8 (SA), 1 ad + 1 juv 23.8 (SA)
Rörhöna: 2 juv Reningsdammarna Gislaved 4.8 (BG,EL), 6.8 (BG), 1 juv 8.8 (EL), 11.8 (EL), 1 ex 15.8 (BG)
Sothöna: 1 ad
Reningsdammarna Gislaved 8.8 (EL)
Trana: 210 ex Draven 21.8 (SA)
Strandskata: 6 ex Majsjön 11.8 (EL)

Mindre strandpipare: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL), 1 ad + 1 juv 2.8 (EL,BG), 2 ad + 3 juv 4.8 (EL,BG), 3 ex 6.8 (BG),
   2 juv Reningsdammarna Gislaved 8.8 (EL), 1 juv 11.8 (EL), 1 ex 26.8 (EL)
Större strandpipare: 1 ad Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL,BG), 14 ex Draven 3.8 (SJ), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 6.8 (BG),
   2 ad Reningsdammarna Gislaved 8.8 (EL), 1 ad 11.8 (EL), 1 ex 16.8 (BG), 17.8 (EL), 12 ex Draven 22.8 (SA), 2 ex 23.8 (SA), 24.8 (SA)
   2 ex Draven 25.8 (SA), 3 ex
Reningsdammarna Gislaved 26.8 (EL), 1 ex 28.8 (SA,BG)
Kustpipare: 28 ex Draven 3.8 (SJ), 1 ex 16.8 (SA), 22.8 (SA), 23.8 (SA)
Kustsnäppa: 40 ex Draven 3.8 (SJ)
Småsnäppa: 2 ex Draven 30.8 (SA)
Mosnäppa: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.8 (EL,BG), 2 ex Draven 24.8 (SA)
Spovsnäppa: 1 ex Draven 3.8 (SJ)
Kärrsnäppa: 22 ex Draven 3.8 (SJ), 6 ex 30.8 (SA)
Myrspov: 60 ex Draven 3.8 (SJ)
Svartsnäppa: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 15.8 (EL), 2 juv 19.8 (EL), 1 ex 24.8 (EL)
Rödbena: 4 ex Reningsdammarna Gislaved 1.8 (EL), 2.8 (EL,BG), 2 ex 6.8 (BG), 8.8 (EL), 1  juv 11.8 (EL), 1 ad + 1 juv 15.8 (BG),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.8 (BG,HG)
Svarttärna: 1 juv Draven 20.8 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Kinnaberg Draven 22.8 (SA), 1 ex rop Väcklinge 31.8 (SA)
Hornuggla: 2 pull Kållerstad 2.8 (AAn)
Kungsfiskare: 1 ex Draven 24.8 (SA)
Göktyta: 1 ex Väcklinge 18.8 (SA)
Forsärla: 1 par med 2 nyflygga ungar Möllefors Anderstorp 3.8 (LGH), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 13.8 (BG), 3 ex 15.8 (EL), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 17.8 (EL), 2 juv 19.8 (EL), 1 juv 22.8 (BG,HG), 1 ex Draven 22.8 (SA), 
   1 juv Reningsdammarna Gislaved 24.8 (EL), 26.8 (EL), 28.8 (SA,BG), 1 juv Grustaget Reftelevägen 28.8 (SA)
Törnskata: 2 juv Draven 23.8 (SA)
Steglits: 1 ex str Draven 24.8 (SA)

Juli 2008

Grågås: 300 ex N.Bolmen 15.7 (BS,WS)
Bläsand: 1 hane Draven 1.7 (SA), 2 hanar
Reningsdammarna Gislaved 2.7 (BG), 3.7 (EL), 1 hane Draven 5.7 (SA), 4 hanar 6.7 (SA),
   1 hona Draven 11.7 (SA), 2 hanar 13.7 (SA), 1 hane 15.7 (SA), 17.7 (SA), 2 ex 21.7 (BS,WS), 
   1 hane Reningsdammarna Gislaved 30.7 (EL,BG,BLn)
Snatterand: 1 ex Draven 3.7 (SA), 2 ex 11.7 (SA), 1 ex 17.7 (SA)
Stjärtand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 6.7 (BG), 7.7 (SA)
Skedand: 3 ex Draven 3.7 (SA), 3 ungkullar med 8, 10 resp 12 ungar Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 1 hona + 2 pull Draven 5.7 (SA)
   4 ex Draven 6.7 (SA), 10 ad Reningsdammarna Gislaved 7.7 (SA), 7 ex 27.7 (EL)
Brunand: 1 hane Draven 3.7 (SA), 1 hona 11.7 (SA), 1 hane Reningsdammarna Gislaved 11.7 (EL)
Vigg: 3 ungkullar med 5, 5 resp 7 ungar Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 1 hona m 3 ungar Draven 13.7 (EL),
   4 kullar med 5-8 ungar Reningsdammarna Gislaved 16.7 (BG), 4 ungkullar med 3-14 ungar 25.7 (EL), 5 ungkullar 26.7 (EL)
Smålom: 1 par m nästan fullvuxen unge Ärnarpagölen Jälluntofta 11.7 (SJ), 13.7 (SA), 
   1 ad + 1 nästan fullvuxen unge Loftuddagölen 13.7 (EL)
Storlom: 2 ex Unnen 11.7 (WS), 5 ad Harasjön Arnåsholm 13.7 (EL), 2 ad Assbrunnen 13.7 (EL), 1 par Tannsjön Ås 13.7 (SA)
Smådopping: 3 ex, varav 1 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 1 ex på bo 4.7 (BG), 2 par varav 1 på bo 7.7 (SA),
   1 par på bo med 1 synlig unge, 1 nytt par på bo i N delen Reningsdammarna Gislaved 8.7 (BG,HG), 1 par m 2 ungar i boet 10.7 (EL),
   4 ad varav 1 par med 5 pull på bo Reningsdammarna Gislaved 13.7 (BG,HG), 2 par + 1 par m 4 ungar 16.7 (BG), 
   1 par + 4 pull, 2 ex på bo + 1 ad Reningsdammarna Gislaved 17.7 (BS,WS), 6 ad + 4 juv 18.7 (BG), 1 ad + 1 par matande 2 ungar 19.7 (EL),
   3 ad Reningsdammarna Gislaved 25.7 (EL), 6 ex (3 ruvande) 29.7 (BG), 3 par på bo + 2 juv + 1 pull 30.7 (EL,BG,BLn)
Skäggdopping: 1 par + 2 pull Draven 6.7 (SA), 1 ad med 2 ungar 18.7 (SJ)
Svarthakedopping: 1 par m 2 pull, 1 par på bo m unge/ungar
Reningsdammarna Gislaved 2.7 (BG), 3.7 (EL), 1 par med 2 ungar 4.7 (BG),
   1 par + 2 pull Reningsdammarna Gislaved 7.7 (SA), 1 par + 2 pull + 1 par ev förberedelse för ny häckning 8.7 (BG,HG), 3 ad + 1 juv 10.7 (EL)
   1 par med 1 unge Reningsdammarna Gislaved 16.7 (BG), 2 ad + 1 juv 17.7 (BS,WS), 3 ad + 1 juv 18.7 (BG), 19.7 (EL), 
   1 ad + 1 juv Reningsdammarna Gislaved 21.7 (AW,BG), 3 ad 25.7 (EL), 29.7 (BG), 2 ad + 1 juv 30.7 (EL,BG,BLn)
Storskarv: 1 ad + 1 juv Unnen 11.7 (WS)
Glada: 1 ex Draven 6.7 (SA), 1 ex Mellby 13.7 (EL), 1 ex N.Bolmen 15.7 (BS,WS)
Havsörn: 1 ad Draven 1.7 (SA), 3.7 (SA)
, 6.7 (SA), 11.7 (SA)
Lärkfalk: 1 ex Unnaryd 1.7 (WS), 11.7 (WS), 1 ex Draven 11.7 (SA), 12.7 (SA), 2 ex 13.7 (EL), 1 ad Älmhult Jälluntofta 13.7 (SA),
   1 ad Draven 17.7 (SA), 1 ex 18.7 (SJ), 21.7 (BS,WS), 2 ex Kvinnaholme Unnen 22.7 (WS)
Rörhöna: 1 juv Reningsdammarna Gislaved 30.7 (BLn,EL,BG)
Strandskata: 1 ex Unnen 11.7 (WS)
Mindre strandpipare: 4 ex Reningsdammarna Gislaved 6.7 (BG,HG), 3 ad + 1 juv 7.7 (SA), 6 ex 10.7 (EL), 1 juv Draven 11.7 (SA),
   1 par varnande Sågverket Smålandsstenar 12.7 (SA), 2 ad + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 11.7 (EL), 2 ex 16.7 (BG), 25.7 (EL),
   2 ad + 3 juv Reningsdammarna Gislaved 26.7 (EL), 3 ex 29.7 (BG)
Mosnäppa: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 6.7 (BG,HG)
Spovsnäppa: 1 ex N.Bolmen 15.7 (BS,WS), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 15.7 (BG,HG), 1 ex 16.7 (BG), 5 ex Draven 18.7 (SJ),
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 19.7 (EL), 7 ex 20.7 (EL), 8 ex 21.7 (AW,BG)
Kärrsnäppa: 9 ex Reningsdammarna Gislaved 17.7 (BS,WS), 43 ex 20.7 (EL), 12 ex 21.7 (AW,BG)
Dvärgbeckasin: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.7 (AW,BG)
Myrspov: 38 ex str mot SV Kållerstad 17.7 (AAn), 2 ex + 4 ex str Draven 18.7 (SJ)
Småspov: 1 ex str Draven 18.7 (SJ)
Svartsnäppa: 1 ex Draven 13.7 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 29.7 (BG)
Rödbena: 7 ex rast Draven 1.7 (SA), 9 ex 3.7 (SA), 6 ad + 1 pull Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 1 ex 7.7 (SA), 1 pull Draven 8.7 (SA)
   6 ex Reningsdammarna Gislaved 10.7 (EL), 16.7 (BG), 3 ex 17.7 (BS,WS), 3 ad + 1 juv 19.7 (EL), 2 ad + 2 juv 25.7 (EL), 
   3 ad + 2 juv Reningsdammarna Gislaved 26.7 (EL), 3 ex 29.7 (BG)
Grönbena: 15 ex Reningsdammarna Gislaved 7.7 (SA), 25 ex str Draven 9.7 (SA), >15 ex 13.7 (SA)
Roskarl: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 16.7 (BG)
Fisktärna: 1 par med 1 unge Draven 18.7 (SJ)
Svarttärna: 1 ex Draven 2.7 (SA), 4 ad + minst 3 flygga ungar 3.7 (SA), 3 ad 6.7 (SA), 1 ad matade juv 11.7 (SA), 2 ad 12.7 (SA),
   3 ad Draven 13.7 (EL), 1 juv 13.7 (SA), 1 ad 15.7 (SA), 1 par med minst 2 ungar 18.7 (SJ), 1 ad + 2 juv 21.7 (BS,WS)
Turkduva: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 8.7 (BG,HG)
Kattuggla: 1 ungkull Draven 9.7 (SA)
Hornuggla: 1 ungkull Nennesmo 4.7 (SA), 1 ungkull Ås ängar 11.7 (SA), 1 ungkull Draftinge 11.7 (SA), 1 ungkull Kinnaberg 11.7 (SA)
Nattskärra: 2 ex spel Gungsedungevägen Nennesmo 4.7 (SA), 3 ex spel Bäckshult 5.7 (LGH), 1 ex spel Moen Anderstorp 5.7 (LGH)
Mindre hackspett: 1 ex rop Kappeled 12.7 (SA), 1 ex Unnaryd 24.7 (WS), 1 ex 25.7 (BS), 1 ex 26.7 (WS), 2 ex Granö 27.7 (EL)
Backsvala: 1 ex Grustaget Reftelevägen, samtliga bon verkade övergivna 12.7 (EL)

Forsärla: 1 hona med föda i näbben Reningsdammarna Gislaved 3.7 (EL), 1 juv 4.7 (BG), 6.7 (BG), 1 ex Ågårdsfors 12.7 (SA),
   5 ad + 1 juv Grustaget Reftelevägen 12.7 (EL), 1 ex Strömma Unnaryd 24.7 (WS)
Svart rödstjärt: 2 hanar Sågverket Smålandsstenar 12.7 (SA)
Sävsångare: 1 ex sj Draven 5.7 (SA)
Kärrsångare: 1 ex sj Fridsnäs 30.7 (SJ)
Törnskata: 1 hane Väcklinge 6.7 (SA), 1 hane S. Nissaryd 10.7 (WS), 1 hona N. Nissaryd 10.7 (WS), 1 par Gungsedungevägen 12.7 (EL),
   1 hane Älmhult Jälluntofta 13.7 (SA), 1 par + 1 juv Hallasjön Ås 13.7 (SA), 1 par Sävsås Unnaryd 15.7 (WS), 
   1 hane Reftele Reningsverk 21.7 (BS,WS), 1 hane + 3 juv Färda Unnaryd 27.7 (WS)

Juni 2008

Prutgås: En nattstr flock Framnäs Ås 3.6 (SJ)
Bläsand: 2 par Reningsdammarna Gislaved 4.6 (EL), 2 hanar Draven 8.6 (SJ), 18.6 (SA), 1 par + 2 hanar 25.6 (SA), 1 hane 26.6 (SA),
   1 par
Reningsdammarna Gislaved 27.6 (BG), 8 ex Draven 29.6 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 30.6 (BG)
Snatterand: 2 par Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 1 par + 1 hane 2.6 (BG,EL), 1 par 4.6 (EL), 3 honor 9.6 (EL,BG), 
   1 hane + 2 honor
Reningsdammarna Gislaved 12.6 (AW), 4 ex 21.6 (EL), 1 hona 25.6 (EL), 27.6 (BG), 1 par 28.6 (SA), 6 ex Draven 28.6 (SA
Årta: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG,EL), 3.6 (EL), 1 par Draven 4.6 (WS)
Skedand: 1 par + 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG,EL), 4 hanar + 1 hona m 10 ungar 4.6 (EL,BJ), 6 hanar Draven 4.6 (WS),
   4 hanar + 2 honor m 9 resp 12 ungar Reningsdammarna Gislaved 9.6 (EL), 2 kullar m 9 resp 12 ungar 12.6 (BG), 
   3 hanar + 2 ensamma honor + 2 honor m 9 resp 12 ungar 17.6 (EL), 2 honor m 10 resp 12 ungar 21.6 (EL), >5 hanar 23.6 (BS,WS), 
   6 ad + 2 ungkullar
Reningsdammarna Gislaved 28.6 (SA), 2 ex Draven 29.6 (SA)
Brunand: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr)
Vigg: 18 hanar + 8 honor
Reningsdammarna Gislaved 12.6 (AW), >2 kullar + 20 ad 23.6 (BS,WS), 1 hona + 5 pull 27.6 (BG), 
   16 ad + 5 pull
Reningsdammarna Gislaved 28.6 (SA), 1 hona + 2 pull Draven 29.6 (SA)
Smålom: 1 ex Loftuddagölen Arnåsholm 16.6 (EL)
Storlom: 2 ex Harasjön Arnåsholm 16.6 (EL)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 1 ex på bo 2.6 (EL,BG), 4.6 (EL,BJ,HH,BH), 9.6 (EL,BG), 1 par (parning) 9.6 (BG),
   1 ex på bo
Reningsdammarna Gislaved 11.6 (EL), 2 par 12.6 (BG), 4 ex varav 2 ex på bo 17.6 (BG), 2 ex på bo 21.6 (EL), 
   2 ex + 2 ex på bo
Reningsdammarna Gislaved 23.6 (BG), 2 ex på bo 25.6 (EL), 3 ex varav 1 ex på bo, ruvning klar i det ena boet 27.6 (BG)
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 28.6 (SA), 1 ex på bo 30.6 (BG)
Svarthakedopping: 2 ex på bo Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG,EL), 4 ex, varav 2 ex på bo 4.6 (EL,BJ,HH,BH), 9.6 (EL,BG), 11.6 (EL)
   2 ex på bo
Reningsdammarna Gislaved 12.6 (AW,BG), 1 pull sedd i det 1:a boet 13.6 (BG), 
   1 ex + 2 pull sedda i 1:a boet + 1 ex ruvande i 2:a boet 17.6 (EL), 1 ex på bo + 1 par med 2 pull 21.6 (EL), 23.6 (BS,WS,BG), 25.6 (EL),
   1 par + 2 pull + 1 ex på bo 27.6 (BG), 28.6 (SA), 30.6 (BG)
Svarthalsad dopping: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 11.6 (EL,BG), 12.6 (AW,BG), 17.6 (BG), 18.6 (EL,BG), 21.6 (EL), 23.6 (BG), 25.6 (EL)
Glada: 1 ad N.Bolmen 13.6 (SJ), 1 ex 1K Reftele 21.6 (SJ), 1 ad Draven 22.6 (SJ), 1 ex 25.6 (SA), 2 ex 26.6 (SA), 1 ex 29.6 (SA)
Havsörn: 1 ad Draven 8.6 (SJ), 17.6 (AW), 2 ad varav 1 med byte i klorna drog mot Bolmen 22.6 (SJ), 1 ex 2K 29.6 (SA)
Lärkfalk: 2 ex Draven 29.6 (SA)
Trana: 1 par + 1 unge Skärkehylte 7.6 (BT), 1 par + 1 unge N.Fagerhult Långaryd 7.6 (BT)
Strandskata: 2 ex flyg över Anderstorp 22.6 (LGH), 4 ex Draven 29.6 (SA)
Mindre strandpipare: 4 ex Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 1 ex 27.6 (BG), 28.6 (SA), 1 ex Draven 28.6 (SA), 
   2 ex
Reningsdammarna Gislaved 30.6 (BG)
Större strandpipare: 1 ex Draven 26.6 (SA)
Mosnäppa: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 30.6 (BG)
Kärrsnäppa: 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 28.6 (SA)
Svartsnäppa: 2 ex
Reningsdammarna Gislaved 11.6 (EL,BG), 3 ex 18.6 (BG), 4 ex Draven 18.6 (SA), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 23.6 (BG
   1 ex Draven 24.6 (SA), 1 ex
Reningsdammarna Gislaved 27.6 (BG), 28.6 (SA), 1 ex Draven 29.6 (SA)
Rödbena: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 1.6 (OEr), 3 ex 12.6 (AW), 1 ex 23.6 (BS,WS), 2 halvstora ungar Draven 24.6 (SA),
   2 ex
Reningsdammarna Gislaved 27.6 (BG), 4 ad + 3 pull 28.6 (SA), 5 ad + 3 pull 30.6 (BG)
Smalnäbbad simsnäppa: 1 hona Reningsdammarna Gislaved 2.6 (BG,EL,ALK,AKA), 3.6 (BG,EL)
Svarttärna: 4 ex Draven 4.6 (SJ), 3 ex 8.6 (SJ,EL), 1 ex med mat i näbben 14.6 (SJ), 1 ex 17.6 (AW), 3 ad ex + 1 unge i boet 18.6 (PEE),
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 18.6 (BG,EL), 3 ex Draven 22.6 (SJ), 4 ex 29.6 (SA), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 30.6 (BG)
Vitvingad tärna: 1 ex Draven 3.6 (BLn,SJ), 4.6 (SJ,WS), 8.6 (SJ,EL), 9.6 (SJ), 10.6 (AW)
Kattuggla: 1 unge hörd Lida Unnaryd 12.6 (WS), 2 ad hörda Färda Unnaryd 12.6 (WS), 1 ex rop Unnaryd 21.6 (BS,WS)
Nattskärra: 1 ex spel Moen Anderstorp 4.6 (LGH),1 ex spel Slättösand 6.6 (LBc), 1 ex spel Hestra 6.6 (LBc), 1 ex spel Alabo Öreryd 6.6 (LBc)
   1 ex spel Valdshult 6.6 (LBc), 1 ex spel S.Valdshult 9.6 (OG), 3 ex spel Kappeledsvägen Gislaved 9.6 (EL)
Göktyta: En häckning S.Valdshult 1.6 (OG)
Mindre hackspett: 1 par med ungar hörda i bohål Unnaryds bokhult 13.6 (WS), 1 hona med mat i näbben Holmen Gislaved 18.6 (EL)
Backsvala: 32 bon Grustaget Reftelevägen 1.6 (OEr)
Forsärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 2.6 (OEr), 1 juv 17.6 (EL), 1 ex Nissanfallet Gislaved 28.6 (SA), 
   2 ex Grustaget Reftelevägen 28.6 (SA)
Rödvingetrast: 1 ex sj Krabby 16.6 (EL)
Törnskata: 1 hane Vårtsjön Ås 12.6 (WS)
Nötkråka: 1 ex Nennesmo 28.6 (SA)
Hämpling: 1 par
Reningsdammarna Gislaved 23.6 (BS,WS)

Maj 2008

Grågås: 2 par m 5 resp 4 pull Unnen 8.5 (WS), ca 2000 ex Draven 23.5 (SJ)
Vitkindad gås: 2 flockar 200 ex + 40 ex str mot O Anderstorp 11.5 (LGH)
Prutgås: 250 ex str mot O Hyltebruk 7.5 (BEm), 400 ex str mot O Draven 31.5 (EL)
Bläsand: 1 par Draven 3.5 (BS,WS), 1 par Reningsdammarna Gislaved 7.5 (EL), 8.5 (BG), 10.5 (EL), 12.5 (BG), 13.5 (EL), 15.5 (EL),19.5 (EL)
   1 par Reningsdammarna Gislaved 20.5 (BG), 23.5 (EL), 25.5 (BG), 2 par 27.5 (EL), 1 par 31.5 (EL)
Snatterand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG), 3.5 (BG,HG), 3 ex Draven 3.5 (BS,WS), 1 par Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG,HG),
   2 par Reningsdammarna Gislaved 5.5 (EL), 7.5 (EL), 1 par 8.5 (BG), 1 par + 1 hane 10.5 (EL), 1 par 12.5 (BG), 1 par + 1 hane 13.5 (EL)
   1 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 15.5 (EL), 1 par 19.5 (EL), 2 hanar 20.5 (BG), 2 par + 1 hane 25.5 (BG), 
   3 hanar + 1 hona Reningsdammarna Gislaved 27.5 (EL), 1 hane 31.5 (EL)
Årta: 1 par
Reningsdammarna Gislaved 29.5 (BG), 30.5 (BG,HG), 31.5 (EL)
Skedand: 3 par Reningsdammarna Gislaved 3.5 (BG), 3 ex Draven 3.5 (BS,WS), 2 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG,HG)
   4 hanar + 1 hona Reningsdammarna Gislaved 5.5 (EL), 1 par + 2 hanar 8.5 (BG), 3 hanar 10.5 (EL), 12.5 (BG), 13.5 (EL), 4 hanar 15.5 (EL)
   2 hanar Reningsdammarna Gislaved 19.5 (EL), 1 par + 2 hanar 20.5 (BG), 2 par + 1 hane 25.5 (BG), 1 par + 1 hane 27.5 (EL), 
   2 hanar + 1 hona
Reningsdammarna Gislaved 30.5 (OEr)
Brunand: 2 hanar Reningsdammarna Gislaved 12.5 (BG), 1 hane 31.5 (EL)
Vigg: 10 hanar + 10 honor Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG), 12 hanar + 6 honor 27.5 (EL)
Småskrake: 1 par Grönhammar N.Bolmen 5.5 (BS,WS)
Smålom: 1 par Loftuddagölen Arnåsholm 12.5 (EL), 2 ex Öjhultasjön 13.5 (IJo)
Storlom: 1 par Harasjön Arnåsholm 12.5 (EL), 2 ex S.Gussjön 25.5 (IJo), 1 par + 1 ex Stora Färgen 30.5 (BS,WS)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (EL), 8.5 (BG), 2 ex 12.5 (BG), 13.5 (BG,HG), 1 ex 16.5 (EL), 3 ex 19.5 (EL), 23.5 (EL)
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 24.5 (BG), 1 ex troligen på bo 27.5 (EL), 1 ex på bo 31.5 (EL)
Svarthakedopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG), 3 ex 3.5 (OEr), 4.5 (BG,HG), 3 ex varav 2 ex i spel 5.5 (BS,WS),
   1 par bobyggande Reningsdammarna Gislaved 5.5 (OEr), 3 ex 7.5 (EL), 8.5 (BG), 2 ex 10.5 (EL), 12.5 (BG), 13.5 (EL), 3 ex 13.5 (BG,HG)
   3 ex Reningsdammarna Gislaved 15.5 (EL), 3 ex, varav 1 ex ev på bo 16.5 (EL), 2 ex 19.5 (EL), 3 ex 20.5 (BG), 
   3 ex varav 1 ex på bo 21.5 (EL,AW,BG), 23.5 (EL), 4 ex varav 1 ruvande 27.5 (EL), 1 ex + 1 ruvande 30.5 (OEr), 
   3 ex + 1 ex på bo
Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Rördrom: 1 ex tut Draven 3.5 (BS,WS), 1 ex tut N.Bolmen 23.5 (SJ), 30.5 (SA)
Glada: 1 ex Åby N.Bolmen 1.5 (SJ), 1 ex Draven 3.5 (BS,WS), 1 ex Liljenäs 12.5 (SJ)
Havsörn: 1 ad Kanalbron N.Bolmen 1.5 (SJ), 1 ad Draven 3.5 (BS,WS), 1 ad med byte drog mot Bolmen 18.5 (SJ)
Fiskgjuse: Bo i en tall S.Gussjön 15.5 (IJo), 1 ex ruvande 25.5 (IJo), 28.5 (EL), 1 oroligt par Holmsjön Långaryd 30.5 (BS,WS)
Tornfalk: 1 ex Svanaholms ängar 30.5 (BS,WS)
Lärkfalk: 1 ex Unnaryd 28.5 (WS), 1 ex Enet N.Bolmen 30.5 (BS,WS)
Vattenrall: 2 ex spel Roten 8.5 (BS,WS,ME), 3 ex spel Draven 30.5 (SA), 31.5 (EL)
Småfläckig sumphöna: 1 ex spel Roten 8.5 (BS,WS,ME), 1 ex spel Draven 27.5 (SA), 30.5 (SA), 2 ex spel 31.5 (EL)
Rörhöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 10.5 (ALK), 13.5 (ALK,AKA,BG,HG), 2 ex 15.5 (BG,IJo)
Sothöna: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 8.5 (BG), 24.5 (BG), 1 ex Osarna N.Bolmen 30.5 (BS,WS)
Trana: >100 ex N.Bolmen 5.5 (BS,WS), 1 par + 1 pull Mellby Reftele 29.5 (SA)
Strandskata: 2 ex Unnaryd 2.5 (BS,WS), 1 ex Kommunförrådet Gislaved 6.5 (EL), 1 bo med 3 ägg Kommunförrådet Gislaved 20.5 (AW),
   2 ex Unnaryd, 1 möjligen ruvande 21.5 (WS), 1 ex Lunnamossen Unnaryd 28.5 (BS,WS)
Mindre strandpipare: 4 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG), 3.5 (OEr), 3 ex 5.5 (BS,WS), 7.5 (BG), 2 ex Grustaget Reftelevägen 7.5 (EL)
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 10.5 (EL), 2 ex 12.5 (BG), 4 ex 13.5 (EL), 5 ex 15.5 (EL), 3 ex 19.5 (EL), 20.5 (BG), *
   1 bo med 4 ägg Örnvallen Hyltebruk 21.5 (BEm), 3 ex Reningsdammarna Gislaved 25.5 (BG), 8 ex 27.5 (EL), 2 ex 30.5 (OEr), 5 ex 31.5 (EL)
Ljungpipare: 36 ex Henja by 4.5 (OEr), 21 ex 13.5 (LGH)
Mosnäppa: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 8.5 (ALK), 7 ex 15.5 (EL), 2 ex 16.5 (EL), 3 ex 21.5 (AW)
Brushane: 14 ex Ås ängar 3.5 (BS,WS)
Småspov: 1 ex str Draven 3.5 (BS,WS)
Svartsnäppa: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.5 (BG,HG)
Rödbena: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (BG), 12.5 (BG), 13.5 (EL), 2 ex 15.5 (EL), 19.5 (EL), 4 ex 20.5 (BG), 5 ex 21.5 (AW), 
   2 ex Reningsdammarna Gislaved 25.5 (BG), 4 ex 27.5 (EL), 1 ex 30.5 (OEr), 4 ex 31.5 (EL)
Grönbena: 15 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (BG,HG), >20 ex 27.5 (EL)
Skrattmås: ca 150 bon
Reningsdammarna Gislaved 31.5 (EL)
Svarttärna: 4 ex Draven 18.5 (SJ), 3 ex parning observerad 23.5 (SJ), 3 ex 29.5 (SJ), 4 ex, matning observerades, 30.5 (BS,WS), 
   4 ex Draven 31.5 (SA,EL)
Turkduva: 2 ex Reftele 17.5 (UE)
Kattuggla: 1 ex rop Roten 8.5 (BS,WS,ME)
Nattskärra: 1 ex spel Gungsedungevägen Nennesmo 31.5 (EL), 1 ex spel Speedwaybanan Gislaved 31.5 (EL)
Kungsfiskare: 1 ex Svanån Mårtenstorp 11.5 (SJ)
Göktyta: 1 ex Grustaget Reftelevägen 7.5 (EL), 1 ex rop Båraryd 31.5 (OEr), 1 ex rop Gungsedungevägen Nennesmo 31.5 (EL)
Mindre hackspett: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 5.5 (BS,WS), 1 ex trum Hult Henja 6.5 (EL), 1 ex Unnebäcksås 8.5 (WS),
   1 hane Ö.Ryd Gislaved 8.5 (EL)
Backsvala: ca 15 bon Grustaget vid Reftelevägen 29.5 (EL)
Gulärla: 30 ex Reningsdammarna Gislaved 2.5 (BG), 6 ex Nissaryd 2.5 (BS,WS), 13 ex Ryttarvallen Gislaved 6.5 (EL), 
   30 ex Reningsdammarna Gislaved 7.5 (BG), 5 ex 12.5 (BG), 10 ex 13.5 (EL), 17 ex Henja 13.5 (LGH), 
   15 ex  Reningsdammarna Gislaved 15.5 (EL), 5 ex 20.5 (BG)

Citronärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 7.5 (EL,BG,HG,UE,AW)
Forsärla: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 5.5 (OEr), 1 ex 7.5 (AW), 2 ex 10.5 (EL), 
   2 ex varav 1 ex m mat i näbben Hyltedamm 14.5 (BEm), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 15.5 (EL), 1 ex Dammen Arnåsholm 15.5 (IJo),
   1 ex
Reningsdammarna Gislaved 30.5 (BG,HG)
Svart rödstjärt: 1 ex sj Kommunförrådet Gislaved 6.5 (EL)
Sävsångare: 1 ex sj Draven 30.5 (SA)
Gransångare: 1 ex sj Moen Anderstorp 16.5 (LGH)
Törnskata: 1 hona Högsberg Anderstorp 19.5 (LGH), 1 hane på hygget vid Gungsedungevägen Nennesmo 29.5 (EL), 
   1 hane Lunnamossen 29.5 (BS,WS), 5 ex Holmsjöfors Långaryd 30.5 (BS,WS)
Nötkråka: 1 ex Strömhult Långaryd 20.5 (WS)

April 2008

Sångsvan: 1 ex på bo Draven 17.4 (EL), 18.4 (SA), 2 ex varav 1 ex på bo Sandserydssjön 23.4 (EL), 1 ex på bo Lidernas Kvarn 30.4 (LBc)
Spetsbergsgås: 1 ex N.Bolmen 12.4 (SJ)
Grågås: 3 par m pull Järanäs 16.4 (WS)
Nilgås: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 21.4 (BG,EL)
Bläsand: 50 ex Draven (parning observerad) 7.4 (EL)
Snatterand: 1 par Reningsdammarna Gislaved 5.4 (EL,BG), 1 hane Draven 5.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 11.4 (EL), 
   1 par Draven 17.4 (EL), 18.4 (SA), 1 par + 1 hane 19.4 (SA), 20.4 (SA), 1 par Reningsdammarna Gislaved 20.4 (EL), 21.4 (EL,BG), 22.4 (BG)
   1 par Reningsdammarna Gislaved 23.4 (EL), 27.4 (EL)
Stjärtand: 1 hane Draven 5.4 (SA), 3 hanar + 2 honor 6.4 (SA), 1 par 7.4 (EL), 17.4 (EL), 19.4 (SA), 20.4 (SA)
Årta: 1 par Draven 17.4 (EL), 1 par + 2 hanar 20.4 (SA)
Skedand: 2 hanar + 1 hona Draven 5.4 (SA), 3 hanar + 1 hona 6.4 (SA), 7 hanar + 3 honor 7.4 (EL), 
   2 par Reningsdammarna Gislaved 11.4 (EL), 3 par Draven 17.4 (BS,WS), 3 par Reningsdammarna Gislaved 20.4 (BG,HG), 2 par 22.4 (BG)
   2 par + 1 hane Reningsdammarna Gislaved 23.4 (EL), 2 par + 2 hanar 27.4 (EL), 5 hanar + 2 honor Draven 28.4 (EL)
Brunand: 1 hane Draven 5.4 (SA), 5 hanar + 3 honor 7.4 (EL), 2 hanar 17.4 (BS,WS), 18.4 (SA), 1 hane 20.4 (SA)
Vigg: 26 ex Unnen 7.4 (WS), 3 par Reningsdammarna Gislaved 27.4 (EL)
Sjöorre: 9 ex Unnen 7.4 (WS), En nattstr flock Anderstorp 27.4 (LGH)
Smålom: 1 ex Järanäs 3.4 (BS,WS), 2 ex Stengårdshult 6.4 (LBc), 1 ex Unnen 7.4 (WS), 1 ex överfl Unnen 11.4 (BS,WS)
Smådopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 27.4 (BG,HG)
Skäggdopping: 52 ex Unnen 7.4 (WS), 25 ex Draven 7.4 (EL), 1 ex på bo 18.4 (SA)
Gråhakedopping: 1 ex Draven 6.4 (SA), 2 ex Unnen 7.4 (WS)
Svarthakedopping: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 27.4 (EL,BG,HG)
Svarthalsad dopping: 2 ex Draven 17.4 (BS,WS,SA)
Rördrom: 1 ex tut Draven 5.4 (SA), 1 ex tut Kanalmynningen N.Bolmen 12.4 (EW), 1 ex tut Draven 18.4 (SA), 19.4 (SA), 20.4 (SA), 28.4 (EL)
Glada: 1 ex Väcklinge 6.4 (SA), 1 ex Nennesmo 17.4 (EL), 1 ex N.Bolmen 18.4 (BS,WS)
Havsörn: 1 ex överfl Dye Reftele 7.4 (EL), 1 ad Framnäs Ås 8.4 (SJ), 1 ad Draven 19.4 (SA)
Tornfalk: 1 hona Yås Unnaryd 13.4 (BS,WS)
Pilgrimsfalk: 1 ex 2K Draven 19.4 (SA), 1 ad 27.4 (SJ)
Vattenrall: 1 ex spel Draven 18.4 (SA), 19.4 (SA)
Sothöna: 2 ex Reningsdammarna Gislaved 3.4 (BG), 7.4 (BG)
Trana: 160 ex N.Bolmen 18.4 (BS,WS), 16 par på bo Draven 20.4 (SA)
Strandskata: 3 ex Kommunförrådet Gislaved 1.4 (Anders Wikland), 2 ex Unnaryd 2.4 (WS), 3 ex 3.4 (WS), 2 ex Anderstorp 7.4 (LGH),
   3 ex Unnaryd 12.4 (BS), 2-3 ex dagligen Kommunförrådet Gislaved 15.4 (Anders Wikland), 2 ex Unnen 22.4 (WS)
Mindre strandpipare: 1 ex Gamla sågen Hyltebruk 7.4 (BEm), 2 ex Reningsdammarna Gislaved 20.4 (BG,HG), 1 ex 22.4 (BG), 2 ex 23.4 (EL),
   4 ex Reningsdammarna Gislaved 27.4 (EL), 2 ex 30.4 (BG,HG)
Ljungpipare: 60 ex Henja by 24.4 (EL)
Dvärgbeckasin: 1 ex spel Kinnaberg Draven 19.4 (SA)
Storspov: 2 ex parning N.Bolmen 18.4 (BS,WS)
Rödbena: 3 ex Draven 5.4 (SA), 1 ex 7.4 (EL), 17.4 (BS,WS), 1 ex Roten 21.4 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 30.4 (BG,HG)
Dvärgmås: 1 ex 2K Draven 28.4 (EL)
Havstrut: 1 par bobyggande? Draven 17.4 (EL), 1 ad ruvande 19.4 (SA)
Skogsduva: 1 ex tut Fransabo Unnaryd 16.4 (BS)
Berguv: 1 ex rop Lövåsaberget 5.4 (SA)
Kattuggla: 1 ex Dye Reftele 5.4 (SA), 1 ex rop Flahult 5.4 (SA)
Pärluggla: 1 ex rop Saraböke Hyltebruk 25.4 (OG)
Göktyta: 1 ex rop S.Valdshult 27.4 (OG)
Mindre hackspett: 1 ex rop Unnaryds bokhult 22.4 (WS)
Backsvala: 10 ex vid bohålen Grustaget Reftelevägen Gislaved 30.4 (EL)
Forsärla: 1 par Nissanfallet Gislaved 7.4 (EL), 1 hona Hylte damm 10.4 (WS), 1 par Nissan Nissaryd 10.4 (WS), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.4 (BG), 23.4 (EL)
Svart rödstjärt: 2 ex sj Sågverket Smålandssstenar 7.4 (BS,WS), 1 honf Kållerstad 13.4 (AAn), 1 ex sj Burseryds Bruk 26.4 (EL)
Ringtrast: 1 hane Hjulfhult Hestra 25.4 (Lennart Andersson)
Gransångare: 1 ex sj Väcklinge 5.4 (SA), 1 ex sj Gislaved 15.4 (Anders Wikland)
Varfågel: 1 ex Lunnamossen Unnaryd 2.4 (WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 5.4 (IJo), 10.4 (ALK)
Råka: 1 ex Hammargården N.Bolmen 12.4 (SJ)
Steglits: 1 ex Draven 20.4 (SA)

Mars 2008

Mindre sångsvan: 35 ex str mot O Unnaryd 27.3 (BS,WS), 12 ex str N.Bolmen 30.3 (SJ), 5 ex Draven 30.3 (SJ)
Sångsvan: 54 ex Draven 7.3 (BS,WS), 100 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS)
Sädgås: >300 ex N.Bolmen 2.3 (BS,WS), 100 ex 14.3 (BS,WS)
Bläsgås: 8 ex N.Bolmen 1.3 (SJ), 7 ex 11.3 (EL), 14.3 (BS,WS), 10 ex Draven 16.3 (SA), 2 ex 28.3 (BS,WS)
Snatterand: 2 hanar + 1 hona Draven 15.3 (SA), 16.3 (SA), 4 ex 30.3 (SJ)
Brunand: 1 par Draven 16.3 (SJ,SA), 1 hane 28.3 (BS,WS)
Sjöorre: 1 nattstr flock Reftele 29.3 (AAn)
Salskrake: 1 hona Draven 7.3 (BS,WS), 1 hane 11.3 (EL), 1 par 15.3 (SA), 16.3 (SJ,SA), 30.3 (SJ)
Järpe: 2 ex S.Valdshult 23.3 (OG)
Smålom: 1 ex överfl Unnen 29.3 (BS,WS)
Rördrom: 1 ex tut Draven 16.3 (SJ)
Glada: 1 ex Väcklinge 16.3 (SA), 23.3 (SA), 1 ex Ås ängar 23.3 (SJ), 1 ex Draftinge 24.3 (JJ), 2 ex Draven 30.3 (SJ)
Havsörn: 1 subad Draven 7.3 (BS,WS), 1 ad N.Bolmen 9.3 (SJ), 1 ad + 1 2K Draven 11.3 (EL), 1 ad 15.3 (SA), 16.3 (SA), 22.3 (Paul Nillson),
Pilgrimsfalk: 1 ad Draven 1.3 (SJ)
Sothöna: 2 ex Draven 11.3 (EL), 8 ex 16.3 (SA), 10 ex 28.3 (BS,WS)
Trana: 137 ex Draven 22.3 (Paul Nilsson), 110 ex str mot NV Draven 28.3 (BS,WS), 72 ex str Roten 30.3 (BS,WS), 
   70 ex str mot N Gislaved 31.3 (BG)
Större strandpipare: 5 ex Draven 30.3 (SJ)
Tofsvipa: 175 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS)
Skogsduva: 1 ex N.Bolmen 14.3 (BS,WS)
Sparvuggla: 1 ex rop Fryebo 2.3 (LGH), 3.3 (LGH), 1 ex Älmåsen 8.3 (OG), 1 ex Stret Anderstorp 15.3 (LGH), 1 ex Hult Unnarys 31.3 (BS,WS)
   1 ex Sävsås Unnaryd 31.3 (BS,WS)
Kattuggla: 2 ex rop Urshult 2.3 (BS,WS), 1 ex rop Getterhult 2.3 (BS,WS), 1 ex rop Hässlehult 2.3 (BS,WS), 1 ex rop Danshult 2.3 (BS,WS),
   1 ex rop Tollsbo Hyltebruk 2.3 (BEm), 13.3 (BEm), 1 ex Kållerstad 16.3 (LB), 1 ex Sävsås 31.3 (BS,WS), 1 ex Järanäs 31.3 (BS,WS)
Mindre hackspett: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 3.3 (BG), 1 hane Draven 7.3 (BS,WS), 1 ex N.Bolmen 22.3 (Paul Nilsson),
   1 ex Valsnäsatorp 23.3 (Paul Nilsson), 1 ex Anderstorp 25.3 (Anders Wikland)
Forsärla: 1 ex Reningsdammarna Gislaved 10.3 (EL), 1 ex Draven 11.3 (EL), 2 ex str mot N 16.3 (SA), 
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 22.3 (EL), 1 hona 23.3 (EL), 1 ex str N.Bolmen 23.3 (SJ)
Strömstare: 1 ex Töråsbäcken Anderstorp 16.3 (LGH)
Lövsångare: 1 ex sj Unnaryd 31.3 (WS)
Varfågel: 1 ex N.Bolmen 1.3 (SJ), 2.3 (BS,WS), 1 ex Tykagård Unnaryd 16.3 (WS), 1 ex Sävsås Unnaryd 28.3 (BS,WS)
Råka: 1 ex Nissaryd 11.3 (BS,WS)
Vinterhämpling: 5 ex Samseryds ängar 15.3 (PEE), 3 ex N.Bolmen 24.3 (SJ)
Snösparv: 1 ex hörd Draven 15.3 (SA), 24 ex Ås ängar 23.3 (SJ), 6 ex N.Bolmen 24.3 (SJ), 3 ex Gislaved 25.3 (Anders Wikland)

Februari 2008

Sädgås: 250 ex Ås ängar 2.2 (SJ), 120 ex 5.2 (EL), 80 ex N.Bolmen 5.2 (EL), 122 ex Draven 9.2 (SA), 
   110 ex rast + 90 ex str Ås ängar 9.2 (SA), 350 ex 10.2 (SJ), >300 ex N.Bolmen 16.2 (SJ)
Spetsbergsgås: 7 ex Ås ängar 24.2 (SJ)
Bläsgås: 12 ex Ås ängar 2.2 (SJ), 2 ex 5.2 (EL), 4 ex N.Bolmen 9.2 (PEE), 6 ex Ås ängar 10.2 (SJ)
Grågås: 9 ex N.Bolmen 2.2 (SJ), 250 ex Ås ängar 2.2 (SJ), 190 ex 5.2 (EL), 100 ex Ås ängar 8.2 (BS,WS), 90 ex 9.2 (SA),
   8 ex N.Bolmen 9.2 (SA), 63 ex Järanäs 20.2 (BS,WS)
Salskrake: 1 par Draven 25.2 (EL)
Gråhäger: 1 ex Krabby 25.2 (EL)
Havsörn: 1 ex 2K Badviken N.Bolmen 5.2 (EL), 1 ex 2K Ås ängar 5.2 (ej samma) (EL), 2 ex Draven 8.2 (BS,WS), 
   2 ad + 1 2K+ Framnäs Ås 15.2 (SJ), 1 ex N.Bolmen 16.2 (SJ), 2 ad Ås ängar 16.2 (WS), 2 ad Draven 18.2 (PEE), 2 ad Ås ängar 25.2 (EL),
   1 ad Draven 25.2 (EL)
Fjällvråk: 2 ex Ås ängar 2.2 (SJ), 1 ex N.Bolmen 5.2 (EL), 1 ex Ås ängar 9.2 (SA), 1 ex 2K 16.2 (WS), 1 ex 25.2 (EL)
Kungsörn: 1 subad Ås ängar 9.2 (SA)
Trana: 3 ex Draven 24.2 (SJ), 5 ex 25.2 (EL)
Ljungpipare: 3 ex N.Bolmen 9.2 (SJ), 4 ex 25.2 (EL)
Tofsvipa: 6 ex N.Bolmen 2.2 (SJ), 4 ex Ås ängar 2.2 (SJ), 2 ex 5.2 (EL), 29 ex Draven 9.2 (SA), 1 ex Ås ängar 9.2 (SA), 
   20 ex Svanaholms ängar 25.2 (EL), 40 ex Draven 25.2 (EL)
Skogsduva: 1 ex Väcklinge 9.2 (SA)
Berguv: 1 ex rop Lövåsa berg 9.2 (LGH)
Sparvuggla: 1 ex Billarp Ås 4.2 (SJ), 1 ex Stret Anderstorp 15.2 (LGH), 18.2 (LGH)
Kattuggla: 1 ex rop Femmen Femsjö 11.2 (WS), 1 ex rop S.Mo Gislaved 14.2 (EL), 1 ex rop Sjöalid Gislaved 14.2 (EL), 
   1 ex rop Bosebo 18.2 (LGH)
Sånglärka: 15 ex N.Bolmen 24.2 (BLn), 2 ex sj Ås ängar 25.2 (EL)
Strömstare: 1 ex Yafors Unnaryd 2.2 (BS,WS), 1 ex Reningsdammarna Gislaved 4.2 (EL)
Varfågel: 1 ex N.Bolmen 4.2 (SJ), 5.2 (SJ,EL), 9.2 (SJ,SA), 16.2 (SJ), 1 ex Enet 16.2 (WS), 1 ex Lunnamossen Unnaryd 19.2 (WS),
   1 ex Reningsdammarna Gislaved 29.2 (BG)
Stare: 14 ex N.Bolmen 2.2 (SJ), 15 ex 5.2 (EL), 9 ex 16.2 (SJ)

Januari 2008

Mindre sångsvan: 1 ad Reftele Reningsverk 2.1 (EL), 5.1 (SA), 1 ex Draven 6.1 (Christopher Gullander), 8.1 (BS,WS), 12.1 (SA)
Sädgås: 60 ex N.Bolmen 2.1 (EL), 220 ex 7.1 (SJ), 8.1 (BS,WS), 228 ex 12.1 (SJ), 210 ex 13.1 (SA), 245 ex 16.1 (SJ), 17.1 (SJ), 
   200 ex N.Bolmen 20.1 (SA), 260 ex 26.1 (SJ)
Grågås: 6 ex Draven 12.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 12.1 (SJ), 4 ex Ås ängar 12.1 (SJ), 1 ex överfl Unnaryd 13.1 (WS), 6 ex Draven 13.1 (SA)
   18 ex Ås ängar 13.1 (SA), 8 ex Svanaholms ängar 13.1 (SA), 24 ex N.Bolmen 17.1 (SJ), 40 ex rast + 16 ex str mot N Draven 20.1 (SA)
   40 ex N.Bolmen 20.1 (SA), 20 ex 26.1 (SJ), 16 ex Ås ängar (BS,WS,EL)
Bläsand: 1 hane Draven 2.1 (EL)
Vigg: 1 hane Reningsdammarna Gislaved 11.1 (EL), 13.1 (EL)
Havsörn: 1 ex överfl mot N Hyltebruk 17.1 (BEm)
Fjällvråk: 1 ex Reftele Reningsverk 5.1 (SA), 1 ex Svanaholms ängar 6.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 8.1 (BS,WS), 12.1 (SJ), 1 ex Ås ängar 12.1 (SJ)
   2 ex Ås ängar 13.1 (SA), 1 ex 26.1 (SJ), 29.1 (BS,WS), 1 ex N.Bolmen 29.1 (BS,WS)
Kungsörn: 1 subad Draven 20.1 (SJ)
Tornfalk: 1 hane Svanaholms ängar 2.1 (EL), 8.1 (BS,WS), 12.1 (SJ), 17.1 (SJ)
Tofsvipa: 1 ex Ås ängar 2.1 (EL), 1 ex Draven 20.1 (SA), 2 ex N.Bolmen 20.1 (SA), 4 ex Ås ängar 26.1 (SJ), 
   4 ex Svanaholms ängar 29.1 (EL,BS,WS)
Berguv: 1 ex rop Lövås 13.1 (SA)
Kattuggla: 1 ex rop Amfrebo Hyltebruk 30.1 (BT)
Mindre hackspett: 1 hane Fridsnäs 12.1 (SA)
Forsärla: 1 ex Badviken N.Bolmen 20.1 (SJ)
Strömstare: 1 ex Bråarp Anderstorp 6.1 (LGH)
Rödhake: 1 ex Hyltebruk 25.1 (OG)
Varfågel: 1 ex Svanaholms ängar 6.1 (SA), 1 ex N.Bolmen 12.1 (SJ), 16.1 (SJ), 1 ex Ås ängar 29.1 (BS,WS)
Stare: 23 ex Framnäs Ås 14.1 (SJ), 29 ex 20.1 (SA)
Hämpling: 1 juv Svanaholms ängar 6.1 (SA)Snösparv: 6 ex Ås ängar 12.1 (SJ), 1 hona Svanaholms ängar 29.1 (EL,BS,WS)
Sävsparv: 3 ex Svanaholms ängar 6.1 (SA)